เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 3 จาก
ทัวร์แอฟริกา 3 รายการ

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์แอฟริกา

Z2155
เอธิโอเปียนแอร์ไลน์

ทัวร์แอฟริกา

รหัสทัวร์ : Z2155
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : ET-เอธิโอเปียนแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿219,900
โปรแกรมท่องเที่ยวแอฟริกา :
ทัวร์แอฟริกา - 2 ประเทศ ในกลุ่มแอฟริกาตะวันออก ยูกันดา - รวันดา
ไม่รวม ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม ท่านควรดูแลกระเป๋าด้วยตัวเอง เพื่อป้องกันการสูญหาย

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่อง สนามบินอาดิสบาบา ประเทศเอธิโอเปีย - สนามบิน เอ็นเทบเบ ประเทศยูกันดา - เมืองกัมปาลา - ถ่ายรูปพระราชวังลูบิริ - ผ่านชมอาคารรัฐสภา และอาคารศาลปกครอง - เข้าชม โบสถ์คาทอริกรูบาก้า - เข้าชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติยูกันดา - ตลาดของที่ระลึก
 นั่งรถ 4WD ชมอุทยานแห่งชาติน้ำตกเมอร์ชิสัน - ตามรอยครอบครัวชิมแปนซี - นั่งเรือข้ามแม่น้ำแซมบิยา
 Early Morning Game Drive ส่องสัตว์ใน อุทยานเมอร์ชิสัน ช่วงเช้าตรู่ - ล่องเรือแม่น้ำไนล์ ชมสัตว์ป่านานาชนิด - น้ำตกเมอร์ชิสัน
 สนามบินปาคูบา - ขึ้นเครื่องบินเล็กแบบเช่าเหมาลำ สู่เมืองไคโซโล ประเทศอูกันดา - หมู่บ้าน Batwa (ชนเผ่าปิ๊กมี่)
 แทร็กกิ้ง กอริลลาภูเขา แห่งยูกันดา
 ตามหาโกลเด้นมังกี้ แทร็กกิ้ง เขตอุทยานอนุรักษ์ Virunga Convervation
 เมืองคิกาลี - เข้าชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติแห่งรวันดา - ตลาดพื้นเมือง
 เข้าชมพิพิธภัณฑ์ Genocide Museum - สนามบินคิกาลี - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินอาดิสบาบา
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3133
เคนย่าแอร์เวย์

ทัวร์แอฟริกา

รหัสทัวร์ : Z3133
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : KQ-เคนย่าแอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿172,900
โปรแกรมท่องเที่ยวแอฟริกา :
ทัวร์แอฟริกา - แอฟริกา 4 ประเทศ ซิมบับเว - แซมเบีย - บอสวานา - เคนย่า
ไม่รวม ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม แนะนำให้ท่านดูแลกระเป๋าด้วยตัวเอง เพื่อป้องกันการสูญหาย

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงไนโรบี - สนามบินลิฟวิ่งสโตน - น้ำตกวิคตอเรีย
 น้ำตกวิคตอเรีย - พิพิธภัณฑ์ลิฟวิ่งสโตน - สาธารณรัฐบอสวานา - อุทยานแห่งชาติโชเบ
 สัมผัสอุทยานโชเบ Early Morning Game Drive - ล่องเรือในแม่น้ำโชเบ - ล่องเรือแม่น้ำซิมเบซี
 น้ำตกวิคตอเรียฝั่งซิมบับเว - ตลาด Elephant Walk Shopping - บินภายในสู่ไนโรบี - เข้าที่พัก
 อุทยานแห่งชาตินากูรู - ทะเลสาบนากูรู - กิจกรรม Game Drive ตามหาเหล่า Big 5
 อุทยานแห่งชาติ มาไซมารา - กิจกรรม Game Drive ในอุทยานแห่งชาติมาไซมารา
 ออกชมสัตว์ในอุทยานแห่งชาติมาไซมารา ผ่านกิจกรรม Game Drive - สัมผัสวิถีดำเนินชีวิตของชาวมาไซ มารา
 มาไซมารา - กรุงไนโรบี - เข้าชมพิพิธภัณฑ์คาเรน บลิกเซน - ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ยีราฟ - Capital Center - สนามบินไนโรบี
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4922
เอธิโอเปียนแอร์ไลน์

