เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
Z8801
การบินไทย

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z8801
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
25 Jul 2022 - 30 Jul 2022
ราคา/ท่าน :
฿59,999 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ฿15,000
฿59,999 (เด็กเสริมเตียง) | ฿59,999 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพอใจของท่าน - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง Center แผนกวีซ่า
Z8801
การบินไทย

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z8801
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
1 Aug 2022 - 6 Aug 2022
ราคา/ท่าน :
฿61,999 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ฿15,000
฿61,999 (เด็กเสริมเตียง) | ฿61,999 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพอใจของท่าน - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง Center แผนกวีซ่า
Z8828
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z8828
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
4 Jul 2022 - 9 Jul 2022
ราคา/ท่าน :
฿28,888 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ฿10,000
฿28,888 (เด็กเสริมเตียง) | ฿28,888 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ไม่รวม ค่าวีซ่า และค่าบริการ ท่านละ 1,575 บาท เป็นค่าบริการที่ชำระให้กับ VFS (ตัวแทนรับแทนยื่นวีซ่าญี่ปุ่น) - กรณียื่นวีซ่าญี่ปุ่นไม่ผ่าน เก็บค่าบริการยื่นวีซ่า 800 บาท ต่อท่าน - ค่าทิปมัคคุเทศก์, พนักงานขับรถ 1200 บาท ต่อผู้เดินทาง - ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่านผู้เดินทาง - ค่าตรวจ ATK หรือ RT-PCR ก่อนเดินทาง ภายใน 72 ชั่วโมง (พร้อมหลักฐานรับรองการตรวจฉบับภาษาอังกฤษ) - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง Center แผนกวีซ่า
Z8828
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z8828
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
6 Jul 2022 - 11 Jul 2022
ราคา/ท่าน :
฿30,888 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ฿10,000
฿30,888 (เด็กเสริมเตียง) | ฿30,888 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ไม่รวม ค่าวีซ่า และค่าบริการ ท่านละ 1,575 บาท เป็นค่าบริการที่ชำระให้กับ VFS (ตัวแทนรับแทนยื่นวีซ่าญี่ปุ่น) - กรณียื่นวีซ่าญี่ปุ่นไม่ผ่าน เก็บค่าบริการยื่นวีซ่า 800 บาท ต่อท่าน - ค่าทิปมัคคุเทศก์, พนักงานขับรถ 1200 บาท ต่อผู้เดินทาง - ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่านผู้เดินทาง - ค่าตรวจ ATK หรือ RT-PCR ก่อนเดินทาง ภายใน 72 ชั่วโมง (พร้อมหลักฐานรับรองการตรวจฉบับภาษาอังกฤษ) - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง Center แผนกวีซ่า
Z8828
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z8828
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
11 Jul 2022 - 16 Jul 2022
ราคา/ท่าน :
฿30,888 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ฿10,000
฿30,888 (เด็กเสริมเตียง) | ฿30,888 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ไม่รวม ค่าวีซ่า และค่าบริการ ท่านละ 1,575 บาท เป็นค่าบริการที่ชำระให้กับ VFS (ตัวแทนรับแทนยื่นวีซ่าญี่ปุ่น) - กรณียื่นวีซ่าญี่ปุ่นไม่ผ่าน เก็บค่าบริการยื่นวีซ่า 800 บาท ต่อท่าน - ค่าทิปมัคคุเทศก์, พนักงานขับรถ 1200 บาท ต่อผู้เดินทาง - ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่านผู้เดินทาง - ค่าตรวจ ATK หรือ RT-PCR ก่อนเดินทาง ภายใน 72 ชั่วโมง (พร้อมหลักฐานรับรองการตรวจฉบับภาษาอังกฤษ) - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง Center แผนกวีซ่า
Z8828
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z8828
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
18 Jul 2022 - 23 Jul 2022
ราคา/ท่าน :
฿29,888 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ฿10,000
฿29,888 (เด็กเสริมเตียง) | ฿29,888 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ไม่รวม ค่าวีซ่า และค่าบริการ ท่านละ 1,575 บาท เป็นค่าบริการที่ชำระให้กับ VFS (ตัวแทนรับแทนยื่นวีซ่าญี่ปุ่น) - กรณียื่นวีซ่าญี่ปุ่นไม่ผ่าน เก็บค่าบริการยื่นวีซ่า 800 บาท ต่อท่าน - ค่าทิปมัคคุเทศก์, พนักงานขับรถ 1200 บาท ต่อผู้เดินทาง - ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่านผู้เดินทาง - ค่าตรวจ ATK หรือ RT-PCR ก่อนเดินทาง ภายใน 72 ชั่วโมง (พร้อมหลักฐานรับรองการตรวจฉบับภาษาอังกฤษ) - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง Center แผนกวีซ่า
Z8828
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z8828
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
20 Jul 2022 - 25 Jul 2022
ราคา/ท่าน :
฿30,888 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ฿10,000
฿30,888 (เด็กเสริมเตียง) | ฿30,888 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ไม่รวม ค่าวีซ่า และค่าบริการ ท่านละ 1,575 บาท เป็นค่าบริการที่ชำระให้กับ VFS (ตัวแทนรับแทนยื่นวีซ่าญี่ปุ่น) - กรณียื่นวีซ่าญี่ปุ่นไม่ผ่าน เก็บค่าบริการยื่นวีซ่า 800 บาท ต่อท่าน - ค่าทิปมัคคุเทศก์, พนักงานขับรถ 1200 บาท ต่อผู้เดินทาง - ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่านผู้เดินทาง - ค่าตรวจ ATK หรือ RT-PCR ก่อนเดินทาง ภายใน 72 ชั่วโมง (พร้อมหลักฐานรับรองการตรวจฉบับภาษาอังกฤษ) - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง Center แผนกวีซ่า
Z8828
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z8828
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
25 Jul 2022 - 30 Jul 2022
ราคา/ท่าน :
฿29,888 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ฿10,000
฿29,888 (เด็กเสริมเตียง) | ฿29,888 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ไม่รวม ค่าวีซ่า และค่าบริการ ท่านละ 1,575 บาท เป็นค่าบริการที่ชำระให้กับ VFS (ตัวแทนรับแทนยื่นวีซ่าญี่ปุ่น) - กรณียื่นวีซ่าญี่ปุ่นไม่ผ่าน เก็บค่าบริการยื่นวีซ่า 800 บาท ต่อท่าน - ค่าทิปมัคคุเทศก์, พนักงานขับรถ 1200 บาท ต่อผู้เดินทาง - ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่านผู้เดินทาง - ค่าตรวจ ATK หรือ RT-PCR ก่อนเดินทาง ภายใน 72 ชั่วโมง (พร้อมหลักฐานรับรองการตรวจฉบับภาษาอังกฤษ) - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง Center แผนกวีซ่า
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์ญี่ปุ่น 33 รายการ

