เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
 แพคเกจทัวร์ จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  
  แพคเกจทัวร์วันหยุดเทศกาล ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 24
จากทั้งหมด 32 รายการ
Next Last

ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์วันฉัตรมงคล 2562 / 2019

1
แอร์เอเชีย

ทัวร์วันฉัตรมงคล 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAZW-FD-MFM02(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ทัวร์มาเก๊า
โปรแกรมท่องเที่ยว :
ทัวร์มาเก๊า - มาเก๊า - จูไห่ - เซินเจิ้น - ฮ่องกง : ชมโชว์วัฒนธรรมจีน - ตลาดใต้ดินกงเป่ย - ถนนซุปเปอร์สตาร์ - หล่อหวู่ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ - หมู่บ้านชาวจีนพื้นเมืองโบราณ - หมู่บ้านวัฒนธรรม - พร้อม โชว์ ศิลปะวัฒนะธรรม - วัดผู่โถว - วัดอาม่า - ซากโบสถ์เซนต์ปอล

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินมาเก๊า - สวนหยวนหมิงหยวน - ชมโชว์วัฒนธรรมจีน - ตลาดใต้ดินกงเป่ย
เมืองฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - โรงงานเครื่องประดับ - ร้านหยก - ถนนซุปเปอร์สตาร์ - ถนนนาธาน - ย่านจิมซาจุ่ย - เมืองเซินเจิ้น
วัดกวนอู - ร้านหยก - ศูนย์สมุนไพรจีน - ร้านยางพารา - หล่อหวู่ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ - หมู่บ้านชาวจีนพื้นเมืองโบราณ - หมู่บ้านวัฒนธรรม - พร้อม โชว์ ศิลปะวัฒนะธรรม
ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - วัดผู่โถว - เมืองมาเก๊า - วัดอาม่า - ซากโบสถ์เซนต์ปอล - จตุรัสเซนาโด้ - ร้านขายของฝาก - เดอะเวนีเชียน มาเก๊า - สนามบิน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
วันที่เดินทาง :
21-24 SEP 19
ราคา/ท่าน :
10,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,900 บาท
13,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/13,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
2
ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์

ทัวร์วันฉัตรมงคล 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAB37-MU-KMG07(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MU-ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ทัวร์จีน
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเก๊า :
ทัวร์จีน - คุนหมิง - ต้าหลี่ - ลี่เจียง - แชงกรีล่า : ผ่านชมทะเลสาบเอ๋อไห่ - ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์ - สระน้ำมังกรดำ - ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่) - เมืองโบราณลี่เจียง - เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) - โค้งแรกแม่น้ำแยงซี - เมืองโบราณแชงกรีล่า - วัดลามะซงจ้านหลิง - เมืองโบราณชนเผ่าหยี - สวนน้ำตก - ช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ท ** คณะออกเดินทาง 10 ท่านขึ้นไป พร้อมหัวหน้าทัวร์ / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น - คนขับรถ 400 หยวน ต่อทริป ต่อท่าน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่) (ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน) - ไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท หรือ ค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยว 4 วันทำการ ท่านละ 1,800 บาท (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 2-18 ปี เก็บค่าทัวร์เพิ่ม ท่านละ 3,000 บาท จากราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินคุนหมิง ฉางสุ่ย - ที่พัก
คุนหมิง - ต้าหลี่ - ผ่านชมทะเลสาบเอ๋อไห่ - ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์ - เมืองลี่เจียง - สระน้ำมังกรดำ
ลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่) - เมืองโบราณลี่เจียง
ลี่เจียง - เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) - โค้งแรกแม่น้ำแยงซี - เมืองโบราณแชงกรีล่า - วัดลามะซงจ้านหลิง
จงเตี้ยน - เมืองฉู่สง - เมืองโบราณชนเผ่าหยี
ฉู่สง - คุนหมิง - ร้านนวดเท้า - ร้านผ้าไหม - สวนน้ำตก - ช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ท - สนามบินคุนหมิง ฉางสุ่ย - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่เดินทาง :
19-24 / 21-26 / 23-28 JUN
ราคา/ท่าน :
14,899 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
17,899 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,899 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
3
การบินไทย

ทัวร์วันฉัตรมงคล 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAX1-3U-TIBET001(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 9 คืน
ทัวร์เฉินตู - จีน
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์เฉินตู - จีน - เฉิงตู - ทิเบต - สัมผัสหลังคาโลก และ Everest Base Camp : พระราชวังโปตาลา - พระราชวังฤดูร้อนนอร์บุลิงกะ - วัดเดรปุง - พระราชวังกานเด็น - ทะเลสาปยัมดรุก - ธารน้ำแข็งนาซินกังซัง - ป้อมปราการเจียนเซ่ - คุมบุมแห่งเจียนเซ่ - วัดชาลู - วัดตาชิหลุนโป - วัดรองบุก - Everest Base Camp (EBC) - วัดเซร่า - วัดโจคัง - ตลาดบาร์กอร์

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เฉิงตู - เข้าที่พัก
สนามบินเฉิงตู - บินภายในสู่ นครลาซา - อิสระพักผ่อนในที่พัก
พระราชวังโปตาลา - พระราชวังฤดูร้อนนอร์บุลิงกะ - วัดเดรปุง - พระราชวังกานเด็น
ข้าม Khama La - ทะเลสาปยัมดรุก - ธารน้ำแข็งนาซินกังซัง - ข้าม Karo La Pass
ป้อมปราการเจียนเซ่ - คุมบุมแห่งเจียนเซ่ - เมืองชิงกัสเซ่ - วัดชาลู - วัดตาชิหลุนโป
Pang La pass - วัดรองบุก - Everest Base Camp (EBC)
รองบุก - ซิงกัสเซ่
นครลาซา - วัดเซร่า
วัดโจคัง - ตลาดบาร์กอร์ - นครลาซา - บินภายในสู่เฉิงตู - เข้าที่พัก
สนามบินเฉิงตู - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่เดินทาง :
18-27 OCT 19
ราคา/ท่าน :
68,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
68,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/68,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
4
การบินไทย

