เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
ที่เที่ยวเชียงใหม่
รายการที่ 1 ถึง 6 จาก
ทัวร์เชียงใหม่ 6 รายการ

ทัวร์ไทย ทัวร์เชียงใหม่

Z9767
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์เชียงใหม่

รหัสทัวร์ : Z9767
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿6,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ :
ทัวร์เชียงใหม่ - เวียงแหง - เมืองลับแล - เชียงใหม่ : วัดป่าดาราภิรมย์ - Akipu Coffee - Akipu Garden & Market - หนี่ตรีกลู - จุดชมวิวทะเลหมอกซีหลงซาน - อ่างเก็บน้ำเกิ่งอิ่ง - ฐานทัพกองพล 93 ของกองทัพจีน - ตลาดเช้าเปียงหลวง - โครงการเกษตรหลวงแปกแซม - วัดพระธาตุแสนไห - นาขั้นบันไดบ้านนามน - น้ำตกแม่หาด - พระธาตุเวียงแหง (วัดกอมู) - บ้านเล็กในป่าใหญ่ - โครงการในพระราชดำริของพระพันปีหลวง

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ สวนลุมพินี ลานพระรูป ร.6)
 จ.เชียงใหม่ - วัดป่าดาราภิรมย์ - สถูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช - บ้านเลาวู - Akipu Coffee - Akipu Garden & Market - หนี่ตรีกลู - เวียงแหง
 เวียงแหง - จุดชมวิวทะเลหมอกซีหลงซาน - อ่างเก็บน้ำเกิ่งอิ่ง - ศาลเจ้า - ฐานทัพกองพล 93 ของกองทัพจีน - ตลาดเช้าเปียงหลวง - โครงการเกษตรหลวงแปกแซม - วัดฟ้าเวียงอินทร์ - สุสานเจ้ากองเจิง - วัดเปียงหลวง - วัดพระธาตุแสนไห - นาขั้นบันไดบ้านนามน - น้ำตกแม่หาด - พระธาตุเวียงแหง (วัดกอมู) - พระธาตุนายาง - เวียงแหง
 เวียงแหง - ดอยดำ - บ้านเล็กในป่าใหญ่ - โครงการในพระราชดำริของพระพันปีหลวง - ประตูเวียงแหง - บ้านต้นไม้ - เชียงใหม่ - ซื้อของฝากที่ วนัสนันท์
 กรุงเทพฯ(รถส่งที่จุดนัดพบ)
 ไม่รวม ค่าทิปไกด์ ผู้ช่วยไกด์ พนักงานขับรถ 500 บาท - ค่าจองที่นั่งบนรถตู้ - ค่าอาหารพิเศษ อาทิ อิสลาม มังสะวิรัติ อาหารเด็ก หรือที่รับประทานนอกเหนือจากเมนูที่ทัวร์จัดให้ ลูกค้าจ่ายเพิ่มเอง เพราะรายการอาหารคิดเป็นราคาต่อโต๊ะ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และอาหารบางมื้อนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
เดินทาง :
Z9703
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์เชียงใหม่

รหัสทัวร์ : Z9703
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เชียงใหม่
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น : 
฿14,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ :
ทัวร์เชียงใหม่ - เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน : ปาย - สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย - วัดพระธาตุแม่เย็น - จุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล - หมู่บ้านจีนยูนานสันติชล - วัดน้ำฮู - บ้านรักไทย - ปางอุ๋ง (ไม่รวมค่าล่องแพ) - พระธาตุดอยกองมู - หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว - จุดชมวิวกิ่วลม - ห้วยน้ำดัง
พักปาย 1 คืน - บ้านรักไทย 1 คืน - แม่ฮ่องสอน 1 คืน