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น

Z8871
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z8871
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿39,999
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฟุกุโอกะ - เบปปุ : สะพานแขวนโคโคโนเอะ - หมู่บ้านยูฟุอิน - ช่องเขาทาคาชิโฮ - ปราสาทคุมาโมโต้ - ช้อปปิ้งย่านเท็นจิน / พักโรงแรมออนเซ็นริมทะเล Beppu Suginoi - พักโรงแรมในหมู่บ้านฮอลแลนด์ Nikko Huis Ten Bosch - พักโรงแรมใกล้แหล่งช้อปปิ้ง Tenjin - รวมค่าวีซ่าญี่ปุ่น - อิ่มอร่อยกับ Buffet ขาปู และอาหารญี่ปุ่น ณ Beppu Suginoi - สุดฟิน BBQ Buffet
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ (5,000 JPY หรือ ประมาณ 1,350 บาท) ตลอดการเดินทาง - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพอใจของท่าน - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทางผ่านระบบขนส่ง ตรงถึง Center แผนกวีซ่า (พักในเขตกรุงเทพ มีบริการรับเอกสาร 1 ครั้ง)

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินฟุกุโอกะ - สะพานแขวนโคโคโนเอะ - หมู่บ้านยูฟุอิน - เบปปุ - แช่ออนเซ็นแบบญี่ปุ่นในที่พัก
 ช่องเขาทาคาชิโฮ - ชมน้ำตกทามาทาเระ - คุมาโมโต้ - ปราสาทคุมาโมโต้ - ศูนย์ช็อปปิ้งเมืองเก่า - เข้าพัก 5 ดาว ในหมู่บ้านฮอลแลนด์ Huis Ten Bosch
 Huis Ten Bosch - อาริตะ - ฟุกุโอะกะ - ช้อปปิ้งย่านเท็นจิน (อิสระอาหารค่ำ
 สนามบินฟุกุโอกะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z8870
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z8870
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿23,999
โปรนาทีทอง! คลิกแชร์ LINE หรือ Facebook รับ โปรรูดบัตร 0% ชำระมัดจำภายในวันที่ 7 ก.ค.
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฟุกุโอกะ - นางาซากิ - เบปป : พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณู - สวนสันติภาพ - สะพานเมงาเนะ - เกาะเดจิมะ - ถนนมาเมะดามาชิ - เมืองเปปปุ - บ่อน้ำร้อน จิโกกุ - หมู่บ้านยูฟุอิน - ย่านเทนจิน - เมืองฟุคุโอกะ / พักโรงแรมออนเซ็น - เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น - เที่ยวครบทุกวัน - รวมประกันสุขภาพวงเงินรักษา 2 ล้านบาท
ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500.- ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง - กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทัวร์ ท่านละ 100 USD (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท) - ค่าตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ตรวจก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง และเป็นแบบฟอร์มที่ทางญี่ปุ่นกำหนด พร้อมมีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น แบบฟอร์ม : https://bit.ly/3NVFrkV - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า - โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง Center แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ - พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณู - สวนสันติภาพ - ช้อปปิ้งถนนคนเดินฮามาโนมาจิ (อิสระอาหารค่ำ)
 สะพานเมงาเนะ - เกาะเดจิมะ - ช้อปปิ้งโทซุพรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต - ถนนมาเมะดามาชิ - เมืองเปปปุ - แช่ออนเซ็น
 ชมบ่อน้ำร้อน จิโกกุ - หมู่บ้านยูฟุอิน - ศาลเจ้าอุกิฮะอินาริ - ช้อปปิ้ง Duty Free - ย่านเทนจิน - เมืองฟุคุโอกะ - คาแนลซิตี้ (อิสระอาหารค่ำ)
 สนามบินฟุกุโอกะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z8869
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z8869
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿30,888
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - TOKYO - IBARAKI - FUJI : พระใหญ่อุชิคุ ไดบุทสึ - เมืองอาโอไร จ.อิบารากิ - ศาลเจ้าโออาไรอิโซซากิ - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปคู่หอคอยโตเกียวสกายทรี - ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - นั่งกระเช้าชมวิวพานาโรมาวิวภูเขาไฟฟูจิ - ล่องเรือโจรสลัด - ชิมไข่ดำ หุบเขาโอวาคุดานิ - ช้อปปิ้งจุใจ อิออน สึจิอุระ, ไดเวอร์ ซิตี้ ย่านโอไดบะ ฮาราจูกุ, ชิบูยะ, ย่านชินจูกุ / พัก Tokyo Prince 1 คืน (โรงแรมหรูระดับ 4 ดาว) - บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ - ลิ้มรส ปิ้งย่าง อาหารทะเลสด ณ ตลาดปลาอาโอไร
ไม่รวม ค่าวีซ่า และค่าบริการ ท่านละ 1,575 บาท เป็นค่าบริการที่ชำระให้กับ VFS (ตัวแทนรับแทนยื่นวีซ่าญี่ปุ่น) - กรณียื่นวีซ่าญี่ปุ่นไม่ผ่าน เก็บค่าบริการยื่นวีซ่า 800 บาท ต่อท่าน - ค่าทิปมัคคุเทศก์, พนักงานขับรถ 1200 บาท ต่อผู้เดินทาง - ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่านผู้เดินทาง - ค่าตรวจ ATK หรือ RT-PCR ก่อนเดินทาง ภายใน 72 ชั่วโมง (พร้อมหลักฐานรับรองการตรวจฉบับภาษาอังกฤษ) - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า - โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง Center แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินนาริตะ - จังหวัดอิบารากิ - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ - ตลาดปลาโออาไร - ศาลเจ้าโออาไรอิโซซากิ - เสาโทริแห่งคามิอิโซะ - อิออน มอลล์ สึจิอุระ (อิสระอาหารค่ำ
 จังหวัดไซตามะ - เดินชมเมืองเก่าคาวาโกเอะ - ตรอกลูกกวาด - จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - พิธีชงชาญี่ปุ่น - ขาปูยักษ์ + แชร์ออนเซ็น
 สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ - กระเช้าชมวิวพานาโรม่าภูเขาไฟฟูจิ - ชิมไขดำ ณ หุบเขาโอวาคุดานิ - ล่องเรือโจรสลัด ณ ทะเลสาบอาชิ - กรุงโตเกียว - ไดเวอร์ซิตี้ ณ โอไดบะ - เมืองนาริตะ (อิสระอาหารค่ำ)
 วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ - ถ่ายรูป โตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ (ไม่รวมค่าขึ้นหอคอย) (อิสระอาหารเที่ยง) - ช้อปปิ้งย่านชิบุยะ - ช้อปปิ้งฮาราจูกุ - ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ - เมืองนาริตะ (อิสระอาหารค่ำ)
 สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z8858
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z8858
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿27,888
โปรนาทีทอง! คลิกแชร์ LINE หรือ Facebook รับ โปรรูดบัตร 0% ชำระมัดจำภายในวันที่ 7 ก.ค.
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - TOKYO - FUJI - KAWAGOE : ล่องเรือโจรสลัด ทะเลสาบอาชิ - ชิมไข่ดำ หุบเขาโอวาคุดานิ - จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ หรือ เทศกาลชมดอกลาเวนเดอร์ที่ ทะเลสาบคาวากุจิ (ตามฤดูกาล) - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - ห้างไดเวอร์ซิตี้ - วัดนาริตะซัน - ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ - ชมแมวยักษ์ 3 มิติ - ช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ / บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ / มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
ไม่รวม ค่าวีซ่า และค่าบริการ ท่านละ 1,575 บาท เป็นค่าบริการที่ชำระให้กับ VFS (ตัวแทนรับแทนยื่นวีซ่าญี่ปุ่น) - กรณียื่นวีซ่าญี่ปุ่นไม่ผ่าน เก็บค่าบริการยื่นวีซ่า 800 บาท ต่อท่าน - ค่าทิปมัคคุเทศก์, พนักงานขับรถ 1200 บาท ต่อผู้เดินทาง - ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่านผู้เดินทาง - ค่าตรวจ ATK หรือ RT-PCR ก่อนเดินทาง ภายใน 72 ชั่วโมง (พร้อมหลักฐานรับรองการตรวจฉบับภาษาอังกฤษ) - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง Center แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินนาริตะ - ฮาโกเนะ - ล่องเรือโจรสลัด ณ ทะเลสาบอาชิ - ชิม ไข่ดำ ณ หุบเขาโอวาคุดานิ - จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - ออนเซ็น + ขาปูยักษ์
 สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ หรือ เทศกาลชมดอกลาเวนเดอร์ที่ ทะเลสาบคาวากุจิ (ตามฤดูกาล) - พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ - พิธีชงชาญี่ปุ่น - กรุงโตเกียว - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ - ถ่ายรูป โตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ (ไม่รวมค่าขึ้นหอคอย) - ย่านโอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ - เมืองนาริตะ (อิสระอาหารค่ำ)
 เมืองนาริตะ - วัดนาริตะซัน - ถนนปลาไหล โอโมเตะซังโดะ นาริตะ - ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ - กรุงโตเกียว - ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ - เมืองนาริตะ (อิสระอาหารเที่ยง, อาหารค่ำ)
 สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ญี่ปุ่นจัดให้ไทยอยู่ในกลุ่มประเทศสีฟ้า ไม่ต้องแสดงใบรับรองการฉีดซีนโควิด, ไม่ต้องมีวัควีนพาสปอร์ต, ไม่ต้องแสดงข้อมูลว่าฉีดวัคซีนโควิดมากี่เข็ม และยี่ห้ออะไรบ้าง ท่านที่ไม่มีประวัติการฉีดว้คซีน ก็สามารถไปญี่ปุ่นได้ แต่ขากลับเข้าไทยทางสายการบิน และรัฐบาลไทยยังต้องขอตรวจหลักฐานการฉีดวัคซีน ต้องฉีด 2 เข็มขึ้นไป ถ้าฉีดไม่ครบต้องตรวจ RT PCR จากญี่ปุ่นก่อนเข้าไทย
 ผู้เดินทางต้องขอวีซ่าเข้าญี่ปุ่น ใช้เวลาพิจารณาประมาณ 5-7 วันทำการ
 วันเดินทางต้องแสดงหลักฐานการตรวจ RT-PCR ผลตรวจโควิดเป็นลบ ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง พร้อมเอกสารรับรองผลตรวจฉบับภาษาอังกฤษ
 ผู้เดินทางทุกท่าน ต้องติดตั้งแอป MySos, COCOA โดยโทรศัพท์มือถือทุกท่านต้องเชื่อมต่ออินเทรอร์เน็ตได้ตลอดเวลา (เนื่องจากแอปอาจต้องขอให้ผู้เดินทางแสดงตำแหน่งที่อยู่ ณ เวลานั้น)
 สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่ต้องติดตั้งแอป ให้ผู้ใหญ่ที่ร่วมเดินทางไปด้วย เป็นผู้ติดตั้งแอปแทนได้
เดินทาง :
Z8855
เจแปนแอร์ไลน์