ทัวร์วันฉัตรมงคล 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAX1-3U-TIBET001(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 9 คืน
ทัวร์ทิเบต
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู - จีน :
ทัวร์ทิเบต - เฉิงตู - ทิเบต - สัมผัสหลังคาโลก และ Everest Base Camp : พระราชวังโปตาลา - พระราชวังฤดูร้อนนอร์บุลิงกะ - วัดเดรปุง - พระราชวังกานเด็น - ทะเลสาปยัมดรุก - ธารน้ำแข็งนาซินกังซัง - ป้อมปราการเจียนเซ่ - คุมบุมแห่งเจียนเซ่ - วัดชาลู - วัดตาชิหลุนโป - วัดรองบุก - Everest Base Camp (EBC) - วัดเซร่า - วัดโจคัง - ตลาดบาร์กอร์

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เฉิงตู - เข้าที่พัก
สนามบินเฉิงตู - บินภายในสู่ นครลาซา - อิสระพักผ่อนในที่พัก
พระราชวังโปตาลา - พระราชวังฤดูร้อนนอร์บุลิงกะ - วัดเดรปุง - พระราชวังกานเด็น
ข้าม Khama La - ทะเลสาปยัมดรุก - ธารน้ำแข็งนาซินกังซัง - ข้าม Karo La Pass
ป้อมปราการเจียนเซ่ - คุมบุมแห่งเจียนเซ่ - เมืองชิงกัสเซ่ - วัดชาลู - วัดตาชิหลุนโป
Pang La pass - วัดรองบุก - Everest Base Camp (EBC)
รองบุก - ซิงกัสเซ่
นครลาซา - วัดเซร่า
วัดโจคัง - ตลาดบาร์กอร์ - นครลาซา - บินภายในสู่เฉิงตู - เข้าที่พัก
สนามบินเฉิงตู - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่เดินทาง :
18-27 OCT 19
ราคา/ท่าน :
68,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
68,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/68,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
5
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์วันฉัตรมงคล 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAX7-CX-HKG03(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ทัวร์ฮ่องกง
โปรแกรมท่องเที่ยวทิเบต :
ทัวร์ฮ่องกง - เที่ยว 2 เมือง ฮ่องกง - เซินเจิ้น : ดิสนีย์แลนด์ - วัดกวนอู - ตลาดหล่อวู - โชว์ม่านน้ำ 3D - รีพลัสเบย์ - วัดหวังต้าเซียน - จิมซาจุ่ย ** เมนูพิเศษ ซีฟูดส์, ห่านย่าง, ไวน์แดง / พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 2 คืน (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินฮ่องกง - ดิสนีย์แลนด์ หรือ กระเช้านองปิง
วัดกวนอู - ช้อปปิ้งสินค้า Otop - ตลาดหล่อวู - โชว์ม่านน้ำ 3D
ฮ่องกง - รีพลัสเบย์ - วัดแชกง - ร้านจิวเวอรี่ - ร้านหยก - วัดหวังต้าเซียน - จิมซาจุ่ย - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่เดินทาง :
22-24 JUN / 29JUN-1JUL
ราคา/ท่าน :
9,888 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
14,888 บาท(เด็กเสริมเตียง)/14,888 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
6
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์วันฉัตรมงคล 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAX7-CX-HKG03(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ทัวร์จีน
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
ทัวร์จีน - เที่ยว 2 เมือง ฮ่องกง - เซินเจิ้น : ดิสนีย์แลนด์ - วัดกวนอู - ตลาดหล่อวู - โชว์ม่านน้ำ 3D - รีพลัสเบย์ - วัดหวังต้าเซียน - จิมซาจุ่ย ** เมนูพิเศษ ซีฟูดส์, ห่านย่าง, ไวน์แดง / พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 2 คืน (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินฮ่องกง - ดิสนีย์แลนด์ หรือ กระเช้านองปิง
วัดกวนอู - ช้อปปิ้งสินค้า Otop - ตลาดหล่อวู - โชว์ม่านน้ำ 3D
ฮ่องกง - รีพลัสเบย์ - วัดแชกง - ร้านจิวเวอรี่ - ร้านหยก - วัดหวังต้าเซียน - จิมซาจุ่ย - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่เดินทาง :
22-24 JUN / 29JUN-1JUL
ราคา/ท่าน :
9,888 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
14,888 บาท(เด็กเสริมเตียง)/14,888 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
7
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์วันฉัตรมงคล 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAX7-CX-HKG03(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ทัวร์ฮ่องกง
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์ฮ่องกง - เที่ยว 2 เมือง ฮ่องกง - เซินเจิ้น : ดิสนีย์แลนด์ - วัดกวนอู - ตลาดหล่อวู - โชว์ม่านน้ำ 3D - รีพลัสเบย์ - วัดหวังต้าเซียน - จิมซาจุ่ย ** เมนูพิเศษ ซีฟูดส์, ห่านย่าง, ไวน์แดง / พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 2 คืน (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินฮ่องกง - ดิสนีย์แลนด์ หรือ กระเช้านองปิง
วัดกวนอู - ช้อปปิ้งสินค้า Otop - ตลาดหล่อวู - โชว์ม่านน้ำ 3D
ฮ่องกง - รีพลัสเบย์ - วัดแชกง - ร้านจิวเวอรี่ - ร้านหยก - วัดหวังต้าเซียน - จิมซาจุ่ย - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่เดินทาง :
22-24 JUN / 29JUN-1JUL
ราคา/ท่าน :
9,888 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
14,888 บาท(เด็กเสริมเตียง)/14,888 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
8
แอร์มาเก๊า

