เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 19 จาก
ทัวร์อิตาลี 19 รายการ

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์อิตาลี

Z2339
การบินไทย

ทัวร์อิตาลี

รหัสทัวร์ : Z2339
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿99,900
โปรแกรมท่องเที่ยวอิตาลี :
ทัวร์อิตาลี - ซูริค - ชาร์โมนิกซ์ - ขึ้นเขามงบลังค์ - อีวัวร์ - อันซี - บูร์ก ออง เบรซเซ่ - มากง - ชาลง ซูร์โซน - เซมูร์ อ็อง โอซัว - เวเซอแล - บูร์ก - บลัวร์ - อองเช่ร์ - น็องต์ - โรซฟอร์ อ็อง แตร์ - แร็นส์ - ดีน็อง - แซงต์ มาโล - มงแซ็งมีแชล - บาเยอ - อ็องเฟลอร์ - ปารีส
รวมค่าวีซ่าเชงเก้น และทิปต่างๆแล้ว / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม ซึ่งท่านต้องดูแลกระเป๋าด้วยตัวเอง

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินเมืองซูริค - ชาร์โมนิกซ์ - ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ ชมวิวเขามงบลังค์ - อีวัวร์ - อันซี - ถ่ายรูปปาเลส์เดอไลล์ - ถ่ายรูปมหาวิหารแซ็งปีแยร์แห่งอานซี
 เมืองบูร์ก ออง เบรซเซ่ - เข้าชมอารามบูร์ก - เมือง Pérouges - เมืองมากง - ถ่ายรูปสะพานโรมันแซงต์โรลอง - ถ่ายรูปโบสถ์ อิกลิส แซงต์ ปิแอร์ - เที่ยวชมบริเวณเมืองเก่า - เมืองชาลง ซูร์โซน - เข้าชมมหาวิหารชาลง ซูร์ โซน
 เมืองเซมูร์ อ็อง โอซัว - เข้าชมมหาวิหารแห่งแม่พระ Church of Our lady - Orle d Or Tower และสะพานหินโรมันโบราณ Pinard Bridge - เมืองเวเซอแล - เข้าชมมหาวิหารนักบุญมารีย์ชาวมักดาลาแห่งเวเซอแล - เมืองบูรช์ - ฌาคส์ เคอ พาเลซ
 เมืองบลัวร์ - เข้าชม พระราชวังบลัวร์ - เมืองอองเช่ร์ - ถ่ายรูปปราสาทอองเช่ร์ - Maison d Adam - ถ่ายรูป Verdun Bridge - เมืองน็องต์
 เที่ยวชมเมืองน็องต์ - เข้าชมปราสาทริมแม่น้ำลัวร์ Chateau of the dukes of Brittany in Nantes - เข้าชมมหาวิหาร เซ็นต์ปีแอร์ - The Machines of the Isle of Nantes - เมืองโรซฟอร์ อ็อง แตร์ - เมืองแร็นส์ - มหาวิหารแซ็ง ปีแยร์แห่งแรน
 เมืองดีน็อง - เขตเมืองเก่า - เมืองแซ็งมาโล - ถ่ายรูปประตูเมืองของแซงต์มาโล - เมืองมงแซ็ง มีแชล - เข้าชมวิหารมงแซ็ง มีแชล
 เมืองบาเยอ - เข้าชมอาสนวิหารแม่พระแห่งบาเยอ - เที่ยวชมเมืองอ็องเฟลอร์ - โบสถ์ เซนต์ แคทเทอรีนส์ - กรุงปารีส
 จตุรัสทรอคาเดโร - เก็บภาพหอไอเฟล - สนามบินชาร์ลส์ เดอ โกล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3021
การบินไทย

ทัวร์อิตาลี

รหัสทัวร์ : Z3021
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿61,900
โปรแกรมท่องเที่ยวอิตาลี :
ทัวร์อิตาลี - มิลาน - เวนิส - โบโลญญ่า - ฟลอเร้นซ์ - ปิซ่า - โรม - ปอมเปอี - เนเปิ้ล - เกาะคาปรี
แถมฟรี! ซิมการ์ด ออน ทัวร์

