เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
Z8569
ออสเตรียนแอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : OS-ออสเตรียนแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ทัวร์ยุโรป-สวิตเซอร์แลนด์-เยอรมนี
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
20 Jul 2022 - 28 Jul 2022
ราคา/ท่าน :
฿105,999 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ฿20,900
฿105,999 (เด็กเสริมเตียง) | ฿105,999 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป-สวิตเซอร์แลนด์-เยอรมนี :
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ คนขับรถ สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ และน้ำใจจากท่าน - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าตรวจ RT PCR ก่อนเดินทางไป 72 ชั่วโมง (ถ้ามี ตามมาตรการรัฐกำหนด) - ค่าทำ Vaccine Passport - ค่าโรงแรม TEST AND GO เมื่อถึงประเทศไทย (ตามมาตรการรัฐกำหนด) - ค่าลงทะเบียน THAILAND PASS - ค่าลงทะเบียน QR CODE COVID CERTIFICATE ที่ใช้ในการสแกนแต่ละประเทศ เข้าร้านอาหาร โรงแรมที่พัก และสถานที่ (ถ้ามีตามมาตรการรัฐของแต่ละประเทศกำหนด)
Z8569
ออสเตรียนแอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : OS-ออสเตรียนแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ทัวร์ยุโรป-สวิตเซอร์แลนด์-เยอรมนี
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
13 Jul 2022 - 21 Jul 2022
ราคา/ท่าน :
฿105,999 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ฿20,900
฿105,999 (เด็กเสริมเตียง) | ฿105,999 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป-สวิตเซอร์แลนด์-เยอรมนี :
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ คนขับรถ สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ และน้ำใจจากท่าน - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าตรวจ RT PCR ก่อนเดินทางไป 72 ชั่วโมง (ถ้ามี ตามมาตรการรัฐกำหนด) - ค่าทำ Vaccine Passport - ค่าโรงแรม TEST AND GO เมื่อถึงประเทศไทย (ตามมาตรการรัฐกำหนด) - ค่าลงทะเบียน THAILAND PASS - ค่าลงทะเบียน QR CODE COVID CERTIFICATE ที่ใช้ในการสแกนแต่ละประเทศ เข้าร้านอาหาร โรงแรมที่พัก และสถานที่ (ถ้ามีตามมาตรการรัฐของแต่ละประเทศกำหนด)
Z1314
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
22 Jul 2022 - 31 Jul 2022
ราคา/ท่าน :
฿109,000 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ฿15,000
฿98,100 (เด็กเสริมเตียง) | ฿87,200 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป-สวิตเซอร์แลนด์-เยอรมนี :
ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น - ค่า PCR Test or ATK Test ในทุกกรณี - ค่า Test & Go (ถ้ามี ตามที่รัฐกำหนด) - ทำ วัคซีนพาสปอร์ต - ค่าลงทะเบียน Thailand Pass - ตรวจ ATK ด้วยตัวเอง เมื่อกลับถึงไทย (ตามมาตรการรัฐกำหนด) - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง Center แผนกวีซ่า - ค่า excursion ที่ไม่ได้ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
Z8726
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ทัวร์ยุโรป-สวิตเซอร์แลนด์-เยอรมนี
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
12 Jul 2022 - 21 Jul 2022
ราคา/ท่าน :
฿129,999 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ฿25,999
฿129,999 (เด็กเสริมเตียง) | ฿129,999 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป-สวิตเซอร์แลนด์-เยอรมนี :
ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้ว แต่ความประทับใจ และน้ำใจจากท่าน - ทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม - ค่าอาหารนอกเหนือจากในรายการ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าตรวจ RT PCR (ทุกกรณี / ถ้ามี ตามมาตรการรัฐกำหนด) - ทำ Vaccine Passport - ค่าลงทะเบียน THAILAND PASS (ถ้ามี) - ส่วนต่างภาษีน้ำมัน กรณีสายการบินเรียกเก็บตามจริง - ค่าลงทะเบียน QR CODE COVID CERTIFICATE ที่ใช้ในการสแกนแต่ละประเทศ เข้าร้านอาหาร โรงแรมที่พัก และสถานที่ (ถ้ามี / ตามมาตรการรัฐของแต่ละประเทศกำหนด)
Z8829
สวิสแอร์/OS-ออสเตรียนแอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : LX-สวิสแอร์/OS-ออสเตรียนแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 8 คืน
วันที่เดินทาง :
15 Sep 2022 - 24 Sep 2022
ราคา/ท่าน :
฿105,000 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ฿14,000
฿105,000 (เด็กเสริมเตียง) | ฿105,000 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป-สวิตเซอร์แลนด์-เยอรมนี :
รวมค่าวีซ่า และทิปต่างๆแล้ว / ไม่รวม ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม - ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับโควิด - ค่าแปลเอกสาร สำหรับใช้ขอวีซ่า - ค่าทำ Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง แผนกวีซ่า
Z8829
สวิสแอร์/OS-ออสเตรียนแอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : LX-สวิสแอร์/OS-ออสเตรียนแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 8 คืน
วันที่เดินทาง :
11 Oct 2022 - 20 Oct 2022
ราคา/ท่าน :
฿105,000 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ฿14,000
฿105,000 (เด็กเสริมเตียง) | ฿105,000 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป-สวิตเซอร์แลนด์-เยอรมนี :
รวมค่าวีซ่า และทิปต่างๆแล้ว / ไม่รวม ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม - ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับโควิด - ค่าแปลเอกสาร สำหรับใช้ขอวีซ่า - ค่าทำ Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง แผนกวีซ่า
Z8829
สวิสแอร์/OS-ออสเตรียนแอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : LX-สวิสแอร์/OS-ออสเตรียนแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 8 คืน
วันที่เดินทาง :
20 Oct 2022 - 29 Oct 2022
ราคา/ท่าน :
฿105,000 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ฿14,000
฿105,000 (เด็กเสริมเตียง) | ฿105,000 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป-สวิตเซอร์แลนด์-เยอรมนี :
รวมค่าวีซ่า และทิปต่างๆแล้ว / ไม่รวม ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม - ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับโควิด - ค่าแปลเอกสาร สำหรับใช้ขอวีซ่า - ค่าทำ Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง แผนกวีซ่า
Z8829
สวิสแอร์/OS-ออสเตรียนแอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : LX-สวิสแอร์/OS-ออสเตรียนแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 8 คืน
วันที่เดินทาง :
30 Nov 2022 - 9 Dec 2022
ราคา/ท่าน :
฿105,000 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ฿14,000
฿105,000 (เด็กเสริมเตียง) | ฿105,000 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป-สวิตเซอร์แลนด์-เยอรมนี :
รวมค่าวีซ่า และทิปต่างๆแล้ว / ไม่รวม ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม - ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับโควิด - ค่าแปลเอกสาร สำหรับใช้ขอวีซ่า - ค่าทำ Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง แผนกวีซ่า
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์เยอรมนี 35 รายการ

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์เยอรมนี

Z8867
สวิสแอร์/OS-ออสเตรียนแอร์ไลน์

ทัวร์เยอรมนี

รหัสทัวร์ : Z8867
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : LX-สวิสแอร์/OS-ออสเตรียนแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿79,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเยอรมนี :
ทัวร์เยอรมนี - สวิตเซอร์แลนด์ - เยอรมนี - เชก : ขึ้นเขาทิตลิส - นั่งกระเช้าที่หมุนได้ 360 องศา - เข้าชมปราสาทโฮเฮนโซลเลิร์น 1 ในปราสาทแห่งเทพนิยายของประเทศเยอรมัน - ช้อปปิ้งจุใจเมทซิงเก้น เอ้าเลท - ชมเมืองเก่าโรเทนเบิร์ก เมืองเก่าแสนสวย และเมืองแห่งตลาดคริสมาสต์ - ชมเมืองเก่านูเรมเบิร์ก - เมืองคาโลวี วารี เมืองแห่งน้ำแร่ที่สวยที่สุดในแคว้นโบฮีเมีย (Unesco) - กรุงปราก เมืองเก่า (Unesco) - เข้าชมปราสาทปราก (Unesco)
ไม่รวม ค่าวีซ่าเชงเก้นประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ - ค่าทิปพนักงานขับรถ (คิดเป็น 6 วัน เท่ากับ 12 ยูโร) - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (คิดเป็น 8 วัน เท่ากับ 24 ยูโร) - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าเดินทาง และสัมภาระประจำโรงแรม - น้ำดื่มบนรถ - ค่าตรวจ RT-PCR Test หรือ Rapid Antigen ตามมาตรการของแต่ละประเทศ (ถ้ามี) - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึงแผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเมืองซูริค - เข้าที่พัก
 หมู่บ้านแองเกิ้ลเบิร์ก - ยอดเขาทิตลิส - เมืองลูเซิร์น - ถ่ายรูปคู่สะพานไม้ชาเปล - ถ่ายรูปคู่อนุเสาวรีย์สิงโตหิน - เมืองซูริค
 เข้าชม ปราสาทโฮเฮนโซลเลิร์น - เมทซิงเก้น เอ้าเลท - สตุ๊ทการ์ท
 โรเทนเบิร์ก - ถ่ายรูปคู่ศาลาว่าการเมือง - นูเรมเบิร์ก - จัตุรัสเมืองเก่า - ถ่ายรูปคู่มหาวิหารแห่งนูเรมเบิร์ก
 เมืองคาโลวี วารี - กรุงปราก (มรดกโลก)
 สะพานชาร์ล - ย่านจัตุรัสเมืองเก่า - จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต (มรดกโลก) - อิสระช้อปปิ้งมาร์ค แอนด์ สเปนเซอร์, ร้านค้าแบรนด์เนม
 เข้าชมปราสาทแห่งกรุงปราก - เข้าชมโบสถ์เซนต์ไวตัส - สนามบินปราก - แวะเปลี่ยนเครื่องเมืองกรุงเวียนนา ออสเตรีย
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 รับเฉพาะผู้ได้รับวัคซีน Pfizer, Moderna, Astrazeneca and Johnson & Johnson เท่านั้น
เดินทาง :
Z8866
โอมานแอร์

