เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
Z1319
Z1287

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์โครเอเชีย 30 รายการ
ดูรายการที่ 25-48
หน้าสุดท้าย

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์โครเอเชีย

Z1181
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์โครเอเชีย

รหัสทัวร์ : Z1181
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿43,900
โปรแกรมท่องเที่ยวโครเอเชีย :
ทัวร์โครเอเชีย - ทะเลเอเดรียติก - ซาเกรบ - ซาดาร์ - ดูบรอฟนิก - ซิเบนิก - อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่
ไม่รวม ค่าธรรมเนียม และค่าบริการวีซ่าโครเอเชีย 5,500 ต่อท่าน - ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 12 ยูโร - ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 12 ยูโร - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 800 บาท

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องเมืองดูไบ - ซาเกร็บ - ซาดาร์
 ซาดาร์ - มหาวิหารแห่งซาดาร์ - สปลิต - ถ่ายรูปพระราชวังดิโอคลีเชียน - ถ่ายรูปมหาวิหารเซนต์ดอมนิอุส
 ดูบรอฟนิก - เมืองเก่าดูบรอฟนิก - ถ่ายรูปพระราชวังสปอนซา - พระราชวังเรคเตอร์ - น้ำพุโอโนฟริโอ
 ดูบรอฟนิก - จัตุรัสเมืองเก่า - ถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารแห่งเซนต์เจมส์ - เขตอุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่
 พลิตวิเซ่ - อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ - ซาเกร็บ
 ซาเกร็บ - ถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารซาเกร็บ - จัตุรัสเซนต์มาร์ค - เดินทางกลับ
 แวะเปลี่ยนเครื่องเมืองดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z1287
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์โครเอเชีย

รหัสทัวร์ : Z1287
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿75,900
โปรแกรมท่องเที่ยวโครเอเชีย :
ทัวร์โครเอเชีย - อิตาลี - โครเอเชีย - สโลวีเนีย - บอสเนีย - เฮอร์เซโกวีนา : เวนิส - ถ้ำโพสทอยน่า (สโลวีเนีย) - ล่องเรือทะเลสาบเบลด - ลุบเบลียน่า - ซาเกรบ (โครเอเชีย) - อุทยานพลิตวิเซ่ - ซาร์ดาร์ - ซิบินิค - โทรเกียร์ - สปลิท - สตอน - ชิมหอยนางรมแห่งเมืองสตอน ดูบรอฟนิค - โมสตาร์ (บอสเนีย และเฮอร์เซโกวีนา) - ซาราเยโว ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่าเชงเก้นอิตาลี (ประมาณ 3,000 บาท) --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องนครอิสตันบูล - สนามบินเวนิส - ล่องเรือสู่เกาะเวนิส - จตุรัสเซนต์มาร์โค และพระราชวังดอจจ์ - ถ่ายรูปมหาวิหารเซนต์มาร์โค - ช้อปปิ้งแบรนด์เนมรอบจตุรัสเซนต์มาร์โค
 สโลวีเนีย - นั่งรถรางไฟฟ้า ชมถ้ำโพสทอยน่า - ปลามนุษย์ - ล่องเรือทะเลสาบเบลด - เมืองลุบเบลียน่า
 สะพานมังกร - เข้าชมปราสาทเมืองเก่า - เมืองซาเกรบ - ถ่ายรูปมหาวิหารเซนต์สตีเฟน - ตลาดกลางเมือง - ขึ้นรถรางไฟเที่ยวเขต Upper Town - ถ่ายรูปกับวิหารเซนต์มาร์ก - ถ่ายรูปโบสถ์ประจำเมืองเก่าเซนต์แคทเธอรีน - จัตุรัส Trg Ban Jelacic Square - ชมอนุสาวรีย์ Ban Josip Jelacic - อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่
 ล่องเรือข้ามทะเลสาบ Jezero Kozjak - เมืองซาดาร์ - ถ่ายรูปโบสถ์อนาสตาเชีย - โบสถ์เซนต์ โดแนท
 เมืองซิบินิค - มหาวิหารเซนต์จาคอบ (มรดกโลก) - เมืองโทรเกียร์ - ถ่ายรูปมหาวิหารเซนต์ลอเรนซ์ - ถ่ายรูปกับหอนาฬิกา - ถ่ายรูปป้อมเซนต์มาร์ค - เมืองสปลิท - พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน (มรดกโลก)
 เมืองสตอน - เมืองมรดกโลกดูบรอฟนิค - เขตเมืองเก่า - ประตู Pile Gate - ชมน้ำพุ Onofrio - โบสถ์ The Cathedral - ถ่ายรูปหอนาฬิกาโบราณ - ถ่ายรูปพระราชวังเรคเตอร์ - ถ่ายรูปสปอนซา พาเลส
 เมืองโมสตาร์ - สะพานโบราณ - ย่านเมืองเก่า - มัสยิดโกสกี้ เมห์เมด ปาซ่า
 เมืองซาราเยโว - อุโมงค์สงคราม - ย่านเมืองเก่า - ย่านเมืองเก่าซาราเยโว - สุเหร่า Gazi Husrev Beg Mosque - มหาวิหารประจำเมืองซาราเยโว - สะพานลาติน - สนามบินซาราเยโว
 แวะเปลี่ยนเครื่องนครอิสตันบูล - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z1319
ออสเตรียนแอร์ไลน์

ทัวร์โครเอเชีย

รหัสทัวร์ : Z1319
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : OS-ออสเตรียนแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿69,900
โปรแกรมท่องเที่ยวโครเอเชีย :
ทัวร์โครเอเชีย - แกรนด์ : มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - ตลาดกลางเมือง - ถ่ายรูปนางแห่งนกนางนวล - เข้าชม พูล่า อารีน่า - อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ - ล่องเรือข้ามทะเลสาบ Kozjak - เข้าชม มหาวิหารเซนต์อนาตาเซีย - มหาวิหาร เซนต์จาคอป - มหาวิหารเซนต์ลอเรนซ์ - พระราชวังดิโอคลีเธียน - ฟาร์มหอยนางรม พร้อมลิ้มลองรสชาติหอยนางรมสดๆ - ลอดประตู Pile Gate - ขึ้นกระเช้าชมวิวพาโนรามาเมืองดูบรอฟนิก ** เมนูพิเศษ หอยนางรม และไวน์ ณ ฟาร์มหอยนางรม - ปลาเทร้าซ์ ปลาทูน่า และปลาหมึก / อัตรานี้ รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปคนพนักงานขับรถวันละ 2 ยูโร (6 วัน 12 ยูโร) - ไม่รวม ค่าทิปผู้นำเที่ยวไทยวันละ 3 ยูโร (8 วัน 24 ยูโร) - ไม่รวม ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าเดินทางและสัมภาระประจำโรงแรม (เพื่อป้องกันการสูญหาย ควรดูแลกระเป๋าด้วยตัวท่านเอง) --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงเวียนนา ออสเตรีย - กรุงซาเกรบ - จัตุรัส Ban Josip Jelačić - เข้าชมมหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - ตลาดกลางเมือง - ประตูหิน - ถ่ายรูปคู่กับโบสถ์นักบุญมาร์ค - เมืองโอพาเทีย - ถ่ายรูปนางแห่งนกนางนวล
 เมืองพูล่า - เข้าชม พูล่า อารีน่า - เมืองโรวินจ์ - ถ่ายรูปคู่โบสถ์เซนต์อาเฟเหมี่ย - อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่
 อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ - ล่องเรือข้ามทะเลสาบ Kozjak - เมืองซาดาร์ - เข้าชม มหาวิหารเซนต์อนาตาเซีย - ออร์แกนทะเล
 เมืองซีบีนิค - ถ่ายรูปมหาวิหาร เซนต์จาคอป - เมืองโทรเกียร์ - มหาวิหารเซนต์ลอเรนซ์ - เมืองสปลิท - พระราชวังดิโอคลีเธียน
 เมืองสตอน - ฟาร์มหอยนางรม พร้อมลิ้มลองรสชาติหอยนางรมสดๆ - เมืองดูบรอฟนิก - ลอดประตู Pile Gate - ถ่ายรูปคู่กับ น้ำพุ Onofrio - ถ่ายรูปหอนาฬิกาโบราณ - ถ่ายรูป พระราชวังเรคเตอร์
 เมืองเก่าดูบรอฟนิก - ขึ้นกระเช้าชมวิวพาโนรามาเมืองดูบรอฟนิก - สนามบินนานาชาติดูบรอฟนิค - แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z1321
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์โครเอเชีย

