Call Now: 0 2116 6395 Tel: 085 364 2449 TH|EN
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
THAAJ6-TK-CA-NEWENGLAND10D

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์แคนาดา 38 รายการ
ดูรายการที่ 25-48
หน้าสุดท้าย

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์แคนาดา

1
อีวีเอ แอร์

ทัวร์แคนาดา

รหัสทัวร์ : NCLT-BR-11D8N-SEA-SEA-1909061(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BR-อีวีเอ แอร์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 11 วัน 8 คืน
ทัวร์แคนาดา
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
14-24 JUN
ราคา/ท่าน :
165,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 62,000 บาท
165,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/165,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวแคนาดา :
2
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์แคนาดา

รหัสทัวร์ : THAAJ6-TK-USA-CAN10D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 6 คืน
ทัวร์แคนาดา
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
23MAY-1JUN
13-23 JUN
11-20 JUL
10-19 AUG
21-30 SEP
12-21 / 19-28 OCT
ราคา/ท่าน :
119,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 28,000 บาท
119,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/116,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวแคนาดา :
ทัวร์แคนาดา - คุ้ม 2 ประเทศ อเมริกา - แคนาดา : มหานครนิวยอร์ก - เทพีเสรีภาพ - ขึ้นตึกเอ็มไพร์สเตท ชมวิวจากชั้น 86 - สวนสาธารณะ เซ็นทรัล พาร์ค - ย่านไทม์สแควร์ - วูดเบอร์รี่ เอาท์เลท - เข้าชมระฆังแห่งเสรีภาพ - ถ่ายรูปหอเสรีภาพ - กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. - อนุสาวรีย์วอชิงตัน และแท่งโอเบลิสก์ - เข้าชม National museum of Natural History - เข้าชมพิพิธภัณฑ์เครื่องบินและยานอวกาศ - โรงงานช็อกโกแลต - ชมโรงงานเครื่องแก้ว - อุทยานแห่งชาติไนแองการ่าฝั่งแคนาดา - ไนแองการ่า ช้อปปิ้งเอาท์เลต - ขึ้นหอคอยซีเอ็น - ช้อปปิ้งย่าน Eaton Center / พิเศษ ขึ้นหอคอยสกายลอน พร้อมทานอาหารค่ำ / รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าแคนาดา แต่ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าอเมริกา
3
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์แคนาดา

รหัสทัวร์ : THAAJ6-TK-CA-NEWENGLAND10D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 6 คืน
ทัวร์แคนาดา
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
23MAY-1JUN
13-22 JUN
11-20 JUL
10-19 AUG
21-30 SEP
12-21 / 19-28 OCT
ราคา/ท่าน :
125,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 21,000 บาท
125,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/120,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวแคนาดา :
4
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์แคนาดา

รหัสทัวร์ : THAAJ6-CX-GRAND-CAN10D-YVR(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 6 คืน
ทัวร์แคนาดา
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
12-21 OCT 19
ราคา/ท่าน :
141,500 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 26,000 บาท
141,500 บาท(เด็กเสริมเตียง)/131,500 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวแคนาดา :
5
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์แคนาดา

รหัสทัวร์ : THAAJ6-CX-GRAND-CAN10D-YVR(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 6 คืน
ทัวร์แคนาดา
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
14-23 JUN 19
12-21 JUL 19
9-18 AUG 19
14-23 SEP 19
ราคา/ท่าน :
145,500 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 26,000 บาท
145,500 บาท(เด็กเสริมเตียง)/142,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวแคนาดา :
6
คาเธ่ย์แปซิฟิค