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินเชียงใหม่ - ปาย แม่ฮ่องสอน - สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย - วัดพระธาตุแม่เย็น - ถนนคนเดินปาย (อิสระอาหารค่ำ)
 จุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล - หมู่บ้านจีนยูนานสันติชล - วัดน้ำฮู - บ้านรักไทย
 ปางอุ๋ง (ไม่รวมค่าล่องแพ) - สะพานซูตองเป้ - วัดจองคำ จองกลาง - พระธาตุดอยกองมู
 หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว - จุดชมวิวกิ่วลม - ห้วยน้ำดัง - สนามบินเชียงใหม่ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 ไม่รวม ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 500 บาท ต่อท่าน ต่อทริปการเดินทาง - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ รวมถึงค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และอาหารสำหรับมุสลิม - ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ
เดินทาง :
Z9534
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์เชียงใหม่

รหัสทัวร์ : Z9534
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿5,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ :
ทัวร์เชียงใหม่ - เชียงใหม่ - ม่อนแจ่ม - ฮิโนกิแลนด์ - ดอยอ่างขาง - แม่กำปอง : ภูเก็บตะวัน - วัดบ้านเด่น - ห้วยตึงเฒ่า - ศูนย์หัตถกรรมทำร่มบ่อสร้าง

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ สวนลุมพินี ฝั่งตรงข้าม รพ.จุฬา) - พักบนรถ
 ถึง จ.เชียงใหม่ - เปลี่ยนเป็นรถตู้ คันละ 8-9 ท่าน สู่ ม่อนแจ่ม - ภูเก็บตะวัน - อิสระอาหารเที่ยงที่ ตลาดม้ง - ฮิโนกิแลนด์ - อ.ไชยปราการ
 ไชยปราการ - ดอยอ่างขาง - โครงการห้วยลึก - วัดบ้านเด่น - ห้วยตึงเฒ่า - เชียงใหม่ - ประตูท่าแพ - ถนนคนเดิน (อิสระอาหารค่ำ)
 เชียงใหม่ - แม่กำปอง - อิสระอาหารเที่ยงที่ ร้านกาแฟแม่กำปอง - ศูนย์หัตถกรรมทำร่มบ่อสร้าง - แวะซื้อของฝากวนัสนันท์ - พักบนรถ
 กรุงเทพฯ(รถส่งที่จุดนัดพบ)
 ไม่รวม ค่าทิปไกด์ + ผู้ช่วยไกด์ + พนักงานขับรถ ท่านละ 800 บาท ต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน - ค่าเลือกที่นั่งบนรถตู้ แถวแรก ราคาที่นั่งละ 500 บาท / แถวสอง ราคาที่นั่งละ 300 บาท - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
เดินทาง :
Z9525
แอร์เอเชีย

ทัวร์เชียงใหม่

รหัสทัวร์ : Z9525
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿9,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ :
ทัวร์เชียงใหม่ - เชียงใหม่ ชมสวนดอกไม้ : วัดพระธาตุดอยสุเทพ - วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร - ม่อนแจ่ม - Pongyang Jungle Coaster Zipline (ไม่รวมค่าเครื่องเล่น/ค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรม) - สวนดอกไม้ป้านกเอี้ยง - One Nimman ถนนคนเดิน - ม่อนกุเวร อุทยานมหาราชท้าวเวสสุวรรณ จันทมงคลสถาน - ม่อนพญานาคราช (รับเครื่องดื่มที่ นาคาคาเฟ คนละ 1 แก้ว)

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินเชียงใหม่ - วัดดอยคำ - วัดพระธาตุดอยสุเทพ - วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร - วัดเจดีย์หลวง - ถนนคนเดิน (อิสระอาหารค่ำ)
 ม่อนแจ่ม -Pongyang Jungle Coaster Zipline (ไม่รวมค่าเครื่องเล่น/ค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรม) - สวนดอกไม้ป้านกเอี้ยง - One Nimman ถนนคนเดิน (อิสระอาหารค่ำ)
 ม่อนกุเวร อุทยานมหาราชท้าวเวสสุวรรณ จันทมงคลสถาน - ม่อนพญานาคราช (รับเครื่องดื่มที่ นาคาคาเฟ คนละ 1 แก้ว) - ร้านขายของฝากวนัสนันท์ - สนามบินเชียงใหม่ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับ 300 บาท ต่อท่าน ต่อทริป - ค่าอาหารบางมื้อ
เดินทาง :
Z9274
แอร์เอเชีย/DD-นกแอร์/SL-ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์เชียงใหม่

