OPEN Mon - Fri : 08.30 AM - 22.00 PM Sat - Sun : 09.00 AM - 22.00 PM
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
Search Tour :
Close & Show Result
Display 1 to 56
from 180 Program(s)
Next Last

Promotion 2023 Tour Package

Z9997
Self travel-เดินทางเอง

Promotion 2023 Tour

Code : Z9997
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 10 days 9 nights
Price start from :
 74,900
Travel Date :
Cruise Tour Program :
Cruise Tour - Package Royal Caribbean, Ovation of the Seas Cruise Only : Barrier Reef ชมแนวปะการังที่ใหญ่ที่สุดในโลก เส้นทาง Sydney - Airlie Beach - Cairns - Willis Island (Cruising) - Sydney

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - ท่าเรือ Sydney, Australia - 15.00 PM เช็คอินขึ้นเรือสำราญ Ovation of the Seas - Depart 18:45 PM เรือออกจากท่า - อิสระพักผ่อนบนเรือตามอัธยาศัย
 ล่องน่านน้ำสากล Cruising at Sea - อิสระพักผ่อน หรือสนุกกับกิจกรรมบนเรือ อาทิ โชว์พิเศษ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, ปีนหน้าผาจำลอง, เซิฟบอร์ด, ห้องสปา, ห้องสตรีมฯ - พักผ่อนบนเรือ
 ล่องน่านน้ำสากล Cruising at Sea - อิสระพักผ่อน หรือสนุกกับกิจกรรมบนเรือ อาทิ โชว์พิเศษ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, ปีนหน้าผาจำลอง, เซิฟบอร์ด, ห้องสปา, ห้องสตรีมฯ - พักผ่อนบนเรือ
 Arrival 08.00 AM Airlie Beach, Queensland - อิสระเดินเล่นบนฝั่ง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามอัตราค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือ) - Depart 17.00 PM
 Arrival 09.00 AM Cairns, Yorkey's Knob - Overnight
 Cairns, Yorkey's Knob - Depart 17.00 PM - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
 Arrival 10.00 AM Willis Island (Cruising) Australia - Depart 11.00 PM
 ล่องน่านน้ำสากล Cruising at Sea - อิสระพักผ่อน หรือสนุกกับกิจกรรมบนเรือ อาทิ โชว์พิเศษ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, ปีนหน้าผาจำลอง, เซิฟบอร์ด, ห้องสปา, ห้องสตรีมฯ - พักผ่อนบนเรือ
 ล่องน่านน้ำสากล Cruising at Sea - อิสระพักผ่อน หรือสนุกกับกิจกรรมบนเรือ อาทิ โชว์พิเศษ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, ปีนหน้าผาจำลอง, เซิฟบอร์ด, ห้องสปา, ห้องสตรีมฯ - พักผ่อนบนเรือ
 Arrival 06.30 AM ท่าเรือ Sydney, Australia - อำลาเรือ - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
 เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - รถรับส่งสนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าวีซ่าออสเตรเลีย - ค่าอาหาร และเครื่องดื่มนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ และ ค่า WIFI
Z9983
แอร์ไชน่า

Promotion 2023 Tour

Code : Z9983
Travel by (Air Ticket) : CA-แอร์ไชน่า
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
Price start from :
 25,999
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน : หอฟ้าเทียนถาน - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - โชว์กายกรรมปักกิ่ง - พระราชวังฤดูร้อน (อวี้เหอหยวน) - ช้อปปิ้ง The Place
มื้อพิเศษ เป็ดปักกิ่ง และ สุกี้มองโกล

 Bangkok(Suvannabhumi Airport) - สนามบินปักกิ่ง - เข้าที่พัก
 หอฟ้าเทียนถาน - ร้านไข่มุก - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ถนนโบราณเฉียนเหมิน - โชว์กายกรรมปักกิ่ง
 พระราชวังฤดูร้อน (อวี้เหอหยวน) - ร้านผีเซี๊ยะ - ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย - ถนนหวังฝู่จิ่ง
 บัวหิมะ+นวดฝ่าเท้า - กำแพงเมืองจีน (ด่านจูหยงกวน) - หยกจีน - ผ่านชมสนามกีฬารังนก - ช้อปปิ้ง The Place
 สนามบินปักกิ่ง - Bangkok(Suvannabhumi Airport)
 ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ 2,000 บาท - ทิปหัวหน้าทัวร์คนไทยแล้วแต่ความพึงพอใจ - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - ค่าวีซ่าจีน แบบเดี่ยว (กรณีทางการจีนยกเว้นการขอวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปทัวร์)
Z9929
โอมานแอร์

Promotion 2023 Tour

Code : Z9929
Travel by (Air Ticket) : WY-โอมานแอร์
Hotel Standard : &  Days : 8 days 6 nights
Price start from :
 72,888
Travel Date :
Europe Tour Program :
Europe Tour - Germany - Austria - Italy - Dolomites : พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - หลังคาทองคำ - โบสถ์ซานตา แมดดาลีน่า - Designer Outlet Noventa Di Piave - Sesto Fiorentino Station - เมืองฟลอเรนซ์ - มหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเล - หอเอนปิซ่า - เมืองลา สเปเซีย - ชิงเกว แตร์เร - หมู่บ้านริโอ แมกจิโอเร่ - มหาวิหารมิลาน - ห้างสรรพสินค้า Galleria Vittorio Emanuele Ll - Serravalle Outlet
โหลดน้ำหนักกระเป๋า 30 กก.

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - แวะเปลี่ยนเครื่อง ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต - สนามบินมิวนิก เยอรมนี - เข้าที่พัก
 มิวนิก - พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - มาเรียนพลัทซ์ - ออสเตรีย อินส์บรูค - หลังคาทองคำ
 อินส์บรูค - ซานตา มาดดาเลน่า - โบสถ์ซานตา แมดดาลีน่า - คอร์ติน่า ดอมปาสโซ่ - ทะเลสาปมิสุริน่า - Noventa
 Designer Outlet Noventa Di Piave (อิสระอาหารเที่ยง) - เมืองพราโต้
 Sesto Fiorentino Station - เมืองฟลอเรนซ์ - มหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเล - ปิซ่า - หอเอนปิซ่า
 เมืองลา สเปเซีย (La Spezia) - ชิงเกว แตร์เร (Cinque Terre) - หมู่บ้านริโอ แมกจิโอเร่ (Rio - Maggiore) - หมู่บ้านเวร์นาซซา (Vernazza) - มานาโรล่า (Manarola) - เมืองมิลาน (อิสระอาหารเที่ยง)
 เมืองมิลาน - จัตุรัสกลางเมือง Piazza Del Duomo - มหาวิหารมิลาน - อนุสาวรีย์พระเจ้าเอ็มมานูเอลที่ 2 - ห้างสรรพสินค้า Galleria Vittorio Emanuele Ll - Serravalle Outlet (อิสระอาหารเที่ยง, อาหารค่ำ) - สนามบินมิลาน
 แวะเปลี่ยนเครื่อง ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 ไม่รวม ค่าวีซ่าเชงเก้น และค่าบริการยื่นวีซ่า (ค่าวีซ่าโดยประมาณ 4,500-5,000 บาทขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของสถานทูตกำหนด) - ค่าทิปคนขับรถ, มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 3,000 บาท ชำระที่สนามบินก่อนออกเดินทาง - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย ตามมาตรฐานการให้ทิปโดยปกติวันละ 100 บาท ต่อท่าน ต่อวัน - ค่าธรรมเนียมน้ำมัน และภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา - ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก - ค่าตรวจ RT-PCR TEST (ถ้ามี) - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทางระบบขนส่ง ตรงถึง Center แผนกวีซ่า - ค่าแปลเอกสารที่ต้องรับรอง เป็นภาษาอังกฤษ (ถ้ามี / ทางบริษัทไม่มีนโยบาลแปลเอกสารให้)
Z9790
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

