เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
 แพคเกจทัวร์ จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  
  แพคเกจทัวร์วันหยุดเทศกาล ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 25 ถึง 48
จากทั้งหมด 162 รายการ
First Previous Next Last

ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2562 / 2019

Z3868
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿3,993
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
ทัวร์ฮ่องกง - เมืองจำลองฮอลแลนด์ - วัดหวังต้าเซียน - เซินเจิ้น - สวนสาธารณะโลตัสฮิลล์ - วัดแชกงหมิว

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบิน เช็กลัปก๊อก - เซินเจิ้น - เข้าสู่ที่พัก
เมืองจำลองฮอลแลนด์ - สวนสาธารณะโลตัสฮิลล์ - ร้านบัวหิมะ - ร้านผ้าไหม - ร้านหยก - ถนนคนเดินตงเหมิน - ชมโชว์น้ำพุเต้นระบำ
วัดหวังต้าเซียน - เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - โรงงานจิวเวอร์รี่ - วัดแชกงหมิว - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Z3845
Self travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿1,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวล่องเรือสำราญ :
ทัวร์ล่องเรือสำราญ - แพ็คเกจล่องเรือสำราญ SuperStar Pisces Cruise Only : เส้นทาง ฮ่องกง - ล่องน่าน้ำสากล - ฮ่องกง ** อัตรานี้รวม ห้องพักบนเรือสำราญ 1 คืน - อาหารบนเรือสำราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ - ค่าภาษีท่าเรือ / อัตรานี้ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน - รถรับส่ง - ทัวร์เสริมบนฝั่ง - ทิปพนักงานเรือ --

อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติฮ่องกง (ฮ่องกง) - อิสระเช็คอินขึ้นเรือสำราญ ด้วยตัวเอง (Ocean Terminal) - อิสระพักผ่อนบนเรือ - 19.30 PM Departure
11.00 AM เรือเทียบท่าที่ฮ่องกง (Ocean Terminal) - อำลาเรือสำราญ - สิ้นสุดการเดินทาง (อิสระเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ)
Z3807
ฮ่องกง แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HX-ฮ่องกง แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿7,499
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ฮ่องกง - เซินเจิ้น - นองปิง : นั่งกระเช้านองปิง - วัดโป๋หลิน - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - วัดเจ้าพ่อกวนอู - ร้านหยก - สวนดอกไม้ฮอลแลนด์ - ยาบัวหิมะ - ยางพารา - ช้อปปิ้งตงเหมิน - วัดแม่กวนอิมฮองฮำ - รีพัลส์เบย์ - วัดหวังต้าเซียน - ร้านจิวเวลรี่ - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งถนนนาธาน ** เมนูพิเศษ Seafood - Red Wine / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 1,500 บาท ต่อท่าน (ชำระพร้อมค่าทัวร์) - ไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท (ชำระพร้อมค่าทัวร์) (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินฮ่องกง - กระเช้านองปิง - วัดโป๋หลิน - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง
วัดเจ้าพ่อกวนอู - ร้านหยก - สวนดอกไม้ฮอลแลนด์ - ยาบัวหิมะ - ยางพารา - ช้อปปิ้งตงเหมิน
วัดแม่กวนอิมฮองฮำ - รีพัลส์เบย์ - วัดหวังต้าเซียน - ร้านจิวเวลรี่ - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งถนนนาธาน - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Z3808
ฮ่องกง แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HX-ฮ่องกง แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿6,555
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ฮ่องกง - เซินเจิ้น : ช้อปปิ้งหลอหวู่ - Mineral Museum - ร้านหยก - ยาบัวหิมะ - ยางพารา - วัดเจ้าพ่อกวนอู - สวนดอกไม้ฮอลแลนด์ - ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน - ขอพรแม่กวนอิม รีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว - จิวเวอรี่ - ร้านหยก - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้ง Tsim ShaTsui & Ocean Terminal ** เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง และไวน์แดง / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 2,000 บาท ต่อท่าน (ชำระพร้อมค่าทัวร์) - ไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป ท่านละ 1,650 บาท (ชำระพร้อมค่าทัวร์) - ค่าทิปคนหัวหน้าทัวร์ตามความเหมาะสม ไม่บังคับ ขึ้นอยู่กับความพอใจในบริการ (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินฮ่องกง - เซินเจิ้น - ช้อปปิ้งหลอหวู่
Mineral Museum - ร้านหยก - ยาบัวหิมะ - ยางพารา - วัดเจ้าพ่อกวนอู - สวนดอกไม้ฮอลแลนด์ - ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน
เดินทางสู่ฮ่องกง - ขอพรแม่กวนอิม รีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว - จิวเวอรี่ - ร้านหยก - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้ง Tsim ShaTsui & Ocean Terminal - สนาบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Z3812
TW/7C/ZE-ทีเวย์/เจจูแอร์/อีสตาร์เจ็ท
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TW/7C/ZE-ทีเวย์/เจจูแอร์/อีสตาร์เจ็ท
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿16,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ทัวร์เกาหลีใต้ - Winter Beautiful : สวนกรีนเฮาส์สตรอว์เบอร์รี่ - เรียนรู้วิธีการทำคิมบับ - ถ่ายรูปในชุดฮันบก - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (บัตร Special Pass Ticket เล่นได้ไม่จำกัด) - พักคังวอน รีสอร์ท 1 คืน - อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน (ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์) - สถานี Jeongdongjin Station - ขึ้นรถไฟชมวิว - ร้านกาแฟ Gangneung Coffee Street (ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม) - เล่นหิมะบนลานสกี (ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี) หรือ ลานสกีในร่ม One Mount Snow Park (ไม่รวม ค่าบัตรเข้า Snow Park 15,000 วอน ค่าถุงมือ 2,000 วอน ค่าเช่าเสื้อแจ็คเก็ตสกี 5,000 วอน ค่าสุนัขฮักกี้ลากเลื่อน Dog Sledge บนลานน้ำแข็งสำหรับเด็ก 9,000 วอน) - ย่านมหาลัยฮงแด - ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดอง - ขึ้นภูเขานัมซาน (ไม่รวมค่าลิฟท์ชมวิวบนตึก) - เยี่ยมชมพระราชวังถ็อกซูคุง - หมู่บ้านพื้นเมืองพูซอนฮันนก - ศูนย์รวมของพื้นเมือง - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น จัดเก็บ 60,000 วอน ต่อผู้เดินทาง โปรดชำระที่สนามบินสุวรรณภูมิ ในวันแรกของการเดินทาง --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินอินชอน - สวนกรีนเฮาส์สตรอว์เบอร์รี่ - เรียนรู้วิธีการทำคิมบับ - ถ่ายรูปในชุดฮันบก - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (บัตร Special Pass Ticket เล่นได้ไม่จำกัด) - พักคังวอน รีสอร์ท 1 คืน
อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน (ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์) - สถานี Jeongdongjin Station - ขึ้นรถไฟชมวิว - ร้านกาแฟ Gangneung Coffee Street (ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม) - เล่นหิมะบนลานสกี (ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี) หรือ ลานสกีในร่ม One Mount Snow Park (ไม่รวม ค่าบัตรเข้า Snow Park 15,000 วอน ค่าถุงมือ 2,000 วอน ค่าเช่าเสื้อแจ็คเก็ตสกี 5,000 วอน ค่าสุนัขฮักกี้ลากเลื่อน Dog Sledge บนลานน้ำแข็งสำหรับเด็ก 9,000 วอน)
ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์เครื่องสำอางเวชสำอาง - ย่านมหาลัยฮงแด - ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู - ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดอง - ขึ้นภูเขานัมซาน (ไม่รวมค่าลิฟท์ชมวิวบนตึก)
ศูนย์โสมเกาหลี - เยี่ยมชมพระราชวังถ็อกซูคุง - หมู่บ้านพื้นเมืองพูซอนฮันนก - ศูนย์รวมของพื้นเมือง - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Z3783
Self travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿8,555
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวเขมร (กัมพูชา) :
ทัวร์เขมร (กัมพูชา) - แพ็คเกจล่องเรือสำราญ Costa Fortuna, Cruise Only : เส้นทาง สิงคโปร์ - ลังกาวี (มาเลเซีย) - เกาะภูเก็ต (ไทย) - ปีนัง (มาเลเซีย) - พอร์ตกลัง (มาเลเซีย) - สิงคโปร์ ** เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / อัตรานี้ไม่รวม ค่าภาษีท่าเรือ และประกันการเดินทางของทางเรือสำราญ 6,900 บาท ต่อท่าน - ไม่รวม ค่าทิปพนักงานบนเรือ ผู้ใหญ่ ท่านละ 10 EUR ต่อวัน ต่อท่าน และเด็ก ชำระ 50% จากอัตราผู้ใหญ่ ต่อท่าน (ค่าทิปชำระด้วยสกุลเงินยูโร โปรดชำระเองบนเรือฯ) - ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ารถรับส่งสนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง / เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ฟรี ค่าเรือ / ราคาโปรโมชั่น!! จอง และชำระยอดเต็มภายใน 30 พ.ย. 62 เท่านั้น --

