เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
group_th
Z6890
Z7287
Z6902
Z7306
Z7274
Z6625
Z7365
Z6625
Z7285
Z7287
Z6866
Z7563

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์ไทย 444 รายการ

แพคเกจทัวร์ไทย : ประเทศไทย

Z7893
นกแอร์

ทัวร์ไทย

รหัสทัวร์ : Z7893
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : DD-นกแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿21,990
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - ตาก - อุ้มผาง - น้ำตกทีลอซู / ล่องเรือยางห้วยแม่กลอง - ชมอาทิตย์ขึ้น บนดอยหัวหมด - น้ำตกปะละทะ - บ่อน้ำผุดธรรมชาติ - ถ้ำสีฟ้า - ศาลพระเจ้าตากสิน - โป่งคำราม - วัดไทยวัฒนารา
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์พร้อมทั้งผู้ช่วยมัคคุเทศก์ และค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 600 บาท - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ / กรณียกเลิกการเดินทาง หลังจากชำระเงินมัดจำแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 2,500 บาท โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินแม่สอด - อุ้งผาง - เข้าที่พัก
 ล่องเรือยางห้วยแม่กลอง - ผาปอง - น้ำตกทีลอจ้อ - น้ำตกทีลอซู - วังปลาปุง
 ชมอาทิตย์ขึ้น บนดอยหัวหมด - น้ำตกปะละทะ - วัดเซปละ - บ่อน้ำผุดธรรมชาติ - พิพิธภัณฑ์ทุ่งใหญ่นเรศวร
 อุ้งผาง - น้ำตกพาเจริญ - โรชาคาเฟ่ - ถ้ำสีฟ้า - ศาลพระวอ - แวะช้อปปิ้ง ตลาดชาวเขา ดอยมูเซอร์
 แม่สอด - ศาลพระเจ้าตากสิน - โป่งคำราม - วัดไทยวัฒนาราม - สนามบินแม่สอด - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z7892
แอร์เอเชีย

ทัวร์ไทย

รหัสทัวร์ : Z7892
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿14,990
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - ทะเลภูเขา - เสน่ห์เชียงคาน / อุทยานแห่งชาติภูเรือ - พระธาตุศรีสองรัก - วัดโพนชัย - พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน - แก่งคุดคู้ - ภูชมลาว - เชียงคาน - ภูหินร่องกล้า - ภูทับเบิก - เขาค้อ ไร่ G.B. - วัดผาซ่อนแก้ว
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์พร้อมทั้งผู้ช่วยมัคคุเทศก์ และค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 500 บาท - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ / กรณียกเลิกการเดินทาง หลังจากชำระเงินมัดจำแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียม ท่านละ 6,500 บาท โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบิน จ.พิษณุโลก - วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว - เขาค้อ - ชมไร่ G.B.
 ภูทับเบิก - อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า - โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวทางพระราชดำริภูหินร่องกล้า - ภูเรือ จ.เลย
 จุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ยอดภูเรือ - จุดชมวิวบ้านไฮตาก - นั่งรถอีแต็กสู่ ภูชมลาว - แก่งคุดคู้ - ถนนคนเดินเชียงคาน
 อิสระตักบาตรข้าวเหนียว ถนนคนเดิน (ไม่รวมค่าอาหารตักบาตร) - สกายวอล์ค ภูคกงิ้ว - วัดโพนชัย - พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน - พระธาตุศรีสองรัก - วัดเนรมิตวิปัสสนา - สนามบินจ.เลย - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z7891
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์ไทย

รหัสทัวร์ : Z7891
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿6,990
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - ทะเลภูเขา - เสน่ห์เชียงคาน / อุทยานแห่งชาติภูเรือ - พระธาตุศรีสองรัก - พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน - แก่งคุดคู้ - เชียงคาน - ภูทอก - ภูชมลาว - ภูหินร่องกล้า - ภูทับเบิก - เขาค้อ - วัดผาซ่อนแก้ว
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ พร้อมผู้ช่วยมัคคุเทศก์ และค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 500 บาท - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ / กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากชำระเงินมัดจำแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียม ท่านละ 2,500 บาท โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ) - จ. เลย - พักบนรถตู้
 อุทยานแห่งชาติภูเรือ - ชมวิวผาโหล่นน้อย - วัดเนรมิตวิปัสสนา - พระธาตุศรีสองรัก - วัดโพนชัย - พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน - แก่งคุดคู้ - อ.เชียงคาน
 ภูทอก - ท่าลี่ - นั่งรถอีแต็ก ขึ้นภูชมลาว - อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า - ลานหินแตก - ลานหินปุ่ม - ผาชูธง
 ภูทับเบิก - เขาค้อ - วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว - แวะซื้อของฝากที่ ไร่กำนัลจุล - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
เดินทาง :
Z7890
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์ไทย

