Call Now: 0 2116 6395 Tel: 085 364 2449 TH|EN
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
??????? Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
THAAD2-3U-URC2-SH

 แพคเกจทัวร์เดือนมีนาคม 2562 / 2019 จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  
  ทัวร์ต่างประเทศเดือนมีนาคม 2562 / 2019
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 24
จากทั้งหมด 60 รายการ
Next Last
 

ทัวร์จีนเดือนมีนาคม 2562 / 2019 | เที่ยวจีนเดือนมีนาคม 2562 / 2019

1
นกสกู๊ต

ทัวร์จีนเดือนมีนาคม 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAB11-XW-PVG04(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์จีน
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
27-31 MAR / 30MAR-3APR
2-6 / 4-8 / 8-12 / 11-15 / 22-26 / 25-29 MAY / 29MAY-2JUN
1-5 / 5-9 / 8-12 / 12-16 / 15-19 / 19-23 / 22-26 / 26-30 JUN / 29JUN-3JUL
3-7 / 6-10 / 10-14 / 20-24 / 23-27 JUL / 31JUL-2AUG
3-7 / 7-11 / 14-18 / 17-21 / 21-25 /
ราคา/ท่าน :
10,888 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
13,888 บาท(เด็กเสริมเตียง)/13,888 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เซี่ยงไฮ้ - หังโจว - อู๋ซี : เมืองหังโจว - ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู - หมู่บ้านใบชา - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย - สวนพุทธศาสนาเหนี่ยนฮวาวาน - ร้านผ้าไหม - ย่านซินเทียนตี้ - หาดไว่ทาน - ลอดอุโมงค์เลเซอร์

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินซ่างไห่ผู่ตง - เมืองเซี่ยงไฮ้ - เมืองหังโจว - ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู - หมู่บ้านใบชา - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
อู๋ซี - ร้านไข่มุก - สวนพุทธศาสนาเหนี่ยนฮวาวาน - ร้านผ้าไหม - ย่านซินเทียนตี้
ร้านบัวหิม) - หาดไว่ทาน - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ร้านหยก - ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว - ถนนนานกิง - ร้านกาแฟ Starbucks - สนามบินซ่างไห่ผู่ตง
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
2
ไทยสมายล์

ทัวร์จีนเดือนมีนาคม 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAA5-WE-CSX6D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ทัวร์จีน
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
27MAR-1APR
ราคา/ท่าน :
27,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
27,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/27,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ฉางซา - จางเจียเจี้ย - ฟ่งหวง : เมืองโบราณฟ่งหวง - ล่องเรือ ชมลำน้ำถัวเจียง - บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน - สะพานหงเฉียว - เทียนเหมินซาน - หน้าผาลอยฟ้า - ประตูสวรรค์ - ศิลปะทรายสีจูนเฟิง - โชว์นางพญาจิ้งจอกขาว - เขาอวตาร (ลิฟท์แก้วขึ้น-ลง) - สะพานหนึ่งในใต้หล้า - ลำธารแส้ทองจินเปียนซี - หุบเขาแกรนด์แคนยอน - สะพานกระจกข้ามหุบเขา - ถนนหวงซิง - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** พักโรงแรม 5 ดาวทุกคืน / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น อัตราวันละ 10 หยวน ต่อท่าน ต่อวัน, คนขับรถ อัตราวันละ 10 หยวน ต่อท่าน ต่อวัน, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ อัตราวันละ 10 หยวน ต่อท่าน ต่อวัน --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินฉางซา - เข้าที่พัก
เมืองโบราณฟ่งหวง - ล่องเรือ ชมลำน้ำถัวเจียง - บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน - สะพานหงเฉียว
เทียนเหมินซาน - หน้าผาลอยฟ้า - ประตูสวรรค์ - ศิลปะทรายสีจูนเฟิง - โชว์นางพญาจิ้งจอกขาว - ร้านชา และร้านหยก
เขาอวตาร (ลิฟท์แก้วขึ้น-ลง) - สะพานหนึ่งในใต้หล้า - ลำธารแส้ทองจินเปียนซี - ร้านผ้าไหม
หุบเขาแกรนด์แคนยอน - สะพานกระจกข้ามหุบเขา - บัวหิมะ
จางเจียเจี้ย - ฉางซา - ถนนหวงซิง - สนามบินฉางซา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
3
แอร์เอเชีย