Promotion 2023 Tour

Code : Z9790
Travel by (Air Ticket) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 9 days 6 nights
Price start from :
 79,900
Travel Date :
Eastern Europe Tour Program :
Eastern Europe Tour - เยอรมนี - ออสเตรีย - เชก - สโลวาเกีย - ฮังการี : ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ซาลส์เบิร์ก THE SOUND OF MUSIC - ปราสาทแห่งกรุงปราก - เชสกี้คลุมลอฟ - บูดาเปสต์ - ป้อมชาวประมง - ฮีโร่สแควร์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - เวียนนา - พระราชวังเชิร์นบรุน - SHOPPING PARNDOF OUTLET - ถนนคาร์ทเนอร์สตรีท - ฮอลสตัท เมืองมรดกโลก
บริการอาหารไทย, จีน, ขาหมูเยอรมันโรงเบียร์ฮอฟบรอยเฮ้าส์+โชว์, ปลาเทร้า, เป็ดโบฮีเมีย, กูลาสฮังการี, ซี่โครงหมูเวียนนา

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - สนามบินมิวนิค - ชมเมืองมิวนิค (อิสระอาหารเที่ยง) - ถ่ายรูปคู่กับศาลากลางมิวนิค - เข้าที่พัก
 เมืองฟุสเซ่น - ถ่ายรูปด้านหน้า ปราสาทนอยชวานสไตน์ - เมืองซาลบูร์ก - ถ่ายรูปสวนมิราแบล - ย่านเมืองเก่า
 เมืองฮอลสตัท - ซี สตราซ - เมืองเชสกี้ คลุมลอฟ - ถ่ายรูปกับปราสาทคลุมลอฟ - กรุงปราก
 ปราก - ปราสาทปราก - สะพานชาร์ล - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - อนุสาวรีย์ยานฮูส - บาติสลาว่า(สโลวัค)
 เวียนนา - เข้าชม พระราชวังเชิร์นบรุน - ช้อปปิ้ง OUTLET - เวียนนา - เข้าที่พัก
 เวียนนา - บูดาเปสต์ - ถ่ายรูปกับป้อม FISHERMAN’S BASTION - ถ่ายรูปกับมหาวิหารแมททิอัส - ถ่ายรูปลานฮีโร่สแควร์ - ล่องเรือชมสองฝั่งแม่น้ำดานูบ - ช้อปปิ้งถนน VACIUTCA
 บูดาเปสต์ - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แนะนำการเดินทาง : รองรับผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีน 2 โดสขึ้นไป
 ไม่รวม ค่าทิปท่านละ 60.- ยูโร - ค่าวีซ่าเชงเก้น ประมาณ 5,000 บาท (หากสถานทูตได้กำหนดการยื่นวีซ่าเป็นคณะแล้ว ท่านใดไม่สามารถมาตามกำหนดได้ กรณีถ้ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นท่านละ 1,000.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเท่านั้น) - ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม - ค่าแปลเอกสาร สำหรับใช้ขอวีซ่า - ค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับโควิด (ถ้ามี) - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทางระบบขนส่ง ตรงถึง Center แผนกวีซ่า - ค่าธรรมเนียมน้ำมัน และภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 ยกเลิกการเดินทางเก็บค่ามัดจำเต็มจำนวนทุกกรณี
Z9691
VU-เวียดทราเวล แอร์ไลน์ส

Promotion 2023 Tour

Code : Z9691
Travel by (Air Ticket) : VU-เวียดทราเวล แอร์ไลน์ส
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
Price start from :
 18,999
Travel Date :
Vietnam Tour Program :
Vietnam Tour - เวียดนามเหนือ ฮานอย - ฮาลอง - ซาปา - ฟานซีปัน : ฮาลองเบย์ - ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลองเบย์ - ถ้ำนางฟ้า - นั่งรถรางเมืองซาปา - นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน - หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต - MOANA SAPA - วัดเฉินก๊วก - ทะเลสาบคืนดาบ - สะพานแสงอาทิตย์ - วัดหงอกเซิน - ถนน 36 สาย
พิเศษ ชาบูหม้อไฟ ปลาแซลมอน และ ไวน์แดงดาลัด - ทานอาหารกลางวันบนเรือ

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินนอยไบ - ฮานอย - ฮาลองเบย์
 ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลองเบย์ - ถ้ำนางฟ้า - เมืองซาปา
 นั่งรถรางเมืองซาปา - นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน - หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต - MOANA SAPA - สะพานมังกรเมฆ - ตลาดซาปา
 เมืองฮานอย - วัดเฉินก๊วก - ทะเลสาบคืนดาบ - สะพานแสงอาทิตย์ - วัดหงอกเซิน - ถนน 36 สาย
 สนามบินนอยไบ ฮานอย - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ 1,500 บาท ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน (ชำระที่สนามบินวันเดินทาง) - ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ - ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
Z9629
Self travel-เดินทางเอง

Promotion 2023 Tour

Code : Z9629
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 8 days 7 nights
Price start from :
 USD416
Travel Date :
Europe Tour Program :
Europe Tour - Package ล่องเรือสำราญ ทะเล Mediterranean, Cruise Only, พักบนเรือ Costa Smeralda : เส้นทาง Barcelona - Palma - Palermo (Sicily) - Civitavecchia (Rome) - Savona (Italy) - Marseilles (France) - Barcelona (Spain)
* พิเศษ พักท่านที่ 3 และท่านที่ 4 ลด 50% เฉพาะ Cruise Fare (เมื่อพักรวมกัน 4 ท่าน ต่อห้อง) * ฟรี Cruise Fare สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 17 ปี ที่พักท่านที่ 3 และท่านที่ 4 (เมื่อพักรวมกันไม่เกิน 4 ท่าน ต่อห้อง) ชำระเพียง ภาษีท่าเรือ 180 USD + ค่าทิปพนักงานบนเรือ 84 USD + ค่าประกันภัยบนเรือ Costa Insurance 17 USD ต่อท่าน

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ - แนะนำบินลง สนามบินบาร์เซโลน่า - อิสระเดินทางสู่ ท่าเรือ Barcelona (Spain) - อิสระเช็คอินขึ้นเรือสำราญ Costa Smeralda - Embark Depart 19:00 PM
 Arrival 08.00 PM Palma De Mallorca (Spain) - Depart 18.00 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrival 08:00 AM Palermo (Sicily) - Depart 16:30 PM
 Arrival 08:30 AM Civitavecchia (Italy) - Depart 19.00 PM
 Arrival 08.00 AM Savona (Italy) - Depart 18.00 PM
 Arrival 08.30 AM Marseilles (France) - Depart 18.00 PM
 Disembark Arrival 09.00 AM Barcelona (Spain) - อำลาเรือสำราญ อิสระเดินทางกลับเองโดยสวัสดิภาพ
 รวม ห้องพักบนเรือสำราญ 7 คืน - อาหารบนเรือสำราญทุกมื้อ, กิจกรรม และความบันเทิงบนเรือสำราญ
 ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ารถรับส่งจากสนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงก้น แบบ Multiple - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion) - ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่ม, แพ็คเกจ Wifi บนเรือ - ค่าประกันการเดินทาง ครอบคลุมค่ารักษาโควิด-19 - ค่าภาษีท่าเรือ 180 USD + ค่าทิปพนักงานบนเรือ 84 USD + ค่าประกันภัยบนเรือ Costa Insurance 17 USD ต่อท่าน
Z9628
Self travel-เดินทางเอง

Promotion 2023 Tour

Code : Z9628
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 8 days 7 nights
Price start from :
 USD416
Travel Date :
Europe Tour Program :
Europe Tour - Package Costa Smeralda, Cruise Only : เส้นทาง Civitavecchia (Rome) - Savona - Marseilles (France) - Barcelona (Spain) - Palma De Mallorca (Spain) - Palermo (Siclly) - Civitavecchia (Rome)
* พิเศษ พักท่านที่ 3 และท่านที่ 4 ลด 50% เฉพาะ Cruise Fare (เมื่อพักรวมกัน 4 ท่าน ต่อห้อง) * ฟรี Cruise Fare สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 17 ปี ที่พักท่านที่ 3 และท่านที่ 4 (เมื่อพักรวมกันไม่เกิน 4 ท่าน ต่อห้อง) ชำระเพียง ภาษีท่าเรือ 180 USD + ค่าทิปพนักงานบนเรือ 84 USD + ค่าประกันภัยบนเรือ Costa Insurance 17 USD ต่อท่าน

