Call Now: 0 2116 6395 Tel: 085 364 2449 สอบถามผ่าน Facebook มือถือคลิกโทร 0 2116 6395 TH|EN
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
สอบถามผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
 แพคเกจทัวร์ จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  
  แพคเกจทัวร์วันหยุดเทศกาล ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !
 ค้นหาและจองแพคเกจทัวร์ (โปรแกรมทัวร์):
รูปแบบ:
กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์
จุดหมายปลายทาง:
ช่วงเดือน:
ราคา/ท่าน (บาท):
ทริปพิเศษ:
คำที่ต้องการค้นหา:
 
รายการที่ 1 ถึง 24
จากทั้งหมด 269 รายการ
Next Last

ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์วันฉัตรมงคล 2561 / 2018

1
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
แอร์เอเชีย

ทัวร์วันฉัตรมงคล 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAW4-FD-XIY01(4)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
9-13 / 25-29 MAY
20-24 JUN / 27JUN-1JUL
ราคา/ท่าน :
25,991 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,499 บาท
25,991 บาท(เด็กเสริมเตียง)/25,991 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ซีอาน - ลั่วหยาง - หยุนไถซาน - วัดถ้ำหลงเหมิน (รวมรถกอล์ฟ) - กระเบื้องสามสี - อุทยานหยุนไถซาน - พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารจิ๋นซี - ผ่านชมสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้)

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - ซีอาน - ผ่านชมกำแพงเมืองซีอาน
ซีอาน - ลั่วหยางโดยรถไฟความเร็วสูง - วัดถ้ำหลงเหมิน (รวมรถกอล์ฟ) - กระเบื้องสามสี - ศาลเจ้ากวนอู - ลั่วหยาง - เจียวจั่ว
เจียวจั่ว - อุทยานหยุนไถซาน - ร้านผ้าเยื่อไผ่ - ซินหมี่
ซินหมี่ - เติงเฟิง - วัดเส้าหลิน (รวมรถไฟฟ้า) - ป่าเจดีย์ - ชมการแสดงกังฟู - ร้านผ้าไหม - เติงเฟิง - ลั่วหยาง - รถไฟความเร็วสูงซีอาน - โชว์ราชวงศ์ถัง
โรงงานปั้นตุ๊กตาจิ๋นซี - พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถกอล์ฟ) - ผ่านชมสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ - ผ่านชมจัตุรัสหอกลอง+หอระฆัง - เจดีย์ห่านป่าใหญ่ - ซีอาน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
2
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไชน่าอีสเทิร์น

ทัวร์วันฉัตรมงคล 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAW4-MU-KMG10
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MU-ไชน่าอีสเทิร์น
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
11-14 / 24-27 MAY
8-11 / 22-25 JUN
ราคา/ท่าน :
14,991 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,000 บาท
14,991 บาท(เด็กเสริมเตียง)/14,991 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ภูเขาเจี๊ยวจื่อซาน(รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า) - ถางเตี้ยน - คุนหมิง - ร้านหยก - เขาซีซาน - เมืองโบราณกวนตู้ - วัดหยวนทง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินคุนหมิง
คุนหมิง - ภูเขาเจี๊ยวจื่อซาน(รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า) - ถางเตี้ยน
ถางเตี้ยน - คุนหมิง - ร้านหยก - เขาซีซาน - เมืองโบราณกวนตู้ - อิสระช้อปปิ้งตลาดกลางคืน
ร้านนวดฝ่าเท้า - วัดหยวนทง - สนามบินคุนหมิง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
3
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไชน่าเซ้าเทิร์น

ทัวร์วันฉัตรมงคล 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAW4-CZ-KWL03(5)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CZ-ไชน่าเซ้าเทิร์น
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
11-16 / 18-23 MAY
1-6 / 15-20 JUN / 29JUN-4JUL
13-18 / 20-25 JUL
ราคา/ท่าน :
16,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,900 บาท
16,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/16,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - กุ้ยหลิน - หยางซั่ว - หลงเซิ่น - นาขั้นบันไดหลงจี๋ - หยางซั่ว - ถ้ำเงิน - ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย) - ประตูโบราณกูหนานเหมิน - ชมเจดีย์เงิน เจดีย์ทอง(ด้านนอก) - โชว์ Elephant Legend - กระเช้าเขาเหยาซาน - เมืองจำลองซ่ง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - กุ้ยหลิน
กุ้ยหลิน - หลงเซิ่น - นาขั้นบันไดหลงจี๋ - ร้านนวดเท้า (บัวหิมะหรือหยก)
กุ้ยหลิน - หยางซั่ว - ถ้ำเงิน - ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย) - ร้านผ้าไหม - ช้อปปิ้งถนนฝรั่ง
หยางซั่ว - กุ้ยหลิน - ประตูโบราณกูหนานเหมิน - อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน - ชมเจดีย์เงิน เจดีย์ทอง(ด้านนอก) เขางวงช้าง - โชว์ Elephant Legend
กุ้ยหลิน - กระเช้าเขาเหยาซาน - เมืองจำลองซ่ง - โชว์ดรีมไลน์ลี่เจียง
กุ้ยหลิน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
4
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
การบินไทย

