เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
Z8709
TW-ทีเวย์ แอร์

ทัวร์เกาหลีใต้

รหัสทัวร์ : Z8709
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TW-ทีเวย์ แอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาหลีใต้
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
2 Jul 2022 - 7 Jul 2022
ราคา/ท่าน :
฿19,777 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ฿4,777
฿19,777 (เด็กเสริมเตียง) | ฿17,777 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ไม่รวม ค่าผลตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 48 ชม. หรือ ผลตรวจ ATK ก่อนเดินทาง 24 ชม. พร้อมเอกสารรับรองฉบับภาษาอังกฤษ - ค่า PCR เมื่อถึงเกาหลี ประมาณ 120,000 วอน - ค่าทิปพนักงานขับรถ ทิปหัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศกร์ท้องถิ่น 1,700 บาท ต่อทริป ต่อท่าน - ค่าธรรมเนียมกรณีลง K-ETA ไม่ผ่าน ชำระ 990 บาท ต่อท่าน - ค่าลงทะเบียน Thailand Pass - ค่าทำวัคซีนพาสปอร์ และ สมัคร E-Vaccine Passport จากแอปหมอพร้อม
Z8709
TW-ทีเวย์ แอร์

ทัวร์เกาหลีใต้

รหัสทัวร์ : Z8709
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TW-ทีเวย์ แอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาหลีใต้
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
3 Jul 2022 - 8 Jul 2022
ราคา/ท่าน :
฿19,777 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ฿4,777
฿19,777 (เด็กเสริมเตียง) | ฿17,777 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ไม่รวม ค่าผลตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 48 ชม. หรือ ผลตรวจ ATK ก่อนเดินทาง 24 ชม. พร้อมเอกสารรับรองฉบับภาษาอังกฤษ - ค่า PCR เมื่อถึงเกาหลี ประมาณ 120,000 วอน - ค่าทิปพนักงานขับรถ ทิปหัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศกร์ท้องถิ่น 1,700 บาท ต่อทริป ต่อท่าน - ค่าธรรมเนียมกรณีลง K-ETA ไม่ผ่าน ชำระ 990 บาท ต่อท่าน - ค่าลงทะเบียน Thailand Pass - ค่าทำวัคซีนพาสปอร์ และ สมัคร E-Vaccine Passport จากแอปหมอพร้อม
Z8709
TW-ทีเวย์ แอร์

ทัวร์เกาหลีใต้

รหัสทัวร์ : Z8709
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TW-ทีเวย์ แอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาหลีใต้
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
10 Jul 2022 - 15 Jul 2022
ราคา/ท่าน :
฿20,777 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ฿4,777
฿20,777 (เด็กเสริมเตียง) | ฿18,777 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ไม่รวม ค่าผลตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 48 ชม. หรือ ผลตรวจ ATK ก่อนเดินทาง 24 ชม. พร้อมเอกสารรับรองฉบับภาษาอังกฤษ - ค่า PCR เมื่อถึงเกาหลี ประมาณ 120,000 วอน - ค่าทิปพนักงานขับรถ ทิปหัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศกร์ท้องถิ่น 1,700 บาท ต่อทริป ต่อท่าน - ค่าธรรมเนียมกรณีลง K-ETA ไม่ผ่าน ชำระ 990 บาท ต่อท่าน - ค่าลงทะเบียน Thailand Pass - ค่าทำวัคซีนพาสปอร์ และ สมัคร E-Vaccine Passport จากแอปหมอพร้อม
Z8709
TW-ทีเวย์ แอร์

ทัวร์เกาหลีใต้

รหัสทัวร์ : Z8709
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TW-ทีเวย์ แอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาหลีใต้
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
17 Jul 2022 - 22 Jul 2022
ราคา/ท่าน :
฿19,777 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ฿4,777
฿19,777 (เด็กเสริมเตียง) | ฿17,777 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ไม่รวม ค่าผลตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 48 ชม. หรือ ผลตรวจ ATK ก่อนเดินทาง 24 ชม. พร้อมเอกสารรับรองฉบับภาษาอังกฤษ - ค่า PCR เมื่อถึงเกาหลี ประมาณ 120,000 วอน - ค่าทิปพนักงานขับรถ ทิปหัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศกร์ท้องถิ่น 1,700 บาท ต่อทริป ต่อท่าน - ค่าธรรมเนียมกรณีลง K-ETA ไม่ผ่าน ชำระ 990 บาท ต่อท่าน - ค่าลงทะเบียน Thailand Pass - ค่าทำวัคซีนพาสปอร์ และ สมัคร E-Vaccine Passport จากแอปหมอพร้อม
Z8709
TW-ทีเวย์ แอร์

ทัวร์เกาหลีใต้

รหัสทัวร์ : Z8709
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TW-ทีเวย์ แอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาหลีใต้
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
24 Jul 2022 - 29 Jul 2022
ราคา/ท่าน :
฿21,777 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ฿4,777
฿21,777 (เด็กเสริมเตียง) | ฿19,777 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ไม่รวม ค่าผลตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 48 ชม. หรือ ผลตรวจ ATK ก่อนเดินทาง 24 ชม. พร้อมเอกสารรับรองฉบับภาษาอังกฤษ - ค่า PCR เมื่อถึงเกาหลี ประมาณ 120,000 วอน - ค่าทิปพนักงานขับรถ ทิปหัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศกร์ท้องถิ่น 1,700 บาท ต่อทริป ต่อท่าน - ค่าธรรมเนียมกรณีลง K-ETA ไม่ผ่าน ชำระ 990 บาท ต่อท่าน - ค่าลงทะเบียน Thailand Pass - ค่าทำวัคซีนพาสปอร์ และ สมัคร E-Vaccine Passport จากแอปหมอพร้อม
Z8709
TW-ทีเวย์ แอร์

ทัวร์เกาหลีใต้

รหัสทัวร์ : Z8709
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TW-ทีเวย์ แอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาหลีใต้
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
7 Aug 2022 - 12 Aug 2022
ราคา/ท่าน :
฿22,777 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ฿4,777
฿22,777 (เด็กเสริมเตียง) | ฿20,777 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ไม่รวม ค่าผลตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 48 ชม. หรือ ผลตรวจ ATK ก่อนเดินทาง 24 ชม. พร้อมเอกสารรับรองฉบับภาษาอังกฤษ - ค่า PCR เมื่อถึงเกาหลี ประมาณ 120,000 วอน - ค่าทิปพนักงานขับรถ ทิปหัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศกร์ท้องถิ่น 1,700 บาท ต่อทริป ต่อท่าน - ค่าธรรมเนียมกรณีลง K-ETA ไม่ผ่าน ชำระ 990 บาท ต่อท่าน - ค่าลงทะเบียน Thailand Pass - ค่าทำวัคซีนพาสปอร์ และ สมัคร E-Vaccine Passport จากแอปหมอพร้อม
Z8709
TW-ทีเวย์ แอร์

ทัวร์เกาหลีใต้

รหัสทัวร์ : Z8709
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TW-ทีเวย์ แอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาหลีใต้
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
14 Aug 2022 - 19 Aug 2022
ราคา/ท่าน :
฿19,777 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ฿4,777
฿19,777 (เด็กเสริมเตียง) | ฿17,777 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ไม่รวม ค่าผลตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 48 ชม. หรือ ผลตรวจ ATK ก่อนเดินทาง 24 ชม. พร้อมเอกสารรับรองฉบับภาษาอังกฤษ - ค่า PCR เมื่อถึงเกาหลี ประมาณ 120,000 วอน - ค่าทิปพนักงานขับรถ ทิปหัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศกร์ท้องถิ่น 1,700 บาท ต่อทริป ต่อท่าน - ค่าธรรมเนียมกรณีลง K-ETA ไม่ผ่าน ชำระ 990 บาท ต่อท่าน - ค่าลงทะเบียน Thailand Pass - ค่าทำวัคซีนพาสปอร์ และ สมัคร E-Vaccine Passport จากแอปหมอพร้อม
Z8709
TW-ทีเวย์ แอร์

ทัวร์เกาหลีใต้

รหัสทัวร์ : Z8709
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TW-ทีเวย์ แอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาหลีใต้
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
21 Aug 2022 - 26 Aug 2022
ราคา/ท่าน :
฿19,777 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ฿4,777
฿19,777 (เด็กเสริมเตียง) | ฿17,777 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ไม่รวม ค่าผลตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 48 ชม. หรือ ผลตรวจ ATK ก่อนเดินทาง 24 ชม. พร้อมเอกสารรับรองฉบับภาษาอังกฤษ - ค่า PCR เมื่อถึงเกาหลี ประมาณ 120,000 วอน - ค่าทิปพนักงานขับรถ ทิปหัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศกร์ท้องถิ่น 1,700 บาท ต่อทริป ต่อท่าน - ค่าธรรมเนียมกรณีลง K-ETA ไม่ผ่าน ชำระ 990 บาท ต่อท่าน - ค่าลงทะเบียน Thailand Pass - ค่าทำวัคซีนพาสปอร์ และ สมัคร E-Vaccine Passport จากแอปหมอพร้อม
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์เกาหลี 56 รายการ

