เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
 แพคเกจทัวร์ จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  
  แพคเกจทัวร์วันหยุดเทศกาล ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 25 ถึง 48
จากทั้งหมด 859 รายการ
First Previous Next Last

ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์วันปิยมหาราช 2562 / 2019

25
การบินไทย

ทัวร์วันปิยมหาราช 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAB40-TG-YADING-CN234
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿59,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู :
ทัวร์เฉินตู - ทัวร์ย่าติง (เข้า 2 รอบ) - ซินตูเฉียว - หลี่ถัง - เต้าเฉิง - ย่าติง : วัดหลี่ถัง - อุทยานย่าติง รอบที่ 1 (รวมรถอุทยาน - ไม่รวมค่าขี่ม้าขึ้นทะเลสาบน้ำนม) - ทุ่งหญ้าลั่วหรง - ทะเลสาบน้ำนม - ทะเลสาบห้าสี - อุทยานย่าติง รอบที่ 2 (รวมรถอุทยาน) - วัดชงกู่ - ทะเลสาบไข่มุก - ถนนชุนซีลู่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก - ถนนคนเดินจิ่งหลี่ ** ลิ้มลอง อาหารสมุนไพรยาจีน / พิเศษ !! เข้าย่าติง 2 รอบ - บินภายใน - มีช่างภาพ - ไม่เข้าร้านรัฐบาล - รวมทิปไกด์ และคนขับแล้ว --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินซวงหลิง นครเฉินตู - เมืองคังติ้ง
คังติ้ง - ซินตูเฉียว - หย่าเจียง - หลี่ถัง - วัดหลี่ถัง - เต้าเฉิง
เต้าเฉิง - ย่าติง - อุทยานย่าติง รอบที่ 1 (รวมรถอุทยาน - ไม่รวมค่าขี่ม้าขึ้นทะเลสาบน้ำนม) - ทุ่งหญ้าลั่วหรง - ทะเลสาบน้ำนม - ทะเลสาบห้าสี
ย่าติง - อุทยานย่าติง รอบที่ 2 (รวมรถอุทยาน) - วัดชงกู่ - ทะเลสาบไข่มุก - เต้าเฉิง
สนามบินเต้าเฉิงย่าติง - บินภายในสู่ เฉิงตู - ถนนชุนซีลู่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
เฉิงตู - ถนนคนเดินจิ่งหลี่ - สนามบินซวงหลิง นครเฉินตู - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
26
การบินไทย

ทัวร์วันปิยมหาราช 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAB40-TG-YADING-CN316
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿55,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู :
ทัวร์เฉินตู - ทัวร์ย่าติง (เข้า 2 รอบ) - สี่ดรุณี - ตันปา - ซินตูเฉียว - หลี่ถัง - เต้าเฉิง - ย่าติง : หุบเขาซวงเฉียวโกว - ทุ่งหญ้าเหนียนหยูป้า - ทะเลสาบกลางหุบเขาหิมะ - หมู่บ้านทิเบตเจียจู - วัดหลี่ถัง - อุทยานย่าติง รอบที่ 1 (รวมรถอุทยาน - ไม่รวมค่าขี่ม้าขึ้นทะเลสาบน้ำนม) - ทุ่งหญ้าลั่วหรง - ทะเลสาบน้ำนม - ทะเลสาบห้าสี - อุทยานย่าติง รอบที่ 2 (รวมรถอุทยาน) - วัดชงกู่ - ทะเลสาบไข่มุก - วัดถ่ากง - ทุ่งหญ้าถ่ากง - วังแพะเขียว - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - ถนนคนเดินจิ่งหลี่ ** ลิ้มลองอาหารสมุนไพรยาจีน / พิเศษ!! เข้าย่าติง 2 รอบ - มีช่างภาพ - ไม่เข้าร้านรัฐบาล - รวมทิปไกด์ และคนขับแล้ว --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเมืองเฉิงตู - ภูเขาสี่ดรุณี
ภูเขาสี่ดรุณี - หุบเขาซวงเฉียวโกว - ทุ่งหญ้าเหนียนหยูป้า - ทะเลสาบกลางหุบเขาหิมะ - ตันปา - หมู่บ้านทิเบตเจียจู
ตันปา - ซินตูเฉียว - หย่าเจียง - หลี่ถัง - วัดหลี่ถัง - เต้าเฉิง
เต้าเฉิง - ย่าติง - อุทยานย่าติง รอบที่ 1 (รวมรถอุทยาน - ไม่รวมค่าขี่ม้าขึ้นทะเลสาบน้ำนม) - ทุ่งหญ้าลั่วหรง - ทะเลสาบน้ำนม - ทะเลสาบห้าสี
ย่าติง - อุทยานย่าติง รอบที่ 2 (รวมรถอุทยาน) - วัดชงกู่ - ทะเลสาบไข่มุก - เต้าเฉิง
เต้าเฉิง - วัดถ่ากง - ทุ่งหญ้าถ่ากง - คังติ้ง
คังติ้ง - เฉิงตู - วังแพะเขียว - ถนนคนเดินชุนซีลู่
เฉิงตู - ถนนคนเดินจิ่งหลี่ - สนามบินซวงหลิง เมืองนครเฉินตู - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
27
การบินไทย