ทัวร์จีนเดือนมีนาคม 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAI7-FD-HKG01(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ทัวร์จีน
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
28-31 MAR / 29MAR-1APR / 30MAR-2APR
4-7 / 19-22 / 20-23 APR
ราคา/ท่าน :
12,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
12,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/12,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - มาเก๊า - จูไห่ - เซิ่นเจิ้น - ฮ่องกง : วัดอาม่า - วิหารเซนต์ปอล - The Parisian Macao - The Venetian Macau - ถนนคู่รัก The Lover’S Road - สวนหยวนหมิงหยวน - ชมสุดยอดโชว์การแสดงย้อนยุค - Splendid Of Chin - หมู่บ้านวัฒนธรรม - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินมาเก๊า - วัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์ปอล - The Parisian Macao (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) - The Venetian Macau
ถนนคู่รัก The Lover’S Road - แวะถ่ายรูปกับสาวงามหวีหนี่ - ยาบัวหิมะ - ร้านไข่มุก - ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าไหมจีน - สวนหยวนหมิงหยวน - ชมสุดยอดโชว์การแสดงย้อนยุค
วัดผู่โถว - ร้านหยก - Splendid Of Chin - หมู่บ้านวัฒนธรรม - Lowu City
ฮ่องกง - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านหยก - ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
4
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์จีนเดือนมีนาคม 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAI7-CX-HKG15(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ทัวร์จีน
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
28-31 MAR / 30MAR-2APR
19-22 / 26-29 APR
ราคา/ท่าน :
15,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
15,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/14,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 4 เมือง ฮ่องกง - เซิ่นเจิ้น - จูไห่ - มาเก๊า : วัดโป่วหลิน - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - Citygate Outlet Mall - ช้อปปิ้งที่หลอหวู่ - สวนหยวนหมิงหยวน - ชมโชว์ตระการตา ประกอบแสง สี เสียง - ถนนคู่รัก The Lover’S Road - วัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์ปอล - The Parisian Macao - The Venetian Macau - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม Repulse Bay - วัดแชกงหมิว ** เข้าร้านค้ารัฐบาล / เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง - เป๋าฮื้อ - ไวน์แดง / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ ทิปหัวหน้าทัวร์ และทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น โปรดชำระ ท่านละ 200 เหรียญ ต่อทริป ต่อท่าน --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบิน Chek Lap Kok - วัดโป่วหลิน - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - Citygate Outlet Mall - เซิ่นเจิ้น
ช้อปปิ้งที่หลอหวู่ - ร้านหยก - เมืองจูไห่ - ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าไหมจีน - สวนหยวนหมิงหยวน - ชมโชว์ตระการตา ประกอบแสง สี เสียง
ถนนคู่รัก The Lover’S Road - แวะถ่ายรูปกับสาวงามหวีหนี่ - ร้านยาบัวหิมะ - ร้านไข่มุก - มาเก๊า - วัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์ปอล - The Parisian Macao - The Venetian Macau
ฮ่องกง - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม Repulse Bay - วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านหยก - ช้อปปิ้ง Duty Free - สนามบิน Chek Lap Kok - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
5
8L-ลัคกี้แอร์

ทัวร์จีนเดือนมีนาคม 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAS6-8L-KMG4D(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 8L-ลัคกี้แอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ทัวร์จีน
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
27-30 MAR
17-20 / 23-26 APR / 30APR-3MAY
ราคา/ท่าน :
11,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
11,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/11,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - คุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ - แผ่นดินสีแดง : เมืองถานเตี้ยน - ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ (รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า) - เมืองตงชวน - ชมแผ่นดินสีแดง - สวนผลไม้ - สวนน้ำตกคุนหมิง - ร้านบัวหิมะ - ร้านหยก - ช้อปปิ้งซุ้มประตูม้าทอง - ซุ้มประตูไก่หยก - วัดหยวนทง - ร้านผ้าไหม - เมืองโบราณกวนตู้ ** พักโรงแรม ระดับ 4 ดาว เมืองคุนหมิง 2 คืน - เมืองตงชวน 1 คืน / เมนูพิเศษ สุกี้เห็ด - อาหารกวางตุ้ง / อัตรานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน - นี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ 300 RMB (หยวนจีน) ต่อทริป ต่อลูกค้า 1 ท่าน - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินนานาชาติคุนหมิง - เข้าที่พัก
เมืองถานเตี้ยน - ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ (รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า) - เมืองตงชวน - ชมแผ่นดินสีแดง - สวนผลไม้
คุนหมิง - สวนน้ำตกคุนหมิง - ร้านบัวหิมะ - ร้านหยก - ช้อปปิ้งซุ้มประตูม้าทอง - ซุ้มประตูไก่หยก
วัดหยวนทง - ร้านผ้าไหม - เมืองโบราณกวนตู้ - สนามบินนานาชาติคุนหมิง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
6
ไชน่าเซ้าเทิร์น

