เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook

 แพคเกจทัวร์เดือนสิงหาคม 2562 / 2019 จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  
ทัวร์ต่างประเทศเดือนสิงหาคม 2562 | 2019
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 24
จากทั้งหมด 40 รายการ
Next Last
 

ทัวร์ยุโรปเดือนสิงหาคม 2562 / 2019 | เที่ยวยุโรปเดือนสิงหาคม 2562 / 2019

1
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรปเดือนสิงหาคม 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAB25-EK-GQ-MXP001(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ทัวร์ยุโรป
วันที่เดินทาง :
6-12 AUG
ราคา/ท่าน :
52,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,900 บาท
52,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/52,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ : ถ่ายรูปมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - ชมแกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล - ถ่ายรูปโรงละครโรมันกลางแจ้ง - ถ่ายรูปด้านนอกบ้านเลขที่ 23 ของจูเลียต - เกาะเวนิส - สะพานถอนหายใจ - ถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค - โบสถ์ซานมาร์โค - ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น - ชมถ้ำน้ำแข็ง - ข้ามสะพานแขวน The Peak Walk by Tissot - ขึ้นกระเช้ายักษ์ ชมวิวเขากลาเซียร์ 3000 - ถ่ายรูปด้านนอก ปราสาทชิลยอง - สวนสาธารณะที่มีรูปปั้นลิง 3 ตัว ปิดหู ปิดปาก ปิดตา - ถ่ายรูปศาลาไทย - ถ่ายรูปน้ำพุเจทโด - บ่อหมีสีน้ำตาล - ย่านเมืองเก่า มาร์กาสเซ - นาฬิกาไซ้ท์ คล็อคเค่นทรัม - ชมสิงโตหินแกะสลัก - ชมสะพานไม้ชาเปล ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอิตาลี (ผู้ยื่นวีซ่าต้องชำระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็นจำนวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท) - ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ท้องถิ่น 12 ยูโร - ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย 21 ยูโร --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ - สนามบินมิลาโนมัลเปนซา เมืองมิลาน อิตาลี - ถ่ายรูปมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - ชมแกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล - เมืองเวโรน่า - ถ่ายรูปโรงละครโรมันกลางแจ้ง - ถ่ายรูปด้านนอกบ้านเลขที่ 23 ของจูเลียต
ท่าเรือตรอนเคตโต้ - เกาะเวนิส - สะพานถอนหายใจ - ถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค - โบสถ์ซานมาร์โค - เมืองมิลาน
สถานีรถไฟเมืองแทซ - ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น - ชมถ้ำน้ำแข็ง
เมืองโกล เดอ ปิยง - ข้ามสะพานแขวน The Peak Walk by Tissot - ขึ้นกระเช้ายักษ์ ชมวิวเขากลาเซียร์ 3000 - เมืองมองเทรอซ์ - ถ่ายรูปด้านนอก ปราสาทชิลยอง - เมืองเวเว่ย์ - เมืองโลซานน์
สวนสาธารณะที่มีรูปปั้นลิง 3 ตัว ปิดหู ปิดปาก ปิดตา - ถ่ายรูปศาลาไทย - ถ่ายรูปน้ำพุเจทโด - กรุงเบิร์น - บ่อหมีสีน้ำตาล - ย่านเมืองเก่า มาร์กาสเซ - นาฬิกาไซ้ท์ คล็อคเค่นทรัม - เมืองลูเซิร์น - ชมสิงโตหินแกะสลัก - ชมสะพานไม้ชาเปล - เมืองซูริค - เดินทางกลับ
แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
2
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรปเดือนสิงหาคม 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAB25-EK-EUR-FCO011(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ทัวร์ยุโรป
วันที่เดินทาง :
6-15 AUG
1-10 / 8-17 / 15-24 OCT
ราคา/ท่าน :
66,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,900 บาท
66,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/66,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส : มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม - น้ำพุเทรวี่ - มหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร - - หอเอนแห่งเมืองปิซ่า - เกาะเวนิส - มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล - ยอดเขาจุงเฟรา - ย่านมงมาร์ต - พระราชวังแวร์ซายส์ - มหาวิหารนอเตรอดาม - พิพิธภัณฑ์น้ำหอม - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินฟูมิชิโน - กลุ่มโรมันฟอรัม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม - น้ำพุเทรวี่ - ย่านบันไดสเปน
แคว้นทัสคานี - มหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร - จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย - สะพานเวคคิโอ - เมืองปิซ่า - จัตุรัสกัมโป เดย์ มีราโก - หอเอนแห่งเมืองปิซ่า
เมืองเวนิส - ท่าเรือตรอนเคตโต้ - ล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส สู่เกาะเวนิส - ซานมาร์โค - สะพานถอนหายใจ - ถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค - Venice Mestre
เมืองมิลาน - มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล - เมืองอินเทอร์ลาเคน - ทะเลสาบทูน - ทะเลสาบเบรียนซ์
เมืองกรินเดอวาลด์ - ยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง - ลานสฟิงซ์ - เมืองสตราสบูร์ก
นั่งรถไฟความเร็วสูง Tgv สู่มหานครปารีส - ย่านมงมาร์ต - วิหารพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์
เมืองแวร์ซายส์ - พระราชวังแวร์ซายส์ - มหานครปารีส - มหาวิหารนอเตรอดาม
ผ่านลานประวัติศาสตร์จัตุรัสคองคอร์ด - ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ - ถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน - ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล - พิพิธภัณฑ์น้ำหอม - ร้านค้าปลอดภาษี - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - สนามบินชาร์ล เดอ โกล
แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
3
การบินไทย

ทัวร์ยุโรปเดือนสิงหาคม 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAA75-TG-IT-CH-FR-EUR02(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ทัวร์ยุโรป
วันที่เดินทาง :
10-19 AUG
13-22 OCT
ราคา/ท่าน :
107,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 15,000 บาท
96,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/85,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส : สนามกีฬาโคลอสเซียม - บันไดสเปน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย - เกาะเวนิส - ล่องเรือกอนโดล่า - สะพานไม้ Chapel Bridge - ยอดเขายุงค์ฟราว - มหาวิหารโนตเตรอดาม - จตุรัสคองคอร์ด - หอไอเฟล - ล่องเรือบาโตมูซ - พระราชวังแวร์ซายส์ ** อัตรานี้รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าฝรั่งเศส - ค่าทิปพนักงานขับรถแล้ว / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบิน ลีโอนาร์โด - ดาวินชี, กรุงโรม - เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม (รวมค่าเข้า) - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - เมืองฟลอเร้นซ์
เมืองเก่าของนครฟลอเร้นซ์ - หอเอนปิซ่า - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย - เวนิส เมสเตร้
ท่าเรือ Tronchetto - เกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า - ลูกาโน่
ลูกาโน่ - ลูเซิรน์ - สะพานไม้ Chapel Bridge - ถ่ายรูปสิงโตแกะสลักริมหน้าผา - เมืองอินเทอลาเก้น
กรินเดอวาลด์ - ชมกลาเซียร์ - ยอดเขายุงค์ฟราว - ลานกว้าง Sphinx - เมืองดิจอง
ดิจอง - นั่งรถไฟ TGV สู่มหานครปารีส - มหาวิหารโนตเตรอดาม - จตุรัสคองคอร์ด - หอไอเฟล - ล่องเรือบาโตมูซ
พระราชวังแวร์ซายส์ - ร้านดิวตี้ฟรี - ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์
สนามบินชาร์ลเดอโกล - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
4
การบินไทย

