เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 11 จาก
ทัวร์สแกนดิเนเวีย 11 รายการ

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์สแกนดิเนเวีย

Z1363
การบินไทย

ทัวร์สแกนดิเนเวีย

รหัสทัวร์ : Z1363
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿146,000
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ซัมเมอร์โลโฟเตน - แอตแลนติกโร้ด - ออสโล - ลุพสเตด - เลคเนส - นัดส์ฟยอร์ด - รีนน์ - คริสเตียนซุนด์ - มอนเด - ออลิซุนด์
ไม่รวม ค่าวีซ่าเชงเก้นนอร์เวย์ ท่านละ 3,800 บาท (โปรดชำระพร้อมมัดจำทัวร์) - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม ควรดูแลกระเป๋าด้วยตัวเอง เพื่อป้องกันการสูญหาย

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินออสโล - ถ่ายรูปพระราชวังหลวงแห่งออสโล - อุทยานฟรอกเนอร์ - ถนนคาร์ส โจฮัน
 สนามบินออสโล - บินภายในสู่สนามบินเอฟเนส - เมืองสโลเวอร์ - เมืองลุพสเตด - ถ่ายภาพกับโบสถ์ซิดโพลิเนส - พิพิธภัณฑ์สงคราม
 เมืองเลคเนส - พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง - เมืองนัดส์ฟยอร์ด - หมู่บ้านชาวประมง - เมืองรีนน์ - หมู่บ้านแฮมนอยด์
 ท่าเรือมอสคิเนส - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เมืองโบโด - มหาวิหารประจำเมืองโบโด - พิพิธภัณฑ์การบินแห่งนอร์เวย์
 สนามบินโบโด - บินภายในสู่เมืองทรอนด์เฮม - แวะถ่ายรูปกับโบสถ์นิดาโรส
 เมืองคริสเตียนซุนด์ - แอตแลนติกโอเชียนโร้ด - เมืองมอนเด
 เมืองออลิซุนด์ - Brosudet - สนามบินออลิซุนด์ - บินภายในสู่ออสโล - เข้าที่พัก
 พิพิธภัณฑ์เรือโบราณไวกิ้ง - สนามบินออสโล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z5182
การบินไทย

ทัวร์สแกนดิเนเวีย

รหัสทัวร์ : Z5182
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿65,900
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - เดนมาร์ก - นอร์เวย์ - ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด - นั่งรถไฟฟลอมสบานา - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ - พิพิธภัณฑ์เรือวาซา

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินเมืองโคเปเฮเกน - รูปปั้นนางเงือกน้อย - น้ำพุเกฟิออน - พระราชวังอามาเลียนบอร์ก - ท่าเรือนูฮาวน์ - ช้อปปิ้ง ณ ถนนสตรอยก์ - ล่องเรือสำราญ Dfds
 เมืองกอล - เมืองฟลอม - ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด - เมืองกู๊ดวาเก้น - เมืองเบอร์เกน
 สถานีรถราง Floibanen - บริกเกิน - มาร์เก็ตสแควร์ - เมืองวอส - โรงแรม Fleischer'S Hotel - นั่งรถไฟฟลอมสบานา - เมืองเกลโล
 เมืองออสโล - สวนประติมากรรมวิกเกอร์แลนด์ - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ - เมืองคาลสตัท
 กรุงสต็อกโฮล์ม - ศาลาว่าการเมืองสตอกโฮล์ม - พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - ช้อปปิ้งย่านแกมล่าสแตน
 กรุงสต็อกโฮล์ม - ถ่ายภาพรูปกับมงกุฎสีทอง - สนามบินสตอกโฮล์ม อาร์ลันดา
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z5444
กาตาร์แอร์เวย์

ทัวร์สแกนดิเนเวีย

รหัสทัวร์ : Z5444
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿78,900
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - เดนมาร์ก - นอร์เวย์ - สวีเดน - ฟินแลนด์ - กิจกรรมจับปู - โกเธนเบิร์ก - โคเปนเฮเก้น - ออสโล - ฟลัม - นั่งรถไฟสายโรแมนติก - เบอร์เกน (เมืองมรดกโลก) - คาร์ลสตัท - เออเรบรู - สต๊อคโฮล์ม - เฮลซิงกิ
เมนูพิเศษ บุฟเฟต์ปูไม่อั้น / ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่า 4,800 บาท (สถานทูตไม่คืนให้ ไม่ว่าท่านจะผ่านหรือไม่ก็ตาม) - ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 14 ยูโร - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,000 บาท

