เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
  แพคเกจทัวร์วันหยุดเทศกาล  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 24
จากทั้งหมด  299 รายการ

ทัวร์วันแรงงาน 2566 / 2023

Z9990
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์วันแรงงาน 2566 / 2023

รหัสทัวร์ : Z9990
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 8 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿79,998
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - AMAZING WONDERFUL OF GEORGIA : บาทูมิ - MESTIA - หมู่บ้าน Ushguli - คูไทซี - บอร์โจมี - ปราสาทราบัต Akhaltsikhe - อุพลิสชิเค - โกรี - มิทสเคต้า - คาสเบกิ - ทบีลีซี่

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องนครอิสตันบูล - สนามบินบาทูมิ - เข้าที่พัก
 บาทูมิ - Zugdidi - Mestia
 Mestia - Ushguli
 Mestia - คูไทซี - บอร์โจมี
 บอร์โจมี - Akhaltsikhe - โกรี - อุพลิสชิเค
 โกรี - มิทสเคต้า - หุบเขาคอเคซัส
 คาสเบกิ - ทบิลิซี
 ขึ้นกระเช้าชมวิวเมืองเก่าแห่งนครหลวงทบิลิซี่ - สะพานสันติภาพ - ช้อปปิ้งที่ อิส พอยต์ มอลล์
 สนามบินทบิลิซี - แวะเปลี่ยนเครื่องนครอิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ, ทิปหัวหน้าทัวร์, ทิปไกด์ท้องถิ่น (90 USD/คน/ทริป) ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนเหลือ - ค่าประกันสุขภาพการเดินทาง กรณีป่วยเข้าต้องรักษาตัวเข้าโรงพยาบาลในต่างประเทศ - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
Z9989
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์วันแรงงาน 2566 / 2023

รหัสทัวร์ : Z9989
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿51,990
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - จอร์เจีย : บาทูมี - คูไตซี - บอร์โจมี่ - กูดาอูรี - คาซเบกี้ - มิทสเคต้า - ทบิลิซี่ / เที่ยวง่ายไม่ต้องทำวีซ่า / คณะออกเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป
ฟรี น้ำแร่บอร์โจมี่ ท่านละ 1 ขวด - บริการอาหาร 15 มื้อ+บนเครื่อง

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล - สนามบินบาทูมี - ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมี - อนุสรณ์แห่งความรักอาลีและนีโน่ - ย่านเมืองเก่า - เมโทร ซิตี้ มอลล์ (อิสระอาหารค่ำ)
 ถ้ำโพรมีเทียส - เมืองคูไตซี - อารามจีลาติ - วิหารบากราติ - น้ำพุแห่งโคลชิส
 เมืองบอร์โจมี่ - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า - สวนบอร์โจมี่
 เมืองกอรี - พิพิธภัณฑ์สตาลิน - เมืองอัพลีสสิค - ป้อมอนานูรี - อ่างเก็บน้ำซินวาลี - เมืองกูดาอูรี
 อนุสรณ์สถานรัสเซีย&จอร์เจีย - เมืองคาซเบกี้ - โบสถ์เกอร์เกตี้ - เมืองมิทสเคต้า - วิหารจวารี - วิหารสเวติสโคเวลี - อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย - เมืองทบิลิซี
 สะพานแห่งสันติภาพ - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า - มารดาแห่งจอร์เจีย - โรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี - โบสถ์ทรีนิตี้ - สนามบินทบิลิซี่ - แวะเปลี่ยนเครื่อง สนามบินอิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 รับจองเฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว 14 วันก่อนเดินทาง รองรับวัคซีนทุกยี่ห้อ ฉีดครบโดสแล้ว 14 วันขึ้นไป
 ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport
Z9978
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์วันแรงงาน 2566 / 2023

รหัสทัวร์ : Z9978
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿58,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - BEAUTIFUL GEORGIA : ทบิลิซี่ - มิทสเคต้า - คาสเบกิ - หุบเขาคอเคซัส - โกรี - เมืองถ้ำโบราณอุพลิสชิเค - บอร์โจมี - คูไทซี - ถ้ำโพรมิธีอุส - บาทูมิ - ล่องเรือชมทะเลดำ
เดินทางได้เลย ไม่ต้องทำวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินอิสตันบูล - สนามบินทบิลิซี่ - มิทสเคต้า - ทบิลิซี่
 ทบิลิซี่ - คาสเบกิ - หุบเขาคอเคซัส - กูดาอูริ
 กูดาอูริ - โกรี - อุพลิสซิเค - บอร์โจมี
 บอร์โจมี - คูไทซี
 ถ้ำโพรมิธีอุส - บาทูมิ - ล่องเรือทะเลดำ
 บาทูมิ - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินอิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในแต่ละโรงแรม
Z9968
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์วันแรงงาน 2566 / 2023