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - ท่าเรือ ชีวีตาเวกเกีย, อิตาลี - เช็คอินขึ้นเรือสำราญ Costa Smeralda - ร่วมฟังสาธิตระบบความปลอดภัยบนเรือ Emergency Drill - อิสระพักผ่อนบนเรือ - Embark Depart 19.00 PM เรือออกจากท่า
 Arrival 08.30 AM เรือเทียบท่า ซาโวนา Savona - Depart 18:00 PM เรือออกจากท่า
 Arrival 08:30 AM เรือเทียบท่า Marseilles (France) - Depart 17:00 PM เรือออกจากท่า
 Arrival 07:00 AM เรือเทียบท่า Barcelona (Spain) - Depart 19:00 PM เรือออกจากท่า
 Arrival 08:00 AM เรือเทียบท่า Palma De Mallorca (Spain) - Depart 18:00 PM เรือออกจากท่า
 At Sea (Cruising)
 Arrival 08.00 AM เรือเทียบท่า Palermo (Sicily) - Depart 16:00 PM เรือออกจากท่า
 Arrival 08:30 AM เรือเทียบท่า Civitavecchia (Rome) - อำลาเรือสำราญ อิสระเดินทางกลับเองโดยสวัสดิภาพ
 รวม ห้องพักบนเรือสำราญ 7 คืน - อาหารบนเรือสำราญทุกมื้อ, กิจกรรม และความบันเทิงบนเรือสำราญ
 ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ารถรับส่งจากสนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงก้น แบบ Multiple - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion) - ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่ม, แพ็คเกจ Wifi บนเรือ - ค่าประกันการเดินทาง ครอบคลุมค่ารักษาโควิด-19 - ค่าภาษีท่าเรือ 180 USD + ค่าทิปพนักงานบนเรือ 84 USD + ค่าประกันภัยบนเรือ Costa Insurance 17 USD ต่อท่าน
Z9562
Self travel-เดินทางเอง

Promotion 2023 Tour

Code : Z9562
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
Price start from :
 EUR699
Travel Date :
Europe Tour Program :
Europe Tour - Package Danube Mini Cruise Arosa Bella, Cruise Only, Premium all inclusive (English-speaking travel international ship) : Danube Mini Cruise Vienna & Bratislava - Engelhartszell (Passau) - Wachau - Vienna - Bratislava - Linz - Engelhartszell (Passau)

 อิสระเดินทางเอง - ท่าเทียบเรือ Engelhartszel (Passau) (ควรเดินทางมาถึงท่าเรือล่วงหน้าก่อนเวลาออกจากท่าเรือ ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมงขึ้นไป) - เช็คอินขึ้นเรือล่องแม่น้ำ Arosa Bella - อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย - Departure 17.00 PM
 เรือล่องเราสู่ Wachau - Arrival 13.00 PM Vienna - Departure 23.30 PM
 Arrival 5.00 AM Bratislava - Departure 13.00 PM
 Arrival 14.00 PM Linz - Departure 23.00 PM
 Arrival 7.00 AM Engelhartszel (Passau) - อำลาเรือล่องแม่น้ำ - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพฯ
 เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ารถรับส่งจากสนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งที่เรือจอด - ค่าวีซ่าเชงเก้น แบบ Multiple - ค่าประกันภัยการเดินทาง
Z9480
Self travel-เดินทางเอง

Promotion 2023 Tour

Code : Z9480
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Price start from :
 13,900
Travel Date :
Malaysia Tour Program :
Malaysia Tour - Package ล่องเรือสำราญ Genting Dream, Cruise Only : Kuala Lumper (Port Klang) - Singapore - Phuket - Kuala Lumper (Port Klang) ** เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / รวม ห้องพักบนเรือสำราญ กิจกรรม และอาหารทุกมื้อบนเรือ **

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - อิสระเดินทางเองสู่ ท่าเรือ Port Klang Cruise Terminal ประเทศมาเลเซีย (ควรถึงท่าเรือก่อนเวลาเรือออก 3 ชม. ขึ้นไป) - อิสระเช็คอินลงเรือสำราญ Genting Dream - 11.00 AM เรือออกจากท่า - อิสระพักผ่อนบนเรือ
 08.00 AM เรือเทียบท่า Singapore - อิสระเที่ยวเองบนฝั่ง หรือเลือกทัวร์เสริมที่มีให้บริการบนเรือ (ไม่รวมค่าทัวร์เสริม) กรณีเที่ยวเองบนฝั่ง ควรกลับขึ้นเรือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 ชม. ก่อนเรือออก - 15.00 PM เรือออกจากท่า
 17.00 PM (16.00 PM) เรือเทียบท่า Phuket - อิสระเที่ยวเองบนฝั่ง หรือเลือกทัวร์เสริมที่มีให้บริการบนเรือ (ไม่รวมค่าทัวร์เสริม) กรณีเที่ยวเองบนฝั่ง ควรกลับขึ้นเรือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 ชม. ก่อนเรือออก - 02.00 AM (01.00 AM+1) เรือออกจากท่า
 20.00 PM เรือเทียบท่า Kuala Lumper (Port Klang) - อำลาเรือ Genting Dream - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
 ไม่รวม ค่าทิปพนักงานบนเรือ SGD 21 ต่อท่าน ต่อคืน สำหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony และ SGD 26 ต่อคนต่อคืน สำหรับห้อง Suite หรือสูงขึ้นไป (ชำระบนเรือ) - ค่าตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ - ค่ารถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าประกันการเดินทาง - ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ - ค่า WIFI บนเรือ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ - ค่าตรวจ RT-PCR (ทุกกรณี ถ้ามี ตามมาตรการรัฐกำหนด) - สมัคร E-Vaccine Passport จากแอปหมอพร้อม
Z9479
Self travel-เดินทางเอง

Promotion 2023 Tour

Code : Z9479
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Price start from :
 13,900
Travel Date :
Malaysia Tour Program :
Malaysia Tour - Package ล่องเรือสำราญ Genting Dream, Cruise Only (Mon) : Kuala Lumper (Port Klang) - Peneng - Singapore - Kuala Lumper (Port Klang) ** เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / รวม ห้องพักบนเรือสำราญ กิจกรรม และอาหารทุกมื้อบนเรือ **

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - อิสระเดินทางเองสู่ ท่าเรือ Port Klang Cruise Terminal ประเทศมาเลเซีย (ควรถึงท่าเรือก่อนเวลาเรือออก 3 ชม. ขึ้นไป) - อิสระเช็คอินลงเรือสำราญ Genting Dream - 16.00 PM เรือออกจากท่า - อิสระพักผ่อนบนเรือ
 07.00 AM เรือเทียบท่า Peneng - อิสระเที่ยวเองบนฝั่ง หรือเลือกทัวร์เสริมที่มีให้บริการบนเรือ (ไม่รวมค่าทัวร์เสริม) กรณีเที่ยวเองบนฝั่ง ควรกลับขึ้นเรือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 ชม. ก่อนเรือออก - 16.00 PM เรือออกจากท่า
 12.30 AM เรือเทียบท่า Singapore - อิสระเที่ยวเองบนฝั่ง หรือเลือกทัวร์เสริมที่มีให้บริการบนเรือ (ไม่รวมค่าทัวร์เสริม) กรณีเที่ยวเองบนฝั่ง ควรกลับขึ้นเรือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 ชม. ก่อนเรือออก - 20.00 PM เรือออกจากท่า
 10.00 AM เรือเทียบท่า Kuala Lumper (Port Klang) - อำลาเรือ Genting Dream - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
 ไม่รวม ค่าทิปพนักงานบนเรือ SGD 21 ต่อท่าน ต่อคืน สำหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony และ SGD 26 ต่อคนต่อคืน สำหรับห้อง Suite หรือสูงขึ้นไป (ชำระบนเรือ) - ค่าตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ - ค่ารถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าประกันการเดินทาง - ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ - ค่า WIFI บนเรือ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ - ค่าตรวจ RT-PCR (ทุกกรณี ถ้ามี ตามมาตรการรัฐกำหนด) - สมัคร E-Vaccine Passport จากแอปหมอพร้อม
Z9478
Self travel-เดินทางเอง

Promotion 2023 Tour

Code : Z9478
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 9,900
Travel Date :
Malaysia Tour Program :
Malaysia Tour - Package ล่องเรือสำราญ Genting Dream, Cruise Only (Tue) : Kuala Lumper (Port Klang) - Singapore - Kuala Lumper (Port Klang) ** เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / รวม ห้องพักบนเรือสำราญ กิจกรรม และอาหารทุกมื้อบนเรือ **