ท่าเรือ Marina Bay Cruise Center สิงคโปร์ - ลงเรือ Costa Fortuna - อิสระพักผ่อนบนเรือ - Embark Depart 20.00 PM เรือออกจากท่า
At Sea (Cruising) เรือสำราญล่องบนน่านน้ำสากล อิสระให้ท่านสนุกกับกิจกรรมบนเรือสำราญ อาทิ สปา, ห้องออกกำลังกาย, คอร์สกีฬา, สระว่างน้ำ, คาสิโน, Lounge, Bar - อิสระพักผ่อนบนเรือ
Arrival 8.00 AM เรือเทียบท่า ลังกาวี (มาเลเซีย) - อิสระเดินเล่นชมเมือง หรือซื้อทัวร์เสริมได้จากบริการของทางเรือ - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน - Depart 20.00 PM
Arrival 7.00 AM เรือเทียบท่า เกาะภูเก็ต (ไทย) - อิสระเดินเล่นชมเมือง หรือซื้อทัวร์เสริมได้จากบริการของทางเรือ - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน Overnight
.-. ท่าเรือเกาะภูเก็ต (ไทย) - อิสระเดินเล่นชมเมือง หรือซื้อทัวร์เสริมได้จากบริการของทางเรือ - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน - Depart 18.00 PM
Arrival 8.00 AM เรือเทียบท่า ปีนัง (มาเลเซีย) - อิสระเดินเล่นชมเมือง หรือซื้อทัวร์เสริมได้จากบริการของทางเรือ - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน - Depart 18.00 PM
Arrival 8.00 AM เรือเทียบท่า พอร์ตกลัง (มาเลเซีย) - Depart 18.00 PM
Disembark Arrival 8.00 AM อำลาเรือสำราญ จอดเทียบท่า Marina Bay Cruise Center - อิสระเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
ออกเดินทางได้เองตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
Z3701
แอร์เอเชีย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿8,499
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเก๊า :
ทัวร์มาเก๊า - กวางโจว - วัดผู่โถว - ฮัวฟามอลล์ - วัดซิงฟูหลง - ยอดเขาหวงทึงเซี่ย - สะพานแก้วเปิดใหม่ - ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินมาเก๊า - เมืองจูไห่ - วัดผู่โถว - ฮัวฟามอลล์ - โชว์น้ำพุเต้นระบำ พิเศษ เมนู!! เป่าฮื้อ พร้อมเครื่องดื่มไวน์แดง
วัดซิงฟูหลง - ยอดเขาหวงทึงเซี่ย - สะพานแก้วเปิดใหม่ - เมืองกวางโจว - ช้อปปิ้งถนนซั่งเซี่ยจิ่ว
ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - ร้านหยก - ร้านบัวหิมะ - ร้านเยื่อไผ่ - ตลาดใต้ดินกงเป่ย
เมืองมาเก๊า - วัดอาม่า - ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล - จัตุรัสเซนาโดสแคว์ - ร้านขายของฝาก - เวเนเชี่ยน - เดอะปารีเชี่ยน มาเก๊า - สนามบินมาเก๊า - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
Z3673
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿12,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม :
ทัวร์เวียดนาม - ดาลัท - มุยเน่ - โฮจิมินห์ - สวนดอกไม้เมืองหนาว - พระราชวังฤดูร้อน - บ้านเพี้ยน - ทะเลทรายขาว - ทะเลทรายแดง - โบสถ์นอร์ทเทรอดาม