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินมาเพนซ่า - เมืองมิลาน - มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - เมืองเวนิสเมสเตร้
 เวนิสเมสเตร้ - เกาะเวนิส - จัตุรัสเซนต์มาร์ค - ถ่ายรูปกับพระราชวังดอจส์ - อิสระเลือกซื้อสินค้าขึ้นชื่อ - เมสเตร้ - เมืองโบโลญญ่า - เมืองเก่าเปียสซ่ามัจโจเร่
 เมืองฟลอเร้นซ์ - เขตเมืองเก่า - จัตุรัสดูโอโม - เมืองปิซ่า - หอเอนปิซ่า
 กรุงโรม - ถ่ายรูปกับมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - Castel Romano
 เมืองปอมเปอี - ชมซากเมืองเก่าปอมเปอี - เมืองเนเปิ้ล - จัตุรัสการิบัลดี - ถ่ายรูปกับอนุเสาวรีย์จูเซปเป การิบัลดี - เขตเมืองเก่า Centro Storico - โบสถ์แคปเพลลา ซานเซเวโร่ - โบสถ์เกสุนูโอโว่ - พระราชวังเนเปิ้ล - ปราสาทเดลโดโว่
 เนเปิ้ล - เกาะคาปรี - ถ้ำบลูกร็อตโต - กรุงโรม - น้ำพุเทรวี่
 สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม - ผ่านชมประตูชัยแห่งคอนสแตนติน - อนุเสาวรีย์วิกเตอร์เอ็มมานูเอ็ล - สนามบินเลโอนาร์โด ดาวินชี
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3115
การบินไทย

ทัวร์อิตาลี

รหัสทัวร์ : Z3115
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿79,900
โปรแกรมท่องเที่ยวอิตาลี :
ทัวร์อิตาลี - อันซีน เหนือจรดใต้ : มิลาน - เบอร์กาโม - โมเดนา - ราเวนนา - สาธารณรัฐซานมาริโน - อาเรสโซ - เซียนา - ปิทิญาโน - โซราโน - อัสซีซี - เปรูเกีย - สเปลโล - เพสการา - เมทารา - เนเปิลส์ - คาแซร์ตา - โรม - พระราชวังหลวงดูคาเล - วิหารลาเกียรา - แกรนด์ เปียสซ่า - หอศีลจุ่มนีโอเนียน - หมู่บ้านมอนเตอริจจิโอ - มหาวิหารเซียนา - ถนน Corso Vannucci - ถ่ายรูปมหาวิหารนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซี - จัตุรัสเพิลบิสซิโต - พระราชวังกาแซร์ตา - ถ่ายรูปกับโคลอสเซียม - แวะถ่ายรูปกับโรมันฟอรัม - ** อัตรานี้ไม่รวมค่าวีซ่า / ไม่รวมค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม ซึ่งท่านต้องดูแลกระเป๋าด้วยตัวเอง --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินมิลาน - จัตุรัสเวคเคีย - วิหารซานต้ามาเรีย - เมืองมานโตวา - พระราชวังหลวงดูคาเล - ถ่ายรูปกับวิหารมานตัว - ถ่ายรูปกับพาลาซโซ่ เดล เต - เมืองเรจจิโอ เอมิเลีย - วิหารลาเกียรา
 เมืองโมเดนา - แกรนด์ เปียสซ่า - แวะถ่ายรูปกับ อาคารศาลากลาง - เมืองราเวนนา - หอศีลจุ่มนีโอเนียน - รัฐอิสระซานมาริโน - Palazzo Pubblico
 เมืองอาเรสโซ - ถ่ายรูปกับ Duomo San Donato - หมู่บ้านมอนเตอริจจิโอนิ - จัตุรัสเปียซซ่า เดอ โรมา - จัตุรัสใจกลางเมือง - โบสถ์แซนตา มาเรีย อซันตา - เมืองเซียนา - มหาวิหารเซียนา - เปียสซ่า เดล คัมโป
 เมืองปิทิญาโน - Piazza Pietrucciolo - Piazza Garibaldi - เมืองโซราโน - เมืองเปรูเกีย - ถนน Corso Vannucci - จัตุรัส Piazza Iv Novembre - Palazzo Dei Priori
 เมืองอัสซีซี - ถ่ายรูปมหาวิหารนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซี - เมืองสเปลโล - Old Town - เมืองอัสโกลีปีเชโน - Piazza Del Popolo - Piazza Aringo - เมืองเพสการา
 เมืองเมทารา - เมืองโพเทนซ่า
 เมืองเนเปิ้ลส์ - จัตุรัสเพิลบิสซิโต - เมืองกาแซร์ตา - พระราชวังกาแซร์ตา - Castel Romano Designer Outlet
 ถ่ายรูปกับโคลอสเซียม - แวะถ่ายรูปกับโรมันฟอรัม - สนามบินฟูมิชิโน
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z5348
เอทิฮัด แอร์เวย์

