เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 7 จาก
ทัวร์กรีซ 7 รายการ

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์กรีซ

Z1452
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์กรีซ

รหัสทัวร์ : Z1452
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿99,900
โปรแกรมท่องเที่ยวกรีซ :
ทัวร์กรีซ - แกรนด์ (บินเข้า เทสสโลนิกิ - บินออกจากเอเธนส์) - คาลัมบาก้า - ขึ้นชมอาราม เมทิโอร่า (มรดกโลก) -ปาทรัส - เอเธนส์ - เกาะมิโคนอส - เกาะซานโตรินี - ฟิร่า - อะโครโปลิส
ไม่รวม ค่าวีซ่าเชงเก้นประเทศกรีซ ประมาณ 3,500 บาท และ ค่าแปลเอกสาร (ถ้ามี) - ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ และไกด์ไทย ท่านละ 1,900 บาท (โปรดชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนเหลือ) - ค่าพนักงานยกกระเป๋า ควรดูแลกระเป๋าด้วยตัวเอง หรือไปจ่ายที่โรงแรมได้หากต้องการ Porter Service

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินอิสตันบูล - สนามบินเทสสโลนิกิ - ถ่ายรูปหอคอยสีขาว - เข้าชมพิพิธภัณฑ์โบราณคดี - ถ่ายรูปประตูหินรูปโค้ง Arch of Galerious - ถ่ายรูปกำแพงเก่าไบแซนไทน์ - ถ่ายรูปมัสยิด Hamza Bey - เข้าชมโบสถ์เซนต์ เดเมทริอุส - โบสถ์เซนต์จอร์จ
 เมืองคาลัมบาก้า - ขึ้นชมอาราม เมทิโอร่า (มรดกโลก) - เข้าชมอารามเมทิโอร่า
 เมืองเดลฟี - เข้าชมวิหารอพอลโล - โรงละครแห่งเดลฟี
 เมืองปาทรัส - ถ่ายรูปกับมหาวิหารเซนต์แอนดรู - เดินทางเลียบคลองโครินธ์ - เมืองโบราณโครินธ์ - เอเธนส์
 ท่าเรือพีราอุส - ขึ้นเรือ Ferry สู่เกาะมิโคนอส - มิโคนอส ทาวน์ - เที่ยวชมเกาะยาวค่ำคืน
 ขึ้นเรือเฟอร์รี่สู่เกาะซานโตรินี - หมู่บ้านเอีย - ช้อปปิ้ง และเก็บภาพสวยๆรอบเกาะ
 หมู่บ้านอิเมอร์โรวิคลี - ถ่ายรูปกับโบสถ์อนาสตาซิส - หมู่บ้านฟิโรสเตฟานี - เมืองฟิร่า - สนามบินเกาะซานโตรินี - บินภายในสู่ สนามบินเอเธนส์ - เข้าที่พัก
 เข้าชม อะโครโปลิส - ชมวิหารพาร์เธนอน - ย่านเก่าแก่ เชิงเขาอะโครโปลิส - ถ่ายรูปสนามกีฬาโอลิมปิค - ผ่านชมจัตุรัสซินตั๊กม่า - ช้อปปิ้ง McArthurGlen Athens - สนามบินเอเธนส์ - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินอิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z5568
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์กรีซ

รหัสทัวร์ : Z5568
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿117,900
โปรแกรมท่องเที่ยวกรีซ :
ทัวร์กรีซ - แพ็คเกจเรือสำราญ Celestyal Crystal, Cruise Only เส้นทาง พิรีอุส, กรีซ - เทสซาโลนิกิ, กรีซ - คาวาลา, กรีซ - อิสตันบูล, ตุรกี - ดิกิลิ, ตุรกี - คูซาดาซี, ตุรกี - พัตมอส, กรีซ - พิริอุส, กรีซ
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่ไทยอำนวยความสะดวก / ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไป, กลับ - ค่ารถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่ม, WIFI บนเรือ