ทัวร์แอฟริกา

รหัสทัวร์ : Z4922
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : ET-เอธิโอเปียนแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 14 วัน 11 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿265,000
โปรแกรมท่องเที่ยวแอฟริกา :
ทัวร์แอฟริกา - ซูดาน - ซูดานใต้ - เอริเทรีย - จิบูตี - โซมาเลีย - เอธิโอเปีย : ยอดเขา Jebel Jujur Mountain - หมู่บ้านชนเผ่าพื้นเมือง - The All Saints Cathedra - เกาะทูติ - นั่งรถ 4Wd สู่เมโรปิรามิด - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติซูดาน - ล่องเรือในแม่น้ำไนล์ - โบสถ์แม่พระแห่งโรซารี่ - ถ่ายรูปกับ Enda Mariam Orthodox Church - โบราณสถานเก่าแก่แห่งเมืองมาสสาวา - อิสระเล่นน้ำและดำน้ำในทะเลแดง - ทะเลสาบแอสซอล - วิหารโมกาดิชู - พิพิธภัณฑ์ Black Hawk Down Crash Site Museum - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเอธิโอเปีย - มหาวิหารเซนต์จอร์จ - มหาวิหารโฮลี ตรีนิตี้ ** ไม่รวมค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม แนะนำให้ท่านดูแลกระเป๋าด้วยตัวเอง เพื่อป้องกันการสูญหาย --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาดิสบาบา - สนามบินจูบา - อนุสรณ์สถานจอห์น การาง - ยอดเขา Jebel Jujur Mountain
 Cattle Market - หมู่บ้านชนเผ่าพื้นเมือง - โบสถ์วาอู - The All Saints Cathedra - Nyakuron Cultural Center - สะพานจูบา
 สนามบินจูบา - บินภายในสู่คาร์ทูม - เกาะทูติ - ตลาดซุก
 นั่งรถ 4Wd สู่เมโรปิรามิด - Meroe Pyramid
 เมืองคาร์ทูม - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติซูดาน - ถนน Nile Street - ล่องเรือในแม่น้ำไนล์ - แวะถ่ายรูปกับมหาวิทยาลัยคาร์ทูม - แวะถ่ายรูปกับ Al Kabir Mosque - Afra Shopping Mall - สนามบินคาร์ทูม
 ต่อเครื่องสู่เมืองแอสมารา - เข้าที่พัก - ชมกรุงแอสมารา - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเอริเทรีย - โบสถ์แม่พระแห่งโรซารี่ - แวะถ่ายรูปกับ Tank Graveyard - ถ่ายรูปกับ Enda Mariam Orthodox Church - ตลาดเมเดบาร์
 เมืองมาสสาวา - โบราณสถานเก่าแก่แห่งเมืองมาสสาวา - ชายฝั่งทะเลใกล้เกาะ Green Island - อิสระเล่นน้ำและดำน้ำในทะเลแดง
 สนามบินแอสมารา - แวะเปลี่ยนเครื่องที่แอดดิส อาบาบา - สนามบินจิบูตี - เข้าที่พัก
 ทะเลสาบแอสซอล - เมืองจิบูติ - มัสยิด Place Of Mahmoud Harbi - แวะถ่ายรูปกับ European Quarter - Palais Du People - ตลาดพื้นเมือง
 สนามบินจิบูตี - ต่อเครื่องสู่เมืองโมกาดิชู - วิหารโมกาดิชู - แวะถ่ายรูปกับมัสยิดหลักแห่งเมืองโมกาดิชู - ถ่ายรูปกับอนุสรณ์สถาน The Tomb Of The Unknown Solider Mogadishu - พิพิธภัณฑ์ Black Hawk Down Crash Site Museum
 สนามบินโมกาดิชู - ต่อเครื่องสู่กรุงแอดดิส อาบาบา - ภูเขาเอนโตโต
 จัตุรัสเมสเกล - ผ่านชมพระราชวังแห่งชาติ - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเอธิโอเปีย - ชมซากฟอสซิลของมนุษย์ดึกดำบรรพ์ - พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยา - มหาวิหารเซนต์จอร์จ - มหาวิหารโฮลี ตรีนิตี้ - ศูนย์สินค้าพื้นเมือง - สนามบินแอดดิส อาบาบา
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 3 จาก
ทัวร์แอฟริกา 3 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ไทย
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์แอฟริกา, โปรแกรมท่องเที่ยวแอฟริกา และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์แอฟริกาเดือนกรกฎาคม 2563
ทัวร์แอฟริกาเดือนสิงหาคม 2563
ทัวร์แอฟริกาเดือนกันยายน 2563
ทัวร์แอฟริกาเดือนตุลาคม 2563
ทัวร์แอฟริกาเดือนพฤศจิกายน 2563
ทัวร์แอฟริกาเดือนธันวาคม 2563
ทัวร์แอฟริกาเดือนมกราคม 2564
ทัวร์แอฟริกาเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ทัวร์แอฟริกาเดือนมีนาคม 2564
ทัวร์แอฟริกาเดือนเมษายน 2564
ทัวร์แอฟริกาเดือนพฤษภาคม 2564
ทัวร์แอฟริกาเดือนมิถุนายน 2564
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้าครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/09568
logged_out_greeting="สอบถามรายการทัวร์ และโปรโมชั่นได้เลยค่ะ^^">
TOP