ทัวร์อิตาลี

รหัสทัวร์ : Z5348
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿42,900
โปรแกรมท่องเที่ยวอิตาลี :
ทัวร์อิตาลี - สวิต - ฝรั่งเศส - อิตาลี - เจนีวา - อานซี - ชาโมนิกซ์ - อีวัวร์ - โลซานน์ - มองเทรอซ์ - มิลาน - ดูโอโม - ฟลอเรนซ์ - ปิซ่า - โรม - วาติกัน
ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น (ประมาณ 4,800.-) - ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรปท่านละ 12 ยูโร - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 100 บาท ต่อวัน - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องอาบูดาบี - เจนีวา - อานซี - ชาโมนิกซ์ - หมู่บ้านอีวัวร์
 เจนีวา - โลซานน์ - มองเทรอซ์ - ปราสาทชิลลอง - มิลาน
 มิลาน - ป้อมปราการสฟอร์เซสโก้ - ดูโอโม - ช้อปปิ้งดีไซน์เนอร์ เอาท์เล็ท - เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฟอร์รารี่ - ปราโต้
 ปราโต้ - หอเอนเมืองปิซ่า - ฟลอเรนซ์ - ชมเมืองเก่าฟลอเรนซ์ - กรุงโรม
 โรม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - เดินทางกลับ
 แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงอาบูดาบี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z5349
เอทิฮัด แอร์เวย์

ทัวร์อิตาลี

รหัสทัวร์ : Z5349
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿52,900
โปรแกรมท่องเที่ยวอิตาลี :
ทัวร์อิตาลี - อิตาลี - สวิต - พิชิต 2 เขา ยอดเขากรอนเนอแกรต + ยอดเขาริกิ - มิลาน - ดูโอโม - โคโม่ - เซอร์แมทซ์ - แทซ - มองเทรอซ์ - เวเว่ย์ - โลซานน์ - เจนีวา - เบิร์น - อินเทอร์ลาเก้น - ลูเซิร์น - ซูริค
ไม่รวม ค่าธรรมวีซ่าเชงเก้น (ประมาณ 4,800 บาท) - ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรปท่านละ 10 ยูโร - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 100 บาท ต่อวัน - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องอาบูดาบี - สนามบินมิลาน - ชมเมืองมิลาน - ดูโอโม - โคโม่ - ล่องเรือบริเวณทะเลสาบโคโม่ - ช้อปปิ้งที่ ฟ๊อกซ์ทาวน์ เอ้าท์เลท
 โคโม่ - เซอร์แมทซ์ - ยอดเขากรอนเนอแกรต - แทซ
 แทซ - มองเทรอซ์ - ปราสาทชิลลอง - เวเว่ย์ - โลซานน์ - เจนีวา - ทะเลสาบเจนีวา และน้ำพุจรวดเจทโด - ถ่ายรูปนาฬิกาดอกไม้ - เบิร์น - ย่านมาร์คกาสเซ - ถนนครัมกาสเซ
 เบิร์น - อินเทอร์ลาเก้น - ยอดเขาริกิ - ลูเซิร์น - รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน - สะพานไม้ชาเปล - ซูริค
 สนามบินซูริค - เดินทางกลับ
 แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงอาบูดาบี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z5350
เอทิฮัด แอร์เวย์

ทัวร์อิตาลี

รหัสทัวร์ : Z5350
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿52,900
โปรแกรมท่องเที่ยวอิตาลี :
ทัวร์อิตาลี - อิตาลี - สวิต - ฝรั่งเศส - มิลาน - ดูโอโม่ - เวนิส - ลูเซิร์น - ซัคไซน์ - อินเทอร์ลาเก้น - ยอดเขาจุงเฟรา - ไคลน์ไชเด็ค - ดีจอง - ปารีส - ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์
ไม่รวม ค่าธรรมวีซ่าเชงเก้น (ประมาณ 4,800 บาท) - ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรปท่านละ 10 ยูโร - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 100 บาท ต่อวัน - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องอาบูดาบี - สนามบินมิลาน - ชมเมืองมิลาน - มหาวิหารแห่งมิลาน - เกาะเวนิส - โบสถ์เซนต์มาร์ค
 เวนิส - โคโม - ลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้คาเปล - ซัคไซน์
 ซัคไซน์ - อินเทอร์ลาเก้น - กรินเดลวาลด์ - นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - พิเศษ ทานอาหารบนเขา ชมวิวพาโนราม่า - ไคลน์ไชเด็ค - ดีจอง
 ดีจอง - ปารีส - ช้อปปิ้ง La Va Llée Village
 ชมเมืองปารีส - ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ - Duty Free - แกลลารีลาฟาแยตต์ - สนามบิน ชาร์ เดอ โกลล์
 แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงอาบูดาบี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z5351
เอทิฮัด แอร์เวย์

