เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
Z8686
Z8682
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์โครเอเชีย

รหัสทัวร์ : Z8682
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
7 Oct 2022 - 14 Oct 2022
ราคา/ท่าน :
69,900 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000
69,900 (เด็กเสริมเตียง) | 69,900 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวโครเอเชีย :
ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท ต่อท่าน (800 บาท) - ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 2 ยูโรต่อวัน รวม (12 ยูโร) - ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าเชงเก้น ประมาณท่านละ 5,500 บาท สถานทูตไม่คืนให้ไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม - ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน - ค่าลงทะเบียน Thailand Pass - ค่าทำ Vaccine Passport - ค่าตรวจ RT-PCR (ทุกกรณี / ถ้ามี) - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง Center แผนกวีซ่า
 แพคเกจทัวร์เดือนตุลาคม 2565 / 2022 จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  
ทัวร์ต่างประเทศเดือนตุลาคม 2565 | 2022
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 3
จากทั้งหมด  3 รายการ

ทัวร์โครเอเชียเดือนตุลาคม 2565 / 2022 | เที่ยวโครเอเชียเดือนตุลาคม 2565 / 2022

Z8683
กาตาร์แอร์เวย์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿115,900
โปรแกรมท่องเที่ยวโครเอเชียเดือนตุลาคม 2565 / 2022 :
ทัวร์โครเอเชียเดือนตุลาคม 2565 / 2022 - แกรนด์โครเอเชีย : ซาเกรบ - พูล่า - โอพาเทีย - ริเจก้า - พลิตวิเซ่ - ซาดาร์ - พรีมอสเทน - สปลิท - มาลี สตอน - นีอุม - ดูบรอฟนิก - โทรเกียร์ - ซีบีนิก (15 ท่านขึ้นไป ออกเดินทาง)
ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100.-บาท ต่อท่าน (1,000 บาท) - ค่าลงทะเบียน Thailand Pass - ค่าทำ Vaccine Passport - ค่าตรวจ RT-PCR (ทุกกรณี / ถ้ามี) - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม และอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน- ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง Center แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินกรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ - สนามบินกรุงซาเกรบ โครเอเชีย - ซาเกรบ - พูล่า - ถ่ายรูปด้านนอก สนามต่อสู้โบราณ - โอพาเทีย - แวะถ่ายรูป รูปปั้นหญิงสาวกับนกนางนวล
 โอพาเทีย - ชมเมืองริเจก้า - ถนนคอร์โซ - ชมโบสถ์เก่าแก่ประจำเมือง - อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิทวิเซ่ - ซาดาร์ - เก็บบันทึกภาพประตูเมืองโบราณ
 ซาดาร์ - คนีน - ชมป้อมปราการ - อุทยานแห่งชาติครักคา - น้ำตกสแกรดินสกีบัค - ซิบินิค - เก็บภาพมหาวิหารเซนต์เจมส์
 ซีบีนิค - พรีมอสเทน - รูปปั้นพระแม่แห่งลอเร็ตโต้ - ชมเมืองสปลิท - พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน - ชมย่าน PEOPLE’S SQUARE
 สปลิท - ดูบรอฟนิค - เดินชมกำแพงเมืองเก่า - ชมเมือง - ถ่ายรูปกับสปอนซา พาเลส
 ดูบรอฟนิก - นั่งกระเช้าสู่จุดชมวิวดูบรอฟนิก - โทรเกียร์ - ชมเมืองมาลี สตอน - ชิมหอยนางรมสดๆจากทะเลเอเดรียติค พร้อมจิบไวน์สด - เมืองโทรเกียร์ -(มรดกโลก) - เก็บภาพมหาวิหารเซนต์ลอเรนซ์