ทัวร์ยุโรปเดือนสิงหาคม 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAA75-TG-IT-CH-FR-EUR02(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ทัวร์ยุโรป
วันที่เดินทาง :
15-24 AUG / 22AUG-1SEP
5-14 / 12-21 / 19-28 SEP / 26SEP-5OCT
ราคา/ท่าน :
112,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 15,000 บาท
100,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/89,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส : สนามกีฬาโคลอสเซียม - บันไดสเปน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย - เกาะเวนิส - ล่องเรือกอนโดล่า - สะพานไม้ Chapel Bridge - ยอดเขายุงค์ฟราว - มหาวิหารโนตเตรอดาม - จตุรัสคองคอร์ด - หอไอเฟล - ล่องเรือบาโตมูซ - พระราชวังแวร์ซายส์ ** อัตรานี้รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าฝรั่งเศส - ค่าทิปพนักงานขับรถแล้ว / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบิน ลีโอนาร์โด - ดาวินชี, กรุงโรม - เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม (รวมค่าเข้า) - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - เมืองฟลอเร้นซ์
เมืองเก่าของนครฟลอเร้นซ์ - หอเอนปิซ่า - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย - เวนิส เมสเตร้
ท่าเรือ Tronchetto - เกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า - ลูกาโน่
ลูกาโน่ - ลูเซิรน์ - สะพานไม้ Chapel Bridge - ถ่ายรูปสิงโตแกะสลักริมหน้าผา - เมืองอินเทอลาเก้น
กรินเดอวาลด์ - ชมกลาเซียร์ - ยอดเขายุงค์ฟราว - ลานกว้าง Sphinx - เมืองดิจอง
ดิจอง - นั่งรถไฟ TGV สู่มหานครปารีส - มหาวิหารโนตเตรอดาม - จตุรัสคองคอร์ด - หอไอเฟล - ล่องเรือบาโตมูซ
พระราชวังแวร์ซายส์ - ร้านดิวตี้ฟรี - ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์
สนามบินชาร์ลเดอโกล - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
5
การบินไทย

ทัวร์ยุโรปเดือนสิงหาคม 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAA75-TG-AT-EMPIRE40(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : &   จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ทัวร์ยุโรป
วันที่เดินทาง :
11-19 AUG
7-14 SEP
2-10 NOV
ราคา/ท่าน :
100,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 16,000 บาท
90,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/80,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - Great ออสเตรีย : เมืองกราซ (มรดกโลก) - นั่งรถรางขึ้นชมวิวบนเนินเขา - ชมวิวริมทะเลสาบเวอร์เทอร์เซ - นั่งกระเช้า Cable Car ชมวิวเนินเขา Alpe Di Suise - นั่งรถไฟฟ้า Nordkette Cable Car ขึ้นสู่สถานี Seegrube - เที่ยวชมเมืองเก่า อินสบรูค - คริสตัลเวิล์ด - ฮัลล์สตัทท์ - เหมืองเกลือโบราณ - ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง - พระราชวังเชิงบรุนน์ - ช้อปปิ้งย่านถนนคนเดิน คาร์ทเนอร์สตรีท ** อัตรานี้ไม่รว ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินกรุงเวียนนา ออสเตรีย - เมืองกราซ (มรดกโลก) - นั่งรถรางขึ้นชมวิวบนเนินเขา - เมืองคลาเกนเฟิร์ต - ชมวิวริมทะเลสาบเวอร์เทอร์เซ
คลาเกนเฟิร์ต - กอร์ตีนาดัมเปซโซ (อิตาลี) - เทือกเขาโดโลไมท์ - นั่งกระเช้า Cable Car ชมวิวเนินเขา Alpe Di Suise
เทือกเขาโดโลไมท์ - เมืองอินสบรูค (ออสเตรีย) - นั่งรถไฟฟ้า Nordkette Cable Car ขึ้นสู่สถานี Seegrube - เที่ยวชมเมืองเก่า อินสบรูค
อินสบรูค - วัตเท่น - คริสตัลเวิล์ด - เมืองคิทส์บูเฮล
คิทส์บูเฮล - ฮัลล์สตัทท์ - เหมืองเกลือโบราณ - Skywalk - ภูมิภาคซาลส์ซัมเมอกูท - ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง
เซนต์วูลฟ์กัง - เวียนนา - พระราชวังเชิงบรุนน์ - ช้อปปิ้งย่านถนนคนเดิน คาร์ทเนอร์สตรีท
สนามบินเมืองเวียนนา - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
6
การบินไทย

ทัวร์ยุโรปเดือนสิงหาคม 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAA75-TG-IT-CH-FR04(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 11 วัน 8 คืน
ทัวร์ยุโรป
วันที่เดินทาง :
3-13 / 10-20 / 17-27 AUG / 24AUG-3SEP / 31AUG-10SEP
7-17 / 14-24 SEP / 21SEP-1OCT / 28SEP-8OCT
ราคา/ท่าน :
120,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 18,000 บาท
108,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/96,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - อิตาลี - สวิส - ฝรั่งเศส : นครรัฐวาติกัน - เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม - เมืองปิซ่า - เมืองเก่าของนครฟลอเร้นซ์ - เกาะเวนิส - ล่องเรือกอนโดล่า - เมืองตากอากาศโคโม - รูปสลักสิงโตหินบนหน้าผา - สะพานชาเปล - ยอดเขาจุงเฟรา - นั่งรถไฟ TGV สู่ปารีส -พระราชวังแวร์ซายส์ - ชมมหานครปารีส - เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ ** อัตรานี้รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นแล้ว / ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินลีโอนาร์โดดาวินชี กรุงโรม - นครรัฐวาติกัน - รูปปั้นแกะสลักเฟียต้า Pieta - เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม - เมืองเซียน่า
เมืองปิซ่า - จตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี - เมืองเก่าของนครฟลอเร้นซ์
ฟลอเร้นซ์ - เวนิส เมสเตร้ - เที่ยวเกาะเวนิส - จัตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า
เวนิส เมสเตร้ - ลูกาโน่ - ลูเซิร์น - รูปสลักสิงโตหินบนหน้าผา - สะพานชาเปล - ช้อปปิ้งสินค้าสวิส - เมืองอินเทอลาเก้น
หมู่บ้านกรินเดอวาลด์ - ยอดเขาจุงเฟรา Jungfraubahn - เล่นหิมะในลานกว้าง Sphinx - ธารน้ำแข็ง Aletsch - อินเทอลาเก้น
เดินทางข้ามแดนที่เมืองบาเซิล - ข้ามสู่แคว้นอัลซาส, เมืองสตราสบูรก์, ฝรั่งเศส - ย่านเมืองเก่าแกรนด์อิล - นั่งรถไฟ TGV สู่ปารีส - เข้าที่พัก
พระราชวังแวร์ซายส์ - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ ย่านถนนชองป์เซลิเช่ - ร้านดิวตี้ฟรี
ชมมหานครปารีส - เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ล่องเรือแม่น้ำแซนน์
สนามบินชาร์ลเดอโกล - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
7
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ทัวร์ยุโรป
วันที่เดินทาง :
18-26 AUG
10-18 SEP
ราคา/ท่าน :
59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,500 บาท
52,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/52,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส : นครวาติกัน ถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - กรุงโรม - ถ่ายรูปด้านหน้า โคลอสเซี่ยม - ประตูชัยคอนสแตนติน - จัตุรัสโรมัน - น้ำพุเทรวี่ - ปิซ่า - จัตุรัสกัมโป เดย์ มิราโกลี - หอเอนปิซ่า - เมืองเวนิส - ท่าเรือตรอนเคตโต้ - จัตุรัสซานมาร์โค - โบสถ์เซนต์มาร์ก - มหาวิหารแห่งมิลาน - แกลลอเรีย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล - ยอดเขาทิตลิส - ชมสิงโตหินแกะสลัก - ชมสะพานไม้ชาเปล - La Vallee Village Outlet - ถ่ายรูป หอไอเฟล - จัตุรัสคองคอร์ด - ล่องเรือบาโตมุช - ช้อปปิ้งที่แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่าเชงเก้นและบริการท่านละ 3,500 บาท - ไม่รวม ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 50 EURO ต่อทริป - ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ และน้ำใจจากท่าน --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินลีโอดาร์โน ดาร์วินชี อิตาลี - นครวาติกัน ถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - กรุงโรม - ถ่ายรูปด้านหน้า โคลอสเซี่ยม - ประตูชัยคอนสแตนติน - จัตุรัสโรมัน - น้ำพุเทรวี่ - ปิซ่า
เมืองปิซ่า - จัตุรัสกัมโป เดย์ มิราโกลี - หอเอนปิซ่า - เมืองเวนิส - ท่าเรือตรอนเคตโต้ - จัตุรัสซานมาร์โค - โบสถ์เซนต์มาร์ก - เมืองเมสเตร
เมสเตร - มิลาน - มหาวิหารแห่งมิลาน - แกลลอเรีย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล
ยอดเขาทิตลิส - เมืองลูเซิร์น - ชมสิงโตหินแกะสลัก - ชมสะพานไม้ชาเปล - เมืองดิฌง
ดิฌง - La Vallee Village Outlet - ปารีส
ปารีส - ถ่ายรูป หอไอเฟล - จัตุรัสคองคอร์ด - ล่องเรือบาโตมุช - ช้อปปิ้งที่แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกลล์ - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
8
การบินไทย

