เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
Z8573
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ทัวร์ยุโรป-สวิตเซอร์แลนด์
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
15 Jul 2022 - 23 Jul 2022
ราคา/ท่าน :
฿129,999 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ฿22,900
฿129,999 (เด็กเสริมเตียง) | ฿129,999 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป-สวิตเซอร์แลนด์ :
ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความประทับใจ และน้ำใจจากท่าน - ทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าตรวจ RT PCR ก่อนเดินทางไป 72 ชั่วโมง (ถ้ามี ตามมาตรการรัฐ) - ค่าโรงแรม Test & Go เมื่อถึงประเทศไทย (ตามมาตรการรัฐ) - ค่าลงทะเบียน Thailand Pass - ค่าทำ Vaccine Passport - ค่าลงทะเบียน QR Code Covid Certificate ที่ใช้ในการสแกนแต่ละประเทศ เข้าร้านอาหาร โรงแรมที่พัก และสถานที่ (ถ้ามี) - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง Center แผนกวีซ่า
Z8569
ออสเตรียนแอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : OS-ออสเตรียนแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ทัวร์ยุโรป-สวิตเซอร์แลนด์
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
20 Jul 2022 - 28 Jul 2022
ราคา/ท่าน :
฿105,999 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ฿20,900
฿105,999 (เด็กเสริมเตียง) | ฿105,999 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป-สวิตเซอร์แลนด์ :
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ คนขับรถ สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ และน้ำใจจากท่าน - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าตรวจ RT PCR ก่อนเดินทางไป 72 ชั่วโมง (ถ้ามี ตามมาตรการรัฐกำหนด) - ค่าทำ Vaccine Passport - ค่าโรงแรม TEST AND GO เมื่อถึงประเทศไทย (ตามมาตรการรัฐกำหนด) - ค่าลงทะเบียน THAILAND PASS - ค่าลงทะเบียน QR CODE COVID CERTIFICATE ที่ใช้ในการสแกนแต่ละประเทศ เข้าร้านอาหาร โรงแรมที่พัก และสถานที่ (ถ้ามีตามมาตรการรัฐของแต่ละประเทศกำหนด)
Z8569
ออสเตรียนแอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : OS-ออสเตรียนแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ทัวร์ยุโรป-สวิตเซอร์แลนด์
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
13 Jul 2022 - 21 Jul 2022
ราคา/ท่าน :
฿105,999 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ฿20,900
฿105,999 (เด็กเสริมเตียง) | ฿105,999 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป-สวิตเซอร์แลนด์ :
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ คนขับรถ สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ และน้ำใจจากท่าน - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าตรวจ RT PCR ก่อนเดินทางไป 72 ชั่วโมง (ถ้ามี ตามมาตรการรัฐกำหนด) - ค่าทำ Vaccine Passport - ค่าโรงแรม TEST AND GO เมื่อถึงประเทศไทย (ตามมาตรการรัฐกำหนด) - ค่าลงทะเบียน THAILAND PASS - ค่าลงทะเบียน QR CODE COVID CERTIFICATE ที่ใช้ในการสแกนแต่ละประเทศ เข้าร้านอาหาร โรงแรมที่พัก และสถานที่ (ถ้ามีตามมาตรการรัฐของแต่ละประเทศกำหนด)
Z8520
ออสเตรียนแอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : OS-ออสเตรียนแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ทัวร์ยุโรป-สวิตเซอร์แลนด์
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
4 Jul 2022 - 12 Jul 2022
ราคา/ท่าน :
฿139,999 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ฿25,900
฿139,999 (เด็กเสริมเตียง) | ฿139,999 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป-สวิตเซอร์แลนด์ :
รับเฉพาะผู้ที่ได้รับวัคซีนครบแล้ว / ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้ว แต่ความประทับใจ และน้ำใจจากท่าน - ทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าตรวจ RT PCR (ทุกกรณี / ถ้ามี ตามมาตรการรัฐกำหนด) - ค่าทำ Vaccine Passport - ลงทะเบียน THAILAND PASS (ถ้ามี) - ส่วนต่างภาษีน้ำมันกรณีสายการบินเรียกเก็บตามจริง - ค่าลงทะเบียน QR CODE COVID CERTIFICATE ที่ใช้ในการสแกนแต่ละประเทศ เข้าร้านอาหาร โรงแรมที่พัก และสถานที่ (ถ้ามี / ตามมาตรการรัฐของแต่ละประเทศกำหนด)
Z8520
ออสเตรียนแอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : OS-ออสเตรียนแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ทัวร์ยุโรป-สวิตเซอร์แลนด์
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
25 Jun 2022 - 3 Jul 2022
ราคา/ท่าน :
฿139,999 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ฿25,900
฿139,999 (เด็กเสริมเตียง) | ฿139,999 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป-สวิตเซอร์แลนด์ :
รับเฉพาะผู้ที่ได้รับวัคซีนครบแล้ว / ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้ว แต่ความประทับใจ และน้ำใจจากท่าน - ทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าตรวจ RT PCR (ทุกกรณี / ถ้ามี ตามมาตรการรัฐกำหนด) - ค่าทำ Vaccine Passport - ลงทะเบียน THAILAND PASS (ถ้ามี) - ส่วนต่างภาษีน้ำมันกรณีสายการบินเรียกเก็บตามจริง - ค่าลงทะเบียน QR CODE COVID CERTIFICATE ที่ใช้ในการสแกนแต่ละประเทศ เข้าร้านอาหาร โรงแรมที่พัก และสถานที่ (ถ้ามี / ตามมาตรการรัฐของแต่ละประเทศกำหนด)
Z8448
กาตาร์แอร์เวย์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
23 Sep 2022 - 2 Oct 2022
ราคา/ท่าน :
฿99,900 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ฿32,000
฿99,900 (เด็กเสริมเตียง) | ฿99,900 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป-สวิตเซอร์แลนด์ :
ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 20 ยูโรต่อท่าน - ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป 16 ยูโรต่อท่าน - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับใบรับรองโควิด-19 ของแต่ละประเทศ (ในบางประเทศถ้าไม่มีจะไม่สามารถเข้าร้านอาหาร หรือโรงแรมได้) - ค่าทำ Vaccine Passport - ค่าลงทะเบียน THAILAND PASS - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง แผนกวีซ่า - ค่าตรวจ RT-PCR (ทุกกรณี ถ้ามี ตามมาตรการรัฐ) - ค่าแพ็คเกจ TEST & GO (ถ้ามี ตามมาตรการรัฐ)
Z8725
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ทัวร์ยุโรป-สวิตเซอร์แลนด์
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
7 Aug 2022 - 15 Aug 2022
ราคา/ท่าน :
฿145,999 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ฿26,900
฿145,999 (เด็กเสริมเตียง) | ฿145,999 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป-สวิตเซอร์แลนด์ :
ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้ว แต่ความประทับใจ และน้ำใจจากท่าน - ทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าตรวจ RT PCR (ทุกกรณี / ถ้ามี ตามมาตรการรัฐกำหนด) - ค่าทำ Vaccine Passport - ค่าลงทะเบียน THAILAND PASS - ส่วนต่างภาษีน้ำมัน กรณีสายการบินเรียกเก็บตามจริง - ค่าลงทะเบียน QR CODE COVID CERTIFICATE ที่ใช้ในการสแกนแต่ละประเทศ เข้าร้านอาหาร โรงแรมที่พัก และสถานที่ (ถ้ามี / ตามมาตรการรัฐของแต่ละประเทศกำหนด)
Z8725
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ทัวร์ยุโรป-สวิตเซอร์แลนด์
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
9 Oct 2022 - 17 Oct 2022
ราคา/ท่าน :
฿139,999 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ฿26,900
฿139,999 (เด็กเสริมเตียง) | ฿139,999 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป-สวิตเซอร์แลนด์ :
ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้ว แต่ความประทับใจ และน้ำใจจากท่าน - ทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าตรวจ RT PCR (ทุกกรณี / ถ้ามี ตามมาตรการรัฐกำหนด) - ค่าทำ Vaccine Passport - ค่าลงทะเบียน THAILAND PASS - ส่วนต่างภาษีน้ำมัน กรณีสายการบินเรียกเก็บตามจริง - ค่าลงทะเบียน QR CODE COVID CERTIFICATE ที่ใช้ในการสแกนแต่ละประเทศ เข้าร้านอาหาร โรงแรมที่พัก และสถานที่ (ถ้ามี / ตามมาตรการรัฐของแต่ละประเทศกำหนด)
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 72 รายการ

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

Z8867
สวิสแอร์/OS-ออสเตรียนแอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : LX-สวิสแอร์/OS-ออสเตรียนแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿79,900