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - อิสระเดินทางเองสู่ ท่าเรือ Port Klang Cruise Terminal ประเทศมาเลเซีย (ควรถึงท่าเรือก่อนเวลาเรือออก 3 ชม. ขึ้นไป) - อิสระเช็คอินลงเรือสำราญ Genting Dream - 23.30 PM เรือออกจากท่า - อิสระพักผ่อนบนเรือ
 12.30 AM เรือเทียบท่า Singapore - อิสระเที่ยวเองบนฝั่ง หรือเลือกทัวร์เสริมที่มีให้บริการบนเรือ (ไม่รวมค่าทัวร์เสริม) กรณีเที่ยวเองบนฝั่ง ควรกลับขึ้นเรือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 ชม. ก่อนเรือออก - 20.00 PM เรือออกจากท่า
 10.00 AM เรือเทียบท่า Kuala Lumper (Port Klang) - อำลาเรือ Genting Dream - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
 ไม่รวม ค่าทิปพนักงานบนเรือ SGD 21 ต่อท่าน ต่อคืน สำหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony และ SGD 26 ต่อคนต่อคืน สำหรับห้อง Suite หรือสูงขึ้นไป (ชำระบนเรือ) - ค่าตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ - ค่ารถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าประกันการเดินทาง - ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ - ค่า WIFI บนเรือ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ - ค่าตรวจ RT-PCR (ทุกกรณี ถ้ามี ตามมาตรการรัฐกำหนด) - สมัคร E-Vaccine Passport จากแอปหมอพร้อม
Z9477
Self travel-เดินทางเอง

Promotion 2023 Tour

Code : Z9477
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 9,900
Travel Date :
Malaysia Tour Program :
Malaysia Tour - Package ล่องเรือสำราญ Genting Dream, Cruise Only (Thu) : Kuala Lumper (Port Klang) - Singapore - Kuala Lumper (Port Klang) ** เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / รวม ห้องพักบนเรือสำราญ กิจกรรม และอาหารทุกมื้อบนเรือ **

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - อิสระเดินทางเองสู่ ท่าเรือ Port Klang Cruise Terminal ประเทศมาเลเซีย (ควรถึงท่าเรือก่อนเวลาเรือออก 3 ชม. ขึ้นไป) - อิสระเช็คอินลงเรือสำราญ Genting Dream - 20.00 PM เรือออกจากท่า - อิสระพักผ่อนบนเรือ
 10.00 AM เรือเทียบท่า Singapore - อิสระเที่ยวเองบนฝั่ง หรือเลือกทัวร์เสริมที่มีให้บริการบนเรือ (ไม่รวมค่าทัวร์เสริม) กรณีเที่ยวเองบนฝั่ง ควรกลับขึ้นเรือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 ชม. ก่อนเรือออก - 20.00 PM เรือออกจากท่า
 08.00 AM เรือเทียบท่า Kuala Lumper (Port Klang) - อำลาเรือ Genting Dream - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
 ไม่รวม ค่าทิปพนักงานบนเรือ SGD 21 ต่อท่าน ต่อคืน สำหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony และ SGD 26 ต่อคนต่อคืน สำหรับห้อง Suite หรือสูงขึ้นไป (ชำระบนเรือ) - ค่าตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ - ค่ารถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าประกันการเดินทาง - ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ - ค่า WIFI บนเรือ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ - ค่าตรวจ RT-PCR (ทุกกรณี ถ้ามี ตามมาตรการรัฐกำหนด) - สมัคร E-Vaccine Passport จากแอปหมอพร้อม
Z9476
Self travel-เดินทางเอง

Promotion 2023 Tour

Code : Z9476
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 12,900
Travel Date :
Malaysia Tour Program :
Malaysia Tour - Package ล่องเรือสำราญ Genting Dream, Cruise Only : Kuala Lumper (Port Klang) - Singapore - Kuala Lumper (Port Klang) ** เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / รวม ห้องพักบนเรือสำราญ กิจกรรม และอาหารทุกมื้อบนเรือ **

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - อิสระเดินทางเองสู่ ท่าเรือ Port Klang Cruise Terminal ประเทศมาเลเซีย (ควรถึงท่าเรือก่อนเวลาเรือออก 3 ชม. ขึ้นไป) - อิสระเช็คอินลงเรือสำราญ Genting Dream - 11.00 AM เรือออกจากท่า - อิสระพักผ่อนบนเรือ
 10.00 AM เรือเทียบท่า Singapore - อิสระเที่ยวเองบนฝั่ง หรือเลือกทัวร์เสริมที่มีให้บริการบนเรือ (ไม่รวมค่าทัวร์เสริม) กรณีเที่ยวเองบนฝั่ง ควรกลับขึ้นเรือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 ชม. ก่อนเรือออก - 20.00 PM เรือออกจากท่า
 08.00 AM เรือเทียบท่า Kuala Lumper (Port Klang) - อำลาเรือ Genting Dream - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
 ไม่รวม ค่าทิปพนักงานบนเรือ SGD 21 ต่อท่าน ต่อคืน สำหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony และ SGD 26 ต่อคนต่อคืน สำหรับห้อง Suite หรือสูงขึ้นไป (ชำระบนเรือ) - ค่าตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ - ค่ารถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าประกันการเดินทาง - ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ - ค่า WIFI บนเรือ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ - ค่าตรวจ RT-PCR (ทุกกรณี ถ้ามี ตามมาตรการรัฐกำหนด) - สมัคร E-Vaccine Passport จากแอปหมอพร้อม
Z9027
แอร์เอเชีย

Promotion 2023 Tour

Code : Z9027
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Price start from :
 15,999
Travel Date :
Laos Tour Program :
Laos Tour - ลาว บินตรงสู่หลวงพระบาง - ออกเวียงจันทน์ : พระราชวังเก่า - หมู่บ้านช่างฆ้อง - หมู่บ้านช่างไห - ถ้ำติ่ง - น้ำตกตาดกวางสี - ใส่บาตรข้าวเหนียว (รวมค่าข้าวเหนียวแล้ว) - วัดเชียงทอง - นั่งรถไฟความเร็วสูงลาว-จีนไปวังเวียง - บลูลากูน - ล่องเรือชมแม่น้ำซอง (รวมค่าบริการล่องเรือแล้ว) - พระธาตุหลวง - ประตูชัย

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินหลวงพระบาง - พระธาตุพูสี - ถนนคนเดินทางหลวงพระบาง (ตลาดมืด)
 พระราชวังเก่า - หมู่บ้านช่างฆ้อง - หมู่บ้านช่างไห - ถ้ำติ่ง - น้ำตกตาดกวางสี - ศูนย์สมุนไพร (ทานขันโตกบนเรือ)
 ใส่บาตรข้าวเหนียว (รวมค่าข้าวเหนียวแล้ว) - ตลาดเช้า - วัดเชียงทอง - นั่งรถไฟความเร็วสูงลาว-จีนไปวังเวียง - บลูลากูน - ล่องเรือชมแม่น้ำซอง (รวมค่าบริการล่องเรือแล้ว)
 เมืองเวียงจันทน์ - ศูนย์หัตถกรรม - พระธาตุหลวง - ประตูชัย - สนามบินนานาชาติเวียงจันทร์ - Bangkok(Don Muang Airport)
 ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน (ไม่บังคับ)
Z8896
Self travel-เดินทางเอง

Promotion 2023 Tour

Code : Z8896
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 0 days 0 nights
Price start from :
 899
Travel Date :
Available Everyday From 2/10/2566 to 31/10/2566 : ราคาต่อท่าน ให้บริการ 2 ท่านขึ้นไป / ลดจากปกติ ผู้ใหญ่ท่านละ 1,600.-
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - Voucher Discount Dinner White Orchid River Cruise ล่องด้วยเรือ Vela Cruise : ชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยา ตลอด 2 ชม. ขึ้นท่าเรือไอคอนสยาม / บริการบุฟเฟ่ต์อาหารไทย - อาหารนานาชาติ มากกว่า 30 เมนู - Special Menu กุ้งแม่น้ำเผา หอยแมลงภูเผา แซลมอน ซาซิมิ - เพลิดเพลินกับดนตรีสด, ดนตรีสด, คาบาเร่ต์, รำไทย / ใช้บริการวันจันทร์-พฤหัส รับโปร! มา 4 จ่าย 3
ฟรี เบียร์สดตลอดการล่องเรือ / ขึ้นท่าเรือ Icon Siam รอบ 19.45-21.45 น. / เดินทางได้ทุกวัน ราคาพิเศษไม่สามารถใช้บริการวันลอยกระทง, คริสต์มาส, สิ้นปี, วันวาเลนไทน์ (โปรดสอบถามค่าบริการเพิ่มเติม)

