เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
  แพคเกจทัวร์วันหยุดเทศกาล  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 24
จากทั้งหมด  305 รายการ

ทัวร์วันวาเลนไทน์ 2566 / 2023

Z9832
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿54,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โอซาก้า - โตเกียว : ชมด้านนอก ปราสาทโอซาก้า - วัดปราสาททอง - วัดคิโยมิสึ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ (ไม่รวมค่าเข้าที่ว่าการอำเภอเก่า) - ชมลิงออนเซ็น - ชมด้านหน้า ปราสาทมัตสึโมโต้ - ลานสกี ฟูจิเท็น (ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์สกี) - หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค - เทศกาลประดับไฟหมู่บ้านเยอรมัน - ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ - วัดอาซากุสะ - ตลาดปลาซึกิจิ
พิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปู, Yakiniyu Shabu, หมูย่างใบโอบะ - แช่ออนเซน 1 คืน - พักโตเกียว 1 คืน ระดับ 3 ดาว - รวมประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุ - โหลดน้ำหนักกระเป๋าใต้เครื่อง 20 กก.

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินคันไซ โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า (ไม่รวมค่าเข้าชมด้านในปราสาท) - ย่านชินไซบาชิ - เกียวโต - วัดปราสาททอง - วัดคิโยมิสึ
 หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ (ไม่รวมค่าเข้าชมที่ว่าการอำเภอเก่า)
 ชมลิงออนเซ็น - ปราสาทมัตสึโมโต้ (ไม่รวมค่าเข้าชมด้านในปราสาท) - แช่น้ำแร่ออนเซ็น
 ลานสกี ฟูจิเท็น (ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์สกี) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค - เทศกาลประดับไฟหมู่บ้านเยอรมัน - ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ (อิสระอาหารค่ำ)
 วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเซะ - ตลาดปลาซึกิจิ (อิสระอาหารเที่ยง) - ชิซุย พรีเมียม เอาท์เลท - ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500.- ต่อทริป ต่อท่าน - ค่าวีซ่าท่องเที่ยว (ถ้ามี) - ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม - กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทัวร์ ท่านละ 100 USD (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท) - ค่าตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ตรวจก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง และเป็นแบบฟอร์มที่ทางญี่ปุ่นกำหนด พร้อมมี ใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (สำหรับผู้เดินทางที่ได้รบัวัคซีนไม่ถึบง 3 โดส) - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport
Z9827
เตอร์กิช แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿49,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - Miraculous Turkiye ตุรเคีย (บินภายใน 1 ขา) : สุเหร่าสีน้ำเงิน - โบสถ์เซนต์โซเฟีย - พระราชวังโดลมาบาชเช่ - ล่องเรือชม ช่องแคบบอสฟอรัส - ม้าไม้จำลองแห่งทรอย - บ้านพระแม่มารี - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองคัปปาโดเกีย - คาราวานสไลน์ - โชว์ระบำหน้าท้อง - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม - นครใต้ดิน
พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน - เมนูพิเศษ Mixed Seafood Platter - มื้อค่ำ ณ Seven hill Restaurant - ไก่ย่าง และแกะย่างบนกระทะร้อน / โหลดน้ำหนักกระเป๋าใต้เครื่อง 30 กก.

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 อิสตันบูล - ฮิปโปโดรม - สุเหร่าสีน้ำเงิน - โบสถ์เซนต์โซเฟีย - พระราชวังทอปกาปี - พระราชวังโดลมาบาชเช่ - แกรนด์บาซาร์ - หอคอยกาลาตา - Taksim
 อิสตันบูล - ล่องเรือชม ช่องแคบบอสฟอรัส - ม้าไม้จำลองแห่งทรอย
 เมืองคูซาดาซี - เอเฟซุส - ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ - บ้านพระแม่มารี
 ซิรินเซ - ปราสาทปุยฝ้าย
 เมืองคอนย่า - เมืองคัปปาโดเกีย - คาราวานสไลน์ - โชว์ระบำหน้าท้อง
 พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม - นครใต้ดิน - หุบเขาพาซาแบค
 อิสตันบูล - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น (70 USD) ตลอดการเดินทาง - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน - ทิปพนักงานยกกระเป๋าเดินทาง - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport
Z9822
แอร์เอเชียเอ็กซ์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿49,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฮอกไกโด - โอตารุ - เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง : คลองโอตารุ - งานเทศกาลประดับไฟ Otaru Snow Story - ลานสกี - ศาลเจ้าฮอกไกโด - ตลาดปลาโจไก - มิตซุยเอาท์เล็ต - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง Sapporo Snow Festival
เมนูพิเศษ ชาบูบุฟเฟ่ต์ บุฟเฟต์ปิ้งย่าง ขาปูยักษ์ - ฟรี Wifi on Bus - รวมประกันสุขภาพครอบคลุมการรักษาโควิด - พักโอตารุ 1 คืน - ซัปโปโร ติดย่านช้อปปิ้ง 2 คืน

