เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
  แพคเกจทัวร์วันหยุดเทศกาล  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 24
จากทั้งหมด  72 รายการ

ทัวร์โปรโมชั่น 2565 / 2022

Z1039
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ทัวร์โปรโมชั่น 2565 / 2022

รหัสทัวร์ : Z1039
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿12,899
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม :
ทัวร์เวียดนาม - กลาง ดานัง - ฮอยอัน - เว้ - บาน่าฮิลล์ / พักโรงแรมบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน 4 ดาว - เว้ 4 ดาว - ดานัง 3 ดาว / ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ และ WiFi on Bus
เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์บนบาน่าฮิลล์ และกุ้งมังกรโต๊ะละ 1 ตัว / ไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1,000 บาทตลอดการเดินทาง หัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบิน Danang International Airport - สะพานแห่งความรัก - รูปปั้นปลามังกร - สะพานมังกรพ่นไฟ
 หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - หมู่บ้านกั๊มทาน - ล่องเรือกระด้ง - ฮอยอัน - ถ่ายรูปหาดหมีเคว - บานาฮิลล์ - สวนสนุก Fantasy Park - สวนดอกไม้แห่งความรัก - วัดลิงอื๋ง - สะพานมือสีทอง
 บานาฮิลล์ - เมืองเว้ - วัดเทียนมู่ - ตลาดดองบา - ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม ชมการแสดงพื้นเมือง
 พระราชวังไดโน้ย - ร้านเยื่อไผ่ - วัดหลิงอิ๋ง - ตลาดฮาน - สนามบินดานัง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Z1040
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ทัวร์โปรโมชั่น 2565 / 2022

รหัสทัวร์ : Z1040
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿9,499
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม :
ทัวร์เวียดนาม - ดาลัด - มุยเน่ - ชมทุ่งดอกไฮเดรนเยีย - จิบไวน์ดาลัด - ทะเลทรายแดง - ฟรี!! นั่งรถจิ๊บตะลุยทะเลทรายขาว
พักโรงแรมดาลัด 5 ดาว - มุยเน่ 3 ดาว / ไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ ท่านละ 800 บาท ตลอดการเดินทาง - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินเมืองดาลัด - ลำธาร Fairy Stream - ทะเลทรายแดง - ผ่านชม หมู่บ้านชาวประมง
 นั่งรถจิ๊บตะลุยทะเลทรายขาว - เมืองดาลัด - นั่งรถรางชมน้ำตกดาทันลา - สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย - ซันนี่ ฟาร์ม (ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม) - บ้านเพี้ยน - ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า
 สถานีกระเช้าไฟฟ้าเคเบิลคาร์ ชมวิวเมืองดาลัดมุมสูง - สนามบินเมืองดาลัด - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
Z8324
กาตาร์แอร์เวย์

ทัวร์โปรโมชั่น 2565 / 2022

รหัสทัวร์ : Z8324
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿39,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - ฝรั่งเศส - สวิตเซอร์แลนด์ - อิตาลี : ประตูชัยนโปเลียน - ถ่ายรูปหอไอเฟล - ล่องเรือบาโตมุข - ช้อปปิ้ง La Vallee Village Outlet - สะพานไม้ชาเปล - ช้อปปิ้ง Fox Town Outlet - ทะเลสาบโคโม่ - แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล (คณะออกเดินทาง 25 ท่านขึ้นไป)
ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 70 EURO ต่อทริป ต่อลูกค้า 1 ท่าน - ค่าธรรมเนียม และค่าบริการยื่นวีซ่าเชงเก้น (ประมาณ 5,000 บาท) - ค่าตรวจ RT PCR เพื่อออกเอกสารเช็คอินตอนกลับประเทศไทย ประมาณ 100-150 EURO - ค่าโรงแรมกักตัว ขากลับถึงประเทศไทย (ถ้ามี) - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าตรวจ ATK ตอนกลับมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิ - ค่าตรวจ RT PCT ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง เพื่อใช้เช็คอินขาไป

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงโดฮา - ปารีส (ฝรั่งเศส) - ประตูชัยนโปเลียน - ชองเอลิเซ่ - ถ่ายรูปหอไอเฟล - ล่องเรือบาโตมุข
 ช้อปปิ้ง La Vallee Village Outlet (อิสระอาหารเที่ยง) - ดิจอง
 ลูเซิร์น - สิงโตแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล (อิสระอาหารค่ำ)
 เข้ารับการตรวจ RT-PCR (ไม่รวมค่าตรวจ ประมาณ 100-150 EURO) - ช้อปปิ้ง Fox Town Outlet (อิสระอาหารเที่ยง) - เมืองโคโม่ - ทะเลสาบโคโม่ - เมืองมิลาน
 แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล - ถ่ายรูป มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (อิสระอาหารเที่ยง) - สนามบินมิลาน - แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงโดฮา
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำ การเดินทางเข้าสวิตเซอร์แลนด์, ฝรั่งเศส : ต้องได้รับวัคซีนที่ได้รับอนุญาตจากองค์การอนามัยโลก ได้แก่ * ไฟเซอร์ * จอหน์สัน & จอหน์สัน * โมเดอร์นา * แอสตร้า เซนเนก้า * ซิโนแวค และต้องแสดงหลักฐานผลตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (ทั้งขาไป และขากลับ)
Z8317
Self travel-เดินทางเอง