ทัวร์เยอรมนี

รหัสทัวร์ : Z8866
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WY-โอมานแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿59,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเยอรมนี :
ทัวร์เยอรมนี - เยอรมนี - เนเธอร์แลนด์ - เบลเยียม - ฝรั่งเศส : มหาวิหารแฟรงค์เฟิร์ต - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - มหาวิหารโคโลญ - หมู่บ้านกีโธร์น - หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ - ล่องเรือเที่ยวรอบคลองในอัมสเตอร์ดัม - พระราชวังหลวงอัมสเตอร์ดัม - มหาวิหารเลดี้ - ปราสาทเกรเวนสตีน - อะโตเมียม - พระราชวังหลวงแห่งบรัสเซลล์ - มหาวิหารแร็งส์ - ล่องเรือบาโตมูช ชมแม่น้ำแซน - ชมด้านนอก พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ช้อปปิ้งห้างปลอดภาษี - ห้าง La Samaritaine - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - เข้าชมพระราชวังแวร์ซาย
ไม่รวม ค่าบริการและยื่นวีซ่าเชงเก้น (ประเทศฝรั่งเศส) 5,500 บาท - ค่าทิปคนขับรถท่านละ 70 EUR หรือประมาณ 2,600 บาท ต่อท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ - ค่าอาหาร เครื่องดื่ม นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง) - ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง พัสดุตรงถึง Center แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินมัสกัต
 สนามบินแฟรงเฟิร์ต - จัตุรัสโรเมอร์ - มหาวิหารแฟรงค์เฟิร์ต - สถานีรถไฟหลักแฟรงก์เฟิร์ต - ช้อปปิ้ง Zeil Street - เมืองซังกอร์ - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - เมืองโคโลญ
 เมืองโคโลญ - มหาวิหารโคโลญ - ถ่ายรูปสะพานโฮเอินซอลเลิร์น - เนเธอร์แลนด์ - หมู่บ้านกีโธร์น - เมืองอัมสเตอร์ดัม
 เมืองอัมสเตอร์ดัม - หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ - World of wildmills - โรงงานทำรองเท้าไม้ - โรงงานทำชีส - โรงงานเพชร Royal coaster diamond factory - ล่องเรือท่องเที่ยวรอบคลองในอัมสเตอร์ดัม - โบสถ์ New church - พระราชวังหลวงอัมสเตอร์ดัม - จัตุรัสดัมสแควร์ - The Old Church - ช้อปปิ้งย่านคาลเวอร์สตรัส Kalverstraat
 เมืองอัมสเตอร์ดัม - เมืองแอนต์เวิร์ป - มหาวิหารเลดี้ - Belfly of Bruge - แกรนด์เพลส - เมืองเกนต์ - ปราสาทเกรเวนสตีน - หอระฆังแห่งเกนต์ - อาสนวิหารเซนต์บาโว - ถนน Graslei Notable - เมืองบรัสเซลส์ - อะโตเมียม - รูปปั้นแมนิเกนพีส - พระราชวังหลวงแห่งบรัสเซลล์ - เก็บภาพจัตุรัสกร็องปลัส - ช้อปปิ้งย่านถนน Avenue
 เมืองบรัสเซลส์ - เมืองแร็งส์ ประเทศฝรั่งเศส - ปอร์ตเดอมาร์ส - มหาวิหารแร็งส์ - พระราชวังโต - โบสถ์เซนต์แร็งส์ - เมืองปารีส - ล่องเรือบาโตมูช ชมแม่น้ำแซน - หอไอเฟล - ประตูชัยฝรั่งเศส - ถนนฌ็องเซลิเซ่ - ชมด้านนอก พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - จัตุรัสคองคอร์ด - ช้อปปิ้งห้างปลอดภาษี Benlux Louvre duty free free - ห้าง La Samaritaine - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
 เมืองปารีส - เข้าชมพระราชวังแวร์ซาย - ช้อปปิ้งร้านกระเป๋าแบรนด์เนมชั้นนำที่ Grain de Cuir - เอาท์เล็ท ลาวัลเล่ - ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินมัสกัต - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำการเดินทางเข้าประเทศเยอรมนี : ต้องได้รับวัคซีนครบ 3 โดส เป็นวัคซีนที่ได้รับการรับรองจาก EU ได้แก่ BioNTech/Pfizer, Moderna, AZ, J&J และ Novavax สามารถฉีดไขว้ได้) หรือ ได้รับวัคซีน 2 โดส โดยต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการรับรองให้ใช้ใน EU (ปัจจุบัน ได้แก่ BioNTech/Pfizer, Moderna, AZ, J&J และ Novavax สามารถฉีดไขว้ได้ ซึ่งใช้ได้จนถึงวันที่ 30 ก.ย. 2565
เดินทาง :
Z8829
สวิสแอร์/OS-ออสเตรียนแอร์ไลน์

ทัวร์เยอรมนี

รหัสทัวร์ : Z8829
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : LX-สวิสแอร์/OS-ออสเตรียนแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 8 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿105,000
โปรแกรมท่องเที่ยวเยอรมนี :
ทัวร์เยอรมนี - สวิตเซอร์แลนด์ - เยอรมนี - ออสเตรีย : ซูริค - วินเทอร์ทัวร์ - เฟราเอินเฟ็ลท์ - คอนสแตนซ์ - เกาะไมเนา - ลินเดา - ล็อยท์เคียร์ชอิมอัลก็อย - เคมพ์เทิน - ฟุซเซน - โอเบอร์อัมเมอร์เกา - เคเบิ้ลคาร์ขึ้นเขาซุกสปิตเซ่ - เคเบิ้ลคาร์ขึ้นเขานอร์ธเคทเทอ - คุฟสไตน์ - ฮัลล์สตัทท์ - เขาโฮเออร์ดัคชไตน์ - แอดมอนท์ - มาเรียเซลล์ - เวียนนา - พระราชวังฮอฟบวร์ก
รวมค่าวีซ่า และทิปต่างๆแล้ว / ไม่รวม ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม - ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับโควิด - ค่าแปลเอกสาร สำหรับใช้ขอวีซ่า - ค่าทำ Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินซูริค - เข้าที่พัก
 ซูริค - วินเทอร์ทัวร์ - ถ่ายรูปกับปราสาทไคเบิร์ก (มรดกโลก) - เฟราเอินเฟ็ลท์ - ถ่ายรูปปราสาทเฟราเอินเฟ็ลท์ - คอนสแตนซ์
 เข้าชมวิหารคอนสแตนซ์ - เข้าชมศาสนสถานซาเลม - เกาะไมเนา - ลินเดา
 ถนนแม็กซิมิเลี่ยน - แวะถ่ายรูปศาลากลางเก่า
 เมืองล็อยท์เคียร์ชอิมอัลก็อย - เข้าชมปราสาทชูรรอสส์ ซีลล์ - เมืองเคมพ์เทิน - เข้าชมวิหารเซนต์ลอเรนซ์ - เมืองฟุซเซน - เที่ยวชมเมืองเก่า
 นั่งมินิบัส เข้าชมปราสาทนอยส์ชวานสไตน์ - สถานีอิบเซ่ - ขึ้นกระเช้าสู่เทือกเขาซุกสปิตเซ่ - เมืองโอเบอร์อัมเมอร์เกา
 เมืองอินช์บรูค - ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ ชมวิวเขานอร์ธเคทเทอ - ชมเมืองอินช์บรูค - เมืองคุฟสไตน์ - ถ่ายรูปป้อมปราการโบราณคุฟสไตน์ - เมืองฮัลล์สตัทท์ (มรดกโลก)
 ฮัลล์สตัทท์ - ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ ชมวิวเขาโฮเออร์ดัคชไตน์ - ถ้ำน้ำแข็งยักษ์ - แอดมอนท์ - เข้าชมอารามแอดมอนท์ - มาเรียเซลล์ - เขตเมืองเก่าแห่งมาเรียเซลล์ - ถ่ายรูปกับวิหารแห่งมาเรียเซลล์ - เมืองเวียนเนอร์ นิวสตัทท์
 เข้าชมปราสาทฟอรชเทนสไตน์ - เวียนนา - ช้อปปิ้งย่านถนนคนเดิน คาร์ทเนอร์สตรีท
 เวียนนา - พระราชวังฮอฟบวร์ก - ปานดอร์ฟเอาท์เล็ต - เดินทางกลับ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำการเดินทาง : รองรับผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีน Moderna, Pfizer, Astra Zeneca 2 โดสขึ้นไป เข็มสุดท้ายฉีดเกิน 14 วัน หรือ J&J 1 โดสขึ้นไป เข็มสุดท้ายฉีดเกิน 14 วัน - ถ้าได้รับวัคซีน Sinopharm, Sinovac ต้องฉีดเข็มกระตุ้น วัคซีน mRNA 2 เข็มเพิ่ม (เยอรมนี ไม่รองรับวัควีนจีน)
เดินทาง :
Z8767
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์เยอรมนี

รหัสทัวร์ : Z8767
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿80,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเยอรมนี :
ทัวร์เยอรมนี - เยอรมนี - ออสเตรีย - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส : ชมเมืองมิวนิค - ถ่ายรูปด้านหน้า ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ชมหลังคาทองคำ - ยอดเขาจุงฟราวน์ TOP OF EUROPE - นั่งรถไฟด่วน TGV สู่ปารีส - ล่องเรือ ชมความสวยงามริมสองฝั่งแม่น้ำแซน - เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ (เข้าแบบ VIP มีไกด์พระราชวังบรรยาย) - ถ่ายรูป (ภายนอก) พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ - ถ่ายภาพ หอไอเฟิล
ไม่รวม ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม - ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับโควิด - ค่าแปลเอกสาร สำหรับใช้ขอวีซ่า - ค่าทำ Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - สนามบินมิวนิค - ชมเมืองมิวนิค - ชมจัตุรัสมาเรียน - ถ่ายรูปคู่กับศาลากลางมิวนิค - เมืองฟุสเซ่น - เข้าที่พัก
 เมืองฟุสเซ่น - ถ่ายรูปด้านหน้า ปราสาทนอยชวานสไตน์ - เมืองอินบรูคส์ - ถนนมาเรียเทเรซ่า - ย่านเมืองเก่า - ชมหลังคาทองคำ
 ผ่านเมืองวาดุส - เมืองอินเทอร์ลาเก้น
 ยอดเขาจุงฟราวน์ TOP OF EUROPE นั่งรถไฟ+กระเช้า - ลูเซิร์น
 ดีจอง - นั่งรถไฟด่วน TGV สู่ปารีส - ล่องเรือ ชมความสวยงามริมสองฝั่งแม่น้ำแซน (กรณีน้ำขึ้นสูง ไม่สามารถล่องเรือได้ อาจจะไม่สามารถดำเนินการนำเที่ยวได้)
 เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ (เข้าแบบ VIP มีไกด์พระราชวังบรรยาย) - ถ่ายรูป (ภายนอก) พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ - ถ่ายภาพ หอไอเฟิล - ช้อปปิ้งสินค้า DUTY PARIS LOOK, ห้างแกลอรี่ลาฟาแยส
 เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำการเดินทาง : รองรับผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีน Moderna, Pfizer, Astra Zeneca 2 โดสขึ้นไป เข็มสุดท้ายฉีดเกิน 14 วัน หรือ J&J 1 โดสขึ้นไป เข็มสุดท้ายฉีดเกิน 14 วัน - ถ้าได้รับวัคซีน Sinopharm, Sinovac ต้องฉีดเข็มกระตุ้น วัคซีน mRNA 2 เข็มเพิ่ม (เยอรมนี ไม่รองรับวัควีนจีน)
เดินทาง :
Z8726
การบินไทย

