เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
THAAI7-TG-SDJ02
THAAR3-XJ-HOKKAIDO121
Z0322
Z4213
Z3298
Z4051
Z4497
Z4552
Z3929
Z3635
THAB41-TG-SDJ06
Z3729
Z4916
Z4499
THAAI8-XW-FREEZING-HOKKAIDO

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 25 ถึง 48 จาก
ทัวร์ญี่ปุ่น 315 รายการ
หน้าแรกหน้าก่อนหน้า
ดูรายการที่ 49-72
หน้าสุดท้าย

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น

Z2806
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z2806
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿32,999
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฮอกไกโด - ฮาโกดาเตะ - โอตารุ - ซัปโปโร : สวนสาธารณะโกเรียวคาคุ - ศาลาประชาคมเก่าของฮาโกดาเตะ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน - สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน - อปปิ้งที่ ทานุกิโคจิ - ลานกิจกรรมหิมะ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - อุทยานโมอาย - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโป ** อิ่มอร่อยบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด --

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 สนามบินชิโตเซะ - เมืองฮาโกดาเตะ - สวนสาธารณะโกเรียวคาคุ - โกดังอิฐแดงริมน้ำ - เนินฮาจิมันซากะ
 ศาลาประชาคมเก่าของฮาโกดาเตะ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน - สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน - ช้อปปิ้งที่ ทานุกิโคจิ
 ลานกิจกรรมหิมะ (ไม่รวมค่าอุปกรณ์ และค่าเครื่องเล่น) - เมืองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้ำโบราณ - ถนนซาไกมาชิ - Duty Free - ห้างจัสโก้อิออน
 อุทยานโมอาย - ตลาดซัปโปโรโจไง - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - ผ่านชม สวนโอโดริ - ช้อปปิ้งที่มิตซุย เอ้าท์เล็ต
 สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z2836
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z2836
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿29,999
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฮอกไกโด - อาซาฮิยาม่า - โอตาระ - ซัปโปโร - หมู่บ้านราเมน - สวนสัตว์อาซาฮิกาว่า - ลานกิจกรรมหิมะ - ทานุกิโคจิ - อุทยานโมอาย - พระอะตะมะ ไดบุตสึ - ตลาดปลา ซัปโปโรโจไง
เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด ปูซูไว ปูขน ปูทาราบะ / ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยวท่านละ 1,500 บาท ต่อทริป ต่อท่าน

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 สนามบินซัปโปโร - เมืองอาซาฮิกาว่า - หมู่บ้านราเมน - สวนสัตว์อาซาฮิกาว่า - อิออน มอลล์
 ลานกิจกรรมหิมะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ถนนซาไกมาชิ - ดิวตี้ฟรี - ทานุกิโคจิ
 อุทยานโมอาย - พระอะตะมะ ไดบุตสึ - ตลาดปลา ซัปโปโรโจไง - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - สวนโอโดริ - มิตซุย เอ้าท์เล็ต
 สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z2837
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z2837
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿33,999
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฮอกไกโด - โซอุนเคียว - อาซาฮิกาว่า - ซัปโปโร : Lake Shikaribetsu Igloo Village - ถนนสายต้นสน - ต้นไม้เดียวดายแห่งเมืองโอบิฮิโระ - เทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว - น้ำตกกิงกะ และน้ำตกริวเซ - ล่องเรือตัดน้ำแข็ง - ช้อปปิ้งห้างอิออน มอลล์ - ลานกิจกรรมหิมะ (ไม่รวมค่าเช่าชุด อุปกรณ์ ครูฝึกสกี) - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - หมู่บ้านราเม็ง - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ถนนซาไกมาชิ - ดิวตี้ฟรี - ตลาดปลาซัปโปโรโจไง - อุทยานโมอาย - พระอะตะมะไดบุตสึ - มิตซุยเอ้าเล็ท ** เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยวท่านละ 1,500 บาท ต่อทริป ต่อท่าน --