รหัสทัวร์ : Z1321
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿79,900
โปรแกรมท่องเที่ยวโครเอเชีย :
ทัวร์โครเอเชีย - แกรนด์ : มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - กำแพงหินโบราณ - ถ่ายรูปโบสถ์เซนต์มาร์ค - อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ - หมู่บ้านราสโตเก้ - อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิตวิเซ่ - อุทยานแห่งชาติครึคา - น้ำตกสกราดินสกี บูค - โทรเกียร์ - มหาวิหารเซนต์ ลอว์เรนซ์ - พระราชวังดิโอคลิเธียน - ย่านพีเพิลสแควร์ - นั่งเรือเฟอร์รี่ล่องไปยังเกาะคอร์ชูล่า - เมืองเก่าคอร์ชูล่า - โบสถ์เซนต์มาร์ค - อ่าวมาลี สตอน - เมืองดูบรอฟนิค - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า ชมเมืองเก่า - กำแพงเมืองโบราณ - ล่องเรือชมชายฝั่งทะเอเดรียติกยามเย็น ** เมนูพิเศษ Lobster Menu --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงอิสตันบูล - สนามบินกรุงซาเกรบ - ชมเมืองเก่า - ผ่านชมอาคารรัฐสภา - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - กำแพงหินโบราณ - ถ่ายรูปโบสถ์เซนต์มาร์ค - อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ - หมู่บ้านราสโตเก้
 อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิตวิเซ่ - เมืองซาดาร์ - ผ่านชมโบสถ์ St.Donatus - ชมสถาปัตยกรรม Sea Organ
 อุทยานแห่งชาติครึคา - โทรเกียร์ - ผ่านชม มหาวิหารเซนต์ ลอว์เรนซ์ - เมืองสปลิต
 พระราชวังดิโอคลิเธียน - ย่านพีเพิลสแควร์ - เมืองนีอุม - นั่งเรือเฟอร์รี่ ชมเกาะคอร์ชูล่า
 เมืองเก่าคอร์ชูล่า - โบสถ์เซนต์มาร์ค - อ่าวมาลี สตอน - เมืองดูบรอฟนิค
 ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมเมืองเก่า - ชมด้านนอก Rector’s Palace - กำแพงเมืองโบราณ - ล่องเรือชมชายฝั่งทะเอเดรียติกยามเย็น
 เมืองคัฟถัต - ถ่ายรูปกับภาพวาด Our Lady Of Cavtat - ช้อปปิ้งในเมืองดูบรอฟนิค - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงอิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z2536
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์โครเอเชีย

รหัสทัวร์ : Z2536
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿91,900
โปรแกรมท่องเที่ยวโครเอเชีย :
ทัวร์โครเอเชีย - ล่องเรือทะเลเอเจี้ยน & เอเดรียติค พักบนเรือสำราญ Costa Luminosa : เส้นทาง เวนิส - บารี - คอร์ฟู - เอเธนส์ - บุดวา - กอเตอร์ - ดูบลอฟนิค - เวนิส ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น - รวมทิปไกด์ และคนขับรถ - รวมทัวร์พาเที่ยวทุกประเทศ --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่อง สนามบินกรุงอิสตันบูล - สนามบินเวนิส - ชมเมืองเวนิส - จัตุรัสเซนต์มาร์โค และพระราชวังดอจจ์ - ถ่ายรูปมหาวิหารเซนต์มาร์โค - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม - เช็คอินขึ้นเรือ Costa Luminosa - อิสระพักผ่อบบนเรือ
 14.00 PM เรือเทียบท่า เมืองบารี - ถ่ายรูปป้อมปราการประจำเมือง - วิหารซานนิโคลัส - ถนนคนเดิน Walking street - กลับขึ้นเรืออิสระพักผ่อน - 20.00 PM เรือออกจากท่า
 09.00 AM เรือเทียบท่าคอร์ฟู - เขต Paleokastritsa - โบสถ์ Monastery of the Virgin - ถ่ายรูปโบสถ์ Vlacheraina monastery - เมืองเก่าคอร์ฟู - ถ่ายรูปป้อม Palaio Frourio - 14.30 PM เรือออกจากท่า
 12.30 PM เรือเทียบท่า พีราอุส ประเทศกรีซ - ชมอะโครโปลิส - วิหารพาร์เธนอน - ถ่ายรูปสนามกีฬาโอลิมปิค - ผ่านชมจัตุรัสซินตั๊กม่า - กลับขึ้นเรืออิสระพักผ่อน - 19.30 PM เรือออกจากท่า
 At Sea (Cruising)
 /08.00 AM เรือเทียบท่า เมืองกอเตอร์ - เมืองบุดวา - ถ่ายรูปโบสถ์เซ็นต์จอห์น - เมืองกอเตอร์ - ถ่ายรูป โบสถ์เซ็นต์ไทรฟอน - 17.00 PM เรือออกจากท่า
 08.00 AM เรือเทียบท่า ดูบรอฟนิค - ชมทัศนียภาพของเมืองดูบรอฟนิค - เดินลอดประตู Pile Gate - โบสถ์เก่าแก่ประจำเมือง The Cathedral - ถ่ายรูปหอนาฬิกาโบราณ - ถ่ายรูปพระราชวังเรคเตอร์ - ถ่ายรูปสปอนซา พาเลส - 14.00 PM เรือออกจากท่า
 09.00 AM เรือเทียบท่าเวนิส - อำลาเรือสำราญ - สนามบินเวนิส - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินอิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3400
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์โครเอเชีย

รหัสทัวร์ : Z3400
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿55,500
โปรแกรมท่องเที่ยวโครเอเชีย :
ทัวร์โครเอเชีย - โปแลนด์ : อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ - นั่งรถไฟสายชมวิว Panoramic Train - ล่องเรือชมวิวสวยของทะเลสาบ Jezero Kozjak - พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน - ขึ้นกระเช้า ชมทัศนียภาพจากมุมสูง - ย่านถนนสตราดัน - จัตุรัสเมืองเก่าซีเบนิค - โบสถ์ประจำเมืองเก่าเซนต์แคทเธอรีน