ทัวร์จีนเดือนมีนาคม 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAA21-CZ-NNG001
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CZ-ไชน่าเซ้าเทิร์น
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ทัวร์จีน
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
30MAR-3APR
20-24 APR
8-12 MAY / 29MAY-2JUN
8-12 / 19-23 JUN
3-7 JUL 19
ราคา/ท่าน :
26,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
26,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/26,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - หนานหนิง - หมิงซื่อ - น้ำตกเต๋อเทียน - จิ๋งซี - ปาหม่า : พิพิธภัณฑ์ชนชาติกวางสีจ้วง - ถนนคนเดินหนานหนิง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินหนานหนิง
หมู่บ้านหมิงซื่อ - ล่องเรือไม้ไผ่หมิงซื่อเถียนเหยียน - น้ำตกเต๋อเทียน - เมืองจิ้งซี - บ่อน้ำพุห่าน
หมู่บ้านปาหม่า - ถ้ำคริสตัล - ถ้ำหน้าต่างสวรรค์ - ถ้ำร้อยนก - หมู่บ้านอายุวัฒนะ - อิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
ภูเขาชิงซิ่ว - พิพิธภัณฑ์ชนชาติกวางสีจ้วง - ถนนคนเดินหนานหนิง
สนามบินหนานหนิง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
7
การบินไทย

ทัวร์จีนเดือนมีนาคม 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAA55-TG-SWEET-NIGHT-SHA(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์จีน
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
27-31 MAR
ราคา/ท่าน :
26,500 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
24,500 บาท(เด็กเสริมเตียง)/21,500 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เซี่ยงไฮ้ - อู๋ซี - ซูโจว - จูเจียเจียว - ดีสนีย์แลนด์ : วัดหลิงซาน - พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ - วัดซีหยวน - ล่องเรือโบราณชมความงามของเมืองจูเจียเจี่ยว - ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณเป่าฟู่หลิง - หาดไว่ท่าน - อุโมงค์เลเซอร์ - วัดหลงหัว - นั่งรถไฟแม่เหล็ก

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินผู่ตง - เซี่ยงไฮ้ - เมืองอู๋ซี - วัดหลิงซาน - ศาลาฝานกง - พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ - ร้านไข่มุก - เมืองซูโจว - วัดซีหยวน - สวนหลิวหยวน
หมู่บ้านจูเจียว - ล่องเรือโบราณชมความงามของเมืองจูเจียเจี่ยว - เมืองเซี่ยงไฮ้ - ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณเป่าฟู่หลิง - หาดไว่ท่าน - อุโมงค์เลเซอร์ - หอทีวีไข่มุก
เซี่ยงไฮ้ ดีสนีย์แลนด์ (เต็มวัน)
วัดหลงหัว - ร้านหยก - ถนนนานกิง - นั่งรถไฟแม่เหล็ก - สนามบินผู่ตง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
8
8L-ลัคกี้แอร์

ทัวร์จีนเดือนมีนาคม 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAA24-8L-KMG14(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 8L-ลัคกี้แอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ทัวร์จีน
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
28-31 MAR 19
ราคา/ท่าน :
12,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,000 บาท
12,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/12,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - คุนหมิง - ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ - แผ่นดินสีแดงตงชวน : ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อซาน (รวมรถแบตเตอรี่+นั่งกระเช้า) - ชมพระอาทิตย์ตก และอาทิตย์ขึ้น เมืองตงซาน - อุทยานน้ำตกคุนหมิง - ช้อปปิ้ย่านซุ้มประตูม้าทองล ซุ้มประตูไก่หยก - วัดหยวนทง - เมืองโบราณกวน ** เข้าร้านรัฐบาลจีน / อัตรานี้ ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 200 หยวน ต่อท่าน ต่อทริป รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน (แบบกรุ๊ป) ท่านละ 1,000 บาทแล้ว--

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินฉางสุ่ย - เมืองคุนหมิง
ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อซาน (รวมรถแบตเตอรี่+นั่งกระเช้า) - เมืองตงซาน - ชมพระอาทิตย์ตก
แผ่นดินสีแดงตงชวน - ชมพระอาทิตย์ขึ้น - คุนหมิง - อุทยานน้ำตกคุนหมิง - ร้านบัวหิมะ - ร้านหยก - อิสระช้อปปิ้ซุ้มประตูม้าทองล ซุ้มประตูไก่หยก
วัดหยวนทง - ร้านผ้าไหม - ร้านยางพารา - เมืองโบราณกวนตู้ - สนามบินฉางสุ่ย - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
9
แอร์ไชน่า