ทัวร์อิตาลี

รหัสทัวร์ : Z5351
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿59,900
โปรแกรมท่องเที่ยวอิตาลี :
ทัวร์อิตาลี - อิตาลี - สวิต - ฝรั่งเศส - โรม - รัฐวาติกัน - ปราโต้ - หอเอนเมืองปิซ่า - เมสเตร้ - เวนิส - อินเทอร์ลาเค่น - ยอดเขาจุงเฟรา - ไคลน์ไชเด็ค - ดีจอง - ปารีส - พระราชวังแวร์ซายย์
ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรปท่านละ 12 ยูโร - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 100 บาท ต่อวัน - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องอาบูดาบี - สนามบินฟูมิชิโน่ - กรุงโรม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ - ถ่ายรูปโคลอสเซียม - เขตเมืองเก่า - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - ปราโต้
 หอเอนเมืองปิซ่า - เมสเตร้ - เกาะเวนิส - สะพานถอนลมหายใจ - จัตุรัสซานมาโค - วิหารเซ็นต์มาร์ค
 เวนิส - อินเทอร์ลาเก้น - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม
 อินเทอร์ลาเค่น - กรินเดลวาลด์ - นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - พิเศษ ทานอาหารบนเขา ชมวิวพาโนราม่า - ไคลน์ไชเด็ค - ดีจอง
 จอง - ปารีส - พระราชวังแวร์ซายย์ - ล่องเรือชมวิวแม่น้ำแซนน์
 ปารีส - ย่านมองมาร์ต - มหาวิหารซาเครเกอร์ - จัตุรัสคองคอร์ด - ถ่ายรูปหอไอเฟล - ช้อปปิ้งที่ห้าง แกลลารีลาฟาแยตต์ - สนามบิน ชาร์ เดอ โกลล์
 แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงอาบูดาบี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z5382
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์อิตาลี

รหัสทัวร์ : Z5382
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿38,990
โปรแกรมท่องเที่ยวอิตาลี :
ทัวร์อิตาลี - ปิซ่า - กรุงโรม - มิลาน - นครรัฐวาติกัน - สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม - ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอเอนปิซ่า - ดูโอโมหรือมหาวิหารแห่งมิลาน - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินฮ่องกง
 สนามบินกรุงโรม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์(ด้านหน้า) - สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม - โรมันฟอรัม - วิหารแพนธีออน - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน
 ปิซ่า - ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอเอนปิซ่า - โบโลญญา
 เวนิส เมสเตร - ท่าเรือตรอนเคตโต้ - ล่องเรือสู่ เวนิส - สะพานถอนหายใจ - สะพานรีอัลโต - จัตุรัสซานมาร์โค - ชมเมือง - ล่องเรือกลับสู่ท่าเรือตรอนเคตโต้
 มิลาน - ปราสาทสฟอร์เซสโก้ - ดูโอโมหรือมหาวิหารแห่งมิลาน - แกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอ็ม มานูเอลที่ 2 - ย่าน Via Montenapoleone
 สนามบินมิลาโน มัลเปนซา
 แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z5566
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์อิตาลี

รหัสทัวร์ : Z5566
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿70,000
โปรแกรมท่องเที่ยวอิตาลี :
ทัวร์อิตาลี - แพ็คเกจล่องเรือสำราญทะเลเอเดรียติก Celestyal Olympia, Cruise Only เส้นทาง เวนิส อิตาลี - ดูบรอฟนิค, โครเอเชีย - คอร์ตอร์, มอนเตเนโกร - คอร์ฟู, กรีซ - คาตาโกลอน, กรีซ - พิริอุส, กรีซ
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่ไทยอำนวยความสะดวก / ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไป, กลับ - ค่ารถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าวีซ่าเชงเก้น - ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่ม และ ค่า WIFI บนเรือสำราญ

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ(ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลง สนามบินมาร์โค โปโล - อิสระสู่ท่าเทียบเรือเวนิส - อิสระเช็คอินขึ้นเรือสำราญ Celestyal Olympia - Overnight
 .-. ท่าเรือเวนิส - Departure 16.00 PM
 Arrival 13.00 PM เทียบท่า เมืองดูบรอฟนิค, ประเทศโครเอเชีย - Departure 23.59 PM
 Arrival 8.00 PM เทียบท่า เมืองคอร์ตอร์, ประเทศมอนเตเนโกร - Departure 17.00 PM
 Arrival 7.30 PM เทียบท่า เมืองคอร์ฟู, ประเทศกรีซ - Departure 18.00 PM
 Arrival 8.00 AM เทียบท่า เมืองคาตาโกลอน, ประเทศกรีซ - Departure 15.00 PM
 Arrival 8.00 AM เทียบท่า เมืองพิริอุส, ประเทศกรีซ - Overnight
 .-. เมืองพิริอุส, ประเทศกรีซ - อำลาเรือสำราญ - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 2/1/2564 ถึง 9/1/2564 : พักบนเรือ ห้องพักแบบมีหน้าต่าง Exterior Stateroom
Z5604
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์อิตาลี