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล - สนามบินกรุงซาเกรบ - เมืองโอพาเทีย - เมืองโอพาเทีย - เมืองโคเรนิก้า
 อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ - นั่งรถไฟสายชมวิว Panoramic Train - ล่องเรือชมวิวสวยของทะเลสาบ Jezero Kozjak - เมืองซาดาร์ - โบสถ์เซนต์โดแนท
 เมืองสปลิท - ชมพระราชวังดิโอคลีเธี่ยน - เมืองดูบรอฟนิค
 เมืองดูบรอฟนิค - ขึ้นกระเช้า ชมทัศนียภาพจากมุมสูง - ตัวเมืองเก่า - Pile Gate - แวะถ่ายรูปกับพระราชวังสปอนซา - ย่านถนนสตราดัน - เมืองโทรเกียร์ - เมืองดูโกโพเลีย
 เมืองซีเบนิค - จัตุรัสเมืองเก่าซีเบนิค - แวะถ่ายรูปภายนอกกับมหาวิหารเซนต์เจมส์ - เมืองซาเกรบ
 เมืองเก่าซาเกรบ - โบสถ์ประจำเมืองเก่าเซนต์แคทเธอรีน - จัตุรัสเจลาซิค - สนามบินกรุงซาเกรบ
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3703
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์โครเอเชีย

รหัสทัวร์ : Z3703
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿49,777
โปรแกรมท่องเที่ยวโครเอเชีย :
ทัวร์โครเอเชีย - เมืองซาเกร็บ - เมืองซาดาร์ - เมืองซิบีนิค - เมืองโทรเกียร์ - เมืองดูบรอฟนิค - Designer Outlet Croatia - อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ - มหาวิหารเซนต์ลอว์เรนซ์ - พระราชวังเรคเตอร์ - โบสถ์ เซนต์ โดแนท - เสาหินอัศวิน - Bell Tower

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล - สนามบินซาเกร็บ - เมืองซาเกร็บ - โบสถ์เซนต์มาร์ค - มหาวิหารซาเกร็บ - ถ่ายภาพกับ ประตูเมืองเก่า - จัตุรัสเจลาซิค - Designer Outlet Croatia - เมืองซาเกร็บ
 อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ - เมืองซาดาร์
 ประตูเมือง - โบสถ์ เซนต์ โดแนท - Sea Organ - Greeting To The Sun - เมืองซิบีนิค - อาสนวิหารเซนต์เจมส์
 เมืองโทรเกียร์ - มหาวิหารเซนต์ลอว์เรนซ์ - เมืองสปลิท - พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน - มหาวิหารเซนต์ดอมนิอุส - People’S Square - เมืองดูบรอฟนิค
 นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิว - พระราชวังเรคเตอร์ - สปอนซา พาเลส(ด้านนอก) - เสาหินอัศวิน - Bell Tower - Dubrovnik Cathedral - Walls Of Dubrovnik
 เมืองดูบรอฟนิค - อิสระตามอัธยาศัยเต็มวัน - สนามบินดูบรอฟนิค
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3814
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์โครเอเชีย

รหัสทัวร์ : Z3814
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ทัวร์โครเอเชีย
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿53,999
โปรแกรมท่องเที่ยวโครเอเชีย :
ทัวร์โครเอเชีย - : ซาแกร๊บ - โอพาเทียร์ - ซาดาร์ - ซีเบนิค - โทรกีร์ - สปลิท - สตอน - ดูบรอฟนิค - ล่องเรือทะเลสาบอุทยานพริตวิตเซ่ - นั่งกระเช้าชมวิวเมืองดูรอฟนิค ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่าโคเอเซีย ท่านละ 6,500 บาท - ไม่รวมค่าทิปท่านละ 60 ยูโร - ไม่รวมค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋า และทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินซาแกร็บ - เมืองโอพาเทีย - ถ่ายรูปกับรูปปั้นหญิงสาวกับนกนางนวล - เข้าที่พัก
 เมืองซาดาร์ - ชมเมืองเก่าของซาดาร์ - เมืองโทรกีร์ - เมืองพรีโมสเตน - ชมเขตเมืองเก่า - ชมมหาวิหารเซนต์ลอว์เรนซ์ - เมืองสปลิท - ชมย่าน People Square - ชมด้านหน้าพระราชวังดิโอคลีเธี่ยน - ชมยอดระฆังแห่งวิหาร The Cathedral Belfry - เมืองสตอน
 เมืองดูบรอฟนิค - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า ชมเมืองเก่า - ชมประตูเมือง - ชมน้ำพุโบราณทรงกลม - อิสระถ่ายรูปกับเสาหินอัศวิน - รูปปั้นของนักบุญ St.Blaise - เมืองซีเบนิค - ชมสภาว่าการเมืองเก่า - มหาวิหารเซนต์จาคอบ
 เมืองพลิตวิเซ่ - อุทยายานแห่งชาติพริตวิตเซ่ พร้อม ล่องเรือชม ทะเลสาบ - เมืองซาแกร๊บ
 ชมย่านเมืองเก่า - ชมมหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - กำแพงหินโบราณ - ชมตลาดกลางเมือง
 อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย - สนามบินซาเกร็บ
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3940
ออสเตรียนแอร์ไลน์

ทัวร์โครเอเชีย

รหัสทัวร์ : Z3940
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : OS-ออสเตรียนแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿75,900
โปรแกรมท่องเที่ยวโครเอเชีย :
ทัวร์โครเอเชีย - ทะเลเอเดรียติก : ตลาดกลางเมือง - เข้าชม มหาวิหาร เซนต์ สตีเฟ่น - ช้อปปิ้งห้าง Arena Cneter - แวะถ่ายรูปกับรูปปั้นนางแห่งนกนางนวล - สนามอารีน่า - เขตเมืองเก่า Old Town - อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่เจเซร่า - ล่องเรือข้ามทะเลสาบ Kozjak - โทรเกียร์ (มรดกโลก) - สปลิท - พระราชวังดิโอเคลเชี่ยน - มาลี สตอน - ชิมหอยนางรม สดๆจากฟาร์ม - ดูบรอฟนิค (เมืองมรดกโลก) - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวยอดเขา SRD - ช้อปปิ้งของฝากจาก Konzum ซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่น ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมทิป หัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 1,000 ต่อคน --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่อง สนามบินเวียนนา ออสเตรีย - สนามบิน Franjo Tudjman Airport ซาเกรบ (โครเอเชีย) - ตลาดกลางเมือง - เข้าชม มหาวิหาร เซนต์ สตีเฟ่น - ช้อปปิ้งห้าง Arena Cneter - โอพาเทีย - แวะถ่ายรูปกับรูปปั้นนางแห่งนกนางนวล
 โอพาเทีย - พูล่า - สนามอารีน่า - โรวินจ์ - เขตเมืองเก่า Old Town - โอพาเทีย
 เมืองโอพาเทีย - อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่เจเซร่า - ล่องเรือข้ามทะเลสาบ Kozjak
  โทรเกียร์ (มรดกโลก) - สปลิท - พระราชวังดิโอเคลเชี่ยน
 สปลิท - นีอุม (บอสเนีย) - มาลี สตอน - ชิมหอยนางรม สดๆจากฟาร์ม - ดูบรอฟนิค (เมืองมรดกโลก) - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวยอดเขา SRD
 ดูบรอฟนิค - ช้อปปิ้งของฝากจาก Konzum ซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่น - สนามบินดูบรอฟนิค - แวะเปลี่ยนเครื่อง เวียนนา
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3941
ออสเตรียนแอร์ไลน์