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์เกาหลี

Z8842
TW-ทีเวย์ แอร์

ทัวร์เกาหลี

รหัสทัวร์ : Z8842
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TW-ทีเวย์ แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿16,777
โปรนาทีทอง! คลิกแชร์ LINE หรือ Facebook รับ โปรรูดบัตร 0% ชำระมัดจำภายในวันที่ 7 ก.ค.
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี :
ทัวร์เกาหลี - ช้อปปิ้งเกาหลี : หมู่บ้านโบราณฮุกชอน - พระราชวังชางด็อกกุง - อิสระช้อปปิ้งย่านคังนัม - SMTOWN STUDIO - ช้อปปิ้งเมียงดง - โซลทาวเวอร์ - คล้องกุญแจคู่รัก - ฮุนไดพรีเมียม เอาท์เล็ต
ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,700 บาท ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง - ค่าตรวจ RT-PCR ที่สนามบินอินชอน วันแรกที่ถึงเกาหลี (ประมาณ 80,000 วอน หรือประมาณ 2,800 บาทไทย) - การตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ต้องตรวจก่อนเดินทางไม่เกิน 48 ชั่วโมง หรือ ตรวจ ATK ขาออกจากประเทศไทย ต้องตรวจก่อนเดินทางไม่เกิน 24 ชั่วโมง และต้องมีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น - ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน K-ETA กรณีลงไม่ผ่าน เก็บค่าบริการ 990 บาท ต่อท่าน - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินอินชอน - หมู่บ้านโบราณฮุกชอน – พระราชวังชางด็อกกุง - ทางเดินลอยฟ้า - ย่านฮงแด - คาเฟ่แฮรี่ พอตเตอร์ (ไม่รวมค่าอาหารว่าง, เครื่องดื่ม) - เข้าที่พัก
 ศูนย์เวชสำอางเกาหลี - สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ (ไม่รวมตั๋วเข้าสวนสนุก 40,000 วอน) - ล็อตเต้เวิลด์ทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) - อิสระช้อปปิ้งย่านคังนัม - SMTOWN STUDIO (อิสระอาหารเที่ยง) - คลองชองเกชอน - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งเมียงดง
 ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี - ศูนย์สุขภาพน้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามู - โซลทาวเวอร์ - คล้องกุญแจคู่รัก - ฮุนไดพรีเมียม เอาท์เล็ต - ร้านละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ผู้ที่เดินทาง จะต้องได้รับวัคซีนดังต่อไปนี้ : ASTRAZENECA/SINOVAC/SINOPHARM/MODERNA/PFIZER/JOHNSON&JOHNSON ถึงจะได้รับการรองรับการละเว้นการกักตัว เมื่อถึงประเทศเกาหลี โดยประเทศเกาหลีรับรองวัคซีนไขว้ โดยการฉีดเข็มที่ 2 ต้องไม่เกิน 180 วัน (ยกเว้น JOHNSON&JOHNSON เข็ม 1 ไม่เกิน 180 วัน) หากเป็นเข็มบูสเตอร์ ต้องก่อนเดินทางมาแล้ว 14 วันขึ้นไป
เดินทาง :
Z8760
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์เกาหลี

รหัสทัวร์ : Z8760
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿21,999
โปรนาทีทอง! คลิกแชร์ LINE หรือ Facebook รับ โปรรูดบัตร 0% ชำระมัดจำภายในวันที่ 7 ก.ค.
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี :
ทัวร์เกาหลี - เกาหลี : สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์ - พระราชวังเคียงบกกุง - ย่านเมียงดง / รวมลงทะเบียน 1. ลงทะเบียน K-ETA พร้อมชำระค่าธรรมเนียม 2. ลงทะเบียน Q-CODE ให้ 3. ลงทะเบียนตรวจ PCR ที่เกาหลีให้ (ไม่รวมค่าตรวจ ประมาณ 80,000 วอน)
ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง - ค่าตรวจ RT-PCR ที่สนามบินอินชอน วันแรกที่ถึงเกาหลี (ประมาณ 80,000 วอน หรือประมาณ 2,800 บาทไทย) - การตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ต้องตรวจก่อนเดินทางไม่เกิน 48 ชั่วโมง และต้องมีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น หรือ การตรวจ ATK ขาออกจากประเทศไทย ต้องตรวจก่อนเดินทางไม่เกิน 24 ชั่วโมง และต้องมีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินอินชอน - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (รวมค่าขึ้น CABLE CAR แล้ว) - ภูเขานัมซาน - หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์ - ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี - ย่านฮงแด - คาเฟ่สุดชิก 943 KING’S CROSS (ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม, ของว่าง)
 ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง - พระราชวังเคียงบกกุง - จตุรัสกวางฮวามุน - คลองชอนกเยชอน - ดิวตี้ฟรี - ย่านเมียงดง (อิสระอาหารค่ำ)
 ร้านละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ผู้ที่เดินทางไปเกาหลี จะต้องได้รับวัคซีนดังต่อไปนี้ : ASTRAZENECA/SINOVAC/SINOPHARM/MODERNA/PFIZER/JOHNSON&JOHNSON ถึงจะได้รับการรองรับการละเว้นการกักตัว เมื่อถึงประเทศเกาหลี โดยประเทศเกาหลีรับรองวัคซีนไขว้ โดยการฉีดเข็มที่ 2 ต้องไม่เกิน 180 วัน (ยกเว้น JOHNSON&JOHNSON เข็ม 1 ไม่เกิน 180 วัน) หากเป็นเข็มบูสเตอร์ ต้องก่อนเดินทาง 14 วัน
เดินทาง :
Z8746
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์เกาหลี

รหัสทัวร์ : Z8746
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿19,888
โปรนาทีทอง! คลิกแชร์ LINE หรือ Facebook รับ โปรรูดบัตร 0% ชำระมัดจำภายในวันที่ 7 ก.ค.
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี :
ทัวร์เกาหลี - เกาหลี : สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - หอคอยเอ็น โซล ทาวเวอร์ - พระราชวังชางด็อกกุง - ช้อปปิ้ง ตลาดเมียงดง - แวะชิมร้าน Street Food แบบฟินๆ
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถท้องถิ่น ตามทำเนียม ท่านละ 1,700 บาท/ท่าน/ทริป ชำระที่สนามบินในวันเช็คอิน - ค่าใช้จ่ายในการตรวจ RT-PCR ที่ประเทศเกาหลี ราคาประมาณ 80,000 วอน (เงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์) - ค่าใช้จ่ายในการตรวจ RT-PCR หรือ ATK พร้อมเอกสารรับรองฉบับภาษาอังกฤษ ที่ประเทศไทย - การลงทะเบียน Vaccine Passport และ E-Vaccine Passport จากแอปหมอพร้อม

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินอินชอน - ศูนย์ตรวจ PCR-Test ที่สนามบินนานาชาติอินชอน (ไม่รวมค่าตรวจฯ ประมาณ 80,000 วอน/ท่าน) - โซลทาวเวอร์ - พระราชวังชางด็อกกุง - ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ
 สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ศูนย์เวชสำอาง - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง
 ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำการเดินทางเข้าเกาหลี : ฉีดวัคซีนครบ เดินทางไปเกาหลีได้ไม่กักตัว รองรับวัคซีนที่ได้รับการรับรองจาก WHO 2 เข็ม ครบโดสไปแล้ว 14 วัน (สามารถเดินทางได้ในวันที่ 15 หลังจากฉีดวัคซีนครบ) แต่ไม่เกิน 180 วัน (1 เข็มสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีน Johnson & Johnson) หรือผู้ที่ได้รับวัคซีน 3 เข็ม ** Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Novavax, Sinopharm(Beijing), Sinovac, Covishield, Covaxin, Covovax สามารถเข้าไปท่องเที่ยวเกาหลีใต้ได้ ** ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนสองชนิดที่แตกต่างกันจะถือว่าได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วน**
เดินทาง :
Z8739
เจจูแอร์

ทัวร์เกาหลี

รหัสทัวร์ : Z8739
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 7C-เจจูแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿17,999
โปรนาทีทอง! คลิกแชร์ LINE หรือ Facebook รับ โปรรูดบัตร 0% ชำระมัดจำภายในวันที่ 7 ก.ค.
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี :
ทัวร์เกาหลี - ปูซาน : ตามรอยซีรีย์ Hometown Chachacha - เชคอิน Haeudae SKY Capsule - ล็อตเต้พรีเมี่ยม เอ้าท์เลต ปูซาน - รถรางแคปซูลบลูไลน์แฮอุนแด - โอรยุกโดสกายวอล์ค - ซงโดสกายวอล์ค - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ล็อตเต้ดิวตี้ฟรีปูซาน - ตลาดวอล์คกิ้งสตรีทนัมโพดง - ปูซานทาวเวอร์
ไม่รวม ค่าลงทะเบียน K-ETA - ค่าตรวจ PCR ที่สนามบินกิมแฮ และที่อื่นๆ (ถ้ามี) - ค่าธรรมเนียมทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 1,500 บาท หรือ 50,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป - ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว (ผู้เดินทางต้องยื่นด้วยตนเองเท่านั้น) - ค่าปรับ หรือค่าธรรมเนียมหากไม่สามารถผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง - กรณีท่านติดโควิทที่เกาหลีต้องเสียค่าใช้จ่ายค่ากักตัวด้วยตัวเอง 7 วัน

