OPEN Mon - Fri : 08.30 AM - 22.00 PM Sat - Sun : 09.00 AM - 22.00 PM
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
Search Tour :
Close & Show Result
Display 1 to 24
from 141 Program(s)
Next Last

Promotion 2022 Tour Package

Z9111
เอทิฮัด แอร์เวย์

Promotion 2022 Tour

Code : Z9111
Travel by (Air Ticket) : EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
Hotel Standard :  Days : 9 days 6 nights
Price start from :
 73,900
Travel Date :
Europe Tour Program :
Europe Tour - อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา) - ฝรั่งเศส : โรม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ - โคลอสเซียม - หอเอนเมืองปิซ่า - เกาะเวนิส - จัตุรัสซานมาโค - วิหารเซ็นต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า - อินเทอร์ลาเค่น - นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า - ไคลน์ไชเด็ค - ดีจอง - ปารีส - เข้าพระราชวังแวร์ซายย์ - ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ - มองมาร์ต - มหาวิหารซาเครเกอร์ - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม - ห้างลาฟาแยต
ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท ต่อท่าน (900 บาท) - ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 2 ยูโรต่อวัน (14 ยูโร) - ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าเชงเก้น และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืน ไม่ว่าจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ ชำระประมาณ ท่านละ 5,500 บาท - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ค่าตรวจ RT-PCR ทุกกรณี (ถ้ามี เป็นไปตามที่รัฐกำหนด) - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง พัสดุตรงถึง Center แผนกวีซ่า

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงอาบูดาบี
 สนามบินฟูมิชิโน่ ประเทศอิตาลี - โรม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ - ถ่ายรูปด้านหน้า สนามกีฬาโคลอสเซีย - เขตเมืองเก่า - น้ำพุเทรวี่ - บันไดเสปน - ปิซ่า
 ปิซ่า - เข้าชมหอเอนเมืองปิซ่า - เมสเตร้ - เกาะเวนิส - สะพานถอนลมหายใจ - จัตุรัสซานมาโค - วิหารเซ็นต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า (ไม่รวมค่าล่องเรือ)
 เวนิส เมสเตร้ - ข้ามพรมแดนสู่สวิตเซอร์แลนด์ - อินเทอร์ลาเค่น - เดินเที่ยวชมเมือง - ช้อปปิ้งของฝากจากสวิสเซอร์แลนด์ (อิสระอาหารค่ำ)
 อินเทอร์ลาเค่น - นั่งรถไฟฟันเฟือง ชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี - ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า - ไคลน์ไชเด็ค - ดีจอง
 ดีจอง - นั่งรถไฟด่วน TGV สู่ปารีส - เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์ - ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์
 ปารีส - ชมเมือง - ย่านมองมาร์ต - หอไอเฟล - ช้อปปิ้งที่ห้าง แกลลารี-ลาฟาแยตต์
 สนามบิน ชาร์ เดอ โกลล์ - แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงอาบูดาบี
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z7987
Self travel-เดินทางเอง

Promotion 2022 Tour

Code : Z7987
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 10 days 9 nights
Price start from :
 62,400
Travel Date :
Hong Kong Tour Program :
Hong Kong Tour - Package Wonder of the Seas, Cruise Only (เรือสำราญลำใหม่ และใหญ่ที่สุดในโลก เริ่มล่องครั้งแรก) : Hong Kong, China - Jeju, South Korea - Busan, South Korea - Fukuoka, Japan - Kagoshima, Japan - Hong Kong, China or Hong Kong, China - Okinawa Naha, Japan - Kyoto Osaka, Japan - Kochi, Japan - Miyazaki, Japan - Hong Kong, China
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ทัวร์เสริมบนฝั่ง - รถรับส่งสนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าวีซ่า (ถ้ามี) - ค่าสำรองที่นั่งในห้องอาหารพิเศษ ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท ชา, กาแฟชนิดพิเศษ - ค่าประกันสุขภาพ กรณีติดโควิด-19 ในระหว่างท่องเที่ยว - ค่าตรวจ Negative Covid-19 RT-PCR ที่ออกก่อนการเดินทาง 72 ช.ม. - ค่ากักตัว ASQ 14 วัน หลังจากเดินทางกลับเข้าไทย (ถ้ามี)

 คณะออกเดินทาง 25พ.ย.-4ธ.ค. 65 อิสระเดินทางเองจาก กรุงเทพฯ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลง สนามบิน Check Lap Kok ฮ่องกง - ท่าเรือ Hong Kong, China - เช็คอินลงเรือสำราญ Wonder of the Seas - Boarding Departs 16:35 PM
 Cruising Day at sea (Full Day)
 Cruising Day at sea (Full Day)
 Arrival 07.00 AM Jeju, South Korea - Departure 19.00 PM
 Arrival 07.00 AM Busan, South Korea - Departure 18.00 PM
 Arrival 07.00 AM Fukuoka, Japan - Departure 17.00 PM
 Arrival 10.00 AM Kagoshima, Japan - Departure 20.00 PM
 Cruising Day at sea (Full Day)
 Cruising Day at sea (Full Day)
 Arrival Departs 06.00 AM Hong Kong, China - อิสระเดินทางกลับเอง โดยสวัสดิภาพ
 คณะออกเดินทาง 22-31 ธ.ค. 65 อิสระเดินทางเองจาก กรุงเทพฯ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลง สนามบิน Check Lap Kok ฮ่องกง - ท่าเรือ Hong Kong, China - เช็คอินลงเรือสำราญ Wonder of the Seas - Boarding Departs 17:00 PM
 Cruising Day at sea (Full Day)
 Arrival 11.30 AM Okinawa Naha, Japan - Departure 22.00 PM
 Cruising Day at sea (Full Day)
 Arrival 09.00 AM - Kyoto Osaka, Japan - Departure 21.00 PM
 Arrival 09.00 AM Kochi, Japan - Departure 19.00 PM
 Arrival 07.00 AM Miyazaki, Japan - Departure 19.00 PM
 Cruising Day at sea (Full Day)
 Cruising Day at sea (Full Day)
 Arrival Departs 07.00 AM Hong Kong, China - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
Z7991
Self travel-เดินทางเอง

Promotion 2022 Tour

Code : Z7991
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 8 days 7 nights
Price start from :
 59,000
Travel Date :
America Tour Program :
America Tour - Package Eastern Caribbean & Perfect Day, Royal Caribbean, Harmony of the Seas, Cruise Only : Orlando (Port Canaveral), Florida - Philipsburg, St. Maarten - Charlotte Amalie, St. Thomas - Perfect Day at CocoCay, Bahamas - Orlando (Port Canaveral), Florida
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - รถรับส่งสนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าธรรมเนียมวีซ่าอเมริกา - ค่าอาหาร และเครื่องดื่มนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ และ ค่า WIFI - ค่าตรวจ Negative Covid-19 RT-PCR ที่ออกก่อนการเดินทาง 72 ช.ม. - ค่ากักตัว ASQ 14 วัน หลังจากเดินทางกลับเข้าไทย (ถ้ามี)

