Call Now: 0 2116 6395 Tel: 085 364 2449
Add FriendAdd Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
สอบถามผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
THAAJ6-TK-CA-NEWENGLAND10D

Search Tour :
Close & Show Result
Display 1 to 24
from 39 Canada tour(s)
International Tour Package : Canada Tour
1
เตอร์กิช แอร์ไลน์

Canada Tour

Code : THAAJ6-TK-USA-CAN10D 
Travel by (Air Ticket) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 10 days 6 nights
Canada Tour / Travel Canada
Travel Date :
23MAY-1JUN
13-23 JUN
11-20 JUL
10-19 AUG
21-30 SEP
12-21 / 19-28 OCT
Price/pax :
119,900 THB(Adult)
Canada Tour Program :
Canada Tour - America - Canada : มหานครนิวยอร์ก - เทพีเสรีภาพ - ขึ้นตึกเอ็มไพร์สเตท ชมวิวจากชั้น 86 - สวนสาธารณะ เซ็นทรัล พาร์ค - ย่านไทม์สแควร์ - วูดเบอร์รี่ เอาท์เลท - เข้าชมระฆังแห่งเสรีภาพ - ถ่ายรูปหอเสรีภาพ - กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. - อนุสาวรีย์วอชิงตัน และแท่งโอเบลิสก์ - เข้าชม National museum of Natural History - เข้าชมพิพิธภัณฑ์เครื่องบินและยานอวกาศ - โรงงานช็อกโกแลต - ชมโรงงานเครื่องแก้ว - อุทยานแห่งชาติไนแองการ่าฝั่งแคนาดา - ไนแองการ่า ช้อปปิ้งเอาท์เลต - ขึ้นหอคอยซีเอ็น - ช้อปปิ้งย่าน Eaton Center / พิเศษ ขึ้นหอคอยสกายลอน พร้อมทานอาหารค่ำ / รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าแคนาดา แต่ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าอเมริกา

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนสนามบินกรุงอิสตันบูล - บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล - สนามบินจอห์นเอฟ. เคนเนดี - Empire State Building - ผ่านชม Central park - ผ่านชม Rockefeller Center - Times Square
 นั่งเรือสู่ เกาะลิเบอร์ตี้ - ชมเทพีเสรีภาพ - Woodbury Outlets
 เมืองฟิลาเดลเฟีย - เข้าชมระฆังแห่งเสรีภาพ - ถ่ายรูป Independence Hall - กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
 อนุสาวรีย์วอชิงตัน และแท่งโอเบลิสก์ - ถ่ายรูป The White House - ถ่ายรูปกับ ตึกรัฐสภา - ถ่ายรูป The Smithsonian Institute - National Air and Space Museum - Harrisburg
 เมืองคอร์นนิ่ง - โรงงานเครื่องแก้วทีบีไอ เมืองคอร์นนิ่ง - อุทยานแห่งชาติไนแองการ่าฝั่งแคนาดา - ขึ้น Skylon Tower พร้อมทานอาหารค่ำ ชมวิวบนหอคอย
 ล่องเรือ Horn Blower ชมน้ำตกฯ - Niagara Shopping Outlet - นครโตรอนโต แคนาดา - เข้าที่พัก
 ขึ้น CN Tower - ชมเมืองโตรอนโต - มหาวิทยาลัยโตรอนโต - ถ่ายรูปคู่อาคารรัฐสภา - ช้อปปิ้งย่าน Eaton Center - สนามบินเมืองโตรอนโต
 บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล - แวะเปลี่ยนสนามบินกรุงอิสตันบูล
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
2
เตอร์กิช แอร์ไลน์

Canada Tour

Code : THAAJ6-TK-CA-NEWENGLAND10D 
Travel by (Air Ticket) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 10 days 6 nights
Canada Tour / Travel Canada
Travel Date :
23MAY-1JUN
13-22 JUN
11-20 JUL
10-19 AUG
21-30 SEP
12-21 / 19-28 OCT
Price/pax :
125,000 THB(Adult)
Canada Tour Program :
Canada Tour - แคนาดา นิวอิงแลนด์ : มอนทรีออล - ควิเบก (พักค้าง 2 คืน) - เชอร์บรูค - อุสติส - บังกอร์ - บาร์ ฮาร์เบอร์ - อุทยานแห่งชาติอาคาเดีย - พอร์ตแลนด์ - เมน - บอสตัน ** ลิ้มลองเมนูดัง บอสตันลอบสเตอร์ / อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่าอเมริกา แต่รวมวีซ่าแคนาดา และทิปต่างๆแล้ว --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 กรุงอิสตันบูล ตุรกี - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - สนามบินอิสตันบูล - บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล - สนามบินมอนทรีออล แคนาดา - เข้าที่พัก
 Montreal - เขตเมืองเก่า และเมืองใหม่ - เข้าชมวิหารนอร์ธเทอดาม - ช้อปปิ้ง Underground City - เมืองควิเบก - รูปปั้นนักสำรวจ ซามูแอล เดอ ช็องแปล็ง
 จัตุรัสปลาส รอยาล - เข้าชมโบสถ์นอทร์ ดาม เด วิกตัวร์ - ปอตี ช็องแปล็ง - ถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภาแห่งควิเบก - ถ่ายรูปน้ำพุ Fontaine de Tourny
 เมืองเชอร์บรูค - ถ่ายรูป Promenade de la Gorge ของแม่น้ำมากอก - เมืองอุสติส - ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์พืชแห่งบิเกโล - เมืองบังกอร์
 เมืองบาร์ฮาร์เบอร์ - อุทยานแห่งชาติอะคาเดีย - เมืองพอร์ตแลนด์
 Old Port - Waterfront - Congress Street -Portland Art district - ป้อมปราการวิลเลี่ยม - ถ่ายรูปแมนชั่นกอดดาท - ถ่ายรูปประภาคารเก่าแก่แห่งเมน - เมืองบอสตัน - Wrentham Village Premium Outlet
 ถ่ายรูป Faneuil Hall - เข้าชม Museum of Science - Boston Public Garden - The Freedom Trail - เข้าชม Isabella Stewart Gardner Museum - Newbury Street - Quincy Market - สนามบินบอสตัน
 บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล - สนามบินอิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
3
คาเธ่ย์แปซิฟิค

Canada Tour

Code : THAAJ6-CX-USA-CAN10D6N 
Travel by (Air Ticket) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
Hotel Standard :  Days : 10 days 6 nights
Canada Tour / Travel Canada
Travel Date :
26APR-5MAY 19
23MAY-1JUN 19
14-23 JUN 19
12-21 JUL 19
20-29 SEP 19
11-20 / 18-27 OCT 19
Price/pax :
116,400 THB(Adult)
Canada Tour Program :
Canada Tour - America - Canada : นั่งเรือสู่เกาะลิเบอร์ตี้ - ชมเทพีเสรีภาพ - Ground Zero - ขึ้นตึกเอ็มไพร์สเตท - สวนสาธารณะ เซ็นทรัล พาร์ค - ย่านไทม์สแควร์ - ขึ้นตึกวันเวิลด์เทรด เซ็นเตอร์ - ช้อปปิ้งวูดเบอร์รี่ เอาท์เลท - เข้าชมระฆังแห่งเสรีภาพ - ถ่ายรูปหอแห่งเสรีภาพ - ถ่ายรูปสถาบันสมิธโซเนียน - พิพิธภัณฑ์เครื่องบินและยานอวกาศ - โรงงานช็อกโกแลต Hershey’s - โรงงานเครื่องแก้วทีบีไอ เมืองคอร์นนิ่ง - อุทยานแห่งชาติไนแองการ่าฝั่งแคนาดา - ล่องเรือชมน้ำตกไนแองการ่า หรือ Journey Behind the Falls - ไนแองการ่า ช้อปปิ้งเอาท์เลต Niagara Shopping Outlet - ขึ้นหอคอยซีเอ็น - มหาวิทยาลัยโตรอนโต - ช้อปปิ้งย่าน Eaton Center ** พักค้าง นิวยอร์ก 2 คืน พร้อมขึ้นตึกใหม่ เวิล์ดเทรด วัน - พิเศษ!! ทานอาหารค่ำบนหอคอย Skylon Tower - พักโรงแรมชมวิวน้ำตกไนแองการ่า อย่างใกล้ชิด / ไม่รวมค่าวีซ่าอเมริกา และแคนาดา แต่รวมทิปไกด์ไทยแล้ว --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - Transfer to another flight at HongKong
 Jfk Ariport - New York - Statue of Liberty Island boat - ชมเทพีเสรีภาพ - Ground Zero - Empire State Building - Central park - ผ่านชม Rockefeller Center - Times Square
 ขึ้นตึกวันเวิลด์เทรด เซ็นเตอร์ - Woodbury Outlet
 เมืองฟิลาเดลเฟีย - เข้าชมระฆังแห่งเสรีภาพ - ถ่ายรูป Independence Hall - กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
 อนุสาวรีย์วอชิงตัน และแท่งโอเบลิสก์ - ถ่ายรูป The White House - ถ่ายรูปตึกรัฐสภา - ถ่ายรูป The Smithsonian Institute) - National Air and Space Museum - Harrisburg - โรงงานช็อกโกแลต Hershey’s
 โรงงานเครื่องแก้วทีบีไอ เมืองคอร์นนิ่ง - อุทยานแห่งชาติไนแองการ่าฝั่งแคนาดา - น้ำตกไนแองการ่า - พิเศษ!! ทานอาหารค่ำบนหอคอย Skylon Tower - พักโรงแรมชมวิวน้ำตกฯ อย่างใกล้ชิด
 ล่องเรือชมน้ำตกไนแองการ่า หรือ Journey Behind the Falls - ไนแองการ่า ช้อปปิ้งเอาท์เลต Niagara Shopping Outlet - นครโตรอนโต
 CN Tower - ชมเมืองโตรอนโต - มหาวิทยาลัยโตรอนโต - ช้อปปิ้งย่าน Eaton Center - Toronto Airport
 เดินทางกลับ - บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล
 Transfer to another flight at HongKong - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
4
คาเธ่ย์แปซิฟิค