ทัวร์เยอรมนี

รหัสทัวร์ : Z8726
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ทัวร์เยอรมนี
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿129,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเยอรมนี :
ทัวร์เยอรมนี - ฝรั่งเศส - สวิตเซอร์แลนด์ - เยอรมนี : พิชิตยอดเขา Schilthorn - ขึ้น Skyline View Platform - เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตล์ - นั่งรถไฟ TGV จากปารีส สู่ เจนีวา - ล่องเรือบาโตมูซ ชมวิวปารีส พักปารีส ใกล้แหล่องปิ้งปิ้ง / พักหมู่บ้าน Murren (น้อยทัวร์ที่จะเข้าพักที่นี่) บนเขาล้อมรอบเทือกเขาแอลป์ - พักเมือง Fussen / บริการอาหารครบทุกมื้อ มื้อพิเศษ 3 สัญชาติ ฟองดู หอยเอสคาโก พร้อมไวน์แดง ขาหมูเยอรมัน
ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้ว แต่ความประทับใจ และน้ำใจจากท่าน - ทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม - ค่าอาหารนอกเหนือจากในรายการ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าตรวจ RT PCR (ทุกกรณี / ถ้ามี ตามมาตรการรัฐกำหนด) - ทำ Vaccine Passport - ค่าลงทะเบียน THAILAND PASS (ถ้ามี) - ส่วนต่างภาษีน้ำมัน กรณีสายการบินเรียกเก็บตามจริง - ค่าลงทะเบียน QR CODE COVID CERTIFICATE ที่ใช้ในการสแกนแต่ละประเทศ เข้าร้านอาหาร โรงแรมที่พัก และสถานที่ (ถ้ามี / ตามมาตรการรัฐของแต่ละประเทศกำหนด)

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินปารีส ชาร์ลเดอโกล ประเทศฝรั่งเศส - กรุงปารีส - เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ - โรงอุปรากรณ์ปาแล การ์นีเยร์ - ขึ้นลิฟท์ชั้น 2 หอไอเฟล (รวมค่าขึ้น)
 พระราชวังแวร์ซาย - ถ่ายรูปด้านนอก มหาวิหารนอร์ทเทอดาม - ประตูชัย - ถนนชอง เอลิเซ่ - ช้อปปิ้ง La Samaritaine - ล่องเรือบาโตมูซ ชมวิวแม่น้ำแซน
 ย่านมงต์มาตร์ - ถ่ายภาพที่ด้านหน้า ซาเคร บาซิลิก้า - นั่งรถไฟ TGV สู่กรุงเจนีวา, สวิสเซอร์แลนด์ - สวนอังกฤษ - นาฬิกาดอกไม้ - น้ำพุเจ็ทโด้
 เบิร์น - บ่อหมีสีน้ำตาล - หอนาฬิกาไซท์คล็อคเค่นทรัม - ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์ - อินเทอลาเคน - ซเตเคิลเบิร์ก - นั่งกระเช้าขึ้นสู่หมู่บ้านเมอร์เรน - พักโรงแรมบนภูเขา วิวแสนล้านท่ามกลางเทือกเขาแอลป์
 ขึ้นกระเช้าสู่ ยอดเขาชิลทรอน - สัมผัสความหนาวบริเวณ Skiline View Platform - ลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้ชาเปล - ซูริก - โบสถ์เซนท์ปีเตอร์ - ช้อปปิ้งบาห์นฮอฟสตราสเซอ - เซนต์ กัลเลน
 เมืองเซนต์ กัลป์เลน - เข้าชมปราสาทนอยชวานไตน์ - ฟุสเซน
 ฟุสเซน - โอเบออัมเมอร์เกา - มิวนิก - พระราชวังนิมเฟนบูร์ก - ช่อปปิ้งรอบจัตุรัสมาเรียนพลาตซ์
 สนามบินกรุงมิวนิก - เดินทางกลับ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำ การเดินทาง : ต้องได้รับวัคซีนที่ได้รับอนุญาตจากองค์การอนามัยโลก ได้แก่ * ไฟเซอร์ * จอหน์สัน & จอหน์สัน * โมเดอร์นา * แอสตร้า เซนเนก้า * ซิโนแวค
เดินทาง :
Z8697
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์เยอรมนี

รหัสทัวร์ : Z8697
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 USD1,943
โปรแกรมท่องเที่ยวเยอรมนี :
ทัวร์เยอรมนี - แพ็คเกจเรือล่องแม่น้ำ Avalon Waterways WDB DANUBE DREAMS, DEGGENDORF to BUDAPEST : Promotion ลด 50% Departure Deggendorf, Germany - Passau, Schlogen Oxbow - Linz, Austria - Ybbs. Excursion to Melk, Wachau Valley - Vienna - Hainburg, Austria - Budapest, Hungary - Budapest (Disembarkation) / Meals : Breakfast: 7 - Lunch: 6 - Dinner: 7
ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และภาษีน้ำมันต่างๆ - ค่าวีซ่าเชงเก้น แบบ Multiple - อาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ - ค่าประกันสุขภาพ กรณีติดโควิด-19 ในระหว่างท่องเที่ยว - ค่าตรวจ RT-PCR (ทุกกรณี) - ค่าลงทะเบียน Thailand Pass (ถ้ามี ตามที่รัฐกำหนด) - ค่าทำ Vaccine Passport

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป, กลับ)
 DAY1: DEGGENDORF, GERMANY (EMBARKATION) - Welcome to Germany. Your Suite Ship is Ready for Boarding. Flights into Munich must arrive by 2 pm. Guests must be on board ship by 5 pm. Explore your ship and enjoy dinner on your first evening on board. EVENING CRUISE TO PASSAU (D)
 DAY2: PASSAU - SCHLOGEN OXBOW - Where the Danube, Inn, and Ilz Rivers Meet ACTIVE - Follow your Avalon Adventure Host for Hiking from Oberhaus along a trail down to the valley and along Ilz River, OR: CLASSIC - Join a Guided City Walk to learn more about this beautiful "City of Three Rivers." Before sailing to Linz. take a little free time to explore Passau's cobblestone streets and galleries of Artists' Alley. Maybe stop at St. Stephen's Cathedral to catch a concert rehearsal. This afternoon, cruise to Linz through the Danube's dramatic horseshoe bend called Schlogen Oxbow. Later, enjoy live entertainment on board. OVERNIGHT DOCKING IN LINZ (B,L,D)
 DAY3: LINZ, AUSTRIA - Legendary and Lovely Linz Visit the Adventure centre for today's activities with your Adventure Host. CLASSIC - Take a Guided Walk through the city's historic and beautiful sites along the shore of the Danube and see Hauptplatz-Austria's largest medieval square-and the towering white-marble Trinity Column. Consider a full-day Guided Optional Excursion to Salzburg-the city of Mozart, or to the picturesque Bohemian town of Cesky Krumlov. You may otherwise spend the afternoon on a biking picnic along the banks of the Danube or hike through Linz's beautiful nature trails to Postlingberg for a bird's-eye view of the city and river below. EVENING/OVERNIGHT CRUISE TO YBBS (B,L,D)
 DAY4: YBBS. EXCURSION TO MELK-WACHAU VALLEY - Frescoes Above and Vineyards Below CLASSIC - Visit the Lower Austrian little town of Ybbs. Admire the fine architecture of the Babenberger and its romantic old town, OR: CLASSIC - Take a Guided Tour of Melk's magnificent Benedictine Abbey to marvel at its frescoed ceilings, statues, incredible library, and ornate pipe organ. Later, stretch out on the Sky Deck as you sail through the Wachau Valley past vineyards, castles, and charming villages on your way to Durnstein. DURNSTEIN: A King's Ransom and Castle Ruins ACTIVE - Join a Guided Hike up to the castle ruins to take in the spectacular view of the village, Danube, and the Wachau Valley below, OR: CLASSIC - Join a Guided Walk, and hear the legendary tale of King Richard the Lionheart-who was imprisoned in the castle here during the Crusades. Later, enjoy live entertainment on board your ship. OVERNIGHT CRUISE TO VIENNA (B,L,D)
 DAY5: VIENNA - Viennese Waltzes on the Blue Danube ACTIVE - Explore Vienna's Danube Island by bike with your Adventure Host, OR: CLASSIC - Explore the Habsburg empire with a morning Guided City Tour of Vienna's gilded landmarks. See the Imperial Palace complex-the winter residence of the Imperial Family, the iconic Vienna Opera House and stunning St. Stephen's Cathedral. Join a Guided Optional Excursion to Schonbrunn Palace-summer home of the Habsburg monarchy. Spend free time strolling on the pedestrian Karntnerstrasse-the most famous shopping avenue in central Vienna. Take a bike ride through the city and stop in a local cafe to enjoy Sachertorte or Apfelstrudel. This evening, enjoy an unforgettable musical performance with an Optional Excursion to attend a Royal Waltz Concert in an elegant hall. OVERNIGHT DOCKING IN VIENNA (B,L,D)
 DAY6: HAINBURG, AUSTRIA - Natural Beauty in Austria Enjoy some free time in the village of Hainburg or take a Guided Optional Excursion to discover the natural beauties of this area. During lunchtime enjoy a short cruise to Bratislava. BRATISLAVA, SLOVAKIA: Cathedral Coronations and a Crowning Castle ACTIVE - Follow your Avalon Adventure Host on a hike to lofty Bratislava Castle, OR: CLASSIC - Take a Guided City Walk, including the quaint streets of Old Town, Town Hall, and the sight of royal coronations at St. Martin's Cathedral. OVERNIGHT CRUISE TO BUDAPEST (B,L,D)
 DAY7: BUDAPEST, HUNGARY - War Heroes and Hot Water ACTIVE - Hike up to a magnificent viewpoint in Budapest with your Adventure Host, OR: CLASSIC - Enjoy a Guided City Sightseeing, including the iconic Heroes' Square. This afternoon choose among a wide offer of Optional Guided Excursions or take in the beauty of Budapest while enjoying some free time exploring such famous sights as the Chain Bridge. Get to know the city's cafes and pubs, or take a hike through the hills above the Danube. OVERNIGHT DOCKING IN BUDAPEST (B,L,D)
 DAY8: BUDAPEST (DISEMBARKATION) - Your cruise ends with breakfast this morning. (B) - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป, กลับ)
เดินทาง :
Z8696
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์เยอรมนี

รหัสทัวร์ : Z8696
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 USD1,824
โปรแกรมท่องเที่ยวเยอรมนี :
ทัวร์เยอรมนี - แพ็คเกจเรือล่องแม่น้ำ Avalon Waterways WBD DANUBE DREAMS, BUDAPEST to DEGGENDORF : Promotion ลด 50% Departure Budapest, Hungary - Budapest - Bratislava, Slovakia - Vienna - Durnstein-Wachau Valley - Linz - Schlogen Oxbow-Passau, Germany - Deggendorf (Disembarkation) / Meals : Breakfast: 7 - Lunch: 6 - Dinner: 7
ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และภาษีน้ำมันต่างๆ - ค่าวีซ่าเชงเก้น แบบ Multiple - อาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ - ค่าประกันสุขภาพ กรณีติดโควิด-19 ในระหว่างท่องเที่ยว - ค่าตรวจ RT-PCR (ทุกกรณี) - ค่าลงทะเบียน Thailand Pass (ถ้ามี ตามที่รัฐกำหนด) - ค่าทำ Vaccine Passport