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป กลับ) - แนะนำบินลง สนามบินออร์แลนโด - ท่าเรือ Orlando (Port Canaveral), Florida - อิสระเช็คอินขึ้นเรือสำราญ Harmony of the Seas ด้วยตัวเอง - อิสระพักผ่อนบนเรือ - Depart 16:30 PM
 At Sea (Cruising) เรือล่องทะเลตลอดวัน - อิสระทํากิจกรรมตามอัธยาศัยบนเรือ
 At Sea (Cruising) เรือล่องทะเลตลอดวัน - อิสระทํากิจกรรมตามอัธยาศัยบนเรือ
 Arrival 8:00 AM เรือเทียบท่า Philipsburg, St. Maarten - Depart 18:00 PM
 Arrival 7:00 AM เรือเทียบท่า Charlotte Amalie, St. Thomas - Depart 16:00 PM
 At Sea (Cruising) เรือล่องทะเลตลอดวัน - อิสระทํากิจกรรมตามอัธยาศัยบนเรือ
 Arrival 10:00 AM เรือเทียบท่า Perfect Day at CocoCay, Bahamas - สนุกกับกิจกรรมต่างๆ บนเกาะส่วนตัวมากมาย - อิสระพักผ่อนบนเรือ - Depart 17:00 PM
 Arrival 6:00 AM Orlando (Port Canaveral), Florida - อำลาเรือสำราญ - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
Z9386
ไทยไลอ้อนแอร์

Promotion 2022 Tour

Code : Z9386
Travel by (Air Ticket) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 13,999
Travel Date :
Singapore Tour Program :
Singapore Tour - สิงคโปร์ : GARDEN BY THE BAY - วัด Sri Krishnan - ขอพรเจ้าแม่กวนอิมวัด Kwan Im Thong Hood Cho Temple - พระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ - ถ่ายรูปเมอร์ไลอ้อน - ย่านคลากคีย์ - ชมโชว์แสง สี เสียง และน้ำ ที่ใหญ่ที่สุดใน South East Asia กับ Wonder Full Light - ช้อปปิ้ง BRAND NAME ที่มารีน่าเบย์แซนด์, ถนนออร์ชาด - FORT CANNING PARK อุโมงค์ต้นไม้ - Option A อิสระช้อปปิ้งจุใจ เต็มวัน (ไม่มีรถและไกด์บริการ) หรือ Option B สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (รวมค่าบัตร)

 Bangkok(Don Muang Airport) - Changi Airport (Singapore) - ชมวัดแขก Sri Krishnan - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ทำเนียบรัฐบาล ศาลฎีกา และศาลาว่าการเมือง - ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า Old Parliament House - ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of wealth - GARDEN BY THE BAY (ไม่รวมค่าบัตร SUPERTREE 8 SGD) - ย่านคลากคีย์ (ไม่รวมค่าตั๋ว Bumboat ราคา 25 SGD หรือ 625 บาท) - ชมมารีน่าเบย์แซนด์ (ไม่รวมค่าขึ้นชมจุดชมวิว SAND SKY PARK57 ราคา 30 SGD) - ชม Wonder Full Light การแสดงโชว์แสง สี เสียงและน้ำ ที่ใหญ่ที่สุดใน South East Asia
 Option A : Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) หรือ Option B : FORT CANNING PARK - สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (รวมค่าบัตร) (มีรถ และไกด์บริการ)
 วัดพระเขี้ยวแก้ว - ช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด - The Jewel Changi - Changi Airport (Singapore) - Bangkok(Don Muang Airport)
 ไม่รวม ค่าทิปไกด์, ค่าทิปคนขับรถ 3 วัน ท่านละ 1,500 บาทเก็บที่สนามบินดอนเมือง ณ วันเดินทาง - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติมในกรณีที่ท่านติด COVID-19 ระหว่างเดินทาง เช่นค่าโรงแรม ค่าตรวจต่างๆ ค่าเลื่อนตั๋วเครื่องบิน ฯลฯ - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
Z8247
VOUCHER-เดินทางเอง

Promotion 2022 Tour

Code : Z8247
Travel by (Air Ticket) : VOUCHER-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 0 days 0 nights
Price start from :
 890
Travel Date :
Available Everyday From 28/11/2565 to 28/11/2565 : รอบ Dinner ให้บริการทุกวัน / เปิดจองตั้งแต่วันนี้ - 30 ต.ค. 65 / ให้บริการ 2 ท่านขึ้นไป ราคาต่อท่าน (ปกติผู้ใหญ่ 1,700 บาท)
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - Voucher Discount VIVA Alangka Cruise Dinner 19.45-21.45 น. : บริการบุฟเฟ่ต์ อาหารไทย นานาชาติ และ Seafood - พิเศษ มา 4 ท่าน ฟรีเบียร์ 1 เหยือก / มา 6 ท่าน ฟรีไวน์ 1 ขวด - พร้อมล่องเรือชมวิวสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เส้นทาง วัดอรุณ - วัดพระแก้ว - สะพานพระราม 8 - คลอเคล้าด้วยเสียงเพลง ดนตรีสด
เดินทางได้ทุกวัน ยกเว้นวันลอยกระทง, คริสต์มาส, สิ้นปี วันวาเลนไทน์ / สำหรับ 2 ท่านขึ้นไป

 รอบ Dinner : อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับ) - 18.30-19.30 น. Check in ท่าเรือ Asiatique โกดัง 7 - 19.45-20.00 น. ขึ้นเรือ วีว่า อลังกา ครูซ ท่าเรือที่ 1 Asiatique - ล่องเรือชมวิวสองฝั่งเจ้าพระยา (ประมาณ 2 ชั่วโมง) เส้นทางวัดอรุณ - วัดพระแก้ว - สะพานพระราม 8 เรือกลับลำ - 21.45-22.00 น. เรือเทียบส่ง ท่าเรือที่ 1 เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
Z9421
ไทยเวียดเจ็ท แอร์

Promotion 2022 Tour

Code : Z9421
Travel by (Air Ticket) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Price start from :
 17,977
Travel Date :
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - ไต้หวัน : ชมพระอาทิตย์ตกดินเกาเหม่ย - เฝิงเจียไนท์มาร์เก็ต - ปราสาทช็อกโกแลต - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - อุทยานเย่หลิว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - วัดหลงซาน - ตลาดปลาไทเป - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)
พักซีเหมินติง

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเถาหยวน ไต้หวัน - ไทจง - ชมพระอาทิตย์ตกดินเกาเหม่ย - เฝิงเจียไนท์มาร์เก็ต (อิสระอาหารค่ำ)
 ปราสาทช็อกโกแลต - โรงงานผลิตชาอู่หลง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - ชิมไข่ต้มใบชา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดต้าเจียเจนหลาน - ศูนย์สร้อยสุขภาพเจอร์เมเนียน - ร้านขนมพายสับปะรด - ช้อปปิ้งซีเหมินติง (อิสระอาหารค่ำ)
 ถ่ายรูปพระราชวังต้องห้าม - อุทยานเย่หลิว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - คอสเมติกช็อป - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต (อิสระอาหารค่ำ)
 วัดหลงซาน - ตลาดปลาไทเป - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ ชมวิวชั้น89) - สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ ทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500 ต่อท่าน ต่อทริป (โปรดชำระวันเช็คอินก่อนเดินทาง) - ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว - ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport
Z9385
ไทยไลอ้อนแอร์

