เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
  แพคเกจทัวร์วันหยุดเทศกาล  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 24
จากทั้งหมด  238 รายการ

ทัวร์วันแม่ 2566 / 2023

Z9991
การบินไทย

ทัวร์วันแม่ 2566 / 2023

รหัสทัวร์ : Z9991
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿118,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวออสเตรเลีย :
ทัวร์ออสเตรเลีย - WINTER SNOW AUSTRALIA : ซิดนีย์ - บลูเมาท์เท่นส์ - เมลเบิร์น - เม้าท์ บูลเลอร์ - เล่นสกีที่ Mt. Buller 1 ปี มีครั้งเดียว
พักซิดนีย์ 2 คืน - เมลเบิร์น 3 คืน - เมนูพิเศษ!! กุ้งล๊อบสเตอร์ครึ่งตัว เสิร์ฟพร้อมไวน์รสเยี่ยม - รับประทานอาหารไทย 1 มื้อ - อาหารจีน 3 มื้อ - รวมค่าวีซ่า คณะออกเดินทาง 15 ท่าน

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ ซิดนีย์ - เข้าที่พัก
 นครซิดนีย์ - สวนสัตว์พื้นเมืองkoala Park - อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ - ซิดนีย์
 นครซิดนีย์ - เที่ยวชมเมือง - ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง - บินภายในสู่ เมลเบิร์น - เข้าที่พัก
 เมลเบิร์น - รถไฟจักรไอน้ำโบราณ - ไร่ไวน์ (ชิมไวน์) - ชมเพนกวินที่เกาะฟิลลิป - อาหารค่ำ เมนูพิเศษ ทานกุ้งมังกรคนละครึ่งตัว - เมลเบิร์น
 เมลเบิร์น - เล่นสกีที่เม้าท์ บูลเลอร์ (ไม่รวมค่าขึ้นกระเช้าชมวิว) (อิสระอาหารเที่ยง) - เมลเบิร์น
 นครเมลเบิร์น - ชมเมือง - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองในไชน่าทาวน์ - สนามบินทูลลามารีน
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามธรรมเนียมควรจ่าย 4 เหรียญต่อวัน ต่อคน (โดยเฉลี่ย 28 เหรียญออสเตรเลีย) - ค่าทิปคนขับรถ ตามธรรมเนียมควรจ่าย 4 เหรียญต่อวัน ต่อคน (โดยเฉลี่ย 24 เหรียญออสเตรเลีย) - โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงานยกกระเป๋า - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทางระบบขนส่ง ตรงถึง Center แผนกวีซ่า - ค่าแปลเอกสารที่ต้องรับรอง เป็นภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
Z9990
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์วันแม่ 2566 / 2023

รหัสทัวร์ : Z9990
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 8 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿79,998
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - AMAZING WONDERFUL OF GEORGIA : บาทูมิ - MESTIA - หมู่บ้าน Ushguli - คูไทซี - บอร์โจมี - ปราสาทราบัต Akhaltsikhe - อุพลิสชิเค - โกรี - มิทสเคต้า - คาสเบกิ - ทบีลีซี่

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องนครอิสตันบูล - สนามบินบาทูมิ - เข้าที่พัก
 บาทูมิ - Zugdidi - Mestia
 Mestia - Ushguli
 Mestia - คูไทซี - บอร์โจมี
 บอร์โจมี - Akhaltsikhe - โกรี - อุพลิสชิเค
 โกรี - มิทสเคต้า - หุบเขาคอเคซัส
 คาสเบกิ - ทบิลิซี
 ขึ้นกระเช้าชมวิวเมืองเก่าแห่งนครหลวงทบิลิซี่ - สะพานสันติภาพ - ช้อปปิ้งที่ อิส พอยต์ มอลล์
 สนามบินทบิลิซี - แวะเปลี่ยนเครื่องนครอิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ, ทิปหัวหน้าทัวร์, ทิปไกด์ท้องถิ่น (90 USD/คน/ทริป) ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนเหลือ - ค่าประกันสุขภาพการเดินทาง กรณีป่วยเข้าต้องรักษาตัวเข้าโรงพยาบาลในต่างประเทศ - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
Z9976
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์วันแม่ 2566 / 2023