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ(ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลง สนามบินเอเธนส์ - อิสระสู่ท่าเทียบเรือเมืองพิรีอุส, กรีซ - อิสระเช็คอินขึ้นเรือสำราญ Celestyal Crystal - Departure 15.00 PM
 Arrival 8.00 AM เทียบท่า เทสซาโลนิกิ, กรีซ - Departure 18.00 PM
 Arrival 8.00 AM เทียบท่า คาวาลา, กรีซ - Departure 16.00 PM
 Arrival 9.30 AM เทียบท่า อิสตันบูล, ตุรกี - Departure 20.00 PM
 Arrival 12.00 PM เทียบท่า ดิกิลิ, ตุรกี - Departure 20.00 PM
 Arrival 8.00 AM เทียบท่า คูซาดาซี, ตุรกี - Departure 23.30 AM
 Arrival 7.00 AM เทียบท่า พัตมอส, กรีซ - Departure 18.30 PM
 Arrival 6.00 AM เมืองพิริอุส ประเทศกรีซ - อำลาเรือสำราญ - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 18/10/2564 ถึง 30/12/2565 : พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Inside Stateroom / โปรดรอติดตามตารางการเดินทาง และราคาใหม่ หลังสถานการณ์โควิด-19
Z5579
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์กรีซ

รหัสทัวร์ : Z5579
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿41,900
โปรแกรมท่องเที่ยวกรีซ :
ทัวร์กรีซ - แพ็คเกจล่องเรือสำราญ Celestyal Olympia, Cruise Only เส้นทาง พิรีอุส - มิโครนอส, กรีซ - คุซาดาซี, ตุรกี - พัตมอส, กรีซ - เฮอราคลิออน - ซาโตรินี่, กรีซ - พิรีอุส
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่ไทยอำนวยความสะดวก / ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไป, กลับ - ค่ารถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่ม และ ค่า WIFI บนเรือสำราญ

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ(ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลง สนามบินเอเธนส์ - อิสระสู่ท่าเทียบเรือเมืองพิรีอุส, กรีซ - อิสระเช็คอินขึ้นเรือสำราญ Celestyal Olympia - Departure 11.30 AM - Arrival 18.00 PM เทียบท่า มิโครนอส, กรีซ - Departure 23.00 PM
 Arrival 7.30 AM เทียบท่า คุซาดาซี, ตุรกี - Departure 13.00 PM - Arrival 17.00 PM เทียบท่า พัตมอส, กรีซ - Departure 21.30 PM
 Arrival 7.00 AM เทียบท่า เฮอราคลิออน, กรีซ - Departure 12.00 PM - Arrival 16.30 PM เทียบท่า ซานโตรินี่, กรีซ - Departure 21.30 PM
 Arrival 7.00 PM เรือเทียบท่า เมืองพิริอุส ประเทศกรีซ - อำลาเรือสำราญ - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 18/10/2564 ถึง 30/12/2565 : พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Inside Stateroom / โปรดรอติดตามตารางการเดินทาง และราคาใหม่ หลังสถานการณ์โควิด-19
Z5598
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์กรีซ

รหัสทัวร์ : Z5598
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿94,000
โปรแกรมท่องเที่ยวกรีซ :
ทัวร์กรีซ - แพ็คเกจเรือสำราญ Celestyal Crystal, Cruise Only เส้นทาง พิรีอุส, กรีซ - อิสตันบูล, ตุรกี - ชานักกาเล, ตุรกี - โวลอส, กรีซ - เฮอราคลิออน, กรีซ - ซานโตรินี่, มิโคนอส, กรีซ - พิรีอุส, กรีซ
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่ไทยอำนวยความสะดวก / ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไป, กลับ - ค่ารถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่ม, WIFI บนเรือ