Canada Tour

Code : THAAJ6-CX-GRAND-CAN10D-YVR(1) 
Travel by (Air Ticket) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
Hotel Standard :  Days : 10 days 6 nights
Canada Tour / Travel Canada
Travel Date :
27APR-6MAY 19
12-21 OCT 19
Price/pax :
141,500 THB(Adult)
Canada Tour Program :
Canada Tour - Grand (บินเข้า แวนคูเวอร์ - บินออก โตรอนโต - บินภายใน 2 เที่ยว) : สวนสาธารณะสแตนลีย์ ปาร์ก - นาฬิกาไอน้ำ - สวนบูชาร์ด - ขึ้นรถ Snow Coach ตะลุยทุ่งน้ำแข็งโคลัมเบียร์ไอซ์ฟิลด์ - ทะเลสาบเลคหลุยส์ - นั่งกระเช้าชมวิวบนยอดเขาซัลเฟอร์ - อุทยานแห่งชาติแบมฟ์ - ย่านออตตาวา ดาวน์ทาวน์ - ล่องเรือเที่ยวชม 1000 ไอส์แลนด์ - ขึ้นหอคอยสกายลอน - ล่องเรือในน้ำตกไนแองการ่า - ขึ้นหอคอยซีเอ็น ** Special Diner at Skylon Tower - Stay Lake Louise - These rates do not include Visa Fee --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - Transfer to another flight at HongKong - Vancouver Airport - Stanley Park - Canada Place - Gass Town - นาฬิกาไอน้ำ
 Tsaw Wassen - ข้ามช่องแคบจอร์เจีย - Victoria - British Columbia Parliament Buildings - Beacon Hill Park - Craigdarroch Castle Historical Museum - Butchart Gardens
 สนามบินแวนคูเวอร์ - Domestic flights to Calgary - Banff - ขึ้นรถ Snow Coach ชม Columbia Icefield - Lake Louise
 Sulphur Mountain - นั่งกระเช้าชมวิวบนยอดเขาซัลเฟอร์ - Banff National Park
 สนามบินแคลกะรี - Domestic flights to Montreal - Old Town and New Town - Notre Dame Basilica of Montreal
 Ottawa - Parliament Hill - National Gallery of Canada - Downtown Ottawa - Elgin Street
 Kingston - Thousand Island - City Hall - น้ำตกไนแองการ่า - Skylon Tower
 Hornblower Niagara Cruises - Niagara Shopping Outlet - นครโตรอนโต - CN Tower - มหาวิทยาลัยโตรอนโต - สนามบินเมืองโตรอนโต
 เดินทางกลับ - บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล
 Transfer passenger HongKong - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
5
คาเธ่ย์แปซิฟิค

Canada Tour

Code : THAAJ6-CX-GRAND-CAN10D-YVR(2) 
Travel by (Air Ticket) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
Hotel Standard :  Days : 10 days 6 nights
Canada Tour / Travel Canada
Travel Date :
17-26 MAY 19
14-23 JUN 19
12-21 JUL 19
9-18 AUG 19
14-23 SEP 19
Price/pax :
145,500 THB(Adult)
Canada Tour Program :
Canada Tour - Grand (บินเข้า แวนคูเวอร์ - บินออก โตรอนโต - บินภายใน 2 เที่ยว) : สวนสาธารณะสแตนลีย์ ปาร์ก - นาฬิกาไอน้ำ - สวนบูชาร์ด - ขึ้นรถ Snow Coach ตะลุยทุ่งน้ำแข็งโคลัมเบียร์ไอซ์ฟิลด์ - ทะเลสาบเลคหลุยส์ - นั่งกระเช้าชมวิวบนยอดเขาซัลเฟอร์ - อุทยานแห่งชาติแบมฟ์ - ย่านออตตาวา ดาวน์ทาวน์ - ล่องเรือเที่ยวชม 1000 ไอส์แลนด์ - ขึ้นหอคอยสกายลอน - ล่องเรือในน้ำตกไนแองการ่า - ขึ้นหอคอยซีเอ็น ** Special Diner at Skylon Tower - Stay Lake Louise - These rates do not include Visa Fee --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - Transfer to another flight at HongKong - Vancouver Airport - Stanley Park - Canada Place - Gass Town - นาฬิกาไอน้ำ
 Tsaw Wassen - ข้ามช่องแคบจอร์เจีย - Victoria - British Columbia Parliament Buildings - Beacon Hill Park - Craigdarroch Castle Historical Museum - Butchart Gardens
 สนามบินแวนคูเวอร์ - Domestic flights to Calgary - Banff - ขึ้นรถ Snow Coach ชม Columbia Icefield - Lake Louise
 Sulphur Mountain - นั่งกระเช้าชมวิวบนยอดเขาซัลเฟอร์ - Banff National Park
 สนามบินแคลกะรี - Domestic flights to Montreal - Old Town and New Town - Notre Dame Basilica of Montreal
 Ottawa - Parliament Hill - National Gallery of Canada - Downtown Ottawa - Elgin Street
 Kingston - Thousand Island - City Hall - น้ำตกไนแองการ่า - Skylon Tower
 Hornblower Niagara Cruises - Niagara Shopping Outlet - นครโตรอนโต - CN Tower - มหาวิทยาลัยโตรอนโต - สนามบินเมืองโตรอนโต
 เดินทางกลับ - บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล
 Transfer passenger HongKong - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
6
อีวีเอ แอร์

Canada Tour

Code : PRIT-BR-11D8N-SEA-SEA-1909061(1) 
Travel by (Air Ticket) : BR-อีวีเอ แอร์
Hotel Standard :  Days : 11 days 8 nights
Canada Tour / Travel Canada
Travel Date :
10-20 MAY
Price/pax :
119,900 THB(Adult)
Canada Tour Program :
Canada Tour - ล่องเรือสำราญ Ruby Princess Cruise : ซีแอตเทิล - สเปซ นีดเดิล - ย่านดาวน์ทาวน์ - ไพโอเนียร์ สแควร์ - เมืองจูโน อลาสก้า - เมืองสแก็กเวย์ - ธารน้ำแข็ง กลาเซียร์ เบย์ - เค็ทชิแคน - ครีก สตรีท - วิกตอเรีย (รัฐบริติชโคลัมเบีย) - ซีแอตเทิล - ตลาด Pike Place Market - ช้อปปิ้งที่ ซีแอตเทิลพรีเมี่ยมเอาท์เลต ** พักโรงแรม 1 คืน - พักบนเรือสำราญ ห้องไม่มีหน้าต่าง 7 คืน / อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาประมาณ 8,500 บาท - ค่าทิปพนักงานขับรถในแองเคอเรจ และแวนคูเวอร์ โดยเฉลี่ย 5 ยูเอสดอลล่า ต่อท่าน ต่อวัน - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย โดยเฉลี่ย 5 ยูเอสดอลล่า ต่อท่าน ต่อวัน - รายการทัวร์ชายฝั่ง ซึ่งท่านสามารถขอคำปรึกษาได้จากหัวหน้าทัวร์ --

 Bangkok(Suvannabhumi Airport) - แวะเปลี่ยนเครื่อง สนามบินไทเป ไต้หวัน - บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล - ซีแอตเทิล, สหรัฐอเมริกา - พักโรงแรม
 นครซีแอตเติล - สเปซ นีดเดิล - ย่านดาวน์ทาวน์ - ไพโอเนียร์ สแควร์ - ท่าเรือซีแอตเทิล - เช็คอินขึ้นเรือสำราญ Ruby Princess Cruise - อิสระพักผ่อนบนเรือตามอัธยาศัย
 ล่องน่านน้ำสากล Cruising at Sea - อิสระพักผ่อน หรือสนุกกับกิจกรรมบนเรือ อาทิ โชว์พิเศษ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, ปีนหน้าผาจำลอง, เซิฟบอร์ด, ห้องสปา, ห้องสตรีมฯ - พักผ่อนบนเรือ
 เรือเทียบท่าที่เมืองจูโน อลาสก้า - อิสระเดินเล่นบนฝั่ง ชมธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ Mendenhall Glacier - ช้อปปิ้งของที่ระลึกพื้นเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามอัตราค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
 เรือเทียบท่าที่เมืองสแก็กเวย์ อลาสก้า - อิสระเดินเล่นชมเมือง สแก็กเวย์ หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามอัตราค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
 เรือล่องเข้าสู่ ธารน้ำแข็ง กลาเซียร์ เบย์ - เรือล่องทะเลตลอดวัน Cruising at Sea - อิสระพักผ่อน หรือสนุกกับกิจกรรมบนเรือ อาทิ โชว์พิเศษ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, ปีนหน้าผาจำลอง, เซิฟบอร์ด, ห้องสปา, ห้องสตรีมฯ - พักผ่อนบนเรือ
 เรือเทียบท่า เค็ทชิแคน - ครีก สตรีท - อิสระเดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามอัตราค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
 อิสระพักผ่อนบนเรือ ตลอดวัน - ช่วงค่ำ เรือเทียบท่าที่ วิกตอเรีย (รัฐบริติชโคลัมเบีย) - อิสระเดินเล่นชมเมือง - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
 เรือเทียบท่า ซีแอตเทิล, สหรัฐอมเริกา - อำลาเรือสำราญ - ตลาด Pike Place Market - ช้อปปิ้งที่ ซีแอตเทิลพรีเมี่ยมเอาท์เลต - สนามบินซีแอตเทิล
 เดินทางกลับ - บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล - แวะเปลี่ยนเครื่อง สนามบินไทเป ไต้หวัน
 Bangkok(Suvannabhumi Airport)
7
คาเธ่ย์แปซิฟิค

Canada Tour

Code : ROYT-CX-11D8N-SEA-SEA-1908081 
Travel by (Air Ticket) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
Hotel Standard :  Days : 11 days 8 nights
Canada Tour / Travel Canada
Travel Date :
8-18 AUG
Price/pax :
179,900 THB(Adult)
Canada Tour Program :
Canada Tour - Royal Caribbean, Ovation of the Seas : Seattle Washington - Alaska Inside Passage Alaska - Juneau Alaska - Skagway Alaska - Endicott Arm & Dawes Glacier Alaska - Victoria British Columbia - Seattle Washington ** พักโรงแรม 1 คืน - พักบนเรือสำราญ 7 คืน / อัตรานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าแคนาดา และวีซ่าอเมริกา --