ทัวร์โปรโมชั่น 2565 / 2022

รหัสทัวร์ : Z8317
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 0 วัน 0 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿1,390
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - ฉลองวันแห่งความรัก 2022 บนเรือดินเนอร์ อลังกา ครูซ : ชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยา วัดอรุณ - วัดพระแก้ว - สะพานพระราม 8 - ทานดินเนอร์บุฟเฟ่ต์ อาหารไทย - นานาชาติ - ซีฟู้ด - น้ำเปล่า, ชา, กาแฟ - ชมการแสดงร้องเพลงสด, รำโขน (พิเศษ รับ Sparkling Wine ท่านละ 1 แก้ว - บริการดอกไม้ 1 ดอก เข้าช่อเล็ก (2 ท่าน ต่อ 1 ดอก) - ลุ้นรับ Lucky Draw บัตรล่องเรือ Dinner Alangka Cruise จำนวน 10 รางวัล)
ขึ้นท่าเรือ Icon Siam รอบเวลา 19.30-21.30 น. - จอดรถฟรีที่ห้าง Icon Siam 2 ชั่วโมง

 อิสระเดินทางเองสู่ท่าเรือไอคอนสยาม - Check in ชั้น G ห้าง Icon Siam โซนสุขสยาม เวลา 17.30-18.45 น. - 19.15 น. ขึ้นเรือดินเนอร์ อลังกา ครูซ - ล่องเรือชมวิวสองฝั่งเจ้าพระยา (ประมาณ 2 ชั่วโมงทุกคืน) - เส้นทางไอคอนสยาม - สะพานพุทธ - วัดอรุณราชวราราม - พระบรมมหาราชวัง (วัดพระแก้ว) - สะพานพระปิ่นเกล้า - สะพานพระรามแปด - เรือกลับลำ - สะพานตากสิน - เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ - เรือเทียบส่ง 21.15 น. ท่าเรือไอคอนสยาม
Z8313
แอร์เอเชีย

ทัวร์โปรโมชั่น 2565 / 2022

รหัสทัวร์ : Z8313
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿6,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - น่าน - ปัว - สะปัน : วัดมิ่งเมือง - วัดภูมินทร์ - ดอยภูคา - บ่อเกลือสินเธาว์ - ถนนลอยฟ้า โค้งเลข 3 - พระบรมธาตุแช่แห้ง - วัดพระธาตุเขาน้อย
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ และคนขับ ท่านละ 300 บาท ต่อทริป - ค่าบริการโหลดกระเป๋าใต้เครื่อง, ค่าเลือกที่นั่งติดกันบนเครื่อง, ค่าอาหารบนเครื่องบิน - ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม หรือค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Repid Anitgen Test 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (กรณีไม่ได้รับวัคซีน)

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินน่านนคร - วัดมิ่งเมือง - วัดภูมินทร์ - วัดศรีมงคล - อำเภอปัว - ร้านลำดวนผ้าทอ - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ (ไม่รวมค่าของว่าง และเครื่องดื่ม)
 ดอยภูคา - หมู่บ้านสะปัน - บ่อเกลือสินเธาว์ - ถนนลอยฟ้า โค้งเลข 3 - พระบรมธาตุแช่แห้ง - วัดพระธาตุเขาน้อย
 สนามบินน่านนคร - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำ การเดินทางเข้า จ.น่าน : ต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีน Sinovac, Sinopharm, Pfizer, Moderna ครบ 2 เข็ม หรือ Astra Zeneca 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือ Johnson&Johnson ไม่น้อยกว่า 14 วัน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือ ถ้าได้รับวัคซีนแบบไขว้ โปรดสอบถามเพิ่มเติม หรือ มีเอกสารรรับรองผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ไม่เกิน 72 ชั่วโมง หากไม่มีเอกสารรับรองอย่างใดอย่างหนึ่ง ต้องกักตัว 14 วัน
Z8312
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ทัวร์โปรโมชั่น 2565 / 2022

รหัสทัวร์ : Z8312
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿6,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - เชียงใหม่ - เวียงแหง - อ่างขาง : บ้านเลาวู - วัดพระธาตุนายาง - ชมทะเลหมอกดอยดำ - นาขั้นบันไดบ้านนามน - โครงการเกษตรหลวงแปกแซม - จุดชมวิวทะเลหมอกซีหลงซาน - สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง - จุดชมวิวม่อนสน
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ ผู้ช่วยไกด์ พนักงานขับรถ ท่านละ 500 บาท ต่อผู้เดินทาง - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเชียงใหม่ - วัดป่าดาราภิรมย์ - ถนนดอยลอยฟ้า - ประตูเวียงแหง - บ้านต้นไม้ - บ้านเลาวู - Akipu Coffee (ไม่รวมค่าของว่าง และเครื่องดื่ม) - เวียงแหง - ข่วงสมเด็จพระนเรศวร - วัดกอมู - วัดพระธาตุนายาง - วัดเปียงหลวง - เปียงหลวง
 เปียงหลวง - เวียงแหง - ขึ้นรถท้องถิ่น 4WD สู่ดอยดำ ชมทะเลหมอก - โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ - ตาพะเล - เวียงแหง - ม่อนล้านช้าง - นาขั้นบันไดบ้านนามน - น้ำตกแม่หาด - วัดพระธาตุแสนไห - โครงการเกษตรหลวงแปกแซม - วัดฟ้าเวียงอินทร์ - เปียงหลวง
 เปียงหลวง - จุดชมวิวทะเลหมอกซีหลงซาน - ศาลเจ้า - วัดจีนซีหลงซาน - ตลาดเช้าเปียงหลวง - ดอยอ่างขาง - สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง - จุดชมวิวม่อนสน - ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก - วัดบ้านเด่น - สนามบินเชียงใหม่ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำ การเดินทางเข้า จ.เชียงใหม่ : ต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีน Sinovac, Sinopharm, Moderna, Pfizer, Sputnik V ครบ 2 เข็ม หรือ Sinovac+ Astra Zeneca 2 เข็ม หรือ Astra Zeneca 1 เข็ม หรือ Johnson&Johnson 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือ แสดงผลตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Repid Anitgen Test 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง อย่างใดอย่างหนึ่ง หากไม่มีผลตรวจหาเชื้อ และไม่ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส ต้องกักตัว 14 วัน
Z8310
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์โปรโมชั่น 2565 / 2022

