เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
  แพคเกจทัวร์วันหยุดเทศกาล  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 9
จากทั้งหมด  9 รายการ

ทัวร์ไม่เข้าร้านค้ารัฐบาล 2566 / 2023

Z4954
3U-เสฉวน แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 3U-เสฉวน แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿28,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - มองโกเลีย - ไฮลาเออร์ - ม่านโจวหลี่ - ลำธารมังกรเก้าโค้ง - ลานจัตุรัสตุ๊กตาแม่ลูกดก - สวนช้างแมมมอธ - สวนช้างแมมมอธ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเฉิงตูหลิวสุ่ย
 บินภายในสู่สนามบินฮูลันบูเออร์ไฮลาร์
 ลำธารมังกรเก้าโค้ง - เออร์กูน่า - พื้นที่ชุ่มน้ำเออร์กูน่า
 เมืองม่านโจวหลี่ - พรมแดนจีน รัสเซีย(ชมภายนอก) - อิสระชมลานจัตุรัสตุ๊กตาแม่ลูกดก
 สวนช้างแมมมอธ - พื้นที่ชุ่มน้ำม่านโจวหลี่ - ร่วมกิจกรรมกับคนท้องถิ่น - กลับสู่สนามบินเฉิงตูหลิวสุ่ย
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Z4487
KY-คุนหมิงแอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : KY-คุนหมิงแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿29,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - คุนหมิง ต้าหลี่ แชงกรีล่า ลี่เจียง (นั่งรถไฟความเร็วสูง) : เมืองโบราณต้าหลี่ - โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - เมืองเก่าจงเตี้ยน - ช่องแคบเสือกระโจน - สระมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง - อุทยานมังกรหยก - นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก - โชว์จางอี้โหม่ว - อุทยานน้ำหยก - เขาซีซาน (รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า) -วัดหยวนทง
บริการอาหาร 14 มื้อ - เมนูพิเศษ สุกี้เห็ด, ขนมจีนข้ามสะพาน, สุกี้แซลมอน

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย - เมืองฉู่ฉง
 เมืองต้าหลี่ - เมืองโบราณต้าหลี่ - วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - แชงกรีล่า - โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - เมืองเก่าจงเตี้ยน
 วัดลามะซงจ้าหลิน - ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองลี่เจียง - สระมังกรดำ (เหยหลงถัน) - เมืองโบราณลี่เจียง
 อุทยานมังกรหยก - นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก - โชว์ความประทับใจลี่เจี่ยง (โชว์จางอี้โหม่ว) - ทะลสาบไป๋สุยเหอ - อุทยานน้ำหยก - เมืองโบราณซูเหอ
 เมืองลี่เจียง - นั่งรถไฟความเร็วสูง - เมืองคุนหมิง - เขาซีซาน (รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า) -วัดหยวนทง - ประตูม้าทองไก่หยก
 สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท ต่อท่าน ต่อผู้เดินทาง - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจของท่าน - ค่าวีซ่าแบบเดี่ยว ท่านละ 2,000 บาท กรณีจีนยกเลิกวีซ่าหน้าด่าย หรือแบบกรุ๊ป - ค่าตรวจ ATK ด้วยตัวเอง ภายใน 24 ชม. ก่อนเดินทาง โดยระบุวันตรวจ เวลาตรวจ แล้วถ่ายรูปผลตรวจคู่กับหน้าหนังสือเดินทาง แล้ว Save เป็นไฟล์รูปเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือ เพื่อแสดงให้เจ้าหน้าที่ดูก่อนขึ้นเครื่อง
Z10091
แอร์เอเชีย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿23,888
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง ไม่ลงร้าน : วัดเจ้าแม่กวนอิม - เมืองโบราณแชงกรีล่า - วัดลามะซงจ้านหลิน - ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองโบราณลี่เจียง - นั่งกระเช้าขึ้นเขาหิมะมังกรหยก - ชมการแสดง ความประทับใจแห่งลี่เจียง - อุทยานน้ำหยก - สวนน้ำตกคุนหมิง - ตำหนักทอง - สวน World Horit Expo Garden