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินชิโตเสะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ถนนนากามิเสะ - งานเทศกาลประดับไฟ Otaru Snow Story
 ลานสกี - ศาลเจ้าฮอกไกโด - พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร - Duty Free - เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง Sapporo Snow Festival
 ตลาดปลาโจไก - มิตซุยเอาท์เล็ต - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - อิสระชมงานเทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง Sapporo Snow Festival (อิสระอาหารค่ำ)
 สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ค่าทิปไกด์, พนักงานขับรถ รวมทั้งทริป 1,500 บาท ต่อท่าน - ค่า PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง พร้อมเอกสารรับรองฉบับภาษาอังกฤษ ด้วยแบบฟอร์มของญี่ปุ่น (สำหรับผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนไม่ถึง 3 โดส) - ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม หลังจากออกตั๋วไปแล้ว - ค่าอาหารบางมื้อ รวมถึงค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากที่ทัวร์จัด เช่น อาหารเจ อาหารมังสวิรัติ และอาหารอิสลาม มุสลิม - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport
Z9808
เจจูแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 7C-เจจูแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿35,499
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ทัวร์เกาหลีใต้ - Seoul Freedom + Jeju Trip Winter : เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเอง - ชมหิมะบนภูเขาฮัลลาซาน - ถนนสายรุ้งเชจู - ศูนย์แสดงชุดเครื่องนอน SESA LIVING - ชายหาดอีโฮเทอู - ร้านค้าปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE
พักโซล 2 คืน - พักเชจู 1 คืน

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินนานาชาติเชจู - บินภายในสู่ สนามบินกิมโป - อิสระเที่ยวเองในโซล (ไม่มีรถ, ไกด์, อาหารเที่ยง และอาหารค่ำ บริการ)
 อิสระเที่ยวเองในโซล (ไม่มีรถ, ไกด์, อาหารเที่ยง และอาหารค่ำ บริการ)
 เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเอง (ไม่มีรถ, ไกด์, อาหารเที่ยงบริการ - สนามบินกิมโป - บินภายในสู่ สนามบินนานาชาติเชจู - บริการอาหารค่ำ - เข้าที่พัก
 ภูเขาฮัลลาซาน - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ถนนสายรุ้งเชจู - ศูนย์แสดงชุดเครื่องนอน SESA LIVING - ชายหาดอีโฮเทอู - ซุปเปอร์มาร์เก็ต ละลายเงินวอน - ร้านค้าปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE - สนามบินเจจู - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ค่าลงทะเบียน K-ETA - ค่าตรวจโควิด (ถ้ามี) - ค่าบริการ (Service Charge) 1,500 บาท หรือ 50,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป - ค่าปรับ หรือค่าธรรมเนียมหากไม่สามารถผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง - กรณีท่านติดโควิดที่เกาหลีต้องเสียค่าใช้จ่ายค่ากักตัวด้วยตัวเอง 7 วัน - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน กรณีไม่ผ่าน KETA - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
Z9792
ไทยเวียดเจ็ท แอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿24,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - บินตรงสู่ ฟุกุโอกะ เที่ยวครบ เที่ยวเต็ม ไม่มีฟรีเดย์ : ศาลเจ้าดาไซฟุ - หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล - บ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติ อุมิจิโกคุ - สวนดอกไม้ โคโจโนะโนะฮานาโนะซาโตะ - ชมด้านนอก ปราสาทคุมาโมโตะ - โทสุ พรีเมี่ยมเอ้าท์เลต - กันดั้มแห่งฟุกุโอกะ - ย่านช้อปปิ้งเทนจิน
WIFI FREE ON BUS - น้ำดื่มบริการวันละ 1 ขวด - แช่น้ำแร่ออนเซ็น 1 คืน - รวมประกันอุบัติหตุ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินฟุกุโอกะ - วัดนันโซอิน - ศาลเจ้าดาไซฟุ - หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล - แช่น้ำแร่ออนเซ็น
 บ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติ อุมิจิโกคุ - ชิโนอิเกะ จิโกกุ - สวนดอกไม้ โคโจโนะโนะฮานาโนะซาโตะ - ทุ่งหญ้าคุซาเซนริ - ชมด้านนอก ปราสาทคุมาโมโตะ - แหล่งช้อปปิ้งโจไซเอน - AEON MALL (อิสระอาหารค่ำ)
 โทสุ พรีเมี่ยมเอ้าท์เลต (อิสระอาหารเที่ยง) - กันดั้มแห่งฟุกุโอกะ - ช้อปปิ้ง Duty Free - ย่านช้อปปิ้งเทนจิน (อิสระอาหารค่ำ)
 สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 เมื่อชำระค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น (แต่สามารถเปลี่ยนผู้เดินทางได้ตามเงื่อนไขของสายการบิน)
 ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ ตามธรรมเนียม (ชำระทุกท่าน ยกเว้น ทารกอายุไม่เกิน 2 ปี ยกเว้นให้) ขอเก็บค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ณ สนามบินในวันเช็คอินท่านละ 2,000 บาท ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง - ค่าวีซ่าญี่ปุ่น (ถ้ามี) - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ค่าตรวจ RT-PCR ขาออกจากไทย ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง ออกใบรับรองผลการตรวจภาษาอังกฤษ พร้อมเอกสารรับรองผลตรวจแบบฟอร์มจากญี่ปุ่น เซ็นต์, ประทับตราสถานพยาบาล (สำหรับท่านที่ได้รับวัคซีนไม่ครบ 3 เข็ม)
Z9791
ฮ่องกง แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HX-ฮ่องกง แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿14,841
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
ทัวร์ฮ่องกง - ไหว้พระ 6 วัด : วัดกวนอู - เจ้าแม่ทับทิม - เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ - วัดแชกงหมิว - หวังต้าเซียน - เจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ - ช้อปปิ้งนาธาน