Promotion 2022 Tour

Code : Z9385
Travel by (Air Ticket) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 12,999
Travel Date :
Singapore Tour Program :
Singapore Tour - สิงคโปร์ : GARDEN BY THE BAY - วัด Sri Krishnan - ขอพรเจ้าแม่กวนอิมวัด Kwan Im Thong Hood Cho Temple - พระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ - ถ่ายรูปเมอร์ไลอ้อน - ย่านคลากคีย์ - ชมโชว์แสง สี เสียง และน้ำ ที่ใหญ่ที่สุดใน South East Asia กับ Wonder Full Light - ช้อปปิ้ง BRAND NAME ที่มารีน่าเบย์แซนด์, ถนนออร์ชาด - FORT CANNING PARK อุโมงค์ต้นไม้ - Option A อิสระช้อปปิ้งจุใจ เต็มวัน (ไม่มีรถและไกด์บริการ) หรือ Option B สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (รวมค่าบัตร)

 Bangkok(Don Muang Airport) - Changi Airport (Singapore) -ชมวัดแขก Sri Krishnan - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ทำเนียบรัฐบาล ศาลฎีกา และศาลาว่าการเมือง - ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า Old Parliament House - ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of wealth - GARDEN BY THE BAY (ไม่รวมค่าบัตร SUPERTREE 8 SGD) - ย่านคลากคีย์ (ไม่รวมค่าตั๋ว Bumboat ราคา 25 SGD หรือ 625 บาท) - ชมมารีน่าเบย์แซนด์ (ไม่รวมค่าขึ้นชมจุดชมวิว SAND SKY PARK57 ราคา 30 SGD) - ชม Wonder Full Light การแสดงโชว์แสง สี เสียงและน้ำ ที่ใหญ่ที่สุดใน South East Asia
 Option A : Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) หรือ Option B : สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (รวมค่าบัตร) - ช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด (มีรถ และไกด์บริการ)
 China Town - วัดพระเขี้ยวแก้ว - The Jewel Changi - Changi Airport (Singapore) - Bangkok(Don Muang Airport)
 ไม่รวม ค่าทิปไกด์, ค่าทิปคนขับรถ 3 วัน ท่านละ 1,500 บาทเก็บที่สนามบินดอนเมือง ณ วันเดินทาง - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติมในกรณีที่ท่านติด COVID-19 ระหว่างเดินทาง เช่นค่าโรงแรม ค่าตรวจต่างๆ ค่าเลื่อนตั๋วเครื่องบิน ฯลฯ - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
Z9247
Self travel-เดินทางเอง

Promotion 2022 Tour

Code : Z9247
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 8 days 7 nights
Price start from :
 USD1,600
Travel Date :
Europe Tour Program :
Europe Tour - Package Avalon Waterways, Cruise Only - WAA - TULIP TIME CRUISE - AMSTERDAM to AMSTERDAM : Promotion ลด 50% / Departure Amsterdam, Holland - Rotterdam - Antwerp, Belgium - Ghent - Middelburg, Holland - Willemstad - Amsterdam - Amsterdam (Disembarkation)
Meals : Breakfast: 7 - Lunch: 6 - Dinner: 7 / โปรลด 50% เมื่อชำระยอดเต็มภายใน 30 ต.ค. 65 / บริการเสริม SafetyNet Protection : ประกันแพ็คเกจล่องเรือ ชำระเพิ่ม 79USD ต่อท่าน สามารถขอยกเลิกการเดินทาง ภายใน 30 วัน คืนค่าแพ็คเกจเรือเต็มจำนวน - สามารถเลื่อนทัวร์ได้ ก่อนดินทาง 24ชั่วโมง (เลื่อนได้ 1 ครั้ง)

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - DAY 1: ท่าเทียบเรือ Amsterdam (Holland) (Embarkation) - เช็คอินขึ้นเรือ Avalon Tranquility II or Impression or Panorama - อิสระพักผ่อนบนเรือ - บริการอาหารค่ำบนเรือ
 DAY 2: ท่าเรือ Rotterdam เที่ยวชมสวนทิวลิป - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
 DAY 3: ท่าเทียบเรือ Antwerp, Belgium เดินเที่ยวบนฝั่ง
 DAY 4: ท่าเทียบเรือ Ghent - อิสระเดินเที่ยวบนฝั่ง
 DAY 5: ท่าเทียบเรือ Middelburg, Holland เดินเที่ยวบนฝั่ง
 DAY 6: ท่าเทียบเรือ Willemstad อิสระเดินเที่ยวบนฝั่ง
 DAY 7: ท่าเทียบเรือ Amsterdam, Holland อิสระเดินเที่ยวบนฝั่ง - Overnight
 DAY 8: Amsterdam (Disembarkation) - หลังอาหารเช้า อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป, กลับ)
 ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น แบบ Multiple - ไม่รวม ค่าภาษีท่าเรือ 210 USD ต่อท่าน - ไม่รวม ค่าทิป 128 USD ต่อทริป ต่อท่าน - ไม่รวม ค่ารถรับส่งจากสนามบิน ท่าเรือ สนามบิน
Z8265
Self travel-เดินทางเอง

Promotion 2022 Tour

Code : Z8265
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 23,800
Travel Date :
Maldive Tour Program :
Maldive Tour - Package Clubmed Kani, Maldives 4 Star, Allinclusive Meals : ราคาพิเศษ จองล่วงหน้าก่อนเข้าพัก 60 วันทำการขึ้นไป
ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ, ค่าภาษีสนามบิน และภาษีเชื้อเพลิง - ค่าตรวจ RT-PCR เป็นลบจากสถานพยาบาล ภาษาอังกฤษ ภายใน 96 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (เป็นไปตามมาตรการของรีสอร์ท) - ค่าประกันสุขภาพ กรณีติดโควิด-19 ในระหว่างท่องเที่ยว

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลง สนามบินมาเล่ - นั่งเรือเร็ว (Speed Boat) สู่รีสอร์ท (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.) - อิสระพักผ่อนในคลับเมด คานิ
 สนุกสนานกับกิจกรรมภายในรีสอร์ท อาทิ Fitness School, Flying Trapezze School, Badminton, Soccer, Beach volleyball, Sailing School, Kayak, Stand up paddle boarding, Scuba diving, Swimming Pool, Petanque (boules), Table tennis, Cooking lesson & demonstration, Board games, Overwater swing, Pedagogical Garden ฯลฯ เต็มวัน
 อำลาที่พัก - นั่งเรือเร็ว (Speed Boat) สู่สนามบินมาเล่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.) - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
 พักขั้นต่ำ : 2 คืน (ในช่วงปกติ) และ พัก 4-5 คืน ในช่วงพีค หรือช่วงเทศกาลวันหยุดยาว
 แนะนำการเดินทางเข้ามัลดีฟส์ : ไม่ต้องแสดงผลตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง ทั้งไป และเกลับ แต่ต้องลงทะเบียนเข้ามัลดีฟส์ ก่อนเดินทาง 48 ชม. ทั้งขาไป และก่อนออกจากมัลดีฟส์ ที่ https:
 imuga.immigration.gov.mv/ethd และแสดง QR CODE กับเจ้าหน้าที่ตม.มัลดีฟส์ - นักท่องเที่ยวทุกท่านต้องกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับสุขภาพของตนเอง - ติดตั้งแอพติดตามของมัลดีฟส์ “TraceEkee” (App Store/Play Store) ก่อนการเดินทางมาถึงประเทศมัลดีฟส์
Z9433
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

