Call Now: 0 2116 6395 Tel: 085 364 2449 TH|EN
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
??????? Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook

-->
-->
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์สแกนดิเนเวีย 44 รายการ
ดูรายการที่ 25-48
หน้าสุดท้าย

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์สแกนดิเนเวีย

1
การบินไทย

ทัวร์สแกนดิเนเวีย

รหัสทัวร์ : COST-TG-10D7N-STO-STO-1907121(A)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
12-21 JUL
ราคา/ท่าน :
117,500 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
85,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/85,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
2
การบินไทย

ทัวร์สแกนดิเนเวีย

รหัสทัวร์ : THAAA9-TG-BEST-SWISS9D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
10-18 APR
ราคา/ท่าน :
104,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,900 บาท
102,300 บาท(เด็กเสริมเตียง)/97,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
3
การบินไทย

ทัวร์สแกนดิเนเวีย

รหัสทัวร์ : THAA75-TG-SCAN50A-10APR
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 11 วัน 8 คืน
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
10-20 APR 19
ราคา/ท่าน :
140,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 20,000 บาท
126,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/112,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - สวีเดน - นอร์เวย์ - ตามล่าแสงเหนือ : พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - ซิตี้ฮอลล์ - ช้อปปิ้งย่านวอล์คกิ้งสตรีท - หมู่บ้านยุคคัสเยร์วี - อุทยานแห่งชาติอบิสโก - ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ - นั่งรถไฟขบวนพิเศษเส้นทางสายอาร์คติคเซอร์เคิล - หมู่เกาะโลโฟเทน - หมู่เกาะลอฟโฟเทน - หมู่บ้านนุสฟยอร์ด (Nusfjord) - หมู่บ้าน ? - หมู่บ้าน Reine - หมู่บ้านชาวประมง Hamnoy - พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง - สวนสัตว์ Polar Park - ล่องเรือชมฟยอร์ด - มหาวิหารอาร์กติก - นั่งเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน - ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ - อุทยานฟร็อกเนอร์ - ถ่ายรูปโรงละครแห่งชาติ - ย่าน Aker Brygge - ถนนคนเดินคาร์ลโจฮันเกท ** อัตรานี้รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น - ค่าทิปพนักงานขับรถแล้ว --
4
การบินไทย

ทัวร์สแกนดิเนเวีย

รหัสทัวร์ : THAA75-TG-SCAN50A-11APR
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 11 วัน 8 คืน
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
11-21 APR 19
ราคา/ท่าน :
140,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 20,000 บาท
126,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/112,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - สวีเดน - นอร์เวย์ - ตามล่าแสงเหนือ : พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - ซิตี้ฮอลล์ - ช้อปปิ้งย่านวอล์คกิ้งสตรีท - โรงแรมน้ำแข็ง - อุทยานแห่งชาติอบิสโก - ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ - นั่งรถไฟขบวนพิเศษเส้นทางสายอาร์คติคเซอร์เคิล - หมู่เกาะโลโฟเทน - หมู่บ้านนุสฟยอร์ด (Nusfjord) - หมู่บ้าน ? - หมู่บ้าน Reine - หมู่บ้านชาวประมง Hamnoy - พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง - สวนสัตว์ Polar Park - ล่องเรือชมฟยอร์ด - มหาวิหารอาร์กติก - นั่งเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน - ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ - อุทยานฟร็อกเนอร์ - ถ่ายรูปโรงละครแห่งชาติ - ย่าน Aker Brygge - ถนนคนเดินคาร์ลโจฮันเกท ** อัตรานี้รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น - ค่าทิปพนักงานขับรถแล้ว --
5
การบินไทย

ทัวร์สแกนดิเนเวีย

รหัสทัวร์ : THAA75-TG-NO-PRO11
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
3-9 / 10-16 / 24-30 MAY
ราคา/ท่าน :
75,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 14,000 บาท
68,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/60,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
6
การบินไทย

