Call Now: 0 2116 6395 Tel: 085 364 2449 TH|EN
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
THAAZE-TG-BORABORA9D
THAA75-TG-FR36C

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 21 จาก
ทัวร์ฝรั่งเศส 21 รายการ

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์ฝรั่งเศส

1
การบินไทย

ทัวร์ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ : THAAZE-TG-BORABORA9D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 16 วัน 13 คืน
ทัวร์ฝรั่งเศส
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
23JUN-1JUL
ราคา/ท่าน :
319,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 89,900 บาท
319,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/319,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส - หมู่เกาะ Society แห่งเฟรนช์โพลีนีเซีย โมโอเรอา - โบรา โบร่า - ตาฮิติ : โตเกียว - ช้อปปิ้งย่านชิบูย่า - เกาะโมโอเรอา - โชว์ Polynesian Dances - นั่งรถ 4X4 เที่ยวรอบเกาะโมโอเรอา - ยอดเขาเบลล์เวแดร์ - อ่าวคุ๊ก - อ่าวโอปุโนฮู - ภูเขามหัศจรรย์ Magic Mountain - ดำน้ำชมปะการัง เกาะโมโอเรอา - นั่งรถ 4X4 ชมวิวยอดเขาสูงสุดของเกาะโบรา - ลงเรือเล็ก ชมทะเลสาบโบรา โบร่า - ชมการให้อาหารปลากระเบน - เก็บภาพทะเลสาบแห่งเกาะโบรา โบร่า - ถ่ายรูปด้านหน้า โบสถ์ปาเปเอเต - พิพิธภัณฑ์ไข่มุก - ช้อปปิ้งตลาดเก่าแก่ของเมือง - จุดวีนัส - น้ำตกฟารูไม - Marea Arahurahu ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 3 ยูโร ต่อท่าน ต่อวัน รวม 9 วัน คิดเป็น 27 ยูโร --
2
การบินไทย

ทัวร์ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ : THAA75-TG-EUR-PRO5
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ทัวร์ฝรั่งเศส
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
7-15 JUN 19
ราคา/ท่าน :
80,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 16,500 บาท
72,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/64,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
3
การบินไทย

ทัวร์ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ : THAA75-TG-FR36C(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ทัวร์ฝรั่งเศส
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
20-29 JUN
ราคา/ท่าน :
98,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 15,000 บาท
89,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/79,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
4
การบินไทย

ทัวร์ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ : THAA75-TG-FR36C(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ทัวร์ฝรั่งเศส
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
12-21 JUL / 26JUL-4AUG
3-12 AUG
ราคา/ท่าน :
104,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 15,000 บาท
94,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/84,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
5
การบินไทย

ทัวร์ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ : THAAS3-TG-FR-SS07(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ทัวร์ฝรั่งเศส
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
9-15 AUG
20-26 SEP
ราคา/ท่าน :
69,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 11,250 บาท
62,100 บาท(เด็กเสริมเตียง)/55,200 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
6
การบินไทย

ทัวร์ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ : THAAS3-TG-FR-SS07(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ทัวร์ฝรั่งเศส
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
11-17 / 18-24 OCT
22-28 NOV
ราคา/ท่าน :
73,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 11,250 บาท
65,700 บาท(เด็กเสริมเตียง)/58,400 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
7
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ : THAAJ6-TK-FR-LAVENDER8D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ทัวร์ฝรั่งเศส
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
21-28 / 23-30 JUN
12-19 / 15-22 JUL / 26JUL-2AUG
9-16 AUG
ราคา/ท่าน :
69,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,500 บาท
66,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/66,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส - ริเวียร่า ลาเวนเดอร์ซีซั่น : ถ่ายรูปอาคารชูอานเลแปงส์ ปาเลส์เดส์กงเกรส์ - เข้าชมวิหารอองตีบส์ - เข้าชมพิพิธภัณฑ์ปีกัสโซ - เข้าชมโบสถ์เซนต์นิโคลัส - ถ่ายรูปพระราชวังหลวงแห่งโมนาโค - คาสิโนแห่งมอนติคาร์โล - เดินเล่นบนถนน กูร์ส มิราโบ ถนนสายสำคัญที่สุดของเมือง - โรงงาน L’Occitane - เข้าชมพระราชวังของโป๊ป - สะพานเซนต์ เบเนเซ่ - ชม อัฒจันทร์แบบโรมันโบราณ, วิหารโรมัน และหอคอยมาญ - เข้าชมปราสาทการ์กาสซอนน์ - ป้อมปราการการ์กาสซอนน์ - เข้าชมโรงงานผลิตเครื่องบินแอร์บัส - ถ่ายรูปโบสถ์แซงต์ แซร์แนง ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่าเชงเก้น และทิปต่างๆ --
8
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ : CROT-TK-10D7N-LYS-LYS-1910111
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ทัวร์ฝรั่งเศส
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
11-20 OCT
ราคา/ท่าน :
99,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 19,000 บาท
99,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/96,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
9
Self Travel-เดินทางเอง

