เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
Z0899
Z2826
Z0902
Z2853
Z4734
Z0241
Z0237

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์รัสเซีย 29 รายการ
ดูรายการที่ 25-48
หน้าสุดท้าย

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์รัสเซีย

Z0241
มาฮานแอร์

ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : Z0241
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : W5-มาฮานแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿39,999
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ - เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก : มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - โบสถ์อัสสัมชัญ - ตลาดอิสไมโลโว่ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - พระราชวังแคทเทอรีน - พระราชวังฤดูร้อน - มหาวิหารเซนต์ ไอแซค - โบสถ์หยดเลือด

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่เตหะราน - สนามบินวนูโคโว - เมืองมอสโคว์ - จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - ถนนอารบัต
 เมืองซากอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - โบสถ์ทรินิตี้ - เมืองมอสโคว์ - ตลาดอิสไมโลโว่
 พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ผ่านชม ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ผ่านชม ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - อนุสรณ์สถานเลนิน - ห้างสรรพสินค้ากุม
 นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - เมืองพุชกิน - พระราชวังแคทเทอรีน
 พระราชวังฤดูร้อน - ป้อมปีเตอร์และปอล - มหาวิหารเซนต์ ไอแซค - โบสถ์หยดเลือด - ถนนเนฟสกี้
 สนามบินปูลโกโว - แวะเปลี่ยนเครื่องที่เตหะราน
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z0899
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : Z0899
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿34,900
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ - ซากอร์ส - รัสเซี่ยนเซอร์คัส - ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถท้องถิ่น 20 ยูเอสดอลล่าร์ ตลอดทริป - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 600 บาท

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 เปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินโดโมเดโดโว - ถนนอารบัท
 เมืองซากอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - สแปร์โร่ฮิลล์ - ถ่ายรูป หน้ามหาวิทยาลัยมอสโคว์ - รัสเซี่ยนเซอร์คัส
 สถานีรถไฟใต้ดิน - ตลาดอิสมายลอฟกี้ - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - โบสถ์อัสสัมชัญ - ชมปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - หอระฆังพระเจ้าอีวาน
 จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม - ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ - ถ่ายรูปมหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - Outlet Village Belaya Decha - สนามบินมอสโคว์
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z0902
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : Z0902
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿52,900
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - นั่งรถไฟความเร็วสูง Sapsan
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถท้องถิ่น 30 ยูเอสดอลล่าร์ ตลอดทริป - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 800 บาท

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินโดโมเดโดโว, มอสโคว์ - ถ่ายรูปมหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอารบัท
 พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - โบสถ์อัสสัมชัญ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - หอระฆังพระเจ้าอีวาน - สแปร์โร่ฮิลล์ - ถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิทยาลัยมอสโคว์ - การแสดงของสัตว์แสนรู้ รัสเซี่ยนเซอร์คัส
 สถานีรถไฟใต้ดิน - ตลาดอิสมายลอฟกี้ - จตุรัสแดง - ถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารเซนต์บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างกุม - ล่องเรือชมวิวแม่น้ำมอสโคว์ หรือชมการแสดงบัลเล่ต์ แทน
 นั่งรถไฟด่วน Sapsan สู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - ถ่ายรูปหน้าโบสถ์หยดเลือด - พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ
 พระราชวังฤดูหนาว - ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล - ร่วมกาล่าดินเนอร์ พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองภายในพระราชวังนิโคลัส
 ถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารเซนต์ไอแซค - Pulkovo Outlet Village - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3731
การบินไทย

ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : Z3731
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿51,999
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก : พระราชวังแคทเทอรีน - พระราชวังฤดูร้อน - พระราชวังฤดูหนาว - มหาวิหารเซนต์ ไอแซค - ป้อมปีเตอร์และปอล - โบสถ์หยดเลือด - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - สวนซายาร์ดเย - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเมืองมอสโคว์ - เข้าที่พัก
 เมืองมอสโคว์ - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - เมืองพุชกิน - พระราชวังแคทเทอรีน
 เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อน - พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - ถนนเนฟสกี้
 มหาวิหารเซนต์ ไอแซค - ป้อมปีเตอร์และปอล - โบสถ์หยดเลือด - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองมอสโคว์
 พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ผ่านชม ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ผ่านชม ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน - สวนซายาร์ดเย
 สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - ถนนอารบัต - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ห้างเวกัส เมกะ สโตร์ - สนามบินโดโมเดโดโว
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4011
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : Z4011
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿49,888
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - โบสถ์หยดเลือด - ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ
พิเศษ ร่วมกาล่าดินเนอร์พระราชวังนิโคลัส