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป, กลับ)
 DAY1: BUDAPEST, HUNGARY (EMBARKATION) - Welcome to Hungary. Your Suite Ship is Ready for Boarding. Flights into Budapest must arrive by 3:30 pm. Guests must be on board ship by 5 pm. The day is yours to relax and enjoy the city with time for photographs, cafes, and confections. OVERNIGHT DOCKING IN BUDAPEST (D)
 DAY2: BUDAPEST - The Pearl of the Danube in the Heart of Europe Visit the Adventure centre for today's activities with your Adventure Host. ACTIVE - Hike up to a magnificent viewpoint in Budapest with your Adventure Host, OR: CLASSIC - Enjoy a Guided City Sightseeing, including the iconic Heroes' Square. This afternoon choose among a wide selection of Optional Guided Excursions or take in the beauty of Budapest while enjoying some free time exploring such famous sights as the Chain Bridge. Get to know the city's cafes and pubs, or take a hike through the hills above the Danube. EVENING/OVERNIGHT CRUISE TO BRATISLAVA (B,L,D)
 DAY3: BRATISLAVA, SLOVAKIA - Cathedral Coronations and a Crowning Castle ACTIVE - Follow your Avalon Adventure Host on a hike to lofty Bratislava Castle, OR: CLASSIC - Take a Guided City Walk, including the quaint streets of Old Town, Town Hall, and the sight of royal coronations at St. Martin's Cathedral. During lunchtime enjoy a short sailing to Hainburg. HAINBURG, AUSTRIA Enjoy some free time in the village of Hainburg or take a Guided Optional Excursion to discover the natural beauties of this area. OVERNIGHT CRUISE TO VIENNA (B,L,D)
 DAY4: VIENNA - Strauss, Schnitzel, Strudel, and Sachertorte ACTIVE - Explore Vienna's Danube Island by bike with your Adventure Host, OR: CLASSIC - Explore the Habsburg empire with a morning Guided City Tour of Vienna's gilded landmarks. See the Imperial Palace complex- Winter residence of the Imperial Family, the iconic Vienna Opera House and stunning St. Stephen's Cathedral. You may decide to take a Guided Optional Excursion to Schonbrunn Palace-the former imperial summer home of the Habsburg monarchy. Spend free time strolling in the pedestrian Karntnerstrasse-the most famous shopping avenue in central Vienna, or take a bike ride through the city and stop in a local cafe to enjoy of Sachertorte or Apfelstrudel. This evening, enjoy an unforgettable musical performance with an Optional Excursion to attend a Royal Waltz Concert in an elegant hall. OVERNIGHT CRUISE TO DURNSTEIN (B,L,D)
 DAY5: DURNSTEIN-WACHAU VALLEY - A King's Ransom and Castle Ruins ACTIVE - Join a Guided Hike up to the castle ruins to take in the spectacular view of the village, Danube, and the Wachau Valley below, OR: CLASSIC - Join a Guided Walk, and hear the legendary tale of King Richard the Lionheart-who was imprisoned in the castle during the Crusades. Later, stretch out on the Sky Deck as you sail through the Wachau Valley past vineyards, castles, and charming villages on your way to Ybbs. YBBS. EXCURSION TO MELK: Frescoes Above and Vineyards Below CLASSIC - Visit the Lower Austrian little town of Ybbs. Admire the fine architecture of the Babenberger and its romantic old town, OR: CLASSIC - Take a Guided Tour of Melk's magnificent Benedictine Abbey to marvel at its frescoed ceilings, statues, incredible library, and ornate pipe organ. EVENING/OVERNIGHT CRUISE TO LINZ (B,L,D)
 DAY6: LINZ - Legendary, Lovely Linz Ask about today's energizing or relaxing Adventure Host activities. CLASSIC - Take a Guided Walk through the city's historic and beautiful sites along the shore of the Danube and see Hauptplatz-Austria's largest medieval square-and the towering white-marble Trinity Column. Consider a full-day Guided Optional Excursion to Salzburg-the city of Mozart-or to the picturesque Bohemian town of Cesky Krumlov. You may otherwise spend the afternoon on a biking picnic along the banks of the Danubeor hike through Linz's beautiful nature trails to Postlingberg for a bird's-eye view of the city and river below. OVERNIGHT DOCKING IN LINZ (B,L,D)
 DAY7: SCHLOGEN OXBOW-PASSAU, GERMANY - Where the Danube, Inn, and Ilz Rivers Meet This morning, cruise through the Schlogen Oxbow, a particularly beautiful horseshoe-shaped bend of the river. ACTIVE - Join your Avalon Adventure Host for Hiking from Oberhaus along a trail down to the valley and along Ilz River, OR: CLASSIC - Take a Guided City Walk into Passau, the beautiful "City of Three Rivers." Before sailing to Deggendorf. take a little free time to explore Passau's cobblestone streets and galleries of Artists' Alley. Maybe stop at St. Stephen's Cathedral to catch a concert rehearsal. EVENING/OVERNIGHT CRUISE TO DEGGENDORF (B,L,D)
 DAY8: DEGGENDORF (DISEMBARKATION) - Your cruise ends with breakfast this morning. Flights should not leave Munich airport before 8 am. (B) - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป, กลับ)
เดินทาง :
Z8695
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์เยอรมนี

รหัสทัวร์ : Z8695
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 USD2,440
โปรแกรมท่องเที่ยวเยอรมนี :
ทัวร์เยอรมนี - แพ็คเกจเรือล่องแม่น้ำ Avalon Waterways WRA THE RHINE & MOSELLE: CANALS, VINEYARDS & CASTLES, REMICH to AMSTERDAM : Promotion ลด 50% Departure Remich, Luxembourg - Remich. Excursion to Luxembourg City - Bernkastel, Germany - Cochem - Rudesheim-Rhine Gorge - Cologne - Amsterdam, Holland - Amsterdam (Disembarkation) / Meals : Breakfast: 7 - Lunch: 6 - Dinner: 7
ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และภาษีน้ำมันต่างๆ - ค่าวีซ่าเชงเก้น แบบ Multiple - อาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ - ค่าประกันสุขภาพ กรณีติดโควิด-19 ในระหว่างท่องเที่ยว - ค่าตรวจ RT-PCR (ทุกกรณี) - ค่าลงทะเบียน Thailand Pass (ถ้ามี ตามที่รัฐกำหนด) - ค่าทำ Vaccine Passport

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป, กลับ)
 DAY1: REMICH, LUXEMBOURG (EMBARKATION) - Welcome to Luxembourg! Your Suite Ship is Ready for Boarding. Flights into Luxembourg City must arrive by 3 pm. Guests must be on board ship by 5 pm. The day is yours to explore Remich-the Pearl of the Moselle-with panoramic views of surrounding forests and vineyards. Enjoy dinner on board this evening. OVERNIGHT DOCKING IN REMICH (D)
 DAY2: REMICH. EXCURSION TO LUXEMBOURG CITY - Old-World Charm and World-Class Wine. This morning, you might take a Guided Optional Excursion to Roman Trier-the oldest city in Germany, or learn more about the famous Battle of the Bulge. ACTIVE - Bike in two countries along the Mosel with your Adventure Host, OR; DISCOVERY - Enjoy a Wine Walk in Luxembourg's Moselle Region. Discover the way of life and the daily work in the vineyards while enjoying the unique panorama at the Scheuerberg, OR; CLASSIC - Join a Guided Tour of Luxembourg City-with its dramatic views, ancient ruins, and modern architecture along the deep gorge terrain. EVENING/OVERNIGHT CRUISE TO BERNKASTEL (B,L,D)
 DAY3: BERNKASTEL, GERMANY - Castle Vines and German Wines. Ask about today's energizing or relaxing Adventure Host activities. ACTIVE - Head out into the fresh air and hike up to Landshut Castle with your Adventure Host, OR: CLASSIC - Take a Guided Walking Tour of the charming wine village of Bernkastel-with its medieval marketplace and 17th-century gabled timber-framed houses. Enjoy free time this afternoon, take a bike ride through the village to sample Apfelkuchen or other wonderful German desserts. DISCOVERY - Join a Wine Tasting to experience the tradition of legendary German wine making. Tonight, enjoy live entertainment on board your ship. OVERNIGHT CRUISE TO COCHEM (B,L,D)
 DAY4: COCHEM - The Charm of the Moselle Valley. ACTIVE - See Cochem from atop, hike up to an excellent viewpoint, OR: DISCOVERY - Take part to a Guided Visit to one of the oldest mustard mills, dating back to 1810. Under the guidance of the head mustard "miller", you'll watch mustard being made using traditional skills, more than 200 years of savoir-faire and a recipe that has been passed down several generations, OR: CLASSIC - Join a Guided Walk of Cochem through its half-timbered houses and winding streets. Visit the hilltop Reichsburg Castle with a bird's-eye-view of the Moselle Valley. Relax on board on the Sky Deck while sailing through the Moselle Valley, famous for the beautiful wine growing villages and vineyards. AFTERNOON/EVENING CRUISE TO RUDESHEIM (B,L,D)
 DAY5: RUDESHEIM-RHINE GORGE - Eat, Drink, and Be Merry in Wine Country. ACTIVE - Take an open-air cable car ride to the Niederwald Monument. Ride or walk back down through the vineyards; based on your departure enjoy a local special treat, OR; DISCOVERY - Take a Guided Tour of the incredible Mechanical Music Museum for a one-of-a-kind instrumental experience; based on your departure enjoy a local special treat. En route to Engers, sail through the Rhine Gorge (a UNESCO World Heritage site). Take in the breathtaking views of ancient castles perched on cliffs 400 feet above the water, and pass the legendary Rock of the Lorelei-where the mythological siren's songs lured ill-fated sailors. OVERNIGHT DOCKING IN ENGERS (B,L,D)
 DAY6: COLOGNE - Prost! Celebrate in the Rhineland. Join your Adventure Host for today's special activities. ACTIVE - Enjoy a bike ride like the locals in Cologne with your Adventure Host, OR: DISCOVERY - Join a Guided Walking Tour of Cologne's important Jewish heritage sites, OR: CLASSIC - Take a Guided City Walk of Cologne-with its soaring twin-steepled Gothic cathedral. Spend free time over a glass of Kolsch pale lager-locally brewed for over 100 years! AFTERNOON/OVERNIGHT CRUISE TO AMSTERDAM (B,L,D)
 DAY7: AMSTERDAM, HOLLAND - Canals of colourful Amsterdam. CLASSIC - Explore the iconic waterways of Amsterdam on a Guided Canal Cruise past stately homes of the city's "Golden Age." During tulip season, don't miss a Guided Optional Excursion to Keukenhof gardens-with more than seven million flowering bulbs. Outside of tulip season, join a Guided Optional Excursion to Zaanse Schans to see historic windmills and charming Dutch houses. Alternatively, choose an Optional Biking Tour. You may choose to spend some free time this afternoon by visiting one of Amsterdam's many fascinating museums or galleries. Tonight, enjoy the vibrant nightlife of Amsterdam on your own. OVERNIGHT DOCKING IN AMSTERDAM (B,L,D)
 DAY8: AMSTERDAM (DISEMBARKATION) - Your cruise ends with breakfast this morning. (B) - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป, กลับ)
เดินทาง :
Z8694
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์เยอรมนี