รหัสทัวร์ : Z8310
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 1 วัน 0 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿799
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - Café Day Trip @ราชบุรี - นครปฐม : ถ่ายรูปสุดเก๋ ชมวิวกลางหุบเขา คาเฟ่สุดชิลล์ริมแม่น้ำ Memories House Café - ไหว้ราหู ขอพรงานปัง วัดศีรษะทอง - ฟรี!! มีช่างภาพส่วนตัว ถ่ายรูปชิคๆ ชิลล์ๆ
ไม่รวม ค่าทิปทีมงาน ท่านละ 100 บาท - ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติ - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ ปั๊มน้ำมันปตท พระราม 2) - จังหวัดราชบุรี - วัดหนองหอย - ร้านกระท่อมอินทา (ไม่รวมค่าอาหาร และเครื่องดื่ม) - อุทยานหินเขางู - สายมูตัวแม่!! ไหว้ราหู ขอพรงานปัง วัดศีรษะทอง - Memory House Cafe สามพราน (ไม่รวมค่าอาหาร และเครื่องดื่ม) - กรุงเทพฯ(รถจอดจุดนัดพบ)
Z8307
Self travel-เดินทางเอง

ทัวร์โปรโมชั่น 2565 / 2022

รหัสทัวร์ : Z8307
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 0 วัน 0 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿790
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
Z8304
Self travel-เดินทางเอง

ทัวร์โปรโมชั่น 2565 / 2022

รหัสทัวร์ : Z8304
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 0 วัน 0 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿4,000
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - บัตรส่วนลด ฉลองวันแห่งความรัก 2022 “บนเรือวันเดอร์ฟูล เพิร์ล” โรแมนติกไนท์ : บริการบุฟเฟ่ต์ อาหารไทย, นานาชาติ และซีฟู้ด - น้ำเปล่า, ชา, กาแฟ ชมการแสดงร้องเพลงสด
ให้บริการวันวาเลนไทน์ (เฉพาะที่นั่งโอเพ่นแอร์ หัวเรือชั้น 2) / ราคาโปรโมชั่น เมื่อชำระค่าบริการยอดเต็มแล้ว ไม่สามารถยกเลิกขอคืนค่าบริการ ทุกกรณี

 อิสระเช็คอินที่ท่าเรือริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา (ซอยเจริญกรุง 30) 18.30-19.20 น. - ขึ้นเรือดินเนอร์ วันเดอร์ฟูล เพิร์ล 19.30-21.30 น. - ล่องเรือชมวิวสองฝั่งเจ้าพระยา (ประมาณ 2 ชั่วโมงทุกคืน)
 รวมบริการ Sinnature Valentine Cocktail - Valentine Flower - Valentine Souvenir - วงดนตรีสด Pop Jazz - ค่าล่องเรือ 2 ชั่วโมง - บริการอาหารบุฟเฟ่ต์ไทย และนานาชาติ, กุ้งแม่น้ำย่าง - บริการเครื่องดื่มที่ (น้ำเปล่า, ชา, กาแฟ) - ให้บริการเฉพาะที่นั่งโอเพ่นแอร์ หัวเรือชั้น 2
Z8305
Self travel-เดินทางเอง

ทัวร์โปรโมชั่น 2565 / 2022

รหัสทัวร์ : Z8305
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 0 วัน 0 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿890
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - บัตรส่วนลด ล่องเรือดินเนอร์ วันเดอร์ฟูลเพิร์ล แม่น้ำเจ้าพระยา (ให้บริการทุกวัน) : บริการบุฟเฟ่ต์ อาหารไทย, นานาชาติ และซีฟู้ด - น้ำเปล่า, ชา, กาแฟ ชมการแสดงร้องเพลงสด - รำไทย บนเรือ
เดินทางได้ทุกวัน ยกเว้นวันลอยกระทง, คริสต์มาส, สิ้นปี, วันวาเลนไทน์ เฉพาะ โซน Open Air (โปรดสอบถามค่าบริการเพิ่มเติม) / ราคาโปรโมชั่น เมื่อชำระค่าบริการยอดเต็มแล้ว ไม่สามารถยกเลิกขอคืนค่าบริการ ทุกกรณี

 อิสระเช็คอินที่ท่าเรือริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา (ซอยเจริญกรุง 24) 18.00-19.20 น. - ขึ้นเรือดินเนอร์ วันเดอร์ฟูล เพิร์ล 19.30-21.30 น. - ล่องเรือชมวิวสองฝั่งเจ้าพระยา (ประมาณ 2 ชั่วโมงทุกคืน)
Z8306
Self travel-เดินทางเอง

ทัวร์โปรโมชั่น 2565 / 2022

รหัสทัวร์ : Z8306
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 0 วัน 0 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
Z8303
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ทัวร์โปรโมชั่น 2565 / 2022

รหัสทัวร์ : Z8303
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿6,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - เชียงราย - แม่สลอง : พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทรามหาสันติคีรี - พระตำหนักดอยตุง - บ้านผาฮี้ - วัดพระแก้ว - วัดห้วยปลากั้ง - วัดร่องเสือเต้น - วัดร่องขุ่น - สิงห์ปาร์ค (ไม่รวมค่าบริการรถราง) (คณะออกเดินทาง 8 ท่าน) - ฟรี ประกันโควิด รักษาสูงสุด 30,000 บาท - ฟรี เจลแอลกอฮอล์, หน้ากากอนามัย
ไม่รวม ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าธรรมเนียมโหลดกระเป๋าสัมภาระใต้ท้องเครื่อง - ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบิน - ค่าตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี Rapid Antigen Test RT-PCR หรือ Antigen Test Kit (ATK) พร้อมทั้งใบรับรองแพทย์ ภายใน 72 ชม. ก่อนเดินทาง (กรณียังไม่ได้รับวัคซีนครบตามที่กำหนด)