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ(ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลง สนามบินเอเธนส์ - อิสระสู่ท่าเทียบเรือเมืองพิรีอุส, กรีซ - อิสระเช็คอินขึ้นเรือสำราญ Celestyal Crystal - Departure 16.00 PM
 Arrival 15.30 PM เทียบท่า อิสตันบูล, ตุรกี - Overnight
 .-. อิสตันบูล, ตุรกี - Departure 20.00 PM
 Arrival 7.00 AM เทียบท่า ชานักกาเล, ตุรกี - Departure 17.00 PM
 Arrival 7.00 AM เทียบท่า โวลอส, กรีซ - Departure 17.00 PM
 Arrival 13.00 PM เทียบท่า เฮอราคลิออน, กรีซ - Departure 23.59 PM
 Arrival 7.00 AM เทียบท่า ซานโตรินี่, กรีซ - Departure 13.00 PM - Arrival 19.00 PM ท่าเรือ มิโคนอส, กรีซ - Overnight
 .-. ท่าเรือ มิโคนอส, กรีซ - Departure 14.00 PM
 Arrival 9.00 AM เทียบท่า เมืองพิริอุส ประเทศกรีซ - อำลาเรือสำราญ - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 18/10/2564 ถึง 30/12/2565 : พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Inside Stateroom / โปรดรอติดตามตารางการเดินทาง และราคาใหม่ หลังสถานการณ์โควิด-19
Z5605
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์กรีซ

รหัสทัวร์ : Z5605
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿29,500
โปรแกรมท่องเที่ยวกรีซ :
ทัวร์กรีซ - แพ็คเกจล่องทะเลเมดิเตอร์เรเนียน Odyssey Of The Seas, Cruise Only เส้นทาง โรม - ซานโตรินี - ไมโคนอส - เอเธนส์ - เกาะคาปรี - โรม
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ารถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าวีซ่าเชงเก้น - ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่ม และค่า WIFI บนเรือสำราญ

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป กลับ) - แนะนำบินเข้า สนามบินฟีอูมีชีโน, โรม - อิสระเดินทางสู่ท่าเทียบเรือ Rome (Civitavecchia), Italy - อิสระเช็คอินขึ้นเรือสำราญ Odyssey of the Seas ด้วยตัวเอง - อิสระพักผ่อนบนเรือ - Depart 17:00 PM
 At Sea (Cruising) เรือล่องทะเลตลอดวัน - อิสระทํากิจกรรมตามอัธยาศัยบนเรือ
 Arrival 12:00 PM เรือเทียบท่า Santorini, Greece - Depart 23:00 PM
 Arrival 7:00 AM Mykonos, Greece - Depart 22:00 PM
 Arrival 6:00 AM เรือเทียบท่า Athens, Greece - Depart 20:00 PM
 At Sea (Cruising) เรือล่องทะเลตลอดวัน - อิสระทํากิจกรรมตามอัธยาศัยบนเรือ
 Arrival 8:00 AM Naples (Capri), Italy - Depart 18.00 PM
 Arrival 5:00 AM เรือเทียบท่า สนามบินฟีอูมีชีโน, โรม - อำลาเรือสำราญ - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 18/10/2564 ถึง 30/12/2565 : พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Interior / โปรดรอติดตามตารางการเดินทาง และราคาใหม่ หลังสถานการณ์โควิด-19
Z7821
Self Travel-เดินทางเอง

แพ็คเกจทัวร์กรีซ

รหัสทัวร์ : Z7821
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿37,100
โปรแกรมท่องเที่ยวกรีซ :
ทัวร์กรีซ - แพ็คเกจล่องเรือทะเลเอเจี้ยน พักบนเรือสำราญ Royal Caribbean, Odyssey Of The Seas, Cruise Only : เส้นทาง โรม - ซานโตรินี - เอเฟซุส (คูซาดาซี), ตุรกี- ไมโคนอส - เกาะคาปรี - โรม
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวม ค่าวีซ่าเชงเก้น แบบ Multiple - ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ารถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าสำรองที่นั่งในห้องอาหารพิเศษ ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท ชา, กาแฟชนิดพิเศษ - ค่า WIFI บนเรือ - ค่าประกันสุขภาพ กรณีติดโควิด-19 ในระหว่างท่องเที่ยว - ค่าตรวจ Negative Covid-19 RT-PCR ที่ออกก่อนการเดินทาง 72 ช.ม. - ค่ากักตัว ASQ 14 วัน หลังจากเดินทางกลับเข้าไทย (ถ้ามี)

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป กลับ) - แนะนำบินเข้า สนามบินฟีอูมีชีโน, โรม - อิสระเดินทางสู่ท่าเทียบเรือ Rome (Civitavecchia), Italy - อิสระเช็คอินขึ้นเรือสำราญ Odyssey of the Seas ด้วยตัวเอง - อิสระพักผ่อนบนเรือ - Depart 17:00 PM
 At Sea (Cruising) เรือล่องทะเลตลอดวัน - อิสระทํากิจกรรมตามอัธยาศัยบนเรือ
 Arrival 13:00 PM ลงเรือเล็ก Tendered สู่เทียบท่า Santorini, Greece - Depart 23:00 PM
 Arrival 9:00 AM Ephesus (Kusadasi), Turkey - Depart 18:00 PM
 Arrival 6:00 AM ลงเรือเล็ก Tendered สู่เรือเทียบท่า Mykonos, Greece - Depart 18:00 PM
 At Sea (Cruising) เรือล่องทะเลตลอดวัน - อิสระทํากิจกรรมตามอัธยาศัยบนเรือ
 Arrival 8:00 AM Naples (Capri), Italy - Depart 18.00 PM
 Arrival 5:00 AM เรือเทียบท่า Rome (Civitavecchia), Italy - อำลาเรือสำราญ - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
Z8058
Self Travel-เดินทางเอง

แพ็คเกจทัวร์กรีซ

รหัสทัวร์ : Z8058
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿36,900
โปรแกรมท่องเที่ยวกรีซ :
ทัวร์กรีซ - แพ็คเกจล่องเรือทะเลเอเจี้ยน พักบนเรือสำราญ Royal Caribbean, Odyssey Of The Seas, Cruise Only : เส้นทาง โรม, อิตาลี - กรีซ - ครีต - อิตาลี
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวม ค่าวีซ่าเชงเก้น แบบ Multiple - ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ารถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าสำรองที่นั่งในห้องอาหารพิเศษ ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท ชา, กาแฟชนิดพิเศษ - ค่า WIFI บนเรือ - ค่าประกันสุขภาพ กรณีติดโควิด-19 ในระหว่างท่องเที่ยว - ค่าตรวจ Negative Covid-19 RT-PCR ที่ออกก่อนการเดินทาง 72 ช.ม. - ค่ากักตัว ASQ 14 วัน หลังจากเดินทางกลับเข้าไทย (ถ้ามี)

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป กลับ) - แนะนำบินเข้า สนามบินฟีอูมีชีโน, โรม - อิสระเดินทางสู่ท่าเทียบเรือ Rome (Civitavecchia), Italy - อิสระเช็คอินขึ้นเรือสำราญ Odyssey of the Seas ด้วยตัวเอง - อิสระพักผ่อนบนเรือ - Depart 17:00 PM
 At Sea (Cruising) เรือล่องทะเลตลอดวัน - อิสระทํากิจกรรมตามอัธยาศัยบนเรือ
 Arrival 13:00 PM ลงเรือเล็ก Tendered สู่เทียบท่า Santorini, Greece - Depart 22:00 PM
 Arrival 7:00 AM Mykono, Greece - Depart 22:00 PM
 Arrival 7:00 AM Chania, Creta - Depart 15:00 PM
 At Sea (Cruising) เรือล่องทะเลตลอดวัน - อิสระทํากิจกรรมตามอัธยาศัยบนเรือ
 Arrival 5:00 AM Naples (Capri), Italy - อำลาเรือสำราญ - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์กรีซ, โปรแกรมท่องเที่ยวกรีซ และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์กรีซเดือนตุลาคม 2564
ทัวร์กรีซเดือนพฤศจิกายน 2564
ทัวร์กรีซเดือนธันวาคม 2564
ทัวร์กรีซเดือนมกราคม 2565
ทัวร์กรีซเดือนกุมภาพันธ์ 2565
ทัวร์กรีซเดือนมีนาคม 2565
ทัวร์กรีซเดือนเมษายน 2565
ทัวร์กรีซเดือนพฤษภาคม 2565
ทัวร์กรีซเดือนมิถุนายน 2565
ทัวร์กรีซเดือนกรกฎาคม 2565
ทัวร์กรีซเดือนสิงหาคม 2565
ทัวร์กรีซเดือนกันยายน 2565
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้า ครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
logged_out_greeting="สอบถามรายการทัวร์ และโปรโมชั่นได้เลยค่ะ^^">
TOP