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล - สนามบินเมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - โบสถ์อัสสัมชัญ - ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - เซอร์คัส Russian Circus
 จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้า Gum - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว - วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ - ถนนอารบัต
 นั่งรถไฟด่วน Sapsan Express Train สู่เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูหนาว - พิเศษ ร่วมกาล่าดินเนอร์พระราชวังนิโคลัส
 พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ - Bronze Horseman Statue Peter Great - เรือรบหลวงออโรร่า
 เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - โบสถ์หยดเลือด - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - เดินทางกลับ
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4324
โอมานแอร์

ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : Z4324
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WY-โอมานแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿29,999
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ - ซากอร์ซ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล(ด้านหน้า) - วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ - Izmailovo Royal Estate - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินประเทศโอมาน - สนามบินสนามบินวนูโคโว
 พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์(ด้านหน้า) - โบสถ์อัสสัมชัญ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล(ด้านหน้า) - ห้างกุม
 ซาร์กอส - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว - ถนนอารบัต
 ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ - Izmailovo Royal Estate  - Izmailovsky Souvenir Market
 เดินทางกลับสู่สนามบิน - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินประเทศโอมาน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4419
การบินไทย/SQ-สิงคโปร์แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย/SQ-สิงคโปร์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 8 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿49,900
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - แพ็คเกจ ล่องเรือสำราญ Costa neo Roamantica Cruise Only : เส้นทาง โตเกียว ฟุกุโอกะ - ไมซูรุ - คานาซาวะ - วลาดีวอสตอค, รัสเซีย - ซกโช, เกาหลีใต้ - โพฮัง - ฟุกุโอกะ ** พักโรงแรมเมืองฟุกุโอกะ 1 คืน - พักบนเรือสำราญ Costa NeoRomantica 7 คืน / เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานบนเรือ ผู้ใหญ่ ท่านละ USD 101.50, เด็กอายุ 12-4 ปี USD 50.75 (โปรดชำระเองบนเรือ) (เด็กอายุน้อยกว่า 4 ปี ฟรีค่าทิป) - ไม่รวม ค่ารถรับ ส่ง ระหว่างสนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ไม่รวม ค่า Japan International Tourist Tax [JPY 1,000.- (USD 9.00) per departure / per pax] --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินฟุกุโอกะ - ท่าเรือ Fukuoka (Japan) - เช็คอินขึ้นเรือสำราญ Costa neoRomantica - ซ้อมหนีภัยตามหลักสากล (Muster Drill) บนเรือ - อิสระพักผ่อนบนเรือสำราญ - Depart 15:00 PM
 Arrival 13:30 PM Maizuru (Japan) - Depart 22:00 PM
 Arrival 8:30 AM เรือสำราญเทียบท่า Kanazawa (Japan) - Depart 18:00 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrival 7:00 PM เรือสำราญเทียบท่า Vladivostok (Russia) - Depart 16:00 PM
 Arrival 13:00 PM เรือสำราญเทียบท่า Sokcho (South Korea) - Depart 21:00 PM
 Arrival 10:00 AM เรือสำราญเทียบท่า Pohang (South Korea) - Depart 19:00 PM
 Arrival 8:00 AM เรือสำราญเทียบท่า Fukuoka (Japan) Disembark - Overnight to Hotel
 Fukuoka (Japan) - Fukuoka Airport - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 11/6/2563 ถึง 20/6/2563 : Pro Early Bird ชำระภายใน 15 ม.ค. 63 รับส่วนลด ท่านละ 2,000.- (เฉพาะพักคู่ ท่านที่ 1 และ 2) / พักบนเรือ ห้องพักแบบมีระเบียง Balcony Classic
Z4465
HY-อุซเบกิสถาน แอร์เวย์

ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : Z4465
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HY-อุซเบกิสถาน แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿52,900
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ - ซากรอสค์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก : สถานีรถไฟใต้ดิน - ย่านถนนอาราบัท - โบสถ์โฮลี่ทรินิตี้ - ตลาดอิสเมลอฟสกี้ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ชมการแสดงละครสัตว์ - พระราชวังเครมลิน - ตลาดอิสเมลอฟสกี้ - ขึ้นรถไฟความเร็วสูง Subsan - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - มหาวิหารคาซานสกี้ - พระราชวังฤดูร้อนแคทเธอรีน - ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล - พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส - โบสถ์หยดเลือด

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองทาซเค้นท์ - สนามบินวนูโคโว - กรุงมอสโคว์ - เนินเขานกกระจอก - สถานีรถไฟใต้ดิน - ย่านถนนอาราบัท
 เมืองซากรอสค์ - โบสถ์โฮลี่ทรินิตี้ - ชมพิพิธภัณฑ์ - กรุงมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ชมการแสดงละครสัตว์
 จัตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์มเมอร์รี่ - ตลาดอิสเมลอฟสกี้
 ขึ้นรถไฟความเร็วสูง Subsan สู่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
 อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราชทรงม้า - มหาวิหารคาซานสกี้ - เมืองพุชกิ้น - พระราชวังฤดูร้อนแคทเธอรีน
 ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล - เมืองปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - โบสถ์หยดเลือด - ถนน Nevsky Prospect - สนามบินเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองทาซเค้นท์ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4630
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 8 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿29,000
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - แพ็คเกจล่องเรือสำราญ ไดมอนด์ ปริ๊สเซส Circle Hokkaido : เส้นทาง โตเกียว - คูชิโระ - โคซาคอฟ (รัสเซีย) - โอตารุ - ฮาโกดาเตะ - โตเกียว (โยโกฮาม่า) ** เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / อัตรานี้ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ารถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ไม่รวมค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าทิปพนักงานบนเรือ - ภาษีท่าเรือ --

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - อิสระเดินทางเองสู่ท่าเรือ Tokyo (Yokohama) - อิสระเช็คอินขึ้นเรือสำราญ Diamond Princess - Depart 17.00 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrival 7.00 PM Kushiro, Japan - Depart 17.00 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrival 6.00 AM Korsakov (Yuzhno-Sakhalinsk), Russia - Depart 18.00 PM
 Arrival 8.00 AM Otaru, Japan - Depart 18.00 PM
 Arrival 8.00 AM Hakodate, Japan - Depart 23.00 PM
 /At Sea (Cruising)
 Arrival 6.30 AM Tokyo (Yokohama) Disembark - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 1/9/2563 ถึง 9/9/2563 : พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Inside Cabin
Z4734
การบินไทย

ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : Z4734
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
ทัวร์รัสเซีย
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿57,900
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก - พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณท์เฮอมิเทจ - พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - เมืองtsarskoye Selo - พระราชวังแคทเธอรีน - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ - จัตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - เนินเขาสแปร์โรว์

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินกรุงกรุงมอสโคว์
 นั่งรถไฟสู่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณท์เฮอมิเทจ - ถนนช้อปปิ้งเนฟสกี้
 พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - เมืองtsarskoye Selo - พระราชวังแคทเธอรีน
 มหาวิหารเซนต์ไอแซค - เข้าชมโบสถ์หยดเลือด - ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล - ช้อปปิ้งที่ห้าง Galeria - ชมระบำพื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส - นั่งรถไฟตู้นอนระดับเฟิร์สคลาสกลับกรุงมอสโคว์
 สถานีรถไฟใต้ดิน - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ - จัตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - ห้างกุม - ละครสัตว์
 ถนนอารบัต - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - เนินเขาสแปร์โรว์ - สนามกีฬาเลนิน - เดินาทงกลับสู่สนามบิน
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4964
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : Z4964
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
ทัวร์รัสเซีย
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿39,900
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส : เนินเขาสแปร์โรว์ - โบสถ์โฮลีทรินิตี้ - ชมการแสดงละครสัตว์ - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - จัตุรัสแดง - อาณาจักร Vdnkh Expo Park - วิหารเซนต์ซาเวียร์

