เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook

 แพคเกจทัวร์เดือนกันยายน 2562 / 2019 จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  
ทัวร์ต่างประเทศเดือนกันยายน 2562 | 2019
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 5
จากทั้งหมด 5 รายการ
 

ทัวร์นิวซีแลนด์เดือนกันยายน 2562 / 2019 | เที่ยวนิวซีแลนด์เดือนกันยายน 2562 / 2019

1
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 7 คืน
ทัวร์นิวซีแลนด์
วันที่เดินทาง :
14-22 SEP
ราคา/ท่าน :
125,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 24,000 บาท
113,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/106,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ :
ทัวร์นิวซีแลนด์ - เกาะเหนือ - เกาะใต้ : อะโกรโดมฟาร์ม - เรนโบว์สปริง - หมู่บ้านเมารี - ถ้ำหนอนเรืองแสง - นั่งรถไฟสายทรานส์อัลไพน์สู่อาเธอร์พาสส์ - ธารน้ำแข็งฟรานซ์โจเซฟ - อุทยานแห่งชาติเวสต์แลนด์ - นั่งกระเช้าชมอาทิตย์อัสดงบนเขาบ๊อบพีค - ช่องแคปมิลฟอร์ด - ล่องเรือชมฟยอร์ด - ทะเลสาบวาคาติปู - ชมวิวสะพานฮาเบอร์ - ช้อปปิ้งย่านถนนควีน ** เมนูพิเศษ กุ้งมังกร, เป๋าฮื้อ - Hangi Dinner / อัตรานี้รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าแบบกรุ๊ปแล้ว / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ ท่านละประมาณ 4 NZ$ ต่อท่าน ต่อวัน - ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินโอ๊คแลนด์ - โรโตรัว - เข้าที่พัก
อะโกรโดมฟาร์ม - เรนโบว์สปริง - หมู่บ้านเมารี - Hangi Dinner
ไวโตโม่ - ถ้ำหนอนเรืองแสง - โรโตรัว - บินภายในสู่ไครส์เชิร์ช - เข้าที่พัก
นั่งรถไฟสายทรานส์อัลไพน์สู่อาเธอร์พาสส์ - เมืองโฮกิติกิ - โรงงานเป่าแก้ว และโรงงานหยก - ธารน้ำแข็งฟรานซ์โจเซฟ
ธารน้ำแข็งฟ็อกซ์ - อุทยานแห่งชาติเวสต์แลนด์ - ทะเลสาบวาคาติปู - ควีนส์ทาวน์ - นั่งกระเช้าชมอาทิตย์อัสดงบนเขาบ๊อบพีค
มิลเลอร์เลค - ช่องแคปมิลฟอร์ด - ล่องเรือชมฟยอร์ด - ควีนส์ทาวน์
ควีนส์ทาวน์ - ทะเลสาบวาคาติปู - แอร์โรว์ทาวน์ - สนามบินเมืองควีนส์ทาวน์ - บินภายในสู่เมืองโอ๊คแลนด์ - เข้าที่พัก
โอ๊คแลนด์ - ชมวิวสะพานฮาเบอร์ - ช้อปปิ้งย่านถนนควีน - สนามบินโอ๊คแลนด์ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
2
สิงคโปร์แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SQ-สิงคโปร์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
ทัวร์นิวซีแลนด์
วันที่เดินทาง :
7-13 AUG
12-18 SEP
ราคา/ท่าน :
97,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 15,000 บาท
89,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/74,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ :
ทัวร์นิวซีแลนด์ - เกาะใต้ Romance : ทะเลสาบเทคาโป - ทะเลสาบปูคากิ - อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุ้ก - ขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค - ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ - นั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์ ชมเทือกเขาแอลป์ - ชมปลาวาฬที่ไคคูร่า ** พิเศษ !!! ทานอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติบนยอดเขา+ชมวิวเมืองควีนส์ทาวน์ + รับประทานอาหารไทย 1 มื้อ --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สิงคโปร์
สนามบินไคร้สท์เชิร์ช - เมืองแอชเบอร์ตั้น - ทะเลสาบเทคาโป - ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ - ทะเลสาบปูคากิ - แวะจุดชมวิวของทะเลสาบ - อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุ้ก
ผ่านเมืองโอมาราม่า - ผ่านเมืองครอมเวลล์ - เมืองควีนส์ทาวน์ - ขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค - ควีนส์ทาวน์
ทะเลสาบวานาก้า - แวะชมเมืองวานาก้า - ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์
เมืองโฮกิติกะ - อิสระเลือกซื้อหยก - นั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์ ชมเทือกเขาแอลป์
เมืองไคคูร่า - ชมปลาวาฬที่ไคคูร่า (การออกเรือชมปลาวาฬขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - เมืองไคร้สท์เชิร์ช
สนามบินไคร้สท์เชิร์ช - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
3
มาเลเซียแอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MH-มาเลเซียแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ทัวร์นิวซีแลนด์
วันที่เดินทาง :
20-25 AUG
21-26 SEP
ราคา/ท่าน :
47,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,500 บาท
47,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/46,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ :
ทัวร์นิวซีแลนด์ - เกาะเหนือ : เขาอีเดน - สะพานฮาร์เบอร์ - หอคอยสกาย ทาวเวอร์ - หมู่บ้านฮอบบิท - ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี - ชมโชว์การแสดงของชาวเมารี พร้อมอาหารค่ำ - อะโกรโดม - เรนโบว์ สปริง - ทะเลสาบเทาโป - น้ำตกฮูก้า - ถ้าไวโตโม่ - เมืองอ็อคแลนด์ - ถนนควีนสตรีทมอลล์ ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 90 ดอลลาร์นิวซีแลนด์(NZD) หรือประมาณ 2,000 บาท --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ สนามบินกัวลาลัมเปอร์
เมืองอ็อคแลนด์ - เขาอีเดน - สะพานฮาร์เบอร์ - หอคอยสกาย ทาวเวอร์
หมู่บ้านฮอบบิท - เมืองโรโตรัว - ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี - ชมโชว์การแสดงของชาวเมารี พร้อมอาหารค่ำ
อะโกรโดม - เรนโบว์ สปริง - เมืองเทาโป - ทะเลสาบเทาโป - น้ำตกฮูก้า
เมืองไวโตโม่ - ถ้าไวโตโม่ - เมืองอ็อคแลนด์ - ถนนควีนสตรีทมอลล์ - สนาบินอ็อคแลนด์ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินกัวลาลัมเปอร์
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
4
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์นิวซีแลนด์เดือนกันยายน 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAP7-PKG6D-NZ-SOUTH-SPLENDOUR(A)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ทัวร์นิวซีแลนด์
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้เองทุกวัน Everyday between 19JUL19-30SEP19
ราคา/ท่าน :
51,779 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
51,779 บาท(เด็กเสริมเตียง)/51,779 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ :
ทัวร์นิวซีแลนด์ - แพ็คเกจเกาะใต้ Southern Splendour ด้วยรถ Seat in Coach : ควีนส์ทาวน์ - ทะเลสาบเทคาโป - ทะเลสาบวาคาตีปู - มิลฟอร์ดซาวน์ (สิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลก) - ควีนส์ทาวน์ - แวะชมการกระโดดบันจี้จัมป์ - อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุ้ก - ทะเลสาบปูคากิ - โบสถ์ Good Shepherd ** อัตรานี้รวม แพ็คเกจท่องเที่ยวเกาะใต้ ด้วยรถปรับอากาศ Seat in Coach - ที่พักมาตรฐาน 3 ดาว เตียง Double 5 คืน - บัตรเข้าชมสถานที่ในรายการ - อาหารเช้า 5 มื้อ และอาหารเที่ยง 1 มื้อ / ค่าบริการนี้ต่อท่าน สำหรับเข้าพัก 2 ท่าน ต่อห้อง --

