เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
ทัวร์เฉิงตู จีน
A05550
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
เฉิงตู จีน

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์เฉิงตู จีน

1
A05986
การบินไทย

ทัวร์เฉิงตู

กรุ๊ปทัวร์รหัส : A05986
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿
29,990
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉิงตู :
เดินทาง :
2
A05782
3U-เสฉวน แอร์ไลน์

ทัวร์เฉิงตู

กรุ๊ปทัวร์รหัส : A05782
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 3U-เสฉวน แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿
28,990
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉิงตู :
เดินทาง :
3
A05731
แอร์เอเชีย

ทัวร์เฉิงตู

กรุ๊ปทัวร์รหัส : A05731
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿
22,990
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉิงตู :
เดินทาง :
4
A06422
3U-เสฉวน แอร์ไลน์

ทัวร์เฉิงตู

กรุ๊ปทัวร์รหัส : A06422
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 3U-เสฉวน แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿
24,990
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉิงตู :
เดินทาง :
5
A06025
แอร์เอเชีย

ทัวร์เฉิงตู

กรุ๊ปทัวร์รหัส : A06025
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿
23,990
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉิงตู :
เดินทาง :
6
A06028
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์เฉิงตู

กรุ๊ปทัวร์รหัส : A06028
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿
29,990
 ลดเหลือ
 ฿26,990
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉิงตู :
เดินทาง :
7
A06060
แอร์เอเชีย

ทัวร์เฉิงตู

กรุ๊ปทัวร์รหัส : A06060
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿
28,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉิงตู :
เดินทาง :
8
A06157
9C-สปริงแอร์ไลน์

ทัวร์เฉิงตู

กรุ๊ปทัวร์รหัส : A06157
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 9C-สปริงแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿
34,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉิงตู :
เดินทาง :
9
A06176
แอร์เอเชีย

ทัวร์เฉิงตู

กรุ๊ปทัวร์รหัส : A06176
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿
35,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉิงตู :
เดินทาง :
10
A06232
แอร์เอเชีย

ทัวร์เฉิงตู

กรุ๊ปทัวร์รหัส : A06232
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿
23,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉิงตู :
เดินทาง :
11
A05629
9C-สปริงแอร์ไลน์

ทัวร์เฉิงตู

กรุ๊ปทัวร์รหัส : A05629
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 9C-สปริงแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿
31,990
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉิงตู :
เดินทาง :
12
A05918
การบินไทย

ทัวร์เฉิงตู

กรุ๊ปทัวร์รหัส : A05918
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿
32,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉิงตู :
เดินทาง :
13
A05869
แอร์ไชนา

ทัวร์เฉิงตู

กรุ๊ปทัวร์รหัส : A05869
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CA-แอร์ไชนา
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿
33,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉิงตู :
เดินทาง :
14
A06247
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์เฉิงตู

กรุ๊ปทัวร์รหัส : A06247
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿
33,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉิงตู :
เดินทาง :
15
A05681
การบินไทย

ทัวร์เฉิงตู

กรุ๊ปทัวร์รหัส : A05681
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿
32,990
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉิงตู :
เดินทาง :
16
A05688
9C-สปริงแอร์ไลน์

ทัวร์เฉิงตู

กรุ๊ปทัวร์รหัส : A05688
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 9C-สปริงแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿
30,990
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉิงตู :
เดินทาง :
17
A06251
9C-สปริงแอร์ไลน์

ทัวร์เฉิงตู

กรุ๊ปทัวร์รหัส : A06251
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 9C-สปริงแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿
33,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉิงตู :
เดินทาง :
18
A05987
การบินไทย

ทัวร์เฉิงตู

กรุ๊ปทัวร์รหัส : A05987
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿
29,990
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉิงตู :
เดินทาง :
19
A06024
แอร์เอเชีย

ทัวร์เฉิงตู

กรุ๊ปทัวร์รหัส : A06024
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿
22,990
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉิงตู :
เดินทาง :
20
A05886
การบินไทย

