Call Now: 0 2116 6395 Tel: 085 364 2449 สอบถามผ่าน Facebook มือถือคลิกโทร 0 2116 6395 TH|EN
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
สอบถามผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
@1
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรป

รหัสทัวร์ : THAAJ6-TK-IT-HR-SI-ME10D(-3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
26DEC17-4JAN18
ราคา/ท่าน :
79,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
77,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/75,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
@2
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
AF/KLM-แอร์ฟรานซ์/รอยัลดัชแอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรป

รหัสทัวร์ : THAAK0-AF-KL-GRAND-BENELUX8D(-1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : AF/KLM-แอร์ฟรานซ์/รอยัลดัชแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
28DEC17-4JAN18
ราคา/ท่าน :
64,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
62,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/60,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
@3
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
การบินไทย

ทัวร์ยุโรป

รหัสทัวร์ : THAAB2-TG-EUR-FCO001(-3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
28DEC17-6JAN18
ราคา/ท่าน :
96,500 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,900 บาท
96,500 บาท(เด็กเสริมเตียง)/96,500 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
@4
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
การบินไทย

ทัวร์ยุโรป

รหัสทัวร์ : THAAB2-TG-EUR-FCO001(-2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
26DEC17-4JAN18
ราคา/ท่าน :
96,500 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,900 บาท
96,500 บาท(เด็กเสริมเตียง)/96,500 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
 แพคเกจทัวร์เดือนมีนาคม 2561 / 2018 จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  
  ทัวร์ต่างประเทศเดือนมีนาคม 2561 / 2018
 ค้นหาและจองแพคเกจทัวร์ (โปรแกรมทัวร์):
รูปแบบ:
กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์
จุดหมายปลายทาง:
ช่วงเดือน:
ราคา/ท่าน (บาท):
ทริปพิเศษ:
คำที่ต้องการค้นหา:
 
รายการที่ 1 ถึง 24
จากทั้งหมด 55 รายการ
Next Last
 

ทัวร์ยุโรปเดือนมีนาคม 2561 / 2018 | เที่ยวยุโรปเดือนมีนาคม 2561 / 2018

1
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรปเดือนมีนาคม 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAS3-EK-NORTHERN-EUR02(3)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2561 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
17-25 FEB 18
3-11 MAR 18
5-13 MAY 18
ราคา/ท่าน :
79,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
79,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/79,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - ยุโรปเหนือ เชค - เยอรมนี : เข้าชม ปราสาทปราก - ย่านเมืองเก่ากรุงปราก - เมืองคาโลวี วารี - เก็บภาพปราสาทโบราณ อัลเบรคสบูร์ก - พระราชวังซ็องซูซี - กำแพงเบอร์ลิน - เมืองฮัมบูร์ก - ล่องเรือชมแม่น้ำเอลเบอ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ - กรุงปราก - ช้อปปิ้งย่านเมืองเก่า
กรุงปราก - เข้าชม ปราสาทปราก - ย่านเมืองเก่ากรุงปราก - นาฬิกาดาราศาสตร์
เมืองคาโลวี วารี - สำรวจและชิมน้ำแร่ธรรมชาติ 3 จุด
เมืองเดรสเด้น - โบสถ์เฟราเอ่น - ไมส์เซน - เก็บภาพปราสาทโบราณ อัลเบรคสบูร์ก - กรุงเบอร์ลิน
พอตดัม - พระราชวังซ็องซูซี - กำแพงเบอร์ลิน - เบอร์ลินโดม
เมืองเบรเมน - จัตุรัสกลางเมือง - เมืองฮัมบูร์ก
เมืองฮัมบูร์ก - อาคารชีลีเฮ้าส์ - ล่องเรือชมแม่น้ำเอลเบอ - ช้อปปิ้งย่านถนนคนเดินนอยเออร์วอล - สนามบินฮัมบูร์ก - เดินทางกลับ
แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
2
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรปเดือนมีนาคม 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAS3-EK-IT-CH-FR10(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 11 วัน 8 คืน
วันที่เดินทาง :
16-26 FEB 18
1-11 MAR 18
4-14 MAY 18
ราคา/ท่าน :
101,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
101,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/101,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - อิตาลี - สวิส - ฝรั่งเศส : โคลอสเซียม - พิพิธภัณฑ์วาติกัน - หอเอนแห่งเมืองปิซ่า - จัตุรัสซานมาร์โค - นั่งรถไฟสู่ตัวเมืองเซอร์แมท - ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ ชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น - พระราชวังแวร์ซายส์ - ปารีส - ล่องเรือชมบรรยากาศของแม่น้ำแซน - หอไอเฟล - ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยต

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ - สนามบินลีโอนาโด ดาวินชี, กรุงโรม - โคลอสเซียม - โรมันฟอรั่ม - จัตุรัสเวเนเซีย - น้ำพุเทรวี - บันไดสเปน
พิพิธภัณฑ์วาติกัน - เมืองปิซ่า - หอเอนแห่งเมืองปิซ่า
เมืองเมสเตร - เกาะเวนิส - จัตุรัสซานมาร์โค - มหาวิหารเซนต์มาร์ก - เครื่องแก้วมูราโน่ - เมสเตร
มิลาน - เมืองทาซ - นั่งรถไฟสู่ตัวเมืองเซอร์แมท
ชมเมืองเซอร์แมท - ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ ชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
เมืองมองเทรอซ์ - เมืองดีฌง
ปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - ปารีส - ล่องเรือชมบรรยากาศของแม่น้ำแซน
ชมเมืองปารีส - ประตูชัย - หอไอเฟล - ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยต
สนามบินชาร์ล เดอโกล - แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
3
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
อีวีเอ แอร์

ทัวร์ยุโรปเดือนมีนาคม 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAB2-BR-EUR-CDG001
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BR-อีวีเอ แอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
28MAR-4APR 18
ราคา/ท่าน :
59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,500 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - ฝรั่งเศส - เบลเยี่ยม - เนเธอร์แลนด์ : เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ - เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ - ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม - เข้าชมเทศกาลดอกไม้ที่สวนเคอเคนฮอฟ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องที่ไทเป - สนามบินชาร์ล เดอ โกลด์ - มหานครปารีส - จัตุรัสคองคอร์ด - ถนนชองป์เอลิเซ่ - ประตูชัยนโปเลียน - ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับกับหอไอเฟล - ล่องเรือบาโตมุช - Duty Free Shop - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
เมืองแวร์ซายส์ - พระราชวังแวร์ซายส์ - เมืองลิลล์ - ย่านแกรนด์เพลส - อาคารหอการค้า - มหาวิหารแห่งลิล
เมืองเกนต์ - ปราสาทท่านเคานต์ - กรุง บรัสเซลส์ - อนุสรณ์อะโตเมี่ยม - จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ - ถ่ายรูปกับเมเนเก้นพีส - เมืองแอนต์เวิร์ป
แอนต์เวิร์ป - Mcarthurglen Designer Outlet Roermond - เมืองอูเทรคท์
หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม - เทศกาลดอกไม้ที่สวนเคอเคนฮอฟ - กรุงอัมสเตอดัม - จัตุรัสดัมสแควร์
ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันสอนการเจียระไนเพชร - หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ - สนามบินสคิปโพล
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
4
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรปเดือนมีนาคม 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAB2-EK-EUR-CDG002(2)
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
23-30 MAR 18
ราคา/ท่าน :
53,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,500 บาท
53,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/53,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - ฝรั่งเศส - เบลเยี่ยม - ลักเซมเบิร์ก - เยอรมนี - เนเธอร์แลนด์ : เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ - เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ - มหาวิหารโคโลญ - ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินชาร์ล เดอ โกลด์ - มหานครปารีส - จัตุรัสคองคอร์ด - ถนนชองป์เอลิเซ่ - ถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน - ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับกับหอไอเฟล - มหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส - ล่องเรือบาโตมุช
เมืองแวร์ซายส์ - พระราชวังแวร์ซายส์ - พิพิธภัณฑ์น้ำหอม - ร้านค้าปลอดภาษี - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
บรัสเซลส์ - อนุสรณ์อะโตเมี่ยม - จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ - เมเนเก้นพีส
บรัสเซลส์ - ลักเซมเบิร์ก - โคโลญ
โคโลญ - ถ่ายรูปกับมหาวิหารโคโลญ - กรุงอัมสเตอร์ดัม - จัตุรัสดัมสแควร์
ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันสอนการเจียระไนเพชร - หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ - สนามบินสคิปโพล
แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
5
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรปเดือนมีนาคม 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAB2-EK-EUR-CDG003
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
23-30 MAR / 27MAR-3APR 18
ราคา/ท่าน :
53,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,500 บาท
53,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/53,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - ฝรั่งเศส - เบลเยี่ยม - เนเธอร์แลนด์ : เที่ยวปารีส - เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ - ถ่ายรูปกับปราสาทท่านเคานต์ - เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ - ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม - เมนูพิเศษ หอยเอสคาโก้ / งานเทศกาลดอกไม้ที่เนเธอร์แลนด์