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 สนามบินชิโตเสะ - เมืองชิคาโออิ - Lake Shikaribetsu Igloo Village - ถนนสายต้นสน - ต้นไม้เดียวดายแห่งเมืองโอบิฮิโระ - เทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว
 น้ำตกกิงกะ และน้ำตกริวเซ - ล่องเรือตัดน้ำแข็ง - ช้อปปิ้งห้างอิออน มอลล์
 ลานกิจกรรมหิมะ (ไม่รวมค่าเช่าชุด อุปกรณ์ ครูฝึกสกี) - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - หมู่บ้านราเม็ง - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
 เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ถนนซาไกมาชิ - ดิวตี้ฟรี - ตลาดปลาซัปโปโรโจไง - อุทยานโมอาย - พระอะตะมะไดบุตสึ - มิตซุยเอ้าเล็ท
 สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z2882
การบินไทย

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z2882
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿40,999
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฮอกไกโด - ฮาโกดาเตะ - โอตารุ - ซัปโปโร : หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ศาลาประชาคมเก่าของฮาโกดาเตะ - โบสถ์คาทอลิกแทรพพิซไทน์ - สวนสาธารณะโกเรียวคาคุ - โกดังอิฐแดงริมน้ำ - จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ - ลานกิจกรรมหิมะ - ถนนซาไกมาชิ - อุทยานโมอาย - ตลาดซัปโปโรโจไง - หอนาฬิกาซัปโปโร - สวนโอโดริ ** พิเศษ!!! แช่ออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายร่างกาย + เต็มอิ่มกับ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินชิโตเสะ - โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - เมืองฮาโกดาเตะ - ศาลาประชาคมเก่าของฮาโกดาเตะ - โบสถ์คาทอลิกแทรพพิซไทน์
 ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - สวนสาธารณะโกเรียวคาคุ - โกดังอิฐแดงริมน้ำ - จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ
 ลานกิจกรรมหิมะ (ไม่รวมค่าอุปกรณ์ และค่าเครื่องเล่น) - เมืองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ถนนซาไกมาชิ - Duty Free - ทานุกิโคจิ
 อุทยานโมอาย - ตลาดซัปโปโรโจไง - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - สวนโอโดริ - มิตซุย เอ้าท์เล็ต
 สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z2901
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z2901
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿25,888
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฮอกไกโด สกี
โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ภูเขาไฟโชวะ - สวนหมีภูเขาไฟโชวะ - นิเซโกะ - หมู่บ้านมัคคะริ - ทานอาหารเย็น ในกระท่อมหิมะ - ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร (ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี) - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ร้านสินค้ามือสอง - ดิวตี้ฟรี - มิตชุยเอาเล้ตท์ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - ช้อปปิ้งจุใจ 1 วัน (ไม่มีรถบริการ) ** เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปู Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นท้องถิ่น 1,500 บาท ต่อทริป ต่อท่าน (ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน) --

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 สนามบินชิโตเช่ - โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ภูเขาไฟโชวะ - สวนหมีภูเขาไฟโชวะ - นิเซโกะ - หมู่บ้านมัคคะริ - รับประทานอาหารเย็น ณ กระท่อมหิมะ
 ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร (ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี) - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ร้านสินค้ามือสอง - ดิวตี้ฟรี - มิตชุยเอาเล้ตท์ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
 อิสระช้อปปิ้ง หรือท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ภายในซัปโปโร ตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบริการ)
 สนามบินชิโตเช่ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z2914
นกสกู๊ต

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z2914
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿25,888
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฮอกไกโด - ซัปโปโร - โอตารุ - จิโกคุดานิ - คิโรโระสกีรีสอร์ท - คลองโอตารุ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - นัดเจอเคาน์เตอร์สายการบิน Nok Scoot
 ออกเดินทางสู่ฮอกไกโด - สนามบินนิวชิโตะเสะ - โนโบริเบทสึ - จิโกคุดานิ - คิโรโระสกีรีสอร์ท
 คิโรโระ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - เครื่องแก้วโอตารุ - ซัปโปโร - โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ - ร้าน Duty Free - มิตซุยเอ้าท์เลท - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
 ตลาดปลาโจไก (มีรถพาไป) - อิสระท่องเที่ยวฟรีเดย์
 ซัปโปโร - ทำเนียบรัฐบาลเก่า - ถ่ายรูปหอนาฬิกา - สวนโอโดริสนามบินชิโตะเสะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z2915
นกสกู๊ต