รหัสทัวร์ : Z9968
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿18,881
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
ทัวร์ฮ่องกง - ฮ่องกง ไหว้พระใหญ่ - นั่งกระเช้านองปิง : วัดแชกงหมิว - เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ - หวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งจุใจ พักย่านใจกลางนาธาน

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบิน Chek Lap Kok - ขึ้นกระเช้านองปิง 360 สักการะพระใหญ่ลันเตา - ห้างซิตี้เกท เอ้าท์เลท หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม ดีสนีย์แลนด์ (ชำระเพิ่ม ประมาณ 2,800 บาท ต่อท่าน) - เข้าที่พัก
 เจ้าแม่กวนอิมยืมเงินฮงฮำ - ร้านจิวเวลรี่, ร้านหยก - วัดแชกงหมิว - หวังต้าเซียน - ช้อปนาธาร (อิสระอาหารค่ำ)
 เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ - ชมวิว Victoria Peak - เทพกวนอู วัดกวนไต่ - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 1,500 บาท ต่อท่าน ต่อทริป - ค่าตรวจ ATK ด้วยตัวเอง ภายใน 24 ชม. ก่อนเดินทาง โดยระบุวันตรวจ เวลาตรวจ แล้วถ่ายรูปผลตรวจคู่กับหน้าหนังสือเดินทาง แล้ว Save เป็นไฟล์รูปเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือ เพื่อแสดงให้เจ้าหน้าที่ดูก่อนขึ้นเครื่อง
Z9966
เวียดนามแอร์ไลน์

ทัวร์วันแรงงาน 2566 / 2023

รหัสทัวร์ : Z9966
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VN-เวียดนามแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿15,888
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม :
ทัวร์เวียดนาม - เวียดนามเหนือ ซาปา : ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าชมความสวยงามของ ยอดเขาฟานซิปัน - ช้อปปิ้ง ซาปาไนท์มาเก็ต และ ถนน 36 สาย - ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง และถ้ำนางฟ้า - หมู่บ้านกั๊ต กั๊ต หมู่บ้านชาวม้งดำ - เช็คอินคาเฟ่สุดชิค MOANA CAFÉพิเศษ
บริการอาหารบนเรือ เมนูซีฟู๊ด และ เมนูชาบูหม้อไฟปลาแซลม่อน พร้อมไวน์แดง ดาดัท

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย - เมืองฮาลอง
 อ่าวฮาลอง - ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง - ถ้ำนางฟ้า - เมืองซาปา
 นั่งรถไฟสู่ สถานีฟานสิปัน - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน - ยอดเขาฟานซิปัน - หมู่บ้านกั๊ต กั๊ต - MOANA CAFÉ - โบสถ์ซาปา - ซาปาไนท์มาร์เก็ต
 เมืองลาวไก - พรมแดนจีน-เวียดนาม - ร้านเยื่อไผ่ - เมืองฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ - สะพานแสงอาทิตย์ - ถนนสาย 36 เก่า
 ทะเลสาบตะวันตก – วัดกว่านแถ่งห์ - วัดเฉินก๊วก - ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,200 บาท ต่อท่าน ต่อทริป - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport
Z9958
ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ทัวร์วันแรงงาน 2566 / 2023

รหัสทัวร์ : Z9958
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿18,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - ไต้หวัน บินคุ้ม เที่ยวครบทุกไฮไลท์ : เที่ยว 2 อุทยาน (เย๋หลิ่ว - อาลีซาน) - ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ถ่ายรูปตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน - เมืองเจียอี้
 ชิมชาอู่หลง - นั่งรถไฟอาลีซาน - Miyahara Ice Cream - เมืองไถจง - ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต
 โรงละครแห่งชาติไถจง - เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
 เมืองนิวไทเป - อุทยานเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองไทเป - Germanium - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)
 วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านเครื่องสำอาง - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ, ผู้ช่วยคนขับรถ 1,500 NT ต่อทริป ต่อลูกทัวร์ 1 ท่าน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) (ยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีบริบูรณ์) - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ แต่ไม่บังคับทิป)
Z9955
6E-อินดิโกแอร์ไลน์

