เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
Z8649
Z8631
1
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์ตุรเคีย|ตุรกี

Z9200
เตอร์กิช แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿48,999
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรเคีย|ตุรกี :
ทัวร์ตุรเคีย|ตุรกี - ตุรเคีย - ตะลุยหิมะบนลานสกี ช่วงปีใหม่ : ทะเลสาบเกลือ - นครใต้ดิน - พิพิธภัณฑ์เกอราม่า - ชมการแสดงพื้นเมือง Belly Dance - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองคูซาดาซี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - เขาอูลูดัก - นั่งเคเบิ้ลคาร์สู่ลานสกีรีสอร์ท (ไม่รวมค่าเล่นสกี ค่าลิฟต์เก้าอี้ อุปกรณ์การเล่นสกีทุกชนิด) - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - BLUE MOSQUE - วิหารฮาเจีย โซเฟีย
พิเศษ ทานร้านอาหาร Seven Hills ชมวิวพาโนราม่า กรุงอีสตันบูล
เดินทาง :
Z9198
มาฮานแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : W5-มาฮานแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿31,999
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรเคีย|ตุรกี :
ทัวร์ตุรเคีย|ตุรกี - Beautiful T Ü R K İ Y E : สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ทะเลสาบเกลือ - ภูเขาเออร์ซีเยส (ไม่รวมค่าขึ้นกระเช้า และกิจกรรมต่างๆ) - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - หุบเขาอุซิซาร์ - หมู่บ้านอวานอส - เมืองคอนย่า - เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองคูซาดาซี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย
เดินทาง :
Z9122
เตอร์กิช แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿45,600
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรเคีย|ตุรกี :
ทัวร์ตุรเคีย|ตุรกี - ตุรกี ริเวียร่า (บินตรง+บินภายใน 2 ขา) : อิสตันบูล - อิซเมียร์ - คูซาดาซี - เอฟพีซุส - อันทาเลีย - ปามุคคาเล่ - คัปปาโดเกีย - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - หมู่บ้านออตโตมัน - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - ปามุคคาเล่ (มรดกโลก) - น้ำตกลาร่า - Manavgat waterfall - นครใต้ดิน - หุบเขาเดฟเรนท์ - เก็ยภาพ PANORAMIC VIEW
ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ - ทิปหัวหน้าทัวร์ - ทิปไกด์ท้องถิ่น (90 USD/คน/ทริป) ชำระพร้อมค่าทัวร์งวดสุดท้าย - ค่าประกันสุขภาพการเดินทาง กรณีป่วยเข้าต้องรักษาตัวเข้าโรงพยาบาลในต่างประเทศ - ค่ายกกระเป๋าเดินทางที่โรงแรม ท่านละ 1 ใบ โดยเฉลี่ย 1 USD ต่อท่าน - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport
เดินทาง :
Z9068
กัลฟ์ แอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : GF-กัลฟ์ แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿29,988
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรเคีย|ตุรกี :
ทัวร์ตุรเคีย|ตุรกี - ตุรกี - นอนหรูที่บาห์เรน 1 คืน : สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - แวะถ่ายรูปสุเหร่าสีน้ำเงิน - ทะเลสาบเกลือ -นครใต้ดิน - ระบำหน้าท้อง - หุบเขานกพิราบ -เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - เมืองคูซาดาซึ - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต / ฟรี!!Bracelet Evil Eye เครื่องรางนำโชคของประเทศตุรกี ท่านละ 1 ชิ้น - ชาท้องถิ่นทำมาจากทับทิม หรือแอปเปิ้ล ท่านละ 1 กล่อง - พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 90 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) ต่อทริป ต่อท่าน ตามธรรมเนียม 90 USD เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport
เดินทาง :
Z9059
เตอร์กิช แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿38,990
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรเคีย|ตุรกี :
ทัวร์ตุรเคีย|ตุรกี - ชานัคคาเล - ปามุคคาเล - คัปปาโดเกีย - โครัม - คาราบัก - อิสตันบูล : ม้าไม้จำลองเมืองทรอยริมทะเล - อุทยานแห่งชาติเมืองทรอย - ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองใต้ดิน - พิพิธภัณฑ์เกอเรเม - เมืองโบราณฮัตทูซา - หินศิลายาซิลิคายา - จุดชมวิวเนินเขาฮิดิร์ลิค - พิพิธภัณฑ์ซาฟรานโบลู - พระราชวังโดลมาบาห์เช - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - สุเหร่าสีน้ำเงิน - เซนต์โซเฟีย - สไปซ์บาซาร์ / คณะออกเดินทาง 10 ท่านขึ้นไป - บริการอาหาร 19 มื้อ+บนเครื่อง