รหัสทัวร์ : Z5604
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿29,900
โปรแกรมท่องเที่ยวอิตาลี :
ทัวร์อิตาลี - แพ็คเกจล่องทะเลเมดิเตอร์เรเนียน Odyssey Of The Seas, Cruise Only เส้นทาง โรม - ซานโตรินี - เอเฟซุส (คูซาดาซี), ตุรกี- ไมโคนอส - เกาะคาปรี - โรม
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ารถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าวีซ่าเชงเก้น - ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่ม และค่า WIFI บนเรือสำราญ

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป กลับ) - แนะนำบินเข้า สนามบินฟีอูมีชีโน, โรม - อิสระเดินทางสู่ท่าเทียบเรือ Rome (Civitavecchia), Italy - อิสระเช็คอินขึ้นเรือสำราญ Odyssey of the Seas ด้วยตัวเอง - อิสระพักผ่อนบนเรือ - Depart 17:00 PM
 At Sea (Cruising) เรือล่องทะเลตลอดวัน - อิสระทํากิจกรรมตามอัธยาศัยบนเรือ
 Arrival 12:00 PM เรือเทียบท่า Santorini, Greece - Depart 23:00 PM
 Arrival 9:00 AM Ephesus (Kusadasi), Turkey - Depart 23:00 PM
 Arrival 6:00 AM เรือเทียบท่า Mykonos, Greece - Depart 21:00 PM
 At Sea (Cruising) เรือล่องทะเลตลอดวัน - อิสระทํากิจกรรมตามอัธยาศัยบนเรือ
 Arrival 8:00 AM Naples (Capri), Italy - Depart 18.00 PM
 Arrival 5:00 AM เรือเทียบท่า สนามบินฟีอูมีชีโน, โรม - อำลาเรือสำราญ - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 24/6/2564 ถึง 4/7/2564 : พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Interior
Z5605
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์อิตาลี

รหัสทัวร์ : Z5605
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿29,500
โปรแกรมท่องเที่ยวอิตาลี :
ทัวร์อิตาลี - แพ็คเกจล่องทะเลเมดิเตอร์เรเนียน Odyssey Of The Seas, Cruise Only เส้นทาง โรม - ซานโตรินี - ไมโคนอส - เอเธนส์ - เกาะคาปรี - โรม
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ารถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าวีซ่าเชงเก้น - ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่ม และค่า WIFI บนเรือสำราญ

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป กลับ) - แนะนำบินเข้า สนามบินฟีอูมีชีโน, โรม - อิสระเดินทางสู่ท่าเทียบเรือ Rome (Civitavecchia), Italy - อิสระเช็คอินขึ้นเรือสำราญ Odyssey of the Seas ด้วยตัวเอง - อิสระพักผ่อนบนเรือ - Depart 17:00 PM
 At Sea (Cruising) เรือล่องทะเลตลอดวัน - อิสระทํากิจกรรมตามอัธยาศัยบนเรือ
 Arrival 12:00 PM เรือเทียบท่า Santorini, Greece - Depart 23:00 PM
 Arrival 7:00 AM Mykonos, Greece - Depart 22:00 PM
 Arrival 6:00 AM เรือเทียบท่า Athens, Greece - Depart 20:00 PM
 At Sea (Cruising) เรือล่องทะเลตลอดวัน - อิสระทํากิจกรรมตามอัธยาศัยบนเรือ
 Arrival 8:00 AM Naples (Capri), Italy - Depart 18.00 PM
 Arrival 5:00 AM เรือเทียบท่า สนามบินฟีอูมีชีโน, โรม - อำลาเรือสำราญ - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 13/6/2564 ถึง 20/6/2564 : พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Interior
Z5606
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์อิตาลี

รหัสทัวร์ : Z5606
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿61,000
โปรแกรมท่องเที่ยวอิตาลี :
ทัวร์อิตาลี - แพ็คเกจล่องทะเลเมดิเตอร์เรเนียน Odyssey Of The Seas, Cruise Only เส้นทาง โรม - ซานโตรินี - ไมโคนอส - เอเธนส์ - เกาะคาปรี - โรม
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ารถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าวีซ่าเชงเก้น - ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่ม และค่า WIFI บนเรือสำราญ

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป กลับ) - แนะนำบินเข้า สนามบินฟีอูมีชีโน, โรม - อิสระเดินทางสู่ท่าเทียบเรือ Rome (Civitavecchia), Italy - อิสระเช็คอินขึ้นเรือสำราญ Odyssey of the Seas ด้วยตัวเอง - อิสระพักผ่อนบนเรือ - Depart 17:00 PM
 At Sea (Cruising) เรือล่องทะเลตลอดวัน - อิสระทํากิจกรรมตามอัธยาศัยบนเรือ
 Arrival 12:00 PM เรือเทียบท่า Santorini, Greece - Depart 23:00 PM
 Arrival 7:00 AM Mykonos, Greece - Depart 22:00 PM
 Arrival 6:00 AM เรือเทียบท่า Athens, Greece - Depart 20:00 PM
 At Sea (Cruising) เรือล่องทะเลตลอดวัน - อิสระทํากิจกรรมตามอัธยาศัยบนเรือ
 Arrival 8:00 AM Naples (Capri), Italy - Depart 18.00 PM
 Arrival 5:00 AM เรือเทียบท่า สนามบินฟีอูมีชีโน, โรม - อำลาเรือสำราญ - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 30/5/2564 ถึง 6/6/2564 : พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Interior
Z5651
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์อิตาลี