รหัสทัวร์ : Z7890
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿3,599
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - ล่องแก่งหินเพิง - ปราจีนบุรี / เดอะ เวโรน่า แอท ทับลาน - พุทธอุทยานหลวงปู่สด - วังพญานาค 4 ตระกูล
ไม่รวม ค่าทิปทีมงาน ท่านละ 300 บาท - ค่าใช่จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ ปั๊มน้ำมัน ปตท.ดินแดง-วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า) - จ. ปราจีนบุรี - เข้าที่พัก ศักดิ์สุภา รีสอร์ท - ล่องแก่งหินเพิง และกิจกรรมภายในรีสอร์ท
 อิสระพักผ่อน หรือ ซื้อกิจกรรมในที่พักเพิ่ม อาทิ เพ้นบอล, ขับ ATV (ไม่รวมค่าบริการ) - เดอะ เวโรน่า แอท ทับลาน The Verona at Tublan (ไม่รวมค่ากิจกรรม Adventure & Cowboy Town / ไม่รวมอาหารเที่ยง) - พุทธอุทยานหลวงปู่สด - วังพญานาค 4 ตระกูล - แวะซื้อของฝาก - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
เดินทาง :
Z7889
Service-ให้บริการถึงที่

แพ็คเกจทัวร์ไทย

รหัสทัวร์ : Z7889
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Service-ให้บริการถึงที่
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 0 วัน 0 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿5,900
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ถึงที่พัก, ที่ทำงาน รู้ผลภายใน 24 ช.ม. / หากกลัวโควิด-19 และต้องการความเป็นส่วนตัว เรียกตรวจที่บ้านได้ - ให้บริการโดยแล็บ ที่ได้รับการรับรองจาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ตามมาตรฐาน
กรณีนำผลตรวจ เพื่อใช้เดินทางไปต่างประเทศ ต้องตรวจก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง - มีบริการสำหรับชาวต่างชาติ โดยทีมสามารถสื่อสารภาษาจีน ญี่ปุ่น อังกฤษ ได้

 ให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ถึงที่พัก, ที่ทำงาน รู้ผลภายใน 24 ช.ม. - เหมาะกับกลุ่มที่มีความเสี่ยงทั้งครอบครัว, เพื่อนร่วมสำนักงาน, พนักงานร้านอาหาร, ใช้เดินทางไปต่างประเทศ (ต้องตรวจก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง) ฯลฯ - มีผลตรวจส่งให้ทาง Email โดยแล็บที่รับรองจาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ตามมาตรฐาน
เดินทาง :
Z7888
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์ไทย

รหัสทัวร์ : Z7888
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿3,900
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - เขาค้อ - ภูทับเบิก - ไร่กะหล่ำปลี - เชียงคาน - เลย / ทุ่งกังหันลม - ไร่ GB เขาค้อ (ไม่รวมค่าเข้าชมสวนดอกไม้) - วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว - พระธาตุศรีสองรัก - สกายวอล์คเชียงคาน - แก่งคุดคู้
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท - ค่าบริการสำหรับชาวต่างชาติ ชำระเพิ่มท่านละ 800 บาท - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ ปั๊มปตท.วิภาวดี ดินแดง) - จ.เพชรบูรณ์ - ทุ่งกังหันลม - ไร่GB เขาค้อ (ไม่รวมค่าเข้าชมสวนดอกไม้) - เขาค้อ - วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว - ตั๊กม๊อ คอฟฟี่ & โรงเตี๊ยมสุดขอบฟ้า
 จุดชมวิว ภูทับเบิก - ไร่กะหล่ำปลี - เลย - พระธาตุศรีสองรัก - สกายวอล์คเชียงคาน - ถนนคนเดินเชียงคาน
 ตักบาตรข้าวเหนียว (ไม่รวมของใส่บาตร) - แก่งคุดคู้ - ช้อปปิ้งร้านของฝาก - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
เดินทาง :
Z7887
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์ไทย

รหัสทัวร์ : Z7887
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿3,999
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - นครศรีธรรมราช - วัดยางใหญ่ - ไอ้ไข่วัดเจดีย์ - วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร - บ้านคีรีวง
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ 400 บาท ต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติ อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ

 กรุงเทพฯ(จุดนัดหมาย)
 จ.นครศรีธรรมราช - วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) - ไอ้ไข่วัดเจดีย์ - ศาลหลักเมืองนคร - วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร (อิสระอาหารค่ำ)
 บ้านเล็กกลางหุบเขา - บ้านคีรีวง - สะพานข้ามแม่น้ำหมู่บ้านคีรีวง - ร้านของฝาก - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
เดินทาง :
Z7886
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ทัวร์ไทย

