OPEN Mon - Fri : 08.30 AM - 22.00 PM Sat - Sun : 09.00 AM - 22.00 PM
Add FriendAdd Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ͺҹ Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
 Tour Package Incentive Group Tour  
  Outbound Tour Package - Update Weekly!
Search Tour :
Close & Show Result
Display 1 to 24
from 847 Program(s)
Next Last
2019 Cheap  International Tour Package : 

2019 Cheap Tour

1
แอร์ไชน่า

2019 Cheap Tour

Code : THAB25-CA-GQ-PVG001
Travel by (Air Ticket) : CA-แอร์ไชน่า
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Price Start From:
 ฿14,900
Travel Date :
-China- Tour Program :
-China- Tour - เซี่ยงไฮ้ : หมู่บ้านโบราณเยี่ยเหอ - Hangzhou Outlet - ล่องทะเลสาบซีหู - หมู่บ้านเหมยเจียอู - หาดไว่ทาน - อุโมงเลเซอร์ - ดิสนีย์แลนด์ - Starbuck Reserve Roastery

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินผู่ตง - หมู่บ้านโบราณเยี่ยเหอ - ศูนย์ยางพารา - หังโจว - Hangzhou Outlet
 ล่องทะเลสาบซีหู - หมู่บ้านเหมยเจียอู - ศูนย์ผ้าไหม - มหานครเซี่ยงไฮ้ - หาดไว่ทาน - อุโมงเลเซอร์ - ย่านศิลปะถนนเทียนจื่อฝาง
 อิสระเต็มวัน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าบัตรเข้าแล้ว)
 ร้านนวดเท้า - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว - ศูนย์หยก - ถนนนานกิง - Starbuck Reserve Roastery - สนามบินผู่ตง - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
2
แอร์เอเชีย

2019 Cheap Tour

Code : THAB25-FD-CSX002
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Price Start From:
 ฿11,900
Travel Date :
-China- Tour Program :
-China- Tour - จางเจียเจี้ย : นั่งกระเช้าขึ้นสู่เขาเทียนเหมินซาน - ระเบียงแก้ว - ถ้ำเทียนเหมินต้ง - สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก - จิตรกรรมภาพวาดทราย - วัดไคฟู ** (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินฮวงหัว - เข้าที่พัก
 เมืองจางเจียเจี้ย - นั่งกระเช้าขึ้นสู่เขาเทียนเหมินซาน - ระเบียงแก้ว - ถ้ำเทียนเหมินต้ง
 สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก - ศูนย์ยาจีน - จิตรกรรมภาพวาดทราย - ร้านหยก - ตลาดใต้ดิน
 ผลิตภัณฑ์จากเยื่อไผ่ - แวะชิมชา - เมืองฉางซา - วัดไคฟู - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สนามบินฮวงหัว - Bangkok(Don Muang Airport)
3
แอร์เอเชีย

2019 Cheap Tour

Code : THAB25-FD-CSX003
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Price Start From:
 ฿21,900
Travel Date :
-China- Tour Program :
-China- Tour - จางเจียเจี้ย : นั่งกระเช้าขึ้นสู่เขาเทียนเหมินซาน - ถ้ำเทียนเหมินต้ง - อุทยานจางเจียเจี้ย - สะพานแก้ว - สวนดอกไม้

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินฉางซา ฮวงหัว
 เมืองจางเจียเจี้ย - นั่งกระเช้าขึ้นสู่เขาเทียนเหมินซาน - ระเบียงแก้ว - ถ้ำเทียนเหมินต้ง
 อุทยานจางเจียเจี้ย - ลิฟท์แก้วไป่หลง - เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว - ลำธารแส้ม้าทอง - สะพานแก้ว - เมืองฉางเต๋อ - เมืองโบราณต้าเสี่ยวเหอเจีย
 สวนดอกไม้ - เมืองฉางซา - ถนนโบราณไท่ผิงเจีย - สนามบินฮวงหัว - Bangkok(Don Muang Airport)
4
แอร์เอเชีย