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z8855
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : JL-เจแปนแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿72,900
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - HOKKAIDO - FLOWER - IRODORI : ชมดอกลาเวนเดอร์ ดอกไม้หลายสี - เก็บเชอรี่ - กินเมล่อน - โดราเอม่อนสกายพาร์ค - ศิลปะบนนาข้าว - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - น้ำตกกิงกะริวเซ - มิตซุยเอ้าท์เลตพาร์ค - เนินเขาพระพุทธเจ้า - โนโบริเบตสึ - นั่งกระเช้าอุสุซัง - ฟาร์มเชอรี่ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ / เมนูปิ้งย่างปู 2 ชนิด - แช่ออนเซน 2 คืน
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ ท่านละ 2,000 เยน - ทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจในการทำงาน - ค่าตรวจ ATK หรือ RT-PCR ก่อนเดินทาง ภายใน 72 ชั่วโมง (พร้อมหลักฐานรับรองการตรวจฉบับภาษาอังกฤษ) - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง Center แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินฮาเนดะ - บินภายในสู่สนามบินชิโตเสะ - โดราเอม่อนสกายพาร์ค - เมืองคามิกาว่า - ศิลปะบนนาข้าว - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - แช่น้ำแร่ [มีชุดสำหรับแช่ออนเซน]
 น้ำตกกิงกะ - ริวเซ - ฟาร์มชิคิไซโนโอกะ - ทุ่งดอกไม้หลากสีฟาร์มโทมิตะ - ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ [ตามสภาพอากาศ] - มิตซุยเอ้าท์เลตพาร์ค
 เนินเขาพระพุทธเจ้า - โนโบริเบตสึ - จิโกกุดานิ - ภูเขาไฟโชวะชินซัง - นั่งกระเช้าอุสุซัง - ฟาร์มเชอรี่
 เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้ำโบราณ - เมืองซัปโปโร - ทำเนียบรัฐบาลเก่า - ผ่านชมหอนาฬิกาซัปโปโร - ช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิ (อิสระอาหารค่ำ)
 สนามบินชิโตเสะ - บินภายในสู่สนามบินฮาเนดะ - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ญี่ปุ่นจัดให้ไทยอยู่ในกลุ่มประเทศสีฟ้า ไม่ต้องแสดงใบรับรองการฉีดซีนโควิด, ไม่ต้องมีวัควีนพาสปอร์ต, ไม่ต้องแสดงข้อมูลว่าฉีดวัคซีนโควิดมากี่เข็ม และยี่ห้ออะไรบ้าง ท่านที่ไม่มีประวัติการฉีดว้คซีน ก็สามารถไปญี่ปุ่นได้ แต่ขากลับเข้าไทยทางสายการบิน และรัฐบาลไทยยังต้องขอตรวจหลักฐานการฉีดวัคซีน ต้องฉีด 2 เข็มขึ้นไป ถ้าฉีดไม่ครบต้องตรวจ RT PCR จากญี่ปุ่นก่อนเข้าไทย
 ผู้เดินทางต้องขอวีซ่าเข้าญี่ปุ่น ใช้เวลาพิจารณาประมาณ 5-7 วันทำการ
 วันเดินทางต้องแสดงหลักฐานการตรวจ RT-PCR ผลตรวจโควิดเป็นลบ ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง พร้อมเอกสารรับรองผลตรวจฉบับภาษาอังกฤษ
 ผู้เดินทางทุกท่าน ต้องติดตั้งแอป MySos, COCOA โดยโทรศัพท์มือถือทุกท่านต้องเชื่อมต่ออินเทรอร์เน็ตได้ตลอดเวลา (เนื่องจากแอปอาจต้องขอให้ผู้เดินทางแสดงตำแหน่งที่อยู่ ณ เวลานั้น)
 สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่ต้องติดตั้งแอป ให้ผู้ใหญ่ที่ร่วมเดินทางไปด้วย เป็นผู้ติดตั้งแอปแทนได้
เดินทาง :
Z8828
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z8828
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿28,888
โปรนาทีทอง! คลิกแชร์ LINE หรือ Facebook รับ โปรรูดบัตร 0% ชำระมัดจำภายในวันที่ 7 ก.ค.
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - TOKYO - OARAI - FUKUSHIMA - FUJI : ศาลเจ้าโออาไรอิโซซากิ - ตลาดปลาโออาไร - ทะเลสาบโกะชิคินุมะ - ปราสาทสึรุกะ - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - หน้าผาล้านปี โทโนะเฮทสึริ - ศาลเจ้าโทโชกุ - ศาลเจ้าฟูตาระ - ย่านเมืองเก่าคาวะโกเอะ - จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ - ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรี - ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ / บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
ไม่รวม ค่าวีซ่า และค่าบริการ ท่านละ 1,575 บาท เป็นค่าบริการที่ชำระให้กับ VFS (ตัวแทนรับแทนยื่นวีซ่าญี่ปุ่น) - กรณียื่นวีซ่าญี่ปุ่นไม่ผ่าน เก็บค่าบริการยื่นวีซ่า 800 บาท ต่อท่าน - ค่าทิปมัคคุเทศก์, พนักงานขับรถ 1200 บาท ต่อผู้เดินทาง - ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่านผู้เดินทาง - ค่าตรวจ ATK หรือ RT-PCR ก่อนเดินทาง ภายใน 72 ชั่วโมง (พร้อมหลักฐานรับรองการตรวจฉบับภาษาอังกฤษ) - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง Center แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 เมืองนาริตะ - จังหวัดอิบารากิ - ศาลเจ้าโออาไรอิโซซากิ - เสาโทริแห่งคามิอิโซะ - ตลาดปลาโออาไร - จังหวัดฟุกุชิมะ - ทะเลสาบโกะชิคินุมะ (อิสระอาหารค่ำ)
 วัดเอ็นโซจิ - เมืองไอสุ - ปราสาทสึรุกะ - สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - หน้าผาล้านปี โทโนะเฮทสึริ - เมืองโคริยามะ (อิสระอาหารค่ำ)
 เมืองนิกโกะ - ผ่านชม สะพานชินเคียว (ไม่รวมค่าข้ามสะพาน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่านละ 500 เยน) - ศาลเจ้าโทโชกุ - ศาลเจ้าฟูตาระ - จังหวัดไซตามะ - ย่านเมืองเก่าคาวะโกเอะ - ตรอกลูกกวาด - จังหวัดยามานาชิ - แช่น้ำแร่ออนเซ็น ชิมบุฟเฟ่ต์ขาปู
 จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - พิธีชงชาญี่ปุ่น - กรุงโตเกียว - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ - ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ (ไม่รวมค่าขึ้นหอคอย) - ชมแมวยักษ์ 3 มิติ - ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ - เมืองนาริตะ (อิสระอาหารค่ำ)
 สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ญี่ปุ่นจัดให้ไทยอยู่ในกลุ่มประเทศสีฟ้า ไม่ต้องแสดงใบรับรองการฉีดซีนโควิด, ไม่ต้องมีวัควีนพาสปอร์ต, ไม่ต้องแสดงข้อมูลว่าฉีดวัคซีนโควิดมากี่เข็ม และยี่ห้ออะไรบ้าง ท่านที่ไม่มีประวัติการฉีดว้คซีน ก็สามารถไปญี่ปุ่นได้ แต่ขากลับเข้าไทยทางสายการบิน และรัฐบาลไทยยังต้องขอตรวจหลักฐานการฉีดวัคซีน ต้องฉีด 2 เข็มขึ้นไป ถ้าฉีดไม่ครบต้องตรวจ RT PCR จากญี่ปุ่นก่อนเข้าไทย
 ผู้เดินทางต้องขอวีซ่าเข้าญี่ปุ่น ใช้เวลาพิจารณาประมาณ 5-7 วันทำการ
 วันเดินทางต้องแสดงหลักฐานการตรวจ RT-PCR ผลตรวจโควิดเป็นลบ ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง พร้อมเอกสารรับรองผลตรวจฉบับภาษาอังกฤษ
 ผู้เดินทางทุกท่าน ต้องติดตั้งแอป MySos, COCOA โดยโทรศัพท์มือถือทุกท่านต้องเชื่อมต่ออินเทรอร์เน็ตได้ตลอดเวลา (เนื่องจากแอปอาจต้องขอให้ผู้เดินทางแสดงตำแหน่งที่อยู่ ณ เวลานั้น)
 สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่ต้องติดตั้งแอป ให้ผู้ใหญ่ที่ร่วมเดินทางไปด้วย เป็นผู้ติดตั้งแอปแทนได้
เดินทาง :
Z8819
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z8819
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿36,888
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - HOKKAIDO - SAPPORO - ASAHIKAWA : ชมใบไม้เปลี่ยนสี ที่โจซังเคออนเซ็น - ชมหมีสีน้ำตาล ณ สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน - หุบเขานรกจิโกกุดานิ พร้อมแช่ออนเซ็นเท้า - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ และมิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค ซัปโปโร คิตะฮิโรชิมะ - อุโมงค์แปะก๊วยเหลืองอร่าม ณ มหาวิทลัยฮอกไกโด - สวนสาธารณะโอโดริ - เข้าชมพิพิทธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - Unseen ฮอกไกโด เนินพระพุทธเจ้า / บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์แห่งเกาะฮอกไกโด
ไม่รวม ค่าวีซ่าญี่ปุ่น ประมาณ 1,575บาท ต่อท่าน (ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าประมาณ 7 วันทำการ) - กรณียื่นวีซ่าญี่ปุ่นไม่ผ่าน เก็บค่าบริการยื่นวีซ่า 800 บาท ต่อท่าน - ค่าทิปมัคคุเทศก์, พนักงานขับรถ 1,200 บาท ต่อผู้เดินทาง ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่านผู้เดินทาง - ค่าตรวจ ATK หรือ RT-PCR ก่อนเดินทาง ภายใน 72 ชั่วโมง (พร้อมหลักฐานรับรองการตรวจฉบับภาษาอังกฤษ) - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง Center แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น - เมืองซัปโปโร - มหาวิทยาลัยฮอกไกโด - ศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลังเก่า (ด้านนอก) - ผ่านชม หอนาฬิกา - เมืองซัปโปโร - สวนสาธารณะโอโดริ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ TV Tower) - พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร - ดินเนอร์ขาปูฮอกไกโด
 เนินพระพุทธเจ้า - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - เข้าชม พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - ถนนช้อปปิ้งทานุกิโคจิ (อิสระอาหารค่ำ)
 เมืองโจซังเค - บ่อน้ำพุร้อนโจซังเค - ชมสะพานแขวนฟุตามิ สึริบาชิ - สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ช้อปปิ้ง มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค - ซัปโปโร คิตะฮิโรชิมะ (อิสระอาหารค่ำ)
 ศาลเจ้าฮอกไกโด - สนามบินนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z8818
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z8818
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿33,888
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - HOKKAIDO - SAPPORO - JOZANKEI : ชมใบไม้เปลี่ยนสี ที่โจซังเคออนเซ็น - หมีสีน้ำตาล ณ สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน - หุบเขานรกจิโกกุดานิ พร้อมแช่ออนเซ็นเท้า - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี, ทานุกิโคจิ และมิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค - อุโมงค์แปะก๊วยเหลืองอร่าม ณ มหาวิทลัยฮอกไกโด - สวนสาธารณะโอโดริ - เข้าชมพิพิทธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร - เข้าชมพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - Unseen ฮอกไกโด เนินพระพุทธเจ้า / บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์แห่งเกาะฮอกไกโด
ไม่รวม ค่าวีซ่าญี่ปุ่น ประมาณ 1,575บาท ต่อท่าน (ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าประมาณ 7 วันทำการ) - กรณียื่นวีซ่าญี่ปุ่นไม่ผ่าน เก็บค่าบริการยื่นวีซ่า 800 บาท ต่อท่าน - ค่าทิปมัคคุเทศก์, พนักงานขับรถ 1,200 บาท ต่อผู้เดินทาง ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่านผู้เดินทาง - ค่าตรวจ ATK หรือ RT-PCR ก่อนเดินทาง ภายใน 72 ชั่วโมง (พร้อมหลักฐานรับรองการตรวจฉบับภาษาอังกฤษ) - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง Center แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น - เมืองซัปโปโร - ศาลเจ้าฮอกไกโด - มหาวิทยาลัยฮอกไกโด - ศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลังเก่า (ด้านนอก) - ผ่านชม หอนาฬิกา - เมืองซัปโปโร - สวนสาธารณะโอโดริ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ TV Tower) - พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร - ดินเนอร์ขาปูฮอกไกโด
 เนินพระพุทธเจ้า - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - เข้าชม พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - ถนนช้อปปิ้งทานุกิโคจิ (อิสระอาหารค่ำ)
 เมืองโจซังเค - บ่อน้ำพุร้อนโจซังเค - ชมสะพานแขวนฟุตามิ สึริบาชิ - สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ช้อปปิ้ง มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค - ซัปโปโร คิตะฮิโรชิมะ (อิสระอาหารค่ำ)
 สนามบินนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z8801
การบินไทย