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเมืองดาลัท - นั่งรถราง (Roller Coaster - น้ำตกดาทันลา - สถานีกระเช้าไฟฟ้า เคเบิลคาร์ - วัดติ๊กกลาม - ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า
สวนดอกไม้เมืองหนาว - พระราชวังฤดูร้อน - บ้านเพี้ยน - เมืองมุยเน่ - ท่าเรือมุยเน่
ทะเลทรายขาว - ทะเลทรายแดง - ลำธาร Fairy Stream - นครโฮจิมินห์
โบสถ์นอร์ทเทรอดาม - ไปรษณีย์กลาง - ชมอนุสาวรีย์ท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์ - ทำเนียบอิสรภาพ - ทางผ่านย่านไชน่าทาวน์ - ชมวัดเทียนหาว - ตลาดเบนถัน - สนามบินโฮจิมินห์ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Z3647
ไทยไลอ้อนแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿19,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว : สวนสนุกฟูจิคิวไฮแลนด์ - ภูเขาไฟฟูจิ - วัดอาซากุสะ - ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินนาริตะ - สวนสนุกฟูจิคิวไฮแลนด์ - พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - ภูเขาไฟฟูจิ - Aeon Mall
มหานครโตเกียว - วัดอาซากุสะ - ชินจุกุ - Duty Free - ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า
อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม ..(โตเกียวดิสนีย์แลนด์, ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ)(สอบถามอัตราตั๋วเข้าชม ราคาพิเศษสุด จากเจ้าหน้าของเราเพิ่มเติม)
สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
Z3648
ไทยไลอ้อนแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿29,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว - นิกโก้ : วัดอาซากุสะ - หอคอยโตเกียวสกายทรี - ล่องเรือโจรสลัด ที่ทะเลสาบอาชิ - ภูเขาไฟฟูจิชั้นที่ 5 - พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินนาริตะ - มหานครโตเกียว - วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเซะ - หอคอยโตเกียวสกายทรี - วนอุทยานแห่งชาติ ฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด ที่ทะเลสาบอาชิ
ภูเขาไฟฟูจิชั้นที่ 5 - ศาลเจ้าโคมิทาเกะ - พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - ย่านโอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า
เมืองนิกโก้ - ถนนอิโระฮะซะกะ - ทะเลสาบซูเชนจิ - น้ำตกเคงอน - สะพานแดงชินเคียว - ศาลเจ้าโทโชกุ - Aeon Town Shopping Mall
สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
Z3613
แอร์เอเชีย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿14,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ฉงชิ่ง - อู่หลง : อุทยานเขานางฟ้า - ระเบียงแก้วอู่หลง - อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ - ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง - หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว - พิพิธภัณฑ์แห่งแม่น้ำแยงซีเกียง

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย์ - เมืองฉงชิ่ง - อุทยานเขานางฟ้า
เมืองอู่หลง - ระเบียงแก้วอู่หลง - อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์
เมืองฉงชิ่ง - ถนนคนเดินเจียฟางเป่ย - ตลาดหงหยาต้ง - ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง
หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว - พิพิธภัณฑ์แห่งแม่น้ำแยงซีเกียง - มหาศาลาประชาคม - สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย์ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
Z3615
อียิปต์แอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MS-อียิปต์แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿85,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวอียิปต์ :
ทัวร์อียิปต์ - : เมืองโบราณซัคคาร่า - ปิรามิด - สฟิงซ์ - เขื่อนอัสวาน - วิหารอาบู ซิมเบล - เสาหินโอเบลิสก์ - ล่องเรือฟาราห์ ครูสชมความสวยงามสองฝั่งแม่น้ำไนล์ - ล่องเรือใบโบราณ - วิหารคอม ออม โบ - วิหารแห่งเมืองเอ็ดฟู - หุบผากษัตริย์ - ตลาด ข่าน เอล คาลิลี่ - ป้อมปราการซิทาเดล - หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย - ศูนย์กลางการทำ กระดาษปาปีรุส - มัสยิด Mosque Of Amr Ibn Al Aas

