เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
Z8649
Z8631
1 2
Z8611
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z8611
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
21 Jul 2022 - 28 Jul 2022
ราคา/ท่าน :
฿39,990 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ฿9,000
฿39,990 (เด็กเสริมเตียง) | ฿39,990 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท - ค่าทำ Vaccine Passport - ค่าแพ็คเกจ Test & Go หลังจากเดินทางกลับเข้าไทย (ถ้ามี) - ค่าลงทะเบียน Thailand Pass / ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 65 ยกเลิก Tets & Go 1 คืน ให้ตรวจ ATK ด้วยตัวเอง เมื่อกลับถึงไทย (ตามมาตรการรัฐกำหนดเท่านั้น)
Z8611
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z8611
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
8 Jul 2022 - 15 Jul 2022
ราคา/ท่าน :
฿39,990 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ฿9,000
฿39,990 (เด็กเสริมเตียง) | ฿39,990 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท - ค่าทำ Vaccine Passport - ค่าแพ็คเกจ Test & Go หลังจากเดินทางกลับเข้าไทย (ถ้ามี) - ค่าลงทะเบียน Thailand Pass / ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 65 ยกเลิก Tets & Go 1 คืน ให้ตรวจ ATK ด้วยตัวเอง เมื่อกลับถึงไทย (ตามมาตรการรัฐกำหนดเท่านั้น)
Z8649
กาตาร์แอร์เวย์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z8649
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
13 Oct 2022 - 22 Oct 2022
ราคา/ท่าน :
฿55,900 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ฿8,500
฿55,900 (เด็กเสริมเตียง) | ฿53,900 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถ ตามธรรมเนียมคือ 75 USD /ท่าน ตลอดทริปการเดินทาง - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ทำวัคซีนพาสปอร์ต - ทำ Thailand Pass
Z8806
มาฮานแอร์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z8806
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : W5-มาฮานแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
ทัวร์ตุรกี
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
21 Sep 2022 - 28 Sep 2022
ราคา/ท่าน :
฿29,888 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ฿6,000
฿29,888 (เด็กเสริมเตียง) | ฿29,888 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ, มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 2,500 บาท หรือ 70 USD ตลอดการเดินทาง ต่อท่าน ชำระที่สนามบิน ณ วันแรกของการเดินทาง - ส่วนหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน **ไม่ได้บังคับ** ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 50.- ต่อท่าน ต่อวัน - ค่าธรรมเนียมน้ำมัน และภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา - ค่าตรวจ RT-PCR TEST (ทุกกรณี / ถ้ามี ตามมาตรการรัฐ)
Z8827
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z8827
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
7 Jul 2022 - 14 Jul 2022
ราคา/ท่าน :
฿35,999 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ฿7,500
฿35,999 (เด็กเสริมเตียง) | ฿35,999 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 70 USD ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าทำ วัคซีนพาสปอร์ต หรือ ลงทะเบียน Vaccinated Certificate และ International Vaccinated Certificate (จากแอปหมอพร้อม)
Z8827
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z8827
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
13 Jul 2022 - 20 Jul 2022
ราคา/ท่าน :
฿35,999 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ฿7,500
฿35,999 (เด็กเสริมเตียง) | ฿35,999 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 70 USD ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าทำ วัคซีนพาสปอร์ต หรือ ลงทะเบียน Vaccinated Certificate และ International Vaccinated Certificate (จากแอปหมอพร้อม)
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์ตุรกี 50 รายการ

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์ตุรกี

Z8863
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z8863
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿56,789
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - เที่ยว 2 ประเทศ จอร์เจีย & ตุรเคีย (ตุรกี) : ปราสาทไรซ์ - ป้อมปราการโกนิโอ - นั่งกระเช้าขึ้นสู่ จุดชมวิวหน้าผาเหนือสวนบอร์โจมี - เมืองถ้ำโบราณอัพลิสต์ชิเคห์ - ชมเมืองเก่าทบิลิซี - ขึ้นกระเช้าชมป้อมนาริคาล่า - ชมด้านนอกวิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี - ถนนคนเดินชาเดอนี่ - ป้อมอันนานูรี - อ่างเก็บน้ำชินวรี - นั่งรถ 4WD ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ - วิหารเวติสโคเวลี - สุเหร่าสีน้ำเงิน - พระราชวังทอปกาปี - หอคอยกาลาตา
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ, มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 2,500 บาท ตลอดการเดินทาง ต่อท่านชำระที่สนามบิน ณ วันเดินทาง - ทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน **ไม่ได้บังคับ**ตามมาตรฐานการให้ทิปวันละ 50.- ต่อท่านต่อวัน - ค่าธรรมเนียมน้ำมัน และภาษีสนามบิน กรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา - ค่าตรวจ RT-PCR TEST (ทุกกรณี / ถ้ามี ตามมาตรการรัฐกำหนด) - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport จากแอปหมอพร้อม

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินอิสตันบูล - สนามบินแทรบซอน (ประเทศตุรเคีย) - เมืองไรซ์ - ปราสาทไรซ์ - จุดชมวิว HUSER YAYLASI - ป้อมปราการโกนิโอ - ประติมากรรมชีวิตคู่ อาลี และนีโน่ - จตุรัสเปียซ่า
 เมืองคูไตซี - อารามเกอลาติ - สวนบอร์โจมิ - นั่งกระเช้าขึ้นสู่จุดชมวิวหน้าผาเหนือสวนบอร์โจมี
 เมืองถ้ำโบราณอัพลิสต์ชิเคห์ - เมืองทบิลิซี - โบสถ์เมเตคี - ชมเมืองเก่าทบิลิซี - ขึ้นกระเช้าชมป้อมนาริคาล่า - โรงอาบน้ำสมัยโบราณ - สะพานสันติภาพ - ชมด้านนอกวิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี - โบสถ์ออโธดอกซ์ - ถนนรุสตาเวลี - ถนนคนเดินชาเดอนี่ (อิสระอาหารค่ำ)
 เมืองทบิลิซี - ป้อมอันนานูรี - อ่างเก็บน้ำชินวรี - เมืองกูดาอูรี - อนุสาวรีย์มิตรภาพ รัสเซีย, จอร์เจีย - นั่งรถ 4WD ชมโบสถ์เกอร์เกตี้
 เมืองมิสเคต้า - อารามจวารี - วิหารเวติสโคเวลี - อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย - สนามบินทบิลิซี - บินภายในสู่ เมืองอิสตันบลู - เข้าที่พัก
 สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - พระราชวังทอปกาปี - ตลาดเครื่องเทศ (อิสระอาหารเที่ยง) - หอคอยกาลาตา (ไม่รวมค่าเข้าชมภายในหอคอย) - จตุรัสทักซิม (อิสระอาหารเย็น) - สนามบินอิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ให้บริการแก่ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม และมีวัคซีนพาสปอร์ตแล้วเท่านั้น - ประเทศจอร์เจีย และตุรเคีย (ตุรกี) รองรับวัคซีนทุกยี่ห้อ
เดินทาง :
Z8861
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z8861
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿29,900
โปรนาทีทอง! คลิกแชร์ LINE หรือ Facebook รับ โปรรูดบัตร 0% ชำระมัดจำภายในวันที่ 7 ก.ค.
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - แพ็คเกจล่องเรือสำราญ Costa Venezia, Cruise Only, Mediterranean : Istanbul (Turkey) - Kusadasi (Turkey) - Rhodes (Greece) - Heraklion/Creta Greece) - Istanbul (Turkey) ** เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก *** โปรโมชั่น!! จองภายใน 30 มิ.ย. 65 คนที่ 2 ลดทันที 50% ***
ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ารถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าวีซ่าเชงเก้น แบบ Multiple - ค่าประกันสุขภาพ และประกันภัย - ค่าทิปพนักงานบนเรือ ผู้ใหญ่ EUR 77 เด็กอายุ 4-12 ปี EUR 38.50 ต่อผู้เดินทาง - ค่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต WIFI บนเรือ - ค่าตรวจ ATK ก่อนการเดินทาง 48 ชม. ก่อนขึ้นเรือ - ค่าทำ Vaccine Passport