ทัวร์จีนเดือนมีนาคม 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAA66-CA-PVG003-TD(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CA-แอร์ไชน่า
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ทัวร์จีน
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
30MAR-2APR
27-30 APR 19
ราคา/ท่าน :
17,888 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,588 บาท
17,888 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,888 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เซี่ยงไฮ้ : สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ - ล่องเรือทะเลสาบซีหู - ถนนศิลปะเถี่ยนจื๋อ - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว - หาดไว่ทาน - อุโมงค์เลเซอร์ - Starbucks Reserve Roastery

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เซี่ยงไฮ้ (สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง) - หมู่บ้านน้ำโบราณเยี่ยเหอ+ล่องเรือชมเมือง - ผลิตภัณฑ์ยางพารา - หังโจว - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
หังโจว - สวนใบชาหลงจิ่ง - ล่องเรือทะเลสาบซีหู - ศูนย์ผ้าไหม - เซี่ยงไฮ้ - ถนนศิลปะเถี่ยนจื๋อ
เซี่ยงไฮ้ - อิสระเต็มวันเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า)
ศูนย์ยาสมุนไพรจีน - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว - ศูนย์อัญมณีหยก - หาดไว่ทาน - อุโมงค์เลเซอร์ - Starbucks Reserve Roastery - เซี่ยงไฮ้ (สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง) - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
10
ไชน่าเซ้าเทิร์น

ทัวร์จีนเดือนมีนาคม 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAA66-CZ-SWA001-TD
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CZ-ไชน่าเซ้าเทิร์น
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ทัวร์จีน
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
27-31 MAR 19
ราคา/ท่าน :
18,888 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
18,888 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,888 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ซัวเถา - แต้จิ๋ว : ศาลเจ้าพ่อเสือ - ไต่ฮงกง - แต้จิ๋ว - วัดไทย - วัดไคหยวน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเจียหยางเฉาซาน - เข้าที่พัก
เขตเสียนอู่ซาน - ศาลเจ้าพ่อเสือ - ไต่ฮงกง
แต้จิ๋ว - วัดไทย - วัดไคหยวน - ผ่านชมสะพานวัวคู่ - ศาลเจ้ามังกรเขียว
อิสระเยี่ยมญาติ
สนามบินเจียหยางเฉาซาน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
11
ไชน่าเซ้าเทิร์น

ทัวร์จีนเดือนมีนาคม 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAA66-CZ-SWA002-TD
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CZ-ไชน่าเซ้าเทิร์น
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ทัวร์จีน
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
27-31 MAR
ราคา/ท่าน :
19,888 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
19,888 บาท(เด็กเสริมเตียง)/19,888 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ซัวเถา - เหมยโจว : หมู่บ้านชาวจีนแคระเฉียวซีกู่ยุ่น - หมู่บ้านดินถู่โหลวหย่งติ้ง - วัดไทย - วัดไคหยวน - ศาลเจ้าพ่อเสือ - ไต่ฮงกง - สุสานพระเจ้าตากสิน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเฉาซาน - เมืองเหมยโจว
เหมยโจว - หมู่บ้านชาวจีนแคระเฉียวซีกู่ยุ่น - หย่งติ้ง - หมู่บ้านดินถู่โหลวหย่งติ้ง - เหมยโจว
เมืองแต้จิ๋ว - วัดไทย - วัดไคหยวน - สะพานวัวคู่ - กำแพงเมืองโบราณ - ศาลเจ้ามังกรเขียว
เขตเสียนอู่ซาน - ศาลเจ้าพ่อเสือ - อำเภอเฉาหยาง - ศาลเจ้าไต่ฮงกง - สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
สนามบินเฉาซาน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
12
แอร์เอเชีย

ทัวร์จีนเดือนมีนาคม 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAR3-FD-CSX511(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์จีน
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
28-31MAR / 30MAR-2APR
4-7 / 18-21 / 20-23 / 25-28 / 27-30 APR
2-5 / 4-7 MAY
21-24 SEP
10-13 / 17-20 / 19-22 OCT 19
ราคา/ท่าน :
11,888 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
14,888 บาท(เด็กเสริมเตียง)/14,888 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - จางเจียเจี้ย - แกรนด์แคนยอน - ช้อปปิ้งถนนคนเดินไท่ผิง - เมืองเอกของมณฑลหูหนาน - พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินฉางซา
จางเจียเจี้ย - ภูเขาเทียนเหมินซาน - ระเบียงกระจก - ถ้ำประตูสวรรค์ - สามารถซื้อ Option เพิ่ม โชว์สุนัขจิ้งจอกขาว
สะพานแก้วจางเจียเจี้ย - ถนนคนเดินซีปู้เจีย - สามารถซื้อ Option เพิ่ม ชมเขาอวตาร
พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย - ฉางซา - ถนนคนเดินไท่ผิง - สนามบินฉางซา
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
13
แอร์เอเชีย