ทัวร์วันปิยมหาราช 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAB40-TG-YADING-CN318
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿62,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู :
ทัวร์เฉินตู - ย่าติง (เข้า 2 รอบ) - สี่ดรุณี - ตันปา - ซินตูเฉียว - หลี่ถัง - เต้าเฉิง - ย่าติง : ภูเขาสี่ดรุณี - หุบเขาซวงเฉียวโกว - ทุ่งหญ้าเหนียนหยูป้า - ทะเลสาบกลางหุบเขาหิมะ - หมู่บ้านทิเบตเจียจู - ทุ่งหญ้าถ่ากง - วัดถ่ากง - วัดหลี่ถัง - อุทยานย่าติง รอบที่ 1 (รวมรถอุทยาน - ไม่รวมค่าขี่ม้าขึ้นทะเลสาบน้ำนม) - ทุ่งหญ้าลั่วหรง - ทะเลสาบน้ำนม - ทะเลสาบห้าสี - อุทยานย่าติง รอบที่ 2 (รวมรถอุทยาน) - วัดชงกู่ - ทะเลสาบไข่มุก - ถนนชุนซีลู่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ** ลิ้มลองอาหารสมุนไพรยาจีน / พิเศษ!! มีช่างภาพ - ไม่เข้าร้านรัฐบาล - รวมทิปไกด์ และคนขับแล้ว --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเมืองเฉิงตู - ถนนโบราณควนไจ่เซียงจื่อ - ตูเจียงเยี่ยน - เข้าที่พัก
ตูเจียงเยี่ยน - ภูเขาสี่ดรุณี - หุบเขาซวงเฉียวโกว - ทุ่งหญ้าเหนียนหยูป้า - ทะเลสาบกลางหุบเขาหิมะ - ตันปา
ตันปา - หมู่บ้านทิเบตเจียจู - ทุ่งหญ้าถ่ากง - วัดถ่ากง - ซินตูเฉียว
ซินตูเฉียว - หย่าเจียง - หลี่ถัง - วัดหลี่ถัง - เต้าเฉิง - ย่าติง
ย่าติง - อุทยานย่าติง รอบที่ 1 (รวมรถอุทยาน - ไม่รวมค่าขี่ม้าขึ้นทะเลสาบน้ำนม) - ทุ่งหญ้าลั่วหรง - ทะเลสาบน้ำนม - ทะเลสาบห้าสี
ย่าติง - อุทยานย่าติง รอบที่ 2 (รวมรถอุทยาน) - วัดชงกู่ - ทะเลสาบไข่มุก - เต้าเฉิง
สนามบินเต้าเฉิงย่าติง - บินภายในสู่ เมืองเฉิงตู - ถนนชุนซีลู่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
เฉิงตู - ถนนจิ่งหลี่ - สนามบินซวงหลิง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
28
การบินไทย

ทัวร์วันปิยมหาราช 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAB40-TG-HUYANG-CN897
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿79,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ทัวร์ป่าหูหยางโบราณ 3,000 ปี (ชมใบไม้เปลี่ยนสี) - มองโกเลียใน - จางเย่ - ตุนหวง : วัดต้าฝอซื่อ - ภูเขาสายรุ้ง ตันเซี๋ย - กำแพงเมืองจีน ด่านเจียยี่กวน - ป่าหูหยางโบราณ 3,000 ปี - ป่าหูหยาง ที่กลายเป็นฟอสซิลไม้ (เฮยสุ่ย กว้ายซู่หลิน) - ทะเลสาบจีหยวน - วัดถ้ำแห่งตุนหวง โม่เกาคู - ภูเขาทะเลทรายหมิงซาซาน - ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว (รอบแรก) - ทะเลทรายหมิงซาซาน (รอบที่ 2) - ถนนคนเดินควนจ่าย ** พิเศษ!! มีช่างภาพ - ไม่เข้าร้านรัฐบาล - รวมทิปไกด์ และคนขับแล้ว --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเมืองเฉิงตู - บินภายในสู่เมืองหลันโจว - เข้าที่พัก
หลันโจว - นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่เมืองจางเย่ - วัดต้าฝอซื่อ - ภูเขาสายรุ้ง ตันเซี๋ย - เมืองเจียยี่กวน
เมืองเจียยี่กวน - กำแพงเมืองจีน ด่านเจียยี่กวน - เมืองเอ๋อจี้น่าฉี
ป่าหูหยางโบราณ 3,000 ปี - ป่าหูหยาง ที่กลายเป็นฟอสซิลไม้ (เฮยสุ่ย กว้ายซู่หลิน)
เมืองเอ๋อจี้น่าฉี - ทะเลสาบจีหยวน - เมืองตุนหวง
ตุนหวง - วัดถ้ำแห่งตุนหวง โม่เกาคู - ภูเขาทะเลทรายหมิงซาซาน - ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว (รอบแรก)
ทะเลทรายหมิงซาซาน (รอบที่ 2) - สนามบินเมืองตุนหวง - บินภายใน สู่เมืองเฉิงตู - เข้าที่พัก
ถนนคนเดินควนจ่าย - สนามบินเมืองเฉิงตู - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
29
การบินไทย