รหัสทัวร์ : Z7886
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿11,900
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - ภูเก็ต ดำน้ำชมปะการัง เกาะพีพี - อ่าวพังงา - ล่องเรือยอร์ชเกาะเฮ - จุดชมวิวเสม็ดนางชี
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 400 บาท ต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าโหลดกระเป๋าใต้ท้องเครื่องบิน - ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ สำหรับชาวต่างชาติ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ไกด์ท้องถิ่นรอรับด้านนอก สนามบินภูเก็ต - ชมย่านเมืองเก่า - ชมวิวสามอ่าว - วัดฉลอง - แหลมพรหมเทพ - เข้าที่พัก
 ท่าเรือรอยัล มารีน่า - เกาะพีพี - อ่าวมาหยา - อ่าวโละซามะ - อ่าวปิเละ - หาดลิง - เกาะพีพีดอน - เกาะไข่ (อิสระอาหารค่ำ)
 ท่าเรืออ่าวฉลอง - ล่องเรือยอร์ช คาตามารัน (แบบจอย) - กาฮังบีช (เกาะเฮ) - เกาะราชาใหญ่ - ดำน้ำชมปะการัง - ชมพระอาทิตย์ตก ระหว่างที่เรือล่องกลับ - ท่าเรืออ่าวฉลอง (อิสระอาหารค่ำ)
 ภูเก็ต - ล่องอ่าวพังงา - เกาะปันหยี - เขาพิงกัน - เขาตะปู - จุดชมวิวเสม็ดนางชี - สนามบินภูเก็ต - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z7885
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์ไทย

รหัสทัวร์ : Z7885
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿6,666
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - บุรีรัมย์ สายเขียว - คานาบิส - เชิงการแพทย์ / ศูนย์การเรียนรู้กัญชาทางการแพทย์ - Work shop ศูนย์อโรคยา เวลเลส ศาลา - อุทยานการเรียนรู้ เพ ลา เพลิน - พระเขี้ยวแก้ว (จําลอง) - JOY Shopping Place - อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ 300 บาท ต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติ อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ จุดจอดรถ เดอะบาซาร์ รัชดาภิเษก แยกรัชดา-ลาดพร้าว ฝั่งลานพระพิฆเนศ) - จ.บุรีรัมย์ - ศูนย์การเรียนรู้กัญชาทางการแพทย์ - เข้าที่พัก
 ทำกิจกรรม Work shop (ทำลูกประคบ - ยาสระผม - สมุนไพรกระเม็ง - น้ำมันไพร - ยาสีฟันผง) - ศูนย์อโรคยา เวลเลส ศาลา
 บุรีรัมย์ - อุทยานการเรียนรู้ เพ ลา เพลิน - พระเขี้ยวแก้ว (จําลอง) - เลือกซื้อของฝาก JOY Shopping Place - อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง - ช้อปปิ้งของฝากที่ ตลาดหัวปลี จ.สระบุรี - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
เดินทาง :
Z7880
FD/DD-แอร์เอเชีย/นกแอร์

ทัวร์ไทย

รหัสทัวร์ : Z7880
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD/DD-แอร์เอเชีย/นกแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿7,900
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - น่าน - สะปัน - ปัว - บ่อเกลือ / วัดพระธาตุเขาน้อย - อุโมงค์ลีลาวดี วัดภูมินทร์ - วัดศรีพันต้น วัดมิ่งเมือง - เดอะวิว กิ่วม่วง - จุดชุมวิวภูคา 1715 - วัดภูเก็ต - วัดพระธาตุแช่แห้ง
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท - ค่าบริการสำหรับชาวต่างชาติ ชำระเพิ่มท่านละ 800 บาท - ค่าโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่อง - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - ไกด์ท้องถิ่นรอรับด้านนอก สนามบินน่านนคร - วัดพระธาตุเขาน้อย - อุโมงค์ลีลาวดี วัดภูมินทร์ - วัดศรีพันต้น วัดมิ่งเมือง - กาดข่วงเมืองน่าน
 อ.เมืองน่าน - สันติสุข - บ่อเกลือ - แวะเดอะวิว กิ่วม่วง - จุดชมวิวโค้งหมายเลข 3 - บ่อเกลือโบราณ - สะปัน จุดชมวิว - จุดชุมวิวภูคา 1715 - อำเภอปัว - ร้านกาแฟไทลื้อ และลำดวนผ้าทอ - วัดภูเก็ต
 วัดศรีมงคล (วัดก๋ง) - ตัวเมืองน่าน - Swensen’s กาดน่าน - วัดพระธาตุแช่แห้ง - สนามบินน่านนคร - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z7879
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์ไทย

