เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook

 แพคเกจทัวร์เดือนกันยายน 2562 / 2019 จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  
ทัวร์ต่างประเทศเดือนกันยายน 2562 | 2019
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 24
จากทั้งหมด 25 รายการ
Next Last
 

ทัวร์สวิส(สวิตเซอร์แลนด์)เดือนกันยายน 2562 / 2019 | เที่ยวสวิส(สวิตเซอร์แลนด์)เดือนกันยายน 2562 / 2019

1
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
วันที่เดินทาง :
20-28 JUL / 27JUL-4AUG
3-11 / 10-18 / 17-25 AUG / 24AUG-1SEP / 31AUG-8SEP
28SEP-1OCT
ราคา/ท่าน :
123,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 11,000 บาท
111,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/99,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - พิชิต 3 เขา ยอดเขาริกิ & แมทเทอร์ฮอร์น & ยูงเฟรายอค : สัมผัสความโรแมนติกของเส้นทางรถไฟ Bernina Express, Glacier Express - เมืองทิราโน่ - เมืองลูกาโน่ - อันเดอร์แมท - เมืองแซร์มัท - ลอยเคอร์บาด - Burgerbad Therme - เมืองมงเทรอซ์ - เดินทางด้วยรถไฟ Golden Pass Panorama ผ่านทุ่งเกษตร, ฟาร์ม จนถึงเมืองตากอากาศกืซตาด์ก - เมืองอินเทอลาเก้น **อัตรานี้รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า และทิปคนขับรถแล้ว / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินซูริค - เมืองลูเซิรน์ - หมู่บ้านวิทซ์นาว - นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาริกิ ชมวิวแบบพาโนรามา - ลงจากยอดเขาด้วยเคเบิ้ลคาร์ - เมืองซังต์มอริทซ์
นั่งรถไฟสายท่องเที่ยว Bernina Express - เมืองทิราโน่ - เมืองลูกาโน่
เมืองลูกาโน่ - อันเดอร์แมท - นั่งรถไฟสาย Glacier Express - เมืองแซร์มัท เมืองปลอดมลพิษ
แซร์มัท - นั่งเคเบิ้ลคาร์สู่ ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น - พักแซร์มัท
ทาสซ์ - ลอยเคอร์บาด - Burgerbad Therme - เมืองมงเทรอซ์ - เดินทางด้วยรถไฟ Golden Pass Panorama ผ่านทุ่งเกษตร, ฟาร์ม จนถึงเมืองตากอากาศกืซตาด์ก - เข้าที่พัก
กรินเดอวาลด์ - ยอดเขายูงเฟรา - เล่นหิมะที่ลาน Sphinx - ธารน้ำแข็ง Aletsch - เมืองอินเทอลาเก้น
อินเทอลาเก้น - สนามบินซูริค
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
2
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
วันที่เดินทาง :
6-14 / 21-29 SEP
18-26 OCT
ราคา/ท่าน :
114,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 11,000 บาท
103,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/92,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - พิชิต 3 เขา ยอดเขาริกิ & แมทเทอร์ฮอร์น & ยูงเฟรายอค : สัมผัสความโรแมนติกของเส้นทางรถไฟ Bernina Express, Glacier Express - เมืองทิราโน่ - เมืองลูกาโน่ - อันเดอร์แมท - เมืองแซร์มัท - ลอยเคอร์บาด - Burgerbad Therme - เมืองมงเทรอซ์ - เดินทางด้วยรถไฟ Golden Pass Panorama ผ่านทุ่งเกษตร, ฟาร์ม จนถึงเมืองตากอากาศกืซตาด์ก - เมืองอินเทอลาเก้น **อัตรานี้รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า และทิปคนขับรถแล้ว / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินซูริค - เมืองลูเซิรน์ - หมู่บ้านวิทซ์นาว - นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาริกิ ชมวิวแบบพาโนรามา - ลงจากยอดเขาด้วยเคเบิ้ลคาร์ - เมืองซังต์มอริทซ์
นั่งรถไฟสายท่องเที่ยว Bernina Express - เมืองทิราโน่ - เมืองลูกาโน่
เมืองลูกาโน่ - อันเดอร์แมท - นั่งรถไฟสาย Glacier Express - เมืองแซร์มัท เมืองปลอดมลพิษ
แซร์มัท - นั่งเคเบิ้ลคาร์สู่ ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น - พักแซร์มัท
ทาสซ์ - ลอยเคอร์บาด - Burgerbad Therme - เมืองมงเทรอซ์ - เดินทางด้วยรถไฟ Golden Pass Panorama ผ่านทุ่งเกษตร, ฟาร์ม จนถึงเมืองตากอากาศกืซตาด์ก - เข้าที่พัก
กรินเดอวาลด์ - ยอดเขายูงเฟรา - เล่นหิมะที่ลาน Sphinx - ธารน้ำแข็ง Aletsch - เมืองอินเทอลาเก้น
อินเทอลาเก้น - สนามบินซูริค
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
3
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
วันที่เดินทาง :
20-27 SEP
ราคา/ท่าน :
97,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 11,000 บาท
87,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/78,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - พิชิต 2 ภูเขา : เมืองโลซานน์ - เมืองมงต์เทรอซ์ - นั่งรถไฟสู่หมู่บ้านแซร์มัท - ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ Cable Car ชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น - นั่งรถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส Glacier Express ชมวิวเทือกเขาแอลป์ - ทะเลสาบโคโม่ - เมืองซอนดริโอ - นั่งรถไฟ Bernina Express สู่ เมืองซังต์มอริทซ์ - นั่งรถไฟสู่ยูงเฟรายอค ** อัตรานี้รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น - ค่าทิปพนักงานขับรถแล้ว --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินนครซูริค - กรุงเบิร์น - ผ่านชมโบสถ์, จัตุรัสรัฐสภา - เมืองโลซานน์ - เมืองมงต์เทรอซ์
เมืองแซร์มัท - นั่งรถไฟสู่หมู่บ้านแซร์มัท - ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ Cable Car ชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น - แซร์มัท
นั่งรถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส Glacier Express ชมวิวเทือกเขาแอลป์ - อันเดอร์แมท - ลูกาโน่ - ทะเลสาบโคโม่ - เมืองซอนดริโอ
เมืองซอนดริโอ - เมืองทิราโน่ - นั่งรถไฟ Bernina Express สู่ เมืองซังต์มอริทซ์ - อินเทอลาเก้น
เมืองกรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟสู่ยูงเฟรายอค - ธารน้ำแข็ง Aletsch - เลาเทรอบรุนเน่น - อินเทอลาเก้น