ทัวร์วันปิยมหาราช 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAB40-TG-HUYANG-CN960
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿62,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ป่าหูหยาง - หลิงจิงถ่า - จางเย่ - ตุนหวง : วัดต้าฝอซื่อ - ภูเขาสายรุ้ง ตันเซี๋ย - เมืองเจียยี่กวน - กำแพงเมืองจีน ด่านเจียยี่กวน - ป่าหูหยางหลิงจิงถ่า - ภูเขามทะเลทรายหมิงซาซาน รวมขี่อูฐ, รถไฟฟ้า - ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว - วัดถ้ำแห่งตุนหวง โม่เกาคู (มรดกโลก) ** พิเศษ!! มีช่างภาพ - ไม่เข้าร้านรัฐบาล - รวมทิปไกด์ และคนขับแล้ว --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเมืองเฉิงตู - บินภายในสู่เมืองหลันโจว - เข้าที่พัก
หลันโจว - จางเย่ - วัดต้าฝอซื่อ - ภูเขาสายรุ้ง ตันเซี๋ย - เมืองเจียยี่กวน
เมืองเจียยี่กวน - กำแพงเมืองจีน ด่านเจียยี่กวน - ป่าหูหยางหลิงจิงถ่า
เมืองเจียยี่กวน - เมืองตุนหวง - ภูเขามทะเลทรายหมิงซาซาน รวมขี่อูฐ, รถไฟฟ้า - ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว
ตุนหวง - วัดถ้ำแห่งตุนหวง โม่เกาคู (มรดกโลก) - เมืองตุนหวง - บินภายในสู่ เมืองหลานโจว เสฉวน - เข้าที่พัก
สนามบิน เมืองหลานโจว - บินภายในสูเมืองเฉิงตู - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
30
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์วันปิยมหาราช 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAI7-CX-HKG08
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿18,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
ทัวร์ฮ่องกง - นั่งกระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา - วัดโป่วหลิน - พระใหญ่เทียนถาน - วัดโป่วหลิน - A Symphony Of Lights - นั่งรถรางพีคแทรม ขึ้นสู่ยอดเขาวิคตอเรียพีค - รีพัลส์เบย์

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบิน Chek Lap Kok - สถานีตงชุง - นั่งกระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา - วัดโป่วหลิน - พระใหญ่เทียนถาน - วัดโป่วหลิน - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - Citygate Outlet Mall - ผ่านสะพานชิงหม่า - A Symphony Of Lights
ดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน (รวมค่าเข้า และค่าเครื่องเล่น ทุกชนิดเรียบร้อยแล้ว)
นั่งรถรางพีคแทรม ขึ้นสู่ยอดเขาวิคตอเรียพีค - รีพัลส์เบย์ - ข้ามสะพานต่ออายุ - วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านหยก - Duty Free - ย่านจิมซาจุ่ย - สนามบิน Chek Lap Kok - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
31
ฮ่องกง แอร์ไลน์

ทัวร์วันปิยมหาราช 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAI7-HX-HKG09
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HX-ฮ่องกง แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿18,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
ทัวร์ฮ่องกง - วัดโป่วหลิน - สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน - ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค - รี พัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบิน Chek Lap Kok - นั่งกระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา - วัดโป่วหลิน - ช้อปปิ้ง City Gate Outlet Mall - A Symphony Of Lights
สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน
ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค - รี พัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านหยก - วัดหวังต้าเซียน - Duty Free - Ocean Terminal - สนามบิน Chek Lap Kok - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
32
ฮ่องกง แอร์ไลน์

