เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook

 แพคเกจทัวร์แนะนำ 2562 / 2019 จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  
  ทัวร์ต่างประเทศแนะนำ 2562 / 2019
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 13
จากทั้งหมด 13 รายการ
 ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2562 / 2019 | เที่ยวยุโรปตะวันออกแนะนำ 2562 / 2019
1
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿83,000
ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2562 / 2019
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออกแนะนำ 2562 / 2019 :
ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2562 / 2019 - ออสเตรีย - ฮังการี - สโลวัค - เชค - เยอรมนี : ถนนสายวงแหวน ริงสตราเซ่ - เข้าชมพระราชวังเชิงบรุนน์ - สวนสาธารณะชตัทปาร์ค - คาร์ทเนอร์สตราเซ่ - หมู่บ้านกรีนซิ่ง - จตุรัสฮีโร่ - ขึ้นชมป้อมชาวประมง และโบสถ์แมทเธียส - ล่องแม่น้ำดานูบ - กรุงบราติสลาวา (สโลวัก) - กรุงปร๊าก (สาธารณรัฐเชค) - เมืองน้ำแร่ คาร์โลวี วารี - ปราสาทปร๊าก - เที่ยวชมเขตเมืองเก่า - สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราศาสตร์ - เชสกี้ ครุมลอฟ - ซาลส์กัมเมอร์กูท - ทะเลสาบวูลฟ์กัง - ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง - ฮัลล์ชตัทท์ - ช้อปปิ้งย่านจัตุรัสมาเรียน - เก็บภาพด้านหน้าพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก ** อัตรานี้รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น - ค่าทิปพนักงานขับรถแล้ว / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น --
2
การบินไทย

ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAA75-TG-EAST-EUR12-OTBF
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿86,000
ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2562 / 2019
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออกแนะนำ 2562 / 2019 :
ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2562 / 2019 - ร่วมเทศกาลเบียร์อันยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก Oktoberfest 2019 เที่ยว ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชค เยอรมนี : เข้าชมพระราชวังเชิงบรุนน์ - สวนสาธารณะชตัทปาร์ค - คาร์ทเนอร์สตราเซ่ - หมู่บ้านกรีนซิ่ง - จตุรัสฮีโร่ - ขึ้นชมป้อมชาวประมง และโบสถ์แมทเธียส - ล่องแม่น้ำดานูบ - เมืองน้ำแร่ คาร์โลวี วารี - ปราสาทปร๊าก - เที่ยวชมเขตเมืองเก่า - สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราศาสตร์ - เชสกี้ ครุมลอฟ - ซาลส์กัมเมอร์กูท - ทะเลสาบวูลฟ์กัง - ฮัลล์ชตัทท์ - ลุกวิสสตรเซ่ จัตุรัสเรสซิเด้นท์ ** อัตรานี้รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น - ค่าทิปพนักงานขับรถแล้ว / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น --
3
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿62,900
ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2562 / 2019
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออกแนะนำ 2562 / 2019 :
4
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAB25-EK-EAST-EUR-MUC005
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿43,900
ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2562 / 2019
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออกแนะนำ 2562 / 2019 :
5
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAB25-EK-EAST-EUR-BUD003
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿33,900
ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2562 / 2019
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออกแนะนำ 2562 / 2019 :
6
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿69,900
ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2562 / 2019
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออกแนะนำ 2562 / 2019 :
7
HY-อุซเบกิสถาน แอร์เวย์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HY-อุซเบกิสถาน แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿59,900
ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2562 / 2019
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออกแนะนำ 2562 / 2019 :
8
การบินไทย

ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAI7-TG-EAST-EUR-MUC19-TD
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿52,999
ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2562 / 2019
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออกแนะนำ 2562 / 2019 :
9
การบินไทย

ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAI7-TG-EAST-EUR-MUC21-TD
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿47,999
ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2562 / 2019
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออกแนะนำ 2562 / 2019 :
10
สวิสแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : LX-สวิสแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿69,900
ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2562 / 2019
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออกแนะนำ 2562 / 2019 :
ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2562 / 2019 - สวิส - ออสเตรีย - เชก : บ่อหมีสีน้ำตาล - ถ่ายรูปคู่หอนาฬิกา Zytglogge - ถนนมาร์คแกส - ถ่ายรูปคู่ มหาวิหารแห่งเบิร์น - ยอดเขาจุงเฟรา - ถ่ายรูป โกลเด้นรูฟ - ถ่ายรูป สวนมิราเบล - ถ่ายรูป บ้านของโมสาร์ท - เมืองฮัลล์สตัท - ถ่ายรูป ปราสาทเชสกี้ คลุมลอฟ - เมืองคาโลวี วารี - สะพานชาร์ล - เข้าชม ปราสาทแห่งกรุงปราก - เข้าชมโบสถ์เซนต์ไวตัส - ย่านจัตุรัสเมืองเก่า - จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต ** เมนูพิเศษ ปลาเทร้าซ์ - เป็ดโบฮีเมียน - ขาหมู - ฟองดู / พักเมืองเชสกี้ คลุมลอฟ 1 คืน / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 2 ยูโร ต่อท่าน ต่อวัน (คิดเป็น 7 วัน เท่ากับ 14 ยูโร) - ไม่รวมค่าทิป หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 3 ยูโร ต่อท่าน ต่อวัน (คิดเป็น 8 วัน เท่ากับ 24 ยูโร) / คณะเดินทาง 15-22 ก.ค., 20-27 ต.ค. 62 ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น สวิตเซอร์แลนด์ (ชำระเพิ่มประมาณ 3,200 บาท) - ไม่รวมค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าเดินทาง และสัมภาระประจำโรงแรม (เพื่อป้องกันการสูญหาย ควรดูแลกระเป๋าด้วยตัวท่านเอง) --
11
เตอร์กิช แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿99,900
ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2562 / 2019
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออกแนะนำ 2562 / 2019 :
ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2562 / 2019 - ยูเครน - มอลโดวา - เบลารุส : เข้าชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติมอลโดวา - ถ่ายรูปอาคารรัฐสภาของมอลโดวา - สวนสาธารณะสเตฟาน เซล แมร์ - ถนนสเตฟานเซลแมร์ - เข้าชมมหาวิหารแห่งการประสูติ - ถ่ายรูปประตูชัย Trimphal Arch - เข้าชมป้อมปราการเบนเดอร์ - อาราม นูออล นีมท์ - ถ่ายรูปอนุสาวรีย์เลนนิน - เที่ยวชมเมืองโอเดสซา - เข้าชมสุสานโอเดสซา - บินภายในสู่ สนามบินเคียฟ - ชมเมืองเคียฟ - เข้าชมอารามแห่งหมู่ถ้ำ - มหาวิหารเซนต์โซเฟีย - เข้าชมพิพิธภัณฑ์สมบัติแห่งชาติยูเครน - จัตุรัสอิสรภาพ และจัตุรัสถนน Khreschatyk - ย่าน Andriyivskyy Descent - ชมสถานีรถไฟใต้ดินอาร์เซนัลนา (ลึกที่สุดในโลก) - เข้าชมพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 - ช้อปปิ้งโอเชี่ยนพลาซ่ามอลล์ - จัตุรัสแดงแห่งเมืองเชอร์นิกอฟ - เข้าชมพระราชวังกอเมล - ชมเมืองเก่าบาบูรยสค์ - จัตุรัสเลนนิน - เข้าชมโบสถ์เซ็นต์นิโคลัส - จัตุรัสแห่งชัยชนะ - อนุสาวรีย์เกาะแห่งน้ำตา - ชมย่านเมืองเก่า กรุงมินสก์ - จัตุรัสอิสรภาพ - ชมคริสตจักรสีแดง - ย่านเนซาวิซิมอสตี้ อเวนิว - เข้าชมมหาวิหารแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ ** รวมวีซ่า และทิปทุกอย่างแล้ว --
12
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAB5-EK-IT-AT-DE-CH6-2
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿43,999
ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2562 / 2019
0%
โปรรูดบัตร 0%
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออกแนะนำ 2562 / 2019 :
13
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿42,999
ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2562 / 2019
0%
โปรรูดบัตร 0%
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออกแนะนำ 2562 / 2019 :
รายการที่ 1 ถึง 13
จากทั้งหมด 13 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2562 / 2019, โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออกแนะนำ 2562 / 2019 และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2562 / 2019เดือนสิงหาคม 2562
ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2562 / 2019เดือนกันยายน 2562
ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2562 / 2019เดือนตุลาคม 2562
ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2562 / 2019เดือนพฤศจิกายน 2562
ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2562 / 2019เดือนธันวาคม 2562
ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2562 / 2019เดือนมกราคม 2563
ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2562 / 2019เดือนกุมภาพันธ์ 2563
ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2562 / 2019เดือนมีนาคม 2563
ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2562 / 2019เดือนเมษายน 2563
ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2562 / 2019เดือนพฤษภาคม 2563
ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2562 / 2019เดือนมิถุนายน 2563
ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2562 / 2019เดือนกรกฎาคม 2563
ทัวร์เรือสำราญทัวร์เรือสำราญ
ทัวร์ทัวร์จีน
ทัวร์ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ทัวร์เกาหลีราคาถูก
ทัวร์ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก
ทัวร์ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ทัวร์อินเดีย
ทัวร์เนปาล
ทัวร์ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ทัวร์มัลดีฟส์
  แพคเกจมัลดีฟส์
ทัวร์ทัวร์ลาว
ทัวร์ทัวร์ลาวราคาถูก
ทัวร์ทัวร์พม่า
ทัวร์ทัวร์ฟิลิปินส์
ทัวร์ทัวร์ภูฏาน / ทัวร์ภูฐาน
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรปราคาถูก
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ทัวร์อิตาลี
ทัวร์ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ทัวร์อเมริกา
ทัวร์ทัวร์แคนาดา
ทัวร์ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์ทัวร์อียิปต์
ทัวร์ทัวร์ดูไบ
ทัวร์ทัวร์จอร์แดน
ทัวร์ทัวร์อิหร่าน
ทัวร์ทัวร์ตุรกี
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
TOP