ทัวร์วันฉัตรมงคล 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAW4-TG-PEK02(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
8-13 / 15-20 / 22-27 / 25-30 MAY
5-10 JUN
ราคา/ท่าน :
19,991 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,999 บาท
22,991 บาท(เด็กเสริมเตียง)/22,991 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ปักกิ่ง - เซี่ยงไฮ้ รถไฟความเร็วสูง - ชมความงดงามและยิ่งใหญ่ พระราชวังกู้กง - พระราชวังฤดูร้อน - พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เซี่ยงไฮ้ - เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว - ลอดอุโมงค์เลเซอร์

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินกรุงปักกิ่ง - ถนนหวังฝูจิ่ง
จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ผลิตภัณฑ์แปรรูปยางพารา - หอฟ้าเทียนถาน - ชมกายกรรมปักกิ่ง
ศูนย์หยก - กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน - ร้านไข่มุก - สนามกีฬาโอลิมปิครังนก - พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน
ศูนย์ผีเซียะ - ตลาดรัสเซีย - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เซี่ยงไฮ้ - ศูนย์ใบชา
เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - หาดไว่ทาน - ศูนย์ยาสมุนไพรจีน - ถนนนานกิง
สนามบินผู่ตง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
5
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
การบินไทย

ทัวร์วันฉัตรมงคล 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAW4-TG-PEK05(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
15-19 / 22-26 JUN
ราคา/ท่าน :
16,991 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,999 บาท
19,991 บาท(เด็กเสริมเตียง)/19,991 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - หอฟ้าเทียนถาน - พระราชวังฤดูร้อน - ถนนหวังฝูจิ่ง - กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน - ตลาดรัสเซีย

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินกรุงปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - หอฟ้าเทียนถาน
ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา - นั่งสามล้อซอยหูถ้งชมเมือง - ศูนย์ใบชา - พระราชวังฤดูร้อน - ถนนหวังฝูจิ่ง
ศูนย์หยก - กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน - ศูนย์ยาบัวหิมะ - ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ - ตลาดรัสเซีย
สนามบินปักกิ่ง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
6
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไทยสมายล์

ทัวร์วันฉัตรมงคล 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAW4-WE-CKG02
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
8-13 MAY
5-10 JUN
ราคา/ท่าน :
35,991 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,500 บาท
35,991 บาท(เด็กเสริมเตียง)/34,991 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ล่องเรือสำราญ Century Paragon - ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง : เมืองโบราณฉือชีโข่ว - เจดีย์สือเป่าไจ้ - เขื่อนยักษ์ซานเสียต้าป้า (รวมรถแบตเตอรี่) - ผาหินแกะสลักต้าจู๋ (รวมรถแบตเตอรี่) - ถ่ายรูปด้านนอกมหาศาลาประชาคม - ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินฉงชิ่ง - เมืองโบราณฉือชีโข่ว - ขึ้นเรือสำราญ
ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง - เจดีย์สือเป่าไจ้ - งานเลี้ยงต้อนรับจากกัปตันเรือ
ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง - ชวีถังเสีย - อูเสีย - เสินหนีซวี - ซีหลิงเสีย - งานเลี้ยงอำลาจากกัปตันเรือ
เขื่อนยักษ์ซานเสียต้าป้า (รวมรถแบตเตอรี่) - อี๋ชาง - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ฉงชิ่ง
ฉงชิ่ง - ต้าจู่ - ผาหินแกะสลักต้าจู๋ (รวมรถแบตเตอรี่) - ต้าจู่ - ฉงชิ่ง
ถ่ายรูปด้านนอกมหาศาลาประชาคม - ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย - หงหยาต้ง - สนามบินฉงชิ่ง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
7
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ล่องเรือสำราญ
ไทยสมายล์

ทัวร์วันฉัตรมงคล 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAW4-WE-CKG02
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
8-13 MAY
5-10 JUN
ราคา/ท่าน :
35,991 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,500 บาท
35,991 บาท(เด็กเสริมเตียง)/34,991 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวล่องเรือสำราญ :
ทัวร์ล่องเรือสำราญ - ล่องเรือสำราญ Century Paragon - ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง : เมืองโบราณฉือชีโข่ว - เจดีย์สือเป่าไจ้ - เขื่อนยักษ์ซานเสียต้าป้า (รวมรถแบตเตอรี่) - ผาหินแกะสลักต้าจู๋ (รวมรถแบตเตอรี่) - ถ่ายรูปด้านนอกมหาศาลาประชาคม - ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินฉงชิ่ง - เมืองโบราณฉือชีโข่ว - ขึ้นเรือสำราญ
ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง - เจดีย์สือเป่าไจ้ - งานเลี้ยงต้อนรับจากกัปตันเรือ
ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง - ชวีถังเสีย - อูเสีย - เสินหนีซวี - ซีหลิงเสีย - งานเลี้ยงอำลาจากกัปตันเรือ
เขื่อนยักษ์ซานเสียต้าป้า (รวมรถแบตเตอรี่) - อี๋ชาง - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ฉงชิ่ง
ฉงชิ่ง - ต้าจู่ - ผาหินแกะสลักต้าจู๋ (รวมรถแบตเตอรี่) - ต้าจู่ - ฉงชิ่ง
ถ่ายรุปด้านนอกมหาศาลาประชาคม - ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย - หงหยาต้ง - สนามบินฉงชิ่ง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
8
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
แอร์เอเชีย

