OPEN Mon - Fri : 08.30 AM - 22.00 PM Sat - Sun : 09.00 AM - 22.00 PM
Add FriendAdd Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook

Search Tour :
Close & Show Result
Display 505 to 522
from 522 Program(s)
First Page Previous

Snow & Ice 2021 Tour Package

Z7866
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

Snow & Ice 2021 Tour

Code : Z7866
Travel by (Air Ticket) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
Hotel Standard :  Days : 2 days 1 nights
Price start from :
 ฿3,390
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - ระยอง - บุฟเฟ่ต์ทุเรียน หมอนทอง - พัทยา ฮาเฮ / สวนละไม - ชมสวนเงาะ บุฟเฟ่ต์ทุเรียน (หมอนทอง) - ทุ่งโปรงทอง - หาดจอมเทียน - จุดชมวิวเขาพระตำหนัก - วัดเขาพระใหญ่ - มองช้างคาเฟ่ Mongchangcafe - Sky Walk วัดเขาตะแบก
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ ท่านละ 200 บาท - ชาวต่างชาติชำระเพิ่มท่านละ 1,000 บาท - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ ลานพระพิฆเนศ พระศิวะ โรงแรมเดอะบาซาร์ รัชดาภิเษก แยกรัชดา-ลาดพร้าว) - จ.ระยอง - นั่งรถรางชมสวนละไม - อร่อยกับบุฟเฟ่ต์ผลไม้ อาทิ เงาะ ทุเรียน - ชมฟาร์มแกะ - ทุ่งโปรงทอง - พัทยา - เข้าที่พัก
 พัทยา - หาดจอมเทียน - จุดชมวิวเขาพระตำหนัก - วัดเขาพระใหญ่ - มองช้างคาเฟ่ Mongchangcafe (ไม่รวมค่าของว่าง และเครื่องดื่ม) (อิสระอาหารเที่ยง) - แกรนด์แคนยอน คีรี - Sky Walk วัดเขาตะแบก - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
Z7867
Self travel-เดินทางเอง

Snow & Ice 2021 Tour

Code : Z7867
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 1 days 0 nights
Price start from :
 ฿999
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - แพ็กเกจเกาะเสม็ด (แบบส่วนตัว) ตกหมึก - ดำน้ำ One Day Tour
ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน หรือรถเดินทางไปกลับ - ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติฯ สำหรับชาวต่างชาติ - ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ แต่ละจุด แล้วแต่ความพึงพอใจ - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับ) - จุดนัดพบ ท่าเรือหน้าด่าน (เกาะเสม็ด) - ขึ้นเรือ เรือสปีทโบ๊ท แบบส่วนตัว - กิจกรรมตกหมึก (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง - 3 ชั่วโมง 30 นาที รวมกิจกรรมดำน้ำ) - บริการผลไม้ น้ำดื่ม น้ำจิ้มซีฟู๊ดรสเด็ด โชยุ วาซาบิ น้ำแข็ง พร้อมถังแช่ - อิสระตกหมึก หรือดำน้ำรอบเกาะเสม็ด - เรือสปีทโบ๊ท ส่งที่ท่าเรือหน้าด่าน (ฝั่งเกาะเสม็ด) - อิสระเดินทางกลับเอง โดยสวัสดิภาพ
Z7868
Self travel-เดินทางเอง

Snow & Ice 2021 Tour

Code : Z7868
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿4,990
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - Package นครศรีธรรมราช - ขนอม - ขอพรไอ้ไข่ - ล่องเรือดูโลมา - นมัสการหลวงปู่ทวด - บ่อน้ำจืดกลางทะเล (เดินทางเอง 2-6 ท่าน)
ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่าทิปพนักงานขับรถ จำนวน 100 บาท ต่อท่าน ต่อวัน - ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ สำหรับชาวต่างชาติ - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับ) - เจ้าหน้าที่รอรับด้านนอก สนามบินนครศรีธรรมราช - วัดเจดีย์ ขอพรไอ้ไข่ - วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) - ขนอม - วิวที่เนินเทวดา (อิสระอาหารค่ำ) - เข้าที่พัก อ.ขนอม
 ล่องเรือ ชมโลมาสีชมพู - เขาหินพับผ้า - หลวงปู่ทวด เกาะนุ้ยนอก - ถ่ายรูป สะพานไม้อ่าวเตล็ด (อิสระอาหารเที่ยง) - ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช - วัดพระมหาธาตุ - หลาดหน้าพระธาตุ (อิสระอาหารค่ำ) - เข้าที่พัก
 บ้านคีรีวง - สะพานบ้านคีรีวง - ชมวิวหนานหินท่าหา - บ้านเล็กกลางหุบเขา - แวะซื้อของฝาก - รถส่งสนามบินนครศรีธรรมราช - อิสระเดินทางกลับเอง โดยสวัสดิภาพ
Z7869
Self travel-เดินทางเอง