ทัวร์วันปิยมหาราช 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAI7-HX-HKG06-TD
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HX-ฮ่องกง แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿17,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
ทัวร์ฮ่องกง - อะเวนิว ออฟ สตาร์ส - A Symphony Of Lights - Victoria Peak - รีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - นั่งกระเช้านองปิง ** พิเศษ!! อาหารทะเลหลี่หยุ่นมุ่น --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบิน Chek Lap Kok - ผ่านสะพานชิงหม่า - อะเวนิว ออฟ สตาร์ส - A Symphony Of Lights
วิคตอเรียพีค - รีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านหยก - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งนาธาน
นั่งกระเช้านองปิง - พระใหญ่โป่วหลิน - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - ช้อปปิ้ง Citygate Outlet - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
33
ฮ่องกง แอร์ไลน์

ทัวร์วันปิยมหาราช 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAI7-HX-HKG05
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HX-ฮ่องกง แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿19,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
ทัวร์ฮ่องกง - นั่งกระเช้านองปิงนองปิง 360 องศา - วัดโป่วหลิน - ดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน) - ยอดเขาวิคตอเรียพีค - รีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว - Duty Free

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบิน Chek Lap Kok - สถานี Tung Chung - นั่งกระเช้านองปิงนองปิง 360 องศา - เกาะลันเตา - วัดโป่วหลิน - ช้อปปิ้ง Citygate Outlet Mall - ชม A Symphony Of Lights
อิสระดิสนีย์แลนด์แบบเต็มวัน
นั่งรถรางพีคแทรม - ยอดเขาวิคตอเรียพีค - รีพัลส์เบย์ - ข้ามสะพานต่ออายุ - วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านหยก - Duty Free - Ocean Terminal - สนามบิน Chek Lap Kok - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
34
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์วันปิยมหาราช 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAI7-CX-HKG15
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿12,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเก๊า :
ทัวร์มาเก๊า - เที่ยว 4 เมือง ฮ่องกง - เซิ่นเจิ้น - จูไห่ - มาเก๊า : ขึ้นกระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - Citygate Outlet Mall - ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าไหมจีน - สวนหยวนหมิงหยวน - สาวงามหวีหนี่ - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์ปอล - The Parisian Macao - The Venetian Macau - รีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว ** มื้อพิเศษ!! เป็ดปักกิ้ง, เป่าฮื้อ, ไวน์แดง --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบิน Chek Lap Kok - ขึ้นกระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา - วัดโป่วหลิน - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - Citygate Outlet Mall - เซินเจิ้น
หลอหวู่ - ร้านหยก - เมืองจูไห่ - ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าไหมจีน - สวนหยวนหมิงหยวน - โชว์การแสดง
ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - ร้านยาบัวหิมะ - ร้านไข่มุก - มาเก๊า - วัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์ปอล - The Parisian Macao (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) - The Venetian Macau - จูไห่
จูไห่ - ฮ่องกง - รีพัลส์เบย์ - เจ้าแม่กวนอิม - ข้ามสะพานต่ออายุ - วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านหยก - Duty Free - สนามบิน Chek Lap Kok - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
35
แอร์มาเก๊า

ทัวร์วันปิยมหาราช 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAR3-NX-MFM-ZHU82
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : NX-แอร์มาเก๊า
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿7,888
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - มาเก๊า - จู่ไห่ : บ้านเกิดซุนยัดเซ็น - วัดผู่โถว - วิหารเซนต์พอล - เดอะเวเนเชี่ยนมาเก๊า

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินมาเก๊า - เมืองจูไห่
บ้านเกิดซุนยัดเซ็น - แวะชม ร้านสมุนไพรจีน - วัดผู่โถว - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย
จูไห่ - มาเก๊า - วิหารเซนต์พอล - รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - เดอะเวเนเชี่ยนมาเก๊า - สนามบินมาเก๊า - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
36
ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์

ทัวร์วันปิยมหาราช 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAF1-MU-TIBET7D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MU-ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿66,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวทิเบต :
ทัวร์ทิเบต - ทิเบต - ลาซา - ซีหนิง : วัดเซรา - พระราชวังโปตาลา - วัดโจคัง - ทะเลสาบยัมดรก - ตำหนักนอร์บุหลิงฆา - นั่งรถไฟสายหลังคาโลก - วัดถาเอ่อร์

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินฉางสุ่ย - เข้าที่พัก
คุนหมิง - บินภายในสู่เมืองลาซา - วัดเซรา
พระราชวังโปตาลา - ผาพระพันองค์ เหย้าหวังซาน - วัดโจคัง - ถนนแปดเหลี่ยม
ทะเลสาบยัมดรก - ตำหนักนอร์บุหลิงฆา
นั่งรถไฟสายหลังคาโลก - ทะเลสาบ - ผ่านทุ่งหญ้าเชียงถัง - ชมกาเซียร์เจียงเกินตี๋หรู - ผ่านทะเลสาบชิงไห่
วัดถาเอ่อร์ - เมืองซีหนิง
สนามบินเมืองซีหนิง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
37
ไชน่าเซ้าเทิร์น