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินชาร์ล เดอ โกลด์ - ล่องเรือบาโตมุช - เมืองแวร์ซายส์ - พระราชวังแวร์ซายส์
มหานครปารีส - จัตุรัสคองคอร์ด - สายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ - ประตูชัยนโปเลียน - ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับกับหอไอเฟล - Duty Free Shop - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - เมืองลิลล์ - ย่านแกรนด์เพลส - อาคารหอการค้า - มหาวิหารแห่งลิล
เมืองเกนต์ - ปราสาทท่านเคานต์ - บรัสเซลส์ - อนุสรณ์อะโตเมี่ยม - จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ - ถ่ายรูปกับเมเนเก้นพีส - เมืองแอนต์เวิร์ป
แอนต์เวิร์ป - Mcarthurglen Designer Outlet Roermond - เมืองอูเทรคท์
เทศกาลดอกไม้ที่สวนเคอเคนฮอฟ - หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ - กรุงอัมสเตอดัม
ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันสอนการเจียระไนเพชร - จัตุรัสดัมสแควร์ - สนามบินสคิปโพล
แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
6
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรปเดือนมีนาคม 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAB2-EK-EUR-FCO011(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
13-22 FEB / 27FEB-8MAR / 13-22 MAR / 28MAR-6APR
ราคา/ท่าน :
69,991 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,900 บาท
69,991 บาท(เด็กเสริมเตียง)/69,991 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส : มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม - น้ำพุเทรวี่ - หอเอนปิซ่า - เกาะเวนิส - มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - ยอดเขาจุงเฟรา - พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องเรือบาโตมุช - ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินฟูมิชิโน - กลุ่มโรมันฟอรัม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - แท่นบูชาบัลแดคคิโน - สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม - น้ำพุเทรวี่ - ย่านบันไดสเปน
แคว้นทัสคานี - มหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร - จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย - สะพานเวคคิโอ - เมืองปิซ่า - จัตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี - หอเอนปิซ่า
เมืองเวนิส - ท่าเรือตรอนเคตโต้ - ล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิสสู่เกาะเวนิส - สะพานถอนหายใจ - ถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค - Venice Mestre
เมืองมิลาน - มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล - เมืองอินเทอร์ลาเคน
เมืองกรินเดอวาลด์ - ยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง - ลานสฟิงซ์ - Aletsch Glacier - เมืองสตราสบูร์ก
นั่งรถไฟความเร็วสูง Tgv สู่มหานครปารีส - ย่านมงมาร์ต - วิหารพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์
พระราชวังแวร์ซายส์ - มหานครปารีส - มหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส - ล่องเรือบาโตมุช
ผ่านลานประวัติศาสตร์จัตุรัสคองคอร์ด - ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ - ประตูชัยนโปเลียน - ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล - พิพิธภัณฑ์น้ำหอม - ร้านค้าปลอดภาษี - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - ร้าน Bucherer - สนามบินชาร์ล เดอ โกล
แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
7
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
การบินไทย

ทัวร์ยุโรปเดือนมีนาคม 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAB2-TG-EUR-FCO003
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
18-27 FEB
17-26 MAR 18
ราคา/ท่าน :
67,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
67,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/67,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - เยอรมนี - ออสเตรีย : กลุ่มโรมันฟอรัม - สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม - น้ำพุเทรวี่ - ย่านบันไดสเปน - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - แท่นบูชาบัลแดคคิโน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินฟูมิชิโน - กลุ่มโรมันฟอรัม - สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม - น้ำพุเทรวี่ - ย่านบันไดสเปน - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - ปิเอต้า - แท่นบูชาบัลแดคคิโน - เมืองปิซ่า
จัตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี - หอพิธีเจิมน้ำมนต์ - มหาวิหารดูโอโม - หอเอนปิซ่า - เมืองฟลอเรนซ์ - เมืองเก่าของฟลอเรนซ์ - จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย - มหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร่ - เมืองเวนิส
ท่าเรือตรอนเคตโต้ - ล่องเรือสู่เกาะเวนิส - ซานมาร์โค - สะพานถอนหายใจ - บริเวณจัตุรัสซานมาร์โค - โบสถ์ซานมาร์โค - Venice Mestre - เมืองมิลาน - มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล
เมืองลูเซิร์น - สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล - อิสระเลือกซื้อสินค้าของสวิสฯ - เมืองอินเทอร์ลาเกน
เมืองกรินเดอวาลด์ - ยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง - ธารน้ำแข็ง Aletsch Glacier - สถานีรถไฟเมืองลาวท์เทอบรุนเนิน - เมืองเฟลด์คริช
เมืองโฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - เมืองอินส์บรูค - หลังคาทองคำ
อินส์บรูค - ฮัลสตัท - เวียนนา
ถนนสายวงแหวน - ผ่านชมโรงละครโอเปร่า - พระราชวังฮอฟเบิร์ก - สนามบินกรุงเวียนนา
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
8
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
อีวีเอ แอร์

ทัวร์ยุโรปเดือนมีนาคม 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAI7-BR-BLOSSOM-BENELUX01(1)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2561 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BR-อีวีเอ แอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
29MAR-4APR 18
ราคา/ท่าน :
49,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
49,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/48,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - เยอรมนี - เนเธอร์แลนด์ - เบลเยี่ยม - ลักเซมเบิร์ก : หมู่บ้านกังหันลมซานส์คันส์ - Designer Outlet Roermond - แฟรงก์เฟิร์ต - ลักเซมเบิร์ก - บรัสเซลส์ - เทศกาลดอกทิวลิป Keukenhof 2018 - อัมสเตอร์ดัม