ทัวร์วันฉัตรมงคล 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAW4-FD-CSX11(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
22-25 / 24-27 MAR / 29 MAR-1APR / 31 MAR-3APR
5-8 / 7-10 / 19-22 / 21-24 / 26-29 APR
10-13 / 12-15 / 17-20 / 19-22 / 24-27 MAY
ราคา/ท่าน :
13,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,900 บาท
16,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/16,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - จางเจียเจี้ย : ตะลุย The Grand Canyon Of Zhangjiajie Skywalk - นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดแห่งหนึ่งในโลก - ประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามของจีน

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - จางเจียเจี้ย
ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - ถนนคนเดินซีปู้ - ภาพวาดทราย - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
ศูนย์หยก - เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถ อุทยาน) - ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ถ้ำประตูสวรรค์ - ผลิตภัณฑ์ยางพารา - จางเจียเจี้ย - ฉางซา
ฉางซา - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
9
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
แอร์เอเชีย

ทัวร์วันฉัตรมงคล 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAW4-FD-CSX16(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
22-25 / 24-27 MAR / 29MAR-1APR / 31MAR-3APR
5-8 / 7-10 / 19-22 / 21-24 / 26-29 APR
10-13 / 12-15 / 17-20 / 19-22 / 24-27 MAY
ราคา/ท่าน :
13,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,900 บาท
16,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/16,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ตะลุย The Grand Canyon of Zhangjiajie skywalk - ชม ถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - จางเจียเจี้ย
ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - ถนนคนเดินซีปู้ - ภาพวาดทราย - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
ศูนย์หยก - เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถ อุทยาน) - ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ถ้ำประตูสวรรค์ - ผลิตภัณฑ์ยางพารา - จางเจียเจี้ย - ฉางซา
ฉางซา - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
10
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
แอร์เอเชีย

ทัวร์วันฉัตรมงคล 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAW4-FD-CSX17(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
28MAR-2APR
18-23 / 20-25 APR
9-14 / 11-16 / 16-21 / 18-23 / 23-28 / 25-30 MAY / 30MAY-4JUN
ราคา/ท่าน :
15,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
18,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เมืองฟ่งหวง - อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง - สะพานสายรุ้ง - เมืองจางเจียเจี้ย - ภาพวาดทราย - เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) - ถ้ำประตูสวรรค์ - ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินฉางซา - เข้าที่พัก
เมืองฟ่งหวง - อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง - ล่องเรือถัวเจียง
สะพานสายรุ้ง - เมืองจางเจียเจี้ย - ร้านหยก
ภาพวาดทราย - ถนนคนเดินซีปู้ - ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
ผลิตภัณฑ์จากยางพารา - เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) - ถ้ำประตูสวรรค์ - ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ
จางเจียเจี้ย - ฉางซา - เกาะส้ม (รวมรถราง) - ถนนคนเดิน - สนามบินฉางซา - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
11
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไทยสมายล์

ทัวร์วันฉัตรมงคล 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAW4-WE-CSX01(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
21-26 / 23-28 MAR / 28MAR-2APR / 30MAR-4APR
9-14 / 16-21 / 23-28 MAY
6-11 / 13-18 / 20-25 JUN
4-9 / 11-16 / 18-23 JUL
ราคา/ท่าน :
20,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
20,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/20,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - จางเจียเจี้ย - ฟ่งหวง - โชว์จิ้งจอกขาว - บ้านเกิดของกวีเสิ่นฉงเหวิน - สะพานสายรุ้ง - เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) - อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์ - ลงกระเช้า) - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - ภาพวาดสิบลี้ (รวมรถราง)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินฉางซา
ฉางซา - ฟ่งหวง - ล่องเรือถัวเจียง - บ้านเกิดของกวีเสิ่นฉงเหวิน - สะพานสายรุ้ง
ฟ่งหวง - จางเจียเจี้ย - เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) - ถ้ำประตูสวรรค์ - ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
ร้านยางพารา - อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์ - ลงกระเช้า) - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - สวนจอมพลเฮ่อหลง - ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ
ภาพวาดสิบลี้ (รวมรถราง) - ร้านหยก - ขมโชว์สุนัขจิ้งจอกขาว
จางเจียเจี้ย - ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สนามบินฉางซา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
12
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไทยสมายล์