ทัวร์วันปิยมหาราช 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAA81-CZ-XIY6D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CZ-ไชน่าเซ้าเทิร์น
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿31,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ซีอาน : สุสานทหารม้าดินเผาของกษัตริย์จิ๋นซี (รวมรถเล็ก) - เจดีย์ห่านป่าใหญ่ - หอระฆัง - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ ยุ่นเฉิง - ศาลเจ้ากวนอู - ถ้ำหลงเหมิน - สุสานกวนอู - ถนนคนเดิน เมืองโบราณลั่วอี้ - ป่าเจดีย์ - กังฟู - ไคเฟิง - ศาลามังกร - ศาลไคเฟิง - ไม่เข้าร้านค้ารัฐบาล ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ค่าทิปคนรถท้องถิ่น และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (รวม 200 หยวนต่อทริป) --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ซีอาน - เข้าที่พัก
ซีอาน - สุสานทหารม้าดินเผาของกษัตริย์จิ๋นซี (รวมรถเล็ก) - เจดีย์ห่านป่าใหญ่ - หอระฆัง
ซีอาน - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ ยุ่นเฉิง - ศาลเจ้ากวนอู - ลั่วหยาง
ลั่วหยาง - ถ้ำหลงเหมิน - สุสานกวนอู - ถนนคนเดิน เมืองโบราณลั่วอี้
ลั่วหยาง - เติ้งฟง - ป่าเจดีย์ - กังฟู - ไคเฟิง - ศาลามังกร
ไคเฟิง - ศาลไคเฟิง - สนามบินเจิ้งโจว - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
38
ไชน่าเซ้าเทิร์น

ทัวร์วันปิยมหาราช 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAA81-CZ-KWE6D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CZ-ไชน่าเซ้าเทิร์น
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿26,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - บินตรงกุ้ยหยาง หม่าหลิงเหอ - น้ำตกร้อยสาย - หวงกั่วซู่ : ถ้ำวังมังกร (รวมบันไดเลื่อน และนั่งเรือ) - น้ำตกหวงกั่วซู่ (รวมลิฟขึ้น ลง) - สะพานเทียนซิง - น้ำตกโซ่เงิน - น้ำตกโตวโปถาง - หุบเหวน้ำตกร้อยสาย หม่าหลิงเหอ - ล่องเรือทะเลสาบวานฟงหู - ภูเขาหมื่นยอดฝั่งตะวันออก - สวนเฉียนหลิง - วัดหงฝู ** ไม่ลงร้านรัฐบาล - ไม่มีราคาเด็ก - ไม่แจกกระเป๋า / รวมค่าวีซ่าแล้ว / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, ไม่รวมค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น และ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ รวม 200 หยวน ต่อทริป ต่อท่าน --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเมืองกุ้ยหยาง - เข้าที่พัก
กุ้ยหยาง - อันซุ่น - ถ้ำวังมังกร (รวมบันไดเลื่อน และนั่งเรือ)
อันซุ่น - น้ำตกหวงกั่วซู่ (รวมลิฟขึ้น ลง) - สะพานเทียนซิง - น้ำตกโซ่เงิน - น้ำตกโตวโปถาง - ซิงยี่
ซิงยี่ - หุบเหวน้ำตกร้อยสาย หม่าหลิงเหอ - ล่องเรือทะเลสาบวานฟงหู - ซิงยี่
ซิงยี่ - ภูเขาหมื่นยอดฝั่งตะวันออก - กุ้ยหยาง
กุ้ยหยาง - สวนเฉียนหลิง - วัดหงฝู - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
39
การบินไทย

ทัวร์วันปิยมหาราช 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAA81-TG-PEK5D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿28,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ปักกิ่ง : เมืองโปราณกู่เป่ย - กำแพงเมืองจีน ด่านซือหม่า (รวมกระเช้า) - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม - พระราชวังฤดูร้อน - หอบูชาเทียนถาน - เดอะเพสล - ตลาดหงเฉียว ** ชวนชิม! เป็ดปักกิ่ง - สุกี้มองโก - อาหารกวางตุ้ง / ไม่เข้าร้านรัฐบาล / อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่าจีน 1,650 บาท - ไม่รวมค่าทิปไกด้องถิ่น, ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ, ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (รวม 150 หยวน) --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
ปักกิ่ง - เมืองโปราณกู่เป่ย - กำแพงเมืองจีน ด่านซือหม่า (รวมกระเช้า)
กู่เป่ย - ปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม - หวังฝูจิ่ง
ปักกิ่ง - พระราชวังฤดูร้อน - หอบูชาเทียนถาน - เดอะเพสล
ปักกิ่ง - ผ่านชมสนามกีฬา - ตลาดหงเฉียว - สนามบินปักกิ่ง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
40
แอร์ไชน่า

