เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 19 จาก
ทัวร์เยอรมัน 19 รายการ

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์เยอรมนี

1
การบินไทย

ทัวร์เยอรมัน

รหัสทัวร์ : THAAS3-TG-DE-SS05(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
9-15 AUG
20-26 SEP
ราคา/ท่าน :
72,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 11,700 บาท
64,800 บาท(เด็กเสริมเตียง)/57,600 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเยอรมนี :
2
การบินไทย

ทัวร์เยอรมัน

รหัสทัวร์ : THAAS3-TG-DE-SS05(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
11-17 / 18-24 OCT
22-28 NOV
ราคา/ท่าน :
76,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 11,700 บาท
68,400 บาท(เด็กเสริมเตียง)/60,800 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเยอรมนี :
3
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์เยอรมัน

รหัสทัวร์ : THAAJ6-TK-UNSEEN-DE10D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
10-19 AUG
22-31 OCT
ราคา/ท่าน :
69,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,000 บาท
67,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/67,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเยอรมนี :
ทัวร์เยอรมนี - อันซีน : เข้าชมปราสาทวิลเฮมชอร์ - เดินเล่นในเมืองคาสเซิล - ปราสาทราพันเซล - เข้าชมปราสาทดังก์วาเดอโรป - ถ่ายรูปมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - แวะถ่ายรูปกับโบสถ์เซนต์ไมเคิล - เข้าชมปราสาทชเวริน - แวะถ่ายรูปวิหารชเวริน - ถ่ายรูปกับประตูบรานเดนบวร์ก - ถ่ายรูปกับ Holocaust Memorial อนุสรณ์เขาวงกต เพื่อระลึกถึงชาวยิว - เข้าชมพระราชวังสวิงเกอร์ - ถ่ายรูปอนุสาวรีย์คาร์ลมาร์ซ - ถ่ายรูปกับ สะพานหินสันติภาพ - ถ่ายรูป สะพานเอลส์เธอร์ - เข้าชมพระราชวังฤดูร้อน - ถ่ายรูปกับ มหาวิหารบัมแบร์ก - ถ่ายรูปกับ โบสถ์เซนต์ลอเรนซ์ - ถ่ายรูปกับปราสาทนูเรมเบิร์ก ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่าเชงเก้น และทิปต่างๆ --
4
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์เยอรมัน

รหัสทัวร์ : THAB04-EK-EUR8D-HG11B(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
26JUL-2AUG
6-13 / 10-17 AUG
8-15 / 12-19 / 16-23 / 22-29 OCT 19
ราคา/ท่าน :
52,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
52,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/50,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเยอรมนี :
5
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์เยอรมัน

รหัสทัวร์ : THAB04-EK-EUR8D-HG11B(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
3-10 / 17-24 SEP / 25SEP-2OCT
1-8 / 4-11 OCT 19
ราคา/ท่าน :
49,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
49,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/47,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเยอรมนี :
6
Self Travel-เดินทางเอง

แพคเกจทัวร์เยอรมัน

รหัสทัวร์ : AVAP-6D5N-PAS-BUD-2004091(A)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
9-14 APR 20
ราคา/ท่าน :
50,966 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
50,966 บาท(เด็กเสริมเตียง)/50,966 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเยอรมนี :
7
การบินไทย

ทัวร์เยอรมัน

รหัสทัวร์ : THAA75-TG-DE11(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
13-22 SEP
ราคา/ท่าน :
111,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 16,500 บาท
100,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/89,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเยอรมนี :
8
การบินไทย

ทัวร์เยอรมัน

รหัสทัวร์ : THAA75-TG-DE11(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
22-30 SEP / 27SEP-6OCT
ราคา/ท่าน :
118,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 20,000 บาท
107,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/95,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเยอรมนี :
9
การบินไทย

ทัวร์เยอรมัน

รหัสทัวร์ : THAA75-TG-DE11(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
11-20 / 18-27 OCT
ราคา/ท่าน :
102,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 16,500 บาท
92,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/82,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเยอรมนี :
10
การบินไทย

ทัวร์เยอรมัน

รหัสทัวร์ : THAA75-TG-DE11(4)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
29NOV-8DEC
6-15 DEC
ราคา/ท่าน :
107,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 16,500 บาท
97,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/86,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเยอรมนี :
11
การบินไทย