Snow & Ice 2021 Tour

Code : Z7869
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 2 days 1 nights
Price start from :
 ฿2,499
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - Package อุบลราชธานี / วัดคูหาสวรรค์ - ผาแต้ม - วัดสิรินธร วรารามภูพร้าว (วัดเรืองแสง) - โขงเจียม - สามพันโบก - วัดพระธาตุหนองบัว (เดินทางเอง เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการเที่ยวเอง 2-8 ท่าน / ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก)
ไม่รวม ค่าไกด์นำเที่ยว - ค่าทิปพนักงานขับรถ ตามสินน้ำใจของท่าน - ค่ารถ หรือตั๋วเครื่องบินไป-กลับ จากต้นทางของท่าน - ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับผู้เดินทางต่างชาติ

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับ) - พนักงานขับรถรอรับด้านนอก สนามบินอุบลราชธานี หรือสถานีขนส่ง - วัดคูหาสวรรค์ - อุทยานแห่งชาติผาแต้ม - วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว (วัดเรืองแสง) (อิสระอาหารเที่ยง และค่ำ)
 โขงเจียม - สามพันโบก (อิสระอาหารเที่ยง) - วัดพระธาตุหนองบัว - รถส่งสนามบินอุบลราชธานี หรือสถานีขนส่ง - อิสระเดินทางกลับเอง โดยสวัสดิภาพ
Z7870
Self travel-เดินทางเอง

Snow & Ice 2021 Tour

Code : Z7870
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 2 days 1 nights
Price start from :
 ฿2,499
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - Package อุบลราชธานี - สกลนคร - นครพนม / ขอพรพญาเต่างอย - พระธาตุเชิงชุมวรวิหาร - อนุสรณ์สถานโฮจิมินห์ - พระธาตุท่าอุเทน - ลานพญาศรีสัตตนาคราช - พระธาตุนคร - พระธาตุพนม
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ และพนักงานขับรถ 200 บาท ต่อท่าน ต่อทริป - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่ารถ หรือตั๋วเครื่องบินไป-กลับ จากต้นทางของท่าน - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับ) - จุดนัดพบ อุบลราชธานี หรือ ยโสธร หรือ อำนาจเจริญ หรือ ศรีสะเกษ - เดินทางสู่ นครพนม - ขอพรเสี่ยงโชค พญาเต่างอย - พระธาตุเชิงชุมวรวิหาร - อาสนวิอัครเทวดามีคาแอล และ เมืองเก่าท่าแร่ - ล่องเรือชมวิวแม่น้ำโขง พร้อมทานอาหารบนเรือ
 อนุสรณ์สถานโฮจิมินห์ - พระธาตุท่าอุเทน - สะพานมิตรภาพไทย ลาว - โบสถ์นักบุญอันนา - พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่า - ลานพญาศรีสัตตนาคราช - พระธาตุนคร - พระธาตุพนม - รถส่งที่ อุบลราชธานี - อิสระเดินทางกลับเอง โดยสวัสดิภาพ (เดินทางเอง เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการเที่ยวเอง 2-8 ท่าน / ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก)
Z7871
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

