เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์จอร์เจีย 26 รายการ
ดูรายการที่ 25-48
หน้าสุดท้าย

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์จอร์เจีย

1
Self Travel-เดินทางเอง

แพคเกจทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : SILP-19D18N-USH-USH-1912171(A)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 19 วัน 18 คืน
วันที่เดินทาง :
17DEC19-4JAN20
ราคา/ท่าน :
578,200 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
578,200 บาท(เด็กเสริมเตียง)/578,200 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
2
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : THAAJ6-TK-GRAND-GEORGIA8D(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
9-16 AUG
20-27 SEP
4-11 OCT
ราคา/ท่าน :
55,500 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 11,000 บาท
55,500 บาท(เด็กเสริมเตียง)/52,500 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
3
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : THAAJ6-TK-GRAND-GEORGIA8D(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
12-19 / 17-24 / 23-30 OCT
ราคา/ท่าน :
57,500 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 11,000 บาท
57,500 บาท(เด็กเสริมเตียง)/54,500 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
4
กัลฟ์ แอร์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : THAAA9-GF-GEOGIA6D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : GF-กัลฟ์ แอร์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
13-18 / 20-25 OCT
ราคา/ท่าน :
34,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
34,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/34,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
5
กัลฟ์ แอร์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : THAAA9-GF-AZERBAIJAN7D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : GF-กัลฟ์ แอร์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
4-11 / 11-17 / 18-24 OCT
ราคา/ท่าน :
34,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
34,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/34,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
6
กัลฟ์ แอร์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : THAAA9-GF-AZ-GE8D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : GF-กัลฟ์ แอร์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
11-18 / 18-25 OCT / 25OCT-1NOV
ราคา/ท่าน :
45,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
45,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/45,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - อาเซอร์ไบจาน - จอร์เจีย โปรโมชั่น!! จองด่วน 15 ท่านแรก รับส่วนลด 2,000.- : แหลมอับเชรอน - ภูเขาแห่งไฟ Fire Mount - ชมพิพิธภัณฑ์ Gobustan Rock Art Museum - ชมย่านเมืองเก่า - ถ่ายรูปกับหอคอยไมเด้น Maiden Tower - ช้อปปิ้ง 28 Mall Shopping Center - มัสยิดจูมา - คาราวานซาราย - พระราชวังข่านเชคฆี - โบสถ์คิชอัลบาเนียน - ชิมไวน์คูวาเรลี รสเลิศ - วิหารจวารี - วิหารสเวติสเคอเวรี - ชมป้อมอนานูรี - นั่งรถจี๊ป 4WD ชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ - ย่านเมืองเก่าของกรุงทบิลิซี - นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา - ช้อปปิ้ง Galleria Mall ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่า, ค่าบริการ ชำระเพิ่ม 1,500 บาท โปรดชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนเหลือ - ไม่รวมค่าทิปคนขับ,ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท โปรดชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนเหลือ --
7
กาตาร์แอร์เวย์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : THAAA9-QR-AZ-GE7D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
22-28 OCT
4-10 DEC
ราคา/ท่าน :
49,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,500 บาท
49,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/49,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
8
กาตาร์แอร์เวย์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : THAB40-QR-GEORGIA-MOTOR-BIKE7D(A)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 7 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
21-27 AUG
18-24 SEP
ราคา/ท่าน :
75,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,800 บาท
75,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/75,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
9
กาตาร์แอร์เวย์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : THAB40-QR-GEORGIA-MOTOR-BIKE7D(B)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 7 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
21-27 AUG
18-24 SEP
ราคา/ท่าน :
70,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,800 บาท
70,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/70,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
10
กาตาร์แอร์เวย์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : THAB40-QR-GEORGIA-MOTOR-BIKE7D(C)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 7 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
21-27 AUG
18-24 SEP
ราคา/ท่าน :
78,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,800 บาท
78,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/78,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
11
กัลฟ์ แอร์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : THAB16-GF-BH-GE03V(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : GF-กัลฟ์ แอร์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
28JUL-3AUG
20-26 OCT 19
ราคา/ท่าน :
34,990 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,900 บาท
34,990 บาท(เด็กเสริมเตียง)/34,990 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
12
กัลฟ์ แอร์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : THAB16-GF-BH-GE03V(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : GF-กัลฟ์ แอร์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
11-17 AUG
13-19 OCT 19
ราคา/ท่าน :
36,990 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,900 บาท
36,990 บาท(เด็กเสริมเตียง)/36,990 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
13
กัลฟ์ แอร์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : THAB16-GF-BH-GE-AM04V(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : GF-กัลฟ์ แอร์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
ทัวร์จอร์เจีย
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
8-15 NOV / 29NOV-6DEC 19
ราคา/ท่าน :
55,990 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,900 บาท
55,990 บาท(เด็กเสริมเตียง)/55,990 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
14
กัลฟ์ แอร์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : THAB16-GF-BH-GE-AM04V(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : GF-กัลฟ์ แอร์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
ทัวร์จอร์เจีย
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
6-13 / 20-27 DEC 19
ราคา/ท่าน :
57,990 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,900 บาท
57,990 บาท(เด็กเสริมเตียง)/57,990 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
15
กัลฟ์ แอร์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : THAB16-GF-BH-GE-AM04V(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : GF-กัลฟ์ แอร์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
ทัวร์จอร์เจีย
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
27DEC-4JAN 20
ราคา/ท่าน :
59,990 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,900 บาท
59,990 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,990 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
16
กัลฟ์ แอร์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : THAB16-GF-GE-AM-BH02V(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : GF-กัลฟ์ แอร์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
11-18 OCT 19
ราคา/ท่าน :
53,990 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,900 บาท
53,990 บาท(เด็กเสริมเตียง)/53,990 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
17
กัลฟ์ แอร์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : THAB16-GF-GE-AM-BH02V(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : GF-กัลฟ์ แอร์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
18-25 OCT 19
ราคา/ท่าน :
55,990 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,900 บาท
55,990 บาท(เด็กเสริมเตียง)/55,990 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
18
แอร์แอสตาน่า