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z2915
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿29,888
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฮอกไกโด - ฮาโกดาเตะ - ซัปโปโร - โอตารุ - โทยะ - Red Brick Warehouse - เนินชมวิวฮาจิมันซากะ - โงเรียวกาคุปาร์ค - คลองโอตารุ
บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์+ชาบูหมูไม่อั้น / อิสระฟรีเดย์1วัน เที่ยวง่ายสะดวกสบาย

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 สนามบินนิวชิโตเสะ - เมืองโนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกคุดานิ - ทะเลสาบโทยะ - จุดชมวิวโซโล - แช่ออนเซ็น
 โอชามัมเบะ - เมืองฮาโกดาเตะ - Red Brick Warehouse - ย่านโมโตะมาจิ - เนินชมวิวฮาจิมันซากะ - เนินชมวิวฮาจิมันซากะ - จุดชมวิวจากยอดเขา Mt.Hakodate - แช่ออนเซ็น
 ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - โงเรียวกาคุปาร์ค - เมืองโอตารุ - คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ - เครื่องแก้วโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งย่านทานุกิโกจิ
 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือซื้อบัสเสริม
 ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - สวนโอโดริ - สนามบินนิวชิโตเสะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z2970
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z2970
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿34,990
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - เกาะฮอกไกโด - ล่องเรือ เรือตัดน้ำแข็งออโรร่า - ลานสกีชิกิไซโนะโอกะ - เมืองอะบาชิริ - เมืองอาซาฮิคาว่า - สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า - ลานสกีชิกิไซโนะโอกะ(ไม่รวมค่าเครื่องเล่น)
ไม่รวม ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 2,000 บาท

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินชินชิโตเสะ - เมืองอาซาฮีคาว่า - เข้าที่พัก
 เมืองอะบาชิริ - เรือตัดน้ำแข็งออโรร่า - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็งอะบาชิริ - อิออนทาวน์
 ลานสกีชิกิไซโนะโอกะ - สวนสัตว์อาซาฮียาม่า - ดิวตี้ฟรี
 อิสระเต็มวัน ณ นครซัปโปโร
 เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้ำโบราณ - ตลาดโจไก - ที่ว่าการฮอกไกโด - ดิวตี้ฟรี - สนามบินชินชิโตเสะ
 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z2971
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z2971
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿30,900
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฮอกไกโด - ล่องเรือตะลุยน้ำแข็ง : ล่องเรือตัดหิมะ Gorinko Go II - เข้าชม พิพิธภัณฑ์ Okhotsk Sea Ice Museum - ช้อปปิ้งห้าง Aeon Asahikawa - ลานสกีชิกิไซโนะโอกะ (ไม่รวมค่าเครื่องเล่น) - สวนสัตว์อาซาฮียาม่า - ดิวตี้ฟรี - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้ำโบราณ - ตลาดโจไก - ที่ว่าการฮอกไกโดหลังเก่า ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 2,000 บาท ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง (โปรดชำระที่สนามบิน วันแรกของการเดินทาง) --

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินชินชิโตเสะ - เมืองอาซาฮีคาว่า - เข้าที่พัก
 เมืองอะบาชิริ - ล่องเรือตัดหิมะ Gorinko Go II - เข้าชม พิพิธภัณฑ์ Okhotsk Sea Ice Museum - ช้อปปิ้งห้าง Aeon Asahikawa
 ลานสกีชิกิไซโนะโอกะ (ไม่รวมค่าเครื่องเล่น) - สวนสัตว์อาซาฮียาม่า - ดิวตี้ฟรี
 เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้ำโบราณ - ตลาดโจไก - ที่ว่าการฮอกไกโดหลังเก่า - สนามบินชินชิโตเสะ
 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z2972
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z2972
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿33,990
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฮอกไกโด Snowland : เมืองอาซาฮีคาว่า - สวนสัตว์อาซาฮียาม่า - ลานสกีชิกิไซโนะโอกะ (ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์สกี) - ดิวตี้ฟรี - อิสระเที่ยวเองในซัปโปโร เต็มวัน (ไม่มีรถบริการ) - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้ำโบราณ - ตลาดโจไก - ที่ว่าการฮอกไกโด ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 1,600 บาท ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง (โปรดชำระที่สนามบิน วันแรกของการเดินทาง) --