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ - แนะนำบินลง สนามบินอิสตันบูล - อิสระเดินทางสู่ ท่าเรือ Istanbul (Turkey) - อิสระเช็คอินขึ้นเรือสำราญ Costa Venezia - อิสระพักผ่อนบนเรือ
 Istanbul (Turkey) - Embark Depart 18:00 PM
 Arrival 18.00 PM Kusadasi (Turkey) - Overnight
 Kusadasi (Turkey) - Depart 18.00 PM
 Arrival 08.00 AM Rhodes (Greece) - Depart 20.00 PM
 Arrival 08.00 AM Heraklion/Creta Greece) - Depart 19.00 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrival 06.00 AM Istanbul (Turkey)
เดินทาง :
Z8827
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z8827
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿35,999
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - ตุรเคีย (ตุรกี) - สวน Lavender : สุเหร่าสีเขียว - บ้านพระแม่มารี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - ชมระบำ BELLY DANCE - นครใต้ดิน - พิพิธภัณฑ์เกอราม่า - หุบเขาอุซิซาร์ - ทะเลสาบเกลือ - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์ - พระราชวังโดลมาบาห์เช - นั่งกระเช้าขึ้นสู่ เนินเขาปิแอร์ลอททิ ชมวิวเมือง - BLUE MOSQUE / พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน / ฟรี พวงกุญแจ Evil Eye ท่านละ 1 พวง
ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 70 USD ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าทำ วัคซีนพาสปอร์ต หรือ ลงทะเบียน Vaccinated Certificate และ International Vaccinated Certificate (จากแอปหมอพร้อม)

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรเคีย - มัสยิดเก่าแก่ของเมืองบูร์ซ่า - สุเหร่าสีเขียว - คูซาดาซี - บ้านพระแม่มารี
 ร้านเครื่องหนัง - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - ปามุคคาเล่ - โรงงานสิ่งทอ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส
 เมืองอิสปาร์ตา - สวนลาเวนเดอร์ - คัปปาโดเกีย - ชมระบำ BELLY DANCE
 นครใต้ดิน - พิพิธภัณฑ์เกอราม่า - โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ - หุบเขาอุซิซาร์ - ทะเลสาบเกลือ - เมืองอังการา
 สุสานมุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก - อิสตันบูล - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์ - ร้านเตอร์กิช ดีไลท์
 พระราชวังโดลมาบาห์เช - บันไดหลากสี BALAT - นั่งกระเช้าขึ้นสู่ เนินเขาปิแอร์ลอททิ ชมวิวเมือง - BLUE MOSQUE - ฮิปโปโดรม - วิหารฮาเจีย โซเฟีย หรือ พาไป Taksim Square แทน- สนามบินอิสตันบูล (อิสระอาหารค่ำ)
 สนามบินอีสตันบูล - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 รับเฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว ไม่ต้องใช้ผลตรวจ ไม่ต้องกักตัว
เดินทาง :
Z8817
มาฮานแอร์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z8817
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : W5-มาฮานแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿29,999
โปรนาทีทอง! คลิกแชร์ LINE หรือ Facebook รับ โปรรูดบัตร 0% ชำระมัดจำภายในวันที่ 7 ก.ค.
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - ตุรเคีย (ตุรกี) : สุเหร่าสีน้ำเงิน - พระราชวังทอปกาปี - นครใต้ดิน - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - ระบำ Belly Dance - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองเฮียราโพลิส - เมืองคูซาดาซี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - สุเหร่าสีเขียว - ตลาดผ้าไหม - พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน
ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 70 USD ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง - ค่าทำวัคซีนพาสปอร์ต หรือ การลงทะเบียน Vaccinated Certificate และ International Vaccinated Certificate (จากแอปหมอพร้อม) - ค่าเลือกที่นั่งบนเครื่อง - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเตหะราน - สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี - เข้าที่พัก (อิสระอาหารค่ำ)
 สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - ฮาเจีย โซเฟีย - พระราชวังทอปกาปี (อิสระอาหารเที่ยง) - อังการ่า
 คัปปาโดเกีย - ชมทะเลสาบเกลือ - นครใต้ดิน - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ - ระบำ Belly Dance
 หุบเขาอุซิซาร์ - คอนย่า - ปามุคคาเล่
 ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองเฮียราโพลิส - เมืองคูซาดาซี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี
 โรงงานเครื่องหนัง - บูร์ซ่าร์ - สุเหร่าสีเขียว - ตลาดผ้าไหม - อิสตันบูล - สไปซ์บาซาร์ (อิสระอาหารค่ำ) - เข้าที่พัก
 สนามบินอีสตันบูล - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเตหะราน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 รับเฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว ไม่ต้องใช้ผลตรวจ ไม่ต้องกักตัว
เดินทาง :
Z8807
มาฮานแอร์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z8807
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : W5-มาฮานแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿32,723
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - ดินแดนสองทวีป T Ü R K İ Y E : อิสตันบลู - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - ฮิปโปโดรม - สุเหร่าสีน้ำเงิน - พระราชวังทอปกาปี - อังการา - คัปปาโดเกีย - นครใต้ดินคาร์ดัค - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - หุบเขาพาซาแบค - ปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโรมันเฮียราโพลิส - คูซาดาซี - บ้านพระแม่มารี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน / รับฟรี พวงกุญแจนำโชค - ไอศรีมท้องถิ่น
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ, มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 2,500 บาท หรือ 70 USD ตลอดการเดินทาง ต่อท่าน ชำระที่สนามบิน ณ วันแรกของการเดินทาง - ส่วนหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน **ไม่ได้บังคับ** ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 50.- ต่อท่าน ต่อวัน - ค่าธรรมเนียมน้ำมัน และภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา - ค่าตรวจ RT-PCR TEST (ทุกกรณี / ถ้ามี ตามมาตรการรัฐ)