Snow & Ice 2021 Tour

Code : Z7871
Travel by (Air Ticket) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
Hotel Standard :  Days : 2 days 1 nights
Price start from :
 ฿3,990
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - Package กินปู - ดูเหยี่ยว - เที่ยวจันทบุรี / โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล - ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต - วัดปากน้ำแขมหนู (ชมโบสถ์เซรามิกสีน้ำเงิน) - อิ่มอร่อยกับซีฟู๊ด ระดับ 5 ดาว ทั้ง ปู กุ้ง ปลา ปลาหมึก เติมได้ไม่อั้น
ไม่มีค่าไกด์นำเที่ยว - ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ ตามสินน้ำใจของท่าน - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ (จุดนัดพบ) - บริการรถตู้เดินทางสู่ จ.จันทบุรี - ท่าเรือปลายจันท์ - พักแบบโฮมสเตย์ บ้านไร้แผ่นดิน - ทานอาหารเที่ยงในที่พัก - อิสระพักผ่อน หรือเดินเล่นชมหมู่บ้าน - ร่วมกิจกรรมล่องแพ ชมฝูงเหยี่ยวแดง พายเรือ เล่นน้ำ ขัดผิว ตามอัธยาศัย (มีเสื้อชูชีพบริการ) - ทานบุฟเฟ่ต์ซีฟู๊ดระดับ 5 ดาว ไม่อั้น
 โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล - ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต (อิสระอาหารเที่ยง) - วัดปากน้ำแขมหนู (ชมโบสถ์เซรามิกสีน้ำเงิน) - กรุงเทพฯ (รถส่งจุดนัดพบ)
Z7872
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

Snow & Ice 2021 Tour

Code : Z7872
Travel by (Air Ticket) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿5,990
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - Package เกาะกูด So Good ดำน้ำ - ตกหมึก / รวม ที่พัก 4 ดาว 2 คืน ติดทะเล มีสระว่ายน้ำ - อาหาร 3 มื้อ - บริการรถตู้ พร้อมพนักงานขับรถ - ฟรี!! เรือเร็วรับส่งไป-กลับ - ประกันภัยการเดินทาง
ไม่รวม ค่าบริการสำหรับชาวต่างชาติ ชำระเพิ่มท่านละ 1,000 บาท - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าทิปพนักงานขับรถ

 กรุงเทพฯ (จุดนัดพบ) - บริการรถตู้เดินทางสู่ ท่าเรือ เกาะกูด จ.ตราด - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะกูด - เข้าที่พัก - อิสระพักผ่อน (ไม่รวมค่าอาหารเที่ยง และค่ำ)
 บริการอาหารเช้าที่พัก - ลงเรือ ทำกิจกรรมดำน้ำตื้น ตกหมึก (บริการอาหารเที่ยงแบบ Box Set) - กลับที่พัก (ไม่รวมค่าอาหารค่ำ)
 บริการอาหารเช้าที่พัก - อำลาที่พัก - นั่งเรือเฟอร์รี่กลับสู่ท่าเรือ - กรุงเทพฯ (บริการรถส่งจุดนัดพบ)
Z7873
Self travel-เดินทางเอง

Snow & Ice 2021 Tour

Code : Z7873
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 1 days 0 nights
Price start from :
 ฿800
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - Package เกาะช้าง ดำน้ำ 4 เกาะ One Day Tour / เกาะยักใหญ่ - หาดศาลเจ้า - เกาะมะปลิง - เกาะยักษ์เล็ก - เกาะคลุ้ม
ไม่รวม ค่าธรรมเนียมค่าอุทยานฯ 40 บาท ต่อท่าน คนไทย, ชาวต่างชาติ 200 บาท ต่อท่าน - ค่าบริการสำหรับต่างชาติ ชำระเพิ่มท่านละ 1,000 บาท - ค่าเดินทางสู่ เกาะช้าง ไปกลับ - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าทิปหนักงานผู้ให้บริการบนเรือ

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับ สู่เกาะช้าง) - บริการรถรับที่พักในเกาะช้าง ไม่เกิน หาดทรายขาว - ร่วมกิจกรรมดำน้ำ (แบบจอยคณะ) - หมู่เกาะรัง - เกาะยักษ์ใหญ่ ชมทุ่งปะการังสีน้ำเงิน - ว่ายน้ำชมหมู่ปลาและดอกไม้ทะเล ที่เกาะยักษ์เล็ก - ชมรังปลานีโม่ สายพันธุ์อินเดียแดง บริเวณเกาะมะปลิง - ตกปลาเกาะคลุ้ม บริเวณหาดทรายศาลเจ้า - บริการรถส่งจุดนัดพบ (เดินทางเอง เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการเที่ยวเอง 2 ท่านขึ้นไป / มีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นให้บริการบนเรือ ทำกิจกรรมดำน้ำ)
Z7874
Self travel-เดินทางเอง