สนามบินไครสต์เชิร์ช - เข้าที่พัก
ไครสต์เชิร์ช - ทะเลสาบเทคาโป - ทะเลสาบวาคาตีปู - ควีนส์ทาวน์
อุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวน์ เต็มวัน
อิสระเต็มวัน ในควีนส์ทาวน์ หรือทัวร์เสริม : การกระโดดบันจี้ที่สะพานคาวารัว หรือเล่นเรือเร็วเจ็ทโบ๊ท Jet Boat หมุน 360 องศา
ทะเลสาบปูคากิ - โบสถ์ Good Shepherd - ไครสต์เชิร์ช
สนามบินไครสต์เชิร์ช
5
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์นิวซีแลนด์เดือนกันยายน 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAP7-PKG6D-NZ-SOUTH-SPLENDOUR(B)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ทัวร์นิวซีแลนด์
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้เองทุกวัน Everyday between 19JUL19-30SEP19
ราคา/ท่าน :
44,157 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
44,157 บาท(เด็กเสริมเตียง)/44,157 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ :
ทัวร์นิวซีแลนด์ - แพ็คเกจเกาะใต้ Southern Splendour ด้วยการขับรถ Self Drive เที่ยวเองตามเส้นทางที่สวยงามของเกาะใต้ : ควีนส์ทาวน์ - ทะเลสาบเทคาโป - ทะเลสาบวาคาตีปู - มิลฟอร์ดซาวน์ (สิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลก) - ควีนส์ทาวน์ - แวะชมการกระโดดบันจี้จัมป์ - อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุ้ก - ทะเลสาบปูคากิ - โบสถ์ Good Shepherd / อัตรานี้รวม รถเช่าให้ท่านได้ขับรถเที่ยวเอง Self Drive - Intermediate - IDAR 5 ที่นั่ง - ที่พักมาตรฐาน 3 ดาว เตียง Double 5 คืน - บัตรเข้าชมสถานที่ในรายการ - อาหารเช้า 5 มื้อ และอาหารเที่ยง 1 มื้อ / ค่าบริการนี้ต่อท่าน สำหรับเข้าพัก 2 ท่าน ต่อห้อง --