อินเทอลาเก้น - สนามบินซูริค
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
4
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
วันที่เดินทาง :
9-18 AUG / 23AUG-1SEP
ราคา/ท่าน :
125,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 15,000 บาท
112,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/100,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - พิชิต 4 เขา แมทเทอร์ฮอร์น & Glacier 3000 & ยูงเฟรายอค & ยอดเขาริกิ : นั่งรถไฟสู่เมืองแซร์มัท - ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไดซ์) - เขา Glacier 3000 ที่เมืองโกล เดอ ปิยง - ยอดเขายูงเฟรา - ช้อปปิ้ง Fox Town Factory Stores - นั่งรถไฟ Bernina Express - ถ่ายรูปคู่สะพานคาเปล - หมู่บ้านวิทซ์นาว - นั่งรถไฟขึ้นเขาริกิ ** รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า และทิปพนักงานขับรถแล้ว / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินนครซูริค - นั่งรถไฟสู่เมืองแซร์มัท - ผ่านชมอุโมงค์ สะพาน หุบเหว และยอดเขาที่ปกคลุมด้วยธารน้ำแข็ง - เข้าที่พัก
เซอร์แมท - ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไดซ์) - มงเทรอซ์
มงเทรอซ์ - เขา Glacier 3000 ที่เมืองโกล เดอ ปิยง - เมืองอินเทอลาเก้น
กรินเดอวาลด์ - ยอดเขายูงเฟรา - เล่นหิมะในลานกว้าง Sphinx - ธารน้ำแข็ง Aletsch - นั่งรถไฟผ่านเลาเทรอบรุนเน่น - เมืองอินเทอลาเก้น
เมืองอินเทอลาเก้น - ลูกาโน่ - ช้อปปิ้ง Fox Town Factory Stores - ซอนดริโอ
ซอนดริโอ - ทิราโน่ - นั่งรถไฟ Bernina Express - ซังต์มอริทซ์ - ลูเซิร์น
ลูเซิร์น - ถ่ายรูปคู่สะพานคาเปล - หมู่บ้านวิทซ์นาว - นั่งรถไฟขึ้นเขาริกิ - พักที่ลูเซิร์น
เมืองซูริค - สนามบินซูริค
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
5
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
วันที่เดินทาง :
6-15 / 21-30 SEP
ราคา/ท่าน :
121,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 15,000 บาท
108,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/96,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - พิชิต 4 เขา แมทเทอร์ฮอร์น & Glacier 3000 & ยูงเฟรายอค & ยอดเขาริกิ : นั่งรถไฟสู่เมืองแซร์มัท - ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไดซ์) - เขา Glacier 3000 ที่เมืองโกล เดอ ปิยง - ยอดเขายูงเฟรา - ช้อปปิ้ง Fox Town Factory Stores - นั่งรถไฟ Bernina Express - ถ่ายรูปคู่สะพานคาเปล - หมู่บ้านวิทซ์นาว - นั่งรถไฟขึ้นเขาริกิ ** รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า และทิปพนักงานขับรถแล้ว / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินนครซูริค - นั่งรถไฟสู่เมืองแซร์มัท - ผ่านชมอุโมงค์ สะพาน หุบเหว และยอดเขาที่ปกคลุมด้วยธารน้ำแข็ง - เข้าที่พัก
เซอร์แมท - ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไดซ์) - มงเทรอซ์
มงเทรอซ์ - เขา Glacier 3000 ที่เมืองโกล เดอ ปิยง - เมืองอินเทอลาเก้น
กรินเดอวาลด์ - ยอดเขายูงเฟรา - เล่นหิมะในลานกว้าง Sphinx - ธารน้ำแข็ง Aletsch - นั่งรถไฟผ่านเลาเทรอบรุนเน่น - เมืองอินเทอลาเก้น
เมืองอินเทอลาเก้น - ลูกาโน่ - ช้อปปิ้ง Fox Town Factory Stores - ซอนดริโอ
ซอนดริโอ - ทิราโน่ - นั่งรถไฟ Bernina Express - ซังต์มอริทซ์ - ลูเซิร์น
ลูเซิร์น - ถ่ายรูปคู่สะพานคาเปล - หมู่บ้านวิทซ์นาว - นั่งรถไฟขึ้นเขาริกิ - พักที่ลูเซิร์น
เมืองซูริค - สนามบินซูริค
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
6
สวิสแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : LX-สวิสแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
วันที่เดินทาง :
25SEP-2OCT
10-17 / 16-23 / 23-30 OCT
ราคา/ท่าน :
73,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,000 บาท
73,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/71,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - Unseen บินตรง : นั่งกระเช้า ขึ้นสู่ยอดเขาเอกิสฮอร์น - ธารน้ำแข็ง อเล็ทช์ กลาเซียร์ - บ่อน้ำแร่ร้อน - นั่งกระเช้าขึ้นสู่มิทเทลอาลาลิน - ถ่ายรูปกับ ปราสาทกรูแยร์ - โบสถ์ประจำเมืองฟรีบูร์ก - แวะถ่ายรูปกับ ปราสาททูน - ทะเลสาบเบลาซ์ซี - นั่งรถรางไต่เขาขึ้นสู่ฮาร์เดอร์คุล์ม - หุบเขาอาเร่ - อนุสาวรีย์รูปสิงโตหิน - ถ่ายรูปกับ Dachhimmel - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - ถนนบานโฮฟซตราสเซอ ** ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินซูริค - เข้าที่พัก
นั่งกระเช้า ขึ้นสู่ยอดเขาเอกิสฮอร์น - ธารน้ำแข็ง อเล็ทช์ กลาเซียร์ - เมืองบริกเกอร์บาร์ด - บ่อน้ำแร่ร้อน - เมืองซาสเฟ่
นั่งกระเช้าขึ้นสู่มิทเทลอาลาลิน - ชมไอซ์พาวิลเลียน - เมืองมองเทรอซ์ - แวะถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง - เมืองโลซานน์
เมืองกรูแยร์ - เมืองเก่ากรูแยร์ - ถ่ายรูปกับ ปราสาทกรูแยร์ - เมืองฟรีบูร์ก - โบสถ์ประจำเมืองฟรีบูร์ก - กรุงเบิร์น - บ่อหมีสีน้ำตาล - มาร์กาสเซ - ชมนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม - แวะถ่ายรูปกับ โบสถ์ Munster
เมืองทูน - เขตเมืองเก่า - จัตุรัสใจกลางเมือง - แวะถ่ายรูปกับ ปราสาททูน - ทะเลสาบเบลาซ์ซี - เมืองอินเตอร์ลาเก้น - นั่งรถรางไต่เขาขึ้นสู่ฮาร์เดอร์คุล์ม
เมืองไมริงเกิน - หุบเขาอาเร่ - เมืองลูเซิร์น - แวะถ่ายรูปกับ สะพานไม้ชาเพล - อนุสาวรีย์รูปสิงโตหิน - เมืองอาเรา - ย่านเมืองเก่า - ถ่ายรูปกับ Dachhimmel - เมืองซูริค
เมืองซูริค - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - ถนนบานโฮฟซตราสเซอ - สนามบินซูริค
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
7
สวิสแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : LX-สวิสแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