ทัวร์วันแรงงาน 2566 / 2023

รหัสทัวร์ : Z9955
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 6E-อินดิโกแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿27,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - KASHMIR ทิวลิป : เทือกเขากุลมาร์ค - นั่งกระเช้าลอยฟ้า - ชมทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค - ทาจิวาส กราเซียร์ - ทุ่งดอกมัสตาร์ด - ล่องเรือชิคาร่า - สวนโมกุล
พักโรงแรม 2 คืน - บ้านเรือ 1 คืน - เดลลี 1 คืน

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินเดลี - สนามบินศรีนาคา - แคชเมียร์ - เทือกเขากุลมาร์ค - นั่งกระเช้าลอยฟ้า - ชมทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค
 โซนามาร์ค - ทาจิวาส กราเซียร์ - ศรีนาคา
 ทุ่งดอกมัสตาร์ด - พาฮาลแกม - ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย
 ล่องเรือชิคาร่า - ทะเลสาบดาล - สวนโมกุล - มัสยิดขาว - สนามบินศรีนาคา - สนามบินเดลี - นอนโรงแรมเดลี
 สนามบินเดลี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 รับเฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว - ไม่ต้องใช้ผลตรวจ ไม่ต้องกักตัว
 ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 50 USD ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง - ค่าขอวีซ่าอินเดียแบบออนไลน์ มีค่าใช้จ่าย 1,500 บาท - ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนด - ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - ค่าตรวจ RT PCR (ถ้ามี ตามมาตรการรัฐกำหนด) - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม
Z9954
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์วันแรงงาน 2566 / 2023

รหัสทัวร์ : Z9954
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿22,990
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
ทัวร์ฮ่องกง - Hong Kong - Macau : วัดอาม่า - วิหารเซนต์ปอล - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - เวเนเชี่ยน - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - กระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา - วัดโป่หลิน
คณะออกเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป - บริการอาหาร 9 มื้อ + บนเครื่อง - พักระดับ 4 ดาว - โหลดน้ำหนักกระเป๋า 20 กก. - เที่ยวครบทุกวัน ไม่มีอิสระ / เมนูพิเศษ ติ่มซำฮ่องกง - ฟรี ประกันอุบัติเหตุ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินนานาชาติฮ่องกง - เข้าที่พัก
 ฮ่องกง - มาเก๊า - วัดอาม่า - วิหารเซนต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - ร้านขนมพื้นเมือง - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - เวเนเชี่ยน - ฮ่องกง
 วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านหยก - วัดหวังต้าเซียน - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - A Symphony Of Lights
 กระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา - วัดโป่หลิน - สนามบินนานาชาติฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านะละ 1,500 บาท ต่อท่าน - ค่าตรวจ ATK ด้วยตัวเอง ภายใน 24 ชม. ก่อนเดินทาง โดยระบุวันตรวจ เวลาตรวจ แล้วถ่ายรูปผลตรวจคู่กับหน้าหนังสือเดินทาง แล้ว Save เป็นไฟล์รูปเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือ เพื่อแสดงให้เจ้าหน้าที่ดูก่อนขึ้นเครื่อง
Z9946
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์วันแรงงาน 2566 / 2023