ทัวร์ยุโรปเดือนสิงหาคม 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAS3-TG-EUR-SS04(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ทัวร์ยุโรป
วันที่เดินทาง :
10-17 AUG
21-28 SEP
ราคา/ท่าน :
78,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,950 บาท
70,200 บาท(เด็กเสริมเตียง)/62,400 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - เบเนลักซ์ เนเธอร์แลนด์ - เบลเยี่ยม - ฝรั่งเศส : หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ - หมู่บ้านประมงโวเลนดัม - ล่องเรือหลังคากระจก - โรงงานเจียระไนเพชร - อะตอมเมียม - มหานครปารีส - ล่องเรือชมบรรยากาศบนแม่น้ำแซนน์ - พระราชวังแวร์ซายส์ - ผ่านชมประตูชัย Arc de Triomphe - ปาแลเดอชาโย - ร้านค้าปลอดภาษี - ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยต ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ - ไม่รวมค่าขนสัมภาระสำหรับเข้า และออกจากโรงแรม หากท่านต้องการใช้บริการ ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม โดยประมาณ 1.5 ยูโร ต่อ ใบ ต่อ ครั้ง --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินบรัสเซลล์ เบลเยี่ยม - เมืองอัมสเตอร์ดัม - หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ - หมู่บ้านประมงโวเลนดัม - ผ่านชม ย่านโคมแดง
ล่องเรือหลังคากระจก - โรงงานเจียระไนเพชร - กรุงเฮก - บรัสเซลล์
บรัสเซลล์ - อะตอมเมียม - เมืองบรูกจ์ - บรัสเซลล์ - ลักเซมเบิร์ก
ลักเซมเบิร์ก - มหานครปารีส - ล่องเรือชมบรรยากาศบนแม่น้ำแซนน์
พระราชวังแวร์ซายส์ - ผ่านชมประตูชัย Arc de Triomphe - ปาแลเดอชาโย - ร้านค้าปลอดภาษี - ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยต
สนามบินชาร์ล เดอ โกล - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
9
การบินไทย