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบิน Chek Lap Kok - ฮ่องกง - รีพลัสเบย์ - จุดชมวิว วิคตอเรียพีค - วัดกวนอู (วัดกวนไต่) - เจ้าแม่ทับทิม ทินหัว (อิสระอาหารค่ำ)
 เจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน (ฮงฮำ) - ร้านจิวเวอรี่, หยก - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งถนนนาธาน - ชมโชว์แสงสีเสียง The Symphony Of Lights
 อิสระช้อปปิ้งถนนนาธานตามเต็มวัน หรือเลือกซื้อ Optional Tour : 1 กระเช้านองปิง360 ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา (ไม่รวมค่ากระเช้าไป-กลับ แบบธรรมดา ท่านละ 1,500) หรือ 2. สวนสนุก Disneyland (ไม่รวมค่าบัตร เริ่มต้นผู้ใหญ่ 639HKD ต่อท่าน) - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 1,500 บาท ต่อท่าน ต่อทริป - ค่าตรวจ ATK ด้วยตัวเอง ภายใน 24 ชม. ก่อนเดินทาง โดยระบุวันตรวจ เวลาตรวจ แล้วถ่ายรูปผลตรวจคู่กับหน้าหนังสือเดินทาง แล้ว Save เป็นไฟล์รูปเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือ เพื่อแสดงให้เจ้าหน้าที่ดูก่อนขึ้นเครื่อง - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport
Z9784
ฮ่องกง แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HX-ฮ่องกง แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿15,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
ทัวร์ฮ่องกง - ฮ่องกง ไหว้พระเสริมดวง Shopping : วิคตอเรียพีค - รีพลัส เบย์ - วัดเจ้าพ่อกวนอู กวนไท - วัดเจ้าแม่ทับทิมทินหัว - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - K11 MUSEA MALL - โชว์แสงสีเสียง - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
เมนูพิเศษ ห่านย่าง

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินเช็กแล็บก๊อก - วิคตอเรียพีค - รีพลัส เบย์ - วัดเจ้าพ่อกวนอู กวนไท - วัดเจ้าแม่ทับทิมทินหัว - จิมซาจุ่ย (อิสระอาหารค่ำ)
 วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - โรงงานเครื่องประดับ - ร้านหยก - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - K11 MUSEA MALL - ถนนซุปเปอร์สตาร์ - ชมโชว์แสงสีเสียง (อิสระอาหารค่ำ)
 อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย (อิสระอาหารเที่ยง, อาหารค่ำ) หรือเลือกซื้อ Optional : 1.กระเช้านองปิง 360 ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา (ไม่รวมค่ากระเช้า พร้อมค่าเดินทาง) หรือ 2. สวนสนุก Disneyland (ไม่รวมค่าบัตรเข้า พร้อมค่าเดินทาง) - สนามบินเช็กแล็บก๊อก - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม ท่านละ 1,500 บาท ต่อทริป ต่อลูกค้า - ค่าตรวจ ATK ด้วยตัวเอง ภายใน 24 ชม. ก่อนเดินทาง โดยระบุวันตรวจ เวลาตรวจ แล้วถ่ายรูปผลตรวจคู่กับหน้าหนังสือเดินทาง แล้ว Save เป็นไฟล์รูปเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือ เพื่อแสดงให้เจ้าหน้าที่ดูก่อนขึ้นเครื่อง - ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ค่า Optional Tour
Z9774
กาตาร์แอร์เวย์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 11 วัน 8 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿119,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - แกรนด์สเปน Premium : มาดริด - พระราชวังหลวง - ปูเอลตา เดลซอล - เซโกเบีย - อาวีลา - ซาลามังกา - กาเซเรส - เมรีด้า - เซบีญ่า - ระบำฟลาเมงโก้ - เซบีญ่า - ล่องเรือแม่น้ำกัวดัลกิบีร์ - เซทเทนิล เด ลาส โบเดกาส รอนดา กรานาดา - พระราชวังอาลัมบรา - บาร์เซโลน่า - ช้อปปิ้งที่ LA ROCAVILLAGE OUTLET
บริการอาหารพื้นเมือง - ซีฟู๊ดรสเลิศ - เมนูกุ้งล๊อปสเตอร์

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องโดฮา
 สนามบินมาดริด - โทเลโด (มรดกโลก) - อัลกาลา เด เอนาเรส (มรดกโลก)
 มาดริด - โทเลโด (มรดกโลก) - อัลกาลา เด เอนาเรส (มรดกโลก)
 มาดริด - พระราชวังหลวง - พลาซ่า มายอร์ - ปูเอต้าเดลซอล
 มาดริด - เซโกเบีย - อาวีลา - ซาลามังกา
 ซาลามังกา - กาเซเรส - เมรีด้า
 เมรีด้า - เซบีญ่า - ล่องเรือ แม่น้ำกัวดัลกิบีร์ - ชมระบำฟลาเมงโก้
 เซบีญ่า - เซทเทนิล เด ลาส โบเดกาส - รอนดา - กรานาดา
 กรานาดา - พระราชวังอาลัมบรา - มหาวิหารแห่ง กรานาด้า - สนามบินกรานาด้า - บินภายในสู่สนามบินบาร์เซโลนา - เข้าที่พัก
 บาร์เซโลนา - เข้าชมมหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์ - ช้อปปิ้งย่านถนนลาลัมบา
 บาร์เซโลน่า - ช้อปปิ้งที่ La RocaVillage Outlet (อิสระอาหารเที่ยง) - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องโดฮา
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 บินเข้าสเปน : รับได้ทุกวัคซีน ฉีดครบโดสแล้ว
 ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท ต่อท่าน (รวม 1,100 บาท) - ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน - ค่าธรรมเนียมการแปลเอกสารจากศูนย์แปล สำหรับยื่นขอวีซ่า - ค่าตรวจ RT-PCR TEST (ถ้ามี) - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อที่ไม่ระบุในรายการ - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทางระบบขนส่ง ตรงถึง Center แผนกวีซ่า
Z9752
TW-ทีเวย์ แอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TW-ทีเวย์ แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿23,977
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ทัวร์เกาหลีใต้ - เกาหลี - เทศกาลโคมไฟ : ล่องเรือสู่เกาะนามิ - ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี่ ออร์แกนิก - สกีรีสอร์ท กิจกรรมลานหิมะ (ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์สกี) - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - พระราชวังเคียงบก - คลองชองกเยชอน - ช้อปปิ้งฮงแด คาเฟ่แฮรี่พอตเตอร์ - มหาวิทยาลัยอีฮวา - ฮุนไดพรีเมียมเอาท์เล็ต

