Call Now: 0 2116 6395 Tel: 085 364 2449 สอบถามผ่าน Facebook มือถือคลิกโทร 0 2116 6395 TH|EN
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
สอบถามผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
@1
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรป

รหัสทัวร์ : THAAJ6-TK-IT-HR-SI-ME10D(-3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
26DEC17-4JAN18
ราคา/ท่าน :
79,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
77,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/75,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
@2
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
AF/KLM-แอร์ฟรานซ์/รอยัลดัชแอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรป

รหัสทัวร์ : THAAK0-AF-KL-GRAND-BENELUX8D(-1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : AF/KLM-แอร์ฟรานซ์/รอยัลดัชแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
28DEC17-4JAN18
ราคา/ท่าน :
64,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
62,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/60,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
@3
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
การบินไทย

ทัวร์ยุโรป

รหัสทัวร์ : THAAB2-TG-EUR-FCO001(-3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
28DEC17-6JAN18
ราคา/ท่าน :
96,500 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,900 บาท
96,500 บาท(เด็กเสริมเตียง)/96,500 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
@4
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
การบินไทย

ทัวร์ยุโรป

รหัสทัวร์ : THAAB2-TG-EUR-FCO001(-2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
26DEC17-4JAN18
ราคา/ท่าน :
96,500 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,900 บาท
96,500 บาท(เด็กเสริมเตียง)/96,500 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
 แพคเกจทัวร์เดือนเมษายน 2561 / 2018 จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  
  ทัวร์ต่างประเทศเดือนเมษายน 2561 / 2018
 ค้นหาและจองแพคเกจทัวร์ (โปรแกรมทัวร์):
รูปแบบ:
กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์
จุดหมายปลายทาง:
ช่วงเดือน:
ราคา/ท่าน (บาท):
ทริปพิเศษ:
คำที่ต้องการค้นหา:
 
รายการที่ 1 ถึง 24
จากทั้งหมด 68 รายการ
Next Last
 

ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2561 / 2018 | เที่ยวยุโรปเดือนเมษายน 2561 / 2018

1
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAS3-EK-NORTHERN-EUR02(4)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
7-15 / 13-21 APR 18
ราคา/ท่าน :
83,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
83,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/83,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - ยุโรปเหนือ เชค - เยอรมนี : เข้าชม ปราสาทปราก - ย่านเมืองเก่ากรุงปราก - เมืองคาโลวี วารี - เก็บภาพปราสาทโบราณ อัลเบรคสบูร์ก - พระราชวังซ็องซูซี - กำแพงเบอร์ลิน - เมืองฮัมบูร์ก - ล่องเรือชมแม่น้ำเอลเบอ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ - กรุงปราก - ช้อปปิ้งย่านเมืองเก่า
กรุงปราก - เข้าชม ปราสาทปราก - ย่านเมืองเก่ากรุงปราก - นาฬิกาดาราศาสตร์
เมืองคาโลวี วารี - สำรวจและชิมน้ำแร่ธรรมชาติ 3 จุด
เมืองเดรสเด้น - โบสถ์เฟราเอ่น - ไมส์เซน - เก็บภาพปราสาทโบราณ อัลเบรคสบูร์ก - กรุงเบอร์ลิน
พอตดัม - พระราชวังซ็องซูซี - กำแพงเบอร์ลิน - เบอร์ลินโดม
เมืองเบรเมน - จัตุรัสกลางเมือง - เมืองฮัมบูร์ก
เมืองฮัมบูร์ก - อาคารชีลีเฮ้าส์ - ล่องเรือชมแม่น้ำเอลเบอ - ช้อปปิ้งย่านถนนคนเดินนอยเออร์วอล - สนามบินฮัมบูร์ก - เดินทางกลับ
แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
2
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAS3-EK-IT-CH-FR10(4)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 11 วัน 8 คืน
วันที่เดินทาง :
6-16 / 13-22 APR 18
ราคา/ท่าน :
107,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
107,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/107,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - อิตาลี - สวิส - ฝรั่งเศส : โคลอสเซียม - พิพิธภัณฑ์วาติกัน - หอเอนแห่งเมืองปิซ่า - จัตุรัสซานมาร์โค - นั่งรถไฟสู่ตัวเมืองเซอร์แมท - ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ ชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น - พระราชวังแวร์ซายส์ - ปารีส - ล่องเรือชมบรรยากาศของแม่น้ำแซน - หอไอเฟล - ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยต

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ - สนามบินลีโอนาโด ดาวินชี, กรุงโรม - โคลอสเซียม - โรมันฟอรั่ม - จัตุรัสเวเนเซีย - น้ำพุเทรวี - บันไดสเปน
พิพิธภัณฑ์วาติกัน - เมืองปิซ่า - หอเอนแห่งเมืองปิซ่า
เมืองเมสเตร - เกาะเวนิส - จัตุรัสซานมาร์โค - มหาวิหารเซนต์มาร์ก - เครื่องแก้วมูราโน่ - เมสเตร
มิลาน - เมืองทาซ - นั่งรถไฟสู่ตัวเมืองเซอร์แมท
ชมเมืองเซอร์แมท - ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ ชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
เมืองมองเทรอซ์ - เมืองดีฌง
ปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - ปารีส - ล่องเรือชมบรรยากาศของแม่น้ำแซน
ชมเมืองปารีส - ประตูชัย - หอไอเฟล - ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยต
สนามบินชาร์ล เดอโกล - แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
3
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
อีวีเอ แอร์

ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAB2-BR-EUR-CDG001
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BR-อีวีเอ แอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
28MAR-4APR 18
ราคา/ท่าน :
59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,500 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - ฝรั่งเศส - เบลเยี่ยม - เนเธอร์แลนด์ : เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ - เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ - ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม - เข้าชมเทศกาลดอกไม้ที่สวนเคอเคนฮอฟ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องที่ไทเป - สนามบินชาร์ล เดอ โกลด์ - มหานครปารีส - จัตุรัสคองคอร์ด - ถนนชองป์เอลิเซ่ - ประตูชัยนโปเลียน - ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับกับหอไอเฟล - ล่องเรือบาโตมุช - Duty Free Shop - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
เมืองแวร์ซายส์ - พระราชวังแวร์ซายส์ - เมืองลิลล์ - ย่านแกรนด์เพลส - อาคารหอการค้า - มหาวิหารแห่งลิล
เมืองเกนต์ - ปราสาทท่านเคานต์ - กรุง บรัสเซลส์ - อนุสรณ์อะโตเมี่ยม - จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ - ถ่ายรูปกับเมเนเก้นพีส - เมืองแอนต์เวิร์ป
แอนต์เวิร์ป - Mcarthurglen Designer Outlet Roermond - เมืองอูเทรคท์
หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม - เทศกาลดอกไม้ที่สวนเคอเคนฮอฟ - กรุงอัมสเตอดัม - จัตุรัสดัมสแควร์
ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันสอนการเจียระไนเพชร - หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ - สนามบินสคิปโพล
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
4
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAB2-EK-EUR-CDG003
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
23-30 MAR / 27MAR-3APR 18
ราคา/ท่าน :
53,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,500 บาท
53,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/53,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - ฝรั่งเศส - เบลเยี่ยม - เนเธอร์แลนด์ : เที่ยวปารีส - เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ - ถ่ายรูปกับปราสาทท่านเคานต์ - เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ - ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม - เมนูพิเศษ หอยเอสคาโก้ / งานเทศกาลดอกไม้ที่เนเธอร์แลนด์