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงเตหะราน - สนามบินอิสตันบูล - อิสระอาหารค่ำ - เข้าที่พัก
 อิสตันบูล (ประเทศตุรกี) - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - ฮิปโปโดรม - สุเหร่าสีน้ำเงิน - พระราชวังทอปกาปี - ตลาดสไปร์ท (อิสระอาหารกลางวัน) - เมืองอังการา
 เมืองอังการา - เมืองคัปปาโดเกีย - ทะเลสาบเกลือ (ทะเลสาบน้ำเค็มที่ใหญ่ที่สุดในโลก) - นครใต้ดินชาดัค - หุบเขาอุซิซาร์ - หมู่บ้านอวานอส - ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
 เมืองคัปปาโดเกีย - OPTION TOUR ขึ้นบอลลูน (ไม่รวมค่าขึ้นบอลลูน) - ชมเมืองคัปปาโดเกีย - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - หุบเขานกพิราบ - หุบเขาพาซาแบค - เมืองคอนย่า - คาราวานซาราย - เมืองปามุคคาเล่
 เมืองปามุคคาเล่ - เมืองคูซาดาซี - เมืองเฮียราโพลิส - ปราสาทปุยฝ้าย - ชมด้านนอก บ้านพระแม่มารี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ
 เมืองคูซาดาซี - วิหารอะโครโปลิส - ชานัคคาเล่ - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย - จตุรัสทักซิม (อิสระอาหารค่ำ)
 เมืองอิสตันบูล - สนามบินอิสตันบูล (ตุรกี) - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินเตหะราน (อิหร่าน)
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ริษัทฯของสงวนสิทธิ์ให้บริการแก่ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม และมีวัคซีนพาสปอร์ตแล้วเท่านั้น - ประเทศตุรกี รองรับวัคซีนทุกยี่ห้อ
เดินทาง :
Z8806
มาฮานแอร์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z8806
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : W5-มาฮานแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿29,888
โปรนาทีทอง! คลิกแชร์ LINE หรือ Facebook รับ โปรรูดบัตร 0% ชำระมัดจำภายในวันที่ 7 ก.ค.
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - ดินแดนสองทวีป T Ü R K İ Y E : อิสตันบลู - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - ฮิปโปโดรม - สุเหร่าสีน้ำเงิน - พระราชวังทอปกาปี - อังการา - คัปปาโดเกีย - นครใต้ดินคาร์ดัค - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - หุบเขาพาซาแบค - ปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโรมันเฮียราโพลิส - คูซาดาซี - บ้านพระแม่มารี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ, มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 2,500 บาท หรือ 70 USD ตลอดการเดินทาง ต่อท่าน ชำระที่สนามบิน ณ วันแรกของการเดินทาง - ส่วนหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน **ไม่ได้บังคับ** ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 50.- ต่อท่าน ต่อวัน - ค่าธรรมเนียมน้ำมัน และภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา - ค่าตรวจ RT-PCR TEST (ทุกกรณี / ถ้ามี ตามมาตรการรัฐ)

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงเตหะราน - สนามบินอิสตันบูล - อิสระอาหารค่ำ - เข้าที่พัก
 อิสตันบูล (ประเทศตุรกี) - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - ฮิปโปโดรม - สุเหร่าสีน้ำเงิน - พระราชวังทอปกาปี - เมืองอังการา
 เมืองอังการา - เมืองคัปปาโดเกีย - ทะเลสาบเกลือ (ทะเลสาบน้ำเค็มที่ใหญ่ที่สุดในโลก) - นครใต้ดินชาดัค - หุบเขาอุซิซาร์ - หมู่บ้านอวานอส - ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
 เมืองคัปปาโดเกีย - OPTION TOUR ขึ้นบอลลูน (ไม่รวมค่าขึ้นบอลลูน) - ชมเมืองคัปปาโดเกีย - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - หุบเขานกพิราบ - หุบเขาพาซาแบค - เมืองคอนย่า - คาราวานซาราย - เมืองปามุคคาเล่
 เมืองปามุคคาเล่ - เมืองคูซาดาซี - เมืองเฮียราโพลิส - ปราสาทปุยฝ้าย - ชมด้านนอก บ้านพระแม่มารี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ
 เมืองคูซาดาซี - วิหารอะโครโปลิส - เมืองอิสตันบูล - ตลาดเครื่องเทศ
 เมืองอิสตันบูล - สนามบินอิสตันบูล (ตุรกี) - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินเตหะราน (อิหร่าน)
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ให้บริการแก่ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม และมีวัคซีนพาสปอร์ตแล้วเท่านั้น - ประเทศตุรกี รองรับวัคซีนทุกยี่ห้อ
เดินทาง :
Z8805
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z8805
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿39,999
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - ดินแดนสองทวีป T Ü R K İ Y E (บินภายใน 1 เที่ยว) : อิสตันบลู - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - สุเหร่าสีน้ำเงิน - จตุรัสทักซิม - คัปปาโดเกีย - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - โชว์ระบำหน้าท้อง - นครใต้ดิน - ปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโรมันเฮียราโพลิส - คูซาดาซี - บ้านพระแม่มารี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - ทรอย - ม้าไม้แห่งเมืองทรอยอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของตุรกี / พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน - รับฟรี พวงกุญแจนำโชค - ไอศรีมท้องถิ่น
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ, มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 2,500 บาท ตลอดการเดินทาง ต่อท่าน ชำระที่สนามบิน ณ วันแรกของการเดินทาง - ส่วนหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน **ไม่ได้บังคับ** ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 50.- ต่อท่าน ต่อวัน - ค่าธรรมเนียมน้ำมัน และภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา - ค่าตรวจ RT-PCR TEST (ทุกกรณี / ถ้ามี ตามมาตรการรัฐ)

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินอิสตันบูล - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - พระราชวังทอปกาปี - ตลาดเครื่องเทศ - ถ่ายรูปคู่หอคอยกาลาตา - จัตุรัสทักซิม (อิสระอาหารกลางวัน และอาหารเย็น)
 เมืองชานัคคาเล่ - ทรอย - แหล่งโบราณคดีเมืองทรอย - ม้าไม้เมืองทรอย
 เมืองคูซาดาซี - เมืองโบราณเอฟฟีซุส - ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ - บ้านพระแม่มารี (ไม่รวมค่าเข้าชมภายใน)
 เมืองปามุคคาเล่ - เมืองเฮียราโพลิส - เนโครโพลิส - ปราสาทปุยฝ้าย
 เมืองคัปปาโดเกีย - คาราวานซาราย - ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
 เมืองคัปปาโดเกีย - OPTION TOUR ขึ้นบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย (ไม่รวมค่าบอลลูน) - นครใต้ดินชาดัค - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - MADO CAFÉ - หุบเขาพาซาแบค - หุบเขานกพิราบ - ปราสาทหินยูชิซาร์ - ภูเขาเออร์ซีเยส - สนามบินไกเซรี - บินภายในสู่ สนามบินอิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ให้บริการแก่ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม และมีวัคซีนพาสปอร์ตแล้วเท่านั้น - ประเทศตุรกี รองรับวัคซีนทุกยี่ห้อ
เดินทาง :
Z8796
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z8796
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿52,900
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - คลาสสิค แกรนด์ตุรกี (บินภายใน 2 เที่ยว) : คัปปาโดเกีย - เกอเรเม - นครใต้ดินไคมัครี - คอนยา - ปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี - อิชเมียร์ - อิสตันบูล - สุเหร่าสีน้ำเงิน - พระราชวังทอปกาปึ - พระราชวังโดมาบาเช่ โบสถ์เซ็นต์โซเฟีย - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส (Private) - โชว์ระบำหน้าท้อง - ขึ้นกาลาตา ทาวเวอร์ / พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ - รวมทิปต่างๆแล้ว - ไม่ต้องขอวีซ่า / คณะออกเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป
ไม่รวม ค่าเจ้าหน้าที่ยกกระเป๋า ท่านต้องดูแลกระเป๋าด้วยตัวท่านเองเพื่อป้องกันการสูญหาย