รหัสทัวร์ : Z9274
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย/DD-นกแอร์/SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ทัวร์เชียงใหม่
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น : 
฿10,888
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ :
ทัวร์เชียงใหม่ - แพ็คเกจเชียงใหม่ เชียงดาว - เมืองคอง - อ่างขาง - ฮิโนกิแลนด์ : จุดชมวิวเด่นทีวี - ระเบียงดาว - ถ้ำหลวงเชียงดาว - สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง - สวนดอกไม้เมืองหนาว สวน 80 (ชมซากูระ ช่วงปลายธ.ค. - ต้น ม.ค.) - ไร่สตรอเบอร์รี่บ้านนอแล - สวนสนแม่แตง - วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) หรือ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - เช็คอินด้วยตัวท่านเอง (ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก) - สนามบิน จ.เชียงใหม่ - เจ้าหน้าที่ถือป้ายต้อนรับรอทางออก - วัดดอยคำ - ห้วยตึงเฒ่า (อิสระอาหารเที่ยง) - เมืองคอง เชียงดาว - บริการอาหารค่ำ - โฮมสเตย์ เมืองคอง
 เมืองคอง - จุดชมวิวเด่นทีวี - ระเบียงดาว - ถ้ำหลวงเชียงดาว (อิสระอาหารเที่ยง) - ฮิโนกิแลนด์
 ดอยอ่างขาง - สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง - สวนดอกไม้เมืองหนาว สวน 80 (ชมซากูระ ช่วงปลายธ.ค. - ต้น ม.ค.) - ไร่สตรอเบอร์รี่บ้านนอแล (อิสระอาหารเที่ยง) - สวนสนแม่แตง - วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน - แวะซื้อของฝาก - สนามบิน จ.เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) หรือ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แบบจอยทัวร์ ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป สามารถออกเดินทางได้
 แพ็คเกจเดินทางเอง มีความยืดหยุ่น เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการเที่ยวเอง มีไกด์ท้องถิ่นรอรับที่เชียงราย
 ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หรือทีมงานไกด์ 300 บาท - ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม - น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง กรณีต้องการซื้อ น้ำหนักโหลด 15 กิโลกรัม ต่อเที่ยว (ราคาตามสายการบินกำหนด)
เดินทาง :
Z6798
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 0 วัน 0 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿150
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ :
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 6 จาก
ทัวร์เชียงใหม่ 6 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์เชียงใหม่, โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์เชียงใหม่เดือนกุมภาพันธ์ 2566
ทัวร์เชียงใหม่เดือนมีนาคม 2566
ทัวร์เชียงใหม่เดือนเมษายน 2566
ทัวร์เชียงใหม่เดือนพฤษภาคม 2566
ทัวร์เชียงใหม่เดือนมิถุนายน 2566
ทัวร์เชียงใหม่เดือนกรกฎาคม 2566
ทัวร์เชียงใหม่เดือนสิงหาคม 2566
ทัวร์เชียงใหม่เดือนกันยายน 2566
ทัวร์เชียงใหม่เดือนตุลาคม 2566
ทัวร์เชียงใหม่เดือนพฤศจิกายน 2566
ทัวร์เชียงใหม่เดือนธันวาคม 2566
ทัวร์เชียงใหม่เดือนมกราคม 2567
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | ทัวร์เที่ยวไทย | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 20042023 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/09568
TOP