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินดามาเดียดาวา - เนินเขาสแปร์โรว์ - ถนนอารบัต
 เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์โฮลีทรินิตี้ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - มอสโคว์ - ชมการแสดงละครสัตว์
 กรุงมอสโคว์ - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ - จัตุรัสแดง - ห้างสรรพสินค้ากุม - ชมอนุสรณ์สถานเลนิน
 อาณาจักร Vdnkh Expo Park - พิพิธภัณฑ์อวกาศ - วิหารเซนต์ซาเวียร์ - เดินทางกลับ
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4973
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿78,200
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - แพ็คเกจล่องทะเลบอลติก บนเรือสำราญ Pullmantur Monarch, Cruise Only : เส้นทาง รอสตอค (เยอรมนี) - นือเนซามน์ (สวีเดน) - ทาลลินน์(เอสโตเนีย) - เซ็นต์ ปีเตอร์สเบิร์ก (รัสเซีย) - เฮลซิงกิ (ฟินแลนด์) ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไป กลับ - ไม่รวม ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ไม่รวมค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น --

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลงสนามบินรอสตอค เยอรมนี - อิสระเดินทางเองสู่ท่าเรือ Rostock (Alemania) - เช็คอินเข้าพักบนเรือสำราญ อิสระพักผ่อนบนเรือ Pullmantur Monarch - Overnight
 .-. Rostock (Alemania) - Depart 22.00 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrive 7.00 AM Nynashamn - Depart 18.00 PM
 Arrive 12.00 PM Tallinn - Depart 18.00 PM
 Arrive 9.00 AM St. Petersburg - Overnight
 .-. St. Petersburg - Depart 18.00 PM
 Arrive 8.00 AM Disembark Helsinki - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 8/8/2563 ถึง 15/8/2563 : พักบนเรือ ห้องพักแบบมีหน้าต่าง Outside Family
Z4974
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿74,900
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - แพ็คเกจล่องทะเลบอลติก บนเรือสำราญ Pullmantur Monarch, Cruise Only : เส้นทาง เฮลซิงกิ (ฟินแลนด์) - เซ็นต์ ปีเตอร์สเบิร์ก (รัสเซีย) - ทาลลินน์ (เอสโตเนีย) - นือเนซามน์ (สวีเดน) - รอสตอค (เยอรมนี) ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไป กลับ - ไม่รวม ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ไม่รวมค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น --

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลงสนามบินเฮลซิงกิ ฟินแลนด์ - อิสระเดินทางเองสู่ท่าเรือ Helsinki - เช็คอินเข้าพักบนเรือสำราญ อิสระพักผ่อนบนเรือ Pullmantur Monarch - Depart 21.00 PM
 Arrive 10.30 AM St. Petersburg - Overnight
 .-. St. Petersburg - Depart 18.00 PM
 Arrive 9.00 AM Tallinn - Depart 16.00 PM
 Arrive 9.00 AM Nynashamn - Depart 20.00 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrive 8.00 AM Rostock (Alemania) - Overnight
 Arrive 12.00 AM Disembark Rostock (Alemania) - แนะนำบินกลับ สนามบิน รอสตอค เยอรมนี - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 15/8/2563 ถึง 22/8/2563 : พักบนเรือ ห้องพักแบบสวีท Junior Suite con Terraza
Z4992
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : Z4992
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ทัวร์รัสเซีย
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿59,900
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก : เนินเขาสแปร์โรว์ - ถนนอารบัต - โบสถ์โฮลีทรินิตี้ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - ชมการแสดงละครสัตว์ - พระราชวังเครมลิน - จัตุรัสแดง - โบสถ์เซนต์บาซิล - Dinner Cruise By Radisson Blu - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - พระราชวังแคทเธอรีน - ชมการแสดงในพระราชวังนิโคลัส - ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล - ถนนเนฟสกี้

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินดามาเดียดาวา - เนินเขาสแปร์โรว์ - ถนนอารบัต
 มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส - โบสถ์โฮลีทรินิตี้ - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - ชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - ชมการแสดงละครสัตว์
 พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ - จัตุรัสแดง - โบสถ์เซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน - Dinner Cruise By Radisson Blu
 นั่งรถไฟด่วนสู่นครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
 ปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังแคทเธอรีน - ชมการแสดงในพระราชวังนิโคลัส
 มหาวิหารเซนต์ไอแซค - ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล - ถ่ายรูปคู่กับโบสถ์หยดเลือด - ถนนเนฟสกี้ - Outlet Village Pulkovo - เดินทางกลับ
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4993
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : Z4993
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ทัวร์รัสเซีย
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿66,900
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก : สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - โบสถ์โฮลีทรินิตี้ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - พิพิธภัณฑ์อวกาศ - Dinner Cruise By Radisson Blu - วิหารเซนต์ซาเวียร์ - จัตุรัสแดง - พระราชวังเครมลิน - ชมละครสัตว์ - พระราชวังแคทเธอรีน - พิพิธภัณท์เฮอมิเทจ - ชมระบำพื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส - ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล - พิพิธภัณฑ์เรือรบออโรร่า - โบสถ์หยดเลือด