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินสคิปโฮล
อัมสเตอร์ดัม - หมู่บ้านกังหันลมซานส์คันส์ - Designer Outlet Roermond - เมืองโคโลญ
โคโลญ - มหาวิหารโคโลญ - เมืองแฟรงก์เฟิร์ต - จตุรัสโรเมอร์ - ถนน Zeil
แฟรงก์เฟิร์ต - ลักเซมเบิร์ก - บรัสเซลส์ - อะตอมเมี่ยม - จตุรัสกรองด์ปลาซ - รูปปั้นแมนิเกนพิส
บรัสเซลส์ - ลิสส์ - เทศกาลดอกทิวลิป Keukenhof 2018 - อัมสเตอร์ดัม - จตุรัสดัมสแควร์
อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก - โรงงานเจียระไนเพชร - Heineken Experience - สนามบินอัมสเตอร์ดัม
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
9
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
กาตาร์แอร์เวย์

ทัวร์ยุโรปเดือนมีนาคม 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAI7-QR-TULIP-MANIA-EUR01(1)
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
18-25 / 21-28 MAR 18
ราคา/ท่าน :
52,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
52,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/51,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - ฝรั่งเศส - เบลเยี่ยม - ลักเซมเบิร์ก - เนเธอร์แลนด์ - เยอรมนี : มหานครปารีส - ถนนสายโรแมนติก ชองป์เอลิเซ่ - แวะถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน - พระราชวังแวร์ซาย - Chic Outlet La Vallee Village - อนุสรณ์อะโตเมี่ยม - เมืองจัตุรัสกรองด์ปลาสต์

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา
สนามบินชาร์ลเดอโกล - มหานครปารีส - จัตุรัสคองคอร์ด - ถนนสายโรแมนติก ชองป์เอลิเซ่ - แวะถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน - ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับกับ หอไอเฟล - ล่องเรือบาโตมุช - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
เมืองแวร์ซาย - พระราชวังแวร์ซาย - Chic Outlet La Vallee Village
บรัสเซลส์ - อนุสรณ์อะโตเมี่ยม - เมืองจัตุรัสกรองด์ปลาสต์ - ถ่ายรูปกับเมเนเก้นพีส
บรัสเซลส์ - ลักเซมเบิร์ก - โคโลญ - มหาวิหารโคโลญ
อัมสเตอร์ดัม - หมู่บ้านกังหันซานส์คันส์ - งานเทศกาลดอกไม้ Keukenhof 2018 - อัมสเตอร์ดัม
จัตุรัสดัมสแควร์ - ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชร - สนามบินสคิปโพล
แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
10
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
กาตาร์แอร์เวย์

ทัวร์ยุโรปเดือนมีนาคม 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAI7-QR-TULIP-MANIA-EUR01(2)
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
25MAR-1APR 18
ราคา/ท่าน :
53,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
53,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/52,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - ฝรั่งเศส - เบลเยี่ยม - ลักเซมเบิร์ก - เนเธอร์แลนด์ - เยอรมนี : มหานครปารีส - ถนนสายโรแมนติก ชองป์เอลิเซ่ - แวะถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน - พระราชวังแวร์ซาย - Chic Outlet La Vallee Village - อนุสรณ์อะโตเมี่ยม - เมืองจัตุรัสกรองด์ปลาสต์

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา
สนามบินชาร์ลเดอโกล - มหานครปารีส - จัตุรัสคองคอร์ด - ถนนสายโรแมนติก ชองป์เอลิเซ่ - แวะถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน - ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับกับ หอไอเฟล - ล่องเรือบาโตมุช - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
เมืองแวร์ซาย - พระราชวังแวร์ซาย - Chic Outlet La Vallee Village
บรัสเซลส์ - อนุสรณ์อะโตเมี่ยม - เมืองจัตุรัสกรองด์ปลาสต์ - ถ่ายรูปกับเมเนเก้นพีส
บรัสเซลส์ - ลักเซมเบิร์ก - โคโลญ - มหาวิหารโคโลญ
อัมสเตอร์ดัม - หมู่บ้านกังหันซานส์คันส์ - งานเทศกาลดอกไม้ Keukenhof 2018 - อัมสเตอร์ดัม
จัตุรัสดัมสแควร์ - ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชร - สนามบินสคิปโพล
แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
11
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
การบินไทย

ทัวร์ยุโรปเดือนมีนาคม 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAJ6-TG-FR-LOMBARDY10D
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2561 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
23FEB-4MAR 18
23MAR-1APR 18
27APR-6MAY 18
ราคา/ท่าน :
93,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
89,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/89,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - Unseen ลัวร์ - ไรน - ลอมบาร์ดี (บินตรงสู่มิลาน - กลับจากปารีส) : เข้าชมพระราชวังสตูปินยิ - เข้าชมปราสาทช็องเบรี - ถ่ายรูปมหาวิหารแห่งช็องเบรี - ชมสวน Jadin de Ville - แวะถ่ายรูปกับมหาวิหารแห่งวาล็องส์ - ถ่ายรูปอาคารศาลากลางเมืองลียง - ชมมหาวิหารเซนต์จอห์น - อนุสาวรีย์เวอร์ซินเกโทริก - มหาวิหาร นอเทรอดามแห่งแกลร์ม็งต์ แฟร์รองด์ - เข้าชมอารามสงฆ์นัวแลค - ชมมหาวิหารบูร์ช - แวะถ่ายรูปความงดงามของบ้านครึ่งไม้ - เข้าชมพระราชวังช็องบอร์ - เข้าชมพระราชวังฟงแตนโบล - ถ่ายรูปภายนอกพิพิธภัณฑ์แห่งราชกิจจานุเบกษา - จตุรัสทรอคาเดโร - ถ่ายรูปหอไอเฟล (ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น และทิปต่างๆ)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินมิลาน อิตาลี - ถ่ายรูปปราสาทซฟอเซสโก้ - ถ่ายรูปมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - ตูริน - ถ่ายรูปจัตุรัสซานคาร์โล
เมืองนีเชลิโน - เข้าชมพระราชวังสตูปินยิ - ข้ามชายแดนสู่ประเทศฝรั่งเศส - เมืองช็องเบรี - เข้าชมปราสาทช็องเบรี - ถ่ายรูปกับลานน้ำพุช้าง - ถ่ายรูปมหาวิหารแห่งช็องเบรี - เมืองเกรอน็อบ
เมืองเกรอน็อบ - ชมสวน Jadin de Ville - เมืองวาล็องส์ - ฌองป์ เดอ มาร์ส - แวะถ่ายรูปกับมหาวิหารแห่งวาล็องส์ - เมืองลียง
เพลซ เดอ เตอรัว - ถ่ายรูปอาคารศาลากลางเมืองลียง - ถ่ายรูปกับโรงละครโอเปร่า - โบสถ์แซง นิเช่ - ชมมหาวิหารเซนต์จอห์น - เมืองแซ็ง เอเตียน - จัตุรัสชอง ชัวเรส - ถ่ายรูปกับโบสถ์เซนต์ ชาร์ลส์ - เมืองแกลร์ม็งต์ แฟร์รองด์
จัตุรัสโฌด - อนุสาวรีย์เวอร์ซินเกโทริก - ถ่ายรูปอาคารที่ว่าการอำเภอปุย เดอ โดม - มหาวิหาร นอเทรอดามแห่งแกลร์ม็งต์ แฟร์รองด์ - เมืองบรูเย่ อลิฌองป์ - เข้าชมอารามสงฆ์นัวแลค - เมืองบูร์ช - ชมมหาวิหารบูร์ช
แวะถ่ายรูปความงดงามของบ้านครึ่งไม้ - ฌาคส์ เคอ พาเลซ - เมืองออร์เลอ็องส์ - เข้าชมพระราชวังช็องบอร์ - เมืองปารีส
เข้าชมพระราชวังฟงแตนโบล - ถ่ายรูปภายนอกพิพิธภัณฑ์แห่งราชกิจจานุเบกษา - ช้อปปิ้งเอาท์เลตขนาดใหญ่ La Velle Village Outlet - ถนนชองป์ส เอลิเซ่ส์
จตุรัสทรอคาเดโร - ถ่ายรูปหอไอเฟล - สนามบินชาลส์เดอโกว์ กรุงปารีส ฝรั่งเศส
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
12
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
TG/OS-การบินไทย/ออสเตรียนแอร์