ทัวร์สแกนดิเนเวีย

รหัสทัวร์ : THAA75-TG-SCAN47(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
6-15 / 12-21 APR 19
ราคา/ท่าน :
127,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 20,000 บาท
115,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/102,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
7
กาตาร์แอร์เวย์

ทัวร์สแกนดิเนเวีย

รหัสทัวร์ : THAAR3-QR-SCAN901
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
6-14 / 17-25 MAY
ราคา/ท่าน :
69,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,500 บาท
69,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/69,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ฟินแลนด์ - สวีเดน - นอร์เวย์ - เดนมาร์ค : เซเนท สแควร์ - วิหารอุสเพนสกี้ - โบสถ์เทมเปลิโอคิโอ - ตลาดนัดริมทะเล - ศาลาว่าการกรุงสต็อคโฮล์ม - เขตเมืองเก่า Old Town - Kungliga Slottet และ จัตุรัสกุสตาฟ อดอฟท์ - ถนนช้อปปิ้ง Drottninggatan - ปราสาทเออเรบลู - เมืองจำลองวาดเคอพิง - อุทยานฟรอกเนอร์ - ลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ - ช้อปปิ้งย่านคาร์ลโจฮันสตรีท - น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน - พระราชวังอมาเลียนบอร์ก - ช้อปปิ้งถนนสตรอยก์ - อิสระเที่ยวชมเมืองโคเปนเฮเกน เต็มวัน ** พักบนเรือสำราญ ซิลเลีย ไลน์ ห้องไม่มีหน้าต่าง Inside Cabin 1 คืน - พักเรือสำราญ ดีเอฟดีเอส ห้องไม่มีหน้าต่าง Inside Cabin 1 คืน - พักโรงแรมที่ สวีเดน 2 คืน - พักโรงแรมที่ นอร์เวย์ 1 คืน - พักโรงแรมที่ เดนมาร์ก 1 คืน / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 45 EURO ต่อทริป - ไม่รวมค่าวีซ่า และบริการประมาณ 4,000 บาท --
8
การบินไทย

ทัวร์สแกนดิเนเวีย

รหัสทัวร์ : THAAA9-TG-SCAN-2COUNTRIES(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
15-21 MAY
ราคา/ท่าน :
59,300 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
57,300 บาท(เด็กเสริมเตียง)/55,300 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
9
การบินไทย

ทัวร์สแกนดิเนเวีย

รหัสทัวร์ : THAAA9-TG-SCAN-2COUNTRIES(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
7-13 JUN
ราคา/ท่าน :
59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,500 บาท
57,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/55,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
10
การบินไทย

ทัวร์สแกนดิเนเวีย

รหัสทัวร์ : THAAA9-TG-SCAN-2COUNTRIES-APR
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
11-17 / 12-18 APR 19
ราคา/ท่าน :
73,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,300 บาท
68,300 บาท(เด็กเสริมเตียง)/68,300 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
11
ฟินน์แอร์

ทัวร์สแกนดิเนเวีย

รหัสทัวร์ : THAAR8-AY-SCAN001
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : AY-ฟินน์แอร์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 12 วัน 10 คืน
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
3-14 JUL
ราคา/ท่าน :
132,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
132,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/126,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - เดนมาร์ก - นอร์เวย์ - สวีเดน - ฟินแลนด์ : ถ่ายรูปลิตเติ้นเมอร์เมด - น้ำพุเกฟิออน - ช้อปปิ้งถนนสตรอยก์ - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ - อุทยานฟร็อกเนอร์ - The Oslo Opera House - ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด - นั่งรถไฟขบวนพิเศษ เส้นทางสายโรแมนติก Flamsbana สู่ เมืองมีร์ดาล - พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - ซิตี้ฮอลล์ - ช้อปปิ้งย่าน Sergels Torg - ตลาดนัดริมทะเล - ถ่ายรูปมหาวิหาร Uspensy - จัตุรัสรัฐสภา - หมู่บ้านซานตาครอส - ศูนย์นิทรรศการนอร์ธเคป - ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน - อาร์ติโก้บาร์น้ำแข็ง ** พักโรงแรม 8 คืน - พักบนเรือสำราญ DFDS Seaways 1 คืน - พักเรือสำราญซิลเลียไลน์ 1 คืน / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น (ท่านละ 2 ยูโร ต่อวัน ต่อท่าน) - ค่าทิปคนขับรถ (ท่านละ 2 ยูโร ต่อวัน ต่อท่าน) - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย100 บาท ต่อวัน ต่อท่าน (100 x13วัน = 1,300 บาท) --
12
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์สแกนดิเนเวีย