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,800 บาท ต่อท่าน - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารพิเศษ นอกเหนือจากที่ทัวร์กำหนด เช่น อาหารเจ มังสวิรัติ อาหารทะเล - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
เดินทาง :
Z9054
เตอร์กิช แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿55,900
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรเคีย|ตุรกี :
ทัวร์ตุรเคีย|ตุรกี - Exclusive ตุรเคีย (บินภายใน 2 ขา) : พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - หุบเขาพาซาแบก - ระบำหน้าท้อง - นครใต้ดินไคมัคลี - ถ่ายภาพด้านนอก Caravansarine - ท่าเรือโบราณ Old Harbor - ล่องเรือชมทะเลเมดิเตอร์เนี่ยน - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - เข้าชมพระราชวังโดลมาบาเช่ - ล่องเรือยอร์ชมช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต - สุเหร่าสีน้ำเงิน - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - พระราชวังทอปกาปึ - ย่าน Fener & Balat - แกรนด์บาซาร์
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ, ไกด์ไทย (คิดรวมเป็น 85 USD) - ทิปพนักงานยกกระเป๋าเดินทาง - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport
เดินทาง :
Z9053
เตอร์กิช แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿39,950
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรเคีย|ตุรกี :
ทัวร์ตุรเคีย|ตุรกี - AMAZING AUTUMN ตุรเคีย (บินภายใน 1 ขา) : อิสตันบูล - บูซ่าร์ - คานัคคาเล่ - ทรอย - เพอร์กามัม - คูซาดาซี - ปามุคคาเล่ - คัปปาโดเจีย - โรงแรมถ้ำ 5 ดาว คัปปาโดเจีย 2 คืน (คณะออกเดินทาง 25 ท่านขึ้นไป กรณียอดจองไม่ถึงที่ระบุ ขอเก็บค่าทัวร์เพิ่ม ท่านละ 3,000 บาท)
ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ - ทิปหัวหน้าทัวร์ - ทิปไกด์ท้องถิ่น ประมาณ 90 USD ต่อท่าน ต่อทริป โปรดชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนเหลือ - ค่าประกันสุขภาพการเดินทาง กรณีป่วยเข้าต้องรักษาตัวเข้าโรงพยาบาลในต่างประเทศ - ทิปพนักงานยกกระเป๋าเดินทาง ท่านละ 1 ใบ โดยเฉลี่ย 1 USD ต่อท่าน - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport
เดินทาง :
Z9042
เตอร์กิช แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿39,900
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรเคีย|ตุรกี :
ทัวร์ตุรเคีย|ตุรกี - แกรนด์ตุรเคีย (บินภายใน 1 ขา) : เมืองคัปปาโดเกีย - นครใต้ดิน - ปามุคคาเล่ มรดกโลกทางธรรมชาติ และวัฒนธรรม - เมืองโบราณเอเฟซุส เมืองโบราณยุคกรีกโรมัน - พระราชวังทอปคาปี ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้ - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - ชมระบำหน้าท้อง พร้อมเครื่องดื่มไม่อั้น / พักโรงแรมถ้ำ เมืองคัปปาโดเกีย / เมนูพิเศษ เคบับหม้อดิน ขึ้นชื่อของเมืองคัปปาโดเกีย / รับฟรี! เซตชาแอปเปิ้ล และ พวงกุญแจ Evil Eye
ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ท้องถิ่น วันละ 5 USD ต่อท่าน ต่อวัน - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาท ต่อวัน - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport
เดินทาง :
Z9030
เตอร์กิช แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿43,999
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรเคีย|ตุรกี :
ทัวร์ตุรเคีย|ตุรกี - Classic : เมืองโบราณเอฟฟิซุส - ปราสาทปุยฝ้าย (มรดกโลก) - หุบเขาพาซาแบก - หุบเขานกพิราบ - หุบเขาอูชิซาร์ - นครใต้ดินไคมัคลึ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม่ - ระบำหน้าท้อง - พระราชวังโดลมาบาเช่ - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - สไปซ์ มาร์เก็ต - สุเหร่าสีน้ำเงิน - เซนต์โซเฟีย - จัตุรัสทักซิมสแควร์ ** พักโรงแรม ระดับ 5 ดาว 3 คืน - พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ ที่คัปปาโดเกีย 2 คืน - รับฟรี ชาแอปเปิ้ล - พวงกุญแจ Evil Eye - Mado Ice Cream --
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ตามธรรมเนียม 80 ดอลล่าร์สหรัฐ (USD) ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - ค่าทำวัคซีนพาสปอร์ต หรือ ลงทะเบียน Vaccinated Certificate - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