ทัวร์จีนเดือนมีนาคม 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAR3-FD-KMG401(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ทัวร์จีน
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
29MAR-1APR
28JUN-1JUL
6-9 SEP
ราคา/ท่าน :
8,888 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
11,888 บาท(เด็กเสริมเตียง)/11,888 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - คุนหมิง - ตงชวน : แผ่นดินสีแดง - ถ้ำไซอิ๋ว - ถนนคนเดิน - สวนน้ำตกคุนหมิง - สะพานแก้ว ** เมนูสุดพิเศษ สุกี้เห็ด, อาหารกวางตุ้ง --

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินคุนหมิง - เมืองตงชวน - แผ่นดินสีแดง - เมืองถานเตี้ยน
คุนหมิง - ถ้ำไซอิ๋ว - สะพานแก้ว - ร้านบัวหิมะ - ถนนคนเดิน - อิสระเลือกซื้อ Option เสริม โชว์นกยูง Dynamic Yunnan
สวนน้ำตกคุนหมิง - เมืองโบราณกวนตู้ - อิสระเลือกซื้อ Option เสริม เขาซีซาน ,วัดหยวนทง
สนามบินคุนหมิง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
14
8L-ลัคกี้แอร์

ทัวร์จีนเดือนมีนาคม 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAR3-8L-KMG15(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 8L-ลัคกี้แอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ทัวร์จีน
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
28-31 MAR
ราคา/ท่าน :
8,888 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
11,888 บาท(เด็กเสริมเตียง)/11,888 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - คุนหมิง - หุบเขาทรายเปลี่ยนสี - หลัวผิง : น้ำตกเก้ามังกร (รวมกระเช้าขึ้น) - หุบเขาทรายเปลี่ยนสี - เลือกซื้อ OPTION เสริมได้ OPTION1: เขาซีซาน - วัดหยวนทง / OPTION2: อาหารซีฟู้ดกุ้งมังกร - หอยเป๋าฮื้อ) - อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน - เมืองโบราณกวนตู้ ** เมนูพิเศษ สุกี้เห็ด, อาหารกวางตุ้ง / พักโรงแรมระดับ 4 ดาว / อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่ากรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท - ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถ 300 RMB (หยวนจีน) ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน - ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 300 บาท ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน (เด็กต้องเสียค่าทิปเท่าผู้ใหญ่) (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินคุนหมิง - เข้าที่พัก
เมืองหลัวผิง - น้ำตกเก้ามังกร (รวมกระเช้าขึ้น) - เมืองลู่เหลียง
หุบเขาทรายเปลี่ยนสี - เมืองคุนหมิง - (สามารถเลือกซื้อ OPTION เสริมได้ OPTION1: เขาซีซาน - วัดหยวนทง / OPTION2: อาหารซีฟู้ดกุ้งมังกร - หอยเป๋าฮื้อ) - อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน
แวะร้านผ้าไหมจีน - เมืองโบราณกวนตู้ - สนามบินคุนหมิง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
15
นกสกู๊ต

ทัวร์จีนเดือนมีนาคม 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAR3-XW-SHA-HGH-S21(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์จีน
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
27-31 MAR
17-21 / 24-28 APR
8-12 / 15-19 / 22-26 MAY / 29MAY-2JUN
5-9 / 12-16 / 19-23 / 26JUN-30JUN
3-7 / 17-21 JUL
14-18 / 21-25 AUG / 28AUG-1SEP
4-8 / 11-15 / 18-22 / 25-29 SEP
16-20 OCT 19
ราคา/ท่าน :
9,888 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
12,888 บาท(เด็กเสริมเตียง)/12,888 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เซี่ยงไฮ้ - หังโจว : หมู่บ้านชาหลงจิ่ง - ล่องเรือทะเลสาบซีหู - คลองขุดโบราณต้ายวิ่นเหอ - เมืองโบราณซินฉาง - ถ่ายรูปด้านล่างหอไข่มุก - อุโมงค์เลเซอร์ - หาดไว่ทาน

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินผู่ตง - เมืองเซี่ยงไฮ้ - เมืองหังโจว - หมู่บ้านชาหลงจิ่ง - ล่องเรือทะเลสาบซีหู - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
คลองขุดโบราณต้ายวิ่นเหอ - เมืองโบราณซินฉาง - เซี่ยงไฮ้ - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว - ตึกสตาร์บัคสาขาใหญ่ที่สุดในโลก
ถ่ายรูปด้านล่างหอไข่มุก - อุโมงค์เลเซอร์ - หาดไว่ทาน - ถนนนานจิง - ตลาดเถาเป่า - สนามบินผู่ตง
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
16
นกสกู๊ต

ทัวร์จีนเดือนมีนาคม 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAR3-XW-SHA-S22(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์จีน
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
30MAR-3APR
20-24 APR / 27APR-1MAY
10-14 AUG 19
ราคา/ท่าน :
12,888 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
15,888 บาท(เด็กเสริมเตียง)/15,888 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เซี่ยงไฮ้ : ดิสนี่ย์แลนด์ - ล่องเรือเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว - ถนนนานกิง - ตึกสตาร์บัคใหญ่ที่สุดในโลก - หาดไว่ทาน - อุโมงค์เลเซอร์ - ขึ้นตึกจินเม่าชั้น 88 - ย่านซินเทียนตี้

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินผู่ตง - เมืองเซี่ยงไฮ้ - ล่องเรือเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว - ถนนนานกิง - ตึกสตาร์บัคใหญ่ที่สุดในโลก
แวะชมโรงงานผลิตผ้าไหม - หาดไว่ทาน - อุโมงค์เลเซอร์ - ขึ้นตึกจินเม่าชั้น 88 - ย่านซินเทียนตี้
เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าบัตร) - สนามบินผู่ตง
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
17
การบินไทย

ทัวร์จีนเดือนมีนาคม 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAR3-TG-KMG74-TD(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ทัวร์จีน
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
28-31 MAR 19
ราคา/ท่าน :
14,988 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
14,988 บาท(เด็กเสริมเตียง)/14,988 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - คุนหมิง - ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ - ตงชวน : แผ่นดินสีแดง - สวนน้ำตกคุนหมิง - สวนผลไม้ - วัดหยวนทง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - คุนหมิง - เมืองถานเตี้ยน
ภูเขาหิมะเจี่ยวจื่อ(รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า) - ตงชวน - แผ่นดินสีแดง
สวนผลไม้ - คุนหมิง - สวนน้ำตกคุนหมิง - อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน
วัดหยวนทง - คุณหมิง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
18
8L-ลัคกี้แอร์

ทัวร์จีนเดือนมีนาคม 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAR3-8L-KMG14(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 8L-ลัคกี้แอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ทัวร์จีน
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
28-31 MAR
3-6 / 18-21 / 25-28 APR 19
ราคา/ท่าน :
11,888 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
11,888 บาท(เด็กเสริมเตียง)/11,888 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - คุนหมิง - ตงชวน - ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ : แผ่นดินสีแดง - สวนน้ำตกคุนหมิง - ร้านบัวหิมะ - ซุ้มประตูม้าทอง - ซุ้มประตูไก่หยก - วัดหยวนทง - เมืองโบราณกวนตู้

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินคุนหมิง
เมืองถานเตี้ยน - ภูเขาหิมะเจี่ยวจื่อ(รวมรถแบตเตอรี่+นั่งกระเช้า) - เมืองตงชวน - แผ่นดินสีแดง
เมืองคุนหมิง - สวนน้ำตกคุนหมิง - ร้านบัวหิมะ - ซุ้มประตูม้าทอง - ซุ้มประตูไก่หยก
วัดหยวนทง - เมืองโบราณกวนตู้ - สนามบินคุนหมิง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
19
นกสกู๊ต

ทัวร์จีนเดือนมีนาคม 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAZW-XW-PVG02(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์จีน
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
27-31 MAR
ราคา/ท่าน :
10,989 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
13,989 บาท(เด็กเสริมเตียง)/13,989 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เซี่ยงไฮ้ - Disney Land : เมิองโบราณจูเจี่ยเจี่ยว - ย่านซินเทียนตี้ - หาดไว่ทาน - ร้าน Starbuck ที่ใหญ่ที่สุดในโลก - อุโมงค์เลเซอร์ - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว ** เมนูพิเศษ!! กุ้งมังกร ,ไวน์แดง ,เสี่ยวหลงเปา / (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินผู่ตง - เข้าที่พัก
เซี่ยงไฮ้ - สวนสนุก Disneyland Shanghai แบบเต็มวัน (รวมบัตรเข้าแล้ว)
ร้านผ้าไหม - เมิองโบราณจูเจี่ยเจี่ยว (รวมค่าล่องเรือ) - ร้านใบชา - เซี่ยงไฮ้ - ย่านซินเทียนตี้
ร้านบัวหิมะ - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง - ร้าน Starbuck ที่ใหญ่ที่สุดในโลก - อุโมงค์เลเซอร์ - ร้านหยก - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว - สนามบินผู่ตง
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
20
แอร์เอเชีย

