Call Now: 0 2116 6395 Tel: 085 364 2449 TH|EN
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 13 จาก
ทัวร์ไอซ์แลนด์ 13 รายการ

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์ไอซ์แลนด์

1
การบินไทย

ทัวร์ไอซ์แลนด์

รหัสทัวร์ : THAAS3-TG-ICE-SS12
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ทัวร์ไอซ์แลนด์
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
21-28 SEP
12-19 / 19-26 OCT
23-30 NOV
ราคา/ท่าน :
125,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 26,000 บาท
112,500 บาท(เด็กเสริมเตียง)/100,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไอซ์แลนด์ :
ทัวร์ไอซ์แลนด์ - : ถ่ายรูป อนุสาวรีย์นางเงือกน้อย, น้ำพุเกฟิออน, พระราชวังอมาเลนบอร์ก - ถ่ายรูปประติมากรรมซันโวยาจเจอร์ - โบสถ์ประจำเมือง ฮัลล์กริมสเคิร์กยา - วงแหวนทองคำ - น้ำพุร้อนเกร์เซอร์ - น้ำตกกูลล์ฟอส - กิจกรรมพายเรือคายัค Stokkeseyri - ขับรถสโนว์โมบิล บนธารน้ำแข็ง - น้ำตกสโกการ์ฟอส - ทะเลสาบน้ำแข็ง โจกุลซาลอน - หาดทรายสีดำ - กิจกรรม Walk on Glacier - หมู่บ้านวิค - ชายหาดสีดำ - น้ำตกเซลยาแลนฟอส - แช่น้ำแร่ รีสอร์ทบลูลากูน ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ - ไม่รวมค่าขนสัมภาระสำหรับเข้า และออกจากโรงแรม หากท่านต้องการใช้บริการ ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม โดยประมาณ 1.5 ยูโร ต่อ ใบ ต่อ ครั้ง --
2
การบินไทย

ทัวร์ไอซ์แลนด์

รหัสทัวร์ : THAAS3-TG-INCREDIBLE-ICE05
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ทัวร์ไอซ์แลนด์
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
9-18 AUG
ราคา/ท่าน :
149,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 26,400 บาท
135,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/120,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไอซ์แลนด์ :
3
ฟินน์แอร์

ทัวร์ไอซ์แลนด์

รหัสทัวร์ : THAAS9-AY-ICELAND11
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : AY-ฟินน์แอร์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ทัวร์ไอซ์แลนด์
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
17-24 OCT
ราคา/ท่าน :
118,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 18,000 บาท
115,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/115,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไอซ์แลนด์ :
ทัวร์ไอซ์แลนด์ - Wonderful : น้ำตกเซลจาลันต์ฟอสส์ - หมู่บ้านสโคการ์ - น้ำตกสโคการ์ฟอสส์ - เข้าชมพิพิธภัณฑ์สโคการ์ - ขับสโนว์โนบิล (นั่ง 2 ท่าน ต่อ 1 คัน) เพื่อตะลุยธารน้ำแข็งเมียร์ดาลโจกุล - หาดทรายดำ - ทะเลสาบธารน้ำแข็งโจกุลซาลอน - ไดมอนด์บีช - อุทยานแห่งชาติวัทนาโจกุล - ธารน้ำแข็งสกาฟทาเฟล - น้ำตกกลูฟอส - น้ำพุร้อนธรรมชาติกีเซอร์ - อุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์ - ล่องเรือชมปลาวาฬ (สภาพอากาศ) - บ่อน้ำร้อนบลูลากูน ** พักโรงแรมระดับ 3-4 ดาว / อิ่มอร่อยกับอาหารพื้นเมือง และจีน ตลอดการเดินทาง / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 2 ยูโร ต่อท่าน ต่อวัน (คิดเป็น 6 วัน เท่ากับ 12 ยูโร) - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 3 ยูโร ต่อท่าน ต่อวัน (คิดเป็น 7 วัน เท่ากับ 21 ยูโร) - ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าเดินทาง และสัมภาระประจำโรงแรม (เพื่อป้องกันการสูญหาย ควรดูแลกระเป๋าด้วยตัวท่านเอง) --
4
ฟินน์แอร์

ทัวร์ไอซ์แลนด์

รหัสทัวร์ : THAAJ6-AY-HILIGHT-ICELAND8D(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : AY-ฟินน์แอร์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ทัวร์ไอซ์แลนด์
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
10-17 / 17-24 OCT
ราคา/ท่าน :
119,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 14,000 บาท
115,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/115,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไอซ์แลนด์ :
5
ฟินน์แอร์

ทัวร์ไอซ์แลนด์

รหัสทัวร์ : THAAJ6-AY-HILIGHT-ICELAND8D(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : AY-ฟินน์แอร์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ทัวร์ไอซ์แลนด์
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
13-20 JUN
23-30 JUL
10-17 AUG
ราคา/ท่าน :
125,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 18,000 บาท
121,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/121,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไอซ์แลนด์ :
6
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์ไอซ์แลนด์