Snow & Ice 2021 Tour

Code : Z7874
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿4,999
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - Package เกาะช้าง ดำน้ำ - ชมพระอาทิตย์ตกดิน สุดโรแมนติก - ดูหิ่งห้อย (เดินทางเอง เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการเที่ยวเอง 2 ท่านขึ้นไป / มีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นให้บริการบนเรือ ทำกิจกรรมดำน้ำ)
ไม่รวม ค่าบริการสำหรับต่างชาติ ชำระเพิ่ม ท่านละ 1,000 บาท - ค่าทิปไกด์ และพนักงานขับรถ - ค่าเดินทางไปกลับ เกาะช้าง - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับสู่ จ.ตราด) - อิสระนั่งเรือเฟอร์รี่ ข้ามฟากสู่เกาะช้าง - อิสระเช็คอินเข้าที่พัก - ทานดินเนอร์เซ็ทซีฟู๊ด - ชมพระอาทิตย์ตก - ล่องเรือชมหิ่งห้อยริมคลองสุดโรแมนติก
 บริการอาหารในที่พัก - ขึ้นรถสองแถวสู่ ท่าเรือหมู่บ้านชาวประมงบางเบ้า - ล่องเรือ 4 เกาะ ดำน้ำชมปะการัง (บริการอาหารบนเรือ) - กลับเข้าที่พัก - บริการเซ็ทดินเนอร์ ชมพระอาทิตย์ตกน้ำ
 บริการอาหารในที่พัก - อำลาที่พัก - นั่งเรือเฟอร์รี่ สู่ท่าเรือ - อิสระเดินทางกลับเอง โดยสวัสดิภาพ
Z7875
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

Snow & Ice 2021 Tour

Code : Z7875
Travel by (Air Ticket) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
Hotel Standard :  Days : 4 days 2 nights
Price start from :
 ฿5,990
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - น่าน - ปัว - บ่อเกลือ / วัดศรีมงคล - กาแฟบ้านไทลื้อ - วัดภูเก็ต - ถนนคนเดินปัว - ถนนลอยฟ้าดอยภูคา 1256 - ถนนคนเดินน่าน - จุดชมวิวดอยภูคา 1715 - บ้านสะปัน - บ่อเกลือสินเธาว์ - โค้งหมายเลข 3 - สุดกองดีคาเฟ่ - วัดมิ่งเมือง
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ 400 บาท ต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ จุดจอดรถ เดอะบาซาร์ รัชดาภิเษก แยกรัชดา-ลาดพร้าว ฝั่งพระพิฆเนศ) - พักบนรถ
 จ.น่าน - อุทยานแห่งชาติศรีน่าน (ดอยเสมอดาว) - เสาดินนาน้อย และคอกเสือ - วัดภูมินทร์ - อุโมงค์ลีลาวดี - วัดศรีมงคล (ก๋ง) - ชิมกาแฟบ้านไทลื้อ (ไม่รวมค่าของว่าง และเครื่องดื่ม) - วัดภูเก็ต - ถนนคนเดินปัว (อิสระอาหารค่ำ)
 ถนนลอยฟ้า 1256 - จุดชมวิวดอยภูคา 1715 - หมู่บ้านสะปัน - บ่อเกลือสินเธาว์ - โค้งหมายเลข 3 - สุดกองดีคาเฟ่ - วัดพระธาตุเขาน้อย - ถนนคนเดินน่าน (อิสระอาหารค่ำ)
 วัดมิ่งเมือง - ศาลหลักเมือง - พระธาตุช่อแฮ - จ.พิษณุโลก - วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหาร - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
Z7876
แอร์เอเชีย

Snow & Ice 2021 Tour

Code : Z7876
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿11,900
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - ทริปสายเขียว - เที่ยวเชิงการแพทย์ อุดรธานี - สกลนคร / วัดภูตะเภาทอง - วัดป่าสันติวนาราม (วัดป่าดงไร่) - วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร - บ้านคุณสุข คลินิกแพทย์แผนไทย - อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่ - วัดถ้ำผาแด่น - คำชะโนด - ศูนย์วัฒนธรรมไทยจีน มูลนิธิศาลเจ้าปู่-ย่า
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 300 บาท ต่อผู้เดินทาง - ค่าโหลดกระเป๋าใต้ท้องเครื่องบิน - ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ สำหรับชาวต่างชาติ - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินอุดรธานี - วัดภูตะเภาทอง - วัดป่าสันติวนาราม (วัดป่าดงไร่) - วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
 บ้านคุณสุข คลินิกแพทย์แผนไทย - อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่ - วัดถ้ำผาแด่น
 สกลนคร - วัดป่าคำชะโนด - ศูนย์วัฒนธรรมไทยจีน มูลนิธิศาลเจ้าปู่ - ย่า - สนามบินอุดรธานี - Bangkok(Don Muang Airport)
Z7877
แอร์เอเชีย