รหัสทัวร์ : Z9976
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿25,552
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
ทัวร์ฮ่องกง - ฮ่องกง ไหว้พระ 5 วัด : ไหว้พระวัดซีซาน - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว - วัดเจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน (ฮงฮำ) - รีพลัสเบย์ - พระใหญ่นองปิง - ช้อปปิ้งเลดี้มาร์เก็ต
ลีมลอง เมนูห่านย่างฮ่องกงแสนอร่อย

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบิน Chek Lap Kok - รีพลัสเบย์ - วิคตอเรียวิวพ้อยท์ - ช้อปปิ้งเลดี้มาเก็ต
 สอง วัดชีซาน - เจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ (ยืมเงิน) - ร้านจิวเวอรี่, ร้านหยก - วัดแชกงหมิว - หวังต้าเซียน
 นั่งกระเช้านองปิง 360 + ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา - ช้อปปิ้ง City Gate Outlet - สนามบิน Chek Lap Kok - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท ต่อท่าน ต่อทริป (เรียกเก็บพร้อมค่าทัวร์ใน Invoice) ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
Z9975
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์วันแม่ 2566 / 2023

รหัสทัวร์ : Z9975
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿8,888
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวเขมร (กัมพูชา) :
ทัวร์เขมร (กัมพูชา) - นครวัด - นครธม : เสียมเรียบ - โตนเลสาบ - ปราสาทบันทายสรี - ปราสาทตาพรหม - ปราสาทนครวัด - ช้อปปิ้งที่ตลาดซาจ๊ะ (ตลาดเก่า)

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ สวนลุมพินี) - ปอยเปต - เสียมเรียบ - โตนเลสาบ
 ปราสาทบันทายสรี - นครธม - ปราสาทตาพรหม - ปราสาทนครวัด
 Wat Prumrort - ช้อปปิ้งที่ตลาดซาจ๊ะ(ตลาดเก่า) - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ สวนลุมพินี)
 ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถท้องถิ่น 500 บาท ต่อท่าน (เพื่อเป็นกำลังใจกับคนพื้นที่เป็นสินน้ำใจของลูกค้า) - ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศกัมพูชา สำหรับต่างชาติ (40 USD) - ค่าอาหารเครื่องดื่มพิเศษที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้ - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport
Z9966
เวียดนามแอร์ไลน์

ทัวร์วันแม่ 2566 / 2023

รหัสทัวร์ : Z9966
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VN-เวียดนามแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿15,888
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม :
ทัวร์เวียดนาม - เวียดนามเหนือ ซาปา : ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าชมความสวยงามของ ยอดเขาฟานซิปัน - ช้อปปิ้ง ซาปาไนท์มาเก็ต และ ถนน 36 สาย - ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง และถ้ำนางฟ้า - หมู่บ้านกั๊ต กั๊ต หมู่บ้านชาวม้งดำ - เช็คอินคาเฟ่สุดชิค MOANA CAFÉพิเศษ
บริการอาหารบนเรือ เมนูซีฟู๊ด และ เมนูชาบูหม้อไฟปลาแซลม่อน พร้อมไวน์แดง ดาดัท

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย - เมืองฮาลอง
 อ่าวฮาลอง - ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง - ถ้ำนางฟ้า - เมืองซาปา
 นั่งรถไฟสู่ สถานีฟานสิปัน - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน - ยอดเขาฟานซิปัน - หมู่บ้านกั๊ต กั๊ต - MOANA CAFÉ - โบสถ์ซาปา - ซาปาไนท์มาร์เก็ต
 เมืองลาวไก - พรมแดนจีน-เวียดนาม - ร้านเยื่อไผ่ - เมืองฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ - สะพานแสงอาทิตย์ - ถนนสาย 36 เก่า
 ทะเลสาบตะวันตก – วัดกว่านแถ่งห์ - วัดเฉินก๊วก - ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,200 บาท ต่อท่าน ต่อทริป - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport
Z9959
มาฮานแอร์