ทัวร์วันฉัตรมงคล 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAP4-NX-MFM-HKG3D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : NX-แอร์มาเก๊า
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ทัวร์มาเก๊า
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
ทัวร์มาเก๊า - เที่ยว 2 เมือง มาเก๊า - ฮ่องกง : วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องอำ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้ง จิมซาจุ่ย - ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วัดอาม่า - โบสถ์ เซ็นต์พอล - เซนาโด้สแควร์ ** พัก ฮ่องกง 2 คืน / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ 1,500 บาท ต่อทริป ต่อท่าน (ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน) --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินมาเก๊า - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่ฮ่องกง - เข้าโรงแรมที่พัก
วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องอำ - งานฮวงจุ้ย - ปี่เซี่ยะหยก - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้ง จิมซาจุ่ย
ฮ่องกง - มาเก๊า - ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วัดอาม่า - โบสถ์ เซ็นต์พอล - เซนาโด้สแควร์ - ร้านขนมของฝาก - เวเนเชี่ยน - สนามบินมาเก๊า - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่เดินทาง :
18-20 / 25-27 JUN
ราคา/ท่าน :
14,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,900 บาท
14,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/13,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
9
แอร์มาเก๊า

ทัวร์วันฉัตรมงคล 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAP4-NX-MFM-HKG3D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : NX-แอร์มาเก๊า
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ทัวร์ฮ่องกง
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเก๊า :
ทัวร์ฮ่องกง - เที่ยว 2 เมือง มาเก๊า - ฮ่องกง : วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องอำ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้ง จิมซาจุ่ย - ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วัดอาม่า - โบสถ์ เซ็นต์พอล - เซนาโด้สแควร์ ** พัก ฮ่องกง 2 คืน / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ 1,500 บาท ต่อทริป ต่อท่าน (ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน) --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินมาเก๊า - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่ฮ่องกง - เข้าโรงแรมที่พัก
วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องอำ - งานฮวงจุ้ย - ปี่เซี่ยะหยก - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้ง จิมซาจุ่ย
ฮ่องกง - มาเก๊า - ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วัดอาม่า - โบสถ์ เซ็นต์พอล - เซนาโด้สแควร์ - ร้านขนมของฝาก - เวเนเชี่ยน - สนามบินมาเก๊า - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่เดินทาง :
18-20 / 25-27 JUN
ราคา/ท่าน :
14,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,900 บาท
14,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/13,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
10
แอร์มาเก๊า

ทัวร์วันฉัตรมงคล 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAA66-NX-MFM008(7)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : NX-แอร์มาเก๊า
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ทัวร์มาเก๊า
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
ทัวร์มาเก๊า - มาเก๊า - จูไห่ - เซินเจิ้น : พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - ช้อปปิ้งหลอหวู่ - เมืองจูไห่ - วัดเจ้าแม่กวนอิม - โบสถ์เซ็นต์ปอล ** เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ - ไวน์แดง - เป็ดปักกิ่ง / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถรวม 1,000 บาท ต่อท่าน ต่อทริป เท่านั้น ส่วนหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับควมพึงพอใจในการให้บริการ (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินมาเก๊า
วัดกวนอู - ร้านบัวหิมะ - ร้านหยก - ร้านผ้าไหม - พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - ช้อปปิ้งหลอหวู่ - เมืองจูไห่
เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วัดเจ้าแม่กวนอิม - โบสถ์เซ็นต์ปอล - เวเนเชี่ยน - สนามบิน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่เดินทาง :
21-23 / 22-24 / 28-30 JUN / 29JUN-1JUL
ราคา/ท่าน :
7,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,000 บาท
10,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/10,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
11
ZEx7CxLJxTW-อีสตาร์เจ็ท/เจจูแอร์/จินแอร์/ทีเวย์ แอร์

ทัวร์วันฉัตรมงคล 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAU9-ZExTWx7C-KR-SUPER53-S03(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : ZEx7CxLJxTW-อีสตาร์เจ็ท/เจจูแอร์/จินแอร์/ทีเวย์ แอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาหลีใต้
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเก๊า :
ทัวร์เกาหลีใต้ - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน ล่องเรือ : อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน - วัดชินฮึงซา (ไม่รวมค่าขึ้นกระเช้าไฟฟ้า ประมาณ 400 บาทต่อท่าน) - ซากุระเกาหลี (ตามฤดูกาล) - พระราชวังเคียงบ็อค - ย่านฮงแด - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (รวมตั๋วเครื่องเล่นไม่จำกัดรอบ) - ช้อปปิ้งเมียงดง - เรียนรู้วิธีทำคีมบับ - ล่องเรือชมคลอง Gyeongin Ara Waterway - ช้อปปิ้งฮุนไดเอ้าท์เล็ท - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 1,500 บาท หรือ 50,000 วอน (ชำระพร้อมค่าทัวร์) - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ตามความพึงพอใจ --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินอินชอน - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน - วัดชินฮึงซา (ไม่รวมค่าขึ้นกระเช้าไฟฟ้า ประมาณ 400 บาทต่อท่าน)
ซอรัคซาน - กรุงโซล - ศูนย์โสมเกาหลี - ซากุระเกาหลี (ตามฤดูกาล) - ร้านเช่าชุดฮันบก (ไม่รวมค่าเช่าชุด) - พระราชวังเคียงบ็อค - ศูนย์เครื่องสำอางเกาหลี - ย่านฮงแด
เอเวอร์แลนด์ (รวมตั๋วเครื่องเล่นไม่จำกัดรอบ) - กรุงโซล - ดิวตี้ฟรี หรือ คลองชองเกชอน - เมียงดง
น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์สมุนไพร ฮอกเกนามู - ศูนย์สาหร่าย - เรียนรู้วิธีทำคีมบับ - ล่องเรือชมคลอง Gyeongin Ara Waterway - ช้อปปิ้งฮุนไดเอ้าท์เล็ท - ซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่เดินทาง :
17-21 / 22-26 / 24-28 JUN / 29JUN-3JUL
ราคา/ท่าน :
12,987 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
12,987 บาท(เด็กเสริมเตียง)/12,987 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
12
ZEx7CxLJxTW-อีสตาร์เจ็ท/เจจูแอร์/จินแอร์/ทีเวย์ แอร์