 อิสระเช็คอินที่ท่าเรือ Icon Siam 18.00-19.30 น. - ขึ้นเรือดินเนอร์ ไวท์ออร์คิด ริเวอร์ ครูซส์ 19.45-21.45 น. - ล่องเรือชมวิวสองฝั่งเจ้าพระยา (ประมาณ 2 ชั่วโมงทุกคืน)
Z8803
มาเลเซียแอร์ไลน์

Promotion 2023 Tour

Code : Z8803
Travel by (Air Ticket) : MH-มาเลเซียแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 7,999
Travel Date :
Malaysia Tour Program :
Malaysia Tour - มาเลเซีย - เก็นติ้งไฮแลนด์ : สวนสนุก GENTING SKY WORLD THEME PARK (ไม่รวมค่าบัตรเข้าส่วนสนุก) - รวมนั่งกระเช้า CABLE CAR สู่ GENTING HIGHLAND - ช้อปปิ้ง SKY AVENUE COMPLEX , SKYTROPOLIS FUNLAND - วัด CHINSWEE วัดถ้ำบาตู BATU CAVE - สวน CHINESE-MALAYSIA FRIENDSHIP GARDEN - กัวลาลัมเปอร์ - ตึกแฝด PETRONAS TOWER ช้อปปิ้งห้างสุดหรู KLCC SURIA
พักเก็นติ้ง 1 คืน - กัวลาลัมเปอร์ 1 คืน - ชิมบักกุ้ดเต๋ สไตล์มาเลเซีย เข้มข้นหอมยาจีน

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินนานาชาติ กัวลาลัมเปอร์ - ผ่านชม มัสยิดอาเหม็ด - พระราชวังอิสตันน่า - เมอร์เดก้าสแควร์ - ตึกปิโตนัส - ช้อปปิ้งสินค้าที่ห้าง Suria KLCC - เข้าที่พัก
 เก็นติ้งไฮแลนด์ - ขึ้น CABLE CAR AWANA SKY WAY สู่ ยอดเขา Gunung Ulu Kali - แนะนำทัวร์เสริม GENTING SKYWORLD THEME PARK (ไม่รวมค่าบัตรเข้าสวนสนุก แบบ 1 DAY UNLIMITED ชำระเพิ่มผู้ใหญ่ 1,590 บาท, เด็ก 1,300 บาท) - SKY AVENUE COMPLEX - อิสระตามอัธยาศัยบน GENTING (อิสระอาหารเที่ยง, เย็น) - พักบนเก็นติ้ง (ที่พักไม่มีห้อง 3 เตียง กรณีเดินทาง 3 ท่าน ท่านที่สาม กรุณาชำระพักเดี่ยวเพิ่ม 1 คืน 1,500 บาท) หรือ กรณีห้องบนเก็นติ้งเต็ม จัดให้พักที่ KUALA LUMPUR แทน
 เก็นติ้งไฮแลนด์ - วัดถ้ำบาตู - กรุงกัวลาลัมเปอร์ - ปุตราจายา - มัสยิดสีชมพู - สนามบินนานาชาติ กัวลาลัมเปอร์ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แนะนำการเดินทางไปมาเลเซีย 1 Download APP : MySejahtera และลงทะเบียน 2 พาสปอร์ตที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน ณ วันที่เดินทาง
 ไม่รวม ค่าทิปไกด์, ค่าทิปคนขับรถเหมาจ่ายท่านละ 1,500 บาท ชำระที่สนามบินสุวรรณภูมิ - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ - ค่าบัตร SKYWORLD THEME PARK - ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ รวมถึง - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
Z8802
มาเลเซียแอร์ไลน์

Promotion 2023 Tour

Code : Z8802
Travel by (Air Ticket) : MH-มาเลเซียแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 7,999
Travel Date :
Malaysia Tour Program :
Malaysia Tour - มาเลเซีย - กัวลาลัมเปอร์ - เก็นติ้งไฮแลนด์ : วัดถ้ำบาตู - SKY AVENUE COMPLEX - ปุตราจาย่า - สวน CHINESE-MALAYSIA FRIENDSHIP GARDEN - ถ่ายรูปตึกแฝด PETRONAS TOWER - ช้อปปิ้งห้างสุดหรู KLCC SURIA
พักที่เก็นติ้ง 1 คืน - กัวลาลัมเปอร์ 1 คืน - ชิมบักกุ้ดเต๋ สไตล์มาเลเซีย เข้มข้นหอมยาจีน - แจกน้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินนานาชาติ กัวลาลัมเปอร์ - สถานีกระเช้าลอยฟ้า AWANA SKY WAY - นั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาเก็นติ้ง (อิสระอาหารค่ำ) - พักบน FIRST WORLD (ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ลูกค้าเลือกว่าจะพัก 3 ท่านในห้อง DBL หรือจะพักเดี่ยวเฉพาะบนเก็นติ้ง ชำระเพิ่ม 1,500 บาท ต่อห้อง) หรือ กรณีห้องพักบน GENTING เต็ม จัดมาพักที่ KUALA LUMPUR แทน
 อิสระตามอัธยาศัยบน GENTING - CHIN SWEE CAVE TEMPLE - วัดถ้ำบาตู - วัด Thean Hou - กรุงกัวลาลัมเปอร์ - ถ่ายรูปคู่ตึกปิโตรนัส - ช้อปปิ้งห้าง ซูเรียเคแอลซีซี
 มัสยิดอาเหม็ด - ถ่ายรูปด้านนอก พระราชวังอิสตันน่า - เมอร์เดก้าสแควร์ - ปุตราจายา - มัสยิดสีชมพู - ช้อปปิ้งห้าง MITSUI OUTLET - สนามบินนานาชาติ กัวลาลัมเปอร์ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แนะนำการเดินทางไปมาเลเซีย 1 Download APP : MySejahtera และลงทะเบียน 2 พาสปอร์ตที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน ณ วันที่เดินทาง
 ไม่รวมทิปไกด์ และคนขับเหมาจ่ายท่านละ 1,500 ตลอดทริป ชำระที่สนามบินสุวรรณภูมิ - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ - ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
Z8269
VOUCHER-เดินทางเอง

Promotion 2023 Tour

Code : Z8269
Travel by (Air Ticket) : VOUCHER-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 0 days 0 nights
Price start from :
 699
Travel Date :
Available Everyday From 2/10/2566 to 31/10/2566 : ราคาต่อท่าน ให้บริการ 2 ท่านขึ้นไป / ลดจากปกติ ผู้ใหญ่ท่านละ 1,400.-
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - Voucher Discount Twilight White Orchid River Cruise : ชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยา ตลอด 1.45 ชม. - บุฟเฟ่ต์อาหารไทย และอาหารนานาชาติ - เพิ่มซีฟู๊ด : กุ้งแม่น้ำเผา, หอยแมลงภู่เผา - ดนตรีสด (ฟังสบายโฟล์คซอง) - ฟรี เบียร์สด ตลอดการล่องเรือ
ขึ้นท่าเรือเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ / รอบเวลา 17.00-18.45 PM ให้บริการทุกวัน

 อิสระเช็คอินที่ท่า เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ โกดัง 7 - ลงทะเบียน 16.00-16.45 น. - จุดขึ้นเรือ : ท่าเรือที่ 2 ศาลาริมน้ำ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ - ล่องเรือทานอาหาร บนเรือ ไวท์ออร์คิด ริเวอร์ ครูซส์ รอบเวลา 17.00 น.-18.45 น. - ล่องเรือชมวิวพระอาทิตย์ตก สองฝั่งเจ้าพระยา (ประมาณ 1.45 ชั่วโมง)
Z8247
VOUCHER-เดินทางเอง