Snow & Ice 2021 Tour

Code : Z7877
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿11,900
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - บูชา 3 พระธาตุ เสริมวาสนา บารมี อุดรธานี - หนองคาย / วัดผาตากเสื้อ - จุดชมวิว Sky Walk - พระธาตุเขี้ยวฝาง - นมัสการหลวงพ่อพระใส - ถ้ำพญานาค - พระธาตุกลางน้ำ - ลานพญานาคคู่ - พระธาตุบังพวน - วัดป่าคำชะโนด
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 300 บาท ต่อผู้เดินทาง - ค่าโหลดกระเป๋าใต้ท้องเครื่องบิน - ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ สำหรับชาวต่างชาติ - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินอุดรธานี - วัดป่าภูก้อน - อ.สังคม จ.หนองคาย - วัดผาตากเสื้อ - จุดชมวิว Sky Walk - วัดหินหมากเป้ง - วัดโพนจิกเวียงงัว - พระธาตุเขี้ยวฝาง
 ทำบุญใส่บาตร (ตลาดท่าเสด็จ) - นมัสการหลวงพ่อพระใส - กราบหลวงพ่อใหญ่ วัดไทย - พญาพิสัยสัตนาคราช - ถ้ำพญานาค - พระธาตุกลางน้ำ (พระธาตุหล้าหนอง) - ลานพญานาคคู่ - หลวงพ่อพระบุญคุ้ม (วัดลำดวน) - ตลาดอินโดจีน
 พระธาตุบังพวน - วัดป่าคำชะโนด - เลือกซื้อสินค้า OTOP ที่หมู่บ้านนาข่า - สนามบินอุดรธานี - Bangkok(Don Muang Airport)
Z7878
ไทยสมายล์

Snow & Ice 2021 Tour

Code : Z7878
Travel by (Air Ticket) : WE-ไทยสมายล์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Price start from :
 ฿11,900
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - เบตง / มัสยิดกลางเมืองสงขลา - ย่านเมืองเก่าสงขลา - หาดสมิหลา - วัดช้างให้ - อุโมงค์ปิยะมิตร - บ่อน้ำพุร้อนเบตง - สวนดอกไม้หมื่นบุปผา - SKYWALK อัยเยอร์เวง - อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ - ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว - ตลาดกิมหยง
พักโรงแรมแกรนด์แมนดารินเบตง 2 คืน / ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 400 บาท ต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน - ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ สำหรับชาวต่างชาติ - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - ไกด์ท้องถิ่นรอรับด้านนอก สนามบินหาดใหญ่ - ย่านเมืองเก่าสงขลา (Street Art) และถนนนางงาม - หาดสมิหลา - ถ่ายรูปกับนางเงือก - เขาตังกวน ( รวมค่ารถราง) - อนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ - จุดชมวิว เขาคอหงส์ (ไม่รวมค่ากระเช้าชมวิว ท่านละ 100 บาท) - มัสยิดกลางจังหวัดสงขลา (อิสระอาหารค่ำ)
 หาดใหญ่ - วัดช้างให้ - ถ่ายรูปสะพานข้ามอ่างเก็บน้ำบางลาง - อุโมงค์ปิยะมิตร -บ่อน้ำพุร้อนเบตง - สวนดอกไม้หมื่นบุปผา
 สกายวอล์ค ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง (รวมค่าเข้าชมแล้ว) - ท่าเรือตาพะเยา - ล่องเรือชมบรรยากาศทะเลสาบฮาลาบาลา - เกาะทวด - ถ่ายรูปกับป้าย OK Betong - ชมด้านนอก สนามบินเบตง - ถ่ายรูปป้ายใต้สุดสยาม - เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง - ถนนคนเดินเมืองเบตง - ถ่ายรูปอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์
 เบตง - วัดพุทธาธิวาส - เฉาก๊วย กม.4 - ชมตู้ไปรษณีย์ - ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว - ตลาดกิมหยง - สนามบินหาดใหญ่ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z7879
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

