Call Now: 0 2116 6395 Tel: 085 364 2449 สอบถามผ่าน Facebook มือถือคลิกโทร 0 2116 6395 TH|EN
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
สอบถามผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
 ค้นหาและจองแพคเกจทัวร์ (โปรแกรมทัวร์):
รูปแบบ:
กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์
จุดหมายปลายทาง:
ช่วงเดือน:
ราคา/ท่าน (บาท):
ทริปพิเศษ:
คำที่ต้องการค้นหา:
 
รายการที่ 1 ถึง 4 จาก
ทัวร์แอฟริกาทั้งหมด 4 รายการ

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์แอฟริกา (ทวีป)

1
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์แอฟริกา (ทวีป)
เอธิโอเปี่ยน แอร์ไลน์

ทัวร์แอฟริกา

รหัสทัวร์ : THAAJ6-ET-BEST-AFRICA11D(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : ET-เอธิโอเปี่ยน แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 11 วัน 8 คืน
วันที่เดินทาง :
9-19 APR 18
ราคา/ท่าน :
195,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 27,000 บาท
195,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/190,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวแอฟริกา (ทวีป) :
ทัวร์แอฟริกา (ทวีป) - เที่ยว 5 ประเทศ ซิมบับเว - แซมเบีย - บอสวานา - เซาท์แอฟริกา - นามิเบีย : น้ำตกวิคตอเรียฝั่งซิมบับเว (มรดกโลก) - เดินชมสิงโต แบบใกล้ชิด - น้ำตกวิคตอเรียซิมบับเว - ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ ชมวิวมุมสูง - ล่องเรือชมอาทิตย์ตกในแม่น้ำซิมเบซี - อุทยานแห่งชาติโชเบ - ล่องเรือในแม่น้ำโชเบ ประมาณ 3 ชั่วโมง) - สัมผัสอุทยานโชเบ Early Morning Game Drive - น้ำตกวิคตอเรีย ฝั่งแซมเบีย - ชมเมืองโจฮันเนสเบิร์ก - หุบเขาพระจันทร์ - อ่าววัลฟิส - ล่องเรือชมแมวน้ำ - อุทยานแห่งชาตินามิบ น็อคลัฟท์ - แคนยอนเซสเรียม - นั่งรถขับเคลื่อน 4 ล้อ ผ่านทะเลทราย - เขตอุทยานแห่งชาติซอสซุสไฟล์ - ถ่ายรูปเนินทรายสีแดง
2
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์แอฟริกา (ทวีป)
เอธิโอเปี่ยน แอร์ไลน์

ทัวร์แอฟริกา

รหัสทัวร์ : THAAJ6-ET-BEST-AFRICA11D(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : ET-เอธิโอเปี่ยน แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 11 วัน 8 คืน
วันที่เดินทาง :
15-25 JUN
20-30 JUL
10-20 AUG
19-29 OCT
ราคา/ท่าน :
199,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 32,000 บาท
199,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/194,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวแอฟริกา (ทวีป) :
ทัวร์แอฟริกา (ทวีป) - เที่ยว 5 ประเทศ ซิมบับเว - แซมเบีย - บอสวานา - เซาท์แอฟริกา - นามิเบีย : น้ำตกวิคตอเรียฝั่งซิมบับเว (มรดกโลก) - เดินชมสิงโต แบบใกล้ชิด - น้ำตกวิคตอเรียซิมบับเว - ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ ชมวิวมุมสูง - ล่องเรือชมอาทิตย์ตกในแม่น้ำซิมเบซี - อุทยานแห่งชาติโชเบ - ล่องเรือในแม่น้ำโชเบ ประมาณ 3 ชั่วโมง) - สัมผัสอุทยานโชเบ Early Morning Game Drive - น้ำตกวิคตอเรีย ฝั่งแซมเบีย - ชมเมืองโจฮันเนสเบิร์ก - หุบเขาพระจันทร์ - อ่าววัลฟิส - ล่องเรือชมแมวน้ำ - อุทยานแห่งชาตินามิบ น็อคลัฟท์ - แคนยอนเซสเรียม - นั่งรถขับเคลื่อน 4 ล้อ ผ่านทะเลทราย - เขตอุทยานแห่งชาติซอสซุสไฟล์ - ถ่ายรูปเนินทรายสีแดง
3
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์แอฟริกา (ทวีป)
เอธิโอเปี่ยน แอร์ไลน์

