เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
  แพคเกจทัวร์วันหยุดเทศกาล  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 2
จากทั้งหมด  2 รายการ

ทัวร์ราคาถูก 2566 / 2023

Z9772
เจจูแอร์

ทัวร์ราคาถูก 2566 / 2023

รหัสทัวร์ : Z9772
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 7C-เจจูแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿20,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ทัวร์เกาหลีใต้ - Jeju Special Package Spring (เหมาลำ) : ถนนกังหันชินซางวินด์มิล - แหลมซงอัคซาน - ทุ่งดอกเรป - ไร่ชาเขียวโอซุลล็อค - น้ำตกชอนจียอน - ล่องเรือครูซ ตามรอยมรดกโลก - ฮัลโหล คิตตี้ มิวเซี่ยม - โชว์กายกรรม - ทุ่งหญ้าบนเขาแซ-พยอล-โอรึม - นั่งรถไฟเที่ยว ECOLAND - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ภูเขาไฟซองซาน อิลจุลบง - ชายหาดโขดหิน ควังชีกี - ชายหาดอีโฮเทอู

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินเชจู - ถนนกังหันชินซางวินด์มิล - แหลมซงอัคซาน หรือ SUMOKWON PARK - ชมทุ่งดอกคาโนลา - วัดซันบัง โพมุนซา - ไร่ชาเขียวโอซุลล็อค
 น้ำตกชอนจียอน - ล่องเรือครูซ ตามรอยมรดกโลก - ฮัลโหล คิตตี้ มิวเซี่ยม - โชว์กายกรรม - ทุ่งหญ้าบนเขาแซ พยอล โอรึม
 ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - นั่งรถไฟเที่ยว ECOLAND - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ -ภูเขาไฟซองซาน อิลจุลบง - ชายหาดโขดหิน ควังชีกี
 ศูนย์แสดงชุดเครื่องนอน SESA LIVING - ถนนสายรุ้งเชจู - ซุปเปอร์มาร์เก็ต ละลายเงินวอน - ร้านค้าปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE - ช้อปปิ้งในเมือง - สนามบินเชจู - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 รายการนี้ต้องวางเงินประกันการเดินทาง ว่าผู้เดินทางต้องไปท่องเที่ยว พร้อมคณะ และเดินทางกลับประเทศไทยพร้อมคณะเท่านั้น เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท หรือ 300,000 วอน หากผู้เดินทางไป-กลับถูกต้องตามเงื่อนไข จะได้รับเงินประกันคืนเต็มจำนวนหลังจากเดินทางกลับไทยประมาณ 5-10 วันทำการ - หากผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้ บริษัทไม่มีอำนาจใดๆ หรือส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ผู้เดินทางต้องจัดการเอกสารส่วนตัว เที่ยวบิน และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นเองทั้งหมด และขอสวนสิทธิไม่คืนเงินประกันทุกกรณี
 ไม่รวม ค่าธรรมเนียมทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 1,500 บาท ต่อท่านตลอดทริป - ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว (ผู้เดินทางต้องยื่นด้วยตนเองเท่านั้น) - ค่าปรับ หรือค่าธรรมเนียม หากไม่สามารถผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง - ค่าลงทะเบียน K-ETA จากปกติ 1000 บาท ลดเหลือ 500 บาท ต่อท่าน ต่อครั้ง - ค่ากักตัว (กรณีติดเชื้อโควิด) - ชาวต่างชาติมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 3,000 บาท - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport
Z8701
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์ราคาถูก 2566 / 2023