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินชินชิโตเสะ - เมืองอาซาฮีคาว่า - เข้าที่พัก
 อาซาฮีคาว่า - สวนสัตว์อาซาฮียาม่า - ลานสกีชิกิไซโนะโอกะ (ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์สกี) - ดิวตี้ฟรี
 อิสระเที่ยวเองในซัปโปโร เต็มวัน (ไม่มีรถบริการ)
 เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้ำโบราณ - ตลาดโจไก - ที่ว่าการฮอกไกโด - สนามบินชินชิโตเสะ
 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z2997
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z2997
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿29,888
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฮอกไกโด - มอนเบ็ทสึ - Ice Breaker : เล่นสกี ณ ลานสกีนิวฟุราโน่ - บ่อน้ำสีฟ้า - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - ล่องเรือตัดน้ำแข็ง Garinko II - ช้อปปิ้ง อิออน ทาวน์ - ชมขบวนพาเหรดเพนกวิน ที่สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า - เนินพระพุทธเจ้า - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ร้านค้ามือสอง - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง - สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน - ทะเลสาบโทยะ - ช้อปปิ้งมิตซุยเอ้าเลท - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ ** เมนูพิเศษ บุฟเฟต์ขาปู / อัตรานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ 1,500 บาท ต่อทริป --

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 สนามบินชิโตเสะ - เมืองฟุราโน่ - เล่นสกี ณ ลานสกีนิวฟุราโน่ - เมืองบิเอะ - บ่อน้ำสีฟ้า - เมืองอาซาฮิคาว่า - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า
 เมืองมอนเบ็ทสึ - ล่องเรือตัดน้ำแข็ง Garinko II - เมืองอาซาฮิคาว่า - ช้อปปิ้ง อิออน ทาวน์
 ชมขบวนพาเหรดเพนกวิน ที่สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า - เนินพระพุทธเจ้า - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ร้านค้ามือสอง - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ
 หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง - สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน - ทะเลสาบโทยะ - ช้อปปิ้งมิตซุยเอ้าเลท - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
 สนามบินชิโตเซะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z2998
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z2998
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿27,888
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โอซาก้า - เกียวโต - ทตโทริ : สวนป่าไผ่ - หมู่บ้านคายาบูกิ - ศาลเจ้าชิระฮิเกะ - วัดคินคะคุจิ - ช้อปปิ้งเอ็กซ์โป ซิตี้ - ชินไซบาชิ - เนินทรายทตโทริ - พิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ - โกดังกำแพงขาวคุราโยชิ - ลานสกีไดเซ็น - ตลาดปลานะคะอุระ

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 สนามบินคันไซ - เมืองอาราชิยาม่า - สวนป่าไผ่ - เมืองมิยาม่า - หมู่บ้านคายาบูกิ - เมืองทาเคชิมะ - ศาลเจ้าชิระฮิเกะ
 เกียวโต - วัดคินคะคุจิ - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น - ช้อปปิ้งเอ็กซ์โป ซิตี้ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
 เมืองทตโทริ - เนินทรายทตโทริ - พิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ - พิพิธภัณฑ์ลูกแพร นิจิสเซคิ ทตโตริ - เมืองคุราโยชิ - โกดังกำแพงขาวคุราโยชิ - สวนดอกไม้ทตโตริฮานะไคโระ
 ลานสกีไดเซ็น - เมืองสะไกมินาโตะ - ถนนมิสุกิ ชิเกะรุ - ตลาดปลานะคะอุระ - ศูนย์ปลาสะไกมินาโตะ - ปราสาทขนมหวาน
 สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z3046
นกสกู๊ต

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z3046
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿29,999
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โอตารุ - อาซาฮิกาว่า - โซอุนเคียว - ซัปโปโร : คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาชิ - หมู่บ้านราเมน - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว - ลานกิจกรรมหิมะ - อุทยานโมอาย - พระใหญ่อะตามะ ไดบุตสึ - ตลาดปลาฮอกไกโดโจไก - สวนโอโดริ