ทัวร์โครเอเชีย

รหัสทัวร์ : Z3941
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : OS-ออสเตรียนแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿87,900
โปรแกรมท่องเที่ยวโครเอเชีย :
ทัวร์โครเอเชีย - โครเอเชีย - บอสเนีย : ตลาดกลางเมือง - เข้าชม มหาวิหาร เซนต์ สตีเฟ่น - ห้าง Arena Center - ถ่ายรูปกับ รูปปั้นนางแห่งนกนางนวล - พูล่า - สนามอารีน่า - โรวินจ์ - เขตเมืองเก่า Old Town - อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เจเซร่า (มรดกโลก) - ล่องเรือข้ามทะเลสาบ Kozjak - โทรเกียร์ (มรดกโลก) - พระราชวังดิโอเคลเชี่ยน - เมืองบลากายจ์ (บอสเนีย & เฮอเซโกวีน่า) - โมสตาร์ (มรดกโลก) - มาลี สตอน - ชิมหอยนางรม - ดูบรอฟนิค - ถ่ายรูปกับ เสาหินอัศวิน, หอนาฬิกา - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวยอดเขา SRD - ช้อปปิ้งของฝาก Konzum ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมทิปคนขับรถต่างประเทศ 2 Euro ต่อคน ต่อวัน - ไม่รวม ค่าธรรมเนียมทิป หัวหน้าทัวร์ ไทย ท่านละ 1,000 ต่อคน --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่อง สนามบินเวียนนา ออสเตรีย - สนามบิน Franjo Tudjman Airport เมืองซาเกรบ - ตลาดกลางเมือง - เข้าชม มหาวิหาร เซนต์ สตีเฟ่น - ห้าง Arena Center - โอพาเทีย - ถ่ายรูปกับ รูปปั้นนางแห่งนกนางนวล
 โอพาเทีย - พูล่า - สนามอารีน่า - โรวินจ์ - เขตเมืองเก่า Old Town - โอพาเทีย
 เมืองโอพาเทีย - อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เจเซร่า (มรดกโลก) - ล่องเรือข้ามทะเลสาบ Kozjak
 อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ - โทรเกียร์ (มรดกโลก) - สปลิท - พระราชวังดิโอเคลเชี่ยน
 สปลิท - โพซิเทล - เมืองบลากายจ์ (บอสเนีย & เฮอเซโกวีน่า) - โมสตาร์ (มรดกโลก)
 โมสตาร์ - มาลี สตอน - ชิมหอยนางรม - ดูบรอฟนิค - ถ่ายรูปกับ เสาหินอัศวิน, หอนาฬิกา
 ดูบรอฟนิค - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวยอดเขา SRD - ช้อปปิ้งของฝาก Konzum - เมืองชาฟตัท - สนามบินดูบรอฟนิค - แวะเปลี่ยนเครื่อง เวียนนา
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3942
ออสเตรียนแอร์ไลน์

ทัวร์โครเอเชีย

รหัสทัวร์ : Z3942
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : OS-ออสเตรียนแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿95,900
โปรแกรมท่องเที่ยวโครเอเชีย :
ทัวร์โครเอเชีย - เซอร์เบีย - บอสเนียและเฮอร์เซโกวีน่า - โครเอเชีย : ป้อมปราการ Kalemegdan - ชมโบสถ์ St. Sava - โบสถ์ Saborna - โบสถ์ Saborna Crkva - เขตเมืองเก่า ชม Tito’s grave - หมู่บ้าน Drvengrad - สุเหร่า Gazi - Husrev’ s Beg - โบสถ์คริสต์นิกายออร์โธด็อก ต้นกำเนิด Theotokos - ศาลากลางเมือง - ตลาดเทปา - เมืองมาลี สตอน - หอยนางรมสดๆ จากทะเลอเดรียติค - เมืองดูบรอฟนิค - ถ่ายรูปเสาหินอัศวิน, หอนาฬิกา - สถานีเคเบิลคาร์ - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวยอดเขา SRD - ชมแนวกำแพงป้อมปราการ - ช้อปปิ้งของฝากที่ Konzum ซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่น ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมทิป หัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 1,000 ต่อคน - ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถต่างประเทศ --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่อง สนามบินเวียนนา ออสเตรีย - กรุงเบลเกรด - ป้อมปราการ Kalemegdan - ชมโบสถ์ St. Sava - โบสถ์ Saborna - โบสถ์ Saborna Crkva - เขตเมืองเก่า ชม Tito’s grave
 โมครา โกร่า - หมู่บ้าน Drvengrad - ซลาติบอร์
 เมืองวิเซกราด - Morica Han - สุเหร่า Gazi - Husrev’ s Beg - โบสถ์คริสต์นิกายออร์โธด็อก ต้นกำเนิด Theotokos - ศาลากลางเมือง
 โมสตาร์ - ตลาดเทปา
 เมืองบรากายจ์ - เมืองโพซิเทล - เมืองมาลี สตอน - หอยนางรมสดๆ จากทะเลอเดรียติค - เมืองดูบรอฟนิค
 เมืองดูบรอฟนิค - ถ่ายรูปเสาหินอัศวิน, หอนาฬิกา - สถานีเคเบิลคาร์ - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวยอดเขา SRD - ชมแนวกำแพงป้อมปราการ
 ช้อปปิ้งของฝากที่ Konzum ซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่น - เมืองชาฟตัท - สนามบินดูบรอฟนิค - แวะเปลี่ยนเครื่อง เวียนนา
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3943
ออสเตรียนแอร์ไลน์