ทัวร์ยุโรปเดือนมีนาคม 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAJ6-TGxOS-BAVARIA8D(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG/OS-การบินไทย/ออสเตรียนแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
19-26 JAN 18
16-23 FEB 18
16-23 MAR 18 (บิน TG)
ราคา/ท่าน :
69,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,000 บาท
66,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/66,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - เส้นทางโรแมนติกแห่งยุโรป บาวาเรีย - ทิโรล - สวิส : เข้าชมมหาวิหารเมลค์ - ห้องสมุดแห่งสำนักสงฆ์เมลค์ - จตุรัสกลางเฮาพท์พลัทซ์ - มหาวิหารเก่า Postlingberg Church - ถ่ายรูปกับสวนมิราเบล - เมืองฮอล์สตรัท - นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาคิทส์สไตน์ฮอร์น - น้ำตกคริมเมิล - ชมโกลเด้นรูฟ - สวารอฟสกี้ คริสตัลเวิร์ด - จัตุรัสมาเรียน - ถ่ายรูปกับโบสถ์ เซ็นต์ปีเตอร์ - ถ่ายรูปวิหารแห่งเซนต์ลอเรนซ์ - ถ่ายรูปปราสาทฟริดริชซาเฟิน - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ (อัตรานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินเวียนนา ออสเตรีย - โบสถ์แห่งเซนต์ชาร์ลส์ - ถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภา - ถ่ายรูปกับพระราชวังฮอฟบวร์ก - เมืองเมลค์ - เข้าชมมหาวิหารเมลค์ - ห้องสมุดแห่งสำนักสงฆ์เมลค์ - เมืองลินซ์
เมืองลินซ์ - จตุรัสกลางเฮาพท์พลัทซ์ - มหาวิหารเก่า Postlingberg Church - เมืองซาลส์บวร์ก - ถ่ายรูปกับสวนมิราเบล - บ้านโมสาร์ท - เมืองฮอล์สตรัท - เมืองเซ็นต์วูลฟ์กัง
เมืองเซลแอมซี - เมืองคาปรุน - นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาคิทส์สไตน์ฮอร์น - น้ำตกคริมเมิล - เมืองอินซ์บรูค - ชมโกลเด้นรูฟ
สวารอฟสกี้ คริสตัลเวิร์ด - เมืองมิวนิค - จัตุรัสคาลส์พลัตซ์ - ประตูคาลส์ทอร์ - จัตุรัสมาเรียน - ถ่ายรูปกับโบสถ์ เซ็นต์ปีเตอร์
เมืองเคมเท่น - ถ่ายรูปวิหารแห่งเซนต์ลอเรนซ์ - เมืองฟริดริชซาเฟิน - ถ่ายรูปปราสาทฟริดริชซาเฟิน - ถ่ายรูปโบสถ์เซ็นต์นิโคลัส
จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - ถ่ายรูปกับ โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - สนามบินซูริค (หากบิน OS จาก สนามบินซูริค - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินเวียนนา)
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
13
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรปเดือนมีนาคม 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAJ6-TK-GRAND-BALKAN10D(1)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2561 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
23JAN-1FEB 18
13-22 MAR 18
ราคา/ท่าน :
69,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
67,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/67,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - บอลข่าน แอลเบเนีย - โคโซโว - มาซิโดเนีย - อิตาลี : ถ่ายรูปกับสุเหร่าสีน้ำเงิน - โบสถ์เซนต์โซเฟีย - วิหารซานนิโคลัส - ถนนคนเดิน - โรงละครเอมฟิเธียเตอร์ - มัสยิดแมดฮี - จัตุรัสสแกนเดอเบก - มัสยิดเอทเฮม เบย์ - เข้าชมปราสาทแห่งครูเปีย - มัสยิดสินาน ปาชา - โบสถ์แม่พระ (มรดกโลก) - เข้าชมมัสยิดบารัคคิ ซามเมีย - จัตุรัสสแกนเดนเบกแห่งกรุงพริซตินา - อนุสาวรีย์อเล็กซานเดอร์มหาราช - พิพิธภัณฑ์โบราณสถานแห่งชาติ - หมู่บ้านกาดิเม - มัสยิดคาร์ชิ - เมืองโบราณเฮียราคลี ลินเคสทิส - โบสถ์เซนต์โจวาน คานิโอ - อารามเซนต์นาอูม - ชมเมืองเก่าในเขตมันกาเล็ม - ปราสาทเบรัท - พิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์แห่งชาติ - ขึ้นเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาดัจติ / ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินอิสตันบูล - แวะเที่ยวตุรกี พาชมฮิปโปโดรม - ถ่ายรูปกับสุเหร่าสีน้ำเงิน - โบสถ์เซนต์โซเฟีย - สนามบินอิสตันบูล - สนามบินบารี, อิตาลี - บารี - ป้อมปราการประจำเมือง - วิหารซานนิโคลัส - ถนนคนเดิน - เชคอินขึ้นเรือVenturist Ferry - อิสระพักผ่อนบน 1 คืน
เรือเทียบท่าดูร์เรส, แอลเบเนีย - ดูร์เรส - ถ่ายรูปกับเวเนเชียน ทาวเวอร์ - โรงละครเอมฟิเธียเตอร์ - มัสยิดแมดฮี - อนุสาวรีย์กลุ่มต่อต้านชาวแอลเบเนีย - เมืองติรานา - จัตุรัสสแกนเดอเบก - ถ่ายรูปกับหอคอยนาฬิกา - สวนรีเนีย - มัสยิดเอทเฮม เบย์
ครูเปีย - เข้าชมปราสาทแห่งครูเปีย - เมืองพริซเรน - มัสยิดสินาน ปาชา - โบสถ์แม่พระ (มรดกโลก)
เมืองเพค - อารามดิคานิท - เข้าชมมัสยิดบารัคคิ ซามเมีย - เมืองพริซตินา - จัตุรัสสแกนเดนเบกแห่งกรุงพริซตินา
เมืองสโคเปีย - จัตุรัสมาซิโดเนีย - อนุสาวรีย์อเล็กซานเดอร์มหาราช - ถ่ายรูปประตูชัยแห่งมาซิโดเนีย - พิพิธภัณฑ์โบราณสถานแห่งชาติ - อนุสรณ์สถานของแม่พระเทเรซา - สะพานหิน - หมู่บ้านกาดิเม - เมืองสโคเปีย
เมืองพรีเลป - จัตุรัสใจกลางเมือง - หอนาฬิกา - มัสยิดคาร์ชิ - เมืองบิโตลา - เมืองโบราณเฮียราคลี ลินเคสทิส - เมืองโอครีด
เมืองโอครีด - โบสถ์เซนต์โจวาน คานิโอ - อารามเซนต์นาอูม - เมืองเบรัท - ชมเมืองเก่าในเขตมันกาเล็ม - ปราสาทเบรัท - ป้อมปราการเบรัท - ถ่ายรูปกับมัสยิดใหญ่ - สะพานโกริชา
กรุงติรานา - พิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์แห่งชาติ - ถ่ายรูปกับบ้านเอนเวอร์ ฮอกซ์ฮา - ถ่ายรูปกับสะพานแทนเนอร์ - ขึ้นเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาดัจติ - สนามบินติรานา
แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงอิสตันบูล - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
14
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
EK/AY-เอมิเรตส์แอร์ไลน์/ฟินน์แอร์