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงอิสตันบูล - สนามบินดามาเดียดาวา - เนินเขาสแปร์โรว์ - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - ถนนอารบัต
 มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส - โบสถ์โฮลีทรินิตี้ - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - พิพิธภัณฑ์อวกาศ - Dinner Cruise By Radisson Blu
 มอสโคว์ - วิหารเซนต์ซาเวียร์ - จัตุรัสแดง - ห้างกุม - พระราชวังเครมลิน - ชมละครสัตว์ - นั่งรถไฟตู้นอนระดับเฟิร์สคลาสสู่นครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
 นครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก - เมือง Tsarskoye Selo - พระราชวังแคทเธอรีน - พิพิธภัณท์เฮอมิเทจ - ถนนช้อปปิงเนฟสกี้ - ชมระบำพื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส
 เมืองปีเตอร์ฮอฟ - ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - พิพิธภัณฑ์เรือรบออโรร่า - ถนนเนฟสกี้
 โบสถ์หยดเลือด - Outlet Village Pulkovo - เดินทางกลับ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z5093
สิงคโปร์แอร์ไลน์

ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : Z5093
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SQ-สิงคโปร์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿45,999
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - โบสถ์หยดเลือด - พิพิธภัณฑ์อวกาศ - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ ไอแซค

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินสิงคโปร์ สนามบินโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ - เมืองมอสโคว์ - พิพิธภัณฑ์อวกาศ เมืองมอสโคว์ - Vdnkh - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - ตลาดอิสไมโลโว่ - Diyตุ๊กตาแม่ลูกดก
 พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน - สวนซายาร์ดเย - รถไฟตู้นอนสู่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
 เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - สถานีรถไฟ - พระราชวังฤดูร้อน - พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - ถนนเนฟสกี้
 เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - มหาวิหารเซนต์ ไอแซค - โบสถ์หยดเลือด - ห้างแกลเลอเรีย - รถไฟด่วน Sapsanสู่ เมืองมอสโคว์
 สวนโคโลเมนสโกเย - สนามบินโมเดโดโว - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินสิงคโปร์
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z5128
เอทิฮัด แอร์เวย์

ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : Z5128
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿29,999
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ - ซากอร์ส - นิวยูซาเรม - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - สวนซายาร์ดเยปาร์ค - โบสถ์ทรินิตี้

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินอาบู ดาบี - สนามบินโดโมเดโดโว - เมืองมอสโคว์ - สวนวิคตอรี - ประตูชัย - โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ (ด้านหน้า) - ถนนอารบัต
 พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน - สวนซายาร์ดเยปาร์ค
 เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - โบสถ์ทรินิตี้ - เมืองมอสโคว์ - ตลาดอิสไมโลโว่ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - ห้างยูโรเปียน มอล
 สนามบินโดโมเดโดโว - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบนิอาบูดาบี
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z5137
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : Z5137
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿57,300
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - เที่ยว 3 เมืองใหญ่ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พุชกิ้น - มอสโคว์
ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ที่เดินทางไป-กลับ พร้อมคณะ ท่านละ 700 บาท (ชำระกับหัวหน้าทัวร์ระหว่างการเดินทาง) - ค่าบริการยกกระเป๋าที่ทุกแห่ง (สนามบิน และโรงแรมที่พัก)

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินพุลโคโว่ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - เข้าที่พัก
 ปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์ - พระราชวังฤดูหนาว - พิเศษ ดินเนอร์ในพระราชวังนิโคลัส พร้อมชมการแสดง
 เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พุชกิ้น - พระราชวังแคทเธอรีน - สถานีรถไฟนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - ขึ้นรถไฟความเร็วสูง Hi Speed Train สู่กรุงมอสโคว์ - เข้าที่พัก
 พระราชวังเครมลิน - โบสถ์อัสสัมชัญ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - ถ่ายรูปวิหารเซ็นต์บาซิล - ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุม - สวนซายาร์ไดย์
 วิหารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - ช้อปปิ้งย่านถนนอารบัต - ลงเรือ Radisson Cruise ชมวิวแม่น้ำมอสโคว์
 เนินเขาสแปร์โรว์ฮิล - ย่านตลาดอิสมายลอฟสกี้ - สนามบินโดโมเดโดโว่ กรุงมอสโคว์
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z5218
การบินไทย

ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : Z5218
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿44,900
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ - เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - โบสถ์หยดเลือด - พระราชวังฤดูหนาว - พระราชวังเครมลิน - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - จัตุรัสแดง

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินโดโมเดโดโว - เข้าที่พัก
 นั่งรถไฟ Hi Speed Train สู่นครเซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - Aurora Ship Museum - โบสถ์หยดเลือด
 พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - นั่งรถไฟ Hi Speed Train สู่กรุงมอสโคว์
 พระราชวังเครมลิน - โบสถ์อัสสัมชัญ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - ย่านถนนอารบัต
 จัตุรัสแดง - วิหารเซ็นต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - ย่านตลาดอิสมายลอฟสกี้ - สนามบิน โดโมเดโดโว
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z5229
การบินไทย

ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : Z5229
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿39,900
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - จัตุรัสแดง - โบสถ์เก่าแก่แห่งซาร์กอส - ตึกเกลียว Evolution Tower - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - พระราชวังเครมลิน - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินโดโมเดโดโว - เข้าที่พัก
 เมืองโซกลนิกิ - นั่งสุนัขลากเลื่อน - มอสโคว์ - จัตุรัสแดง - ถ่ายรูปกับ วิหารเซ็นต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม
 เมืองซาร์กอส - โบสถ์เก่าแก่แห่งซาร์กอส - โบสถ์อัสสัมชัญ - โบสถ์โฮลีทรินิตี้ - ถ่ายรูปกับหอระฆัง - เมืองมอสโคว์ - ถ่ายรูปกับตึกเกลียว Evolution Tower - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - ถ่ายรูปกับมหาวิทยาลัยมอสโคว์
 พระราชวังเครมลิน - โบสถ์อัสสัมชัญ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - โบสถ์อัสสัมชัญ - ปืนใหญ่ยักษ์ - หอระฆังพระเจ้าอีวาน - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - ย่านถนนอารบัต
 วิหารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์ - สวนสาธารณะ Zaryadye Park - ย่านตลาดอิสมายลอฟสกี้ - สนามบิน โดโมเดโดโว
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z5458
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿163,500
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - แพ็คเกจล่องเรือ ยุโรปเหนือ และเกาะอังกฤษ บนเรือสำราญ Silver Spirit, Luxury Cruise, Cruise Only สุดหรู 6 ดาว เส้นทาง สต็อกโฮล์ม - เฮลซิงกิ - เซ็นต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - ทาลลินน์ - โคเปนเฮเกน
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - รถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าวีซ่าเชงเก้น

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - อิสระเดินทางเองสู่ท่าเรือ Stockholm, Sweden - เช็คอินลงเรือสำราญ Silver Spirit - Departure 18.00 PM
 Arrival 12.00 PM Helsinki, Finland - Departure 18.00 PM
 Arrival 8.00 AM St Petersburg, Russia - Overnight
 .-. St Petersburg, Russia - Overnight
 .-. St Petersburg, Russia - Departure 18.00 PM
 Arrival 9.00 AM Tallinn, Estonia - Departure 22.00 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrival 7.00 AM Copenhagen, Denmark - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 23/7/2564 ถึง 30/7/2564 : Special Fare / พักบนเรือ ห้องมีหน้าต่าง Vista Suite
Z5460
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿181,500
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - แพ็คเกจล่องเรือ ยุโรปเหนือ บนเรือสำราญ Silver Spirit, Luxury Cruise, Cruise Only สุดหรู 6 ดาว เส้นทาง โคเปนเฮเกน - ทาลลินน์ - เซ็นต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - เฮลซิงกิ - สต็อกโฮล์ม
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - รถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าวีซ่าเชงเก้น