ทัวร์โครเอเชีย

รหัสทัวร์ : Z3943
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : OS-ออสเตรียนแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿99,900
โปรแกรมท่องเที่ยวโครเอเชีย :
ทัวร์โครเอเชีย - Balkans ออสเตรีย - สโลเวเนีย - โครเอเชีย - บอสเนีย : ล่องเรือเพลทน่า ในทะเลสาบเบลด - ถ้ำโพสทอยน่า - ลุบเบลียน่า - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - ชมเมืองตอนล่าง - อนุสาวรีย์ Ban Josip Jelacic - ขึ้นรถรางไฟฟ้า Funicular ชมเมืองตอนบน Upper Town - อุทยานแห่งชาติ พลิตวิเซ่ - ถ่ายรูปพิพิธภัณฑ์สงครามกลางแจ้ง เมืองคาโลวัช - ล่องเรือข้าม Kozjak Lake - พระราชวังดิโอคลีเชี่ยน - เมืองโมสตาร์ (มรดกโลก) บอสเนีย & เฮอเซโกวีน่า - เมืองมาลี สตอน - ชิมหอยนางรมสดๆ จากทะเลอเดรียติค จากฟาร์ม - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวยอดเขา SRD - เมืองเก่าดูบรอฟนิค - ชมกำแพงเมืองโบราณ - ข้ามพรมแดนสู่ มอนเตเนโกร - เมืองกอเตอร์ - ชมโบสถ์ St.Triphun Church และ St.Nikola Church - ชม เมืองเก่า บุดว่า - ชมโบสถ์ St.John Church ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมทิป หัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 1,000 ต่อคน - ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถต่างประเทศ --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินเวียนนา ออสเตรีย - เมืองกราซ - เมืองเบลด สโลวีเนีย - ล่องเรือเพลทน่า ในทะเลสาบเบลด
 เบลด - ถ้ำโพสทอยน่า - ลุบเบลียน่า สโลเวเนีย - ซาเกรบ (โครเอเชีย)
 มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - ชมเมืองตอนล่าง - อนุสาวรีย์ Ban Josip Jelacic - ขึ้นรถรางไฟฟ้า Funicular ชมเมืองตอนบน Upper Town - อุทยานแห่งชาติ พลิตวิเซ่ - ถ่ายรูปพิพิธภัณฑ์สงครามกลางแจ้ง เมืองคาโลวัช - พักโรงแรมในเขตอุทยาฯ 3 ดาว
 อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ - ล่องเรือข้าม Kozjak Lake - เมืองโทรเกียร์ - ผ่านชมมหาวิหารเซ็นต์ลอว์เรนซ์ - เมืองสปลิท
 พระราชวังดิโอคลีเชี่ยน - เมืองโมสตาร์ (มรดกโลก) บอสเนีย & เฮอเซโกวีน่า
 เมืองบลากายจ์ - เมืองโพซิเทล - ข้ามพรมแดนสู่ โครเอเชีย - เมืองมาลี สตอน - ชิมหอยนางรมสดๆ จากทะเลอเดรียติค จากฟาร์ม
 เมืองดูบรอฟนิค - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวยอดเขา SRD - เมืองเก่าดูบรอฟนิค - ถ่ายรูป เสาหินอัศวิน และหอนาฬิกา - ชมกำแพงเมืองโบราณ - ข้ามพรมแดนสู่ มอนเตเนโกร - เมืองกอเตอร์ - ชมโบสถ์ St.Triphun Church และ St.Nikola Church - เมืองบุดว่า
 ชม เมืองเก่า บุดว่า - ชมโบสถ์ St.John Church - กรุงพอดกอริซ่า มอนเตเนโกร - สนามบิน พอดกอรีซา - บินภายในสู่ เวียนนา - ช้อปปิ้งพาร์นดอร์ฟเอาท์เลท - สนามบินเวียนนา
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4153
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿113,900
โปรแกรมท่องเที่ยวโครเอเชีย :
เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 3/5/2563 ถึง 10/5/2563 : โปรโมชั่น!! จอง และชำระยอดเต็มภายใน 4 มี.ค. 63 / พักบนเรือห้องสวีท Deluxe Stateroom with Verandah (A1)
Z4176
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿111,000
โปรแกรมท่องเที่ยวโครเอเชีย :
ทัวร์โครเอเชีย - แพ็คเกจล่องทะเลเมดิเตอร์เรเนียน Crystal Serenity Luxury Cruises, Cruise Only : เส้นทาง ชีวีตาเวกเกีย (อิตาลี) - ซอร์เรนโต (อิตาลี) - คอร์ฟู (กรีซ) - กอเตอร์ (มอนเตเนโกร) - ดูบรอฟนิค (โครเอเชีย) - เวนิช (อิตาลี) ** สิทธิพิเศษ บนเรือสำราญ ฟรี เครื่องดื่มระดับพรีเมี่ยมบนเรือ - ฟรี ค่าทิปพนักงานบนเรือ - ฟรี WiFi / เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / อัตรานี้ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ทัวร์เสริมบนฝั่ง - รถรับส่งสนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นแบบ Multiple และโครเอเชีย --

 Rome (civitavecchia), italy - Depart 18:00 PM
 Arrival 7.00 AM Sorrento, italy - Depart 22:00 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrival 8.00 AM Corfu, greece - Depart 18:00 PM
 Arrival 8.00 AM Kotor, montenegro - Depart 18:00 PM
 Arrival 7.00 AM Dubrovnik, croatia - Depart 17:00 PM
 Arrival 13.00 PM Venice, italy - Overnight
 .-. Disembark Venice, italy
เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 31/5/2563 ถึง 7/6/2563 : พักบนเรือห้องสวีท Deluxe Stateroom with Verandah (A1)
Z4326
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์โครเอเชีย

รหัสทัวร์ : Z4326
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿49,777
โปรแกรมท่องเที่ยวโครเอเชีย :
ทัวร์โครเอเชีย - Wonderful : มหาวิหารซาเกร็บ - จัตุรัสเจลาซิค - Designer Outlet Croatia - อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ - ประตูเมืองโบราณ - Sea Organ - Greeting To The Sun - อาสนวิหารเซนต์เจมส์ - มหาวิหารเซนต์ลอว์เรนซ์ - พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน - พระราชวังเรคเตอร์ - Dubrovnik Cathedral

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล - สนามบินซาเกร็บ - เมืองซาเกร็บ - โบสถ์เซนต์มาร์ค - มหาวิหารซาเกร็บ - ประตูเมืองเก่า - จัตุรัสเจลาซิค - Designer Outlet Croatia - เมืองซาเกร็บ
 อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ - เมืองซาดาร์
 ประตูเมืองโบราณ - โบสถ์ เซนต์ โดแนท - Sea Organ - Greeting To The Sun - เมืองซิบีนิค - อาสนวิหารเซนต์เจมส์
 เมืองโทรเกียร์ - มหาวิหารเซนต์ลอว์เรนซ์ - เมืองสปลิท - พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน - มหาวิหารเซนต์ดอมนิอุส - People’S Square - เมืองดูบรอฟนิค
 Old Town - พระราชวังเรคเตอร์ - สปอนซา พาเลส - จัตุรัสกลางเมือง - Dubrovnik Cathedral - Walls Of Dubrovnik
 สนามบินดูบรอฟนิค - แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4341
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿19,900
โปรแกรมท่องเที่ยวโครเอเชีย :
ทัวร์โครเอเชีย - แพ็คเกจล่องเรือสำราญ MSC Magnifica, Cruise Only : เวนิช (อิตาลี) - บารี - เกาะซานโตรินี - ซาเนีย กรีซ - เกาะคอร์ฟู - ดูบรอฟนิค (โครเอเชีย) - เวนิช (อิตาลี) ** เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / อัตรานี้ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ไม่รวม รถรับส่งสนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ไม่รวมค่าทัวร์บนฝั่ง - ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น แบบ Multiple - ประกันภัยบนเรือ - ไม่รวมทิปพนักงานบนเรือ 70 EUR ต่อท่าน (ชำระเองบนเรือ) --

 อิสระเดินทางเองจาก กรุงเทพฯ (อัตรานี้ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ) - แนะนำบินลง สนามบินเวนิสมาร์โคโปโล (VCE) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) - ท่าเรือ Venice, Italy - เช็คอินขึ้นเรือสำราญ MSC Magnifica - อิสระพักผ่อนบนเรือ - Depart 17:00 PM
 Arrive 14:00 PM Bari, Italy - Depart 20:00 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrive 7:00 PM Santorini, Greece - Depart 19:00 PM
 Arrive 7:00 PM Chania, Greece - Depart 17:00 PM
 Arrive 12:00 PM Corfu, Greece - Depart 19:00 PM
 Arrive 7:00 AM Dubrovnik, Croatia - Depart 13:30 PM
 Arrive 9:00 AM Venice, Italy - อำลาเรือสำราญ - อิสระเดินทางกลับเอง โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 8/5/2563 ถึง 15/5/2563 : พักบนเรือ ห้องพักแบบมีระเบียง Balcony Classic
Z4427
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์โครเอเชีย