2019 Cheap Tour

Code : THAB25-FD-GQ-MFM003
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Price Start From:
 ฿11,555
Travel Date :
-Macau-China-Hong Kong- Tour Program :
-Macau-China-Hong Kong- Tour - มาเก๊า - จูไห่ - เซินเจิ้น - ฮ่องกง : เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - เวเนเชี่ยน - สาวงามหวีหนี่ - สาวงามหวีหนี่ - พระราชวังหยวนหมิงหยวน - ตลาดใต้ดินกงเป่ย - หมู่บ้านฮากกากันเคิง - โชว์ Mangrove Groove - วัดแชกง - รีพลัสเบย์ ** (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินมาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - โบสถ์เซ็นต์ปอล - เวเนเชี่ยน - จูไห่
 จู่ไห่ - สาวงามหวีหนี่ - ถนนคู่รัก - จู่ไห่ - สาวงามหวีหนี่ - วัดผู่โถว - ผ่านชมถนนคู่รัก - พระราชวังหยวนหมิงหยวน - ตลาดใต้ดินกงเป่ย - เมืองเซินเจิ้น
 ศูนย์สมุนไพรจีน - หมู่บ้านฮากกากันเคิง - ตลาดตงเหมิน - โชว์ Mangrove Groove
 เซินเจิ้น - ฮ่องกง - วัดแชกง - วิคตอเรียพีค - รีพลัสเบย์ - โรงงานจิวเวอร์รี่ - อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน - สนามบินฮ่องกง - Bangkok(Don Muang Airport)
5
แอร์เอเชีย

2019 Cheap Tour

Code : THAB25-FD-GQ-MFM002
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price Start From:
 ฿9,555
Travel Date :
-Hong Kong-China-Macau- Tour Program :
-Hong Kong-China-Macau- Tour - มาเก๊า - เซินเจิ้น - ฮ่องกง : เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - เซนาโด้สแควร์ - The Venetian Resor - หมู่บ้านฮากกากันเคิง - ชมโชว์ม่านน้ำ 3 มิติ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน ** (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินมาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - โบสถ์เซ็นต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - แวะซื้อขนมพื้นเมืองมาเก๊า - The Venetian Resor - จูไห่
 จูไห่ - เซินเจิ้น - หมู่บ้านฮากกากันเคิง - ช้อปปิ้งหลอวู่ - ชมโชว์ม่านน้ำ 3 มิติ
 เซินเจิ้น - ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - ถนนนาธาน - สนามบินฮ่องกง - Bangkok(Don Muang Airport)
6
แอร์เอเชีย

2019 Cheap Tour

Code : THAAI7-FD-HKG10
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price Start From:
 ฿14,999
Travel Date :
-Macau-Hong Kong- Tour Program :
-Macau-Hong Kong- Tour - ฮ่องกง - มาเก๊า: นั่งกระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - Victoria Peak - รีพัลส์เบย์ - วัดหวังต้าเซียน - Ocean Terminal - A Symphony Of Lights - สะพานข้ามทะเล - วิหารเซนต์ปอล - The Parisian Macao - The Venetian Macau

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบิน Chek Lap Kok - นั่งกระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา - วัดโป่วหลิน - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - Citygate Outlet Mall - ผ่านสะพานชิงหม่า
 Victoria Peak - รีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านหยก - วัดหวังต้าเซียน - Duty Free - Ocean Terminal - A Symphony Of Lights
 มาเก๊า - สะพานฮ่องกง จูไห่ มาเก๊า มาเก๊า - วัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์ปอล - The Parisian Macao - The Venetian Macau - สนามบิน Chek Lap Kok - Bangkok(Don Muang Airport)
7
แอร์เอเชีย

2019 Cheap Tour

Code : THAAI7-FD-HKG03-TD
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price Start From:
 ฿13,999
Travel Date :
-Macau-Hong Kong- Tour Program :
-Macau-Hong Kong- Tour - นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา - วิคตรอเรีย พีค - รีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - สะพานฮ่องกง จูไห่ มาเก๊า - วิหารเซนต์ปอล - วัดอาม่า - The Parisian Macao - ย่านกุนฮา

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินฮ่องกง - เกาะลันเตา - นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา - วัดโป่วหลิน - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - City Gate Outlet
 วิคตรอเรีย พีค - รีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านหยก - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - A Symphony Of Lights
 ฮ่องกง - สะพานฮ่องกง จูไห่ มาเก๊า - มาเก๊า - วิหารเซนต์ปอล - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วัดอาม่า - โคโลอาน - โบสถ์เซนต์ฟรานซิส ซาเวียร์ - The Parisian Macao - ย่านกุนฮา - สนามบินฮ่องกง - Bangkok(Don Muang Airport)
8
ไทยสมายล์