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินกิมแฮ - เข้ารับการตรวจ RT-PCR Test - ตลาดชองฮา (ฉากหลักซีรีย์ Hometown Cha Cha Cha) - ชายหาดวอลโพ - สะพานสมอ อิการี โพฮัง - คลีนิคทันตกรรมหมอยุน
 โบสถ์คริสต์จุกซอง - วัดแฮดง ยงกุงซา - ล็อตเต้พรีเมี่ยม เอ้าท์เลต ปูซาน - รถรางแคปซูลบลูไลน์แฮอุนแด - ตลาดแฮอุนแดไนท์มาร์เก็ต
 เอเปค เฮ้าส์ - สะพานควังอันรี - โอรยุกโดสกายวอล์ค - ซงโดสกายวอล์ค - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน
 ล็อตเต้ดิวตี้ฟรีปูซาน - ตลาดวอล์คกิ้งสตรีทนัมโพดง - ปูซานทาวเวอร์ - สนามบินกิมแฮ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 รับเฉพาะผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม อย่างน้อย 14 วัน ก่อนการเดินทาง
เดินทาง :
Z8722
เจจูแอร์

ทัวร์เกาหลี

รหัสทัวร์ : Z8722
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 7C-เจจูแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿17,900
โปรนาทีทอง! คลิกแชร์ LINE หรือ Facebook รับ โปรรูดบัตร 0% ชำระมัดจำภายในวันที่ 7 ก.ค.
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี :
ทัวร์เกาหลี - เกาหลี ฉลองดอกไม้บาน : เที่ยวสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เต็มวัน - ช้อปปิ้งย่านดัง - หมู่บ้านพื้นเมืองนัมซาน - ขึ้นภูเขานัมซาน - วัดโซเกซา - พักเคียงกี 1 คืน - กรุงโซล 2 คืน (คณะออกเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป มีหัวหน้าทัวร์)
ไม่รวม ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน K-ETA ชำระเพิ่ม ท่านละ 1,000 บาท (ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี) (บริษัทดำเนินการให้) - กรณีลงทะเบียนไม่ผ่าน K-ETA ทางบริษัทขอคิดค่าดำเนินการเพิ่มอีก 1,000 บาท ต่อท่าน -ค่าลงทะเบียนตรวจ PCR ที่เกาหลี ชำระค่าบริการเพิ่มที่สนามบินอินชอน ท่านละประมาณ 80,000 วอน - ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ทิปพนักงานขับรถท้องถิ่น ทิปหัวหน้าทัวร์ 1,500 บาท หรือ 55,000 วอน ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง (เรียกเก็บเงินสดที่สนามบินสุวรรณภูมิ วันเดินทาง) - ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของลูกค้า - ค่าทดสอบ แบบ ATK ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง มีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษ - ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม - ค่าประกันสุขภาพกรณีติดโควิด-19 ในระหว่างท่องเที่ยว - ค่าทำ Vaccine Passport - ค่าลงทะเบียน Thailand Pass

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินอินชอน - เข้ารับการตรวจ RT-PCR TEST ตามนโยบาย และระเบียบการเข้าประเทศเกาหลีใต้ (ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR TEST ท่านละ 80,000 วอน) - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - เข้าที่พัก
 เกาะนามิ - ศูนย์ผลิตภัณฑ์ความงาม เครื่องสำอางเวชสำอาง - ขึ้นภูเขานัมซาน (ไม่รวมค่าบัตรลิฟท์ขึ้นสู่จุดชมวิวบนหอคอย) - ช้อปปิ้งทงแดมุน - ย่านมหาลัยฮงแด - คาเฟ่ 943 King’s Cross สไตล์แฮรี่ (อิสระอาหารค่ำ)
 ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู - เรียนรู้วิธีการทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) - ถ่ายรูปในชุแฮันบก - พระราชวังชังดก - หมู่บ้านพื้นเมืองนัมซาน - ดิวตี้ฟรี - เมียงดอง (อิสระอาหารค่ำ)
 ศูนย์โสมเกาหลี - นมัสการวัดหลวง วัดโซเกซา - ถ่ายรูปหมู่บ้านพื้นเมืองพูซอนฮันนก - ย่านอินซาดอง - สนามบินนานาชาติอินชอน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 รับเฉพาะผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม อย่างน้อย 14 วัน ก่อนการเดินทาง
เดินทาง :
Z8721
เอเชียน่าแอร์ไลน์

ทัวร์เกาหลี

รหัสทัวร์ : Z8721
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : OZ-เอเชียน่าแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿28,900
โปรนาทีทอง! คลิกแชร์ LINE หรือ Facebook รับ โปรรูดบัตร 0% ชำระมัดจำภายในวันที่ 7 ก.ค.
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี :
ทัวร์เกาหลี - เกาหลี ฉลองดอกไม้บาน : เที่ยวสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เต็มวัน - ช้อปปิ้งย่านดัง - หมู่บ้านพื้นเมืองนัมซาน - ขึ้นภูเขานัมซาน - วัดโซเกซา - พักเคียงกี 1 คืน - กรุงโซล 2 คืน (คณะออกเดินทาง 10 ท่าน โดยไม่มีหัวหน้าทัวร์ | 15 ท่านขึ้นไป มีหัวหน้าทัวร์)
ไม่รวม ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน K-ETA ชำระเพิ่ม ท่านละ 1,000 บาท (ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี) (บริษัทดำเนินการให้) - กรณีลงทะเบียนไม่ผ่าน K-ETA ทางบริษัทขอคิดค่าดำเนินการเพิ่มอีก 1,000 บาท ต่อท่าน -ค่าลงทะเบียนตรวจ PCR ที่เกาหลี ชำระค่าบริการเพิ่มที่สนามบินอินชอน ท่านละประมาณ 80,000 วอน - ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ทิปพนักงานขับรถท้องถิ่น ทิปหัวหน้าทัวร์ 1,500 บาท หรือ 55,000 วอน ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง (เรียกเก็บเงินสดที่สนามบินสุวรรณภูมิ วันเดินทาง) - ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของลูกค้า - ค่าทดสอบ แบบ ATK ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง มีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษ - ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม - ค่าประกันสุขภาพกรณีติดโควิด-19 ในระหว่างท่องเที่ยว - ค่าทำ Vaccine Passport - ค่าลงทะเบียน Thailand Pass

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินอินชอน - เข้ารับการตรวจ RT-PCR TEST ตามนโยบาย และระเบียบการเข้าประเทศเกาหลีใต้ (ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR TEST ท่านละ 80,000 วอน) - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - เข้าที่พัก
 เกาะนามิ - ศูนย์ผลิตภัณฑ์ความงาม เครื่องสำอางเวชสำอาง - ขึ้นภูเขานัมซาน (ไม่รวมค่าบัตรลิฟท์ขึ้นสู่จุดชมวิวบนหอคอย) - ช้อปปิ้งทงแดมุน - ย่านมหาลัยฮงแด - คาเฟ่ 943 King’s Cross สไตล์แฮรี่ (อิสระอาหารค่ำ)
 ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู - เรียนรู้วิธีการทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) - ถ่ายรูปในชุแฮันบก - พระราชวังชังดก - หมู่บ้านพื้นเมืองนัมซาน - ดิวตี้ฟรี - เมียงดอง (อิสระอาหารค่ำ)
 ศูนย์โสมเกาหลี - นมัสการวัดหลวง วัดโซเกซา - ถ่ายรูปหมู่บ้านพื้นเมืองพูซอนฮันนก - ย่านอินซาดอง - สนามบินนานาชาติอินชอน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 รับเฉพาะผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม อย่างน้อย 14 วัน ก่อนการเดินทาง
เดินทาง :
Z8720
โคเรียนแอร์