ทัวร์เฉิงตู

กรุ๊ปทัวร์รหัส : A05886
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿
39,800
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉิงตู :
เดินทาง :
21
A05866
แอร์ไชนา

ทัวร์เฉิงตู

กรุ๊ปทัวร์รหัส : A05866
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CA-แอร์ไชนา
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿
38,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉิงตู :
เดินทาง :
22
A05814
การบินไทย

ทัวร์เฉิงตู

กรุ๊ปทัวร์รหัส : A05814
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿
38,800
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉิงตู :
เดินทาง :
23
A05798
แอร์ไชนา

ทัวร์เฉิงตู

กรุ๊ปทัวร์รหัส : A05798
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CA-แอร์ไชนา
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 7 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿
37,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉิงตู :
เดินทาง :
24
A05549
การบินไทย

ทัวร์เฉิงตู

กรุ๊ปทัวร์รหัส : A05549
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿
31,990
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉิงตู :
เดินทาง :
25
A05550
แอร์เอเชีย

ทัวร์เฉิงตู

กรุ๊ปทัวร์รหัส : A05550
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿
23,990
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉิงตู :
เดินทาง :
26
A05797
แอร์ไชนา

ทัวร์เฉิงตู

กรุ๊ปทัวร์รหัส : A05797
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CA-แอร์ไชนา
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿
34,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉิงตู :
เดินทาง :
27
A06045
แอร์ไชนา

ทัวร์เฉิงตู

กรุ๊ปทัวร์รหัส : A06045
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CA-แอร์ไชนา
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿
27,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉิงตู :
เดินทาง :
28
A06127
แอร์ไชนา

ทัวร์เฉิงตู

กรุ๊ปทัวร์รหัส : A06127
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CA-แอร์ไชนา
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿
39,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉิงตู :
เดินทาง :
29
A06126
แอร์ไชนา

ทัวร์เฉิงตู

กรุ๊ปทัวร์รหัส : A06126
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CA-แอร์ไชนา
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿
23,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉิงตู :
เดินทาง :
30
Z10716
การบินไทย

ทัวร์เฉิงตู

กรุ๊ปทัวร์รหัส : Z10716
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿
33,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉิงตู :
เดินทาง :
31
Z10717
แอร์ไชน่า

ทัวร์เฉิงตู

กรุ๊ปทัวร์รหัส : Z10717
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CA-แอร์ไชน่า
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿
45,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉิงตู :
เดินทาง :
32
Z10718
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์เฉิงตู

กรุ๊ปทัวร์รหัส : Z10718
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿
42,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉิงตู :
เดินทาง :
33
Z10719
แอร์ไชน่า

ทัวร์เฉิงตู

กรุ๊ปทัวร์รหัส : Z10719
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CA-แอร์ไชน่า
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿
44,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉิงตู :
เดินทาง :
34
Z10721
การบินไทย

ทัวร์เฉิงตู

กรุ๊ปทัวร์รหัส : Z10721
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿
32,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉิงตู :
เดินทาง :
35
Z10701
การบินไทย

ทัวร์เฉิงตู

กรุ๊ปทัวร์รหัส : Z10701
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿
39,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉิงตู :
เดินทาง :
36
Z10702
การบินไทย

ทัวร์เฉิงตู

กรุ๊ปทัวร์รหัส : Z10702
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿
49,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉิงตู :
เดินทาง :
37
Z10632
แอร์ไชน่า

ทัวร์เฉิงตู

กรุ๊ปทัวร์รหัส : Z10632
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CA-แอร์ไชน่า
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿
29,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉิงตู :
เดินทาง :
38
Z10510
การบินไทย

ทัวร์เฉิงตู

กรุ๊ปทัวร์รหัส : Z10510
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿
39,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉิงตู :
เดินทาง :
39
Z10469
แอร์ไชน่า

ทัวร์เฉิงตู

กรุ๊ปทัวร์รหัส : Z10469
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CA-แอร์ไชน่า
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿
29,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉิงตู :
เดินทาง :
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์เฉิงตู จีน, โปรแกรมท่องเที่ยวเฉิงตู จีน และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า