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - อิสระเดินทางเองสู่ท่าเรือ Copenhagen, Denmark - เช็คอินลงเรือสำราญ Silver Spirit - Departure 18.00 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrival 8.00 AM Tallinn, Estonia - Departure 17.00 PM
 Arrival 7.00 AM St Petersburg, Russia - Overnight
 .-. St Petersburg, Russia .-.
 .-. St Petersburg, Russia - Departure 18.00 PM
 Arrival 8.00 AM Helsinki, Finland - Departure 16.00 PM
 Arrival 8.45 AM Stockholm, Sweden - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 20/8/2563 ถึง 27/8/2563 : Special Fare / พักบนเรือ ห้องมีหน้าต่าง Vista Suite
Z5481
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 8 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿237,900
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - แพ็คเกจล่องเรือยุโรปเหนือ บนเรือสำราญ Silver Wind, Luxury Cruise, Cruise Only สุดหรู 6 ดาว เส้นทาง สต็อกโฮล์ม - เซ็นต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - ทาลลินน์ - โคเปนเฮเกน - ออสโล
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ไม่รวม รถรับส่งสนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ไม่รวมค่าทัวร์บนฝั่ง - ค่าวีซ่าเชงเก้น

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - อิสระเดินทางเองสู่ท่าเรือ Stockholm, Sweden - เช็คอินลงเรือสำราญ Silver Wind - Departure 19.00 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrival 7.00 AM St Petersburg, Russia - Overnight
 .-. St Petersburg, Russia - Departure 18.00 PM
 Arrival 8.00 AM Tallinn, Estonia - Departure 18.00 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrival 8.00 AM Copenhagen, Denmark - Departure 18.00 PM
 Arrival 13.00 PM Oslo, Norway - Overnight
 .-. Oslo, Norway - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 13/6/2563 ถึง 21/6/2563 : Special Fare / พักบนเรือ ห้องมีหน้าต่าง Vista Suite
Z5656
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿36,900
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - แพ็คเกจล่องเรือสำราญ Costa Magica, Cruise Only เส้นทาง สตอกโฮล์ม (สวีเดน) - เฮลซิงกิ (ฟินแลนด์) - เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก (รัสเซีย) - ทาลลินน์ (เอสโตเนีย) - สตอกโฮล์ม (สวีเดน)
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ารถรับส่ง - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าวีซ่าเชงเก้น - ค่าประกันภัยบนเรือ - ค่าทิปพนักงานบนเรือ ผู้ใหญ่ EUR 70 ต่อท่าน, เด็กอายุ 12-4 ปี EUR 35

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลง สตอกโฮล์ม อาร์ลันดา - อิสระเดินทางสู่ ท่าเรือ Stockholm (Sweden) - อิสระเช็คอินขึ้นเรือสำราญ Costa Magica - Overnight
 .-. Stockholm (Sweden) - Embark Depart 17:30 PM
 Arrival 8.00 AM Helsinki (Finland) - Depart 18.00 PM
 Arrival 7.00 AM St. Petersburg (Russia) - Overnight
 .-. St. Petersburg (Russia) - Depart 18.00 PM
 Arrival 9.00 AM Tallinn (Estonia) - Depart 17.00 PM
 Arrival 9.00 AM Stockholm (Sweden) - Overnight
 Disembark Stockholm (Sweden) - อิสระเดินทางเองกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 29/8/2563 ถึง 5/9/2563 : พักบนเรือ ห้องพักแบบมีระเบียง Balcony Classic
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์รัสเซีย 29 รายการ
ดูรายการที่ 25-48
หน้าสุดท้าย
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ไทย
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์รัสเซีย, โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์รัสเซียเดือนมิถุนายน 2563
ทัวร์รัสเซียเดือนกรกฎาคม 2563
ทัวร์รัสเซียเดือนสิงหาคม 2563
ทัวร์รัสเซียเดือนกันยายน 2563
ทัวร์รัสเซียเดือนตุลาคม 2563
ทัวร์รัสเซียเดือนพฤศจิกายน 2563
ทัวร์รัสเซียเดือนธันวาคม 2563
ทัวร์รัสเซียเดือนมกราคม 2564
ทัวร์รัสเซียเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ทัวร์รัสเซียเดือนมีนาคม 2564
ทัวร์รัสเซียเดือนเมษายน 2564
ทัวร์รัสเซียเดือนพฤษภาคม 2564
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
logged_out_greeting="สอบถามรายการทัวร์ และโปรโมชั่นได้เลยค่ะ^^">
TOP