รหัสทัวร์ : THAB99-POSP-11D10N-RKV-RKV-1909061(A)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 11 วัน 10 คืน
ทัวร์ไอซ์แลนด์
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
6-16 SEP 19
ราคา/ท่าน :
188,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
188,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/188,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไอซ์แลนด์ :
7
ฟินน์แอร์

ทัวร์ไอซ์แลนด์

รหัสทัวร์ : THAAN1-AY-ICELAND-0601H
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : AY-ฟินน์แอร์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ทัวร์ไอซ์แลนด์
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
6-15 JUN
18-27 JUL
8-17 AUG
ราคา/ท่าน :
152,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 39,900 บาท
152,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/148,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไอซ์แลนด์ :
8
การบินไทย

ทัวร์ไอซ์แลนด์

รหัสทัวร์ : THAA75-TG-ICE34-SUMMER(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 7 คืน
ทัวร์ไอซ์แลนด์
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
14-22 JUN
5-13 / 12-20 / 19-27 JUL / 26JUL-3AUG
ราคา/ท่าน :
150,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 25,000 บาท
135,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/120,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไอซ์แลนด์ :
9
การบินไทย

ทัวร์ไอซ์แลนด์

รหัสทัวร์ : THAA75-TG-ICE34C
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ทัวร์ไอซ์แลนด์
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
19-28 JUL
ราคา/ท่าน :
168,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 27,500 บาท
152,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/135,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไอซ์แลนด์ :
10
Self Travel-เดินทางเอง

แพคเกจทัวร์ไอซ์แลนด์

รหัสทัวร์ : SILP-13D12N-KEF-SFJ-1908141
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 13 วัน 12 คืน
ทัวร์ไอซ์แลนด์
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
14-26 AUG
ราคา/ท่าน :
605,200 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
605,200 บาท(เด็กเสริมเตียง)/605,200 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไอซ์แลนด์ :
ทัวร์ไอซ์แลนด์ - แพ็คเกจล่องเรือกรีนแลนด์ พักบนเรือสำราญ Silver Cloud By Silversea Cruise, Luxury Cruise : เส้นทาง เรคยาวิก (ไอซ์แลนด์) - หมู่เกาะกรีนแลนด์ - แคงเกอร์ลัสซูอาค (กรีนแลนด์) ** อัตรานี้รวม ห้องพักบนเรือ 12 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงิน) - อาหารบนเรือ (เฉพาะห้องอาหารที่ไม่มีค่าใช้จ่าย) - WiFi ไม่จำกัด - เครื่องดื่มบนเรือสำราญ - รถรับส่ง town - most point - บริการ 24 ชั่วโมง - กิจกรรมความบันเทิงบนเรือ - ห้องสวีท บัตเลอร์บริการส่วนตัว - ห้องอาหาร (ตามที่ระบุในรายการ) - เครื่องดื่ม สำหรับห้องสวีท (แชมเปญ : สามารถเลือก ไวน์ และ แอลกอฮอล์) / อัตรานี้ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ - สนามบินเรคยาวิก (RKV) / สนามบินแคงเกอร์ลัสซูอาค (SFJ) - กรุงเทพฯ พร้อมภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน - ภาษีและทิปพนักบนเรือ - รถ รับ ส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น Multiple - ทัวร์เสริมบนฝั่ง (Shore Excursion) --
11
Self Travel-เดินทางเอง

แพคเกจทัวร์ไอซ์แลนด์

รหัสทัวร์ : SILP-15D14N-REY-TOS-1906181(A)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 15 วัน 14 คืน
ทัวร์ไอซ์แลนด์
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
18JUN-2JUL 19
ราคา/ท่าน :
397,980 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
397,980 บาท(เด็กเสริมเตียง)/397,980 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไอซ์แลนด์ :
12
Self Travel-เดินทางเอง