วันที่เดินทาง :
25SEP-2OCT
8-15 / 10-17 OCT
ราคา/ท่าน :
80,500 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,000 บาท
78,500 บาท(เด็กเสริมเตียง)/78,500 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - แกรนด์ พิชิต 2 เขา ขึ้นเขาจุงเฟรา & ขึ้นเขาแมทเทอร์ฮอร์น : บินตรงซูริค น้ำตกไรน์ - ทะเลสาบเซนต์มอริทซ์เลค - จตุรัสพลาซาดาสโกวล่า - นั่งไฟสาย Regional Train สู่เมืองเซอร์แมท - ชมเมืองเซอร์แมท - นั่งกระเช้าสู่ แมทเทอร์ฮอร์นกลาเซียร์พาราไดซ์ - ชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น - ถ่ายรูปปราสาทชิลยอง - ถ่ายรูปรูปปั้นชาร์ลีแชปลิน - น้ำพุเจดโด - ถ่ายรูปนาฬิกาดอกไม้สวนอังกฤษ - บ่อหมีสีน้ำตาล - ชมย่านเมืองเก่ามาร์กาสเซ - ถ่ายรูปโบสถ์ Munster - ยอดเขาจุงเฟรา - ถ่ายรูปสะพานไม้ชาเพล - อนุสาวรีย์รูปสิงโตหิน - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - ถ่ายรูปโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - เดินเล่นย่านบานโฮฟซตราสเซอ - ช้อปปิ้งในเมืองซูริค ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น - รวมทิปหัวหน้าทัวร์แล้ว และพนักงานขับรถแล้ว --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินซูริค - เข้าที่พัก
เมืองซอฟฮาวเซ่น - ชมความงามน้ำตกไรน์ - เมืองเซ็นต์ มอริทซ์ - ทะเลสาบเซนต์มอริทซ์เลค - จตุรัสพลาซาดาสโกวล่า - เมืองดาวอส
เมืองอันเดอร์แมท - นั่งไฟสายโรแมนติก Regional Train สู่เมืองเซอร์แมท - ชมเมืองเซอร์แมท
นั่งกระเช้าสู่ แมทเทอร์ฮอร์นกลาเซียร์พาราไดซ์ - ชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น - เมืองทาซ - เมืองมองเทรอซ์ - ถ่ายรูปปราสาทชิลยอง
เมืองเวเว่ย์ - ถ่ายรูปรูปปั้นชาร์ลีแชปลิน - เมืองโลซานน์ - สวนสาธารณะที่มีรูปปั้นลิง 3 ตัว ปิดหู ปิดปาก ปิดตา - ถ่ายรูปศาลาไทย - เจนีวา - น้ำพุเจดโด - ถ่ายรูปนาฬิกาดอกไม้สวนอังกฤษ - กรุงเบิร์น - บ่อหมีสีน้ำตาล - ชมย่านเมืองเก่ามาร์กาสเซ - ถ่ายรูปโบสถ์ Munster - เมืองอินเตอร์ลาเก้น
เมืองกรินเดอวาล - ยอดเขาจุงเฟรา - ลานหิมะ Sphinx - ธารน้ำแข็ง Alestsch - นั่งรถไฟผ่านเมืองเวนเก้น, เลาเท่นบรุนเน่น - เมืองลูเซิร์น - ถ่ายรูปสะพานไม้ชาเพล - อนุสาวรีย์รูปสิงโตหิน
เมืองซูริค - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - ถ่ายรูปโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - เดินเล่นย่านบานโฮฟซตราสเซอ - ช้อปปิ้งในเมืองซูริค - สนามบินซูริค
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
8
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
วันที่เดินทาง :
3-10 / 17-24 SEP / 25SEP-2OCT
1-8 / 4-11 OCT 19
ราคา/ท่าน :
49,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
49,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/47,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - เมืองโลซานน์ - ผ่านชม พิพิธภัณฑ์โอลิมปิก - ทะเลสาบเลอม็อง - เมืองเวเว่ย์ - ผ่านชมเนสเล่ย์ปาเล่ย์ - เมืองเบิร์น - ปราสาทโอเบอร์โฮเฟน (ด้านหน้า) - ขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ภูเขาเฟิร์ส - เมืองอินเทอร์ลาเก้น - เมืองลูเซิร์น - สะพานไม้ชาเปล - ถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโต - เมืองทิติเซ่ - เมืองชไตน์ อัม ไรน์

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ - สนามบินเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - เมืองโลซานน์ - ผ่านชม พิพิธภัณฑ์โอลิมปิก - ทะเลสาบเลอม็อง - เมืองเวเว่ย์ - ผ่านชมเนสเล่ย์ปาเล่ย์ - เมืองเบิร์น
เมืองทูน - ปราสาทโอเบอร์โฮเฟน (ด้านหน้า) - ขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ภูเขาเฟิร์ส - เมืองอินเทอร์ลาเก้น
กรินเดอร์วัลด์ - ขึ้นรถไฟสายจุงเฟราบาห์เนนสู่ยอดเขาจุงเฟรา - ธารน้ำแข็ง - เมืองเลาเทอร์บรุนเนน - นั่งรถโค้ชสู่เมืองอินเทอร์ลาเก้น
เมืองลูเซิร์น - สะพานไม้ชาเปล - ถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโต - เมืองซุก - เมืองฟุสเซ่น
เมืองเอททัล - ชมอารามเอททัล - เมืองโฮเฮนชวานเกา - ฟุสเซ่น - พิพิธภัณฑ์แห่งเมืองฟุสเซ่น
เมืองทิติเซ่ - เมืองชไตน์ อัม ไรน์ - น้ำตกไรน์ - สนามบินซูริค
แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
9
สิงคโปร์แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SQ-สิงคโปร์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
วันที่เดินทาง :
15-21 SEP 19
ราคา/ท่าน :
58,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,999 บาท
58,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/58,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน - เมืองเบิร์น - บ่อหมีสีน้ำตาล - ยอดเขาจุงเฟรา - นั่งรถไฟไต่เขา ลงจากยอดเขาจุงเฟรา - เมืองอินเทอลาเก้น - เมืองเลาเทอร์บรุนเนิน - ยอดเขาสแตนเชอร์ฮอร์น - อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก - ผ่านชม โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องที่สิงคโปร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค - ผ่านชม บรรยากาศภายใน เขตเมืองเก่าของเมืองชาฟฟ์เฮาเซิน - น้ำตกไรน์ - เมืองเบิร์น - บ่อหมีสีน้ำตาล - ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์ - ผ่านชม ประตูเมืองโบราณ - ศาลาว่าการเมือง - ผ่านชม โบสถ์มุนสเตอร์
เมืองกรินเดิลวัลท์ - นั่งรถไฟไต่เขา พิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ชม ถ้ำน้ำแข็งพันปี - ธารน้ำแข็ง - เมืองอินเทอลาเก้น - ยอดเขาฮาร์เดอร์ คูลม์
เมืองสแตน - ยอดเขาสแตนเชอร์ฮอร์น - เมืองลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล
เมืองซุก - เมืองซูริค - ผ่านชม โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์ - ผ่านชม โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - ป้อมปราการลินเดนฮอฟ - เขตนีเดอร์ดอร์ฟ - ถนนบานโฮฟซตราสเซอ - ถนนออกัสตินเนอร์กาส