แพคเกจทัวร์แคนาดา

รหัสทัวร์ : NCLT-CX-11D8N-SEA-SEA-1909131(A)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 11 วัน 8 คืน
ทัวร์แคนาดา
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
13-23 SEP
ราคา/ท่าน :
119,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 45,000 บาท
119,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/119,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวแคนาดา :
ทัวร์แคนาดา - ล่องเรือสำราญอลาสก้า นอร์วิเจียน จอย : ซีแอตเทิล - เคทชิเกน - จูโน่ - Glacier Bay - สแกกเวย์ - วิกตอเรีย ** พักโรงแรม ซีแอตเทิล 1 คืน - พักบนเรือสำราญ Norwegian Joy 7 คืน / พิเศษ จองวันนี้ รับทันที อาหารมื้อพิเศษ 3 มื้อ จาก 8 ห้องอาหารบนเรือที่เสียเงินเพิ่ม / Exclusive Group เพียง 20 ท่าน พร้อมหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดทริป / อัตรานี้ไม่รวม - ค่าทิปพนักงานบนเรือ ท่านละ USD 105 - ค่าทิปพนักงานขับรถวันละ USD 5 ต่อวัน ต่อท่าน - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์/ไกด์ วันละ USD 5 ต่อวัน ต่อท่าน - ค่าธรรมเนียมวีซ่าอเมริกา ท่านละ 7,500 บาท - ค่าธรรมเนียมวีซ่าแคนาดา ท่านละ 7,500 บาท - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งต่างๆ (ที่ไม่ได้แจ้งในโปรแกรม) - ค่าทิปพนักงานยก/เข็นกระเป๋าที่โรงแรมและท่าเรือ --
7
คาเธ่ย์แปซิฟิค

แพคเกจทัวร์แคนาดา

รหัสทัวร์ : NCLT-CX-11D8N-SEA-SEA-1909131(B)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 11 วัน 8 คืน
ทัวร์แคนาดา
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
13-23 SEP
ราคา/ท่าน :
139,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 75,000 บาท
139,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/139,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวแคนาดา :
ทัวร์แคนาดา - ล่องเรือสำราญอลาสก้า นอร์วิเจียน จอย : ซีแอตเทิล - เคทชิเกน - จูโน่ - Glacier Bay - สแกกเวย์ - วิกตอเรีย ** พักโรงแรม ซีแอตเทิล 1 คืน - พักบนเรือสำราญ Norwegian Joy 7 คืน / พิเศษ จองวันนี้ รับทันที อาหารมื้อพิเศษ 3 มื้อ จาก 8 ห้องอาหารบนเรือที่เสียเงินเพิ่ม / Exclusive Group เพียง 20 ท่าน พร้อมหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดทริป / อัตรานี้ไม่รวม - ค่าทิปพนักงานบนเรือ ท่านละ USD 105 - ค่าทิปพนักงานขับรถวันละ USD 5 ต่อวัน ต่อท่าน - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์/ไกด์ วันละ USD 5 ต่อวัน ต่อท่าน - ค่าธรรมเนียมวีซ่าอเมริกา ท่านละ 7,500 บาท - ค่าธรรมเนียมวีซ่าแคนาดา ท่านละ 7,500 บาท - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งต่างๆ (ที่ไม่ได้แจ้งในโปรแกรม) - ค่าทิปพนักงานยก/เข็นกระเป๋าที่โรงแรมและท่าเรือ --
8
คาเธ่ย์แปซิฟิค

แพคเกจทัวร์แคนาดา

รหัสทัวร์ : ROYT-CX-11D8N-SEA-SEA-1908081
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 11 วัน 8 คืน
ทัวร์แคนาดา
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
8-18 AUG
ราคา/ท่าน :
179,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 65,900 บาท
179,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/179,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวแคนาดา :
9
คาเธ่ย์แปซิฟิค

แพคเกจทัวร์แคนาดา

รหัสทัวร์ : ROYT-CX-11D8N-SEA-SEA-1908151
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 11 วัน 8 คืน
ทัวร์แคนาดา
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
15-25 AUG
ราคา/ท่าน :
159,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 55,900 บาท
159,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/159,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวแคนาดา :
10
Self Travel-เดินทางเอง

แพคเกจทัวร์แคนาดา

รหัสทัวร์ : ROYP-8D7N-SEA-SEA-1908301
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ทัวร์แคนาดา
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
24-31 MAY
30AUG-6SEP
ราคา/ท่าน :
40,700 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
40,700 บาท(เด็กเสริมเตียง)/40,700 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวแคนาดา :
11
Self Travel-เดินทางเอง

แพคเกจทัวร์แคนาดา

รหัสทัวร์ : ROYP-8D7N-SEA-SEA-1908161(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ทัวร์แคนาดา
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
9-16 AUG
ราคา/ท่าน :
73,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
73,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/73,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวแคนาดา :
12
ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์