รหัสทัวร์ : Z7879
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿4,900
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - ล่องแก่งลำน้ำเข็ก - ภูหินร่องกล้า - พิษณุโลก / ทรัพย์ไพรวัลย์ รีสอร์ท และศูนย์อนุรักษ์ช้าง (Eco-Adventure) - กิจกรรม Tram Adventure ล่องแก่งฯ - อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า - วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (พระพุทธชินราช)
ไม่รวม ค่าทิปทีมงาน ท่านละ 300 บาท - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ จุดจอดรถ ณ ปั๊มปตท. ดินแดง-วิภาวดี) - ทรัพย์ไพรวัลย์ รีสอร์ท และศูนย์อนุรักษ์ช้าง (Eco-Adventure) - กิจกรรม Tram Adventure และล่องแก่งลำน้ำเข็ก - กลับที่พัก
 ทรัพย์ไพรวัลย์ รีสอร์ท และศูนย์อนุรักษ์ช้าง - อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า - ลานหินปุ่ม - ผาชูธง - วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (พระพุทธชินราช) - วัดนางพญา (อิสระอาหารค่ำ) - แวะซื้อของฝาก - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
เดินทาง :
Z7878
ไทยสมายล์

ทัวร์ไทย

รหัสทัวร์ : Z7878
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿11,900
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - เบตง / มัสยิดกลางเมืองสงขลา - ย่านเมืองเก่าสงขลา - หาดสมิหลา - วัดช้างให้ - อุโมงค์ปิยะมิตร - บ่อน้ำพุร้อนเบตง - สวนดอกไม้หมื่นบุปผา - SKYWALK อัยเยอร์เวง - อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ - ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว - ตลาดกิมหยง
พักโรงแรมแกรนด์แมนดารินเบตง 2 คืน / ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 400 บาท ต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน - ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ สำหรับชาวต่างชาติ - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ไกด์ท้องถิ่นรอรับด้านนอก สนามบินหาดใหญ่ - ย่านเมืองเก่าสงขลา (Street Art) และถนนนางงาม - หาดสมิหลา - ถ่ายรูปกับนางเงือก - เขาตังกวน ( รวมค่ารถราง) - อนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ - จุดชมวิว เขาคอหงส์ (ไม่รวมค่ากระเช้าชมวิว ท่านละ 100 บาท) - มัสยิดกลางจังหวัดสงขลา (อิสระอาหารค่ำ)
 หาดใหญ่ - วัดช้างให้ - ถ่ายรูปสะพานข้ามอ่างเก็บน้ำบางลาง - อุโมงค์ปิยะมิตร -บ่อน้ำพุร้อนเบตง - สวนดอกไม้หมื่นบุปผา
 สกายวอล์ค ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง (รวมค่าเข้าชมแล้ว) - ท่าเรือตาพะเยา - ล่องเรือชมบรรยากาศทะเลสาบฮาลาบาลา - เกาะทวด - ถ่ายรูปกับป้าย OK Betong - ชมด้านนอกสนามบินเบตง - ถ่ายรูปป้ายใต้สุดสยาม - เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง - ถนนคนเดินเมืองเบตง - ถ่ายรูปอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์
 เบตง - วัดพุทธาธิวาส - เฉาก๊วย กม.4 - ชมตู้ไปรษณีย์ - ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว - ตลาดกิมหยง - สนามบินหาดใหญ่ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z7877
แอร์เอเชีย

ทัวร์ไทย

รหัสทัวร์ : Z7877
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿11,900
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - บูชา 3 พระธาตุ เสริมวาสนา บารมี อุดรธานี - หนองคาย / วัดผาตากเสื้อ - จุดชมวิว Sky Walk - พระธาตุเขี้ยวฝาง - นมัสการหลวงพ่อพระใส - ถ้ำพญานาค - พระธาตุกลางน้ำ - ลานพญานาคคู่ - พระธาตุบังพวน - วัดป่าคำชะโนด
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 300 บาท ต่อผู้เดินทาง - ค่าโหลดกระเป๋าใต้ท้องเครื่องบิน - ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ สำหรับชาวต่างชาติ - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินอุดรธานี - วัดป่าภูก้อน - อ.สังคม จ.หนองคาย - วัดผาตากเสื้อ - จุดชมวิว Sky Walk - วัดหินหมากเป้ง - วัดโพนจิกเวียงงัว - พระธาตุเขี้ยวฝาง
 ทำบุญใส่บาตร (ตลาดท่าเสด็จ) - นมัสการหลวงพ่อพระใส - กราบหลวงพ่อใหญ่ วัดไทย - พญาพิสัยสัตนาคราช - ถ้ำพญานาค - พระธาตุกลางน้ำ (พระธาตุหล้าหนอง) - ลานพญานาคคู่ - หลวงพ่อพระบุญคุ้ม (วัดลำดวน) - ตลาดอินโดจีน
 พระธาตุบังพวน - วัดป่าคำชะโนด - เลือกซื้อสินค้า OTOP ที่หมู่บ้านนาข่า - สนามบินอุดรธานี - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z7876
แอร์เอเชีย