ทัวร์วันปิยมหาราช 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAA81-CA-PEK-SHA6D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CA-แอร์ไชน่า
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿21,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 3 มหานคร ปักกิ่ง - เซี่ยงไฮ้ - หังโจว : สวนกู่ถ่า - จัสตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - กายกรรมปักกิ่ง - หอฟ้าเทียนถาน - ร้านยางพารา - ตลาดหงเฉียว - ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง - ซุปเปอร์มาร์เก็ตเหอหม่า - กำแพงเมืองจีน - ประตูชัยปักกิ่ง - พระราชวังฤดูร้อน - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เซี่ยงไฮ้ - หาดไว่ทาน - ถนนนานจิง - ตลาดเฉิงหวางเมี่ยว - Starbucks Reserve Roastery - จูเจียเจี่ยว - เข้าร้านค้ารัฐบาลจีน ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่าจีน 1,650 บาท - ไม่รวมค่าทิปไกด้องถิ่น, ค่าทิปคนขับรถ, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (รวม 250 หยวน) --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินปักกิ่ง - สวนกู่ถ่า - จัสตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - กายกรรมปักกิ่ง
หอฟ้าเทียนถาน - ร้านยางพารา - ตลาดหงเฉียว - ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง - ซุปเปอร์มาร์เก็ตเหอหม่า
ร้านหยก - กำแพงเมืองจีน - ประตูชัยปักกิ่ง - พระราชวังฤดูร้อน
ปักกิ่ง - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เซี่ยงไฮ้ - หาดไว่ทาน - ถนนนานจิง - ตลาดเฉิงหวางเมี่ยว - ร้านผ้าไหม
เซี่ยงไฮ้ - Starbucks Reserve Roastery - จูเจียเจี่ยว - หังโจว - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)+1
41
ไชน่าเซ้าเทิร์น

ทัวร์วันปิยมหาราช 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAA81-CZ-TAIYUAN6D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CZ-ไชน่าเซ้าเทิร์น
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿36,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - 3 มรดกโลก ไท่หยวน - ผิงเหยา - ต้าถง - หยุนกั่งสือคู - อู่ไถซาน : เมืองโบราณผิงเหยา (มรดกโลก) - กำแพงเมืองโบราณ - ถนนหมิงชิง - หมู่บ้านเฉียวเจียฟู่ - ภูเขาอู่ไถซาน (มรดกโลก) - กระเช้าวัดไต้โหลวติ่ง - วัดเฉียนธงซื่อ - วัดถ่าหยวน - วัดว่านฝอเก๋อ - วัดหลงเฉียนซื่อ - วัดผู่ซาถิ่ง - อารามลอยฟ้า (สิ่งมหัศจรรย์ของโลก) - หินแกะสลัก หยุนกังสือคู (มรดกโลก) - กำแพงมังกร - ถนนคนเดิน - พิพิธภัณฑ์ซานซี - ไม่เข้าร้านรัฐบาล ** บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด / รวมค่าวีซ่า / พักโรงแรม 4 ดาว / บริการอาหารทุกมื้อ / มีประกันอุบัติเหตุวงเงิน หนึ่งล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ค่าทิปคนขับรถ และ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (รวม 200 หยวนต่อท่าน) --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินกวางเจา - บินภายในสู่เมืองไท่หยวน มณฑลซานซี - เมืองโบราณผิงเหยา (มรดกโลก)
ผิงเหยา - กำแพงเมืองโบราณ - ถนนหมิงชิง - หมู่บ้านเฉียวเจียฟู่ - อู่ไถซาน
ภูเขาอู่ไถซาน (มรดกโลก) - กระเช้าวัดไต้โหลวติ่ง - วัดเฉียนธงซื่อ - วัดถ่าหยวน - วัดว่านฝอเก๋อ
อู่ไถซาน - วัดหลงเฉียนซื่อ - วัดผู่ซาถิ่ง - อารามลอยฟ้า (สิ่งมหัศจรรย์ของโลก)
ต้าถง - หินแกะสลัก หยุนกังสือคู (มรดกโลก) - กำแพงมังกร - ไท่หยวน - ถนนคนเดิน
พิพิธภัณฑ์ซานซี - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องกวางเจา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
42
ไชน่าเซ้าเทิร์น