ทัวร์ยุโรปเดือนสิงหาคม 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAS3-TG-EUR-SS10(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ทัวร์ยุโรป
วันที่เดินทาง :
10-17 AUG
ราคา/ท่าน :
78,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 14,700 บาท
70,200 บาท(เด็กเสริมเตียง)/62,400 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - เทือกเขาโดโลไมท์ ออสเตรีย - สโลเวเนีย - เทือกเขาแอลป์ - เยอรมนี : เข้าชมมรดกโลก พระราชวังเชินบรุนน์ - ถนนคาร์ทเนอร์ - ล่องเรือชมวิวทะเลสาบเบลด - เที่ยวชมเทือกเขาโดโลไมท์ - ทะเลสาบมิซูริน่า - นั่งกระเช้า Faloria Cable Car ชมวิวเทือกเขาโดโลไมท์ - อาคารหลังคาทองคำ - ถ่ายภาพด้านหน้าพระราชวังนิมเฟนบูร์ก - ถนนแมกซิมิเลียน ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ - ไม่รวมค่าขนสัมภาระสำหรับเข้า และออกจากโรงแรม หากท่านต้องการใช้บริการ ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม โดยประมาณ 1.5 ยูโร ต่อ ใบ ต่อ ครั้ง --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินเมืองเวียนนา ออสเตรีย - เข้าชมมรดกโลก พระราชวังเชินบรุนน์ - กรุงเวียนนา - ถนนคาร์ทเนอร์ - เมืองกราซ
กรุงลูบลิยานา สโลเวเนีย - เมืองเบลด สโลวีเนีย - ล่องเรือชมวิวทะเลสาบเบลด
เมืองคอร์ติน่า ดิ แอมเปซโซ - เที่ยวชมเทือกเขาโดโลไมท์ - ทะเลสาบมิซูริน่า
คอร์ติน่า ดิ แอมเปซโซ - นั่งกระเช้า Faloria Cable Car ชมวิวเทือกเขาโดโลไมท์ - เมืองอินสบรูค - อาคารหลังคาทองคำ
เมืองมิวนิค - ถ่ายภาพด้านหน้าพระราชวังนิมเฟนบูร์ก - ถนนแมกซิมิเลียน
สนามบินมิวนิค เยอรมนี - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
10
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรปเดือนสิงหาคม 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAJ6-TK-MLA-SICILY-IT10D-BRI
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ทัวร์ยุโรป
วันที่เดินทาง :
10-19 AUG
17-26 OCT
ราคา/ท่าน :
89,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 11,000 บาท
86,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/86,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - มอลต้า - ซิซิลี - อิตาลีใต้ (BRI-MLA) : เข้าชมปราสาทซูโว - ถนนคอร์โซ อัมเบอร์โต้ - เข้าชมโรงละครกรีก - วิหารซานนิโคลา - เข้าชมมหาวิหารมอนเรอาเล - ถ่ายรูป Palazzo dei Normanni - น้ำพุ Fontana della Vergogna - เข้าชมโบสถ์ Cappella Palatina - เข้าชมคฤหาสน์ขุนนางโรมัน (มรดกโลก) - เที่ยวชมเมืองเก่า 3 เมืองแห่งเกาะมอลต้า - เมืองวัลเลตตา (มรดกโลก) - สวนบารัคคา - เข้าชมวิหารเซนต์จอห์น - Auberge De Castille - เข้าชม พระราชวังแกรนด์มาสเตอร์ - เกาะโกโซ - ถ่ายรูปกังหันลม Ta Kola และถ่ายรูปถ้ำคาลิปโซ - เข้าชมวิหารกันติจา - ถ่ายรูปป้อมปราการวิคตอเรีย - วิหารทาพินู - ล่องเรือชมทัศนียภาพความสวยงามของเกาะมอลต้า - ถ่ายรูปถ้ำบลูกรอตโต - ถ่ายรูปกับหน้าผาดิงลี - ถ่ายรูปโบสถ์เซนต์ปอล - เข้าชมวิลลาโรมัน ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น - ไม่รวมค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่อง สนามบินอิสตันบูล - สนามบินบารี - เข้าชมปราสาทซูโว - เมืองอัลเบอโรเบลโล
เมืองมาเทรา - เมืองโคเซนซา
เมืองวิลลา ซานจิโอวานี - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่ เกาะซิซิลี - เมืองทอร์มินา - ถนนคอร์โซ อัมเบอร์โต้ - เข้าชมโรงละครกรีก - วิหารซานนิโคลา
เมืองเซฟาลู - เมืองมอนเรอาเล - เข้าชมมหาวิหารมอนเรอาเล - เมืองปาแลร์โม - ถ่ายรูป Palazzo dei Normanni - น้ำพุ Fontana della Vergogna
เข้าชมโบสถ์ Cappella Palatina - เมืองเปียซซา อาร์เมรินา (Piazza Armeria - เข้าชมคฤหาสน์ขุนนางโรมัน (มรดกโลก) - เมืองปอซซาโล - เรือเฟอร์รี่ออกจากท่าเรือ มุ่งหน้าสู่เกาะมอลต้า - เข้าที่พัก
เที่ยวชมเมืองเก่า 3 เมืองแห่งเกาะมอลต้า - เมืองวัลเลตตา (มรดกโลก) - สวนบารัคคา - เข้าชมวิหารเซนต์จอห์น - Auberge De Castille - เข้าชม พระราชวังแกรนด์มาสเตอร์
เกาะโกโซ - ถ่ายรูปกังหันลม และถ่ายรูปถ้ำคาลิปโซ - เข้าชมวิหารกันติจา - ถ่ายรูปป้อมปราการวิคตอเรีย - วิหารทาพินู
ล่องเรือชมทัศนียภาพความสวยงามของเกาะมอลต้า - ถ่ายรูปถ้ำบลูกรอตโต - ถ่ายรูปกับหน้าผาดิงลี - เมืองราบัต - ถ่ายรูปโบสถ์เซนต์ปอล - เข้าชมวิลลาโรมัน - สนามบินมอลต้า - แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงอิสตันบูล
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
11
สิงคโปร์แอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรปเดือนสิงหาคม 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAI7-SQ-EUR-CDG16-TD(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SQ-สิงคโปร์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ทัวร์ยุโรป
วันที่เดินทาง :
11-18 AUG
15-22 SEP 19
ราคา/ท่าน :
55,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,999 บาท
55,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/55,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - ฝรั่งเศส - สวิสฯ - เยอรมัน : เมืองปารีส - ล่องเรือบาโตมุช ชมแม่น้ำแซน - ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ หอไอเฟล - เข้าชม สวนและพระราชวังลุกซ็องบูร์ - ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย - ย่านเลอ มาเร่ส์ - เข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) แวะเปลี่ยนเครื่องที่สิงคโปร์
ชาลส์เดอโกล - เมืองปารีส - ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ หอไอเฟล - เข้าชม สวนและพระราชวังลุกซ็องบูร์ - ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย - ย่านเลอ มาเร่ส์ - ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหาร ซาเคร เกอร์ - ผ่านชม พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
เข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ - ลา วัลลี วิลเลจ เอาท์เล็ท - เมืองดีฌง
เมืองมองเทรอซ์ - ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ปราสาทชิลยอง - เมืองเบิร์น - ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์
เมืองแองเกิลเบิร์ก - ขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส - เข้าชม ถ้ำน้ำแข็ง - เมืองลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล
เมืองซูริค - ผ่านชม โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์ - ผ่านชม โบสถ์เซนต์ ปีเตอร์ - ผ่านชม โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - เมืองไฮเดิลแบร์ค - ย่านเมืองเก่า เมืองไฮเดิลแบร์ค
เมืองแฟรงก์เฟิร์ต - ผ่านชม มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต - จัตุรัสโรเมอร์ - เมืองแฟรงก์เฟิร์ต
แวะเปลี่ยนเครื่องที่สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
12
สิงคโปร์แอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรปเดือนสิงหาคม 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAI7-SQ-EUR-MXP08(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SQ-สิงคโปร์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ทัวร์ยุโรป
วันที่เดินทาง :
19-26 AUG
29SEP-6OCT
ราคา/ท่าน :
55,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,999 บาท
55,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/55,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - อิตาลี - สวิสเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส : ล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิสสู่เกาะเวนิส - มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - อนุสาวรีย์ลิโอนาร์โด ดาร์วินซี่ - ประตูชัยแห่งเมืองมิลาน - ปราสาทสฟอร์เซสโก้ - อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก - - นั่งกระเช้าโรแตร์ขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส - ทิตลิส คลิฟ วอร์ค - พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องเรือบาโตมุช ชมแม่น้ำแซน - ประตูชัยนโปเลียน - สวนและพระราชวังลุกซ็องบูร์ - ย่านเลอ มาเร่ส์ - มหาวิหาร ซาเคร เกอร์

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สิงคโปร์
สนามบินเลโอนาร์โดดาวินชี ฟิอูมิชิโน - เมืองเวนิส - ล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิสสู่เกาะเวนิส - สะพานถอนหายใจ - วังดอดจ์ - จัตุรัสซานมาร์โค
เมืองเวนิส - เมืองมิลาน - มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - แกลเลอรี่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล - อนุสาวรีย์ ของกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 - อนุสาวรีย์ลิโอนาร์โด ดาร์วินซี่ - โรงละครปิอัซซ่า เดลลา สกาลา - ประตูชัยแห่งเมืองมิลาน - ปราสาทสฟอร์เซสโก้ - เมืองลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล
เมืองลูเซิร์น - เมืองแองเกิลเบิร์ก - นั่งกระเช้าโรแตร์ขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส - ถ้ำน้ำแข็ง - ทิตลิส คลิฟ วอร์ค - เมืองดีฌง
เมืองดีฌง - เมืองปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - ลา วัลลี วิลเลจ เอาท์เล็ท
เมืองปารีส - ล่องเรือบาโตมุช ชมแม่น้ำแซน - ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล - จัตุรัสทรอคคาเดโร่ - ลานประวัติศาสตร์ - ถนนช็อง เซลีเซ - ประตูชัยนโปเลียน - จัตุรัสชาร์ล เดอ โกล - สวนและพระราชวังลุกซ็องบูร์ - สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 - โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย - ย่านเลอ มาเร่ส์ - มหาวิหาร ซาเคร เกอร์ - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
สนามบินชาร์ลเดอโกล
แวะเปลี่ยนเครื่องที่สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
13
การบินไทย

ทัวร์ยุโรปเดือนสิงหาคม 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAI7-TG-EUR-MXP10-TD(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ทัวร์ยุโรป
วันที่เดินทาง :
9-16 AUG
18-25 OCT 19
ราคา/ท่าน :
62,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,999 บาท
62,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/62,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส - ท่าเรือตรอนเคตโต้ - ล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส - มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - แกลเลอรี่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล - อนุสาวรีย์ ของกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 - อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล - ยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็งพันปี - ลานสฟิงซ์ - สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค - พระราชวังแวร์ซายส์ - ลา วัลลี วิลเลจ เอาท์เล็ท - จัตุรัสทรอคคาเดโร่