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - ท่าอากาศยานนานาชาติคุณหมิงฉางสุ่ย - เมืองโบราณต้าหลี่
 วัดเจ้าแม่กวนอิม - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) - เมืองโบราณแชงกรีล่า
 วัดลามะซงจ้านหลิน - ช่องแคบเสือกระโจน - เดินทางสู่ลี่เจียง - เมืองโบราณลี่เจียง - เที่ยวสระมังกรดำ
 อุทยานหิมะมังกรหยก - นั่งกระเช้าขึ้นเขาหิมะมังกรหยก - ชมการแสดง ความประทับใจแห่งลี่เจียง - อุทยานน้ำหยก - เดินทางสู่เมืองต้าหลี่
 เมืองคุนหมิง - สวนน้ำตกคุนหมิง - ตำหนักทอง - สวน World Horit Expo Garden - ประตูม้าทองไก่หยก
 ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย ประเทศจีน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท ต่อท่าน ต่อทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน - ค่าธรรมเนียมวีซ่ากรุ๊ปเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,200 บาท ต่อท่าน - ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน กรณีทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยว ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่มอีก ท่านละ 1,000 บาท - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - ค่าตรวจ ATK ด้วยตัวเอง ภายใน 24 ชม. ก่อนเดินทาง โดยระบุวันตรวจ เวลาตรวจ แล้วถ่ายรูปผลตรวจคู่กับหน้าหนังสือเดินทาง แล้ว Save เป็นไฟล์รูปเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือ เพื่อแสดงให้เจ้าหน้าที่ดูก่อนขึ้นเครื่อง - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport
Z10090
แอร์เอเชีย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿25,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - คุนหมิง - ลี่เจียง - แชงกรีล่า - ภูเขาหิมะมังกรหยก : วัดหยวนทง - เมืองโบราณต้าหลี่ - เมืองจงเตี้ยน - เมืองโบราณแชงกรีล่า - วัดลามะซงจ้านหลิน - ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองโบราณลี่เจียง - เขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่) - โชว์อิมเพลสชั่นลี่เจียง - เมืองโบราณกวนตู้ - สวนน้ำตกคุนหมิง Kunming Waterfall Park
น้ำหนักกระเป๋าโหลด 20 กก. - พักระดับ 4 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินเมืองคุนหมิง - วัดหยวนทง - เมืองต้าหลี่
 เมืองโบราณต้าหลี่ - หมู่บ้านซีโจว - วัดเจ้าแม่กวนอิม - เมืองจงเตี้ยน - เมืองโบราณแชงกรีล่า
 วัดลามะซงจ้านหลิน - ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองลี่เจียง - สระมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง
 เขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่) - โชว์อิมเพลสชั่นลี่เจียง - อุทยานน้ำหยก - เมืองต้าหลี่
 เมืองคุนหมิง - เมืองโบราณกวนตู้ - สวนน้ำตกคุนหมิง Kunming Waterfall Park
 สนามบินเมืองคุนหมิง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 ไม่รวม ค่าวีซ่าจีน แบบกรุ๊ป ชำระเพิ่ม 1,200 บาท ต่อท่าน - ค่าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ 1,200 บาทต่อท่าน - ทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย - ค่าตรวจ ATK ด้วยตัวเอง ภายใน 24 ชม. ก่อนเดินทาง โดยระบุวันตรวจ เวลาตรวจ แล้วถ่ายรูปผลตรวจคู่กับหน้าหนังสือเดินทาง แล้ว Save เป็นไฟล์รูปเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือ เพื่อแสดงให้เจ้าหน้าที่ดูก่อนขึ้นเครื่อง - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport
Z10066