Promotion 2022 Tour

Code : Z9433
Travel by (Air Ticket) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 9 days 5 nights
Price start from :
 75,900
Travel Date :
Eastern Europe Tour Program :
Eastern Europe Tour - Germany - Austria - Czech - Hungary - Slovakia : จัตุรัสมาเรียน - พระราชวังเฮเลนคีมเซ - สวนมิราเบล - ฮัลล์สตัทท์ - เมืองเชสกี้ครุมลอฟ - ชมวิวพาโนรามาบนปราสาทครุมลอฟ - ย่านเขตเมืองเก่ากรุงปร๊าก - สะพานชาร์ลส์ - นาฬิกาดาราศาสตร์ - เก็บภาพด้านหน้าปราสาทบราติสลาวา - ย่านเมืองเก่าบราติสลาวา - ช้อปปิ้ง McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf - Fisherman Bastion - ล่องเรือชมวิวแม่น้ำดานูบ
ลิ้มลองเมนูขาหมูเยอรมัน - อาหารไทย - รวมทุกอย่าง ยกเว้นทิป - แจกน้ำดื่มวันละ 1 ขวด

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี - จัตุรัสมาเรียน - โบสถ์เซนต์ปีเตอร์
 เมืองเพรียน อัม คีมเซ - พระราชวังเฮเลนคีมเซ - เมืองซาลบูร์ก, ออสเตรีย - สวนมิราเบล - เก็บภาพด้านหน้า บ้านโมสาท - ถ่ายรูปมหาวิหารของเมืองซาลส์บวร์ก
 ฮัลล์สตัทท์ (มรดกโลก) - เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (มรดกโลก) - ชมวิวพาโนรามาบนปราสาทครุมลอฟ
 กรุงปร๊าก - ย่านเขตเมืองเก่ากรุงปร๊าก - สะพานชาร์ลส์ - นาฬิกาดาราศาสตร์ - กรุงปร๊าก
 เมืองบราติสลาวา สโลวัก - เก็บภาพด้านหน้าปราสาทบราติสลาวา - ย่านเมืองเก่าบราติสลาวา - กรุงเวียนนา - ถนนคาร์นท์เนอร์ - ถ่ายรูปวิหารเซนต์สตีเฟน
 McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf (อิสระอาหารเที่ยง) - กรุงบูดาเปสต์
 ชมด้านนอกโบสถ์แมทเธียส - Fisherman Bastion - ล่องเรือชมวิวแม่น้ำดานูบ - (อิสระอาหารเที่ยง, อาหารค่ำ) - สนามบินฮังการี
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 14 ยูโร - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย วันละ 900 บาท - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - ค่าแปลเอกสารขอวีซ่า ฉบับภาษาอังกฤษ (ถ้ามี / ทางบริษัทไม่มีนโยบาลแปลเอกสารให้) - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ค่าตรวจ RT-PCR (ทุกกรณี ถ้ามีตามมาตรการรัฐกำหนด) - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง พัสดุตรงถึง Center แผนกวีซ่า
Z9113
มาเลเซียแอร์ไลน์

Promotion 2022 Tour

Code : Z9113
Travel by (Air Ticket) : MH-มาเลเซียแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Price start from :
 21,999
Travel Date :
Malaysia Tour Program :
Malaysia Tour - ทัวร์ล่องเรือสำราญ Resort World Cruise : เส้นทางกัวลาลัมเปอร์ (มาเลเซีย) - สิงคโปร์ ทัวร์เต็มรูปแบบ / รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ - รถโค้ชรับ ส่ง สนามบิน, ท่าเรือ - CITY TOUR MALAYSIA - มีไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ดูแลอำนวยความสะดวก - ประกันภัยการเดินทาง - ภาษีท่าเรือ

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินนานาชาติ กัวลาลัมเปอร์ - พักโรงแรม
 เดินทางสู่ ท่าเรือ พอร์ตคลัง - 08.00 AM อิสระเช็คอินลงเรือสำราญ Genting Dream By Resort World Cruise - อิสระพักผ่อนบนเรือ - 11.00 PM เรือออกจากท่า
 10.00 AM เรือเทียบท่า มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ สิงคโปร์ - อิสระเที่ยวเอง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (โปรดสอบถามค่าบริการทัวร์เสริมบนเรือเพิ่มเติม) - กลับขึ้นเรือสำราญ - อิสระร่วมกิจกรรมต่างๆบนเรือตามอัธยาศัย - 20.00 PM เรือออกจากฝั่ง
 08.00 AM เรือเทียบท่า ท่าเรือ พอร์ตคลัง - อำลาเรือ Genting Dream By Resort World Cruise - ชมเมืองหลวงของมาเลเซีย - ถ่ายรูปด้านหน้า พระราชวังอิสตันน่า ไนการ่า - เลือกซื้อช็อกโกแลต - ห้าง MITSUI OUTLET - สนามบินนานาชาติ กัวลาลัมเปอร์ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 ไม่รวมค่าทิปไกด์, ค่าทิปคนขับรถ เหมาจ่ายท่านละ 700 บาท ชำระที่สนามบินสุวรรณภูมิ - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ - ค่าแพ็คเกจ Wifi - แพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ - ค่าทิปพนักงานบนเรือ GRATUITY ON BOARD USD 29 ต่อท่าน ต่อคืน สำหรับพักห้อง Inside, Balcony - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ - ค่าอาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ - ค่าลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ค่าอาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ
Z9394
ไทยเวียดเจ็ท แอร์

Promotion 2022 Tour

Code : Z9394
Travel by (Air Ticket) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
Hotel Standard : &  Days : 4 days 3 nights
Price start from :
 16,999
Travel Date :
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - ทัวร์ไต้หวัน : หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี (รวมค่าโคมกระดาษ 1 โคม ต่อ 4 ท่าน) - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต - อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก - วัดหลงซาน - ย่านซีเหมินติง - ตึกไทเป 101 (ราคาทัวร์ไม่รวมบัตรขึ้นจุดชมวิวชั้น 89)
ลิ้มรสเมนูขึ้นชื่อ ปลาประธานาธิบดี - ชาบูหม้อไฟไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเถาหยวน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี (รวมค่าโคมกระดาษ 1 โคม ต่อ 4 ท่าน) - อิสระอาหารค่ำ
 อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - เมืองหนานโถว - ร้านชา - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - เมืองไถจง - ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต - อิสระอาหารค่ำ
 เมืองไทเป - ร้านพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก - วัดหลงซาน - ร้านเครื่องสำอาง - ย่านซีเหมินติง - อิสระอาหารค่ำ
 ร้าน GERMANIUM - ตึกไทเป 101 (ราคาทัวร์ไม่รวมบัตรขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) - สนามบินเถาหยวน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านะละ 1,500 บาท/ท่าน - ค่าธรรมเนียมน้ำมัน และภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา - ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง (หากมี) - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บค่าวีซ่า
Z8293
Self travel-เดินทางเอง