รหัสทัวร์ : Z4427
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿82,900
โปรแกรมท่องเที่ยวโครเอเชีย :
ทัวร์โครเอเชีย - โครเอเชีย - บอสเนีย : Old Town - Rector’S Palace - กำแพงเมืองโบราณ - อ่าวมาลี สตอน - เมืองเก่าคอร์ชูล่า - พระราชวังดิโอคลิเธียน - ย่านพีเพิลสแควร์ - หมู่บ้านโอราซาส - น้ำตกสตรัคคิ บุค - น้ำตกคราวิเซ่ - ตลาดนัดพื้นเมือง - อุโมงค์หนีภัย - มหาวิหารประจำเมืองซาราเยโว - สะพานลาติน

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล - สนามบินเมืองดูบรอฟนิค - Old Town - Rector’S Palace - Sponza Palace - เดินชมอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ - กำแพงเมืองโบราณ
 อ่าวมาลี สตอน - เมืองโอเรบิซ - ล่องเรือเฟอร์รี่สู่เกาะคอร์ชูล่า - เมืองเก่าคอร์ชูล่า - โบสถ์เซนต์มาร์ค
 ล่องเรือกลับสู่ โอเรบิซ - เมืองนีอุม - เมืองสปลิต - พระราชวังดิโอคลิเธียน - ย่านพีเพิลสแควร์
 โทรเกียร์ - ผ่านชมมหาวิหารเซนต์ ลอว์เรนซ์ - เมืองบีฮาช
 หมู่บ้านโอราซาส - น้ำตกสตรัคคิ บุค - เมืองจาจเซ่ - ถ่ายภาพ น้ำตกพลิวา - เมืองโมสตาร์
 เมืองโมสตาร์ - น้ำตกคราวิเซ่ - เมืองโมสตาร์ - สะพาน โบราณ - ตลาดนัดพื้นเมือง
 โมสตาร์ - กรุงซาราเจโว - อุโมงค์หนีภัย
 ย่านเมืองเก่า Bascarsija - สุเหร่า Gazi Husrev Beg Mosque - มหาวิหารประจำเมืองซาราเยโว - โบสถ์คริสต์ออโธด๊อกซ์ - สะพานลาติน - เดินทางกลับ
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4678
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์โครเอเชีย

รหัสทัวร์ : Z4678
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿55,900
โปรแกรมท่องเที่ยวโครเอเชีย :
ทัวร์โครเอเชีย - : - โบสถ์ประจำเมืองเก่าเซนต์แคทเธอรีน - กําแพงหินโบราณยุคริสต์ศตวรรษที่ 13 - ตลาดกลางเมือง - อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ - ล่องเรือข้ามทะเลสาบ Jezero Kozja - โบสถ์เซนต์จาคอบ - พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน - ย่าน People Square - บ้านแบบเติร์ก - นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวตัวเมืองเก่า - ถ่ายรูปกับหอนาฬิกาโบราณ - ถ่ายรูปกับพระราชวังเรคเตอร์

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล - สนามบินกรุงซาเกรบ - เมืองซาเกรบ - เขต Upper Town - โบสถ์ประจำเมืองเก่าเซนต์แคทเธอรีน - กําแพงหินโบราณยุคริสต์ศตวรรษที่ 13 - ถ่ายรูปกับ มหาวิหารเซนต์สตีเฟน - แวะชมจัตุรัส - อนุสาวรีย์ Ban Josip Jelacic - ตลาดกลางเมือง - เมืองพลิตวิเซ่
 อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ - ล่องเรือข้ามทะเลสาบ Jezero Kozja - Veliki Slip - เมืองซาดาร์ - โบสถ์อนาสตาเชีย
 เมืองซิเบนิค - โบสถ์เซนต์จาคอบ - เมืองโทรเกียร์ - เมืองสปลิท - พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน - ย่าน People Square - เมืองดูโกโพลิเย
 เมืองโมสตาร์ - บ้านแบบเติร์ก - เมืองสตอน - เมืองนีอุม
 เมืองมรดกโลกดูบรอฟนิค - นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวตัวเมืองเก่า - เขตเมืองเก่า - Pile Gate - น้ำพุ Onofrio - ถ่ายรูปกับ The Cathedral Treasury - ถ่ายรูปกับหอนาฬิกาโบราณ - ถ่ายรูปกับพระราชวังเรคเตอร์ - ถ่ายรูปกับ สปอนซา พาเลส
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4697
ออสเตรียนแอร์ไลน์

ทัวร์โครเอเชีย

รหัสทัวร์ : Z4697
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : OS-ออสเตรียนแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿54,500
โปรแกรมท่องเที่ยวโครเอเชีย :
ทัวร์โครเอเชีย - เยือนดินแดนแห่ง 2 อารยธรรมโบราณ โครเอเชีย - บอสเนีย : ชมเมืองตอนบน (Upper Town) และ เมืองตอนล่าง (Lower Town) - โบสถ์เซนต์มาร์ค - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - เดินเล่นชมตลาดกลางเมือง - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์โครเอเชีย - โอพาเทีย - ชมเมือง & รูปปั้นสัญลักษณ์นางแห่งนกนางนวล - อุทยานแห่งชาติพลิทวิตเซ่ (Unesco) - ล่องเรือข้าม Kozjak Lake - พระราชวังไดโอคลีเชียน - เขตเมืองเก่า - ชมเมืองซาราเยโว - สะพานลาติน - เข้าชมอุโมงค์หนีภัย - ช้อปปิ้งย่านเมืองเก่า - สะพานหินโบราณ - มัสยิดโกสกี้ เมห์เมด ปาซ่า ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และค่าทิปคนขับรถ ตลอดการเดินทาง (ตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 30 ยูโร ต่อ 1 ผู้เดินทาง) - ไม่รวมค่าทิปของหัวหน้าทัวร์ ขึ้นอยู่กับความพอใจของท่านเป็นหลัก - ไม่รวม ค่าผู้ดูแลกระเป๋าสัมภาระของคณะท่านฯ (Porter) ตามโรงแรมที่พักในรายการ --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย - ซาเกร็บ - ชมเมืองตอนบน (Upper Town) และ เมืองตอนล่าง (Lower Town) - โบสถ์เซนต์มาร์ค - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - ประตูหินตะวันออก - เดินเล่นชมตลาดกลางเมือง - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์โครเอเชีย - เมืองโอพาเทีย
 โอพาเทีย - ชมเมือง & รูปปั้นสัญลักษณ์นางแห่งนกนางนวล - พลิทวิตเซ่ - อุทยานแห่งชาติพลิทวิตเซ่ (Unesco) - ล่องเรือข้าม Kozjak Lake
 พลิทวิตเซ่ - สปลิท (Unesco) - พระราชวังไดโอคลีเชียน - เขตเมืองเก่า
 สปลิท - ข้ามเส้นพรมแดนสู่ ประเทศบอสเนีย & เฮอร์เซโกวีนา - ชมเมืองซาราเยโว - สะพานลาติน - เข้าชมอุโมงค์หนีภัย - ช้อปปิ้งย่านเมืองเก่า
 ซาราเยโว - โมสตาร์ (Unesco) - สะพานหินโบราณ - แวะชมบ้านตุรกีโบราณ - มัสยิดโกสกี้ เมห์เมด ปาซ่า - ข้ามเส้นพรมแดนประเทศโครเอเชีย - ดูบรอฟนิค (Unesco)
 ดูบรอฟนิค (Unesco) - ชมเมืองเก่า - สนามบินดูบรอฟนิค - แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงเวียนนา
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4698
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์โครเอเชีย