เดินทาง :
Z9011
มาฮานแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : W5-มาฮานแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿30,999
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรเคีย|ตุรกี :
ทัวร์ตุรเคีย|ตุรกี - ตุรเคีย : BLUE MOSQUE - พระราชวังทอปกาปี - ชมวิวทะเลสาบเกลือ - นครใต้ดิน - พิพิทธภัณฑ์เกอราเม่ - ระบำ Belly Dance - หุบเขาอุซิซาร์ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองเฮียราโพลิส - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - สุเหร่าสีเขียว - ตลาดผ้าไหม - สไปซ์บาซาร์ / พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน
ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 70 USD ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง - ค่าธรรมเนียมกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนด - ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
เดินทาง :
Z9010
เตอร์กิช แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿39,999
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรเคีย|ตุรกี :
ทัวร์ตุรเคีย|ตุรกี - ตุรเคีย บินตรง และบินภายใน 1 ขา ไม่เหนื่อย - พัก 5 ดาว - พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน : พระราชวังโดลมาบาห์เช - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์ - BLUE MOSQUE - นั่งเรือข้ามฟากช่องแคบคาร์คาเนลส์ - ม้าไม้เมืองทรอย Hollywood - อุทยานแห่งชาติทรอย - นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - สวนดอกไม้ หรือสวนผลไม้ - ระบำ BELLY DANCE - นครใต้ดิน - พิพิธภัณฑ์เกอราม่า - หุบเขาพาซาแบค - หุบเขานกพิราบ - หุบเขาอุซิซาร์
ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 70 USD ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง - ค่าธรรมเนียมกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนด - ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
เดินทาง :
Z8889
มาฮานแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : W5-มาฮานแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿30,888
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรเคีย|ตุรกี :
ทัวร์ตุรเคีย|ตุรกี - ดินแดนสองทวีป T Ü R K İ Y E : อิสตันบลู - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - ฮิปโปโดรม - สุเหร่าสีน้ำเงิน - พระราชวังทอปกาปี - อังการา - คัปปาโดเกีย - นครใต้ดินคาร์ดัค - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - หุบเขาพาซาแบค - ปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโรมันเฮียราโพลิส - คูซาดาซี - บ้านพระแม่มารี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - พักโรงแรมถ้ำ 1 คืน
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ, มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 2,500 บาท หรือ 70 USD ตลอดการเดินทาง ต่อท่าน ชำระที่สนามบิน ณ วันแรกของการเดินทาง - ส่วนหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน **ไม่ได้บังคับ** ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 50.- ต่อท่าน ต่อวัน - ค่าธรรมเนียมน้ำมัน และภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา - ค่าตรวจ RT-PCR TEST (ทุกกรณี / ถ้ามี ตามมาตรการรัฐ)
เดินทาง :
Z8863
เตอร์กิช แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿56,789
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรเคีย|ตุรกี :
ทัวร์ตุรเคีย|ตุรกี - เที่ยว 2 ประเทศ จอร์เจีย & ตุรเคีย (ตุรกี) : ปราสาทไรซ์ - ป้อมปราการโกนิโอ - นั่งกระเช้าขึ้นสู่ จุดชมวิวหน้าผาเหนือสวนบอร์โจมี - เมืองถ้ำโบราณอัพลิสต์ชิเคห์ - ชมเมืองเก่าทบิลิซี - ขึ้นกระเช้าชมป้อมนาริคาล่า - ชมด้านนอกวิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี - ถนนคนเดินชาเดอนี่ - ป้อมอันนานูรี - อ่างเก็บน้ำชินวรี - นั่งรถ 4WD ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ - วิหารเวติสโคเวลี - สุเหร่าสีน้ำเงิน - พระราชวังทอปกาปี - หอคอยกาลาตา