ทัวร์แคนาดา

รหัสทัวร์ : THAB25-MU-CAN-YVR001(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MU-ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ทัวร์แคนาดา
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
3-12 JUN
ราคา/ท่าน :
108,888 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 29,900 บาท
108,888 บาท(เด็กเสริมเตียง)/108,888 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวแคนาดา :
13
ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์

ทัวร์แคนาดา

รหัสทัวร์ : THAB25-MU-CAN-YVR001(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MU-ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ทัวร์แคนาดา
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
19-28 JUL
ราคา/ท่าน :
115,888 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 29,900 บาท
115,888 บาท(เด็กเสริมเตียง)/115,888 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวแคนาดา :
14
ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์

ทัวร์แคนาดา

รหัสทัวร์ : THAB25-MU-CAN-YVR001(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MU-ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ทัวร์แคนาดา
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
6-15 JUL
2-11 AUG
ราคา/ท่าน :
126,888 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 29,900 บาท
126,888 บาท(เด็กเสริมเตียง)/126,888 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวแคนาดา :
15
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์แคนาดา

รหัสทัวร์ : THAAN1-CX-CAN-5011V(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 11 วัน 8 คืน
ทัวร์แคนาดา
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
14-24 JUN
ราคา/ท่าน :
154,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 35,900 บาท
154,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/150,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวแคนาดา :
ทัวร์แคนาดา - แกรนด์ : สะพานแขวนคาปิลาโน - ชมนาฬิกาไอน้ำ - สวนสแตนเลย์ - ชมแท่งเสาโทเท็ม - เกาะแวนคูเวอร์ - สวนพฤษชาติบุทชาด - ทะเลสาบหลุยส์ - ทะเลสาบโมเรน - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาซัลเฟอร์ - ชมสายน้ำตกโบว์ - นั่งรถบิ๊กฟุตตะลุยทุ่งหิมะ - ทุ่งน้ำแข็งโคลัมเบีย ไอซ์ฟิลด์ - กลาซียร์ วอคเกอร์ - อาคารหอศิลป์แห่งชาติแคนาดา - ชมรูปปั้นแมงมุมยักษ์ - ล่องเรือ 1,000 เกาะ - ลงเรือ Hornblower Niagara Cruises - จุดชมวิวเทเบิ้ลร๊อค - จุดชมวิว Whirlpool เพื่อชมน้ำตกไนแองการ่า - ทะเลสาบออนตาริโอ - ช้อปปิ้ง Eton และ The Bay - Toronto Premium Outlets ** เมนูพิเศษ Canada Lobster, สเต๊กเนื้อรสเลิศ, สเต๊กแปซิฟิกแซลมอน - ทานอาหารบนหอคอยสกายลอน (Skylon Tower) / บินภายใน 2 ขา / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 100 บาทต่อวัน --
16
Self Travel-เดินทางเอง

แพคเกจทัวร์แคนาดา

รหัสทัวร์ : REGP-8D7N-YVR-SWD-1908071(A)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ทัวร์แคนาดา
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
7-14 AUG
ราคา/ท่าน :
224,366 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
224,366 บาท(เด็กเสริมเตียง)/224,366 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวแคนาดา :
ทัวร์แคนาดา - แพ็คเกจล่องเรือสำราญ อลาสก้า Silver Mariner By Regent Seven Seas (Vancouver To Seward) Cruise only : เส้นทาง แวนคูเวอร์ (แคนาดา) - เคตชิแกน - จูโน - สแค็กเวย์ - ซิตกา - ซูเวิร์ด (อลาสก้า) ** อัตรานี้รวม ห้องพักบนเรือ 7 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงิน) - อาหารบนเรือ (เฉพาะห้องอาหารที่ไม่มีค่าใช้จ่าย) - กิจกรรม และความบันเทิงบนเรือสำราญ - ภาษีท่าเรือและค่าทิปพนักบนเรือ - ฟรี ทัวร์เสริมบนฝั่งไม่จำกัด (Unlimited Shore Excursion) - ฟรี เครื่องดื่มระดับพรีเมี่ยมไม่จำกัด - ฟรี ใช้บริการ Bars และ Lounges - ฟรี ใช้บริการร้านอาหารสุดพิเศษ - ฟรี ค่าทิปพนักงานบนเรือ - ฟรี WiFi ไม่จำกัด (ห้องละ 1 User) / อัตรานี้ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบิน ขาไป กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานนานาชาติแวนคูเวอร์ (YVR) และขากลับ ท่าอากาศยานนานาชาติเซวอร์ด (SWD) - กรุงเทพฯ พร้อมภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน - รถ รับ-ส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าธรรมเนียมวีซ่าอเมริกา, แคนาดา - อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ --
17
ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์