Promotion 2022 Tour

Code : Z8293
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 108 days 107 nights
Price start from :
 552,000
Travel Date :
Japan Tour Program :
Japan Tour - Package Around The World Cruise, Peace Boat, MV Pacific World ลำที่ 114 เส้นทาง Yokohama - Kobe - Xiamen - Dili - Bali - Singapore - Colombo - Port Said, Egypt - Santorini - Piraeus - Cagliari (Sardinia), Italy - Barcelona - Le Havre, France - London (Tilbury), United Kingdom - Flam, Norway - Tromso - Honningsvag - Longyearbyen, Svalbard (Norway) - Akureyri, Iceland - Reykjavik - New York - Cristobal, Panama - Puerto Quetzal, Guatemala - Manzanillo, Mexico - Honolulu, Hawaii (USA) - Yokohama Japan - Kobe Japan
ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่าธรรมเนียมวีซ่า (จีน, ศรีลังกา, อียิปต์, กรีซ, เชงเก้น Multiple, อังกฤษ, อเมริกา) - ค่าทัวร์บนฝั่ง - ค่าทิปพนักงานบนเรือ - ค่าภาษีท่าเรือ - Intermational Tourist Tax (Japan) - ค่าประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุ รวมถึงค่าประกันสุขภาพ กรณีติดโควิด-19 ในระหว่างท่องเที่ยว - ค่าตรวจ RT-PCR ที่ออกจากสถานพยาบาล ก่อนการเดินทาง 72 ช.ม. (ไป-กลับ) - ค่าที่พัก AQ, Sha Plus พร้อมผลตรวจ 1 วัน หลังจากเดินทางกลับเข้าไทย (ถ้ามี)

 อิสระเดินทางเอง - ท่าเรือ โยโกฮาม่า - เช็คอิน ขึ้นเรือสำราญ Peace Boat, MVPacificWorld - อิสระพักผ่อนบนเรือ ตลอด 107 คืน
 เรือจอดเทียบท่า โกเบ
 เรือจอดเทียบท่า Xiamen
 เรือจอดเทียบท่า Dili, China - จอดเทียบ 2 คืน
 เรือจอดเทียบท่า Bali, Indonesia
 เรือจอดเทียบท่า สิงคโปร์
 เรือจอดเทียบท่า Colombo, Sri Lanka
 เรือจอดเทียบท่า Port Said, Egypt
 เรือจอดเทียบท่า Santorini, Greece
 เรือจอดเทียบท่า Piraeus, Greece
 เรือจอดเทียบท่า Cagliari (Sardinia), Italy
 เรือจอดเทียบท่า Barcelona, Spain
 เรือจอดเทียบท่า Le Havre France
 เรือจอดเทียบท่า London (Tilbury), United Kingdom England
 เรือจอดเทียบท่า Flam, Norway
 เรือจอดเทียบท่า Tromso, Norway
 เรือจอดเทียบท่า Honningsvag, Norway
 เรือจอดเทียบท่า Longyearbyen, Svalbard (Norway)
 เรือจอดเทียบท่า Akureyri, Iceland
 เรือจอดเทียบท่า Reykjavik, Iceland
 เรือจอดเทียบท่า New York, USA
 เรือจอดเทียบท่า Cristobal, Panama
 เรือจอดเทียบท่า Puerto Quetzal, Guatemala
 เรือจอดเทียบท่า Manzanillo, Mexico
 เรือจอดเทียบท่า Honolulu, Hawaii (USA)
 เรือจอดเทียบท่า Yokohama, Japan
 เรือจอดเทียบท่า Kobe Japan - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
Z6581
Self travel-เดินทางเอง

Promotion 2022 Tour

Code : Z6581
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 0 days 0 nights
Price start from :
 890
Travel Date :
Available Everyday From 28/11/2565 to 28/11/2565 : ใช้บริการได้ทุกวัน สำหรับนักท่องเที่ยวไทย สำหรับ 2 ท่านขึ้นไป / ราคาต่อท่าน ปกติท่านละ 1,900 บาท
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - Voucher Discount Dinner Cruise Chao Phraya Princess : อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ อาหารไทย และนานาชาติ - ซีฟู้ด กุ้งแม่น้ำ หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ ปลาดิบ ไม่อั้น พร้อมฟังเพลงเบาๆชมวิวเจ้าพระยา / เส้นทางล่องเรือ ไอคอนสยาม - สะพานพระราม 8 - ไอคอนสยาม พร้อมฟังเพลงเบาๆ ชมวิวเจ้าพระยา
ให้บริการทุกวัน - ยกเว้น วันวาเลนไทน์, วันลอยกระทง, วันสิ้นปี (โปรดสอบถามค่าบริการเพิ่มเติม)

 อิสระเช็คอินที่ท่าเรือที่ 2 ไอคอนสยาม 18.30-19.00 น. - ขึ้นเรือดินเนอร์ เจ้าพระยาปริ๊นเซส 19.30-21.30 น. - ล่องเรือชมวิวสองฝั่งเจ้าพระยา (ประมาณ 2 ชั่วโมง)
 ท่านที่มี Voucher ไม่สามารถใช้บริการ วันวาเลนไทน์, วันลอยกระทง, วันสิ้นปี (โปรดสอบถามค่าบริการเพิ่มเติม)
Z8298
Self travel-เดินทางเอง

Promotion 2022 Tour

Code : Z8298
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 1 days 0 nights
Price start from :
 990
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - One Day Trip ขี่สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าเที่ยวตลาดน้อย : ตะลุยถิ่นจีน - ชมภาพฝาผนัง Amazing Thailand Phoenix Wall - ตรอกสมหวังพลังมงคล ซอยเจ้าสัวสอน - วัดไตรมิตร - ถนนเยาวราช

 Scooter Tour วันละ 2 รอบ : 08.00-11.30 น. และ 15.00-18.00 น. (เวลาอาจมีการปรับเปลี่ยน)
 จุดนับพบ ด้านหลังไปรษณีย์กลาง CAT Tower บางรักริเวอร์วิว - พบมัคคุเทศก์ เพื่อแนะนำการขี่สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าที่ปลอดภัย และสนุกสนานกับการท่องเที่ยวบางรักริเวอร์วิว (แวะเข้าห้องน้ำ) - Street Art เจริญกรุง 32 - Warehouse 30 - พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก - สถานฑูตโปรตุเกส - บ้านเลขที่ 1 - โบสถ์กาลเหว่า - ชุมชนตลาดน้อย - Mother’S Cafe1 - ศาลเจ้าโรงเกือก - ท่าเรือกรมเจ้าท่า - ชมภาพฝาผนัง Amazing Thailand Phoenix Wall ณ ตรอกสมหวังพลังมงคล - บ้านริมน้ำ (แวะเข้าห้องน้ำ) - บ้านโซ่วเฮงไถ่ (แวะเข้าห้องน้ำ) - ศาลเจ้าโจวซือกง - ร้านฮงเซียนกง คาเฟ่ใหม่สุด - ประตูไชน่าทาวน์ - ศาลเจ้าเทียนฟ้า - วัดไตรมิตร (แวะเข้าห้องน้ำ) - ถนนเยาวราช - ลอดช่องสิงคโปร์ (ระหว่างทาง บริการน้ำดื่ม, ผ้าเย็น)
 ไม่รวม ค่าเดินทางนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าทิปเจ้าหน้าที่นำเที่ยว - ค่าอาหาร และเครื่องดื่มนอกเหนือจากที่ระบุ
Z9261
สกู๊ต แอร์ไลน์