ทัวร์วันฉัตรมงคล 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAU9-ZExTWx7C-KR-SUPER53-S03(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : ZEx7CxLJxTW-อีสตาร์เจ็ท/เจจูแอร์/จินแอร์/ทีเวย์ แอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาหลีใต้
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ทัวร์เกาหลีใต้ - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน ล่องเรือ : อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน - วัดชินฮึงซา (ไม่รวมค่าขึ้นกระเช้าไฟฟ้า ประมาณ 400 บาทต่อท่าน) - ซากุระเกาหลี (ตามฤดูกาล) - พระราชวังเคียงบ็อค - ย่านฮงแด - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (รวมตั๋วเครื่องเล่นไม่จำกัดรอบ) - ช้อปปิ้งเมียงดง - เรียนรู้วิธีทำคีมบับ - ล่องเรือชมคลอง Gyeongin Ara Waterway - ช้อปปิ้งฮุนไดเอ้าท์เล็ท - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 1,500 บาท หรือ 50,000 วอน (ชำระพร้อมค่าทัวร์) - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ตามความพึงพอใจ --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินอินชอน - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน - วัดชินฮึงซา (ไม่รวมค่าขึ้นกระเช้าไฟฟ้า ประมาณ 400 บาทต่อท่าน)
ซอรัคซาน - กรุงโซล - ศูนย์โสมเกาหลี - ซากุระเกาหลี (ตามฤดูกาล) - ร้านเช่าชุดฮันบก (ไม่รวมค่าเช่าชุด) - พระราชวังเคียงบ็อค - ศูนย์เครื่องสำอางเกาหลี - ย่านฮงแด
เอเวอร์แลนด์ (รวมตั๋วเครื่องเล่นไม่จำกัดรอบ) - กรุงโซล - ดิวตี้ฟรี หรือ คลองชองเกชอน - เมียงดง
น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์สมุนไพร ฮอกเกนามู - ศูนย์สาหร่าย - เรียนรู้วิธีทำคีมบับ - ล่องเรือชมคลอง Gyeongin Ara Waterway - ช้อปปิ้งฮุนไดเอ้าท์เล็ท - ซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่เดินทาง :
19-23 / 21-25 / 26-30 JUN / 28JUN-2JUL
ราคา/ท่าน :
13,987 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
13,987 บาท(เด็กเสริมเตียง)/13,987 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
13
การบินไทย

ทัวร์วันฉัตรมงคล 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAA18-TG-KIWI02
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
ทัวร์นิวซีแลนด์
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ทัวร์นิวซีแลนด์ - เกาะเหนือ : บ้านฮอบบิท - ศูนย์วัฒนธรรม Te Puia - พร้อมชมบ่อน้ำพุร้อน - ชมการแสดงพื้นเมืองเมารี - อโกโดม - เรนโบว์สปริง - น้ำตกฮูก้า - ชมหินงอกหินย้อย ในถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ - ชมสะพานฮาเบอร์ - ขึ้นเขาอีเดน - ล่องเรือ Pride of Auckland - หอคอยสกายทาวเวอร์ - ช้อปปิ้งบนถนนควีนสตรีทมอลล์ New Market และVictoria Market ** พิเศษ ทานอาหารกลางวัน ณ ตึกสกายซิตี้ - ล่องเรือใบ ชิมไวน์ ท่านละ 1 เเก้ว / อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่าแบบเดี่ยว 6,000 บาท ต่อท่าน หรือ ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ป 2,700 บาท ต่อท่าน - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และ พนักงานขับรถ ตามธรรมเนียม 6 เหรียญต่อวัน ต่อคน (โดยเฉลี่ย 36 เหรียญนิวซีแลนด์ดอลล่า ต่อท่าน) --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินอ๊อคแลนด์ - เมืองแฮมิลตัน - เข้าที่พัก
ฮอบบิตัน, เมืองมาทามาท่า - บ้านฮอบบิท - เมืองโรโตรัว - ศูนย์วัฒนธรรม Te Puia - พร้อมชมบ่อน้ำพุร้อน - ชมนกกีวี - ชมการแสดงพื้นเมืองเมารี - โรโตรัว
อโกโดม - เรนโบว์สปริง - เมืองเตาโป - น้ำตกฮูก้า
ชมหินงอกหินย้อย ในถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ - เมืองอ๊อคแลนด์ - ชมสะพานฮาเบอร์ - ขึ้นเขาอีเดน
ล่องเรือ Pride of Auckland พร้อมจิบเครื่องดื่ม 1 แก้ว ระหว่างชมวิว - หอคอยสกายทาวเวอร์ - ช้อปปิ้งบนถนนควีนสตรีทมอลล์ New Market และVictoria Market
สนามบินอ๊อคแลนด์ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่เดินทาง :
24-30 JUN
6-12 / 19-25 AUG
ราคา/ท่าน :
79,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 14,900 บาท
68,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/60,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
14
การบินไทย

ทัวร์วันฉัตรมงคล 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAA18-TG-KIWI03
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
ทัวร์นิวซีแลนด์
โปรแกรมท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ :
ทัวร์นิวซีแลนด์ - เกาะใต้ : ทะเลสาบเทคาโป - ผ่านชมทะเลสาบปูคากิ - ล่องเรือกลไฟโบราณ - ชมการตัดขนแกะ ที่วอเตอร์พีค ฟาร์ม - ผ่านชมการกระโดดบันจี้จัมพ์ - ผ่านชมการเล่นเรือเร็ว - แซลม่อนฟาร์ม - เมืองทไวเซิล - แอชเบอร์ตัน - ล่องเรือชมปลาโลมา - พิพิธภัณฑ์แคนเทอร์เบอรี่ ** เมนูพิเศษ! กุ้งล็อปสเตอร์ - เป๋าฮื้อทะเลใต้เสิร์ฟ พร้อมไวน์แดง / อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่าแบบเดี่ยว 6,000 บาท ต่อท่าน หรือ ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ป 2,700 บาท ต่อท่าน - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 3 เหรียญ ต่อคน ต่อวัน และ พนักงานขับรถ 3 เหรียญ ต่อคน ต่อวัน --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินเมืองอ๊อคแลนด์ - บินภายในสู่ สนามบินไคร้สเชิร์ท - แอชเบอร์ตัน
แอชเบอร์ตัน - ทะเลสาบเทคาโป - ผ่านชมทะเลสาบปูคากิ - ควีนส์ทาวน์
ควีนส์ทาวน์ - แอร์โร่ว์ทาวน์ - ล่องเรือกลไฟโบราณ - ชมการตัดขนแกะ ที่วอเตอร์พีค ฟาร์ม - ผ่านชมการกระโดดบันจี้จัมพ์ - ผ่านชมการเล่นเรือเร็ว
ควีนส์ทาวน์ - ครอมเวลล์ - แซลม่อนฟาร์ม - เมืองทไวเซิล - แอชเบอร์ตัน - ไคร้สท์เชิร์ช
ไคร้สท์เชิร์ช - เมืองอะคารัว - ล่องเรือชมปลาโลมา - ไคร้สท์เชิร์ช - พิพิธภัณฑ์แคนเทอร์เบอรี่
บินภายในสู่ สนามบินอ๊อคแลนด์ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่เดินทาง :
24-30 JUN
6-12 / 19-25 AUG
ราคา/ท่าน :
91,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 17,900 บาท
85,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/79,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
15
การบินไทย