รหัสทัวร์ : Z9946
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿105,000
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - Tulip เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี : เมืองมรดกโลกบรูจก์ - ซิตี้ทัวร์เมืองเกนท์ - แอนต์เวิร์ป ภูมิภาคซานสคันส์ - สวนดอกทิวลิปเคอเคนฮอฟ - ล่องเรือหลังคากระจก - อัมสเตอร์ดัม - ช้อปปิ้ง Designer Outlet Roermond - ปราสาทเอ็ลทซ์ - เมืองสวยแห่งลุ่มเเม่น้ำ Moselle - เที่ยวลักเซมเบิร์ก
รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น - ทิปพนักงานยกกระเป๋าแล้ว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ - กรุงบรัสเซลส์ (เบลเยียม)
 บรัสเซลส์ (เบลเยี่ยม) - เมืองมรดกโลกบรูจก์ - โบสถ์พระโลหิต
 บรูจก์ - ซิตี้ทัวร์เมืองเกนท์ - แอนต์เวิร์ป ภูมิภาคซานสคันส์ - ไลเดน
 สวนดอกทิวลิปเคอเคนฮอฟ - อัมสเตอร์ดัม - จตุรัสแดม - ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชร
 กรุงอัมสเตอร์ดัม เมืองกีธูร์น - ช้อปปิ้ง Designer Outlet Roermond - โรมองต์
 อันซีนเยอรมนี - ปราสาทเอ็ลทซ์ - ค็อกเคิม (Cochem) - เมืองสวยแห่งลุ่มเเม่น้ำ Moselle - ราชรัฐลักเซมเบิร์ก
 เที่ยวลักเซมเบิร์ก - สนามบินนครแฟรงค์เฟิร์ต - แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทางระบบขนส่ง ตรงถึง Center แผนกวีซ่า - ค่าแปลเอกสารที่ต้องรับรอง เป็นภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
Z9944
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์วันแรงงาน 2566 / 2023

รหัสทัวร์ : Z9944
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿75,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ - ซากอส - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก : ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลล์ - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค - มหาวิหารแห่งเซนต์เซอร์จิอุส - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - Circus Show - พระราชวังเครมลินแห่งมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์เบซิล - ล่องเรือ Radisson Cruise - นั่งรถไฟด่วน High Speed Train Sapsan - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิทาจ - พระราชวังแคเธอริน - กาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัส - พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - ป้อมปราการปีเตอร์แอนด์พอล
พักระดับ 4 ดาว - ชมละครสัตว์ Circus Show - ล่องเรือ Radisson Cruise

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ
 กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย (สนามบินโดโมเดโดโว) - โปเกรอนนายาฮิลล์ - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลล์ - มหาวิทยาลัยมอสโคว์ - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค - ถนนอาราบัท
 เมืองซากอร์ส - มหาวิหารแห่งเซนต์เซอร์จิอุส - กรุงมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - Circus Show
 พระราชวังเครมลินแห่งมอสโคว์ - พิพิธภัณฑ์คลังอาวุธเครมลิน - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์เบซิล - ตลาดอิสไมโลโว - ล่องเรือ Radisson Cruise
 นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - รถไฟด่วน High Speed Train Sapsan - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิทาจ หรือ พระราชวังฤดูหนาว
 มหาวิหารนักบุญไอแซต - มหาวิหารคาซาน - อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราช - จัตุรัสเธียเตอร์ - สะพานม้าอะนีชคอฟ - โบสถ์แห่งหยดเลือด - วิหารสโมลนี - พระราชวังแคเธอริน - กาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัส
 พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - ป้อมปราการปีเตอร์แอนด์พอล - ถนนเนฟสกี้ - นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย (สนามบินปูลโกโว)
 แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ (60 USD) ตลอดการเดินทาง - ค่าปรับสัมภาระที่เกินกว่าที่สายการบินกำหนด - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport
Z9941
การบินไทย

ทัวร์วันแรงงาน 2566 / 2023

รหัสทัวร์ : Z9941
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿20,990
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
ทัวร์ฮ่องกง - Hong Kong - ไหว้พระ - นั่งกระเช้านองปิง : นมัสการพระใหญ่เทียนถาน - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - Avenue Of Stars - อิสระเลือกท่องเที่ยว หรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย - ยอดเขาวิคตอเรียพีค - รีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
คณะออกเดินทาง 15 ท่าน บริการอาหาร 4 มื้อ + บนเครื่อง - พักระดับ 4 ดาว - เมนูพิเศษ ติ่มซำฮ่องกง - รวมค่าขึ้นกระเช้านองปิง