เมืองซูริค - เดินทางกลับ
แวะเปลี่ยนเครื่องที่สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
10
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
วันที่เดินทาง :
11-17 AUG
2-8 / 16-22 SEP
13-19 / 22-28 OCT
15-21 / 22-28 NOV
ราคา/ท่าน :
54,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,500 บาท
52,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/49,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - พิชิต 3 ยอดเขา : นั่งรถไฟสู่ยอดเขาฮาร์เดอร์คลุม - นั่งกระเช้ายักษ์ขึ้นสู่ยอดเขากลาเซียร์ 3000 Glacier - The Peak Walk By Tissot - ปราสาทชิลยอง - นั่งรถรางไอน้ำสู่ยอดเขาชทานเซอร์ฮอร์น - โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ ** อัตรานี้ไม่รวมค่าวีซ่า และค่าทิปไกด์ --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินซูริค - ชาฟฮาวเซ่น - เมืองซูริค - เมืองลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโตและถ่ายรูปกับสะพานไม้ชาเพล
นั่งรถไฟสู่ยอดเขาฮาร์เดอร์คลุม - กรุงเบิร์น - เมืองบีลหรือเบียนน์
เมืองโกลเดอ ปิยง - นั่งกระเช้ายักษ์ขึ้นสู่ยอดเขากลาเซียร์ 3000 Glacier - The Peak Walk By Tissot - เมืองมองเทรอซ์ - ปราสาทชิลยอง - เมืองโลซานน์ - ถ่ายรูปกับศาลาไทย - เมืองลัลลี่
เมืองชทานส์ - นั่งรถรางไอน้ำสู่ยอดเขาชทานเซอร์ฮอร์น - เมืองซุก - เมืองซูริค - โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - เข้าที่พัก
สนามบินซูริค
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
11
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
วันที่เดินทาง :
27JUL-3AUG / 10-17 AUG
21-28 SEP
12-19 / 19-26 OCT
23-30 NOV
ราคา/ท่าน :
95,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 21,000 บาท
85,500 บาท(เด็กเสริมเตียง)/76,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - : สวนกุหลาบ - หอนาฬิกา Zeitglockenturm - ยอดเขาโรธอน - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองบนถนนคนเดินเมืองลูกาโน่ - เมืองแซงต์ มอริทซ์ - สะพานไม้ชาเพล - เมืองอินเทอร์ลาเค่น - ยอดเขาจุงเฟรา - ลานกว้าง Sphinx - ช้อปปิ้ง และเที่ยวชมบรรยากาศของเมืองอินเทอร์ลาเค่น ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ - ไม่รวมค่าขนสัมภาระสำหรับเข้า และออกจากโรงแรม หากท่านต้องการใช้บริการ ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม โดยประมาณ 1.5 ยูโร ต่อ ใบ ต่อ ครั้ง --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินนครซูริค - สวนกุหลาบ - หอนาฬิกา Zeitglockenturm - เมืองเวเว่ย์ - มองเทรอซ์ - เมืองทาซ
เมืองเซอร์แมท - ยอดเขาโรธอน
เมืองลูกาโน่ - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองบนถนนคนเดินเมืองลูกาโน่ - เมืองซอนดริโอ
เมืองทิราโน่ - เมืองแซงต์ มอริทซ์ - เมืองลูเซิร์น - สะพานไม้ชาเพล - เมืองอินเทอร์ลาเค่น
เมืองกรินเดลวาลด์ - ยอดเขาจุงเฟรา - ลานกว้าง Sphinx - ช้อปปิ้ง และเที่ยวชมบรรยากาศของเมืองอินเทอร์ลาเค่น
สนามบินนครซูริค - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
12
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
วันที่เดินทาง :
12-18 SEP
ราคา/ท่าน :
43,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
43,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/41,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ : ยอดเขาทิตลิส - เมืองแองเกิลเบิร์ก - ถ่ายรูปสะพานไม้ชาเปล - รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน - เขตเมืองเก่า - ถ่ายรูปมหาวิหารเซนต์กัลเลน - ช้อปปิ้งบนถนน Spisergasse - นั่งรถไฟสาย Bernina Express By Glacier Express สู่เมืองทิราโน่ - ชมวิวทะเลสาบโคโม - ปิอาซซ่า เดล ดูโอโม่ - กัลเลเรีย วิตโตรีโอ เอมานูเอล - ถ่ายรูปบริเวณอ่าวเจนัว - ถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารซานลอเรนโซ - เปียซซ่า เฟร์ รารี่ - ช้อปปิ้ง Serravalle Designer Outlet ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียม และค่าบริการในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มเชงเก้น 3,500 ท ต่อท่าน - ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 2 ยูโรx5วัน = 10ยูโร - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100x7 วัน=700 บาท --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - เมืองมิลาน - เมืองแองเกิลเบิร์ก - ยอดเขาทิตลิส - เมืองแองเกิลเบิร์ก
เมืองลูเซิร์น - ถ่ายรูปสะพานไม้ชาเปล - รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน - เมืองเซนต์กัลเลน - เขตเมืองเก่า - ถ่ายรูปมหาวิหารเซนต์กัลเลน - ช้อปปิ้งบนถนน Spisergasse
เมืองคูร์ - เมืองเซนต์มอริตส์ - นั่งรถไฟสาย Bernina Express By Glacier Express สู่เมืองทิราโน่ - เมืองโคโม
ชมวิวทะเลสาบโคโม - กรุงมิลาน - ปิอาซซ่า เดล ดูโอโม่ - กัลเลเรีย วิตโตรีโอ เอมานูเอล
เมืองเจนัว - ถ่ายรูปบริเวณอ่าวเจนัว - ถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารซานลอเรนโซ - เปียซซ่า เฟร์ รารี่ - ช้อปปิ้ง Serravalle Designer Outlet - เดินทางกลับ
แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
13
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
วันที่เดินทาง :
11-17 AUG
2-8 / 16-22 SEP
13-19 / 22-28 OCT
15-21 / 22-28 NOV
4-10 / 5-11 DEC
ราคา/ท่าน :
57,300 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,300 บาท