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง - ไร่ชาวังพุดตาล - พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทรามหาสันติคีรี - กาดแม่สลอง
 พระตำหนักดอยตุง - สวนแม่ฟ้าหลวง - วัดพระธาตุดอยตุง - จุดชมวิวฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ - บ้านผาฮี้ - ร้านกาแฟภูผาฮี้ (ไม่รวมค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม) - เชียงรายไนท์บาซ่าร์ (อิสระอาหารค่ำ)
 วัดพระแก้ว - วัดห้วยปลากั้ง - วัดร่องเสือเต้น - วัดร่องขุ่น - Samile Coffee Japanese Style - สิงห์ปาร์ค (ไม่รวมค่าบริการรถราง) - ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำ การเดินทางเข้า จ.เชียงราย : ต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีน Sinovac ครบ 2 เข็ม, SinoPham ครบ 2 เข็ม, Moderna ครบ 2 เข็ม, Pfizer ครบ 2 เข็ม, Sputnik V 2 เข็ม, Sinovac+Astrazeneca 2 เข็ม, Astrazeneca 1 เข็ม, J&J 1 เข็ม (ไม่น้อยกว่า 14วัน) หรือ มีผลตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Repid Anitgen Test 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง หรือ ผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 ต้องหายจากอาการป่วยมาแล้วไม่เกิน 90 วัน โดยใช้ใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าเคยติดเชื้อมาแล้วในระยะเวลาไม่เกิน 90 วันมาแสดง หากไม่มีเอกสารอย่างใด อย่างหนึ่ง ต้องกักตัว 14 วัน ตามระเบียบจังหวัด
Z8302
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์โปรโมชั่น 2565 / 2022

รหัสทัวร์ : Z8302
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 1 วัน 0 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿899
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - Café Day Trip กาญจนบุรี เที่ยวได้ทั้งปี : ถ้ำกระแซ - คาเฟ่สไตล์เกาหลี (วอนแดซอง) - คาเฟ่สวนสไตล์ญี่ปุ่น (Kan machi cafe) - สะพานแม่น้ำแคว - ฟรี บริการถ่ายรูปตลอดทริป (รูปถ่าย เจ้าหน้าที่จัดส่งในช่องทางที่เหมาะสม)
ไม่รวม ค่าทิปทีมงาน ท่านละ 100 บาท - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ไม่มีไกด์นำเที่ยว แต่มีช่างภาพ ถ่ายรูปตลอดทริป)

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ จุดจอดรถ ปั๊มน้ำมันปตท พระราม 2-บางมด) - กาญจนบุรี - ถ้ำกระแซ - คาเฟ่สไตล์เกาหลี ที่แรกของกาญจนบุรี วอนแดซอง (ไม่รวมค่าอาหาร เครื่องดื่ม และเช่าชุดฮันบกถ่ายรูป) - คาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่น ที่แรกของกาญจนบุรี Kan machi cafe (อิสระอาหารเที่ยง) - แลนด์มาร์คกาญจนบุรี สะพานข้ามแม่น้ำแคว - แวะซื้อของฝากก่อนกลับ - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
Z8297
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์โปรโมชั่น 2565 / 2022

รหัสทัวร์ : Z8297
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿8,300
 ลดเหลือ
 ฿4,980
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - ทัวร์เที่ยวไทย เบตง - ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง : วัดช้างให้ - วัดพระโพธิสัตว์กวนอิม - สวนหมื่นบุปผา - บ่อน้ำร้อนเบตง - ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท ตลอดการเดินทาง ต่อท่าน - กรณีผู้เดินทางเป็นชาวต่างชาติ ชำระค่าทัวร์เพิ่ม 1,000 บาท - ค่าเลือกที่นั่งบนรถนำเที่ยว ข้างคนขับ ชำระเพิ่ม 500 บาทต่อที่นั่ง - แถวแรก 1-3 ชำระเพิ่ม 300 บาทต่อที่นั่ง - แถวสอง 4-6 ชำระเพิ่ม 200 บาทต่อที่นั่ง

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา - วัดช้างให้ - จุดชมวิวสะพานข้ามอ่างเก็บน้ำเขื่อนบางลาง - ป้าย OK BATONG - อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ - ตู้ไปรษณีย์แห่งอำเภอเบตง - หอนาฬิกาเบตง
 วัดพระโพธิสัตว์กวนอิม - ถ่ายรูปคู่ป้ายใต้สุดแดนสยาม - วัดพุทธาธิวาส - ร้านรังนก และร้านสมุนไพร - สวนหมื่นบุปผา - อุโมงค์ปิยะมิตร - บ่อน้ำร้อนเบตง
 ชมทะเลหมอก Skywalk อัยเยอร์เวง (ไม่รวมค่ารถมอเตอร์ไซด์ขึ้นจุดชมวิว และค่าถุงผ้าสวมรองเท้าเดินบนสกายวอร์ค) - สะพานแตปูซู - ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว - (หากมีเวลา แวะตลาดกิมหยง) - สนามบินหาดใหญ่ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 แนะนำ การเดินทางเข้า จ.สงขลา : ต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีน Sinovac, Sinopharm, Pfizer หรือ แบบไขว้ ครบ 2 เข็มเกิน 14 วัน หรือ Astra Zeneca 1 เข็ม เกิน 14 วัน หรือ มีเอกสารแสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิด - 19 ที่ระบุชื่อผู้ตรวจ โดยคลินิค หรือ โรงพยาบาล ด้วยวิธี RT - PCR หรือ Antigen Test Kit (ATK) ไม่เกิน 72 ชั่วโมง (อย่างใดอย่างหนึ่ง) หรือ เอกสารรรับรองว่า เคยเป็นผู้ติดเชื้อมาไม่เกิน 90 วัน หรือ เอกสารรับรองว่า กักตัวมาแล้ว 14 วันก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง หากไม่มีเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง ต้องกักตัว 14 วัน
Z8293
Self travel-เดินทางเอง