ทัวร์ไทย

รหัสทัวร์ : Z7876
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿11,900
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - ทริปสายเขียว - เที่ยวเชิงการแพทย์ อุดรธานี - สกลนคร / วัดภูตะเภาทอง - วัดป่าสันติวนาราม (วัดป่าดงไร่) - วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร - บ้านคุณสุข คลินิกแพทย์แผนไทย - อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่ - วัดถ้ำผาแด่น - คำชะโนด - ศูนย์วัฒนธรรมไทยจีน มูลนิธิศาลเจ้าปู่-ย่า
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 300 บาท ต่อผู้เดินทาง - ค่าโหลดกระเป๋าใต้ท้องเครื่องบิน - ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ สำหรับชาวต่างชาติ - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินอุดรธานี - วัดภูตะเภาทอง - วัดป่าสันติวนาราม (วัดป่าดงไร่) - วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
 บ้านคุณสุข คลินิกแพทย์แผนไทย - อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่ - วัดถ้ำผาแด่น
 สกลนคร - วัดป่าคำชะโนด - ศูนย์วัฒนธรรมไทยจีน มูลนิธิศาลเจ้าปู่ - ย่า - สนามบินอุดรธานี - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z7875
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์ไทย

รหัสทัวร์ : Z7875
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿5,990
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - น่าน - ปัว - บ่อเกลือ / วัดศรีมงคล - กาแฟบ้านไทลื้อ - วัดภูเก็ต - ถนนคนเดินปัว - ถนนลอยฟ้าดอยภูคา 1256 - ถนนคนเดินน่าน - จุดชมวิวดอยภูคา 1715 - บ้านสะปัน - บ่อเกลือสินเธาว์ - โค้งหมายเลข 3 - สุดกองดีคาเฟ่ - วัดมิ่งเมือง
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ 400 บาท ต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ จุดจอดรถ เดอะบาซาร์ รัชดาภิเษก แยกรัชดา-ลาดพร้าว ฝั่งพระพิฆเนศ) - พักบนรถ
 จ.น่าน - อุทยานแห่งชาติศรีน่าน (ดอยเสมอดาว) - เสาดินนาน้อย และคอกเสือ - วัดภูมินทร์ - อุโมงค์ลีลาวดี - วัดศรีมงคล (ก๋ง) - ชิมกาแฟบ้านไทลื้อ (ไม่รวมค่าของว่าง และเครื่องดื่ม) - วัดภูเก็ต - ถนนคนเดินปัว (อิสระอาหารค่ำ)
 ถนนลอยฟ้า 1256 - จุดชมวิวดอยภูคา 1715 - หมู่บ้านสะปัน - บ่อเกลือสินเธาว์ - โค้งหมายเลข 3 - สุดกองดีคาเฟ่ - วัดพระธาตุเขาน้อย - ถนนคนเดินน่าน (อิสระอาหารค่ำ)
 วัดมิ่งเมือง - ศาลหลักเมือง - พระธาตุช่อแฮ - จ.พิษณุโลก - วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหาร - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
เดินทาง :
Z7874
Self Travel-เดินทางเอง

แพ็คเกจทัวร์ไทย

รหัสทัวร์ : Z7874
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿4,999
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - แพ็กเกจเกาะช้าง ดำน้ำ - ชมพระอาทิตย์ตกดิน สุดโรแมนติก - ดูหิ่งห้อย (เดินทางเอง เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการเที่ยวเอง 2 ท่านขึ้นไป / มีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นให้บริการบนเรือ ทำกิจกรรมดำน้ำ)
ไม่รวม ค่าบริการสำหรับต่างชาติ ชำระเพิ่ม ท่านละ 1,000 บาท - ค่าทิปไกด์ และพนักงานขับรถ - ค่าเดินทางไปกลับ เกาะช้าง - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับสู่ จ.ตราด) - อิสระนั่งเรือเฟอร์รี่ ข้ามฟากสู่เกาะช้าง - อิสระเช็คอินเข้าที่พัก - ทานดินเนอร์เซ็ทซีฟู๊ด - ชมพระอาทิตย์ตก - ล่องเรือชมหิ่งห้อยริมคลองสุดโรแมนติก
 บริการอาหารในที่พัก - ขึ้นรถสองแถวสู่ ท่าเรือหมู่บ้านชาวประมงบางเบ้า - ล่องเรือ 4 เกาะ ดำน้ำชมปะการัง (บริการอาหารบนเรือ) - กลับเข้าที่พัก - บริการเซ็ทดินเนอร์ ชมพระอาทิตย์ตกน้ำ
 บริการอาหารในที่พัก - อำลาที่พัก - นั่งเรือเฟอร์รี่ สู่ท่าเรือ - อิสระเดินทางกลับเอง โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
Z7873
Self Travel-เดินทางเอง