Promotion 2022 Tour

Code : Z9261
Travel by (Air Ticket) : TR-สกู๊ต แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 13,999
Travel Date :
Singapore Tour Program :
Singapore Tour - สิงคโปร์ (พักย่าน Orchard) : GARDEN BY THE BAY - MARINA BAY SAND - ชมโชว์ SPECTRA LIGHT&WATER SHOW - อิสระเที่ยวเอง (เต็มวัน) (ไม่มีอาหารเที่ยง, อาหารค่ำ - ไกด์ - รถบริการ) - เมอร์ไลอ้อน - วัดพระเขี้ยวแก้ว - THE JEWEL CHANGI

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินชางกี - GARDEN BY THE BAY (ไม่รวมค่าบัตรเข้าโดม และ SUPER TREE) - MARINA BAY SAND (ไม่รวมค่าขึ้นชมจุดชมวิว SAND SKY PARK57 ชำระเพิ่ม 25 SGD) - ถ่ายรูปสะพานเกลียว HELIX - ชมโชว์ SPECTRA LIGHT&WATER SHOW (ห้องพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องมีจำนวนจำกัด กรณีเดินทาง 3 ท่าน และห้องพัก 3 ท่าน ต่อห้องเต็ม ท่านที่สาม กรุณาชำระค่าพักเดี่ยวเพิ่ม 4,500 บาท)
 อิสระเที่ยวเอง (เต็มวัน) (ไม่มีอาหารเที่ยง, อาหารค่ำ - ไกด์ - รถบริการ)
 เมอร์ไลอ้อน - วัดพระเขี้ยวแก้ว - THE JEWEL CHANGI - สนามบินชางกี - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500.- ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง - ค่าธรรมเนียมการจอง OPTION ต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุรวมราคาทัวร์ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันทำการขึ้นไปก่อนเดินทาง - ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศสิงคโปร์ สำหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าสิงคโปร์ - ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม - ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนด - ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าทำวัคซีนพาสปอร์ต, E-Vaccine Passport จากแอปหมอพร้อม
Z9112
เอทิฮัด แอร์เวย์

Promotion 2022 Tour

Code : Z9112
Travel by (Air Ticket) : EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
Hotel Standard :  Days : 7 days 4 nights
Price start from :
 52,999
Travel Date :
Europe Tour Program :
Europe Tour - โปรสุดคุ้ม ฉลองปีใหม่ ฝรั่งเศส : มหาวิหารซาเครเกอร์ - ชองเอลิเซ่ - ถ่ายรูปหอไอเฟล - ล่องเรือบาโตมุข ชมวิวแม่น้ำแซน - อิสระฟรีเดย์ ณ กรุงปารีส 2 วันเต็ม - มองซ์แซงต์ มิเชล (ไม่รวมค่าเข้า ABBEY) - ชมด้านนอก มหาวิหารรูอ็อง
ไม่รวม ทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 60 EURO ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง - ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษ - ค่าตรวจ (PCR ทุกกรณี / ถ้ามี ตามที่รัฐกำหนด) - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - ค่าวีซ่าเชงเก้นแบบท่องเที่ยว + ค่าบริการยื่นวีซ่าประมาณ (5,500 บาท)

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินกรุงอาบูดาบี (มีอาหาร และเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)
 สนามบินกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส - มหาวิหารซาเครเกอร์ - ประตูชัยนโปเลียน - ชองเอลิเซ่ - ถ่ายรูปหอไอเฟล - ล่องเรือบาโตมุข ชมวิวแม่น้ำแซน
 อิสระฟรีเดย์ ณ กรุงปารีส (คืน Countdown 2023) ไม่มีรถบัส, อาหารเที่ยง และค่ำบริการ ไกด์สามารถให้ข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมได้
 อิสระฟรีเดย์ ณ กรุงปารีส ไม่มีรถบัส, อาหารเที่ยง และค่ำบริการ ไกด์สามารถให้ข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมได้
 มองซ์แซงต์ มิเชล (ไม่รวมค่าเข้า ABBEY) - ชมด้านนอก มหาวิหารรูอ็อง - ปารีส
 สนามบินกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินกรุงอาบูดาบี
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 บินเข้าฝรั่งเศส รับวัคซีนทุกชนิดครบ 2 เข็มแล้ว ถ้าวัคซีนจีน 2 เข็มต้องบูสด้วย MRNA เข็มสามเท่านั้น
Z9432
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

Promotion 2022 Tour

Code : Z9432
Travel by (Air Ticket) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 8 days 5 nights
Price start from :
 75,900
Travel Date :
Europe Tour Program :
Europe Tour - FRANCE - BELGIUM - NETHERLAND : ชมเทศกาลดอกทิวลิป Keukenhof Gardens - ถ่ายรูปหอไอเฟล - ล่องเรือบาโตมุช - ชมด้านนอกพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - La Vallee Village Outlet - ถ่ายรูปอะตอมเมียม - จัตุรัสกรองปลาซ - ถ่ายรูปกับบ้านลูกเต๋า - เมืองอัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น - ล่องเรือหลังคากระจก - ชมการสาธิตการเจียระไนเพชร - หมู่บ้านวัฒนธรรมฮอลแลนด์ ซานส์สคันส์
รวมทุกอย่าง ยกเว้นทิป - แจกน้ำดื่มวันละ 1 ขวด

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส - ถ่ายรูปหอไอเฟล - ถ่ายรูปประตูชัย - ล่องเรือบาโตมุช - ห้าง Samaritaine
 ชมพีระมิดแก้ว - ชมด้านนอกพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - La Vallee Village Outlet - ช้อปปิ้งร้านค้าปลอดภาษี (อิสระอาหารค่ำ)/กรุงบรัสเซลส์ - ถ่ายรูปอะตอมเมียม - จัตุรัสกรองปลาซ - ชมรูปปั้นแมนเนเก้นพิส
 เมืองรอตเทอร์ดาม - ถ่ายรูปกับบ้านลูกเต๋า - กรุงเฮก - เมืองอัมสเตอร์ดัม - จัตุรัสแดม
 ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น - อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก - ชมการสาธิตการเจียระไนเพชร
 โวเลนดัม - หมู่บ้านวัฒนธรรมฮอลแลนด์ ซานส์สคันส์ - เมืองลิเซ่ - สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ - ชมทิวลิปนับล้านดอกรอบสวน - เดินทางกลับ
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 12 ยูโร - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย วันละ 800 บาท - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - ค่าแปลเอกสารขอวีซ่า ฉบับภาษาอังกฤษ (ถ้ามี / ทางบริษัทไม่มีนโยบาลแปลเอกสารให้) - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ค่าตรวจ RT-PCR (ทุกกรณี ถ้ามีตามมาตรการรัฐกำหนด) - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง พัสดุตรงถึง Center แผนกวีซ่า
Z9464
ไทยไลอ้อนแอร์