รหัสทัวร์ : THAAR8-EK-SCAN016(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
27MAR-5APR
27APR-6MAY / 16-25 MAY 19
ราคา/ท่าน :
69,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 20,000 บาท
69,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/67,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
13
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์สแกนดิเนเวีย

รหัสทัวร์ : THAAR8-EK-SCAN016(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
11-20 / 12-21 APR 19
ราคา/ท่าน :
79,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 20,000 บาท
79,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/77,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
14
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์สแกนดิเนเวีย

รหัสทัวร์ : THAAR8-EK-SCAN8D-004(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
3-10 APR
13-20 MAY 19
ราคา/ท่าน :
59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/57,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
15
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์สแกนดิเนเวีย

รหัสทัวร์ : THAAR8-EK-SCAN8D-004(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
12-19 APR 19
ราคา/ท่าน :
67,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
67,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/65,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
16
การบินไทย

ทัวร์สแกนดิเนเวีย

รหัสทัวร์ : THAAQ8-TG-SCAN9D(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
2-10 / 16-24 MAY
6-14 / 13-21 JUN 19
ราคา/ท่าน :
85,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 30,000 บาท
85,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/84,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
17
การบินไทย

ทัวร์สแกนดิเนเวีย

รหัสทัวร์ : THAAA9-TG-MONO-SWISS7D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
9-15 / 10-16 / 12-18 / 13-19 APR
ราคา/ท่าน :
80,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,500 บาท
78,500 บาท(เด็กเสริมเตียง)/75,500 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
18
การบินไทย

ทัวร์สแกนดิเนเวีย

รหัสทัวร์ : THAAA9-TG-NICE-SWISS8D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
10-17 APR
ราคา/ท่าน :
90,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,900 บาท
87,300 บาท(เด็กเสริมเตียง)/83,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
19
กาตาร์แอร์เวย์

ทัวร์สแกนดิเนเวีย

รหัสทัวร์ : THAAI7-QR-SCAN-ARN04
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
12-19 APR 19
ราคา/ท่าน :
62,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 15,999 บาท
62,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/62,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - สวีเดน - นอร์เวย์ - เดนมาร์ก : จุดชมวิวเนินเขาฟยัลกาทัน - ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม - พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ - ย่านเมืองเก่ากัมลา สแตน - พระราชวังหลวง - โบสถ์ใหญ่ของเมืองคาร์ลสตัด - จัตุรัสใจกลางเมือง - ศาลากลางประจำเมืองคาร์ลสตัด - อุทยานฟรอกเนอร์ - ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน - ถนนคาร์ล โยฮันน์ - พระราชวังหลวง - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง - ล่องเรือสำราญ Dfds สู่เมืองโคเปนเฮเกน (ห้องแบบไม่มีหน้าต่าง) - น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน - พระราชวังคริสเตียนบอร์ก - พระราชวังโรเซนเบิร์ก - ถนนสตรอยก์เยท - อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่เมืองโคเปนเฮเกน 1 วัน ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่า - ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามธรรมเนียม 42 ยูโร (EUR) หรือ ประมาณ 1,680 บาท --
20
การบินไทย