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินนานาชาติฮ่องกง - นั่งกระเช้านองปิง - นมัสการพระใหญ่เทียนถาน - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท - Avenue Of Stars (อิสระอาหารค่ำ)
 อิสระเลือกท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
 ยอดเขาวิคตอเรียพีค - รีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอร์รี่ร้านหยก - ห้าง T Galleria - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย - สนามบินนานาชาติฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านะละ 1,200 บาท ต่อท่าน - ค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากที่ทัวร์จัด เช่น อาหารเจ อาหารมังสวิรัติ และอาหารอิสลาม มุสลิมฯ - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ค่าตรวจ ATK ด้วยตัวเอง ภายใน 24 ชม. ก่อนเดินทาง โดยระบุวันตรวจ เวลาตรวจ แล้วถ่ายรูปผลตรวจคู่กับหน้าหนังสือเดินทาง แล้ว Save เป็นไฟล์รูปเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือ เพื่อแสดงให้เจ้าหน้าที่ดูก่อนขึ้นเครื่อง
Z9940
ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ทัวร์วันแรงงาน 2566 / 2023

รหัสทัวร์ : Z9940
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿27,990
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - Fukuoka เบปปุ - ยูฟุอิน - ฮากาตะ - คิตะ : หมู่บ้านยูฟุอิน - บ่อทะเลเดือด - ชมอุโมงค์วิสทีเรีย หรือ เทศกาลชมดอกวิสทีเรีย Nakayama O - Fuji Festival - ศาลเจ้าดาไซฟุ - กันดั้มพาร์ค - อิสระเต็มวัน หรือเลือกท่องเที่ยวได้ตามอัธยาศัย
โหลดน้ำหนักกระเป๋า 20 กก. - บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด - บริการอาหาร 5 มื้อ - รับฟรี ประกันอุบัติเหตุ - พักออนเซ็น 1 คืน / พิเศษ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง ยากินิคุ สไตล์ญี่ปุ่น / คณะออกเดินทาง 20 ท่านนขึ้นไป

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินฟุกุโอกะ - ฟุกุโอกะ - เบปปุ - หมู่บ้านยูฟุอิน - บ่อทะเลเดือด - จิโกกุ เมกุริ - ยูเมะ ทาวน์ - อิสระอาหารค่ำ
 ชมอุโมงค์วิสทีเรีย หรือ เทศกาลชมดอกวิสทีเรีย Nakayama O - Fuji Festival - ฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - ศาลเจ้าคุชิดะ - กันดั้มพาร์ค - อิออน - อิสระอาหารค่ำ
 อิสระเต็มวัน หรือเลือกท่องเที่ยวได้ตามอัธยาศัย - อิสระอาหารเที่ยง และอาหารค่ำ
 สนามบินฟุกุโอกะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท - ค่าตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ตรวจก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง และเป็นแบบฟอร์มที่ทางญี่ปุ่นกำหนด พร้อมมีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว รวมถึงค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากที่ทัวร์จัด เช่น อาหารเจ อาหารมังสวิรัติ และอาหารอิสลาม มุสลิม - ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
Z9937
JX-สตาร์ลักซ์แอร์ไลน์

ทัวร์วันแรงงาน 2566 / 2023

รหัสทัวร์ : Z9937
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : JX-สตาร์ลักซ์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿17,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - T A I W A N อาลีซาน เที่ยวฟิน บินพรีเมี่ยม : อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ชมป่าสนพันปี - นั่งรถไฟโบราณอาลีซาน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - ตลาดซีเหมินติง - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)
โหลดน้ำหนักกระเป๋า 23 KG

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเถาหยวน - เข้าที่พัก
 ไทเป - เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ชมป่าสนพันปี - นั่งรถไฟโบราณอาลีซาน - ร้านใบชา - ตลาดเหวินฮัว
 เจียอี้ - ผูหลี - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดกวนอู - ร้านพายสัปปะรด - ตลาดซีเหมินติง
 ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท ต่อท่าน ชำระที่สนามบินก่อนออกเดินทาง - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 100 บาท ต่อท่าน ต่อวัน - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - กรณีต่างชาติ ชำระเพิ่ม 3,000 บาท
Z9936
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์วันแรงงาน 2566 / 2023

รหัสทัวร์ : Z9936
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿29,888
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - PINKMOSS BLOOMING TOKYO FUJI : เทศกาลชมดอกชิบะซากุระ - เทศกาลฟูจิชิบะซากุระ Fuji Shibazakura 2023 ชมวิวฟูจิ - ล่องเรือโจรสลัดฮาโกเน่ - ชิมไข่ดำโอวาคุดานิ - สวนโออิชิปาร์ค - ขอพรวัดอาซากุสะ - ตลาดอะเมโยโกะ - ช้อปปิ้งจุใจ ย่านชินจูกุ - โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ท - ห้างไดเวอร์ซิตี้ - อิออนมอลล์
ที่พัก ฟูจิออนเซ็น 1 คืน - นาริตะ 2 คืน - พิเศษ เมนูขาปู ยอดนิยมของญี่ปุ่น / น้ำหนักกระเป๋าโหลด 20 กก.