แพ็คเกจทัวร์ไทย

รหัสทัวร์ : Z7873
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 1 วัน 0 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿800
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - แพ็กเกจเกาะช้าง ดำน้ำ 4 เกาะ One Day Tour / เกาะยักใหญ่ - หาดศาลเจ้า - เกาะมะปลิง - เกาะยักษ์เล็ก - เกาะคลุ้ม
ไม่รวม ค่าธรรมเนียมค่าอุทยานฯ 40 บาท ต่อท่าน คนไทย, ชาวต่างชาติ 200 บาท ต่อท่าน - ค่าบริการสำหรับต่างชาติ ชำระเพิ่มท่านละ 1,000 บาท - ค่าเดินทางสู่ เกาะช้าง ไปกลับ - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าทิปหนักงานผู้ให้บริการบนเรือ

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับ สู่เกาะช้าง) - บริการรถรับที่พักในเกาะช้าง ไม่เกิน หาดทรายขาว - ร่วมกิจกรรมดำน้ำ (แบบจอยคณะ) - หมู่เกาะรัง - เกาะยักษ์ใหญ่ ชมทุ่งปะการังสีน้ำเงิน - ว่ายน้ำชมหมู่ปลาและดอกไม้ทะเล ที่เกาะยักษ์เล็ก - ชมรังปลานีโม่ สายพันธุ์อินเดียแดง บริเวณเกาะมะปลิง - ตกปลาเกาะคลุ้ม บริเวณหาดทรายศาลเจ้า - บริการรถส่งจุดนัดพบ (เดินทางเอง เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการเที่ยวเอง 2 ท่านขึ้นไป / มีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นให้บริการบนเรือ ทำกิจกรรมดำน้ำ)
เดินทาง :
Z7872
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

แพ็คเกจทัวร์ไทย

รหัสทัวร์ : Z7872
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿5,990
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - แพ็กเกจเกาะกูด So Good ดำน้ำ - ตกหมึก / รวม ที่พัก 4 ดาว 2 คืน ติดทะเล มีสระว่ายน้ำ - อาหาร 3 มื้อ - บริการรถตู้ พร้อมพนักงานขับรถ - ฟรี!! เรือเร็วรับส่งไป-กลับ - ประกันภัยการเดินทาง
ไม่รวม ค่าบริการสำหรับชาวต่างชาติ ชำระเพิ่มท่านละ 1,000 บาท - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าทิปพนักงานขับรถ

 กรุงเทพฯ (จุดนัดพบ) - บริการรถตู้เดินทางสู่ ท่าเรือ เกาะกูด จ.ตราด - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะกูด - เข้าที่พัก - อิสระพักผ่อน (ไม่รวมค่าอาหารเที่ยง และค่ำ)
 บริการอาหารเช้าที่พัก - ลงเรือ ทำกิจกรรมดำน้ำตื้น ตกหมึก (บริการอาหารเที่ยงแบบ Box Set) - กลับที่พัก (ไม่รวมค่าอาหารค่ำ)
 บริการอาหารเช้าที่พัก - อำลาที่พัก - นั่งเรือเฟอร์รี่กลับสู่ท่าเรือ - กรุงเทพฯ (บริการรถส่งจุดนัดพบ)
เดินทาง :
Z7871
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