รหัสทัวร์ : Z8694
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 USD1,551
โปรแกรมท่องเที่ยวเยอรมนี :
ทัวร์เยอรมนี - แพ็คเกจเรือล่องแม่น้ำ Avalon Waterways WAR THE RHINE & MOSELLE CANALS, VINEYARDS & CASTLES AMSTERDAM, HOLLAND to REMICH : Promotion ลด 50% Departure Amsterdam, Holland - Amsterdam – Cologne, Germany - Rhine Gorge-Rudesheim-Koblenz - Cochem - Bernkastel - Remich, Luxembourg. Excursion to Luxembourg City - Remich (Disembarkation) / Meals : Breakfast: 7 - Lunch: 6 - Dinner: 7
ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และภาษีน้ำมันต่างๆ - ค่าวีซ่าเชงเก้น แบบ Multiple - อาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ - ค่าประกันสุขภาพ กรณีติดโควิด-19 ในระหว่างท่องเที่ยว - ค่าตรวจ RT-PCR (ทุกกรณี) - ค่าลงทะเบียน Thailand Pass (ถ้ามี ตามที่รัฐกำหนด) - ค่าทำ Vaccine Passport

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป, กลับ)
 DAY1: AMSTERDAM, HOLLAND (EMBARKATION) - Welcome to Holland. Your Suite Ship is Ready for Boarding. Flights into Amsterdam must arrive by 3:30 pm. Guests must be on board ship by 5 pm. During tulip season, you may take a Guided Optional Excursion to Keukenhof gardens-with more than seven million tulips, daffodils and hyacinths, as well as other bulbs, planted each year. Outside of tulip season, join a Guided Optional Excursion to Zaanse Schans to see historic windmills and charming Dutch houses. OVERNIGHT DOCKING IN AMSTERDAM (D)
 DAY2: AMSTERDAM - Canals of Colorful Amsterdam Visit the Adventure centre for today's activities with your Adventure Host. CLASSIC - Explore the iconic waterways of Amsterdam on a Guided Canal Cruise past stately homes of the city's "Golden Age." This afternoon choose among the guided optional excursions available. AFTERNOON/OVERNIGHT CRUISE TO COLOGNE (B,L,D)
 DAY3: COLOGNE, GERMANY - Prost! Celebrate in the Rhineland ACTIVE - Enjoy a bike ride like the locals in Cologne with your Adventure Host, OR: DISCOVERY - Join a Guided Walking Tour of Cologne's important Jewish heritage sites, OR: CLASSIC - Take a Guided City Walk of Cologne-with its soaring twin-steepled gothic cathedral. Spend free time over a glass of Kolsch pale lager-locally brewed for over 100 years! Enjoy live entertainment onboard your ship this evening. OVERNIGHT CRUISE TO RUDESHEIM (B,L,D)
 DAY4: RHINE GORGE-RUDESHEIM-KOBLENZ - Eat, Drink, and Be Merry in Wine Country This morning, relax on the Sky Deck while sailing through the magnificent Rhine Gorge. ACTIVE - Take an open-air cable car ride to the Niederwald Monument. Ride or walk back down through the vineyards; based on your departure enjoy a local special treat, OR; DISCOVERY - Take a Guided Tour of the incredible Mechanical Music Museum for a one-of-a-kind instrumental experience; based on your departure enjoy a local special treat. Enjoy a leisurely cruise to Koblenz this evening while having dinner on board. OVERNIGHT DOCKING IN KOBLENZ (B,L,D)
 DAY5: COCHEM - The Charm of the Moselle Valley You may want to start your day with an Optional Excursion bike ride from Treis Karden to Cochem, enriched by a lunch tasting. Alternatively, relax on the Sky Deck of your ship while sailing through the Moselle Valley, famous for the beautiful growing villages and their vineyards. ACTIVE - See Cochem from atop, hike up to an excellent viewpoint with your Adventure Host, OR: DISCOVERY - Take part to a Guided Visit to one of the oldest mustard mills, dating back to 1810. Under the guidance of the head mustard "miller", you'll watch mustard being made using traditional skills, more than 200 years of savoir-faire and a recipe that has been passed down several generations, OR: CLASSIC - Join a Guided Walk of Cochem through its half-timbered houses and winding streets. Visit the hilltop Reichsburg Castle with a bird's-eye-view of the Moselle Valley. EVENING/OVERNIGHT CRUISE TO BERNKASTEL (B,L,D)
 DAY6: BERNKASTEL - Castle Vines and German Wines Ask about today's energizing or relaxing Adventure Host activities. This morning, select a Guided Optional Excursion to Traben-Trarbach for an underground visit or a panoramic drive through the Moselle region. ACTIVE - Head out into the fresh air and hike up to Landshut Castle with your Adventure Host, OR: CLASSIC - Take a Guided Walking Tour of the charming wine village of Bernkastel-with its medieval marketplace and 17th-century gabled timber-framed houses. Enjoy free time this afternoon, perhaps take a bike ride through the village to sample Apfelkuchen or other wonderful German desserts. DISCOVERY - Join a Wine Tasting to experience the tradition of legendary German wine making. Tonight, enjoy live entertainment on board your ship. EVENING/OVERNIGHT CRUISE TO REMICH (B,L,D)
 DAY7: REMICH, LUXEMBOURG. EXCURSION TO LUXEMBOURG CITY - Old-World Charm, and World-Class Wine This morning, you might take a Guided Optional Excursion to Roman Trier-the oldest city in Germany, or learn more about the famous Battle of the Bulge. ACTIVE - Bike in two countries along the Mosel with your Adventure Host, OR; DISCOVERY - Enjoy a Wine Walk in Luxembourg's Moselle Region. Discover the way of life and the daily work in the vineyards while enjoying the unique panorama at the Scheuerberg, OR; CLASSIC - Join a Guided Tour of Luxembourg City-with its dramatic views, ancient ruins, and modern architecture along the deep gorge terrain. OVERNIGHT DOCKING IN REMICH (B,L,D)
 DAY8: REMICH (DISEMBARKATION) - Your cruise ends with breakfast this morning. Flights should not leave Luxembourg City airport before 8 am. (B) - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป, กลับ)
เดินทาง :
Z8693
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์เยอรมนี

รหัสทัวร์ : Z8693
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 USD1,551
โปรแกรมท่องเที่ยวเยอรมนี :
ทัวร์เยอรมนี - แพ็คเกจเรือล่องแม่น้ำ Avalon Waterways WRF ACTIVE & DISCOVERY ON THE MOSELLE, REMICH, LUXEMBOURG to FRANKFURT : Promotion ลด 50% Departure Remich, Luxembourg - Remich.Excursion To Luxembourg - Bernkastel, Germany - Cochem - Koblenz - Rudesheim-Eltville - Frankfurt - Frankfurt (Disembarkation) / Meals : Breakfast: 7 - Lunch: 6 - Dinner: 7
ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และภาษีน้ำมันต่างๆ - ค่าวีซ่าเชงเก้น แบบ Multiple - อาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ - ค่าประกันสุขภาพ กรณีติดโควิด-19 ในระหว่างท่องเที่ยว - ค่าตรวจ RT-PCR (ทุกกรณี) - ค่าลงทะเบียน Thailand Pass (ถ้ามี ตามที่รัฐกำหนด) - ค่าทำ Vaccine Passport

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป, กลับ)
 DAY1: REMICH, LUXEMBOURG (EMBARKATION) - Welcome to Luxembourg! Your Suite Ship is Ready for Boarding. Flights into Luxembourg City must arrive by 3.30 pm. Guests must be on board ship by 5 pm. The day is yours to explore Remich-the Pearl of the Moselle-with panoramic views of surrounding forests and vineyards. Enjoy dinner on board this evening. OVERNIGHT DOCKING IN REMICH (D)
 DAY2: REMICH.EXCURSION TO LUXEMBOURG - Modern Architecture, Canoe Trip, and Local Wine Visit the Adventure centre for today's activities with your Adventure Host. ACTIVE - Paddle a canoe on a Guided Tour to get a whole new perspective of the Moselle river and its fascinating shoreline scenery, OR: DISCOVERY - Enjoy a Guided Tour of Schengen, known for the famous agreement, which represents one of the major steps towards a unified Europe and the abolishment of inner-European border controls. Later enjoy a glass of refreshing locally produced wine or grape juice, OR: CLASSIC - Join a Guided Tour of Luxembourg City-with its dramatic views, ancient ruins, and modern architecture along the deep gorge terrain. In the early afternoon, enjoy a leisurely cruise to Trier. TRIER: Germany's Oldest City CLASSIC - After dinner, enjoy a Guided Walking Tour of Trier-Germany's oldest city with ancient remnants dating from 144-152 AD. Starting from Porta Nigra, walk through the city centre. OVERNIGHT DOCKING IN TRIER (B,L,D)
 DAY3: BERNKASTEL, GERMANY - Gracious German Vineyards of the Moselle Valley ACTIVE - Head out into the fresh air and hike up to Landshut Castle, OR: DISCOVERY - Learn about wine in this special region and enjoy a rich Wine Tasting in a local winery, OR: CLASSIC - Take a Guided Walking Tour of the charming wine village of Bernkastel-with its medieval marketplace and 17th-century gabled timber-framed houses. This afternoon enjoy a relaxing sailing to Traben-Trabach or consider joining an optional excursion to a local brewery. Tonight, enjoy live entertainment on board your ship. OVERNIGHT DOCKING IN TRABEN-TRABACH (B,L,D)
 DAY4: COCHEM - Reichsburg Castle, Riesling Wine, and the Charm of the Moselle Valley ACTIVE - Bike along the Mosel river with your Adventure Host. Alternatively, enjoy a relaxing cruise to Cochem. ACTIVE - See Cochem from atop, hike up to an excellent viewpoint, OR: DISCOVERY - Take part to a Guided Visit to one of the oldest mustard mills, dating back to 1810. Under the guidance of the head mustard "miller", you'll watch mustard being made using traditional skills, more than 200 years of savoir-faire and a recipe that has been passed down several generations, OR: CLASSIC - Join a Guided Walk of Cochem to see the charming town's half-timbered houses and winding streets. Visit Cochem's hilltop Reichsburg Castle with a bird's-eye-view of the Moselle Valley and river bend. OVERNIGHT DOCKING IN COCHEM (B,L,D)
 DAY5: KOBLENZ - Fortress Walls and Manor Halls In the morning, you may want to choose among the Guided Optional Excursions available or relax on the Sky Deck while sailing to Koblenz. ACTIVE - Enjoy a scenic Guided Hike from Lahn to Koblenz, OR: DISCOVERY - Join a Guided Tour of a famous local brewery which reputation is based on their traditional way of brewing tasty beers following old recipes. Afterwards taste some of their classical brewed beers, OR: CLASSIC - Take a Guided City Walk amid ancient fortresses walls, towers, squares and monuments. Later, enjoy live entertainment on board. OVERNIGHT DOCKING IN KOBLENZ (B,L,D)
 DAY6: RUDESHEIM-ELTVILLE - Eat, Drink, and Be Merry in Wine Country Join your Adventure Host for today's special activities. This morning, relax on the Sky Deck while passing along the beautiful villages on the Moselle River shores. ACTIVE - Take an open-air Cable-Car ride to the Niederwald Monument. Ride or walk back down through the vineyards; based on your departure enjoy a local special treat, OR: DISCOVERY - Take a Guided Tour of the incredible Mechanical Music Museum for a one-of-a-kind instrumental experience; based on your departure enjoy a local special treat, OR: DISCOVERY - Follow your local guide through the area surrounding the Hildegard Abbey and learn about the history of this special place. Walk back to the village and taste different local wines. A short sailing in the late afternoon will bring you from Rudesheim to Eltville. OVERNIGHT DOCKING IN ELTVILLE (B,L,D)
 DAY7: FRANKFURT - Charm in Frankfurt ACTIVE - Take a Guided Bike Tour to discover from a different point of view the city of Frankfurt as well as the picturesque Nidda park, OR: DISCOVERY - Join a local farmer during this special Walking Tour through the apple orchards and learn everything about the different type of apple trees and apples, OR: CLASSIC - Join a Guided Sightseeing Tour of Frankfurt to see the city's cultural landmarks and gleaming financial headquarters combined with the cozy ambience of quaint neighborhoods, OR: CLASSIC - Take an entertaining Guided Tour to the famous Frankenstein castle, nestled in the hills of the Western Odenwald area, and enjoy a breathtaking view on the Rhine Valley. OVERNIGHT DOCKING IN FRANKFURT (B,L,D)
 DAY8: FRANKFURT (DISEMBARKATION) - Your cruise ends with breakfast this morning. (B) - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป, กลับ)
เดินทาง :
Z8691
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์เยอรมนี