รหัสทัวร์ : Z5651
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿50,900
โปรแกรมท่องเที่ยวอิตาลี :
ทัวร์อิตาลี - แพ็คเกจล่องทะเลเมดิเตอร์เรเนียนฝั่งตะวันออก เรือสำราญ Costa Luminosa, Cruise Only เวนิส อิตาลี - บารี - เกาะคอร์ฟู กรีซ - ซานโตรินี กรีซ - ไมโคนอส กรีซ - ดูบรอฟนิก โครเอเชีย - เวนิส อิตาลี
ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ารถรับส่ง - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าวีซ่าเชงเก้น และ วีซ่าโครเอเชีย - ค่าทิปพนักงานบนเรือ ผู้ใหญ่ EUR 70.00 ต่อท่าน และ เด็กอายุ 12-4 ปี EUR 35.00 ต่อท่าน (โปรดชำระเองบนเรือ)

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลง สนามบินเวนิส - ท่าเรือ Venice (Italy) - อิสระเช็คอินขึ้นเรือ Costa Luminosa - อิสระพักผ่อบบนเรือ - Embark Depart 17.00 PM
 Arrival 14.00 PM Bari (Italy) - Depart 20.00 PM
 Arrival 9.00 AM Corfu (Greece) - Depart 15.00 PM
 Arrival 12.30 PM Santorini (Greece) - Depart 20.30 PM
 Arrival 6.30 AM Mykonos (Greece) - Depart 17.00 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrival 7.00 AM Dubrovnik (Croatia) - Depart 13.00 PM
 Disembark Arrival 8.00 AM Venice (Italy) - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 27/9/2563 ถึง 4/10/2563 : พักบนเรือ ห้องพักแบบมีระเบียง Balcony Classic
Z5652
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์อิตาลี

รหัสทัวร์ : Z5652
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿34,900
โปรแกรมท่องเที่ยวอิตาลี :
ทัวร์อิตาลี - แพ็คเกจล่องทะเลเมดิเตอร์เรเนียนฝั่งตะวันออก บนเรือสำราญ Costa Delizioza, Cruise Only เส้นทาง เวนิส - อาร์กอสโตลี, เกาะเซฟาโลเนีย, กรีซ - ซานโตรินี - มิคอนอส - กาตาโกลอน, โอลิมเปีย - บารี, อิตาลี - เวนิส
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบิน - รถรับส่ง - ทัวร์เสริมบนฝั่ง - วีซ่าเชงเก้น และ วีซ่าโครเอเชีย - ทิปพนักงานบนเรือ (โปรดชำระเองบนเรือ)

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ - แนะนำบินลง สนามบินมาร์โค โปโล อิตาลี - อิสระเดินทางสู่ ท่าเรือ Venice (Italy) - อิสระเช็คอินขึ้นเรือสำราญ Costa Deliziosa - Embark Depart 18:00 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrival 8.00 AM Argostoli, Cefallinia - Depart 15.00 PM
 Arrival 09.00 AM Santorini (Greece) - Depart 20.30 PM
 Arrival 8.00 AM Mykonos (Greece) - Depart 17.00 PM
 Arrival 9.00 AM Katakolon, Olympia - Depart 14.30 PM
 Arrival 8.00 AM Bari (Italy) - Depart 14.00 PM
 Disembark Arrival 9.00 AM Venice (Italy) - อำลาเรือสำราญ - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 26/9/2563 ถึง 3/10/2563 : พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Inside Classic
Z5653
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์อิตาลี

รหัสทัวร์ : Z5653
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿32,900
โปรแกรมท่องเที่ยวอิตาลี :
ทัวร์อิตาลี - แพ็คเกจล่องทะเลเมดิเตอร์เรเนียนฝั่งตะวันออก เรือสำราญ Costa Luminosa, Cruise Only เวนิส อิตาลี - บารี - คอร์ฟู กรีซ - พิราอุส กรุงเอเธนส์ กรีซ - โคเตอร์ มอนเตเนโกร - ดูบรอฟนิก โครเอเชีย - เวนิส อิตาลี
ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ารถรับส่ง - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าวีซ่าเชงเก้น และ วีซ่าโครเอเชีย - ค่าทิปพนักงานบนเรือ ผู้ใหญ่ EUR 70.00 ต่อท่าน และ เด็กอายุ 12-4 ปี EUR 35.00 ต่อท่าน (โปรดชำระเองบนเรือ)