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เมืองมิลาน - เมืองเวนิส - ท่าเรือตรอนเคตโต้ - ล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส - เกาะเวนิส - ท่าเรือซานมาร์โค - สะพานถอนหายใจ - วังดอดจ์ - จัตุรัสซานมาร์โค - โบสถ์ซานมาร์โค
มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - แกลเลอรี่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล - อนุสาวรีย์ ของกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 - อนุสาวรีย์ลิโอนาร์โด ดาร์วินซี่ - โรงละครปิอัซซ่า เดลลา สกาลา - ปราสาทสฟอร์เซสโก้ - ประตูชัยแห่งเมืองมิลาน - เมืองลูเซิร์น ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ - อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล
เมืองกรินเดิลวัลท์ - สถานีรถไฟกรินเดิลวัลท์ กรุน - นั่งรถไฟไต่เขา พิชิตยอดเขาจุงเฟรา - สถานีรถไฟคลาย ไชน์เด็กซ์ - สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค - ยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็งพันปี - ลานสฟิงซ์ - ที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป - สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค - นั่งรถไฟไต่เขา ลงจากยอดเขาจุงเฟรา สู่ สถานีรถไฟเลาเทอร์บรุนเนิน - สถานีรถไฟคลาย ไชน์เด็กซ์ - เมืองเลาเทอร์บรุนเนิน ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ - เมืองดีฌง
เมืองปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - ลา วัลลี วิลเลจ เอาท์เล็ท
ล่องเรือบาโตมุช ชมแม่น้ำแซน - หอไอเฟล - จัตุรัสทรอคคาเดโร่ - ลานประวัติศาสตร์ หรือ จัตุรัสคองคอร์ด - ถนนช็อง เซลีเซ - ประตูชัยนโปเลียน - จัตุรัสชาร์ล เดอ โกล - สวนและพระราชวังลุกซ็องบูร์ - สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 - โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย - ย่านเลอ มาเร่ส์ - มหาวิหาร ซาเคร เกอร์ - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
ปารีส ชาร์ลเดอโกล - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
14
การบินไทย

ทัวร์ยุโรปเดือนสิงหาคม 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : CELT-TG-13D10N-CVV-CVV-1908081
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 13 วัน 10 คืน
ทัวร์ยุโรป
วันที่เดินทาง :
9-20 AUG 19
ราคา/ท่าน :
144,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 67,000 บาท
144,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/144,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - ล่องเรือสำราญ Celebrity Edge ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน (บินเข้า - ออก โรม / พักค้างที่โรมก่อน 1 คืน) : เส้นทาง โรม - เนเปิ้ลส์ - ซอร์เรนโต้ - ปัลมา เดอ มายอร์กา - บาร์เซโลน่า - มอนติคาร์โล นีซ - ซานต้า มาเกอรีตา - ปอร์โตฟิโน่ - ลา สเปเซีย - โรม ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่าเชงเก้น ชำระเพิ่มประมาณ 3,000 บาท / รวมทัวร์พาเที่ยวทุกประเทศ - รวมทิปต่างๆแล้ว --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินฟูมิชิโน - นครรัฐวาติกัน - ถ่ายรูปด้านนอก มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - ถ่ายรูปโคลอสเซียม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก - น้ำพุเทรวี่ - ย่านบันไดสเปน
เมืองชิวิคตาเวคเคีย - ถ่ายรูปป้อมปราการไมเคิลแองเจโล - เที่ยวเมืองชิวิคตาเวคเคีย - เข้าชมโบสถ์ ซานฟรานซิสโก เดอ อาซิสซี่ - เช็คอินขึ้นเรือสำราญ Celebrity Edge Cruise - อิสระพักผ่อนบนเรือ
เรือเทียบท่า เนเปิ้ลส์ อิตาลี - แวะถ่ายรูปอารามซานฟรานเซสโก - แวะถ่ายรูป วิหารแห่งซานแอนโตนิโน - เมืองเนเปิ้ลส์ - ถ่ายรูปจัตุรัสเพิลบิสซิโต - เข้าชมพระบรมมหาราชวังแห่งเมืองเนเปิ้ลส์ - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
เรือล่องทะเล ตลอดวัน อิสระพักผ่อนบนเรือ หรือทำกิจกรรมต่างๆ อาทิ บาร์และเลาจน์, ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เน็ต, ชมโชว์พิเศษ, สระว่ายน้ำ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอล์ฟ ฯ
เรือเทียบท่า ปัลมา เดอ มายอร์กา - ชมเมืองปัลมา เดอ มายอร์กา แห่งหมู่เกาะมายอร์กา - ถ้ำแดรค - Mallorca Fashion Outlet - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
ท่าเรือบาร์เซโลนา สเปน - กรุงบาร์เซโลนา - โบสถ์ Expiatori del Sagrat Cor - เข้าชมมหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์ - ถนนลารัมบลา - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
เรือล่องทะเล ตลอดวัน อิสระพักผ่อนบนเรือ หรือทำกิจกรรมต่างๆ อาทิ บาร์และเลาจน์, ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เน็ต, ชมโชว์พิเศษ, สระว่ายน้ำ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอล์ฟ ฯ
เรือเทียบท่า มอนติคาร์โล รัฐโมนาโก - เมืองนีซ - หมู่บ้านเอซ - นครรัฐโมนาโก - ชมโบสถ์เซนต์นิโคลัส - เข้าชมพระราชวังหลวงแห่งโมนาโค - ย่าน คาสิโนแห่งมอนติคาร์โล - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
เรือเทียบท่า ซานต้า มาเกอรีตา ประเทศอิตาลี - ลงเรือเทนเดอร์โบท สู่ซานต้า มาเกอรีตา - เมืองปอร์โตฟีโน - โบสถ์เซนต์มาร์ติน - ปราสาทและป้อมปราการ Castello Brown - ชมรอบเมืองซานต้า มาเกอรีตา - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
เรือเทียบท่า ลา สเปเซีย อิตาลี - นั่งรถไฟสู่ชิงเกว่ แตร์เร - ชมหมู่บ้านริโอแมกจิโอเร - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
เรือเทียบท่า ชิวิคตาเวคเคีย อิตาลี - อำลาเรือสำราญ - สนามบินฟูมิชิโน
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
15
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรปเดือนสิงหาคม 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAB04-EK-EAST-EUR-HG05(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ทัวร์ยุโรป
วันที่เดินทาง :
24-31 JUL / 25JUL-1AUG
7-14 / 8-15 / 10-17 AUG
ราคา/ท่าน :
44,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
44,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/42,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - เยอรมนี - ออสเตรีย - เช็ก - ฮังการี : จัตุรัสกลางใจเมือง มาเรียนพลัสซ์ - ศาลาว่าการใหม่ - ศาลาว่าการเก่า - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - เมืองฮัลล์สตัทท์ - สวนมิราเบล - แวะถ่ายภาพ บ้านเกิดโมสาร์ท - ปราสาทครุมลอฟ - ปราสาทปราก - มหาวิหารเซนต์ไวตัส - สะพานชาร์ลส์ - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - พระราชวังฮอฟเบิร์ก - อนุสาวรีย์จักรพรรดิมาเรีย เทเรซ่า - เอาท์เลทแมคอาเธอร์ เกลน ปาร์นดอฟ - สะพานเชน - สะพานอลิซาเบธ - ปราสาทบูดา - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มเชงเก้น (3,500 บาท ต่อท่าน) - ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 2 ยูโร ต่อคน ต่อวัน ( 12 ยูโร ต่อท่าน ) - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขั้นต่ำ 100 บาท ต่อวัน ต่อคน --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินมิวนิค - จัตุรัสกลางใจเมือง มาเรียนพลัสซ์ - ศาลาว่าการใหม่ - ศาลาว่าการเก่า - เมืองโฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์
เมืองฮัลล์สตัทท์ - เซ็นทรัลสแควร์ - โบสถ์พาริช - ซาลส์บูร์ก - สวนมิราเบล - แวะถ่ายภาพ บ้านเกิดโมสาร์ท
เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ - เมือง ปราก
เมืองปราก - ปราสาทปราก - มหาวิหารเซนต์ไวตัส - สะพานชาร์ลส์ - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - เวียนนา
เวียนนา - พระราชวังฮอฟเบิร์ก - อนุสาวรีย์จักรพรรดิมาเรีย เทเรซ่า - เอาท์เลทแมคอาเธอร์ เกลน ปาร์นดอฟ - บูดาเปสต์
บูดาเปสต์ - สะพานเชน - สะพานอลิซาเบธ - ปราสาทบูดา - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
16
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรปเดือนสิงหาคม 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAB04-EK-EAST-EUR-HG05(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ทัวร์ยุโรป
วันที่เดินทาง :
21-28 AUG
4-11 / 11-18 SEP
2-9 / 3-10 OCT
ราคา/ท่าน :
41,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
41,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/39,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - เยอรมนี - ออสเตรีย - เช็ก - ฮังการี : จัตุรัสกลางใจเมือง มาเรียนพลัสซ์ - ศาลาว่าการใหม่ - ศาลาว่าการเก่า - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - เมืองฮัลล์สตัทท์ - สวนมิราเบล - แวะถ่ายภาพ บ้านเกิดโมสาร์ท - ปราสาทครุมลอฟ - ปราสาทปราก - มหาวิหารเซนต์ไวตัส - สะพานชาร์ลส์ - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - พระราชวังฮอฟเบิร์ก - อนุสาวรีย์จักรพรรดิมาเรีย เทเรซ่า - เอาท์เลทแมคอาเธอร์ เกลน ปาร์นดอฟ - สะพานเชน - สะพานอลิซาเบธ - ปราสาทบูดา - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มเชงเก้น (3,500 บาท ต่อท่าน) - ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 2 ยูโร ต่อคน ต่อวัน ( 12 ยูโร ต่อท่าน ) - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขั้นต่ำ 100 บาท ต่อวัน ต่อคน --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินมิวนิค - จัตุรัสกลางใจเมือง มาเรียนพลัสซ์ - ศาลาว่าการใหม่ - ศาลาว่าการเก่า - เมืองโฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์
เมืองฮัลล์สตัทท์ - เซ็นทรัลสแควร์ - โบสถ์พาริช - ซาลส์บูร์ก - สวนมิราเบล - แวะถ่ายภาพ บ้านเกิดโมสาร์ท
เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ - เมือง ปราก
เมืองปราก - ปราสาทปราก - มหาวิหารเซนต์ไวตัส - สะพานชาร์ลส์ - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - เวียนนา
เวียนนา - พระราชวังฮอฟเบิร์ก - อนุสาวรีย์จักรพรรดิมาเรีย เทเรซ่า - เอาท์เลทแมคอาเธอร์ เกลน ปาร์นดอฟ - บูดาเปสต์
บูดาเปสต์ - สะพานเชน - สะพานอลิซาเบธ - ปราสาทบูดา - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
17
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรปเดือนสิงหาคม 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAB04-EK-DE-BE-NL-HG06
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ทัวร์ยุโรป
วันที่เดินทาง :
10-17 AUG
18-25 SEP
13-20 / 20-27 OCT 19
ราคา/ท่าน :
43,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
43,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/41,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - เยอรมนี - เบลเยี่ยม - เนเธอร์แลนด์ : เมืองแฟรงก์เฟิร์ต - จัตุรัสโรเมอร์ - อิสระช้อปปิ้งย่านถนน Zeil - เบลเยียม - เมืองบรูจจ์ - เมืองเกนท์ - เมืองบรัสเซลส์ - เมืองรอตเทอดาม - กีร์ธฮอร์น - ล่องเรือกระจก - เมืองอัมสเตอร์ดัม - หมู่บ้านประมงโวเลนดัม - หมู่บ้านกังหัน ซานน์สคันส์

