เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
Z8728
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์กรีซ

รหัสทัวร์ : Z8728
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
8 Aug 2022 - 15 Aug 2022
ราคา/ท่าน :
฿82,900 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ฿9,000
฿77,900 (เด็กเสริมเตียง) | ฿77,900 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวกรีซ :
ไม่รวม ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าตรวจ RT-PCR (ทุกกรณี / ถ้ามี ตามที่รัฐกำหนด) - ค่าทำ Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ,ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง Center แผนกวีซ่า
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 13 จาก
ทัวร์กรีซ 13 รายการ

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์กรีซ

Z8861
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์กรีซ

รหัสทัวร์ : Z8861
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿29,900
โปรนาทีทอง! คลิกแชร์ LINE หรือ Facebook รับ โปรรูดบัตร 0% ชำระมัดจำภายในวันที่ 7 ก.ค.
โปรแกรมท่องเที่ยวกรีซ :
ทัวร์กรีซ - แพ็คเกจล่องเรือสำราญ Costa Venezia, Cruise Only, Mediterranean : Istanbul (Turkey) - Kusadasi (Turkey) - Rhodes (Greece) - Heraklion/Creta Greece) - Istanbul (Turkey) ** เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก *** โปรโมชั่น!! จองภายใน 30 มิ.ย. 65 คนที่ 2 ลดทันที 50% ***
ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ารถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าวีซ่าเชงเก้น แบบ Multiple - ค่าประกันสุขภาพ และประกันภัย - ค่าทิปพนักงานบนเรือ ผู้ใหญ่ EUR 77 เด็กอายุ 4-12 ปี EUR 38.50 ต่อผู้เดินทาง - ค่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต WIFI บนเรือ - ค่าตรวจ ATK ก่อนการเดินทาง 48 ชม. ก่อนขึ้นเรือ - ค่าทำ Vaccine Passport

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ - แนะนำบินลง สนามบินอิสตันบูล - อิสระเดินทางสู่ ท่าเรือ Istanbul (Turkey) - อิสระเช็คอินขึ้นเรือสำราญ Costa Venezia - อิสระพักผ่อนบนเรือ
 Istanbul (Turkey) - Embark Depart 18:00 PM
 Arrival 18.00 PM Kusadasi (Turkey) - Overnight
 Kusadasi (Turkey) - Depart 18.00 PM
 Arrival 08.00 AM Rhodes (Greece) - Depart 20.00 PM
 Arrival 08.00 AM Heraklion/Creta Greece) - Depart 19.00 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrival 06.00 AM Istanbul (Turkey)
เดินทาง :
Z8857
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์กรีซ