แพ็คเกจทัวร์ไทย

รหัสทัวร์ : Z7871
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿3,990
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - แพ็กเกจกินปู - ดูเหยี่ยว - เที่ยวจันทบุรี / โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล - ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต - วัดปากน้ำแขมหนู (ชมโบสถ์เซรามิกสีน้ำเงิน) - อิ่มอร่อยกับซีฟู๊ด ระดับ 5 ดาว ทั้ง ปู กุ้ง ปลา ปลาหมึก เติมได้ไม่อั้น
ไม่มีค่าไกด์นำเที่ยว - ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ ตามสินน้ำใจของท่าน - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ (จุดนัดพบ) - บริการรถตู้เดินทางสู่ จ.จันทบุรี - ท่าเรือปลายจันท์ - พักแบบโฮมสเตย์ บ้านไร้แผ่นดิน - ทานอาหารเที่ยงในที่พัก - อิสระพักผ่อน หรือเดินเล่นชมหมู่บ้าน - ร่วมกิจกรรมล่องแพ ชมฝูงเหยี่ยวแดง พายเรือ เล่นน้ำ ขัดผิว ตามอัธยาศัย (มีเสื้อชูชีพบริการ) - ทานบุฟเฟ่ต์ซีฟู๊ดระดับ 5 ดาว ไม่อั้น
 โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล - ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต (อิสระอาหารเที่ยง) - วัดปากน้ำแขมหนู (ชมโบสถ์เซรามิกสีน้ำเงิน) - กรุงเทพฯ (รถส่งจุดนัดพบ)
เดินทาง :
Z7870
Self Travel-เดินทางเอง

แพ็คเกจทัวร์ไทย

รหัสทัวร์ : Z7870
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿2,499
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - แพ็กเกจอุบลราชธานี - สกลนคร - นครพนม / ขอพรพญาเต่างอย - พระธาตุเชิงชุมวรวิหาร - อนุสรณ์สถานโฮจิมินห์ - พระธาตุท่าอุเทน - ลานพญาศรีสัตตนาคราช - พระธาตุนคร - พระธาตุพนม
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ และพนักงานขับรถ 200 บาท ต่อท่าน ต่อทริป - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่ารถ หรือตั๋วเครื่องบินไป-กลับ จากต้นทางของท่าน - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับ) - จุดนัดพบ อุบลราชธานี หรือ ยโสธร หรือ อำนาจเจริญ หรือ ศรีสะเกษ - เดินทางสู่ นครพนม - ขอพรเสี่ยงโชค พญาเต่างอย - พระธาตุเชิงชุมวรวิหาร - อาสนวิอัครเทวดามีคาแอล และ เมืองเก่าท่าแร่ - ล่องเรือชมวิวแม่น้ำโขง พร้อมทานอาหารบนเรือ
 อนุสรณ์สถานโฮจิมินห์ - พระธาตุท่าอุเทน - สะพานมิตรภาพไทย ลาว - โบสถ์นักบุญอันนา - พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่า - ลานพญาศรีสัตตนาคราช - พระธาตุนคร - พระธาตุพนม - รถส่งที่ อุบลราชธานี - อิสระเดินทางกลับเอง โดยสวัสดิภาพ (เดินทางเอง เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการเที่ยวเอง 2-8 ท่าน / ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก)
เดินทาง :
Z7869
Self Travel-เดินทางเอง

แพ็คเกจทัวร์ไทย

รหัสทัวร์ : Z7869
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿2,499
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - แพ็กเกจอุบลราชธานี / วัดคูหาสวรรค์ - ผาแต้ม - วัดสิรินธร วรารามภูพร้าว (วัดเรืองแสง) - โขงเจียม - สามพันโบก - วัดพระธาตุหนองบัว (เดินทางเอง เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการเที่ยวเอง 2-8 ท่าน / ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก)
ไม่รวม ค่าไกด์นำเที่ยว - ค่าทิปพนักงานขับรถ ตามสินน้ำใจของท่าน - ค่ารถ หรือตั๋วเครื่องบินไป-กลับ จากต้นทางของท่าน - ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับผู้เดินทางต่างชาติ

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับ) - พนักงานขับรถรอรับด้านนอก สนามบินอุบลราชธานี หรือสถานีขนส่ง - วัดคูหาสวรรค์ - อุทยานแห่งชาติผาแต้ม - วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว (วัดเรืองแสง) (อิสระอาหารเที่ยง และค่ำ)
 โขงเจียม - สามพันโบก (อิสระอาหารเที่ยง) - วัดพระธาตุหนองบัว - รถส่งสนามบินอุบลราชธานี หรือสถานีขนส่ง - อิสระเดินทางกลับเอง โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
Z7868
Self Travel-เดินทางเอง