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - เมืองแฟรงก์เฟิร์ต - จัตุรัสโรเมอร์ - อิสระช้อปปิ้งย่านถนน Zeil
เมืองโคโลญ - มหาวิหารโคโลญ(ด้านหน้า) - ช้อปปิ้งdesigner Outlet Roermond
เบลเยียม - เมืองบรูจจ์ - เมืองเกนท์
เมืองบรัสเซลส์ - เมืองรอตเทอดาม เนเธอร์แลนด์ - เมืองอัมสเตอร์ดัม
กีร์ธฮอร์น - ล่องเรือกระจก - โรงงานเจียระไนเพชร Gassan
หมู่บ้านประมงโวเลนดัม - หมู่บ้านกังหัน ซานน์สคันส์ - สนามบิน
แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
18
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรปเดือนสิงหาคม 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAB04-EK-DE-CZ-HG20(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ทัวร์ยุโรป
วันที่เดินทาง :
8-14 AUG
11-17 SEP
8-14 / 12-18 OCT
7-13 / 21-27 NOV
4-10 DEC 19
ราคา/ท่าน :
35,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
35,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/33,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - เยอรมนี - เชค - สนามบินฮัมบูร์ก - จัตุรัสกลางเมืองรัทเฮาส์มาร์ค - เมือง เบอร์ลิน - เดรสเดน - ปราสาทชวิงเงอร์ - เชค - Hot Spring Colonnade - เมือง ปราก - มหาวิหารเซนต์ไวตัส

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - สนามบินฮัมบูร์ก - จัตุรัสกลางเมืองรัทเฮาส์มาร์ค - เมือง เบอร์ลิน
พ็อตส์ดัม - พระราชวังซองซูซี - เบอร์ลิน - ประตูบรันเดนบูร์ก - เช็คพอยต์ชาร์ลี - กำแพงเบอร์ลิน
เดรสเดน - ปราสาทชวิงเงอร์ - ผ่านชม ปราสาทเดรสเดน - ไลป์ซิก - ศาลาว่าการเก่า - โบสถ์เซนต์โทมัส - ออสเทอร์เฟลด์
เชค - Hot Spring Colonnade - เมือง ปราก - Fashion Area Prague Outlet
เมือง ปราก - มหาวิหารเซนต์ไวตัส - สนามบิน
แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
19
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรปเดือนสิงหาคม 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAB04-EK-EUR8D-HG11B(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ทัวร์ยุโรป
วันที่เดินทาง :
26JUL-2AUG
6-13 / 10-17 AUG
8-15 / 12-19 / 16-23 / 22-29 OCT 19
ราคา/ท่าน :
52,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
52,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/50,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - เมืองโลซานน์ - ผ่านชม พิพิธภัณฑ์โอลิมปิก - ทะเลสาบเลอม็อง - เมืองเวเว่ย์ - ผ่านชมเนสเล่ย์ปาเล่ย์ - เมืองเบิร์น - ปราสาทโอเบอร์โฮเฟน (ด้านหน้า) - ขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ภูเขาเฟิร์ส - เมืองอินเทอร์ลาเก้น - เมืองลูเซิร์น - สะพานไม้ชาเปล - ถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโต - เมืองทิติเซ่ - เมืองชไตน์ อัม ไรน์