ทัวร์วันปิยมหาราช 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAR7-CZ-CSX4D2N
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CZ-ไชน่าเซ้าเทิร์น
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿10,901
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - จางเจียเจี้ย - เฟิ่งหวง : เมืองโบราณเฟิ่งหวง - บ้านกวีเสิ่นฉงเหวิน - สะพานรุ้ง - ประตูสวรรค์ เทียนเหมินซาน - ทางเดินกระจกที่อยู่ริมผา - สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก - ช้อปปิ้งถนนคนเดินซีปู้เจีย ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่า 1,500 บาท - ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 1,500 บาท ต่อท่าน ต่อทริป --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินจางเจียเจี้ย - เมืองโบราณเฟิ่งหวง - บ้านกวีเสิ่นฉงเหวิน - สะพานรุ้ง
เมืองจางเจียเจี้ย - ประตูสวรรค์ เทียนเหมินซาน - ทางเดินกระจกที่อยู่ริมผา - ทัวร์เสริม Option Tour โชว์จิ้งจอกขาว (ชำระเพิ่ม 400 หยวนต่อท่าน)
สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก - จวินเซิงฮวาเยี้ยน - ช้อปปิ้งถนนคนเดินซีปู้เจีย - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
43
นกสกู๊ต

ทัวร์วันปิยมหาราช 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAB37-XW-TAO01
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿13,899
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ชิงเต่า - สะพานจ้านเฉียว - สวนเอียนไถ - ชมอ่าวพระจันทร์ - ถนนแปดสาย(ปาต้ากวน) - จัตุรัส 54

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินชิงเต่าหลิ่วถิง อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์พอร์ต
สะพานจ้านเฉียว - โบสถ์ St. Emil หรือโบสถ์ St. Michael (ชมภายนอก) - เผิงไหล - เขตอุทยานแปดเซียนข้ามทะเล - เอียนไถ
สวนเอียนไถ - ชมอ่าวพระจันทร์ - ร้านขนมพื้นเมือง - เมืองเวยฝั่ง - ถนนว่าว
เมืองชิงเต่า - ถนนแปดสาย (ปาต้ากวน) - จัตุรัส 54 - ร้านไข่มุก - สนามบิน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
44
FM/MU-เซี่ยงไฮ้แอร์ไลน์/ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์

ทัวร์วันปิยมหาราช 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAB37-FMxMU-PVG04
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FM/MU-เซี่ยงไฮ้แอร์ไลน์/ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿13,899
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เซี่ยงไฮ้ - หังโจว - อู๋ซี : ล่องเรือทะเลสาบซีหู - หมู่บ้านใบชา - ถนนโบราณเหอฟังเจี่ย - พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ - ย่านซินเทียน - หาดไว่ทาน - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ตึก Starbucks ** ลิ้มรสเมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา ,ไก่แดง ,ไก่ขอทาน ,หมูตงปอ ,ซี่โครงหมูอู๋ซี --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินผู่ตง - เข้าที่พัก
เซี่ยงไฮ้ - ร้านผ้าไหม - เมืองหังโจว - ล่องเรือทะเลสาบซีหู - หมู่บ้านใบชา - ถนนโบราณเหอฟังเจี่ย
เมืองอู๋ซี - พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ - เมืองเซี่ยงไฮ้ - ย่านซินเทียนตี้
ร้านนวดเท้า - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ตึก Starbucks - ร้านหยก - สนามบินผู่ตง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
45
นกสกู๊ต

ทัวร์วันปิยมหาราช 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAB37-XW-PVG01
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿13,899
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เซี่ยงไฮ้ - หังโจว : เจดีย์นางพญางูขาว - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย - ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว - ย่านซินเทียนตี้ - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ร้านกาแฟ Starbucks ** เมนูพิเศษ กุ้งมังกร - เสี่ยวหลงเปา - ไก่แดง - ไก่ขอทาน - หมูตงปอ / อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท หรือ ค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยว (4 วันทำการ) ท่านละ 1,800 บาท - ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จำนวน 300 หยวน ต่อทริป ต่อท่าน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่) (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 2-18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ 3,000 บาท โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินเซี่ยงไฮ้ ผู่ตง - เข้าที่พัก
เซี่ยงไฮ้ - ร้านผ้าไหม - หังโจว - เจดีย์นางพญางูขาว - ร้านใบชา - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
หังโจว - ร้านหมอนยางพารา - ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว - เซี่ยงไฮ้ - ย่านซินเทียนตี้
ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ) - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ร้านกาแฟ Starbucks - ร้านหยก - สนามบินเซี่ยงไฮ้ ผู่ตง
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
46
นกสกู๊ต