ทัวร์วันฉัตรมงคล 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAW4-WE-CSX02(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
23-27 MAR / 30MAR-3APR
11-15 / 18-22 MAY
8-12 / 15-19 / 22-26 JUN / 27JUN-1JUL / 29JUN-3JUL
6-10 / 13-17 / 20-24 JUL
ราคา/ท่าน :
16,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
19,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/19,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - จางเจียเจี้ย - สะพานแก้ว - ชมความงาม เทียนเหมินซาน - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - เขาเทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินฉางซา - จางเจียเจี้ย
ฉางซา - จางเจียเจี้ย - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - ศูนย์หยก
อุทยานจางเจียเจี้ย - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - ศูนย์ผ้าไหม - ศูนย์ยางพารา
เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) - ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ถ้ำประตูสวรรค์ - ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - ภาพวาดทราย
จางเจียเจี้ย - ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สนามบินฉางซา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
13
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
เซี่ยงไฮ้ แอร์ไลน์

ทัวร์วันฉัตรมงคล 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAW4-FM-PVG02(4)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FM-เซี่ยงไฮ้ แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
11-15 MAY
ราคา/ท่าน :
16,991 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,499 บาท
16,991 บาท(เด็กเสริมเตียง)/16,991 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ล่องทะเลสาบซีหู - หมู่บ้านเหมยเจียอู - ล่องเรือยามราตรีเมืองอู๋ซี - หาดไว่ทาน - พิพิธภัณฑ์นานาชาติ - นั่งรถไฟลอดอุโมงเลเซอร์ - ถนนนานจิง - วัดหลงหัวซื่อ - เฉิงหวงเมี่ยว

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินผู่ตง
เมืองหังโจว - ยางพารา - ล่องทะเลสาบซีหู - หมู่บ้านเหมยเจียอู - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
เมืองอู๋ซี - โรงถ่ายภาพยนตร์สามก๊ก - ร้านไข่มุก - พิพิธภัณฑ์กาน้ำชาดินทราย - ล่องเรือยามราตรีเมืองอู๋ซี
อู๋ซี - เซี่ยงไฮ้ - ศูนย์ยาสมุนไพรจีน - จินเม่าทาวเวอร์ - หาดไว่ทาน - พิพิธภัณฑ์นานาชาติ - นั่งรถไฟลอดอุโมงเลเซอร์ - ถนนนานจิง - Starbucks Reserve Roastery
วัดหลงหัวซื่อ - ร้านหยก - โรงงานผ้าไหม - ตลาดเฉิงหวงเมี่ยว - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
14
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง
ฮ่องกงแอร์

ทัวร์วันฉัตรมงคล 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAW4-HX-HKG01(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HX-ฮ่องกงแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
4-6 / 11-13 / 18-20 / 25-27 MAY
1-3 / 8-10 / 15-17 / 22-24 JUN / 29JUN-1JUL
ราคา/ท่าน :
16,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
16,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/14,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
ทัวร์ฮ่องกง - ฮ่องกง - ไหว้พระ Shopping : ไหว้พระใหญ่ลันเตาเกาะลันเตา - ไหว้พระขอพรกับเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลส์เบย์) - ไหว้พระที่วัดชื่อดัง ณ วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินฮ่องกง - นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา - พระใหญ่ลันเตา
วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว - วัดชีหลิน - Symphony Of Lights
วิคตอเรียพีค - หาดรีพัลส์เบย์ - โรงงานจิวเวอร์รี่ - อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
15
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไชน่าเซ้าเทิร์น