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินไคโร - เมืองเมมฟิส - พิพิธภัณฑ์รามเสสที่ 2 - เมืองโบราณซัคคาร่า - ปิรามิด - เมืองกีซ่า - ปิรามิดแห่งคูฟู - ปิรามิดแห่งเคเฟร - ปิรามิดแห่งเมนคูเร - สฟิงซ์
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ - บินภายในสู่เมืองอัสวาน - เขื่อนอัสวาน
เมืองอาบูซิมเบล - วิหารอาบู ซิมเบล - เมืองอัสวาน - เสาหินโอเบลิสก์ - โรงงานผลิตหัวน้ำหอม - ล่องเรือฟาราห์ ครูสชมความสวยงามสองฝั่งแม่น้ำไนล์ - ล่องเรือใบโบราณ - ผ่านชมสวนพฤกษศาสตร์ - ผ่านชมสุสานอากาข่าน - พักบนเรือสำราญ Farah Cruise
ล่องเรือสู่ เมืองคอมออมโบ - วิหารคอม ออม โบ - เมืองเอ็ดฟู - วิหารแห่งเมืองเอ็ดฟู - เมืองลักซอร์ - พักบนเรือสำราญ Farah Cruise
นั่งเรือข้ามไปยังฝั่งตะวันตกของแม่น้ำไนล์ - ชมหุบผากษัตริย์ - วิหารฮัตเชปซุต - อนุสาวรีย์แห่งเมมนอน - วิหารลักซอร์ - วิหารคาร์นัค - วิหารลักซอร์ - วิหารคาร์นัค - ตลาดลักซอร์ - พักบนเรือสำราญ Farah Cruise
บินภายในสู่กรุงไคโร - ซิตาเดล - สุเหร่าโมฮัมเหม็ดอาลี - ตลาด ข่าน เอล คาลิลี่
เมืองอเล็กซานเดรีย - ป้อมปราการซิทาเดล - หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย - ศูนย์กลางการทำ กระดาษปาปีรุส
เมืองเก่า Old Cairo - มัสยิด Mosque Of Amr Ibn Al Aas - City Star Shopping Center - สนามบินไคโร
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Z3551
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿24,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - คุนหมิง : หมู่บ้านซีโจว - วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน - วัดลามะซงจ้านหลิน - เขาหิมะมังกรหยก - อุทยานน้ำหยก - ตำหนักทองจินเตี้ยน - วัดหยวนทง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินฉางสุ่ย - เมืองต้าหลี่
หมู่บ้านซีโจว - วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย - เจดีย์ 3 องค์ - เมืองจงเตี้ยน - เมืองโบราณแชงกรีล่า
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน - วัดลามะซงจ้านหลิน - เมืองลี่เจียง - เมืองโบราณลี่เจียง
เขาหิมะมังกรหยก - Impression Lijiang - อุทยานน้ำหยก - สวนสาธารณะเหยหลงถาน - สาหร่ายเกลียวทอง - เมืองต้าหลี่
เมืองคุนหมิง - ร้านยางพารา - ตำหนักทองจินเตี้ยน - ร้านหยก - อิสระช้อปปิ้งสินค้าของที่ระลึก
ร้านบัวหิมะ - ศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีน - ร้านผ้าไหม - วัดหยวนทง - สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Z3561
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿11,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม :
ทัวร์เวียดนาม - ดานัง - เว้ - ฮอยอัน - บานาฮิลล์ - นั่งกระเช้าขึ้นไปข้างบนภูเขาบานาฮิลล์ - บานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ค - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินดานัง - เมืองเว้ - ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากเยื้อไม้ไผ่ - วัดเทียนมู่ - ล่องเรือมังกร - ตลาดดงบา
พระราชวังไดโนย - ภูเขาบานาฮิลล์ - นั่งกระเช้าขึ้นไปข้างบนภูเขาบานาฮิลล์
บานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ค - สะพานทอง - เมืองฮอยอัน - แวะชมหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - นั่งเรือกระด้ง - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์
สะพานมังกร - คาร์ฟดราก้อน - วัดหลินอึ๋ง - ตลาดฮาน - เมืองดานัง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Z3531
ไชน่าแอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CI-ไชน่าแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿19,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - วัดหลงซานลู่กัง - หนานโถว - วัดพระถังซัมจั๋ง - อุทยานอาลีซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาเก็ต