ทัวร์จีนเดือนมีนาคม 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAA66-FD-XIY004
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ทัวร์จีน
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
27-31 MAR / 28MAR-1APR 19
ราคา/ท่าน :
26,888 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
26,888 บาท(เด็กเสริมเตียง)/26,888 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เจาะลึก 2 นคร ซีอาน - ลั่วหยาง : เจดีย์ห่านป่าใหญ่ - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ลั่วหยาง - วัดเส้าหลิน (รวมรถอุทยาน) - โชว์การแสดงกังฟู - ป่าเจดีย์ - วัดม้าขาว - ประตูเมืองลี่จิง - ถนนโบราณหมิงชิง - ผาแกะสลักหลงเหมิน (รวมรถอุทยาน) - ศาลเจ้ากวนอู - พิพิธภัณฑ์กองทหารดินเผาจิ๋นซี (รวมรถอุทยาน) - กำแพงโบราณซีอาน ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน (แบบเดี่ยว) ท่านละ 1,500 บาท - ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ รวม 250 หยวน ต่อท่าน ต่อทริป --

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินเมืองซีอาน - เจดีย์ห่านป่าใหญ่
ซีอาน - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ลั่วหยาง - วัดเส้าหลิน (รวมรถอุทยาน) - โชว์การแสดงกังฟู - ป่าเจดีย์ - วัดม้าขาว - ประตูเมืองลี่จิง - ถนนโบราณหมิงชิง
ผาแกะสลักหลงเหมิน (รวมรถอุทยาน) - ศาลเจ้ากวนอู - เมืองหลิงเป่า
หลิงเป่า - ซีอาน - พิพิธภัณฑ์กองทหารดินเผาจิ๋นซี (รวมรถอุทยาน) - ผ่านชมจัตุรัสหอกลอง หอระฆัง - ถนนมุสลิม
ซีอาน - กำแพงโบราณซีอาน - ซีอาน (สนามบินซีอานเสียนหยาง) - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
21
นกสกู๊ต

ทัวร์จีนเดือนมีนาคม 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAD2-XW-TAO6-SH
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ทัวร์จีน
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
27-31 MAR
ราคา/ท่าน :
23,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
23,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/23,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ชิงเต่า - เวยฝั่ง - จี่หนาน - เขาไท่ซาน : สะพานจ้านเฉียว - พิพิธภัณฑ์ที่ทำการเก่าประเทศเยอรมัน - หมู่บ้านศิลปะตระกูลหยาง - ทะเลสาบต้าหมิงหู - ถนนโบราณควางโหวหลี - บ่อน้ำพุเสือดำ - ภูเขาไท่ซาน (กระเช้าขึ้น-ลง) - โรงงานเบียร์ชิงเต่า - ถนนคนเดินไถ่ตง - จัตุรัส 54 - ศูนย์เรือใบโอลิมปิกชิงเต่า - ไม่เข้าร้านค้ารัฐบาล ** คณะออกเดินทาง 10 ท่านขึ้นไป / พักโรงแรม 4 ดาว / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์, ไกด์ และคนขับรถ จำนวน 150 หยวน ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง --

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินชิงเต่าหลิ่วถิง - เข้าที่พัก
สะพานจ้านเฉียว - เสี่ยวอี๋ซาน - พิพิธภัณฑ์ที่ทำการเก่าประเทศเยอรมัน - ชิงเต่า - เวยฝั่ง - หมู่บ้านศิลปะตระกูลหยาง
เวยฝั่ง - จี่หนาน - ทะเลสาบต้าหมิงหู - ถนนโบราณควางโหวหลี - บ่อน้ำพุเสือดำ - จี่หนาน - ไท่อาน
ไท่อาน - ภูเขาไท่ซาน (กระเช้าขึ้น-ลง) - ไท่อาน - เวยฝั่ง
เวยฝั่ง - ชิงเต่า - โรงงานเบียร์ชิงเต่า - ถนนคนเดินไถ่ตง - จัตุรัส 54 - ศูนย์เรือใบโอลิมปิกชิงเต่า - สนามบินชิงเต่าหลิ่วถิง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
22
นกสกู๊ต

ทัวร์จีนเดือนมีนาคม 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAD2-XW-PVG02-CS
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์จีน
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
30MAR-3APR
ราคา/ท่าน :
12,899 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
15,899 บาท(เด็กเสริมเตียง)/15,899 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เซี่ยงไฮ้ - หังโจว : ร้านผ้าไหม - หังโจว - เจดีย์นางพญางูขาว - ร้านใบชา - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย - ร้านหมอนยางพารา - ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว - ย่านซินเทียนตี้ - ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ) - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ร้านกาแฟ Starbucks ** แถมฟรี!! เครื่องกรองอากาศ / เมนูพิเศษ กุ้งมังกร - เสี่ยวหลงเปา - ไก่แดง - ไก่ขอทาน - หมูตงปอ / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ 300 หยวน ต่อทริป ต่อท่าน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่) - ไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท หรือ ค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยว (4 วันทำการ) ท่านละ 1,700 บาท --