ทัวร์แอฟริกา

รหัสทัวร์ : THAAJ6-ET-ET-UG-GORILLA12D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : ET-เอธิโอเปี่ยน แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : &   จำนวนวัน : 12 วัน 9 คืน
วันที่เดินทาง :
9-20 AUG 18
ราคา/ท่าน :
279,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 56,000 บาท
279,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/259,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวแอฟริกา (ทวีป) :
ทัวร์แอฟริกา (ทวีป) - 4 ประเทศ ในกลุ่มแอฟริกากลาง คองโก - ยูกันดา - รวันดา - บุรุนดี : ถ่ายรูปกับพระราชวังลูบิริ - เข้าชม โบสถ์คาทอริครูบาก้า - สุสานฝังพระศพ ของกษัตริย์ราชวงศ์ยูกันดา (มรดกโลก) - เข้าชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติยูกันดา - นั่งรถ 4 WD ชมอุทยานแห่งชาติเมอร์ชิสัน - ตามรอยชิมแปนซี - นั่งเรือแคนู ข้ามแม่น้ำแซมบิยา - Game Drive ในอุทยานเมอร์ชิสัน - ล่องเรือแม่น้ำไนล์ - ชมน้ำตกเมอร์ชิสัน - นั่งรถ 4 WD เที่ยวชายแดนไซนิกา - อุทยานแห่งชาติวิรูงกา - ตามหากอริลลา ภูเขาแห่งคองโก - ชมลาวาเดือด แห่งภูเขาไฟนีอากอนโก - ภูเขาไฟนีอากอนโก - เข้าชมพิพิธภัณฑ์ Genocide Museum - เข้าชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติแห่งรวันดา Museum of Natural Science - ล่องเรือชมทะเลสาบใหญ่ยักษ์ แทนกันยีกา - ชมอนุสรณ์สถานสงคราม พร้อมชมวิวบนยอดเขา
4
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์แอฟริกา (ทวีป)
การบินไทย

ทัวร์แอฟริกา

รหัสทัวร์ : A75-TG-SOUTH-AFRICA4
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
TBA
ราคา/ท่าน :
136,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 16,000 บาท
122,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/108,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวแอฟริกา (ทวีป) :
รายการที่ 1 ถึง 4 จาก
ทัวร์แอฟริกาทั้งหมด 4 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์แอฟริกา, โปรแกรมท่องเที่ยวแอฟริกา และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
    กานต์แอร์
ทัวร์แอฟริกา (ทวีป)เดือนมีนาคม 2561
ทัวร์แอฟริกา (ทวีป)เดือนเมษายน 2561
ทัวร์แอฟริกา (ทวีป)เดือนพฤษภาคม 2561
ทัวร์แอฟริกา (ทวีป)เดือนมิถุนายน 2561
ทัวร์แอฟริกา (ทวีป)เดือนกรกฎาคม 2561
ทัวร์แอฟริกา (ทวีป)เดือนสิงหาคม 2561
ทัวร์แอฟริกา (ทวีป)เดือนกันยายน 2561
ทัวร์แอฟริกา (ทวีป)เดือนตุลาคม 2561
ทัวร์แอฟริกา (ทวีป)เดือนพฤศจิกายน 2561
ทัวร์แอฟริกา (ทวีป)เดือนธันวาคม 2561
ทัวร์แอฟริกา (ทวีป)เดือนมกราคม 2562
ทัวร์แอฟริกา (ทวีป)เดือนกุมภาพันธ์ 2562
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | เรือสำราญ | รถเช่า | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794