 อิสระเดินทางเอง - ซีแอตเทิล, สหรัฐอมเริกา - ท่าเรือซีแอตเทิล - เช็คอินขึ้นเรือสำราญ Ovation of the Seas - อิสระพักผ่อนบนเรือตามอัธยาศัย
 ล่องน่านน้ำสากล Cruising at Sea - อิสระพักผ่อน หรือสนุกกับกิจกรรมบนเรือ อาทิ โชว์พิเศษ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, ปีนหน้าผาจำลอง, เซิฟบอร์ด, ห้องสปา, ห้องสตรีมฯ - พักผ่อนบนเรือ
 เรือสำราญล่องเข้าสู่อลาสก้า Alaska Inside Passage Alaska - อิสระพักผ่อน หรือสนุกกับกิจกรรมบนเรือ อาทิ โชว์พิเศษ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, ปีนหน้าผาจำลอง, เซิฟบอร์ด, ห้องสปา, ห้องสตรีมฯ - พักผ่อนบนเรือ
 เรือเทียบท่าที่เมืองจูโน อลาสก้า - อิสระเดินเล่นบนฝั่ง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามอัตราค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
 เรือเทียบท่าที่เมืองสแก็กเวย์ อลาสก้า - อิสระเดินเล่นบนฝั่ง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามอัตราค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
 ล่องน่านน้ำสากล ผ่านธารน้ำแข็ง Endicott Arm & Dawes Glacier Alaska - Cruising at Sea - อิสระพักผ่อน หรือสนุกกับกิจกรรมบนเรือ อาทิ โชว์พิเศษ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, ปีนหน้าผาจำลอง, เซิฟบอร์ด, ห้องสปา, ห้องสตรีมฯ - พักผ่อนบนเรือ
 ล่องน่านน้ำสากล Cruising at Sea - อิสระพักผ่อน หรือสนุกกับกิจกรรมบนเรือ อาทิ โชว์พิเศษ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, ปีนหน้าผาจำลอง, เซิฟบอร์ด, ห้องสปา, ห้องสตรีมฯ - พักผ่อนบนเรือ
 เรือเทียบท่าที่ วิกตอเรีย (รัฐบริติชโคลัมเบีย) - อิสระเดินเล่นบนฝั่ง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามอัตราค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
 เรือเทียบท่า ซีแอตเทิล, สหรัฐอมเริกา - อำลาเรือ - อิสระเดินทางสู่ สนามบิน-เดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
8
คาเธ่ย์แปซิฟิค

Canada Tour

Code : ROYT-CX-11D8N-SEA-SEA-1908151 
Travel by (Air Ticket) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
Hotel Standard :  Days : 11 days 8 nights
Canada Tour / Travel Canada
Travel Date :
15-25 AUG
Price/pax :
159,900 THB(Adult)
Canada Tour Program :
Canada Tour - Royal Caribbean, Ovation of the Seas : Seattle Washington - Alaska Inside Passage Alaska - Juneau Alaska - Skagway Alaska - Endicott Arm & Dawes Glacier Alaska - Victoria British Columbia - Seattle Washington ** พักโรงแรม 1 คืน - พักบนเรือสำราญ 7 คืน / อัตรานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าแคนาดา และวีซ่าอเมริกา --

 อิสระเดินทางเอง - ซีแอตเทิล, สหรัฐอมเริกา - ท่าเรือซีแอตเทิล - เช็คอินขึ้นเรือสำราญ Ovation of the Seas - อิสระพักผ่อนบนเรือตามอัธยาศัย
 ล่องน่านน้ำสากล Cruising at Sea - อิสระพักผ่อน หรือสนุกกับกิจกรรมบนเรือ อาทิ โชว์พิเศษ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, ปีนหน้าผาจำลอง, เซิฟบอร์ด, ห้องสปา, ห้องสตรีมฯ - พักผ่อนบนเรือ
 เรือสำราญล่องเข้าสู่อลาสก้า Alaska Inside Passage Alaska - อิสระพักผ่อน หรือสนุกกับกิจกรรมบนเรือ อาทิ โชว์พิเศษ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, ปีนหน้าผาจำลอง, เซิฟบอร์ด, ห้องสปา, ห้องสตรีมฯ - พักผ่อนบนเรือ
 เรือเทียบท่าที่เมืองจูโน อลาสก้า - อิสระเดินเล่นบนฝั่ง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามอัตราค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
 เรือเทียบท่าที่เมืองสแก็กเวย์ อลาสก้า - อิสระเดินเล่นบนฝั่ง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามอัตราค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
 ล่องน่านน้ำสากล ผ่านธารน้ำแข็ง Endicott Arm & Dawes Glacier Alaska - Cruising at Sea - อิสระพักผ่อน หรือสนุกกับกิจกรรมบนเรือ อาทิ โชว์พิเศษ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, ปีนหน้าผาจำลอง, เซิฟบอร์ด, ห้องสปา, ห้องสตรีมฯ - พักผ่อนบนเรือ
 ล่องน่านน้ำสากล Cruising at Sea - อิสระพักผ่อน หรือสนุกกับกิจกรรมบนเรือ อาทิ โชว์พิเศษ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, ปีนหน้าผาจำลอง, เซิฟบอร์ด, ห้องสปา, ห้องสตรีมฯ - พักผ่อนบนเรือ
 เรือเทียบท่าที่ วิกตอเรีย (รัฐบริติชโคลัมเบีย) - อิสระเดินเล่นบนฝั่ง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามอัตราค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
 เรือเทียบท่า ซีแอตเทิล, สหรัฐอมเริกา - อำลาเรือ - อิสระเดินทางสู่ สนามบิน-เดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
9
Self Travel-เน€เธ”เธดเธ™เธ—เธฒเธ‡เน€เธญเธ‡

Canada Tour

Code : ROYP-8D7N-SEA-SEA-1908301 
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 8 days 7 nights
Canada Tour / Travel Canada
Travel Date :
24-31 MAY
30AUG-6SEP
Price/pax :
40,700 THB(Adult)
Canada Tour Program :
Canada Tour - Package Royal Caribbean, Ovation of the Seas Cruise Only : Seattle Washington - Alaska Inside Passage Alaska - Juneau Alaska - Skagway Alaska - Endicott Arm & Dawes Glacier Alaska - Victoria British Columbia - Seattle Washington

 อิสระเดินทางเอง - ซีแอตเทิล, สหรัฐอมเริกา - ท่าเรือซีแอตเทิล - เช็คอินขึ้นเรือสำราญ Ovation of the Seas - อิสระพักผ่อนบนเรือตามอัธยาศัย
 ล่องน่านน้ำสากล Cruising at Sea - อิสระพักผ่อน หรือสนุกกับกิจกรรมบนเรือ อาทิ โชว์พิเศษ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, ปีนหน้าผาจำลอง, เซิฟบอร์ด, ห้องสปา, ห้องสตรีมฯ - พักผ่อนบนเรือ
 เรือสำราญล่องเข้าสู่อลาสก้า Alaska Inside Passage Alaska - อิสระพักผ่อน หรือสนุกกับกิจกรรมบนเรือ อาทิ โชว์พิเศษ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, ปีนหน้าผาจำลอง, เซิฟบอร์ด, ห้องสปา, ห้องสตรีมฯ - พักผ่อนบนเรือ
 เรือเทียบท่าที่เมืองจูโน อลาสก้า - อิสระเดินเล่นบนฝั่ง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามอัตราค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
 เรือเทียบท่าที่เมืองสแก็กเวย์ อลาสก้า - อิสระเดินเล่นบนฝั่ง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามอัตราค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
 ล่องน่านน้ำสากล ผ่านธารน้ำแข็ง Endicott Arm & Dawes Glacier Alaska - Cruising at Sea - อิสระพักผ่อน หรือสนุกกับกิจกรรมบนเรือ อาทิ โชว์พิเศษ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, ปีนหน้าผาจำลอง, เซิฟบอร์ด, ห้องสปา, ห้องสตรีมฯ - พักผ่อนบนเรือ
 ล่องน่านน้ำสากล Cruising at Sea - อิสระพักผ่อน หรือสนุกกับกิจกรรมบนเรือ อาทิ โชว์พิเศษ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, ปีนหน้าผาจำลอง, เซิฟบอร์ด, ห้องสปา, ห้องสตรีมฯ - พักผ่อนบนเรือ
 เรือเทียบท่าที่ วิกตอเรีย (รัฐบริติชโคลัมเบีย) - อิสระเดินเล่นบนฝั่ง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามอัตราค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
 เรือเทียบท่า ซีแอตเทิล, สหรัฐอมเริกา - อำลาเรือ - อิสระเดินทางสู่ สนามบิน-เดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
10
Self Travel-เน€เธ”เธดเธ™เธ—เธฒเธ‡เน€เธญเธ‡

Canada Tour

Code : ROYP-8D7N-SEA-SEA-1908161(1) 
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 8 days 7 nights
Canada Tour / Travel Canada
Travel Date :
9-16 AUG
Price/pax :
73,000 THB(Adult)
Canada Tour Program :
Canada Tour - Royal Caribbean, Ovation of the Seas : Seattle Washington - Alaska Inside Passage Alaska - Juneau Alaska - Skagway Alaska - Endicott Arm & Dawes Glacier Alaska - Victoria British Columbia - Seattle Washington ** อัตรานี้รวม ห้องพักบนเรือสำราญ 7 คืน - ค่าอาหาร และกิจกรรมความบันเทิงบนเรือ - ค่าภาษีท่าเรือ และ Port Charge - ค่าทิปพนักงานบนเรือ / อัตรานี้ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่าธรรมเนียมวีซ่าแคนาดา และวีซ่าอเมริกา - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่ารถรับส่งสนามบิน ท่าเรือ สนามบิน --