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินอิสตันบูล - บินภายในสู่เมืองเนฟเชียร์ - เข้าชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - เข้าชมนครใต้ดินไคมัครี - โรงงานทอพรม, โรงงานอัญมณี
 ชมเมืองคัปปาโดเกีย - เครื่องปั้นดินเผา - คาราวานซาราย - เข้าชมพิพิธภัณฑ์เมฟลานา
 เมืองปามุคคาเล (มรดกโลก) - เข้าชมปราสาทปุยฝ้าย
 เมืองโบราณเอฟฟิซุส - ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ - บ้านพระแม่มารี - ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง และร้านขนม Turkish Delight - สนามบินอิชเมียร์ - เข้าที่พัก
 อิสตันบูล - สุเหร่าสีน้ำเงิน - พระราชวังทอปกาปึ - โบสถ์เซนต์โซเฟีย - เข้าชมอ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน - เข้าชมพระราชวังทอปกาปึ - ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์ มาร์เกต - ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
 เข้าชมพระราชวังโดลมาบาชเช - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - ขึ้นชมหอคอยกาลาตาทาวเวอร์ - แกรนด์บาร์ซาร์
 สนามบินอิสตันบูล - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z8795
โอมานแอร์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z8795
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WY-โอมานแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿36,988
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - ตุรกี - ลาเวนเดอร์ : สุเหร่าสีน้ำเงิน - พระราชวังทอปกาปึ - ทะเลสาบเกลือ - หุบเขานกพิราบ - เมืองปามุคคาเล่ - เมืองโบราณ เฮียราโพลิส - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ - ล่องเรือบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต / ฟรี!! พวงกุญแจ Evil Eye เครื่องรางนำโชค ท่านละ 1 อัน - ฟรี!! Pomegrante Tea หรือ Apple Tea ชาท้องถิ่นคุณภาพ ท่านละ 1 กล่อง - พักโรมแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย - FREE WIFI ON BUS ตลอดการเดินทาง - คณะออกเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 80 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) ต่อทริป ต่อท่าน - ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉลี่ย 1 USD ท่าน กรณีใช้บริการ BELL BOY ของแต่ละโรงแรม - ค่าเข้าห้องน้ำตามจุดพักรถ ประมาณ 1-2 ลีล่า ต่อ 1 ห้องน้ำ - ค่าตวรจ RT-PCR (ทุกกรณี / ถ้ามี ตามมาตรการรัฐกำหนด) - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบิน เมืองกรุงมัสกัต - สนามบินอตาเติร์กกรุงอิสตันบูล - เข้าที่พัก
 เมืองอิสตันบูล - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - พระราชวังทอปกาปึ - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - เมืองอังการ่า
 ทะเลสาบเกลือ - คัปปาโดเกีย - นครใต้ดิน - ชมโรงงานทอพรม
 OPTIONAL BALLOON IN คัปปาโดเกีย (ประมาณ 250-300 USD ต่อท่าน) - เมืองเกอเรเม - หุบเขานกพิราบ - ปล่องไฟนางฟ้า - หุบเขาแห่งเทพนิยายสีชมพู - หุบเขาอุชิซา - ปามุคคาเล่
 เมืองปามุคคาเล่ - โรงงานคอตตอน - เมืองโบราณ เฮียราโพลิส - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองคูซาดาซึ - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - ร้านขนม TURKISH DELIGHT
 เมืองคูซาดาซึ - วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ - โบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น - มัสยิด อิสเบ - กรุงอิสตันบูล
 กรุงอิสตันบูล - ล่องเรือบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต - สนามบินอิสตันบูล - แวะเปลี่ยนเครื่อง สนามบินเมืองมัสกัต ประเทศโอมาน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z8698
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z8698
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿39,999
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - ตุรกี Lavender : ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์ - BLUE MOSQUE - วิหารฮาเจีย โซเฟีย - นั่งเรือข้ามฟากช่องแคบคาร์คาเนลส์ - เมืองชานัคคาเล่ - เมืองทรอย - นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม - เมืองคูซาดาซี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - ชมระบำ BELLY DANCE - นครใต้ดิน - พิพิธภัณฑ์เกอราม่า / พักโรงแรม 5 ดาว - พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน / รับฟรี พวงกุญแจ Evil Eye ท่านละ 1 ชิ้น
ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 70 USD ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าทำ Vaccine Passport

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินอตาเติร์ก - พระราชวังโดลมาบาห์เช - บันไดหลากสีย่าน BALAT - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์ - BLUE MOSQUE - ฮิปโปโดรม - วิหารฮาเจีย โซเฟีย
 เมืองเอซีบัต นั่งเรือข้ามฟากช่องแคบคาร์คาเนลส์ - เมืองชานัคคาเล่ - ถ่ายภาพ ม้าไม้จำลองเมืองทรอยริมทะเล - เมืองทรอย Hollywood - ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย
 นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม - อะโครโปลิส - เมืองคูซาดาซี - ร้านเครื่องหนัง - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี
 ปามุคคาเล่ - โรงงานสิ่งทอ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส
 เมืองอิสปาร์ตา - สวนลาเวนเดอร์ - คัปปาโดเกีย - ชมระบำ BELLY DANCE
 นครใต้ดิน - พิพิธภัณฑ์เกอราม่า - โรงงานพรม, เซรามิค, เครื่องประดับ - หุบเขาพาซาแบค - หุบเขานกพิราบ - หุบเขาอุซิซาร์ - สนามบินเนฟเชีย - บินภายในสู่ สนามบินอิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 รับเฉพาะผู้ที่ได้รับวัคซีนครบแล้ว ไม่ต้องใช้ผลตรวจ ไม่ต้องกักตัว
เดินทาง :
Z8678
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z8678
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿39,999
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - ตุรกี (บินภายใน 1 เที่ยว) : พระราชวังโดลมาบาห์เช - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - วิหารฮาเจีย โซเฟีย (หรือ ขึ้นกระเช้าชมวิว Piere Loti แทน) - อุทยานแห่งชาติทรอย - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่เมืองเปอร์กามัม - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - สวนดอกไม้ หรือสวนผลไม้ - ระบำ BELLY DANCE - นครใต้ดิน - พิพิธภัณฑ์เกอราม่า - หุบเขาอุซิซาร์ / พักโรแรมแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน
ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 70 USD ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าลงทะเบียน Thailand Pass - ค่าทำ Vaccine Passport

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินเมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี - พระราชวังโดลมาบาห์เช - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์ - ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - วิหารฮาเจีย โซเฟีย (หรือ ขึ้นกระเช้าชมวิว Piere Loti แทน)
 เมืองเอซีบัต นั่งเรือข้ามฟากช่องแคบคาร์คาเนลส์ - เมืองชานัคคาเล่ - ม้าไม้เมืองทรอย Hollywood - อุทยานแห่งชาติทรอย
 นั่งกระเช้าไฟฟ้า สู่เมืองเปอร์กามัม - อะโครโปลิส - เมืองคูซาดาซี - ร้านเครื่องหนัง - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี
 ปามุคคาเล่ - โรงงานสิ่งทอ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส
 เมืองอิสปาร์ตา - สวนดอกไม้ หรือสวนผลไม้ - เมืองคอนย่า - คัปปาโดเกีย - ระบำ BELLY DANCE
 นครใต้ดิน - พิพิธภัณฑ์เกอราม่า - โรงงานพรม, เซรามิค, เครื่องประดับ - หุบเขาพาซาแบค - หุบเขานกพิราบ - หุบเขาอุซิซาร์ (อิสระอาหารค่ำ) - สนามบินไกเซรี - บินภายในสู่ สนามบินอิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 รับจองเฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนเดินทาง
 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 65 ยกเลิก Test & Go 1 คืน ให้ตรวจ ATK ด้วยตัวเอง เมื่อกลับถึงไทย (ตามมาตรการรัฐกำหนดเท่านั้น)
เดินทาง :
Z8649
กาตาร์แอร์เวย์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z8649
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿55,900
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - ตุรกี : พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เมืองเกอเรเม่ - ชมโชว์ระบำหน้าท้อง - นครใต้ดิน - พิพิธภํณฑ์ เมฟลานา - ปราสาทปุยฝ้าย - ม้าไม้เมืองทรอย - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - พระราชวังโดลมาบาห์เช - มหาวิหาร เซนต์โซเฟีย - พระราชวังทอปกาปิ
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถ ตามธรรมเนียมคือ 75 USD /ท่าน ตลอดทริปการเดินทาง - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ทำวัคซีนพาสปอร์ต - ทำ Thailand Pass