ทัวร์วันฉัตรมงคล 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAA18-TG-KIWI04
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
ทัวร์นิวซีแลนด์
โปรแกรมท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ :
ทัวร์นิวซีแลนด์ - เกาะใต้ : ล่องเรือมิวฟอร์ด ซาวด์ - น้ำตกโบเวน - ผ่านชมการกระโดดบันจี้จัมพ์ - ผ่านชมการเล่นเรือเร็ว - นั่งกระเช้ากอนโดล่า พร้อมทานบุฟเฟต์ บนยอดเขาบ็อบส์พีค - เล่นลูจจ์ - ฟาร์มปลาแซลมอน - ล่องเรือชมปลาโลมา - พิพิธภัณฑ์แคนเทอร์เบอรี่ ** เมนูพิเศษ! กุ้งล็อปสเตอร์ - เป๋าฮื้อทะเลใต้ เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง / อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่าแบบเดี่ยว 6,000 บาท ต่อท่าน หรือ ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ป 2,700 บาท ต่อท่าน - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และ พนักงานขับรถ ตามธรรมเนียม 6 เหรียญต่อวัน ต่อคน (โดยเฉลี่ย 36 เหรียญนิวซีแลนด์ดอลล่า ต่อท่าน) --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินเมืองอ๊อคแลนด์ - บินภายในสู่ ควีนส์ทาวน์ - เข้าที่พัก
ควีนส์ทาวน์ - ล่องเรือมิวฟอร์ด ซาวด์ - น้ำตกโบเวน - ควีนส์ทาวน์
ควีนส์ทาวน์ - แอร์โร่ว์ทาวน์ - ผ่านชมการกระโดดบันจี้จัมพ์ - ผ่านชมการเล่นเรือเร็ว - นั่งกระเช้ากอนโดล่า พร้อมทานบุฟเฟต์ บนยอดเขาบ็อบส์พีค - เล่นลูจจ์ - ควีนส์ทาวน์
ควีนส์ทาวน์ - ครอมเวลล์ - ฟาร์มปลาแซลมอน - เมืองทไวเซิล - แอชเบอร์ตัน - เมืองไคร้สท์เชิร์ช
ไคร้สท์เชิร์ช - อะคารัว - ล่องเรือชมปลาโลมา - ไคร้สท์เชิร์ช - พิพิธภัณฑ์แคนเทอร์เบอรี่
สนามบินไคร้สท์เชิร์ท - บินภายในสู่ สนามบินอ๊อคแลนด์ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่เดินทาง :
24-30 JUN
6-12 / 19-25 AUG
ราคา/ท่าน :
95,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 17,900 บาท
89,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/83,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
16
การบินไทย

ทัวร์วันฉัตรมงคล 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAA18-TG-KIWI05
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
ทัวร์นิวซีแลนด์
โปรแกรมท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ :
ทัวร์นิวซีแลนด์ - เกาะใต้ : ควีนส์ทาวน์ - ล่องเรือมิวฟอร์ด ซาวด์ - น้ำตกโบเวน - ชมการกระโดดบันจี้ - ชมการเล่นเรือเร็วช็อตโอเวอร์ - นั่งกระเช้ากอนโดล่าขึ้นสู่ ยอดเขาบ๊อบส์พีค - สนุกกับการเล่นลูจจ์ - ชมฟาร์มปลาแซลมอน - ไคคูร่า - ล่องเรือชมปลาวาฬ ** เมนูพิเศษ! กุ้งล็อปสเตอร์ - เป๋าฮื้อทะเลใต้ เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง / อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่าแบบเดี่ยว 6,000 บาท ต่อท่าน หรือ ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ป 2,700 บาท ต่อท่าน - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และ พนักงานขับรถ ตามธรรมเนียม 6 เหรียญต่อวัน ต่อคน (โดยเฉลี่ย 36 เหรียญนิวซีแลนด์ดอลล่า ต่อท่าน) --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินอ๊อคแลนด์ - บินภายในสู่เมืองควีนส์ทาวน์
ควีนส์ทาวน์ - ล่องเรือมิวฟอร์ด ซาวด์ - น้ำตกโบเวน - ควีนส์ทาวน์
เมืองแอร์โร่ว์ทาวน์ - ชมการกระโดดบันจี้ - ชมการเล่นเรือเร็วช็อตโอเวอร์ - ท่าเรือเมืองควีนส์ทาวน์ - นั่งกระเช้ากอนโดล่าขึ้นสู่ ยอดเขาบ๊อบส์พีค - สนุกกับการเล่นลูจจ์
เมืองครอมเวลล์ - เมืองทไวเซิล - ชมฟาร์มปลาแซลมอน - เมืองไคร้สท์เชิร์ช
ไคร้สท์เชิร์ช - ไคคูร่า - ล่องเรือชมปลาวาฬ - ไคร้สท์เชิร์ช
สนามบินอ๊อคแลนด์ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่เดินทาง :
24-30 JUN
6-12 / 19-25 AUG
ราคา/ท่าน :
95,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 17,900 บาท
89,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/83,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
17
การบินไทย