ทัวร์สแกนดิเนเวีย

รหัสทัวร์ : THAAI7-TG-SCAN-ARN03(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
10-17 / 11-18 / 12-19 APR 19
ราคา/ท่าน :
69,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,999 บาท
69,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/69,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - สวีเดน - นอร์เวย์ - เดนมาร์ก : พิพิธภัณฑ์ในยุคกลาง - มหาวิหารแห่งเมืองสต็อคโฮล์ม - เข้าชม พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ - ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม - ย่านเมืองเก่ากัมลา สแตน - พระราชวังหลวง - จัตุรัสใจกลางเมือง - ศาลากลางประจำเมืองคาร์ลสตัด - อุทยานฟรอกเนอร์ - ถ่ายรูป ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน - ถนนคาร์ล โยฮันน์ เกท - พระราชวังหลวง - อาคารรัฐสภา - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง - น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน - พระราชวังคริสเตียนบอร์ก - พระราชวังอมาเลียนบอร์ก - พระราชวังโรเซนเบิร์ก - ถนนสตรอยก์เยท - ศาลาว่าการเมืองโคเปนเฮเกน - อิสระท่องเที่ยว เมืองโคเปนเฮเกน ครึ่งวัน ** พักบนเรือสำราญ Dfds (ห้องไม่มีหน้าต่าง) 1 คืน - พักโรงแรม 4 คืน / อัตรานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่า ประมาณ 3,500-4,000 บาท - ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามธรรมเนียม 42 ยูโร (EUR) หรือ ประมาณ 1,680 บาท --
21
การบินไทย

ทัวร์สแกนดิเนเวีย

รหัสทัวร์ : THAAI7-TG-SCAN-ARN03(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
24APR-1MAY
4-11 / 18-25 MAY
8-15 / 15-22 / 22-25 JUN
ราคา/ท่าน :
58,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,999 บาท
58,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/58,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - สวีเดน - นอร์เวย์ - เดนมาร์ก : พิพิธภัณฑ์ในยุคกลาง - มหาวิหารแห่งเมืองสต็อคโฮล์ม - เข้าชม พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ - ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม - ย่านเมืองเก่ากัมลา สแตน - พระราชวังหลวง - จัตุรัสใจกลางเมือง - ศาลากลางประจำเมืองคาร์ลสตัด - อุทยานฟรอกเนอร์ - ถ่ายรูป ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน - ถนนคาร์ล โยฮันน์ เกท - พระราชวังหลวง - อาคารรัฐสภา - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง - น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน - พระราชวังคริสเตียนบอร์ก - พระราชวังอมาเลียนบอร์ก - พระราชวังโรเซนเบิร์ก - ถนนสตรอยก์เยท - ศาลาว่าการเมืองโคเปนเฮเกน - อิสระท่องเที่ยว เมืองโคเปนเฮเกน ครึ่งวัน ** พักบนเรือสำราญ Dfds (ห้องไม่มีหน้าต่าง) 1 คืน - พักโรงแรม 4 คืน / อัตรานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่า ประมาณ 3,500-4,000 บาท - ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามธรรมเนียม 42 ยูโร (EUR) หรือ ประมาณ 1,680 บาท --
22
การบินไทย

ทัวร์สแกนดิเนเวีย

รหัสทัวร์ : THAAI7-TG-SCAN-ARN03(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
13-20 MAY
ราคา/ท่าน :
59,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,999 บาท
59,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - สวีเดน - นอร์เวย์ - เดนมาร์ก : พิพิธภัณฑ์ในยุคกลาง - มหาวิหารแห่งเมืองสต็อคโฮล์ม - เข้าชม พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ - ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม - ย่านเมืองเก่ากัมลา สแตน - พระราชวังหลวง - จัตุรัสใจกลางเมือง - ศาลากลางประจำเมืองคาร์ลสตัด - อุทยานฟรอกเนอร์ - ถ่ายรูป ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน - ถนนคาร์ล โยฮันน์ เกท - พระราชวังหลวง - อาคารรัฐสภา - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง - น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน - พระราชวังคริสเตียนบอร์ก - พระราชวังอมาเลียนบอร์ก - พระราชวังโรเซนเบิร์ก - ถนนสตรอยก์เยท - ศาลาว่าการเมืองโคเปนเฮเกน - อิสระท่องเที่ยว เมืองโคเปนเฮเกน ครึ่งวัน ** พักบนเรือสำราญ Dfds (ห้องไม่มีหน้าต่าง) 1 คืน - พักโรงแรม 4 คืน / อัตรานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่า ประมาณ 3,500-4,000 บาท - ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามธรรมเนียม 42 ยูโร (EUR) หรือ ประมาณ 1,680 บาท --
23
การบินไทย