ทัวร์เกาหลี

รหัสทัวร์ : Z8720
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : KE-โคเรียนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿30,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี :
ทัวร์เกาหลี - เกาหลี ฉลองดอกไม้บาน : เที่ยวสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เต็มวัน - ช้อปปิ้งย่านดัง - หมู่บ้านพื้นเมืองนัมซาน - ขึ้นภูเขานัมซาน - วัดโซเกซา - พักเคียงกี 1 คืน - กรุงโซล 2 คืน (คณะออกเดินทาง 10 ท่าน โดยไม่มีหัวหน้าทัวร์ | 15 ท่านขึ้นไป มีหัวหน้าทัวร์)
ไม่รวม ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน K-ETA ชำระเพิ่ม ท่านละ 1,000 บาท (ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี) (บริษัทดำเนินการให้) - กรณีลงทะเบียนไม่ผ่าน K-ETA ทางบริษัทขอคิดค่าดำเนินการเพิ่มอีก 1,000 บาท ต่อท่าน -ค่าลงทะเบียนตรวจ PCR ที่เกาหลี ชำระค่าบริการเพิ่มที่สนามบินอินชอน ท่านละประมาณ 80,000 วอน - ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ทิปพนักงานขับรถท้องถิ่น ทิปหัวหน้าทัวร์ 1,500 บาท หรือ 55,000 วอน ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง (เรียกเก็บเงินสดที่สนามบินสุวรรณภูมิ วันเดินทาง) - ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของลูกค้า - ค่าทดสอบ แบบ ATK ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง มีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษ - ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม - ค่าประกันสุขภาพกรณีติดโควิด-19 ในระหว่างท่องเที่ยว - ค่าทำ Vaccine Passport - ค่าลงทะเบียน Thailand Pass

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินอินชอน - เข้ารับการตรวจ RT-PCR TEST ตามนโยบาย และระเบียบการเข้าประเทศเกาหลีใต้ (ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR TEST ท่านละ 80,000 วอน) - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - เข้าที่พัก
 เกาะนามิ - ศูนย์ผลิตภัณฑ์ความงาม เครื่องสำอางเวชสำอาง - ขึ้นภูเขานัมซาน (ไม่รวมค่าบัตรลิฟท์ขึ้นสู่จุดชมวิวบนหอคอย) - ช้อปปิ้งทงแดมุน - ย่านมหาลัยฮงแด - คาเฟ่ 943 King’s Cross สไตล์แฮรี่ (อิสระอาหารค่ำ)
 ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู - เรียนรู้วิธีการทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) - ถ่ายรูปในชุแฮันบก - พระราชวังชังดก - หมู่บ้านพื้นเมืองนัมซาน - ดิวตี้ฟรี - เมียงดอง (อิสระอาหารค่ำ)
 ศูนย์โสมเกาหลี - นมัสการวัดหลวง วัดโซเกซา - ถ่ายรูปหมู่บ้านพื้นเมืองพูซอนฮันนก - ย่านอินซาดอง - สนามบินนานาชาติอินชอน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 รับเฉพาะผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม อย่างน้อย 14 วัน ก่อนการเดินทาง
เดินทาง :
Z8719
โคเรียนแอร์

ทัวร์เกาหลี

รหัสทัวร์ : Z8719
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : KE-โคเรียนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿39,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี :
ทัวร์เกาหลี - COUNTDOWN IN KOREA : สนุกสนานกับการเล่นสกี - ชิมสตรอเบอรี่สด ๆ จากไร่ - ท่องโลกซาฟารี และสุดเหวี่ยงกับเครื่องเล่นนานาชนิดที่สวนสนุก EVERLAND / รวมบริการ : ลง K-ETA ให้และรวมค่าธรรมเนียม 10,300 วอนเเล้ว - ลง Q-CODE ให้ - ลง Thailand pass ให้ - ลงทะเบียนตรวจ RT-PCR ที่เกาหลีให้ (แต่ไม่รวมค่าตรวจ)
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท ตลอดการเดินทาง ต่อท่าน ชำระที่สนามบินวันเดินทาง - ทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน*ไม่ได้บังคับ* ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 50 บาท ต่อท่าน ต่อวัน - ค่าตรวจ RT-PCR / ATK TEST / TEST & GO ทั้งของประเทศไทย และประเทศเกาหลีใต้ - ค่าวีซ่า กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บค่าวีซ่า - ค่าอุปกรณ์การเล่นสกีทั้งหมด - ค่าธรรมเนียมตรวจ PCR ที่เกาหลี ท่านละ 80,000 วอน - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าทำ Vaccine Passport

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินอินชอน - นำท่านตรวจ RT-PCR TEST ตามนโยบาย และระเบียบการเข้าประเทศเกาหลีใต้ (ทัวร์ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR TEST ท่านละ 80,000 วอน) - เกาะนามิ - สนุกสนานกับการเล่นสกี (ไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกีทั้งหมด) - ไร่สตรอเบอร์รี่
 วัดวาวูจองซา - สวนสนุก EVERLAND- LINE FRIEND - โซล - ศูนย์เครื่องสำอาง - ตลาดฮงแด
 ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนย์สมุนไพร - น้ำมันสนเข็มแดง - พระราชวังเคียงบกกุง - Duty Free - หอคอยโซลทาวเวอร์ - ตลาดเมียงดง
 วัดโชเกซา - หมู่บ้านวัฒนธรรม บุกชอน ฮันอก - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + คิมบับ + ใส่ชุดฮันบก - SUPERMARKET - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 รับเฉพาะผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม อย่างน้อย 14 วัน ก่อนการเดินทาง
เดินทาง :
Z8718
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์เกาหลี

รหัสทัวร์ : Z8718
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿29,999
โปรนาทีทอง! คลิกแชร์ LINE หรือ Facebook รับ โปรรูดบัตร 0% ชำระมัดจำภายในวันที่ 7 ก.ค.
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี :
ทัวร์เกาหลี - SUPER SAVE COUNTDOWN IN KOREA : สนุกสนานกับการเล่นสกี - ชิมสตรอเบอรี่สด ๆ จากไร่ - ท่องโลกซาฟารี และสุดเหวี่ยงกับเครื่องเล่นนานาชนิดที่สวนสนุก EVERLAND / รวมบริการ : ลง K-ETA ให้และรวมค่าธรรมเนียม 10,300 วอนเเล้ว - ลง Q-CODE ให้ - ลง Thailand pass ให้ - ลงทะเบียนตรวจ RT-PCR ที่เกาหลีให้ (แต่ไม่รวมค่าตรวจ)
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท ตลอดการเดินทาง ต่อท่าน ชำระที่สนามบินวันเดินทาง - ทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน*ไม่ได้บังคับ* ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 50 บาท ต่อท่าน ต่อวัน - ค่าตรวจ RT-PCR / ATK TEST / TEST & GO ทั้งของประเทศไทย และประเทศเกาหลีใต้ - ค่าวีซ่า กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บค่าวีซ่า - ค่าอุปกรณ์การเล่นสกีทั้งหมด - ค่าธรรมเนียมตรวจ PCR ที่เกาหลี ท่านละ 80,000 วอน - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าทำ Vaccine Passport

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินอินชอน - นำท่านตรวจ RT-PCR TEST ตามนโยบาย และระเบียบการเข้าประเทศเกาหลีใต้ (ทัวร์ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR TEST ท่านละ 80,000 วอน) - ไร่สตรอเบอร์รี่ - สนุกสนานกับการเล่นสกี (ไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกีทั้งหมด)
 วัดวาวูจองซา - สวนสนุก EVERLAND - LINE FRIEND - โซล - ศูนย์เครื่องสำอาง - หอคอยโซลทาวเวอร์ - ตลาดฮงแด
 ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนย์สมุนไพร - น้ำมันสนเข็มแดง - พระราชวังเคียงบกกุง - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + คิมบับ + ใส่ชุดฮันบก - Duty Free - ตลาดเมียงดง
 SUPERMARKET - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 รับเฉพาะผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม อย่างน้อย 14 วัน ก่อนการเดินทาง
เดินทาง :
Z8717
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์เกาหลี

รหัสทัวร์ : Z8717
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿25,999
โปรนาทีทอง! คลิกแชร์ LINE หรือ Facebook รับ โปรรูดบัตร 0% ชำระมัดจำภายในวันที่ 7 ก.ค.
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี :
ทัวร์เกาหลี - AUTUMN IN KOREA : สนุกสนานกับการปั่น Rail Bike - ชมใบไม้เปลี่ยนสี อุทยานซอรัคซาน - ท่องโลกซาฟารี และสุดเหวี่ยงกับเครื่องเล่นนานาชนิดในสวนสนุก EVERLAND / รวมบริการ : ลง K-ETA ให้และรวมค่าธรรมเนียม 10,300 วอนเเล้ว - ลง Q-CODE ให้ - ลง Thailand pass ให้ - ลงทะเบียนตรวจ RT-PCR ที่เกาหลีให้ (แต่ไม่รวมค่าตรวจ)
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท ตลอดการเดินทาง ต่อท่าน ชำระที่สนามบินวันเดินทาง - ทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน*ไม่ได้บังคับ* ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 50 บาท ต่อท่าน ต่อวัน - ค่าตรวจ RT-PCR / ATK TEST / TEST & GO ทั้งของประเทศไทย และประเทศเกาหลีใต้ - ค่าวีซ่า กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บค่าวีซ่า - ค่าธรรมเนียมตรวจ PCR ที่เกาหลี ท่านละ 80,000 วอน - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าทำ Vaccine Passport