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเถาหยวน - เมืองจางฮวา - วัดหลงซานลู่กัง - ถนนโบราณลู่ก่าง - พิพิธภัณฑ์กระจก - ศาลเจ้ากระจก - ไถจง
หนานโถว - นั่งกระเช้า+ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ชิมชาอู่หลง - เจียอี้ เหวินฮวา ไนท์มาร์เก็ต
อุทยานอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - ไถจง - ร้านพายสับปะรด - ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาเก็ต
ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium - ตึกไทเป 101 - ศูนย์เครื่องสำอาง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - ซีเหมินติง ไนท์มาเก็ต - เถาหยวน
สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Z3368
เซินเจิ้น แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : ZH-เซินเจิ้น แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿6,996
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เดินสะพานแก้ว 3 มิติ Long Feng Villa Resort Dongguan - วัดกวนอู - อิสระช้อปปิ้งแบรนด์เนมจุใจ ถนนนาธาน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินเป่าอัน เซินเจิ้น - ตงกวน - Long Feng Villa Resort Dongguan - สะพานแก้ว 3 มิติ - โชว์กายกรรม - ไร่สตรอเบอร์รี่ - เมืองเซินเจิ้น
เกาะฮ่องกง - วัดนางชี - วัดเจ้าแม่ทับทิม ทินหัว - วัดแชกงหมิว - ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน - เมืองเซินเจิ้น
เมืองจำลองฮอลแลนด์ - วัดกวนอู - ร้านยางพารา - ร้านหยก - ช้อปปิ้งหล่อหวู่เซ็นเตอร์ - สนามบินเป่าอัน เซินเจิ้น
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Z3334
แอร์เอเชียเอ็กซ์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿29,888
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฮาโกดาเตะ - คลองโอตารุ - เขานรกจิโกกุดานิ - อุทยานแห่งชาติโอนุมะ - ลานสกีคิโรโระ

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินชิโตเสะ - ย่านซูซูกิโนะ
เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ร้านสินค้ามือสอง - ลานสกีคิโรโระ
หุบเขานรกจิโกกุดานิ - อุทยานแห่งชาติโอนุมะ - เมืองฮาโกดาเตะ - ป้อมโกเรียวคาคุ - โกดังอิฐแดงริมน้ำ - เขาฮาโกดาเตะ
ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ - ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง - สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน - ทะเลสาบโทยะ - หมู่บ้านมัคคะริ
ศาลเจ้าฮอกไกโด - ดิวตี้ฟรี - ถนนทานุกิโคจิ - สนามบินชิโตเสะ
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
Z3341
เจแปนแอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : JL-เจแปนแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿33,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โอซาก้า - โตเกียว : ปราสาทโอซาก้า - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - อิสระช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ - ทะเลสาบฮามานะ - สะพาน มิชิม่า สกายวอร์ค - ลานสกีฟูจิเท็น - วัดเซนโซจิ - ศาลเจ้าเมจิ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า
ปราสาทโอซาก้า - เมืองเกียวโต - วัดคิโยมิสึ - อิสระช้อปปิ้ง ณ ถนนกาน้ำชา  - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ศาลโทริอิ - เมืองนาโกย่า - อิสระช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ
ทะเลสาบฮามานะ - สะพาน มิชิม่า สกายวอร์ค - Gotemba Premium Outlet
ลานสกีฟูจิเท็น - พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - ย่านชินจุกุ
วัดเซนโซจิ - Tokyo Sky Tree - ศาลเจ้าเมจิ - อิสระช้อปปิ้งชิบุยะ - เมืองโอไดบะ - สนามบินฮาเนดะ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Z3309
8L-ลัคกี้แอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 8L-ลัคกี้แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿14,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู :
ทัวร์เฉินตู - เฉิงตู : ถนนควานจ๋าย - เมืองโบราณตูเจียงเยี่ยน - อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย - ทะเลสาบคู่รัก ทะเลสาบโหวไห่ - ภูเขาหิมะซีหลิง - ถนนโบราณสถานจิ๋งหลี่