 อิสระเดินทางเอง จากกรุงเทพฯ - แนะนำบินลงสนามบินซีแอตเทิล, สหรัฐอเมริกา (ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - ท่าเรือซีแอตเทิล - เช็คอินขึ้นเรือสำราญ Ovation of the Seas - อิสระพักผ่อนบนเรือตามอัธยาศัย
 ล่องน่านน้ำสากล Cruising at Sea - อิสระพักผ่อน หรือสนุกกับกิจกรรมบนเรือ อาทิ โชว์พิเศษ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, ปีนหน้าผาจำลอง, เซิฟบอร์ด, ห้องสปา, ห้องสตรีมฯ - พักผ่อนบนเรือ
 เรือสำราญล่องเข้าสู่อลาสก้า Alaska Inside Passage Alaska - พักผ่อนบนเรือ - เรือเทียบท่าที่เมืองจูโน อลาสก้า - ชมธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ Mendenhall Glacier - อิสระเดินเล่นบนฝั่ง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามอัตราค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
 เรือเทียบท่าที่เมืองสแก็กเวย์ อลาสก้า - อิสระเดินเล่นชมเมือง สแก็กเวย์ หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามอัตราค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
 ล่องน่านน้ำสากล ผ่านธารน้ำแข็ง Endicott Arm & Dawes Glacier Alaska - Cruising at Sea - อิสระพักผ่อน หรือสนุกกับกิจกรรมบนเรือ อาทิ โชว์พิเศษ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, ปีนหน้าผาจำลอง, เซิฟบอร์ด, ห้องสปา, ห้องสตรีมฯ - พักผ่อนบนเรือ
 ล่องน่านน้ำสากล Cruising at Sea - อิสระพักผ่อน หรือสนุกกับกิจกรรมบนเรือ อาทิ โชว์พิเศษ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, ปีนหน้าผาจำลอง, เซิฟบอร์ด, ห้องสปา, ห้องสตรีมฯ - พักผ่อนบนเรือ
 เรือเทียบท่าที่ วิกตอเรีย (รัฐบริติชโคลัมเบีย) - อิสระเดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามอัตราค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
 เรือเทียบท่า ซีแอตเทิล, สหรัฐอมเริกา - อำลาเรือสำราญ - อิสระเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
11
ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์

Canada Tour

Code : THAB25-MU-CAN-YVR001(1) 
Travel by (Air Ticket) : MU-ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 10 days 7 nights
Canada Tour / Travel Canada
Travel Date :
3-12 JUN
Price/pax :
108,888 THB(Adult)
Canada Tour Program :
Canada Tour - แวนคูเวอร์ - คัลการี - บาฟฟ์ - โตรอนโต : ช่องแคบจอร์เจีย - ปราสาทเครดดารอด - ถ่ายรูปคู่กับเสาอินเดียนแดง - ชมสถานีรถไฟ Canadian Pacific Railway - เทือกเขาร็อกกี้ - อุทยานแห่งชาติบานฟ์ - ยอดเขาซัลเฟอร์ - อุทยานแห่งชาติโยโฮ - เทือกเขาแคนาเดียน ร็อกกี้ - ยอดเขาซัลเฟอร์ - อุทยานแห่งชาติโยโฮ - อุโมงค์ Spiral Tunnel - ลานน้ำแข็งโคลัมเบีย ไอซ์ฟิลด์ - นั่งรถสโนว์ โค้ช ขึ้นสู่ธารน้ำแข็งอทาบาสก้า - น้ำตกไนแอการ่า - ล่องเรือชมน้ำตกไนแอการ่า - หอคอยซีเอ็น

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่เซี่ยงไฮ้ - บินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล - สนามบินแวนคูเวอร์ - เข้าที่พัก
 แวนคูเวอร์ - นาฬิกาไอน้ำ - ท่าเรือซอร์วาสเซน - ช่องแคบจอร์เจีย - สวนบูชาร์ด - ปราสาทเครดดารอด
 Stanley Park - ถ่ายรูปคู่กับเสาอินเดียนแดง - Canada Place - ชมสถานีรถไฟ Canadian Pacific Railway - บินภายในสู่เมืองคัลกา
 เมืองคัลการี - เทือกเขาร็อกกี้ - อุทยานแห่งชาติบานฟ์ - น้ำตก Bow Falls - ยอดเขาซัลเฟอร์ - อุทยานแห่งชาติโยโฮ - เทือกเขาแคนาเดียน ร็อกกี้ - สะพานหินธรรมชาติ - อุโมงค์ Spiral Tunnel - เมืองบาฟฟ์
 ทะเลสาบหลุยส์ - ลานน้ำแข็งโคลัมเบีย ไอซ์ฟิลด์ - นั่งรถสโนว์ โค้ช ขึ้นสู่ธารน้ำแข็งอทาบาสก้า
 บินภายในสู่เมืองโตรอนโต - น้ำตกไนแอการ่า - หอคอย Skylon Tower
 ล่องเรือชมน้ำตกไนแอการ่า - เมืองโตรอนโต - Square One Shopping Center
 หอคอยซีเอ็น - ทะเลสาบออนตาริโอ - มหาวิทยาลัยโตรอนโต - สนามบินโตรอนโต - บินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่เซี่ยงไฮ้
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
12
ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์

Canada Tour

Code : THAB25-MU-CAN-YVR001(2) 
Travel by (Air Ticket) : MU-ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 10 days 7 nights
Canada Tour / Travel Canada
Travel Date :
19-28 JUL
Price/pax :
115,888 THB(Adult)
Canada Tour Program :
Canada Tour - แวนคูเวอร์ - คัลการี - บาฟฟ์ - โตรอนโต : ช่องแคบจอร์เจีย - ปราสาทเครดดารอด - ถ่ายรูปคู่กับเสาอินเดียนแดง - ชมสถานีรถไฟ Canadian Pacific Railway - เทือกเขาร็อกกี้ - อุทยานแห่งชาติบานฟ์ - ยอดเขาซัลเฟอร์ - อุทยานแห่งชาติโยโฮ - เทือกเขาแคนาเดียน ร็อกกี้ - ยอดเขาซัลเฟอร์ - อุทยานแห่งชาติโยโฮ - อุโมงค์ Spiral Tunnel - ลานน้ำแข็งโคลัมเบีย ไอซ์ฟิลด์ - นั่งรถสโนว์ โค้ช ขึ้นสู่ธารน้ำแข็งอทาบาสก้า - น้ำตกไนแอการ่า - ล่องเรือชมน้ำตกไนแอการ่า - หอคอยซีเอ็น

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่เซี่ยงไฮ้ - บินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล - สนามบินแวนคูเวอร์ - เข้าที่พัก
 แวนคูเวอร์ - นาฬิกาไอน้ำ - ท่าเรือซอร์วาสเซน - ช่องแคบจอร์เจีย - สวนบูชาร์ด - ปราสาทเครดดารอด
 Stanley Park - ถ่ายรูปคู่กับเสาอินเดียนแดง - Canada Place - ชมสถานีรถไฟ Canadian Pacific Railway - บินภายในสู่เมืองคัลกา
 เมืองคัลการี - เทือกเขาร็อกกี้ - อุทยานแห่งชาติบานฟ์ - น้ำตก Bow Falls - ยอดเขาซัลเฟอร์ - อุทยานแห่งชาติโยโฮ - เทือกเขาแคนาเดียน ร็อกกี้ - สะพานหินธรรมชาติ - อุโมงค์ Spiral Tunnel - เมืองบาฟฟ์
 ทะเลสาบหลุยส์ - ลานน้ำแข็งโคลัมเบีย ไอซ์ฟิลด์ - นั่งรถสโนว์ โค้ช ขึ้นสู่ธารน้ำแข็งอทาบาสก้า
 บินภายในสู่เมืองโตรอนโต - น้ำตกไนแอการ่า - หอคอย Skylon Tower
 ล่องเรือชมน้ำตกไนแอการ่า - เมืองโตรอนโต - Square One Shopping Center
 หอคอยซีเอ็น - ทะเลสาบออนตาริโอ - มหาวิทยาลัยโตรอนโต - สนามบินโตรอนโต - บินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่เซี่ยงไฮ้
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
13
ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์

Canada Tour

Code : THAB25-MU-CAN-YVR001(3) 
Travel by (Air Ticket) : MU-ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 10 days 7 nights
Canada Tour / Travel Canada
Travel Date :
6-15 JUL
2-11 AUG
Price/pax :
126,888 THB(Adult)
Canada Tour Program :
Canada Tour - แวนคูเวอร์ - คัลการี - บาฟฟ์ - โตรอนโต : ช่องแคบจอร์เจีย - ปราสาทเครดดารอด - ถ่ายรูปคู่กับเสาอินเดียนแดง - ชมสถานีรถไฟ Canadian Pacific Railway - เทือกเขาร็อกกี้ - อุทยานแห่งชาติบานฟ์ - ยอดเขาซัลเฟอร์ - อุทยานแห่งชาติโยโฮ - เทือกเขาแคนาเดียน ร็อกกี้ - ยอดเขาซัลเฟอร์ - อุทยานแห่งชาติโยโฮ - อุโมงค์ Spiral Tunnel - ลานน้ำแข็งโคลัมเบีย ไอซ์ฟิลด์ - นั่งรถสโนว์ โค้ช ขึ้นสู่ธารน้ำแข็งอทาบาสก้า - น้ำตกไนแอการ่า - ล่องเรือชมน้ำตกไนแอการ่า - หอคอยซีเอ็น

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่เซี่ยงไฮ้ - บินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล - สนามบินแวนคูเวอร์ - เข้าที่พัก
 แวนคูเวอร์ - นาฬิกาไอน้ำ - ท่าเรือซอร์วาสเซน - ช่องแคบจอร์เจีย - สวนบูชาร์ด - ปราสาทเครดดารอด
 Stanley Park - ถ่ายรูปคู่กับเสาอินเดียนแดง - Canada Place - ชมสถานีรถไฟ Canadian Pacific Railway - บินภายในสู่เมืองคัลกา
 เมืองคัลการี - เทือกเขาร็อกกี้ - อุทยานแห่งชาติบานฟ์ - น้ำตก Bow Falls - ยอดเขาซัลเฟอร์ - อุทยานแห่งชาติโยโฮ - เทือกเขาแคนาเดียน ร็อกกี้ - สะพานหินธรรมชาติ - อุโมงค์ Spiral Tunnel - เมืองบาฟฟ์
 ทะเลสาบหลุยส์ - ลานน้ำแข็งโคลัมเบีย ไอซ์ฟิลด์ - นั่งรถสโนว์ โค้ช ขึ้นสู่ธารน้ำแข็งอทาบาสก้า
 บินภายในสู่เมืองโตรอนโต - น้ำตกไนแอการ่า - หอคอย Skylon Tower
 ล่องเรือชมน้ำตกไนแอการ่า - เมืองโตรอนโต - Square One Shopping Center
 หอคอยซีเอ็น - ทะเลสาบออนตาริโอ - มหาวิทยาลัยโตรอนโต - สนามบินโตรอนโต - บินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่เซี่ยงไฮ้
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
14
คาเธ่ย์แปซิฟิค