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินโดฮา, การ์ต้า - สนามบินอตาเติร์ก กรุงอิสตันบูล - เมืองอังการ่า - สุสานอตาเติร์ก
 อังคาร่า - ทะเลสาบเกลือ - คัปปาโดเกีย - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เมืองเกอเรเม่ - โรงงานทอพรม - เมืองคัปปาโดเกีย - ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
 ทัวร์เสริม ชมบอลลูน (ไม่รวมค่าบริการ ประมาณ 250-300 USD) - หุบเขานกพิราบ - โรงงานเซรามิค - นครใต้ดิน - คัปปาโดเกีย
 คัปปาโดเกีย - คอนญ่า - คาราวานสไรน์ - พิพิธภํณฑ์ เมฟลานา - ปามุคคาเล่
 ปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เซลจุก - บ้านพระแม่มาเรีย - คุซาดาซี - ร้านเตอร์กิช ดีไลท์
 คุซาดาซี - โรงงานเครื่องหนัง - เพอร์กามอน - คานัคคาเล่ - ม้าไม้เมืองทรอย
 คานัคคาเล่ - อิสตันบูล - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - พระราชวังโดลมาบาห์เช - แกรนด์บาร์ซา
 อิสตันบูล - มหาวิหาร เซนต์โซเฟีย - ฮิปโปโดม - พระราชวังทอปกาปิ - สนามบินอตาเติร์ก กรุงอิสตันบูล - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินโดฮา, การ์ต้า
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ให้บริการแก่ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม และมีวัคซีนพาสปอร์ตแล้วเท่านั้น - ประเทศตุรกี รองรับวัคซีนทุกยี่ห้อ - ไม่ต้องแสดงผลตรวจ RT-PCR ทั้งขาไป และกลับ
เดินทาง :
Z8638
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z8638
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿37,888
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - สัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป ตุรกี (บินภายใน 1 เที่ยว) : ฟรี!! Key Ring Evil Eye เครื่องรางนำโชคของประเทศตุรกี ท่านละ 1 อัน - ฟรี!! Pomegrante Tea หรือ Apple Tea ชาท้องถิ่นคุณภาพที่ทำมาจากทับทิม หรือ แอปเปิ้ลหอมชื่นใจ ท่านละ 1 กล่อง - พักโรมแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย - FREE WIFI ON BUS ตลอดการเดินทาง
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 80 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) ต่อทริป ต่อท่าน ตามธรรมเนียม หรือ ประมาณ 2,800 บาท - ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉลี่ย 1-2 USD ต่อท่าน กรณีใช้บริการ BELL BOY ของแต่ละโรงแรม - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ทำวัคซีนพาสปอร์ต - ทำ Thailand Pass

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินอตาเติร์กกรุงอิสตันบูล - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - พระราชวังทอปกาปึ - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต - ทักซิมสแควร์
 เมืองอิสตันบูล - เมืองชานัคคาเล่ - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย - เมืองไอยาวาลิค - วิวหมู่เกาะคุนด้า และทะเลอีเจียน
 เมืองชานัคคาเล่ - เมืองคูซาดาสึ - โรงงานเครื่องหนัง - บ้านพระแม่มารี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ - ร้านขนม TURKISH DELIGHT
 เมืองชานัคคาเล่ - เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองเฮียราโพลิส (เดินทางช่วงก.ค. ชมมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ณ Kuyucak Village
 เมืองปามุคคาเล่ - เมืองคอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - คาราวานซาราย - เมืองคัปปาโดเกีย - ระบำหน้าท้อง
 โรงงานพรม - นครใต้ดิน - DERVENT VALLEY - หุบเขาอุชิซาร์ - หุบเขานกพิราบ - ปล่องนางฟ้าคัปปาโดเกีย - กรุงอิสตันบูล - สนามบินอตาเติร์กกรุงอิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ให้บริการแก่ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม และมีวัคซีนพาสปอร์ตแล้วเท่านั้น - ประเทศตุรกี รองรับวัคซีนทุกยี่ห้อ - ไม่ต้องแสดงผลตรวจ RT-PCR ทั้งขาไป และกลับ
เดินทาง :
Z8631
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z8631
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿39,900
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - ตุรกี : เมืองชานัคคาเล - เมืองทรอย - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่) - นครใต้ดินเมืองไคมักลี - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์ - สุเหร่าสีน้ำเงิน - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย / พักโรงแรม 4 ดาวของตุรกี - พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน / ชมโชว์ระบำหน้าท้อง พร้อมเสิร์ฟ Local Drink ไม่จำกัด
ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 70 USD ต่อท่าน หรือ 2,400 บาท ตลอดทริปการเดินทาง - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ - ค่าทำ Vaccine Passport - ค่าลงทะเบียนThailand Pass

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - พักบนเครื่องบิน
 สนามบินอตาเติร์ก ประเทศตุรกี - เมืองชานัคคาเล - Hollywood of Troy - เมืองทรอย - Trojan Horse
 เมืองทรอย - เมืองคูซาดาซี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี House of Virgin Mary - เมืองปามุคคาเล่
 เมืองปามุคคาเล่ - เฮียราโพลิส - ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่) - เมืองคอนย่า
 เมืองคอนย่า - เมืองคัปปาโดเกีย - คาราวานสไลน์ - นครใต้ดินเมืองไคมักลี - ชมระบำหน้าท้องตรุกี
 เมืองคัปปาโดเกีย - เมืองเกอเรเม - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - โรงงานทอพรม - ร้านจิวเวอร์รี่ - ทะเลสาบเกลือ - เมืองอังการา
 เมืองอังการา - เมืองอิสตันบูล - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์
 เมืองอิสตันบลู - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดม - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - พระราชวังทอปกาปี - สนามบินอตาเติร์ก ประเทศตุรกี
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ให้บริการแก่ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม และมีวัคซีนพาสปอร์ตแล้วเท่านั้น - ประเทศตุรกี รองรับวัคซีนทุกยี่ห้อ
 ผู้เดินทางทุกท่านต้องสมัคร E-Vaccine Passport จากแอปหมอพร้อมล่วงหน้า สำหรับใช้เดินทางออกนอกประเทศ และลงทะเบียน Thailand Pass
เดินทาง :
Z8611
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z8611
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿39,990
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - ตุรกี : อิสตันบูล - ชานัคคาเล - ปามุคคาเล - อิสปาร์ตา - คัปปาโดเกีย - ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ / บริการน้ำดื่มวันละ 2 ขวด ต่อท่าน - รวมประกัน Covid / บริการอาหารครบทุกมื้อ / รับฟรี ชาแอปเปิ้ล พวงกุญแจ Evil Eye (คณะออกเดินทาง 10 ท่านขึ้นไป)
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท - ค่าทำ Vaccine Passport - ค่าแพ็คเกจ Test & Go หลังจากเดินทางกลับเข้าไทย (ถ้ามี) - ค่าลงทะเบียน Thailand Pass / ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 65 ยกเลิก Tets & Go 1 คืน ให้ตรวจ ATK ด้วยตัวเอง เมื่อกลับถึงไทย (ตามมาตรการรัฐกำหนดเท่านั้น)