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินโดฮา - กรุงโคเปนเฮเก้น - ถ่ายรูปเงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด - น้ำพุเกฟิออน - พระราชวังอามาเลียนบอร์ก - จัตุรัสซิตี้ฮอลล์ - ย่านนูฮาวน์ - ชมเมืองมัลโม่
 มัลโม่ - โกเธนเบิร์ก - ถ่ายรูปกับรูปปั้นโพไซดอน - จตุรัสใจกลางเมือง - หมู่บ้านมาร์สแตนด์ - กิจกรรมจับปู - กิจกรรมจับปู และทานปูทะเลรสเลิศ - ออสโล
 ออสโล - ฟลัม - ล่องเรือชมฟจอร์ด (มรดกโลกทางธรรมชาติ) - ฟลัม
 ฟลัม - นั่งรถไฟสายโรแมนติก (สวยที่สุดในนอร์เวย์) - เบอร์เกน (เมืองมรดกโลก) - หมู่บ้านชาวประมงโบราณ Bryggen - ตลาดปลา - เกลโล่
 เกลโล่ - ออสโล - เข้าชมสวนประติมากรรมวิกแลนด์ - ลานสกีโฮเมนคอเลน - เก็บภาพปราสาทและป้อมปราการอาร์เคอร์ชูส์ - ช้อปปิ้งย่านคาร์ล โจฮันสตรีท
 ออสโล - คาร์ลสตัด - เมืองเออเรบรู - สต๊อกโฮล์ม
 ชมเมืองสต๊อคโฮล์ม - เข้าชมศาลาวาการเมือง - แกมล่าสแตน - ลงเรือสำราญ ซิลเลียไลน์ (Overnight)
 ท่าเรือ เฮลซิงกิ - เก็บภาพโบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ - อนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ - มหาวิหาร Uspensky - จัตุรัสรัฐสภา - ตลาดนัดริมทะเล - ย่านถนนเอสปลานาดิ - เดินทางกลับ
 แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินโดฮา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z5451
กาตาร์แอร์เวย์

ทัวร์สแกนดิเนเวีย

รหัสทัวร์ : Z5451
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿69,900
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - เดนมาร์ก - นอร์เวย์ - สวีเดน - ฟินแลนด์ - โคเปนเฮเก้น - ออสโล - ฟลัม - นั่งรถไฟสายโรแมนติก - ล่องเรือซอจ์นฟจอร์ด - เกลโล - คาร์ลสตัท - เออเรบรู - สต๊อกโฮล์ม - เฮลซิงกิ
พักบนเรือสำราญ DFDS 1 คืน (ห้องวิวทะเล) - เรือสำราญ Silja Line 1 คืน (ห้องวิวทะเล) / ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่า 4,800 บาท - ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 14 ยูโร - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 900 บาท

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินโดฮา - กรุงโคเปนเฮเก้น - ถ่ายรูปเงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด - น้ำพุเกฟิออน - พระราชวังอามาเลียนบอร์ก - จัตุรัสซิตี้ฮอลล์ - ย่านนูฮาวน์ - จัตุรัสซิตี้ฮอลล์ - ลงเรือสำราญ ดีเอฟดีเอส (Overnight) ห้องวิวทะเล
 เรือเทียบท่า กรุงออสโล นอร์เวย์ - เข้าชมสวนประติมากรรมวิกแลนด์ - เมืองฟลัม
 ฟลัม - ล่องเรือชมฟจอร์ด (มรดกโลกทางธรรมชาติ) - นั่งรถไฟสายโรแมนติก (สวยที่สุดในนอร์เวย์) - เมืองเกลโล
 โบสถ์ไม้สต๊าฟเชิร์ท - กรุงออสโล - ชมลานกระโดดสกี โฮเมนคอเลน - ปราสาท และป้อมปราการอาร์เคอร์ชูส์ - ช้อปปิ้งย่านคาร์ล โจฮันสตรีท
 เมืองคาร์ลสตัท - เมืองเออเรบรู - ปราสาทเออเรบรู
 กรุงสต๊อกโฮล์ม - เข้าชมศาลาว่าการเมือง - แกมล่าสแตน - เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือวาซา - ลงเรือสำราญซิลเลียไลน์ (Overnight) ห้องวิวทะเล
 เรือเทียบท่ากรุงเฮลซิงกิ - เข้าชม โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ - อนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ - มหาวิหาร Uspensky - จัตุรัสรัฐสภา - ตลาดนัดริมทะเล - ชมย่านถนนเอสปลานาดิ - เดินทางกลับ
 แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินโดฮา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z5457
กาตาร์แอร์เวย์