Canada Tour

Code : THAAN1-CX-CAN-5011V(1) 
Travel by (Air Ticket) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
Hotel Standard :  Days : 11 days 8 nights
Canada Tour / Travel Canada
Travel Date :
14-24 JUN
Price/pax :
154,900 THB(Adult)
Canada Tour Program :
Canada Tour - Grand : สะพานแขวนคาปิลาโน - ชมนาฬิกาไอน้ำ - สวนสแตนเลย์ - ชมแท่งเสาโทเท็ม - เกาะแวนคูเวอร์ - สวนพฤษชาติบุทชาด - ทะเลสาบหลุยส์ - ทะเลสาบโมเรน - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาซัลเฟอร์ - ชมสายน้ำตกโบว์ - นั่งรถบิ๊กฟุตตะลุยทุ่งหิมะ - ทุ่งน้ำแข็งโคลัมเบีย ไอซ์ฟิลด์ - กลาซียร์ วอคเกอร์ - อาคารหอศิลป์แห่งชาติแคนาดา - ชมรูปปั้นแมงมุมยักษ์ - ล่องเรือ 1,000 เกาะ - ลงเรือ Hornblower Niagara Cruises - จุดชมวิวเทเบิ้ลร๊อค - จุดชมวิว Whirlpool เพื่อชมน้ำตกไนแองการ่า - ทะเลสาบออนตาริโอ - ช้อปปิ้ง Eton และ The Bay - Toronto Premium Outlets ** เมนูพิเศษ Canada Lobster, สเต๊กเนื้อรสเลิศ, สเต๊กแปซิฟิกแซลมอน - ทานอาหารบนหอคอยสกายลอน (Skylon Tower) / บินภายใน 2 ขา / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 100 บาทต่อวัน --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - Transfer to another flight at Hongkong - สะพานแขวนคาปิลาโน - ชมนาฬิกาไอน้ำ - Vancouver - สวนสแตนเลย์ - ชมแท่งเสาโทเท็ม
 นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เมืองวิคตอเรีย - เกาะแวนคูเวอร์ - สวนพฤษชาติบุทชาด - สนามบินวิคตอเรีย - บินภายในสู่เมือง คัลการี - เข้าที่พัก
 ทะเลสาบหลุยส์ - ทะเลสาบโมเรน - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาซัลเฟอร์ - เมือง Bunff National Park - ชมสายน้ำตกโบว์
 ถนนสายแจสเปอร์ - นำท่านนั่งรถบิ๊กฟุตตะลุยทุ่งหิมะ - ทุ่งน้ำแข็งโคลัมเบีย ไอซ์ฟิลด์ - กลาซียร์ วอคเกอร์
 บินภายในสู่เมืองมอนทรีออล - นครมอนทรีลออล - ข้ามแม่น้ำเซนต์ลอเรนซ์ - เกาะเซนต์เฮเลนา - จุดชมวิวของโบสถ์
 เมืองออตตาวา - อาคารหอศิลป์แห่งชาติแคนาดา - ชมรูปปั้นแมงมุมยักษ์ - เข้าที่พัก
 ล่องเรือ 1,000 เกาะ - นครโตรอนโต - อิสระเดินเล่นชมเมืองและชมน้ำตกไนแองการ่าตามอัธยาศัย
 ลงเรือ Hornblower Niagara Cruises - จุดชมวิวเทเบิ้ลร๊อค - จุดชมวิว Whirlpool เพื่อชมน้ำตกไนแองการ่า (หรือสามารถซื้อนั่งเฮลิคอปเตอร์ชมน้ำตกไนแองการ่า เพิ่มท่านละ 150 USD)
 นครโตรอนโต - ทะเลสาบออนตาริโอ - ช้อปปิ้ง Eton และ The Bay - Toronto Premium Outlets - สนามบินโตรอนโต
 เดินทางกลับ - บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล
 Transfer to another flight at Hongkong - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
15
คาเธ่ย์แปซิฟิค

Canada Tour

Code : THAAN1-CX-CAN-5011V(2) 
Travel by (Air Ticket) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
Hotel Standard :  Days : 11 days 8 nights
Canada Tour / Travel Canada
Travel Date :
29APR-9MAY
Price/pax :
159,900 THB(Adult)
Canada Tour Program :
Canada Tour - Grand : สะพานแขวนคาปิลาโน - ชมนาฬิกาไอน้ำ - สวนสแตนเลย์ - ชมแท่งเสาโทเท็ม - เกาะแวนคูเวอร์ - สวนพฤษชาติบุทชาด - ทะเลสาบหลุยส์ - ทะเลสาบโมเรน - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาซัลเฟอร์ - ชมสายน้ำตกโบว์ - นั่งรถบิ๊กฟุตตะลุยทุ่งหิมะ - ทุ่งน้ำแข็งโคลัมเบีย ไอซ์ฟิลด์ - กลาซียร์ วอคเกอร์ - อาคารหอศิลป์แห่งชาติแคนาดา - ชมรูปปั้นแมงมุมยักษ์ - ล่องเรือ 1,000 เกาะ - ลงเรือ Hornblower Niagara Cruises - จุดชมวิวเทเบิ้ลร๊อค - จุดชมวิว Whirlpool เพื่อชมน้ำตกไนแองการ่า - ทะเลสาบออนตาริโอ - ช้อปปิ้ง Eton และ The Bay - Toronto Premium Outlets ** เมนูพิเศษ Canada Lobster, สเต๊กเนื้อรสเลิศ, สเต๊กแปซิฟิกแซลมอน - ทานอาหารบนหอคอยสกายลอน (Skylon Tower) / บินภายใน 2 ขา / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 100 บาทต่อวัน --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - Transfer to another flight at Hongkong - สะพานแขวนคาปิลาโน - ชมนาฬิกาไอน้ำ - Vancouver - สวนสแตนเลย์ - ชมแท่งเสาโทเท็ม
 นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เมืองวิคตอเรีย - เกาะแวนคูเวอร์ - สวนพฤษชาติบุทชาด - สนามบินวิคตอเรีย - บินภายในสู่เมือง คัลการี - เข้าที่พัก
 ทะเลสาบหลุยส์ - ทะเลสาบโมเรน - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาซัลเฟอร์ - เมือง Bunff National Park - ชมสายน้ำตกโบว์
 ถนนสายแจสเปอร์ - นำท่านนั่งรถบิ๊กฟุตตะลุยทุ่งหิมะ - ทุ่งน้ำแข็งโคลัมเบีย ไอซ์ฟิลด์ - กลาซียร์ วอคเกอร์
 บินภายในสู่เมืองมอนทรีออล - นครมอนทรีลออล - ข้ามแม่น้ำเซนต์ลอเรนซ์ - เกาะเซนต์เฮเลนา - จุดชมวิวของโบสถ์
 เมืองออตตาวา - อาคารหอศิลป์แห่งชาติแคนาดา - ชมรูปปั้นแมงมุมยักษ์ - เข้าที่พัก
 ล่องเรือ 1,000 เกาะ - นครโตรอนโต - อิสระเดินเล่นชมเมืองและชมน้ำตกไนแองการ่าตามอัธยาศัย
 ลงเรือ Hornblower Niagara Cruises - จุดชมวิวเทเบิ้ลร๊อค - จุดชมวิว Whirlpool เพื่อชมน้ำตกไนแองการ่า (หรือสามารถซื้อนั่งเฮลิคอปเตอร์ชมน้ำตกไนแองการ่า เพิ่มท่านละ 150 USD)
 นครโตรอนโต - ทะเลสาบออนตาริโอ - ช้อปปิ้ง Eton และ The Bay - Toronto Premium Outlets - สนามบินโตรอนโต
 เดินทางกลับ - บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล
 Transfer to another flight at Hongkong - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
16
ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์

Canada Tour

Code : THAA66-MU-CAN-YVR001-TD(2) 
Travel by (Air Ticket) : MU-ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 10 days 7 nights
Canada Tour / Travel Canada
Travel Date :
28APR-5MAY / 17-26 MAY
31MAY-9JUN 19
Price/pax :
95,900 THB(Adult)
Canada Tour Program :
Canada Tour - เกาะวิคตอเรีย - สถานีรถไฟ Canadian Pacific Railway - เทือกเขาร็อกกี้ -อุทยานแห่งชาติบานฟ์-น้ำตก Bow Falls -อุทยานแห่งชาติโยโฮ - อุทยานแห่งชาติแจสเปอร์ - ทะเลสาบหลุยส์ - ลานน้ำแข็งโคลัมเบีย ไอซ์ฟิลด์ - ไนแอการ่า - ขึ้นหอคอยซีเอ็น

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่เซี่ยงไฮ้ - บินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล - สนามบินแวนคูเวอร์
 แวนคูเวอร์ - แก๊สทาวน์ - ล่องเรือเฟอร์รี่ ข้ามช่องแคบจอร์เจียสู่เกาะวิคตอเรีย - สวนบูชาร์ด - ถ่ายรูปกับพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ปราสาทเครดดารอด - นั่งเรือเฟอร์รี่กลับสู่แวนคูเวอร์
 Stanley Park - เสาอินเดียนแดง - สถานีรถไฟ Canadian Pacific Railway - บินภายในสู่เมืองคัลกา - เข้าที่พัก
 เมืองคัลการี - เทือกเขาร็อกกี้ - อุทยานแห่งชาติบานฟ์ - น้ำตกbow Falls - อุทยานแห่งชาติโยโฮ - สะพานหินธรรมชาติ - อุโมงค์ Spiral Tunnel - เมืองบาฟฟ์
 อุทยานแห่งชาติแจสเปอร์ - ทะเลสาบหลุยส์ - ลานน้ำแข็งโคลัมเบีย ไอซ์ฟิลด์ - คัลการี
 คัลการี - บินภายในสู่โตรอนโต - Canada One Outlets - ไนแอการ่า
 เมืองโตรอนโต - ขึ้นหอคอยซีเอ็น - มหาวิทยาลัยโตรอนโต - ศาลาว่าการเมือง - สนามบินโตรอนโต - บินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่เซี่ยงไฮ้
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
17
ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์