ทัวร์วันแม่ 2566 / 2023

รหัสทัวร์ : Z9959
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : W5-มาฮานแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿57,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - รัสเซีย มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก :นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN 2 ขา ไป-กลับ มอสโก - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พิเศษ!!! ชมการแสดงโชว์สไตล์รัสเซีย RUSSIAN CIRCUS - เนินเขาสแปร์โรว์ ฮิลล์ - พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - พระราชวังฤดูร้อน - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - พระราชวังเครมลิน - โบสถ์อัสสัมชัญ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่อง สนามบินเตหะราน (อิหร่าน) - สนามบินวนูโคโว (รัสเซีย) - มอสโก - เนินเขาสแปร์โรว์ ฮิลล์ - มหาวิทยาลัยมอสโก - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - นั่งรถไฟความเร็วสูง Sapsan สู่ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
 ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล - อนุสาวรีย์พระเจ้านิโคลัสที่ 1 - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้ (อิสระอาหารค่ำ)
 พระราชวังฤดูร้อน (พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ) - ถ่ายภาพริมแม่น้ำเนวา - โบสถ์หยดเลือด - โบสถ์นิโคลัส
 รถไฟความเร็วสูง Sapsan สู่ มอสโก - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้างกุม (อิสระอาหารเที่ยง) - ชมการแสดง Russian Circus
 ตลาดอิสมายลอฟสกี้ - รถไฟใต้ดินกรุงมอสโก - พระราชวังเครมลิน - โบสถ์อัสสัมชัญ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - ถนนอารบัท
 สนามบินวนูโคโว (รัสเซีย) - แวะเปลี่ยนเครื่อง สนามบินเตหะราน (อิหร่าน)
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ, มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 100 USD ตลอดการเดินทาง *ชำระที่สนามบินก่อนออกเดินทาง* - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ไม่รวมอยู่ในค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ตามมาตรฐานการให้ทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท ต่อวัน ต่อท่าน - ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา - ค่าตรวจ RT-PCR TEST (ถ้ามี) - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากที่ทัวร์จัด เช่น อาหารเจ อาหารมังสวิรัติ และอาหารอิสลาม มุสลิม - กรณีชาวต่างชาติชำระเพิ่ม 3,000 บาท
Z9958
ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ทัวร์วันแม่ 2566 / 2023

รหัสทัวร์ : Z9958
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿18,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - ไต้หวัน บินคุ้ม เที่ยวครบทุกไฮไลท์ : เที่ยว 2 อุทยาน (เย๋หลิ่ว - อาลีซาน) - ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ถ่ายรูปตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน - เมืองเจียอี้
 ชิมชาอู่หลง - นั่งรถไฟอาลีซาน - Miyahara Ice Cream - เมืองไถจง - ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต
 โรงละครแห่งชาติไถจง - เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
 เมืองนิวไทเป - อุทยานเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองไทเป - Germanium - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)
 วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านเครื่องสำอาง - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ, ผู้ช่วยคนขับรถ 1,500 NT ต่อทริป ต่อลูกทัวร์ 1 ท่าน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) (ยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีบริบูรณ์) - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ แต่ไม่บังคับทิป)
Z9956
ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ทัวร์วันแม่ 2566 / 2023

รหัสทัวร์ : Z9956
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿15,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - ไต้หวัน : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - วัดหลงซาน - ซีเหมินติง - อุทยานหินเหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินไถจง - เข้าที่พัก
 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - แวะชิมชาอูหลง - เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
 ร้านเครื่องสำอาง - ชิมพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - วัดหลงซาน - ซีเหมินติง
 ร้านสร้อยเจอมาเนี่ยม - อุทยานหินเหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - สนามบินนานาชาติเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1,500 บาทตลอดการเดินทาง
Z9953
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์วันแม่ 2566 / 2023