ทัวร์วันฉัตรมงคล 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAD9-CZ-URC-SM1(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CZ-ไชน่าเซ้าเทิร์น
มาตรฐานโรงแรม : &   จำนวนวัน : 11 วัน 10 คืน
วันที่เดินทาง :
9-19 MAY
20-30 JUN
ราคา/ท่าน :
62,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
62,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/62,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เส้นทางสายไหม : นครอูหลู่มู่ฉี - ทะเลสาบเทียนฉือ - อุทยานนิเวศวิทยาซินเจียง - ตลาดต้าปาจ๋า - โชว์ซินเจียง หรือระบำซินเจียง - เจดีย์ซูกง - บ้านของชนเผ่าอุยกูร์ - ภูเขาเปลวไฟ - เมืองโบราณเกาชัง(รวมรถแบตเตอรี่) - นั่งรถไฟหัวจรวดสู่เมืองตุนหวง - เนินทรายครวญ (รวมรถแบตเตอรี่, รองเท้ากันทราย) - ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว (รวมขี่อูฐ) - ช้อปปิ้งที่ตลาดซาโจว - ถ้ำผาม่อเกาคู (มรดกโลก) - เมืองเจียยี่กวน - ด่านเจียยี่กวน (รวมรถแบตเตอรี่) - เขาสายรุ้ง จางเย่ ตันเซี๋ย - วัดจิวหมอหลอสือ - สุสานเหลยไถฮั่น - เขื่อนหลิวเจียเสีย - ล่องเรือเร็ว ชมแม่น้ำหวงโห - วัดปิ่งหลิงซื่อ - สะพานแห่งแรกแม่น้ำเหลือง - อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง - ถ้ำหินสลักไม่จีซาน (รวมรถแบตเตอรี่) - พิพิธภัณฑ์ซีอาน - วัดฉือเอิน - จัตุรัสหอระฆัง - ช้อปปิ้งที่ถนนมุสลิม - สุสานทหารม้าดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถแบตเตอรี่) - กำแพงเมืองโบราณซีอาน - โชว์ราชวงศ์ถัง - เจดีย์ห่านป่าเล็ก (ไม่เข้าร้านค้ารัฐบาล)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ สนามบินไป่หยุน เมืองกวางเจา - นครอูหลู่มู่ฉี - เข้าที่พัก
ทะเลสาบเทียนฉือ - อุทยานนิเวศวิทยาซินเจียง - ตลาดต้าปาจ๋า - โชว์ซินเจียง หรือระบำซินเจียง
เมืองถูหลู่ฟัน - คานเอ๋อร์จิ่ง - เจดีย์ซูกง - บ้านของชนเผ่าอุยกูร์ - ภูเขาเปลวไฟ - เมืองโบราณเกาชัง (รวมรถแบตเตอรี่)
นั่งรถไฟหัวจรวดสู่เมืองตุนหวง - เนินทรายครวญ (รวมรถแบตเตอรี่, รองเท้ากันทราย) - ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว (รวมขี่อูฐ) - ช้อปปิ้งที่ตลาดซาโจว
ถ้ำผาม่อเกาคู (มรดกโลก) - เมืองเจียยี่กวน - ด่านเจียยี่กวน (รวมรถแบตเตอรี่) - เมืองจิ่วฉวน
เมืองจางเย่ - เขาสายรุ้ง จางเย่ ตันเซี๋ย - เมืองอู่เวย
วัดจิวหมอหลอสือ - สุสานเหลยไถฮั่น - เมืองหลานโจว - เขื่อนหลิวเจียเสีย - ล่องเรือเร็ว ชมแม่น้ำหวงโห - วัดปิ่งหลิงซื่อ - สะพานแห่งแรกแม่น้ำเหลือง
สวนกังหันน้ำโบราณ - อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง - เทียนสุ่ย - ถ้ำหินสลักไม่จีซาน (รวมรถแบตเตอรี่)
เมืองซีอาน - พิพิธภัณฑ์ซีอาน - วัดฉือเอิน - จัตุรัสหอระฆัง - ช้อปปิ้งที่ถนนมุสลิม
สุสานทหารม้าดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถแบตเตอรี่) - กำแพงเมืองโบราณซีอาน - โชว์ราชวงศ์ถัง
เจดีย์ห่านป่าเล็ก - สนามบินซีอาน - แวะเปลี่ยนเครื่องเมืองกวางเจา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
16
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไชน่าอีสเทิร์น

ทัวร์วันฉัตรมงคล 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAD9-MU-KMG-KM3(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MU-ไชน่าอีสเทิร์น
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
10-15 MAY
14-19 JUN
ราคา/ท่าน :
26,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
26,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/26,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - คุนหมิง - ต้าหลี่ - ลี่เจียง - แชงกรีล่า : วัดเจ้าแม่กวนอิม - หมู่บ้านสี่โจว - เมืองต้าหลี่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - เมืองโบราณต้าหลี่ - เมืองลี่เจียง - สระมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่ไป-กลับ) - ชมการแสดง Impression Lijiang โดยผู้กำกับจางอวี้โหมว - อุทยานน้ำหยก - ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองเก่าแชงกรีล่า - วัดซงจ้านหลิน - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน - เมืองต้าหลี่ - ร้านบัวหิมะ - ร้านหยก - ร้านหมอนยางพารา - วัดหยวนทง / เมนูพิเศษ สุกี้ปลาแซลม่อน, สุกี้เห็ด, อาหารกวางตุ้ง (เข้าร้านค้ารัฐบาลจีน 3 ร้าน)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินนานาชาติฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง - เข้าที่พัก
คุนหมิง - วัดเจ้าแม่กวนอิม - หมู่บ้านสี่โจว - เมืองต้าหลี่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - เมืองโบราณต้าหลี่ - เมืองลี่เจียง - สระมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่ไป-กลับ) - ชมการแสดง Impression Lijiang โดยผู้กำกับจางอวี้โหมว - อุทยานน้ำหยก - ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองเก่าแชงกรีล่า
วัดซงจ้านหลิน - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน - เมืองต้าหลี่
เมืองต้าหลี่ - คุนหมิง - ร้านบัวหิมะ - ร้านหยก - ร้านหมอนยางพารา
เมืองคุนหมิง - วัดหยวนทง - สนามบินคุนหมิง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
17
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
การบินไทย