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - สวิตเซอร์แลนด์ - เยอรมนี - เชก : ขึ้นเขาทิตลิส - นั่งกระเช้าที่หมุนได้ 360 องศา - เข้าชมปราสาทโฮเฮนโซลเลิร์น 1 ในปราสาทแห่งเทพนิยายของประเทศเยอรมัน - ช้อปปิ้งจุใจเมทซิงเก้น เอ้าเลท - ชมเมืองเก่าโรเทนเบิร์ก เมืองเก่าแสนสวย และเมืองแห่งตลาดคริสมาสต์ - ชมเมืองเก่านูเรมเบิร์ก - เมืองคาโลวี วารี เมืองแห่งน้ำแร่ที่สวยที่สุดในแคว้นโบฮีเมีย (Unesco) - กรุงปราก เมืองเก่า (Unesco) - เข้าชมปราสาทปราก (Unesco)
ไม่รวม ค่าวีซ่าเชงเก้นประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ - ค่าทิปพนักงานขับรถ (คิดเป็น 6 วัน เท่ากับ 12 ยูโร) - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (คิดเป็น 8 วัน เท่ากับ 24 ยูโร) - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าเดินทาง และสัมภาระประจำโรงแรม - น้ำดื่มบนรถ - ค่าตรวจ RT-PCR Test หรือ Rapid Antigen ตามมาตรการของแต่ละประเทศ (ถ้ามี) - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึงแผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเมืองซูริค - เข้าที่พัก
 หมู่บ้านแองเกิ้ลเบิร์ก - ยอดเขาทิตลิส - เมืองลูเซิร์น - ถ่ายรูปคู่สะพานไม้ชาเปล - ถ่ายรูปคู่อนุเสาวรีย์สิงโตหิน - เมืองซูริค
 เข้าชม ปราสาทโฮเฮนโซลเลิร์น - เมทซิงเก้น เอ้าเลท - สตุ๊ทการ์ท
 โรเทนเบิร์ก - ถ่ายรูปคู่ศาลาว่าการเมือง - นูเรมเบิร์ก - จัตุรัสเมืองเก่า - ถ่ายรูปคู่มหาวิหารแห่งนูเรมเบิร์ก
 เมืองคาโลวี วารี - กรุงปราก (มรดกโลก)
 สะพานชาร์ล - ย่านจัตุรัสเมืองเก่า - จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต (มรดกโลก) - อิสระช้อปปิ้งมาร์ค แอนด์ สเปนเซอร์, ร้านค้าแบรนด์เนม
 เข้าชมปราสาทแห่งกรุงปราก - เข้าชมโบสถ์เซนต์ไวตัส - สนามบินปราก - แวะเปลี่ยนเครื่องเมืองกรุงเวียนนา ออสเตรีย
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 รับเฉพาะผู้ได้รับวัคซีน Pfizer, Moderna, Astrazeneca and Johnson & Johnson เท่านั้น
เดินทาง :
Z8856
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿115,999
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - อิตาลี - ออสเตรีย - สวิสเซอร์แลนด์ : มหาวิหารดูโอโม - เกาะเวนิส - ะเลสาบเบรียส - อุทยานแห่งชาติเทือกเขาโดโลไมท์ - นั่งกระเช้าขึ้นสู่เนินเขา Alps Di Siusi - สะพานไม้ชาเปล - ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาชิลธอร์น - Skyline View Platform - ช้อปปิ้งถนนบาห์นฮอฟสตราสเซอ / พักเกาะเวนิส 1 คืน - พักหมู่บ้าน Murren ท่านกลางเทือกเขาแอลป์ (น้อยทัวร์ที่จะพักที่นี่) 1 คืน / เมนูพิเศษ ฟองดูชีส และสปาเก็ตตี้หมึกดำซีฟู๊ด พร้อมไวน์ขาว
รับเฉพาะผู้ที่ได้รับวัคซีนครบแล้ว / รวมค่าวีซ่า / ไม่รวม ค่าทิปไกด์ คนขับรถ - ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ และน้ำใจจากท่าน - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าตรวจ RT PCR (ทุกกรณี / ถ้ามี ตามมาตรการรัฐกำหนด) - ค่าทำ Vaccine Passport

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ - สนามบินเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี - มหาวิหารดูโอโม - ช้อปปิ้งแกลลอเรีย วิคเตอร์เอ็มมานูเอล
 เวโรนา - บ้านโรมิโอ จูเลียต - ระเบียงหินอ่อน - เกาะเวนิส - ถ่ายรูปลีโอเน่ - จัตุรัสซานมาร์โค - มหาวิหารซานมาร์โค - พระราชวังดอจส์ - สะพานทอดถอนใจ - พักบนเกาะเวนิส
 คอร์ติน่า ดอมปาสโซ่ - ทะเลสาบเบรียส - อุทยานแห่งชาติเทือกเขาโดโลไมท์ - นั่งกระเช้าขึ้นสู่เนินเขา Alps Di Siusi - ทะเลสาบมิสซูริน่า - เมืองอินส์บรูค หลังคาทองคำ
 วาดูซ - ปราสาทวาดุซ - ลูเซิร์น - สะพานไม้ชาเปล - ถ่ายรูปคู่อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล
 ลูเซิร์น - ชเตเคิลแบร์ก - เมืองเมอร์เรน - ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาชิลธอร์น (สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ James Bond 007) - Skyline View Platform - นั่งเคเบิ้ลคาร์ลงจากเขา - พักวิวแสนล้านท่ามกลางเทือกเขาแอลป์ ในเมืองเมอร์เรน
 อินเทอลาเคน - สะพานอิเซลท์วาลด์ - โบสถ์เซ็นต์ปีเตอร์ - ช้อปปิ้งถนนบาห์นฮอฟสตราสเซอ - สนามบินกรุงซูริก - แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำการเดินทาง : รองรับผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีน Moderna, Pfizer, Astra Zeneca 2 โดสขึ้นไป เข็มสุดท้ายฉีดเกิน 14 วัน หรือ J&J 1 โดสขึ้นไป เข็มสุดท้ายฉีดเกิน 14 วัน - ถ้าได้รับวัคซีน Sinopharm, Sinovac ต้องฉีดเข็มกระตุ้น วัคซีน mRNA 2 เข็มเพิ่ม (อิตาลี ไม่รองรับวัควีนจีน)
เดินทาง :
Z8848
อีวีเอ แอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BR-อีวีเอ แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 11 วัน 8 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿93,900
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - ออสเตรีย - สวิส - ฝรั่งเศส - เบลเยียม - เนเธอร์แลนด์ : พระราชวังเชินบรุนน์ - ซาลส์บวร์ก - อินส์บรุค - วาดุซ - ฮัลสตัท - ยอดเขาทิตลิส - ลูเซิร์น - ยอดเขาจุงเฟรา - อินเทอร์ลาเกน - ปารีส - พระราชวังแวร์ซาย - บรัสเซลส์ - กรุงอัมสเตอร์ดัม
ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 2 ยูโร ต่อท่าน ต่อวัน (คิดเป็น 6 วัน เท่ากับ 18 ยูโร) - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย ท่านละ 3 ยูโร / ท่าน / วัน (คิดเป็น 11 วัน เท่ากับ 33 ยูโร) - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าเดินทางและสัมภาระประจำไโรงแรม - ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา - ค่าวีซ่าประเทศฝรั่งเศส รวมค่าบริการยื่นวีซ่า (ประมาณ 6,900 บาท) - ค่าตรวจ RT-PCR Test หรือ Rapid Antigen ตามมาตรการของแต่ละประเทศ (ถ้ามี)

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย - เข้าชม พระราชวังเชินบรุนน์ - ซาลส์บวร์ก - ชมสวนมิราเบล
 ฮัลสตัท - เมืองอินส์บรุค - หลังคาทองคำ
 เมืองวาดุซ, ประเทศลิกเตน สไตน์ - ถ่ายรูปด้านนอกกับปราสาทวาดุซ - เมืองซุก - หอนาฬิกาเมืองซุก - ร้านทำทองที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป - เมืองอินเทอร์ลาเกน
 เมืองกรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟเขึ้นสู่สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค - เข้าชมถ้ำน้ำแข็ง - เมืองลูเซิร์น - สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล
 หมู่บ้านแองเกิ้ลเบิร์ก - ยอดเขาทิตลิส - เมืองดิจอง
 มหานครปารีส - เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซาย
 จัตุรัสคองคอร์ด - ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ - ถ่ายรูปคู่ประตูชัยนโปเลียน - ล่องเรือบาโตมุช - ล่องผ่านมหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (อิสระอาหารค่ำ)
 บรัสเซลส์ - จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ - ถ่ายรูปกับเมเนเก้นพีส - กรุงอัมสเตอร์ดัม
 หมูบ้านกังหันลมซานสคันส์ - หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม - อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก - จัตุรัสดัมสแควร์ - สนามบินกรุงอัมสเตอร์ดัม
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำ การเดินทาง : ต้องได้รับวัคซีนที่ได้รับอนุญาตจากองค์การอนามัยโลก ได้แก่ * ไฟเซอร์ * จอหน์สัน & จอหน์สัน * โมเดอร์นา * แอสตร้า เซนเนก้า * ซิโนแวค
เดินทาง :
Z8832
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿90,900
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ : ซูริค - ชไตน์อัมไรน์ - น้ำตกไรน์ - ยอดเขาจุงเฟราน์ - ล่องเรือชมทะเลสาบลูเซิร์น - ยอดเขาริกิ - ลูเซิร์น - รถไฟเบอร์นินา - กลาเซียเอ็กซ์เพลส - แทซ - เซอร์แมทยอดเขากอร์เนอร์กรัท (ชมยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น) - มองเทรอ - โลซานน์ - เจนีวา - เบิร์น - ซูริค
ไม่รวมค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม - ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับโควิด - ค่าแปลเอกสาร สำหรับใช้ขอวีซ่า - ค่าทำ Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง แผนกวีซ่า (หากสถานทูตได้กำหนดการยื่นวีซ่าเป็นคณะแล้ว ท่านใดไม่สามารถมาตามกำหนดได้ อาจมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ท่านละประมาณ 500 บาท ผู้เดินทางต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองเท่านั้น)

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - สนามบินเมืองซูริค - ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบลูเซิร์น - เมืองอินเทอร์ลาเก้น
 นั่งกระเช้าไอเกอร์เอ็กซ์เพรสสู่สถานี EIGERGLETCHER - ขึ้นรถไฟขึ้นสู่ยอดเขาจุงฟราวน์ - เมืองเลาเทิร์นบรุนเน่น - เมืองลูเซิร์น - ถ่ายรูปคู่อนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้ KAPELLBRUCKE