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - โกเทมบะ เอ้าท์เล็ท - พักฟูจิออนเซ็น
 เทศกาลฟูจิชิบะซากุระ Fuji Shibazakura 2023 - สวนโออิชิปาร์ค - ศึกษาพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ร้านของฝาก Kawaguchiko Shikido Duty Free - โตเกียว - ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ (อิสระอาหารค่ำ)
 วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - ตลาดอะเมโยโกะ - โอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ - อิออนมอลล์ (อิสระอาหารเที่ยง และอาหารค่ำ)
 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (อิสระอาหารเที่ยง)
 ไม่รวม ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ขออนุญาตนำเก็บ ณ สนามบินวันแรก ท่านละ 5,000 เยน - สำหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์ ไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความประทับใจ และน้ำใจจากท่าน - ค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษ กรณีที่ลูกค้าฉีดวัคซีนไม่ครบตามเงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น - ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport
Z9934
ไทยสมายล์

ทัวร์วันแรงงาน 2566 / 2023

รหัสทัวร์ : Z9934
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿16,990
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม :
ทัวร์เวียดนาม - Vietnam ฮานอย นิงห์บิงห์ ซาปา ฟานซิปัน : นั่งรถราง - นั่งกระเช้าไฟฟ้า (รวมค่ากระเช้าแล้ว) - ชมยอดเขาฟานซิปัน - น้ำตกสีเงิน - โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ - ชมทะเลสาบคืนดาบ - วัดหง็อกเซิน - ล่องเรือนิงห์บิงห์
รวมประกันอุบัติเหตุ / คณะออกเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป - บริการอาหารครบทุกมื้อ+บนเครื่อง - พักระดับ 3-4 ดาว / ฟรี หมวกแดงเวียดนาม / เมนูพิเศษ หม้อไฟ, ชิมไฟวนืแดงเลิศรส

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินนอยไบ - เมืองฮานอย - เมืองซาปา - โบสถ์หิน - ตลาดเลิฟมาร์เก็ต
 นั่งรถราง - นั่งกระเช้าไฟฟ้า - ยอดเขาฟานซิปัน - หมู่บ้านก๊าตก๊าต - น้ำตกสีเงิน
 โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ - เมืองฮานอย - ชมทะเลสาบคืนดาบ - วัดหง็อกเซิน - ถนน 36 สาย
 เมืองนิงห์บิงห์ - ล่องเรือนิงห์บิงห์ - สนามบินนอยไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - ค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากที่ทัวร์จัด เช่น อาหารเจ อาหารมังสวิรัติ และอาหารอิสลาม มุสลิมผ - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport
Z9933
แอร์เอเชีย

ทัวร์วันแรงงาน 2566 / 2023

รหัสทัวร์ : Z9933
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿12,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม :
ทัวร์เวียดนาม - VIETNAM DANANG ดานัง - ฮอยอัน - บานาฮิลล์ (เที่ยวจัดเต็มบนบานาฮิลล์) : บานาฮิลล์ - ชมสวนดอกไม้ - สะพานมือทอง - หมู่บ้านฝรั่งเศส - โรงไวน์ - วัดหลินอึ๋ง - หมู่บ้านกั๊มทาน (นั่งเรือกระด้ง) - เมืองมรดกโลกฮอยอัน
น้ำหนักกระเป๋าโหลด 20 กก. - พักดานัง 3 คืน