ทัวร์วันฉัตรมงคล 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAD2-TG-PVG3(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
28MAR-1APR
9-13 / 23-27 MAY
6-10 / 20-24 JUN
ราคา/ท่าน :
23,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
23,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/23,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เซี่ยงไฮ้ สวนสนุกดีสนีย์แลนด์ : ล่องเรือชมหมู่บ้านโบราณจูเจียเจี่ยว - ร้านหยก - ขึ้นตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ (ชั้น 118) - สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ ดีสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า) - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง - ตึก Starbucks ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก - ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ) - ตลาดซุปเปอร์มาร์เก็ตเหอ หม่า / คณะออกเดินทาง 10 ท่านขึ้นไป / รวมค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยวแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินผู่ตง มหานครเซี่ยงไฮ้ - จูเจียเจี่ยว - หมู่บ้านโบราณจูเจียเจี่ยว+ล่องเรือ - เซี่ยงไฮ้ - ร้านหยก - ขึ้นตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ (ชั้น 118)
สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ ดีสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า)
หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง - ตึก Starbucks ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก - ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - ตลาดซุปเปอร์มาร์เก็ตเหอ หม่า
สนามบินผู่ตง เซี่ยงไฮ้ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
18
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
FM/MU-เซี่ยงไฮ้ แอร์ไลน์/ไชน่าอีสเทิร์น

ทัวร์วันฉัตรมงคล 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAD2-FM-MU-PVG5
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FM/MU-เซี่ยงไฮ้ แอร์ไลน์/ไชน่าอีสเทิร์น
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
9-13 MAY
20-24 JUN / 27JUN-1JUL
ราคา/ท่าน :
23,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
23,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/23,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เซี่ยงไฮ้ - หังโจว - ผู่โถวซาน - ขึ้นตึกจินเหมา : ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา) - หมู่บ้านใบชา - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย - หนิงปอ - เกาะผู่โถวซาน - วัดผู่จี้ - วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป - องค์เจ้าแม่กวนอิมทะเลใต้ - เกาะผู่โถวซาน - ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - หาดไว่ทาน - ร้านหยก - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว - พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ - ขึ้นตึก Jinmao Tower ชั้นที่ 88 / คณะออกเดินทาง 10 ท่านขึ้นไป / รวมค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยวแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เซี่ยงไฮ้ - ย่านซินเทียนตี้
เซี่ยงไฮ้ - หังโจว - ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา) - หมู่บ้านใบชา - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
หังโจว - หนิงปอ - เกาะผู่โถวซาน - วัดผู่จี้ - วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป - องค์เจ้าแม่กวนอิมทะเลใต้ - เกาะผู่โถวซาน - หนิงปอ
หนิงปอ - เซี่ยงไฮ้ - ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - หาดไว่ทาน
ร้านหยก - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว - พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ - ขึ้นตึก Jinmao Tower ชั้นที่ 88 - เซี่ยงไฮ้ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
19
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
FM/MU-เซี่ยงไฮ้ แอร์ไลน์/ไชน่าอีสเทิร์น

ทัวร์วันฉัตรมงคล 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAD2-FM-MU-PVG6(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FM/MU-เซี่ยงไฮ้ แอร์ไลน์/ไชน่าอีสเทิร์น
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
18-22 APR
9-13 / 23-27 MAY
20-24 JUN / 27JUN-1JUL
ราคา/ท่าน :
20,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
20,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/20,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เซี่ยงไฮ้ - เมืองโบราณอูเจิ้น - หังโจว - ขึ้นตึกจินเหมา : ย่านซินเทียนตี้ - ร้านผ้าไหม - ล่องเรือชมเมืองโบราณอูเจิ้น - ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา) - หมู่บ้านใบชา - ถนนโบราณเหอฟังเจี่ย - ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ) - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - หาดไว่ทาน - ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว - ร้านหยก - พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ - ขึ้นตึก Jinmao Tower ชั้นที่ 88 / คณะออกเดินทาง 10 ท่านขึ้นไป / รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน แบบเดี่ยวแล้ว / พักเมืองโบราณอูเจิ้น 1 คืน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินผู่ตง - ย่านซินเทียนตี้
ตำบลอูเจิ้น - ร้านผ้าไหม - ล่องเรือชมเมืองโบราณอูเจิ้น
อูเจิ้น - หังโจว - ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา) - หมู่บ้านใบชา - ถนนโบราณเหอฟังเจี่ย
หังโจว - เซี่ยงไฮ้ - ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ) - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - หาดไว่ทาน
ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว - ร้านหยก - พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ - ขึ้นตึก Jinmao Tower ชั้นที่ 88 - สนามบินผู่ตง เซี่ยงไฮ้ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
20
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไชน่าเซ้าเทิร์น