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินชาร์ล เดอ โกลด์ - ล่องเรือบาโตมุช - เมืองแวร์ซายส์ - พระราชวังแวร์ซายส์
มหานครปารีส - จัตุรัสคองคอร์ด - สายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ - ประตูชัยนโปเลียน - ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับกับหอไอเฟล - Duty Free Shop - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - เมืองลิลล์ - ย่านแกรนด์เพลส - อาคารหอการค้า - มหาวิหารแห่งลิล
เมืองเกนต์ - ปราสาทท่านเคานต์ - บรัสเซลส์ - อนุสรณ์อะโตเมี่ยม - จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ - ถ่ายรูปกับเมเนเก้นพีส - เมืองแอนต์เวิร์ป
แอนต์เวิร์ป - Mcarthurglen Designer Outlet Roermond - เมืองอูเทรคท์
เทศกาลดอกไม้ที่สวนเคอเคนฮอฟ - หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ - กรุงอัมสเตอดัม
ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันสอนการเจียระไนเพชร - จัตุรัสดัมสแควร์ - สนามบินสคิปโพล
แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
5
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAB2-EK-EUR-FCO011(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
13-22 FEB / 27FEB-8MAR / 13-22 MAR / 28MAR-6APR
ราคา/ท่าน :
69,991 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,900 บาท
69,991 บาท(เด็กเสริมเตียง)/69,991 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส : มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม - น้ำพุเทรวี่ - หอเอนปิซ่า - เกาะเวนิส - มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - ยอดเขาจุงเฟรา - พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องเรือบาโตมุช - ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินฟูมิชิโน - กลุ่มโรมันฟอรัม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - แท่นบูชาบัลแดคคิโน - สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม - น้ำพุเทรวี่ - ย่านบันไดสเปน
แคว้นทัสคานี - มหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร - จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย - สะพานเวคคิโอ - เมืองปิซ่า - จัตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี - หอเอนปิซ่า
เมืองเวนิส - ท่าเรือตรอนเคตโต้ - ล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิสสู่เกาะเวนิส - สะพานถอนหายใจ - ถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค - Venice Mestre
เมืองมิลาน - มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล - เมืองอินเทอร์ลาเคน
เมืองกรินเดอวาลด์ - ยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง - ลานสฟิงซ์ - Aletsch Glacier - เมืองสตราสบูร์ก
นั่งรถไฟความเร็วสูง Tgv สู่มหานครปารีส - ย่านมงมาร์ต - วิหารพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์
พระราชวังแวร์ซายส์ - มหานครปารีส - มหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส - ล่องเรือบาโตมุช
ผ่านลานประวัติศาสตร์จัตุรัสคองคอร์ด - ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ - ประตูชัยนโปเลียน - ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล - พิพิธภัณฑ์น้ำหอม - ร้านค้าปลอดภาษี - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - ร้าน Bucherer - สนามบินชาร์ล เดอ โกล
แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
6
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
อีวีเอ แอร์

ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAI7-BR-BLOSSOM-BENELUX01(1)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2561 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BR-อีวีเอ แอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
29MAR-4APR 18
ราคา/ท่าน :
49,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
49,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/48,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - เยอรมนี - เนเธอร์แลนด์ - เบลเยี่ยม - ลักเซมเบิร์ก : หมู่บ้านกังหันลมซานส์คันส์ - Designer Outlet Roermond - แฟรงก์เฟิร์ต - ลักเซมเบิร์ก - บรัสเซลส์ - เทศกาลดอกทิวลิป Keukenhof 2018 - อัมสเตอร์ดัม

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินสคิปโฮล
อัมสเตอร์ดัม - หมู่บ้านกังหันลมซานส์คันส์ - Designer Outlet Roermond - เมืองโคโลญ
โคโลญ - มหาวิหารโคโลญ - เมืองแฟรงก์เฟิร์ต - จตุรัสโรเมอร์ - ถนน Zeil
แฟรงก์เฟิร์ต - ลักเซมเบิร์ก - บรัสเซลส์ - อะตอมเมี่ยม - จตุรัสกรองด์ปลาซ - รูปปั้นแมนิเกนพิส
บรัสเซลส์ - ลิสส์ - เทศกาลดอกทิวลิป Keukenhof 2018 - อัมสเตอร์ดัม - จตุรัสดัมสแควร์
อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก - โรงงานเจียระไนเพชร - Heineken Experience - สนามบินอัมสเตอร์ดัม
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
7
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
อีวีเอ แอร์

ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAI7-BR-BLOSSOM-BENELUX01(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BR-อีวีเอ แอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
7-13 / 14-20 APR 18
ราคา/ท่าน :
54,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,000 บาท
54,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/53,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - เยอรมนี - เนเธอร์แลนด์ - เบลเยี่ยม - ลักเซมเบิร์ก : หมู่บ้านกังหันลมซานส์คันส์ - Designer Outlet Roermond - แฟรงก์เฟิร์ต - ลักเซมเบิร์ก - บรัสเซลส์ - เทศกาลดอกทิวลิป Keukenhof 2018 - อัมสเตอร์ดัม

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินสคิปโฮล
อัมสเตอร์ดัม - หมู่บ้านกังหันลมซานส์คันส์ - Designer Outlet Roermond - เมืองโคโลญ
โคโลญ - มหาวิหารโคโลญ - เมืองแฟรงก์เฟิร์ต - จตุรัสโรเมอร์ - ถนน Zeil
แฟรงก์เฟิร์ต - ลักเซมเบิร์ก - บรัสเซลส์ - อะตอมเมี่ยม - จตุรัสกรองด์ปลาซ - รูปปั้นแมนิเกนพิส
บรัสเซลส์ - ลิสส์ - เทศกาลดอกทิวลิป Keukenhof 2018 - อัมสเตอร์ดัม - จตุรัสดัมสแควร์
อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก - โรงงานเจียระไนเพชร - Heineken Experience - สนามบินอัมสเตอร์ดัม
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
8
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
อีวีเอ แอร์

ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAI7-BR-BLOSSOM-BENELUX01(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BR-อีวีเอ แอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
26APR-2MAY 18
ราคา/ท่าน :
52,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,000 บาท
52,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/51,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - เยอรมนี - เนเธอร์แลนด์ - เบลเยี่ยม - ลักเซมเบิร์ก : หมู่บ้านกังหันลมซานส์คันส์ - Designer Outlet Roermond - แฟรงก์เฟิร์ต - ลักเซมเบิร์ก - บรัสเซลส์ - เทศกาลดอกทิวลิป Keukenhof 2018 - อัมสเตอร์ดัม

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินสคิปโฮล
อัมสเตอร์ดัม - หมู่บ้านกังหันลมซานส์คันส์ - Designer Outlet Roermond - เมืองโคโลญ
โคโลญ - มหาวิหารโคโลญ - เมืองแฟรงก์เฟิร์ต - จตุรัสโรเมอร์ - ถนน Zeil
แฟรงก์เฟิร์ต - ลักเซมเบิร์ก - บรัสเซลส์ - อะตอมเมี่ยม - จตุรัสกรองด์ปลาซ - รูปปั้นแมนิเกนพิส
บรัสเซลส์ - ลิสส์ - เทศกาลดอกทิวลิป Keukenhof 2018 - อัมสเตอร์ดัม - จตุรัสดัมสแควร์
อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก - โรงงานเจียระไนเพชร - Heineken Experience - สนามบินอัมสเตอร์ดัม
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
9
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
สิงคโปร์แอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAI7-SQ-FLOWER-FEST-EU03
ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2561 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SQ-สิงคโปร์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
8-14 APR
ราคา/ท่าน :
49,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,000 บาท
49,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/48,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - เมืองแวร์ซาย - พระราชวังแวร์ซาย - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - บรัสเซลส์ - จตุรัสกรองด์ปลาซ - รูปปั้นมาเนคินปิส - งานเทศกาลดอกทิวลิป Keukenhof 2018 - อัมสเตอร์ดัม - หมู่บ้านกังกันลมซานส์คันส์ - โคโลญ - มหาวิหารโคโลญ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สิงคโปร์
สนามบินชาร์ลเดอโกล - เมืองแวร์ซาย - พระราชวังแวร์ซาย - จตุรัสคองคอร์ด - ประตูชัยนโปเลียน - หอไอเฟล - ล่องเรือบาโตมุซ
ปารีส - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - บรัสเซลส์ - จตุรัสกรองด์ปลาซ - รูปปั้นมาเนคินปิส
บรัสเซลส์ - ลิสส์ - งานเทศกาลดอกทิวลิป Keukenhof 2018 - อัมสเตอร์ดัม - จตุรัสดัมสแควร์ - ล่องเรือหลังคากระจก
อัมสเตอร์ดัม - หมู่บ้านกังกันลมซานส์คันส์ - โคโลญ - มหาวิหารโคโลญ
แฟรงก์เฟิร์ต - มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต - จตุรัสโรเมอร์ - สนามบินแฟรงก์เฟิร์ต
แวะเปลี่ยนเครื่องที่สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
10
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
เอทิฮัด แอร์เวย์

ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAI7-EY-TULIP-LOVER-EUR02(1)
ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2561 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
10-17 APR 18
ราคา/ท่าน :
59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/58,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - ฝรั่งเศส - เบลเยี่ยม - ลักเซมเบิร์ก - เนเธอร์แลนด์ : มหานครปารีส - จัตุรัสคองคอร์ด - ถนนสายโรแมนติก ชองป์เอลิเซ่ - เมืองแวร์ซาย - พระราชวังแวร์ซาย - Chic Outlet La Vallee Village - อนุสรณ์อะโตเมี่ยม - จัตุรัสกรองด์ปลาสต์

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี
สนามบินชาร์ลเดอโกล - มหานครปารีส - จัตุรัสคองคอร์ด - ถนนสายโรแมนติก ชองป์เอลิเซ่ - แวะถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน - ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับกับ หอไอเฟล - ล่องเรือบาโตมุช - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
เมืองแวร์ซาย - พระราชวังแวร์ซาย - Chic Outlet La Vallee Village
ปารีส - บรัสเซลส์ - อนุสรณ์อะโตเมี่ยม - จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ - เมเนเก้นพีส
บรัสเซลส์ - ลักเซมเบิร์ก - เมืองโคโลญ - มหาวิหารโคโลญ
อัมสเตอร์ดัม - งานเทศกาลดอกไม้ Keukenhof 2018 - จัตุรัสดัมสแควร์
ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันสอนการเจียระไนเพชร - หมู่บ้านกังหันซานส์คันส์ - สนามบินสคิปโพล
แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
11
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
เอทิฮัด แอร์เวย์

ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAI7-EY-TULIP-LOVER-EUR02(2)
ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันแรงงาน 2561 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
28APR-5MAY 18
ราคา/ท่าน :
54,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
54,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/53,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - ฝรั่งเศส - เบลเยี่ยม - ลักเซมเบิร์ก - เนเธอร์แลนด์ : มหานครปารีส - จัตุรัสคองคอร์ด - ถนนสายโรแมนติก ชองป์เอลิเซ่ - เมืองแวร์ซาย - พระราชวังแวร์ซาย - Chic Outlet La Vallee Village - อนุสรณ์อะโตเมี่ยม - จัตุรัสกรองด์ปลาสต์

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี
สนามบินชาร์ลเดอโกล - มหานครปารีส - จัตุรัสคองคอร์ด - ถนนสายโรแมนติก ชองป์เอลิเซ่ - แวะถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน - ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับกับ หอไอเฟล - ล่องเรือบาโตมุช - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
เมืองแวร์ซาย - พระราชวังแวร์ซาย - Chic Outlet La Vallee Village
ปารีส - บรัสเซลส์ - อนุสรณ์อะโตเมี่ยม - จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ - เมเนเก้นพีส
บรัสเซลส์ - ลักเซมเบิร์ก - เมืองโคโลญ - มหาวิหารโคโลญ
อัมสเตอร์ดัม - งานเทศกาลดอกไม้ Keukenhof 2018 - จัตุรัสดัมสแควร์
ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันสอนการเจียระไนเพชร - หมู่บ้านกังหันซานส์คันส์ - สนามบินสคิปโพล
แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
12
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
กาตาร์แอร์เวย์

ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAI7-QR-TULIP-MANIA-EUR01(2)
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
25MAR-1APR 18
ราคา/ท่าน :
53,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
53,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/52,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - ฝรั่งเศส - เบลเยี่ยม - ลักเซมเบิร์ก - เนเธอร์แลนด์ - เยอรมนี : มหานครปารีส - ถนนสายโรแมนติก ชองป์เอลิเซ่ - แวะถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน - พระราชวังแวร์ซาย - Chic Outlet La Vallee Village - อนุสรณ์อะโตเมี่ยม - เมืองจัตุรัสกรองด์ปลาสต์

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา
สนามบินชาร์ลเดอโกล - มหานครปารีส - จัตุรัสคองคอร์ด - ถนนสายโรแมนติก ชองป์เอลิเซ่ - แวะถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน - ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับกับ หอไอเฟล - ล่องเรือบาโตมุช - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
เมืองแวร์ซาย - พระราชวังแวร์ซาย - Chic Outlet La Vallee Village
บรัสเซลส์ - อนุสรณ์อะโตเมี่ยม - เมืองจัตุรัสกรองด์ปลาสต์ - ถ่ายรูปกับเมเนเก้นพีส
บรัสเซลส์ - ลักเซมเบิร์ก - โคโลญ - มหาวิหารโคโลญ
อัมสเตอร์ดัม - หมู่บ้านกังหันซานส์คันส์ - งานเทศกาลดอกไม้ Keukenhof 2018 - อัมสเตอร์ดัม
จัตุรัสดัมสแควร์ - ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชร - สนามบินสคิปโพล
แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
13
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
การบินไทย

ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAJ6-TG-FR-ALSACE-CH8D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
12-19 APR18
ราคา/ท่าน :
82,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,000 บาท
79,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/79,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - ฝรั่งเศส - อัลซาส - ป่าดำ - สวิส (จุงเฟรา) : จตุรัสทรอคาเดโร - ล่องเรือบาโตปารีเชียง - เข้าชมพระราชวังโต - เข้าชมมหาวิหารแร็งส์ (มรดกโลก) - เข้าชมมหาวิหารแซงต์เอเตียนน์แห่งแม็ส - เมืองน็องซี (มรดกโลก) - ย่านตัวเมืองเก่า กอลมาร์ - ล่องเรือในทะเลสาบทิทิเซ่ - ศูนย์การผลิตนาฬิกาคุ๊กคู - ถ่ายรูปสะพานไม้ชาเพล - ยอดเขาจุงเฟรา (มรดกโลก) - บ่อหมีสีน้ำตาล - ย่านเมืองเก่า มาร์กาสเซ - นาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ / ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น แต่รวมทิปแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินชาลส์เดอโกว์ ฝรั่งเศส - แวะถ่ายรูปกับพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ - จตุรัสทรอคาเดโร - ล่องเรือบาโตปารีเชียง - ช้อปปิ้งเอาท์เลตขนาดใหญ่ La Velle Village Outlet - เมืองปารีส - ช้อปิ้งย่านถนนชองป์ส เอลิเซ่ส์
เมืองแร็งส์ - เข้าชมพระราชวังโต - เข้าชมมหาวิหารแร็งส์ (มรดกโลก) - ถ่ายรูปประตูชัยประจำเมืองแร็งส์ - ถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมืองแร็งส์ - เมืองแม็ส - ถ่ายรูปปราสาทสะพาน - เข้าชมมหาวิหารแซงต์เอเตียนน์แห่งแม็ส - เพลซ ดาร์ แม็ส - ถ่ายรูปกับอาร์เซนอล เดอ แม็ส - ถ่ายรูปกับอาคารมิวสิคบอกซ์
เมืองน็องซี (มรดกโลก) - ถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสหน้าพระราชวังสตานิลาส - เมืองสตารสบูร์ก - ถ่ายรูปมหาวิหารแห่งเมืองสตราสบูร์ก - เมืองกอลมาร์ - ย่านตัวเมืองเก่า - ถ่ายรูปโบสถ์เซนต์มาร์ติน - เมืองไฟร์บวร์ก
เมืองทิทิเซ่ - ล่องเรือในทะเลสาบทิทิเซ่ - ศูนย์การผลิตนาฬิกาคุ๊กคู - เมืองซอฟฮาวเซ่นฝั่งเยอรมัน - เมืองลูเซิร์น - ถ่ายรูปสะพานไม้ชาเพล - ชมรูปแกะสลักสิงโตร้องไห้ - เมืองอินเตอร์ลาเก้น
เมืองกรินเดอวาล - ยอดเขาจุงเฟรา (มรดกโลก) - กรุงเบิร์น - บ่อหมีสีน้ำตาล - ย่านเมืองเก่า มาร์กาสเซ - ถนนจุงเคอร์นกาสเซ - นาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม - ถ่ายรูปโบสถ์ Munster - เมืองซูริค
จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - ถ่ายรูปโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - ถนนบานโฮฟซตราสเซอ - สนามบินซูริค
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
14
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
การบินไทย

ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : AJ6-TG-FR-LOMBARDY-APR
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
9-18 / 11-20 APR 18
ราคา/ท่าน :
93,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
89,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/89,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - ลัวร์ - ไรน์ - ลอมบาร์ดี : เข้าชมพระราชวังฟงแตนโบล - จตุรัสทรอคาเดโร - ถ่ายรูปหอไอเฟล - เข้าชมพระราชวังช็องบอร์ - มหาวิหารบูร์ช - เข้าชมอารามสงฆ์นัวแลค - อนุสาวรีย์เวอร์ซินเกโทริก - มหาวิหารนอเทรอดามแห่งแกลร์ม็งต์ แฟร์รองด์ (มรดกโลก) - จัตุรัสชอง ชัวเรส - เมืองลียง - ชมมหาวิหารเซนต์จอห์น - แวะถ่ายรูปกับมหาวิหารแห่งวาล็องส์ - สวน Jadin de Ville - เข้าชมปราสาทช็องเบรี - เข้าชมพระราชวังสตูปินยิ - ถ่ายรูปจัตุรัสซานคาร์โล - ถ่ายรูปมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - ช้อปปิ้งกัลเลเรีย วิตโตรีโอ เอมานูเอล / เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง (ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น และทิปต่างๆ)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินชาลส์เดอโกว์ กรุงปารีส ฝรั่งเศส - เข้าชมพระราชวังฟงแตนโบล - ถ่ายรูปภายนอกพิพิธภัณฑ์แห่งราชกิจจานุเบกษา - ช้อปปิ้งเอาท์เลตขนาดใหญ่ La Velle Village Outlet - ย่านถนนแฟชั่น ชองป์ส เอลิเซ่ส์
จตุรัสทรอคาเดโร - ถ่ายรูปหอไอเฟล - เมืองออร์เลอ็องส์ - เข้าชมพระราชวังช็องบอร์ - เมืองบูร์ช
ชมมหาวิหารบูร์ช - ถ่ายรูปบ้านครึ่งไม้ - ฌาคส์ เคอ พาเลซ - เมืองบรูเย่ อลิฌองป์ - เข้าชมอารามสงฆ์นัวแลค - เมืองแกลร์ม็งต์ แฟร์รองด์ - จัตุรัสโฌด - อนุสาวรีย์เวอร์ซินเกโทริก - แวะถ่ายรูปอาคารที่ว่าการอำเภอปุย เดอ โดม - มหาวิหารนอเทรอดามแห่งแกลร์ม็งต์ แฟร์รองด์ (มรดกโลก)
เมืองแซ็ง เอเตียน - จัตุรัสชอง ชัวเรส - ถ่ายรูปกับโบสถ์เซนต์ ชาร์ลส์ - เมืองลียง - เพลซ เดอ เตอรัว - ถ่ายรูปอาคารศาลากลางเมืองลียง - ถ่ายรูปกับโรงละครโอเปร่า - โบสถ์แซง นิเช่ - ชมมหาวิหารเซนต์จอห์น
เมืองวาล็องส์ - ฌองป์ เดอ มาร์ส - แวะถ่ายรูปกับมหาวิหารแห่งวาล็องส์ - เมืองเกรอน็อบ - สวน Jadin de Ville
เมืองช็องเบรี - เข้าชมปราสาทช็องเบรี - ถ่ายรูปกับลานน้ำพุช้าง - ถ่ายรูปกับ มหาวิหารแห่งช็องเบรี - เมืองนีเชลิโน - เข้าชมพระราชวังสตูปินยิ - ตูริน
ถ่ายรูปจัตุรัสซานคาร์โล - เมืองมิลาน - ถ่ายรูปปราสาทซฟอเซสโก้ - ถ่ายรูปมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - ช้อปปิ้งกัลเลเรีย วิตโตรีโอ เอมานูเอล
แวะถ่ายรูปกับ โบสถ์ ซาน แอมโบรจิโอ - สนามบินมิลาน
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
15
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
การบินไทย

ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAJ6-TG-FR-LOMBARDY10D
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2561 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
23FEB-4MAR 18
23MAR-1APR 18
27APR-6MAY 18
ราคา/ท่าน :
93,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
89,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/89,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - Unseen ลัวร์ - ไรน - ลอมบาร์ดี (บินตรงสู่มิลาน - กลับจากปารีส) : เข้าชมพระราชวังสตูปินยิ - เข้าชมปราสาทช็องเบรี - ถ่ายรูปมหาวิหารแห่งช็องเบรี - ชมสวน Jadin de Ville - แวะถ่ายรูปกับมหาวิหารแห่งวาล็องส์ - ถ่ายรูปอาคารศาลากลางเมืองลียง - ชมมหาวิหารเซนต์จอห์น - อนุสาวรีย์เวอร์ซินเกโทริก - มหาวิหาร นอเทรอดามแห่งแกลร์ม็งต์ แฟร์รองด์ - เข้าชมอารามสงฆ์นัวแลค - ชมมหาวิหารบูร์ช - แวะถ่ายรูปความงดงามของบ้านครึ่งไม้ - เข้าชมพระราชวังช็องบอร์ - เข้าชมพระราชวังฟงแตนโบล - ถ่ายรูปภายนอกพิพิธภัณฑ์แห่งราชกิจจานุเบกษา - จตุรัสทรอคาเดโร - ถ่ายรูปหอไอเฟล (ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น และทิปต่างๆ)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินมิลาน อิตาลี - ถ่ายรูปปราสาทซฟอเซสโก้ - ถ่ายรูปมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - ตูริน - ถ่ายรูปจัตุรัสซานคาร์โล
เมืองนีเชลิโน - เข้าชมพระราชวังสตูปินยิ - ข้ามชายแดนสู่ประเทศฝรั่งเศส - เมืองช็องเบรี - เข้าชมปราสาทช็องเบรี - ถ่ายรูปกับลานน้ำพุช้าง - ถ่ายรูปมหาวิหารแห่งช็องเบรี - เมืองเกรอน็อบ
เมืองเกรอน็อบ - ชมสวน Jadin de Ville - เมืองวาล็องส์ - ฌองป์ เดอ มาร์ส - แวะถ่ายรูปกับมหาวิหารแห่งวาล็องส์ - เมืองลียง
เพลซ เดอ เตอรัว - ถ่ายรูปอาคารศาลากลางเมืองลียง - ถ่ายรูปกับโรงละครโอเปร่า - โบสถ์แซง นิเช่ - ชมมหาวิหารเซนต์จอห์น - เมืองแซ็ง เอเตียน - จัตุรัสชอง ชัวเรส - ถ่ายรูปกับโบสถ์เซนต์ ชาร์ลส์ - เมืองแกลร์ม็งต์ แฟร์รองด์
จัตุรัสโฌด - อนุสาวรีย์เวอร์ซินเกโทริก - ถ่ายรูปอาคารที่ว่าการอำเภอปุย เดอ โดม - มหาวิหาร นอเทรอดามแห่งแกลร์ม็งต์ แฟร์รองด์ - เมืองบรูเย่ อลิฌองป์ - เข้าชมอารามสงฆ์นัวแลค - เมืองบูร์ช - ชมมหาวิหารบูร์ช
แวะถ่ายรูปความงดงามของบ้านครึ่งไม้ - ฌาคส์ เคอ พาเลซ - เมืองออร์เลอ็องส์ - เข้าชมพระราชวังช็องบอร์ - เมืองปารีส
เข้าชมพระราชวังฟงแตนโบล - ถ่ายรูปภายนอกพิพิธภัณฑ์แห่งราชกิจจานุเบกษา - ช้อปปิ้งเอาท์เลตขนาดใหญ่ La Velle Village Outlet - ถนนชองป์ส เอลิเซ่ส์
จตุรัสทรอคาเดโร - ถ่ายรูปหอไอเฟล - สนามบินชาลส์เดอโกว์ กรุงปารีส ฝรั่งเศส
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
16
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
TG/OS-การบินไทย/ออสเตรียนแอร์

ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAJ6-TGxOS-BAVARIA8D(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG/OS-การบินไทย/ออสเตรียนแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
8-15 APR 18 (บิน TG)
4-11 MAY 18 (บิน TG)
9-16 / 11-18 APR 18 (บิน OS)
ราคา/ท่าน :
72,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,000 บาท
69,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/69,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - เส้นทางโรแมนติกแห่งยุโรป บาวาเรีย - ทิโรล - สวิส : เข้าชมมหาวิหารเมลค์ - ห้องสมุดแห่งสำนักสงฆ์เมลค์ - จตุรัสกลางเฮาพท์พลัทซ์ - มหาวิหารเก่า Postlingberg Church - ถ่ายรูปกับสวนมิราเบล - เมืองฮอล์สตรัท - นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาคิทส์สไตน์ฮอร์น - น้ำตกคริมเมิล - ชมโกลเด้นรูฟ - สวารอฟสกี้ คริสตัลเวิร์ด - จัตุรัสมาเรียน - ถ่ายรูปกับโบสถ์ เซ็นต์ปีเตอร์ - ถ่ายรูปวิหารแห่งเซนต์ลอเรนซ์ - ถ่ายรูปปราสาทฟริดริชซาเฟิน - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ (อัตรานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินเวียนนา ออสเตรีย - โบสถ์แห่งเซนต์ชาร์ลส์ - ถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภา - ถ่ายรูปกับพระราชวังฮอฟบวร์ก - เมืองเมลค์ - เข้าชมมหาวิหารเมลค์ - ห้องสมุดแห่งสำนักสงฆ์เมลค์ - เมืองลินซ์
เมืองลินซ์ - จตุรัสกลางเฮาพท์พลัทซ์ - มหาวิหารเก่า Postlingberg Church - เมืองซาลส์บวร์ก - ถ่ายรูปกับสวนมิราเบล - บ้านโมสาร์ท - เมืองฮอล์สตรัท - เมืองเซ็นต์วูลฟ์กัง
เมืองเซลแอมซี - เมืองคาปรุน - นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาคิทส์สไตน์ฮอร์น - น้ำตกคริมเมิล - เมืองอินซ์บรูค - ชมโกลเด้นรูฟ
สวารอฟสกี้ คริสตัลเวิร์ด - เมืองมิวนิค - จัตุรัสคาลส์พลัตซ์ - ประตูคาลส์ทอร์ - จัตุรัสมาเรียน - ถ่ายรูปกับโบสถ์ เซ็นต์ปีเตอร์
เมืองเคมเท่น - ถ่ายรูปวิหารแห่งเซนต์ลอเรนซ์ - เมืองฟริดริชซาเฟิน - ถ่ายรูปปราสาทฟริดริชซาเฟิน - ถ่ายรูปโบสถ์เซ็นต์นิโคลัส
จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - ถ่ายรูปกับ โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - สนามบินซูริค (หากบิน OS จาก สนามบินซูริค - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินเวียนนา)
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
17
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAJ6-TK-GRAND-BALKAN10D(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
8-17 APR 18
ราคา/ท่าน :
73,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
71,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/71,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - บอลข่าน แอลเบเนีย - โคโซโว - มาซิโดเนีย - อิตาลี : ถ่ายรูปกับสุเหร่าสีน้ำเงิน - โบสถ์เซนต์โซเฟีย - วิหารซานนิโคลัส - ถนนคนเดิน - โรงละครเอมฟิเธียเตอร์ - มัสยิดแมดฮี - จัตุรัสสแกนเดอเบก - มัสยิดเอทเฮม เบย์ - เข้าชมปราสาทแห่งครูเปีย - มัสยิดสินาน ปาชา - โบสถ์แม่พระ (มรดกโลก) - เข้าชมมัสยิดบารัคคิ ซามเมีย - จัตุรัสสแกนเดนเบกแห่งกรุงพริซตินา - อนุสาวรีย์อเล็กซานเดอร์มหาราช - พิพิธภัณฑ์โบราณสถานแห่งชาติ - หมู่บ้านกาดิเม - มัสยิดคาร์ชิ - เมืองโบราณเฮียราคลี ลินเคสทิส - โบสถ์เซนต์โจวาน คานิโอ - อารามเซนต์นาอูม - ชมเมืองเก่าในเขตมันกาเล็ม - ปราสาทเบรัท - พิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์แห่งชาติ - ขึ้นเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาดัจติ / ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินอิสตันบูล - แวะเที่ยวตุรกี พาชมฮิปโปโดรม - ถ่ายรูปกับสุเหร่าสีน้ำเงิน - โบสถ์เซนต์โซเฟีย - สนามบินอิสตันบูล - สนามบินบารี, อิตาลี - บารี - ป้อมปราการประจำเมือง - วิหารซานนิโคลัส - ถนนคนเดิน - เชคอินขึ้นเรือVenturist Ferry - อิสระพักผ่อนบน 1 คืน
เรือเทียบท่าดูร์เรส, แอลเบเนีย - ดูร์เรส - ถ่ายรูปกับเวเนเชียน ทาวเวอร์ - โรงละครเอมฟิเธียเตอร์ - มัสยิดแมดฮี - อนุสาวรีย์กลุ่มต่อต้านชาวแอลเบเนีย - เมืองติรานา - จัตุรัสสแกนเดอเบก - ถ่ายรูปกับหอคอยนาฬิกา - สวนรีเนีย - มัสยิดเอทเฮม เบย์
ครูเปีย - เข้าชมปราสาทแห่งครูเปีย - เมืองพริซเรน - มัสยิดสินาน ปาชา - โบสถ์แม่พระ (มรดกโลก)
เมืองเพค - อารามดิคานิท - เข้าชมมัสยิดบารัคคิ ซามเมีย - เมืองพริซตินา - จัตุรัสสแกนเดนเบกแห่งกรุงพริซตินา
เมืองสโคเปีย - จัตุรัสมาซิโดเนีย - อนุสาวรีย์อเล็กซานเดอร์มหาราช - ถ่ายรูปประตูชัยแห่งมาซิโดเนีย - พิพิธภัณฑ์โบราณสถานแห่งชาติ - อนุสรณ์สถานของแม่พระเทเรซา - สะพานหิน - หมู่บ้านกาดิเม - เมืองสโคเปีย
เมืองพรีเลป - จัตุรัสใจกลางเมือง - หอนาฬิกา - มัสยิดคาร์ชิ - เมืองบิโตลา - เมืองโบราณเฮียราคลี ลินเคสทิส - เมืองโอครีด
เมืองโอครีด - โบสถ์เซนต์โจวาน คานิโอ - อารามเซนต์นาอูม - เมืองเบรัท - ชมเมืองเก่าในเขตมันกาเล็ม - ปราสาทเบรัท - ป้อมปราการเบรัท - ถ่ายรูปกับมัสยิดใหญ่ - สะพานโกริชา
กรุงติรานา - พิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์แห่งชาติ - ถ่ายรูปกับบ้านเอนเวอร์ ฮอกซ์ฮา - ถ่ายรูปกับสะพานแทนเนอร์ - ขึ้นเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาดัจติ - สนามบินติรานา
แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงอิสตันบูล - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
18
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
EK/AY-เอมิเรตส์แอร์ไลน์/ฟินน์แอร์

ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAK0-AY-GRAND-PL10D(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK/AY-เอมิเรตส์แอร์ไลน์/ฟินน์แอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
22FEB-2MAR
22-31 MAR
29APR-8MAY 18
ราคา/ท่าน :
69,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
67,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/65,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - แกรนด์ โปแลนด์ (บินเข้ากดังส์ - บินออกวอร์ซอว์) : เข้าชมปราสาทมัลบอร์ก - ย่านเมืองเก่า โทรุน - เมืองคราคูฟ (มรดกโลก) - ค่ายกักกันเอาสช์วิตช์ - เหมืองเกลือ - ตลาดนัดรีเน็ค โกลนี่ - เข้าชมปราสาทวาเวล - เข้าชมมหาวิหารวาเวล - เที่ยวชมย่านจตุรัสเมืองเก่า - เข้าชมปราสาทลับบลิน - ห้างสรรพสินค้า Zalote Tarasy - เข้าชมพระราชวังลาเซียนสกี้ - ย่านเมืองเก่าวอร์ซอว์ (มรดกโลก) - เข้าชมพระราชวังหลวง - ถ่ายรูปกับ พระราชวังวิลานอฟ (รวมทิปหัวหน้าทัวร์ และคนขับรถแล้ว / ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่อง กรุงเฮลซิงกิ (ฟินแลนด์) - สนามบินเมืองกดังส์ (โปแลนด์) - โบสถ์เซนต์แม่รี่ - เมืองมัลบอร์ก - เข้าชมปราสาทมัลบอร์ก - เมืองกดังส์
เมืองโทรุน - ย่านเมืองเก่า - ถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมือง - ถ่ายรูปคู่ Cathedral St. John the Baptist and John the Evangelist - ถ่ายรูปคู่บ้านของนิโคลัส โคเปอร์นิคัส - เมืองพอซนัน
จัตุรัสใจกลางเมืองเก่า - ถ่ายรูปแกรนด์เธียเตอร์ - ถ่ายรูปปราสาทอิมพีเรียล - เมืองวรอตสวัฟ - ถ่ายรูปกับมหาวิทยาลัยวรอตสวัฟ - เมืองคราคูฟ (มรดกโลก)
ค่ายกักกันเอาสช์วิตช์ - เหมืองเกลือ
ชมเมืองคราคูฟ - ตลาดนัดรีเน็ค โกลนี่ - โบสถ์เซนต์แมรี - เข้าชมปราสาทวาเวล - เข้าชมมหาวิหารวาเวล - เมืองเซสซอว์ - เที่ยวชมย่านจตุรัสเมืองเก่า
เมืองลับบลิน - ย่านเมืองเก่า - ถ่ายรูปกับ Krakow Gate - เข้าชมปราสาทลับบลิน - เมืองวอร์ซอว์ - ห้างสรรพสินค้า Zalote Tarasy
เข้าชมพระราชวังลาเซียนสกี้ - ย่านเมืองเก่าวอร์ซอว์ (มรดกโลก) - ย่านตลาดเก่า - ถ่ายรูปกับวิหารเซนต์จอห์น - เข้าชมพระราชวังหลวง
ถ่ายรูปกับ พระราชวังวิลานอฟ - สนามบินวอร์ซอว์ - แวะเปลี่ยนเครื่อง กรุงเฮลซิงกิ (ฟินแลนด์)
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
19
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
EK/AY-เอมิเรตส์แอร์ไลน์/ฟินน์แอร์

ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAK0-AY-GRAND-PL10D(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK/AY-เอมิเรตส์แอร์ไลน์/ฟินน์แอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
12-21 APR 18
ราคา/ท่าน :
74,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 111,000 บาท
72,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/70,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - แกรนด์ โปแลนด์ (บินเข้ากดังส์ - บินออกวอร์ซอว์) : เข้าชมปราสาทมัลบอร์ก - ย่านเมืองเก่า โทรุน - เมืองคราคูฟ (มรดกโลก) - ค่ายกักกันเอาสช์วิตช์ - เหมืองเกลือ - ตลาดนัดรีเน็ค โกลนี่ - เข้าชมปราสาทวาเวล - เข้าชมมหาวิหารวาเวล - เที่ยวชมย่านจตุรัสเมืองเก่า - เข้าชมปราสาทลับบลิน - ห้างสรรพสินค้า Zalote Tarasy - เข้าชมพระราชวังลาเซียนสกี้ - ย่านเมืองเก่าวอร์ซอว์ (มรดกโลก) - เข้าชมพระราชวังหลวง - ถ่ายรูปกับ พระราชวังวิลานอฟ (รวมทิปหัวหน้าทัวร์ และคนขับรถแล้ว / ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่อง กรุงเฮลซิงกิ (ฟินแลนด์) - สนามบินเมืองกดังส์ (โปแลนด์) - โบสถ์เซนต์แม่รี่ - เมืองมัลบอร์ก - เข้าชมปราสาทมัลบอร์ก - เมืองกดังส์
เมืองโทรุน - ย่านเมืองเก่า - ถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมือง - ถ่ายรูปคู่ Cathedral St. John the Baptist and John the Evangelist - ถ่ายรูปคู่บ้านของนิโคลัส โคเปอร์นิคัส - เมืองพอซนัน
จัตุรัสใจกลางเมืองเก่า - ถ่ายรูปแกรนด์เธียเตอร์ - ถ่ายรูปปราสาทอิมพีเรียล - เมืองวรอตสวัฟ - ถ่ายรูปกับมหาวิทยาลัยวรอตสวัฟ - เมืองคราคูฟ (มรดกโลก)
ค่ายกักกันเอาสช์วิตช์ - เหมืองเกลือ
ชมเมืองคราคูฟ - ตลาดนัดรีเน็ค โกลนี่ - โบสถ์เซนต์แมรี - เข้าชมปราสาทวาเวล - เข้าชมมหาวิหารวาเวล - เมืองเซสซอว์ - เที่ยวชมย่านจตุรัสเมืองเก่า
เมืองลับบลิน - ย่านเมืองเก่า - ถ่ายรูปกับ Krakow Gate - เข้าชมปราสาทลับบลิน - เมืองวอร์ซอว์ - ห้างสรรพสินค้า Zalote Tarasy
เข้าชมพระราชวังลาเซียนสกี้ - ย่านเมืองเก่าวอร์ซอว์ (มรดกโลก) - ย่านตลาดเก่า - ถ่ายรูปกับวิหารเซนต์จอห์น - เข้าชมพระราชวังหลวง
ถ่ายรูปกับ พระราชวังวิลานอฟ - สนามบินวอร์ซอว์ - แวะเปลี่ยนเครื่อง กรุงเฮลซิงกิ (ฟินแลนด์)
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
20
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
ออสเตรียนแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : OS-ออสเตรียนแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
9-16 / 11-18 APR 18
ราคา/ท่าน :
79,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,000 บาท
75,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/75,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - ออสเตรีย - สวิส (ขึ้น 2 เขา) : ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ ชมยอดเขาปิสแนร์ - พิชิตยอดเขาจุงเฟรา Top of Europe - โบสถ์แห่งเซนต์ชาร์ลส์ - ถ่ายรูป พระราชวังฮอฟบวร์ก - The Designer Outlet Parndorf - จตุรัสกลางเฮาพท์พลัทซ์ - มหาวิหารเก่าพอสลินเบิร์ค - เมืองเซนต์วูลฟ์กัง - เมืองฮอล์สตรัท - ถ่ายรูปสวนมิราเบล - บ้านโมสาร์ท - หลังคาทองคำ - สวารอฟสกี้ คริสตัลเวิร์ด - เซนต์มอริทซ์เลค - ถ่ายรูปสะพานไม้ชาเพล - นาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - ช้อปปิ้งบานโฮฟซตราสเซอ (ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น แต่รวมทิปทุกอย่างแล้ว)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินเวียนนา - เข้าชมโบสถ์แห่งเซนต์ชาร์ลส์ - ถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภา - ถ่ายรูปกับพระราชวังฮอฟบวร์ก - The Designer Outlet Parndorf - ถนนคาร์ทเน่อร์
เมืองลินซ์ - จตุรัสกลางเฮาพท์พลัทซ์ - มหาวิหารเก่าพอสลินเบิร์ค - เมืองเซนต์วูลฟ์กัง - เมืองฮอล์สตรัท - เมืองซาลส์บวร์ก
ถ่ายรูป สวนมิราเบล - บ้านโมสาร์ท - เมืองอินซ์บรูค - หลังคาทองคำ - สวารอฟสกี้ คริสตัลเวิร์ด - เมืองดาโวส
เมืองเซ็นต์ มอริทซ์ - เซนต์มอริทซ์เลค - จตุรัสพลาซาดาสโกวล่า - ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ ชมยอดเขาปิสแนร์ - เมืองอินเตอร์ลาเก้น
เมืองกรินเดอวาล - ยอดเขาจุงเฟรา - เมืองลูเซิร์น - ถ่ายรูป สะพานไม้ชาเพล - อนุสาวรีย์รูปสิงโตหิน
กรุงเบิร์น - บ่อหมีสีน้ำตาล - นาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม - โบสถ์ Munster - เมืองซูริค - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - ถ่ายรูปกับ โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - ช้อปปิ้งบานโฮฟซตราสเซอ - สนามบินซูริค - แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงเวียนนา
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
21
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAP0-PKG7N-SYMPHONY-APR(A)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
14-21 / 21-28 APR 18
ราคา/ท่าน :
53,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
53,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/53,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - แพ็คเกจล่องเรือสำราญ รอยัล แคริบเบี้ยน ซิมโฟนี่ ออฟ เดอะ ซีส์ Cruise Only : เส้นทาง บาร์เซโลนา สเปน - ปัลมาเดอมายอร์ก้า สเปน - โพรวองซ์ มาร์แซย์ ฝรั่งเศส - ฟลอเรนซ์ ปิซ่า อิตาลี - โรม อิตาลี - เนเปิลส์ - บาร์เซโลนา สเปน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป กลับ) / พักบนเรือ ห้อง Balcony ระเบียงวิว Boardwalk