สนามบินไครสต์เชิร์ช - เข้าที่พัก
ไครสต์เชิร์ช - ทะเลสาบเทคาโป - ทะเลสาบวาคาตีปู - ควีนส์ทาวน์
อุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวน์ เต็มวัน
อิสระเต็มวัน ในควีนส์ทาวน์ หรือทัวร์เสริม : การกระโดดบันจี้ที่สะพานคาวารัว หรือเล่นเรือเร็วเจ็ทโบ๊ท Jet Boat หมุน 360 องศา
ทะเลสาบปูคากิ - โบสถ์ Good Shepherd - ไครสต์เชิร์ช
สนามบินไครสต์เชิร์ช
รายการที่ 1 ถึง 5
จากทั้งหมด 5 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์นิวซีแลนด์เดือนกันยายน 2562 / 2019, โปรแกรมท่องเที่ยวนิวซีแลนด์เดือนกันยายน 2562 / 2019 และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์นิวซีแลนด์เดือนกรกฎาคม 2562
ทัวร์นิวซีแลนด์เดือนสิงหาคม 2562
ทัวร์นิวซีแลนด์เดือนกันยายน 2562
ทัวร์นิวซีแลนด์เดือนตุลาคม 2562
ทัวร์นิวซีแลนด์เดือนพฤศจิกายน 2562
ทัวร์นิวซีแลนด์เดือนธันวาคม 2562
ทัวร์นิวซีแลนด์เดือนมกราคม 2563
ทัวร์นิวซีแลนด์เดือนกุมภาพันธ์ 2563
ทัวร์นิวซีแลนด์เดือนมีนาคม 2563
ทัวร์นิวซีแลนด์เดือนเมษายน 2563
ทัวร์นิวซีแลนด์เดือนพฤษภาคม 2563
ทัวร์นิวซีแลนด์เดือนมิถุนายน 2563
ทัวร์เรือสำราญทัวร์เรือสำราญ
ทัวร์ทัวร์จีน
ทัวร์ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ทัวร์เกาหลีราคาถูก
ทัวร์ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก
ทัวร์ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ทัวร์อินเดีย
ทัวร์เนปาล
ทัวร์ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ทัวร์มัลดีฟส์
  แพคเกจมัลดีฟส์
ทัวร์ทัวร์ลาว
ทัวร์ทัวร์ลาวราคาถูก
ทัวร์ทัวร์พม่า
ทัวร์ทัวร์ฟิลิปินส์
ทัวร์ทัวร์ภูฏาน / ทัวร์ภูฐาน
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรปราคาถูก
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ทัวร์อิตาลี
ทัวร์ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ทัวร์อเมริกา
ทัวร์ทัวร์แคนาดา
ทัวร์ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์ทัวร์อียิปต์
ทัวร์ทัวร์ดูไบ
ทัวร์ทัวร์จอร์แดน
ทัวร์ทัวร์อิหร่าน
ทัวร์ทัวร์ตุรกี
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
TOP