ทัวร์วันปิยมหาราช 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAB37-XW-PVG03
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿12,899
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เซี่ยงไฮ้ : Shanghai Disneyland (เต็มวัน) - หาดไว่ทาน - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ขึ้นตึก Jinmao Tower ชั้นที่ 88 - ย่านซินเทียนตี้ - ล่องเรือชมเมืองจูเจียเจี่ยว - ร้านกาแฟ Starbucks Reserve Roastery ** ลิ้มรสเมนูพิเศษ!! เสี่ยวหลงเปา ,ขาหมูร่ำรวย ,กุ้งมังกร ,ไก่แดง / 9ท่าน ออกเดินทางพร้อมหัวหน้าทัวร์ --

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินเซี่ยงไฮ้ ผู่ตง - เข้าที่พัก
Shanghai Disneyland (เต็มวัน)
ร้านผ้าไหม - หาดไว่ทาน - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ขึ้นตึก Jinmao Tower ชั้นที่ 88 - ร้านหยก - ย่านซินเทียนตี้
ร้านนวดเท้า - เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว - ล่องเรือชมเมืองจูเจียเจี่ยว - ร้านใบชา - ถนนนานกิง - ร้านกาแฟ Starbucks Reserve Roastery - สนามบินเซี่ยงไฮ้ ผู่ตง
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
47
การบินไทย

ทัวร์วันปิยมหาราช 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAZD-TG-CTU659
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿33,995
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู :
ทัวร์เฉินตู - เฉิงตู - จิ่วจ้ายโกว - เล่อซาน : ศาลเจ้าสามก๊ก - ถนนโบราณจิ๋งหลี่ - ทะเลสาบเตี๋ยซี - เมืองเก่าซงพาน - อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (เต็มวัน) - โชว์ทิเบต - อุทยานหวงหลง - ไหว้หลวงพ่อโตเล่อซาน - ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า ** ทัวร์ไม่ลงร้านรัฐบาล - เที่ยวครบ - อาหารดี - ที่พักหรู - เดินทางช่วงเดือนต.ค.-พ.ย. ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี, ช่วงกลางพ.ย.-สิ้นปี ฤดูหนาว / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์จีนและคนขับรถ (ไกด์ 10 หยวน และคนขับรถ 10 หยวนต่อวัน 6 วัน รวม 120 หยวน) - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ประมาณวันละ 50 บาท รวม 6 วัน 300 บาท --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เฉิงตู - ศาลเจ้าสามก๊ก - ถนนโบราณจิ๋งหลี่
เฉิงตู - เม่าเสี่ยน - ทะเลสาบเตี๋ยซี - เมืองเก่าซงพาน - จิ่วจ้ายโกว
อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (เต็มวัน) - โชว์ทิเบต
อุทยานหวงหลง - ตูเจียงเยี่ยน
ตูเจียงเยี่ยน - ไหว้หลวงพ่อโตเล่อซาน - เมืองเฉิงตู
ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า - สนามบินซวงหลิง เฉิงตู - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
48
3U-เสฉวน แอร์ไลน์

ทัวร์วันปิยมหาราช 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAB42-3U-TIBET8D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 3U-เสฉวน แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿67,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวทิเบต :
ทัวร์ทิเบต - ทิเบต - ลาซา - ซีหนิง - เฉินตู : พระราชวังฤดูร้อนโหลวปูหลินคา - พระราชวังโปตาลา - ถนนแปดเหลี่ยม - รื่อคาเจ๋อ - วัดป๋ายจวีซื่อ - อารามจาสือหลุนปูซื่อ - นั่งรถไฟสู่ซีหนิง - - อารามถาเอ่อร์ซื่อ - ถนนโบราณจิ๋นหลี่

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเฉิงตู - เข้าที่พัก
บินภายในสู่เมืองลาซา - เมืองลาซา - พระราชวังฤดูร้อนโหลวปูหลินคา
พระราชวังโปตาลา - วัดเซรา - วัดโจคัง - ถนนแปดเหลี่ยม
รื่อคาเจ๋อ - ทะเลสาบหยางจงยงหู - วัดป๋ายจวีซื่อ
อารามจาสือหลุนปูซื่อ - เมืองลาซา - วัดเดรปุง
ลาซา - นั่งรถไฟสู่ซีหนิง - พักบนรถไฟ
สถานีนครซีหนิง - อารามถาเอ่อร์ซื่อ - บินภายในสู่เฉิงตู - เข้าที่พัก
ถนนโบราณจิ๋นหลี่ - สนามบินเฉิงตู - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
รายการที่ 25 ถึง 48
จากทั้งหมด 859 รายการ
First Previous Next Last
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์วันปิยมหาราช 2562 / 2019, โปรแกรมท่องเที่ยววันปิยมหาราช 2562 / 2019 และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
TOP