รหัสทัวร์ : Z8857
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿109,900
โปรแกรมท่องเที่ยวกรีซ :
ทัวร์กรีซ - แกรนด์กรีซ (บินเข้าเอเธนส์ - บินออกจากเทสซาโลนิกิ) : เอเธนส์ - มิโคนอส - ซานโตรินี (พร้อมบินภายใน 1 เที่ยว) - ช้อปปิ้งเอาท์เล็ต - โครินท์ - ปาทรัส - เดลฟี - วิหารอพอลโล - คาลัมบาก้า - เมทิโอร่า - เทสซาโลนิกิ / รวมค่าวีซ่า และ ทิปต่างๆแล้ว
ไม่รวม ค่าทิปเจ้าหน้าที่ยกกระเป๋า ท่านต้องดูแลกระเป๋าด้วยตัวท่านเอง เพื่อป้องกันการสูญหาย - ค่าตรวจ RT-PCR (ทุกกรณี / ตามที่รัฐกำหนด) - ค่าทำ Vaccine Passport - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง Center แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงอิสตันบูล - สนามบินเอเธนส์ - เข้าชม อะโครโพลิส (มรดกโลก) - ชมวิหารพาร์เธนอน - พลากา - ถ่ายรูปสนามกีฬาโอลิมปิก - จัตุรัสซินตักมา - ช้อปปิ้งเอาท์เลตMcArthurGlen Athens
 ท่าเรือพีราอุส - ขึ้นเรือ Ferry สู่เกาะมิโคนอส - มิโคนอส ทาวน์ - ถ่ายรูปกับกังหันลม
 ท่าเรือมิโคนอส - ขึ้นเรือเฟอร์รี่สู่เกาะซานโตรินี - หมู่บ้านเอีย - อิสระเดินชมเมือง หรือช้อปปิ้งสินค้าท้องถิ่น - พักบนเกาะ
 ซานโตรินี - หมู่บ้านอิเมอร์โรวิคลี - ถ่ายรูปกับโบสถ์อนาสตาซิส - เมืองฟิร่า - สนามบินเกาะซานโตรินี - บินภายในสู่สนามบินเอเธนส์ (บินภายใน 1 เที่ยว) - เข้าที่พัก
 คลองโครินธ์ - เมืองโบราณโครินธ์ - วิหารอะพอลโล - เมืองปาทรัส - ถ่ายรูปมหาวิหารเซนต์แอนดรู - เมืองเดลฟี
 เข้าชมวิหารอพอลโล - เมืองกาลัมบาก้า
 ขึ้นชมอาราม เมทิโอร่า (มรดกโลก) - เข้าชมอารามเมทิโอร่า - เมืองเทสสโลนิกิ - ถ่ายรูปกับหอคอยสีขาว
 เข้าชมพิพิธภัณฑ์โบราณคดี - ถ่ายรูปประตูหินรูปโค้ง - ถ่ายรูปกำแพงเก่าไบแซนไทน์ - ถ่ายรูปมัสยิด Hamza Bey - เข้าชมโบสถ์เซนต์ เดเมทริอุส - เข้าชมโบสถ์เซนต์จอร์จ - ช้อปปิ้งของฝากประจำเมือง - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินอิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำการเดินทางเข้ากรีซ : ควรได้รับวัคซีนครบโดส ตามที่องค์การอมามัยโลกรับรอง รองรับ อาทิ Moderna, Pfizer, J&J, Astra Zeneca, Sinopharm, Sinovac
เดินทาง :
Z8728
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์กรีซ

รหัสทัวร์ : Z8728
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿82,900
โปรแกรมท่องเที่ยวกรีซ :
ทัวร์กรีซ - ทวีปยุโรปใต้ อันซีน ไซปรัส : ลาร์นากา - นิโคเซีย - ไคเรเนีย - ซาลามิส - ฟามากุสตา - ไคเธียร์ - เทือกเขาทรูดอส - อารามไคค์โคส - ลีมาซอล - คูริออน - ปาโฟส / รวมค่าวีซ่า และ ทิปต่างๆแล้ว
ไม่รวม ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าตรวจ RT-PCR (ทุกกรณี / ถ้ามี ตามที่รัฐกำหนด) - ค่าทำ Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ,ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง Center แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ - สนามบินลาร์นากา ประเทศไซปรัส - เมืองฟามากุสตา - ถ่ายรูปกับโบสถ์แห่งเซนต์ปีเตอร์ และเซนต์ปอล - ชมโบสถ์ St. George of the Greeks - ถ่ายรูปกับสิงโตนำโชค - ชมเมืองวาโรชา - เมืองโบราณซาลามิส - โรมันเธียร์เตอร์
 ปราสาทเซนต์ฮิลลาริออน - เมืองไคเรเนีย - เข้าชมปราสาทไคเรเนีย - เมืองนิโคเซีย - ช้อปปิ้งบนถนนเลดร้า - ชม Buyuk Khan Caravansarai
 นิโคเซีย - หมู่บ้านเบลลาพาอิส - ไคค์โคส - หมู่บ้านเพดูลัส - ลีมาซอล
 เข้าชมแหล่งโบราณคดีปาโฟส - สุสานกษัตริย์ - คูริออน - เข้าชมวิหารอพอลโล
 เข้าชมปราสาทลิมาซอล - กรุงลาร์นากา - เมืองโบราณไคธิออน - เข้าชมมัสยิด Hala Sultan Tekke - ผ่านชมทะเลเกลือ
 เที่ยวชมเมืองลาร์นากา - เข้าชมปราสาทลาร์นากา - ย่านเมืองเก่า - เข้าชมโบสถ์แห่งเซนต์ลาซารัส - แวะถ่ายรูปกับสะพานส่งน้ำคามาเรส - สนามบินลาร์นากา
 สนามบินดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำการเดินทางเข้าไซปรัส : ต้องได้รับวัคซีนครบโดส ตามที่องค์การอมามัยโลกรับรอง ฉีดวัคซีนเข็มสุดท้ายมาแล้ว 14 วันขึ้นไป และไม่เกิน 270 วัน (9 เดือน) - กรณีฉีดวัคซีนเข็มสุดท้ายเกิน 270 วัน ควรได้รับเข็มบูธเพิ่ม
เดินทาง :
Z8606
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์กรีซ