ทัวร์วันฉัตรมงคล 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAD2-CZ-KWL03(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CZ-ไชน่าเซ้าเทิร์น
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
10-15 MAY
7-12 JUN
2-7 AUG
ราคา/ท่าน :
15,899 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
15,899 บาท(เด็กเสริมเตียง)/15,899 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - กุ้ยหลิน - ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง : นาขั้นบันไดหลงจี๋ - ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วง - หลงเซิ่น - ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ) - สวนสตรอเบอร์รี่ - หยางซั่ว - ถ้ำดอกบัว - โชว์หลิวซานเจี่ย - ถนนฝรั่ง - ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย) - ร้านหมอนยางพารา - เขาเซียงกง - หยางซั่ว - โชว์มิราจ - ร้านหยก - เมืองจำลองสมัยซ่ง - เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง (ชมด้านนอก) - ประตูโบราณ กูหนานเหมิน - ต้นไทรพันปี - ตลาดใต้ดิน - เขางวงช้าง - โชว์ Elephant Legend / ไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปท่องเที่ยว

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินอู๋ซู เมืองหนานหนิง - สนามบินเหลียงเจียง กุ้ยหลิน - เข้าที่พัก
กุ้ยหลิน - หลงเซิ่น - นาขั้นบันไดหลงจี๋ - ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วง - หลงเซิ่น - กุ้ยหลิน
ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ) - สวนสตรอเบอร์รี่ - กุ้ยหลิน - หยางซั่ว - ถ้ำดอกบัว - โชว์หลิวซานเจี่ย - ถนนฝรั่ง
ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย) - ร้านหมอนยางพารา - เขาเซียงกง - หยางซั่ว - กุ้ยหลิน - โชว์มิราจ
ร้านหยก - เมืองจำลองสมัยซ่ง - เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง (ชมด้านนอก) - ประตูโบราณ กูหนานเหมิน - ต้นไทรพันปี - ตลาดใต้ดิน - เขางวงช้าง - โชว์ Elephant Legend
สนามบินเหลียงเจียง กุ้ยหลิน - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินอู๋ซู เมืองหนานหนิง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
21
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไทยสมายล์

ทัวร์วันฉัตรมงคล 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAD2-WE-CSX01(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
19-22 / 21-24 / 26-29 APR
5-8 / 10-13 / 12-15 MAY
23-26 JUN
ราคา/ท่าน :
13,899 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
13,899 บาท(เด็กเสริมเตียง)/13,899 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - จางเจียเจี้ย : อุทยานจางเจียเจี้ย(ขึ้น-ลงลิฟท์แก้วไป่หลง) - เขาอวตาร - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - ร้านนวดเท้า - ร้านใบชา - ร้านหยก - ถนนคนเดินซีปู้เจีย - จิตรกรรมภาพวาดทราย - ร้านผ้าไหม - สะพานแก้วที่ยาว ที่สุดในโลก - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ / ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปท่องเที่ยว (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินหวงฮัว นครฉางซา - จางเจียเจี้ย
อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้น-ลงลิฟท์แก้วไป่หลง) - เขาอวตาร - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - ร้านนวดเท้า - ร้านใบชา
ร้านหยก - ถนนคนเดินซีปู้เจีย - จิตรกรรมภาพวาดทราย - ร้านผ้าไหม - สะพานแก้วที่ยาว ที่สุดในโลก
จางเจียเจี้ย - ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - ฉางซา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
22
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไทยสมายล์

ทัวร์วันฉัตรมงคล 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAD2-WE-CSX9(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
23-28 APR
8-13 MAY
ราคา/ท่าน :
21,799 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
21,799 บาท(เด็กเสริมเตียง)/21,799 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - จางเจียเจี้ย - เขาเทียนเหมินซาน : เมืองฟ่งหวง - ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง - บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน - ร้านผ้าไหม - สะพานแก้วจางเจียเจี้ย - ร้านยางพารา - ร้านหยก - เขาเทียนจื่อซาน - สะพานใต้ฟ้าอันดับ 1 - สวนจอมพลเฮ่อหลง - ร้านนวดเท้า - ถนนซีปู้เจีย - เขาเทียนเหมินซาน - ระเบียงแก้ว - ถ้ำเทียนเหมินซาน - ภาพเขียนทราย - ร้านใบชา - ชมโชว์นางจิ้งจอกขาว - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ (คณะออกเดินทาง 10 ท่านขึ้นไป)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินฉางซา - เข้าที่พัก
เมืองฟ่งหวง - ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง - บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน
จางเจียเจี้ย - ร้านผ้าไหม - สะพานแก้วจางเจียเจี้ย - ร้านยางพารา
ร้านหยก - เขาเทียนจื่อซาน - สะพานใต้ฟ้าอันดับ 1 - สวนจอมพลเฮ่อหลง - ร้านนวดเท้า - ถนนซีปู้เจีย
เขาเทียนเหมินซาน - ระเบียงแก้ว - ถ้ำเทียนเหมินซาน - ภาพเขียนทราย - ร้านใบชา - ชมโชว์นางจิ้งจอกขาว
จางเจียเจี้ย - ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สนามบินฉางซา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
23
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไทยสมายล์