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ, มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 2,500 บาท ตลอดการเดินทาง ต่อท่านชำระที่สนามบิน ณ วันเดินทาง - ทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน **ไม่ได้บังคับ**ตามมาตรฐานการให้ทิปวันละ 50.- ต่อท่านต่อวัน - ค่าธรรมเนียมน้ำมัน และภาษีสนามบิน กรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา - ค่าตรวจ RT-PCR TEST (ทุกกรณี / ถ้ามี ตามมาตรการรัฐกำหนด) - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport จากแอปหมอพร้อม
เดินทาง :
Z8861
Self Travel-เดินทางเอง
Venezia
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿29,900
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรเคีย|ตุรกี :
ทัวร์ตุรเคีย|ตุรกี - แพ็คเกจล่องเรือสำราญ Costa Venezia, Cruise Only, Mediterranean : Istanbul (Turkey) - Kusadasi (Turkey) - Rhodes (Greece) - Heraklion/Creta Greece) - Istanbul (Turkey) ** เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก *** โปรโมชั่น!! จองภายใน 30 มิ.ย. 65 คนที่ 2 ลดทันที 50% ***
ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ารถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าวีซ่าเชงเก้น แบบ Multiple - ค่าประกันสุขภาพ และประกันภัย - ค่าทิปพนักงานบนเรือ ผู้ใหญ่ EUR 77 เด็กอายุ 4-12 ปี EUR 38.50 ต่อผู้เดินทาง - ค่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต WIFI บนเรือ - ค่าตรวจ ATK ก่อนการเดินทาง 48 ชม. ก่อนขึ้นเรือ - ค่าทำ Vaccine Passport
เดินทาง :
+ 6-13NOV22
Z8817
มาฮานแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : W5-มาฮานแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿31,999
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรเคีย|ตุรกี :
ทัวร์ตุรเคีย|ตุรกี - ตุรเคีย (ตุรกี) : สุเหร่าสีน้ำเงิน - พระราชวังทอปกาปี - นครใต้ดิน - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - ระบำ Belly Dance - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองเฮียราโพลิส - เมืองคูซาดาซี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - สุเหร่าสีเขียว - ตลาดผ้าไหม - พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน
ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 70 USD ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง - ค่าทำวัคซีนพาสปอร์ต หรือ การลงทะเบียน Vaccinated Certificate และ International Vaccinated Certificate (จากแอปหมอพร้อม) - ค่าเลือกที่นั่งบนเครื่อง - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
เดินทาง :
Z8807
มาฮานแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : W5-มาฮานแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿32,723
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรเคีย|ตุรกี :
ทัวร์ตุรเคีย|ตุรกี - ดินแดนสองทวีป T Ü R K İ Y E : อิสตันบลู - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - ฮิปโปโดรม - สุเหร่าสีน้ำเงิน - พระราชวังทอปกาปี - อังการา - คัปปาโดเกีย - นครใต้ดินคาร์ดัค - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - หุบเขาพาซาแบค - ปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโรมันเฮียราโพลิส - คูซาดาซี - บ้านพระแม่มารี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน / รับฟรี พวงกุญแจนำโชค - ไอศรีมท้องถิ่น
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ, มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 2,500 บาท หรือ 70 USD ตลอดการเดินทาง ต่อท่าน ชำระที่สนามบิน ณ วันแรกของการเดินทาง - ส่วนหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน **ไม่ได้บังคับ** ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 50.- ต่อท่าน ต่อวัน - ค่าธรรมเนียมน้ำมัน และภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา - ค่าตรวจ RT-PCR TEST (ทุกกรณี / ถ้ามี ตามมาตรการรัฐ)
เดินทาง :
Z8805
เตอร์กิช แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿39,999
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรเคีย|ตุรกี :