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินอินชอน - ล่องเรือสู่เกาะนามิ - เทศกาลโคมไฟ
 ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี่ ออร์แกนิก - สกีรีสอร์ท กิจกรรมลานหิมะ (ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์สกี) - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - ย่านเมียนดง (อิสระอาหารค่ำ)
 คอสเมติกช็อป - ศูนย์สุขภาพน้ำมันสนเข็มแดง - สมุนไพรโสม - ฮ็อกเก็ตนามู - พระราชวังเคียงบก - คลองชองกเยชอน - ช้อปปิ้งฮงแด คาเฟ่แฮรี่พอตเตอร์ (อิสระอาหารค่ำ)
 มหาวิทยาลัยอีฮวา - ฮุนไดพรีเมียมเอาท์เล็ต (อิสระอาหารเที่ยง) - ร้านละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ ทิปหัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 1,900 บาท ต่อทริป ต่อท่าน - ค่าธรรมเนียมกรณีลง K-ETA - ค่าทำวัคซีนพาสปอร์ และ สมัคร E-Vaccine Passport จากแอปหมอพร้อม - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport
Z9740
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿129,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - ฝรั่งเศส - สวิตเซอร์แลนด์ - เยอรมนี : จัตุรัสทรอคาเดโด - ถ่ายรูปด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟท์ - เข้าชมพระราชวังแวร์ซาย - ล่องเรือบาโตมูซ - นั่งรถไฟ TGV สู่กรุงเจนีวา - เขามงฟอร์ต - ชิมไวน์ Les Celliers De Sion - แทสซ์ - เซอร์แมท - กอร์นาแกรท - อิเซล์ทวาล - สะพานไม้ชาเปล - ล่องเรือทะเลสาบ ทิทิเซ่ - น้ำตกไรน์ - ซูริค - ช้อปปิ้งบาห์นฮอฟสตราสเซอ
พักหมู่บ้านเซอร์แมท 1 คืน

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ
 สนามบินเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส - มงต์มาตร์ - จัตุรัสทรอคาเดโด - ประตูชัย - ถ่ายรูปด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟท์ - เข้าที่พัก
 เข้าชมพระราชวังแวร์ซาย - ดิวตี้ฟรี - La Samaritaine - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - ล่องเรือบาโตมูซ
 นั่งรถไฟ TGV สู่กรุงเจนีวา - เมืองนองดาซ์
 เขามงฟอร์ต - ชิมไวน์ Les Celliers De Sion - แทสซ์ - เซอร์แมท - พักหมู่บ้านเซอร์แมท
 เซอร์แมท - สถานีรถไฟกอร์นาแกรท - กอร์นาแกรท - อิเซล์ทวาล - ลูเซิร์น - พักย่านช้อปปิ้ง
 ลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้ชาเปล - ล่องเรือทะเลสาบ - ทิทิเซ่
 ซาร์ฟเฮาเซน - น้ำตกไรน์ - ซูริค - ช้อปปิ้งบาห์นฮอฟสตราสเซอ - สนามบินซูริค - แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำ การเดินทาง : ต้องได้รับวัคซีนที่ได้รับอนุญาตจากองค์การอนามัยโลก ได้แก่ * ไฟเซอร์ * จอหน์สัน & จอหน์สัน * โมเดอร์นา * แอสตร้า เซนเนก้า * ซิโนแวค
 ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพอใจของท่าน - ทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม - เอกสารต่างด้าวต่างๆ - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าตรวจ RT PCR (ถ้ามี ตามมาตรการรัฐ) - มีเจ้าหน้าที่รับเอกสารวีซ่า เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ 1 เที่ยว นอกพื้นที่ โปรดส่งเอกสารทาง พัสดุตรงถึง Center แผนกวีซ่า
Z9737
แอร์เอเชียเอ็กซ์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿37,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว - ฟูจิ - สกีฟูจิเท็นรีสอร์ท : หุบเขาโอวาคุดานิ (โดยรถบัส) - โกเท็มบะ พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต - ลานสกี ฟูจิเท็น - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โอชิโนะ ฮักไก - ช้อปปิ้งชินจูกุ - วัดอาซากุซะ - โตเกียวสกายทรี (ด้านนอก) - วัดนาริตะซัน - ช้อปปิ้งอิออน
เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยกษ์ - แช่ออนเซ็น 1 คืน - พักใกล้แหล่งช้อปปิ้งย่านชินจูกุ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินนาริตะ - เจดีย์ชูเรโตะ - หุบเขาโอวาคุดานิ (โดยรถบัส) - โกเท็มบะ พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต - แช่น้ำแร่ออนเซ็น พร้อมทานบุปเฟ่ต์ขาปูยักษ์
 ลานสกี ฟูจิเท็น (ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์ และชุดสำหรับเล่นกิจกรรมต่างๆ) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โอชิโนะ ฮักไก - เมืองโตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ (อิสระอาหารค่ำ)
 วัดอาซากุซะ - โตเกียวสกายทรี (ด้านนอก) - เมืองนาริตะ - วัดนาริตะซัน - ช้อปปิ้ง อิออน (อิสระอาหารค่ำ)
 สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ค่าไกด์ ตามธรรมเนียม 1,200.- ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง - ค่าวีซ่าญี่ปุ่น (ถ้ามี) - ค่าตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ตรวจก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง และเป็นแบบฟอร์มที่ทางญี่ปุ่นกำหนด พร้อมมีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น แบบฟอร์ม - ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport
Z9732
แอร์เอเชียเอ็กซ์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿39,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - Osaka - Mie - Kyoto : วัดโทไดจิ - พิพิธภัณฑ์นินจาแห่ง เมืองอิงะ - หมู่บ้านโบราณเซกิจูคุ - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าภูเขาโกะไซโชะเล่นหิมะ - มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค แจ๊สท์ดรีมนางาชิ - ชมประดับไฟ Nabana No Sato - วัดคิโยมิซึ - ร่วมพิธีชงชาญี่ปุ่น - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - ย่านชินไซบาชิ - อิสระเดินเล่นชมเมืองโอซาก้า และ ช้อปปิ้ง สถานที่ต่างๆ ตามอัธยาศัย (เต็มวัน)
พักใจกลางแหล่งช้อปปิ้งในโอซาก้า - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ - แช่ออนเซ็นกลางธรรมชาติ 1 คืน