2019 Cheap Tour

Code : THAAI7-WE-HKG16-TD
Travel by (Air Ticket) : WE-ไทยสมายล์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price Start From:
 ฿13,999
Travel Date :
-Hong Kong- Tour Program :
-Hong Kong- Tour - นั่งกระเช้าลอยฟ้านองปิง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - วัดหมั่นโหม่ - รีพัลส์เบย์ - A Symphony Of Lights - เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินฮ่องกง - นั่งกระเช้าลอยฟ้านองปิง - พระใหญ่ลันเตา - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - Citygate Outlets Mall
 วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านหยก - วัดหวังต้าเซียน - วัดหมั่นโหมว - เขา Victoria - หาดรีพัลส์เบย์ - ช้อปปิ้งย่าน จิมซาจุ่ย - A Symphony Of Lights
 วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - Avenue Of Stars - สนามบินฮ่องกง - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
9
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

2019 Cheap Tour

Code : THAAI7-EK-HKG17
Travel by (Air Ticket) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price Start From:
 ฿14,999
Travel Date :
-Hong Kong- Tour Program :
-Hong Kong- Tour - ดิสนีย์แลนด์ - จุดชมวิวเขา Victoria Peak - ข้ามสะพานต่ออายุ - วัดแชกงหมิว

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบิน Chek Lap Kok - ผ่านสะพานชิงหม่า
 ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมค่าเข้าและค่าเครื่องเล่นทุกชนิดเรียบร้อยแล้ว)
 จุดชมวิวเขา Victoria Peak - รีพัลส์เบย์ - ข้ามสะพานต่ออายุ - วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านหยก - Duty Free - เดินทางกลับ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
10
แอร์เอเชีย

2019 Cheap Tour

Code : THAB25-FD-XIY003
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
Price Start From:
 ฿26,900
Travel Date :
-China- Tour Program :
-China- Tour - ซีอาน - ลั่วหยาง : วัดเส้าหลิน - ชมการแสดงกังฟู - ถนนโบราณหมิงชิง - ผาหินแกะสลักหลงเหมิน - วัดม้าขาว - พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารม้าจิ๋นซีฮ่องเต้ - โชว์ราชวงศ์ถัง - เจดีย์ห่านป่าใหญ่ - ถนนมุสลิม ** ไม่ลงร้านค้ารัฐบาล --

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินซีอานเซียงหยาง - เข้าที่พัก
 นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองลั่วหยาง - วัดเส้าหลิน - ชมการแสดงกังฟู - ผ่านชม ประตูเมืองลี่จิง - ถนนโบราณหมิงชิง
 ผาหินแกะสลักหลงเหมิน - ศาลเจ้ากวนอู - วัดม้าขาว - เมืองหลิงเป่า
 เมืองซีอาน - พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารม้าจิ๋นซีฮ่องเต้ - ชมหุ่นปั้นนักรบกองทหารอารักขาสุสาน - โชว์ราชวงศ์ถัง
 เจดีย์ห่านป่าใหญ่ - ผ่านชมจัตุรัสหอกลองและหอระฆัง - ถนนมุสลิม - ซีอาน - สนามบินซีอานเซียงหยาง - Bangkok(Don Muang Airport)
11
ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์

2019 Cheap Tour

Code : THAB37-MU-CTU05
Travel by (Air Ticket) : MU-ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Price Start From:
 ฿14,899
Travel Date :
-Chengdu - China- Tour Program :
-Chengdu - China- Tour - เฉิงตู - หวงหลง - ซงผิงโกว : อุทยานซงผิงโกว - อุทยานแห่งชาติหวงหลง - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก - ถนนโบราณจินหลี่ ** ลิ้มรสเมนูพิเศษ อาหารสมุนไพร / (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อน

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินซวงหลิง - เมืองเม่าเสี้ยน - อุทยานซงผิงโกว - เมืองฉวนจู่ซื่อ
 อุทยานแห่งชาติหวงหลง - เมืองเม่าเสี้ยน
 เมืองเฉิงตู - ร้านนวดเท้า - ร้านผ้าไหม - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
 ศูนย์หมีแพนด้า - ร้านหมอนยางพารา - ถนนโบราณจินหลี่ - สนามบินซวงหลิง - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
12
ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์

2019 Cheap Tour

Code : THAB37-MU-CTU06
Travel by (Air Ticket) : MU-ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Price Start From:
 ฿17,899
Travel Date :
-Chengdu - China- Tour Program :
-Chengdu - China- Tour - เฉิงตู - จิ่วจ้ายโกว - หวงหลง : อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว - น้ำตกโน่ยื่อหล่าง - ทะเลสาบห้าสี - อุทยานซงผิงโกว(รวมรถแบตเตอรี่) - อุทยานแห่งชาติหวงหลง - ศูนย์หมีแพนด้า - ถนนคนเดินชุนซีลู่