ทัวร์สแกนดิเนเวีย

รหัสทัวร์ : Z5457
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿59,900
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - เดนมาร์ค - นอร์เวย์ - สวีเดน - ฟินแลนด์ - โคเปนเฮเกน - เออเรบรู - คาร์ลสตัท - สต็อคโฮล์ม - ออสโล - เอเคอร์บรูค - เฮลซิงกิ
พักบนเรือสำราญ DFDS (ห้องพักวิวทะเล) 1 คืน และ ซิลเลียไลน์ Silja Line (ห้องพักวิวทะเล) 1 คืน / ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น 4,800 บาท - ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 12 ยูโร - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 800 บาท

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินกรุงโดฮา - สนามบินกรุงโคเปนเฮเก้น - ลิตเติ้ล เมอร์เมด - น้ำพุเกฟิออน - พระราชวังอมาเลียนบอร์ก - จัตุรัสซิตี้ฮอลล์ - ช้อปปิ้งย่านถนนสตรอยเกท์ - เรือสำราญ DFDS (ห้องวิวทะเล)
 ออสโล - ลานกระโดดสกีโฮเมนคอเลน - สวนประติมากรรมวิกแลนด์ - เดินเล่นย่านเอเคอร์บรูค - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม ย่านถนนคาร์ลโจฮัน
 ออสโล - คาร์ลสตัท - เออเรบรู
 กรุงสต็อคโฮล์ม - ศาลาว่าการเมือง - แกมล่าสแตน - ถ่ายรูปด้านนอก พระราชวังสต็อคโฮล์ม - ช้อปปิ้งห้าง เอ็นเค
 ซิตี้ ฮอลล์ - พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - ล่องเรือสำราญ ซิลเลียไลน์ Silja Line (ห้องพักวิวทะเล)
 กรุงเฮลซิงกิ - ชมเมือง - โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ - อนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ - มหาวิหาร Uspensy - จัตุรัสรัฐสภา - ย่านถนนเอสปลานาดิ - เดินทางกลับ
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินกรุงโดฮา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z5458
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์สแกนดิเนเวีย

รหัสทัวร์ : Z5458
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿163,500
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - แพ็คเกจล่องเรือ ยุโรปเหนือ และเกาะอังกฤษ บนเรือสำราญ Silver Spirit, Luxury Cruise, Cruise Only สุดหรู 6 ดาว เส้นทาง สต็อกโฮล์ม - เฮลซิงกิ - เซ็นต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - ทาลลินน์ - โคเปนเฮเกน
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - รถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าวีซ่าเชงเก้น

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - อิสระเดินทางเองสู่ท่าเรือ Stockholm, Sweden - เช็คอินลงเรือสำราญ Silver Spirit - Departure 18.00 PM
 Arrival 12.00 PM Helsinki, Finland - Departure 18.00 PM
 Arrival 8.00 AM St Petersburg, Russia - Overnight
 .-. St Petersburg, Russia - Overnight
 .-. St Petersburg, Russia - Departure 18.00 PM
 Arrival 9.00 AM Tallinn, Estonia - Departure 22.00 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrival 7.00 AM Copenhagen, Denmark - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 23/7/2564 ถึง 30/7/2564 : Special Fare / พักบนเรือ ห้องมีหน้าต่าง Vista Suite
Z5667
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์สแกนดิเนเวีย

รหัสทัวร์ : Z5667
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿226,300
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - แพ็คเกจเรือสำราญสุดหรู Regent Seven Seas, Cruise Only พักบนเรือ Splendor เส้นทาง สต็อกโฮล์ม, สวีเดน - เฮลซิงกิ - เซ็นต์ ปีเตอร์สเบิร์ก, รัสเซีย - ทาลลินน์, เอสโตเนีย - วิสม่า, เยอรมนี - โคเปนเฮเกน, เดนมาร์ก
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - รถรับส่งสนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลง สนามบินสตอกโฮล์ม อาร์ลันดา (STO) - อิสระเดินทางสู่ ท่าเรือ Stockholm, Sweden - Depart 17:00 PM
 Arrival 10.00 AM Helsinki, Finland - Depart 19:00 PM
 Arrival 8.00 AM St. Petersburg, Russia - Overnight
 .-. St. Petersburg, Russia - Depart 18:00 PM
 Arrival 9.00 AM Tallinn, Estonia - Depart 18:00 PM
 Cruising the Baltic Sea At Sea (Cruising)
 Arrival 6.00 AM Wismar, Germany - Depart 21:00 PM
 Arrival 8.00 AM Copenhagen, Denmark
เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 30/6/2564 ถึง 7/7/2564 : Special Fare พักบนเรือ ห้องพักแบบมีระเบียง Deluxe Veranda Suite - G2
Z5780
การบินไทย