รหัสทัวร์ : Z9953
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿13,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเลเซีย :
ทัวร์มาเลเซีย - มาเลเซีย - ปีนัง - จอร์จทาวน์ - คาเมร่อน - เก็นติ้งไฮแลนด์ - ปุตราจาย่า - กัวลาฯ : วัดไชยมังคลาราม - วัดธรรมิการาม - วัดเค็ก ลก ซี (ไม่รวมค่าขึ้นกระเช้าเพื่อสักการะเจ้าแม่กวนอิม) - ปีนังฮิลล์ - ฟาร์มผึ้ง - ไร่ชา Cameron Valley Tea House - เก็นติ้งไฮแลนด์ - ตึกปิโตรนัส - พระราชวังอิสตันน่าปุตราจายา
พักที่ ปีนัง 1 คืน - คาเมร่อน 1 คืน - เก็นติ้ง 1 คืน / ชิมบักกุ้ดเต๋ สไตล์มาเลเซีย เข้มข้นหอมยาจีน และสุกี้หม้อไฟที่คาเมร่อน / แจกน้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - หาดใหญ่ จ.สงขลา - ปีนัง - วัดไชยมังคลาราม - วัดธรรมิการาม - ชมเมืองจอร์จทาวน์
 วัดเค็ก ลก ซี (ไม่รวมค่าขึ้นกระเช้าเพื่อสักการะเจ้าแม่กวนอิม) - ปีนังฮิลล์ - คาเมร่อนไฮแลนด์
 ตลาดเช้า - ฟาร์มผึ้ง - ไร่ชา Cameron Valley Tea House - เก็นติ้งไฮแลนด์ (อิสระอาหารค่ำ)
 วัดถ้ำบาตู - ตึกปิโตรนัส - พระราชวังอิสตันน่าปุตราจายา - สนามบินกัวลาลัมเปอร์ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำการเดินทางไปมาเลเซีย ควรได้รับวัคซีนครบโดส ตามที่ WHO รับรอง และแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน International Covid19 Vaccination Certificate หรือ Digital Health Certificate และ Digital Health Pass (Download จาก APP หมอพร้อม) อย่างใดอย่างหนึ่ง - Download APP : MySejahtera
 ไม่รวม ค่าทิปไกด์+ค่าทิปคนขับรถเหมาจ่ายท่านละ 1,500 บาท ชำระที่สนามบินดอนเมือง - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ - ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
Z9952
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์วันแม่ 2566 / 2023

รหัสทัวร์ : Z9952
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿34,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - TOKYO - FUJI - PINKMOSS : วัดอาซะกุซะ - โตเกียวสกายทรี - ชินจูกุ - ช้อปปิ้งชิบูย่า - อิสระ 1 วัน หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม โตเกียวดิสนีย์แลนด์ - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - ทุ่งดอกไม้ตามฤดูกาล - โกเทมบะ เอาต์เล็ท
พักย่าน Shinjuku 2 คืน - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ - โหลดน้ำหนักกระเป๋าใต้เครื่อง 20 กก.

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินนาริตะ - วัดอาซะกุซะ - ถนนช้อปปิ้งนาคามิเสะ - โตเกียวสกายทรี - ชินจูกุ
 อิสระช้อปปิ้งชิบูย่า - ฮาราจูกุ หรือ ทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ **ไม่ใช้รถในการเดินทาง**
 ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - ทุ่งดอกไม้ตามฤดูกาล - โกเทมบะ เอาต์เล็ท - ออนเซน
 ช้อปปิ้งสินค้าราคาประหยัด - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ค่าทิปไกด์ และคนขับ 700 บาท ต่อท่าน - ค่าตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ตรวจก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง ฉบับภาษาอังกฤษ และแบบฟอร์มที่ทางญี่ปุ่นกำหนด พร้อมเซ็นต์ ประทับตราจากสถานพยาบาล (สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนไม่ถึง 3 โดส)
Z9945
แควนตัสแอร์เวย์

ทัวร์วันแม่ 2566 / 2023

รหัสทัวร์ : Z9945
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QF-แควนตัสแอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿159,500
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ :
ทัวร์นิวซีแลนด์ - Amazing New Zealand (Premium Tour) เกาะใต้ : QUEENSTOWN - MT.COOK - DUNEDIN - ขึ้นกระเช้ากอนโดล่าขึ้นสู่ยอดเขาบ๊อบส์พีค - ล่องเรือสำราญ ชมธรรมชาติมิลฟอร์ด ซาวน์ - ชมเมืองแอร์โร่ทาวน์ - ดะนิดิน - ปราสาทลาร์นัค - ทะเลสาบปูคากิ - แซลมอนฟาร์ม - อุทยานแห่งชาติเม้าส์คุ๊ก - ทะเลสาบเทคาโป - พิพิธภัณฑ์แคนเทอเบอร์รี่
พักควีนส์ทาวน์ 2 คืน ห้องวิวทะเลสาบ - ดันนิดิน 1 คืน - อุทยานเม้าส์คุก 1 คืน - ไครสต์เชิร์ช 1 คืน 5 ดาว (พักโรงแรม 4 และ 5 ดาว) - บุฟเฟ่ต์นานาชาติบนยอดเขาบ๊อบส์พีค - เมนูหอยเป๋าฮื้อทะเลใต้ - เมนูเป็ดปักกิ่ง - สุดพิเศษ!!! กุ้งมังกรท่านละ 1 ตัวเสริฟ พร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บ - ทานอาหารในไร่ไวน์