Promotion 2022 Tour

Code : Z9464
Travel by (Air Ticket) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Price start from :
 16,888
Travel Date :
Taiwan Tour Program :
Taiwan Tour - ไต้หวัน ต้นรำรับ : ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดเหวินอู่ - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิ่ว - ท่าเรือประมงเจิ้งปิน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - วัดหลงซาน - ช้อปปิ้ง 3 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดฟงเจี่ย - ตลาดหนิงเซี่ย - ตลาดซีเหมินติง
เมนูพิเศษ เซ็ตเมนูชาบูไต้หวัน - เมนูซีฟู๊ด เหย่หลิ่ว

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินเถาหยวน - เข้าที่พัก
 ไทเป - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก ชมวิวชั้น 89) - ร้านพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดจิงฝู - ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม - จีหลง - ท่าเรือประมงเจิ้งปิน - ตลาดกลางคืนเมี่ยวโข่ว (อิสระอาหารค่ำ)
 จีหลง - สวนสาธารณะจงเจิ้น สักการะเจ้าแม่กวนอิม - สวนสาธารณะเฉาจิ้ง - ปั่นเรียลไบร์ท - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - วัดเสียไห่ เฉิงหวง - ตลาดซีเหมินติง (อิสระอาหารค่ำ) - สนามบินเถาหยวน
 Bangkok(Don Muang Airport)
 ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท ตลอดการเดินทาง - ทิปหัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ (ตามมาตรฐานให้ทิป วันละ 100 บาท ต่อท่าน) - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - กรณีต่างชาติ ชำระเพิ่ม 3,000 บาท
Z7136
Self travel-เดินทางเอง

Promotion 2022 Tour

Code : Z7136
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 0 days 0 nights
Price start from :
 1,250
Travel Date :
Available Everyday From 28/11/2565 to 28/2/2566 : ราคาคนไทย ต่อท่าน สำหรับ 2 ท่านขึ้นไป ปกติผู้ใหญ่ 2,500 บาทต่อท่าน
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - Voucher Discount Dinner Cruise Wonderful Pearl แม่น้ำเจ้าพระยา (ให้บริการทุกวัน) : บริการบุฟเฟ่ต์ อาหารไทย, นานาชาติ และซีฟู้ด - น้ำเปล่า, ชา, กาแฟ ชมการแสดงร้องเพลงสด - รำไทย บนเรือ

 อิสระเช็คอินที่ท่าเรือริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา (ซอยเจริญกรุง 24) 18.00-19.20 น. - ขึ้นเรือดินเนอร์ วันเดอร์ฟูล เพิร์ล 19.30-21.30 น. - ล่องเรือชมวิวสองฝั่งเจ้าพระยา (ประมาณ 2 ชั่วโมงทุกคืน)
 เดินทางได้ทุกวัน ยกเว้นวันลอยกระทง, คริสต์มาส, สิ้นปี, วันวาเลนไทน์ (โปรดสอบถามค่าบริการเพิ่มเติม) / ราคาโปรโมชั่น เมื่อชำระค่าบริการยอดเต็มแล้ว ไม่สามารถยกเลิกขอคืนค่าบริการ ทุกกรณี
Z8395
Self travel-เดินทางเอง

Promotion 2022 Tour

Code : Z8395
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 6 days 5 nights
Price start from :
 40,900
Travel Date :
Singapore Tour Program :
Singapore Tour - Package ล่องเรือสำราญ Spectrum of the Seas : เส้นทาง สิงคโปร์ - พอร์ตคลัง - ปีนัง - ภูเก็ต - สิงคโปร์ ** ลดท่านละ10,000.- และ ฟรี ดินเนอร์สุดหรู ณ ห้องอาหารพิเศษ GIOVANNI’S℠ ITALIAN KITCHEN จองด่วนจำนวนจำกัด --
ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด กรุงเทพฯ, สิงคโปร์, กรุงเทพฯ - ค่ารถรับส่งจาก สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion) - ค่าตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR เป็นลบ ไม่เกิน 48 ชั่วโมง ก่อนเดินทาง (ไป, กลับ) - ค่าโรงแรม Test & Go เมื่อถึงประเทศไทย (เป็นไปตามนโยบายรัฐ) - ลงทะเบียน Thailand Pass - ทำ Vaccine Passport

 อิสระเดินทางเองจาก กรุงเทพฯ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลง สนามบินชางงี สิงคโปร์ - ท่าเรือ Marina Bay Cruise Center Singapore MBCCS (โปรดตรวจสอบท่าเทียบเรือ กับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง) - เช็คอินลงเรือสำราญ Spectrum Of The Seas - อิสระพักผ่อนบนเรือ - Departure 16.30 PM
 Arrival 08.00 AM - เรือจอดเทียบท่าที่ Kuala Lumpur (Port Klang), Malaysia - Departure 18.00 PM
 Arrival 08.00 AM - เรือจอดเทียบท่าที่ Penang (Malaysia) - Departure 18.00 PM
 Arrival 08.00 AM - เรือจอดเทียบท่าที่ Phuket, Thailand - Departure 18.00 PM
 At Sea (Cruising) - อิสระพักผ่อน ทำกิจกรรมบนเรือ (เต็มวัน)
 Arrival 07.00 AM - เรือจอดเทียบท่าที่ Marina Bay Cruise Center Singapore MBCCS (โปรดตรวจสอบท่าเทียบเรือ กับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง) - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
 การเดินทางเข้าสิงคโปร์ : ผู้เดินทางต้องได้รับวัคซีนไฟเซอร์, โมเดอร์นา, แอสตร้าเซนเนก้า 2 โดส ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนเดินทาง หรือ จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ครบโดส 1 โดส ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนเดินทาง และ ต้องแสดงหลักฐานการตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR เป็นลบ ไม่เกิน 48 ชั่วโมง ก่อนเดินทาง
Z9000
ไทยเวียดเจ็ท แอร์

Promotion 2022 Tour

Code : Z9000
Travel by (Air Ticket) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 12,999
Travel Date :
Singapore Tour Program :
Singapore Tour - สิงคโปร์ : อุโมงค์ต้นไม้ - ถ่ายรูปเมอร์ไลอ้อน - MARINA BAY SAND (ไม่รวมค่าขึ้นชมจุดชมวิวSAND SKY PARK57) - ถ่ายรูปสะพานเกลียวเฮลิกซ์ HELIX - GARDEN BY THE BAY (ไม่รวมค่าบัตรเข้าโดมและ SUPER TREE) - อิสระเที่ยวเอง (เต็มวัน) - วัดพระเขี้ยวแก้ว - THE JEWEL CHANGI
ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง - ค่าธรรมเนียมการจอง OPTION ต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุรวมราคาทัวร์ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนเดินทาง - ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศสิงคโปร์ สำหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศสิงคโปร์ - ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม - ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนด - ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าทำวัคซีนพาสปอร์ต, E-Vaccine Passport จากแอปหมอ