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินอินชอน - นำท่านตรวจ RT-PCR TEST ตามนโยบาย และระเบียบการเข้าประเทศเกาหลีใต้ (ทัวร์ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR TEST ท่านละ 80,000 วอน) - ซงโดเซ็นทรัลพาร์ค - ปั่น RAIL BIKE - หมู่บ้านเทพนิยายซงวอลดง - ไชน่าทาวน์
 เกาะนามิ - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน - วัดชินฮึงซา
 สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - โซล - ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์โสมรัฐบาล - อิสระช้อปปิ้งย่านฮงแด
 ทำเนียบประธานาธิบดี - พระราชวังถ็อกซู - ถนนกำแพงหินพระราชวังถ็อกซู - หอคอยโซลทาวเวอร์ - ศูนย์สมุนไพร - น้ำมันสนเข็มแดง - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+คิมบับ+ใส่ชุดฮันบก - DUTY FREE - อิสระช้อปปิ้งตลาดเมียงดง
 SUPERMARKET - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 รับเฉพาะผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม อย่างน้อย 14 วัน ก่อนการเดินทาง
เดินทาง :
Z8709
TW-ทีเวย์ แอร์

ทัวร์เกาหลี

รหัสทัวร์ : Z8709
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TW-ทีเวย์ แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿19,777
โปรนาทีทอง! คลิกแชร์ LINE หรือ Facebook รับ โปรรูดบัตร 0% ชำระมัดจำภายในวันที่ 7 ก.ค.
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี :
ทัวร์เกาหลี - เกาหลี - โซล : ปั่นจักรยานบนรางรถไฟ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ย่านฮงแด - หมู่บ้านโบราณฮุกชอน - ชมมรดกโลกพระราชวังชางด็อกกุง - เรียนรู้การทำกิมจิ ใส่ชุดฮันบก - ย่านทงแดมุน - ช้อปปิ้งเมียงดง - โซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รัก - อินชอนไชน่าทาวน์ - หมู่บ้านเทพนิยายซงโวลดง
ไม่รวม ค่าผลตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 48 ชม. หรือ ผลตรวจ ATK ก่อนเดินทาง 24 ชม. พร้อมเอกสารรับรองฉบับภาษาอังกฤษ - ค่า PCR เมื่อถึงเกาหลี ประมาณ 120,000 วอน - ค่าทิปพนักงานขับรถ ทิปหัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศกร์ท้องถิ่น 1,700 บาท ต่อทริป ต่อท่าน - ค่าธรรมเนียมกรณีลง K-ETA ไม่ผ่าน ชำระ 990 บาท ต่อท่าน - ค่าลงทะเบียน Thailand Pass - ค่าทำวัคซีนพาสปอร์ และ สมัคร E-Vaccine Passport จากแอปหมอพร้อม

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินอินชอน - ล่องเรือเกาะนามิ - ปั่นจักรยานบนรางรถไฟ (Rail Bike)
 ชมด้านนอก มรดกโลกป้อมปราการฮวาซอง - ขึ้นบอลลูนชมเมืองโบราณ (ไม่รวมตั๋วชำระเพิ่ม 18,000 วอน) - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ย่านฮงแด - คาเฟ่แฮรี่พอตเตอร์ (ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม, ของว่าง) - อิสระอาหารค่ำ
 ศูนย์เวชสำอางเกาหลี - หมู่บ้านโบราณฮุกชอน - ชมมรดกโลกพระราชวังชางด็อกกุง - ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - เรียนรู้การทำกิมจิ ใส่ชุดฮันบก - ย่านทงแดมุน - คลองชองเกชอน - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งเมียงดง (อิสระอาหารค่ำ)
 ศูนย์สุขภาพน้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์สมุนไพรฮ้อกเก็คนามู - โซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รัก - อินชอนไชน่าทาวน์ - หมู่บ้านเทพนิยายซงโวลดง - ร้านละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ตั้งแต่ 23 พ.ค. 65 เกาหลี ลดมาตรการเข้าประเทศ : ใช้ผลตรวจ ATK ก่อนเดินทาง 24 ชม. พร้อมเอกสารรับรองฉบับภาษาอังกฤษ
เดินทาง :
Z8705
TW-ทีเวย์ แอร์

ทัวร์เกาหลี

รหัสทัวร์ : Z8705
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TW-ทีเวย์ แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿18,888
โปรนาทีทอง! คลิกแชร์ LINE หรือ Facebook รับ โปรรูดบัตร 0% ชำระมัดจำภายในวันที่ 7 ก.ค.
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี :
ทัวร์เกาหลี - เกาหลี : โซลทาวเวอร์ - ย่านฮงแด - เกาะนามิ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - พระราชวังเคียงบกกุง - หมู่บ้านบุกชอนฮันอก - ตลาดเมียงดง
ไม่รวม ค่าใช้จ่ายในการตรวจ RT-PCR ที่ประเทศไทย เพื่อแสดงผลเมื่อเดินทางถึงเกาหลี (เงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์) - ค่าใช้จ่ายในการตรวจ RT-PCR ที่ประเทศเกาหลี ราคาประมาณ 80,000 วอน(เงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์) - ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท ต่อท่าน ต่อทริป - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน (ทั้งนี้ ขออนุญาติเก็บทิปก่อนการเดินทางที่ดอนเมือง ในวันเช็คอิน) - ค่าลงทะเบียน Thailand Pass - ค่าทำ Vaccine Passport

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินอินชอน - โซลทาวเวอร์ - ย่านฮงแด
 สะพานแขวนมาจังโฮซู - เกาะนามิ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
 พระราชวังเคียงบกกุง - หมู่บ้านบุกชอนฮันอก - ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ - ศูนย์เวชสำอาง - ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง
 พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - การทำข้าวห่อสาหร่าย - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - โรงงานเจียระไน พลอยอเมทิส - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ผู้ที่เดินทาง จะต้องได้รับวัคซีนดังต่อไปนี้ : ASTRAZENECA/SINOVAC/SINOPHARM/MODERNA/PFIZER/JOHNSON&JOHNSON ถึงจะได้รับการรองรับการละเว้นการกักตัว เมื่อถึงประเทศเกาหลี โดยประเทศเกาหลีรับรองวัคซีนไขว้ โดยการฉีดเข็มที่ 2 ต้องไม่เกิน 180 วัน (ยกเว้น JOHNSON&JHNSON เข็ม 1 ไม่เกิน 180 วัน) หากเป็นเข็มบูสเตอร์ ต้องก่อนเดินทาง 14 วัน
เดินทาง :
Z8704
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์เกาหลี

รหัสทัวร์ : Z8704
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿19,888
โปรนาทีทอง! คลิกแชร์ LINE หรือ Facebook รับ โปรรูดบัตร 0% ชำระมัดจำภายในวันที่ 7 ก.ค.
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี :
ทัวร์เกาหลี - เกาหลี : INCHOEN CHINA TOWN - DONGHWA VILLAGE - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์ - ย่านยอนนัมดง - ย่านฮงแด - พระราชวังเคียงบกกุง - คลองชอนกเยชอน - ย่านเมียงด - สวนฮานึล
ไม่รวม ค่าตรวจ RT-PCR ที่สนามบินอินชอนวันแรกที่ถึงเกาหลี (ประมาณ 80,000 วอน หรือประมาณ 2,800 บาท) - ตรวจ RT-PCR ขาออกจากไทย ตรวจก่อนเดินทางไม่เกิน 48 ชั่วโมง และต้องมีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น - ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 50,000 วอน ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน - ค่าทำ Vaccine Passport

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินอินชอน - ซงโดเซ็นทรัลพาร์ค - INCHOEN CHINA TOWN - DONGHWA VILLAGE - ล่องเรือเฟอรี่ ชมวิวแม่น้ำย่าน WOLIMDO - ปั่น REAL BILK YEONGJEONG
 สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ภูเขานัมซาน - หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์ ชมวิวบนตึก และ ค่าแม่กุญแจคู่รัก) - ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี - ย่านยอนนัมดง - ย่านฮงแด
 ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง - พระราชวังเคียงบกกุง - จตุรัสกวางฮวามุน - คลองชอนกเยชอน - ดิวตี้ฟรี - ย่านเมียงดง
 ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - สวนฮานึล - ร้านละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ผู้ที่เดินทาง จะต้องได้รับวัคซีนดังต่อไปนี้ : ASTRAZENECA/SINOVAC/SINOPHARM/MODERNA/PFIZER/JOHNSON&JOHNSON ถึงจะได้รับการรองรับการละเว้นการกักตัว เมื่อถึงประเทศเกาหลี โดยประเทศเกาหลีรับรองวัคซีนไขว้ โดยการฉีดเข็มที่ 2 ต้องไม่เกิน 180 วัน (ยกเว้น JOHNSON&JHNSON เข็ม 1 ไม่เกิน 180 วัน) หากเป็นเข็มบูสเตอร์ ต้องก่อนเดินทาง 14 วัน
เดินทาง :
Z8652
VOUCHER-เดินทางเอง