ทัวร์แคนาดา

รหัสทัวร์ : THAA66-MU-CAN-YVR001-TD(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MU-ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ทัวร์แคนาดา
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
31MAY-9JUN 19
ราคา/ท่าน :
95,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 30,500 บาท
95,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/95,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวแคนาดา :
18
ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์

ทัวร์แคนาดา

รหัสทัวร์ : THAA66-MU-USA-CAN-JFK001(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MU-ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 11 วัน 7 คืน
ทัวร์แคนาดา
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
22MAY-1JUN 19
ราคา/ท่าน :
83,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 15,900 บาท
83,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/83,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวแคนาดา :
19
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์แคนาดา

รหัสทัวร์ : THAAW1-EK-CAN-USA10D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 6 คืน
ทัวร์แคนาดา
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
15-24 JUN
13-22 JUL / 27JUL-5AUG
10-19 AUG
21-30 SEP
12-21 OCT
ราคา/ท่าน :
129,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 30,000 บาท
127,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/125,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวแคนาดา :
ทัวร์แคนาดา - เที่ยว 2 ประเทศ แคนาดา - อเมริกาตะวันออก : ขึ้นลิฟท์ชมวิวบนหอคอยซีเอ็น - ถ่ายรูปอาคารรัฐสภา - สวนควีนพาร์ค - น้ำตกไนแองการ่า - ถ่ายรูปนาฬิกาดอกไม้ - ล่องเรือ Hornblower - ขึ้น Skylon Tower - หมู่บ้านไนแองการ่า ออน เดอะ เลค - เมืองแฮร์ริสเบิร์ก - โรงงานช็อกโกแลต - สถาบันสมิธโซเนียน - พิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติ - อนุสรณ์สถานโธมัส เจฟเฟอสัน - อนุสรณ์สถานอับราฮัมลินคอล์น - เข้าชม ระฆังแห่งเสรีภาพ - ถ่ายรูปหอแห่งเสรีภาพ - ช้อปปิ้งถนนบอร์ดวอค - ช้อปปิ้งที่ วู้ดบิวรี่ เอาท์เลท - ย่านไทม์สแควร์ - ล่องเรือชมเกาะชมเทพีเสรีภาพ - ขึ้นชมวิวบน ตึกเอ็มไพร์สเตท - ช้อปปิ้งถนนสายที่ห้า ** พักโรงแรมเห็นวิวน้ำตกไนแองการ่า 2 คืน - พักนิวยอร์ค 2 คืน / อัตรานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านละ 8,500 บาท - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์วันละ100 บาท ต่อท่าน ( 100 บาท x 10 วัน = 1,000 บาท ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง) --
20
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์แคนาดา

รหัสทัวร์ : THAAW1-CX-GRAND-CAN12D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 12 วัน 10 คืน
ทัวร์แคนาดา
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
12-23 JUN
24JUL-4AUG / 7-18 AUG
11-22 SEP
9-20 OCT
ราคา/ท่าน :
169,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 35,000 บาท
165,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/163,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวแคนาดา :
21
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์แคนาดา

รหัสทัวร์ : CELT-CX-11D8N-YVR-YVR-1909141(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 11 วัน 8 คืน
ทัวร์แคนาดา
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
25MAY-4JUN
8-18 JUN
14-24 SEP
ราคา/ท่าน :
169,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 99,000 บาท
169,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/164,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวแคนาดา :
ทัวร์แคนาดา - ล่องเรือสำราญ Celebrity Edge อลาสก้า : สวนสแตนเลย์ - แท่งเสาโทเท็ม - ผ่านชมแก๊สทาวน์ - เมืองไอซซ์ สเตรทพอยท์ - นั่งเรือชมปลาวาฬ ที่แหลมอดอลฟัส - ธารน้ำแข็ง ฮับบาร์ด กราเซียร์ - เมืองจูโน - เมนเดลฮอลล์ กราเซีย - นั่งกระเช้าลอยฟ้า ชมวิวเม้าท์ โรเบิร์ต - เค็ทชิแคน - ครีก สตรีท - บ้านของดอลลี่ - สะพานแขวนคาปิลาโน - ช้อปปิ้ง Pacific Place ** พักบนเรือสำราญสุดหรู 7 คืน - แวนคูเวอร์ 1 คืน / เมนูพิเศษ กินปูอลาสก้า พร้อมหัวหน้าทัวร์ชำนาญเส้นทาง / อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาประมาณ 8,500 บาท - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย โดยเฉลี่ย 5 ยูเอสดอลล่า ต่อท่าน ต่อวัน --
22
อีวีเอ แอร์