ทัวร์ยุโรปเดือนมีนาคม 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAK0-AY-GRAND-PL10D(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK/AY-เอมิเรตส์แอร์ไลน์/ฟินน์แอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
22FEB-2MAR
22-31 MAR
29APR-8MAY 18
ราคา/ท่าน :
69,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
67,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/65,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - แกรนด์ โปแลนด์ (บินเข้ากดังส์ - บินออกวอร์ซอว์) : เข้าชมปราสาทมัลบอร์ก - ย่านเมืองเก่า โทรุน - เมืองคราคูฟ (มรดกโลก) - ค่ายกักกันเอาสช์วิตช์ - เหมืองเกลือ - ตลาดนัดรีเน็ค โกลนี่ - เข้าชมปราสาทวาเวล - เข้าชมมหาวิหารวาเวล - เที่ยวชมย่านจตุรัสเมืองเก่า - เข้าชมปราสาทลับบลิน - ห้างสรรพสินค้า Zalote Tarasy - เข้าชมพระราชวังลาเซียนสกี้ - ย่านเมืองเก่าวอร์ซอว์ (มรดกโลก) - เข้าชมพระราชวังหลวง - ถ่ายรูปกับ พระราชวังวิลานอฟ (รวมทิปหัวหน้าทัวร์ และคนขับรถแล้ว / ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่อง กรุงเฮลซิงกิ (ฟินแลนด์) - สนามบินเมืองกดังส์ (โปแลนด์) - โบสถ์เซนต์แม่รี่ - เมืองมัลบอร์ก - เข้าชมปราสาทมัลบอร์ก - เมืองกดังส์
เมืองโทรุน - ย่านเมืองเก่า - ถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมือง - ถ่ายรูปคู่ Cathedral St. John the Baptist and John the Evangelist - ถ่ายรูปคู่บ้านของนิโคลัส โคเปอร์นิคัส - เมืองพอซนัน
จัตุรัสใจกลางเมืองเก่า - ถ่ายรูปแกรนด์เธียเตอร์ - ถ่ายรูปปราสาทอิมพีเรียล - เมืองวรอตสวัฟ - ถ่ายรูปกับมหาวิทยาลัยวรอตสวัฟ - เมืองคราคูฟ (มรดกโลก)
ค่ายกักกันเอาสช์วิตช์ - เหมืองเกลือ
ชมเมืองคราคูฟ - ตลาดนัดรีเน็ค โกลนี่ - โบสถ์เซนต์แมรี - เข้าชมปราสาทวาเวล - เข้าชมมหาวิหารวาเวล - เมืองเซสซอว์ - เที่ยวชมย่านจตุรัสเมืองเก่า
เมืองลับบลิน - ย่านเมืองเก่า - ถ่ายรูปกับ Krakow Gate - เข้าชมปราสาทลับบลิน - เมืองวอร์ซอว์ - ห้างสรรพสินค้า Zalote Tarasy
เข้าชมพระราชวังลาเซียนสกี้ - ย่านเมืองเก่าวอร์ซอว์ (มรดกโลก) - ย่านตลาดเก่า - ถ่ายรูปกับวิหารเซนต์จอห์น - เข้าชมพระราชวังหลวง
ถ่ายรูปกับ พระราชวังวิลานอฟ - สนามบินวอร์ซอว์ - แวะเปลี่ยนเครื่อง กรุงเฮลซิงกิ (ฟินแลนด์)
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
15
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
TK/OS-เตอร์กิช แอร์ไลน์/ออสเตรียนแอร์

ทัวร์ยุโรปเดือนมีนาคม 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAJ6-TKxOS-IT-HR-SI-ME10D(1)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2561 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK/OS-เตอร์กิช แอร์ไลน์/ออสเตรียนแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
22FEB-3MAR
8-17 / 16-25 MAR 18
ราคา/ท่าน :
75,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
73,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/73,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - อิตาลี - โครเอเชีย - สโลวีเนีย - มอนเตเนโกร : เที่ยวเวนิส - ถ้ำโพสทอยน่า - ลุบเบลียน่า - ซาเกรบ (โครเอเชีย) - พริตวิทเซ่ - ซาร์ดาร์ - ซิบินิค - โทรเกียร์ - สปริท - พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน - ดูบลอฟนิค - พระราชวังเรคเตอร์ - กอเตอร์ - บุดวา - พอดกอรีตซา / อัตรานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
บิน TK แวะเปลี่ยนเครื่องที่นครอิสตันบูล หรือบิน OS แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินเวียนนา - เมืองเวนิส - จตุรัสเซนต์มาร์โค และพระราชวังดอจจ์ - ถ่ายรูปกับมหาวิหารเซนต์มาร์โค - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม
นั่งขบวนรถรางไฟฟ้า ชมถ้ำโพสทอยน่า - ปลามนุษย์ - เมืองลุบเบลียน่า - ปราสาทเมืองเก่า - เมืองซาเกรบ
ถ่ายรูปมหาวิหารเซนต์สตีเฟน - ตลาดกลางเมือง - ถ่ายรูปวิหารเซนต์มาร์ก - ถ่ายรูปโบสถ์ประจำเมืองเก่าเซนต์แคทเธอรีน - จัตุรัส Trg Ban Jelacic Square - อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่
ล่องเรือข้ามทะเลสาบ Jezero Kozjak - เมืองซาดาร์ - โบสถ์เซนต์ โดแนท
เมืองซิบินิค - มหาวิหารเซนต์จาคอบ - เมืองโทรเกียร์ - เที่ยวชมเมืองสปริท - เข้าชมพระราชวังดิโอคลีเธี่ยน (มรดกโลก)
เมืองสตอน - เมืองมรดกโลกดูบรอฟนิค - ประตู Pile Gate - โบสถ์ประจำเมือง The Cathedral - แวะถ่ายรูปพระราชวังเรคเตอร์
เมืองกอเตอร์ - โบสถ์เซ็นต์ไทรฟอน - เมืองบุดวา - เมืองพอดกอรีซา
เมืองพอดกอรีซา - จัตุรัส Trg Republike - บิน OS สนามบินพอตกอรีซา - แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงเวียนนา / หรือบิน TK เมืองเซตินเย - ถ่ายรูปกับวิหารแห่งเซนต์ปีเตอร์ - สนามบินพอดกอรีซา - แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงอิสตันบูล
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
16
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
การบินไทย