ทัวร์ตุรเคีย|ตุรกี - ดินแดนสองทวีป T Ü R K İ Y E (บินภายใน 1 เที่ยว) : อิสตันบลู - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - สุเหร่าสีน้ำเงิน - จตุรัสทักซิม - คัปปาโดเกีย - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - โชว์ระบำหน้าท้อง - นครใต้ดิน - ปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโรมันเฮียราโพลิส - คูซาดาซี - บ้านพระแม่มารี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - ทรอย - ม้าไม้แห่งเมืองทรอยอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของตุรกี / พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน - รับฟรี พวงกุญแจนำโชค - ไอศรีมท้องถิ่น
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ, มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 2,500 บาท ตลอดการเดินทาง ต่อท่าน ชำระที่สนามบิน ณ วันแรกของการเดินทาง - ส่วนหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน **ไม่ได้บังคับ** ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 50.- ต่อท่าน ต่อวัน - ค่าธรรมเนียมน้ำมัน และภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา - ค่าตรวจ RT-PCR TEST (ทุกกรณี / ถ้ามี ตามมาตรการรัฐ)
เดินทาง :
Z8796
เตอร์กิช แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿53,900
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรเคีย|ตุรกี :
ทัวร์ตุรเคีย|ตุรกี - คลาสสิค แกรนด์ตุรกี (บินภายใน 2 เที่ยว) : คัปปาโดเกีย - เกอเรเม - นครใต้ดินไคมัครี - คอนยา - ปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี - อิชเมียร์ - อิสตันบูล - สุเหร่าสีน้ำเงิน - พระราชวังทอปกาปึ - พระราชวังโดมาบาเช่ โบสถ์เซ็นต์โซเฟีย - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส (Private) - โชว์ระบำหน้าท้อง - ขึ้นกาลาตา ทาวเวอร์ / พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ - รวมทิปต่างๆแล้ว - ไม่ต้องขอวีซ่า / คณะออกเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป
ไม่รวม ค่าเจ้าหน้าที่ยกกระเป๋า ท่านต้องดูแลกระเป๋าด้วยตัวท่านเองเพื่อป้องกันการสูญหาย
เดินทาง :
Z8649
กาตาร์แอร์เวย์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿55,900
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรเคีย|ตุรกี :
ทัวร์ตุรเคีย|ตุรกี - ตุรกี : พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เมืองเกอเรเม่ - ชมโชว์ระบำหน้าท้อง - นครใต้ดิน - พิพิธภํณฑ์ เมฟลานา - ปราสาทปุยฝ้าย - ม้าไม้เมืองทรอย - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - พระราชวังโดลมาบาห์เช - มหาวิหาร เซนต์โซเฟีย - พระราชวังทอปกาปิ
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถ ตามธรรมเนียมคือ 75 USD /ท่าน ตลอดทริปการเดินทาง - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ทำวัคซีนพาสปอร์ต - ทำ Thailand Pass
เดินทาง :
Z8631
เตอร์กิช แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿42,900
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรเคีย|ตุรกี :
ทัวร์ตุรเคีย|ตุรกี - ตุรกี : เมืองชานัคคาเล - เมืองทรอย - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่) - นครใต้ดินเมืองไคมักลี - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์ - สุเหร่าสีน้ำเงิน - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย / พักโรงแรม 4 ดาวของตุรกี - พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน / ชมโชว์ระบำหน้าท้อง พร้อมเสิร์ฟ Local Drink ไม่จำกัด
ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 70 USD ต่อท่าน หรือ 2,400 บาท ตลอดทริปการเดินทาง - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ - ค่าทำ Vaccine Passport - ค่าลงทะเบียนThailand Pass
เดินทาง :
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ตุรเคีย|ตุรกี, โปรแกรมท่องเที่ยวตุรเคีย|ตุรกี และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์ตุรเคีย|ตุรกีเดือนตุลาคม 2565
ทัวร์ตุรเคีย|ตุรกีเดือนพฤศจิกายน 2565
ทัวร์ตุรเคีย|ตุรกีเดือนธันวาคม 2565
ทัวร์ตุรเคีย|ตุรกีเดือนมกราคม 2566
ทัวร์ตุรเคีย|ตุรกีเดือนกุมภาพันธ์ 2566
ทัวร์ตุรเคีย|ตุรกีเดือนมีนาคม 2566
ทัวร์ตุรเคีย|ตุรกีเดือนเมษายน 2566
ทัวร์ตุรเคีย|ตุรกีเดือนพฤษภาคม 2566
ทัวร์ตุรเคีย|ตุรกีเดือนมิถุนายน 2566
ทัวร์ตุรเคีย|ตุรกีเดือนกรกฎาคม 2566
ทัวร์ตุรเคีย|ตุรกีเดือนสิงหาคม 2566
ทัวร์ตุรเคีย|ตุรกีเดือนกันยายน 2566