Canada Tour

Code : THAA66-MU-USA-CAN-JFK001(2) 
Travel by (Air Ticket) : MU-ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 11 days 7 nights
Canada Tour / Travel Canada
Travel Date :
8-18 MAY / 22MAY-1JUN 19
Price/pax :
83,900 THB(Adult)
Canada Tour Program :
Canada Tour - เที่ยว 2 ประเทศ : อเมริกา - แคนาดา - ล่องเรือเฟอร์รี่ชมเทพีเสรีภาพ - ขึ้นตึก วัน เวิลด์เทรด เซ็นเตอร์ - ไทม์ สแควร์ - ถ่ายรูปคู่กับทำเนียบขาว - พิพิธภัณฑ์เครื่องบินและยานอวกาศ - Hershey’S Chocolate World - น้ำตกไนแองการ่า - ล่องเรือชมน้ำตกไนแองการ่า - ขึ้นหอคอยซีเอ็น

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่เซี่ยงไฮ้ - สนามบินจอห์น เอฟ เคนเนดี - มหานครนิวยอร์ก
 นิวยอร์ก - ล่องเรือเฟอร์รี่ชมเทพีเสรีภาพ - ขึ้นตึก วัน เวิลด์เทรด เซ็นเตอร์
 เมืองวู๊ดบูรี่ - Woodbury Common Premium Outlets - ไทม์ สแควร์ - ถนนบรอดเวย์
 เมืองฟิลาเดลเฟีย - กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. - ถ่ายรูปคู่กับทำเนียบขาว
 สถาบันสมิธโซเนียน - พิพิธภัณฑ์เครื่องบินและยานอวกาศ - National Museum Of Natural History - เมืองแฮริสเบิร์ก - Hershey’S Chocolate World
 แฮริสเบิร์ก - แคนาดา - น้ำตกไนแองการ่า - รับประทานอาหารค่ำ ณ บนหอคอย Skylon Tower
 ล่องเรือชมน้ำตกไนแองการ่า - เมืองโตรอนโต - ขึ้นหอคอยซีเอ็น - มหาวิทยาลัยโตรอนโต - ศาลาว่าการเมือง - สวนควีนพาร์ค
 ห้างสแควร์วัน - สนามบินโตรอนโต - เครื่องบินบินผ่านเส้นเวลาสากล
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่เซี่ยงไฮ้
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
18
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

Canada Tour

Code : THAAW1-EK-CAN-USA10D 
Travel by (Air Ticket) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 10 days 6 nights
Canada Tour / Travel Canada
Travel Date :
27APR-6MAY
18-27 MAY
15-24 JUN
13-22 JUL / 27JUL-5AUG
10-19 AUG
21-30 SEP
12-21 OCT
Price/pax :
129,000 THB(Adult)
Canada Tour Program :
Canada Tour - เที่ยว 2 ประเทศ Canada - East America : ขึ้นลิฟท์ชมวิวบนหอคอยซีเอ็น - ถ่ายรูปอาคารรัฐสภา - สวนควีนพาร์ค - น้ำตกไนแองการ่า - ถ่ายรูปนาฬิกาดอกไม้ - ล่องเรือ Hornblower - ขึ้น Skylon Tower - หมู่บ้านไนแองการ่า ออน เดอะ เลค - เมืองแฮร์ริสเบิร์ก - โรงงานช็อกโกแลต - สถาบันสมิธโซเนียน - พิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติ - อนุสรณ์สถานโธมัส เจฟเฟอสัน - อนุสรณ์สถานอับราฮัมลินคอล์น - เข้าชม ระฆังแห่งเสรีภาพ - ถ่ายรูปหอแห่งเสรีภาพ - ช้อปปิ้งถนนบอร์ดวอค - ช้อปปิ้งที่ วู้ดบิวรี่ เอาท์เลท - ย่านไทม์สแควร์ - ล่องเรือชมเกาะชมเทพีเสรีภาพ - ขึ้นชมวิวบน ตึกเอ็มไพร์สเตท - ช้อปปิ้งถนนสายที่ห้า ** พักโรงแรมเห็นวิวน้ำตกไนแองการ่า 2 คืน - พักนิวยอร์ค 2 คืน / อัตรานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านละ 8,500 บาท - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์วันละ100 บาท ต่อท่าน ( 100 บาท x 10 วัน = 1,000 บาท ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง) --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินดูไบ - บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล - Toronto Airport - ขึ้นลิฟท์ชมวิวบนหอคอย CN Tower - ถ่ายรูปอาคารรัฐสภา - Queen’sPark - Niagara Falls - พักโรงแรม เห็นวิวน้ำตกฯ
 ถ่ายรูป Niagara Park Floral Clock - ล่องเรือ Hornblower - ขึ้น Skylon Tower - Niagara On The Lake City - พักโรงแรม เห็นวิวน้ำตกฯ
 น้ำตกไนแองการ่า - เมืองแฮร์ริสเบิร์ก - โรงงานช็อกโกแลต
 Washington D.C. - Smithsonian Institution - National Museum of Natural History - The Thomas Jefferson Memorial - Lincoln Memorial
 Philadelphia - เข้าชม Liberty Bell - ถ่ายรูป Independence Hall - Atlantic City - Broadwalk
 Woodbury Outlet - New York - Ground Zero - Times square
 Statue of Liberty - ขึ้นชมวิวบน Empire State Building - Fifth Avenue - สนามบินจอห์น เอฟ เคเนดี้
 บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินดูไบ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
19
คาเธ่ย์แปซิฟิค

Canada Tour

Code : THAAW1-CX-GRAND-CAN12D 
Travel by (Air Ticket) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
Hotel Standard :  Days : 12 days 10 nights
Canada Tour / Travel Canada
Travel Date :
15-26 MAY
12-23 JUN
24JUL-4AUG / 7-18 AUG
11-22 SEP
9-20 OCT
Price/pax :
169,000 THB(Adult)
Canada Tour Program :
Canada Tour - สะพานแขวนคาปิลาโน - ล่องเรือเฟอร์รี่ข้ามช่องแคบจอร์เจียอันสวยงามสู่เกาะวิคตอเรีย - อุทยานแห่งชาติบานฟ์ - นั่งกระเช้าลอยฟ้า Sulphor Mountain Gondola Lift สู่ยอดเขาซัลเฟอร์ - นั่ง Snow Coach สู่ลานน้ำแข็งโคลัมเบียไอซ์ฟิลด์ - ทะเลสาบเลคหลุยส์ - น้ำตกมอนท์โมเรนซี่ - ล่องเรือชมความงามทะเลสาบ 1,000 เกาะ - ล่องเรือ Hornblower Niagara ชมน้ำตกไนแองการ่า - นั่งเฮลิคอปเตอร์ชมความงามของน้ำตกไนแองการ่า - หอคอยซีเอ็น ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 100 บาทต่อวัน (รวม 1,200 บาท ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง) --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกง - แวนคูเวอร์ - สะพานแขวนคาปิลาโน - สวนสแตนลี่ย์ - ถ่ายรูปคู่กับเสาอินเดียนแดง - ย่านแกสทาวน์ - ชมนาฬิกาเรือนแรกของโลก
 ท่าเรือซอร์วาสเซน - ล่องเรือเฟอร์รี่ข้ามช่องแคบจอร์เจียอันสวยงามสู่เกาะวิคตอเรีย - เมืองวิกตอเรีย - แวะถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภาในเมืองวิกตอเรีย - แวะถ่ายรูปกับรูปปั้นพระนางเจ้าวิคตอเรีย - สวนบูชาร์ด - แวนคูเวอร์
 บินภายในสู่เมืองคัลการี - อุทยานแห่งชาติบานฟ์ - Surprise Corner - น้ำตกโบว์ - นั่งกระเช้าลอยฟ้า Sulphor Mountain Gondola Lift สู่ยอดเขาซัลเฟอร์
 บานฟ์ - โคลัมเบียไอซ์ฟิลด์ - นั่ง Snow Coach สู่ลานน้ำแข็งโคลัมเบียไอซ์ฟิลด์ - ทะเลสาบเลคหลุยส์ - คัลการี
 สนามบินคัลการี - แวะเปลี่ยนเครื่องที่อ๊อตตาวา - สนามบินควิเบก
 เขตเมืองเก่าของเมืองควิเบค - ถนน Rue Du Petit Champlain - น้ำตกมอนท์โมเรนซี่ - เมืองมอนทรีออล
 Old Town - New Town - วิหารนอร์ธเทอดาม - เมืองอ๊อตตาวา - อาคารพาเลียเมนท์ ฮิลล์
 อ๊อตตาวา - ล่องเรือชมความงามทะเลสาบ 1,000 เกาะ - เมืองโตรอนโต้
 โตรอนโต้ - น้ำตกไนแองการ่า - ล่องเรือ Hornblower Niagara ชมน้ำตกไนแองการ่า - นั่งเฮลิคอปเตอร์ชมความงามของน้ำตกไนแองการ่า - นาฬิกาดอกไม้ - ผ่านชม Whirlpool
 โตรอนโต้ - หอคอยซีเอ็น - แวะถ่ายรูปอาคารรัฐสภา - ช้อปปิ้งที่โตรอนโต้ พรีเมียม เอาท์เลท - เดินทางกลับ
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกง
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
20
อีวีเอ แอร์