Promotion 2023 Tour

Code : Z8247
Travel by (Air Ticket) : VOUCHER-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 0 days 0 nights
Price start from :
 960
Travel Date :
Available Everyday From 2/10/2566 to 30/10/2566 : ราคาต่อท่าน ให้บริการ 2 ท่านขึ้นไป / ลดจากปกติ ผู้ใหญ่ท่านละ 1,700.-
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - Voucher Discount VIVA Alangka Cruise Dinner 19.45-21.45 น. : บริการบุฟเฟ่ต์ อาหารไทย นานาชาติ และ Seafood - พิเศษ มา 4 ท่าน ฟรีเบียร์ 1 เหยือก - พร้อมล่องเรือชมวิวสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เส้นทาง วัดอรุณ - วัดพระแก้ว - สะพานพระราม 8 - คลอเคล้าด้วยเสียงเพลง ดนตรีสด
เดินทางได้ทุกวัน ยกเว้นวันลอยกระทง, คริสต์มาส, สิ้นปี วันวาเลนไทน์ / สำหรับ 2 ท่านขึ้นไป

 รอบ Dinner : อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับ) - 18.00-19.30 น. Check in ท่าเรือ Asiatique โกดัง 7 - 19.45-20.00 น. ขึ้นเรือ วีว่า อลังกา ครูซ ท่าเรือที่ 1 Asiatique - ล่องเรือชมวิวสองฝั่งเจ้าพระยา (ประมาณ 2 ชั่วโมง) เส้นทางวัดอรุณ - วัดพระแก้ว - สะพานพระราม 8 เรือกลับลำ - 21.45-22.00 น. เรือเทียบส่ง ท่าเรือที่ 1 เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
Z7812
Self travel-เดินทางเอง

Promotion 2023 Tour

Code : Z7812
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 0 days 0 nights
Price start from :
 850
Travel Date :
Available Everyday From 2/10/2566 to 2/10/2566 : สำหรับต่างชาติ ปกติท่านละ 1,600 บาท
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - Promotion Voucher Discount River Star Princess Dinner Cruise ชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยา : บริการบุฟเฟ่ต์ อาหารไทย - อาหารนานาชาติ - Seafood - น้ำเปล่า, ชา, กาแฟ - ดนตรีสด - รำโขน / รอบเวลา 19.30-21.30 น. (2 ชั่วโมง) - ท่าเรือสี่พระยา เจริญกรุง 30

 อิสระเดินทางเอง - 18.00-19.00 น. อิสระเช็คอินที่ River City Pier สี่พระยา เจริญกรุง 30 - 19.30-21.30 น. ขึ้นเรือริเวอร์สตาร์ปริ๊นเซส ท่าเรือ River City - ล่องเรือชมวิวสองฝั่งเจ้าพระยา (ประมาณ 2 ชั่วโมง) - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
 เดินทางได้ทุกวัน ยกเว้นวันลอยกระทง, คริสต์มาส, สิ้นปี, วันวาเลนไทน์, เทศกาลวันหยุดพิเศษ (โปรดสอบถามค่าบริการเพิ่มเติม)
Z7136
Self travel-เดินทางเอง

Promotion 2023 Tour

Code : Z7136
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 0 days 0 nights
Price start from :
 1,300
Travel Date :
Available Everyday From 2/10/2566 to 31/10/2566 : ราคาคนไทย ต่อท่าน สำหรับ 2 ท่านขึ้นไป ปกติผู้ใหญ่ 2,500 บาทต่อท่าน
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - Voucher Discount Dinner Cruise Wonderful Pearl แม่น้ำเจ้าพระยา (ให้บริการทุกวัน) : บริการบุฟเฟ่ต์ อาหารไทย, นานาชาติ และซีฟู้ด - น้ำเปล่า, ชา, กาแฟ ชมการแสดงร้องเพลงสด - การแสดงจากทางเรือ

 อิสระเช็คอินที่ท่าเรือริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา (ซอยเจริญกรุง 24) 18.00-19.00 น. - ขึ้นเรือดินเนอร์ วันเดอร์ฟูล เพิร์ล 19.30-21.30 น. - ล่องเรือชมวิวสองฝั่งเจ้าพระยา (ประมาณ 2 ชั่วโมงทุกคืน)
 เดินทางได้ทุกวัน ยกเว้นวันลอยกระทง, คริสต์มาส, สิ้นปี, วันวาเลนไทน์ (โปรดสอบถามค่าบริการเพิ่มเติม) / ราคาโปรโมชั่น เมื่อชำระค่าบริการยอดเต็มแล้ว ไม่สามารถยกเลิกขอคืนค่าบริการ ทุกกรณี
Z6951
Self travel-เดินทางเอง

Promotion 2023 Tour

Code : Z6951
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 0 days 0 nights
Price start from :
 990
Travel Date :
Available Everyday From 2/10/2566 to 31/10/2566 : ปกติผู้ใหญ่ 1,800 บาท ต่อท่าน / เด็ก 1,500 บาท ต่อท่าน
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - Voucher Discount Dinner Cruise Alangka Cruise ชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยา : ทานดินเนอร์บุฟเฟ่ต์ อาหารไทย - นานาชาติ - ซีฟู้ด - น้ำเปล่า, ชา, กาแฟ - ชมการแสดงร้องเพลงสด - ชมการแสดงคาบาเร่โชว์ หรือ รำโขน หรืออาจงดบริการโชว์ ในบางวัน
เดินทางได้ทุกวัน ยกเว้นวันลอยกระทง, คริสต์มาส, สิ้นปี, วันวาเลนไทน์ (โปรดสอบถามค่าบริการเพิ่มเติม)

 อิสระเดินทางเองสู่ท่าเรือไอคอนสยาม - เวลา 18.00-19.00 น. Check in ชั้น G ห้าง Icon Siam โซนสุขสยาม - 19.15 น. ขึ้นเรือดินเนอร์ อลังกา ครูซ - ล่องเรือชมวิวสองฝั่งเจ้าพระยา (ประมาณ 2 ชั่วโมงทุกคืน) เส้นทางไอคอนสยาม - สะพานพุทธ - วัดอรุณราชวราราม - พระบรมมหาราชวัง (วัดพระแก้ว) - สะพานพระปิ่นเกล้า - สะพานพระรามแปด - เรือกลับลำ - สะพานตากสิน - เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ - 21.15 น. เรือเทียบส่ง ท่าเรือไอคอนสยาม
Z6651
Self travel-เดินทางเอง

Promotion 2023 Tour

Code : Z6651
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 0 days 0 nights
Price start from :
 899
Travel Date :
Available Everyday From 2/10/2566 to 31/10/2566 : ราคาต่อท่าน ให้บริการ 2 ท่านขึ้นไป / ลดจากปกติ ผู้ใหญ่ท่านละ 1,600.-
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - Voucher Discount Dinner White Orchid River Cruise : ชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยา ตลอด 2 ชม. ขึ้นท่าเรือเอเชียทีค / บุฟเฟ่ต์อาหารไทย - อาหารนานาชาติ มากกว่า 30 เมนู - Special Menu กุ้งแม่น้ำเผา หอยแมลงภูเผา แซลมอน ซาซิมิ / ใช้บริการ เฉพาะวันจันทร์-พฤหัส : รับโปร! มา 4 จ่าย 3
Free Flow เบียร์สด ตลอดการล่องเรือ / ขึ้นท่าเรือที่ 2 ศาลาริมน้ำ เอเชียทีค / เดินทางได้ทุกวัน และยกเว้นวันลอยกระทง, คริสต์มาส, สิ้นปี, วันวาเลนไทน์ (โปรดสอบถามค่าบริการเพิ่มเติม)

 อิสระเช็คอินที่ท่าเรือ 2 เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ 18.00-19.30 น. - ขึ้นเรือดินเนอร์ ไวท์ออร์คิด ริเวอร์ ครูซส์ 19.45-21.45 น. - ล่องเรือชมวิวสองฝั่งเจ้าพระยา และเพลิดเพลินกับดนตรีสด (ประมาณ 2 ชั่วโมงทุกคืน)
Z6629
Self travel-เดินทางเอง

Promotion 2023 Tour

Code : Z6629
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 0 days 0 nights
Price start from :
 850
Travel Date :
Available Everyday From 2/10/2566 to 31/10/2566 : ราคาต่อท่าน ให้บริการ 2 ท่านขึ้นไป / ลดจากปกติ ผู้ใหญ่ท่านละ 1,600.-
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - Promotion Voucher Discount Dinner Meridian Cruise : เส้นทางล่องเรือ วัดอรุณ - วัดพระแก้ว - สะพานพระราม 8 - ขึ้นท่าเรือไอคอนสยาม รอบ 19.45-21.45 PM / Buffet Thai & International - กุ้งแม่น้ำย่าง - แซลมอน (ซาซิมิ) - ซูชิต่างๆ - น้ำเปล่า, ชา, กาแฟ - การแสดงร้องเพลงสด (การแสดงรำไทย, รำโขน อาจงดให้บริการโปรดสอบถาม) / ฟรี!! Soft Drinks บริการตัวเอง (ไม่รวม Soda)
ขึ้นท่าเรือไอคอนสยาม / เดินทางได้ทุกวัน ยกเว้นวันลอยกระทง, คริสต์มาส, สิ้นปี, วันวาเลนไทน์ (โปรดสอบถามค่าบริการเพิ่มเติม)