แพคเกจทัวร์ไอซ์แลนด์

รหัสทัวร์ : THAB99-PCBP-103D102N-YOK-YOK-1909011(A)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 103 วัน 102 คืน
ทัวร์ไอซ์แลนด์
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
2SEP-13DEC 19
ราคา/ท่าน :
349,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
349,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/349,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไอซ์แลนด์ :
ทัวร์ไอซ์แลนด์ - แพ็คเกจ ล่องเรือสำราญ Peace Boat รอบโลก ลำที่ 102 : มหัศจรรย์แห่งการเดินทาง ล่องเรือรอบโลก เส้นทาง โยโกฮาม่า, ญี่ปุ่น - โฮโนลูลู รัฐฮาวาย อเมริกา - ไฮโล รัฐฮาวาย อเมริกา - มันซานิลโล เม็กซิโก - Puerto Quetzal เม็กซิโก - คลองปานามา - Cristobal, ปานามา - La Guaira, เวเนซุเอลา - ซันโตโดมิงโก รัฐโดมินิกัน - นิวยอร์ก อเมริกา - ล่องแม่น้ำแซนด์ - มอนทรีออล แคนาดา - รัฐควิเบก, แคนาดา - เรคยาวิก, ไอซ์แลนด์ - เบลฟาสต์ ไอร์แลนด์เหนือ - ลิสบอน, โปรตุเกส - บาร์เซโลน่า, สเปน - มาร์เซย, ฝรั่งเศส - โมนาโก - ชีวีตาเวกเกีย, อิตาลี - พีราอุส, กรีซ - พอร์ตซาอิด, อียิปต์ - คลองสุเซ - โคลัมโบ, ศรีลังกา - ปีนัง, มาเลเซีย - สิงคโปร์ - เซี่ยเหมิน, จีน - โกเบ, ญี่ปุ่น - โยโกฮาม่า, ญี่ปุ่น / อัตราค่านี้รวม - ที่พัก บนเรือสำราญ Peace Boat ตามประเภทห้องที่เลือก 102 คืน - บริการอาหาร 5 มื้อ ต่อวัน และน้ำเปล่า (ไม่รวมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์) - รวมกิจกรรม แลกเปลี่ยน เรียนรู้วัฒนธรรมร่วมกันบนเรือ - บริการสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ สระว่ายน้ำ, ห้องออกกำลังกาย, ห้องคาราโอเกะ (บนเรือ ไม่มีคาสิโน) --
13
Self Travel-เดินทางเอง

แพคเกจทัวร์ไอซ์แลนด์

รหัสทัวร์ : THAB99-PCBP-105D104N-YOK-YOK-2004091(A)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 105 วัน 104 คืน
ทัวร์ไอซ์แลนด์
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
9APR-22JUL 20
ราคา/ท่าน :
349,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
349,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/349,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไอซ์แลนด์ :
ทัวร์ไอซ์แลนด์ - แพ็คเกจ ล่องเรือสำราญ Peace Boat รอบโลก ลำที่ 104 : มหัศจรรย์แห่งการเดินทาง ล่องเรือรอบโลก เส้นทาง โยโกฮาม่า, ญี่ปุ่น - โกเบ, ญี่ปุ่น - เซี่ยเหมิน, จีน - สิงคโปร์ - โคลัมโบ, ศรีลังกา - คลองสุเซ - พอร์ตซาอิด, อียิปต์ - ซันโตรินี กรีซ - พีราอุส, กรีซ - ซาเลอโน, อิตาลี - บาร์เซโลน่า, สเปน - ลิสบอน, โปรตุเกส - แชร์บูร์ก, ฝรั่งเศส - เซาแทมป์ตัน, อังกฤษ - ทาลลินน์, เอสโตเนีย - เฮลซิงกิ, ฟินแลนด์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก, รัสเซีย - สต็อกโฮล์ม, สวีเดน - โคเปนเฮเกน, เดนมาร์ก - แบร์เกน, นอร์เวย์ - เรือล่องผ่าน Sogne Fjords (2 วัน) - เรคยาวิก, ไอซ์แลนด์ - เรือแล่นผ่านวงกลมอาร์กติก - นิวยอร์ก อเมริกา - ฮาวานา, คิวบา - คริสโตบัล, ปานามา - คลองปานามา - พันตาเรนนัส, คอสตาริกา - เปอร์โตวัลลาร์ตา, เม็กซิโก - ซีแอตเทิล, สหรัฐอเมริกา - คูชิโระ, ญี่ปุ่น - โยโกฮาม่า, ญี่ปุ่น / อัตราค่านี้รวม - ที่พัก บนเรือสำราญ Peace Boat ตามประเภทห้องที่เลือก 104 คืน - บริการอาหาร 5 มื้อ ต่อวัน และน้ำเปล่า (ไม่รวมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์) - รวมกิจกรรม แลกเปลี่ยน เรียนรู้วัฒนธรรมร่วมกันบนเรือ - บริการสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ สระว่ายน้ำ, ห้องออกกำลังกาย, ห้องคาราโอเกะ (บนเรือ ไม่มีคาสิโน) --
รายการที่ 1 ถึง 13 จาก
ทัวร์ไอซ์แลนด์ 13 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ไอซ์แลนด์, โปรแกรมท่องเที่ยวไอซ์แลนด์ และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
    กานต์แอร์
ทัวร์ไอซ์แลนด์เดือนพฤษภาคม 2562
ทัวร์ไอซ์แลนด์เดือนมิถุนายน 2562
ทัวร์ไอซ์แลนด์เดือนกรกฎาคม 2562
ทัวร์ไอซ์แลนด์เดือนสิงหาคม 2562
ทัวร์ไอซ์แลนด์เดือนกันยายน 2562
ทัวร์ไอซ์แลนด์เดือนตุลาคม 2562
ทัวร์ไอซ์แลนด์เดือนพฤศจิกายน 2562
ทัวร์ไอซ์แลนด์เดือนธันวาคม 2562
ทัวร์ไอซ์แลนด์เดือนมกราคม 2563
ทัวร์ไอซ์แลนด์เดือนกุมภาพันธ์ 2563
ทัวร์ไอซ์แลนด์เดือนมีนาคม 2563
ทัวร์ไอซ์แลนด์เดือนเมษายน 2563
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
TOP