ทัวร์โปรโมชั่น 2565 / 2022

รหัสทัวร์ : Z8293
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 108 วัน 107 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿552,000
เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 7/4/2566 ถึง 24/7/2566 : ราคาเริ่มต้น ต่อท่าน / พัก 2 ท่าน ต่อห้อง
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - แพ็คเกจล่องเรือสำราญรอบโลก Peace Boat, MV Pacific World ลำที่ 114 เส้นทาง Yokohama - Kobe - Xiamen - Dili - Bali - Singapore - Colombo - Port Said, Egypt - Santorini - Piraeus - Cagliari (Sardinia), Italy - Barcelona - Le Havre, France - London (Tilbury), United Kingdom - Flam, Norway - Tromso - Honningsvag - Longyearbyen, Svalbard (Norway) - Akureyri, Iceland - Reykjavik - New York - Cristobal, Panama - Puerto Quetzal, Guatemala - Manzanillo, Mexico - Honolulu, Hawaii (USA) - Yokohama Japan - Kobe Japan
ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่าธรรมเนียมวีซ่า (จีน, ศรีลังกา, อียิปต์, กรีซ, เชงเก้น Multiple, อังกฤษ, อเมริกา) - ค่าทัวร์บนฝั่ง - ค่าทิปพนักงานบนเรือ - ค่าภาษีท่าเรือ - Intermational Tourist Tax (Japan) - ค่าประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุ รวมถึงค่าประกันสุขภาพ กรณีติดโควิด-19 ในระหว่างท่องเที่ยว - ค่าตรวจ RT-PCR ที่ออกจากสถานพยาบาล ก่อนการเดินทาง 72 ช.ม. (ไป-กลับ) - ค่าที่พัก AQ, Sha Plus พร้อมผลตรวจ 1 วัน หลังจากเดินทางกลับเข้าไทย (ถ้ามี)

 อิสระเดินทางเอง - ท่าเรือ โยโกฮาม่า - เช็คอิน ขึ้นเรือสำราญ Peace Boat, MVPacificWorld - อิสระพักผ่อนบนเรือ ตลอด 107 คืน
 เรือจอดเทียบท่า โกเบ
 เรือจอดเทียบท่า Xiamen
 เรือจอดเทียบท่า Dili, China - จอดเทียบ 2 คืน
 เรือจอดเทียบท่า Bali, Indonesia
 เรือจอดเทียบท่า สิงคโปร์
 เรือจอดเทียบท่า Colombo, Sri Lanka
 เรือจอดเทียบท่า Port Said, Egypt
 เรือจอดเทียบท่า Santorini, Greece
 เรือจอดเทียบท่า Piraeus, Greece
 เรือจอดเทียบท่า Cagliari (Sardinia), Italy
 เรือจอดเทียบท่า Barcelona, Spain
 เรือจอดเทียบท่า Le Havre France
 เรือจอดเทียบท่า London (Tilbury), United Kingdom England
 เรือจอดเทียบท่า Flam, Norway
 เรือจอดเทียบท่า Tromso, Norway
 เรือจอดเทียบท่า Honningsvag, Norway
 เรือจอดเทียบท่า Longyearbyen, Svalbard (Norway)
 เรือจอดเทียบท่า Akureyri, Iceland
 เรือจอดเทียบท่า Reykjavik, Iceland
 เรือจอดเทียบท่า New York, USA
 เรือจอดเทียบท่า Cristobal, Panama
 เรือจอดเทียบท่า Puerto Quetzal, Guatemala
 เรือจอดเทียบท่า Manzanillo, Mexico
 เรือจอดเทียบท่า Honolulu, Hawaii (USA)
 เรือจอดเทียบท่า Yokohama, Japan
 เรือจอดเทียบท่า Kobe Japan - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
Z8292
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ทัวร์โปรโมชั่น 2565 / 2022

รหัสทัวร์ : Z8292
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿6,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - เชียงราย - เชียงแสน : ไร่ชาฉุยฟง - พระตำหนักดอยตุง - วัดร่องเสือเต้น - วัดห้วยปลากั๊ง - วัดพระธาตุผาเงา - วัดพระแก้ว - วัดร่องขุ่น - สิงห์ปาร์ค (ไม่รวมค่าบริการรถราง) - Samile Japanese Coffee Style (คณะออกเดินทาง 8 ท่าน) - ฟรี ประกันโควิด รักษาสูงสุด 30,000 บาท - ฟรี เจลแอลกอฮอล์, หน้ากากอนามัย
ไม่รวม ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าธรรมเนียมโหลดกระเป๋าสัมภาระใต้ท้องเครื่อง - ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบิน - ค่าตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี Rapid Antigen Test RT-PCR หรือ Antigen Test Kit (ATK) พร้อมทั้งใบรับรองแพทย์ ภายใน 72 ชม. ก่อนเดินทาง (กรณียังไม่ได้รับวัคซีนครบตามที่กำหนด)