52,300 บาท(เด็กเสริมเตียง)/52,300 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - โมโน จุงฟราว : น้ำตกไรน์ - ชมเมืองซูริค - ชมกรุงเบิร์น - ถ่ายรูปศาลาไทย - เมืองเวเว่ย์ - เมืองมองเทรอซ์ - นั่งรถไฟชัทเทิ้ลเทรน สู่เมืองทาซ - ช้อปปิ้งของฝากเมืองอินเทอร์ลาเก้น - ขึ้นรถไฟฟ้า Cog Wheel สายจุงฟราวบาห์เนน สู่ยอดเขาจุงฟราว - ถ้ำน้ำแข็ง ** คณะออกเดินทาง 25 ท่านขึ้นไป / อัตรานี้ไม่รวม ค่าบริการด้านนัดหมายวีซ่า และเอกสารด้านวีซ่า ท่านละ 3,500 บาท - ไม่รวมค่าทิปคนขับ, ทิปไกด์ท้องถิ่น และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,800 บาท กรุณาชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนเหลือ --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินซูริค - ชาฟฮาวเซ่น - น้ำตกไรน์ - ชมเมืองซูริค - กรุงเบิร์น - ชมกรุงเบิร์น - เมืองบีล
เมืองบีล - โลซานน์ - ถ่ายรูปศาลาไทย - เมืองเวเว่ย์ - เมืองมองเทรอซ์ - เมืองทาซ
เมืองเซอร์แมท - นั่งรถไฟชัทเทิ้ลเทรน สู่เมืองทาซ - ช้อปปิ้งของฝากเมืองอินเทอร์ลาเก้น
เมืองกรินเดอร์วาลกรุน - ขึ้นรถไฟฟ้า Cog Wheel สายจุงฟราวบาห์เนน (Jungfrau Banen) สู่ ยอดเขาจุงฟราว - ถ้ำน้ำแข็ง - เมืองเลาเท่นบรุนเน่น - เมืองลูเซิร์น - เมืองครีนส์
สนามบินซูริค - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
14
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
18-24 SEP / 25SEP-1OCT
2-8 / 9-15 /12-18 / 13-19 / 16-22 / 19-25 / 23-29 OCT
6-12 / 13-19 NOV / 27NOV-3DEC
4-10 / 5-11 DEC 19
ราคา/ท่าน :
39,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,500 บาท
39,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/39,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - ชมโบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน - เมืองโกลดูปิยง - ชม กลาเซีย 3000 - กรุงเจนีวา - เมืองแองเกิลเบิร์ก - เมืองลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโตแกะสลักริมหน้าผา - สะพานคาเปล

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินดูไบ - สนามบินกรุงมิลาน - ชมโบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน - ช้อปปิ้งภายในอาคารแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2
เมืองแทซ - เมืองเซอร์แมท - เมืองมองเทรอ - ปราสาทซีลอน
เมืองโกลดูปิยง - ชม กลาเซีย 3000 - กรุงเจนีวา - ชมเมืองเจนีวา - ทะเลสาบเจนีวา - น้ำพุจรวด - นาฬิกาดอกไม้
เมืองโลซานน์ - เมืองเบิร์น - ชมมาร์คกาสเซ - ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ - ชมนาฬิกา ไซ้ท์ กล็อคเค่น - เมืองอินเทอลาเก้น - เมืองแองเกิลเบิร์ก
เมืองแองเกิลเบิร์ก - เมืองลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโตแกะสลักริมหน้าผา - สะพานคาเปล - เมืองมิลาน - สนามบิน
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
15
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
18-24 SEP / 25SEP-1OCT
2-8 / 9-15 /12-18 / 13-19 / 16-22 / 19-25 / 23-29 OCT
6-12 / 13-19 NOV / 27NOV-3DEC
4-10 / 5-11 DEC 19
ราคา/ท่าน :
39,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,500 บาท
39,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/39,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - ชมโบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน - ช้อปปิ้งภายในอาคารแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2 - เมืองโกลดูปิยง - ชม กลาเซีย 3000 - กรุงเจนีวา - ทะเลสาบเจนีวา - เมืองโลซานน์ - เมืองเบิร์น - ชมมาร์คกาสเซ - เมืองแองเกิลเบิร์ก - เมืองลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโตแกะสลักริมหน้าผา - สะพานคาเปล

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินดูไบ - สนามบินกรุงมิลาน - ชมโบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน - ช้อปปิ้งภายในอาคารแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2
เมืองแทซ - สถานีรถไฟเมืองแทซ - นั่งรถไฟสู่เมืองเซอร์แมท - เมืองมองเทรอ - ปราสาทซีลอน
เมืองโกลดูปิยง - ชม กลาเซีย 3000 - กรุงเจนีวา - ทะเลสาบเจนีวา - น้ำพุจรวด - ชมนาฬิกาดอกไม้
เมืองโลซานน์ - เมืองเบิร์น - ชมมาร์คกาสเซ - ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ - ชมนาฬิกา ไซ้ท์ กล็อคเค่น - เมืองอินเทอลาเก้น
เมืองแองเกิลเบิร์ก - เมืองลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโตแกะสลักริมหน้าผา - สะพานคาเปล - เมืองมิลาน - สนามบิน
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
16
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
วันที่เดินทาง :
5-13 / 19-27 SEP
1NOV-9OCT OCT / 22-30 NOV
ราคา/ท่าน :
72,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,900 บาท
72,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/72,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - น้ำตกไรน์ - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - บ่อหมีสีน้ำตาล - โบสถ์ Munster - น้ำพุเจทโด - นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น - ปราสาทชิลยอง - ยอดเขาจุงเฟรา - ยอดเขาฮาร์เดอร์ คูลม์ - ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น - หมู่บ้านวิทซ์นาว - นั่งรถไฟไต่เขาสู่ยอดเขาริกิ - โบสถ์เซนท์ออสวอร์ล

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินซูริค - เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน - น้ำตกไรน์ - เมืองซูริค - โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - กรุงเบิร์น - บ่อหมีสีน้ำตาล - มาร์กาสเซ - ถนนจุงเคอร์นกาสเซ - ชมนาฬิกาไซ้ท์ คล็อคเค่นทรัม - โบสถ์ Munster
เมืองเจนีวา - น้ำพุเจทโด - นาฬิกาดอกไม้ - เมืองโลซานน์ - สวนสาธารณะที่มีรูปปั้นลิง 3 ตัว ปิดหู ปิดปาก ปิดตา - ศาลาไทย - เมืองเซอร์แมท
นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น - ถ้ำน้ำแข็ง - เมืองเซอร์แมท