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : THAAR3-KC-GEORGIA951(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : KC-แอร์แอสตาน่า
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
22-29 SEP 19
ราคา/ท่าน :
59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 18,000 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
19
แอร์แอสตาน่า

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : THAAR3-KC-GEORGIA951(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : KC-แอร์แอสตาน่า
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
6-13 OCT 19
ราคา/ท่าน :
62,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 18,000 บาท
62,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/62,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
20
กาตาร์แอร์เวย์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : THAAJ6-QR-GRAND-CAUCASUS11D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 11 วัน 8 คืน
วันที่เดินทาง :
23JUL-2AUG
8-18 AUG
12-22 SEP
11-21 / 17-27 OCT
ราคา/ท่าน :
89,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 15,000 บาท
86,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/86,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
21
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : THAAL0-TK-GEORGIA7D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
9-15 AUG
28SEP-4OCT / 8-14 / 11-17 / 16-22 OCT
ราคา/ท่าน :
59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 1,200 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/58,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
22
กัลฟ์ แอร์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : THAAE6-GF-GEORGIA-ARMENIA8D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : GF-กัลฟ์ แอร์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
20-27 OCT 19
ราคา/ท่าน :
55,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
55,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/55,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
23
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : THAAD5-TK-BEST-GE7D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
11-17 AUG
ราคา/ท่าน :
48,888 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,000 บาท
47,888 บาท(เด็กเสริมเตียง)/46,888 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - : เมืองทบิลิชิ - นั่งกระเช้าลอยฟ้า ชมเมืองทบิลิซีมุมสูง - ป้อมนาริกาลา - ป้อมอันนานูรี - อ่างเก็บน้ำชินวารี - นั่งรถจิ๊ป 4X4 บนเนินเขา - โบสถ์สมินดา ซาเมบา - เมืองมิสเคด้า (มรดกโลก) - ชมวิหารสเวติสเคอเวรี - มหาวิหารจวารี - สะพานแห่งสันติภาพ - วิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี - โบสถ์เมเคตี - พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน - ถ้ำอุพลิสชิเค่ - สวนบอร์โจมี - แวะช้อปปิ้งห้างดังของเมืองทบิลิซี ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิป มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 3 USD ต่อวัน, ค่าทิปพนักงานขับรถ 2 USD ต่อวัน, ร้านอาหาร, ทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 3 USD ต่อวัน ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม ประมาณ 46 USD ต่อท่าน หรือประมาณ 1520 บาทไทย - ไม่รวม ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าตามโรงแรมที่พัก --
24
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : THAAZO-TK-GEOGIA8D(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
7-14 AUG
18-25 SEP
16-23 OCT
4-11 NOV
ราคา/ท่าน :
58,995 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
58,995 บาท(เด็กเสริมเตียง)/58,995 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์จอร์เจีย 26 รายการ
ดูรายการที่ 25-48
หน้าสุดท้าย
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์จอร์เจีย, โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์จอร์เจียเดือนกรกฎาคม 2562
ทัวร์จอร์เจียเดือนสิงหาคม 2562
ทัวร์จอร์เจียเดือนกันยายน 2562
ทัวร์จอร์เจียเดือนตุลาคม 2562
ทัวร์จอร์เจียเดือนพฤศจิกายน 2562
ทัวร์จอร์เจียเดือนธันวาคม 2562
ทัวร์จอร์เจียเดือนมกราคม 2563
ทัวร์จอร์เจียเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ทัวร์จอร์เจียเดือนมีนาคม 2563
ทัวร์จอร์เจียเดือนเมษายน 2563
ทัวร์จอร์เจียเดือนพฤษภาคม 2563
ทัวร์จอร์เจียเดือนมิถุนายน 2563
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
TOP