 เมืองวาดุซ - เมืองทีราโน่ - สถานีรถไฟเมืองทีราโน่ - รถไฟ BERNINA EXPRESS สู่เมืองเซนต์มอริทซ์ - เมืองลูเซิร์น
 อันเดอร์แมท - นั่งรถไฟสายกลาเซียเอ็กซ์เพลส ชั้น 2 สู่เมืองแทซ
 แทซ - เซอร์แมท - ยอดเขากอร์เนอร์กรัท - มองเทรอ - ถ่ายรูปปราสาทซีลอน - โลซานน์ - เจนีวา
 เจนีวา - ถ่ายรูปนาฬิกาดอกไม้ - ชมน้ำพุเจทโด - เบิร์น - ย่านมาร์คกาสเซ - ถนนจุงเคอร์นกาสเซ - ชมนาฬิกา ไซ้ท์ กล็อคเค่น - ถ่ายรูปมหาวิหารเซนต์วินเซนต์รัทเฮ้าส - เวกกีส์ - นั่งรถไต่เขา - ชมวิวยอดเขาริกิ - ซูริค
 ชไตน์อันไรน์ - น้ำตกไรน์ (อิสระอาหารเที่ยง, ค่ำ) - สนามบินเมืองซูริค
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำการเดินทาง : ผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีน ครบโดส รับทุกยี่ห้อตามที่ WHO รับรอง เข็มสุดท้ายฉีดตั้งแต่ 14 วัน แต่ไม่เกิน 270 วัน เดินทางได้เลย
เดินทาง :
Z8831
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿59,999
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส - สวิตเซอร์แลนด์ - อิตาลี : ปารีส - ดีจอง - กอลมาร์ - ลูเซิร์น - แองเกิ้ลเบิร์ก - มิลาน - นั่งกระเช้าชมวิวยอดเขาทิตลิต - ช้อปปิ้งที่แกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2 - ช้อปปิ้งแบรนด์เนมที่ปารีส (เต็มวัน)
ไม่รวม ค่าทิปท่านละ 70 ยูโร - ค่าวีซ่าเชงเก้น ท่านละประมาณ 6,000 บาท (หากสถานทูตได้กำหนดการยื่นวีซ่าเป็นคณะแล้ว ท่านใดไม่สามารถมาตามกำหนดได้ อาจมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ท่านละประมาณ 500 บาท ผู้เดินทางต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองเท่านั้น) - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโควิด - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง - ค่าแปลเอกสาร สำหรับใช้ขอวีซ่า - ค่าทำ Vaccine Passport ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - สนามบินกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส - จัตุรัสทรอคาเดโร - ถ่ายภาพหอไอเฟล - ถ่ายรูปด้านนอก พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ - ล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำแซน (กรณีน้ำขึ้นสูง หรือมีเหตุการณ์สุดวิสัย ไม่สามารถล่องเรือได้ อาจจะไม่สามารถดำเนินการพาไปได้) - ผ่านชม ประตูชัย, จัตุรัสคองคอร์ท
 ปารีส - อิสระช้อปปิ้งแบรนด์เนม (เต็มวัน) (อิสระอาหารเที่ยง) - ดีจอง
 ชมเมืองกอลมาร์ (อิสระอาหารเที่ยง) - แองเกิ้ลเบิร์ก
 แองเกิ้ลเบิร์ก - นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาทิทลิส - ลูเซิร์น - ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์สิงโตหิน - ถ่ายรูปกับสะพานไม้โบราณคาเปล - ถ่ายรูปทะเลสาบลูเซิร์น - ช้อปปิ้งนาฬิกาแบรนด์เนม - เมืองโคโม่ - ถ่ายรูปทะเลสาบโคโม่ - มิลาน (อิสระอาหารเที่ยง, ค่ำ)
 มิลาน - ชมโบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน - ช้อปปิ้งภายในอาคารแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2 - เดินทางกลับ
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำการเดินทาง : รองรับผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีน Moderna, Pfizer, Astra Zeneca 2 โดสขึ้นไป เข็มสุดท้ายฉีดเกิน 14 วัน หรือ J&J 1 โดสขึ้นไป เข็มสุดท้ายฉีดเกิน 14 วัน - ถ้าได้รับวัคซีน Sinopharm, Sinovac ต้องฉีดเข็มกระตุ้น วัคซีน mRNA 2 เข็มเพิ่ม (อิตาลี ไม่รองรับวัควีนจีน)
เดินทาง :
Z8830
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿52,999
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ : ชมวิวสี่ยอดเขา - เซอร์แมท - แมทเทอร์ฮอร์น - กลาเซียร์ 3000 - ยอดเขาทิตลิต - นั่งรถไฟสู่เมืองมองเทรอ - เมืองเบิร์น - ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ - เมืองลูเซิร์น - ถ่ายรูปอนุสาวรีย์สิงโตแกะสลักริมหน้าผา - ช้อปปิ้ง SERRAVALLE OUTLET
ไม่รวม ค่าทิปท่านละ 70 ยูโร - ค่าวีซ่าเชงเก้น ท่านละประมาณ 5,000 บาท (ท่านใดยังไม่มีวีซ่าเช็งเก้น ทางบริษัทสามารถบริการจัดทำให้ และ/หรือท่านจะทำเองเพื่อความประหยัดขึ้นอยู่กับความสะดวกของท่าน ทางบริษัทก็จะจัดส่งเอกสารให้ (ตั๋วเครื่องบิน,โรงแรม,โปรแกรมทัวร์ประกันอุบัติเหตุ) - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโควิด - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง - ค่าแปลเอกสาร สำหรับใช้ขอวีซ่า - ค่าทำ Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - สนามบินกรุงมิลาน - ชมโบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน - ช้อปปิ้งภายในอาคารแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2
 เมืองแทซ - สถานีรถไฟเมืองแทซ - นั้งรถไฟขึ้นสู่เซอร์แมท - ระหว่างทางผ่านชม ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น, ยอดเขาเกรอนากรัท - นั่งรถไฟสู่เมืองมองเทรอ - แวะถ่ายภาพปราสาทซีลอน
 เมืองโกลดูปิยง - กลาเซีย 3000 (ไม่รวมค่าขึ้นกระเช้าไฟฟ้า โปรดแจ้งหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้า) - เมืองเบิร์น - ชมมาร์คกาสเซ - ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ - ชมนาฬิกา ไซ้ท์ กล็อคเค่น
 เบิร์น - เมืองแองเกิลเบิร์ก - ทัวร์เสริม นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาทิตลิต (ไม่รวมตั๋วนั่งกระเช้าชมวิวยอดเขาทิตลิต กรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้า) - เมืองลูเซิร์น - ถ่ายรูปอนุสาวรีย์สิงโตแกะสลักริมหน้าผา - สะพานคาเปล
 เมืองมิลาน - ช้อปปิ้ง SERRAVALLE OUTLET - เดินทางกลับ
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำการเดินทาง : รองรับผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีน Moderna, Pfizer, Astra Zeneca 2 โดสขึ้นไป เข็มสุดท้ายฉีดเกิน 14 วัน หรือ J&J 1 โดสขึ้นไป เข็มสุดท้ายฉีดเกิน 14 วัน - ถ้าได้รับวัคซีน Sinopharm, Sinovac ต้องฉีดเข็มกระตุ้น วัคซีน mRNA 2 เข็มเพิ่ม (อิตาลี ไม่รองรับวัควีนจีน)
เดินทาง :
Z8829
สวิสแอร์/OS-ออสเตรียนแอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : LX-สวิสแอร์/OS-ออสเตรียนแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 8 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿105,000
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - สวิตเซอร์แลนด์ - เยอรมนี - ออสเตรีย : ซูริค - วินเทอร์ทัวร์ - เฟราเอินเฟ็ลท์ - คอนสแตนซ์ - เกาะไมเนา - ลินเดา - ล็อยท์เคียร์ชอิมอัลก็อย - เคมพ์เทิน - ฟุซเซน - โอเบอร์อัมเมอร์เกา - เคเบิ้ลคาร์ขึ้นเขาซุกสปิตเซ่ - เคเบิ้ลคาร์ขึ้นเขานอร์ธเคทเทอ - คุฟสไตน์ - ฮัลล์สตัทท์ - เขาโฮเออร์ดัคชไตน์ - แอดมอนท์ - มาเรียเซลล์ - เวียนนา - พระราชวังฮอฟบวร์ก
รวมค่าวีซ่า และทิปต่างๆแล้ว / ไม่รวม ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม - ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับโควิด - ค่าแปลเอกสาร สำหรับใช้ขอวีซ่า - ค่าทำ Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินซูริค - เข้าที่พัก
 ซูริค - วินเทอร์ทัวร์ - ถ่ายรูปกับปราสาทไคเบิร์ก (มรดกโลก) - เฟราเอินเฟ็ลท์ - ถ่ายรูปปราสาทเฟราเอินเฟ็ลท์ - คอนสแตนซ์
 เข้าชมวิหารคอนสแตนซ์ - เข้าชมศาสนสถานซาเลม - เกาะไมเนา - ลินเดา
 ถนนแม็กซิมิเลี่ยน - แวะถ่ายรูปศาลากลางเก่า
 เมืองล็อยท์เคียร์ชอิมอัลก็อย - เข้าชมปราสาทชูรรอสส์ ซีลล์ - เมืองเคมพ์เทิน - เข้าชมวิหารเซนต์ลอเรนซ์ - เมืองฟุซเซน - เที่ยวชมเมืองเก่า
 นั่งมินิบัส เข้าชมปราสาทนอยส์ชวานสไตน์ - สถานีอิบเซ่ - ขึ้นกระเช้าสู่เทือกเขาซุกสปิตเซ่ - เมืองโอเบอร์อัมเมอร์เกา
 เมืองอินช์บรูค - ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ ชมวิวเขานอร์ธเคทเทอ - ชมเมืองอินช์บรูค - เมืองคุฟสไตน์ - ถ่ายรูปป้อมปราการโบราณคุฟสไตน์ - เมืองฮัลล์สตัทท์ (มรดกโลก)
 ฮัลล์สตัทท์ - ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ ชมวิวเขาโฮเออร์ดัคชไตน์ - ถ้ำน้ำแข็งยักษ์ - แอดมอนท์ - เข้าชมอารามแอดมอนท์ - มาเรียเซลล์ - เขตเมืองเก่าแห่งมาเรียเซลล์ - ถ่ายรูปกับวิหารแห่งมาเรียเซลล์ - เมืองเวียนเนอร์ นิวสตัทท์
 เข้าชมปราสาทฟอรชเทนสไตน์ - เวียนนา - ช้อปปิ้งย่านถนนคนเดิน คาร์ทเนอร์สตรีท
 เวียนนา - พระราชวังฮอฟบวร์ก - ปานดอร์ฟเอาท์เล็ต - เดินทางกลับ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำการเดินทาง : รองรับผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีน Moderna, Pfizer, Astra Zeneca 2 โดสขึ้นไป เข็มสุดท้ายฉีดเกิน 14 วัน หรือ J&J 1 โดสขึ้นไป เข็มสุดท้ายฉีดเกิน 14 วัน - ถ้าได้รับวัคซีน Sinopharm, Sinovac ต้องฉีดเข็มกระตุ้น วัคซีน mRNA 2 เข็มเพิ่ม (เยอรมนี ไม่รองรับวัควีนจีน)
เดินทาง :
Z8826
เอทิฮัด แอร์เวย์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿72,999