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินคันไซ - เมืองนารา - วัดโทไดจิ - เมืองมิเอะ - พิพิธภัณฑ์นินจาแห่ง เมืองอิงะ - อาบน้ำแร่ญี่ปุ่น + ทานบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
 หมู่บ้านโบราณเซกิจูคุ - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าภูเขาโกะไซโชะเล่นหิมะ - มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค แจ๊สท์ดรีมนางาชิ - ชมประดับไฟ Nabana No Sato (อิสระอาหารค่ำ)
 เมืองเกียวโต - วัดคิโยมิซึ - ร่วมพิธีชงชาญี่ปุ่น - ย่านฮิกาชิยาม่า - โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - ย่านชินไซบาชิ (อิสระอาหารค่ำ)
 อิสระเดินเล่นชมเมืองโอซาก้า และ ช้อปปิ้ง สถานที่ต่างๆ ตามอัธยาศัย (อิสระอาหารเที่ยง, อาหารค่ำ, ไม่มีรถ และไกด์บริการ)
 สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ทิปไกด์ 1,500 บาท ต่อท่าน - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม - ค่าตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ตรวจก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง และเป็นแบบฟอร์มที่ทางญี่ปุ่นกำหนด พร้อมมีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
Z9730
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿59,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - Nagoya Shirakawago Light Up Osaka : ปราสาทกุโจฮาจิมัง - กิจกรรมทำอาหารจำลอง - งานแสดงแสงไฟหมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า - ธีมพาร์คบ๊กกะโนะซาโตะ สนุกกับกิจกรรมบนลานสกี (ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์สกี และค่าเครื่องเล่น) - ศาลเจ้าเฮอัน - ร่วมพิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคิโยมิซึ - อิสระเดินเล่นชมเมืองโอซาก้า และ ช้อปปิ้ง สถานที่ต่างๆ ตามอัธยาศัย