แพ็คเกจทัวร์เกาหลี

รหัสทัวร์ : Z8652
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VOUCHER-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 0 วัน 0 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿1,490
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี :
ทัวร์เกาหลี - บริการลงทะเบียนระบบ K-ETA : คนไทยเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้ แบบฟรีวีซ่า (อยู่ได้ 90 วัน) จะต้องลงทะเบียนผ่าน K-ETA ก่อนเดินทาง 24 ชั่วโมง ลงแล้วสามารถใช้ได้ 2 ปี / ควรจองบริการล่วงหน้าก่อนเดินทาง 10 วันทำการขึ้นไป
เมื่อชำระค่าบริการแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไขชื่อผู้เดินทาง หรือขอคืนค่าบริการ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
เอกสารที่ใช้ลงทะเบียน K-ETA : 1 ไฟล์รูปภาพสีถ่ายหน้าตรง พื้นหลังสีขาว ไฟล์ JPEG ขนาดไม่เกิน 100MB (อายุไม่เกิน 6 เดือน) 2 ไฟล์รูปสีหน้าพาสปอร์ต ไฟล์ JPEG ขนาดไม่เกิน 300MB (มีอายุมากกว่า 6 เดือน) 3 ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษตามหน้าพาสปอร์ต, เบอร์โทรติดต่อในไทย, เบอร์โทรติดต่อในเกาหลี (ถ้ามี), E-mail และประวัติของลูกค้า 4 ข้อมูลที่พัก (ยังไม่ต้องซื้อตั๋วเครื่องบินก็ลงได้)
 ทางบริษัทฯ ไม่อาจจะการันตีได้ว่าผลจะอนุมัติการลงทะเบียนผ่านหรือไม่ ขึ้นอยู่กับทางการเกาหลีจะพิจารณา และท่านที่ลงทะเบียน K-ETA ผ่าน ไม่เป็นการรับรองเข้าประเทศเกาหลี 100% ต้องผ่านการพิจารณาจาก ตม.เกาหลีด้วย
เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 24/6/2565 ถึง 30/12/2565 : ราคาเริ่มต้น ต่อท่าน
Z8621
เอเชียน่าแอร์ไลน์

ทัวร์เกาหลี

รหัสทัวร์ : Z8621
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : OZ-เอเชียน่าแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿29,888
โปรนาทีทอง! คลิกแชร์ LINE หรือ Facebook รับ โปรรูดบัตร 0% ชำระมัดจำภายในวันที่ 7 ก.ค.
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี :
ทัวร์เกาหลี - เกาหลี : สวนสนุก Lotte World - นั่งเรือข้ามฟากสู่เกาะโวลมีโด - เที่ยวชม หมู่บ้านเทพนิยาย - ช้อปปิ้ง ย่านเมียงดง, ฮงแด, ถนนกาโรซูกิลถนน - ห้องสมุด Starfield - เช็คอินหอคอย N Seoul Tower - ถ่ายรูปสุดชิคย่านยอนนัมดง / อิ่มอร่อยจัดเต็มอาหารเกาหลี บูลโกกิ, ชาบู, ไก่ตุ๋นโสม, ปิ้งย่างเกาหลี, จาจังมย็อน, จิมดัก / พักโรงแรม Holiday Inn Express Seoul Hongdae 4 ดาว
บริการฟรี ลงทะเบียน Thailand Pass / ไม่รวม ค่าตรวจ RT-PCR และมีใบรับรองผลการตรวจ ภายใน 48 ชั่วโมงก่อน(ภาษาอังกฤษ)นำมาใช้ในการเช็คอินบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ เคาน์เตอร์สายการบิน - ค่าตรวจ RT-PCR ที่เกาหลี ท่านละ 80,000 วอน - ค่าลงทะเบียนผ่านระบบ K-ETA ท่านละ 1,500 บาท - ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 50,000 วอน หรือ 1,500 บาท/ท่าน - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ และน้ำใจจากท่าน

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินอินชอน - เข้ารับการตรวจ RT-PCR TEST (ไม่รวมค่าตรวจ ท่านละ 80,000 วอน) - นั่งเรือเฟอรรี่สู่ เกาะโวลมีโด - ไชน่าทาวน์ - หมู่บ้านเทพนิยาย - เวนิสเกาหลี - หอคอยเอ็นโซล (ไม่รวมค่าลิฟท์ ชมวิวบนตึก)
 สวนสนุกลอตเต้เวิลด์ - ห้องสมุด Starfield Library - ถนนกาโรซูกิล - สวนสาธารณะฮานึล
 ร้านสมุนไพร Red Pine - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย และถ่ายรูปในชุดฮันบก - ศูนย์โสมรัฐบาล - พระราชวังเคียงบ็อค - หมู่บ้านโบราณบุก - ชอนฮันอก - Duty Free - เมียงดง
 ช้อปปิ้งย่านฮงแด - 934 King's cross คาเฟ่ (ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม) - ย่านยอนนัมดง- Super Market ร้านละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 รับเฉพาะผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม อย่างน้อย 14 วัน ก่อนการเดินทาง พร้อมผลตรวจโควิดโดยวิธี RT-PCR เป็นลบ โดยผลออกภายใน 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง (ไม่รวมในค่าทัวร์)
 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 65 ยกเลิก Tets & Go 1 คืน ให้ตรวจ ATK ด้วยตัวเอง เมื่อกลับถึงไทย (ตามมาตรการรัฐกำหนดเท่านั้น)
เดินทาง :
Z8620
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์เกาหลี

รหัสทัวร์ : Z8620
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿17,999
โปรนาทีทอง! คลิกแชร์ LINE หรือ Facebook รับ โปรรูดบัตร 0% ชำระมัดจำภายในวันที่ 7 ก.ค.
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี :
ทัวร์เกาหลี - เกาหลี : สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ซงโดเซนทรัลพาร์ค - ป้อมฮวาซ็อง - หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก - พระราชวังเคียงบ็อค - สวนสาธารณะฮานึล - ถนนกาโรซูกิล - หอคอย N Seoul Tower - ถ่ายรูปที่ 934 King's cross คาเฟ่ ธีมแฮร์รี่ พอตเตอร์ - ถ่ายรูปสุดชิคย่านยอนนัมดง / อิ่มอร่อยจัดเต็มอาหารเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมเกาหลี, ชาบู, หมูผัดซอสเกาหลี, ซุปกิมจิ / พักโรงแรม ซูวอน 1 คืน - โซล 2 คืน (ย่านช้อปปิ้ง)
บริการฟรี ลงทะเบียน Thailand Pass / ไม่รวม ค่าตรวจ RT-PCR และมีใบรับรองผลการตรวจ ภายใน 48 ชั่วโมงก่อน(ภาษาอังกฤษ)นำมาใช้ในการเช็คอินบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ เคาน์เตอร์สายการบิน - ค่าตรวจ RT-PCR ที่เกาหลี ท่านละ 80,000 วอน - ค่าลงทะเบียนผ่านระบบ K-ETA ท่านละ 1,500 บาท - ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 50,000 วอน หรือ 1,500 บาท/ท่าน - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ และน้ำใจจากท่าน

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินอินชอน - เข้ารับการตรวจ RT-PCR TEST (ไม่รวมค่าตรวจ ท่านละ 80,000 วอน) - ซงโดเซนทรัลพาร์ค - เวนิสเกาหลี - ป้อมฮวาซ็อง
 สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - หอคอยเอ็นโซล - ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี - สวนสาธารณะฮานึล - 934 King's cross คาเฟ่ ธีม แฮร์รี่ พอตเตอร์ (ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม) - ย่านยอนนัมดง
 ร้านสมุนไพร Red Pine - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย และถ่ายรูปในชุดฮันบก - ศูนย์โสมรัฐบาล - ถนนกาโรซูกิล - หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก - พระราชวังเคียงบ็อค - ช้อปปิ้งที่เมียงดง
 ร้านละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 รับเฉพาะผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม อย่างน้อย 14 วัน ก่อนการเดินทาง พร้อมผลตรวจโควิดโดยวิธี RT-PCR เป็นลบ โดยผลออกภายใน 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง (ไม่รวมในค่าทัวร์)
 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 65 ยกเลิก Tets & Go 1 คืน ให้ตรวจ ATK ด้วยตัวเอง เมื่อกลับถึงไทย (ตามมาตรการรัฐกำหนดเท่านั้น)
เดินทาง :
Z8580
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์เกาหลี