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - สวิตเซอร์แลนด์ : บ่อหมีสีน้ำตาล - นาฬิกาดอกไม้ - น้ำพุเจ็ดโด้ - ถ่ายรูปปราสาทชิลยอง - นั่งรถไฟสายโรแมนติก กลาเซียเอ็กเพรส สูเมืองอันเดอร์แมท - นั่งกระเช้า EIGER EXPRESS - พิชิตยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE - สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล - ย่านเมืองเก่าซูริค / พัก Zermatt เมืองเล็กในหุบเขา สวยที่สุดในสวิต พิชิตจุงเฟรา
ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 70 EURO ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง - ค่าวีซ่าเชงเก้นแบบท่องเที่ยว + ค่าบริการยื่นวีซ่า (ประมาณ 5,500 บาท) - ค่าตรวจ RT-PCR (ทุกกรณี ถ้ามี / ตามมาตรการของภาครัฐ) - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง แผนกวีซ่า - ค่าทำ วัคซีนพาสปอร์ต หรือ ลงทะเบียน Vaccinated Certificate และ International Vaccinated Certificate (จากแอปหมอพร้อม)

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินกรุงอาบูดาบี - สนามบินกรุงซูริค - กรุงเบิร์น - บ่อหมีสีน้ำตาล - มาร์กาสเซ - เจนีวา - นาฬิกาดอกไม้ - น้ำพุเจ็ดโด้ - วิหารเซนต์ปิแอร์ (อิสระอาหารค่ำ)
 เวเว่ย์ - อนุสาวรีย์ชาลี แชปลิน - มองเทรอซ์ - ถ่ายรูปปราสาทชิลยอง - ทาซ - เซอร์แมท - พักในเมืองเซอร์แมท 1 คืน
 นั่งรถไฟกลาเซียเอ็กเพรส รถไฟด่วนที่วิ่งช้าที่สุดในโลก สูเมืองอันเดอร์แมท - เมืองอินเทอร์ลาเก้น
 กระเช้า EIGER EXPRESS - ยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE - ลูเซิร์น - สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล (อิสระอาหารค่ำ)
 เมืองซูริค - ย่านเมืองเก่าซูริค - เขตนีเดอร์ดอร์ฟ - ถนนบานโฮฟซตราสเซอ - ถนนออกัสตินเนอร์กาส (อิสระอาหารค่ำ)
 สนามบินซูริค - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินกรุงอาบูดาบี
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ผู้เดินทางควรได้รับวัคซีนครบโดส รองรับวัควีนทุกยี่ห้อ
เดินทาง :
Z8779
เอทิฮัด แอร์เวย์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿87,999
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส - สวิตเซอร์แลนด์ - อิตาลี : ล่องเรือบาโตมูซ ชมวิวกรุงปารีส - เข้าชมพระราชวังแวร์ซายน์ - พิชิตยอดเขา Schillthorn - เดินริมเขา Skyline View Platform - มหาวิหารแห่งมิลาน - หอเอนปิซา - โคลอสเซียม โรม - น้ำพุเทรวี - ช้อปปิ้งกรุงปารีส, มิลาน เมืองแฟชั่นระดับโลก / พักเมืองเล็กๆแสนสวย อินเทอลาเคน - พักหมู่บ้าน Murren วิวแสนล้าน น้อยทัวร์ที่จะพาไปพัก - พักกรุงปารีส 1 คืน ใกล้แหล่งช้อปปิ้ง / มื้อพิเศษ 3 สัญชาติ ฟองดู - หอยเอสคาโก และไวน์แดง - สปาเก็ตตี้หมึกดำซีฟู๊ด
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ (60 EUR หรือ ประมาณ 2,280 บาท) - ค่าทิปไกด์ - ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน - ทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม - เอกสารต่างด้าวต่างๆ - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าตรวจ RT PCR (ทุกกรณี / ถ้ามี ตามมาตรการรัฐ) - ค่าทำ Vaccine Passport - ทำ VACCINE PASSPORT, ลงทะเบียน E-Vaccine Passport จากแอปหมอ - ค่าลงทะเบียน QR Code Covid Certificate ที่ใช้ในการสแกนแต่ละประเทศ เข้าร้านอาหาร โรงแรมที่พักและสถานที่ (ถ้ามี) - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง Center แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินอาบูดาบี, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 สนามบินปารีส ชาร์ลเดอโกล ประเทศฝรั่งเศส - ปารีส - ถ่ายรูปด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ - หอไอเฟล - ชองป์เอลิเซ่ - ประตูชัย - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - ห้างสรรพสินค้า La Samaritaine - ล่องเรือบาโตมูซ ชมสองฝั่งแม่น้ำแซนน์
 ปารีส - เข้าชม พระราชวังแวร์ซาย - เบอซองซง
 เบอซองซง - ชเตเคิลแบร์ก - ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาชิลธอร์น - Skyline View Platform - หมู่บ้านเมอร์เรน - พักบนเขา วิวแสนล้าน (โรงแรมไม่มีห้องพัก 3 ท่าน ท่านที่ 3 กรุณาชำระค่าพักเดี่ยวเพิ่ม 1 คืน ประมาณ 1,500 บาท)
 เมอร์เรน - ลูเซิร์น - ถ่ายรูปคู่ อนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้ชาเปล - ช้อปปิ้งที่ ฟอกซ์ทาวน์ - มิลาน
 มิลาน - มหาวิหารดูโอโม - แกลลอเรีย วิคเตอร์เอ็มมานูเอล - ปิซ่า - หอเอนเมืองปิซ่า
 ปิซ่า - โรม - นครวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - โคลอสเซี่ยม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - ด้านหน้าถนนคอนดอตติ
 สนามบินกรุงโรม - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินอาบูดาบี, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำการเดินทาง : รองรับผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีน Moderna, Pfizer, Astra Zeneca 2 โดสขึ้นไป เข็มสุดท้ายฉีดเกิน 14 วัน หรือ J&J 1 โดสขึ้นไป เข็มสุดท้ายฉีดเกิน 14 วัน - ถ้าได้รับวัคซีน Sinopharm, Sinovac ต้องฉีดเข็มกระตุ้น วัคซีน mRNA 2 เข็มเพิ่ม (อิตาบี ไม่รองรับวัควีนจีน)
เดินทาง :
Z8769
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿84,999
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส - สวิตเซอร์แลนด์ - อิตาลี : ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ชมหลังคาทองคำ - ยอดเขาจุงฟราวน์ TOP OF EUROPE - นั่งรถไฟด่วน TGV สู่กรุงปารีส - ล่องเรือชมริมสองฝั่งแม่น้ำแซน - เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ (เข้าแบบ VIP มีไกด์พระราชวังบรรยาย) - ถ่ายรูปด้านนอก พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ - ถ่ายภาพ หอไอเฟิล - ช้อปปิ้งห้างแกลอรี่ลาฟาแยส
ไม่รวมค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม - ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับโควิด - ค่าแปลเอกสาร สำหรับใช้ขอวีซ่า - ค่าทำ Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - สนามบินมิวนิค, เยอรมนี - ชมจัตุรัสมาเรียน - ถ่ายรูปคู่ศาลากลางมิวนิค - เมืองฟุสเซ่น
 ปราสาทนอยชวานสไตน์ - อินส์บรูค - ถนนมาเรียเทเรซ่า - ย่านเมืองเก่า - ชมหลังคาทองคำ
 ผ่านเมืองวาดุส - เมืองอินเทอร์ลาเก้น
 ยอดเขาจุงฟราวน์ TOP OF EUROPE นั่งรถไฟ+กระเช้า - ลูเซิร์น
 ดีจอง - นั่งรถไฟด่วน TGV สู่กรุงปารีส - ล่องเรือชมริมสองฝั่งแม่น้ำแซน (กรณีที่น้ำในแม่น้ำแซนขึ้นสูงกว่าปกติ หรือมีเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น การนัดหยุดงาน เป็นต้น รายการล่องแม่น้ำแซนอาจจะไม่สามารถดำเนินการนำเที่ยวได้)
 เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ (เข้าแบบ VIP มีไกด์พระราชวังบรรยาย) - ถ่ายรูป (ภายนอก) พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ - จัตุรัสทรอคาเดโร - ถ่ายภาพ หอไอเฟิล - ห้างแกลอรี่ลาฟาแยส
 เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำการเดินทาง : รองรับผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีน Moderna, Pfizer, Astra Zeneca 2 โดสขึ้นไป เข็มสุดท้ายฉีดเกิน 14 วัน หรือ J&J 1 โดสขึ้นไป เข็มสุดท้ายฉีดเกิน 14 วัน - ถ้าได้รับวัคซีน Sinopharm, Sinovac ต้องฉีดเข็มกระตุ้น วัคซีน mRNA 2 เข็มเพิ่ม (เยอรมนี ไม่รองรับวัควีนจีน)
เดินทาง :
Z8767
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿80,900
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - เยอรมนี - ออสเตรีย - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส : ชมเมืองมิวนิค - ถ่ายรูปด้านหน้า ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ชมหลังคาทองคำ - ยอดเขาจุงฟราวน์ TOP OF EUROPE - นั่งรถไฟด่วน TGV สู่ปารีส - ล่องเรือ ชมความสวยงามริมสองฝั่งแม่น้ำแซน - เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ (เข้าแบบ VIP มีไกด์พระราชวังบรรยาย) - ถ่ายรูป (ภายนอก) พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ - ถ่ายภาพ หอไอเฟิล
ไม่รวม ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม - ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับโควิด - ค่าแปลเอกสาร สำหรับใช้ขอวีซ่า - ค่าทำ Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - สนามบินมิวนิค - ชมเมืองมิวนิค - ชมจัตุรัสมาเรียน - ถ่ายรูปคู่กับศาลากลางมิวนิค - เมืองฟุสเซ่น - เข้าที่พัก
 เมืองฟุสเซ่น - ถ่ายรูปด้านหน้า ปราสาทนอยชวานสไตน์ - เมืองอินบรูคส์ - ถนนมาเรียเทเรซ่า - ย่านเมืองเก่า - ชมหลังคาทองคำ
 ผ่านเมืองวาดุส - เมืองอินเทอร์ลาเก้น
 ยอดเขาจุงฟราวน์ TOP OF EUROPE นั่งรถไฟ+กระเช้า - ลูเซิร์น