ทัวร์วันฉัตรมงคล 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAA18-TG-KIWI06
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
ทัวร์นิวซีแลนด์
โปรแกรมท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ :
ทัวร์นิวซีแลนด์ - เกาะใต้ : ทะเลสาบเทคาโป - ผ่านชม ทะเลสาบพูคากิ - ช้อปปิ้ง ย่านควีนส์ สตรีท มอลล์ - ล่องเรือชมวิว อุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ด ซาวด์ - น้ำตกโบเวน - ผ่านชมโลกปริศนา Puzzling World - ชมธารน้ำแข็งฟ๊อกกลาเซียร์ - นั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์ เอ็กซ์เพรส - ไคร้สท์เชิร์ช ** เมนูพิเศษ!เป๋าฮื้อทะเลใต้ - หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์อบ เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง - กุ้งล็อบสเตอร์ / ทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต์บนเรือ พร้อมล่องเรือสำราญมิลฟอร์ด ซาวด์ / อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่าแบบเดี่ยว 6,000 บาท ต่อท่าน หรือ ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ป 2,700 บาท ต่อท่าน - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 3 เหรียญ ต่อคน ต่อวัน และ พนักงานขับรถ 3 เหรียญ ต่อคน ต่อวัน --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินอ๊อคแลนด์ - บินภายในสู่ไคร้สท์เชิร์ช - เข้าที่พัก
ทะเลสาบเทคาโป - ผ่านชม ทะเลสาบพูคากิ - ควีนส์ทาวน์ - ช้อปปิ้ง ย่านควีนส์ สตรีท มอลล์
ควีนส์ทาวน์ - ล่องเรือชมวิว อุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ด ซาวด์ - น้ำตกโบเวน - เมืองควีนส์ทาวน์
เมืองวานากา - ผ่านชมโลกปริศนา Puzzling World - เมืองฟร้านซ์ โจเซฟเพื่อ - ชมธารน้ำแข็งฟ๊อกกลาเซียร์
ชมเมืองโฮกิติกะ - นั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์ เอ็กซ์เพรส - ไคร้สท์เชิร์ช
สนามบินอ๊อคแลนด์ - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินไคร้สท์เชิร์ท - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่เดินทาง :
24-30 JUN
6-12 / 19-25 AUG
ราคา/ท่าน :
95,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 17,900 บาท
89,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/83,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
18
การบินไทย

ทัวร์วันฉัตรมงคล 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAB22-TG-DAO-MING-TW(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน
โปรแกรมท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ :
ทัวร์ไต้หวัน - : หมู่บ้านสายรุ้ง - ตลาดฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต - Liuchuan Riverside Walk - ล่องเรือทะเลสาปสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานธรณีเย่หลิว - หมู่บ้านโบราณสือเฟิน - วัดหลงซาน - ตลาดซีเหมินติง - หมู่บ้านทหารเก่าซื่อซื่อหนันชุน - ตึก101(ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์, คนขับรถ ท่านละ 1,500 NTD (1,800 บาท) เด็กเก็บทิปเท่าผู้ใหญ่ ส่วนทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ ขออนุญาติเก็บทิปที่ สนามบินสุวรรณภูมิ --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเถาหยวน - หมู่บ้านสายรุ้ง - ตลาดฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต - Liuchuan Riverside Walk
ร้านเค้กพื้นเมือง - ล่องเรือทะเลสาปสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - แวะร้านชา
ร้านขนมพายสับปะรด - ศูนย์เครื่องประดับเจอร์เนียม - Cosmetic Center - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานธรณีเย่หลิว - หมู่บ้านโบราณสือเฟิน - วัดหลงซาน - ตลาดซีเหมินติง
ดิวตี้ฟรี - หมู่บ้านทหารเก่าซื่อซื่อหนันชุน - ตึก101(ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่เดินทาง :
25-29 JUN
ราคา/ท่าน :
33,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,500 บาท
33,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/33,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
19
นกสกู๊ต

ทัวร์วันฉัตรมงคล 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAI7-XW-TPE02(8)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - หนานโถว - ไทจง - ไทเป : ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ร้านกาแฟ - ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต - หมู่บ้านสายรุ้ง - วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว - ตึกไทเป 101 - ย่านซีเหมินติง **อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ท่านละ 1,500 NTD ต่อทริป ต่อท่าน --

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินเถาหยวน - เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ร้านกาแฟ - เมืองไทจง - ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
หมู่บ้านสายรุ้ง - เมืองไทเป - ร้านพายสับปะรด - ร้านสร้อยสุขภาพ - วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว - ร้านคอสเมติก - ตึกไทเป 101 - ย่านซีเหมินติง
สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
วันที่เดินทาง :
20-24 JUN
3-7 / 10-14 / 20-24 JUL
ราคา/ท่าน :
13,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
13,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/13,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
20
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์วันฉัตรมงคล 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAR9-XJ-TYO116(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว - ฟูจิ - ลาเวนเดอร์ : วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปด้านนอก โตเกียวสกายทรี (ไม่รวมค่าขึ้นหอคอย) - สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ - โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - เทศกาลสมุนไพร และทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว - วัดนาริตะซัง - โอโมเตะซังโดะ นาริตะ - ช้อปปิ้งย่านโอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า - ช้อปปิ้งอิออน มอลล์ - แช่อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ** ฟรี Wifi บนรถ / มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ 1,500 บาท ต่อทริป ต่อท่าน (ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน) --