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z8801
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿59,999
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โอซาก้า - อุราชิมะ : เที่ยวภูเขาโคยะ คันโจการัน, อุราชิมะ - น้ำตกนันจิ เมืองชิคุตซึอุระ - เกาะไข่มุกมิกิโมโต้ - วัดคิโยมิสึก - ศาลเจ้าฟูชิมิ อิราริ - ปราสาททองคินคาคุจิ - ช้อปปิ้งซินไซบาชิ / อาหารหลากหลาย ทั้งเมนูย่างทะเลสดๆ ไคเซกิ ปิ่งย่างยากินิคุ ชาบู ชาบู บุฟเฟ่ต์ - อินเตอร์บุฟเฟ่ต์ / รวมวีซ่าแล้ว - พิเศษ พัก Urashima Hotel ที่พักออนเซ็นติดทะเล (แร่ปลาทูน่าให้ชม และชิมสดๆ)
ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพอใจของท่าน - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง Center แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินคันไซ - โอซาก้า - ภูเขาโคยะ - คันโจการัน - ผ่านชม เอ็นเก็ทสึ - ฮาชิกุยอิวะ - อุระชิมะ - พักโรงแรมบนเกาะส่วนตัว แช่ออนเซ็น
 นะชิคุตซึอุระ - น้ำตกนันจิ - วัดเซกันโทจิ - เกาะไข่มุกมิกิโมโตะ
 โทบะ - ศาลเจ้าอิเสะจิงกู - โอซาก้า - ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ
 โอซาก้า - วัดคิโยะมิสุ - วัดคินคะคุจิ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ถ่ายรูปด้านหน้า ปราสาทโอซาก้า
 โอซาก้า - สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z8800
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z8800
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿25,888
โปรนาทีทอง! คลิกแชร์ LINE หรือ Facebook รับ โปรรูดบัตร 0% ชำระมัดจำภายในวันที่ 7 ก.ค.
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว - ฟูจิ - คาวาโกเอะ : ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - ล่องเรือโจรสลัด - ชิมไข่ดำ หุบเขาโอวาคุดานิ - สวนดอกไม้ ฮานาโนะมิโยโกะ - หมู่บ้านจำลองเกษตรกรรม - พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ - วัดอาซากุสะ พร้อมเดินชิม ของอร่อยๆ ที่ ถนนนากามิเสะ - ถ่ายรูปคู่ หอคอยโตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ - วัดนาริตะ ซัน - เดินเล่นถนนปลาไหล - หมู่บ้านเอโดะจิ๋ว ณ คาวาโกเอะ - ช้อปปิ้งจุใจ โอไดบะ และ ชินจูกุ พร้อมเช็คอิน แลนด์มาร์คแห่งใหม่ แมวยักษ์ 3 มิติ / บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ - มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
ไม่รวม ค่าวีซ่าญี่ปุ่น ประมาณ 1,575บาท ต่อท่าน (ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าประมาณ 7 วันทำการ) - กรณียื่นวีซ่าญี่ปุ่นไม่ผ่าน เก็บค่าบริการยื่นวีซ่า 800 บาท ต่อท่าน - ค่าทิปมัคคุเทศก์, พนักงานขับรถ 1,200 บาท ต่อผู้เดินทาง ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่านผู้เดินทาง - ค่าตรวจ ATK หรือ RT-PCR ก่อนเดินทาง ภายใน 72 ชั่วโมง (พร้อมหลักฐานรับรองการตรวจฉบับภาษาอังกฤษ) - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง Center แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินนาริตะ - ฮาโกเนะ - ล่องเรือโจรสลัด ทะเลสาบอาชิ - ชิม ไข่ดำ หุบเขาโอวาคุดานิ - จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - แช่ออนเซ็น, ชิมขาปูยักษ์
 สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ หรือ เทศกาลชมดอกลาเวนเดอร์ที่ ทะเลสาบคาวากุจิ (ตามฤดูกาล) - พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ - พิธีชงชาญี่ปุ่น - กรุงโตเกียว - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ - ถ่ายรูป โตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ (ไม่รวมค่าขึ้นหอคอย) - ย่านโอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ - เมืองนาริตะ (อิสระอาหารค่ำ)
 เมืองนาริตะ - วัดนาริตะซัน - ถนนปลาไหล โอโมเตะซังโดะ นาริตะ - ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ - กรุงโตเกียว - ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ - เมืองนาริตะ (อิสระอาหารค่ำ)
 สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z8783
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z8783
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿49,900
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - Hokkaido Jozankei : คลองโอตารุ - เขื่อนโฮเฮเคียว - สวนผลไม้ - สวนสาธารณะทาคิโนะ ซุซุรัน ฮิลล์ไซด์พาร์ค (ทิวลิป) - หุบเขาจิโกคุดานิ - ช้อปปปิ้ง MITSUI OUTLET SAPPORO - ตลาดปลานิโจ - ช้อปปิ้งทานูโคจิ / รวมประกันโควิด - ฟรี Wifi บนรถ
ไม่รวม ค่าวีซ่าญี่ปุ่น 2,000 บาท ต่อท่าน - ค่าทิปไกด์ และพนักงานขับรถ 700 บาท ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง - ค่าตรวจ ATK หรือ RT-PCR ก่อนเดินทาง ภายใน 72 ชั่วโมง (พร้อมหลักฐานรับรองการตรวจฉบับภาษาอังกฤษ) - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินชิโตเซ่ - ศาลเจ้าฮอกไกโด - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้ำ - อาบน้ำแร่ออนเซน
 เขื่อนโฮเฮเคียว - สวนผลไม้ - สวนสาธารณะทาคิโนะ ซุซุรัน ฮิลล์ไซด์พาร์ค (ทิวลิป) - ออนเซน
 ภูเขาไฟโชวะ - หุบเขาจิโกคุดานิ - หมู่บ้านไอนุ หรือ อิสระช้อปปิ้งที่อิออน - ช้อปปปิ้ง MITSUI OUTLET SAPPORO
 สวนโอโดริ - ตลาดปลานิโจ - ช้อปปิ้งทานูโคจิ (ไม่มีรถบริการ / อิสระอาหารเที่ยง, เย็น)
 สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z8782
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z8782
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿29,888
โปรนาทีทอง! คลิกแชร์ LINE หรือ Facebook รับ โปรรูดบัตร 0% ชำระมัดจำภายในวันที่ 7 ก.ค.
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว - ฟูจิ - คาวาโกะ : ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - ล่องเรือโจรสลัด - ชิม ไข่ดำ หุบเขาโอวาคุดานิ - อุโมงค์เมเปิ้ล หรือ โมมิจิ - ทุ่งหญ้าซูซูกิแห่งเซนโกคุฮาระ - หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก - วัดอาซากุสะ - ชิมของอร่อยๆที่ ถนนนากามิเสะ - ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรี - วัดนาริตะซัน - ถนนปลาไหล - หมู่บ้านเอโดะจิ๋ว คาวาโกเอะ - ช้อปปิ้งจุใจ โอไดบะ และ ชินจูกุ / อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปู - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ / มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
ไม่รวม ค่าวีซ่าญี่ปุ่น ประมาณ 1,575 บาท ต่อท่าน (ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าประมาณ 7 วันทำการ) - กรณียื่นวีซ่าญี่ปุ่นไม่ผ่าน เก็บค่าบริการยื่นวีซ่าเพิ่ม 800 บาท ต่อท่าน - ค่าทิปมัคคุเทศก์, พนักงานขับรถ 1,200 บาท ต่อผู้เดินทาง - ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่านผู้เดินทาง - ค่าตรวจ ATK หรือ RT-PCR ก่อนเดินทาง ภายใน 72 ชั่วโมง (พร้อมหลักฐานรับรองการตรวจฉบับภาษาอังกฤษ) - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง Center แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินนาริตะ - ฮาโกเนะ - ล่องเรือโจรสลัด ทะเลสาบอาชิ - ชิม ไข่ดำ หุบเขาโอวาคุดานิ - ทุ่งหญ้าซูซูกิแห่งเซนโกคุฮาระ - อาบน้ำแร่ออนเซ็น, ชิมขาปูยักษ์
 หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - พิธีชงชาญี่ปุ่น - อุโมงค์ใบเมเปิ้ล (ขึ้นอยู่กับฤดูกาล) - กรุงโตเกียว - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ - ถ่ายรูป โตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ (ไม่รวมค่าขึ้นหอคอย) - ย่านโอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ - เมืองนาริตะ (อิสระอาหารค่ำ)
 เมืองนาริตะ - วัดนาริตะซัน - ถนนปลาไหล โอโมเตะซังโดะ นาริตะ - ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ - กรุงโตเกียว - ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ - เมืองนาริตะ (อิสระอาหารค่ำ)
 สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z8781
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z8781
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿33,888
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว - ฟูจิ - ทาคายาม่า - ชิราคาวาโกะ - นาโกย่า : วัดอาซากุสะ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - เยือน Little Kyoto - เมืองเก่าซันมาชิซูจิ - ทาคายาม่า - หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - เมืองอินุยา - เยือนหมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮักไก - นั่งกระเช้าลอยฟ้า Kawaguchiko Mt. Fuji Panorama Ropeway ชมวิวทะเลสาบคาวากุจิโกะ และภูเขาไฟฟูจิ แบบพาโนราม่า - เที่ยวเมืองใหม่โอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ - ช้อปปิ้งใจชินจูกุ / พักทาคายาม่า 1 คืน - นาโกย่า 1 คืน - ฟูจิออนเซ็น 1 คืน - นาริตะ, ชิบะ 1 คืน
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 6,000 เยน หรือ 1,800 บาท ต่อท่าน - ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ และน้ำใจจากท่าน - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง มีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษ - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง Center แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - นากาโน่ - ชมด้านนอก ปราสาทมัตสึโมโตะ - ที่พักทาคายาม่า
 ทาคายาม่า - ทาคายาม่า จินยะ - ลิตเติ้ลเกียวโต - เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ - สะพาน Nakabashi Bridge - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - นาโกย่า - อินุยามะ - Inuyama walking street - ที่พักนาโกย่า
 นาโกย่า - ชิซูโอกะ - ถ่ายรูปทะเลสาบฮามานาโกะ - นั่งกระเช้าลอยฟ้า Kawaguchiko Mt. Fuji Panorama Ropeway (รวมค่ากระเช้าขึ้น-ลง) - ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ที่พักฟูจิ ออนเซ็น
 สวนโออิชิปาร์ค - ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - โตเกียว - โอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ - LAOX แหล่งช้อปปลอดภาษี - ช้อปปิ้งชินจูกุ - เข้าที่พักนาริตะ, ชิบะ (อิสระอาหารค่ำ)
 สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z8780
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z8780
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿29,888
โปรนาทีทอง! คลิกแชร์ LINE หรือ Facebook รับ โปรรูดบัตร 0% ชำระมัดจำภายในวันที่ 7 ก.ค.
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว - ฟูจิ - ฮาโกเน่ : วัดอาซากุสะ - วัดนาริตะซัน - ล่องเรือโจรสลัด ชมวิวที่ทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ ตำนานไข่ดำอายุยืน 7 ปี - ช้อปปิ้ง Gotemba Premium Outlets - ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮักไก - ช้อปปิ้งใจกลางโตเกียวย่านชินจูกุ - Starbucks Reserve Roastery สตาร์บัคส์ ใหญ่ที่สุดในโลก / พักฟูจิออนเซ็น 1 คืน อาบน้ำแร่ในสไตล์ญี่ปุ่น / ทานบุฟเฟ่ต์ Yakiniku, ชาบูชาบู ไม่อั้น
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 5,000 เยน หรือ 1,500 บาท ต่อท่าน - ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ และน้ำใจจากท่าน - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง มีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษ - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง Center แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินนาริตะ - วัดนาริตะซัน - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - Starbucks Reserve Roastery สาขาพิเศษของสตาร์บัคที่ใหญ่ที่สุดในโลก - โอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ - ถ่ายรูปกับกันดั้มตัวใหม่ RX-0 Unicorn - เข้าที่พักโตเกียว/โยโกฮาม่า
 โตเกียว - พระราชวังอิมพีเรียล - สะพานแว่นตา - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด ทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท - เข้าที่พักฟูจิ ออนเซ็น
 สวนโออิชิปาร์ค - ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5 - หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก - โตเกียว - LAOX แหล่งช้อปปลอดภาษี - ช้อปปิ้งชินจูกุ - เข้าที่พักโตเกียว/โยโกฮาม่า/ชิบะ
 สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z8452
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z8452
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 13 วัน 12 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿59,600
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - แพ็คเกจล่องเรือสำราญ Celebrity Solstice : เส้นทาง โตเกียว - ภูเขาไฟฟูจิ - เกียวโต - โกเบ - โคจิ - เกาะอิชิกากิ - โอกินาวา - เชจู - เมืองนางาซากิ - โตเกียว / ฟรี Classic Beverage Package (เครื่องดื่มตลอดทริปแบบไม่อั้น) - WiFi (ตลอดทริป) - Tips โปรโมขั่นนี้!! เพียงจอง และมัดจำ ภายใน 31 มี.ค. 2565 เท่านั้น
ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ทัวร์เสริมบนฝั่ง - รถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าวีซ่า (ถ้ามี) - ค่าตรวจ RT PCR ก่อนเดินทางไป 72 ชั่วโมง (ไป-กลับ) - ค่าทำ Vaccine Passport - ค่าลงทะเบียน Thailand Pass - ค่าโรงแรม Test And Go ขากลับถึงประเทศไทย (เป็นไปตามนโยบายรัฐ) - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง

 อิสระเดินทางเองจาก กรุงเทพฯ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลง สนามบินฮาเนดะ (ใช้เวลาเดินทางด้วย Taxi ประมาณ 30-40 นาที / ควรเดินทางไปถึงท่าเรือล่วงหน้าเรือออกจากท่า ไม่น้อยกว่า 3 ชม.) - ท่าเรือ Tokyo (Yokohama), Japan - อิสระเช็กอินขึ้นเรือสำราญ Celebrity Solstice - 17.00 PM Departure Boarding
 07.00 AM Arrive Mt Fuji - อิสระเที่ยวเอง หรือซื้อทัวร์เสริมบนเรือ - 15.00 PM Departure
 12.00 PM Arrive Kyoto (Osaka), Japan - อิสระเที่ยวเอง หรือซื้อทัวร์เสริมบนเรือ - 23.59 PM Departure
 08.00 AM Arrive Kobe - อิสระเที่ยวเอง หรือซื้อทัวร์เสริมบนเรือ - 20.00 PM Departure
 07.00 AM Arrive Kochi - อิสระเที่ยวเอง หรือซื้อทัวร์เสริมบนเรือ - 17.00 PM Departure
 At Sea (Cruising)
 08.30 AM Arrive (Tendered) Ishigaki, Jaapn - อิสระเที่ยวเอง หรือซื้อทัวร์เสริมบนเรือ - 17.30 PM Departure
 08.00 AM Arrive Okinawa (Naha) Japan - 18.00 PM Departure
 At Sea (Cruising)
 08.00 AM Arrive Jeju Island, South Korea - อิสระเที่ยวเอง หรือซื้อทัวร์เสริมบนเรือ - 17.00 PM Departure
 08.00 AM Arrive Nagasaki, Japan - อิสระเที่ยวเอง หรือซื้อทัวร์เสริมบนเรือ - 17.00 PM Departure
 At Sea (Cruising)
 06.30 AM Arrive Tokyo (Yokohama), Japan - อิสรเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
Z8293
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z8293
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 108 วัน 107 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿552,000
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - แพ็คเกจล่องเรือสำราญรอบโลก Peace Boat, MV Pacific World ลำที่ 114 เส้นทาง Yokohama - Kobe - Xiamen - Dili - Bali - Singapore - Colombo - Port Said, Egypt - Santorini - Piraeus - Cagliari (Sardinia), Italy - Barcelona - Le Havre, France - London (Tilbury), United Kingdom - Flam, Norway - Tromso - Honningsvag - Longyearbyen, Svalbard (Norway) - Akureyri, Iceland - Reykjavik - New York - Cristobal, Panama - Puerto Quetzal, Guatemala - Manzanillo, Mexico - Honolulu, Hawaii (USA) - Yokohama Japan - Kobe Japan
ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่าธรรมเนียมวีซ่า (จีน, ศรีลังกา, อียิปต์, กรีซ, เชงเก้น Multiple, อังกฤษ, อเมริกา) - ค่าทัวร์บนฝั่ง - ค่าทิปพนักงานบนเรือ - ค่าภาษีท่าเรือ - Intermational Tourist Tax (Japan) - ค่าประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุ รวมถึงค่าประกันสุขภาพ กรณีติดโควิด-19 ในระหว่างท่องเที่ยว - ค่าตรวจ RT-PCR ที่ออกจากสถานพยาบาล ก่อนการเดินทาง 72 ช.ม. (ไป-กลับ) - ค่าที่พัก AQ, Sha Plus พร้อมผลตรวจ 1 วัน หลังจากเดินทางกลับเข้าไทย (ถ้ามี)