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง - ไร่ชาฉุยฟง - พระตำหนักดอยตุง - สวนแม่ฟ้าหลวง - วัดพระธาตุดอยตุง
 วัดร่องเสือเต้น - วัดห้วยปลากั๊ง - สามเหลี่ยมทองคำ - วัดพระธาตุผาเงา - เชียงรายไนท์บาซาร์ (อิสระอาหารค่ำ) - หอนาฬิกาอาจารย์เฉลิมชัย
 วัดพระแก้ว - วัดร่องขุ่น - สิงห์ปาร์ค (ไม่รวมค่าบริการรถราง) - Samile Japanese Coffee Style (อิสระอาหารค่ำ) - ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำ การเดินทางเข้า จ.เชียงราย : ต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีน Sinovac ครบ 2 เข็ม, SinoPham ครบ 2 เข็ม, Moderna ครบ 2 เข็ม, Pfizer ครบ 2 เข็ม, Sputnik V 2 เข็ม, Sinovac+Astrazeneca 2 เข็ม, Astrazeneca 1 เข็ม, J&J 1 เข็ม (ไม่น้อยกว่า 14วัน) หรือ มีผลตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Repid Anitgen Test 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง หรือ ผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 ต้องหายจากอาการป่วยมาแล้วไม่เกิน 90 วัน โดยใช้ใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าเคยติดเชื้อมาแล้วในระยะเวลาไม่เกิน 90 วันมาแสดง หากไม่มีเอกสารอย่างใด อย่างหนึ่ง ต้องกักตัว 14 วัน ตามระเบียบจังหวัด
Z8291
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ทัวร์โปรโมชั่น 2565 / 2022

รหัสทัวร์ : Z8291
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿7,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน : วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร - วัดพระธาตุดอยกองมู - บ้านรักไทย - วัดพระธาตุแม่เย็น - ปายแคนยอน - Air Diamond Cafe - สวนดอกไม้ป้านกเอี้ยง - วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร - เชียงใหม่ไนท์บาซาร์
ไม่รวม ทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ ท่านละ 300 บาท - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าธรรมเนียมโหลดกระเป๋าสัมภาระใต้ท้องเครื่อง - ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบิน - ค่าตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี Rapid Antigen Test RT-PCR หรือ Antigen Test Kit (ATK) พร้อมทั้งใบรับรองแพทย์ ภายใน 72 ชม. ก่อนเดินทาง (กรณียังไม่ได้รับวัคซีนครบตามที่กำหนด)

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ท่าอากาศยานเชียงใหม่ - วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร - วัดพระธาตุดอยกองมู - วัดจองคำ - วัดจองกลาง
 สะพานซูตองเป้ - บ้านรักไทย - บ้านจ่าโบ่ - วัดพระธาตุแม่เย็น - ถนนคนเดินปาย (อิสระอาหารค่ำ)
 หมู่บ้านสันติชล - ปายแคนยอน - สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย - Air Diamond Cafe (ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม, ของว่าง) - สวนดอกไม้ป้านกเอี้ยง - วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร - เชียงใหม่ไนท์บาซาร์ (อิสระอาหารค่ำ) - ท่าอากาศยานเชียงใหม่ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำ การเดินทางเข้า จ.เชียงใหม่ : Sinovac ครบ 2 เข็ม, Sinopharm ครบ 2 เข็ม, Moderna ครบ 2 เข็ม, Pfizer 2 เข็ม, Sputnik V 2 เข็ม, Sinovac+Astrazeneca 2 เข็ม, Astra Zeneca 1 เข็ม, Johnson&Johnson 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือมีผลตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Repid Anitgen Test 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
Z8284
กาตาร์แอร์เวย์

ทัวร์โปรโมชั่น 2565 / 2022

รหัสทัวร์ : Z8284
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿55,555
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - เนเธอร์แลนด์ - เบลเยียม - ฝรั่งเศส : เทศกาลดอกทิวลิป Keukenhof Hooand 1 ปีมีครั้งเดียว - หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ - จัตุรัสกรองด์ ปลาซ - อะโตเมียม - หอไอเฟล - พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ - จัตุรัสคองคอร์ด - มหาวิหารนอเทรอดาม - พระราชวังแวร์ซาย - ล่องเรือชมแม่น้ำแซน / คณะออกเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป (คณะละไม่เกิน 20 ท่าน)
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ, มัคคุเทศก์ท้องถิ่น (บางสถานที่) และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท ตลอดการเดินทาง ชำระที่สนามบินวันเดินทาง - ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่ากลุ่มเชงเก้น ประมาณ 5,000 บาท ต่อท่าน - ค่าตรวจ RT PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง (ขาไป-ขากลับ) - ค่าโรงแรม AQ, Sha Plus พร้อมตรวจโควิด Test & Go (ถ้ามี)

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องโดฮา ประเทศกาตาร์ - สนามบินสคิปโฮล อัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ - หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ - ดามสแควร์ - ย่าน Red Light Street
 เมืองอัมสเตอร์ดัม - เมืองลิซเซ่ - ชมเทศกาลดอกไม้ ณ สวนเคอเคนฮอฟ (อิสระอาหารเที่ยง) - ล่องเรือชมเมืองอัมสเตอร์ดัม - สถาบันเจียระไนเพชร - เมืองแอนต์เวิร์ป ประเทศเบลเยียม
 เมืองแอนต์เวิร์ป - เมืองเกนต์ - เมืองบรัสเซลล์ - รูปปั้นแมนเนเกนพิส - จัตุรัสกรองด์ ปลาซ - อะโตเมียม (อิสระอาหารเที่ยง) - กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส - เขตเวลิซี วิลลาคูเบลย์
 เวลิซี วิลลาคูเบลย์ - กรุงปารีส - ซิตี้ทัวร์กรุงปารีส - ผ่านชม Place De La Concorde, ฌ็องเซลิเซ่, มหาวิหารนอเทรอดาม, ประตูชัยฝรั่งเศส, หอไอเฟล, เล แซ็งวาลีด, พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ - ล่องเรือบาโต มูช ชมแม่น้ำแซน - ห้างแกลเลอรี่ลาฟาแยตต์ - เวลิซี วิลลาคูเบลย์
 เวลิซี วิลลาคูเบลย์ - พระราชวังแวร์ซายส์ - มงมาทร์ (อิสระอาหารเที่ยง) - ห้างสรรพสินค้าซามาริแตง - สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล
 แวะเปลี่ยนเครื่องโดฮา ประเทศกาตาร์ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำการเดินทาง : รับเฉพาะผู้ที่ได้รับวัคซีนครบแล้ว
Z8274
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ทัวร์โปรโมชั่น 2565 / 2022