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินนาริตะ - ที่พัก
โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปด้านนอก โตเกียวสกายทรี (ไม่รวมค่าขึ้นหอคอย) - สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ - โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - เทศกาลสมุนไพร และทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - โตเกียว - หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว
นาริตะ - วัดนาริตะซัง - โอโมเตะซังโดะ นาริตะ - ช้อปปิ้งย่านโอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า - ช้อปปิ้งอิออน มอลล์ - สนามบินนาริตะ
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
วันที่เดินทาง :
20-24 / 26-30 / 27-31 JUL
13-17 / 14-18 / 19-23 / 21-25 / 25-29 / 26-30 SEP
ราคา/ท่าน :
20,888 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
20,888 บาท(เด็กเสริมเตียง)/20,888 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
21
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ทัวร์วันฉัตรมงคล 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAU5-VZ-DAD5(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : &   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เวียดนาม
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์เวียดนาม - กลาง ดานัง - ฮอยอัน - เว้ - บาน่าฮิลล์ : สะพานแห่งความรัก - รูปปั้นปลามังกร - สะพานมังกร - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - หมู่บ้านกั๊มทาน - ล่องเรือกระด้ง - สะพานญี่ปุ่น - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ วัดกวนอู ศาลเจ้า - หาดหมีเคว - บาน่าฮิลล์ - สวนดอกไม้แห่งความรัก - สวนสนุก Fantasy Park - สะพานมือ - วัดเทียนมู่ - ตลาดดองบา - ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม - พระราชวังไดโน้ย - เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดหลิงอิ๋ง - ตลาดฮาน ** ฟรี หมวกเวียดนาม ท่านละ 1 ใบ / ฟรี WiFi on Bus / พักโรงแรมบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน 4 ดาว - เว้ 4 ดาว - ดานัง 3 ดาว / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ 800 บาท ตลอดการเดินทาง - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในบริการ --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเมือง ดานัง - สะพานแห่งความรัก - รูปปั้นปลามังกร - สะพานมังกร
หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - หมู่บ้านกั๊มทาน - ล่องเรือกระด้ง - เมืองฮอยอัน - สะพานญี่ปุ่น - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์วัดกวนอู ศาลเจ้า - หาดหมีเคว - บาน่าฮิลล์ - สวนดอกไม้แห่งความรัก - สวนสนุก Fantasy Park - สะพานมือ
บาน่าฮิลล์ - เมืองเว้ - วัดเทียนมู่ - ตลาดดองบา - ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม
พระราชวังไดโน้ย - เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดหลิงอิ๋ง - ตลาดฮาน - สนามบินดานัง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่เดินทาง :
14-17 JUL
2-5 / 16-19 / 23-26 AUG
6-9 / 13-16 / 20-23 SEP
4-7 / 18-21 / 23-26 OCT
ราคา/ท่าน :
12,899 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,900 บาท
12,899 บาท(เด็กเสริมเตียง)/12,899 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
22
การบินไทย

ทัวร์วันฉัตรมงคล 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAS3-TG-NORTHERN-IT08(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ทัวร์อิตาลี
โปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม :
ทัวร์อิตาลี - Romantic อิตาลีเหนือ สัมผัสเสน่ห์แห่งหุนเขาโดโลไมท์ : ล่องเรือชมทะเลสาบการ์ดา - ถ่ายภาพด้านหน้าปราสาทเก่าแก่ของเมือง The Scaliger of Sirmione - ทะเลสาบลาโก ดิ มิซูลิน่า - นั่งกระเช้า ขึ้นชมวิวเทือกเขาโดโลไมท์ - เกาะเวนิส - จัตุรัสซานมาร์โค - ช้อปปิ้งเครื่องแก้วมูราโน่ - พิพิธภัณฑ์รถเฟอร์รารี่ - หมู่บ้านชิงเคว่ เทอเร - เมืองปอร์โตฟิโน - พิพิธภัณฑ์ทางทะเลแห่งแรกของเมดิเตอร์เรเนียน - มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - แกลเลอรี่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล - ช้อปปิ้งเมืองมิลาโน - เก็บภาพปราสาทสฟอร์ซ่า - จัตุรัสสกาล่า และรูปแกะสลัก ลีโอนาโด ดาวินชี ** อัตรานี้รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินมัลเพนซ่า - เมืองแบร์กาโม - เมืองซีร์มิโอเน่ - ล่องเรือชมทะเลสาบการ์ดา - ถ่ายภาพด้านหน้าปราสาทเก่าแก่ของเมือง The Scaliger of Sirmione - เมืองเวโรน่า
เที่ยวเมืองเวโรน่า - เมืองโบลซาโน่ - เมืองออร์ติเซ่ - ทะเลสาบลาโก ดิ มิซูลิน่า - เมืองคอร์ติน่า ดิ แอมเปซโซ - เมืองอัลเป ดิ ซุยซี - นั่งกระเช้า ขึ้นชมวิวเทือกเขาโดโลไมท์
เมืองเมสเตร - เกาะเวนิส - จัตุรัสซานมาร์โค - ช้อปปิ้งเครื่องแก้วมูราโน่
เมืองมาราเนลโล - พิพิธภัณฑ์รถเฟอร์รารี่ - เมือง ลา สเปเซีย
หมู่บ้านชิงเคว่ เทอเร - เมืองปอร์โตฟิโน
ชมเมืองเจนัว - พิพิธภัณฑ์ทางทะเลแห่งแรกของเมดิเตอร์เรเนียน - เมืองเวโรน่า - เมืองมิลาน
มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - แกลเลอรี่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล - ช้อปปิ้งเมืองมิลาโน
เก็บภาพปราสาทสฟอร์ซ่า - จัตุรัสสกาล่า และรูปแกะสลัก ลีโอนาโด ดาวินชี - สนามบินมัลเพนซ่า
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่เดินทาง :
12-21 JUL / 26JUL-4AUG
ราคา/ท่าน :
94,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 22,500 บาท
84,600 บาท(เด็กเสริมเตียง)/75,200 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
23
การบินไทย