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินอิสตันบูล - เมืองอิสตันบูล - พระราชวังโดลมาบาห์เช - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - สไปซ์บาซาร์ - เตอร์กิช ดีไลท์ - หอคอย กาลาตา - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - วิหารเซนต์โซเฟีย - พระราชวังโทพคาปึ
 เมืองเอซีบัต - นั่งเรือข้ามฟากช่องแคบคาร์คาเนลส์ - เมืองชานัคคาเล - ม้าไม้จำลองเมืองทรอยริมทะเล - อุทยานแห่งชาติทรอย - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย
 นั่งกระเช้าสู่เมืองโบราณเปอร์กามัน - วิหารอะโครโปลิส - วิหารโอลิมเปียนเซอุส - โรงละครอะโครโปลิส - เมืองคูซาดาซี - โรงงานผลิตเครื่องหนัง - เมืองเอฟฟิซุส - ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ - หอสมุดเซลซุส - บ้านพระแม่มารี
 เมืองปามุคคาเล - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส
 เมืองอิสปาร์ตา - หมู่บ้านคูยูชัก - ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - เมืองคัปปาโดเกีย - คาราวานเซราย - ชมโชว์ระบำหน้าท้อง Belly Dance
 เมืองเกอเรเม - เมืองใต้ดิน - พิพิธภัณฑ์เกอเรเม - หุบเขาพาซาแบค - หุบเขานกพิราบ - หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิก - โรงงานเครื่องประดับ - สนามบินไกเซรี - แวะเปลี่ยนเครื่อง สนามบินอิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำการเดินทางเข้าตุรกี : ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติจาก WHO ครบ 2 โดสแล้ว (1 โดส สำหรับ Johnson&Johnson) โดยโดสที่ 2 จะต้องได้รับการฉีดมาแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน
เดินทาง :
Z8540
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z8540
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿39,990
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - ตุรกี บินตรง (บินภายใน 1 เที่ยว) : อิสตันบูล - ชานัคคาเล - ปามุคคาเล - คัปปาโดเกีย / ฟรี ชาแอปเปิ้ล - พวงกุญแจ Evil Eye
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท - ค่าทำ Vaccine Passport - ค่าแพ็คเกจ Test & Go หลังจากเดินทางกลับเข้าไทย (ถ้ามี) - ค่าทำ Thailand Pass

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามสนามบินอิสตันบูล - เมืองอิสตันบูล - พระราชวังโดลมาบาห์เช - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - สไปซ์บาซาร์ - เตอร์กิช ดีไลท์ - หอคอย กาลาตา - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - วิหารเซนต์โซเฟีย - พระราชวังโทพคาปึ
 เมืองเอซีบัต - นั่งเรือข้ามฟากช่องแคบคาร์คาเนลส์ - เมืองชานัคคาเล - ม้าไม้จำลองเมืองทรอยริมทะเล - อุทยานแห่งชาติทรอย - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย
 นั่งกระเช้า ชมวิวเมืองโบราณเปอร์กามัน - วิหารอะโครโปลิส - วิหารโอลิมเปียนเซอุส - โรงละครอะโครโปลิส - เมืองคูซาดาซี - โรงงานผลิตเครื่องหนัง - เมืองเอฟฟิซุส - ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ - หอสมุดเซลซุส - บ้านพระแม่มารี
 เมืองปามุคคาเล - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส
 เมืองอิสปาร์ตา - สวนดอกไม้ หรือสวนผลไม้ - เมืองคัปปาโดเกีย - ที่พักคาราวานเซราย - เมืองคัปปาโดเกีย - ชมโชว์ระบำ Belly Dance
 ชมบอลลูนหลากสี (ไม่รวมค่าขึ้นบอลลูน) - เมืองเกอเรเม - เมืองใต้ดิน - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม - หุบเขาพาซาแบค - หุบเขานกพิราบ - หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิก - โรงงานเครื่องประดับ - สนามบินไกเซรี - บินภายในสู่ สนามบินอิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำการเดินทางเข้าตุรกี : ต้องแสดงเอกสาร “อย่างใดอย่างหนึ่ง” ต่อไปนี้ เอกสารยืนยันการฉีดวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติจาก WHO ครบ 2 โดสแล้ว (1 โดส สำหรับ Johnson&Johnson) โดยโดสที่ 2 จะต้องได้รับการฉีดมาแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือ ผลยืนยันการหายป่วยจากการติดเชื้อโควิดในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา หรือ แสดงผลตรวจโควิด-19 เป็นลบ ด้วยวิธี RT-PCR ภายใน 72 ช.ม.
เดินทาง :
Z8436
เตอร์กิช แอร์ไลน์

แพ็คเกจทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z8436
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿50,999
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - แพ็คเกจตุรกี Free & Easy (บินภายใน 2 ขา) : เดินทางเอง มีความยืดหยุ่น เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการเที่ยวเอง - บริการ ตั๋วเครื่องบิน - ที่พัก ระดับ 4 ดาว 5 คืน - บริการอาหาร 8 มื้อ - ทัวร์คัปปาโดเกีย 1 วันเต็ม (ไกด์พูดอังกฤษนำเที่ยว) - บริการรถรับส่ง ตามรายการ / ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย / คณะออกเดินทาง 4 ท่านขึ้นไป
ไม่รวม ค่าทิปไกด์และคนขับท่านละ 5 USD/ วัน (วันที่มีบริการคนขับหรือไกด์) สามารถให้มากกว่าที่แจ้งได้ - ค่าตรวจ RT PCT ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง เพื่อใช้ในการเช็คอินขาไป (ก่อนออกจากไทย) - ค่าตรวจ RT PCR ขาเข้าประเทศไทย (ตรวจที่ต่างประเทศ ประมาณท่านละ 35 USD) - ค่าโรงแรมกักตัวตอนมาถึงประเทศไทย (Test & Go / ASQ) - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ทำวัคซีนพาสปอร์ต - ทำ Thailand Pas - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - พักบนเครื่อง
 สนามบินอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล - บริการรถรับจากสนามบิน ส่งที่พัก (ใจกลางเมือง) - อิสระพักผ่อน
 บริการอาหารเช้า ห้องอาหารที่พัก - อิสระเที่ยวเองในเมืองอิสตันบูล (ไม่มีไกด์, รถบริการ)
 บริการอาหารเช้า ห้องอาหารที่พัก - บริการรถรับจากที่พัก ส่งสนามบินอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล - บินภายในสู่ สนามบินสนามบินไคเซอรี่ - บริการรถรับสนามบิน ส่งที่พักเมืองคัปปาโดเกีย - บริการอาหารค่ำที่พัก
 บริการอาหารเช้า ห้องอาหารที่พัก - พบไกด์ท้องถิ่นพูดอังกฤษ (Driver Local Guide with License) พาเที่ยวนครใต้ดิน - เมืองไคมัคลี - เมืองเกอเรเม่ - หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานทอพรม และโรงงานเซรามิค - กลับที่พัก - บริการอาหารค่ำ ห้องอาหารที่พัก
 บริการอาหารเช้า ห้องอาหารที่พัก - อิสระเที่ยวเอง ในเมืองคัปปาโดเกีย (ไม่มีไกด์ / รถบริการ) - บริการอาหารค่ำ ห้องอาหารที่พัก
 บริการอาหารเช้า ห้องอาหารที่พัก - อิสระพักผ่อน - พนักงานขับรถรับที่โรงแรม ส่งสนามบินสนามบินไคเซอรี่ - แวะพักเปลี่ยนเครื่อง สนามบินอิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำการเดินทางเข้าตุรกี : ต้องแสดงเอกสาร “อย่างใดอย่างหนึ่ง” ต่อไปนี้ เอกสารยืนยันการฉีดวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติจาก WHO ครบ 2 โดสแล้ว (1 โดส สำหรับ Johnson&Johnson) โดยโดสที่ 2 จะต้องได้รับการฉีดมาแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือ ผลยืนยันการหายป่วยจากการติดเชื้อโควิดในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา หรือ แสดงผลตรวจโควิด-19 เป็นลบ ด้วยวิธี RT-PCR ภายใน 72 ช.ม. หรือ ATK 48 ช.ม.
 เนื่องจากเป็นตั๋วโปรโมชั่นของสายการบิน เมื่อชำระค่าบริการยอดเต็มจำนวนแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไขชื่อผู้เดินทาง หรือยกเลิกขอคืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 24/6/2565 ถึง 31/10/2565 : ราคาเริ่มต้น ต่อท่าน (คณะเดินทาง 4 ท่านขึ้นไป)
Z8425
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z8425
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿41,888
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - สัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป ตุรกี (บินภายใน 2 เที่ยว) : เมืองโบราณเอฟฟิซุส - ปราสาทปุยฝ้าย - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอราเม่ - นครใต้ดิน - หุบเขาแห่งเทพนิยายสีชมพู - สุเหร่าสีน้ำเงิน - พระราชวังทอปกาปึ - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต - ฟรี!! พวงกุญแจ Key Ring Evil Eye เครื่องรางนำโชคของประเทศตุรกี ท่านละ 1 อัน - ฟรี!! Pomegrante Tea หรือ Apple Tea ชาท้องถิ่นทำมาจากทับทิม หรือแอปเปิ้ล ท่านละ 1 กล่อง - พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน - ฟรี Wifi On Bus
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 80 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) ต่อทริป ต่อท่าน ตามธรรมเนียม หรือ ประมาณ 2,800 บาท - ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉลี่ย 1-2 USD ต่อท่าน กรณีใช้บริการ BELL BOY ของแต่ละโรงแรม - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ทำวัคซีนพาสปอร์ต - ทำ Thailand Pass