ไทยสมายล์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿22,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ฉงชิ่ง - อู่หลง - หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ : อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมลิฟท์แก้ว+รถอุทยาน) - ระเบียงกระจก - อุทยานเขานางฟ้า (รวมรถแบตเตอรี่) - Wulong Flying Kiss - เมืองโบราณหยางเจี่ยว - หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว - ชมด้านนอกมหาศาลาประชาคม - นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึก
ไม่ลงร้านช้อป - ไม่ขายออฟชั่น - เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง, สุกี้หมาล่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินฉงชิ่ง - อู่หลง
 อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมลิฟท์แก้ว+รถอุทยาน) - ระเบียงกระจก - อุทยานเขานางฟ้า(รวมรถแบตเตอรี่)
 อู่หลง - ภูเขาไป่มา - Wulong Flying Kiss - เมืองโบราณหยางเจี่ยว - ฉงชิ่ง - อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย - อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง
 หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว - ชมด้านนอกมหาศาลาประชาคม - นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึก - สนามบินฉงชิ่ง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์,ไกด์ และคนขับรถ รวม 1,500 บาทต่อคน (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่) - ค่าวีซ่าจีนสำหรับชาวต่างชาติ - ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
Z10053
ไทยสมายล์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿21,990
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ฉงชิ่ง - อู่หลง - หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ - อุทยานเขานางฟ้า (EP.2) : อุทยานเขานางฟ้า - ระเบียงแก้วอู่หลง - อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ - ลิฟท์แก้ว - ตลาดหงหยาต้ง - หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติแม่น้ำแยงซีเกียง - มหาศาลาประชาคม
ไม่ลงร้าน - เมนูพิเศษ สุกี้หม้อไฟ - ฟรี ค่าวีซ่ากรุ๊ป - คณะออกเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป บริการอาหารครบทุกมื้อ - น้ำหนักกระเป๋าโหลด 30 กก. - บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด - รวมค่าลิฟท์แก้ว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย์ - เมืองฉงชิ่ง - เมืองอู่หลง
 อุทยานเขานางฟ้า - ระเบียงแก้วอู่หลง - อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ - ลิฟท์แก้ว
 ผาหินแกะสลักพระต้าจู๋ - ฉงชิ่ง - ตลาดหงหยาต้ง
 หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติแม่น้ำแยงซีเกียง - มหาศาลาประชาคม - สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย์ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 
Z10050
KY-คุนหมิงแอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : KY-คุนหมิงแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿30,990
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - คุนหมิง - ต้าหลี่ - ลี่เจียง - แชงกรีล่า - ภูเขาหิมะมังกรหยก : นั่งรถไฟความเร็วสูงคุนหมิง - เมืองโบราณแชงกรีล่า - ช่องเขาเสือกระโจน - อุทยานน้ำหยก - เมืองเก่าลี่เจียง - โชว์จางอี้โหม่ว - อุทยานน้ำหยก - เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น - วัดหยวนทง - ซุ้มประตูม้าทอง และซุ้มประตูไก่หยก