นั่งรถไฟสู่เมืองแทซ - เมืองมองเทรอซ์ - ปราสาทชิลยอง - เมืองเวเว่ย์ - เมืองอินเทอร์ลาเกน
เมืองกรินเดอวาลด์ - ยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง - ลานสฟิงซ์ - เมืองอินเทอร์ลาเกน - ยอดเขาฮาร์เดอร์ คูลม์
เมืองลูเซิร์น - สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล - ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น - หมู่บ้านวิทซ์นาว - นั่งรถไฟไต่เขาสู่ยอดเขาริกิ - นั่งกระเช้าสัมผัสบรรยากาศของทิวทัศน์ - เมืองซุก - หอนาฬิกาเมืองซุก - โบสถ์เซนท์ออสวอร์ล - ร้านทำทองที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป
เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
17
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
วันที่เดินทาง :
28AUG-5SEP
ราคา/ท่าน :
73,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,500 บาท
73,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/73,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - น้ำตกไรน์ - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - บ่อหมีสีน้ำตาล - โบสถ์ Munster - น้ำพุเจทโด - นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น - ปราสาทชิลยอง - ยอดเขาจุงเฟรา - ยอดเขาฮาร์เดอร์ คูลม์ - ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น - หมู่บ้านวิทซ์นาว - นั่งรถไฟไต่เขาสู่ยอดเขาริกิ - โบสถ์เซนท์ออสวอร์ล

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินซูริค - เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน - น้ำตกไรน์ - เมืองซูริค - โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - กรุงเบิร์น - บ่อหมีสีน้ำตาล - มาร์กาสเซ - ถนนจุงเคอร์นกาสเซ - ชมนาฬิกาไซ้ท์ คล็อคเค่นทรัม - โบสถ์ Munster
เมืองเจนีวา - น้ำพุเจทโด - นาฬิกาดอกไม้ - เมืองโลซานน์ - สวนสาธารณะที่มีรูปปั้นลิง 3 ตัว ปิดหู ปิดปาก ปิดตา - ศาลาไทย - เมืองเซอร์แมท
นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น - ถ้ำน้ำแข็ง - เมืองเซอร์แมท
นั่งรถไฟสู่เมืองแทซ - เมืองมองเทรอซ์ - ปราสาทชิลยอง - เมืองเวเว่ย์ - เมืองอินเทอร์ลาเกน
เมืองกรินเดอวาลด์ - ยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง - ลานสฟิงซ์ - เมืองอินเทอร์ลาเกน - ยอดเขาฮาร์เดอร์ คูลม์
เมืองลูเซิร์น - สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล - ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น - หมู่บ้านวิทซ์นาว - นั่งรถไฟไต่เขาสู่ยอดเขาริกิ - นั่งกระเช้าสัมผัสบรรยากาศของทิวทัศน์ - เมืองซุก - หอนาฬิกาเมืองซุก - โบสถ์เซนท์ออสวอร์ล - ร้านทำทองที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป
เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
18
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
วันที่เดินทาง :
28AUG-5SEP
210 / 9-17 DEC
ราคา/ท่าน :
73,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,500 บาท
73,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/73,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - น้ำตกไรน์ - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - บ่อหมีสีน้ำตาล - โบสถ์ Munster - น้ำพุเจทโด - นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น - ปราสาทชิลยอง - ยอดเขาจุงเฟรา - ยอดเขาฮาร์เดอร์ คูลม์ - ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น - หมู่บ้านวิทซ์นาว - นั่งรถไฟไต่เขาสู่ยอดเขาริกิ - โบสถ์เซนท์ออสวอร์ล

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินซูริค - เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน - น้ำตกไรน์ - เมืองซูริค - โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - กรุงเบิร์น - บ่อหมีสีน้ำตาล - มาร์กาสเซ - ถนนจุงเคอร์นกาสเซ - ชมนาฬิกาไซ้ท์ คล็อคเค่นทรัม - โบสถ์ Munster
เมืองเจนีวา - น้ำพุเจทโด - นาฬิกาดอกไม้ - เมืองโลซานน์ - สวนสาธารณะที่มีรูปปั้นลิง 3 ตัว ปิดหู ปิดปาก ปิดตา - ศาลาไทย - เมืองเซอร์แมท
นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น - ถ้ำน้ำแข็ง - เมืองเซอร์แมท
นั่งรถไฟสู่เมืองแทซ - เมืองมองเทรอซ์ - ปราสาทชิลยอง - เมืองเวเว่ย์ - เมืองอินเทอร์ลาเกน
เมืองกรินเดอวาลด์ - ยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง - ลานสฟิงซ์ - เมืองอินเทอร์ลาเกน - ยอดเขาฮาร์เดอร์ คูลม์
เมืองลูเซิร์น - สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล - ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น - หมู่บ้านวิทซ์นาว - นั่งรถไฟไต่เขาสู่ยอดเขาริกิ - นั่งกระเช้าสัมผัสบรรยากาศของทิวทัศน์ - เมืองซุก - หอนาฬิกาเมืองซุก - โบสถ์เซนท์ออสวอร์ล - ร้านทำทองที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป
เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
19
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
วันที่เดินทาง :
19-25 / 23-29 AUG
6-12 / 13-19 / 23-29 SEP
4-10 / 21-27 OCT 19
ราคา/ท่าน :
53,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,900 บาท
53,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/53,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน - ชมน้ำตกไรน์ - ป้อมปราการมูนอท - เมืองเซนท์กัลเลน - เมืองเจนีวา - โลซานน์ - เมืองมองเทรอซ์ - สถานีรถไฟเมืองแทซ - เมืองเซอร์แมท - ยอดเขากรอนเนอร์แกรต

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินซูริค - เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน - ชมน้ำตกไรน์ - ป้อมปราการมูนอท - เมืองเซนท์กัลเลน
เมืองซุก - ชมหอนาฬิกาเมืองซุก - ยอดเขาริกิ - กรุงเบิร์น
เมืองเจนีวา - โลซานน์ - เมืองมองเทรอซ์ - ปราสาทชิลยอง - เมืองแทซ