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินเฉิงตูซวงหลิว - เมืองเฉิงตู - ถนนควานจ๋าย - เมืองตูเจียงเยี่ยน - เมืองโบราณตูเจียงเยี่ยน - เมืองเม่าเสี้ยน
อำเภอเฮยสุ่ย - อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย - ทะเลสาบคู่รัก ทะเลสาบโหวไห่ - ทะเลสาบต๋ากู่ - เมืองตูเจียงเยี่ยน
ภูเขาหิมะซีหลิง - เมืองเฉิงตู - ร้านหยก
เมืองเฉิงตู - ร้านผลิตภัณฑ์จากยางพารา - ร้านยาบัวหิมะ - ถนนโบราณสถานจิ๋งหลี่ - สนามบินเฉิงตูซวงหลิว
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Z3280
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿10,989
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม :
ทัวร์เวียดนาม - มุยเน่ - ดาลัด - ทะเลทราย - Crazy House - สวนดอกไม้เมืองหนาว

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเลียงเคือง - เมืองมุยเน่ - ทะเลทรายแดง
ลำธานางฟ้า - ทะเลทรายขาว - นั่งรถjeep - หมู่บ้านชาวประมง - น้ำตกดาทันลา - นั่งรถราง - พระราชวังบ๋าวได๋ - นั่งกระเช้าไฟฟ้า - วัดตั๊กลัม
ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย - วัดหลิงเฝือก - Crazy House - สถานีรถไฟเก่าดาลัด - โบสถ์รูปไก่ - Clay Pot Village - ตลาดราตรี
สวนดอกไม้เมืองหนาว - ฟาร์มเลี้ยงชะมด - สนามบินเลียงเคือง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Z3275
นกสกู๊ต
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿23,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฮอกไกโด - นั่งชิงช้าสวรรค์ชมวิวเมืองซัปโปโร - อุทยานโมอาย - พระใหญ่อะตามะ ไดบุตสึ - ตลาดปลาโจไก