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินชูบุเซ็นแทร์ - ปราสาทกุโจฮาจิมัง - กิจกรรมทำอาหารจำลอง - งานแสดงแสงไฟหมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ทาคายาม่า
 ตลาดเช้าทาคายาม่า - ซันมาชิ ซูจิ - ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า - ธีมพาร์คบ๊กกะโนะซาโตะ สนุกกับกิจกรรมบนลานสกี (ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์สกี และค่าเครื่องเล่น) - นาโกย่า - ย่านซากาเอะ
 เมืองเกียวโต - ศาลเจ้าเฮอัน - ร่วมพิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคิโยมิซึ - ย่านฮิกาชิยาม่า - โอซาก้า - ย่านชินไซบาชิ
 อิสระเดินเล่นชมเมืองโอซาก้า และ ช้อปปิ้ง สถานที่ต่างๆ ตามอัธยาศัย
 สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม - ค่าตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ตรวจก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง และเป็นแบบฟอร์มที่ทางญี่ปุ่นกำหนด พร้อมมีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
Z9726
สไปซ์เจ็ท
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SG-สไปซ์เจ็ท
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿26,990
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - แคชเมียร์ - ศรีนาคา - กุลมาร์ค - โซนามาร์ค : เทือกเขากุลมาร์ค - นั่งกระเช้าลอยฟ้า - ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค - ชมวิวธารน้ำแข็งกาเซียร์ Thajiwas - ล่องเรือชมตลาดเช้า - ทะเลสาบดาล - สวนโมกุล - สวนชาลิมาร์ - สวนนิชาท
คณะออกเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป บริการอาหาร 10 มื้อ พัก 4 ดาว - แถมฟรี กระเป๋าใส่รองเท้า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินเดลี - บินภายในสู่ สนามบินศรีนาคา - แคชเมียร์ - เข้าที่พัก House Boats
 เทือกเขากุลมาร์ค - นั่งกระเช้าลอยฟ้า - ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค - เข้าที่พัก House Boats
 เทือกเขาโซนามาร์ค - ชมวิวธารน้ำแข็งกาเซียร์ Thajiwas - เข้าที่พัก House Boats
 ล่องเรือชมตลาดเช้า - ทะเลสาบดาล - สวนโมกุล - สวนชาลิมาร์ - สวนนิชาท - สนามบินศรีนาคา - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินเดลี
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำการเดินทางเข้าอินเดีย : ต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบโดส ก่อนเดินทาง 14 วันขึ้นไป รองรับวัคซีนทุกยี่ห้อ
 ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท - ค่าวีซ่าอินเดีย ท่านละ 1,500 บาท โดยชำระพร้อมมัดจำรอบแรก - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport
Z9722
ไทยเวียดเจ็ท แอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿11,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - ไต้หวัน : วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - นั่งกระเช้าเหมาคง ชมวิวไทเป - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89) - ซีเหมินติง - ปล่อยโคมลอยสือเฟิน (4 ท่าน ต่อ1โคม) - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - อุทยานหินทรายเหย๋หลิ่ว
เมนูพิเศษ พระกระโดดกำแพง

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเถาหยวน ไทเป - เข้าที่พัก
 วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - COSMETICS SHOP - ร้านขนมพายสับปะรด - นั่งกระเช้าเหมาคง ชมวิวไทเป - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89) - ซีเหมินติง (อิสระอาหารค่ำ)
 ปล่อยโคมลอยสือเฟิน (4 ท่าน ต่อ1โคม) - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - อุทยานหินทรายเหย๋หลิ่ว - GLORIA OUTLET - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ ท่านละ 1,200 บาท ตลอดการเดินทาง - ทิปหัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว รวมถึงค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากที่ทัวร์จัด เช่น อาหารเจ อาหารมังสวิรัติ และอาหารอิสลาม มุสลิม - ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport
Z9710
เตอร์กิช แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿39,950
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - AMAZING TURKEY WINTER : อิสตันบูล - บูซ่าร์ - ชานัคคาเล่ - ทรอย - เพอร์กามัม - คูซาดาซี - ปามุคคาเล่ - คัปปาโดเจีย
พักโรงแรมดีทุกคืน - อาหารอร่อยทุกมื้อ โปรแกรมจัดอย่างลงตัวไม่เหนื่อย - พักโรงแรมถ้ำ 5 ดาว 1 คืน ที่คัปปาโดเจีย

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินกรุงอิสตันบูล - สุเหร่าสีน้ำเงิน - โบสถ์เซนต์โซเฟีย - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - พระราชวังโดลมาบาห์เช่ - ตลาดสไปซ์มาร์เกต - เข้าที่พัก
 บูซาร์ - ตลาดผ้าไหม - ชานัคคาเล่ - ม้าไม้จำลองแห่งกรุงทรอย
 เพอร์กามัม - หมู่บ้านกรีกโบราณ - คูซาดาซี - เมืองเอฟฟิซุส
 เมืองออตโตมัน - โรงงานเครื่องหนัง - เข้าชมปราสาทปุยฝ้าย - เมืองปามุคคาเล่
 เมืองคอนย่า - คาราวานสไรน์ - เมืองคัปปาโดเจีย
 บอลลูน - นครใต้ดิน - หมู่บ้านอวานอส - หมู่บ้านของนกพิราบ - Carpet School - สกีรีสอร์ (ไม่รวมค่าอุปกรณ์เล่นสกี) - สนามบิน Kayseri - บินภายในสู่ สนามบินอิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 คณะออกออกเดินทาง 25 ท่านขึ้นไป
 ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ-ทิปหัวหน้าทัวร์-ทิปไกด์ท้องถิ่น (80 USD ต่อท่าน ต่อทริป)ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนเหลือ - ค่าประกันสุขภาพการเดินทาง กรณีป่วยเข้าต้องรักษาตัวเข้าโรงพยาบาลในต่างประเทศ - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
Z9709
BX-แอร์ปูซาน
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BX-แอร์ปูซาน
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿17,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ทัวร์เกาหลีใต้ - ตามรอยซีรีย์เกาหลีเรื่องดัง HOMETOWN CHA CHA CHA และสถานที่เที่ยวใหม่ล่าสุดในปูซาน : หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ออยุคโดสกายวอร์ค - หอดูดาวและจุดชมวิวสมออิการิ - เมืองกงจิน ตามรอยซีรีย์ Hometown Cha Cha Cha - อุทยานรถไฟสายสีฟ้าแฮอุนแด (ไม่รวม ค่าขึ้น Sky Capsule) - นัมโพดงวอร์คกิ้งสตรีท - หอคอยแห่งปูซาน - อุทยานยงดูซาน