รหัสทัวร์ : Z8691
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 USD1,676
โปรแกรมท่องเที่ยวเยอรมนี :
ทัวร์เยอรมนี - แพ็คเกจเรือล่องแม่น้ำ Avalon Waterways WBN THE BLUE DANUBE DISCOVERY BUDAPEST to NUREMBERG : Promotion ลด 50% Departure Budapest, Hungary - Vienna, Austria - Vienna - Durnstein - Passau, Germany - Regensburg - Roth. Excursion to nuremberg - Nuremberg (Disembarkation) / Meals : Breakfast: 7 - Lunch: 6 - Dinner: 7
ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และภาษีน้ำมันต่างๆ - ค่าวีซ่าเชงเก้น แบบ Multiple - อาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ - ค่าประกันสุขภาพ กรณีติดโควิด-19 ในระหว่างท่องเที่ยว - ค่าตรวจ RT-PCR (ทุกกรณี) - ค่าลงทะเบียน Thailand Pass (ถ้ามี ตามที่รัฐกำหนด) - ค่าทำ Vaccine Passport

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป, กลับ)
 DAY1: BUDAPEST, HUNGARY (EMBARKATION) - Welcome to Hungary. Your Suite Ship is Ready for Boarding. Flights into Budapest must arrive by 2 pm. Guests must be on board ship by 5 pm. The day is yours to relax and enjoy the city with time for photographs, cafes, and confections. EVENING/OVERNIGHT CRUISE TO VIENNA (D)
 DAY2: VIENNA, AUSTRIA - Viennese Waltzes on the Blue Danube Visit the Adventure centre for today's activities with your Adventure Host. Enjoy sailing the Danube, which shares dozens of miles with Hungary and Slovakia. Relax on the Sky Deck to see the rolling landscape and red-rooftops of the Slovakian capital of Bratislava come into view. This evening in Vienna, you may choose to join an Optional Excursion to attend a Royal Waltz Concert for an unforgettable evening of music in an elegant hall. OVERNIGHT DOCKING IN VIENNA (B,L,D)
 DAY3: VIENNA - Royal Collections and Amusing Attractions ACTIVE - Explore Vienna's Danube Island by bike with your Adventure Host, OR; CLASSIC - Explore the Habsburg empire this morning on a Guided City Tour of Vienna's gilded landmarks. See the Imperial Palace complex-the winter residence of the Imperial Family, the iconic Vienna Opera House and stunning St. Stephen's Cathedral. Join a Guided Optional Excursion to Schonbrunn Palace- summer home of the Habsburg Empire. Enjoy free time this afternoon to take a tram to visit Vienna's Prater amusement park or one of the many museums nearby. You may also borrow a bike from the ship to explore Vienna's square or the banks of the Danube. Later, enjoy live entertainment on board. OVERNIGHT CRUISE TO DURNSTEIN (B,L,D)
 DAY4: DURNSTEIN - A King's Ransom and Castle Ruins ACTIVE - Join a Hike up to the castle ruins with your Adventure Host for a spectacular view of the village, Danube, and the Wachau Valley below, OR: CLASSIC - Join a Guided Walk, and hear the legendary tale of King Richard the Lionheart-who was imprisoned in the castle above the village during the Crusades. Enjoy coffee or a cocktail on the Sky Deck as you sail through the picturesque Wachau Valley to Melk. MELK: Frescoes Above and Vineyards Below ACTIVE - Join your Avalon Adventure Host for a Hike through Melk's beautiful countryside, OR: CLASSIC - Take a Guided Tour of Melk's magnificent Benedictine Abbey to marvel at its frescoed ceilings, statues, incredible library, and ornate pipe organ. DISCOVERY - Enjoy the flavors of the Wachau Valley with a Wine Tasting on board. EVENING/OVERNIGHT CRUISE TO PASSAU (B,L,D)
 DAY5: PASSAU, GERMANY - Where the Danube, Inn, and Ilz Rivers Meet CLASSIC - Join a Guided City Walk to learn more about this beautiful "City of Three Rivers." Alternatively, join a full-day Guided Optional Excursion to Salzburg-the city of Mozart-or to the picturesque Bohemian town of Cesky Krumlov. Meet your ship back in Passau after your full-day selected activity for sailing. EVENING/OVERNIGHT CRUISE TO REGENSBURG (B,L,D)
 DAY6: REGENSBURG - Bavaria's Medieval Miracle Join your Adventure Host for today's special activities. ACTIVE - Explore Walhalla by bike with your Adventure Host, OR: CLASSIC - Join a Guided City Walk and see Altes Rathaus (Old Town Hall) and Porta Pretoria-built in 179 AD as the entrance to Castra Regina fortress. You may choose to join a Guided Optional Excursion to visit the Benedictine Monastery in Weltenburg. Alternatively spend a free afternoon exploring Regensburg on foot or by bike through its charming streets. This evening, enjoy live entertainment after dinner. EVENING/OVERNIGHT CRUISE TO ROTH (B,L,D)
 DAY7: ROTH. EXCURSION TO NUREMBERG - Legends and History Lessons DISCOVERY - Enjoy an Onboard Lecture about the Main-Danube Canal-linking these two rivers to make a vital connection enabling navigation between the North and Black Seas. ACTIVE - Explore Roth's Lauter valley with your Adventure Host, OR: CLASSIC - Enjoy a Guided Sightseeing Tour of the Bavarian town of Roth-with its half-timbered houses, market square, and 1535 hunting lodge Schloss Ratibor, OR: CLASSIC - Choose a Guided Sightseeing of Nuremberg-with its medieval architecture, gilded fountain, Gothic cathedral, and Kaiserburg Castle, OR: CLASSIC - Take a Guided Tour of the historic Nuremberg Rally Grounds-used by the Third Reich. DISCOVERY - Later, indulge in a Beer Tasting on board. EVENING CRUISE TO NUREMBERG (B,L,D)
 DAY8: NUREMBERG (DISEMBARKATION) - Your cruise ends with breakfast this morning. (B)- อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป, กลับ)
เดินทาง :
Z8690
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์เยอรมนี

รหัสทัวร์ : Z8690
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 USD1,181
โปรแกรมท่องเที่ยวเยอรมนี :
ทัวร์เยอรมนี - แพ็คเกจเรือล่องแม่น้ำ Avalon Waterways WBP DANUBE SYMPHONY, BUDAPEST to DEGGENDORF : Promotion ลด 50% Departure Budapest, Hungary - Linz, Austria - Ybbs- Wachau Valley – Vienna - Bratislava, Slovakia - Budapest, Hungary (Disembarkation) / Meals : Breakfast: 5 - Lunch: 4 - Dinner: 5
ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และภาษีน้ำมันต่างๆ - ค่าวีซ่าเชงเก้น แบบ Multiple - อาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ - ค่าประกันสุขภาพ กรณีติดโควิด-19 ในระหว่างท่องเที่ยว - ค่าตรวจ RT-PCR (ทุกกรณี) - ค่าลงทะเบียน Thailand Pass (ถ้ามี ตามที่รัฐกำหนด) - ค่าทำ Vaccine Passport

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป, กลับ)
 DAY 1: DEGGENDORF, GERMANY (EMBARKATION) - Welcome to Germany. Your Suite Ship is Ready for Boarding. Flights into Munich must arrive by 2 pm. Guests must be on board ship by 5 pm. EVENING CRUISE TO LINZ (D)
 DAY 2: LINZ, AUSTRIA - Legendary, Lovely Linz Visit the Adventure centre for today's activities with your Adventure Host. Consider an Optional Excursion to visit Linz and its medieval square or join an Optional Guided Hike. Enjoy free time this morning in Linz, before a brief sailing to Mauthausen while having lunch. MAUTHAUSEN: History Lessons and Modern-Day Devotion ACTIVE - Bike along the Austrian Danube with your Adventure Host, OR: CLASSIC - Visit the 9th-century St. Florian Monastery-the largest monastery in upper Austria and home to Augustine monks, OR: CLASSIC - Join a sobering Guided Tour of Mauthausen Concentration Camp, one of the largest and most brutal Nazi camps of WWII. Enjoy sailing on your way to Ybbs tonight. OVERNIGHT DOCKING IN YBBS (B,L,D)
 DAY3: YBBS- WACHAU VALLEY - An Ancient Village and Vintages of the Wachau Valley ACTIVE - Bike your way around Ybbs with your Adventure Host, OR: CLASSIC - Visit the Lower Austrian little town of Ybbs. Admire the fine architecture of the Babenberger and its romantic old town. Relax on board and enjoy the picturesque Wachau Valley scenery as you cruise to Krems. KREMS: An Ancient Village and Vintages of the Wachau Valley ACTIVE - Experience Wachau valley by bike with your Adventure Host, OR: DISCOVERY - Join an interactive Wine World Experience with wine tasting, OR: CLASSIC - Join a Guided Walk to explore this small valley town, seemingly untouched by the new world. Later, enjoy live entertainment on board. OVERNIGHT CRUISE TO VIENNA (B,L,D)
 DAY4: VIENNA - A Feast for the Soul in Vienna Join your Adventure Host for today's special activities. ACTIVE - Explore Vienna's Danube Island by bike with your Adventure Host, OR: CLASSIC - Explore the Habsburg empire with a Guided City Tour of Vienna's gilded landmarks. See the Imperial Palace complex -the winter residence of the Imperial Family, the iconic Vienna Opera House and stunning St. Stephen's Cathedral. Optional tours today include a Guided Tour of magnificent Schonbrunn Palace, the former imperial summer residence of Habsburg royalty. Alternatively you can choose to spend your free time strolling Austria's famed Kartnerstrasse and stop in a local cafe to enjoy Sachertorte or Apfelstrudel. You may also choose to attend an Optional Excursion to a Royal Waltz Concert for an unforgettable evening of music in an elegant hall. OVERNIGHT CRUISE TO BRATISLAVA (B,L,D)
 DAY 5: BRATISLAVA, SLOVAKIA - Cathedral Coronations and a Crowning Castle ACTIVE - Grab Nordic walking sticks and follow your Avalon Adventure Host on a Hike to Bratislava Castle which crowns the hilltop above, OR: CLASSIC - Take a Guided City Walk, including quaint streets of Old Town, Town Hall, and the royal coronation site of St. Martin's Cathedral. AFTERNOON/OVERNIGHT CRUISE TO BUDAPEST (B,L,D)
 DAY 6: DEGGENDORF, GERMANY (DISEMBARKATION) - Your cruise ends with breakfast this morning. (B) - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป, กลับ)
เดินทาง :
Z8689
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์เยอรมนี

รหัสทัวร์ : Z8689
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 USD1,231
โปรแกรมท่องเที่ยวเยอรมนี :
ทัวร์เยอรมนี - แพ็คเกจเรือล่องแม่น้ำ Avalon Waterways WPB DANUBE SYMPHONY, BUDAPEST to DEGGENDORF : Promotion ลด 50% Departure Budapest, Hungary - Budapest, Hungary - Vienna, Austria - Krems-Wachau Valley – Mauthausen - Deggendorf, Germany (Disembarkation) / Meals : Breakfast: 5 - Lunch: 4 - Dinner: 5
ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และภาษีน้ำมันต่างๆ - ค่าวีซ่าเชงเก้น แบบ Multiple - อาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ - ค่าประกันสุขภาพ กรณีติดโควิด-19 ในระหว่างท่องเที่ยว - ค่าตรวจ RT-PCR (ทุกกรณี) - ค่าลงทะเบียน Thailand Pass (ถ้ามี ตามที่รัฐกำหนด) - ค่าทำ Vaccine Passport

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป, กลับ)
 DAY 1: BUDAPEST, HUNGARY (EMBARKATION) - Welcome to Hungary. Your Suite Ship is Ready for Boarding. Flights into Budapest must arrive by 2 pm. Guests must be on board ship by 5 pm. Spend free time strolling along the cobblestone streets, browsing art galleries, sipping coffee, and sampling sweets before boarding your Danube cruise for a welcome dinner this evening. EVENING/OVERNIGHT CRUISE TO BRATISLAVA (D)
 DAY 2: BRATISLAVA, SLOVAKIA - Cathedral Coronations and a Crowning Castle Visit the Adventure centre for today's activities with your Adventure Host. ACTIVE - Grab Nordic walking sticks and follow your Avalon Adventure Host on a Hike to Bratislava Castle which crowns the hilltop above, OR: CLASSIC - Join a Guided Sightseeing Tour of Old Town's cobblestone streets to Town Hall. Visit the gothic halls of St. Martin's Cathedral-Hungary's centuries-old coronation church. OVERNIGHT CRUISE TO VIENNA (B,L,D)
 DAY3: VIENNA, AUSTRIA - A Feast for the Soul in Vienna ACTIVE - Explore Vienna's Danube Island by bike with your Adventure Host, OR: CLASSIC - Explore the Habsburg empire with a Guided City Tour of Vienna's gilded landmarks. See the Imperial Palace complex -the winter residence of the Imperial Family, the iconic Vienna Opera House and stunning St. Stephen's Cathedral. Optional tours today include a Guided Tour of magnificent Schonbrunn Palace, the former imperial summer residence of Habsburg royalty. Alternatively you can choose to spend your free time strolling through Kartnerstrasse, the most famous shopping avenue in central Vienna; stop in a local cafe to enjoy authentic Sachertorte or Apfelstrudel. You may also choose to attend an Optional Excursion to a Royal Waltz Concert for an unforgettable evening of music in an elegant hall. OVERNIGHT CRUISE TO KREMS (B,L,D)
 DAY4: KREMS-WACHAU VALLEY - An Ancient Village and Vintages of the Wachau Valley Join your Adventure Host for today's special activities. ACTIVE - Experience Wachau valley by bike with your Adventure Host, OR: DISCOVERY - Join an interactive Wine World Experience with wine tasting, OR: CLASSIC - Join a guided walk to explore this small valley town, seemingly untouched by the new world. Relax on board and enjoy the picturesque Wachau Valley scenery as you cruise to Ybbs, affording you an incredible view of Melk Abbey from your ship. YBBS CLASSIC - Visit the Lower Austrian little town of Ybbs. Admire the fine architecture of the Babenberger and its romantic old town. OVERNIGHT DOCKING IN YBBS (B,L,D)
 DAY 5: MAUTHAUSEN - History Lessons and Modern-Day Devotion CLASSIC - Visit the 9th-century St. Florian Monastery-the largest monastery in upper Austria and home to Augustine monks, OR: CLASSIC - Join a sobering Guided Tour of Mauthausen Concentration Camp, one of the largest and most brutal Nazi camps of WWII. LINZ: Legendary, Lovely Linz Consider an Optional Excursion to visit Linz and its medieval square or join an Optional Guided Hike. EVENING/OVERNIGHT CRUISE TO DEGGENDORF (B,L,D)
 DAY 6: DEGGENDORF, GERMANY (DISEMBARKATION) - Your cruise ends with breakfast this morning. (B) - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป, กลับ)
เดินทาง :
Z8688
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์เยอรมนี

รหัสทัวร์ : Z8688
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 USD1,021
โปรแกรมท่องเที่ยวเยอรมนี :
ทัวร์เยอรมนี - แพ็คเกจเรือล่องแม่น้ำ Avalon Waterways WFA A TASTE OF THE RHINE, FRANKFURT to AMSTERDAM : Promotion ลด 50% Departure Frankfurt - Rhine Gorge - Cologne - Dutch countryside - Amsterdam - Amsterdam Canal cruise - Amsterdam (Disembarkation) / Meals : Breakfast: 4 - Lunch: 3 - Dinner: 4
ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และภาษีน้ำมันต่างๆ - ค่าวีซ่าเชงเก้น แบบ Multiple - อาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ - ค่าประกันสุขภาพ กรณีติดโควิด-19 ในระหว่างท่องเที่ยว - ค่าตรวจ RT-PCR (ทุกกรณี) - ค่าลงทะเบียน Thailand Pass (ถ้ามี ตามที่รัฐกำหนด) - ค่าทำ Vaccine Passport

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป, กลับ)
 DAY 1: FRANKFURT, GERMANY (EMBARKATION) - Welcome to Germany. Your Suite Ship is Ready for Boarding. Flights into Frankfurt must arrive by 2 pm. Guests must be on board ship by 5 pm. Sail to Rudesheim while having dinner on your first night onboard. OVERNIGHT DOCKING IN RUDESHEIM (D)
 DAY 2: RUDESHEIM-RHINE GORGE - Eat, Drink, and Be Merry in Wine Country ACTIVE - Enjoy a hike with your Avalon Adventure Host through the picturesque vineyards of Rudesheim, OR: DISCOVERY - Tour the incredible Mechanical Music Museum for a one-of-a-kind instrumental experience; based on your departure enjoy a local special treat. Relax on the Sky Deck for an afternoon cruise through the spectacular Rhine Gorge to Koblenz. Sail past the legendary rock of The Lorelei-where the siren of mythology sang songs to lure ill-fated sailors. KOBLENZ: Travel Through 2,000 Years Of Monumental History Enjoy free time in Koblenz before a relaxing evening with live entertainment on board. OVERNIGHT CRUISE TO COLOGNE (B,L,D))
 DAY3: COLOGNE, GERMANY - Prost! Celebrate in the Rhineland Visit the Adventure centre for today's activities with your Adventure Host. ACTIVE - Enjoy a bike ride like the locals in Cologne with your Adventure Host, OR: DISCOVERY - Join a Guided Walking Tour of Cologne's important Jewish heritage sites, OR: CLASSIC - Take a Guided City Walk of Cologne- explore the Old City and see its soaring twin-steepled gothic cathedral. Spend free time over a glass of Kolsch pale lager-locally brewed for over 100 years! This evening, enjoy dinner on board your ship. AFTERNOON/OVERNIGHT CRUISE TO AMSTERDAM (B,L,D)
 DAY4: AMSTERDAM, HOLLAND - Canals of Colorful Amsterdam ACTIVE - Start your day joining your Adventure Host on an early morning walk in Amsterdam, OR: CLASSIC - Explore the iconic waterways of Amsterdam on a Guided Canal Cruise past stately homes of Amsterdam's "Golden Age." You might consider an Optional Excursion to Zaanse Schans-a quintessential Dutch town complete with windmills, waterways, and flower farms, or a Guided Optional Biking Excursion to the Dutch countryside. OVERNIGHT DOCKING IN AMSTERDAM (B,L,D)
 DAY 5: AMSTERDAM (DISEMBARKATION) - Your cruise ends with breakfast this morning. (B) - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป, กลับ)
เดินทาง :
Z8684
กาตาร์แอร์เวย์

ทัวร์เยอรมนี

รหัสทัวร์ : Z8684
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿84,555
โปรแกรมท่องเที่ยวเยอรมนี :
ทัวร์เยอรมนี - เยอรมนี - ออสเตรีย - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส : เมืองฮัลล์ทัทท์ (มรดกโลก) - ถ่ายรูปหลังคาทองคำ สัญลักษณ์เมืองอินส์บรุค - เข้าชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์ - พิชิตยอดเขาจุงเฟรา Top of Europe - นั่งรถไฟชมวิวท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูง แห่งแอลป์ - เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ มีไกด์ท้องถิ่นบรรยาย, VIP ไม่มีต่อคิว - ล่องเรือบาตามูซ ชมแม่น้ำแซน
คณะออกเดินทาง 10 ท่านขึ้นไป / ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 16 ยูโร ต่อท่าน - ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป 12 ยูโร ต่อท่าน - ค่าตรวจ RT-PCR TEST (ทุกกรณี ถ้ามี ตามมาตรรัฐ) - ค่าทำ VACCINE PASSPORT - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา - สนามบินมิวนิค - จัตุรัสมาเรียนพาซ - ซาลสเบิร์ก - สวนมิราเบล - ถ่ายรูปบ้านโมสาร์ท (ออสเตรีย)
 ฮัลล์ทัทท์ - อินส์บรุค - วังหลังคาทองคำ - ฟุสเซ่น (เยอรมนี)
 โฮเฮนชวานเกา - เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ - อินเทอร์ลาเค่น (สวิตเซอร์แลนด์)
 พิชิตยอดเขาจุงเฟรา - สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป - ถ้ำน้ำแข็ง 1000 ปี - สวิสสฟิงซ์ - ขึ้นขึ้นกระเช้า The V-Cableways สู่เมืองดีจอง (ฝรั่งเศส)
 ปารีส - เข้าชม พระราชวังแวร์ซาย (มีไกด์ท้องถิ่นบรรยาย ในแต่ละห้องข้อมูลแน่นปึ๊ก ที่สำคัญเที่ยวแบบ VIP ไม่มีต่อคิว) - ล่องเรือบาตามูซ ชมวิวแม่น้ำแซน - หอยเอสคาโก้ (ฝรั่งเศส)
 ประตูชัย - หอไอเฟล - พีระมิตแก้ว พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ - ช้อปปิ้งแกลลารี่ ลาฟาแยตต์ - สนามบินชาร์ลเดอร์โกล - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินฮามัด ประเทศประเทศกาตาร์
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำการเดินทาง : ต้องได้รับการฉีดวัคซีน โควิด-19 ทั้ง 2 โดสเรียบร้อย ก่อนการเดินทาง 14 วัน และต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการยอมรับจากองค์การสหภาพยุโรป
เดินทาง :
Z8593
กาตาร์แอร์เวย์