 ดีจอง - นั่งรถไฟด่วน TGV สู่ปารีส - ล่องเรือ ชมความสวยงามริมสองฝั่งแม่น้ำแซน (กรณีน้ำขึ้นสูง ไม่สามารถล่องเรือได้ อาจจะไม่สามารถดำเนินการนำเที่ยวได้)
 เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ (เข้าแบบ VIP มีไกด์พระราชวังบรรยาย) - ถ่ายรูป (ภายนอก) พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ - ถ่ายภาพ หอไอเฟิล - ช้อปปิ้งสินค้า DUTY PARIS LOOK, ห้างแกลอรี่ลาฟาแยส
 เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำการเดินทาง : รองรับผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีน Moderna, Pfizer, Astra Zeneca 2 โดสขึ้นไป เข็มสุดท้ายฉีดเกิน 14 วัน หรือ J&J 1 โดสขึ้นไป เข็มสุดท้ายฉีดเกิน 14 วัน - ถ้าได้รับวัคซีน Sinopharm, Sinovac ต้องฉีดเข็มกระตุ้น วัคซีน mRNA 2 เข็มเพิ่ม (เยอรมนี ไม่รองรับวัควีนจีน)
เดินทาง :
Z8727
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿123,999
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - สวิตเซอร์แลนด์ - อิตาลี - ฝรั่งเศส : พิชิต 2 เขา Schilthorn, Mont Blanc - สะพานไม้ชาเปล - มหาวิหารดูโอโม - นั่งรถไฟ TGV สู่ปารีส - ล่องเรือบาโตมูซ ชมวิวแม่น้ำแซนน์ - เข้าชม พระราชวังแวร์ชาย / พักใจกลางกรุงปารีส Hotel Murcure Paris Center Tour Eiffel ติดหอไอเฟล / บริการอาหารครบทุกมื้อ - ลิ้มลองหอยเอสคาโก พร้อมไวน์แดง / ฟรี กระเป๋าเดินทาง 20 นิ้ว, ซิมเน็ตต่างประเทศ
ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้ว แต่ความประทับใจ และน้ำใจจากท่าน - ทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าตรวจ RT PCR (ทุกกรณี / ถ้ามี ตามมาตรการรัฐกำหนด) - ค่าทำ Vaccine Passport - ลงทะเบียน THAILAND PASS (ถ้ามี) - ส่วนต่างภาษีน้ำมัน กรณีสายการบินเรียกเก็บตามจริง - ค่าลงทะเบียน QR CODE COVID CERTIFICATE ที่ใช้ในการสแกนแต่ละประเทศ เข้าร้านอาหาร โรงแรมที่พัก และสถานที่ (ถ้ามี / ตามมาตรการรัฐของแต่ละประเทศกำหนด)

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินซูริค - ซุก - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - โบสถ์เซนท์ออสวอร์ล - ลูเซิร์น - ถ่ายรูปคู่อนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้ชาเปล - ชเตเคิลแบร์ก - เมอร์เรน - กิมเมลวาลด์
 เมอร์เรน - ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาชิลธอร์น - ลูกาโน - ชมย่านย่านเมืองเก่า
 ลูกาโน - ฟ๊อกซ์ทาวน์แฟคทอรี่เอาท์เลท - มิลาน - มหาวิหารดูโอโม - แกลลอเรีย วิคเตอร์เอ็มมานูเอล
 มิลาน - ชาโมนิกซ์ - ยอดเขามองบลังค์ - เจนีวา - น้ำพุเจดโด - ถ่ายภาพกับนาฬิกาดอกไม้
 เจนีวา - นั่งรถไฟ TGV สู่กรุงปารีส - ถ่ายรูปด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ - ผ่านชมพิพิธภัณฑ์ออร์แซ - ถ่ายรูปหอไอเฟล - ล่องเรือบาโตมูซ ชมวิวแม่น้ำแซนด์
 เข้าชม พระราชวังแวร์ชาย - ชองป์เอลิเซ่ - ประตูชัย - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
 สนามบินกรุงปารีส - เดินทางกลับ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำ การเดินทางเข้าสวิตเซอร์แลนด์, ฝรั่งเศส : ต้องได้รับวัคซีนที่ได้รับอนุญาตจากองค์การอนามัยโลก ได้แก่ * ไฟเซอร์ * จอหน์สัน & จอหน์สัน * โมเดอร์นา * แอสตร้า เซนเนก้า * ซิโนแวค
เดินทาง :
Z8726
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿129,999
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส - สวิตเซอร์แลนด์ - เยอรมนี : พิชิตยอดเขา Schilthorn - ขึ้น Skyline View Platform - เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตล์ - นั่งรถไฟ TGV จากปารีส สู่ เจนีวา - ล่องเรือบาโตมูซ ชมวิวปารีส พักปารีส ใกล้แหล่องปิ้งปิ้ง / พักหมู่บ้าน Murren (น้อยทัวร์ที่จะเข้าพักที่นี่) บนเขาล้อมรอบเทือกเขาแอลป์ - พักเมือง Fussen / บริการอาหารครบทุกมื้อ มื้อพิเศษ 3 สัญชาติ ฟองดู หอยเอสคาโก พร้อมไวน์แดง ขาหมูเยอรมัน
ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้ว แต่ความประทับใจ และน้ำใจจากท่าน - ทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม - ค่าอาหารนอกเหนือจากในรายการ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าตรวจ RT PCR (ทุกกรณี / ถ้ามี ตามมาตรการรัฐกำหนด) - ทำ Vaccine Passport - ค่าลงทะเบียน THAILAND PASS (ถ้ามี) - ส่วนต่างภาษีน้ำมัน กรณีสายการบินเรียกเก็บตามจริง - ค่าลงทะเบียน QR CODE COVID CERTIFICATE ที่ใช้ในการสแกนแต่ละประเทศ เข้าร้านอาหาร โรงแรมที่พัก และสถานที่ (ถ้ามี / ตามมาตรการรัฐของแต่ละประเทศกำหนด)

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินปารีส ชาร์ลเดอโกล ประเทศฝรั่งเศส - กรุงปารีส - เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ - โรงอุปรากรณ์ปาแล การ์นีเยร์ - ขึ้นลิฟท์ชั้น 2 หอไอเฟล (รวมค่าขึ้น)
 พระราชวังแวร์ซาย - ถ่ายรูปด้านนอก มหาวิหารนอร์ทเทอดาม - ประตูชัย - ถนนชอง เอลิเซ่ - ช้อปปิ้ง La Samaritaine - ล่องเรือบาโตมูซ ชมวิวแม่น้ำแซน
 ย่านมงต์มาตร์ - ถ่ายภาพที่ด้านหน้า ซาเคร บาซิลิก้า - นั่งรถไฟ TGV สู่กรุงเจนีวา, สวิสเซอร์แลนด์ - สวนอังกฤษ - นาฬิกาดอกไม้ - น้ำพุเจ็ทโด้
 เบิร์น - บ่อหมีสีน้ำตาล - หอนาฬิกาไซท์คล็อคเค่นทรัม - ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์ - อินเทอลาเคน - ซเตเคิลเบิร์ก - นั่งกระเช้าขึ้นสู่หมู่บ้านเมอร์เรน - พักโรงแรมบนภูเขา วิวแสนล้านท่ามกลางเทือกเขาแอลป์
 ขึ้นกระเช้าสู่ ยอดเขาชิลทรอน - สัมผัสความหนาวบริเวณ Skiline View Platform - ลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้ชาเปล - ซูริก - โบสถ์เซนท์ปีเตอร์ - ช้อปปิ้งบาห์นฮอฟสตราสเซอ - เซนต์ กัลเลน
 เมืองเซนต์ กัลป์เลน - เข้าชมปราสาทนอยชวานไตน์ - ฟุสเซน
 ฟุสเซน - โอเบออัมเมอร์เกา - มิวนิก - พระราชวังนิมเฟนบูร์ก - ช่อปปิ้งรอบจัตุรัสมาเรียนพลาตซ์
 สนามบินกรุงมิวนิก - เดินทางกลับ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำ การเดินทาง : ต้องได้รับวัคซีนที่ได้รับอนุญาตจากองค์การอนามัยโลก ได้แก่ * ไฟเซอร์ * จอหน์สัน & จอหน์สัน * โมเดอร์นา * แอสตร้า เซนเนก้า * ซิโนแวค
เดินทาง :
Z8725
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿139,999
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - สวิตเซอร์แลนด์ - อิตาลี - ฝรั่งเศส : พิชิต 3 เขา Schilthorn, Matterhorn, Mont Blanc - นั่งรถไฟ TGV สู่ปารีส - ล่องเรือบาโตมูซ ชมวิวแม่น้ำแซนน์ - เข้าชม พระราชวังแวร์ชาย / พักบนภูเขา 4 หมู่บ้าน (น้อยทัวร์ที่จะเข้าพักที่นี่) Murren, Zermatt, Adelboden, Chamonix - พักกรุงปารีส 2 คืน ใกล้แหล่งช้อปปิ้ง / ฟรี กระเป๋าเดินทาง 20 นิ้ว, ซิมเน็ตต่างประเทศ / เมนูพิเศษ!!! Lobster - หอยเอสคาโก และไวน์แดง
ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้ว แต่ความประทับใจ และน้ำใจจากท่าน - ทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าตรวจ RT PCR (ทุกกรณี / ถ้ามี ตามมาตรการรัฐกำหนด) - ค่าทำ Vaccine Passport - ค่าลงทะเบียน THAILAND PASS - ส่วนต่างภาษีน้ำมัน กรณีสายการบินเรียกเก็บตามจริง - ค่าลงทะเบียน QR CODE COVID CERTIFICATE ที่ใช้ในการสแกนแต่ละประเทศ เข้าร้านอาหาร โรงแรมที่พัก และสถานที่ (ถ้ามี / ตามมาตรการรัฐของแต่ละประเทศกำหนด)

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินซูริค - เมืองลูเซิร์น - ถ่ายรูปอนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้ชาเปล - ชเตเคิลแบร์ก - นั่งเคเบิ้ลคาร์ สู่หมู่บ้านเมอร์เรน - เข้าที่พักบนภูเขา วิวแสนล้านท่ามกลางเทือกเขาแอลป์
 ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาชิลธอร์น ชมวิวพาโนรามา (สถานที่ถ่ายทำ James Bond 007 ภาคยอดพยัคฆ์ราชินี) - สัมผัสความหนาวเย็นที่ Skyline View Platform - เมืองอาเดลโบเดน - ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาเชนเทนแอลป์ - เข้าที่พัก กลางหุบเขาแอลป์
 เมืองแคนเดอร์สเทก - นั่งกระเช้าสู่ทะเลสาปโอเอชชิเน่น - เมืองเซอร์แมท - ชมวิวเมืองกลางหุบเขา
 สถานีรถไฟกอร์นาแกรท - ยอดแมทเทอร์ฮอร์น - ทะเลสาบริฟเฟล - ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น - เมืองชาโมนิกซ์ - เข้าที่พักในหมู่บ้านแห่งเทพนิยายโอบล้อมด้วยขุนเขาหิมะ
 สถานีไอ กุย ดู มิดิ - ยอดเขามองบลังค์ - นั่งรถไฟ TGV จาก เจนีวาสู่กรุงปารีส - เข้าที่พัก
 เข้าชมพระราชวังแวร์ซาย - กรุงปารีส - ถ่ายรูปด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ - ชมด้านนอกพิพิธภัณฑ์ออร์แซ - จัตุรัสทรอคาเดโร - ผ่านชมชองป์เอลิเซ่, ประตูชัย - ช้อปปิ้งห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - ห้างสรรพสินค้า La Samaritaine - ล่องเรือบาโตมูซ ชมวิวแม่น้ำแซนน์