ทัวร์ตุรกี ดินแดน 2 ทวีป เอเชีย – ยุโรป

มีใครยังไม่เคยไป ประเทศที่มี 2 ทวีป ในประเทศเดียว บอกเลยนะว่างานดีบอกต่อ!!...... ค่าครองชีพก็ไม่แพง ไม่ต้องทำวีซ่า แถมสวยดั่งเทพนิยาย ตั้งแต่เมืองสไตล์ยุโรปสุดอลังการ มัสยิดใหญ่โต ร่องรอยอารยธรรมโบราณ และธรรมชาติอันน่าตื่นตาตื่นใจ สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี แต่บอกก่อนนะคะว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดไท่พ้นฤดูใบไม้ผลิ ตั้งแต่เดือน เม.ย.-พ.ค. และช่วงฤดูใบไม้ร่วง ตั้งแต่ ก.ย.-พ.ย.   ฝนไม่ตกท้องฟ้าส่วนใหญ่สดใส คุณจะได้ภาะสวยงามแน่นอน เราจะพาไปเที่ยวทัวร์ตุรกีแต่ละเมืองมีดีอะไรบ้าง ไปดูกันเลย.....

อิสตันบูล

เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานหลายศตวรรษตั้งแต่ก่อนคริสตกาล ซึ่งในปัจจุบันอยู่ในประเทศตุรกีค่ะ อิสตันบูล ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งทำให้อิสตันบูลเป็นเมืองสำคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ตั้งอยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป ฝั่ง Thrace ของบอสฟอรัส และทวีปเอเชีย ฝั่งอนาโตเลียนั่นเอง ฮิปโปโดรม ตั้งอยู่หน้าสุเหร่าสีฟ้า แต่เดิมเป็นลานแข่งรถม้า และศูนย์กลางเมืองในยุคไบแชนไทน์ค่ะ วิหารเซนต์โซเฟีย เป็นสถานที่ที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบไบเชนไทน์ สำคัญมากอีกด้วย ที่นี่ถูกสร้างขึ้น 532 ปีก่อนศริสต์ศักราชในยุคจักรวรรดิ Justinian ที่ 1 เป็นมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกช่วง 1,000 ปีที่ผ่านมา
สุเหร่าเยนี ถือว่าเป็นสุเหร่าที่สวยแห่งหนึ่ง สุเหร่าแห่งนี้สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 16 และเป็นแห่งสุดท้ายของออตโตมัน
อ่าวโกลเดนฮอร์น ชมความงามของอ่าวโกลเดนฮอร์นที่เป็นรูปเขาสัตว์บอกเลยสมัยก่อนอ่าวนี้มีความสำคัญมากในยุคไบเซนไทน์ พระราชวังโดลมาบาห์เช พระราชวังโดลมาบาห์เช สร้างโดยสุลต่านอับดุลเมจิต ในปี ค.ศ. 1843 – 1856 ยุคปลายอาณาจักรออตโตมัน ความหรูหราอลังการที่ทุ่มสร้างถ้าคิดในเงินปัจจุบันคิดได้ประมาณพันล้านเหรียญทีเดียวค่ะ มีความสวยวิจิตรในรูปแบบศิลปะนีโอคลาสสิกเมื่อศตวรรษที่ 19