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินชิโตเสะ - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
เมืองบิเอะ - ลานสกีชิคิไซ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงงานช็อกโกแลต - ดิวตี้ฟรี - มิตชุย เอาท์เล็ท - นั่งชิงช้าสวรรค์ชมวิวเมืองซัปโปโร
อุทยานโมอาย - พระใหญ่อะตามะ ไดบุตสึ - ทำเนียบรัฐบาลหลังเก่า - หอนาฬิกาซัปโปโร - Jr Tower - ช้อปปิ้งถนนทานุโคจิ
ศาลเจ้าฮอกไกโด - ตลาดปลาโจไก - สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
Z3231
8L-ลัคกี้แอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 8L-ลัคกี้แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿24,444
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู :
ทัวร์เฉินตู - เฉินตู - สกีซีหลิง - ต๋ากู่ปิงชวน : ภูเขาหิมะซีหลิง - พักสกีบนเขา - อิสระเล่นหิมะ (อัตรานี้ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี) - เพลิดเพลินกับหิมะขาวโพลนบนภูเขาหิมะซีหลิงอย่างจุใจ - นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาหิมะซีหลิง - ช้อปปิ้งของฝาก เมืองเม่าเสี้ยน - ชมยอดเขาต๋ากู่กาเซียร์ (รวมกระเช้าขึ้น - ลง) - ชมทะเลสาบจิงโหวไฮ่ - ทะเลสาบต๋ากู - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - ถนนโบราณจิ่นหลี่ - ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก- ไม่ลงร้านรัฐบาล ** รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถ - รวมค่าวีซ่าแล้ว / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากไทย ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในเรื่องของการบริการ (ไม่บังคับ) --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินซวงหลิง นครเฉิงตู - ภูเขาหิมะซีหลิง - พักสกีบนเขา - อิสระเล่นหิมะ (อัตรานี้ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี)
อิสระเพลิดเพลินกับหิมะขาวโพลนบนภูเขาหิมะซีหลิงอย่างจุใจ - นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาหิมะซีหลิง - เมืองเม่าเสี้ยน - ช้อปปิ้งของฝาก
เม่าเสี้ยน - ต๋ากู่ - ชมยอดเขาต๋ากู่กาเซียร์ (รวมกระเช้าขึ้น - ลง) - ชมทะเลสาบจิงโหวไฮ่ - ทะเลสาบต๋ากู - เมืองเม่าเสี้ยน
เม่าเสี้ยน - เฉิงตู - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - ถนนโบราณจิ่นหลี่ - ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก - สนามบินซวงหลิง เมืองนครเฉินตู
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Z3204
ไทยไลอ้อนแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿19,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว - ฟุกุชิมะ - ซาโอะออนเซนสกีรีสอร์ท - พระพุทธรูปอุชิคุไดบุทสึ - Ami Premium Outlets - วัดอาซากุสะ

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินนาริตะ - หมู่บ้านโอชิ จูคุ - ทะเลสาบอินะวะชิโระ - หมู่บ้านมิชิมะ - ชมวิวสายรถไฟสายโรแมนติคสายแรกในญีปุ่น
ซาโอะสกีรีสอร์ท - พระพุทธรูปอุชิคุไดบุทสึ - Ami Premium Outlets
ตลาดปลาซูกิจิ - วัดอาซากุสะ - ฮาราจูกุ - ย่านฮาราจูกุ - ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ - พิเศษขาปูไม่อั้น
สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
Z3159
ไทยไลอ้อนแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿22,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฟุกุโอกะ : หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล - ทะเลสาบคิริน - ย่านเมืองเก่า ซากุระ โนะ บาบะ โจไซเอ็ง - โรงงานสาเก - อุโมงค์ต้นไม้แห่งป่าสนดำ นิจิ โนะ มัตสึบาระ - วัดโทโชจิ

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินฟุกุโอกะ - หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล - ทะเลสาบคิริน - ย่านเมืองเก่า ซากุระ โนะ บาบะ โจไซเอ็ง
เมืองน้ำพุร้อนอุนเซน - ศาลเจ้ายูโทคุ - โรงงานสาเก - ห้างสรรพสินค้าอิออน
ตลาดเช้าโยบุโกะ - อุโมงค์ต้นไม้แห่งป่าสนดำ นิจิ โนะ มัตสึบาระ - Marinoa City Outlet - วัดโทโชจิ - ย่านการค้าเท็นจิน
สนามบินฟุกกุโอกะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
รายการที่ 25 ถึง 48
จากทั้งหมด 162 รายการ
First Previous Next Last
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2562 / 2019, โปรแกรมท่องเที่ยววันรัฐธรรมนูญ 2562 / 2019 และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์เรือสำราญทัวร์เรือสำราญ
ทัวร์ทัวร์จีน
ทัวร์ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ทัวร์เกาหลีราคาถูก
ทัวร์ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก
ทัวร์ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ทัวร์อินเดีย
ทัวร์เนปาล
ทัวร์ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ทัวร์มัลดีฟส์
  แพคเกจมัลดีฟส์
ทัวร์ทัวร์ลาว
ทัวร์ทัวร์ลาวราคาถูก
ทัวร์ทัวร์พม่า
ทัวร์ทัวร์ฟิลิปินส์
ทัวร์ทัวร์ภูฏาน / ทัวร์ภูฐาน
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรปราคาถูก
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ทัวร์อิตาลี
ทัวร์ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ทัวร์อเมริกา