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินดานัง - Apec Park Danang - วัดหลินอิ๋ง - คาเฟ่ริมทะเล Son Tra Marina Coffee - ชายหาดหมีเคว
 หมู่บ้านกั๊มทาน (ล่องเรือกระด้ง) - เมืองมรดกโลกฮอยอัน - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - สะพานแห่งความรัก - สะพานมังกร
 นั่งกระเช้าขึ้น เขาบานาฮิลล์ (หมู่บ้านฝรั่งเศส+โรงไวน์ Debay Wine Cellar+สะพานทอง+สวนดอกไม้+สวนสนุก) - ร้าน Otop
 โบสถ์สีชมพู - ตลาดฮาน - สนามบินดานัง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 100 บาท ต่อท่าน ต่อวัน - กรณีถือพาสปอร์ตต่างชาติชำระเพิ่ม 3,000 บาท - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - ค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากที่ทัวร์จัด เช่น อาหารเจ อาหารมังสวิรัติ และอาหารอิสลาม มุสลิมผ - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport
Z9913
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์วันแรงงาน 2566 / 2023

รหัสทัวร์ : Z9913
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿129,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - เยอรมนี - สวิตเซอร์แลนด์ - ออสเตรีย - ฝรั่งเศส : หมู่บ้านเพรียน อัม เคียมซี - พระราชวังแฮเร็นเคียมซี - หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์ - นั่งกระเช้าขึ้น สู่ ยอดเขาคิทส์สไตน์ฮอร์น - หลังคาทองคำ - ทิทิเซ่ - Black Forest - น้ำตกไรน์ - ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น - นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาริกิ - สะพานไม้ชาเปล - ยอดเขาจุงเฟรา - ชมย่านเมืองเก่า - นั่งรถไฟ TGV สู่ปารีส - พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ - ล่องเรือบาโตมูซ - พระราชวังแวร์ซาย - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
บริการอาหารครบทุกมื้อ - เมนูพิเศษ ปลาเทราท์ และไวน์ขาว ขาหมูเยอรมัน และเบียร์เยอรมัน - พักระดับ 4 ดาว ใกล้แหล่งช้อปปิ้ง

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ - สนามบินเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี - หมู่บ้านเพรียน อัม เคียมซี - พระราชวังแฮเร็นเคียมซี - เมืองซาลส์บวร์ก - สวนมิราเบล - หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์
 ชมวิวเมืองฮัลสตัทท์ - Gosauseen - เมืองเซลอัมซี - คาปรุน - นั่งกระเช้าขึ้น สู่ ยอดเขาคิทส์สไตน์ฮอร์น - เมืองคิทซ์บูเฮล
 อินส์บรูกค์ - หลังคาทองคำ - ทิทิเซ่ - Black Forest - โรงงานนาฬิกากุ๊กกู
 น้ำตกไรน์ - ลูเซิร์น - ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น - นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาริกิ - อนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้ชาเปล
 ยอดเขาจุงเฟรา - เบิรน์ - บ่อหมีสีน้ำตาล - ชมย่านเมืองเก่า - ชมนาฬิกาไซ้ท์ คล็อคเค่นทรัม
 นั่งรถไฟ Tgv - ปารีส - พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ - พิธภัณฑ์ออร์แซ - หอไอเฟล - ชองป์เอลิเซ่ - ประตูชัยนโปเลียน - ล่องเรือบาโตมูซ
 พระราชวังแวร์ซาย - La Vallee Village
 La Samaritaine - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - สนามบินชาร์ลส์เดอโกล - แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำ การเดินทาง : ต้องได้รับวัคซีนที่ได้รับอนุญาตจากองค์การอนามัยโลก ได้แก่ * ไฟเซอร์ * จอหน์สัน & จอหน์สัน * โมเดอร์นา * แอสตร้า เซนเนก้า * ซิโนแวค
 ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพอใจของท่าน - ทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม - เอกสารต่างด้าวต่างๆ - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าตรวจ RT PCR (ถ้ามี ตามมาตรการรัฐ) - มีเจ้าหน้าที่รับเอกสารวีซ่า เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ 1 เที่ยว นอกพื้นที่ โปรดส่งเอกสารทาง พัสดุตรงถึง Center แผนกวีซ่า
Z9912
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์วันแรงงาน 2566 / 2023

รหัสทัวร์ : Z9912
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿19,888
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - ไต้หวัน ทาโรโกะ : อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - หน้าผาชิงสุ่ย - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายภาพคู่ตึกไทเป 101 อุทยานแห่งชาติเย่หลิว - ท่าเรือประมงสีลูกกวาดเจิ้งปิน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - วัดหลงซาน - ช้อปปิ้ง 3 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดตงต้าเหมิน ตลาดหนิงเซี่ย ตลาดซีเหมินติง
โหลดน้ำหนักกระเป๋าใต้เครื่อง 20 กก.

