เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 14 จาก
ทัวร์เคนยา 14 รายการ

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์เคนย่า

1
เคนย่าแอร์เวย์

แพคเกจทัวร์เคนยา

รหัสทัวร์ : THAAJ6-KQ-KENYA-TANZANIA10D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : KQ-เคนย่าแอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
25JUL-3AUG / 9-18 AUG 19
ราคา/ท่าน :
179,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 30,000 บาท
179,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/175,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเคนย่า :
2
เคนย่าแอร์เวย์

แพคเกจทัวร์เคนยา

รหัสทัวร์ : THAAA1-KQ-KENYA-TANZANIA10D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : KQ-เคนย่าแอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 9 คืน
วันที่เดินทาง :
11-20 AUG
ราคา/ท่าน :
175,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 26,500 บาท
175,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/175,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเคนย่า :
3
เคนย่าแอร์เวย์

ทัวร์เคนยา

รหัสทัวร์ : THAAN1-KQ-KENYA-2110N(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : KQ-เคนย่าแอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
9-18 AUG
ราคา/ท่าน :
175,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 47,900 บาท
175,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/171,600 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเคนย่า :
4
เคนย่าแอร์เวย์

ทัวร์เคนยา

รหัสทัวร์ : THAAN1-KQ-KENYA-2110N(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : KQ-เคนย่าแอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
13-22 SEP
11-20 OCT
15-24 NOV / 27DEC-5JAN 20
ราคา/ท่าน :
172,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 47,900 บาท
172,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/172,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเคนย่า :
5
เคนย่าแอร์เวย์

ทัวร์เคนยา

รหัสทัวร์ : THAAN1-KQ-KENYA-2109N(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : KQ-เคนย่าแอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
22-30 SEP
ราคา/ท่าน :
138,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 29,900 บาท
138,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/134,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเคนย่า :
6
เคนย่าแอร์เวย์

ทัวร์เคนยา

รหัสทัวร์ : THAAN1-KQ-KENYA-2109N(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : KQ-เคนย่าแอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
15-23 OCT
ราคา/ท่าน :
134,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 29,900 บาท
134,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/130,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเคนย่า :
7
เคนย่าแอร์เวย์

ทัวร์เคนยา

รหัสทัวร์ : THAAN1-KQ-KENYA-2109N(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : KQ-เคนย่าแอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
1-9 DEC
ราคา/ท่าน :
129,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 29,900 บาท
129,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/125,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเคนย่า :
8
เคนย่าแอร์เวย์

แพคเกจทัวร์เคนยา

รหัสทัวร์ : A55-KQ-PKG-6D3N-KENYA
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : KQ-เคนย่าแอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวัน Everyday between TBA
ราคา/ท่าน :
104,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,900 บาท
94,500 บาท(เด็กเสริมเตียง)/94,500 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเคนย่า :
9
เคนย่าแอร์เวย์

แพคเกจทัวร์เคนยา

รหัสทัวร์ : A55-KQ-PKG-8D5N-TANZANIA-KENYA(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : KQ-เคนย่าแอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวัน Everyday between TBA
ราคา/ท่าน :
126,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
109,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/109,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเคนย่า :
10
เคนย่าแอร์เวย์

แพคเกจทัวร์เคนยา

รหัสทัวร์ : THAA55-KQ-PKG-8D5N-SERENGETI-KENYA(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : KQ-เคนย่าแอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวัน Everyday between TBA
ราคา/ท่าน :
153,500 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
133,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/133,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเคนย่า :
11
เคนย่าแอร์เวย์

แพคเกจทัวร์เคนยา

รหัสทัวร์ : THAA55-KQ-PKG-8D5N-SAFARI-KENYA(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : KQ-เคนย่าแอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวัน Everyday between TBA
ราคา/ท่าน :
133,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,900 บาท
115,500 บาท(เด็กเสริมเตียง)/115,500 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเคนย่า :
12
เคนย่าแอร์เวย์

แพคเกจทัวร์เคนยา

รหัสทัวร์ : THAA55-KQ-PKG-8D5N-SAMBURU-KENYA(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : KQ-เคนย่าแอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวัน Everyday between TBA
ราคา/ท่าน :
140,500 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,900 บาท
121,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/121,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเคนย่า :
13
เอทิฮัด แอร์เวย์

ทัวร์เคนยา

รหัสทัวร์ : THAAE6-EY-KARIBU-KENYA8D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
3-10 AUG
ราคา/ท่าน :
69,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,500 บาท
69,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/69,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเคนย่า :
14
เคนย่าแอร์เวย์

ทัวร์เคนยา

รหัสทัวร์ : THAAJ6-KQ-CENTRAL-AFRICA10D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : KQ-เคนย่าแอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
8-17 AUG
12-21 SEP
10-17 / 17-26 OCT
ราคา/ท่าน :
179,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 27,000 บาท
179,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/175,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเคนย่า :
รายการที่ 1 ถึง 14 จาก
ทัวร์เคนยา 14 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์เคนยา, โปรแกรมท่องเที่ยวเคนยา และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์เคนย่าเดือนกรกฎาคม 2562
ทัวร์เคนย่าเดือนสิงหาคม 2562
ทัวร์เคนย่าเดือนกันยายน 2562
ทัวร์เคนย่าเดือนตุลาคม 2562
ทัวร์เคนย่าเดือนพฤศจิกายน 2562
ทัวร์เคนย่าเดือนธันวาคม 2562
ทัวร์เคนย่าเดือนมกราคม 2563
ทัวร์เคนย่าเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ทัวร์เคนย่าเดือนมีนาคม 2563
ทัวร์เคนย่าเดือนเมษายน 2563
ทัวร์เคนย่าเดือนพฤษภาคม 2563
ทัวร์เคนย่าเดือนมิถุนายน 2563
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
TOP