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 สนามบินชิโตเซะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ถนนซาไกมาชิ
 หมู่บ้านราเมน - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - บ่อน้ำสีฟ้า - เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว
 ลานกิจกรรมหิมะ - อุทยานโมอาย - พระใหญ่อะตามะ ไดบุตสึ - ตลาดปลาฮอกไกโดโจไก - มิตซุย เอ้าท์เล็ต - ดิวตี้ฟรี - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด
 อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
 หอนาฬิกาซัปโปโร - สวนโอโดริ - อิออน มอลล์ - สนามบินซับโปโร - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z3077
นกสกู๊ต

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z3077
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿25,900
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฮอกไกโด : หุบเขานรกจิโกคุดานิ - คิโรโระ สกีรีสอร์ท - - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - มิตชุยเอ้าท์เลท - ศาลเจ้าฮอกไกโด - ตึกรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกาโบราณ ** พิเศษ !!!!! บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นและบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิดแบบไม่อั้น / สุดฟิน !!! ตะลุยหิมะ ณ สกีรีสอร์ท และ อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็นธรรมชาติ / อิสระเต็มที่ !!! ฟรีเดย์ 1 วัน ช้อปปิ้งสุดมันส์ในเมืองซัปโปโร / พัก Kiroro Ski Resort 1คืน --

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 สนามบินชิโตเสะ - เมืองโนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกคุดานิ - คิโรโระ สกีรีสอร์ท - แช่น้ำแร่ร้อนธรรมชาติ - พัก Kiroro Ski Resort
 คิโรโระ สกีรีสอร์ท - เมืองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - มิตชุยเอ้าท์เลท - Duty Free Shop - เมืองซัปโปโร
 อิสระตามอัธยาศัย ให้ท่านได้เพลินเพลินในการช้อปปิ้งย่านซัปโปโร โดยมีไกด์นำเที่ยวในวันฟรีเดย์
 ศาลเจ้าฮอกไกโด - ผ่านชมสวนโอโดริ - ตึกรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกาโบราณ - สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z3078
การบินไทย

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z3078
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿41,900
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - นิกโก้ - ฟุกุชิมะ - ภูเขาซาโอะ - ชมปีศาจหิมะ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเซนได
 บินภายในสู่สนามบินนาริตะ - ตลาดปลาสึกิจิ - วัดอาสากุสะ - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินจุกุ - Germen Village
 พระยืนไดบุตสึ - นิกโก้ - น้ำตกเคกอน - สะพานชินเคียว - ศาลเจ้าโทโฮคุ
 สะพานโทโนะเฮทสึริ - สถานีรถไฟยูโนคามิออนเซ็น - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - ปราสาทสึรุงะ - ทะเลสาบหงส์
 ภูเขาซาโอะ - นั่งกระเช้าไฟฟ้า - ชมปีศาจหิมะ - สกีรีสอร์ท - ปราสาทอาโอบะ - ช้อปปิ้งคลิสโรด
 สนามบินเซนได - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3116
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z3116
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿23,888
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฮอกไกโด สกี : ภูเขาไฟโชวะ - สวนหมีภูเขาไฟโชวะ - ทะเลสาบโทยะ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ถนนทานุกิโคจิ - เนินพระพุทธเจ้า - มิตชุยเอาเล้ตท์ - ร้านสินค้ามือสอง - ดิวตี้ฟรี - ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ช้อปปิ้ง หรือท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ภายในซัปโปโร ตามอัธยาศัย เต็มวัน (ไม่มีรถบริการ) ** เมนูพิเศษ! บุฟเฟ่ต์ขาปู - Free!! Wifi บนบัสตลอดรายการ / อัตรานี้ ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ 1,500 บาท ต่อทริป - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน --

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 สนามบินชิโตเสะ - ภูเขาไฟโชวะ - สวนหมีภูเขาไฟโชวะ - ทะเลสาบโทยะ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ถนนทานุกิโคจิ
 เนินพระพุทธเจ้า - มิตชุยเอาเล้ตท์ - ร้านสินค้ามือสอง - ดิวตี้ฟรี - ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้
 อิสระช้อปปิ้ง หรือท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ภายในซัปโปโร ตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบริการ)
 สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z3118
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z3118
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿23,888
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - มัสสึโมโต้ - ทะเลสาบฮามานาโกะ - ทาคายาม่า - ซันมาชิซูจิ