ทัวร์วันฉัตรมงคล 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAD2-WE-CKG5(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
22-25 MAR / 29MAR-1APR
10-13 MAY
14-17 JUN / 28JUN-1JUL
ราคา/ท่าน :
20,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
20,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/20,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ฉงชิ่ง - อู่หลง - อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ - สะพานกระจกลอยฟ้าที่ยาวที่สุดในโลก - หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว - ระเบียงกระจก - มหาศาลาประชาคม

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินฉงชิ่ง - อู่หลง
ถ้ำฝูหยง (รวมกระเช้า) - อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่) - ระเบียงกระจก
อู่หลง - ว่านเซิ่น - สะพานกระจกลอยฟ้าที่ยาวที่สุดในโลก - ฉงชิ่ง
หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว - พิพิธภัณฑ์ซานเสีย - มหาศาลาประชาคม - สนามบินฉงชิ่ง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
24
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไทยสมายล์

ทัวร์วันฉัตรมงคล 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAD2-WE-CKG6(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
6-10 / 20-24 JUN
ราคา/ท่าน :
27,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
27,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/27,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ฉงชิ่ง ล่องเรือสำราญ President Cruise แม่น้ำแยงซีเกียง : สำราญล่องผ่านเมืองเฟิงตู - ขึ้นฝั่งชมเจดีย์สือเป่าไจ้ - ช่อแคบชวีถังเสีย - ช่องแคบอูเสีย - นั่งเรือเล็กชมเสิ่นหนงซี - เรือล่องผ่านประตูน้ำ 5 ชั้น ของเขื่อนซานเสียต้าป้า - ชมทิวทัศน์แม่น้ำแยงซีเกียง - เขื่อนซานเสียต้าป้า (รวมรถกอล์ฟ) - ช่องแคบซีหลิงเสีย - ช้อปปิ้งถนนคนเดิน เจี่ยฟางเป่ย - ชมด้านนอก มหาศาลาประชาคม / เที่ยวเต็มเวลา ไม่เข้าร้านค้ารัฐบาล / รวมค่าวีซ่าจีนแล้ว / คณะออกเดินทาง 10 ท่านขึ้นไป / พักบนเรือสำราญ ระดับ 5 ดาว 3 คืน - พักโรงแรม 5 ดาว 1 คืน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ฉงชิ่ง - ช้อปปิ้งหงหยาต้ง - ลงเรือสำราญ President Cruise NO.7 OR 8 - อิสระพักผ่อนบนเรือ
เรือสำราญล่องผ่านเมืองเฟิงตู - ขึ้นฝั่งชมเจดีย์สือเป่าไจ้ - ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับจากทางเรือ
ช่อแคบชวีถังเสีย - ช่องแคบอูเสีย - นั่งเรือเล็กชมเสิ่นหนงซี - ร่วมงานเลี้ยงอำลา จากทางเรือ - เรือล่องผ่านประตูน้ำ 5 ชั้น ของเขื่อนซานเสียต้าป้า
อำลาเรือสำราญ จอดเทียบท่า - ชมทิวทัศน์แม่น้ำแยงซีเกียง - เขื่อนซานเสียต้าป้า (รวมรถกอล์ฟ) - ช่องแคบซีหลิงเสีย - เมืองอี๋ชาง - นั่งรถไฟความเร็วสูงเกลับฉงชิ่ง - พักโรงแรม 5 ดาว
ช้อปปิ้งถนนคนเดิน เจี่ยฟางเป่ย - ชมด้านนอก มหาศาลาประชาคม - ฉงชิ่ง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
รายการที่ 1 ถึง 24
จากทั้งหมด 269 รายการ
Next Last
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์วันฉัตรมงคล 2561 / 2018, โปรแกรมท่องเที่ยววันฉัตรมงคล 2561 / 2018 และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
    กานต์แอร์
ทัวร์ทัวร์จีน
ทัวร์ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ทัวร์เกาหลีราคาถูก
ทัวร์ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก
ทัวร์ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ทัวร์อินเดีย
ทัวร์เนปาล
ทัวร์ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ทัวร์มัลดีฟส์
  แพคเกจมัลดีฟส์
ทัวร์ทัวร์ลาว
ทัวร์ทัวร์ลาวราคาถูก
ทัวร์ทัวร์พม่า
ทัวร์ทัวร์ฟิลิปินส์
ทัวร์ทัวร์ภูฏาน / ทัวร์ภูฐาน
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรปราคาถูก
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ทัวร์อิตาลี
ทัวร์ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ทัวร์อเมริกา
ทัวร์ทัวร์แคนาดา
ทัวร์ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์ทัวร์อียิปต์
ทัวร์ทัวร์ดูไบ
ทัวร์ทัวร์จอร์แดน
ทัวร์ทัวร์อิหร่าน
ทัวร์ทัวร์ตุรกี
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | เรือสำราญ | รถเช่า | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794