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลง สนามบินเวนิส - ท่าเรือ Venice (Italy) - อิสระเช็คอินขึ้นเรือ Costa Luminosa - อิสระพักผ่อบบนเรือ - Embark Depart 17.00 PM
 Arrival 14.00 PM Bari (Italy) - Depart 20.00 PM
 Arrival 9.00 AM Corfu (Greece) - Depart 14.30 PM
 Arrival 12.30 PM Piraeus, Athens (Greece) - Depart 19.30 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrival 8.00 AM Kotor (Montenegro) - Depart 17.00 PM
 Arrival 8.00 AM Dubrovnik (Croatia) - Depart 14.00 PM
 Disembark Arrival 9.00 AM Venice (Italy) - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 4/10/2563 ถึง 11/10/2563 : พักบนเรือ ห้องพักแบบมีระเบียง Balcony Classic
Z5654
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์อิตาลี

รหัสทัวร์ : Z5654
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿34,900
โปรแกรมท่องเที่ยวอิตาลี :
ทัวร์อิตาลี - แพ็คเกจเรือสำราญ Costa Delizioza, Cruise Only เส้นทาง เวนิส - สปลิท, โครเอเชีย หรือ ทรีเอสต์ อิตาลี - กอเตอร์, มอนเตเนโกร - กาตาโกลอน, โอลิมเปีย, กรีซ - ไพรีอัส, เอเธนส์ - บารี, อิตาลี - เวนิส
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบิน - รถรับส่ง - ทัวร์เสริมบนฝั่ง - วีซ่าเชงเก้น และ วีซ่าโครเอเชีย - ทิปพนักงานบนเรือ (โปรดชำระเองบนเรือ)

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ - แนะนำบินลง สนามบินมาร์โค โปโล อิตาลี - อิสระเดินทางสู่ ท่าเรือ Venice (Italy) - อิสระเช็คอินขึ้นเรือสำราญ Costa Deliziosa - Embark Depart 17:30 PM
 Arrival 8.00 AM Split (Croatia) - Depart 17.00 PM or Arrival 7.00 AM Trieste (Italy) - Depart 13.00 PM
 Arrival 8.00 AM Kotor (Montenegro) - Depart 13.30 PM
 Arrival 12.30 PM Katakolon, Olympia - Depart 18.00 PM
 Arrival 9.00 AM Piraeus, Athens (Greece) - Depart 18.00 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrival 7.00 AM Bari (Italy) - Depart 14.00 PM
 Disembark Arrival 9.00 AM Venice (Italy) - อำลาเรือสำราญ - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 10/10/2563 ถึง 17/10/2563 : พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่างด้านใน Inside Classic
Z5655
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์อิตาลี

รหัสทัวร์ : Z5655
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿42,900
โปรแกรมท่องเที่ยวอิตาลี :
ทัวร์อิตาลี - แพ็คเกจล่องทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันตก Costa Smeralida, Cruise Only เส้นทาง บาร์เซโลนา (สเปน) - ปัลมา เดอ มายอร์กา - ปาแลร์โม (ซิซิลี) - ชีวีตาเวกเกีย (อิตาลี) - ซาโวนา - มาร์เซย (ฝรั่งเศส) - บาร์เซโลนา (สเปน)
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่าวีซ่าเชงเก้น - ค่ารถรับส่ง - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าทิปบนเรือ ผู้ใหญ่ EUR 70.00 ต่อท่าน และ เด็กอายุ 12-04 ปี EUR 35.00 ต่อท่าน - เด็กอายุน้อยกว่า 4 ปี ฟรีค่าทิป (โปรดชำระด้วยตนเองบนเรือ) - ไม่รวม Internet Package On board

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป กลับ) - แนะนำบินลง สนามบินบาร์เซโลน่า - อิสระเดินทางเองสู่ ท่าเทียบเรือบาร์เซโลน่า - เช็คอิน ลงเรือสำราญ Costa Smeralda - Embark 19.00 PM
 Arrival 8.00 AM เรือจอดเทียบท่าที่ Palma De Mallorca (Spain) - Departure 18.00 PM
 At Sea (Cruising) อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสำราญหรูตามอัธยาศัย
 Arrival 7.00 AM เรือเทียบท่า Palermo (Sicily) - Departure 16.00 PM
 Arrival 8.00 AM เรือเทียบท่า Civitavecchia (Italy) - Departure 19.00 PM
 Arrival 8.00 AM เรือเทียบท่า Savona (Italy) - Departure 18.00 PM
 Arrival 8.30 AM เรือเทียบท่า Marseilles (France) - Departure 17.00 PM
 Disembark 8.00 AM เรือจอดเทียบท่า บาร์เซโลน่า - อำลาเรือสำราญ - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 7/12/2563 ถึง 14/12/2563 : โปร 1 แถม 1 เพียงจอง และมัดจำภายใน 31 มี.ค. 63 / พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่างด้านใน Inside Classic
Z5668
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์อิตาลี