ทัวร์ยุโรปเดือนมีนาคม 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAM1-TG-BEST-EUR8D(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
23-30 DEC 17
6-13 / 13-20 / 20-27 JAN / 27JAN-3 FEB 18
3-10 / 10-17 / 17-24 FEB / 24FEB-3MAR 18
3-10 / 10-17 MAR 18
ราคา/ท่าน :
82,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 11,900 บาท
70,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/62,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - เบส - ฝรั่งเศส - เบลเยี่ยม - เนเธอร์แลนด์ - เยอรมนี : เข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ - ขึ้นหอไอเฟล - ล่องเรือบาโตมูซ - จัตุรัสกลางเมือง - มหาวิหาร และรูปแกะสลักหินอ่อนมาดอนน่า - แวะถ่ายรูปกับอะโตเมี่ยม - ตลาดเก่าแกรนด์เพลส - ล่องเรือหลังคากระจก - ศูนย์กลางการเจียรนัยเพชร - จัตุรัสกลางเมืองดามสแควร์ - หมู่บ้านซานสคานส์ - โรงงานผลิตเนยแข็ง - การทำรองเท้าไม้ - วิหารโคโลญจน์ / รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินชาร์ลเดอโกล - เข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ - กรุงปารีส - DutyFree Shop - Galeries Lafayette Department Store
ชมรอบกรุงปารีส - ผ่านชมประตูชัยนโปเลียน - ขึ้นหอไอเฟล - ผ่านชม จัตุรัสคองคอร์ด - ล่องเรือบาโตมูซ - ผ่านชมโบสถ์นอร์ทเทรอดาม - เมืองบรูจจ์ (เบลเยี่ยม) - จัตุรัสกลางเมือง - มหาวิหาร และรูปแกะสลักหินอ่อนมาดอนน่า
กรุงบรัสเซลส์ - แวะถ่ายรูปกับอะโตเมี่ยม - ตลาดเก่าแกรนด์เพลส
กรุงอัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก - ศูนย์กลางการเจียรนัยเพชร - จัตุรัสกลางเมืองดามสแควร์
หมู่บ้านซานสคานส์ - โรงงานผลิตเนยแข็ง - การทำรองเท้าไม้ - เมืองโคโลญจน์ - วิหารโคโลญจน์
สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
17
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
การบินไทย

ทัวร์ยุโรปเดือนมีนาคม 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAM1-TG-IT-CH-FR-TIT10D(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
14-23 DEC / 23DEC17-1JAN18
4–13 /13-22 / 18-27 JAN / 27JAN-5FEB 18
1-10 / 10-19 / 15-24 FEB / 24FEB-5MAR 18
1-10 / 10-19 / 15-24 MAR / 31MAR-9APR 18
ราคา/ท่าน :
108,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 16,900 บาท
92,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/81,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส : นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - หอเอนปิซ่า - วิหารซานตามาเรียเดลฟิโอเร่ - เกาะเวนิส - ยอดเขาทิตลิส - สะพานไม้ชาเปล - ปารีส - หอไอเฟล - พระราชวังแวร์ซายส์

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินลีโอนาร์โด้ดาวินชี่ (กรุงโรม) - ถ่ายรูปสนามกีฬาโคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - จัตุรัสบันไดสเปน - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - เมืองฟลอเรนซ์
เมืองปิซ่า - ถ่ายรูปหอเอนปิซ่า - ชมเมืองเก่าฟลอเรนซ์ - วิหารซานตามาเรียเดลฟิโอเร่ - จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย - เมืองเวนิส
เกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - สะพานเรียลอัลโต้ - เมืองลูเซิร์น
แองเกิลเบิร์ก - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าโรแตร์ชมเทือกเขาแอลป์ - พิชิตยอดเขาทิตลิส - ถ้ำน้ำแข็ง Glacier Grotto - ลานสกี - สะพานไม้ชาเปล - อนุสาวรีย์สิงโต - ช้อปปิ้งนาฬิกาสวิตเซอร์แลนด์ - ลูเซิร์น
กรุงเบิร์น - หอนาฬิกา Zeitglockenturm - เมืองดิจอง
นั่งรถไฟ TGV ความเร็วสูงสู่ปารีส - ขึ้นชั้น2 ของหอไอเฟลชมวิวแบบพาโนรามา - ช้อปปิ้ง Duty Free Shop - Galeries Lafayette Department Store
เมืองแวร์ซายส์ - เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ - ช้อปปิ้ง La Vallee Villages Chic Outlet Shopping
สนามบินชาร์ลเดอโกล - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
18
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
การบินไทย

ทัวร์ยุโรปเดือนมีนาคม 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAM1-TG-IT-CH-FR-JUNG10D(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
14-23 DEC / 23DEC17-1JAN18
4–13 /13-22 / 18-27 JAN / 27JAN-5FEB 18
1-10 / 10-19 / 15-24 FEB / 24FEB-5MAR 18
1-10 / 10-19 / 15-24 MAR / 31MAR-9APR 18
ราคา/ท่าน :
111,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 18,900 บาท
94,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/83,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส : นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - เมืองฟลอเรนซ์ - เกาะเวนิส - สะพานไม้ชาเปล - ขึ้นยอดเขาจุงฟราว - หอไอเฟล - พระราชวังแวร์ซายส์ - ช้อปปิ้งDuty Free, La Vallee Villages Chic Outlet Shopping / พิเศษ ทานอาหารค่ำ ระหว่างล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินลีโอนาร์โด้ดาวินชี่(กรุงโรม) - ถ่ายรูปสนามกีฬาโคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - จัตุรัสบันไดสเปน - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - เมืองฟลอเรนซ์
เมืองปิซ่า - ถ่ายรูปหอเอนปิซ่า - ชมเมืองเก่าฟลอเรนซ์ - วิหารซานตามาเรียเดลฟิโอเร่ - จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย - เมืองเวนิส
เกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - สะพานเรียลอัลโต้ - เมืองลูเซิร์น
สะพานไม้ชาเปล - อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก - เมืองกรุนด์กรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟสายจุงฟราวบาห์นเน่นสู่ยอดเขาจุงฟราว - เล่นหิมะในลานกว้างSphinx - ธารน้ำแข็ง Aletsch - เมืองอินเทอลาเก้น - ชมย่านโฮอีเวก - ช้อปปิ้งร้านค้านาฬิกาสวิตเซอร์แลนด์
กรุงเบิร์น - หอนาฬิกา Zeitglockenturm - เมืองดิจอง
นั่งรถไฟ TGV ความเร็วสูงสู่ปารีส - ขึ้นชั้น 2 ของหอไอเฟลชมวิวแบบพาโนรามา - ช้อปปิ้ง Duty Free Shop - Galeries Lafayette Department Store - ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์
เมืองแวร์ซายส์ - เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ - ช้อปปิ้ง La Vallee Villages Chic Outlet Shopping
สนามบินชาร์ลเดอโกล - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
19
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
การบินไทย

ทัวร์ยุโรปเดือนมีนาคม 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAM1-TG-EUR-RIVIERA8D(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
22-29 DEC 17
5-12 /12-19 / 16-26 JAN / 26JAN-2FEB 18
2-9 / 9-16 / 16-23 FEB / 23FEB-2MAR 18
2-9 / 9-16 / 16-23 MAR / 23MAR-2APR 18
ราคา/ท่าน :
91,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,900 บาท
78,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/68,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - โรแมนซ์ ริเวียร่า อิตาลี - ปอร์โตฟิโน่ - ฝรั่งเศส : มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - เมืองปอร์โตฟิโน่ - วิหารแห่งโมนาโค - ย่านมอนติคาร์โล - เมืองคานน์ - เมืองอาวีญง - ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ / พิเศษ ทานมื้อค่ำบนเรือล่องแม่น้ำแซนน์