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินอตาเติร์กกรุงอิสตันบูล - บินภายในสู่ เมืองอิซเมียร์ - เมืองคูซาดาซี - บ้านพระแม่มารี - วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ - โบสถ์เซนต์จอห์น - มัสยิดอิสเบ - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ - ร้านขนม - โรงงานเครื่องหนัง - ปามุคคาเล่
 เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองเฮียราโพลิส (เดินทางก.ค. ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ณ Kuyucak Village) - เมืองคอนย่า - Caravansarai - เมืองคัปปาโดเกีย
 เมืองคัปปาโดเกีย - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอราเม่ - นครใต้ดิน - ชมระบำหน้าท้อง (จัดแสดงบางวัน กรณีเดินทางตรงกับวันที่งดจัดแสดง ผู้จัดทัวร์ขอยกเลิกการชมโชว์)
 เมืองคัปปาโดเกีย - ชมโรงงานทอพรม - หุบเขาแห่งเทพนิยายสีชมพู - โรงงานจิวเวอร์รี่ และ เซรามิค - หุบเขาอุซิซาร์ - บินภายในสู่เมืองอิสตันบูล - เข้าที่พัก
 กรุงอิสตันบูล - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - พระราชวังทอปกาปึ - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - สวนดอกทิวลิป อีเมอร์กัน พาร์ค (ชมดอกไม้เฉพาะคณะเดินทางเม.ย. 65) - ตลาดในร่ม Grand Bazaar
 เมืองอิสตันบูล - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต (อิสระอาหารค่ำ) - สนามบินเมืองอิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ให้บริการแก่ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม และมีวัคซีนพาสปอร์ตแล้วเท่านั้น - ประเทศตุรกี รองรับวัคซีนทุกยี่ห้อ
เดินทาง :
Z8424
มาฮานแอร์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z8424
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : W5-มาฮานแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿28,888
โปรนาทีทอง! คลิกแชร์ LINE หรือ Facebook รับ โปรรูดบัตร 0% ชำระมัดจำภายในวันที่ 7 ก.ค.
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - สัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป ตุรกี : สุเหร่าสีน้ำเงิน - พระราชวังทอปกาปึ - ทะเลสาบเกลือ - นครใต้ดิน - ปล่องไฟนางฟ้า - เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ - วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ - ฟรี!! พวงกุญแจ Evil Eye เครื่องรางนำโชคของประเทศตุรกี ท่านละ 1 อัน - ฟรี!! ชาท้องถิ่นทำมาจากทับทิม หรือแอปเปิ้ล ท่านละ 1 กล่อง - พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน - ฟรี Wifi On Bus
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 80 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) ต่อทริป ต่อท่าน ตามธรรมเนียม หรือ ประมาณ 2,800 บาท - ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉลี่ย 1-2 USD / ท่าน กรณีใช้บริการ BELL BOY ของแต่ละโรงแรม - ค่าตรวจโควิด-19 ก่อนการเดินทาง 72 ชั่วโมง (ถ้ามี ตามมารตการรัฐ) - ค่า Package Test & Go และ ค่าตรวจ Covid โดย RT-PCR (ตามที่รัฐบาลกำหนด) - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ทำวัคซีนพาสปอร์ต - ทำ Thailand Pass

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงเตหะราน - สนามบินอตาเติร์ก กรุงอิสตันบูล - เข้าที่พัก
 เมืองอิสตันบูล - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - สวนดอกทิวลิป อีเมอร์กัน พาร์ค (เข้าชมเฉพาะคณะเดินทาง เม.ย.) - พระราชวังทอปกาปึ - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - เมืองอังการ่า
 ทะเลสาบเกลือ - คัปปาโดเกีย - นครใต้ดิน - โรงงานทอพรม - หุบเขาแห่งเทพนิยายสีชมพู - โรงงานจิวเวอร์รี่ และโรงงานเซรามิค - ระบำหน้าท้อง (จัดแสดงบางวัน กรณีเดินทางตรงกับวันที่งดจัดแสดง ผู้จัดทัวร์ขอยกเลิกการชมโชว์)
 ทัวร์เสริม ขึ้นบอลลูน - เมืองเกอเรเม - หุบเขานกพิราบ - ปล่องไฟนางฟ้า - เมืองคอนย่า - เมืองปามุคคาเล่ (เดินเทางเดือนก.ค. ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ Kuyucak Village) - แวะชม CARAVANSARAI - เมืองปามุคคาเล่
 เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองเฮียราโพลิส - เมืองคูซาดาซี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ - บ้านพระแม่มารี - ร้านขนม TURKISH DELIGHT - เมืองคูซาดาซึ
 เมืองคูซาดาซึ - โรงงานเครื่องหนัง - วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ - โบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น - ถ่ายรูปมัสยิด อิสเบ - เมืองอิสตันบูล
 สนามบินกรุงอิสตันบูล - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินเตหะราน
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ให้บริการแก่ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม และมีวัคซีนพาสปอร์ตแล้วเท่านั้น - ประเทศตุรกี รองรับวัคซีนทุกยี่ห้อ
เดินทาง :
Z8423
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z8423
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ทัวร์ตุรกี
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿35,988
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - สัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป : สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - พระราชวังทอปกาปึ - ทะเลสาบเกลือ - นครใต้ดิน - ระบำหน้าท้อง - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต - ฟรี!! Bracelet Evil Eye เครื่องรางนำโชคของประเทศตุรกี ท่านละ 1 ชิ้น - ฟรี!! ชาท้องถิ่นทำมาจากทับทิม หรือแอปเปิ้ล ท่านละ 1 กล่อง - พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 80 (USD) ต่อทริป ต่อท่าน - ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉลี่ย 1-2 USD / ท่าน กรณีใช้บริการ BELL BOY ของแต่ละโรงแรม - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ทำวัคซีนพาสปอร์ต หรือ E-Vaccine Passport หรือ หลักฐานการฉีดวัคซีนจากแอปหมอพร้อม