สถานีรถไฟเมืองแทซ - เมืองเซอร์แมท - ยอดเขากรอนเนอร์แกรต - เมืองลูเซิร์น - เมืองซูริค
สนามบินซูริค
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
20
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
วันที่เดินทาง :
21-29 SEP 19
ราคา/ท่าน :
67,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 11,900 บาท
67,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/67,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - ชมน้ำตกไรน์ - ถ่ายรูปกับโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - เมืองลูเซิร์น - ยอดเขาริกิ - ชมสิงโตหินแกะสลัก - ยอดเขาเวกกิส - เมืองโกล เดอ ปิยง - กลาเซียร์ 3000 - เมืองเซอร์แมท - นั่งรถไฟสู่ยอดเขาจุงฟราวด์ - ชมวิวที่ ลานสฟิงซ์ - อินเทอร์ลาเคน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนที่สนามบินดูไบ - สนามบินเอดินเบิร์ก - ชมน้ำตกไรน์ - ถ่ายรูปกับโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์
เมืองซุก - เมืองลูเซิร์น - ยอดเขาริกิ - ชมสิงโตหินแกะสลัก - ยอดเขาเวกกิส
เมืองเวกกิส - นั่งรถไฟสู่ยอดเขาจุงฟราวด์ - ชมวิวที่ ลานสฟิงซ์ - อินเทอร์ลาเคน
กรุงเบิร์น - เมืองเวเว่ย์ - เมืองโลซานน์
เมืองมองเทรอซ์ - ปราสาทชิลยอง
เมืองโกล เดอ ปิยง - กลาเซียร์ 3000 - สถานีรถไฟเมืองแทซ - เมืองเซอร์แมท
อิสระครึ่งวันช่วงเช้า - เมืองเจนีวา - สนามบินซูริค
แวะเปลี่ยนที่สนามบินดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
21
สวิสแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : LX-สวิสแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 7 คืน
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
วันที่เดินทาง :
5-13 / 10-18 SEP
ราคา/ท่าน :
73,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,900 บาท
73,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/73,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - เมืองชาฟเฮาเซ่น - เที่ยวกรุงเบิร์น - เมืองโลซานน์ - เข้าชมปราสาทชิลยอง - เที่ยวเมืองเซอร์แมท - พิชิต 2 เขา ยอดเขาจุงเฟรา และ เขากลาเซียร์ 3000 - บ่อหมีสีน้ำตาล - ชมนาฬิกาไซ้ท์ คล็อคเค่นทรัม - ชมถ้ำน้ำแข็ง - ลานสฟิงซ์ - ชมสิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินซูริค
เมืองชาฟเฮาเซ่น - ชมน้ำตกไรน์ - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - กรุงเบิร์น - บ่อหมีสีน้ำตาล - ชมมาร์กาสเซ - ชมนาฬิกาไซ้ท์ คล็อคเค่นทรัม
เมืองกรูแยร์ - เมืองเจนีวา - เมืองโลซานน์
ล่องเรือสำราญทะเลสาบเจนีวา - เรือจอดเทียบท่าที่ปราสาทชิลยอง - เข้าชมปราสาทชิลยอง - เมืองมองเทรอซ์ - เมืองเลอแซง
เมืองโกล เดอ ปิยง - กระเช้ายักษ์ ขึ้นสู่เขากลาเซียร์ 3000 - สถานีรถไฟเมืองแทซ - ยอดเขาแมททอร์ฮอร์น
อิสระท่องเที่ยวครึ่งวันเช้า - เมืองเวเว่ย์ - เมืองอินเทอร์ลาเกน
เมืองกรินเดอวาลด์ - ยอดเขาจุงเฟรา - ชมถ้ำน้ำแข็ง - ลานสฟิงซ์ - สถานีรถไฟเมืองลาวท์เทอบรุนเนิน
เมืองลูเซิร์น - ชมสิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล - เมืองซุก - หอนาฬิกาเมืองซุก - สนามบิน
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
22
สวิสแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : LX-สวิสแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 7 คืน
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
วันที่เดินทาง :
9-17 / 16-24 SEP / 23SEP-1OCT
7-15 OCT
ราคา/ท่าน :
75,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,900 บาท
75,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/75,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - เมืองชาฟเฮาเซ่น - เที่ยวกรุงเบิร์น - เมืองโลซานน์ - เข้าชมปราสาทชิลยอง - เที่ยวเมืองเซอร์แมท - พิชิต 2 เขา ยอดเขาจุงเฟรา และ เขากลาเซียร์ 3000 - บ่อหมีสีน้ำตาล - ชมนาฬิกาไซ้ท์ คล็อคเค่นทรัม - ชมถ้ำน้ำแข็ง - ลานสฟิงซ์ - ชมสิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินซูริค
เมืองชาฟเฮาเซ่น - ชมน้ำตกไรน์ - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - กรุงเบิร์น - บ่อหมีสีน้ำตาล - ชมมาร์กาสเซ - ชมนาฬิกาไซ้ท์ คล็อคเค่นทรัม
เมืองกรูแยร์ - เมืองเจนีวา - เมืองโลซานน์
ล่องเรือสำราญทะเลสาบเจนีวา - เรือจอดเทียบท่าที่ปราสาทชิลยอง - เข้าชมปราสาทชิลยอง - เมืองมองเทรอซ์ - เมืองเลอแซง
เมืองโกล เดอ ปิยง - กระเช้ายักษ์ ขึ้นสู่เขากลาเซียร์ 3000 - สถานีรถไฟเมืองแทซ - ยอดเขาแมททอร์ฮอร์น
อิสระท่องเที่ยวครึ่งวันเช้า - เมืองเวเว่ย์ - เมืองอินเทอร์ลาเกน
เมืองกรินเดอวาลด์ - ยอดเขาจุงเฟรา - ชมถ้ำน้ำแข็ง - ลานสฟิงซ์ - สถานีรถไฟเมืองลาวท์เทอบรุนเนิน
เมืองลูเซิร์น - ชมสิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล - เมืองซุก - หอนาฬิกาเมืองซุก - สนามบิน
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
23
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
วันที่เดินทาง :
25AUG-2SEP
22-30 SEP
1-9 OCT
ราคา/ท่าน :
129,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 35,900 บาท
129,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/125,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - Unseen : จัตุรัสศาลาว่าการเมือง - ห้องสมุดแอบบีย์ - นั่งรถไฟกลาเซียร์เอ็กซเพรส - นั่งกระเช้าขึ้นสู่จุดชมวิวยอดเขาแองกิสฮอร์น - ธารน้ำแข็งอเลิท์ชกลาเซียร์ - นั่งรถไฟไต่เขาสู่ยอดเขากรอนเนอแกรต - จุดชมวิว Sentier Des Rondes - ชิมไวน์รสเลิศจากเขตลาโวด์ - ปราสาทชิลลอง - ปราสาททู - ยอดเขากรินเดลวาลด์ - เดินชมวิวสวยๆ จากหน้าผา First Cliff Walk - อนุสาวรีย์สิงโต - หมู่บ้านสตูส์ - ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบซุก - น้ำตกไรน์ ** ที่พักดี อาหารดี เที่ยวสบายๆ ไม่เร่งรีบ / 10 ท่านออกเดินทาง --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินซูริค - เมืองสไตน์ อัม ไรน์ - เขตเมืองเก่า - จัตุรัสศาลาว่าการเมือง - เมืองเซนต์กัลเลน - ย่านเขตเมืองเก่า - ห้องสมุดแอบบีย์ - โซนพรมแดง - เมืองเซนต์ มอร์ริทซ์