รหัสทัวร์ : Z8580
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿25,999
โปรนาทีทอง! คลิกแชร์ LINE หรือ Facebook รับ โปรรูดบัตร 0% ชำระมัดจำภายในวันที่ 7 ก.ค.
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี :
ทัวร์เกาหลี - เกาหลี : สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์ - พระราชวังชางด็อกกุง - ย่านยอนนัมดง - วัดโชเกชา - ย่านอินซาดง - เช็คอินเวนิสเกาหลี LAVENICHE MARCH AVENUE / ฟรี ลงทะเบียน 4 ขั้นตอน 1 ลงทะเบียน K-ETA 2 ลงทะเบียน Q-Code 3 ลงทะเบียนตรวจ PCR ที่เกาหลีให้ (ไม่รวมค่าตรวจ ประมาณ 80,000 วอน) 4 ลงทะเบียน Thailand Pass (ไม่รวมค่าโรงแรม TEST AND GO ติดต่อซื้อกับเจ้าหน้าที่ได้)
ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 50,000 วอน ต่อทริปต่อผู้เดินทาง - ค่าตรวจ RT-PCR ที่สนามบินอินชอน วันแรกที่ถึงเกาหลี (ประมาณ 80,000 วอน หรือประมาณ 2,800 บาท) - ค่าตรวจ RT-PCR ขาออกจากไทย ต้องตรวจก่อนเดินทางไม่เกิน 48 ชั่วโมง ต้องมีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น - ค่าแพ็คเกจ TEST & GO ทั้งของไทย และเกาหลีใต้ (ตามมาตรการที่รัฐกำหนด) - ค่าวีซ่า กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บค่าวีซ่า - ค่าทำวัคซีนพาสปอร์ต

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 สนามบินอินชอน - เข้ารับการตรวจ RT-PCR TEST (ไม่รวมค่าตรวจ ท่านละ 80,000 วอน หรือประมาณ 2,800 บาท) - สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์ - วัดพงอึนซา - หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์ และค่าแม่กุญแจคู่รัก / รวมค่า Cable Car แล้ว)
 ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - ใส่ชุดฮันบกถ่ายรูป - พระราชวังชางด็อกกุง - ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี - ย่านยอนนัมดง - ย่านฮงแด - สำหรับสาวก HARRY POTTER ต้องห้ามพลาดดด!! คาเฟ่สุดชิก 943 KING’S CROSS (ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม, ของว่าง)
 ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล - ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง - วัดโชเกชา - ย่านอินซาดง - ดิวตี้ฟรี - ย่านเมียงดง - เมืองคิมโป - เช็คอินเวนิสเกาหลี LAVENICHE MARCH AVENUE - อินชอน (อิสระอาหารค่ำ)
 ร้านละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 รับเฉพาะผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม อย่างน้อย 14 วัน ก่อนการเดินทาง พร้อมผลตรวจโควิดโดยวิธี RT-PCR เป็นลบ โดยผลออกภายใน 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง (ค่าใช้จ่ายไม่รวมในค่าทัวร์)
เดินทาง :
Z8563
เอเชียน่าแอร์ไลน์

ทัวร์เกาหลี

รหัสทัวร์ : Z8563
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : OZ-เอเชียน่าแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿29,999
โปรนาทีทอง! คลิกแชร์ LINE หรือ Facebook รับ โปรรูดบัตร 0% ชำระมัดจำภายในวันที่ 7 ก.ค.
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี :
ทัวร์เกาหลี - เกาหลี ซัมเมอร์ : ปั่นจักรยานบนรางรถไฟ Rail Bike เลียบชายทะเล - สวนสนุก EVERLAND (เต็มวัน) - หอคอยโซลทาวเวอร์ - ชมสวนดอกไม้ ฮานึลพาร์ค / คณะออกเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป / รวม ลงทะเบียน K-ETA - Q-CODE - RT-PCR เกาหลี - Thailand Pass
ไม่รวม ค่าตรวจ RT-PCR เป็นลบ พร้อมเอกสารรับรองฉบับภาษาอังกฤษ ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง - ค่าตรวจ RT-PCR ที่เกาหลี 80,000 วอน - ค่าทำ Vaccine Passport - ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น หัวหน้าทัวร์ 1,500 บาท ต่อท่านผู้เดินทาง ต่อทริปการเดินทาง - ค่าโรงแรม Test & go 1 คืน รวมค่าตรวจหาเชื้อโควิดแบบ RT-PCR และรถรับจากสนามบิน - ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว และ เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก 3,000 บาท สำหรับพาสต่างชาติ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินนานาชาติอินชอน - เข้ารับการตรวจ RT-PCR (ไม่รวมค่าตรวจ ชำระเพิ่ม ท่านละ 80,000 วอน รอผลตรวจประมาณ 4 ชม.) - ล่องเรือเฟอรี่ @ วอมิโด - ปั่นจักรยานบนรางรถไฟ Rail Bike เลียบชายทะเล
 สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิดในสวนสนุก EVERLAND (เต็มวัน) - ช้อปปิ้งตลาดฮงแด ( ย่านมหาลัยฮงอิก ) แหล่งรวมสินค้าแฟชั่นราคาถูก
 น้ำมันสนเข็มแดง - ช้อปปิ้งเครื่องสำอางปลอดภาษี COSMETIC OUTLET - โรงงานสาหร่าย - ถ่ายรูปในชุดฮันบก - ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี @ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งย่านตลาดเมียงดง ( ตลาดดังของเกาหลี )
 หอคอยโซลทาวเวอร์ (รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์แล้ว แต่ไม่รวมค่ากุญแจคู่รัก) - ศูนย์โสมเกาหลี - ฮ็อกเก็ตนามู - ชมสวนดอกไม้ ฮานึลพาร์ค (รวมค่าขึ้นรถรางแล้ว) - ร้านละลายเงินวอน - สนามบินนานาชาติอินชอน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 รับเฉพาะผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม อย่างน้อย 14 วัน ก่อนการเดินทาง พร้อมผลตรวจโควิด โดยวิธี RT-PCR เป็นลบ โดยผลออกภายใน 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง (ค่าใช้จ่ายไม่รวมในค่าทัวร์)
 คำแนะนำ : ก่อนจอง และชำระค่าเดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจอง และการยกเลิกทัวร์อย่างละเอียด เพื่อรักษาสิทธิ์ในการเดินทางของท่าน
เดินทาง :
Z8553
เอเชียน่าแอร์ไลน์

ทัวร์เกาหลี

รหัสทัวร์ : Z8553
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : OZ-เอเชียน่าแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿29,990
โปรนาทีทอง! คลิกแชร์ LINE หรือ Facebook รับ โปรรูดบัตร 0% ชำระมัดจำภายในวันที่ 7 ก.ค.
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี :
ทัวร์เกาหลี - ทัวร์เกาหลี - โซล - พาจู : สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - คลองชองกเยชอน - หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง - พระราชวังเคียงบก - ย่านฮงแด - หมู่บ้านโพรวองซ์พาจู - Dirty Trunk Cafe - Malddong Donut
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท - ค่าลงทะเบียน K-ETA ในการเข้าประเทศเกาหลีใต้ ท่านละ 1,000 บาท (โดยชำระพร้อมเงินมัดจำครั้งแรก) - ค่าลงทะเบียน Q-CODE - ค่าตรวจ RT-PCR ณ ประเทศเกาหลีใต้ โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ ท่านละประมาณ 8000 วอน - ค่าทดสอบ แบบ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทางไป (จากไทย) มีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษ - ค่าแพ็คเกจ TEST & GO (ตามมาตรการที่รัฐกำหนด) - ค่าวีซ่า กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บค่าวีซ่า – ค่าทำวัคซีนพาสปอร์ต - ค่าลงทะเบียน Thailand Pass

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินอินชอน - เมืองแทอัน - นัมซาน ทาวเวอร์ (ไม่รวมกุญแจ และค่าขึ้นลิฟท์ชมวิวบนตึก ประมาณท่านละ 11,000 วอน) - คลองชองกเยชอน
 เมืองยงอิน - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - กรุงโซล - โรงเรียนสอนทำกิมจิ - COSMETIC SHOP - ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - ย่านเมียงดง
 หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง - พระราชวังเคียงบก - ร้านโสม - ศูนย์สมุนไพรโสม - ศูนย์ฮอตเกนามู - ดิวตี้ฟรี - ย่านฮงแด
 พลอยอเมทิส - เมืองพาจู - หมู่บ้านโพรวองซ์พาจู - Dirty Trunk Cafe - Malddong Donut - ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 รับเฉพาะผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม อย่างน้อย 14 วัน ก่อนการเดินทาง
เดินทาง :
Z8533
เจจูแอร์

ทัวร์เกาหลี

รหัสทัวร์ : Z8533
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 7C-เจจูแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿17,999
โปรนาทีทอง! คลิกแชร์ LINE หรือ Facebook รับ โปรรูดบัตร 0% ชำระมัดจำภายในวันที่ 7 ก.ค.
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี :
ทัวร์เกาหลี - เกาหลี - เชจู สีสันใบไม้เปลี่ยนสี : ไร่ชาเขียวโอซุลล็อค - สวนส้มไร้เมล็ด - วัดซันบัง โพมุนซา - สวนดอกไม้คามิลเลีย ฮิลล์ - นั่งรถไฟเที่ยว ECOLAND ชมธรรมชาติ - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ภูเขาไฟซองซาน อิลจุลบง - แหลมซอพจีโกจี - วัดชอนวังซา - ชายหาดอีโฮเทอู - ช้อปปิ้งในดาวน์ทาวน์ / เมนูพิเศษ โจ๊กหอยเป๋าฮื้อ - หมูย่างคัลบี - ต้มซี่โครงหมูดำ - ซุปไก่สวรรค์ทะเลเดือด
ไม่รวม ค่าธรรมเนียมทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 1,000 บาท หรือ 35,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป - ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว (ผู้เดินทางต้องยื่นด้วยตนเองเท่านั้น) - ค่าอาหารตามหลักศาสนาที่นอกเหนือรายการทัวร์ - ค่าปรับ หรือค่าธรรมเนียมหากไม่สามารถผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง - ค่าตรวจ RT-PCR พร้อมเอกสารรับรองฉบับภาษาอังกฤษ ก่อนเดินทาง 48 ชั่วโมง หรือ ATK พร้อมเอกสารรับรองฉบับภาษาอังกฤษ ก่อนเดินทาง 24 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (ตามที่รัฐกำหนด) - ค่าทำวัคซีนพาสปอร์ต - ค่าวีซ่า (ถ้ามี / กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บค่าวีซ่า)