 โทรเกียร์ - คาร์โลวัตส์ - ชมเมืองซาเกรบ
 ซาเกรบ - เที่ยวชมเมือง เขต UPPER TOWN, นั่งรถรางชมเขต LOWER TOWN - ตลาดกลางเมือง - สนามบินซาเกรบ - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินกรุงโดฮา ประเทศกาตาร์
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ขอสงวนสิทธิ์ให้บริการแก่ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม และมีวัคซีนพาสปอร์ตแล้วเท่านั้น - ประเทศโครเอเชีย รองรับวัคซีนทุกยี่ห้อ
เดินทาง :
Z8682
เตอร์กิช แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿63,900
โปรแกรมท่องเที่ยวโครเอเชียเดือนตุลาคม 2565 / 2022 :
ทัวร์โครเอเชียเดือนตุลาคม 2565 / 2022 - โครเอเชีย : ชมเมือง UPPER TOWN - นั่งรถรางชมเมือง LOWER TOWN - อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิทวิเซ่ - ล่องเรือทะเลสาบ JEZERO KOZJAK - อุทยานแห่งชาติครึคา - สปลิท - พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน - พระราชวัง ดิโอคลีเธี่ยน - นีอุม - มาลี สตอน - ฟาร์มเลี้ยงหอย - ชมเมืองดูบรอฟนิค (มรดกโลก) - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นชมวิวเมือง (15 ท่านขึ้นไป ออกเดินทาง)
ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท ต่อท่าน (800 บาท) - ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 2 ยูโรต่อวัน รวม (12 ยูโร) - ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าเชงเก้น ประมาณท่านละ 5,500 บาท สถานทูตไม่คืนให้ไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม - ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน - ค่าลงทะเบียน Thailand Pass - ค่าทำ Vaccine Passport - ค่าตรวจ RT-PCR (ทุกกรณี / ถ้ามี) - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง Center แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี - สนามบินกรุงซาเกรบ โครเอเชีย - ชมเมือง UPPER TOWN - กำแพงหินโบราณ - นั่งรถรางสู่ LOWER TOWN - ตลาดกลางเมือง - อนุสารีย์โจซิพ เจลาซิค - พูล่า - โอพาเทีย - ถ่ายรูปกับรูปปั้นหญิงสาวกับนกนางนวล
 โอพาเทีย - อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิทวิเซ่ - ล่องเรือทะเลสาบ JEZERO KOZJAK - ซาดาร์ - ประตูเมืองโบราณ
 ซาดาร์ - อุทยานแห่งชาติครึคา - วอดิเซ - ซิบินิค - โบสถ์เซนต์จาคอบ
 ซิบินิค - ทรอเกียร์ - สปลิท - พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน - ย่าน People Square - พระราชวัง ดิโอคลีเธี่ยน - นีอุม
 นีอุม - สตอน - มาลี สตอน - ฟาร์มเลี้ยงหอย
 นีอุม - ชมเมืองดูบรอฟนิค (มรดกโลก) - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นชมวิวเมือง - เลือกซื้อของที่ระลึก - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ขอสงวนสิทธิ์ให้บริการแก่ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม และมีวัคซีนพาสปอร์ตแล้วเท่านั้น - ประเทศโครเอเชีย รองรับวัคซีนทุกยี่ห้อ
เดินทาง :
A00722
กาตาร์แอร์เวย์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿115,900
โปรแกรมท่องเที่ยวโครเอเชียเดือนตุลาคม 2565 / 2022 :
เดินทาง :
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์โครเอเชียเดือนตุลาคม 2565 / 2022, โปรแกรมท่องเที่ยวโครเอเชียเดือนตุลาคม 2565 / 2022 และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์โครเอเชียเดือนตุลาคม 2565 / 2022เดือนสิงหาคม 2565