รหัสทัวร์ : Z4698
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿59,900
โปรแกรมท่องเที่ยวโครเอเชีย :
ทัวร์โครเอเชีย - : ซาเกร็บ - ชมเมืองตอนบน (Upper Town) และ เมืองตอนล่าง (Lower Town) - โบสถ์เซนต์มาร์ค - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - เดินเล่นชมตลาดกลางเมือง - ชมเมืองพูล่า - สนามพูล่า อารีน่า (Unesco) - โอพาเทีย - ชมเมือง & รูปปั้นสัญลักษณ์นางแห่งนกนางนวล - อุทยานแห่งชาติพลิทวิตเซ่ (Unesco) - ล่องเรือข้าม Kozjak Lake - ซาดาร์ (Unesco) - ชมประตูเมืองเก่า - โบสถ์เซนต์ โดแนท - มหาวิหารเซนต์อนาตาเซีย - ย่านชุมชน - ช้อปปิ้งตลาดกลางเมือง - Sea Organ - ชมเมืองเก่า ดูบรอฟนิค (Unesco) - อ่าวมาลีสตอน - ล่องเรือชมฟาร์มเลี้ยงหอย + ชิมหอยนางรมสดๆ - พระราชวังไดโอคลีเชียน - เขตเมืองเก่า - โทรเกียร์ (Unesco) - ถ่ายรูปคู่มหาวิหารเซ็นต์ลอเรนซ์ - ช้อปปิ้ง Arena Centar Shopping Center หรือ Outlet - ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และค่าทิปคนขับรถ ตลอดการเดินทาง (ตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 30 ยูโร ต่อ 1 ผู้เดินทาง) - ไม่รวมค่าทิปของหัวหน้าทัวร์ ขึ้นอยู่กับความพอใจของท่านเป็นหลัก - ไม่รวม ค่าผู้ดูแลกระเป๋าสัมภาระของคณะท่านฯ (Porter) ตามโรงแรมที่พักในรายการ --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงดูไบ - ซาเกร็บ - ชมเมืองตอนบน (Upper Town) และ เมืองตอนล่าง (Lower Town) - โบสถ์เซนต์มาร์ค - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - ประตูหินตะวันออก - เดินเล่นชมตลาดกลางเมือง
 ซาเกร็บ - ชมเมืองพูล่า - สนามพูล่า อารีน่า (Unesco) - โอพาเทีย - ชมเมือง & รูปปั้นสัญลักษณ์นางแห่งนกนางนวล
 โอพาเทีย - อุทยานแห่งชาติพลิทวิตเซ่ (Unesco) - ล่องเรือข้าม Kozjak Lake - ซาดาร์ (Unesco)
 ชมประตูเมืองเก่า - โบสถ์เซนต์ โดแนท - มหาวิหารเซนต์อนาตาเซีย - ย่านชุมชน - ช้อปปิ้งตลาดกลางเมือง - Sea Organ - ดูบรอฟนิค (Unesco)
 ชมเมืองเก่า - อ่าวมาลีสตอน - ล่องเรือชมฟาร์มเลี้ยงหอย + ชิมหอยนางรมสดๆ - สปลิท (Unesco)
 พระราชวังไดโอคลีเชียน - เขตเมืองเก่า - โทรเกียร์ (Unesco) - เขตเมืองเก่า - ถ่ายรูปคู่มหาวิหารเซ็นต์ลอเรนซ์ - ซาเกร็บ
 ช้อปปิ้ง Arena Centar Shopping Center หรือ Outlet - สนามบิน Pleso International Airpor - แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงดูไบ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4699
ออสเตรียนแอร์ไลน์

ทัวร์โครเอเชีย

รหัสทัวร์ : Z4699
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : OS-ออสเตรียนแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿64,500
โปรแกรมท่องเที่ยวโครเอเชีย :
ทัวร์โครเอเชีย - คาบสมุทรบอลข่าน 3 ประเทศ โครเอเชีย - สโลเวเนีย - บอสเนีย : ย่านเมืองเก่าซาเกร็บ - ชมเมืองตอนบน (Upper Town) และ เมืองตอนล่าง (Lower Town) - โบสถ์เซนต์มาร์ค - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - เดินเล่นชมตลาดกลางเมือง - ล่องเรือไม้เพลทน่า - โบสถ์อัสสัมชัญ - ถ้ำโพสทอยน่า - โอพาเทีย - ชมเมือง & รูปปั้นสัญลักษณ์นางแห่งนกนางนวล - แอมฟิเธียเตอร์ (Unesco) - อุทยานแห่งชาติพลิทวิตเซ่ (Unesco) - ล่องเรือข้าม Kozjak Lake - เดินชมทะเลสาบไปตามทางเดินสะพานไม้ - เมืองซีบินิค (Unesco) - ชมสภาว่าการเมืองเก่า The Old Loggia - ชมมหาวิหารเซนต์เจมส์ - เมืองสปลิท (Unesco) - พระราชวังไดโอคลีเชียน - เขตเมืองเก่า - ข้ามพรมแดนสู่ประเทศบอสเนีย & เฮอร์เซโกวีนา - ชมเมืองโมสตาร์ (Unesco) - สะพานหินโบราณ (Unesco) - ข้ามเส้นพรมแดนกลับ (สู่) ประเทศโครเอเชีย - ดูบรอฟนิค (Unesco) ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และค่าทิปคนขับรถ ตลอดการเดินทาง (ตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 30 ยูโร ต่อ 1 ผู้เดินทาง) - ไม่รวมค่าทิปของหัวหน้าทัวร์ ขึ้นอยู่กับความพอใจของท่านเป็นหลัก - ไม่รวม ค่าผู้ดูแลกระเป๋าสัมภาระของคณะท่านฯ (Porter) ตามโรงแรมที่พักในรายการ --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย - สนามบิน Pleso International Airport - ย่านเมืองเก่าซาเกร็บ - ชมเมืองตอนบน (Upper Town) และ เมืองตอนล่าง (Lower Town) - โบสถ์เซนต์มาร์ค - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - ประตูหินตะวันออก - เดินเล่นชมตลาดกลางเมือง - ข้ามพรมแดนระหว่างประเทศโครเอเชีย และประเทศสโลวีเนีย สู่ เมืองเบลด - ล่องเรือไม้เพลทน่า - โบสถ์อัสสัมชัญ - เข้าที่พัก
 เบลด - ลุบเบลียน่า - ชมเมือง - ถ้ำโพสทอยน่า - โอพาเทีย - ชมเมือง & รูปปั้นสัญลักษณ์นางแห่งนกนางนวล
 โอพาเทีย - พูล่า - ชมเมือง - แอมฟิเธียเตอร์ (Unesco) - พลิทวิตเซ่ - อุทยานแห่งชาติพลิทวิตเซ่(Unesco)
 ล่องเรือข้าม Kozjak Lake - เดินชมทะเลสาบไปตามทางเดินสะพานไม้ - เมืองซีบินิค (Unesco) - ชมสภาว่าการเมืองเก่า The Old Loggia - ชมมหาวิหารเซนต์เจมส์ - เมืองสปลิท (Unesco)
 พระราชวังไดโอคลีเชียน - เขตเมืองเก่า - ข้ามพรมแดนสู่ประเทศบอสเนีย & เฮอร์เซโกวีนา - โมสตาร์ (Unesco)
 ชมเมือง - สะพานหินโบราณ (Unesco) - ข้ามเส้นพรมแดนกลับ (สู่) ประเทศโครเอเชีย - ดูบรอฟนิค (Unesco)
 ชมเมืองเก่า - ประตูหลัก - สนามบินดูบรอฟนิค - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินเวียนนา
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z5120
กาตาร์แอร์เวย์

