เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
ทัวร์ฮ่องกง
A05560
ทัวร์ฮ่องกง
A05359
1
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
ฮ่องกง

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง

1
A07054
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์ฮ่องกง

กรุ๊ปทัวร์รหัส : A07054
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿
13,999
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
เดินทาง :
2
A07080
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์ฮ่องกง

กรุ๊ปทัวร์รหัส : A07080
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿
14,999
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
เดินทาง :
3
A07079
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์ฮ่องกง

กรุ๊ปทัวร์รหัส : A07079
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿
10,999
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
เดินทาง :
4
A07078
เอธิโอเปียนแอร์ไลน์

ทัวร์ฮ่องกง

กรุ๊ปทัวร์รหัส : A07078
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : ET-เอธิโอเปียนแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿
13,999
 ลดเหลือ
 ฿11,999
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
เดินทาง :
5
A07081
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์ฮ่องกง

กรุ๊ปทัวร์รหัส : A07081
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿
9,999
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
เดินทาง :
6
Z10725
ฮ่องกง แอร์ไลน์

ทัวร์ฮ่องกง

กรุ๊ปทัวร์รหัส : Z10725
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HX-ฮ่องกง แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿
11,999
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
เดินทาง :
7
A06395
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์ฮ่องกง

กรุ๊ปทัวร์รหัส : A06395
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿
20,999
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
เดินทาง :
8
A05489
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์ฮ่องกง

กรุ๊ปทัวร์รหัส : A05489
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿
19,999
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
เดินทาง :
9
A05669
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์ฮ่องกง

กรุ๊ปทัวร์รหัส : A05669
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿
28,999
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
เดินทาง :
10
A05424
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์ฮ่องกง

กรุ๊ปทัวร์รหัส : A05424
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿
19,999
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
เดินทาง :
11
A04481
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์ฮ่องกง

กรุ๊ปทัวร์รหัส : A04481
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿
18,999
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
เดินทาง :
12
A05650
แอร์เอเชีย

ทัวร์ฮ่องกง

กรุ๊ปทัวร์รหัส : A05650
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿
17,999
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
เดินทาง :
13
A06055
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์ฮ่องกง

กรุ๊ปทัวร์รหัส : A06055
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿
25,999
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
เดินทาง :
14
A05360
แอร์เอเชีย

ทัวร์ฮ่องกง

กรุ๊ปทัวร์รหัส : A05360
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿
25,999
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
เดินทาง :
15
A05472
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์ฮ่องกง

กรุ๊ปทัวร์รหัส : A05472
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿
26,999
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
เดินทาง :
16
A06978
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์ฮ่องกง

กรุ๊ปทัวร์รหัส : A06978
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿
21,990
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
เดินทาง :
17
A06982
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์ฮ่องกง

กรุ๊ปทัวร์รหัส : A06982
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿
18,990
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
เดินทาง :
18
A06340
ฮ่องกง แอร์ไลน์

ทัวร์ฮ่องกง

กรุ๊ปทัวร์รหัส : A06340
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HX-ฮ่องกง แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿
16,990
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
เดินทาง :
19
A06341
ฮ่องกง แอร์ไลน์

ทัวร์ฮ่องกง

กรุ๊ปทัวร์รหัส : A06341
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HX-ฮ่องกง แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿
21,990
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
เดินทาง :
20
A06336
การบินไทย

ทัวร์ฮ่องกง

กรุ๊ปทัวร์รหัส : A06336
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿
24,990
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
เดินทาง :
21
A06199
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์ฮ่องกง

กรุ๊ปทัวร์รหัส : A06199
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿
21,990
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
เดินทาง :
22
A06204
การบินไทย

ทัวร์ฮ่องกง

กรุ๊ปทัวร์รหัส : A06204
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿
19,990
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
เดินทาง :
23
A06309
การบินไทย

ทัวร์ฮ่องกง

กรุ๊ปทัวร์รหัส : A06309
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿
23,900
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
เดินทาง :
24
A06287
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์ฮ่องกง

กรุ๊ปทัวร์รหัส : A06287
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿
18,990
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
เดินทาง :
25
A06020
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์ฮ่องกง

กรุ๊ปทัวร์รหัส : A06020
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿
20,990
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
เดินทาง :
26
A06826
UO-ฮ่องกง เอ็กเพลส แอร์เวย์

ทัวร์ฮ่องกง

กรุ๊ปทัวร์รหัส : A06826
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : UO-ฮ่องกง เอ็กเพลส แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿
18,999
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
เดินทาง :
27
Z10743
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์ฮ่องกง

กรุ๊ปทัวร์รหัส : Z10743
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿
20,988
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
เดินทาง :
28
Z10742
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์ฮ่องกง

กรุ๊ปทัวร์รหัส : Z10742
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿
17,988
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
เดินทาง :