แพคเกจทัวร์ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ : ROYP-5D4N-CVV-CVV-1906121
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ทัวร์ฝรั่งเศส
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
12-16 JUN
ราคา/ท่าน :
21,888 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
21,888 บาท(เด็กเสริมเตียง)/21,888 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส - แพ็คเกจล่องเรือ Western Mediterranean พักบนเรือสำราญ Jewel of the Seas, Cruise Only : เส้นทาง โรม อิตาลี - คอร์ซิกา ฝรั่งเศส - โพรวองซ์ ฝรั่งเศส - นิส ฝรั่งเศส - โรม อิตาลี ** อัตรานี้รวม ห้องพักบนเรือสำราญ 4 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงิน) - อาหารบนเรือสำราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ - ค่าภาษีท่าเรือ - ค่าทิปบนเรือ / อัตรานี้ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ, ค่าอาหารพิเศษที่สั่งเพิ่มเติมบนเรือ - ไม่รวม ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ, ค่าแพ็คเกจ WIFI - ไม่รวม รถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน, ทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion) --
10
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ : THAB04-EK-FR-FIFA-HG10B
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ทัวร์ฝรั่งเศส
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
6-13 JUN 19
ราคา/ท่าน :
49,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
49,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/47,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
11
การบินไทย

ทัวร์ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ : THAAZE-TG-FR-BEAUTIFUL12D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 12 วัน 9 คืน
ทัวร์ฝรั่งเศส
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
6-17 JUN
11-22 JUL
ราคา/ท่าน :
139,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 28,900 บาท
139,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/139,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
12
การบินไทย

ทัวร์ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ : THAAZE-TG-FR-BEAUTIFUL12D9N
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 12 วัน 9 คืน
ทัวร์ฝรั่งเศส
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
19-30 SEP
17-28 OCT
14-25 NOV
5-16 DEC / 26DEC19-6JAN20
ราคา/ท่าน :
139,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 28,900 บาท
139,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/139,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส - อันซีน : หมู่บ้านอองกีเชม - เดินเล่นในเพลซเดอเตอรัว - อาคารศาลากลางเมืองลียง - โรงละครโอเปร่า - โบสถ์นอร์ดเทอร์ดาม - เมืองแกลร์ม็งต์แฟร์รองด์ - โบสถ์พระแม่แห่งโรคามาดัวร์ - ลาโรคกาแยค - มหาวิหารแซ็งต์ ปิแยร์ - ปราสาท Chateau Des Ducs De Bretagne - มหาวิหารแห่งวานส์ - โบสถ์แซงต์มาโล - มหาวิหารมงแซ็งต์ มิเชล - ถ่ายรูป โบสถ์เซนต์ แคทเธอร์รีน - หมู่บ้านเอทเทรทาท์ - แวะถ่ายรูป วิหารนอร์ทเตอร์ดัมแห่งเมืองรูอ็อง - ชมบ้านโมเน่ต์ - ปารีส - ถนนชองป์ส เอลิเซ่ส์ - อิสระช้อปปิ้งแกลลอรี่ ลาฟาแยต ** พักชาโตว์ / เมนูพิเศษ ลิ้มลองอาหารมิชลิน สตาร์, เมนู Lobster / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ ฯ ท่านละ 50 ยูโร ตลอดการเดินทาง - ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 36 ยูโร ตลอดการเดินทาง หรือขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน --
13
การบินไทย