ทัวร์วันฉัตรมงคล 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAA66-TG-EAST-EUR-VIE022-TD(4)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
โปรแกรมท่องเที่ยวอิตาลี :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก - ออสเตรีย - ฮังการี - สโลวัก - เชก - เยอรมนี : พระราชวังเชินบรุนน์ - ชมรอบนอกโบสถ์สเตเฟ่นส์ - ถนนคาร์นท์เนอร์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - ชมบริเวณ Castle Hill - ชมบริเวณรอบนอกโบสถ์แมทเธียส - ป้อมชาวประมง - Mcarthurglen Designer Outlet In Parndorf - ถ่ายรูปคู่ปราสาทบราติสลาวา - ปราสาทแห่งปราก - ชมมหาวิหาร เซนต์วิตุส - พระราชวังหลวง - ชมย่านช่างทองโบราณ - เดินเล่นบนสะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราศาสตร์ - เมืองคาร์โลวี วารี - เชสกี้ ครุมลอฟ - ชมปราสาทครุมลอฟ - จัตุรัสมาเรียน พลาสท์ - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ชมหลังคาทองคำ - เมืองฮัลสตัท ** เมนูพิเศษ ซุปกุลาซ - เป็ดอบโบฮีเมียน - ขาหมูเยอรมัน / อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่าออสเตรีย (ผู้ยื่นวีซ่าต้องชำระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็นจำนวนเงินณ 3,000 บาท) - ไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (18 ยูโร) - ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (โดยมาตรฐาน 30 ยูโร) --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินเวทชาท กรุงเวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - ชมรอบนอกโบสถ์สเตเฟ่นส์ - ถนนคาร์นท์เนอร์ - กรุงบูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
ชมบริเวณ Castle Hill - ชมบริเวณรอบนอกโบสถ์แมทเธียส - ป้อมชาวประมง - Mcarthurglen Designer Outlet In Parndorf - กรุงบราติสลาว่า - ถ่ายรูปคู่ปราสาทบราติสลาวา - เมืองเบอร์โน
กรุงปราก - ปราสาทแห่งปราก - ชมมหาวิหาร เซนต์วิตุส - พระราชวังหลวง - ชมย่านช่างทองโบราณ - เดินเล่นบนสะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราศาสตร์
เมืองคาร์โลวี วารี - เชสกี้ ครุมลอฟ - ชมปราสาทครุมลอฟ
เมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียน พลาสท์ - เมืองฟุสเซ่น
เมืองโฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - เมืองอินส์บรูค  - ชมหลังคาทองคำ
ฮัลสตัท - กรุงเวียนนา - ผ่านพระราชวังฮอฟเบิร์ก - ผ่านชมโรงละครโอเปร่า
สนามบินชเวทชาท เวียนนา - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่เดินทาง :
20-29 JUN
ราคา/ท่าน :
62,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 11,500 บาท
62,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/62,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
24
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์วันฉัตรมงคล 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAD5-TK-BEST-GE7D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ทัวร์จอร์เจีย
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์จอร์เจีย - : เมืองทบิลิชิ - นั่งกระเช้าลอยฟ้า ชมเมืองทบิลิซีมุมสูง - ป้อมนาริกาลา - ป้อมอันนานูรี - อ่างเก็บน้ำชินวารี - นั่งรถจิ๊ป 4X4 บนเนินเขา - โบสถ์สมินดา ซาเมบา - เมืองมิสเคด้า (มรดกโลก) - ชมวิหารสเวติสเคอเวรี - มหาวิหารจวารี - สะพานแห่งสันติภาพ - วิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี - โบสถ์เมเคตี - พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน - ถ้ำอุพลิสชิเค่ - สวนบอร์โจมี - แวะช้อปปิ้งห้างดังของเมืองทบิลิซี ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิป มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 3 USD ต่อวัน, ค่าทิปพนักงานขับรถ 2 USD ต่อวัน, ร้านอาหาร, ทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 3 USD ต่อวัน ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม ประมาณ 46 USD ต่อท่าน หรือประมาณ 1520 บาทไทย - ไม่รวม ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าตามโรงแรมที่พัก --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล ตุรกี
เมืองทบิลิชิ จอร์เจีย - นั่งกระเช้าลอยฟ้า ชมเมืองทบิลิซีมุมสูง - ป้อมนาริกาลา - ผ่านชมโรงอาบน้ำ Sulfur Bath
ทบิลิซี - ป้อมอันนานูรี - อ่างเก็บน้ำชินวารี - เมืองคัสเบกิ - เมืองสเตปันสมินดา - นั่งรถจิ๊ป 4X4 บนเนินเขา - โบสถ์สมินดา ซาเมบา - เมืองทบิลิซี
เมืองมิสเคด้า (มรดกโลก) - ชมวิหารสเวติสเคอเวรี - มหาวิหารจวารี - สะพานแห่งสันติภาพ - วิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี
เมืองทบิลิซี - โบสถ์เมเคตี - เมืองกอรี - พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน - ถ้ำอุพลิสชิเค่ - เมืองบอร์โจมี
เมืองบอร์โจมี - สวนบอร์โจมี - แวะช้อปปิ้งห้างดังของเมืองทบิลิซี - สนามบินทบิลิซิ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล ตุรกี
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่เดินทาง :
11-17 AUG
ราคา/ท่าน :
48,888 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,000 บาท
47,888 บาท(เด็กเสริมเตียง)/46,888 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
รายการที่ 1 ถึง 24
จากทั้งหมด 32 รายการ
Next Last
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์วันฉัตรมงคล 2562 / 2019, โปรแกรมท่องเที่ยววันฉัตรมงคล 2562 / 2019 และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
    กานต์แอร์
ทัวร์เรือสำราญทัวร์เรือสำราญ
ทัวร์ทัวร์จีน
ทัวร์ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ทัวร์เกาหลีราคาถูก
ทัวร์ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก
ทัวร์ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ทัวร์อินเดีย
ทัวร์เนปาล
ทัวร์ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ทัวร์มัลดีฟส์
  แพคเกจมัลดีฟส์
ทัวร์ทัวร์ลาว
ทัวร์ทัวร์ลาวราคาถูก
ทัวร์ทัวร์พม่า
ทัวร์ทัวร์ฟิลิปินส์
ทัวร์ทัวร์ภูฏาน / ทัวร์ภูฐาน
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรปราคาถูก
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ทัวร์อิตาลี
ทัวร์ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ทัวร์อเมริกา
ทัวร์ทัวร์แคนาดา
ทัวร์ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์ทัวร์อียิปต์
ทัวร์ทัวร์ดูไบ
ทัวร์ทัวร์จอร์แดน
ทัวร์ทัวร์อิหร่าน
ทัวร์ทัวร์ตุรกี
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
TOP