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินเมืองซิดนีย์ ออสเตรเลีย - เมืองควีนส์ทาวน์ ประเทศนิวซีแลนด์ - ขึ้นกระเช้ากอนโดล่าขึ้นสู่ยอดเขาบ๊อบส์พีค - เล่นลูจ 2 รอบ
 ควีนส์ทาวน์ - ล่องเรือสำราญ ชมธรรมชาติมิลฟอร์ด ซาวน์ - ควีนส์ทาวน์
 อิสระเลือกซื้อกิจรรมเสริม อาทิ นั่งเรือเจ๊ทโบท JET BOAT, กระโดดบันจี้จัมพ์ (สอบถามค่าบริการจากหัวหน้าทัวร์เพิ่มเติม) - ทานข้าวไร่ไวน์ - ชมเมืองแอร์โร่ทาวน์ - ดะนิดิน - ถ่ายรูปสถานีรถไฟแห่งดะนีดิน
 ชมนกเพนกวินตาเหลือง - โออามารู - แซลมอนฟาร์ม - อุทยานแห่งชาติเม้าส์คุ๊ก
 กิจกรรม OPTIONAL PROGRAM - ทะเลสาบเทคาโป - ไครสต์เชิร์ช - พิพิธภัณฑ์แคนเทอเบอร์รี่ - สวนพฤกษศาสตร์
 สนามบินเมืองไครสต์เชิร์ - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินเมืองซิดนีย์ ออสเตรเลีย - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ค่าวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์ (หากต้องการยื่นแบบวีซ่าเดี่ยว) - ค่าแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) - ค่าทิปคนขับรถของนิวซีแลนด์ตามธรรมเนียม ประมาณ 2 เหรียญ ต่อวัน ต่อผู้เดินทาง - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ของนิวซีแลนด์ตามธรรมเนียมควรจ่าย 3 เหรียญต่อวัน ต่อคนทิป - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม - ไม่มีแจกน้ำดื่มบนรถ และไม่แจกกระเป๋า - ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทางระบบขนส่ง ตรงถึง Center แผนกวีซ่า - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
Z9917
Self travel-เดินทางเอง

ทัวร์วันแม่ 2566 / 2023

รหัสทัวร์ : Z9917
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 11 วัน 10 คืน
ราคาเริ่มต้น :
USD16,500
เดินทาง :
เข้าพักระหว่างวันที่ :
+ 10-20AUG23
โปรแกรมท่องเที่ยวแคนาดา :
ทัวร์แคนาดา - แพ็คเกจล่องเรือสำราญ สุดหรู Ice Class PC 6 ดาว ลำใหม่ เส้นทาง Arctic & Greenland Cruises Expedition cruise : Pond Inlet, Nunavut to Pond Inlet, Nunavut (ฟรี Pre Tour 8-10 ส.ค. 66 + Post Tour 20-21 ส.ค. 66)
All Inclusive รวม ห้องพักบนเรือ 10 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงิน) - อาหารบนเรือ (เฉพาะห้องอาหารที่ไม่มีค่าใช้จ่าย) - WiFi ไม่จำกัด - เครื่องดื่มบนเรือสำราญ - ที่พักก่อนขึ้นเรือ และหลังจบทริปเรือ - เที่ยวบินเหมาลำภายในประเทศ 4 ขา - รถรับส่งสนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง / ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ มอนทรีออล กรุงเทพฯ - ค่าวีซ่า แคนาดา, วีซ่า Greenland แบบ Multiple - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าประกันการเดินทาง