ไม่ลงร้าน - เมนูพิเศษ สุกี้ปลาแซลมอน - ฟรี ค่าวีซ่ากรุ๊ป - คณะออกเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป บริการอาหาครบทุกมื้อ - น้ำหนักกระเป๋าโหลด 20 กก. - บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด - รวมประกันอุบัติเหตุ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย - คุนหมิง - เข้าที่พัก
 นั่งรถไฟความเร็วสูงคุนหมิง - ลี่เจียง - เมืองแชงกรีล่า - วัดซงจ้านหลิน - เมืองโบราณแชงกรี - ล่า
 ช่องเขาเสือกระโจน - เมืองลี่เจียง - อุทยานน้ำหยก - สระน้ำมังกรดำ - เมืองเก่าลี่เจียง
 ภูเขาหิมะมังกรหยก - โชว์จางอี้โหม่ว - ทะเลสาบไป๋สุยเหอ - อุทยานน้ำหยก - เมืองต้าหลี่
 เมืองเก่าต้าหลี่ - เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น - วัดเจ้าแม่กวนอิม - เมืองคุนหมิง - วัดหยวนทง - ซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่หยก
 สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท ต่อทริป ต่อท่าน - ค่าตรวจ ATK ด้วยตัวเอง ภายใน 24 ชม. ก่อนเดินทาง โดยระบุวันตรวจ เวลาตรวจ แล้วถ่ายรูปผลตรวจคู่กับหน้าหนังสือเดินทาง แล้ว Save เป็นไฟล์รูปเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือ เพื่อแสดงให้เจ้าหน้าที่ดูก่อนขึ้นเครื่อง - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport
Z10024
ไทยสมายล์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿22,990
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ฉงชิ่ง - อู่หลง : หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ - อุทยานเขานางฟ้า - ระเบียงแก้วอู่หลง - ลิฟท์แก้วไป่หล - ตลาดหงหยาต้ง - หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติแม่น้ำแยงซีเกียง
ฟรี ประกันอุบัติเหตุ - คณะออกเดินทาง 25 ท่านขึ้นไป - บริการอาหารครบทุกมื้อ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย์ - เมืองฉงชิ่ง - เมืองอู่หลง
 อุทยานเขานางฟ้า - ระเบียงแก้วอู่หลง - อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ - ลิฟท์แก้วไป่หลง
 ผาหินแกะสลักพระต้าจู๋ - ฉงชิ่ง - ตลาดหงหยาต้ง
 หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติแม่น้ำแยงซีเกียง - มหาศาลาประชาคม
 สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย์ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Z0149
แอร์เอเชีย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿25,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ฉงชิ่ง - อู่หลิงซาน - อู่หลง - ต้าจู๋ (ไม่เข้าร้านรัฐบาล) : หุบเขารอยแยกอู่หลิงซาน - อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (นั่งรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่) - ระเบียงแก้ว - อุทยานเขานางฟ้า (นั่งรถไฟเล็ก) - อู่หลงฟรายอิ้งคิส - แกะสลักพระหินต้าจู๋ เขาเป๋าติ่ง (รวมรถราง) - หมู่บ้านโบราณฉือโข่ว - มหาศาลาประชาคม (ด้านนอก)
เมนูพิเศษ เมนูสุกี้หม้อไฟฉงชิ่ง

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - ฉงชิ่ง - อู่หลิงซาน - 816 ฐานวิศวกรรมนิวเคลียร์
 หุบเขารอยแยกอู่หลิงซาน - อู่หลง
 อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (นั่งรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่) - ระเบียงแก้ว - อุทยานเขานางฟ้า (นั่งรถไฟเล็ก)
 อู่หลง - ภูเขาไป๋หม่า อู่หลงฟรายอิ้งคิส - ฉงชิ่ง - หงหย๋าต้ง - ถนนคนเดินเจี้ยฟางเป่ย
 ฉงชิ่ง - ต้าจู๋ - แกะสลักพระหินต้าจู๋ เขาเป๋าติ่ง (รวมรถราง) - หมู่บ้านโบราณฉือโข่ว