Canada Tour

Code : NCLT-BR-11D8N-SEA-SEA-1905101(A) 
Travel by (Air Ticket) : BR-อีวีเอ แอร์
Hotel Standard :  Days : 11 days 8 nights
Canada Tour / Travel Canada
Travel Date :
10-20 MAY 19
Price/pax :
137,300 THB(Adult)
Canada Tour Program :
Canada Tour - Package ล่องเรือสำราญอลาสก้า Norwegian Joys : Seattle, Washington - Ketchikan, Alaska - Juneau, Alaska - Icy Strait Point, Alaska - Victoria, British Columbia - Seattle, Washington ** พักโรงแรม ซีแอตเทิล 1 คืน - พักบนเรือสำราญ Norwegian Joy 7 คืน --

 Bangkok(Suvannabhumi Airport) - แวะเปลี่ยนเครื่องไทเป ไต้หวัน - บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล - สนามบินสนามบินซีแอตเทิล - เข้าที่พัก
 Seattle - ย่านดาวน์ทาวน์ - ไพโอเนียร์ สแควร์ - สเปซ นีดเดิล - เช็คอินขึ้นเรือสำราญ นอร์วีเจี้ยนจอย - อิสระพักบนบนเรือ
 เรือสำราญล่องน่านน้ำสากล (เต็มวัน) - เพลิดเพลินกับกิจกรรมบนเรือมากมาย อาทิ ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เน็ตคาเฟ่, ห้องเล่นเกม, สระว่ายน้ำ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอล์ฟ, โยคะห้องสปา, ห้องสตรีม, บิวตี้ ซาลอน,ร้าน Duty Free ฯลฯ
 เรือสำราญเทียบท่า เมืองเคทชิแกน - หัวหน้าทัวร์พาชมย่านครีก สตรีท - ชมเมืองเคทชิเกน - กลับขึ้นเรือสำราญ อิสระพักผ่อน
 เรือสำราญเทียบท่า เมืองจูโน่ Juneau - อิสระเดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม (โปรดสอบถามอัตราค่าบริการบนเรือเพิ่เติม) - กลับขึ้นเรือสำราญ - เรือสำราญล่องเข้าสู่ ธารน้ำแข็งยักษ์ เพลิดเพลินกับการเก็บภาพตลอดสองข้างทาง
 เรือสำราญเทียบท่า ไอซ์ซี่สเตรท พอยท์ อลาสก้า - อิสระเดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม (โปรดสอบถามอัตราค่าบริการบนเรือเพิ่เติม) - กลับขึ้นเรือสำราญ อิสระพักผ่อน
 เรือสำราญล่องน่านน้ำสากล (เต็มวัน) - เพลิดเพลินกับกิจกรรมบนเรือมากมาย อาทิ ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เน็ตคาเฟ่, ห้องเล่นเกม, สระว่ายน้ำ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอล์ฟ, โยคะห้องสปา, ห้องสตรีม, บิวตี้ ซาลอน,ร้าน Duty Free ฯลฯ
 ช่วงเช้าอิสระพักผ่อนบนเรือ - ช่วงค่ำ เรือสำราญเทียบท่า เกาะวิกตอเรีย แห่งเมืองแวนคูเวอร์ แคนาดา - อิสระเดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม (โปรดสอบถามอัตราค่าบริการบนเรือเพิ่เติม) - กลับขึ้นเรือสำราญ อิสระพักผ่อน
 อำลาเรือสำราญ จอดเทียบท่า ซีแอตเทิล - ชมเมือง ซีแอตเทิล - ชม Pike Place Market - ร้านกาแฟสตาร์บั๊ค สาขาแรก - ซีแอตเทิลพรีเมี่ยมเอาท์เลต - สนามบินซีแอตเทิล
 เดินทางกลับ - บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล
 แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินเถาหยวน ไทเป ไต้หวัน - Bangkok(Suvannabhumi Airport)
21
อีวีเอ แอร์

Canada Tour

Code : NCLT-BR-11D8N-SEA-SEA-1905101(B) 
Travel by (Air Ticket) : BR-อีวีเอ แอร์
Hotel Standard :  Days : 11 days 8 nights
Canada Tour / Travel Canada
Travel Date :
10-20 MAY 19
Price/pax :
137,300 THB(Adult)
Canada Tour Program :
Canada Tour - Package ล่องเรือสำราญอลาสก้า Norwegian Joys : Seattle, Washington - Ketchikan, Alaska - Juneau, Alaska - Icy Strait Point, Alaska - Victoria, British Columbia - Seattle, Washington ** พักโรงแรม ซีแอตเทิล 1 คืน - พักบนเรือสำราญ Norwegian Joy 7 คืน --

 Bangkok(Suvannabhumi Airport) - แวะเปลี่ยนเครื่องไทเป ไต้หวัน - บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล - สนามบินสนามบินซีแอตเทิล - เข้าที่พัก
 Seattle - ย่านดาวน์ทาวน์ - ไพโอเนียร์ สแควร์ - สเปซ นีดเดิล - เช็คอินขึ้นเรือสำราญ นอร์วีเจี้ยนจอย - อิสระพักบนบนเรือ
 เรือสำราญล่องน่านน้ำสากล (เต็มวัน) - เพลิดเพลินกับกิจกรรมบนเรือมากมาย อาทิ ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เน็ตคาเฟ่, ห้องเล่นเกม, สระว่ายน้ำ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอล์ฟ, โยคะห้องสปา, ห้องสตรีม, บิวตี้ ซาลอน,ร้าน Duty Free ฯลฯ
 เรือสำราญเทียบท่า เมืองเคทชิแกน - หัวหน้าทัวร์พาชมย่านครีก สตรีท - ชมเมืองเคทชิเกน - กลับขึ้นเรือสำราญ อิสระพักผ่อน
 เรือสำราญเทียบท่า เมืองจูโน่ Juneau - อิสระเดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม (โปรดสอบถามอัตราค่าบริการบนเรือเพิ่เติม) - กลับขึ้นเรือสำราญ - เรือสำราญล่องเข้าสู่ ธารน้ำแข็งยักษ์ เพลิดเพลินกับการเก็บภาพตลอดสองข้างทาง
 เรือสำราญเทียบท่า ไอซ์ซี่สเตรท พอยท์ อลาสก้า - อิสระเดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม (โปรดสอบถามอัตราค่าบริการบนเรือเพิ่เติม) - กลับขึ้นเรือสำราญ อิสระพักผ่อน
 เรือสำราญล่องน่านน้ำสากล (เต็มวัน) - เพลิดเพลินกับกิจกรรมบนเรือมากมาย อาทิ ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เน็ตคาเฟ่, ห้องเล่นเกม, สระว่ายน้ำ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอล์ฟ, โยคะห้องสปา, ห้องสตรีม, บิวตี้ ซาลอน,ร้าน Duty Free ฯลฯ
 ช่วงเช้าอิสระพักผ่อนบนเรือ - ช่วงค่ำ เรือสำราญเทียบท่า เกาะวิกตอเรีย แห่งเมืองแวนคูเวอร์ แคนาดา - อิสระเดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม (โปรดสอบถามอัตราค่าบริการบนเรือเพิ่เติม) - กลับขึ้นเรือสำราญ อิสระพักผ่อน
 อำลาเรือสำราญ จอดเทียบท่า ซีแอตเทิล - ชมเมือง ซีแอตเทิล - ชม Pike Place Market - ร้านกาแฟสตาร์บั๊ค สาขาแรก - ซีแอตเทิลพรีเมี่ยมเอาท์เลต - สนามบินซีแอตเทิล
 เดินทางกลับ - บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล
 แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินเถาหยวน ไทเป ไต้หวัน - Bangkok(Suvannabhumi Airport)
22
อีวีเอ แอร์

Canada Tour

Code : NCLT-BR-11D8N-SEA-SEA-1909061(1) 
Travel by (Air Ticket) : BR-อีวีเอ แอร์
Hotel Standard :  Days : 11 days 8 nights
Canada Tour / Travel Canada
Travel Date :
14-24 JUN
Price/pax :
165,000 THB(Adult)
Canada Tour Program :
Canada Tour - ล่องเรือสำราญอลาสก้า นอร์วิเจียน จอย : ตลาด Pike Place Market ย่านดาวน์ทาวน์ - ท่าเรือ Pier 66 - พาชมย่านครีกสตรีท - ชมเมืองเคทชิเกน - เมืองจูโน่ Juneau - เมืองสแกตเวย์ - วิกตอเรีย เมืองแวนคูเวอร์ แคนาดา - ซีแอตเทิล - ย่านดาวน์ทาวน์ - ไพโอเนียร์ สแควร์ - Seattle Premium Outlet ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานบนเรือ - ค่าดำเนินการพร้อมค่าธรรมเนียมวีซ่าดังนี้ ประเทศสหรัฐอเมริกา 5,920 บาท + ค่าธรรมเนียมในการยื่น (เก็บ 7,500 บาท), ประเทศแคนาดา 3,695 บาท + ค่าธรรมเนียมในการยื่น (เก็บ 5,500 บาท) / พักโรงแรม 1 คืน - พักบนเรือสำราญ 7 คืน --