 สนามบินกรุงปารีส - เดินทางกลับ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำ การเดินทางเข้าสวิตเซอร์แลนด์, ฝรั่งเศส : ต้องได้รับวัคซีนที่ได้รับอนุญาตจากองค์การอนามัยโลก ได้แก่ * ไฟเซอร์ * จอหน์สัน & จอหน์สัน * โมเดอร์นา * แอสตร้า เซนเนก้า * ซิโนแวค
เดินทาง :
Z8723
เอทิฮัด แอร์เวย์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿69,900
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - สวิตเซอร์แลนด์ พิชิต 2 เขา ยอดเขาซิลธอร์น 007 - ยอดเขาริกิ : ทะเลสาบโคโม่ - ขึ้นรถไฟ ชมเมืองเมืองเซอร์แมท - ถ่ายรูปด้านนอก ปราสาทชิลลอง - โลซานน์ - กรุงเบิร์น (เมืองหลวง) - นั่งกระเช้าสู่หมู่บ้านมูร์เริน - ชมเมืองลูเซิร์น - ซูริค - อาร์ธ โกเดา
ไม่รวม ค่าวีซ่า+ค่าบริการยื่นวีซ่า ประมาณท่านละ 5,500 บาท - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาทต่อท่าน (800 บาท) - ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 2 ยูโรต่อวัน (12 ยูโร) - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าลงทะเบียน Thailand Pass - ค่าทำ Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง Center แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องอาบูดาบี - สนามบินมิลาน - โคโม่ - ทะเลสาบโคโม่ - ชมเมืองลูกาโน่ - ช้อปปิ้ง Fox Town Outlet - เบลลินโซนา
 เบลลินโซน่า - แทช - ขึ้นรถไฟสู่เมืองเซอร์แมท - ชมเมืองเมืองเซอร์แมท - แทช
 แทช - มองเทรอซ์ - ถ่ายรูปด้านนอก ปราสาทชิลลอง - เวเว่ย์ - โลซานน์ - กรุงเบิร์น (เมืองหลวง) - ชมเมืองเก่า ย่านมาร์ คกาสเซ - ถนนครัมกาสเซ - นาฬิกาไซ้ท์ กล็อคเค่น - เข้าที่พัก
 กรุงเบิร์น - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาซิลธอร์น (สถานที่ถ่ายทำเจมบอนด์ 007) - เบิร์ก - นั่งกระเช้าสู่หมู่บ้านมูร์เริน - นั่งกระเช้าต่อไปยังหมู่บ้านกิมเมลวาลด์ - ชมเมืองลูเซิร์น - สะพานไม้ - อนุสาวรีย์สิงโต - ซูริค
 ซูริค - อาร์ธ โกเดา - นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาริกิ - ชมเมืองซุก - ซูริค - ชมเมืองเก่า - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม
 สนามบินซูริค - แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงอาบูดาบี
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำการเดินทาง : สวิสเซอร์แลนด์ รองรับวัคซีนทุกยี่ห้องตามที่องค์การอนามัยโลกรับรอง
เดินทาง :
Z8684
กาตาร์แอร์เวย์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿84,555
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - เยอรมนี - ออสเตรีย - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส : เมืองฮัลล์ทัทท์ (มรดกโลก) - ถ่ายรูปหลังคาทองคำ สัญลักษณ์เมืองอินส์บรุค - เข้าชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์ - พิชิตยอดเขาจุงเฟรา Top of Europe - นั่งรถไฟชมวิวท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูง แห่งแอลป์ - เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ มีไกด์ท้องถิ่นบรรยาย, VIP ไม่มีต่อคิว - ล่องเรือบาตามูซ ชมแม่น้ำแซน
คณะออกเดินทาง 10 ท่านขึ้นไป / ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 16 ยูโร ต่อท่าน - ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป 12 ยูโร ต่อท่าน - ค่าตรวจ RT-PCR TEST (ทุกกรณี ถ้ามี ตามมาตรรัฐ) - ค่าทำ VACCINE PASSPORT - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา - สนามบินมิวนิค - จัตุรัสมาเรียนพาซ - ซาลสเบิร์ก - สวนมิราเบล - ถ่ายรูปบ้านโมสาร์ท (ออสเตรีย)
 ฮัลล์ทัทท์ - อินส์บรุค - วังหลังคาทองคำ - ฟุสเซ่น (เยอรมนี)
 โฮเฮนชวานเกา - เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ - อินเทอร์ลาเค่น (สวิตเซอร์แลนด์)
 พิชิตยอดเขาจุงเฟรา - สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป - ถ้ำน้ำแข็ง 1000 ปี - สวิสสฟิงซ์ - ขึ้นขึ้นกระเช้า The V-Cableways สู่เมืองดีจอง (ฝรั่งเศส)
 ปารีส - เข้าชม พระราชวังแวร์ซาย (มีไกด์ท้องถิ่นบรรยาย ในแต่ละห้องข้อมูลแน่นปึ๊ก ที่สำคัญเที่ยวแบบ VIP ไม่มีต่อคิว) - ล่องเรือบาตามูซ ชมวิวแม่น้ำแซน - หอยเอสคาโก้ (ฝรั่งเศส)
 ประตูชัย - หอไอเฟล - พีระมิตแก้ว พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ - ช้อปปิ้งแกลลารี่ ลาฟาแยตต์ - สนามบินชาร์ลเดอร์โกล - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินฮามัด ประเทศประเทศกาตาร์
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำการเดินทาง : ต้องได้รับการฉีดวัคซีน โควิด-19 ทั้ง 2 โดสเรียบร้อย ก่อนการเดินทาง 14 วัน และต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการยอมรับจากองค์การสหภาพยุโรป
เดินทาง :
Z8577
สิงคโปร์แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SQ-สิงคโปร์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿89,999
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - สวิตเซอร์แลนด์ : แมทเทอร์ฮอร์น - นอนเซอร์แมท หมู่บ้านบนเขาแสนสวย - ขึ้นยอดเขาจุงเฟรา TOP of Europe - ทะเลสาบเบลาเซ - นั่งกระเช้าสู่ทะเลสาบโอเอชชิเน่น ** รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว --
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ (50 EUR หรือ ประมาณ 1,800 บาท) ตลอดการเดินทาง - ค่าทิปไกด์ - ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน - ทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม - เอกสารต่างด้าวต่างๆ - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าตรวจ RT PCR ก่อนเดินทางไป 72 ชั่วโมง (ถ้ามี ตามมาตรการรัฐ) - ค่าโรงแรม Test & Go เมื่อถึงประเทศไทย (ตามมาตรการรัฐ) - ค่าลงทะเบียน Thailand Pass - ค่าทำ Vaccine Passport - ค่าลงทะเบียน QR Code Covid Certificate ที่ใช้ในการสแกนแต่ละประเทศ เข้าร้านอาหาร โรงแรมที่พักและสถานที่ (ถ้ามี) - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง Center แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินสิงคโปร์
 สนามบินซูริค - ลูเซิร์น - ถ่ายรูปคู่อนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้ชาเปล - เมืองอินเทอร์ลาเคน - ถ่ายรูปทะเลสาบเบรียนซ์ - สะพานอิเซล์ทวาลด์ (ตามรอยซีรี่ย์ดัง Crash Landing On You)
 กรินเดลวัลด์ - นั่งรถไฟสู่ ยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง - ทะเลสาบเบลาเซ - แคนเดอร์สเทก
 แคนเดอร์สเทก - นั่งกระเช้าสู่ทะเลสาบโอเอชชิเน่น (ทัวร์เสริม Mountain Coaster นั่งรถเลื่อนบนรางลงภูเขา ไม่รวมในค่าทัวร์) - เมืองแทสซ์ - เมืองเซอร์แมท - พักในหมู่บ้านเล็กท่ามกลางภูเขา
 นั่งรถไฟฟันเฟือง ขึ้นยอดเขากรอนเนอแกรท - ชมวิวยอดแมทเทอร์ฮอร์น - เมืองซูริค - โบสถ์เซ็นต์ปีเตอร์ - จุดชมวิวลินเดนฮอฟ - ช้อปปิ้งย่านถนนบานโฮฟซตราสเซอ
 สนามบินเมืองซูริค - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินสิงคโปร์
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำ การเดินทางเข้าสวิตเซอร์แลนด์ : ต้องได้รับวัคซีนที่ได้รับอนุญาตจากองค์การอนามัยโลก ได้แก่ * ไฟเซอร์ * จอหน์สัน & จอหน์สัน * โมเดอร์นา * แอสตร้า เซนเนก้า * ซิโนแวค
เดินทาง :
Z8576
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿89,999
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - สวิตเซอร์แลนด์ : ยอดเขาชิลธอร์น - อเล็ตช์อารีนา (ธารน้ำแข็งที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์) - นั่งรถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส หรือ Local Train สู่ เมืองเซอร์แมท - ยอดเขากอร์นาแกรท - ยอดแมทเทอร์ฮอร์นเบิร์น - ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น - กรุงเบิร์น - ย่านเมืองเก่า มาร์กาสเซ ** รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว --
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ คนขับรถ - ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน - ทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม - เอกสารต่างด้าวต่างๆ - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าตรวจ RT PCR ก่อนเดินทางไป 72 ชั่วโมง (ถ้ามี ตามมาตรการรัฐ) - ค่าโรงแรม Test & Go เมื่อถึงประเทศไทย (ตามมาตรการรัฐ) - ค่าลงทะเบียน Thailand Pass - ค่าทำ Vaccine Passport - ค่าลงทะเบียน QR Code Covid Certificate ที่ใช้ในการสแกนแต่ละประเทศ เข้าร้านอาหาร โรงแรมที่พัก และสถานที่ (ถ้ามี) - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง Center แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินเมืองดูไบ - สนามบินซูริค - ลูเซิร์น - ถ่ายรูปคู่อนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้ชาเปล - เมืองอินเทอร์ลาเคน - ถ่ายรูปทะเลสาบเบรียนซ์ - สะพานอิเซล์ทวาลด์ (ตามรอยซีรี่ย์ดัง Crash Landing On You)