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - 08AUG23 บริการที่พัก Montreal 1 คืน
 09AUG23 บริการ Transfer จากที่พัก ส่งสนามบิน เที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight จาก Montreal สู่ Iqaluit - บริการ Transfer จากสนามบิน Iqaluit สู่ที่พัก - บริการที่พักใน Iqaluit 1 คืน
 10AUG23 บริการ Transfer จากที่พัก สู่ สนามบิน Iqaluit - บินภายใน เที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight จาก Iqaluit สู่ Pond Inlet - บริการรถรับจากสนามบิน Pond Inlet สู่ท่าเรือ Pond Inlet, Nunavut, Canada - เช็คอินเข้าเรือสำราญ - Embark Depart 20.00 PM
 11AUG23 Arrival 06.30 AM Cape Hay, Bylot Island - Depart 13.00 PM
 12AUG23 Arrival 06.00 AM Beechey Island, Canada - Depart 12.00 AM - Arrival 14.45 PM Devon Island (Radstock Bay) - Depart 19.30 PM
 13AUG23 Arrival 06.30 AM Croker Bay, Nunavut, Canada - Depart 12.00 AM - Arrival 15.00 PM Dundas Harbour, Devon Island - Depart 21.00 PM
 14AUG23 Arrival 12.00 AM Grise Fjord, Ellesmere island - Depart 19.00 PM
 15AUG23 Arrival 07.00 AM Markison Fjord, Canada - Depart 17.00 PM
 16AUG23 Arrival 09.00 AM Cruise Alexandra Fjord, Canada - Depart 19.00 PM
 17AUG23 Arrival 09.00 AM Cape Constitution, Greenland - Depart 17.00 PM
 18AUG23 Arrival 10.00 AM Qaanaaq (Thule), Greenland - Depart 17.00 PM
 19AUG23 Arrival 06.00 AM Cape York, Greenland - Depart 11.00 AM
 20AUG23 Arrival 07.00 AM Pond Inlet, Nunavut - บริการ Transfer จากท่าเรือสู่ สนามบิน Pond Inlet - บินภายใน เที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight สู่ Iqaluit - บริการ Transfer จากสนามบิน สู่ที่พักใน Iqaluit - พักใน Iqaluit 1 คืน
 21AUG23 บริการ Transfer จากที่พัก สู่สนามบิน - บินภายใน เที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight จาก Iqaluit สู่ Montreal - บริการ Transfer จากสนามบิน Montreal สู่ที่พักใน Montreal - พักใน Montreal 1 คืน - จบทริปล่องเรือสำราญ Arctic & Greenland Cruises - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
 โปรคนโสด เดินทาง 1 ท่าน รับส่วนลด 25% พร้อมแชมเปญต้อนรับ - เลือกราคา Port-to-Port From รับส่วนลด 20% - ล่องเรือ Silversea ครั้งแรกรับส่วนลด 500 USD ต่อห้อง เมื่อจอง และชำระภายใน 28 ก.พ. 66
Z9909
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์วันแม่ 2566 / 2023