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินชางกี - อุโมงค์ต้นไม้ - ถ่ายรูปเมอร์ไลอ้อน - MARINA BAY SAND (ไม่รวมค่าขึ้นชมจุดชมวิวSAND SKY PARK57) - ถ่ายรูปสะพานเกลียวเฮลิกซ์ HELIX - GARDEN BY THE BAY (ไม่รวมค่าบัตรเข้าโดมและ SUPER TREE)
 บริการอาหารเช้าโรงแรม - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (เต็มวัน) ไม่มีรถ, อาหารเที่ยง อาหารค่ำ และไกด์บริการ (หัวหน้าทัวร์ให้คําแนะนําในการท่องเที่ยว) - แนะนำทัวร์เสริม สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (ไม่รวมบัตรเข้าสวนสนุก ประมาณ 100 SGD ต่อ 1 ท่าน)
 วัดพระเขี้ยวแก้ว - THE JEWEL CHANGI - สนามบินชางกี - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แนะนำการเดินทางไปสิงคโปร์ : โปรดแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน จากวัคซีนพาสปอร์ต หรือ สมัคร E-Vaccine Passport จากแอปหมอพร้อม 2 โดสขึ้นไป รองรับทุกยี่ห้อ ถ้าฉีดเข็มบูธ ต้องฉีดมาแล้ว 24 วันขึ้นไป ไม่ต้องแสดงหลักฐานการตรวจโควิดก่อนเดินทาง - ผู้เดินทางทุกท่านต้องกรอกแบบฟอร์มด้านสุขภาพ SG Arrival Card ก่อนเดินทาง 72 ชม. ด้วยตัวเอง
Z9447
VOUCHER-เดินทางเอง

Promotion 2022 Tour

Code : Z9447
Travel by (Air Ticket) : VOUCHER-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 0 days 0 nights
Price start from :
 2,400
Travel Date :
Available Everyday From 31/12/2565 to 31/12/2565 : รอบ Overnight ห้องแอร์ ชั้น 2 และ ชั้น 1
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - Celebrating New Yeay Party 31 ธ.ค. 22 บัตรส่วนลด ล่องเรือ อลังกา ครูซส์ รอบ Dinner 18.15-20.15 น. และ รอบ Overnight 21.30-00.30 น. : ท่าเรือ ไอคอนสยาม : บริการบุฟเฟ่ต์ อาหารไทย นานาชาติ และ Seafood - พร้อมล่องเรือชมวิวสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เส้นทาง วัดอรุณ - วัดพระแก้ว - สะพานพระราม 8 - คลอเคล้าด้วยเสียงเพลง ดนตรีสด
รอบ Dinner 18.15-20.15 น. : มา 4 ท่าน รับฟรีเบียร์ 1 เหยือก - มา 6 ท่าน ฟรีไวน์ 1 ขวด - Special Menu - BBQ Station / รอบ Overnight 21.30-00.30 น. : ฟรี ไวน์ขาว, ไวน์แดง, เบียร์ - แชมเปญ Countdown ท่านละ 1 แก้ว - Special Menu - BBQ Station

 รอบ Dinner 18.15-20.15 น. : อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับ) - 16.45-17.45 น. Check in ท่า Icon Siam, ชั้น G Zone Sook Siam - 18.15-18.30 น. ขึ้นเรือ อลังกา ครูซ ท่าเรือที่ 4 Icon Siam - ล่องเรือชมวิวสองฝั่งเจ้าพระยา (ประมาณ 2 ชั่วโมง) เส้นทางวัดอรุณ - วัดพระแก้ว - สะพานพระราม 8 เรือกลับลำ - 20.15 น. เรือเทียบส่ง ท่าเรือที่ 4 Icon Siam - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
 รอบ Overnight 21.30-00.30 น. : อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับ) - 20.00-21.00 น. Check in ท่า Icon Siam, ชั้น G Zone Sook Siam - 21.30-21.45 น. ขึ้นเรือ อลังกา ครูซ ท่าเรือที่ 4 Icon Siam - ล่องเรือชมวิวสองฝั่งเจ้าพระยา (ประมาณ 2 ชั่วโมง) เส้นทางวัดอรุณ - วัดพระแก้ว - สะพานพระราม 8 เรือกลับลำ - 00.30 น. เรือเทียบส่ง เรือที่ 4 Icon Siam - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
 สำหรับ 2 ท่านขึ้นไป
Z9417
BUS-รถปรับอากาศ

Promotion 2022 Tour

Code : Z9417
Travel by (Air Ticket) : BUS-รถปรับอากาศ
Hotel Standard :  Days : 5 days 2 nights
Price start from :
 6,499
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - เจาะลึกเชียงราย : ภูชี้ฟ้า - ภูชี้เคือน - ภูชี้ดาว - ดอยผาตั้ง - ดอยผาหมี - ดอยผาอี้
มีไกด์นำเที่ยวจากรุงเทพฯให้บริการ

 กรุงเทพฯ (จุดนัดพบ สวนลุม ลานพระรูป ร.6) - พักบนรถ
 ถึง จ.เชียงใหม่ - เปลี่ยนรถตู้ท้องถิ่น เพื่อความคล่องตัวในการเดินทางขึ้นเขา) - เชียงราย - ไร่ชาฉุยฟง - ดอยผาฮี้ - ดอยผาหมี - งานมหกรรมดอกไม้อาเซียน
 เชียงราย - ภูชี้ฟ้า - ดอยผาตั้ง - ภูชี้เดือน - ภูชี้ดาว - เชียงราย
 ไร่บุญรอด - วัดร่องขุ่น - วัดร่องเสือเต้น - วัดห้วยปลากั้ง - วัดพระธาตุแม่เจดีย์ - วังมัจฉา - น้ำพุร้อนแม่ขะจาน - เชียงใหม่ (เดินทางกลับด้วยรถบัสปรับอากาศ)
 กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดหมาย)
 ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 800 บาท ต่อผู้เดินทาง ต่อทริป - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ - ทิปพนักงานยกกระเป๋า - ค่าเลือกที่นั่งบนรถตู้ ระหว่างเที่ยวในเชียงราย
Display 1 to 24
from 141 Program(s)
Next Last
Note:-
eTravelWay.com reserve rights to change price and conditions of Promotion 2022 tour package without prior notice.
Traveler Tools
Currency Converter
Booking & Payment Guide
Thailand Passport
Domestic Flight Schedule
    Lion Air
    Air Asia
    Nok Air
    Thai Airways
    Bangkok Airways
Thailand Information
Introduction & History
Facts for the Traveler
Money & Costs
Attractions
Environment
Foods
Festivals / Holidays
OTOP Product
Transport
Getting There & Around
Useful Phone Numbers
Cruise TourCruise Tour
  China Tour
  South Korea Tour
  Hong Kong Tour
  Singapore Tour
  Japan Tour
  Malaysia Tour
  Taiwan Tour
  Vietnam Tour
  Macau Tour
  India Tour
  Nepal Tour
  Srilanka Tour
  Maldive Tour
  Maldive Packages
  Lao Tour
  Myanmar Tour
  The Philippines Tour
  Bhutan Tour
  Europe Tour
  Eastern Europe Tour
  Russia Tour
  Italy Tour
  United Kingdom Tour
  United States (America) Tour
  Canada Tour
  New Zealand Tour
  Australia Tour
  Egypt Tour
  Dubai Tour
  Jordan Tour
  Iran Tour
  Turkey Tour
Home | Hotels | Domestic Flights | International Flights | Inter Tour Packages | Thai Tour | Last-minutes Tour Package | Cruise | Tour Tiew Thai | About Us | Contact Us | Privacy Statement
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved by Mega Cruising Co., Ltd., The tour company for International Tour, Europe Tour and Air Ticket services
 Travel License no. 11/09568
TOP