 ขึ้นเคเบิ้ลคาร์สู่ ยอดเขาชิลธอร์น - นั่งเคเบิ้ลคาร์สู่เมืองเมอร์เรน - พักเมอร์เรน
 เฟียช์ - นั่งเคเบิ้ลคารร์สู่ อเล็ตช์อารีนา (ธารน้ำแข็งที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์) - สถานีบริก - นั่งรถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส หรือ Local Train สู่ เมืองเซอร์แมท
 เซอร์แมท - สถานีรถไฟกอร์นาแกรท - นั่งรถไฟฟันเฟืองสู่ ยอดเขากอร์นาแกรท - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นเบิร์น - นั่งรถไฟลงไปที่สถานี Rotenboden - ชมทะเลสาบริฟเฟล - ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น - กรุงเบิร์น
 บ่อหมีสีน้ำตาล - ย่านเมืองเก่า มาร์กาสเซ - ชมนาฬิกาไซ้ท์ คล็อคเค่นทรัม - เมืองซูริค - โบสถ์เซ็นต์ปีเตอร์ - ช้อปปิ้งของที่ระลึกพื้นเมืองของสวิสเซอร์แลนด์
 สนามบินกรุงชูริค - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินเมืองดูไบ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำ การเดินทางเข้าสวิตเซอร์แลนด์ : ต้องได้รับวัคซีนที่ได้รับอนุญาตจากองค์การอนามัยโลก ได้แก่ * ไฟเซอร์ * จอหน์สัน & จอหน์สัน * โมเดอร์นา * แอสตร้า เซนเนก้า * ซิโนแวค
เดินทาง :
Z8574
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿178,999
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - Unseen Beyond สวิตเซอร์แลนด์ : พิชิต 3 เขา Jungfrau, Schilthorn, Matterhorn - 1 ธารน้ำแข็ง Aletsch Arena - นั่งกระเช้า ชมทะเลสาบ Oeschinensee - เข้าสวนเก็บเชอร์รี่ - พักหรู Burgenstock Resort Alpine & lake View - พักบนเขา วิวแสนลานที่ Murren, Zermatt / ลิ้มลองอาหารมื้อพิเศษ จาก Michelin Guide / ฟรี กระเป๋า 20 นิ้ว, ซิมเน็ตต่างประเทศ (คณะออกเดินทาง 10 ท่านขึ้นไป) ** รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว --
ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความประทับใจ และน้ำใจจากท่าน - ทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าตรวจ RT PCR (ทุกกรณี / ถ้ามี ตามมาตรการรัฐ) - ค่าลงทะเบียน Thailand Pass (ถ้ามี ตามมาตรการรัฐ) - ค่าทำ Vaccine Passport - ค่าลงทะเบียน QR Code Covid Certificate ที่ใช้ในการสแกนแต่ละประเทศ เข้าร้านอาหาร โรงแรมที่พัก และสถานที่ (ถ้ามี) - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง Center แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินซูริค - จุดชมวิวลินเดนฮอฟ - ช้อปปิ้งถนนบาห์นฮอฟสตราสเซอ - เมืองซุก - เก็บเชอรี่สดในสวน - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - โบสถ์ออสวอร์ล - ร้านช่างทอง ลอริ เฮาส์
 กรินเดลวาลด์ - นั่งกระเช้า Eiger Express ขึ้นยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี - นั่งเคเบิ้ลคาร์สู่ หมู่บ้านเมอร์เรน - เดินเล่น ชมวิวเทือกเขาแอลป์ที่ หมู่บ้านกิมเมลวาลด์ - พักเมอร์เรน วิวแสนล้านท่ามกลางเทือกเขาแอลป์
 ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาชิลธอร์น - Skyline View Platform - ทะเลสาบเบลาเซ - นั่งกระเช้า ชมทะเลสาบโอเอชชิเน่น (ทัวร์เสริม Mountain Coaster สอบถามค่าบริการเพิ่มเติม ไม่รวมในค่าทัวร์)
 แคนเดอร์สเทก - เฟียช์ - ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ ชมธารน้ำแข็งสู่เอ็กกิสฮอร์น - ชมอเล็ตช์อารีนา - เมืองเซอร์แมท - พักเซอร์แมท หมู่บ้านเล็กท่ามกลางภูเขา
 แคนเดอร์สเทก - นั่งรถไฟฟันเฟืองสู่ยอดเขากอร์นาแกรท - ชมวิวยอดแมทเทอร์ฮอร์น - เมืองอินเทอร์ลาเคน - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
 ตามรอยซีรี่ย์ดัง Crash Landing On You ที่สะพานอิเซลท์วาลด์ - ลูเซิร์น - ถ่ายรูปคู่สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล - เขาพักรีสอร์ทหรู 5 ดาว วิวทะเลสาบแสนล้าน พร้อมสระว่ายน้ำแบบ Infinity Pool Burgenstock Resort Alpine & Lake View
 สนามบินเมืองซูริค - เดินทางกลับ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำ การเดินทางเข้าสวิตเซอร์แลนด์, ฝรั่งเศส : ต้องได้รับวัคซีนที่ได้รับอนุญาตจากองค์การอนามัยโลก ได้แก่ * ไฟเซอร์ * จอหน์สัน & จอหน์สัน * โมเดอร์นา * แอสตร้า เซนเนก้า * ซิโนแวค
เดินทาง :
Z8573
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿129,999
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - Unseen สวิตเซอร์แลนด์ : พิชิต 2 เขา Jungfrau, Matterhorn - เข้าสวนเก็บเชอร์รี่ - นั่งรถไฟฟันเฟือง ชมยอดเขากอร์นาแกรท / ฟรี กระเป๋า 20 นิ้ว, ซิมเน็ตต่างประเทศ (คณะออกเดินทาง 10 ท่านขึ้นไป) ** รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว --
ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความประทับใจ และน้ำใจจากท่าน - ทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าตรวจ RT PCR ก่อนเดินทางไป 72 ชั่วโมง (ถ้ามี ตามมาตรการรัฐ) - ค่าโรงแรม Test & Go เมื่อถึงประเทศไทย (ตามมาตรการรัฐ) - ค่าลงทะเบียน Thailand Pass - ค่าทำ Vaccine Passport - ค่าลงทะเบียน QR Code Covid Certificate ที่ใช้ในการสแกนแต่ละประเทศ เข้าร้านอาหาร โรงแรมที่พัก และสถานที่ (ถ้ามี) - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง Center แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินซูริค - ลูเซิร์น - ถ่ายรูปคู่กับ อนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้ชาเปล - ตามรอยซีรี่ย์ดัง Crash Landing On You ที่สะพานอิเซลท์วาลด์ - อินเทอร์ลาเคน - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
 กรินเดลวัลด์ - นั่งรถไฟ พิชิตยอดเขาจุงเฟรา Top of Europe - ถ้ำน้ำแข็ง - ชเตเคิลแบร์ก - นั่งเคเบิ้ลคาร์สู่หมู่บ้านเมอร์เรน - เดินเล่น ชมวิวเทือกเขาแอลป์ที่ หมู่บ้านกิมเมลวาลด์ - พักเมอร์เรน วิวแสนล้านท่ามกลางเทือกเขาแอลป์
 เมอร์เรน - ทะเลสาบเบลาเซ - แคนเดอร์สเทก - นั่งกระเช้าสู่ทะเลสาบโอเอชชิเน่น (ทัวร์เสริม Mountain Coaster สอบถามค่าบริการเพิ่มเติม ไม่รวมในค่าทัวร์)
 แคนเดอร์สเทก - เฟียช์ - อเล็ตช์อารีนา - เมืองเซอร์แมท - พักเซอร์แมท หมู่บ้านเล็กท่ามกลางภูเขา
 เฟียช์ - รถไฟกอร์นาแกรท - นั่งรถไฟฟันเฟือง ชมยอดเขากอร์นาแกรท - เมืองซุก - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - โบสถ์เซนท์ออสวอร์ล - ลอห์ริ เฮ้าส์ ร้านช่างทอง
 ซุก - เข้าสวนเก็บเชอร์รี่ - ซูริค - โบสถ์เซ็นต์ปีเตอร์ - ช้อปปิ้ง บาห์นฮอฟสตราสเซอ
 สนามบินเมืองซูริค - เดินทางกลับ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำ การเดินทางเข้าสวิตเซอร์แลนด์, ฝรั่งเศส : ต้องได้รับวัคซีนที่ได้รับอนุญาตจากองค์การอนามัยโลก ได้แก่ * ไฟเซอร์ * จอหน์สัน & จอหน์สัน * โมเดอร์นา * แอสตร้า เซนเนก้า * ซิโนแวค
เดินทาง :
Z8572
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿119,999
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - Luxury สวิตเซอร์แลนด์ : พิชิต 3 เขา Schilthorn, Jungfrau, Matterhorn - 1 ธารน้ำแข็ง Aletsch Arena / ฟรี กระเป๋า 20 นิ้ว, ซิมเน็ตต่างประเทศ (คณะออกเดินทาง 10 ท่านขึ้นไป) ** รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว --
ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความประทับใจ และน้ำใจจากท่าน - ทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าตรวจ RT PCR ก่อนเดินทางไป 72 ชั่วโมง (ถ้ามี ตามมาตรการรัฐ) - ค่าโรงแรม Test & Go เมื่อถึงประเทศไทย (ตามมาตรการรัฐ) - ค่าลงทะเบียน Thailand Pass - ค่าทำ Vaccine Passport - ค่าลงทะเบียน QR Code Covid Certificate ที่ใช้ในการสแกนแต่ละประเทศ เข้าร้านอาหาร โรงแรมที่พัก และสถานที่ (ถ้ามี) - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง Center แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินซูริค - ชเตเคิลแบร์ก - นั่งเคเบิ้ลคาร์ สู่เมืองเมอร์เรน - ขึ้นกระเช้า ชมวิวยอดเขาชิลธอร์น - Skyline View Platfor - กิมเมลวาลด์ - พักเมอร์เรน วิวแสนล้านท่ามกลางเทือกเขาแอลป์
 เมอร์เรน - กรินเดลวัลด์ - นั่งรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา Top of Europe - ถ้ำน้ำแข็ง - เลาเทอร์บรุนเนิน - สะพานอิเซลท์วาลด์ - อินเทอร์ลาเคน
 อินเทอร์ลาเคน - เฟียช์ - อเล็ตช์ อารีนา - แทสซ์ - เซอร์แมท - พักเซอร์แมท หมู่บ้านเล็กท่ามกลางภูเขา
 เซอร์แมท - นั่งรถไฟฟันเฟือง สู่ ยอดเขากอร์นาแกรท - ลูเซิร์น - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
 ลูเซิร์น - ถ่ายรูปคู่อนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้ชาเปล - ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น - ซุก - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - โบสถ์เซนท์ออสวอร์ล - ลอห์ริ เฮ้าส์ ร้านช่างทอง - เมืองซูริค - โบสถ์เซ็นต์ปีเตอร์ - ช้อปปิ้ง บาห์นฮอฟสตราสเซอ