รหัสทัวร์ : Z9909
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿189,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวแคนาดา :
ทัวร์แคนาดา - แกรนด์แคนาดา (วงใหญ่) บินเข้า แวนคูเวอร์ - บินออก โตรอนโต พร้อมเที่ยวบินภายใน 2 เที่ยวบิน : แวนคูเวอร์ - สวนสแตนลีย์ - แกสทาวน์ - สวนบูชาร์ด - แบมฟ์ - แคนาเดี้ยน ร็อคกี้ - ขึ้นกระเช้าเทือกเขาซัลเฟอร์ - เลคหลุยส์ - โคลัมเบียไอซ์ฟิลด์ - แคลกะรี - มอนทรีออล - ออตตาวา - คิงส์ตัน - ล่องเรือ 1000 ไอส์แลนด์ - น้ำตกไนแองการ่า (พักห้องวิวน้ำตก) - ล่องเรือไนแองการ่า - หอคอยสกายลอน - ขึ้น Cn Tower - โตรอนโต
ไม่รวมค่าวีซ่าแคนาดา แต่รวมทิปทุกอย่างแล้ว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกง - สนามบินแวนคูเวอร์ - สวนสาธารณะสแตนลีย์ ปาร์ก - ถ่ายรูปกับแคนาดาเพลส - ย่านแกสทาวน์ - นาฬิกาไอน้ำ
 ท่าเรือซอร์วาสเซน - เมืองวิกตอเรีย - สวนบีคอนฮิลล์ - ถ่ายรูปพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ปราสาทเครคดารอค - เข้าชมสวนบูชาร์ด
 แคลกะรี - บินภายในสู่ สนามบินแวนคูเวอร์ - เมืองแบมฟ์ - โคลัมเบีย ไอซ์ฟิลด์ - เลคหลุยส์ - เลคโมเรน
 เทือกเขาซัลเฟอร์ (แคนเนเดี้ยน ร็อกกี้) - ขึ้นกระเช้าชมเทือกเขาซัลเฟอร์ - อุทยานแห่งชาติแบมฟ์ - แคลกะรี
 แคลกะรี - บินภายในสู่ สนามบินมอนทรีอัล - ชมเมือง มอนทรีออล - ถ่ายรูปวิหารนอร์ธเทอดาม
 มอนทรีออล - ออตตาวา - อาคารพาเลียเมนท์ ฮิลล์ - ถ่ายรูปกับ อาคารหอศิลป์แห่งชาติแคนาดา
 ออตตาวา - คิงส์ตัน - ล่องเรือชม 1000 Island - น้ำตกไนแองการ่า - พักห้องวิวน้ำตก
 ล่องเรือน้ำตกไนแองการ่า - พิเศษอาหารกลางวัน Skylon Tower - โตรอนโต - ขึ้นหอคอย Cn Tower
 สนามบินโตรอนโต - บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล
 แวะเปลี่ยนเครื่อง สนามบินเช็คแล๊ปก๊อก - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าแคนาดา และรวมทิปทุกอย่างแล้ว
Z9867
Self travel-เดินทางเอง

ทัวร์วันแม่ 2566 / 2023

รหัสทัวร์ : Z9867
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿9,900
เดินทาง :
เข้าพักระหว่างวันที่ :
+ 9-11JUN23
+ 16-18JUN23
+ 23-25JUN23
+ 30JUN-2JUL23
+ 7-9JUL23
+ 14-16JUL23
+ 21-23JUL23
+ 28-30JUL23
+ 4-6AUG23
+ 11-13AUG23
+ 18-20AUG23
+ 25-27AUG23
+ 1-3SEP23
+ 5-17SEP23
+ 8-10SEP23
+ 22-24SEP23
+ 29SEP-1OCT23
+ 6-8OCT23
+ 13-15OCT23
+ 20-22OCT23
+ 27-29OCT23
+ 3-5NOV23
+ 10-12NOV23
+ 17-19NOV23
+ 24-26NOV23
+ 1-3DEC23
+ 8-10DEC23
+ 15-17DEC23
+ 22-24DEC23
+ 29-31DEC23
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
ทัวร์ฮ่องกง - แพ็คเกจล่องเรือสำราญ Resort World One By Resort World, Cruise Only : ฮ่องกง - น่านน้ำสากล - ฮ่องกง (ทุกวันศุกร์)

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลงสนามบินเช็กแล็บก็อก, ฮ่องกง - อิสระเดินทางเองสู่ ท่าเรือ Kai Tak Cruise Terminal - 15.00 PM อิสระเช็คอินลงเรือสำราญ Resort World One (ควรไปถึงท่าเรือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมงก่อนเรือออกจากท่า) - อิสระพักผ่อนบนเรือ - 20.00 PM เรือออกจากท่า
 High Seas เรือล่องกลางทะเลตลอดวัน อิสระร่วมกิจกรรมต่างๆบนเรือตามอัธยาศัย
 12.00 AM เรือเทียบท่า ท่าเรือ Kai Tak Cruise Terminal, Hong Kong - อำลาเรือ Resort World One - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
 เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก
 ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ารถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าทิปเรือ HKD130 ต่อท่าน ต่อคืน สำหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony และ HKD150 ต่อท่าน ต่อคืน สำหรับห้อง Suite หรือสูงขึ้นไป (ชำระเองบนเรือ) - ค่าอินเตอร์เน็ต WIFI, ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ - ค่าตรวจ Antigen Rapid Test ก่อนการเดินทาง 24 ชม. - ค่าสมัคร E-Vaccine Passport จากแอปหมอพร้อม
Z9834
แอร์เอเชีย