เมืองอิซเมียร์

เมืองอิซเมียร์ เป็นมหานครในปลายสุดทางตะวันตกของอานาโตเลีย และเป็นเมืองอันดับที่สามมีประชากรมากที่สุด ในการเที่ยวทัวร์ตุรกี เมืองนี้เป็นรองแค่อิสตันบูล เดินทางมาเยือนสถานที่ที่วิวทะเลสวย ซึ่งรู้จักกันในนาม อิซเมียร์ ที่นี่คุณจะได้พบกับคาเฟ่ ซีฟู้ด และสถานที่สวยๆ ตั้งแต่ อิซมีร์ ออปติมั่น เอวีเอ็ม จนถึง Aqua City ถือว่าเป็นเมืองที่โบราณบางสถานที่ยังคงวัตถุนั้นๆไว้

เมืองบอดรัม

เมืองบอดรัม เป็นเมืองที่อยู่ติดทะเลเอเจียน ภายในเมืองนอกจากนั้นยังมีเมืองโบราณ และ อาคารเก่าแก่ได้ไปชมกันพร้อมกับทิวทัศน์ริมทะเลวิวดีดี การเที่ยวทัวร์ตุรกีไม่ใช่มีดีแค่ทะเลทราย บอกเลยว่าน้ำทะเลที่นี่ใสแจ๋ว เหมาะสำหรับเล่นน้ำมากๆส่วนอาคารบ้านเรือนที่อยู่รอบทะเลจะเป็นสีขาว หน้าต่างสีฟ้า สวยงามสะอาดตามากๆเลยค่ะ

เมืองปามุกกาเล

เมืองปามุกกาเล เป็นภาษาตุรกี หมายถึง ปราสาทปุยฝ้าย สถานที่นี้เกิดจากปรากฏการณ์ที่ตะกอนของหินปูนทำปฏิกิริยากับอากาศ จับตัวแข็งกลายเป็นแอ่ง และมีธารน้ำแร่ใต้ดินไหลเอ่อล้นผุดขึ้นมาบนพื้นผิว รวมเป็นแอ่งน้ำหินปูนที่ลดหลั่นกัน กว้าง 300 เมตร ยาวกว่า 3 กิโลเมตร ก่อนไหลลงจากผาสูง 100 เมตร จากระดับน้ำทะเล  ช่วงฤดูใบไม้ผลิ น่าจะเป็นช่วงที่เหมาะที่สุดที่จะเยือน ปามุกคาเลเลยจ้า นับได้ว่าถ้าได้มาทัวร์ตุรกี ที่นี่ก็ต้องห้ามพลาด

เมืองคัปปาโดเกีย

คัปปาโดเกีย ถ้าคุณมาทัวร์ตุรกี แล้วมาเมืองนี้จะได้ล่องลอยไปกับบอลลูนขึ้นสู่ฟากฟ้า และมองลงมาชมความสวยงามของเมืองด้านล่าง นอกจากนั้นหากไปเที่ยวคัปปาโดเกียก็ต้องห้ามพลาดนอนในโรงแรมถ้ำ เพราะภูมิประเทศของคัปปาโดเกียนั้นเป็นภูเขา
ไฮไลท์ที่ขึ้นชื่อของเมืองแห่งนี้ก็คือ
1. ภูมิประเทศที่สวยแปลกตา เดินชมเมืองทั้งวันก็สวย
2. ขึ้นบอลลูนชมเมือง มองทิวทัศน์ที่เต็มไปด้วยหินแปลกตา
3. นอนโรงแรมถ้ำ
4. ชมเมืองใต้ดิน
5. พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | ทัวร์เที่ยวไทย | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้า ครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/09568
TOP