 สนามบินเมืองซูริค - เดินทางกลับ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำ การเดินทางเข้าสวิตเซอร์แลนด์, ฝรั่งเศส : ต้องได้รับวัคซีนที่ได้รับอนุญาตจากองค์การอนามัยโลก ได้แก่ * ไฟเซอร์ * จอหน์สัน & จอหน์สัน * โมเดอร์นา * แอสตร้า เซนเนก้า * ซิโนแวค
เดินทาง :
Z8569
ออสเตรียนแอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : OS-ออสเตรียนแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿105,999
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - สวิตเซอร์แลนด์ - เยอรมนี - ออสเตรีย : หมู่บ้านกิมเมลวาลด์ (ชมวิวเทือกเขาแอลป์) - ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาชิลธอร์น - สะพานอิเซล์ทวาลด์ (ตามรอยซีรี่ย์ดัง Crash Landing On You) - ยอดเขาจุงเฟรา - เข้าชม ปราสาทนอยชวานสไตน์ - พิพิธภัณฑ์สวารอฟสกี วัตเตนส์ - หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์ - พระราชวังเชินบรุนน์ - พักบนเมอร์เรน วิวเทือกเขาแอลป์ 1 คืน / คณะออกเดินทาง 10 ท่านขึ้นไป - ฟรี กระเป๋าเดินทาง 20 นิ้ว, ซิมเน็ตต่างประเทศ
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ คนขับรถ สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ และน้ำใจจากท่าน - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าตรวจ RT PCR ก่อนเดินทางไป 72 ชั่วโมง (ถ้ามี ตามมาตรการรัฐกำหนด) - ค่าทำ Vaccine Passport - ค่าโรงแรม TEST AND GO เมื่อถึงประเทศไทย (ตามมาตรการรัฐกำหนด) - ค่าลงทะเบียน THAILAND PASS - ค่าลงทะเบียน QR CODE COVID CERTIFICATE ที่ใช้ในการสแกนแต่ละประเทศ เข้าร้านอาหาร โรงแรมที่พัก และสถานที่ (ถ้ามีตามมาตรการรัฐของแต่ละประเทศกำหนด)

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย
 สนามบินซูริก สวิตเซอร์แลนด์ - ซุก - ชมหอนาฬิกาดาราศาสตร์ - โบสถ์เซนท์ออสวอร์ล - ชมลอห์ริ เฮ้าส์ ร้านช่างทอง - ลูเซิร์น - ถ่ายรูปคู่อนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้ชาเปล - ชเตเคิลแบร์ก - นั่งเคเบิ้ลคาร์ สู่หมู่บ้านเมอร์เรน - หมู่บ้านกิมเมลวาลด์ (ชมวิวเทือกเขาแอลป์)
 เมอร์เรน - ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาชิลธอร์น - เมืองอินเทอร์ลาเคน - ถ่ายรูปทะเลสาบเบรียนซ์ - สะพานอิเซล์ทวาลด์ (ตามรอยซีรี่ย์ดัง Crash Landing On You) - อินเทอร์ลาเคน
 อินเทอร์ลาเคน - กรินเดลวัลด์ - ยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง - เซนต์ กัลเลน
 เซนต์ กัลเลน - เข้าชม ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ฟุสเซ่น
 อินส์บรูกค์ - หลังคาทองคำ - พิพิธภัณฑ์สวารอฟสกี วัตเตนส์ - ซาลซ์บวร์ก - เข้าชม สวนมิราเบล - เซนต์วูฟกัง
 เซนต์วูฟกัง - หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์ - ลินซ์ - เวียนนา - ผ่านชม ศาลาว่าการเมือง - ถ่ายภาพ พระราชวังโฮฟบวร์ก - ถ่ายภาพ โบสถ์เซนต์สเตฟาน
 เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - ช้อปปิ้งถนนคนเดิน - สนามบินกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำ การเดินทาง : ต้องได้รับวัคซีนที่ได้รับอนุญาตจากองค์การอนามัยโลก ได้แก่ * ไฟเซอร์ * จอหน์สัน & จอหน์สัน * โมเดอร์นา * แอสตร้า เซนเนก้า * ซิโนแวค
เดินทาง :
Z8520
ออสเตรียนแอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : OS-ออสเตรียนแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿139,999
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส - อิตาลี : เมืองเบิร์น - นั่งกระเช้าลอยฟ้าเอกุยย์ดูมีดี สู่ยอดเขามองบลังก์ - หมู่บ้านกอร์ด - ชมทุ่งลาเวนเดอร์ วาลองโซล - เข้าชมโรงงานผลิตน้ำหอม - เมืองมอนติคาโล โมนาโก - ถ่ายภาพปราสาท ปาเล เดอ แปรงซ์ - หมู่บ้านตากอากาศ ปอร์โตฟิโน่ - นั่งรถไฟสู่ชิงเควเทอเร่ - กรุงมิลาน - ช้อปปิ้งแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2 / มื้อพิเศษ Seafood Platter & White Wine / พักเมือง Gordes ล้อมรอบด้วยเทือกเขาลูเบอรอง Le Petie Palais D’ Aglae - พักเมืองเทพนิยาย Mercure Chamonix Centre - พักสุดหรูเมืองมอนติคาร์โล Fairmant Monte Carlo - พักสไตล์ชาดตว์ ใกล้ทุ่งลาเวนเดอร์ Monastere De Segries Hotel
รับเฉพาะผู้ที่ได้รับวัคซีนครบแล้ว / ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้ว แต่ความประทับใจ และน้ำใจจากท่าน - ทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าตรวจ RT PCR (ทุกกรณี / ถ้ามี ตามมาตรการรัฐกำหนด) - ค่าทำ Vaccine Passport - ลงทะเบียน THAILAND PASS (ถ้ามี) - ส่วนต่างภาษีน้ำมันกรณีสายการบินเรียกเก็บตามจริง - ค่าลงทะเบียน QR CODE COVID CERTIFICATE ที่ใช้ในการสแกนแต่ละประเทศ เข้าร้านอาหาร โรงแรมที่พัก และสถานที่ (ถ้ามี / ตามมาตรการรัฐของแต่ละประเทศกำหนด)

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย
 สนามบินซูริก สวิตเซอร์แลนด์ - เมืองเบิร์น - ย่านเมืองเก่ามาร์คกาสเซ - ผ่านชม มหาวิหารเซนต์วินเซนต์รัทเฮ้าส - เมืองชาโมนิกซ์
 นั่งกระเช้าลอยฟ้าเอกุยย์ดูมีดี สู่ยอดเขามองบลังก์ - เกรอนอบ - หมู่บ้านกอร์ด
 หมู่บ้านโซลท์ - โรงงาน L’Occitane - ชมทุ่งลาเวนเดอร์ วาลองโซล - พักโรงแรมสไตล์ ชาโตว์ ใกล้ทุ่งลาเวนเดอร์
 เมืองกราสส์ - เข้าชมโรงงานผลิตน้ำหอม - คานส์ - เก็บภาพกับ Palais Des Festivals - เมืองนีซ - ถ่ายภาพโบสถ์นอร์ทเทรอดาม - เมืองมอนติคาโล โมนาโก - ถ่ายภาพกับปราสาท ปาเล เดอ แปรงซ์
 หมู่บ้านตากอากาศ ปอร์โตฟิโน่ - ลา สเปเซีย
 นั่งรถไฟสู่ชิงเควเทอเร่ - เมือง ลา สเปเซีย - กรุงมิลาน - พักย่านช้อปปิ้ง
 ถ่ายรูปโบสถ์ดูโอโม - ช้อปปิ้งแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2 - สนามบินเมืองมิลาน - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำ การเดินทาง : ต้องได้รับวัคซีนที่ได้รับอนุญาตจากองค์การอนามัยโลก ได้แก่ * ไฟเซอร์ * จอหน์สัน & จอหน์สัน * โมเดอร์นา * แอสตร้า เซนเนก้า * ซิโนแวค และต้องแสดงหลักฐานผลตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (ทั้งขาไป และขากลับ)
เดินทาง :
Z8510
กาตาร์แอร์เวย์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿89,900
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - อิตาลี - สวิส - ฝรั่งเศส : เซนต์ปีเตอร์ - โคลอสเซียม - หอเอนเมืองปิซ่า - ล่องเรือกอนโดล่า - ขึ้นยอดเขาจุงเฟรา - นั่งรถไฟ TGV - เข้าพระราชวังแวร์ซายย์ - เข้าพิพิธภัณฑ์ลูฟฟ์ - ย่านมองมาร์ต
ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท ต่อท่าน (900 บาท) - ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 2 ยูโร ต่อวัน (14 ยูโร) - ค่าธรรมเนียม และค่าบริการทำวีซ่าเชงเก้น ประมาณท่านละ 8,000 บาท - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าทำ Vaccine Passport - ค่า RT-PCR TEST ก่อนเดินทางขึ้นกลับไทย 72 ชั่วโมง (ถ้ามี ตามที่รัฐกำหนด) - ค่าโรงแรม TEST AND GO เมื่อถึงไทย (ตามนโยบายรัฐ) - ค่าลงทะเบียน THAILAND PASS - ค่าลงทะเบียน QR CODE COVID CERTIFICATE (ที่ใช้สแกนเข้าที่เที่ยว, ร้านอาหาร ต่างๆ ถ้ามี) - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงโดฮา
 สนามบินฟูมิชิโน่ ประเทศอิตาลี - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ - ถ่ายภาพด้านนอกสนามกีฬาโคลอสเซียม - เขตเมืองเก่า - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - ปิซ่า
 ปิซ่า - หอเอนเมืองปิซ่า - เมสเตร้ - เกาะเวนิส - สะพานถอนลมหายใจ - จัตุรัสซานมาโค - วิหารเซ็นต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า
 เวนิส เมสเตร้ - เดินเที่ยวชมเมืองอินเทอร์ลาเค่น - ช้อปปิ้งของฝากจากสวิส (อิสระอาหารค่ำ)
 อินเทอร์ลาเค่น - หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน - นั่งรถไฟชมวิว พิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี - สถานีไอเกอร์ - ขึ้นกระเช้า THE V-CABLEWAY ชมวิวเทือกเขาแอล์ป - ดีจอง
 ดีจอง - นั่งรถไฟด่วน TGV สู่นครปารีส - เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์ - ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์
 ปารีส - เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - City Tour - ขึ้นลิฟท์ ชั้น 2 ชมวิวบนหอไอเฟล - ย่านมองมาร์ต
 ปารีส - ช้อปปิ้ง Duty Free - ห้างลาฟาแยต (มีเวลาให้ช้อปปิ้งจุใน 1 วันเต็ม / อิสระอาหารเที่ยง, ค่ำ) - สนามบิน ชาร์ เดอ โกลล์
 แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงโดฮา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำการเดินทาง : ควรได้รับวัคซีนที่ได้รับอนุญาตจากองค์การอนามัยโลก ได้แก่ * ไฟเซอร์ * จอหน์สัน & จอหน์สัน * โมเดอร์นา * แอสตร้า เซนเนก้า * ซิโนแวค และต้องแสดงหลักฐานผลตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (ถ้ามี)
เดินทาง :