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินมาเพนซ่า, กรุงมิลาน, อิตาลี - ถ่ายรูปรอบนอกปราสาทสฟอร์ซ่า - มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - เมืองปอร์โตฟิโน่
ชิงเกว่ แตร์เร - เมืองปอร์โตฟิโน่
โมนาโควิลล์ - วิหารแห่งโมนาโค - ย่านมอนติคาร์โล - เมืองนีซ
หมู่บ้าน Eze - โรงงานผลิตน้ำหอม - เมืองคานน์ - เมืองอาวีญง - สะพานเซนต์เบเนเซ่
นั่งรถไฟ TGV Train a Grande Vitesse, High-Speed Train สู่ปารีส - Duty Free Shop - Galeries Lafayette Department Store - ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์
ผ่านชมจตุรัสคองคอร์ด - ประตูชัย - ถนนชองป์เอลิเช่ - โบสถ์แองวาลีดส์ - ถ่ายรูปคู่หอไอเฟล - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
20
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
ฟินน์แอร์

ทัวร์ยุโรปเดือนมีนาคม 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAA9-AY-BALTIC-NICE7D(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : AY-ฟินน์แอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
23-29 MAR 18
ราคา/ท่าน :
56,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
56,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/56,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - Baltic ลิทัวเนีย - ลัตเวีย - เอสโตเนีย - ฟินแลนด์ : ชมเมืองเก่ากรุงวิลนีอุส - ปราสาททราไก - ชมอาคาร City Hall - Holy Cross Church - วิหารเคานัส - สุสานไม้กางเขน - พระราชวังรันดาเล - ย่านเมืองเก่ากรุงริก้า - โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ - ป้อมดินปืน - อนุสาวรีย์อิสรภาพ - - ปราสาททูไรด้า - หาดแปร์นู - ย่านเมืองเก่า ของเมืองทาลลินน์ - ถ่ายรูปภายนอกปราสาททูมเปีย - ถ่ายรูปด้านนอกโบสถ์อเล็กซานเดอร์เนฟสเก้ - มหาวิหารอุสเพนสกี - ตลาดริมท่าเรือ (อัตรานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่า, ค่าทิปพนักงานขับรถ, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ โปรดชำระพร้อมค่าทัวร์)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่อง สนามบินกรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ - กรุงวิลนีอุส ประเทศลิทัวเนีย - เข้าที่พัก
ชมเมืองเก่ากรุงวิลนีอุส - ถ่ายรูป Gate of Dawn - เมืองทราไก - ปราสาททราไก - เมืองเคานัส
เมืองเคานัส - ชมอาคาร City Hall - Holy Cross Church - วิหารเคานัส - สุสานไม้กางเขน - เมืองฟิลส์รันดาเล ประเทศลัตเวีย - พระราชวังรันดาเล - เมืองริก้า
ย่านเมืองเก่ากรุงริก้า - โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ - ป้อมดินปืน - อนุสาวรีย์อิสรภาพ - โบสถ์ประจำเมืองริก้า - เมืองซิกุลด้า - ปราสาททูไรด้า - เมืองแปร์นู ประเทศเอสโตเนีย
หาดแปร์นู - กรุงทาลลินน์ เมืองหลวงของประเทศเอสโทเนีย - ย่านเมืองเก่า ของเมืองทาลลินน์ - ถ่ายรูปภายนอกปราสาททูมเปีย - ถ่ายรูปด้านนอกโบสถ์อเล็กซานเดอร์เนฟสเก้
ผ่านชมจัตุรัสซีเนท - มหาวิหารอุสเพนสกี - ตลาดริมท่าเรือ - สนามบินเฮลซิงกิ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
21
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
อีวีเอ แอร์

ทัวร์ยุโรปเดือนมีนาคม 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAA9-BR-EUR-TULIP-FEST7D(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BR-อีวีเอ แอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
24-30 MAR
ราคา/ท่าน :
48,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
48,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/48,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - เนเธอร์แลนด์ - เบลเยี่ยม : ชมโบสถ์พระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ - ถ่ายรูปภายนอก อะโตเมี่ยม - จัตุรัสแกรนด์เพลซ - ถ่ายรูปคู่กับหนูน้อยมาเนเคนพีส - มหาวิหารเมืองเกนท์ - ถ่ายรูปกับสะพานขาวอีราสมูส - สะพานแดงวิลเลมส์ - ย่านจัตุรัสกลางเมือง - โรงงานเครื่องกระเบื้องเคลือบ - McArthurGlen Outlet - ชมดอกทิวลิปกว่า 7 ล้านต้นใน สวนคอยเคนฮอฟ - หมู่บ้านวัฒนธรรมฮอลแลนด์ ซานส์สคันส์ - ล่องเรือหลังคากระจก - โรงงานเจียระไนเพชร - ย่านเมืองเก่า และย่านจัตุรัสดัมส์สแควร์ - ถ่ายรูปด้านนอกพระราชวังหลวง (อัตรานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่า, ค่าทิปพนักงานขับรถ, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ โปรดชำระพร้อมค่าทัวร์)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - นครอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ - เข้าที่พัก
กรุงเฮก - เมืองบรูจจ์ - ชมโบสถ์พระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ - กรุงบรัสเซล เมืองหลวงประเทศเบลเยี่ยม
ถ่ายรูปภายนอก อะโตเมี่ยม - จัตุรัสแกรนด์เพลซ - ถ่ายรูปคู่กับหนูน้อยมาเนเคนพีส - เมืองเกนท์ - มหาวิหารเมืองเกนท์ - เมืองร็อตเตอร์ดัม
เมืองร็อตเตอร์ดัม - ถ่ายรูปกับสะพานขาวอีราสมูส - สะพานแดงวิลเลมส์ - เมืองเดลฟ์ - ย่านจัตุรัสกลางเมือง - โรงงานเครื่องกระเบื้องเคลือบ - เมืองโรมอนด์ - McArthurGlen Outlet - กรุงอัมสเตอร์ดัมส์
เมืองลิสส์ - ชมดอกทิวลิปกว่า 7 ล้านต้นใน สวนคอยเคนฮอฟ - หมู่บ้านวัฒนธรรมฮอลแลนด์ ซานส์สคันส์ - เมืองโวเลนดัม - กรุงอัมสเตอร์ดัมส์
ล่องเรือหลังคากระจก - โรงงานเจียระไนเพชร - ย่านเมืองเก่า และย่านจัตุรัสดัมส์สแควร์ - ถ่ายรูปด้านนอกพระราชวังหลวง - กรุงอัมสเตอร์ดัมส์
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
22
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
การบินไทย