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ - สนามบินเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - เมืองโลซานน์ - ผ่านชม พิพิธภัณฑ์โอลิมปิก - ทะเลสาบเลอม็อง - เมืองเวเว่ย์ - ผ่านชมเนสเล่ย์ปาเล่ย์ - เมืองเบิร์น
เมืองทูน - ปราสาทโอเบอร์โฮเฟน (ด้านหน้า) - ขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ภูเขาเฟิร์ส - เมืองอินเทอร์ลาเก้น
กรินเดอร์วัลด์ - ขึ้นรถไฟสายจุงเฟราบาห์เนนสู่ยอดเขาจุงเฟรา - ธารน้ำแข็ง - เมืองเลาเทอร์บรุนเนน - นั่งรถโค้ชสู่เมืองอินเทอร์ลาเก้น
เมืองลูเซิร์น - สะพานไม้ชาเปล - ถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโต - เมืองซุก - เมืองฟุสเซ่น
เมืองเอททัล - ชมอารามเอททัล - เมืองโฮเฮนชวานเกา - ฟุสเซ่น - พิพิธภัณฑ์แห่งเมืองฟุสเซ่น
เมืองทิติเซ่ - เมืองชไตน์ อัม ไรน์ - น้ำตกไรน์ - สนามบินซูริค
แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
20
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรปเดือนสิงหาคม 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAB04-EK-EUR9D-HG08B(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ทัวร์ยุโรป
วันที่เดินทาง :
6-14 AUG 19
ราคา/ท่าน :
49,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
49,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/47,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - ฝรั่งเศส - มองบลังค์ - อิตาลี : ถ่ายรูปประตูชัยอาร์คเดอทรียงฟ์ - จัตุรัสคองคอร์ด - แวะชมมหาวิหารนอร์ธเทอดา - พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์(ด้านหน้า) - ขึ้นเคเบิ้ลคาร์สู่สถานี Auiguille Du Midi - เซอร์ราวิลล์ สคริเวีย - อนุสาวรีย์พระเจ้าเอ็มมานูเอลที่ 2 - ปราสาทซฟอร์ซา (ด้านหน้า)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ - เมืองปารีส - ถ่ายรูปประตูชัยอาร์คเดอทรียงฟ์ - จัตุรัสคองคอร์ด - หอไอเฟล - ล่องเรือแม่น้ำแซน - อิสระช้อปปิ้งถนนช็องเซลิเซ่
แวะชมมหาวิหารนอร์ธเทอดา - พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์(ด้านหน้า) - ช้อปปิ้งbenlux Duty Free - Galeries Lafayette
เมืองเซอร์ริส - La Vallee Village Outlet - เมืองดิฌง
อานซี - เมอแฌฟ - เมืองชาโมนิกส์
ขึ้นเคเบิ้ลคาร์สู่สถานี Auiguille Du Midi - ชมยอดเขามองบลังค์ - เมืองทูริน - จัตุรัสซานคาร์โล
เมืองเจนัว - เซอร์ราวิลล์ สคริเวีย - ช้อปปิ้งแมคอาร์เธอร์ เกลน เอาท์เล็ต
เมืองมิลาน - มหาวิหารมิลาน - อนุสาวรีย์พระเจ้าเอ็มมานูเอลที่ 2 - ปราสาทซฟอร์ซา (ด้านหน้า) - สนามบินมิลาน - อิสระช้อปปิ้งgalleria Vittorio Emanuele Ii - เมืองโคโม่ - สนามบิน
แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
21
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรปเดือนสิงหาคม 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAJ6-TK-IT-CH-FR10D(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ทัวร์ยุโรป
วันที่เดินทาง :
8-18 AUG
20-29 SEP
ราคา/ท่าน :
87,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,000 บาท
87,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/85,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - อิตาลี - สวิสฯ - ฝรั่งเศส : ถ่ายรูปกับโคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - หอเอนเมืองปิซ่า - จัตุรัสไมเคิล แองเจโล - สะพานเวคคิโอ - เกาะเวนิส - พระราชวังดอจจ์ - มหาวิหารเซนต์มาร์โค - มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - อนุสาวรีย์รูปสิงโตหิน - ยอดเขาจุงเฟรา - มหาวิหารแห่งเมืองสตราสบูร์ก - พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องเรือบาโตมูซ - มหาวิหารซาเครเกอร์ - ถนนชองป์ส เอลิเซ่ส์ ** (ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น / รวมทิปหัวหน้าทัวร์/คนขับรถแล้ว) --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล - สนามบินฟูมิชิโน่ - ถ่ายรูปกับโคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - ย่านบันไดสเปน - เมืองเซียน่า
เมืองปิซ่า - หอเอนเมืองปิซ่า - เมืองฟลอเรนซ์ - แวะถ่ายรูปกับ โบสถ์ซานตา มาเรีย เดลฟิโอเร - จัตุรัสไมเคิล แองเจโล - สะพานเวคคิโอ
เมืองเวนิส - นั่งเรือสู่เกาะเวนิส - จัตุรัสเซนต์มาร์โค - พระราชวังดอจจ์ - แวะถ่ายรูปบริเวณสะพานถอนหายใจ - มหาวิหารเซนต์มาร์โค
เมืองมิลาน - มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - เมืองลูเซิร์น - แวะถ่ายรูปกับ สะพานไม้ชาเพล - อนุสาวรีย์รูปสิงโตหิน
เมืองกรินเดอวาล - นั่งรถไฟไต่เขาสู่ยอดเขาจุงเฟรา - ลานกว้าง Sphinx - เมืองเวนเก้น - เมืองเลาเทอร์บรูเนน - เมืองเบียล
เมืองกอลมาร์ - ย่านตัวเมืองเก่า - แวะถ่ายรูปกับ โบสถ์เซนต์มาร์ติน - เมืองสตารสบูร์ก - มหาวิหารแห่งเมืองสตราสบูร์ก
นั่งรถไฟ Tgv สู่ปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องเรือบาโตมูซ
มหาวิหารซาเครเกอร์ - จตุรัสทรอคาเดโร - ถนนชองป์ส เอลิเซ่ส์ - สนามบินชาร์ลเดอโกล
แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
22
การบินไทย

ทัวร์ยุโรปเดือนสิงหาคม 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAA75-TG-BAVARIA-TIROL09(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ทัวร์ยุโรป
วันที่เดินทาง :
3-11 / 10-18 / 17-25 AUG / 24AUG-1SEP / 31AUG-8SEP
7-15 SEP
ราคา/ท่าน :
98,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,000 บาท
89,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/79,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - บาวาเรีย ทิโรล เยอรมนี - ออสเตรีย : ปราสาทไฮเดลเบิร์ก - เขตอุทยานแห่งชาติป่าดำ - เลียบทะเลสาบคอนสแตนซ์ - หมู่บ้านชวานสเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ยอดเขาชุกสปิตเซ่ - อาคารหลังคาทองคำ - คริสตัลเวิร์ด - สวนมิราเบล - ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง - หมู่บ้านฮัลสตัท - บาดไรเค่นฮาล - เที่ยวชมเหมืองเกลือ - ล่องเรือสู่เกาะแฮเรนอินเซล - พระราชวังแฮเรนคิมเซ - จัตุรัสมาเรียน ** อัตรานี้รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว / ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินนครแฟรงค์เฟิร์ต - ปราสาทไฮเดลเบิร์ก - เขตอุทยานแห่งชาติป่าดำ
เลียบทะเลสาบคอนสแตนซ์ - หมู่บ้านชวานสเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - การ์มิช พาร์เท่นเคียร์เช่น
การ์มิช พาร์เท่นเคียร์เช่น - ยอดเขาชุกสปิตเซ่ - อินสบรูค
วัตเท่น - คริสตัลเวิร์ด - ซาลส์บวร์ก - สวนมิราเบล - ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง
เซนต์วูลฟ์กัง - หมู่บ้านฮัลสตัท - บาดไรเค่นฮาล - เบิร์ชเทสกาเด้น - เที่ยวชมเหมืองเกลือ
บาดไรเค่นฮาล - หมู่บ้านปรีน - ล่องเรือสู่เกาะแฮเรนอินเซล - พระราชวังแฮเรนคิมเซ - มิวนิค
เมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียน - สนามบินนครมิวนิค
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
23
การบินไทย