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินอตาเติร์ก กรุงอิสตันบูล - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - พระราชวังทอปกาปึ - เมืองหลวง อังการ่า
 เมืองอังการ่า - ทะเลสาบเกลือ - นครใต้ดิน - ระบำหน้าท้อง (จัดแสดงบางวัน กรณีเดินทางตรงกับวันที่งดจัดแสดง ผู้จัดทัวร์ขอยกเลิกการชมโชว์) - เมืองคัปปาโดเกีย
 ทัวร์เสริม ขึ้นบอลลูน - ชมโรงงานจิวเอวร์รี่ และโรงงานเซรามิค - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม - หุบเขาเดฟเรนท์ - หุบเขาอุซิซาร์ - เมืองปามุคคาเล่
 ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองเฮียราโพลิส - ชมโรงงานคอตตอน - โรงงานเครื่องหนัง - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ - เมืองคูซาดาซึ Kusadasi
 วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ - ถ่ายรูปโบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น - ถ่ายรูป ISA BEY MOSQUE - ร้านขนม Turkish Delight - เมืองโบราณเปอร์กามัม - วิหารแดง คึซึลอัฟลู - เมืองชานัคคาเล่
 ม้าไม้จำลองเมืองทรอย - กรุงอิสตันบูล - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต - ย่าน Balat & Fenner - สนามบินอตาเติร์กกรุงอิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ให้บริการแก่ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม และมีวัคซีนพาสปอร์ตแล้วเท่านั้น - ประเทศตุรกี รองรับวัคซีนทุกยี่ห้อ
เดินทาง :
Z8058
Self Travel-เดินทางเอง

แพ็คเกจทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z8058
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿36,900
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - แพ็คเกจล่องเรือทะเลเอเจี้ยน พักบนเรือสำราญ Royal Caribbean, Odyssey Of The Seas, Cruise Only : เส้นทาง โรม, อิตาลี - กรีซ - ครีต - อิตาลี
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวม ค่าวีซ่าเชงเก้น แบบ Multiple - ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ารถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าสำรองที่นั่งในห้องอาหารพิเศษ ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท ชา, กาแฟชนิดพิเศษ - ค่า WIFI บนเรือ - ค่าประกันสุขภาพ กรณีติดโควิด-19 ในระหว่างท่องเที่ยว - ค่าตรวจ Negative Covid-19 RT-PCR ที่ออกก่อนการเดินทาง 72 ช.ม. - ค่ากักตัว ASQ 14 วัน หลังจากเดินทางกลับเข้าไทย (ถ้ามี)

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป กลับ) - แนะนำบินเข้า สนามบินฟีอูมีชีโน, โรม - อิสระเดินทางสู่ท่าเทียบเรือ Rome (Civitavecchia), Italy - อิสระเช็คอินขึ้นเรือสำราญ Odyssey of the Seas ด้วยตัวเอง - อิสระพักผ่อนบนเรือ - Depart 17:00 PM
 At Sea (Cruising) เรือล่องทะเลตลอดวัน - อิสระทํากิจกรรมตามอัธยาศัยบนเรือ
 Arrival 13:00 PM ลงเรือเล็ก Tendered สู่เทียบท่า Santorini, Greece - Depart 22:00 PM
 Arrival 7:00 AM Mykono, Greece - Depart 22:00 PM
 Arrival 7:00 AM Chania, Creta - Depart 15:00 PM
 At Sea (Cruising) เรือล่องทะเลตลอดวัน - อิสระทํากิจกรรมตามอัธยาศัยบนเรือ
 Arrival 5:00 AM Naples (Capri), Italy - อำลาเรือสำราญ - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 17/7/2565 ถึง 23/7/2565 : พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Interior (ราคาต่อท่าน พัก 2 ท่านต่อห้อง) ราคาเริ่มต้น
Z5598
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z5598
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿94,000
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - แพ็คเกจเรือสำราญ Celestyal Crystal, Cruise Only เส้นทาง พิรีอุส, กรีซ - อิสตันบูล, ตุรกี - ชานักกาเล, ตุรกี - โวลอส, กรีซ - เฮอราคลิออน, กรีซ - ซานโตรินี่, มิโคนอส, กรีซ - พิรีอุส, กรีซ
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่ไทยอำนวยความสะดวก / ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไป, กลับ - ค่ารถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่ม, WIFI บนเรือ

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ(ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลง สนามบินเอเธนส์ - อิสระสู่ท่าเทียบเรือเมืองพิรีอุส, กรีซ - อิสระเช็คอินขึ้นเรือสำราญ Celestyal Crystal - Departure 16.00 PM
 Arrival 15.30 PM เทียบท่า อิสตันบูล, ตุรกี - Overnight
 .-. อิสตันบูล, ตุรกี - Departure 20.00 PM
 Arrival 7.00 AM เทียบท่า ชานักกาเล, ตุรกี - Departure 17.00 PM
 Arrival 7.00 AM เทียบท่า โวลอส, กรีซ - Departure 17.00 PM
 Arrival 13.00 PM เทียบท่า เฮอราคลิออน, กรีซ - Departure 23.59 PM
 Arrival 7.00 AM เทียบท่า ซานโตรินี่, กรีซ - Departure 13.00 PM - Arrival 19.00 PM ท่าเรือ มิโคนอส, กรีซ - Overnight
 .-. ท่าเรือ มิโคนอส, กรีซ - Departure 14.00 PM
 Arrival 9.00 AM เทียบท่า เมืองพิริอุส ประเทศกรีซ - อำลาเรือสำราญ - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
Z5579
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z5579
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿41,900
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - แพ็คเกจล่องเรือสำราญ Celestyal Olympia, Cruise Only เส้นทาง พิรีอุส - มิโครนอส, กรีซ - คุซาดาซี, ตุรกี - พัตมอส, กรีซ - เฮอราคลิออน - ซาโตรินี่, กรีซ - พิรีอุส
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่ไทยอำนวยความสะดวก / ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไป, กลับ - ค่ารถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่ม และ ค่า WIFI บนเรือสำราญ

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ(ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลง สนามบินเอเธนส์ - อิสระสู่ท่าเทียบเรือเมืองพิรีอุส, กรีซ - อิสระเช็คอินขึ้นเรือสำราญ Celestyal Olympia - Departure 11.30 AM - Arrival 18.00 PM เทียบท่า มิโครนอส, กรีซ - Departure 23.00 PM
 Arrival 7.30 AM เทียบท่า คุซาดาซี, ตุรกี - Departure 13.00 PM - Arrival 17.00 PM เทียบท่า พัตมอส, กรีซ - Departure 21.30 PM
 Arrival 7.00 AM เทียบท่า เฮอราคลิออน, กรีซ - Departure 12.00 PM - Arrival 16.30 PM เทียบท่า ซานโตรินี่, กรีซ - Departure 21.30 PM
 Arrival 7.00 PM เรือเทียบท่า เมืองพิริอุส ประเทศกรีซ - อำลาเรือสำราญ - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :