เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
ที่เที่ยวเชียงใหม่
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์เชียงใหม่ 27 รายการ

ทัวร์ไทย ทัวร์เชียงใหม่

Z9174
ไทยสมายล์

ทัวร์เชียงใหม่

รหัสทัวร์ : Z9174
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ทัวร์เชียงใหม่
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น : 
฿11,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ :
ทัวร์เชียงใหม่ - ทุ่งดอกบัวตอง - ปาย - ปางอุ๋ง - แม่ฮ่องสอน : ทุ่งบัวตอง ดอยแม่อูคอ - พระธาตุดอยกองมู - บ้านรักไทย - สะพานซูตองเป้ - ภูโคลน - จุดชมวิวดอยกิ่วลม - บ้านสันติชล - จุดชมวิวทะเลหมอกหยุ่นไหล - สะพานประวัติศาสตร์ - พระธาตุดอยสุเทพ - พระธาตุดอยคำ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเชียงใหม่ - สวนสนบ่อแก้ว - ทุ่งบัวตอง ดอยแม่อูคอ - พระธาตุดอยกองมู - ถนนคนเดิน จ.แม่ฮ่องสอน
 ปางอุ๋ง - บ้านรักไทย - สะพานซูตองเป้ - ภูโคลน - จุดชมวิวจ่าโบ่ - จุดชมวิวดอยกิ่วลม - วัดน้ำฮู - บ้านสันติชล - ถนนคนเดินปาย
 จุดชมวิวทะเลหมอกหยุ่นไหล - Coffee In Love - สะพานประวัติศา
 ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ 300 บาท ต่อท่าน ต่อทริป - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - อาหารนอกเหนือจากที่ระบุสตร์ - พระธาตุดอยสุเทพ - พระธาตุดอยคำ - สนามบินเชียงใหม่ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z9109
ไทยสมายล์

ทัวร์เชียงใหม่

รหัสทัวร์ : Z9109
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ทัวร์เชียงใหม่
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น : 
฿13,500
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ :
ทัวร์เชียงใหม่ - เชียงใหม่ - ดอยอินทนนท์ - ม่อนแจ่ม - แม่กำปอง : พระมหาธาตุนภเมทนีดล - พระมหาธาตุนพภลภูมิสิริ - พระธาตุดอยคำ - ม่อนแจ่ม (สวนดอกไม้ตามฤดูกาล) - นั่งล้อเลื่อนไม้ (ฟอมูล่าม้ง) - บ่อน้ำพุร้อนสันกำแพง - บ้านข้างวัด - วัดอุโมงค์
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ 300 บาท ต่อท่าน ต่อทริป - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - อาหารนอกเหนือจากที่ระบุ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเชียงใหม่ - ดอยอินทนนท์ - พระมหาธาตุนภเมทนีดล - พระมหาธาตุนพภลภูมิสิริ - พระธาตุดอยคำ - ม่อนแจ่ม
 ม่อนแจ่ม (สวนดอกไม้ตามฤดูกาล) - นั่งล้อเลื่อนไม้ (ฟอมูล่าม้ง) - บ่อน้ำพุร้อนสันกำแพง - หมู่บ้านแม่กำปอง
 จุดชมวิวกิ่วฝิ่น - แม่กำปอง - บ้านข้างวัด - วัดอุโมงค์ - สนามบินเชียงใหม่ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z9108
ไทยสมายล์

ทัวร์เชียงใหม่

รหัสทัวร์ : Z9108
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ทัวร์เชียงใหม่
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น : 
฿12,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ :
ทัวร์เชียงใหม่ - ปาย - ปางอุ๋ง - แม่ฮ่องสอน : สะพานประวัติศาสตร์ปาย - วัดน้ำฮู - บ้านสันติชล - จุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล - จุดชมวิวดอยกิ่วลม - ภูโคลน - สะพานซูตองเป้ - หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว บ้านห้วยเสือเฒ่า - วัดจองคำจองกลาง - พระธาตุดอยกองมู - บ้านรักไทย - บ้านข้างวัด - วัดอุโมงค์ / บริการอาหาร 7 มื้อ - รถตู้ปรับอากาศ VIP
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ 300 บาท ต่อท่าน ต่อทริป - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - อาหารนอกเหนือจากที่ระบุ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเชียงใหม่ - อ.ปาย - สะพานประวัติศาสตร์ปาย - Coffee In Love - วัดน้ำฮู - บ้านสันติชล - ถนนคนเดินปาย
 จุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล - จุดชมวิวดอยกิ่วลม - จุดชมวิวจ่าโบ่ - ภูโคลน - สะพานซูตองเป้ - หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวบ้านห้วยเสือเฒ่า - วัดจองคำจองกลาง - พระธาตุดอยกองมู
 ปางอุ๋ง - บ้านรักไทย - ปาย - เชียงใหม่ - บ้านข้างวัด - วัดอุโมงค์ - สนามบินเชียงใหม่ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z9101
ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ทัวร์เชียงใหม่

รหัสทัวร์ : Z9101
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ทัวร์เชียงใหม่
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น : 
฿13,590
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ :
ทัวร์เชียงใหม่ - ทัวร์เที่ยวไทย เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน ปาย - ปางอุ๋ง : วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร - สวนสนบ่อแก้ว - พระธาตุดอยกองมู - บ้านรักไทย - พระธาตุแม่เย็น ชมวิวพระอาทิตย์ตกดิน - ชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล - หมู่บ้านสันติชล - วัดน้ำฮู - บ้านสันติชล - สะพานประวัติศาสตร์ปาย (รับส่วนลดจากรัฐ 40% ไม่เกิน 5,000.-)
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 300 บาท ต่อลูกค้า 1 ท่าน - ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง - ค่าโหลดน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง โดยค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 15 กิโลกรัม ราคา 480 บาทต่อเที่ยว ( หากท่านต้องการซื้อน้ำหนักกระเป๋าเพิ่ม รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่ในวันที่จองทัวร์ ) - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ไม่มีบริการจองที่นั่งบนรถตู้ หัวหน้าทัวร์เป็นผู้จัดสรรให้เอง

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเชียงใหม่ - จังหวัดแม่ฮ่องสอน - วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร - สวนสนบ่อแก้ว - พระธาตุดอยกองมู
 ปางอุ๋ง - บ้านรักไทย - สะพานชูตองเป้ - พระธาตุแม่เย็น ชมวิวพระอาทิตย์ตกดิน - ถนนคนเดินปาย (อิสระอาหารค่ำ)
 ชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล - หมู่บ้านสันติชล - วัดน้ำฮู - บ้านสันติชล - สะพานประวัติศาสตร์ปาย - ปายอินเลิฟ - สนามบินเชียงใหม่- กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำการเดินทาง : ต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีน Sinovac, Pfizer, Sinopharm, Astra Zeneca, วัคซีนสูตรไขว้ 2 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
เดินทาง :
Z9087
ไทยสมายล์/DD-นกแอร์/SL-ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์เชียงใหม่

รหัสทัวร์ : Z9087
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์/DD-นกแอร์/SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เชียงใหม่
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น : 
฿13,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ :
ทัวร์เชียงใหม่ - เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน : ชมทุ่งบัวตอง ดอยแม่อูคอ (ตรงกับช่วงที่เห็นบัวตองบานเต็มที่ บนดอย) ปางอุ๋ง - บ้านรักไทย - ปาย - ม่อนหยุนไหล - วัดบ้านเด่น - แดนเทวดา / พักดี : ปาย ห้อง Deluxe Cottage 1 คืน - พักที่บ้านรักไทย รีสอร์ท วิวสระน้ำ 1 คืน - พักแม่ฮ่องสอน 1 คืน ระดับ 4 ดาว / ใช้รถตู้ Toyota Commuter รุ่นใหม่ล่าสุด VIP 9 ที่นั่งนำเที่ยว - บริการอาหาร 10 มื้อ
ไม่รวม ทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ ท่านละ 400 บาท - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) หรือ กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินเชียงใหม่ - วัดบ้านเด่น - แดนเทวดา - สะพานประวัติศาสตร์ปาย - Coffee in Love - ถนนคนเดินปาย
 ปาย - จุดชมวิวม่อนหยุนไหล - พระธาตุแม่เย็น - วัดน้ำฮู - หมู่บ้านสันติชล - บ้านจ่าโบ๋ ก๋วยเตี๋ยวห้อยขา - จุดชมวิวลีไวน์ รักไทย - บ้านรักไทย
 บ้านรักไทย - ปางอุ๋ง - ถ้ำปลา - สะพานไม้ไผ่ซูตองเป้ - กะเหรี่ยงคอยาว - วัดจองคำ - วัดจองกลาง - พระธาตุดอยกองมู
 ทุ่งดอกบัวตอง ดอยแม่อูคอ - แม่แจ่ม - ดอยอินทนนท์ - วัดพระธาตุดอยคำ - หลวงพ่อทันใจ - ช้องปิ้งตลาดต้นพะยอม - สนามบินเชียงใหม่ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) หรือ กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z9075
นกแอร์

ทัวร์เชียงใหม่

รหัสทัวร์ : Z9075
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : DD-นกแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿9,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ :
ทัวร์เชียงใหม่ - เชียงใหม่ - แม่ริม : บ้านแม่กำปอง - ม่อนแจ่ม - เก็บส้มสดๆจากไร่ “สวนส้มยอดดอย” - ทุ่งดอกไม้ไร่ดอกลมหนาว - Sky Walk ม่อนแจ่ม - ไฮไลท์!! ถ่ายรูปกับทุ่งดอกมากาเร็ต ไร่กลิ่นเกสร แม่ริม - ไพระธาตุดอยสุเทพ - พักม่อนเหนือ 1 คืน - พักในเมือง 1 คืน / เมนูพิเศษ อิ่มอร่อยกับหมูกระทะ
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 400 บาท ต่อท่าน ต่อทริปการเดินทาง - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ - ค่า Upgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็คเกจ

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินเชียงใหม่ - บ้านแม่กำปอง - ร้าน Teddu Coffee - วัดแม่กำปอง - อิสระเดินเล่นน้ำตกแม่กำปอง - ร้านระเบียงวิว - เข้าพัก ม่อนเหนือ โฮมสเตย์ ม่อนแจ่ม (โดม VIP) มีห้องน้ำในตัว - มื้อค่ำ อร่อยกับหมูกระทะฟินๆ
 ม่อนแจ่ม - เก็บส้มสดๆจากไร่ “สวนส้มยอดดอย” - ทุ่งดอกไม้ไร่ดอกลมหนาว - Sky Walk ม่อนแจ่ม - สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ - ไฮไลท์!! ถ่ายรูปกับทุ่งดอกมากาเร็ต ไร่กลิ่นเกสร แม่ริม - แวะคาเฟ่ ฮิมน้ำแม่จะ - เข้าที่พัก (อิสระอาหารค่ำ)
 ไพระธาตุดอยสุเทพ - ถ่ายรูปกับประตูท่าแพ - แวะซื้อของฝากตลาดวโรรส สนามบินเชียงใหม่ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z9036
เวียดเจ็ทแอร์

ทัวร์เชียงใหม่

รหัสทัวร์ : Z9036
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VJ-เวียดเจ็ทแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เชียงใหม่
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น : 
฿15,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ :
ทัวร์เชียงใหม่ - เชียงใหม่ - ปาย - แม่ฮ่องสอน : ทุ่งดอกบัวตอง (เริ่มชม พ.ย. ถึง ต้น ธ.ค.) - ออบหลวง - สวนสนบ่อแก้ว - หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว - พระธาตุดอยกองมู - บ้านรักไทย - น้ำตกผาเสื่อ - ภูโคลน - ชมทะเลหมอก จุดชมวิวหยุนไหล - สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย - ปายแคนยอน - วัดพระธาตุแม่เย็น - จุดชมวิวห้วยน้ำดัง - น้ำพุร้อนโป่งเดือด - วัดพระธาตุดอยคำ - หลวงพ่อทันใจ
ไม่รวม ค่าทิปไกด์และทีมงานคนขับรถ ท่านละ 300.- บาท ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ - ค่าน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่องบิน - ค่าภาษีน้ำมัน และภาษีสนามบินทุกแห่ง หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเชียงใหม่ - ออบหลวง - สวนสนบ่อแก้ว - ทุ่งดอกบัวตอง - หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว - พระธาตุดอยกองมู - เดินเล่นถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน - วัดจองคำ และวัดจองกลาง
 ปางอุ๋ง - บ้านรักไทย - สะพานซูตองเป้ - น้ำตกผาเสื่อ - ภูโคลน - ถ้ำปลา - ถ้ำลอด
 ชมทะเลหมอก จุดชมวิวหยุนไหล - สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย - วัดน้ำฮู - บ้านสันติชล - ปายแคนยอน - วัดพระธาตุแม่เย็น - ถนนคนเดินปาย
 จุดชมวิวห้วยน้ำดัง - น้ำพุร้อนโป่งเดือด - วัดพระธาตุดอยคำ - หลวงพ่อทันใจ - ร้านของฝาก (อิสระอาหารค่ำ) - สนามบินเชียงใหม่ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z8946
ไทยสมายล์

ทัวร์เชียงใหม่

รหัสทัวร์ : Z8946
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เชียงใหม่
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น : 
฿18,990
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ :
ทัวร์เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน - ปางอุ๋ง - ปาย - เชียงใหม่ : ทุ่งดอกบัวตอง ดอยแม่อูคอ (เริ่มชม พ.ย. ถึง ต้น ธ.ค.) - สะพานซูตองเป้ - กะเหรี่ยงคอยาว 'บ้านห้วยเสือเฒ่า' - ปางมะผ้า - บ้านลุกข้าวหลาม - ดอยกิ่วลม - ห้วยน้ำดัง -เชียงใหม่ - บ้านแม่กำปอง - ดอยสุเทพ - โหล่งฮิมคาว
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ ท่านละ 500 บาท - ค่าทิปพนักงานขับรถ (ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของท่าน) - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเชียงใหม่ - อุทยานแห่งชาติออบหลวง - สวนสนบ่อแก้ว - แม่สะเรียง - ถ้ำแก้วโกมล - ขุนยวม - ทุ่งดอกบัวตอง ดอยแม่อูคอ - แม่ฮ่องสอน
 ปางอุ๋ง - บ้านรักไทย - ภูโคลน - ถ้ำปลา - สะพานซูตองเป้ - กะเหรี่ยงคอยาว ‘บ้านห้วยเสือเฒ่า’ - พระธาตุดอยกองมู - ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน
 วัดจองคำ, วัดจองกลาง - ปางมะผ้า - บ้านลุกข้าวหลาม - ดอยกิ่วลม - ปาย - วัดน้ำฮู - สะพานประวัติศาสตร์ - กองแลน - อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง - เชียงใหม่
 เชียงใหม่ - วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ - บ้านแม่กำปอง - โหล่งฮิมคาว (อิสระอาหารค่ำ) - สนามบินเชียงใหม่ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z8762
ไทยสมายล์

ทัวร์เชียงใหม่

รหัสทัวร์ : Z8762
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ทัวร์เชียงใหม่
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น : 
฿12,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ :
ทัวร์เชียงใหม่ - GREEN SEASON เชียงใหม่ - ปาย - แม่ฮ่องสอน : กะเหรี่ยงคอยาว - พระธาตุดอยกองมู - วัดจองกลางจองคำ - หมู่บ้านรักไทย - จุดชมวิวลุกข้าวหลาม - หมู่บ้านสันติชล - ชมทะเลหมอกหยุนไหล - วัดบ้านเด่น - วัดพระธาตุดอยคำพัก / อิมพีเรียล ธารา แม่ฮ่องสอน 1 คืน - ปาย 1 คืน
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท ตลอดการเดินทาง - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ - ส่วนต่างแถวที่นั่งบนรถตู้ แถวที่ 1 ชำระเพิ่มท่านละ 500 บาท, แถวที่ 2 ชำระเพิ่มท่านละ 300 บาท (เฉพาะจอยทัวร์ 6 ท่านขึ้นไป ต่อรถตู้)

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเชียงใหม่ - ปาย - สะพานซูตองเป้ - กะเหรี่ยงคอยาว - พระธาตุดอยกองมู - วัดจองกลางจองคำ - ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน
 ปางอุ๋ง - หมู่บ้านรักไทย - บ้านจ่าโบ้ - ถ้ำน้ำลอด - จุดชมวิวลุกข้าวหลาม - หมู่บ้านสันติชล - ถนนคนเดินปาย
 ชมทะเลหมอกหยุนไหล - วัดน้ำฮู - ถ่ายรูปสะพานปาย - ร้านกาแฟ Coffee in Love (ไม่รวมค่าของว่าง, เครื่องดื่ม) - วัดบ้านเด่น - วัดพระธาตุดอยคำ - ช้อปปิ้งของฝาก กาดต้นพยอม - สนามบินเชียงใหม่ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z8612
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์เชียงใหม่

รหัสทัวร์ : Z8612
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿5,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ :
ทัวร์เชียงใหม่ - เชียงใหม่ มูเตลู : บ้านแม่กำปอง - วัดบ้านเด่น - วัดป่าแดด - วัดพระธาตุดอยคำ - อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย - วัดพระธาตุดอยสุเทพ / คณะออกเดินทาง 8 ท่านขึ้นไป - ฟรี ประกันโควิด รักษาสูงสุด 30,000 บาท - ฟรี หน้ากากอนามัย, เจลแอลกอฮอล์
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท่านละ 500 บาท - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบิน - อาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง - ค่าตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี Rapid Antigen Test RT-PCR หรือ Antigen Test Kit (ATK) พร้อมทั้งใบรับรองแพทย์ ภายใน 72 ชม. ก่อนเดินทาง (กรณียังไม่ได้รับวัคซีนครบตามที่กำหนด)

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินเชียงใหม่ - วัดถ้ำเชียงดาว - ฮิโนกิแลนด์ (รวมค่าเข้า แต่ไม่รวมค่าของว่าง และเครื่องดื่ม) - วัดบ้านเด่น - ประตูท่าแพ - ONE NIMMAN (อิสระอาหารค่ำ)
 บ้านแม่กำปอง ถ่ายรูป ซื้อของกิน ชมธรรมชาติ (อิสระอาหารเที่ยง) - ม่อนกุเวร อุทยามหาราชท้าวเวสสุวรรณ - คาเฟ่ CAT CHA - วัดป่าแดด
 ไร่ภูไพรพรรณ - วัดพระธาตุดอยคำ - วัดพระธาตุดอยสุเทพ - MARS.CNX (ไม่รวมค่าเข้าชม ท่านละ 50 บาท ในกรณีไม่รับขนม หรือเครืองดื่ม) - วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร - วัดศรีสุพรรณ - สนามบินเชียงใหม่ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 ผู้ที่เดินทาง จะต้องได้รับวัคซีนดังต่อไปนี้ : SINOVAC 2เข็ม / SINOPHARM 2เข็ม / MODERNA 2 เข็ม / PFIZER 2 เข็ม / SPUTNIK V 2 เข็ม / SINOVAC+ASTRAZENECA 2 เข็ม / ASTRAZENECA 2 เข็ม / J&J 2 เข็ม (ไม่น้อยกว่า 14วัน) **ผู้เดินทางต้องแนบหลักฐานการฉีดวัคซีนกับทางบริษัท**
เดินทาง :
Z8073
ไทยสมายล์

ทัวร์เชียงใหม่

รหัสทัวร์ : Z8073
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ทัวร์เชียงใหม่
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น : 
฿13,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ :
ทัวร์เชียงใหม่ - ทัวร์เที่ยวไทย รับส่วนลด 5,000.- เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน - ปาย : กะเหรี่ยงคอยาว ห้วยเสือเฒ่า - พระธาตุดอยกองมู - ปางอุ๋ง ชมพระอาทิตย์ขึ้น - หมู่บ้านรักไทย - บ้านจ่าโบ่ - ถ้ำน้ำลอด Unseen in Thailand - จุดชมวิวกิ๋วลม - จุดชมวิวลุกข้าวหลาม - ชมทะเลหมอกหยุ่นไหล - วัดน้ำฮู - วัดพระธาตุดอยคำ / พัก อิมพีเรียล ธารา แม่ฮ่องสอน 1 คืน - ปาย 1 คืน
ไม่รวม ทิปไกด์ และคนขับ ท่านละ 300 บาท ต่อทริป - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าเลือกที่นั่งบนรถตู้ แถวที่ 1 ชำระเพิ่ม 600 บาท, แถวที่ 2 ชำระเพิ่ม 300 บาท