ทัวร์ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ : THAAI7-TG-FR-IT-CDG10
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ทัวร์ฝรั่งเศส
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
7-13 / 21-27 JUN
ราคา/ท่าน :
45,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,999 บาท
45,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/45,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
14
Self Travel-เดินทางเอง

แพคเกจทัวร์ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ : AVAP-14D13N-PAR-BCN-1911031(A)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 14 วัน 13 คืน
ทัวร์ฝรั่งเศส
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
3-16 NOV
ราคา/ท่าน :
174,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
174,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/174,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
15
การบินไทย

ทัวร์ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ : THAA75-TG-DE-FR-PRO4(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ทัวร์ฝรั่งเศส
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
25MAY-1JUN
8-15 / 21-28 JUN
ราคา/ท่าน :
71,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
63,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/56,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
16
การบินไทย

ทัวร์ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ : THAA75-TG-DE-FR-PRO4(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ทัวร์ฝรั่งเศส
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
27SEP-4OCT
11-18 OCT
ราคา/ท่าน :
70,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
63,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/56,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
17
การบินไทย

ทัวร์ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ : THAA75-TG-FR-PRO1-18MAY
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ทัวร์ฝรั่งเศส
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
7-15 JUN 19
ราคา/ท่าน :
80,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 16,500 บาท
72,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/64,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
18
การบินไทย

ทัวร์ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ : THAA75-TG-FR-PRO1(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ทัวร์ฝรั่งเศส
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
23-29 MAY 19
2-8 / 6-12 / 9-15 JUN 19
ราคา/ท่าน :
62,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 11,000 บาท
55,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/49,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
19
การบินไทย

ทัวร์ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ : THAA75-TG-FR-PRO1(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ทัวร์ฝรั่งเศส
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
11-17 AUG
8-14 / 19-25 SEP
ราคา/ท่าน :
60,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 11,000 บาท
54,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/48,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
20
Self Travel-เดินทางเอง

แพคเกจทัวร์ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ : THAB99-PCBP-103D102N-YOK-YOK-1909011(A)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 103 วัน 102 คืน
ทัวร์ฝรั่งเศส
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
2SEP-13DEC 19
ราคา/ท่าน :
349,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
349,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/349,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส - แพ็คเกจ ล่องเรือสำราญ Peace Boat รอบโลก ลำที่ 102 : มหัศจรรย์แห่งการเดินทาง ล่องเรือรอบโลก เส้นทาง โยโกฮาม่า, ญี่ปุ่น - โฮโนลูลู รัฐฮาวาย อเมริกา - ไฮโล รัฐฮาวาย อเมริกา - มันซานิลโล เม็กซิโก - Puerto Quetzal เม็กซิโก - คลองปานามา - Cristobal, ปานามา - La Guaira, เวเนซุเอลา - ซันโตโดมิงโก รัฐโดมินิกัน - นิวยอร์ก อเมริกา - ล่องแม่น้ำแซนด์ - มอนทรีออล แคนาดา - รัฐควิเบก, แคนาดา - เรคยาวิก, ไอซ์แลนด์ - เบลฟาสต์ ไอร์แลนด์เหนือ - ลิสบอน, โปรตุเกส - บาร์เซโลน่า, สเปน - มาร์เซย, ฝรั่งเศส - โมนาโก - ชีวีตาเวกเกีย, อิตาลี - พีราอุส, กรีซ - พอร์ตซาอิด, อียิปต์ - คลองสุเซ - โคลัมโบ, ศรีลังกา - ปีนัง, มาเลเซีย - สิงคโปร์ - เซี่ยเหมิน, จีน - โกเบ, ญี่ปุ่น - โยโกฮาม่า, ญี่ปุ่น / อัตราค่านี้รวม - ที่พัก บนเรือสำราญ Peace Boat ตามประเภทห้องที่เลือก 102 คืน - บริการอาหาร 5 มื้อ ต่อวัน และน้ำเปล่า (ไม่รวมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์) - รวมกิจกรรม แลกเปลี่ยน เรียนรู้วัฒนธรรมร่วมกันบนเรือ - บริการสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ สระว่ายน้ำ, ห้องออกกำลังกาย, ห้องคาราโอเกะ (บนเรือ ไม่มีคาสิโน) --
21
Self Travel-เดินทางเอง