ทัวร์เยอรมัน

รหัสทัวร์ : THAA75-TG-DE11-RE
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
10-19 AUG
ราคา/ท่าน :
106,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 16,000 บาท
96,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/85,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเยอรมนี :
12
การบินไทย

ทัวร์เยอรมัน

รหัสทัวร์ : THAA75-TG-DE11-24DEC
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
24DEC19-2JAN20
ราคา/ท่าน :
104,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 18,000 บาท
94,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/84,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเยอรมนี :
ทัวร์เยอรมนี - เบสท์ (บินเข้าแฟรงค์เฟิร์ต - บินออกมิวนิค) : เส้นทางเดินแห่งเทพนิยายกริมม์ - ปราสาทโลเวนเบิร์ก - เข้าชม พระราชวังซองซูซีส์ - เที่ยวกรุงเบอร์ลิน - ประตูบรันเดนบวร์ก - กำแพงเบอร์ลิน - ช้อปปิ้งย่านคูดัม - โรเธนบวร์ก (เส้นทางสายโรแมนติก) - ปราสาทลินเดอร์ฮอฟ - ถ่ายรูปหน้าปราสาทนอยชวานสไตน์ (ไม่รวมค่าเข้าชม) - การ์มิชพาร์เท่น เคียร์เช่น - ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (เยอรมันแอลป์) - ทะเลสาบโคนิก - ล่องเรือพลังงานไฟฟ้า ชมฟยอร์ด - จัตุรัสมาเรียนใจกลางเมืองเก่า ** อัตรานี้รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น - ค่าทิปพนักงานขับรถ แต่ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น --
13
การบินไทย

ทัวร์เยอรมัน

รหัสทัวร์ : THAA75-TG-DE-FR-PRO4(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
27SEP-4OCT
11-18 OCT
ราคา/ท่าน :
70,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
63,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/56,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเยอรมนี :
14
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์เยอรมัน

รหัสทัวร์ : THAAR8-EK-DE-CH022
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
2-8 OCT 19
ราคา/ท่าน :
52,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
52,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/50,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเยอรมนี :
15
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์เยอรมัน

รหัสทัวร์ : THAAR8-EK-GRAND-DE014A(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
26SEP-2OCT
13-19 / 18-24 OCT
ราคา/ท่าน :
45,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
45,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/43,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเยอรมนี :
16
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์เยอรมัน

รหัสทัวร์ : THAAR8-EK-GRAND-DE014A(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
20-26 NOV
ราคา/ท่าน :
44,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
44,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/42,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเยอรมนี :
17
Self Travel-เดินทางเอง

แพคเกจทัวร์เยอรมัน

รหัสทัวร์ : AROP-8D7N-CGN-CGN-1909071(A)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
3-10 AUG
7-14 SEP
ราคา/ท่าน :
68,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
68,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/68,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเยอรมนี :
18
Self Travel-เดินทางเอง

แพคเกจทัวร์เยอรมัน

รหัสทัวร์ : AROP-8D7N-REG-CGN-1908311(A)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
31AUG-7SEP
ราคา/ท่าน :
68,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
68,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/68,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเยอรมนี :
19
Self Travel-เดินทางเอง

แพคเกจทัวร์เยอรมัน

รหัสทัวร์ : AROP-8D7N-AZH-AZH-1908111(A)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
4-11 / 11-18 AUG
ราคา/ท่าน :
68,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
68,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/68,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเยอรมนี :
รายการที่ 1 ถึง 19 จาก
ทัวร์เยอรมัน 19 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์เยอรมัน, โปรแกรมท่องเที่ยวเยอรมัน และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์เยอรมนีเดือนกรกฎาคม 2562
ทัวร์เยอรมนีเดือนสิงหาคม 2562
ทัวร์เยอรมนีเดือนกันยายน 2562
ทัวร์เยอรมนีเดือนตุลาคม 2562
ทัวร์เยอรมนีเดือนพฤศจิกายน 2562
ทัวร์เยอรมนีเดือนธันวาคม 2562
ทัวร์เยอรมนีเดือนมกราคม 2563
ทัวร์เยอรมนีเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ทัวร์เยอรมนีเดือนมีนาคม 2563
ทัวร์เยอรมนีเดือนเมษายน 2563
ทัวร์เยอรมนีเดือนพฤษภาคม 2563
ทัวร์เยอรมนีเดือนมิถุนายน 2563
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
TOP