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินซวงหลิง - จิ่วจ้ายโกว - ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซีไห่ - ผ่านชม เมืองโบราณซงพาน - เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
 อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว - น้ำตกโน่ยื่อหล่าง - หมู่ทะเลสาบซู่เจิ้น - ทะเลสาบมังกรคู่ - ทะเลสาบยาว - ทะเลสาบห้าสี - อุทยานซงผิงโกว(รวมรถแบตเตอรี่) - เมืองชวนจู่ซื่อ - อิสระเลือกซื้อ Option เสริม : โชว์ทิเบต
 อุทยานแห่งชาติหวงหลง - เมืองเฉิงตู
 ศูนย์หมีแพนด้า - ร้านหมอนยางพารา - ร้านนวดเท้า - ร้านชา - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - สนามบินซวงหลิง - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
13
นกสกู๊ต

2019 Cheap Tour

Code : THAB11-XW-SHA01
Travel by (Air Ticket) : XW-นกสกู๊ต
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Price Start From:
 ฿11,888
Travel Date :
-China- Tour Program :
-China- Tour - เซี่ยงไฮ้ - ดิสนีย์แลนด์ : ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว - ร้านกาแฟ Starbucks Reserve Roastery - ย่านซินเทียนตี้ - ขึ้นตึกจินเหมาทาวเวอร์ - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - หาดไว่ทาน - สนุก Shanghai Disneyland ** เมนูพิเศษ!! ขาหมูร่ำรวย ,ไก่แดง ,เสี่ยวหลงเปา และกุ้

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินซ่างไห่ผู่ตง - มหานครเซี่ยงไฮ้ - เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว - ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว - มหานครเซี่ยงไฮ้ - ร้านผ้าไหม - ร้านใบชา - ร้านกาแฟ Starbucks Reserve Roastery - ย่านซินเทียนตี้
 ร้านนวดเท้า - ขึ้นตึกจินเหมาทาวเวอร์ - ร้านหยก - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง
 สวนสนุก Shanghai Disneyland - สนามบินซ่างไห่ผู่ตง
 Bangkok(Don Muang Airport)
14
นกสกู๊ต

2019 Cheap Tour

Code : THAB11-XW-PVG04
Travel by (Air Ticket) : XW-นกสกู๊ต
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Price Start From:
 ฿10,888
Travel Date :
-China- Tour Program :
-China- Tour - เซี่ยงไฮ้ - หังโจว - อู๋ซี : เมืองหังโจว - ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู - หมู่บ้านใบชา - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย - สวนพุทธศาสนาเหนี่ยนฮวาวาน - ร้านผ้าไหม - ย่านซินเทียนตี้ - หาดไว่ทาน - ลอดอุโมงค์เลเซอร์

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินซ่างไห่ผู่ตง - เมืองเซี่ยงไฮ้ - เมืองหังโจว - ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู - หมู่บ้านใบชา - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
 อู๋ซี - ร้านไข่มุก - สวนพุทธศาสนาเหนี่ยนฮวาวาน - ร้านผ้าไหม - ย่านซินเทียนตี้
 ร้านบัวหิม) - หาดไว่ทาน - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ร้านหยก - ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว - ถนนนานกิง - ร้านกาแฟ Starbucks - สนามบินซ่างไห่ผู่ตง
 Bangkok(Don Muang Airport)
15
นกสกู๊ต

2019 Cheap Tour

Code : THAB11-XW-SHA04
Travel by (Air Ticket) : XW-นกสกู๊ต
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Price Start From:
 ฿10,888
Travel Date :
-China- Tour Program :
-China- Tour - เซี่ยงไฮ้ - หังโจว - อู๋ซี : ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู - หมู่บ้านใบชา - สวนพุทธศาสนาเหนี่ยนฮวาวาน - ย่านซินเทียนตี้ - หาดไว่ทาน - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว - ร้านกาแฟ Starbucks Reserve Roastery ** (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินซ่างไห่ผู่ตง - มหานครเซี่ยงไฮ้ - เมืองหังโจว - ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู - หมู่บ้านใบชา - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
 เมืองอู๋ซี - ร้านไข่มุก - สวนพุทธศาสนาเหนี่ยนฮวาวาน - มหานครเซี่ยงไฮ้ - ร้านผ้าไหม - ย่านซินเทียนตี้
 ร้านนวดเท้า - หาดไว่ทาน - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ร้านหยก - ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว - ถนนนานกิง - ร้านกาแฟ Starbucks Reserve Roastery - สนามบินซ่างไห่ผู่ตง
 Bangkok(Don Muang Airport)
16
นกสกู๊ต