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินเซี่ยงไฮ้ ผู่ตง - เข้าที่พัก
เซี่ยงไฮ้ - ร้านผ้าไหม - หังโจว - เจดีย์นางพญางูขาว - ร้านใบชา - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
หังโจว - ร้านหมอนยางพารา - ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว - เซี่ยงไฮ้ - ย่านซินเทียนตี้
ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ) - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ร้านกาแฟ Starbucks - ร้านหยก - สนามบินเซี่ยงไฮ้ ผู่ตง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
23
การบินไทย

ทัวร์จีนเดือนมีนาคม 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAD2-TG-PEK03-CS(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ทัวร์จีน
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
28-31 MAR 19
ราคา/ท่าน :
16,899 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
20,899 บาท(เด็กเสริมเตียง)/20,899 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน : ชมกายกรรมปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ - พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน - ตลาดรัสเซีย

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินปักกิ่ง - ชมกายกรรมปักกิ่ง
จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ร้านนวดเท้า - หอฟ้าเทียนถาน - ร้านหมอนยางพารา - ถนนหวังฟูจิ่ง
ร้านหยก - กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน - ร้านบัวหิมะ - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ - ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก
ร้านผ้าไหม - พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน - ร้านไข่มุก - ตลาดรัสเซีย - สนามบินปักกิ่ง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
24
การบินไทย

ทัวร์จีนเดือนมีนาคม 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAD2-TG-PVG4(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ทัวร์จีน
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
28-31 MAR 19
ราคา/ท่าน :
24,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
24,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/24,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เซี่ยงไฮ้ - ดิสนีย์แลนด์ : เซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ (ชั้น 118) - ถนนนานกิง - ตึก Starbucks ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก - ตลาดซุปเปอร์มาร์เก็ตเหอ หม่า - หมู่บ้านโบราณจูเจียเจี่ยว - ล่องเรือชมเมืองจูเจียเจี่ยว

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินผู่ตง - ขึ้นตึก เซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ (ชั้น 118)
สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า)
หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง - ตึก Starbucks ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก - ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - ตลาดซุปเปอร์มาร์เก็ตเหอ หม่า
จูเจียเจี่ยว - หมู่บ้านโบราณจูเจียเจี่ยว - ล่องเรือชมเมืองจูเจียเจี่ยว - ร้านหยก - สนามบินผู่ตง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
รายการที่ 1 ถึง 24
จากทั้งหมด 60 รายการ
Next Last
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์จีนเดือนมีนาคม 2562 / 2019, โปรแกรมท่องเที่ยวจีนเดือนมีนาคม 2562 / 2019 และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
    กานต์แอร์
ทัวร์จีนเดือนมีนาคม 2562
ทัวร์จีนเดือนเมษายน 2562
ทัวร์จีนเดือนพฤษภาคม 2562
ทัวร์จีนเดือนมิถุนายน 2562
ทัวร์จีนเดือนกรกฎาคม 2562
ทัวร์จีนเดือนสิงหาคม 2562
ทัวร์จีนเดือนกันยายน 2562
ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2562
ทัวร์จีนเดือนพฤศจิกายน 2562
ทัวร์จีนเดือนธันวาคม 2562
ทัวร์จีนเดือนมกราคม 2563
ทัวร์จีนเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ทัวร์เรือสำราญทัวร์เรือสำราญ
ทัวร์ทัวร์จีน
ทัวร์ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ทัวร์เกาหลีราคาถูก
ทัวร์ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก
ทัวร์ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ทัวร์อินเดีย
ทัวร์เนปาล
ทัวร์ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ทัวร์มัลดีฟส์
  แพคเกจมัลดีฟส์
ทัวร์ทัวร์ลาว
ทัวร์ทัวร์ลาวราคาถูก
ทัวร์ทัวร์พม่า
ทัวร์ทัวร์ฟิลิปินส์
ทัวร์ทัวร์ภูฏาน / ทัวร์ภูฐาน
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรปราคาถูก
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ทัวร์อิตาลี
ทัวร์ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ทัวร์อเมริกา
ทัวร์ทัวร์แคนาดา
ทัวร์ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์ทัวร์อียิปต์
ทัวร์ทัวร์ดูไบ
ทัวร์ทัวร์จอร์แดน
ทัวร์ทัวร์อิหร่าน
ทัวร์ทัวร์ตุรกี
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
TOP