รหัสทัวร์ : Z8606
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿116,900
โปรแกรมท่องเที่ยวกรีซ :
ทัวร์กรีซ - แกรนด์กรีซ (บินภายใน 1 เที่ยว) : วิหารโพเซดอน - อะโคโปลิส เอเธนส์ - วิหารแมทีโอร่า - เทสซาโลนิกี - เดลฟี่ - คลองคอรินท์
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ โดยเฉลี่ย 100 บาท ต่อท่าน ต่อวัน (หากท่านประทับใจในการเดินทาง) - ค่าตรวจ PCR / ATK ทุกกรณี (ถ้ามี) - ค่าใช้จ่ายต่างๆเกี่ยวกับ Test & Go ถ้ามี ตามที่รัฐกำหนด - ค่าทำ Vaccine Passport - ค่าลงทะเบียน Thailand Pass - ตรวจ ATK ด้วยตัวเอง เมื่อกลับถึงไทย (ตามมาตรการรัฐกำหนด) - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินอิสตันบูล - สนามบินเทซาโลนิกี่ - เมืองเทสซาโลนีกี - ชมเมืองเก่าโรมัน - หอคอยขาว - เมืองคาลัมบากา
 หมู่บ้านแมทธีโอร่า - Rocks In The Air - วิหาร Holy Monastery Of Great Meteoron - เมืองเดลฟี่
 เดลฟี่ - เข้าชมวิหารอะพอลโล่ - อะราโชวา - ชมคลองคอร์รินท์ - เอเธนส์
 เอเธนส์ - เข้าชม อะโครโพลิส - วิหารอีเรคธีอุม - แหลมซูเนี่ยน - กรุงเอเธนส์
 เอเธนส์ - นั่งเรือเฟอร์รี่ Ferry Speed Boat สู่ เกาะมิโครนอส - อิสระช้อปปิ้ง เดินเล่นชมเมือง
 มิโครนอส - นั่งเรือเฟอร์รี่ Ferry Speed Boat สู่ เกาะซานโตรินี่ - หมู่บ้านเอีย - ชมเมือง
 ซานโตรินี - นั่งกระเช้า CABLE CAR สู่จุดชมวิวเมืองฟิร่า - ช้อปปิ้งของที่ระลึก - สนามบินซานโตรินี - บินภายในสู่ กรุงเอเธนส์ - เข้าที่พัก
 เอเธนส์ - นั่งรถชมเมือง ผ่านชมรัฐสภา - ช้อปปิ้งย่านซินตักม่า - พลักกา - จัสตุรัสโมนาสติรากิ - ช้อปปิ้งของฝาก - สนามบินเอเธนส์ - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินอิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ให้บริการแก่ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม และมีวัคซีนพาสปอร์ตแล้วเท่านั้น ประเทศกรีซรับรองการฉีดวัคซีนทุกยี่ห้อ
เดินทาง :
Z8399
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์กรีซ