ทัวร์เยอรมนี

รหัสทัวร์ : Z8593
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿75,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเยอรมนี :
ทัวร์เยอรมนี - เยอรมนี - เนเธอร์แลนด์ - เบลเยี่ยม - ฝรั่งเศส : เข้าชมนิทรรศการพืชสวนโลก Floriade Expo 2022 - ล่องเรือชมวิวแม่น้ำไรน์ - ล่องเรือหลังคากระจก - หมู่บ้านกังหันลมซานส์ สคันส์ - อะตอมเมี่ยม - จตุรัสกรองด์ปลาซ - มหาวิหารแร็งส์ - เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์ - ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ - ช้อปปิ้งห้างลาฟาแยต จุใจแบบเต็มวัน
ไม่รวม ค่าวีซ่า+ค่าบริการยื่นวีซ่า ท่านละ 5,500 บาท - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท ต่อท่าน (800 บาท) - ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 2 ยูโรต่อวัน (12 ยูโร) - ค่า RT-PCR TEST ก่อนเดินทางขึ้นเครื่องขากลับแบบไม่เกิน 72 ชั่วโมง ตามมาตราการของภาครัฐประมาณ ท่านละ150-160 ยูโร - ค่าลงทะเบียน Thailand Pass - ค่าทำ Vaccine Passport - ค่าแพ็คเกจ Test & Go พร้อมตรวจหาเชื้อโควิด เมื่อกลับถึงไทย (ตามที่รัฐกำหนด) - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง Center แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินกรุงโดฮา - สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต - บ็อบพาร์ด - ล่องเรือชมวิวแม่น้ำไรน์ - เซนต์กอร์ - โคโลจญน์ - ดุสเซลดอร์ฟ
 ดุสเซลดอร์ฟ - อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก - Coster Diamond - ดามส์สแควร์
 อัมสเตอร์ดัม - หมู่บ้านกังหันลมซานส์ สคันส์ - นิทรรศการพืชสวนโลก Floriade Expo 2022 - กรุงบรัสเซล
 กรุงบรัสเซลส์ - อะตอมเมี่ยม - จตุรัสกรองด์ปลาซ - แมนาคินพิส - ช้อปปิ้งแร็งส์ - มหาวิหารแร็งส์ - ปารีส
 ปารีส - เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์ - ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ - ถ่ายรูปประตูชัย - Duty Free
 ปารีส - ช้อปปิ้งห้างลาฟาแยต จุใจแบบเต็มวัน - สนามบิน ชาร์ เดอ โกลล์
 สนามบินกรุงโดฮา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำการเดินทาง : ต้องได้รับวัคซีนที่ได้รับอนุญาตจากองค์การอนามัยโลก ได้แก่ * ไฟเซอร์ * จอหน์สัน & จอหน์สัน * โมเดอร์นา * แอสตร้า เซนเนก้า * ซิโนแวค
เดินทาง :
Z8571
การบินไทย

ทัวร์เยอรมนี

รหัสทัวร์ : Z8571
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ทัวร์เยอรมนี
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿109,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเยอรมนี :
ทัวร์เยอรมนี - เยอรมนี - เนเธอร์แลนด์ - เบลเยียม - ฝรั่งเศส : เข้าชมเทศกาลดอกไม้ Floriade Expo 2022 - ดุสเซลดอร์ฟ - หมู่บ้านกีธูร์น - อัมสเตอร์ดัม - หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ - ล่องเรือหลังคากระจก - จัตุรัสกลางแอนต์เวิร์ป - มหาวิหารแร็งส์ - ล่องเรือบาโตมุช ชมวิวแม่น้ำแซน - พระราชวังแวร์ซาย - ช้อปปิ้งห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ / พักโรงแรมใกล้แหล่งช้อปปิ้ง Hotel Murcure Paris Center Tour Eiffel ติดหอไอเฟล / เมนูพิเศษ หอยแมลงภู่อบไวน์ขาว -วาฟเฟิล ขึ้นชื่อของบรัสเซลล์ -หอยเอสคาโก พร้อมไวน์แดง - เมนู Michelin Guide / ฟรี กระเป๋าเดินทาง 20 นิ้ว, ซิมเน็ตต่างประเทศ / คณะออกเดินทาง 10 ท่านขึ้นไป
พักโรงแรม 4 ดาว ใกล้แหล่งช้อปปิ้งHotel Murcure Paris Center Tour Eiffel ติดหอไอเฟล / เมนูพิเศษ หอยแมลงภู่อบไวน์ขาว -วาฟเฟิล ขึ้นชื่อของบรัสเซลล์ -หอยเอสคาโก พร้อมไวน์แดง - เมนู Michelin Guide / ไม่รวม ค่าทิปไกด์ คนขับรถ - ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ และน้ำใจจากท่าน - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าตรวจ RT PCR (ถ้ามี ตามมาตรการรัฐกำหนด) - ค่าทำ Vaccine Passport - ค่าลงทะเบียน THAILAND PASS (ถ้ามี ตามมาตรการรัฐกำหนด)

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินเมืองแฟรงค์เฟิร์ต, ประเทศเยอรมนี - โคโลญจน์ - สะพานโฮเอินซอลเลิร์น - ถ่ายรูปด้านหน้า โบสถ์เกรทเซนต์มาร์ติน - ถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารโคโลญจ์ - ดุสเซลดอร์ฟ - ถ่ายรูปด้านหน้า พระราชวังเยเกอร์โฮฟ - ถ่ายรูปด้านหน้า ศาลาว่าการเมืองดุสเซลดอร์ฟ
 ดุสเซลดอร์ฟ - หมู่บ้านกีธูร์น - อัมสเตอร์ดัม - จัตุรัสดัมสแควร์ - ถ่ายรูปด้าหน้า พระราชวังหลวงอัมสเตอร์ดัม - ย่านโคมแดง
 อัมสเตอร์ดัม - หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ - ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันสอนการเจียระไนเพชรที่มีชื่อเสียง
 อัมสเตอร์ดัม - เข้าชม Floriade Expo 2022 - แอนต์เวิร์ป - จัตุรัสกลางแอนต์เวิร์ป - กิลด์ฮอลล์ - ถ่ายรูปด้านนอก โบสถ์อาวร์เลดี้ - บรัสเซลส์ - ถ่ายรูปอนุสรณ์อะโตเมี่ยม - จัตุรัสกร็องปลัส - ถ่ายรูปคู่แมนาคินพิส
 บรัสเซลส์ - แร็งส์ - มหาวิหารแร็งส์ - ประตูชัยเมืองแร็งส์ - โบสถ์เซนต์แร็งส์ - ปารีส - ล่องเรือบาโตมุช ชมวิวแม่น้ำแซน
 ปารีส - พระราชวังแวร์ซาย - ถ่ายรูปด้านหน้า พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ - ห้าง La Samaritaine - พิพิธภัณฑ์ออร์แซ - จัตุรัสทรอคาเดโร - ถ่ายรูป หอไอเฟล - ผ่านชมถนนชองป์เอลิเซ่ - ผ่านชมประตูชัย - ช้อปปิ้งห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
 สนามบินกรุงปารีส - เดินทางกลับ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำการเดินทาง : ต้องได้รับวัคซีนที่ได้รับอนุญาตจากองค์การอนามัยโลก ได้แก่ * ไฟเซอร์ * จอหน์สัน & จอหน์สัน * โมเดอร์นา * แอสตร้า เซนเนก้า * ซิโนแวค
เดินทาง :
Z8570
กาตาร์แอร์เวย์

ทัวร์เยอรมนี

รหัสทัวร์ : Z8570
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ทัวร์เยอรมนี
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿129,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเยอรมนี :
ทัวร์เยอรมนี - อิตาลี - ซานมารีโน - ออสเตรีย - เยอรมนี : นครวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - โคลอสเซี่ยม - ป้อมกูไอตา - เกาะเวนิส - ทะเลสาบมิสซูรีน่า - นั่งกระเช้า Cable Car ขึ้นเนินเขา Alpe Di Siusi ชมวิวเทือกเขาโดโลไมท์ - เข้าชม ปราสาทนอยชวานสไตน์ - เข้าชมสวนมิราเบล - หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์ - จัตุรัสคาร์ลสปลาทซ์ / พักบนเกาะเวนิส 1 คืน / ฟรี กระเป๋าเดินทาง 20 นิ้ว, ซิมเน็ตต่างประเทศ / คณะออกเดินทาง 10 ท่านขึ้นไป
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ - ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ และน้ำใจจากท่าน - ทิปพนักงานยกกระเป๋า - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าตรวจ RT PCR (ถ้ามี / ตามมาตรการรัฐกำหนด) - ค่าทำ Vaccine Passport - ค่าลงทะเบียน THAILAND PASS (ถ้ามี / ตามมาตรการรัฐกำหนด)

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 เปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโดฮา ประเทศกาตาร์ - สนามบินกรุงโรม, อิตาลี - นครวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - โคลอสเซี่ยม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน
 โรม - อัสซีซี - มหาวิหารนักบุญฟรานซิส - ซานมารีโน
 ซานมารีโน - ป้อมกูไอตา - มหาวิหารนักบุญมารีโน - โบโลญญ่า - จัตุรัสเปียสซ่า มัจโจเล่ - นั่งเรือสู่เกาะเวนิส - เก็บภาพจัตุรัสซานมาร์โค - สะพานทอดถอนใจ - ล่องเรือกอนโดล่า - พักบนเกาะเวนิส
 เวนิส - ทะเลสาบมิสซูรีน่า - กอร์ตีนาดัมเปซโซ - เทือกเขาโดโลไมท์ - นั่งกระเช้า Cable Car ขึ้นเนินเขา Alpe Di Siusi ชมวิวเทือกเขาโดโลไมท์ - อินส์บรุค, ออสเตรีย
 อินส์บรุค - ฟุสเซ่น
 ฟุสเซ่น - เข้าชม ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ซาลซ์บวร์ก - เข้าชมสวนมิราเบล
 ซาลซ์บวร์ก - หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์ - มิวนิค - จัตุรัสมาเรียนพลัส - ถ่ายภาพคู่โบสถ์เฟราเอนเคียร์เชอ
 มิวนิค - จัตุรัสคาร์ลสปลาทซ์ - สนามบินมิวนิค - เปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโดฮา ประเทศกาตาร์
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำการเดินทาง : ต้องได้รับวัคซีนที่ได้รับอนุญาตจากองค์การอนามัยโลก ได้แก่ * ไฟเซอร์ * จอหน์สัน & จอหน์สัน * โมเดอร์นา * แอสตร้า เซนเนก้า * ซิโนแวค
เดินทาง :