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า - ชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า - ซันมาชิซูจิ - เมืองมัตสึโมโตะ
 ปราสาทมัตสึโมโต้ - เมืองยามานาชิ - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าเลทท์
 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นยู่กับสภาพอากาศ) - เรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - ทะเลสาบฮามานาโกะ - เมืองนาโกย่า - ช้อปปิ้งซาคาเอะ
 สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z3127
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z3127
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿22,999
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฟุกุโอกะ - ฮิโรชิมะ - มิยาจิมะ : ศาลเจ้า Motonosumi Inari - สะพานคินไตเคียว - Atomic Bomb Dome - ถนนคนเดินฮอนโด ริโชเทนไก - ถนนกำแพงสีขาวเมืองยานาอิ - ย่านการค้าเท็นจิน

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 สนามบินฟุกุโอกะ - คิตะคิวชู - ศาลเจ้า Motonosumi Inari - อิออน มอลล์
 สะพานคินไตเคียว - เกาะมิยาจิมะ - Atomic Bomb Dome - ถนนคนเดินฮอนโด ริโชเทนไก
 ถนนกำแพงสีขาวเมืองยานาอิ - ศาลเจ้าอะคะมะ - ย่านการค้าเท็นจิน - คาแนลซิตี
 สนามบินฟุกกุโอกะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z3128
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z3128
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿22,999
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - นาโกย่า - ทาคายาม่า : หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - สะพานแดงนากาบาชิ - ปราสาทมัตสึโมโตะ - ลานสกีฟูจิเท็น - ทะเลสาบฮามานะ - ย่านซาคาเอะ - ศาลเจ้าโอสุคันนอน

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ - Aeon Mall
 หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - ตลาดทาคายาม่า - สะพานแดงนากาบาชิ - เมืองมัตสึโมโต้ - ปราสาทมัตสึโมโตะ
 ลานสกีฟูจิเท็น (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอุปกรณ์สกี อุปกรณ์เล่นต่างๆ หรือกิจกรรมต่างๆ) - พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - ทะเลสาบฮามานะ - ย่านซาคาเอะ
 ศาลเจ้าโอสุคันนอน - Duty Free - Nagashima Outlet - สนามบินเมืองนาโกย่า - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z3153
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z3153
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿23,999
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - นาโกย่า - ทาคายาม่า - โอซาก้า : หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - สะพานนาคะบาชิ - ลานสกี ทาคาสุ สโนว์พาร์ค - ย่านช้อปปิ้งโอสุ - เทศกาลประดับไฟ Nabana No Sato Winter Illumination - พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - ศาลเจ้าเทพเจ้าจิ้งจอกอินา - ปราสาทโอซาก้า - ชินไซบาชิ

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 สนามบินนาโกย่า - หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - สะพานนาคะบาชิ - ทาคายาม่า
 ลานสกี ทาคาสุ สโนว์พาร์ค (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอุปกรณ์สกี) หรือ ย่านซาคาเอะ - ศาลเจ้าโอสุคันนอน - ย่านช้อปปิ้งโอสุ - เทศกาลประดับไฟ Nabana No Sato Winter Illumination
 เกียวโต - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - วัดคินคะคุจิ - วัดทอง - ศาลเจ้าเทพเจ้าจิ้งจอกอินาริ - โอซาก้า - Aeon Mall Rinku Sennan
 ปราสาทโอซาก้า - Duty Free - ชินไซบาชิ - เอ็กซ์โปซิตี้ - สนามบินคันไซ
 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z3161
การบินไทย