2019 Cheap Tour

Code : THAB11-XW-TSN01
Travel by (Air Ticket) : XW-นกสกู๊ต
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Price Start From:
 ฿13,888
Travel Date :
-China- Tour Program :
-China- Tour - ปักกิ่ง : จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้ามกู้กง - นั่งสามล้อหูถง - พระราชวังฤดูร้อนอี้เหอหยวน - ชมกายกรรมปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน - Telihua Art 3D Gallery - ตลาดหงเฉียว

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินเทียนจินปินไห่ - สถานีรถไฟเทียนสิน - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่กรุงปักกิ่ง
 จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้ามกู้กง - นั่งสามล้อหูถง - พระราชวังฤดูร้อนอี้เหอหยวน - ร้านไข่มุก - ร้านหมอนยางพารา - ชมกายกรรมปักกิ่ง
 ร้านหยก - กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน - ร้านบัวหิมะ - Telihua Art 3D Gallery - สนามกีฬาโอลิมปิกรังนก
 ร้านปี่เซียะ - ตลาดหงเฉียว - สนามบินเทียนสิน - Bangkok(Don Muang Airport)
17
นกสกู๊ต

2019 Cheap Tour

Code : THAB11-XW-TSN02
Travel by (Air Ticket) : XW-นกสกู๊ต
Hotel Standard :  Days : 6 days 4 nights
Price Start From:
 ฿14,888
Travel Date :
-China- Tour Program :
-China- Tour - เทียนสิน - ปักกิ่ง - เซี่ยงไฮ้ : จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้ามกู้ - พระราชวังฤดูร้อนอี้เหอหยวน - ชมกายกรรมปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน - ตลาดหงเฉียว - ซินเทียนตี้ - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - หาดไว่ทาน - ร้านกาแฟ Starbucks ** (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินฟูมิชิโนกรุงโรม - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม - น้ำพุเทรวี่ - แคว้นทัสคานี
 เมืองปิซ่า - บริเวณจัตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี - ชมหอเอนปิซ่า - มหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร - จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย - เมืองเวนิส
 ท่าเรือตรอนเคตโต้ - ล่องเรือสู่เกาะเวนิส - สะพานถอนหายใจ - จัตุรัสซานมาร์โค - เมืองมิลาน
 เมืองมิลาน - แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล - เมืองลูเซิร์น - สะพานไม้ชาเปล - อิสระเลือกซื้อสินค้าของสวิสฯ
 ยอดเขาริกิ - เมืองอินเทอร์ลาเคน - เมืองเซอร์แมต
 นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น - เมืองมองเทรอซ์ - ถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง - สวนสาธารณะที่มีรูปปั้นลิง 3 ตัว
 มหานครปารีส - ผ่านลานประวัติศาสตร์จัตุรัสคองคอร์ด - ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ - ถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน - ล่องเรือบาโตมุช
 เมืองแวร์ซายส์ - พระราชวังแวร์ซายส์ - พิพิธภัณฑ์น้ำหอม - ร้านค้าปลอดภาษี - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
 สนามบินชาร์ล เดอ โกลด์
 Bangkok(Don Muang Airport)
18
3U-เสฉวน แอร์ไลน์

2019 Cheap Tour

Code : THAAA1-3U-URC-SILK-ROAD10D
Travel by (Air Ticket) : 3U-เสฉวน แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 10 days 9 nights
Price Start From:
 ฿59,900
Travel Date :
-China- Tour Program :
-China- Tour - อูลู่มู่ฉี - ทูลู่ฟาน - ตุนหวง - เจียยวี่กวย - จางเย่ - หลันโจว : ทะเลสาบเทียนฉือ - ล่องเรือในทะเลสาบเทียนฉือ - สวนหงซาน - ชมระบบชลประทานคานเอ๋อจิ่ง - ภูเขาเปลวเพลิง - ทะเลทรายหมิงซาซาน - ขี่อูฐชมทะเลทราย - เจียยวี่กวน - ภูเขาสายรุ้งอู่ฉ่ายซาน - สุสานฮั่นเหลยไถ - อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง - กังหันวิดน้ำสุ่ยเฌอ - ซอยควานจ๋าย