ทัวร์โครเอเชียเดือนตุลาคม 2565 / 2022เดือนกันยายน 2565
ทัวร์โครเอเชียเดือนตุลาคม 2565 / 2022เดือนตุลาคม 2565
ทัวร์โครเอเชียเดือนตุลาคม 2565 / 2022เดือนพฤศจิกายน 2565
ทัวร์โครเอเชียเดือนตุลาคม 2565 / 2022เดือนธันวาคม 2565
ทัวร์โครเอเชียเดือนตุลาคม 2565 / 2022เดือนมกราคม 2566
ทัวร์โครเอเชียเดือนตุลาคม 2565 / 2022เดือนกุมภาพันธ์ 2566
ทัวร์โครเอเชียเดือนตุลาคม 2565 / 2022เดือนมีนาคม 2566
ทัวร์โครเอเชียเดือนตุลาคม 2565 / 2022เดือนเมษายน 2566
ทัวร์โครเอเชียเดือนตุลาคม 2565 / 2022เดือนพฤษภาคม 2566
ทัวร์โครเอเชียเดือนตุลาคม 2565 / 2022เดือนมิถุนายน 2566
ทัวร์โครเอเชียเดือนตุลาคม 2565 / 2022เดือนกรกฎาคม 2566
ทัวร์เรือสำราญทัวร์เรือสำราญ
ทัวร์จีนทัวร์จีน
ทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์เกาหลีใต้ทัวร์เกาหลีใต้
ทัวร์เขมรทัวร์เขมร
ทัวร์มาเลเซียทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์สิงคโปร์ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวันทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์เวียดนามทัวร์เวียดนาม
ทัวร์อินเดียทัวร์อินเดีย
ทัวร์เนปาลทัวร์เนปาล
ทัวร์อินโดนีเซียทัวร์อินโดนีเซีย
ทัวร์อิยิปต์ทัวร์อิยิปต์
ทัวร์ลาวทัวร์ลาว
ทัวร์เมียนมาร์ทัวร์เมียนมาร์
ทัวร์ภูฎานทัวร์ภูฎาน
ทัวร์จอร์แดนทัวร์จอร์แดน
ทัวร์อิสราเอลทัวร์อิสราเอล
ทัวร์อิหร่านทัวร์อิหร่าน
ทัวร์ตุรกีทัวร์ตุรกี
ทัวร์ฮ่องกงทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ทิเบตทัวร์ทิเบต
ทัวร์เฉิงตูทัวร์เฉิงตู
ทัวร์มาเก๊าทัวร์มาเก๊า
ทัวร์มัลดีฟส์ทัวร์มัลดีฟส์
ทัวร์ดูไบทัวร์ดูไบ
ทัวร์ฟิลิปปินส์ทัวร์ฟิลิปปินส์
ทัวร์ศรีลังกาทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์โอมานทัวร์โอมาน
ทัวร์เลบานอนทัวร์เลบานอน
ทัวร์บรูไนทัวร์บรูไน
ทัวร์จอร์เจียทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์อุซเบกิสถานทัวร์อุซเบกิสถาน
ทัวร์กาตาร์ทัวร์กาตาร์
ทัวร์ออสเตรเลียทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรปทัวร์ยุโรป
ทัวร์รัสเซียทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ฝรั่งเศสทัวร์ฝรั่งเศส
ทัวร์อิตาลีทัวร์อิตาลี
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
ทัวร์อังกฤษทัวร์อังกฤษ
ทัวร์เยอรมนีทัวร์เยอรมนี
ทัวร์ยูเครนทัวร์ยูเครน
ทัวร์โครเอเชียทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์กรีซทัวร์กรีซ
ทัวร์สเปนทัวร์สเปน
ทัวร์ไอซ์แลนด์ทัวร์ไอซ์แลนด์
ทัวร์สแกนดิเนเวียทัวร์สแกนดิเนเวีย
ทัวร์ยุโรปตะวันออกทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์เชคทัวร์เชค
ทัวร์กรีนแลนด์ทัวร์กรีนแลนด์
ทัวร์อเมริกาทัวร์อเมริกา
ทัวร์แคนาดาทัวร์แคนาดา
ทัวร์บราซิลทัวร์บราซิล
ทัวร์เม็กซิโกทัวร์เม็กซิโก
ทัวร์อเมริกาใต้ทัวร์อเมริกาใต้
ทัวร์แอฟริกาทัวร์แอฟริกา
ทัวร์แอฟริกาใต้ทัวร์แอฟริกาใต้
ทัวร์เคนยาทัวร์เคนยา
ทัวร์มาดากัสการ์ทัวร์มาดากัสการ์
ทัวร์เอธิโอเปียทัวร์เอธิโอเปีย
ทัวร์โมรอคโคทัวร์โมรอคโค
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | ทัวร์เที่ยวไทย | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้า ครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/09568
TOP