Snow & Ice 2021 Tour

Code : Z7879
Travel by (Air Ticket) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
Hotel Standard :  Days : 2 days 1 nights
Price start from :
 ฿4,900
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - ล่องแก่งลำน้ำเข็ก - ภูหินร่องกล้า - พิษณุโลก / ทรัพย์ไพรวัลย์ รีสอร์ท และศูนย์อนุรักษ์ช้าง (Eco-Adventure) - กิจกรรม Tram Adventure ล่องแก่งฯ - อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า - วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (พระพุทธชินราช)
ไม่รวม ค่าทิปทีมงาน ท่านละ 300 บาท - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ จุดจอดรถ ณ ปั๊มปตท. ดินแดง-วิภาวดี) - ทรัพย์ไพรวัลย์ รีสอร์ท และศูนย์อนุรักษ์ช้าง (Eco-Adventure) - กิจกรรม Tram Adventure และล่องแก่งลำน้ำเข็ก - กลับที่พัก
 ทรัพย์ไพรวัลย์ รีสอร์ท และศูนย์อนุรักษ์ช้าง - อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า - ลานหินปุ่ม - ผาชูธง - วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (พระพุทธชินราช) - วัดนางพญา (อิสระอาหารค่ำ) - แวะซื้อของฝาก - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
Z7880
FD/DD-แอร์เอเชีย/นกแอร์

Snow & Ice 2021 Tour

Code : Z7880
Travel by (Air Ticket) : FD/DD-แอร์เอเชีย/นกแอร์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿7,900
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - น่าน - สะปัน - ปัว - บ่อเกลือ / วัดพระธาตุเขาน้อย - อุโมงค์ลีลาวดี วัดภูมินทร์ - วัดศรีพันต้น วัดมิ่งเมือง - เดอะวิว กิ่วม่วง - จุดชุมวิวภูคา 1715 - วัดภูเก็ต - วัดพระธาตุแช่แห้ง
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท - ค่าบริการสำหรับชาวต่างชาติ ชำระเพิ่มท่านละ 800 บาท - ค่าโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่อง - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - ไกด์ท้องถิ่นรอรับด้านนอก สนามบินน่านนคร - วัดพระธาตุเขาน้อย - อุโมงค์ลีลาวดี วัดภูมินทร์ - วัดศรีพันต้น วัดมิ่งเมือง - กาดข่วงเมืองน่าน
 อ.เมืองน่าน - สันติสุข - บ่อเกลือ - แวะเดอะวิว กิ่วม่วง - จุดชมวิวโค้งหมายเลข 3 - บ่อเกลือโบราณ - สะปัน จุดชมวิว - จุดชุมวิวภูคา 1715 - อำเภอปัว - ร้านกาแฟไทลื้อ และลำดวนผ้าทอ - วัดภูเก็ต
 วัดศรีมงคล (วัดก๋ง) - ตัวเมืองน่าน - Swensen’s กาดน่าน - วัดพระธาตุแช่แห้ง - สนามบินน่านนคร - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
Z7885
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

Snow & Ice 2021 Tour

Code : Z7885
Travel by (Air Ticket) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿6,666
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - บุรีรัมย์ สายเขียว - คานาบิส - เชิงการแพทย์ / ศูนย์การเรียนรู้กัญชาทางการแพทย์ - Work shop ศูนย์อโรคยา เวลเลส ศาลา - อุทยานการเรียนรู้ เพ ลา เพลิน - พระเขี้ยวแก้ว (จําลอง) - JOY Shopping Place - อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ 300 บาท ต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติ อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ จุดจอดรถ เดอะบาซาร์ รัชดาภิเษก แยกรัชดา-ลาดพร้าว ฝั่งลานพระพิฆเนศ) - จ.บุรีรัมย์ - ศูนย์การเรียนรู้กัญชาทางการแพทย์ - เข้าที่พัก
 ทำกิจกรรม Work shop (ทำลูกประคบ - ยาสระผม - สมุนไพรกระเม็ง - น้ำมันไพร - ยาสีฟันผง) - ศูนย์อโรคยา เวลเลส ศาลา
 บุรีรัมย์ - อุทยานการเรียนรู้ เพ ลา เพลิน - พระเขี้ยวแก้ว (จําลอง) - เลือกซื้อของฝาก JOY Shopping Place - อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง - ช้อปปิ้งของฝากที่ ตลาดหัวปลี จ.สระบุรี - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
Z7886
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