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ออยุคโดสกายวอร์ค - SPACE WALK
 หอดูดาวและจุดชมวิวสมออิการิ - เมืองกงจิน ในซีรีย์ Hometown Cha Cha Cha - ตลาลชองฮา - หาดวอลโพ - คาเฟ่คลินิกหมอฟันยุน - ประภาคารแดงแห่งกงจิน
 อุทยานรถไฟสายสีฟ้าแฮอุนแด (ไม่รวม ค่าขึ้น Sky Capsule) - สะพานแขวนซองโดยองกุง - LOTTE DUTY FREE - ศูนย์เครื่องสำอาง - แฮอุนแดไนท์มาร์เก็ต
 ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพร - ศูนย์น้ำมันสนแดง - นัมโพดงวอร์คกิ้งสตรีท (อิสระอาหารเที่ยง) - หอคอยแห่งปูซาน - อุทยานยงดูซาน - สนามบินกินแฮ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ค่าดำเนินการลงทะเบียน K-ETA ชำระเพิ่ม ท่านละ 990 บาท (ต่อครั้ง) - ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว รวมถึงค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากที่ทัวร์จัด เช่น อาหารเจ อาหารมังสวิรัติ และอาหารอิสลาม มุสลิม - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
Z9701
ไทยไลอ้อนแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿14,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม :
ทัวร์เวียดนาม - เวียดนามกลาง เว้ - ดานัง - ฮอยอัน - พักบานาฮิลล์ : เมืองเว้ - ล่องเรือมังกร - ชมวัดเทียนมู่ - ช้อปปิ้งตลาดดงบา - เช็คอินแลนด์มาร์ค สะพานมังกร คาร์ฟดราก้อน - เรือกระด้ง - สะพานแห่งความรัก - เมืองฮอยอัน - สะพานญี่ปุ่น - บ้านโบราณ - อาหารหลากหลายครบทุกมื้อ อินเตอร์บุฟเฟ่ต์บนบานาฮิลล์ และเมนูอาหารทะเล - กุ้งมังกรราดซอส โต๊ะละ 1 ตัว
พักหรู 4 ดาว 3 คืน (บานาฮิลล์ - ดานัง และเมืองเว้) / แถมฟรี !! หมวกสุดเท่ - บริการน้ำดื่มทุกท่าน วันละ 1 ขวด

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินดานัง - เมืองเว้ - ลอดอุโมงค์ฮายวาน - วัดเทียนมู่ - เจดีย์ Phuoc Duyen - ตลาดดงบา - ล่องเรือมังกร
 เมืองเว้ - ถ่ายรูปด้านหน้าพระราชวังไดโนย (ไม่รวมค่าเข้าชมพระราชวัง) - ร้านเยื่อไม้ไผ่ - เมืองดานัง - นั่งกระเช้าลอยฟ้าสู่ยอดเขาบานาฮิลล์ - สวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส - สวนสนุก FANTASY PARK - พักบานาฮิลล์ (ห้องพักไม่มีห้องสำหรับ 3 ท่าน กรณีเดินทาง 3 ท่าน อัพเกรดห้องพักเป็นห้อง FAMILY เตียงสองชั้น สองเตียง ชำระเพิ่มห้องละ 1,500 บาท หรือ ท่านที่สามพักเดี่ยว ชำระเพิ่ม 2,500 บาท ต่อห้อง ต่อคืน
 สะพานมือ โกเด้นบริดจ์ - รถราง - อุโมงค์เก็บไวน์ - แกะสลักหินอ่อน - นั่งเรือกระด้ง (ไม่รวมค่าทิปคนพายเรือกระด้ง ท่านละ 50 บาท หรือแล้วแต่ท่านพึง) - เมืองฮอยอัน - ย่านการค้า - ช้อปปิ้งร้านอัญมณี ร้าน OTOP
 เมืองดานัง - ตลาดฮาน - โบสถ์สีชมพู - สนามบินดานัง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 ผู้เดินทางทุกท่านต้องสมัคร E-Vaccine Passport จากแอปหมอพร้อมล่วงหน้า สำหรับใช้เดินทางออกนอกประเทศ
 ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดส และวัคซีนไขว้ 14 วันก่อนเดินทาง เดินทางได้
 ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ณ สนามบินในวันเช็คอิน ท่านละ 1,200 ต่อทริป ต่อท่าน (ชำระทุกท่าน) - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลจากเมืองไทย แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport
Z9699
ไทยไลอ้อนแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿9,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม :
ทัวร์เวียดนาม - เวียดนามกลาง เว้ - ดานัง - ฮอยอัน - เที่ยวบานาฮิลล์ : เช็คอินแลนด์มาร์ค สะพานมังกร คาร์ฟดราก้อน - เรือกระด้ง - สะพานแห่งความรัก - เมืองฮอยอัน - สะพานญี่ปุ่น - บ้านโบราณ - เช็คอินคาเฟ่แห่งใหม่ Son tra marina - สายช้อปปิ้งห้ามพลาด : ร้าน OTOP ร้านอัญมณี หยก ร้านเยื่อไผ่ และยางพารา
พิเศษ!! กุ้งมังกรราดซอสโต๊ะละ 1 ตัว / แถมฟรี !! หมวกสุดเท่ เวียดนาม - รวมประกันอุบัติเหตุ