ทัวร์วันแม่ 2566 / 2023

รหัสทัวร์ : Z9834
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿16,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - อินเดีย - เมืองชัยปุระ - นครสีชมพู : นั่งรถจีปขึ้นแอมเบอร์ ฟอร์ท - พระราชวังกลางน้ำ - City Palace - ทัช มาฮาล - อัครา ฟอร์ท - วัดพระพิฆเนศ
บินเข้าออก Jaipur - พัก 4 ดาว - ฟรี กระเป๋าผ้า, ร่ม คณะออกเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินชัยปุระ - เข้าที่พพัก
 พระราชวังสายลม - นั่งรถจีปขึ้นแอมเบอร์ ฟอร์ท - ผ่านชม พระราชวังกลางน้ำ - City Palace
 ทัช มาฮาล - อัครา ฟอร์ท - แชนด์ เบารี - วัดพระพิฆเนศ - สนามบินชัยปุระ
 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 ไม่รวมค่าวีซ่าเข้าประเทศอินเดีย แบบ E-VISA 1,000 บาท และค่าดำเนินการ 500 บาท (แบบเข้า-ออกได้ 1 ครั้ง และอนุญาตให้อยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน) - ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ, ผู้ช่วยคนขับรถ 35 USD ต่อทริป ต่อลูกทัวร์ 1 ท่าน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถแต่ไม่บังคับทิป) - ค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากที่ทัวร์จัด เช่น อาหารเจ อาหารมังสวิรัติ และอาหารอิสลาม มุสลิม - ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport
Z9826
เวียดนามแอร์ไลน์

ทัวร์วันแม่ 2566 / 2023

รหัสทัวร์ : Z9826
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VN-เวียดนามแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿15,888
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม :
ทัวร์เวียดนาม - เวียดนามเหนือ : ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง - ถ้ำนางฟ้า - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า ชมยอดเขาฟานซิปัน - หมู่บ้านกั๊ต กั๊ต - ทะเลสาบคืนดาบ - สะพานแสงอาทิตย์ - ทะเลสาบตะวันตก - วัดกว่านแถ่งห์ - วัดเฉินก๊วก
พักซาปา 2 คืน - โหลดน้ำหนักกระเป๋าใต้เครื่อง 20 กก. ต่อท่าน - พิเศษ บริการอาหารบนเรือ เมนูซีฟู๊ด และ เมนูชาบูหม้อไฟปลาแซลม่อน พร้อมไวน์แดง ดาดัท - บริการมีน้ำดื่มบนรถบัสวันละ 1 ขวด

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย - กรุงฮานอย - เมืองฮาลอง
 อ่าวฮาลอง - ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง - ถ้ำนางฟ้า - เมืองซาปา
 นั่งรถไฟสู่ สถานีฟานสิปัน - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน - ยอดเขาฟานซิปัน
 หมู่บ้านกั๊ต กั๊ต - Moana Café - โบสถ์ซาปา - ซาปาไนท์มาร์เก็ต
 เมืองลาวไก - พรมแดนจีน - เวียดนาม - ร้านเยื่อไผ่ - เมืองฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ - สะพานแสงอาทิตย์ - ถนนสาย 36 เก่า
 ทะเลสาบตะวันตก - วัดกว่านแถ่งห์ - วัดเฉินก๊วก - ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ผู้เดินทางทุกท่านต้องสมัคร E-Vaccine Passport จากแอปหมอพร้อมล่วงหน้า สำหรับใช้เดินทางออกนอกประเทศ
 ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดส และวัคซีนไขว้ 14 วันก่อนเดินทาง เดินทางได้
 ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถท้องถิ่น ตามทำเนียม ท่านละ 1,200 บาท ต่อท่าน ต่อทริป - ทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ) - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport
Z9813
แอร์เอเชีย

ทัวร์วันแม่ 2566 / 2023

รหัสทัวร์ : Z9813
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿15,999
เดินทาง :