ทัวร์สแกนดิเนเวีย

รหัสทัวร์ : Z5780
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿69,900
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - 3 ประเทศ สวีเดน - นอร์เวย์ - เดนมาร์ก - เที่ยวสต็อคโฮล์ม - ออสโล - กอล - กุ๊ดวานเก้น - ฟลัม - วอส - เบอร์เก้น - โคเปนเฮเก้น ฟรี! ซิมการ์ดออนทัวร์
ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น ประมาณท่านละ 4,500 บาท (ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนเหลือ) - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 900 บาท (ชำระกับหัวหน้าทัวร์ระหว่างเดินทาง) - ไม่มีน้ำดื่มแจกระหว่างเดินทาง

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินอาร์ลันดา - กรุงสต็อคโฮล์ม - แกมล่าสแตน - พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - เมืองคาร์ลสตัด
 คาร์ลสตัด (สวีเดน) - ออสโล (นอร์เวย์) - กอล
 กอล - กุ๊ดวานเก้น - ล่องเรือชมฟยอร์ด - ฟลัม - รถไฟสายฟลัมสบาน่า - วอส
 วอส - เบอร์เก้น - สตาลไฮม์ - เกโล
 เกโล - ออสโล (นอร์เวย์) - ผ่านชมทำเนียบรัฐบาล, พระบรมมหาราชวัง - ล่องเรือสำราญ DFDS (Overnight Cruise) - พักบนเรือห้อง Inside Cabin
 ท่าเรือกรุงโคเปนฮาเก้น (เดนมาร์ก) - นั่งรถผ่านชมจัตุรัสอมาเลียนบอร์กพาเลส และซิตี้ฮอลล์ - ถ่ายรูปคู่เงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด - น้ำพุเกฟิออน - จัตุรัสซิตี้ฮอลล์ - ย่านถนนสตรอยก์ Stroget Street
 สนามบินโคเปนเฮเก้น - เดินทางกลับ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z5785
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์สแกนดิเนเวีย

รหัสทัวร์ : Z5785
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿56,900
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - 3 ประเทศ เที่ยวเมืองใหม่ใน สวีเดน - นอร์เวย์ - เดนมาร์ก ชมเมืองสต็อคโฮล์ม - ออสโล - ฟลัม - กุ๊ดวานเก้น - โคเปนเฮเก้น / ฟรี! ซิมการ์ดออนทัวร์
ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น ประมาณท่านละ 4,500 บาท (ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนเหลือ) - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 800 บาท (ชำระกับหัวหน้าทัวร์ระหว่างเดินทาง) - ไม่มีน้ำดื่มแจกระหว่างเดินทาง - ทิปพนักงานยกกระเป๋า ท่านจะต้องดูแลทรัพย์สิน และกระเป๋าด้วยตัวท่านเอง

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินนครดูไบ - สนามบินอาร์ลันดา กรุงสต๊อกโฮล์ม - แกมล่าสแตน - เข้าชมศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮลม์ - เมืองคาร์ลสตัด สวีเดน
 คาร์ลสตัด (สวีเดน) - ข้ามพรมแดนสู่ออสโล นอร์เวย์ - เกโล (นอร์เวย์)
 เกโล - ท่าเรือเมืองกุดวานเก้น - ล่องเรือชมฟยอร์ด - ฟลัม - ออสโล (นอร์เวย์)
 ออสโล (นอร์เวย์) - ปฏิมากรรมวิกเกอร์แลนด์ - ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ลโจฮันส์เกท - ล่องเรือ DFDS (Overnight Cruise) - พักห้อง Inside Cabin
 เรือเทียบท่าเมืองโคเปนเฮเก้น เดนมาร์ก - เข้าชมปราสาทอมาเลียนบอร์ก - จัตุรัสซิตี้ฮอลล์ - ช้อปปิ้งสินค้าย่านถนนสตรอยก์
 จัตุรัสอมาเลียนบอร์กพาเลส - ชมศาลาว่า การเมือง - ถ่ายรูปเงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด - ผ่านชมน้ำพุเกฟิออน - สนามบินโคเปนเฮเก้น - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินดูไบ
 เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z5786
การบินไทย