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเฉิงตู - เข้าที่พัก
 บินภายในสู่อูรูมูฉี - ทะเลสาบเทียนฉือ - ล่องเรือในทะเลสาบเทียนฉือ
 พิพิธภัณฑ์ซินเจียง - สวนหงซาน - ตลาดพื้นเมืองบาซาร์ - เมืองทูหลู่ฟาน - ชมระบบชลประทานคานเอ๋อจิ่ง
 เมืองโบราณเกาชาง - ถ้ำพระพันองค์ - ภูเขาเปลวเพลิง - เจดีย์ซูกงถ่า
 นั่งรถไฟสู่เมืองลิ่วหยวน - เมืองตุนหวง - ทะเลทรายหมิงซาซาน - ขี่อูฐชมทะเลทราย (ไม่รวมค่าทิปขี่อูฐ) - ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว
 โม่เกาคู - เจียยวี่กวน
 ด่านเจียอวี้กวน - สวนจิ่วฉวน - เมืองจางเย่ - ภูเขาสายรุ้งอู่ฉ่ายซาน
 วัดพระใหญ่ - เจดีย์ไม้ - เมืองหวู่เว่ย - สุสานฮั่นเหลยไถ - เมืองหลันโจว
 อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง - กังหันวิดน้ำสุ่ยเฌอ - บินภายในสู่เฉิงตู - ซอยควานจ๋าย
 ถนนโบราณจิ๋งหลี่ - สนามบินเมืองเฉิงตู - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
19
ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์

2019 Cheap Tour

Code : THAB42-MU-SHAANXI6D
Travel by (Air Ticket) : MU-ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 6 days 5 nights
Price Start From:
 ฿38,900
Travel Date :
-China- Tour Program :
-China- Tour - เจาะลึกมณฑลซานซี (ไท่หยวน - ผิงเหยา - อู่ไถ่ซาน - ต้าถง) : บ้านเศรษฐีตระกูลเฉียว - ผิงเหยากู่เฉิง - ภูเขาอู่ไถซาน - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาไต้หลัว - เจดีย์ไม้อิ้งเสี้ยน - วัดเสวียนคง - ถ้ำหยุนก่าง

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเมืองไท่หยวน - เข้าที่พัก
 บ้านเศรษฐีตระกูลเฉียว - ผิงเหยา - ผ่านชมกำแพงเมืองผิงเหยา - ผิงเหยากู่เฉิง
 ภูเขาอู่ไถซาน - วัดผู่ซาถิ่ง - วัดเฉี่ยนธงซื่อ - วัดถ่าหยวน - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาไต้หลัว - วัดไต้โหลวติ่งซื่อ
 วัดซูเซี่ยง - วัดหนานซาน - เจดีย์ไม้อิ้งเสี้ยน - วัดเสวียนคง - เมืองต้าถง
 ถ้ำหยุนก่าง - จิ่วหลงปี้
 สนามบินไท่หยวน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
20
3U-เสฉวน แอร์ไลน์

2019 Cheap Tour

Code : THAB42-3U-ZHANGYE-URC10D
Travel by (Air Ticket) : 3U-เสฉวน แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 10 days 9 nights
Price Start From:
 ฿59,900
Travel Date :
-China- Tour Program :
-China- Tour - อูลู่มู่ฉี - ทูลู่ฟาน - ตุนหวง - เจี่ยยวี่กวน - จางเย่ - หลันโจว : ล่องเรือในทะเลสาบเทียนฉือ - สวนหงซาน - ชมระบบชลประทานคานเอ๋อจิ่ง - ถ้ำพระพันองค์ - ภูเขาเปลวเพลิง - ทะเลทรายหมิงซาซาน - อูฐชมทะเลทราย (ไม่รวมค่าทิปขี่อูฐ 20 หยวนต่ออูฐ) - ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว - ด่านเจียอวี้กวน - ภูเขาสายรุ้งอู่ฉ่ายซาน - สุสานฮั่นเหลยไถ - อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง - ซอยควานจ๋าย