Snow & Ice 2021 Tour

Code : Z7886
Travel by (Air Ticket) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Price start from :
 ฿11,900
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - ภูเก็ต ดำน้ำชมปะการัง เกาะพีพี - อ่าวพังงา - ล่องเรือยอร์ชเกาะเฮ - จุดชมวิวเสม็ดนางชี
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 400 บาท ต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าโหลดกระเป๋าใต้ท้องเครื่องบิน - ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ สำหรับชาวต่างชาติ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - ไกด์ท้องถิ่นรอรับด้านนอก สนามบินภูเก็ต - ชมย่านเมืองเก่า - ชมวิวสามอ่าว - วัดฉลอง - แหลมพรหมเทพ - เข้าที่พัก
 ท่าเรือรอยัล มารีน่า - เกาะพีพี - อ่าวมาหยา - อ่าวโละซามะ - อ่าวปิเละ - หาดลิง - เกาะพีพีดอน - เกาะไข่ (อิสระอาหารค่ำ)
 ท่าเรืออ่าวฉลอง - ล่องเรือยอร์ช คาตามารัน (แบบจอย) - กาฮังบีช (เกาะเฮ) - เกาะราชาใหญ่ - ดำน้ำชมปะการัง - ชมพระอาทิตย์ตก ระหว่างที่เรือล่องกลับ - ท่าเรืออ่าวฉลอง (อิสระอาหารค่ำ)
 ภูเก็ต - ล่องอ่าวพังงา - เกาะปันหยี - เขาพิงกัน - เขาตะปู - จุดชมวิวเสม็ดนางชี - สนามบินภูเก็ต - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z7887
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

Snow & Ice 2021 Tour

Code : Z7887
Travel by (Air Ticket) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
Hotel Standard :  Days : 3 days 1 nights
Price start from :
 ฿3,999
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - นครศรีธรรมราช - วัดยางใหญ่ - ไอ้ไข่วัดเจดีย์ - วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร - บ้านคีรีวง
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ 400 บาท ต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติ อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ

 กรุงเทพฯ(จุดนัดหมาย)
 จ.นครศรีธรรมราช - วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) - ไอ้ไข่วัดเจดีย์ - ศาลหลักเมืองนคร - วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร (อิสระอาหารค่ำ)
 บ้านเล็กกลางหุบเขา - บ้านคีรีวง - สะพานข้ามแม่น้ำหมู่บ้านคีรีวง - ร้านของฝาก - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
Display 505 to 522
from 522 Program(s)
First Page Previous
Note:-
eTravelWay.com reserve rights to change price and conditions of Snow & Ice 2021 tour package without prior notice.
Traveler Tools
Currency Converter
Booking & Payment Guide
Thailand Passport
Domestic Flight Schedule
    Lion Air
    Air Asia
    Nok Air
    Thai Airways
    Bangkok Airways
Thailand Information
Introduction & History
Facts for the Traveler
Money & Costs
Attractions
Environment
Foods
Festivals / Holidays
OTOP Product
Transport
Getting There & Around
Useful Phone Numbers
Cruise TourCruise Tour
  China Tour
  South Korea Tour
  Hong Kong Tour
  Singapore Tour
  Japan Tour
  Malaysia Tour
  Taiwan Tour
  Vietnam Tour
  Macau Tour
  India Tour
  Nepal Tour
  Srilanka Tour
  Maldive Tour
  Maldive Packages
  Lao Tour
  Myanmar Tour
  The Philippines Tour
  Bhutan Tour
  Europe Tour
  Eastern Europe Tour
  Russia Tour
  Italy Tour
  United Kingdom Tour
  United States (America) Tour
  Canada Tour
  New Zealand Tour
  Australia Tour
  Egypt Tour
  Dubai Tour
  Jordan Tour
  Iran Tour
  Turkey Tour
Home | Hotels | Domestic Flights | International Flights | Tour Packages | Last-minutes Tour Package | Cruise | Entrance Ticket | About Us | Contact Us | Privacy Statement
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved by Mega Cruising Co., Ltd., The tour company for International Tour, Europe Tour and Air Ticket services
 Travel License no. 11/09568
TOP