รหัสทัวร์ : Z8399
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿135,000
โปรแกรมท่องเที่ยวกรีซ :
ทัวร์กรีซ - เที่ยวเมืองสวย กรีซ : Panathenaic Olympic Stadium - กรุงเอเธนส์ - เกาะมิโคนอส - Mykonos Windmills - เกาะซานโตรินี - ล่องเรือในทะเลสาบภูเขาไฟ - ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ชมวิวเกาะซานโตรินี มุมสูง - ไวน์เทสติ้ง - วิหารแพนธีออน - ช้อปปิ้ง McArthurGlen Designer Outlet Athens
ไม่รวม ค่า PCR OR ANTIGEN TEST ในทุกกรณี - ค่าใช้จ่ายต่างๆเกี่ยวกับ Test & Go ตามที่รัฐกำหนด - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น - ค่าทำ Vaccine Passport - ค่าลงทะเบียน Thailand Pass - ตรวจ ATK ด้วยตัวเอง เมื่อกลับถึงไทย (ตามมาตรการรัฐกำหนด) - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ, ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่อง กรุงอิสตันบูล (ตุรกี) - สนามบินเอเธนส์ - Panathenaic Olympic Stadium - ย่านจัตุรัสซินตักมา
 กรุงเอเธนส์ - ท่าเรือ Piraeus - เกาะมิโคนอส - ล่องเรือ Sea Jet high speed cruise - มิโคนอส - ย่าน Old Town - ลิตเติ้ล เวนิส - Mykonos Windmills
 มิโคนอส - นั่งเรือ Sea Jet high speed cruise สู่ เกาะซานโตรินี - หมู่บ้านเอีย
 เกาะซานโตรินี - ล่องเรือในทะเลสาบภูเขาไฟ - ฟิร่า - ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ชมวิวเกาะซานโตรินี มุมสูง - ไวน์เทสติ้ง
 อำลาเกาะซานโตรินี - บินภายในสู่ กรุงเอเธนส์ - เข้าที่พัก
 อะโครโพลิส - วิหารแพนธีออน - ย่านปลาก้า - ช้อปปิ้ง McArthurGlen Designer Outlet Athens - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินกรุงอิสตันบูล (ตุรกี)
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ขอสงวนสิทธิ์ให้บริการแก่ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม และมีวัคซีนพาสปอร์ตแล้วเท่านั้น - ประเทศกรีซรับรองการฉีดวัคซีนทุกยี่ห้อ
เดินทาง :
Z8293
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์กรีซ

รหัสทัวร์ : Z8293
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 108 วัน 107 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿552,000
โปรแกรมท่องเที่ยวกรีซ :
ทัวร์กรีซ - แพ็คเกจล่องเรือสำราญรอบโลก Peace Boat, MV Pacific World ลำที่ 114 เส้นทาง Yokohama - Kobe - Xiamen - Dili - Bali - Singapore - Colombo - Port Said, Egypt - Santorini - Piraeus - Cagliari (Sardinia), Italy - Barcelona - Le Havre, France - London (Tilbury), United Kingdom - Flam, Norway - Tromso - Honningsvag - Longyearbyen, Svalbard (Norway) - Akureyri, Iceland - Reykjavik - New York - Cristobal, Panama - Puerto Quetzal, Guatemala - Manzanillo, Mexico - Honolulu, Hawaii (USA) - Yokohama Japan - Kobe Japan
ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่าธรรมเนียมวีซ่า (จีน, ศรีลังกา, อียิปต์, กรีซ, เชงเก้น Multiple, อังกฤษ, อเมริกา) - ค่าทัวร์บนฝั่ง - ค่าทิปพนักงานบนเรือ - ค่าภาษีท่าเรือ - Intermational Tourist Tax (Japan) - ค่าประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุ รวมถึงค่าประกันสุขภาพ กรณีติดโควิด-19 ในระหว่างท่องเที่ยว - ค่าตรวจ RT-PCR ที่ออกจากสถานพยาบาล ก่อนการเดินทาง 72 ช.ม. (ไป-กลับ) - ค่าที่พัก AQ, Sha Plus พร้อมผลตรวจ 1 วัน หลังจากเดินทางกลับเข้าไทย (ถ้ามี)