ทัวร์ยุโรปเดือนมีนาคม 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAA9-TG-NATURE-EUR8D(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
28FEB-7MAR
ราคา/ท่าน :
67,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
63,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/63,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - สวิตเซอร์แลนด์ - อิตาลี : ขึ้นรถไฟฟ้า Cog Wheel - ชมวิวยอดเขาจุงฟราว - ถ้ำน้ำแข็ง - อนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้คาเพล - กรุงเบิร์น - ถ่ายรูปศาลาไทย - เมืองเวเว่ย์ - ถ่ายรูปอนุเสาวรีย์ชาลี แชปลิน และโบสถ์เซ้นต์มาร์ติน - นาฬิกาดอกไม้ สัญลักษณ์กรุงเจนีวา (อัตรานี้รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นแล้ว)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินมาร์เพ็นซ่า ประเทศอิตาลี - เมืองทิราโน่ - เมืองซังต์มอริทซ์ - St.Moritz - เมืองอินเทอร์ลาเก้น
เมืองกรินเดอร์วาลกรุน - ขึ้นรถไฟฟ้า Cog Wheel - ชมวิวยอดเขาจุงฟราว - ถ้ำน้ำแข็ง - เมืองเลาเท่นบรุนเน่น - เมืองอินเทอร์ลาเก้น
เมืองลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้คาเพล - กรุงเบิร์น
ถ่ายรูปศาลาไทย - เมืองมองเทรอซ์ - เมืองเวเว่ย์ - ถ่ายรูปอนุเสาวรีย์ชาลี แชปลิน และโบสถ์เซ้นต์มาร์ติน - เมืองโลซานน์
นครเจนีวา - นาฬิกาดอกไม้ - เมืองมิลาน
สนามบินกรุงมิลาน - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
23
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
การบินไทย

ทัวร์ยุโรปเดือนมีนาคม 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAA9-TG-EUR-CLASSIC9D(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
24FEB-4MAR 18
ราคา/ท่าน :
68,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,900 บาท
64,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/64,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส : ชมภายนอกของอาคารมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - ถ่ายรูปด้านหน้า สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม - น้ำพุเทรวี่ - ย่านบันไดสเปน - หอเอนปิซ่า - จัตุรัสเซนต์มาร์ค - มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - แกลเลอรี่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล - ยอดเขาจุงฟราว - พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องเรือชมแม่น้ำแซนต์ - หอคอยไอเฟิล - ถ่ายรูปด้านนอกพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ - ช้อปปิ้งห้างแกลเลอรี่ลาฟาแยตต์ (อัตรานี้รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นแล้ว)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินลีโอนาร์โด ดาร์วินชี - กรุงโรม - ชมภายนอกของอาคารมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - ถ่ายรูปด้านหน้า สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม - น้ำพุเทรวี่ - ย่านบันไดสเปน - เมืองปิซ่า
เมืองปิซ่า - หอเอนปิซ่า - ข้ามเรือสู่เกาะเวนิส - จัตุรัสเซนต์มาร์ค - กลับฝั่งเมสเทร่
เมืองมิลาน - มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - แกลเลอรี่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล - เมืองลูกาโน่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - เมืองอินเทอร์ลาเก้น - ย่านถนนโฮอีเวก
เมืองกรินเดอร์วาลกรุน - ขึ้นรถไฟฟ้า Cog Wheel สู่ยอดเขาจุงฟราว - ถ้ำน้ำแข็ง - เมืองเลาเท่นบรุนเน่น - เมืองดิจอง
มหานครปารีส - เมืองแวร์ซายส์ - พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องเรือชมแม่น้ำแซนต์
หอคอยไอเฟิล - ถ่ายรูปด้านนอกพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ - ช้อปปิ้งห้างแกลเลอรี่ลาฟาแยตต์
สนามบินชาร์ลเดอร์โกลล์ - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
24
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
กาตาร์แอร์เวย์

ทัวร์ยุโรปเดือนมีนาคม 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAA9-QR-SPECIAL-PL6D-NF
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
28FEB-5MAR
ราคา/ท่าน :
30,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,900 บาท
30,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/30,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - สเปเชี่ยว โปแลนด์ (ขาไป QR835 2040-0015, QR263 0145-0545 / ขากลับ QR262 2110-0450, QR832 0815-1850) : พระราชวังลาเซียนกี้ - ถ่ายรูปกับภายนอกปราสาทหลวง - ขึ้นเขาวาเวล ชมภายนอกพระราชวังวาเวล - ช้อปปิ้งสินค้าที่ Galeria Krakowska - ค่ายกักกันออสวิทซ์ - วิหารจัสนาโกรา - เข้าชมพระราชวังวิลาเนาหรือวิลาเนาสกี้ - จัตุรัสปราสาท - ถ่ายรูปป้อมปราการวอร์ซอ / อัตรานี้ ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น, ค่าทิปคนรถ, ไกด์ท้องถิ่น, หัวหน้าทัวร์

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงโดฮา - กรุงวอร์ซอ - พระราชวังลาเซียนกี้ - ถ่ายรูปกับภายนอกปราสาทหลวง - เมืองคราคูฟ
ขึ้นเขาวาเวล ชมภายนอกพระราชวังวาเวล - ถ่ายรูปกับป้อมปราการบาร์บากัน - ช้อปปิ้งสินค้าที่ Galeria Krakowska - เมืองออสวิซิม - ค่ายกักกันออสวิทซ์ - เมืองคราคูฟ
เมืองเชสโตโชว่า - วิหารจัสนาโกรา - กรุงวอร์ซอ
เข้าชมพระราชวังวิลาเนาหรือวิลาเนาสกี้ - โบสถ์เซ้นต์จอห์น - จัตุรัสปราสาท - ถ่ายรูปป้อมปราการวอร์ซอ - สนามบินกรุงวอร์ซอ - เดินทางกลับ
สนามบินกรุงโดฮา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
รายการที่ 1 ถึง 24
จากทั้งหมด 55 รายการ
Next Last
แพคเกจทัวร์จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ยุโรปเดือนมีนาคม 2561 / 2018,
   โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปเดือนมีนาคม 2561 / 2018
   และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
    กานต์แอร์
ผู้สนับสนุน
 Name Card & Printings
 ThailandKohChang.net (Hotel)
โปรแกรมเสริม
 Adobe Acrobat Reader
ทัวร์ยุโรปเดือนธันวาคม 2560
ทัวร์ยุโรปเดือนมกราคม 2561
ทัวร์ยุโรปเดือนกุมภาพันธ์ 2561
ทัวร์ยุโรปเดือนมีนาคม 2561
ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2561
ทัวร์ยุโรปเดือนพฤษภาคม 2561
ทัวร์ยุโรปเดือนมิถุนายน 2561
ทัวร์ยุโรปเดือนกรกฎาคม 2561
ทัวร์ยุโรปเดือนสิงหาคม 2561
ทัวร์ยุโรปเดือนกันยายน 2561
ทัวร์ยุโรปเดือนตุลาคม 2561
ทัวร์ยุโรปเดือนพฤศจิกายน 2561
ทัวร์ทัวร์จีน
ทัวร์ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ทัวร์เกาหลีราคาถูก
ทัวร์ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก
ทัวร์ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ทัวร์อินเดีย
ทัวร์เนปาล
ทัวร์ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ทัวร์มัลดีฟส์
  แพคเกจมัลดีฟส์
ทัวร์ทัวร์ลาว
ทัวร์ทัวร์ลาวราคาถูก
ทัวร์ทัวร์พม่า
ทัวร์ทัวร์ฟิลิปินส์
ทัวร์ทัวร์ภูฏาน / ทัวร์ภูฐาน
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรปราคาถูก
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ทัวร์อิตาลี
ทัวร์ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ทัวร์อเมริกา
ทัวร์ทัวร์แคนาดา
ทัวร์ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์ทัวร์อียิปต์
ทัวร์ทัวร์ดูไบ
ทัวร์ทัวร์จอร์แดน
ทัวร์ทัวร์อิหร่าน
ทัวร์ทัวร์ตุรกี
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | เรือสำราญ | รถเช่า | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004-2017 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794