ทัวร์สแกนดิเนเวีย

รหัสทัวร์ : Z5786
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿59,500
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - 3 ประเทศ เที่ยวเมืองใหม่ใน สวีเดน - นอร์เวย์ - เดนมาร์ก ชมเมืองสต็อคโฮล์ม - ออสโล - ฟลัม - กุ๊ดวานเก้น - โคเปนเฮเก้น / ฟรี! ซิมการ์ดออนทัวร์
ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น ประมาณท่านละ 4,500 บาท (ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนเหลือ) - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 800 บาท (ชำระกับหัวหน้าทัวร์ระหว่างเดินทาง) - ไม่มีน้ำดื่มแจกระหว่างเดินทาง - ทิปพนักงานยกกระเป๋า ท่านจะต้องดูแลทรัพย์สิน และกระเป๋าด้วยตัวท่านเอง

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินอาร์ลันดา กรุงสต๊อกโฮล์ม เดนสวีเดน - แกมล่าสแตน - เข้าชมศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮลม์ - พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - คาร์สตัด (สวีเดน)
 คาร์ลสตัด (สวีเดน) - ออสโล - เกโล (นอร์เวย์)
 เกโล - ท่าเรือเมืองกุดวานเก้น - ล่องเรือชมฟยอร์ด - ฟลัม - ออสโล (นอร์เวย์)
 ออสโล (นอร์เวย์) - ชมสวนปฏิมากรรมวิกเกอร์แลนด์ - ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ลโจฮันส์เกท - ล่องเรือ DFDS (Overnight Cruise) - พักบนเรือห้อง Inside Cabin
 เรือเทียบท่า เมืองโคเปนเฮเก้น เดนมาร์ก - จัตุรัสอมาเลียนบอร์กพาเลส - ซิตี้ฮอลล์ - ถ่ายรูปเงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด - น้ำพุเกฟิออน - ย่านช้อปปิ้ง Stroget
 สนามบินโคเปนเฮเก้น - เดินทางกลับ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z5787
ฟินน์แอร์

ทัวร์สแกนดิเนเวีย

รหัสทัวร์ : Z5787
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : AY-ฟินน์แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿58,900
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - เดนมาร์ก - นอร์เวย์ - สวีเดน - ฟินแลนด์ - เงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด - ปฏิมากรรมวิกเกอร์แลนด์ - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง - พระราชวังโดรทนิงโฮล์ม
ฟรี! ซิมการ์ดออนทัวร์

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงเฮลซิงกิ - สนามบินโคเปนเฮเก้น - เข้าที่พัก
 เมืองโคเปนเฮเก้น - ถ่ายรูปคู่กับเงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด - น้ำพุเกฟิออน - จัตุรัสอมาเลียนบอร์กพาเลส - ปราสาทโรเซนบอร์ก - ล่องเรือสำราญ Dfds สู่กรุงออสโล
 กรุงออสโล - ปฏิมากรรมวิกเกอร์แลนด์ - ชมผลงานน้ำพุวงจรชีวิต - ย่านเอเคอร์บรูค - City Hall - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง - ย่านช้อปปิ้งโจฮันสเกท
 ออสโล - เมืองคาร์ลสตัด - กรุงสต็อคโฮล์ม
 กรุงสต็อคโฮล์ม - ชมวิวบนฟเจลกาตัน - แกมล่าสแตน - ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮลม์ - ย่านเมืองเก่า
 พระราชวังโดรทนิงโฮล์ม - ล่องเรือสำราญ Tallink Silja Line สู่กรุงเฮลซิงกิ
 กรุงเฮลซิงกิ - จัตุรัสซีเนท - โบสถ์หินเทมเปเลียวคิโอ - มาร์เก็ตสแควร์ - ย่านมาร์เก็ตสแควร์ - สนามบินเฮลซิงกิ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 11 จาก
ทัวร์สแกนดิเนเวีย 11 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ไทย
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์สแกนดิเนเวีย, โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์สแกนดิเนเวียเดือนกันยายน 2563
ทัวร์สแกนดิเนเวียเดือนตุลาคม 2563
ทัวร์สแกนดิเนเวียเดือนพฤศจิกายน 2563
ทัวร์สแกนดิเนเวียเดือนธันวาคม 2563
ทัวร์สแกนดิเนเวียเดือนมกราคม 2564
ทัวร์สแกนดิเนเวียเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ทัวร์สแกนดิเนเวียเดือนมีนาคม 2564
ทัวร์สแกนดิเนเวียเดือนเมษายน 2564
ทัวร์สแกนดิเนเวียเดือนพฤษภาคม 2564
ทัวร์สแกนดิเนเวียเดือนมิถุนายน 2564
ทัวร์สแกนดิเนเวียเดือนกรกฎาคม 2564
ทัวร์สแกนดิเนเวียเดือนสิงหาคม 2564
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้าครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/09568
logged_out_greeting="สอบถามรายการทัวร์ และโปรโมชั่นได้เลยค่ะ^^">
TOP