นั่งรถไฟกลาเซียร์เอ็กซเพรส - เมืองอันเดอร์แมท - เมืองเฟียช - นั่งกระเช้าขึ้นสู่จุดชมวิวยอดเขาแองกิสฮอร์น - ธารน้ำแข็งอเลิท์ชกลาเซียร์
เมืองเซอร์แมท - นั่งรถไฟไต่เขาสู่ยอดเขากรอนเนอแกรต - เมืองเซอร์แมท
เมืองแชงต์ ซาโฟแรง - จุดชมวิว Sentier Des Rondes - ชิมไวน์รสเลิศจากเขตลาโวด์ - อนุสาวรีย์ชาลี แชลปปลิ้น - ผ่านมองเทรอซ์ - ปราสาทชิลลอง - เมืองทูน - ปราสาททูน
ยอดเขากรินเดลวาลด์ - เฟียสต์ - เดินชมวิวสวยๆ จากหน้าผา First Cliff Walk - บริเวณหุบเขาเบอร์เก้นสต็อก
เมืองลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้คาเปล - ชวาเน่นท์พลัทซ์ - เมืองชวีช - หมู่บ้านสตูส์ - เมืองซุก - ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบซุก
เมืองซาฟเฮาส์เซ่น - น้ำตกไรน์ - สนามบินซูริค
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
24
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
วันที่เดินทาง :
6-15 AUG
16-25 SEP
21-30 OCT / 30OCT-8NOV
4-13 DEC
ราคา/ท่าน :
116,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 25,900 บาท
116,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/112,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - แกรนด์ : นั่งรถไฟสายโรแมนติกเบอร์นิน่าเอกซ์เพรส - นั่งรถไฟชมวิวกลาเซียร์เอ็กซเพรส - นั่งกระเช้า Cable Car สู่ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - ย่านมาร์คกาสเซ - นั่งรถรางไฟฟ้าขึ้นสู่จุดชมวิว Harder Kulm - หมู่บ้านกรินเดลวาลด์ - ยอดเขาจุงเฟรา - สะพานไม้คาเปล - ยอดเขากรินเดลวาลด์ เฟียสต์ - ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น - นั่งรถไฟสู่ยอดเขาริกิ - น้ำตกไรน์ ** ที่พักดี อาหารดี เที่ยวสบายๆ ไม่เร่งรีบ / 10 ท่านออกเดินทาง --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินมิลาน - เมืองทิราโน่ - นั่งรถไฟสายโรแมนติกเบอร์นิน่าเอกซ์เพรส - ผ่านธารกลาเซีย - ช่องเขาเบอร์นิน่า - เมืองเซ็นต์มอริทซ์ - เมืองเซ็นต์มอร์ริทซ์
เมืองอันเดอร์แมท - นั่งรถไฟชมวิวกลาเซียร์เอ็กซเพรส - เซอร์แมทซ์
นั่งกระเช้า Cable Car สู่ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - สนุกสนานกับการเล่นหิมะ - เมืองเวเว่ย์ - ทางผ่านมองเทรอซ์ - เมืองโลซานน์
เมืองเจนีวา - ถ่ายรูปกับนาฬิกาดอกไม้ - กรุงเบิร์น - ย่านมาร์คกาสเซ - นาฬิกาไซ้ท์ กล็อคเค่น - เมืองอินเทอร์ลาเก้น - นั่งรถรางไฟฟ้าขึ้นสู่จุดชมวิว Harder Kulm
หมู่บ้านกรินเดลวาลด์ - นั่งรถไฟชมวิวท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูง แห่งแอลป์ - ลอดอุโมงค์ที่ชาวสวิสฯได้ขุด เจาะไว้ที่ความสูงถึง 3,464 เมตร - ยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง 1,000ปี - ลานพลาโต - เมืองลูเซิร์น - ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้คาเปล
ยอดเขากรินเดลวาลด์ เฟียสต์ - เมืองลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้คาเปล - ชวาเน่นท์พลัทซ์
ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น - เมืองวิทซ์เนา - นั่งรถไฟสู่ยอดเขาริกิ - เมืองอาร์ธ โกเดา - เมืองซุก - เมืองซูริค - โบสถ์เซ็นต์ปีเตอร์ - ถนนลิมแม็ทคีย์
เมืองซาฟเฮาส์เซ่น - น้ำตกไรน์ - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
รายการที่ 1 ถึง 24
จากทั้งหมด 25 รายการ
Next Last
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์สวิส(สวิตเซอร์แลนด์)เดือนกันยายน 2562 / 2019, โปรแกรมท่องเที่ยวสวิส(สวิตเซอร์แลนด์)เดือนกันยายน 2562 / 2019 และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์เดือนกรกฎาคม 2562
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์เดือนสิงหาคม 2562
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์เดือนกันยายน 2562
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์เดือนตุลาคม 2562
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์เดือนพฤศจิกายน 2562
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์เดือนธันวาคม 2562
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์เดือนมกราคม 2563
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์เดือนกุมภาพันธ์ 2563
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์เดือนมีนาคม 2563
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์เดือนเมษายน 2563
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์เดือนพฤษภาคม 2563
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์เดือนมิถุนายน 2563
ทัวร์เรือสำราญทัวร์เรือสำราญ
ทัวร์ทัวร์จีน
ทัวร์ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ทัวร์เกาหลีราคาถูก
ทัวร์ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก
ทัวร์ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ทัวร์อินเดีย
ทัวร์เนปาล
ทัวร์ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ทัวร์มัลดีฟส์
  แพคเกจมัลดีฟส์
ทัวร์ทัวร์ลาว
ทัวร์ทัวร์ลาวราคาถูก
ทัวร์ทัวร์พม่า
ทัวร์ทัวร์ฟิลิปินส์
ทัวร์ทัวร์ภูฏาน / ทัวร์ภูฐาน
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรปราคาถูก
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ทัวร์อิตาลี
ทัวร์ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ทัวร์อเมริกา
ทัวร์ทัวร์แคนาดา
ทัวร์ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์ทัวร์อียิปต์
ทัวร์ทัวร์ดูไบ
ทัวร์ทัวร์จอร์แดน
ทัวร์ทัวร์อิหร่าน
ทัวร์ทัวร์ตุรกี
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
TOP