รหัสทัวร์ : Z8274
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿9,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน : วัดพระธาตุดอยคำ - ไร่กลางขุ่น - ถ้ำแก้วโกมล - พระธาตุดอยกองมู - ปางอุ๋ง - บ้านรักไทย - วัดพระธาตุแม่เย็น - จุดชมวิวหยุนไหล - Air Diamond Cafe & Hotel
ไม่รวม ทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ ท่านละ 400 บาท - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าธรรมเนียมโหลดกระเป๋าสัมภาระใต้ท้องเครื่อง - ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบิน - ค่าตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี Rapid Antigen Test RT-PCR หรือ Antigen Test Kit (ATK) พร้อมทั้งใบรับรองแพทย์ ภายใน 72 ชม. ก่อนเดินทาง (กรณียังไม่ได้รับวัคซีนครบตามที่กำหนด)

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ท่าอากาศยานเชียงใหม่ - วัดพระธาตุดอยคำ - Chom Café (ไม่รวมค่าของว่าง, เครื่องดื่ม) - วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร - ไร่กลางขุ่น
 ถ้ำแก้วโกมล - จุดชมวิวผาบ่อง - พระธาตุดอยกองมู - วัดจองคำ - วัดจอง
 ปางอุ๋ง (ไม่รวมค่าบริการล่องแพชมบรรยากาศ) - บ้านรักไทย - บ้านจ่าโบ่ - วัดพระธาตุแม่เย็น - สะพานประวัติศาสตร์ปาย
 จุดชมวิวหยุนไหล - Air Diamond Cafe & Hotel (ไม่รวมค่าของว่าง, เครื่องดื่ม) - ท่าอากาศยานเชียงใหม่ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำ การเดินทางเข้า จ.เชียงใหม่ : Sinovac ครบ 2 เข็ม, Sinopharm ครบ 2 เข็ม, Moderna ครบ 2 เข็ม, Pfizer 2 เข็ม, Sputnik V 2 เข็ม, Sinovac+Astrazeneca 2 เข็ม, Astra Zeneca 1 เข็ม, Johnson&Johnson 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือมีผลตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Repid Anitgen Test 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
Z8273
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ทัวร์โปรโมชั่น 2565 / 2022

รหัสทัวร์ : Z8273
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿7,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - เชียงใหม่ - แม่แตง : วัดบ้านเด่น - Air Diamond Cafe & Hotel - สวนดอกไม้แม่ริม - แม่กำปอง - น้ำพุร้อนสันกำแพง - Versailles De Flore - พระธาตุดอยคำ - วัดพระสิงห์ - วัดเจดีย์หลวง
ไม่รวม ทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ ท่านละ 300 บาท - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าธรรมเนียมโหลดกระเป๋าสัมภาระใต้ท้องเครื่อง - ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบิน - ค่าตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี Rapid Antigen Test RT-PCR หรือ Antigen Test Kit (ATK) พร้อมทั้งใบรับรองแพทย์ ภายใน 72 ชม. ก่อนเดินทาง (กรณียังไม่ได้รับวัคซีนครบตามที่กำหนด)

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ท่าอากาศยานเชียงใหม่ - คาเฟ่ กื๊ดช้าง (ไม่รวมค่าของว่าง, เครื่องดื่ม) - สวนสนแม่แตง - วัดบ้านเด่น - Air Diamond Cafe & Hotel (ไม่รวมค่าของว่าง, เครื่องดื่ม)
 สวนดอกไม้แม่ริม - แม่กำปอง - น้ำพุร้อนสันกำแพง - ศูนย์อุตสาหกรรมร่มบ่อสร้าง
 พระธาตุดอยคำ - คาเฟ่ Versailles De Flore (ไม่รวมค่าของว่าง, เครื่องดื่ม) - วัดพระสิงห์ - วัดเจดีย์หลวง - ท่าอากาศยานเชียงใหม่ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำ การเดินทางเข้า จ.เชียงใหม่ : Sinovac ครบ 2 เข็ม, Sinopharm ครบ 2 เข็ม, Moderna ครบ 2 เข็ม, Pfizer 2 เข็ม, Sputnik V 2 เข็ม, Sinovac+Astrazeneca 2 เข็ม, Astra Zeneca 1 เข็ม, Johnson&Johnson 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือมีผลตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Repid Anitgen Test 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
Z8271
Self travel-เดินทางเอง

ทัวร์โปรโมชั่น 2565 / 2022

รหัสทัวร์ : Z8271
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 0 วัน 0 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿650
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - ส่วนลด โปร! อาหารเที่ยง ใบหยก Kitchen Above The Cloud ชั้น 75 : เมนูบุฟเฟต์นานาชาติ รอบเวลา 10.30-15.00 น. (ทานได้ 2 ชั่วโมง)
ฟรี! ชมวิว บนชั้น 77 และดาดฟ้าพื้นหมุน ชั้น 84

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมค่าเดินทางตลอดทริป) - อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์นานาชาติด้วยฝีมือเชฟโรงแรม มื้อเที่ยง ชั้น75 เวลา 10.30-15.00 น. (ให้บริการ 2 ช.ม.) - ฟรี! เครื่องดื่ม Soft Drink, น้ำสมุนไพร, น้ำผลไม้
Z8269
VOUCHER-เดินทางเอง

ทัวร์โปรโมชั่น 2565 / 2022

รหัสทัวร์ : Z8269
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VOUCHER-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 0 วัน 0 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿499
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - ส่วนลด บัตรล่องเรือทานอาหาร รอบ TWILIGHT ไวท์ออร์คิด ริเวอร์ ครูซส์ : ชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยา ตลอด 2 ชม. / บริการบุฟเฟ่ต์ อาหารไทย และนานาชาติ - ดนตรีสด
ขึ้นท่าเรือเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ / รอบเวลา 17.00-19.00 PM ทุกวัน