แพคเกจทัวร์ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ : THAB99-PCBP-105D104N-YOK-YOK-2004091(A)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 105 วัน 104 คืน
ทัวร์ฝรั่งเศส
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
9APR-22JUL 20
ราคา/ท่าน :
349,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
349,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/349,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส - แพ็คเกจ ล่องเรือสำราญ Peace Boat รอบโลก ลำที่ 104 : มหัศจรรย์แห่งการเดินทาง ล่องเรือรอบโลก เส้นทาง โยโกฮาม่า, ญี่ปุ่น - โกเบ, ญี่ปุ่น - เซี่ยเหมิน, จีน - สิงคโปร์ - โคลัมโบ, ศรีลังกา - คลองสุเซ - พอร์ตซาอิด, อียิปต์ - ซันโตรินี กรีซ - พีราอุส, กรีซ - ซาเลอโน, อิตาลี - บาร์เซโลน่า, สเปน - ลิสบอน, โปรตุเกส - แชร์บูร์ก, ฝรั่งเศส - เซาแทมป์ตัน, อังกฤษ - ทาลลินน์, เอสโตเนีย - เฮลซิงกิ, ฟินแลนด์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก, รัสเซีย - สต็อกโฮล์ม, สวีเดน - โคเปนเฮเกน, เดนมาร์ก - แบร์เกน, นอร์เวย์ - เรือล่องผ่าน Sogne Fjords (2 วัน) - เรคยาวิก, ไอซ์แลนด์ - เรือแล่นผ่านวงกลมอาร์กติก - นิวยอร์ก อเมริกา - ฮาวานา, คิวบา - คริสโตบัล, ปานามา - คลองปานามา - พันตาเรนนัส, คอสตาริกา - เปอร์โตวัลลาร์ตา, เม็กซิโก - ซีแอตเทิล, สหรัฐอเมริกา - คูชิโระ, ญี่ปุ่น - โยโกฮาม่า, ญี่ปุ่น / อัตราค่านี้รวม - ที่พัก บนเรือสำราญ Peace Boat ตามประเภทห้องที่เลือก 104 คืน - บริการอาหาร 5 มื้อ ต่อวัน และน้ำเปล่า (ไม่รวมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์) - รวมกิจกรรม แลกเปลี่ยน เรียนรู้วัฒนธรรมร่วมกันบนเรือ - บริการสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ สระว่ายน้ำ, ห้องออกกำลังกาย, ห้องคาราโอเกะ (บนเรือ ไม่มีคาสิโน) --
รายการที่ 1 ถึง 21 จาก
ทัวร์ฝรั่งเศส 21 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ฝรั่งเศส, โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
    กานต์แอร์
ทัวร์ฝรั่งเศสเดือนพฤษภาคม 2562
ทัวร์ฝรั่งเศสเดือนมิถุนายน 2562
ทัวร์ฝรั่งเศสเดือนกรกฎาคม 2562
ทัวร์ฝรั่งเศสเดือนสิงหาคม 2562
ทัวร์ฝรั่งเศสเดือนกันยายน 2562
ทัวร์ฝรั่งเศสเดือนตุลาคม 2562
ทัวร์ฝรั่งเศสเดือนพฤศจิกายน 2562
ทัวร์ฝรั่งเศสเดือนธันวาคม 2562
ทัวร์ฝรั่งเศสเดือนมกราคม 2563
ทัวร์ฝรั่งเศสเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ทัวร์ฝรั่งเศสเดือนมีนาคม 2563
ทัวร์ฝรั่งเศสเดือนเมษายน 2563
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
TOP