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินเถาหยวน - เข้าที่พัก - ไทเป
 ไทเป - ฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ (อุโมงค์เก้าโค้ง + ศาลเจ้าฉางชุน) - พิพิธภัณฑ์หินอ่อน - ตลาดกลางคืนตงต้าเหมิน - อิสระอาหารค่ำ
 ฮัวเหลียน - หน้าผาชิงสุ่ย - ไทเป - ร้านพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - ตลาดหนิงเซี่ย - อิสระอาหารค่ำ
 ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว - ท่าเรือประมงเจิ้งปิน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - วัดหลงซาน - ตลาดซีเหมินติง - อิสระอาหารค่ำ
 สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท ตลอดการเดินทาง - ทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ตามมาตรฐานให้ทิป วันละ 100 บาท ต่อท่าน - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - กรณีต่างชาติ ชำระเพิ่ม 3,000 บาท
Z9908
ฟินน์แอร์

ทัวร์วันแรงงาน 2566 / 2023

รหัสทัวร์ : Z9908
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : AY-ฟินน์แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 8 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿159,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไอซ์แลนด์ :
ทัวร์ไอซ์แลนด์ - ไอซ์แลนด์แกรนด์ทัวร์ : เรคยาวิก - บอร์กาเนส - ฮูซาเฟล - ภูเขาเคริ์กจูเฟล - บลอนดูออส - อาคูเรย์รี่ - ทะเลสาบมายด์วัทท์ - บ่อโคลนเดือด - น้ำตกโกดาฟอสส์ - ดิมมูโบร์กีร์ - ธารน้ำแข็งวัทนาโจกุล - ถ้ำน้ำแข็ง (Ice Cave) - ขับสโนว์โมบิลธารน้ำแข็งแลงโจกุล สโกการ์ฟอสส์ - โกลเด้นเซอร์เคิลซิงเควลลีร์ - น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ - ล่องเรือชมปลาวาฬ - แช่น้ำแร่บลูลากูน - เรคยาวิค

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเฮลซิงกิ - เข้าที่พัก
 เฮลซิงกิ - บินภายในสู่ สนามบินเคฟลาวิค, ไอซ์แลนด์ - บอร์กาเนส - ฮูซาเฟล - ภูเขาเคิร์กจูเฟล - สติกกิชโฮมอร์
 บลอนดูออส - อาร์คูเรย์รี่
 น้ำตกโกดาฟอสส์ - มายด์วัทท์ - บ่อโคลนเดือด - ดิมมูโบร์กีร์
 วนอุทยานแห่งชาติสกาฟทาเฟล - ธารน้ำแข็งวัทนาโจกุล - เดินในถ้ำน้ำแข็ง - วิคค์
 วิคค์ - หาดทรายดำ - สโกการ์ - น้ำตกเซลล์จาลันฟอสส์ - โกลเดนเซอร์เคิล - ซิงเควลลีร์
 ขับรถสโนว์โมบิล แลงโจกุล - เที่ยวเมืองเรคยาวิค - แช่น้ำแร่บลูลากูน
 เรคยาวิก - ล่องเรือชมปลาวาฬ
 เฮลซิงกิ - โบสถ์เทมเปลิโอคิโอ - มหาวิหารเฮลซิงกิ - เซเนท สแควร์
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำ การเดินทาง ควรได้รับวัคซีนที่ได้รับอนุญาตจากองค์การยาแห่งสหภาพยุโรป (EMA) ได้แก่ * ไฟเซอร์ * จอหน์สัน & จอหน์สัน * โมเดอร์นา * แอสตร้า เซนเนก้า * ซิโนแวค เข็มสุดท้ายฉีดไม่เกิน 270 วัน หรือ 9 เดือน
 ไม่รวม ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านต้องดูแลกระเป๋าด้วยตัวท่านเอง เพื่อป้องกันการสูญหาย - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง พัสดุตรงถึง Center แผนกวีซ่า
Z9907
เจจูแอร์/BX-แอร์ปูซาน

ทัวร์วันแรงงาน 2566 / 2023

รหัสทัวร์ : Z9907
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 7C-เจจูแอร์/BX-แอร์ปูซาน
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿15,900
เดินทาง :