 ฉงชิ่ง - สถานีหลี่จื่อป้า - มหาศาลาประชาคม (ด้านนอก) - ฉงชิ่ง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 ไม่รวม ทิปเด็กยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง - ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบเดี่ยว 2,000 บาท (กรุณายื่นวีซ่ากรุ๊ปไม่ทัน) - ค่าทิปไกด์ , คนขับรถ และ หัวหน้าทัวร์ไทย ตลอดการเดินทาง 2,000 บาท **ขอสงวนสิทธิ์เก็บเป็นเงินไทยเท่านั้น**
 เอกสารสำหรับยื่นวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป 1. ถ่ายรูป หรือสแกนหน้าพาสปอร์ตแบบ 2 หน้าเต็ม 2. ไฟล์รูปถ่าย ตามข้อกำหนดของสถานฑูต (รูปถ่ายสี 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว, เปิดหน้าผาก , เปิดใบหู , ไม่สวมใส่เครื่องประดับ, ไม่ใส่เสื้อสีขาวถ่ายรูป , ไม่สวมแว่นตา) (ใช้กล่องโทรศัพท์ถ่ายเองได้ แต่ขอให้ความละเอียดสูง) สีเสื้อตัดกับฉากหลัง, ไม่สวมแว่นตา ส่งให้กับเจ้าหน้าที่ดูแลการจองทัวร์
รายการที่ 1 ถึง 9
จากทั้งหมด  9 รายการ
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ไม่เข้าร้านค้ารัฐบาล 2566 / 2023, โปรแกรมท่องเที่ยวไม่เข้าร้านค้ารัฐบาล 2566 / 2023 และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์เรือสำราญทัวร์เรือสำราญ
ทัวร์จีนทัวร์จีน
ทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์เกาหลีใต้ทัวร์เกาหลีใต้
ทัวร์เขมรทัวร์เขมร
ทัวร์มาเลเซียทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์สิงคโปร์ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวันทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์เวียดนามทัวร์เวียดนาม
ทัวร์อินเดียทัวร์อินเดีย
ทัวร์เนปาลทัวร์เนปาล
ทัวร์อินโดนีเซียทัวร์อินโดนีเซีย
ทัวร์อิยิปต์ทัวร์อิยิปต์
ทัวร์ลาวทัวร์ลาว
ทัวร์เมียนมาร์ทัวร์เมียนมาร์
ทัวร์ภูฎานทัวร์ภูฎาน
ทัวร์จอร์แดนทัวร์จอร์แดน
ทัวร์อิสราเอลทัวร์อิสราเอล
ทัวร์อิหร่านทัวร์อิหร่าน
ทัวร์ตุรกีทัวร์ตุรกี
ทัวร์ฮ่องกงทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ทิเบตทัวร์ทิเบต
ทัวร์เฉิงตูทัวร์เฉิงตู
ทัวร์มาเก๊าทัวร์มาเก๊า
ทัวร์มัลดีฟส์ทัวร์มัลดีฟส์
ทัวร์ดูไบทัวร์ดูไบ
ทัวร์ฟิลิปปินส์ทัวร์ฟิลิปปินส์
ทัวร์ศรีลังกาทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์โอมานทัวร์โอมาน
ทัวร์เลบานอนทัวร์เลบานอน
ทัวร์บรูไนทัวร์บรูไน
ทัวร์จอร์เจียทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์อุซเบกิสถานทัวร์อุซเบกิสถาน
ทัวร์กาตาร์ทัวร์กาตาร์
ทัวร์ออสเตรเลียทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรปทัวร์ยุโรป
ทัวร์รัสเซียทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ฝรั่งเศสทัวร์ฝรั่งเศส
ทัวร์อิตาลีทัวร์อิตาลี
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
ทัวร์อังกฤษทัวร์อังกฤษ
ทัวร์เยอรมนีทัวร์เยอรมนี
ทัวร์ยูเครนทัวร์ยูเครน
ทัวร์โครเอเชียทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์กรีซทัวร์กรีซ
ทัวร์สเปนทัวร์สเปน
ทัวร์ไอซ์แลนด์ทัวร์ไอซ์แลนด์
ทัวร์สแกนดิเนเวียทัวร์สแกนดิเนเวีย
ทัวร์ยุโรปตะวันออกทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์เชคทัวร์เชค
ทัวร์กรีนแลนด์ทัวร์กรีนแลนด์
ทัวร์อเมริกาทัวร์อเมริกา
ทัวร์แคนาดาทัวร์แคนาดา
ทัวร์บราซิลทัวร์บราซิล
ทัวร์เม็กซิโกทัวร์เม็กซิโก
ทัวร์อเมริกาใต้ทัวร์อเมริกาใต้
ทัวร์แอฟริกาทัวร์แอฟริกา
ทัวร์แอฟริกาใต้ทัวร์แอฟริกาใต้
ทัวร์เคนยาทัวร์เคนยา
ทัวร์มาดากัสการ์ทัวร์มาดากัสการ์
ทัวร์เอธิโอเปียทัวร์เอธิโอเปีย
ทัวร์โมรอคโคทัวร์โมรอคโค
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | ทัวร์เที่ยวไทย | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 20042023 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/09568
TOP