 อิสระเดินทางเอง - ท่าเรือ โยโกฮาม่า - เช็คอิน ขึ้นเรือสำราญ Peace Boat, MVPacificWorld - อิสระพักผ่อนบนเรือ ตลอด 107 คืน
 เรือจอดเทียบท่า โกเบ
 เรือจอดเทียบท่า Xiamen
 เรือจอดเทียบท่า Dili, China - จอดเทียบ 2 คืน
 เรือจอดเทียบท่า Bali, Indonesia
 เรือจอดเทียบท่า สิงคโปร์
 เรือจอดเทียบท่า Colombo, Sri Lanka
 เรือจอดเทียบท่า Port Said, Egypt
 เรือจอดเทียบท่า Santorini, Greece
 เรือจอดเทียบท่า Piraeus, Greece
 เรือจอดเทียบท่า Cagliari (Sardinia), Italy
 เรือจอดเทียบท่า Barcelona, Spain
 เรือจอดเทียบท่า Le Havre France
 เรือจอดเทียบท่า London (Tilbury), United Kingdom England
 เรือจอดเทียบท่า Flam, Norway
 เรือจอดเทียบท่า Tromso, Norway
 เรือจอดเทียบท่า Honningsvag, Norway
 เรือจอดเทียบท่า Longyearbyen, Svalbard (Norway)
 เรือจอดเทียบท่า Akureyri, Iceland
 เรือจอดเทียบท่า Reykjavik, Iceland
 เรือจอดเทียบท่า New York, USA
 เรือจอดเทียบท่า Cristobal, Panama
 เรือจอดเทียบท่า Puerto Quetzal, Guatemala
 เรือจอดเทียบท่า Manzanillo, Mexico
 เรือจอดเทียบท่า Honolulu, Hawaii (USA)
 เรือจอดเทียบท่า Yokohama, Japan
 เรือจอดเทียบท่า Kobe Japan - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
Z7987
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 9 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿62,400
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - แพ็คเกจเรือสำราญ Wonder of the Seas, Cruise Only (เรือสำราญลำใหม่ และใหญ่ที่สุดในโลก เริ่มล่องครั้งแรก) : เส้นทาง ฮ่องกง - เชจู - ปูซาน - ฟุกุโอกะ - คาโกชิม่า - ฮ่องกง
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ทัวร์เสริมบนฝั่ง - รถรับส่งสนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าวีซ่า (ถ้ามี) - ค่าสำรองที่นั่งในห้องอาหารพิเศษ ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท ชา, กาแฟชนิดพิเศษ - ค่าประกันสุขภาพ กรณีติดโควิด-19 ในระหว่างท่องเที่ยว - ค่าตรวจ Negative Covid-19 RT-PCR ที่ออกก่อนการเดินทาง 72 ช.ม. - ค่ากักตัว ASQ 14 วัน หลังจากเดินทางกลับเข้าไทย (ถ้ามี)