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเชียงใหม่ - สะพานซูตองเป้ - กะเหรี่ยงคอยาว ห้วยเสือเฒ่า - พระธาตุดอยกองมู - วัดจองกลาง - จองคำ - ถนนคนเดิน
 ปางอุ๋ง ชมพระอาทิตย์ขึ้น - หมู่บ้านรักไทย - บ้านจ่าโบ่ - ถ้ำน้ำลอด Unseen in Thailand - จุดชมวิวลุกข้าวหลาม - อ.ปาย - หมู่บ้านสันติชล - ถนนคนเดินปาย
 ชมทะเลหมอกหยุ่นไหล - วัดน้ำฮู - สะพานปาย - ร้าน กาแฟ Coffee in Love (ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม และอาหารว่าง) - วัดบ้านแด่น - วัดพระธาตุดอยคำ - ช้อปปิ้งกาดต้นพยอม - สนามบินเชียงใหม่ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำ การเดินทางเข้า จ.เชียงใหม่ ต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีน Sinovac, Sinopharm, Moderna, Pfizer, Sputnik V ครบ 2 เข็ม หรือ Sinovac+ Astra Zeneca 2 เข็ม หรือ Astra Zeneca 1 เข็ม หรือ Johnson&Johnson 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือ แสดงผลตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Repid Anitgen Test 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง อย่างใดอย่างหนึ่ง หากไม่มีผลตรวจหาเชื้อ และไม่ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส ต้องกักตัว 14 วัน
 แนะนำ การเดินทางเข้า จ.แม่ฮ่องสอน ต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีน Sinovac, Sinopharm, Astra Zeneca, Moderna, Pfizer ครบ 2 เข็ม หรือ Johnson&Johnson 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือ วัคซีนไขว้
เดินทาง :
Z6798
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 0 วัน 0 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿150
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ :
เดินทาง :
A00965
นกแอร์

ทัวร์เชียงใหม่

รหัสทัวร์ : A00965
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : DD-นกแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ทัวร์เชียงใหม่
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น : 
฿11,390
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ :
เดินทาง :
A00813
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์เชียงใหม่

รหัสทัวร์ : A00813
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿5,555
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ :
เดินทาง :
A00733
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์เชียงใหม่

รหัสทัวร์ : A00733
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿5,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ :
เดินทาง :
A00602
ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ทัวร์เชียงใหม่

รหัสทัวร์ : A00602
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿9,990
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ :
เดินทาง :
A00246
แอร์เอเชีย

ทัวร์เชียงใหม่

รหัสทัวร์ : A00246
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ทัวร์เชียงใหม่
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น : 
฿10,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ :
เดินทาง :
A00240
นกแอร์

ทัวร์เชียงใหม่

รหัสทัวร์ : A00240
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : DD-นกแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿8,300
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ :
เดินทาง :
A00177
แอร์เอเชีย

ทัวร์เชียงใหม่

รหัสทัวร์ : A00177
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿7,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ :
เดินทาง :
A00150
แอร์เอเชีย

ทัวร์เชียงใหม่

รหัสทัวร์ : A00150
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿9,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ :
เดินทาง :
A00146
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์เชียงใหม่

รหัสทัวร์ : A00146
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿3,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ :
เดินทาง :
A00139
แอร์เอเชีย

ทัวร์เชียงใหม่

รหัสทัวร์ : A00139
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿9,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ :
เดินทาง :
A00134
แอร์เอเชีย

ทัวร์เชียงใหม่

รหัสทัวร์ : A00134
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ทัวร์เชียงใหม่
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น : 
฿10,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ :
เดินทาง :
A00130
เวียดเจ็ทแอร์

ทัวร์เชียงใหม่

รหัสทัวร์ : A00130
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VJ-เวียดเจ็ทแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿7,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ :
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์เชียงใหม่ 27 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์เชียงใหม่, โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์เชียงใหม่เดือนตุลาคม 2565
ทัวร์เชียงใหม่เดือนพฤศจิกายน 2565
ทัวร์เชียงใหม่เดือนธันวาคม 2565
ทัวร์เชียงใหม่เดือนมกราคม 2566
ทัวร์เชียงใหม่เดือนกุมภาพันธ์ 2566
ทัวร์เชียงใหม่เดือนมีนาคม 2566
ทัวร์เชียงใหม่เดือนเมษายน 2566
ทัวร์เชียงใหม่เดือนพฤษภาคม 2566
ทัวร์เชียงใหม่เดือนมิถุนายน 2566
ทัวร์เชียงใหม่เดือนกรกฎาคม 2566
ทัวร์เชียงใหม่เดือนสิงหาคม 2566
ทัวร์เชียงใหม่เดือนกันยายน 2566
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | ทัวร์เที่ยวไทย | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้า ครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/09568
TOP