แพ็คเกจทัวร์ไทย

รหัสทัวร์ : Z7868
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿4,990
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - แพ็กเกจนครศรีธรรมราช - ขนอม - ขอพรไอ้ไข่ - ล่องเรือดูโลมา - นมัสการหลวงปู่ทวด - บ่อน้ำจืดกลางทะเล (เดินทางเอง 2-6 ท่าน)
ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่าทิปพนักงานขับรถ จำนวน 100 บาท ต่อท่าน ต่อวัน - ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ สำหรับชาวต่างชาติ - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับ) - เจ้าหน้าที่รอรับด้านนอก สนามบินนครศรีธรรมราช - วัดเจดีย์ ขอพรไอ้ไข่ - วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) - ขนอม - วิวที่เนินเทวดา (อิสระอาหารค่ำ) - เข้าที่พัก อ.ขนอม
 ล่องเรือ ชมโลมาสีชมพู - เขาหินพับผ้า - หลวงปู่ทวด เกาะนุ้ยนอก - ถ่ายรูป สะพานไม้อ่าวเตล็ด (อิสระอาหารเที่ยง) - ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช - วัดพระมหาธาตุ - หลาดหน้าพระธาตุ (อิสระอาหารค่ำ) - เข้าที่พัก
 บ้านคีรีวง - สะพานบ้านคีรีวง - ชมวิวหนานหินท่าหา - บ้านเล็กกลางหุบเขา - แวะซื้อของฝาก - รถส่งสนามบินนครศรีธรรมราช - อิสระเดินทางกลับเอง โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
Z7867
Self Travel-เดินทางเอง

แพ็คเกจทัวร์ไทย

รหัสทัวร์ : Z7867
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 1 วัน 0 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿999
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - แพ็กเกจเกาะเสม็ด (แบบส่วนตัว) ตกหมึก - ดำน้ำ One Day Tour
ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน หรือรถเดินทางไปกลับ - ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติฯ สำหรับชาวต่างชาติ - ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ แต่ละจุด แล้วแต่ความพึงพอใจ - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับ) - จุดนัดพบ ท่าเรือหน้าด่าน (เกาะเสม็ด) - ขึ้นเรือ เรือสปีทโบ๊ท แบบส่วนตัว - กิจกรรมตกหมึก (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง - 3 ชั่วโมง 30 นาที รวมกิจกรรมดำน้ำ) - บริการผลไม้ น้ำดื่ม น้ำจิ้มซีฟู๊ดรสเด็ด โชยุ วาซาบิ น้ำแข็ง พร้อมถังแช่ - อิสระตกหมึก หรือดำน้ำรอบเกาะเสม็ด - เรือสปีทโบ๊ท ส่งที่ท่าเรือหน้าด่าน (ฝั่งเกาะเสม็ด) - อิสระเดินทางกลับเอง โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
Z7866
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์ไทย

รหัสทัวร์ : Z7866
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿3,390
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - ระยอง - บุฟเฟ่ต์ทุเรียน หมอนทอง - พัทยา ฮาเฮ / สวนละไม - ชมสวนเงาะ บุฟเฟ่ต์ทุเรียน (หมอนทอง) - ทุ่งโปรงทอง - หาดจอมเทียน - จุดชมวิวเขาพระตำหนัก - วัดเขาพระใหญ่ - มองช้างคาเฟ่ Mongchangcafe - Sky Walk วัดเขาตะแบก
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ ท่านละ 200 บาท - ชาวต่างชาติชำระเพิ่มท่านละ 1,000 บาท - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ ลานพระพิฆเนศ พระศิวะ โรงแรมเดอะบาซาร์ รัชดาภิเษก แยกรัชดา-ลาดพร้าว) - จ.ระยอง - นั่งรถรางชมสวนละไม - อร่อยกับบุฟเฟ่ต์ผลไม้ อาทิ เงาะ ทุเรียน - ชมฟาร์มแกะ - ทุ่งโปรงทอง - พัทยา - เข้าที่พัก
 พัทยา - หาดจอมเทียน - จุดชมวิวเขาพระตำหนัก - วัดเขาพระใหญ่ - มองช้างคาเฟ่ Mongchangcafe (ไม่รวมค่าของว่าง และเครื่องดื่ม) (อิสระอาหารเที่ยง) - แกรนด์แคนยอน คีรี - Sky Walk วัดเขาตะแบก - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
เดินทาง :
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ไทย
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ไทย, โปรแกรมท่องเที่ยวไทย และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์ไทยเดือนพฤษภาคม 2564
ทัวร์ไทยเดือนมิถุนายน 2564
ทัวร์ไทยเดือนกรกฎาคม 2564
ทัวร์ไทยเดือนสิงหาคม 2564
ทัวร์ไทยเดือนกันยายน 2564
ทัวร์ไทยเดือนตุลาคม 2564
ทัวร์ไทยเดือนพฤศจิกายน 2564
ทัวร์ไทยเดือนธันวาคม 2564
ทัวร์ไทยเดือนมกราคม 2565
ทัวร์ไทยเดือนกุมภาพันธ์ 2565
ทัวร์ไทยเดือนมีนาคม 2565
ทัวร์ไทยเดือนเมษายน 2565
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้า ครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
logged_out_greeting="สอบถามรายการทัวร์ และโปรโมชั่นได้เลยค่ะ^^">
TOP