อิสระเดินทางเอง - สนามบินบาร์เซโลนา - ท่าเรือ Barcelona D’ Adossat Terminal (ห่างจากสนามบินฯ 10 ไมล์ หรือใช้เวลาเดินทางด้วยรถสาธารณะ ประมาณ 40 นาที ถึงท่าเรือ) - เชคอินขึ้นเรือสำราญ ใหญ่ที่สุดในโลกลำใหม่ล่าสุดของ Royal Caribbean “Symphony of the SEAs" - อิสระพักผ่อนบนเรือ
เรือเทียบท่า ท่าเรือปัลมา เดอ มายอร์กา - อิสระเดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามอัตราค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
เรือเทียบท่า มาร์แซย์ ฝรั่งเศส (โพรวองซ์) ประเทศฝรั่งเศส - อิสระเดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามอัตราค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
เรือเทียบท่า ฟลอเรนซ์ ปิซ่า อิตาลี - อิสระเดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามอัตราค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
เรือเทียบท่า โรม อิตาลี - อิสระเดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามอัตราค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
เรือเทียบท่า เนเปิลส์ (คาปรี) อิตาลี - อิสระเดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามอัตราค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
At Sea อิสระพักผ่อนบนเรือ ตลอดวัน สนุกกับกิจกรรมต่างๆ เช่น บาร์และเลาจน์, ชมโชว์พิเศษ, ว่ายน้ำ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอล์ฟ, สปาฯ)
อำลาเรือสำราญ จอดเทียบท่า บาร์เซโลนา, สเปน - อิสระเดินทางกลับประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ
22
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAP0-PKG7N-SYMPHONY-APR(B)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
14-21 / 21-28 APR 18
ราคา/ท่าน :
63,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
63,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/63,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - แพ็คเกจล่องเรือสำราญ รอยัล แคริบเบี้ยน ซิมโฟนี่ ออฟ เดอะ ซีส์ Cruise Only : เส้นทาง บาร์เซโลนา สเปน - ปัลมาเดอมายอร์ก้า สเปน - โพรวองซ์ มาร์แซย์ ฝรั่งเศส - ฟลอเรนซ์ ปิซ่า อิตาลี - โรม อิตาลี - เนเปิลส์ - บาร์เซโลนา สเปน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป กลับ) / พักบนเรือ ห้อง Balcony ระเบียงวิวทะเล