ทัวร์ยุโรปเดือนสิงหาคม 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAN1-TG-EUR-0110J(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 8 คืน
ทัวร์ยุโรป
วันที่เดินทาง :
8-18 AUG
19-29 SEP
10-20 / 17-27 OCT
5-15 DEC
ราคา/ท่าน :
115,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 25,900 บาท
115,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/111,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - อิตาลี - สวิสฯ - ฝรั่งเศส : มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - จัตุรัสเวเนเซีย - อนุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ลที่ 2 - สนามกีฬาโคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - วิหารแพนธีออน - ย่านบันไดสเปน - จัตุรัสเพียซซ่าซินยอเรต - มหาวิหารซานตา มาเรีย เดลฟิออเร - หอเอนปีซ่า - ล่องเรือเข้าสู่เมืองเวนิส - พระราชวังดอร์จ - มหาวิหารแห่งมิลาน - หมู่บ้านกรินเดลวาลด์ - ยอดเขาจุงเฟรา - หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเน่นน์ - ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ ** พักดี อาหารดี เที่ยวสบายๆ ไม่เร่งรีบ / 10 ท่านออกเดินทาง --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินนานาชาติฟูมิชิโน่ - กรุงโรม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - จัตุรัสเวเนเซีย - ผ่านชมระเบียงปาลาสโซ - อนุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ลที่ 2 - ประตูชัยคอนสแตนติน - สนามกีฬาโคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - ช่องโอคูลูส - วิหารแพนธีออน - ย่านบันไดสเปน - เมืองเชียนเซียโน เทอร์เม่
เมืองฟลอเรนซ์ - จัตุรัสเพียซซ่าซินยอเรตตา - มหาวิหารซานตา มาเรีย เดลฟิออเร - โบสถ์ซันตาโคเช่ - เมืองปิซ่า - หอเอนปีซ่า - เมืองฟลอเรนซ์
เมืองเวนิส เมสเตร้ - ล่องเรือเข้าสู่เมืองเวนิส - จตุรัสซานมาโค - สะพานถอนหายใจ - พระราชวังดอร์จ - เมืองเวโรน่า
เมืองมิลาน - ป้อมปราการสฟอร์เซสโก้ - มหาวิหารแห่งมิลาน - เมืองเมนเดสซิโอ ลูกาโน่ - ฟอกซ์ทาวน์เอาท์เล็ท - เมืองลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้คาเปล - จัตุรัสใจกลางเมือง ชวาเน่นท์พลัทซ์
หมู่บ้านกรินเดลวาลด์ - ยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี - ธารน้ำแข็ง - หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเน่นน์ - เมืองอินเทอร์ลาเก้น
เมืองมูลฮูส - นั่งรถไฟด่วน Tgv สู่มหานครปารีส - ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์
ย่านมองมาร์ต - มหาวิหารซาเครเกอร์ - หอไอเฟล(ชั้น 2 ) - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์
ปารีส - พระราชวังแวร์ซายย์ - Duty Free - ห้างแกลลารี ลาฟาแยตต์
สนามบินชาร์ลเดอโกล
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
24
การบินไทย

ทัวร์ยุโรปเดือนสิงหาคม 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAN1-TG-IT-CH0108M(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ทัวร์ยุโรป
วันที่เดินทาง :
5-12 AUG
7-14 / 21-28 OCT 19
ราคา/ท่าน :
75,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 17,900 บาท
71,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/71,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - เมืองพอร์โตฟิโน - นั่งรถไฟสู่ ชิงเกว่ แตร์เร - เมืองเจนัว - Serravalle Designer Outlet - เมืองมิลาน - สะพานไม้คาเปล - อนุสาวรีย์สิงโต - กรุงเบิร์น - หมู่บ้านกรินเดลวาลด์ - นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปีภัตตาคารชมวิวพานอราม่า - เมืองกรินเดลวาลด์ เฟียสต์ - เมืองซุก

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินกรุงมิลาน - เมืองพอร์โตฟิโน - นั่งรถไฟสู่ ชิงเกว่ แตร์เร - เมืองเจนัว
Serravalle Designer Outlet - เมืองมิลาน - สนามฟุตบอลอินเตอร์มิลาน - ปราสาทสฟอร์เซสโก้ - เมืองโคโม่
เมืองลูเซิร์น - สะพานไม้คาเปล - อนุสาวรีย์สิงโต - กรุงเบิร์น - สวนกุหลาบ - มาร์คกาสเซ - นาฬิกาไซ้ท์ กล็อคเค่น
หมู่บ้านกรินเดลวาลด์ - นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปีภัตตาคารชมวิวพานอราม่า - ไคลน์ไชเด็ค - เมืองอินเทอร์ลาเก้น
ชนีเก้ ปลาตเต้ - เมืองกรินเดลวาลด์ เฟียสต์ - เมืองซุก - ล่องเรือชมทะเลสาบซุก
สนามบิน
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
รายการที่ 1 ถึง 24
จากทั้งหมด 40 รายการ
Next Last
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ยุโรปเดือนสิงหาคม 2562 / 2019, โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปเดือนสิงหาคม 2562 / 2019 และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์ยุโรปเดือนกรกฎาคม 2562
ทัวร์ยุโรปเดือนสิงหาคม 2562
ทัวร์ยุโรปเดือนกันยายน 2562
ทัวร์ยุโรปเดือนตุลาคม 2562
ทัวร์ยุโรปเดือนพฤศจิกายน 2562
ทัวร์ยุโรปเดือนธันวาคม 2562
ทัวร์ยุโรปเดือนมกราคม 2563
ทัวร์ยุโรปเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ทัวร์ยุโรปเดือนมีนาคม 2563
ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2563
ทัวร์ยุโรปเดือนพฤษภาคม 2563
ทัวร์ยุโรปเดือนมิถุนายน 2563
ทัวร์เรือสำราญทัวร์เรือสำราญ
ทัวร์ทัวร์จีน
ทัวร์ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ทัวร์เกาหลีราคาถูก
ทัวร์ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก
ทัวร์ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ทัวร์อินเดีย
ทัวร์เนปาล
ทัวร์ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ทัวร์มัลดีฟส์
  แพคเกจมัลดีฟส์
ทัวร์ทัวร์ลาว
ทัวร์ทัวร์ลาวราคาถูก
ทัวร์ทัวร์พม่า
ทัวร์ทัวร์ฟิลิปินส์
ทัวร์ทัวร์ภูฏาน / ทัวร์ภูฐาน
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรปราคาถูก
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ทัวร์อิตาลี
ทัวร์ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ทัวร์อเมริกา
ทัวร์ทัวร์แคนาดา
ทัวร์ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์ทัวร์อียิปต์
ทัวร์ทัวร์ดูไบ
ทัวร์ทัวร์จอร์แดน
ทัวร์ทัวร์อิหร่าน
ทัวร์ทัวร์ตุรกี
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
TOP