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z3161
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿41,999
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฮอกไกโด - โนโบริเบทสึ : สวนสัตว์อะซาฮิยามะ - ล่องเรือตัดน้ำแข็ง - หอคอยโอคอทสก์ - ลานสกีชิกิไซ - คลองโอตารุ - หอนาฬิกาประจำเมือง - ตลาดปลาโจไก - ถนนทานูกิโคจิ - ย่านซูซูกิโนะ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินชิโทเซ่ - อะซาฮิกาวะ - หมู่บ้านราเมง - สวนสัตว์อะซาฮิยามะ - โซอุนเคียว
 น้ำตกริวเซ - เมืองมอนเบ็ทสึ - ล่องเรือตัดน้ำแข็ง - หอคอยโอคอทสก์ - อิออน มอลล์
 ลานสกีชิกิไซ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีและเครื่องแก้ว - เมืองซัปโปโร - Jtc Duty Free
 อดีตอาคารที่ว่าการของฮอกไกโด - หอนาฬิกาประจำเมือง - สวนสาธารณะโอโดริ - ตลาดปลาโจไก - Jtc Duty Free - ถนนทานูกิโคจิ - ย่านซูซูกิโนะ
 สนามบินชิโทเซ่ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3163
MM-พีช แอร์

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z3163
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MM-พีช แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿18,900
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โอกินาว่า - หมู่บ้านอาณาจักรริวกิว - จูราอุมิอควาเรียม - นั่งเรือท้องกระจกชมหมู่ปะการังน้ำตื้น
พิเศษ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเทปันยากิแบบไม่อั้น เมนูชาบู พร้อมโชว์แล่ปลาทูน่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินนาฮา - ศาลเจ้านามิโนอูเอะ - โอกินาว่าเวิลด์ - หมู่บ้านอาณาจักรริวกิว - สวนผลไม้ทรอปิคอล - กองบัญชาการทหารเรือ ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 - ย่าน ชินโตชิน - ยามาดะ เดนกิ
 คาริยูชิ - นั่งเรือท้องกระจกชมหมู่ปะการังน้ำตื้น - หน้าผามันซาโมะ - จูราอุมิอควาเรียม - ชมการแสดงปลาโลมาแสนรู้ - อเมริกัน วิลเลจ
 อิสระตามอัธยาศัย (โดยมีไกด์คอยแนะนำการเดินทาง) - สนามบินชุบุ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3166
การบินไทย

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z3166
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿41,999
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฮอกไกโด - โอตารุ : หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาวะ - ลานสกีชิกิไซโนะโอกะ - คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ - อุทยานโมอาย - ทานุกิโคจิ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - Jtc Duty Free

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินชิโตเสะ - เมืองอาซาฮิคาวะ - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาวะ - สวนสัตว์อะซาฮิยามะ - ถนนช้อปปิ้งเฮวะ - Aeon Mall
 ลานสกีชิกิไซโนะโอกะ บิล (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าชุดและค่าเช่าอุปกรณ์ใดๆ) - เมืองโอตารุ - คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ
 ศาลเจ้าฮอกไกโด - อุทยานโมอาย - ตลาดปลาโจไก - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - ทานุกิโคจิ
 โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - มิตซุยเอ้าท์เล็ต - Jtc Duty Free - Jr Tower
 สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3167
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z3167
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿22,999
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - เซนได : ปีศาจหิมะ Zao Snow Monster - กินซังออนเซน - ช้อปปิ้งย่านอิจิบันโจ - ตลาดปลา Nakaminato Fish Market - พระพุทธรูปอุชิคุไดบุตสึ

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 สนามบินนาริตะ - เมืองนิกโก้ - Aeon Town Shopping Mall
 ปีศาจหิมะ Zao Snow Monster - กินซังออนเซน (ไม่รวมค่าแช่ออนเซน) - ช้อปปิ้งย่านอิจิบันโจ
 มัตสึชิมะ - ตลาดปลา Nakaminato Fish Market - พระพุทธรูปอุชิคุไดบุตสึ - อามิ พรีเมียมเอาท์เล็ท
 สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
รายการที่ 25 ถึง 48 จาก
ทัวร์ญี่ปุ่น 315 รายการ
หน้าแรกหน้าก่อนหน้า
ดูรายการที่ 49-72
หน้าสุดท้าย
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ญี่ปุ่น, โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนมีนาคม 2563
ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2563
ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2563
ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนมิถุนายน 2563
ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 2563
ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนสิงหาคม 2563
ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกันยายน 2563
ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนตุลาคม 2563
ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤศจิกายน 2563
ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนธันวาคม 2563
ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนมกราคม 2564
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
logged_out_greeting="สอบถามรายการทัวร์ และโปรโมชั่นได้เลยค่ะ^^">
TOP