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเฉิงตู - เข้าที่พัก
 บินภายในสู่อูรูมูฉี - ล่องเรือในทะเลสาบเทียนฉือ
 พิพิธภัณฑ์ซินเจียง - สวนหงซาน - ตลาดพื้นเมืองบาซาร์ - เมืองอูหลู่มู่ฉี - เมืองทูหลู่ฟาน - ชมระบบชลประทานคานเอ๋อจิ่ง
 เมืองโบราณเกาชาง - ถ้ำพระพันองค์ - ภูเขาเปลวเพลิง - เจดีย์ซูกงถ่า
 นั่งรถไฟสู่เมืองลิ่วหยวน - เมืองตุนหวง - ทะเลทรายหมิงซาซาน - ขี่อูฐชมทะเลทราย (ไม่รวมค่าทิปขี่อูฐ 20 หยวนต่ออูฐ) - ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว
 โม่เกาคู - เมืองเจียยวี่กวน
 ด่านเจียอวี้กวน (รถกอล์ฟ) - สวนจิ่วฉวน - เมืองจางเย่ - ภูเขาสายรุ้งอู่ฉ่ายซาน
 วัดพระใหญ่ - เจดีย์ไม้ - เมืองหวู่เว่ย - สุสานฮั่นเหลยไถ - เมืองหลันโจว
 อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง - กังหันวิดน้ำสุ่ยเฌอ - บินภายในสู่เฉิงตู - ซอยควานจ๋าย
 ช้อปปิ้งถนนโบราณจิ๋งหลี่ - สนามบินเมืองเฉิงตู - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
21
3U-เสฉวน แอร์ไลน์

2019 Cheap Tour

Code : THAB42-3U-ZHANGYE-URC10D-25OCT
Travel by (Air Ticket) : 3U-เสฉวน แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 10 days 9 nights
Price Start From:
 ฿59,900
Travel Date :
-China- Tour Program :
-China- Tour - อูลู่มู่ฉี - ทูลู่ฟาน - ตุนหวง - เจี่ยยวี่กวน - จางเย่ - หลันโจว : ล่องเรือในทะเลสาบเทียนฉือ - พิพิธภัณฑ์ซินเจียง - ตลาดพื้นเมืองบาซาร์ - ชมระบบชลประทานคานเอ๋อจิ่ง - ถ้ำพระพันองค์ - เจดีย์ซูกงถ่า - ทะเลทรายหมิงซาซาน - ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว - สวนจิ่วฉวน - ภูเขาสายรุ้งอู่ฉ่ายซาน - สุสานฮั่นเหลยไถ - ซอยควานจ๋าย - ถนนโบราณจิ๋งหลี่

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเฉิงตู - เข้าที่พัก
 บินภายในสู่อูรูมูฉี - ล่องเรือในทะเลสาบเทียนฉือ
 พิพิธภัณฑ์ซินเจียง - สวนหงซาน - ตลาดพื้นเมืองบาซาร์ - เมืองอูหลู่มู่ฉี - เมืองทูหลู่ฟาน - ชมระบบชลประทานคานเอ๋อจิ่ง
 เมืองโบราณเกาชาง - ถ้ำพระพันองค์ - ภูเขาเปลวเพลิง - เจดีย์ซูกงถ่า
 นั่งรถไฟสู่เมืองลิ่วหยวน - เมืองตุนหวง - ทะเลทรายหมิงซาซาน - ขี่อูฐชมทะเลทราย (ไม่รวมค่าทิปขี่อูฐ 20 หยวนต่ออูฐ) - ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว
 โม่เกาคู - เมืองเจียยวี่กวน
 ด่านเจียอวี้กวน (รถกอล์ฟ) - สวนจิ่วฉวน - เมืองจางเย่ - ภูเขาสายรุ้งอู่ฉ่ายซาน
 วัดพระใหญ่ - เจดีย์ไม้ - เมืองหวู่เว่ย - สุสานฮั่นเหลยไถ - เมืองหลันโจว
 บินภายในสู่กรุงเฉิงตู - ซอยควานจ๋าย
 ถนนโบราณจิ๋งหลี่ - สนามบินเมืองเฉิงตู - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
22
ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์

2019 Cheap Tour

Code : THAAB37-MU-PEK03
Travel by (Air Ticket) : MU-ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Price Start From:
 ฿13,899
Travel Date :
-China- Tour Program :
-China- Tour - ปักกิ่ง : เมืองโบราณกู๋เป่ย สุ่ยเจิ้น - กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ(รวมกระเช้าขึ้น - ลง) - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - หอฟ้าเทียนถาน - พระราชวังฤดูร้อน - องค์เจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า ** ลิ้มรสเมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง+อาหารกวางตุ้ง+สุกี้มองโกลเลีย / (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินปักกิ่ง - เมืองโบราณกู๋เป่ย สุ่ยเจิ้น - กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ(รวมกระเช้าขึ้น - ลง)
 จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ร้านไข่มุก - หอฟ้าเทียนถาน - ร้านหมอนยางพารา - ถนนหวังฟูจิ่ง
 พระราชวังฤดูร้อน - ศาลเจ้าผีชิว - ร้านนวดเท้า - ตลาดรัสเซีย - ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก
 องค์เจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า - ร้านหยก - สนามบินปักกิ่ง - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
23
นกสกู๊ต