ทัวร์โครเอเชีย

รหัสทัวร์ : Z5120
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿59,900
โปรแกรมท่องเที่ยวโครเอเชีย :
ทัวร์โครเอเชีย - ล่องเรือสำราญ MSC Opera อิตาลี - มอนเตเนโกร - โครเอเชีย - มิลาน - เจนัว - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ บาซิลิกา - โรม - กอร์เตอร์ - สปลิท - เวนิส - จัตุรัสซานมาร์โค
พักบนเรือสำราญ 5 คืน - พักโรงแรม 1 คืน / ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์เฉลี่ย 100 บาท ต่อท่าน ต่อวัน - ค่าทิปพนักงานบนเรือ ท่านละ 50 ยูโร - ค่าทิปพนักงานขับรถ วันละ 2 ยูโร - ค่าธรรมเนียมวีซ่ากลุ่มเชงเก้น 4,000 บาท

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์
 สนามบินมิลาน - ถ่ายรูปมหาวิหารแห่งมิลาน - ปราสาทสฟอร์เซสโก้ - เมืองเจนัว - เช็คอินเรือสำราญ MSC Opera - อิสระพักผ่อนบนเรือ - Departure 18.00 PM
 Arrive 8.00 AM ท่าเรือซิวิคตาเวคเคีย - นครรัฐวาติกัน - ชมเมืองโรม - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - เก็บภาพด้านนอก สนามกีฬาโคลอสเซียม - น้ำพุ เทรวี่ - ย่านบันไดสเปน - Departure 18.00 PM
 At Sea (Cruising) น่านน้ำสากล - พักผ่อน หรือทำกิจกรรมหลากหลายบนเรือ
 Arrival 8.00 AM เรือเทียบท่า กอร์เตอร์ - ชมเมือง (มอนเตเนโกร) - Departure 17.00 PM
 เมืองสปลิท - ย่าน People Square - พระราชวัง ดิโอคลีเธี่ยน - วิหารชมจัตุรัสประชาชน - Departure 17.00 PM
 เรือสำราญเทียบท่าเมืองเวนิส - อำลาเรือสำราญ - เกาะซานมาร์โค - จัตุรัสซานมาร์โค - เวนิสเมสเตร - พักโรงแรม
 เวนิสเมสเตร - เวโรน่า - ซาลาวัลเล เอาท์เล็ท - สนามบินมิลาน
 แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z5139
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿28,500
โปรแกรมท่องเที่ยวโครเอเชีย :
ทัวร์โครเอเชีย - แพ็คเกจทะเลเมดิเตอร์เรเนียนฝั่งตะวันตก พักเรือสำราญ Rhapsody Of The Seas, Cruise Only เวนิช - ดูโบรฟนิก (โครเอเชีย) - กอเตอร์ (มอนเตเนโกร) - ซานโตรินี (กรีซ) - กาตาโกลอน (กรีซ) - เวนิช
ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ารถรับส่ง - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าธรรมเนียมวีซ่า - ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่ม และ WIFI บนเรือ

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป กลับ) - สนามบินนานาชาติมาร์โค โปโล (อิตาลี) - เดินทางเองสู่ ท่าเทียบเรือเวนิส (โปรดตรวจสอบท่าเทียบเรือ กับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง) - เช็คอินขึ้นเรือสำราญ Rhapsody of the Seas ในเครือ Royal Caribbean - Boarding Depart 17.00 PM - อิสระพักผ่อนบนเรือ
 Arrival 11.00 AM เรือเทียบท่าที่ Dubrovnik, Croatia - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกทัวร์เสริมบนฝั่ง - อิสระพักผ่อนบนเรือ - Depart 19.00 PM
 Arrival 7.00 AM เรือเทียบท่า Kotor, Montenegro - Depart 17.00 PM
 At Sea (Cruising)
 /Arrival 7.00 AM เรือเทียบท่า Santorini, Greece - Depart 16.00 PM
 Arrival 9.00 AM เรือเทียบท่า Katakolon, Greece - Depart 17.00 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrival 6.45 AM เรือเทียบท่า Venice, Italy - อำลาเรือสำราญ - สิ้นสุดการเดินทาง (อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ)
เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 10/10/2563 ถึง 17/10/2563 : พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Interior
Z5220
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์โครเอเชีย

รหัสทัวร์ : Z5220
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿59,900
โปรแกรมท่องเที่ยวโครเอเชีย :
ทัวร์โครเอเชีย - อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ - Srd Hill - พระราชวังเรคเตอร์ - พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน - มหาวิหารเซนต์สตีเฟน - วิหารเซนต์มาร์ก

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินกรุงซาเกรบ - อิสเตรีย - เมืองโอพาเทีย - แวะถ่ายรูปกับรูปปั้นหญิงสาวกับนกนางนวล
 อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ - ล่องเรือข้ามทะเลสาบ Jezero Kozjak - ชม Veliki Slip - เมืองซาดาร์ - โบสถ์อนาสตาเชีย - โบสถ์เซนต์ โดแนท
 เมืองโทรเกียร์ - ถ่ายรูปกับมหาวิหารเซนต์ลอเรนซ์ - เมืองสตอน - หอยนางรมสดๆจากฟาร์มพร้อมจิบไวน์ชั้นดี - ดูบรอฟนิก
 นั่งกระเช้า สู่ Srd Hill - เขตเมืองเก่า - Pile Gate - น้ำพุ Onofrio - ถ่ายรูปกับ The Cathedral Treasury - หอนาฬิกาโบราณ - พระราชวังเรคเตอร์ - สปอนซา พาเลส
 เมืองสปลิท - ย่าน People Square - พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน - ลาน Peristyle - ยอดระฆังแห่งวิหาร - เมืองซิเบนิค - จัตุรัสเมืองเก่าซีเบนิค - มหาวิหารเซนต์เจมส์
 เมืองซาเกรบ - ถ่ายรูปกับมหาวิหารเซนต์สตีเฟน - ตลาดกลางเมือง
 Upper Town - วิหารเซนต์มาร์ก - โบสถ์ประจำเมืองเก่าเซนต์แคทเธอรีน - Trg Ban Jelacic Square - อนุสาวรีย์ Ban Josip Jelacic - สนามบินซาเกรบ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์โครเอเชีย 30 รายการ
ดูรายการที่ 25-48
หน้าสุดท้าย
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ไทย
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์โครเอเชีย, โปรแกรมท่องเที่ยวโครเอเชีย และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์โครเอเชียเดือนเมษายน 2563
ทัวร์โครเอเชียเดือนพฤษภาคม 2563
ทัวร์โครเอเชียเดือนมิถุนายน 2563
ทัวร์โครเอเชียเดือนกรกฎาคม 2563
ทัวร์โครเอเชียเดือนสิงหาคม 2563
ทัวร์โครเอเชียเดือนกันยายน 2563
ทัวร์โครเอเชียเดือนตุลาคม 2563
ทัวร์โครเอเชียเดือนพฤศจิกายน 2563
ทัวร์โครเอเชียเดือนธันวาคม 2563
ทัวร์โครเอเชียเดือนมกราคม 2564
ทัวร์โครเอเชียเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ทัวร์โครเอเชียเดือนมีนาคม 2564
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
logged_out_greeting="สอบถามรายการทัวร์ และโปรโมชั่นได้เลยค่ะ^^">
TOP