 Bangkok(Suvannabhumi Airport) - แวะเปลี่ยนเครื่องไทเป ไต้หวัน - บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล - สนามบินสนามบินซีแอตเทิล - เข้าที่พัก
 นครซีแอตเติล - ตลาด Pike Place Market ย่านดาวน์ทาวน์ - ท่าเรือ Pier 66 - เช็คอินขึ้นเรือสำราญ นอร์วีเจี้ยนจอย - อิสระพักบนบนเรือ
 เรือสำราญล่องน่านน้ำสากล (เต็มวัน) - เพลิดเพลินกับกิจกรรมบนเรือมากมาย อาทิ ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เน็ตคาเฟ่, ห้องเล่นเกม, สระว่ายน้ำ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอล์ฟ, โยคะห้องสปา, ห้องสตรีม, บิวตี้ ซาลอน,ร้าน Duty Free ฯลฯ
 เรือสำราญเทียบท่า เมืองเคทชิแกน - พาชมย่านครีกสตรีท - ชมเมืองเคทชิเกน - กลับขึ้นเรือสำราญ อิสระพักผ่อน
 เรือสำราญเทียบท่า เมืองจูโน่ Juneau - อิสระเดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม เที่ยวอุทยานแห่งชาติธารน้ำแข็งเมนเดนฮอลล์ - ชมธารน้ำแข็งยักษ์เมนเดลฮอลล์ กลาเซียร์ โปรดสอบถามอัตราค่าบริการบนเรือเพิ่เติม) - กลับขึ้นเรือสำราญ อิสระพักผ่อน - เรือล่องเข้าสู่ Glacier Bay
 เรือสำราญเทียบท่า เมืองสแกตเวย์ - อิสระเดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม (โปรดสอบถามอัตราค่าบริการบนเรือเพิ่เติม) - กลับขึ้นเรือสำราญ อิสระพักผ่อน
 เรือสำราญล่องน่านน้ำสากล (เต็มวัน) - เพลิดเพลินกับกิจกรรมบนเรือมากมาย อาทิ ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เน็ตคาเฟ่, ห้องเล่นเกม, สระว่ายน้ำ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอล์ฟ, โยคะห้องสปา, ห้องสตรีม, บิวตี้ ซาลอน,ร้าน Duty Free ฯลฯ
 ช่วงเช้า อิสระพักผ่อนบนเรือ - ช่วงเย็น เรือสำราญเทียบท่า วิกตอเรีย เมืองแวนคูเวอร์ แคนาดา - อิสระเดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม (โปรดสอบถามอัตราค่าบริการบนเรือเพิ่เติม) - กลับขึ้นเรือสำราญ อิสระพักผ่อน
 อำลาเรือสำราญ จอดเทียบท่า ซีแอตเทิล - ย่านดาวน์ทาวน์ - ไพโอเนียร์ สแควร์ - Seattle Premium Outlet - สนามบินซีแอตเทิล
 เดินทางกลับ - บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล
 แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินเถาหยวน ไทเป ไต้หวัน - Bangkok(Suvannabhumi Airport)
23
คาเธ่ย์แปซิฟิค

Canada Tour

Code : CELT-CX-11D8N-YVR-YVR-1909141(1) 
Travel by (Air Ticket) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
Hotel Standard :  Days : 11 days 8 nights
Canada Tour / Travel Canada
Travel Date :
18-28 MAY / 25MAY-4JUN
8-18 JUN
14-24 SEP
Price/pax :
169,900 THB(Adult)
Canada Tour Program :
Canada Tour - ล่องเรือสำราญ Celebrity Edge อลาสก้า : สวนสแตนเลย์ - แท่งเสาโทเท็ม - ผ่านชมแก๊สทาวน์ - เมืองไอซซ์ สเตรทพอยท์ - นั่งเรือชมปลาวาฬ ที่แหลมอดอลฟัส - ธารน้ำแข็ง ฮับบาร์ด กราเซียร์ - เมืองจูโน - เมนเดลฮอลล์ กราเซีย - นั่งกระเช้าลอยฟ้า ชมวิวเม้าท์ โรเบิร์ต - เค็ทชิแคน - ครีก สตรีท - บ้านของดอลลี่ - สะพานแขวนคาปิลาโน - ช้อปปิ้ง Pacific Place ** พักบนเรือสำราญสุดหรู 7 คืน - แวนคูเวอร์ 1 คืน / เมนูพิเศษ กินปูอลาสก้า พร้อมหัวหน้าทัวร์ชำนาญเส้นทาง / อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาประมาณ 8,500 บาท - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย โดยเฉลี่ย 5 ยูเอสดอลล่า ต่อท่าน ต่อวัน --

 Bangkok(Suvannabhumi Airport) - แวะเปลี่ยนเครื่องฮ่องกง - บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล - สนามบินนครแวนคูเวอร์ - สวนสแตนเลย์ - แท่งเสาโทเท็ม - ผ่านชมแก๊สทาวน์ - พักโรงแรม
 ท่าเรือแวนคูเวอร์ - เช็คอิน Check In Celebrity Eclipse Cruise - อิสระพักผ่อนบนเรือ
 เรือสำราญล่องทะเล - อิสระทำกิจกรรมมากมายบนเรือ อาทิ บาร์และเลาจน์, ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เน็ต, โชว์, สระว่ายน้ำ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอล์ฟ, ห้องสปา, ห้องสตรีม, บิวตี้ ซาลอน, โยคะ ฯลฯ
 ช่วงเช้า อิสระพักผ่อนบนเรือ - ช่วงบ่ายเรือเทียบท่า เมืองไอซซ์ สเตรทพอยท์ - นั่งเรือชมปลาวาฬ ที่แหลมอดอลฟัส - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
 เรือสำราญล่องเข้าสู่ ธารน้ำแข็ง ฮับบาร์ด กราเซียร์ - ชมวิวสองข้างทาง
 เรือเทียบท่าที่เมืองจูโน - เมนเดลฮอลล์ กราเซีย - นั่งกระเช้าลอยฟ้า ชมวิวเม้าท์ โรเบิร์ต - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
 ช่วงเช้า อิสระพักผ่อนบนเรือ - ช่วงบ่ายเรือเทียท่า เค็ทชิแคน - ครีก สตรีท - บ้านของดอลลี่
 เรือสำราญล่องทะเล - อิสระทำกิจกรรมมากมายบนเรือ อาทิ บาร์และเลาจน์, ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เน็ต, โชว์, สระว่ายน้ำ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอล์ฟ, ห้องสปา, ห้องสตรีม, บิวตี้ ซาลอน, โยคะ ฯลฯ
 อำลาเรือสำราญ จอดเทียบท่า แวนคูเวอร์ - สะพานแขวนคาปิลาโน - ช้อปปิ้ง Pacific Place - สนามบินแวนคูเวอร์
 บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล - แวะเปลี่ยนเครื่องฮ่องกง
 Bangkok(Suvannabhumi Airport)
24
อีวีเอ แอร์

Canada Tour

Code : CELT-11D9N-YVR-YVR-1908101(1) 
Travel by (Air Ticket) : BR-อีวีเอ แอร์
Hotel Standard :  Days : 11 days 9 nights
Canada Tour / Travel Canada
Travel Date :
29JUN-9JUL 19
7-17 SEP 19
Price/pax :
126,400 THB(Adult)
Canada Tour Program :
Canada Tour - ล่องเรือสำราญ Celebrity Eclipse อลาสก้า : แวนคูเวอร์ - ไอซ์ซี่สเตรท พอยท์ - ฮับบาร์ด กลาเซียร์ - จูโน่ - เคทชิแกน - พิเศษ ล่องเรือชมปลาวาฬ ตกปูอล้าสก้า ** พักโรงแรม 1 คืน - พักบนเรือสำราญ ห้องไม่มีหน้าต่าง 8 คืน --

 Bangkok(Suvannabhumi Airport) - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินไทเป ไต้หวัน - บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล - สนามบินเมืองแวนคูเวอร์ แคนาดา - เข้าที่พัก
 Stanley Park - ถ่ายรูป Canada Place - Gass Town - ชมนาฬิกาเรือนแรกของโลก เดินด้วยพลังไอน้ำ - เชคอินลงเรือสำราญ Celebrity Eclipse - อิสระพักผ่อนบนเรือ
 เรือสำราญล่องทะเล - อิสระทำกิจกรรมบนเรือมากมาย อาทิ บาร์และเลาจน์, ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เน็ต, โชว์พิเศษ, คาสิโน, ดิสโก้เธค, ห้องเล่นเกม, สระว่ายน้ำ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอล์ฟ, ห้องสปา, ห้องสตรีม, บิวตี้ ซาลอน, โยคะ ฯลฯ
 ช่วงเช้า อิสระพักผ่อนบนเรือ - บ่ายเรือเทียบท่า เมืองไอซ์ซี่ สเตรท พอยท์ - ล่องเรือชมปลาวาฬ ที่แหลมอดอลฟัส - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
 เรือสำราญล่องเข้าสู่ Hubbard Glacier - อิสระเก็บภาพชมวิวบนเรือ ตลอดสองข้างทาง
 เรือเทียบท่าจูโน่ - เข้าชม Mendenhall Glacier - Mt. Robert Tramway - เดินเล่นชมเมืองจูโน่
 ช่วงเช้า อิสระพักผ่อนบนเรือ - ช่วงบ่ายเรือเทียบท่า เคทชิแกน - นั่งเรือประมง Alaska King Crab - Creek Street - กลับขึ้นเรือสำราญ อิสระพักผ่อน
 เรือสำราญล่องทะเล - อิสระทำกิจกรรมบนเรือมากมาย อาทิ บาร์และเลาจน์, ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เน็ต, โชว์พิเศษ, คาสิโน, ดิสโก้เธค, ห้องเล่นเกม, สระว่ายน้ำ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอล์ฟ, ห้องสปา, ห้องสตรีม, บิวตี้ ซาลอน, โยคะ ฯลฯ
 เรือเทียบท่า แวนคูเวอร์ - อำลาเรือสำราญ - สะพานแขวนคาปิลาโน - แมกอาเธอร์เกลน ช้อปปิ้งเอาท์เลต McArthurglen Shopping Outlet - สนามบินแวนคูเวอร์
 เดินทางกลับ - บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินไทเป ไต้หวัน
 Bangkok(Suvannabhumi Airport)
Display 1 to 24
from 39 Canada tour(s)
Outbound Tour Package - Update Weekly! | Incentive Group Tour
  Thailand Tour Package
Note:-
eTravelWay.com reserve rights to change price and conditions of Canada tour package without prior notice.
Traveler Tools
Currency Converter
Booking & Payment Guide
Thailand Passport
Domestic Flight Schedule
    Lion Air
    Air Asia
    Nok Air
    Thai Airways
    Bangkok Airways
    Kan Airlines
Thailand Information
Introduction & History
Facts for the Traveler
Money & Costs
Attractions
Environment
Foods
Festivals / Holidays
OTOP Product
Transport
Getting There & Around
Useful Phone Numbers
Home | Hotels | Domestic Flights | International Flights | Tour Packages | Last-minutes Tour Package | Cruise | Entrance Ticket | About Us | Contact Us | Privacy Statement
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved by VR Agency Travel & Trade Co., Ltd., The tour company for International Tour, Europe Tour and Air Ticket services
 Travel License no. 11/07794
TOP