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินเจจู - ไร่ชาเขียวโอซุลล็อค - สวนส้มไร้เมล็ด - วัดซันบัง โพมุนซา - สวนดอกไม้คามิลเลีย ฮิลล์
 ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - นั่งรถไฟเที่ยว ECOLAND ชมธรรมชาติ - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ภูเขาไฟซองซาน อิลจุลบง - แหลมซอพจีโกจี
 วัดชอนวังซา - ศูนย์แสดงชุดเครื่องนอน SESA LIVING - ซุปเปอร์มาร์เก็ต ละลายเงินวอน - ชายหาดอีโฮเทอู - ร้านค้าปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE - ช้อปปิ้งในดาวน์ทาวน์ - สนามบินชจู - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 รับเฉพาะผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม อย่างน้อย 14 วัน ก่อนการเดินทาง พร้อมผลตรวจโควิด โดยวิธี RT-PCR เป็นลบ ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง หรือ ATK เป็นลบ ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง (ค่าใช้จ่ายไม่รวมในค่าทัวร์)
 ในวันเดินทาง อาจมีการสุ่มตรวจ และเรียกเก็บเงินประกันการเดินทาง จำนวนเงิน 10,000 บาท หรือ 300,000 วอน หากผู้เดินทางไป-กลับพร้อมคณะทัวร์ จะได้รับเงินประกันคืนเต็มจำนวนทันที แต่หากผู้เดินทางผิดต่อเงื่อนไข หรือไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทย-เกาหลี จะถูกริบเงินประกันเต็มจำนวน ไม่สามารถเรียกร้องคืนได้ทุกกรณี
เดินทาง :
Z8532
เจจูแอร์

ทัวร์เกาหลี

รหัสทัวร์ : Z8532
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 7C-เจจูแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿16,999
โปรนาทีทอง! คลิกแชร์ LINE หรือ Facebook รับ โปรรูดบัตร 0% ชำระมัดจำภายในวันที่ 7 ก.ค.
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี :
ทัวร์เกาหลี - เกาหลี - เชจู : ไร่ชาเขียวโอซุลล็อค - แหลมซงอัคซาน - วัดซันบัง โพมุนซา - คามิลเลีย ฮิลล์ สวนดอกไม้ - นั่งรถไฟเที่ยว ECOLAND ชมธรรมชาติ -หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ภูเขาไฟซองซาน อิลจุลบง แหลมซอพจีโกจี - วัดชอนวังซา - ชายหาดอีโฮเทอู - ช้อปปิ้งในดาวน์ทาวน์
ไม่รวม ค่าธรรมเนียมทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 1,000 บาท หรือ 35,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป - ค่าตรวจ RT-PCR พร้อมเอกสารรับรองฉบับภาษาอังกฤษ ก่อนเดินทาง 48 ชั่วโมง หรือ ATK พร้อมเอกสารรับรองฉบับภาษาอังกฤษ ก่อนเดินทาง 24 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (ตามที่รัฐกำหนด) - ค่าทำวัคซีนพาสปอร์ต - ค่าวีซ่า (ถ้ามี / กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บค่าวีซ่า) - ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว (ผู้เดินทางต้องยื่นด้วยตนเองเท่านั้น) - ค่าอาหารตามหลักศาสนาที่นอกเหนือรายการทัวร์ - ค่าปรับ หรือค่าธรรมเนียมหากไม่สามารถผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินเจจู - ไร่ชาเขียวโอซุลล็อค - แหลมซงอัคซาน - วัดซันบัง โพมุนซา - สวนดอกไม้คามิลเลีย ฮิลล์
 ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - นั่งรถไฟเที่ยว ECOLAND ชมธรรมชาติ - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ภูเขาไฟซองซาน อิลจุลบง - แหลมซอพจีโกจี
 วัดชอนวังซา - ศูนย์แสดงชุดเครื่องนอน SESA LIVING - ซุปเปอร์มาร์เก็ต ละลายเงินวอน - ชายหาดอีโฮเทอู - ร้านค้าปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE - ช้อปปิ้งในดาวน์ทาวน์ - สนามบินชจู - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 รับเฉพาะผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม อย่างน้อย 14 วัน ก่อนการเดินทาง พร้อมผลตรวจโควิด โดยวิธี RT-PCR เป็นลบ ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง หรือ ATK เป็นลบ ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง (ค่าใช้จ่ายไม่รวมในค่าทัวร์)
 ในวันเดินทาง อาจมีการสุ่มตรวจ และเรียกเก็บเงินประกันการเดินทาง จำนวนเงิน 10,000 บาท หรือ 300,000 วอน หากผู้เดินทางไป-กลับพร้อมคณะทัวร์ จะได้รับเงินประกันคืนเต็มจำนวนทันที แต่หากผู้เดินทางผิดต่อเงื่อนไข หรือไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทย-เกาหลี จะถูกริบเงินประกันเต็มจำนวน ไม่สามารถเรียกร้องคืนได้ทุกกรณี
เดินทาง :
Z8531
เจจูแอร์

ทัวร์เกาหลี

รหัสทัวร์ : Z8531
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 7C-เจจูแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿15,999
โปรนาทีทอง! คลิกแชร์ LINE หรือ Facebook รับ โปรรูดบัตร 0% ชำระมัดจำภายในวันที่ 7 ก.ค.
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี :
ทัวร์เกาหลี - เกาหลี - เชจู : ไร่ชาเขียวโอซุลล็อค - แหลมซงอัคซาน - แหลมหัวมังกร ยงมอรี - วัดซันบัง โพมุนซา - นั่งรถไฟเที่ยว ECOLAND - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ภูเขาไฟซองซาน อิลจุลบง - แหลมซอพจีโกจี - วัดชอนวังซา - ชายหาดอีโฮเทอู - ช้อปปิ้งในดาวน์ทาวน์
ไม่รวม ค่าธรรมเนียมทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 1,000 บาท หรือ 35,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป - ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว (ผู้เดินทางต้องยื่นด้วยตนเองเท่านั้น) - ค่าอาหารตามหลักศาสนาที่นอกเหนือรายการทัวร์ - ค่าปรับ หรือค่าธรรมเนียมหากไม่สามารถผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง - ค่าตรวจ ATK TEST พร้อมเอกสารรับรองฉบับภาษาอังกฤษ ก่อนเดินทาง 24 ชั่วโมง (ตามที่รัฐกำหนด) - ค่าวีซ่า กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บค่าวีซ่า - ค่าทำวัคซีนพาสปอร์ต

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินเจจู - ไร่ชาเขียวโอซุลล็อค - แหลมซงอัคซาน - แหลมหัวมังกร ยงมอรี - วัดซันบัง โพมุนซา
 ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - นั่งรถไฟเที่ยว ECOLAND ชมธรรมชาติ -หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ภูเขาไฟซองซาน อิลจุลบง - แหลมซอพจีโกจี
 วัดชอนวังซา - ศูนย์แสดงชุดเครื่องนอน SESA LIVING - ซุปเปอร์มาร์เก็ต ละลายเงินวอน - ชายหาดอีโฮเทอู - ร้านค้าปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE - ช้อปปิ้งในดาวน์ทาวน์ - สนามบินชจู - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 รับเฉพาะผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนครบ 3 เข็ม เข็มสุดท้ายฉีดมาเกิน 14 วันขึ้นไป - แสงดผลตรวจ ATK ก่อนเดินทางภายใน 24 ชม พร้อมแนบเอกสารรับรองทางการแพทย์ ฉบับภาษาอังกฤษ (ค่าตรวจไม่รวมในค่าทัวร์) - ไม่ต้องลงทะเบียน K-ETA สามารถเดินทางได้เมื่อฉีดวัคซีนครบ - แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน อาทิ วัคซีนพาสปอร์ต, E-Vaccine Passport จากแอปหมอพร้อม - ผู้เดินทางโปรดเตรียม ค่าประกันการเดินทาง เรียกเก็บในวันเช็คอิน ท่านละ 10,000 บาท (คืนให้เมื่อเดินทางไปกลับพร้อมทัวร์)
เดินทาง :