รหัสทัวร์ : Z5668
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿75,900
โปรแกรมท่องเที่ยวอิตาลี :
ทัวร์อิตาลี - อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - ยอดเขาจุงเฟรา - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น - นั่งรถไฟสายกลาเซียเอ็กซ์เพรส

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกง
 สนามบินมิลาโนมัลเปนซา - มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - แกลเลอรี วิคเตอร์เอ็มมานูเอล - เมืองลูกาโน - เมืองลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้ชาแพล
 กรินเดลวาลด์ - ขึ้นรถไฟไต่เขาสู่ยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง - กรุงเบิร์น - บ่อหมีสีน้ำตาล - มาร์กาสเซ - ถนนจุงเคอร์นกาสเซ - นาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม
 โลซานน์ - เมืองเจนีวา - ทะเลสาบเจนีวา - น้ำพุจรวด - สวนอังกฤษ - เมืองมองเทรอซ์ - ปราสาทชิลยอง
 เมืองทาช - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น - ถ้ำน้ำแข็ง - ถ่ายรูปกับ รูปแกะสลักน้ำแข็ง - เซอร์แมท
 นั่งรถไฟสายกลาเซียเอ็กซ์เพรส - เมืองซูริค - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - ถนน บานโฮฟซตราสเซอ - โบสถ์เซนต์ปีเตอร์
 ซูริค - น้ำตกไรน์ - สนามบินซูริค - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกง
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z5900
การบินไทย

ทัวร์อิตาลี

รหัสทัวร์ : Z5900
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿73,900
โปรแกรมท่องเที่ยวอิตาลี :
ทัวร์อิตาลี - มิลาน - เวนิส - โบโลญญ่า - ฟลอเร้นซ์ - ปิซ่า - โรม - ปอมเปอี - เนเปิ้ล - เกาะคาปรี
แถมฟรี! ซิมการ์ดออนทัวร์

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินมาเพนซาร์ - เมืองมิลาน - มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - เมืองเวนิสเมสเตร้
 เกาะเวนิส - จัตุรัสเซนต์มาร์ค - ถ่ายรูปกับพระราชวังดอจส์ - เมสเตร้ - เมืองโบโลญญ่า - ชมเมืองบริเวณเมืองเก่าเปียสซ่ามัจโจเร่ - ศาลากลาง
 เมืองฟลอเร้นซ์ - เขตเมืองเก่า - จัตุรัสดูโอโม - มหาวิหารแห่งเมืองฟลอเร้นซ์ - เมืองปิซ่า - จตุรัสกัมโป เดย์ มีราโก - หอเอนปิซ่า
 กรุงโรม - Castel Romano - Mcarthurglen Designer Outlet - สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม - อนุเสาวรีย์วิกเตอร์เอ็มมานูเอ็ล
 เมืองปอมเป - เมืองเนเปิ้ล - จัตุรัสการิบัลดี - อนุเสาวรีย์จูเซปเป การิบัลดี - โบสถ์แคปเพลลา ซานเซเวโร่ - พระราชวังเนเปิ้ล - ปราสาทเดลโดโว่
 เนเปิ้ล - เกาะคาปรี - ถ้ำบลูกร็อตโต - โรม - น้ำพุเทรวี่
 สนามบินเลโอนาร์โด ดาวินชี
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 19 จาก
ทัวร์อิตาลี 19 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ไทย
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์อิตาลี, โปรแกรมท่องเที่ยวอิตาลี และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์อิตาลีเดือนกันยายน 2563
ทัวร์อิตาลีเดือนตุลาคม 2563
ทัวร์อิตาลีเดือนพฤศจิกายน 2563
ทัวร์อิตาลีเดือนธันวาคม 2563
ทัวร์อิตาลีเดือนมกราคม 2564
ทัวร์อิตาลีเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ทัวร์อิตาลีเดือนมีนาคม 2564
ทัวร์อิตาลีเดือนเมษายน 2564
ทัวร์อิตาลีเดือนพฤษภาคม 2564
ทัวร์อิตาลีเดือนมิถุนายน 2564
ทัวร์อิตาลีเดือนกรกฎาคม 2564
ทัวร์อิตาลีเดือนสิงหาคม 2564
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้าครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/09568
logged_out_greeting="สอบถามรายการทัวร์ และโปรโมชั่นได้เลยค่ะ^^">
TOP