2019 Cheap Tour

Code : THAB37-XW-TSN-PVG01
Travel by (Air Ticket) : XW-นกสกู๊ต
Hotel Standard :  Days : 6 days 4 nights
Price Start From:
 ฿15,899
Travel Date :
-China- Tour Program :
-China- Tour - เทียนสิน - ปักกิ่ง - เซี่ยงไฮ้ : จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน - ชมกายกรรมปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน - ตลาดรัสเซีย - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เซี่ยงไฮ้ - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - หาดไว่ทาน - ร้านกาแฟ Starbucks Reserve™ Roastery ** ลิ้มรสเมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง+สุกี้มองโกล+ไก่แดง+เสี่ยวหลงเปา / (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินเทียนสินปินไห่ - เข้าที่พัก
 จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้ามกู้กง - พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน - ร้านไข่มุก - ร้านหมอนยางพารา - ชมกายกรรมปักกิ่ง
 ร้านหยก - กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ - ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก
 ร้านผีเซี๊ยะ - ตลาดรัสเซีย - ปักกิ่ง - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เซี่ยงไฮ้ - ย่านซินเทียนตี้
 ร้านผ้าไหม - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง - ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - ร้านกาแฟ Starbucks Reserve™ Roastery - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว
 สนามบินเซี่ยงไฮ้ - Bangkok(Don Muang Airport)
24
ไทยสมายล์

2019 Cheap Tour

Code : THAB37-WE-CSX10
Travel by (Air Ticket) : WE-ไทยสมายล์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Price Start From:
 ฿12,899
Travel Date :
-China- Tour Program :
-China- Tour - จางเจียเจี้ย : เขาเทียนเหมินซาน - ทางเดินกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ถ้ำประตูสวรรค์ - สะพานแก้วจางเจียเจี้ย - จิตรกรรมภาพวาดทราย - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ** ลิ้มรสเมนูพิเศษ!! ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี ,ซุปเห็ด / 9ท่าน ออกเดินทางพร้อมหัวหน้าทัวร์ / (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินหวงฮัว - ฉางเต๋อ - เข้าที่พัก
 จางเจียเจี้ย - เขาเทียนเหมินซาน - ทางเดินกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ถ้ำประตูสวรรค์ - อิสระเลือกซื้อ Option เสริม : โชว์นางจิ้งจอกขาว
 สะพานแก้วจางเจียเจี้ย - ถนนคนเดินซีปู้เจีย - จิตรกรรมภาพวาดทราย - ร้านนวดเท้า - ร้านผ้าไหม - อิสระเลือกซื้อ Option เสริม : เขาเทียนจื่อซาน ,ล่องเรือชมทะเลสาบเป่าเฟิงหู
 ร้านหยก - เมืองฉางชา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สนามบินหวงฮัว - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Display 1 to 24
from 847 Program(s)
Next Last
Note:-
eTravelWay.com reserve rights to change price and conditions of 2019 Cheap tour package without prior notice.
Traveler Tools
Currency Converter
Booking & Payment Guide
Thailand Passport
Domestic Flight Schedule
    Lion Air
    Air Asia
    Nok Air
    Thai Airways
    Bangkok Airways
Thailand Information
Introduction & History
Facts for the Traveler
Money & Costs
Attractions
Environment
Foods
Festivals / Holidays
OTOP Product
Transport
Getting There & Around
Useful Phone Numbers
Cruise TourCruise Tour
  China Tour
  South Korea Tour
  Hong Kong Tour
  Singapore Tour
  Japan Tour
  Malaysia Tour
  Taiwan Tour
  Vietnam Tour
  Macau Tour
  India Tour
  Nepal Tour
  Srilanka Tour
  Maldive Tour
  Maldive Packages
  Lao Tour
  Myanmar Tour
  The Philippines Tour
  Bhutan Tour
  Europe Tour
  Eastern Europe Tour
  Russia Tour
  Italy Tour
  United Kingdom Tour
  United States (America) Tour
  Canada Tour
  New Zealand Tour
  Australia Tour
  Egypt Tour
  Dubai Tour
  Jordan Tour
  Iran Tour
  Turkey Tour
Home | Hotels | Domestic Flights | International Flights | Tour Packages | Last-minutes Tour Package | Cruise | Entrance Ticket | About Us | Contact Us | Privacy Statement
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved by VR Agency Travel & Trade Co., Ltd., The tour company for International Tour, Europe Tour and Air Ticket services
 Travel License no. 11/07794
TOP