 อิสระเดินทางสู่ท่าเรือเอง - 17.30 PM-19.30 PM อิสระลงทะเบียน เช็คอินที่ท่าไอคอนสยาม - 19.45 PM เรือเทียบรับ จุดให้บริการขึ้นเรือ ณ ท่าเรือที่ 2 - รอบเวลาให้บริการ 21.45 PM ขึ้นเรือดินเนอร์ เมอริเดียน ครูซส์ - ล่องเรือชมวิวสองฝั่งเจ้าพระยา (ประมาณ 2 ชั่วโมงทุกคืน)
 เนื่องจากเป็นทัวร์ราคาโปรโมชั่น เมื่อชำระค่าบริการยอดเต็มจำนวนแล้ว ไม่สามารถขอยกเลิกทุกกรณี - เวลาล่องเรือขึ้นอยู่กับการปรับเปลี่ยนตามนโยบายของรัฐ กรณีให้นั่งทานในร้านได้ โปรดสอบถามเพิ่มเติม
 โปรโมชั่นนี้ ไม่สามารถใช้บริการ New year eve's, วันวาเลนไทน์, วันลอยกระทง
Z6581
Self travel-เดินทางเอง

Promotion 2023 Tour

Code : Z6581
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 0 days 0 nights
Price start from :
 890
Travel Date :
Available Everyday From 2/10/2566 to 2/10/2566 : ใช้บริการได้ทุกวัน สำหรับนักท่องเที่ยวไทย สำหรับ 2 ท่านขึ้นไป / ราคาต่อท่าน ปกติท่านละ 1,900 บาท
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - Voucher Discount Dinner Cruise Chao Phraya Princess : อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ อาหารไทย และนานาชาติ - ซีฟู้ด กุ้งแม่น้ำ หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ ปลาดิบ ไม่อั้น พร้อมฟังเพลงเบาๆชมวิวเจ้าพระยา / เส้นทางล่องเรือ ไอคอนสยาม - สะพานพระราม 8 - ไอคอนสยาม พร้อมฟังเพลงเบาๆ ชมวิวเจ้าพระยา
ให้บริการทุกวัน - ยกเว้น วันวาเลนไทน์, วันลอยกระทง, วันสิ้นปี (โปรดสอบถามค่าบริการเพิ่มเติม)

 อิสระเช็คอินที่ท่าเรือที่ 2 ไอคอนสยาม 18.30-19.00 น. - ขึ้นเรือดินเนอร์ เจ้าพระยาปริ๊นเซส 19.30-21.30 น. - ล่องเรือชมวิวสองฝั่งเจ้าพระยา (ประมาณ 2 ชั่วโมง)
 ท่านที่มี Voucher ไม่สามารถใช้บริการ วันวาเลนไทน์, วันลอยกระทง, วันสิ้นปี (โปรดสอบถามค่าบริการเพิ่มเติม)
Z5618
Self travel-เดินทางเอง

Promotion 2023 Tour

Code : Z5618
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 8 days 7 nights
Price start from :
 62,900
Travel Date :
America Tour Program :
America Tour - Package Oceania Regatta, Cruise Only Vancouver, British Columbia, Canada - Ketchikan, Alaska - Juneau, Alaska - Skagway, Alaska - Sitka, Alaska - Cruising Hubbard Glacier - Seward, Alaska
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ารถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าวีซ่าอเมริกา และแคนาดา - ค่าทิปพนักงานบนเรือ

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลง สนามบินแวนคูเวอร์ แคนาดา - อิสระเดินทางสู่ ท่าเรือ Vancouver, British Columbia, Canada - Arrive Embark 13.00 PM - เช็คอินขึ้นเรือสำราญ Oceanea Regatta Cruise - อิสระพักผ่อนบนเรือ - Depart 18.00 PM
 Cruising the Inside Passage
 Arrive 7.00 AM Ketchikan, Alaska - Depart 17.00 PM
 Arrive 11.00 AM Juneau, Alaska - Depart 23.00 PM
 Arrive 7.00 AM Skagway, Alaska - Depart 17.00 PM
 Arrive 8.00 AM Sitka, Alaska - Depart 16.00 PM
 Cruising Hubbard Glacier
 Arrive 8.00 AM Disembark Seward, Alaska - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
Z5617
Self travel-เดินทางเอง

Promotion 2023 Tour

Code : Z5617
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 8 days 7 nights
Price start from :
 75,900
Travel Date :
America Tour Program :
America Tour - Package ล่องเรือสำราญหรู Oceania Regatta, Cruise Only Seattle, Washington, United States - Ketchikan, Alaska - Sitka, Alaska - Wrangell, Alaska - Victoria, British Columbia, Canada - Seattle, Washington, United States
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ารถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าวีซ่าอเมริกา และแคนาดา - ค่าทิปพนักงานบนเรือ

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลง สนามบินซีแอตเทิล อเมริกา - อิสระเดินทางสู่ ท่าเรือ Seattle, Washington, United States - Arrive Embark 13.00 PM - เช็คอินขึ้นเรือสำราญ Oceanea Regatta Cruise - อิสระพักผ่อนบนเรือ - Depart 18.00 PM
 Cruising the Inside Passage
 Arrive 8.00 AM Ketchikan, Alaska - Depart 18.00 PM
 Arrive 9.00 AM Sitka, Alaska - Depart 18.00 PM
 Arrive 8.00 AM Wrangell, Alaska - Depart 17.00 PM
 Cruising the Outside Passage
 Arrive 10.00 AM Victoria, British Columbia, Canada - Depart 23.00 PM
 Arrive 8.00 AM Disembark Seattle, Washington, United States - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
Z5616
Self travel-เดินทางเอง

Promotion 2023 Tour

Code : Z5616
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 8 days 7 nights
Price start from :
 75,900
Travel Date :
America Tour Program :
America Tour - Package ล่องเรือสำราญหรู Oceania Regatta, Cruise Only Seattle, Washington, United States - Ketchikan, Alaska - Juneau, Alaska - Sitka, Alaska - Victoria, British Columbia, Canada - Seattle, Washington, United States
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ารถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าวีซ่าอเมริกา และแคนาดา - ค่าทิปพนักงานบนเรือ

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลง สนามบินซีแอตเทิล อเมริกา - อิสระเดินทางสู่ ท่าเรือ Seattle, Washington, United States - Arrive Embark 13.00 PM - เช็คอินขึ้นเรือสำราญ Oceanea Regatta Cruise - อิสระพักผ่อนบนเรือ - Depart 16.00 PM (29JUL-5AUG21) or Depart 18.00 PM (12-19AUG21)
 Cruising the Inside Passage
 Arrive 7.00 AM (29JUL-5AUG21) or Arrive 9.00 AM (12-19AUG21) Ketchikan, Alaska - Depart 16.00 PM (29JUL-5AUG21) or Depart 17.00 PM (12-19AUG21)
 Arrive 10.00 AM (29JUL-5AUG21) or Arrive 11.00 AM (12-19AUG21) Juneau, Alaska - Depart 18.00 PM (29JUL-5AUG21) or Depart 19.00 PM (12-19AUG21)
 Arrive 9.00 AM (29JUL-5AUG21) or Arrive 10.00 AM (12-19AUG21) Sitka, Alaska - Depart 17.00 PM (29JUL-5AUG21) or Depart 18.00 PM (12-19AUG21)
 Cruising the Outside Passage
 Arrive 14.00 PM Victoria, British Columbia, Canada - Depart 23.00 PM
 Arrive 8.00 AM Disembark Seattle, Washington, United States - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
Z5615
Self travel-เดินทางเอง