 อิสระเดินทางเอง - ท่าเรือ โยโกฮาม่า - เช็คอิน ขึ้นเรือสำราญ Peace Boat, MVPacificWorld - อิสระพักผ่อนบนเรือ ตลอด 107 คืน
 เรือจอดเทียบท่า โกเบ
 เรือจอดเทียบท่า Xiamen
 เรือจอดเทียบท่า Dili, China - จอดเทียบ 2 คืน
 เรือจอดเทียบท่า Bali, Indonesia
 เรือจอดเทียบท่า สิงคโปร์
 เรือจอดเทียบท่า Colombo, Sri Lanka
 เรือจอดเทียบท่า Port Said, Egypt
 เรือจอดเทียบท่า Santorini, Greece
 เรือจอดเทียบท่า Piraeus, Greece
 เรือจอดเทียบท่า Cagliari (Sardinia), Italy
 เรือจอดเทียบท่า Barcelona, Spain
 เรือจอดเทียบท่า Le Havre France
 เรือจอดเทียบท่า London (Tilbury), United Kingdom England
 เรือจอดเทียบท่า Flam, Norway
 เรือจอดเทียบท่า Tromso, Norway
 เรือจอดเทียบท่า Honningsvag, Norway
 เรือจอดเทียบท่า Longyearbyen, Svalbard (Norway)
 เรือจอดเทียบท่า Akureyri, Iceland
 เรือจอดเทียบท่า Reykjavik, Iceland
 เรือจอดเทียบท่า New York, USA
 เรือจอดเทียบท่า Cristobal, Panama
 เรือจอดเทียบท่า Puerto Quetzal, Guatemala
 เรือจอดเทียบท่า Manzanillo, Mexico
 เรือจอดเทียบท่า Honolulu, Hawaii (USA)
 เรือจอดเทียบท่า Yokohama, Japan
 เรือจอดเทียบท่า Kobe Japan - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
Z8222
สกู๊ต แอร์ไลน์

ทัวร์กรีซ

รหัสทัวร์ : Z8222
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TR-สกู๊ต แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿78,900
โปรแกรมท่องเที่ยวกรีซ :
ทัวร์กรีซ - เกาะในฝัน กรีซ : อะโครโปลิส - วิหารพาร์เธน่อน - วิหารโพไซดอน - เกาะมิโคนอส - เกาะซานโตรินี - หาดทรายดำ - แวะชิมไวน์ Venetsanos winery - ช้อปปิ้ง Athens McArthurGlen Designer Outlet - จัตุรัสชินตักม่า
ไม่รวม ค่าวีซ่าเชงเก้น ประมาณท่านละ 5,000 บาท - ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่นท่านละ 2,500 บาท - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามอัธยาศัย - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าตรวจ RT PCR (ทุกกรณี / ถ้ามี ตามมาตรการรัฐ) - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทางขนส่ง ตรงถึง แผนกวีซ่า - ค่าทำ วัคซีนพาสปอร์ต หรือ ลงทะเบียน Vaccinated Certificate และ International Vaccinated Certificate (จากแอปหมอพร้อม)

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่อง สนามบินชางงี
 สนามบินเอเธนส์ - อะโครโปลิส - วิหารพาร์เธน่อน - ถ่ายภาพกับสนามกีฬาโอลิมปิก - แหลมซูเนียน - วิหารโพไซดอน - พักกรุงเอเธนส์
 กรุงเอเธนส์ - นั่งเรือ SuperFerry สู่เกาะมิโคนอส - จุดถ่ายรูป Small Venice - ย่าน Old Town - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
 ท่าเรือ เกาะมิโคนอส - นั่งเรือ Sea Jet สู่เกาะซานโตรินี - ชมเมืองฟิร่า
 เกาะซานโตรินี - หาดทรายดำ - แวะชิมไวน์ Venetsanos winery - หมู่บ้านเอีย - อิสระอาหารค่ำ
 ช่วงเช้าอิสระพักผ่อน - ท่าเรือเกาะซานโตรินี - นั่งเรือ Sea Jet High Speed สู่กรุงเอเธนส์ - ช้อปปิ้ง Athens McArthurGlen Designer Outlet - อิสระอาหารค่ำ
 จัตุรัสชินตักม่า - สนามบินเอเธนส์ - เดินทางกลับ
 แวะเปลี่ยนเครื่อง สนามบินชางงี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ขอสงวนสิทธิ์ให้บริการแก่ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม และมีวัคซีนพาสปอร์ตแล้วเท่านั้น - ประเทศกรีซรับรองการฉีดวัคซีนทุกยี่ห้อ
เดินทาง :
Z8058
Self Travel-เดินทางเอง