รหัสทัวร์ : Z8701
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿4,897
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - ดำน้ำทะเลชุมพร : พระบรมธาตุสวี - หาดทุ่งวัวแล่น - ดำน้ำทะเลอ่าวไทยชุมพร - ศาลเจ้ากรมหลวงชุมพร - จุดชมวิวเขามัททรี - หาดทรายรี
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท - ชาวต่างชาติชำระเพิ่มท่านละ 1,000 บาท - ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม โปรดติดต่อบริษัททัวร์ กรณีต้องการทานแยกจากเซตโต๊ะทัวร์จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ ปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ) - แวะถ่ายรูปชมวิวเมืองสามอ่าว จ.ประจวบคีรียันธ์ - พระบรมธาตุสวี - หาดทุ่งวัวแล่น - เข้าที่พัก
 ดำน้ำทะเลอ่าวไทยชุมพร - (เดินทางวันคู่) เที่ยวเกาะมาตรา - เกาะหลักแรด - เกาะละวะ - เกาะลังกาจิว หรือ (เดินทางวันคี่) เที่ยวเกาะง่ามน้อย - เกาะง่ามใหญ่ - เกาะกะโหลก - เกาะทะลุ - เข้าที่พักหาดทุ่งวัวแล่น
 ศาลเจ้ากรมหลวงชุมพร - จุดชมวิวเขามัททรี - หาดทรายรี - สะพานไม้เคี่ยม - แวะร้านของฝาก - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
รายการที่ 1 ถึง 2
จากทั้งหมด  2 รายการ
 แพคเกจทัวร์ต่างประเทศราคาถูก 2566 / 2023 จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  
  ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก 2566 / 2023
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ราคาถูก 2566 / 2023, โปรแกรมท่องเที่ยวราคาถูก 2566 / 2023 และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์เรือสำราญทัวร์เรือสำราญ
ทัวร์จีนทัวร์จีน
ทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์เกาหลีใต้ทัวร์เกาหลีใต้
ทัวร์เขมรทัวร์เขมร
ทัวร์มาเลเซียทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์สิงคโปร์ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวันทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์เวียดนามทัวร์เวียดนาม
ทัวร์อินเดียทัวร์อินเดีย
ทัวร์เนปาลทัวร์เนปาล
ทัวร์อินโดนีเซียทัวร์อินโดนีเซีย
ทัวร์อิยิปต์ทัวร์อิยิปต์
ทัวร์ลาวทัวร์ลาว
ทัวร์เมียนมาร์ทัวร์เมียนมาร์
ทัวร์ภูฎานทัวร์ภูฎาน
ทัวร์จอร์แดนทัวร์จอร์แดน
ทัวร์อิสราเอลทัวร์อิสราเอล
ทัวร์อิหร่านทัวร์อิหร่าน
ทัวร์ตุรกีทัวร์ตุรกี
ทัวร์ฮ่องกงทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ทิเบตทัวร์ทิเบต
ทัวร์เฉิงตูทัวร์เฉิงตู
ทัวร์มาเก๊าทัวร์มาเก๊า
ทัวร์มัลดีฟส์ทัวร์มัลดีฟส์
ทัวร์ดูไบทัวร์ดูไบ
ทัวร์ฟิลิปปินส์ทัวร์ฟิลิปปินส์
ทัวร์ศรีลังกาทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์โอมานทัวร์โอมาน
ทัวร์เลบานอนทัวร์เลบานอน
ทัวร์บรูไนทัวร์บรูไน
ทัวร์จอร์เจียทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์อุซเบกิสถานทัวร์อุซเบกิสถาน
ทัวร์กาตาร์ทัวร์กาตาร์
ทัวร์ออสเตรเลียทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรปทัวร์ยุโรป
ทัวร์รัสเซียทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ฝรั่งเศสทัวร์ฝรั่งเศส
ทัวร์อิตาลีทัวร์อิตาลี
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
ทัวร์อังกฤษทัวร์อังกฤษ
ทัวร์เยอรมนีทัวร์เยอรมนี
ทัวร์ยูเครนทัวร์ยูเครน
ทัวร์โครเอเชียทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์กรีซทัวร์กรีซ
ทัวร์สเปนทัวร์สเปน
ทัวร์ไอซ์แลนด์ทัวร์ไอซ์แลนด์
ทัวร์สแกนดิเนเวียทัวร์สแกนดิเนเวีย
ทัวร์ยุโรปตะวันออกทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์เชคทัวร์เชค
ทัวร์กรีนแลนด์ทัวร์กรีนแลนด์
ทัวร์อเมริกาทัวร์อเมริกา
ทัวร์แคนาดาทัวร์แคนาดา
ทัวร์บราซิลทัวร์บราซิล
ทัวร์เม็กซิโกทัวร์เม็กซิโก
ทัวร์อเมริกาใต้ทัวร์อเมริกาใต้
ทัวร์แอฟริกาทัวร์แอฟริกา
ทัวร์แอฟริกาใต้ทัวร์แอฟริกาใต้
ทัวร์เคนยาทัวร์เคนยา
ทัวร์มาดากัสการ์ทัวร์มาดากัสการ์
ทัวร์เอธิโอเปียทัวร์เอธิโอเปีย
ทัวร์โมรอคโคทัวร์โมรอคโค
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | ทัวร์เที่ยวไทย | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 20042023 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/09568
TOP