 คณะออกเดินทาง 25พ.ย.-4ธ.ค. 65 อิสระเดินทางเองจาก กรุงเทพฯ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลง สนามบิน Check Lap Kok ฮ่องกง - ท่าเรือ Hong Kong, China - เช็คอินลงเรือสำราญ Wonder of the Seas - Boarding Departs 16:35 PM
 Cruising Day at sea (Full Day)
 Cruising Day at sea (Full Day)
 Arrival 07.00 AM Jeju, South Korea - Departure 19.00 PM
 Arrival 07.00 AM Busan, South Korea - Departure 18.00 PM
 Arrival 07.00 AM Fukuoka, Japan - Departure 17.00 PM
 Arrival 10.00 AM Kagoshima, Japan - Departure 20.00 PM
 Cruising Day at sea (Full Day)
 Cruising Day at sea (Full Day)
 Arrival Departs 06.00 AM Hong Kong, China - อิสระเดินทางกลับเอง โดยสวัสดิภาพ
 คณะออกเดินทาง 22-31 ธ.ค. 65 อิสระเดินทางเองจาก กรุงเทพฯ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลง สนามบิน Check Lap Kok ฮ่องกง - ท่าเรือ Hong Kong, China - เช็คอินลงเรือสำราญ Wonder of the Seas - Boarding Departs 17:00 PM
 Cruising Day at sea (Full Day)
 Arrival 11.30 AM Okinawa Naha, Japan - Departure 22.00 PM
 Cruising Day at sea (Full Day)
 Arrival 09.00 AM - Kyoto Osaka, Japan - Departure 21.00 PM
 Arrival 09.00 AM Kochi, Japan - Departure 19.00 PM
 Arrival 07.00 AM Miyazaki, Japan - Departure 19.00 PM
 Cruising Day at sea (Full Day)
 Cruising Day at sea (Full Day)
 Arrival Departs 07.00 AM Hong Kong, China - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 25/11/2565 ถึง 4/12/2565 : ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Interior สำหรับ 2 ท่านต่อห้อง ราคาเริ่มต้น ต่อท่าน
Z5615
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z5615
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 11 วัน 10 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿122,200
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - แพ็คเกจล่องเรือสำราญ Oceania Nautica, Cruise Only เส้นทาง โตเกียว - ชิมิซุ - เกียวโต - ฮิโระชิมะ - โมจิ - ปูซาน - นางาซากิ - คาโงชิมะ - โตเกียว
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ารถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าทิปพนักงานบนเรือ