อิสระเดินทางเอง - สนามบินบาร์เซโลนา - ท่าเรือ Barcelona D’ Adossat Terminal (ห่างจากสนามบินฯ 10 ไมล์ หรือใช้เวลาเดินทางด้วยรถสาธารณะ ประมาณ 40 นาที ถึงท่าเรือ) - เชคอินขึ้นเรือสำราญ ใหญ่ที่สุดในโลกลำใหม่ล่าสุดของ Royal Caribbean “Symphony of the SEAs" - อิสระพักผ่อนบนเรือ
เรือเทียบท่า ท่าเรือปัลมา เดอ มายอร์กา - อิสระเดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามอัตราค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
เรือเทียบท่า มาร์แซย์ ฝรั่งเศส (โพรวองซ์) ประเทศฝรั่งเศส - อิสระเดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามอัตราค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
เรือเทียบท่า ฟลอเรนซ์ ปิซ่า อิตาลี - อิสระเดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามอัตราค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
เรือเทียบท่า โรม อิตาลี - อิสระเดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามอัตราค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
เรือเทียบท่า เนเปิลส์ (คาปรี) อิตาลี - อิสระเดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามอัตราค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
At Sea อิสระพักผ่อนบนเรือ ตลอดวัน สนุกกับกิจกรรมต่างๆ เช่น บาร์และเลาจน์, ชมโชว์พิเศษ, ว่ายน้ำ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอล์ฟ, สปาฯ)
อำลาเรือสำราญ จอดเทียบท่า บาร์เซโลนา, สเปน - อิสระเดินทางกลับประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ
23
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAJ6-TK-SYMPHONY10D(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
6-15 / 13-22 APR 18
ราคา/ท่าน :
115,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 45,000 บาท
111,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/111,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน รอยัล แคริบเบี้ยน ซิมโฟนี่ ออฟ เดอะ ซีส์ พักห้อง Central Park View Balcony 7 คืน : บาร์เซโลนา - ปัลมาเดอมายอร์ก้า - ซี นองค์ (ชมทุ่งลาเวนเดอร์) - ซาลง เดอ โพรวองซ์ - คาร์ราร่ามาซซา - ซาร์ซาน่า - วิเตอร์โบ - โบมาร์โซ - แตร์นี - กาแซร์ตา - อเวลลิโน่ - บาร์เซโลนา / รวมพาเที่ยวทุกประเทศ - รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น - รวมทิปทุกอย่างแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงอิสตันบูล, ตุรกี - สนามบินบาร์เซโลนา - เข้าชมมหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์ - เชคอินขึ้นเรือสำราญ ใหญ่ที่สุดในโลกลำใหม่ล่าสุดของ Royal Caribbean “Symphony of the SEAs" - อิสระพักผ่อนบนเรือ
เรือเทียบท่า ท่าเรือปัลมา เดอ มายอร์กา - ถ้ำแดรค - มหาวิหารเลอซู - ชมความงดงามในมหาวิหารแห่งปัลมา - กลับขึ้นเรือสำราญ อิสระพักผ่อน
เรือเทียบท่า มาร์กเซย์ (โพรวองซ์) ประเทศฝรั่งเศส - ซาลง เดอ โพรวองซ์ - ชมเมืองเก่า - จัตุรัส Crousillat - ศาลาว่าการประจำเมือง - แวะถ่ายรูปกับป้อมปราการ Chateau de l'Emperi - เมืองซีนองค์ - ชมทุ่งลาเวนเดอร์ - กลับขึ้นเรือสำราญ
เรือเทียบท่า เมืองลา สเปเซีย - เมืองซาร์ซาน่า - เข้าชมป้อมปราการซาร์ซาเนลโล่ - ถ่ายรูปกับโบสถ์ซาร์ซาน่า - เมืองคาร์ราร่า มาซซ่า - เข้าชมดูโอโมแห่งคาร์ราร่า - ชมตัวเมืองเก่าแห่งแคว้นทัชคานี - เข้าชมปราสาทมาลาสปินา - กลับขึ้นเรือสำราญ อิสระพักผ่อน
เรือเทียบท่า เมืองวิเตอร์โบ - เข้าชมพระราชวังโป๊ป - เมืองโบมาร์โซ - เมืองแตร์นี - เข้าชมมหาวิหารนักบุญวาเลนไทน์ - ถ่ายรูปกับโบสถ์แตร์นี - กลับขึ้นเรือสำราญ อิสระพักผ่อน
เรือเทียบท่า เมืองกาแซร์ตา - เข้าชมพระราชวังกาแซร์ตา (มรดกโลก) - เมืองอเวลลิโน่ - ชมจัตุรัสปราสาท - ชมน้ำพุแห่งเบลเลโรฟอน - ถ่ายรูปกับหอนาฬิกาโบราณ - กลับขึ้นเรือสำราญ อิสระพักผ่อน
At Sea อิสระพักผ่อนบนเรือ ตลอดวัน สนุกกับกิจกรรมต่างๆ เช่น บาร์และเลาจน์, ชมโชว์พิเศษ, ว่ายน้ำ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอล์ฟ, สปาฯ)
อำลาเรือสำราญ จอเทียบท่า บาร์เซโลนา, สเปน - เข้าชมพิพิธภัณฑ์ปีกัสโซ - ช้อปปิ้งถนนลารัมบลา - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม Passeig de Gracia - สนามบินบาร์เซโลนา - เดินทางกลับ
แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงอิสตันบูล, ตุรกี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
24
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAJ6-TK-MSC-MERAVIGLIA-MXP
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
7-16 APR 18
ราคา/ท่าน :
89,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 30,000 บาท
85,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/85,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เอ็มเอสซี เมอร์ราวิเกีย พักห้องไม่มีหน้าต่าง Inside 7 คืน : มิลาน - ปาเวีย - เจนัว - โรม - ปาแลร์โม (ซิซิลี) - วัลเลตตา (มอลต้า) - เมดิน่า - บาร์เซโลนา - ซาลง เดอโพรวองซ์ / ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงอิสตันบูล, ตุรกี - เมืองปาเวีย - มหาวิหารแห่งปาเวีย - เมืองเจนัว - ถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์ของคริสโตเฟอร์ โคลัมบัส - เชคอินขึ้นเรือสำราญ MSC Meraviglia - อิสระพักผ่อนบนเรือ
เรือเทียบท่า ชิวิคตาเวคเคีย, อิตาลี - กรุงโรม - เข้าชม พิพิธภัณฑ์โดเรียพามพิลิช - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - กลับขึ้นเรือสำราญ อิสระพักผ่อน
เรือเทียบท่า เมืองปาร์แลโม่ - เกาะซิซิลี, อิตาลี - เข้าชม Monreale Duomo - ถ่ายรูป Palazzo dei Normanni - ถ่ายรูปโบสถ์ Cappella Palatina - น้ำพุ Fontana della Vergogna - กลับขึ้นเรือสำราญ
เรือเทียบท่า เมืองวัลเลตตา, มอลต้า - เมืองเมดิน่า - ถ่ายรูปวิหารเซนต์ปอล - แวะถ่ายรูปพระราชวัง Palazzo Santa Sofia - อ่าว Grand Harbor - สวนบารัคคา - อาคาร Auberge De Castille - กลับขึ้นเรือสำราญ อิสระพักผ่อน
อิสระพักผ่อนบนเรือ ตลอดวัน สนุกกับกิจกรรมต่างๆ เช่น ว่ายน้ำ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอล์ฟ, สปาฯ)
เรือเทียบท่า บาร์เซโลนา, สเปน - สวนสาธารณะกูเอล - ปาฏิมากรรม มังกรโมเสก - ถ่ายรูป มหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์ - ถนนลารัมบลา - ช้อปปิ้ง Passeig de gracia - กลับขึ้นเรือสำราญ
เรือเทียบท่า มาร์กเซย์, ฝรั่งเศส - เมืองเก่าซาลง เดอ โพรวองซ์ - ถ่ายรูปป้อมปราการ Chateau de l'Emperi - เข้าชมโบสถ์นอเทรอดาม เดอลาการ์ด - กลับขึ้นเรือสำราญ - ร่วมงาน Gala Dinner
อำลาเรือสำราญ จอดเทียบท่า เจนัว, อิตาลี - Serravalle Shopping Outlet - ถ่ายรูป มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - สนามบินมิลาน - เดินทางกลับ
แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงอิสตันบูล, ตุรกี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
รายการที่ 1 ถึง 24
จากทั้งหมด 68 รายการ
Next Last
แพคเกจทัวร์จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2561 / 2018,
   โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปเดือนเมษายน 2561 / 2018
   และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
    กานต์แอร์
ผู้สนับสนุน
 Name Card & Printings
 ThailandKohChang.net (Hotel)
โปรแกรมเสริม
 Adobe Acrobat Reader
ทัวร์ยุโรปเดือนธันวาคม 2560
ทัวร์ยุโรปเดือนมกราคม 2561
ทัวร์ยุโรปเดือนกุมภาพันธ์ 2561
ทัวร์ยุโรปเดือนมีนาคม 2561
ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2561
ทัวร์ยุโรปเดือนพฤษภาคม 2561
ทัวร์ยุโรปเดือนมิถุนายน 2561
ทัวร์ยุโรปเดือนกรกฎาคม 2561
ทัวร์ยุโรปเดือนสิงหาคม 2561
ทัวร์ยุโรปเดือนกันยายน 2561
ทัวร์ยุโรปเดือนตุลาคม 2561
ทัวร์ยุโรปเดือนพฤศจิกายน 2561
ทัวร์ทัวร์จีน
ทัวร์ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ทัวร์เกาหลีราคาถูก
ทัวร์ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก
ทัวร์ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ทัวร์อินเดีย
ทัวร์เนปาล
ทัวร์ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ทัวร์มัลดีฟส์
  แพคเกจมัลดีฟส์
ทัวร์ทัวร์ลาว
ทัวร์ทัวร์ลาวราคาถูก
ทัวร์ทัวร์พม่า
ทัวร์ทัวร์ฟิลิปินส์
ทัวร์ทัวร์ภูฏาน / ทัวร์ภูฐาน
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรปราคาถูก
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ทัวร์อิตาลี
ทัวร์ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ทัวร์อเมริกา
ทัวร์ทัวร์แคนาดา
ทัวร์ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์ทัวร์อียิปต์
ทัวร์ทัวร์ดูไบ
ทัวร์ทัวร์จอร์แดน
ทัวร์ทัวร์อิหร่าน
ทัวร์ทัวร์ตุรกี
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | เรือสำราญ | รถเช่า | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004-2017 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794