ทัวร์สแกนดิเนเวีย

รหัสทัวร์ : THAB99-PSOT-11D8N-OSL-OSL18041
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 11 วัน 8 คืน
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
7-17 JUN 19
ราคา/ท่าน :
209,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 95,000 บาท
209,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/209,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
24
การบินไทย

ทัวร์สแกนดิเนเวีย

รหัสทัวร์ : THAAJ6-TG-SCAND-MIDSUN12D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 12 วัน 9 คืน
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
20JUN-1JUL
25JUL-5AUG
1-12 AUG
ราคา/ท่าน :
179,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 22,000 บาท
175,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/175,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - สวีเดน - ฟินแลนด์ - นอร์เวย์ - เดนมาร์ก - พระอาทิตย์เที่ยงคืน : เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ - ขึ้นจุดชมวิวบนเนินเขา Fjallgatan - เข้าชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเซอูราซาอารี - ห้างสรรพสินค้าฟอรั่ม - พิพิธภัณฑ์ไซดา - นั่งชิลล์จิบเครื่องดื่มใน Arctico Ice Bar - ศูนย์นิทรรศการนอร์ธเคป - ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน Midnight Sun พร้อมรับประกาศนียบัตร - สัมผัสประสบการณ์ จับปูยักษ์ King Crab Safari โดยนั่งเรือ Boat King Crab Safari พร้อมลิ้มลองเมนูปูยักษ์ - เข้าชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - The Rock Art of Alta - เข้าชมมหาวิหารอาร์คติก - นั่งเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน - เข้าชมพิพิธภัณฑ์ขั้วโลก Polar Museum - เดินเล่นย่านถนนคนเดิน Walking Street - ล่องเรือชมฟยอร์ดไกเรงเกอร์ - เรือล่องถึงเมืองเฮเลซุลท์ (มรดกโลก) - นั่งรถไฟขบวนพิเศษ เส้นทางสายโรแมนติก Flamsbana สู่สถานีไมดรัล - อาคารไม้หน้าอ่าวบริกเกน - นั่งรถรางไฟฟ้าฟอร์บาเน้น ชมวิวยอดเขาฟลอเยน - ถนนสตรอยเกต - ถนน Kongens Nytorv Str?get** อัตรานี้รวม วีซ่าเชงเก้น และทิปต่างๆ พร้อมเที่ยวบินภายใน / พักบนเรือสำราญ Silja Line ห้อง Outside Cabin Sea View 1 คืน - พักบนเรือ Fjord Line ห้อง Outside Cabin Sea view 1 คืน - พักโรงแรม 7 คืน --
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์สแกนดิเนเวีย 44 รายการ
ดูรายการที่ 25-48
หน้าสุดท้าย
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์สแกนดิเนเวีย, โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
    กานต์แอร์
ทัวร์สแกนดิเนเวียเดือนมีนาคม 2562
ทัวร์สแกนดิเนเวียเดือนเมษายน 2562
ทัวร์สแกนดิเนเวียเดือนพฤษภาคม 2562
ทัวร์สแกนดิเนเวียเดือนมิถุนายน 2562
ทัวร์สแกนดิเนเวียเดือนกรกฎาคม 2562
ทัวร์สแกนดิเนเวียเดือนสิงหาคม 2562
ทัวร์สแกนดิเนเวียเดือนกันยายน 2562
ทัวร์สแกนดิเนเวียเดือนตุลาคม 2562
ทัวร์สแกนดิเนเวียเดือนพฤศจิกายน 2562
ทัวร์สแกนดิเนเวียเดือนธันวาคม 2562
ทัวร์สแกนดิเนเวียเดือนมกราคม 2563
ทัวร์สแกนดิเนเวียเดือนกุมภาพันธ์ 2563
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
TOP