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินดานัง - เมืองฮอยอัน - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - ล่องเรือกระด้ง (ไม่รวมทิป ท่านละ 50 บาท หรือแล้วแต่ท่านพึงพอใจ) - เที่ยวเมืองมรดกโลก ย่านการค้า ฮอยอัน - วัดกวางตุ้ง - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์
 ดานัง - บานาฮิลล์ - ขึ้นกระเช้าลอยฟ้ายาวที่สุดในโลก - สะพานมือสีทอง โกเด้นบริดจ์ - สวนสนุก FANTASY PARK - สวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส - นั่งรถราง - ชมอุโมงค์เก็บไวน์ - ช้อปปิ้งร้านหยก อัญมณี - ถ่ายรูปสะพานมังกร - คาร์ฟดราก้อน - สะพานแห่งความรัก
 หาดหมีเคว - วัดลิงห์อึ๋ง เจ้าแม่กวนอิม - ช้อปปิ้งร้านยางพารา - Café son tra marina (ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม และขนมต่างๆ) - ช้อปปิ้งร้านเยื่อไผ่
 เมืองดานัง - ตลาดฮาน - สนามบินดานัง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดส และวัคซีนไขว้ 14 วันก่อนเดินทาง เดินทางได้
 ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, คนขับรถ 1,500 บาท ต่อท่าน ต่อทริป - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport
Z9693
แอร์เอเชีย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿14,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม :
ทัวร์เวียดนาม - เวียดนามกลาง ดานัง - ฮอยอัน - บาน่าฮิลล์ : วัดเทียนมู่ - ล่องเรือมังกร ชมแม่น้ำหอม - นั่งสามล้อ ชมรอบนอกพระราชวัง (ไม่รวมค่าเข้าพระราชวังเว้ และทิปคนขับรถสามล้อ) - สะพานมือสีทอง - สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค - สวนดอกไม้ฝรั่งเศส - ล่องเรือกระด้ง - บ้านโบราณ 101 - สะพานแห่งความรัก - วัดหลินอึ๋ง - MARINA CAFÉ
ฟรี หมวกเวียดนาม ท่านละ 1 ใบ และ WI-FI ON BUS / พักโรงแรมบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน 4 ดาว - ดานัง 1 คืน 4 ดาว / เมนูพิเศษ หม้อไฟเรือ Sea Food พร้อมไวน์แดง

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง -วัดเทียนมู่ - ตลาดดงบา - ล่องเรือมังกร ชมแม่น้ำหอม
 นั่งสามล้อ ชมรอบนอกพระราชวัง (ไม่รวมค่าเข้าพระราชวังเว้ และทิปคนขับรถสามล้อ) - ร้าน OTOP - ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์ - สะพานมือสีทอง - สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค - สวนดอกไม้ฝรั่งเศส - นั่งรถรางโบราณ ชมโรงเก็บไวน์ - พักบาน่าฮิลล์ (ห้องพักบนบาน่าฮิลล์ ไม่มีห้องพักสำหรับ 3 ท่าน, มีห้องสำหรับ 2 ท่าน หรือพักเดี่ยวเท่านั้น เดินทาง 3 ท่าน อัพห้อง FAMILY BUNG เตียง 2 ชั้น 2 เตียง ชำระเพิ่ม 700 บาท ต่อห้อง หรือ พักเดี่ยว บนบาน่าฮิลล์ ชำระเพิ่ม 2,000 บาท ต่อห้อง เฉพาะบนบานาฮิลล์ 1 คืน
 ร้าน OTOP - ล่องเรือกระด้ง - ฮอยอัน - สะพานญี่ปุ่น - วัดกวางตุ้ง - บ้านโบราณ - สะพานแห่งความรัก - สะพานมังกร
 วัดหลินอึ๋ง - MARINA CAFÉ (ไม่รวมค่าบริการอาหาร และเครื่องดื่ม) - ร้านเยื่อไผ่ - ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน - ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport
Z9690
แอร์เอเชีย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿12,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม :
ทัวร์เวียดนาม - เวียดนามกลาง ดานัง - ฮอยอัน - บาน่าฮิลล์ : ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์ - สะพานมือสีทอง - สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค - สวนดอกไม้ฝรั่งเศส - ถ่ายรูป APEC PARK - หาด MY KHE - วัดหลิ๋นอึ๋ง - ล่องเรือกระด้ง - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - โบสถ์สีชมพู - ตลาดฮาน
ฟรีเสื้อยืดเวียดนามท่านละ 1 ตัว - WIFI ON BUS / พักโรงแรมบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน 4 ดาว - ดานัง 1 คืน 4 ดาว

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง - ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์ - สะพานมือสีทอง - สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค - สวนดอกไม้ฝรั่งเศส - นั่งรถราง ชมอุโมงค์เก็บไวน์ - พักบาน่าฮิลล์ (ห้องพักบนบาน่าฮิลล์ ไม่มีห้องพักสำหรับ 3 ท่าน, มีห้องสำหรับ 2 ท่าน หรือพักเดี่ยวเท่านั้น เดินทาง 3 ท่าน อัพห้อง FAMILY BUNG เตียง 2 ชั้น 2 เตียง ชำระเพิ่ม 700 บาท ต่อห้อง หรือ พักเดี่ยว บนบาน่าฮิลล์ ชำระเพิ่ม 2,000 บาท ต่อห้อง เฉพาะบนบานาฮิลล์ 1 คืน
 ถ่ายรูป APEC PARK - หาด MY KHE - วัดหลิ๋นอึ๋ง - สะพานแห่งความรัก - สะพานมังกร
 ล่องเรือกระด้ง - ฮอยอัน - สะพานญี่ปุ่น - วัดกวางตุ้ง - บ้านโบราณ - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - โบสถ์สีชมพู - ตลาดฮาน - ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,200 บาท ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน - ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport
Z9689
แอร์เอเชีย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿13,999
เดินทาง :