 อิสระเช็คอินที่ท่า เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ โกดัง 7 - ลงทะเบียน 16.00 น. (Last Call 16.55) - จุดขึ้นเรือ : ท่าเรือที่ 2 ศาลาริมน้ำ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ - ล่องเรือทานอาหาร บนเรือ ไวท์ออร์คิด ริเวอร์ ครูซส์ รอบเวลา 17.00 น.-19.00 น. - ล่องเรือชมวิวพระอาทิตย์ตก สองฝั่งเจ้าพระยา (ประมาณ 2 ชั่วโมง)
Z8267
กาตาร์แอร์เวย์

ทัวร์โปรโมชั่น 2565 / 2022

รหัสทัวร์ : Z8267
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿39,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - ฝรั่งเศส : ถ่ายรูปหอไอเฟล - ล่องเรือบาโตมุข - La Vallee Village Outlet - พระราชวังแวร์ซายส์ (ไม่มีไกด์ในพระราชวัง) - มองซ์แซงต์ มิเชล (ไม่รวมค่าเข้า) - ชมด้านนอก มหาวิหารรูอ็อง - ช้อปปิ้งในปารีส (เต็มวัน) - มหาวิหารซาเครเกอร์
ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 70 EURO ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง - ค่าธรรมเนียม พร้อมค่าบริการยื่นวีซ่าเชงเก้น (ชำระเพิ่มประมาณ 6,000 บาท) - ค่าตรวจ RT PCR เพื่อออกเอกสารเช็คอินตอนกลับประเทศไทย ประมาณ 100-150 EURO - ค่าตรวจ ATK ตอนกลับมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิ - ค่าตรวจ RT PCT ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง ขาไป

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนที่สนามบินโดฮา - ปารีส (ฝรั่งเศส) - ถ่ายรูปประตูชัยนโปเลียน - ชองเอลิเซ่ - ถ่ายรูปหอไอเฟล - ล่องเรือบาโตมุข
 La Vallee Village Outlet (อิสระอาหารเที่ยง) - พระราชวังแวร์ซายส์ (ไม่มีไกด์ในพระราชวัง) - เข้าที่พัก
 มองซ์แซงต์ มิเชล (ไม่รวมค่าเข้า) - ชมด้านนอก มหาวิหารรูอ็อง - ปารีส
 ตรวจ RT-PCR - อิสระช้อปปิ้ง (เต็มวัน) - อิสระอาหารเที่ยง, ค่ำ
 มหาวิหารซาเครเกอร์ (อิสระอาหารเที่ยง) - สนามบินฝรั่งเศส - แวะเปลี่ยนที่สนามบินกรุงโดฮา
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำ บินเข้าฝรั่งเศส : ต้องได้รับวัคซีนทุกชนิด ครบ 2 เข็มแล้ว ถ้าวัคซีนจีน 2 เข็ม ต้องบูสด้วย mRna เข็มสามเท่านั้น
Z8265
Self travel-เดินทางเอง

ทัวร์โปรโมชั่น 2565 / 2022

รหัสทัวร์ : Z8265
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿8,550
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวมัลดีฟส์ :
ทัวร์มัลดีฟส์ - แพ็คเกจมัลดีฟส์ Clubmed Kani, Maldives 4 ดาว บริการอาหารแบบ Allinclusive : ราคาพิเศษ รับส่วนลด 10-25% จองด่วนภายใน 31 ม.ค. 65
ไม่รวม Green Tax จากรัฐบาลมัลดีฟส์ 200 บาท ต่อวัน ต่อท่าน - บริการเรือเร็ว รับส่งไปกลับ จากสนามบินนานาชาติมาเล่ไปยังรีสอร์ท - ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 96 ชั่วโมงก่อนเดินทางถึงมัลดีฟส์ และ ค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมง เมื่อเดินทางกลับเข้าไทย - ค่าทำ Vaccine Passport

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลง สนามบินมาเล่ - นั่งเรือเร็ว (Speed Boat) สู่รีสอร์ท (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม. ไม่รวมค่าบริการ) - อิสระพักผ่อนในคลับเมด คานิ
 สนุกสนานกับกิจกรรมภายในรีสอร์ท เต็มวัน
 อำลาที่พัก - นั่งเรือเร็ว (Speed Boat) สู่สนามบินมาเล่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม. ไม่รวมค่าบริการ) - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
 พักขั้นต่ำ : 2 คืน (ในช่วงปกติ) และ พัก 4-5 คืน ในช่วงพีค หรือช่วงเทศกาลวันหยุดยาว
 แนะนำการเดินทางเข้ามัลดีฟส์ : เปิดรับนักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีน ไฟเซอร์ 2 เข็ม, โมเดอร์นา 2 เข็ม, ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม, ซิโนแวค 2 เข็ม, จอห์นสันแอนจอห์สัน 1 เข็ม, แอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม, ซิโนแวค 1 เข็ม + mRNA 1 เข็ม, แอสตร้าเซนเนก้า 1 เข็ม +mRNA 1 เข็ม และต้องแสดงผลตรวจหาเชื้อโควิดแบบ PCR ภายใน 72 ชม. ก่อนเดินทาง ทั้งขาไป และขากลับ
รายการที่ 1 ถึง 24
จากทั้งหมด  72 รายการ
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์โปรโมชั่น 2565 / 2022, โปรแกรมท่องเที่ยวโปรโมชั่น 2565 / 2022 และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | ทัวร์เที่ยวไทย | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้า ครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
logged_out_greeting="สอบถามรายการทัวร์ และโปรโมชั่นได้เลยค่ะ^^">
TOP