Promotion 2023 Tour

Code : Z5615
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 11 days 10 nights
Price start from :
 122,200
Travel Date :
Japan Tour Program :
Japan Tour - Package Oceania Nautica, Cruise Only Tokyo, Japan - Shimizu, Japan - Kyoto (Kobe), Japan - Hiroshima, Japan - Moji, Japan - Busan, South Korea - Nagasaki, Japan - Kagoshima, Japan - Tokyo, Japan
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ารถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าทิปพนักงานบนเรือ

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลง สนามบินนาริตะ - อิสระเดินทางสู่ ท่าเรือ Tokyo, Japan - Arrive Embark 13.00 PM - เช็คอินขึ้นเรือสำราญ Oceanea Nautica Cruise - อิสระพักผ่อนบนเรือ - Depart 19.00 PM
 Arrive 7.00 AM Shimizu, Japan - Depart 16.00 PM
 Arrive 12.00 PM Kyoto (Kobe), Japan - Overnight
 .-. Kyoto (Kobe), Japan - Depart 18.00 PM
 Arrive 9.00 AM Hiroshima, Japan - Depart 19.00 PM
 Arrive 8.00 AM Moji, Japan - Depart 18.00 PM
 Arrive 7.00 AM Busan, South Korea - Depart 18.00 PM
 Arrive 8.00 AM Nagasaki, Japan - Depart 18.00 PM
  Arrive 8.00 AM Kagoshima, Japan - Depart 17.00 PM
 Cruising the Pacific Ocean
 Arrive 8.00 AM Disembark Tokyo, Japan - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
Z2550
มาฮานแอร์

Promotion 2023 Tour

Code : Z2550
Travel by (Air Ticket) : W5-มาฮานแอร์
Hotel Standard : &  Days : 8 days 6 nights
Price start from :
 65,900
Travel Date :
Iran Tour Program :
Iran Tour - ไฮไลท์ : พระราชวังโกเลสตาน - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ - สะพานตาเบียด - สุเหร่าสีชมพู - สวนนาเรนเจสตาน - พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง - สวนอีแรม - นครเปอร์เซโพลิส - เมืองยาซ์ด - อนุสรณ์ อาเมียร์ เช็คห์แมก - วิหารของลัทธิบูชาไฟ - หอคอยแห่งความเงียบ - ปราสาทนารินจ์ - สะพานคาจู - พระราชวังเชเหล โชตุน - จัตุรัสอิหม่าม (มรดกโลก) - พระราชวังอาลี คาปู - หมู่บ้านแอบยาเนห์ - สวนฟิน - บ้านพื้นเมืองคาชาน

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินโคไมนี่ กรุงเตหะราน - สนามบินเมราห์บัด - เข้าที่พัก - พระราชวังโกเลสตาน - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ - พิพิธภัณฑ์พรม - สะพานตาเบียด - บินภายในสู่ สนามบินเมืองชีราซ - เข้าที่พัก
 เมืองชีราซ - สุเหร่าสีชมพู - สวนนาเรนเจสตาน - พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง - สวนอีแรม - อนุสรณ์สถานท่านฮาเฟซ - ถ่ายภาพด้านนอก ป้อมคาริม ข่าน - ตลาดวากิลบาซาร์
 เมืองมาร์พดาสท์ - นครเปอร์เซโพลิส - เมืองยาซ์ด - มัสยิด จาเม - อนุสรณ์ อาเมียร์ เช็คห์แมก
 ยาซ์ด - เมืองเมย์บอด - วิหารของลัทธิบูชาไฟ - หอคอยแห่งความเงียบ - อิสฟาฮาน - ปราสาทนารินจ์ - สะพานคาจู - สะพานอัลลาห์เวอร์ดี ข่าน
 เมืองอิสฟาฮาน - วิหารแวงค์ - พระราชวังเชเหล โชตุน - จัตุรัสอิหม่าม (มรดกโลก) - พระราชวังอาลี คาปู - มัสยิดอิหม่าม - มัสยิดชีคห์ ลอทฟอลลาห์
 อีสฟาฮาน - หมู่บ้านแอบยาเนห์ - คาชาน - สวนฟิน - บ้านพื้นเมืองคาชาน - สนามบินเตหะราน เดินทางกลับ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ พนักงานบริการ ท่านละ 56 ดอลลาร์ ตลอดการเดินทาง - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย วันละ USD 3 ต่อท่าน ต่อวัน รวมเป็น 24 ดอลลาร์ ตลอดทริป หรือขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน - ค่าจัดทำเอกสาร และค่าธรรมเนียมวีซ่าของคนต่างด้าว - ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น) - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport (ถ้ามี ตามมาตรการของประเทศต้นทาง และปลายทาง)
Z1607
รอยัลจอร์แดน

Promotion 2023 Tour

Code : Z1607
Travel by (Air Ticket) : RJ-รอยัลจอร์แดน
Hotel Standard :  Days : 7 days 4 nights
Price start from :
 78,900
Travel Date :
Jordan Tour Program :
Jordan Tour - จอร์แดน : เมาท์ เนโบ - นครเจอราช - เพตรา มรดกโลก - ลงเรือท้องกระจก - ทะเลทรายวาดิรัม - เดดซี - ป้อมปราการ แห่งกรุงอัมมาน
นอนนับดาวกลางทะเลทราย - นอนเพตรา - นอนเดดซี

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินนานาชาติ QUEEN ALIA, อัมมาน - นครเจอราช - ปราสาทโชบัคแห่งครูเสด
 อัมมาน - เพตรา - มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล-คาซเนท์
 เมืองอคาบา - ลงเรือท้องกระจก - ทะเลทรายวาดิรัม - พักแค้มป์กลางทะเลทราย
 วาดิรัม - เดดซี
 เมาท์ เนโบ - มาดาบา - ป้อมปราการ แห่งกรุงอัมมาน - สนามบินอัมมาน
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 ไม่รวม ค่าทิปขี่ม้า, ค่าขี่ลา, ขี่อูฐ, รถม้า ฯลฯ , ค่าทิปรถม้าที่เมืองเพตรา และค่าทิปคนขับรถในทะเลทรายวาดิรัม - ค่าทิปไกด์ 3USD ต่อท่าน ต่อวัน และพนักงานขับรถโดยเฉลี่ย 2USD ต่อท่าน ต่อวัน (ทั้งทริปจำนวน 5 USDX5 วัน = 25 USD) - ทิปหัวหน้าทัวร์ไทยตามความพอใจ (วันละ 3 USD ขั้นต่ำ) X 7 วัน = 21 USD) - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
Z10818
Self travel-เดินทางเอง

Promotion 2023 Tour

Code : Z10818
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 8 days 7 nights
Price start from :
 EUR1,862
Travel Date :
Europe Tour Program :
Europe Tour - VOUCHER Rhine Christmas Markets City Experience 2023 พักบนเรือ A-Rosa Sena (International), Cruise Only, All inclusive : Cologne - Amsterdam - Rotterdam - Dordrecht - Antwerp - Cruising Day - Cologne

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลงท่าอากาศยานโคโลญจน์ บอนน์ - ท่าเรือ Cologne (แนะนำ ควรเดินทางมาถึงท่าเรือล่วงหน้าก่อนเวลาออกจากท่าเรือ ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมงขึ้นไป) - อิสระเช็คอินลงเรือล่องแม่น้ำ ARosa Sena - Depart 16.00 PM
 Arrival 13.00 PM Amsterdam - Overnight
 -.- Amsterdam - Depart 23.00 PM
 Arrival 09.00 AM Rotterdam - Overnight
 Rotterdam - Depart 06.00 AM / Arrival 09.00 AM Dordrecht - Depart 20.00 PM
 Arrival 08.00 AM Antwerp - Depart 17.00 PM
 Cruising Day อิสระพักผ่อนบนเรือตลอดวัน
 Arrival 06.00 AM Cologne - อำลาเรือล่องแม่น้ำ อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
 ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - วีซ่าเชงเก้น แบบ Multiple - ค่าทัวร์บนฝั่งตามเมืองต่างๆ (Shore Excursion) - ค่ารถรับส่ง นอกเหนือจากที่ระบุในแพ็คเกจ - ค่าประกันการเดินทาง - ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนการเดินทาง 72 ชม. (ถ้ามี ตามที่รัฐกำหนด) - ค่าประกันสุขภาพ กรณีติดโควิด-19 ในระหว่างท่องเที่ยว - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
Z10817
Self travel-เดินทางเอง

Promotion 2023 Tour

Code : Z10817
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 6 days 5 nights
Price start from :
 EUR1,144
Travel Date :