ทัวร์แคนาดา

รหัสทัวร์ : CELT-11D9N-YVR-YVR-1908101(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BR-อีวีเอ แอร์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 11 วัน 9 คืน
ทัวร์แคนาดา
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
29JUN-9JUL 19
7-17 SEP 19
ราคา/ท่าน :
126,400 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 50,000 บาท
122,400 บาท(เด็กเสริมเตียง)/122,400 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวแคนาดา :
23
Self Travel-เดินทางเอง

แพคเกจทัวร์แคนาดา

รหัสทัวร์ : SILP-17D16N-SFJ-SFJ-1908261(A)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 17 วัน 16 คืน
ทัวร์แคนาดา
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
26AUG-11SEP
ราคา/ท่าน :
627,200 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
627,200 บาท(เด็กเสริมเตียง)/627,200 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวแคนาดา :
ทัวร์แคนาดา - แพ็คเกจล่องเรือสำราญ Silver Cloud By Silversea Cruise, Luxury Cruise เที่ยวมหาสมุทรอาร์กติก - กรีนแลนด์ และแคนาดา : เส้นทาง เมืองแคงเกอร์ลัสซูอาค - ซิซิมิวท์ - อุมมานนัค - พอนด์ อินเล็ต แคนาดา - Sam Ford Fjord - Gibbs Fjord - Cape Burney (Bylot Island) - เกาะเดวอน - Coburg Island - Markison Fjord, Canada - Cruise Alexandra Fjord (Nunavut), Canada - เกาะพีม - คานาค กรีนแลนด์ - Bowdoin Fjord - แหลม Cape York กรีนแลนด์ - เมือง Ilulissat กรีนแลนด์ - Kangaamiut (Qeqqata) กรีนแลนด์ - เมืองแคงเกอร์ลัสซูอาค ** โปรโมชั่น ลด 10% เมื่อจองและมัดจำภายใน 22 มีนาคม 2562 จากราคาปกติ / อัตรานี้รวม ค่าที่พักบนเรือ 16 คืน (Cruise Only) - อาหารบนเรือ (เฉพาะห้องอาหารที่ไม่มีค่าใช้จ่าย) - ภาษี และทิปพนักบนเรือ - WiFi ไม่จำกัด - เครื่องดื่มบนเรือสำราญ - กิจกรรมความบันเทิงบนเรือ --
24
Self Travel-เดินทางเอง

แพคเกจทัวร์แคนาดา

รหัสทัวร์ : SILP-11D10N-SWD-YVR-1905271(A)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 11 วัน 10 คืน
ทัวร์แคนาดา
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
27MAY-6JUN 19
ราคา/ท่าน :
243,540 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
243,540 บาท(เด็กเสริมเตียง)/243,540 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวแคนาดา :
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์แคนาดา 38 รายการ
ดูรายการที่ 25-48
หน้าสุดท้าย
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์แคนาดา, โปรแกรมท่องเที่ยวแคนาดา และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
    กานต์แอร์
ทัวร์แคนาดาเดือนพฤษภาคม 2562
ทัวร์แคนาดาเดือนมิถุนายน 2562
ทัวร์แคนาดาเดือนกรกฎาคม 2562
ทัวร์แคนาดาเดือนสิงหาคม 2562
ทัวร์แคนาดาเดือนกันยายน 2562
ทัวร์แคนาดาเดือนตุลาคม 2562
ทัวร์แคนาดาเดือนพฤศจิกายน 2562
ทัวร์แคนาดาเดือนธันวาคม 2562
ทัวร์แคนาดาเดือนมกราคม 2563
ทัวร์แคนาดาเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ทัวร์แคนาดาเดือนมีนาคม 2563
ทัวร์แคนาดาเดือนเมษายน 2563
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
TOP