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลง สนามบินนาริตะ - อิสระเดินทางสู่ ท่าเรือ Tokyo, Japan - Arrive Embark 13.00 PM - เช็คอินขึ้นเรือสำราญ Oceanea Nautica Cruise - อิสระพักผ่อนบนเรือ - Depart 19.00 PM
 Arrive 7.00 AM Shimizu, Japan - Depart 16.00 PM
 Arrive 12.00 PM Kyoto (Kobe), Japan - Overnight
 .-. Kyoto (Kobe), Japan - Depart 18.00 PM
 Arrive 9.00 AM Hiroshima, Japan - Depart 19.00 PM
 Arrive 8.00 AM Moji, Japan - Depart 18.00 PM
 Arrive 7.00 AM Busan, South Korea - Depart 18.00 PM
 Arrive 8.00 AM Nagasaki, Japan - Depart 18.00 PM
  Arrive 8.00 AM Kagoshima, Japan - Depart 17.00 PM
 Cruising the Pacific Ocean
 Arrive 8.00 AM Disembark Tokyo, Japan - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
Z4633
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z4633
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿24,000
โปรนาทีทอง! คลิกแชร์ LINE หรือ Facebook รับ โปรรูดบัตร 0% ชำระมัดจำภายในวันที่ 7 ก.ค.
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - แพ็คเกจล่องเรือสำราญ ไดมอนด์ ปริ๊สเซส Golden Week Korea Getaway : เส้นทาง โตเกียว (โยโกฮาม่า) - ปูซาน - ช่องแคบคัมมง - โกเบ ** เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / อัตรานี้ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ารถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ไม่รวมค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าทิปพนักงานบนเรือ - ภาษีท่าเรือ --

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - อิสระเดินทางเองสู่ท่าเรือ Tokyo (Yokohama), Japan - อิสระเช็คอินขึ้นเรือสำราญ Diamond Princess - Depart 17.00 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrival 14.00 PM Busan, South Korea - Depart 22.00 PM
 Arrival 9.30 AM Kanmon Straits, Japan - Depart 23.30 PM
 Arrival 6.00 AM Kobe, Japan Disembark - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
A01009
แอร์เอเชีย

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : A01009
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿33,888
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
เดินทาง :
A01008
แอร์เอเชีย

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : A01008
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿30,888
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
เดินทาง :
A01007
แอร์เอเชีย

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : A01007
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿36,888
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
เดินทาง :
A00894
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : A00894
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿29,888
โปรนาทีทอง! คลิกแชร์ LINE หรือ Facebook รับ โปรรูดบัตร 0% ชำระมัดจำภายในวันที่ 7 ก.ค.
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
เดินทาง :
A00853
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : A00853
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿28,888
โปรนาทีทอง! คลิกแชร์ LINE หรือ Facebook รับ โปรรูดบัตร 0% ชำระมัดจำภายในวันที่ 7 ก.ค.
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
เดินทาง :