แพ็คเกจทัวร์กรีซ

รหัสทัวร์ : Z8058
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿36,900
โปรแกรมท่องเที่ยวกรีซ :
ทัวร์กรีซ - แพ็คเกจล่องเรือทะเลเอเจี้ยน พักบนเรือสำราญ Royal Caribbean, Odyssey Of The Seas, Cruise Only : เส้นทาง โรม, อิตาลี - กรีซ - ครีต - อิตาลี
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวม ค่าวีซ่าเชงเก้น แบบ Multiple - ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ารถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าสำรองที่นั่งในห้องอาหารพิเศษ ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท ชา, กาแฟชนิดพิเศษ - ค่า WIFI บนเรือ - ค่าประกันสุขภาพ กรณีติดโควิด-19 ในระหว่างท่องเที่ยว - ค่าตรวจ Negative Covid-19 RT-PCR ที่ออกก่อนการเดินทาง 72 ช.ม. - ค่ากักตัว ASQ 14 วัน หลังจากเดินทางกลับเข้าไทย (ถ้ามี)

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป กลับ) - แนะนำบินเข้า สนามบินฟีอูมีชีโน, โรม - อิสระเดินทางสู่ท่าเทียบเรือ Rome (Civitavecchia), Italy - อิสระเช็คอินขึ้นเรือสำราญ Odyssey of the Seas ด้วยตัวเอง - อิสระพักผ่อนบนเรือ - Depart 17:00 PM
 At Sea (Cruising) เรือล่องทะเลตลอดวัน - อิสระทํากิจกรรมตามอัธยาศัยบนเรือ
 Arrival 13:00 PM ลงเรือเล็ก Tendered สู่เทียบท่า Santorini, Greece - Depart 22:00 PM
 Arrival 7:00 AM Mykono, Greece - Depart 22:00 PM
 Arrival 7:00 AM Chania, Creta - Depart 15:00 PM
 At Sea (Cruising) เรือล่องทะเลตลอดวัน - อิสระทํากิจกรรมตามอัธยาศัยบนเรือ
 Arrival 5:00 AM Naples (Capri), Italy - อำลาเรือสำราญ - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 17/7/2565 ถึง 23/7/2565 : พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Interior (ราคาต่อท่าน พัก 2 ท่านต่อห้อง) ราคาเริ่มต้น
Z5598
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์กรีซ

รหัสทัวร์ : Z5598
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿94,000
โปรแกรมท่องเที่ยวกรีซ :
ทัวร์กรีซ - แพ็คเกจเรือสำราญ Celestyal Crystal, Cruise Only เส้นทาง พิรีอุส, กรีซ - อิสตันบูล, ตุรกี - ชานักกาเล, ตุรกี - โวลอส, กรีซ - เฮอราคลิออน, กรีซ - ซานโตรินี่, มิโคนอส, กรีซ - พิรีอุส, กรีซ
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่ไทยอำนวยความสะดวก / ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไป, กลับ - ค่ารถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่ม, WIFI บนเรือ

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ(ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลง สนามบินเอเธนส์ - อิสระสู่ท่าเทียบเรือเมืองพิรีอุส, กรีซ - อิสระเช็คอินขึ้นเรือสำราญ Celestyal Crystal - Departure 16.00 PM
 Arrival 15.30 PM เทียบท่า อิสตันบูล, ตุรกี - Overnight
 .-. อิสตันบูล, ตุรกี - Departure 20.00 PM
 Arrival 7.00 AM เทียบท่า ชานักกาเล, ตุรกี - Departure 17.00 PM
 Arrival 7.00 AM เทียบท่า โวลอส, กรีซ - Departure 17.00 PM
 Arrival 13.00 PM เทียบท่า เฮอราคลิออน, กรีซ - Departure 23.59 PM
 Arrival 7.00 AM เทียบท่า ซานโตรินี่, กรีซ - Departure 13.00 PM - Arrival 19.00 PM ท่าเรือ มิโคนอส, กรีซ - Overnight
 .-. ท่าเรือ มิโคนอส, กรีซ - Departure 14.00 PM
 Arrival 9.00 AM เทียบท่า เมืองพิริอุส ประเทศกรีซ - อำลาเรือสำราญ - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
Z5579
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์กรีซ

รหัสทัวร์ : Z5579
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿41,900
โปรแกรมท่องเที่ยวกรีซ :
ทัวร์กรีซ - แพ็คเกจล่องเรือสำราญ Celestyal Olympia, Cruise Only เส้นทาง พิรีอุส - มิโครนอส, กรีซ - คุซาดาซี, ตุรกี - พัตมอส, กรีซ - เฮอราคลิออน - ซาโตรินี่, กรีซ - พิรีอุส
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่ไทยอำนวยความสะดวก / ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไป, กลับ - ค่ารถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่ม และ ค่า WIFI บนเรือสำราญ

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ(ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลง สนามบินเอเธนส์ - อิสระสู่ท่าเทียบเรือเมืองพิรีอุส, กรีซ - อิสระเช็คอินขึ้นเรือสำราญ Celestyal Olympia - Departure 11.30 AM - Arrival 18.00 PM เทียบท่า มิโครนอส, กรีซ - Departure 23.00 PM
 Arrival 7.30 AM เทียบท่า คุซาดาซี, ตุรกี - Departure 13.00 PM - Arrival 17.00 PM เทียบท่า พัตมอส, กรีซ - Departure 21.30 PM
 Arrival 7.00 AM เทียบท่า เฮอราคลิออน, กรีซ - Departure 12.00 PM - Arrival 16.30 PM เทียบท่า ซานโตรินี่, กรีซ - Departure 21.30 PM
 Arrival 7.00 PM เรือเทียบท่า เมืองพิริอุส ประเทศกรีซ - อำลาเรือสำราญ - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
Z5568
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์กรีซ

รหัสทัวร์ : Z5568
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿117,900
โปรแกรมท่องเที่ยวกรีซ :
ทัวร์กรีซ - แพ็คเกจเรือสำราญ Celestyal Crystal, Cruise Only เส้นทาง พิรีอุส, กรีซ - เทสซาโลนิกิ, กรีซ - คาวาลา, กรีซ - อิสตันบูล, ตุรกี - ดิกิลิ, ตุรกี - คูซาดาซี, ตุรกี - พัตมอส, กรีซ - พิริอุส, กรีซ
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่ไทยอำนวยความสะดวก / ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไป, กลับ - ค่ารถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่ม, WIFI บนเรือ

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ(ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลง สนามบินเอเธนส์ - อิสระสู่ท่าเทียบเรือเมืองพิรีอุส, กรีซ - อิสระเช็คอินขึ้นเรือสำราญ Celestyal Crystal - Departure 15.00 PM
 Arrival 8.00 AM เทียบท่า เทสซาโลนิกิ, กรีซ - Departure 18.00 PM
 Arrival 8.00 AM เทียบท่า คาวาลา, กรีซ - Departure 16.00 PM
 Arrival 9.30 AM เทียบท่า อิสตันบูล, ตุรกี - Departure 20.00 PM
 Arrival 12.00 PM เทียบท่า ดิกิลิ, ตุรกี - Departure 20.00 PM
 Arrival 8.00 AM เทียบท่า คูซาดาซี, ตุรกี - Departure 23.30 AM
 Arrival 7.00 AM เทียบท่า พัตมอส, กรีซ - Departure 18.30 PM
 Arrival 6.00 AM เมืองพิริอุส ประเทศกรีซ - อำลาเรือสำราญ - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :