เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
  แพคเกจทัวร์วันหยุดเทศกาล  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 24
จากทั้งหมด 394 รายการ
Next Last

ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์วันปิยมหาราช 2563 / 2020

Z5576
Self travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿5,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - แพ็คเกจภาคใต้ ภูเก็ต - วัดพระผุด - แหลมพรหมเทพ - ดำน้ำเกาะพีพี - เขาตะปู - เกาะปันหยี (คณะออกเดิน 6-8 ท่าน)
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก - ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน

อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ(ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับ) - บริการรถรับที่ สนามบินภูเก็ต - วัดพระผุด - แหลมพรหมเทพ
ดำน้ำเกาะพีพี เต็มวัน
ภูเก็ต - พังงา - เขาตะปู - เขาพิงกัน - เกาะปันหยี - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
Z5574
Self travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿6,300
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - แพ็คเกจภาคใต้ สตูล - หลีเป๊ะ - เกาะหินงาม - เกาะราวี - อ่าวเรือใบ (คณะออกเดิน 2-8 ท่าน)
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก - ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน

อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ(ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับ) - บริการรถรับที่ สนามบินหาดใหญ่ หรือสถานีขนส่ง - ท่าเรือปากบารา - นั่งเรือสปีทโบ๊ตสู่ เกาะหลีเป๊ะ - เข้าที่พัก
เกาะหินงาม - เกาะราวี - ร่องน้ำจาบัง - อ่าวเรือใบ
นั่งเรือสปีทโบ๊ตขึ้นฝั่ง - บริการรถส่งที่ สนามบินหาดใหญ่ หรือ สถานีขนส่งผู้โดยสาร - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
Z5573
Self travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿5,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - แพ็คเกจภาคเหนือ เชียงใหม่ - ดอยอินทนนท์ - ตลาดม้ง - ดอยสุเทพ - วัดเชียงมั่น - วัดเจดีย์หลวง
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก - ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบิน หรือค่ารถโดยสาร - ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และค่าทิปคนขับรถ ตลอดการเดินทางจ่ายทิป 600 บาท

อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ(ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับ) - บริการรถรับที่ สนามบินเชียงใหม่ หรือ ท่ารถทัวร์ - ดอยอินทนนท์ - ตลาดม้ง - ตลาดไนท์บาร์ซ่า
พระบรมธาตุดอยสุเทพ - วัดเจดีย์หลวง - วัดเชียงมั่น - วัดพระสิงห์ - วัดสวนดอก
แวะซื้อของฝากของที่ระลึก - บริการรถส่งที่ สนามบินเชียงใหม่ หรือ ท่ารถทัวร์ - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
Z5491
VAN-รถตู้ปรับอากาศ
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 1 วัน 0 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿1,990
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - พระนครศรีอยุธยา - วัดใหญ่ชัยมงคล - วัดมหาธาตุ - วิหารมงคลบพิตร - วัดโลกยสุธาราม
อัตราข้างต้น สำหรับคณะเดินทาง 8 ท่าน ขึ้นไป บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนอัตราค่าบริการหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีที่จำนวนผู้เดินทางต่ำกว่า 8 ท่าน

กรุงเทพฯ(จุดนับพบ) - พระนครศรีอยุธยา - วัดใหญ่ชัยมงคล - วัดพนัญเชิงวรวิหาร - วัดมหาธาตุ - วัดธรรมิกราช - วิหารมงคลบพิตร - วัดโลกยสุธาราม - วัดกษัตราธิราชวรวิหาร - วัดไชยวัฒนาราม - วัดพุทไธศวรรย์ - ตลาดน้ำอโยธยา - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
Z6302
ไทยสมายล์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿11,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - พระธาตุดอยตุง - วัดร่องขุน - วัดร่องเสือเต้น - วัดพระแก้วมรกต - สิงห์ปาร์ค (คณะออกเดินทาง 10 ท่านขึ้นไป / รวมค่าทิปไกด์ และพนักงานขับรถแล้ว)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเชียงราย - พระธาตุดอยตุง - พระตำหนักดอยตุง - สามเหลี่ยมทองคำ - เชียงราย - ทานดินเนอร์ขันโตก
ไร่สิงห์ปาร์ค (ไม่รวมค่าเครื่องเล่น และค่ากิจกรรม) - วัดพระแก้ว - เชียงรายไนท์บาร์ซ่า
อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช - วัดร่องขุน - วัดร่องเสือเต้น - วัดห้วยปลากั้ง - ไร่ชาฉุยฟง - แวะซื้อของฝากจากเมืองเชียงราย - สนามบินเชียงราย - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Z6301
แอร์เอเชีย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿17,500
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - เชียงราย - พะเยา - น่าน (คณะออกเดินทาง 10 ท่านขึ้นไป / รวมค่าทิปไกด์ และพนักงานขับรถแล้ว)

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินเชียงราย - ไร่ชาฉุยฟง - แวะซื้อของฝากจากเมืองเชียงราย - พระธาตุดอยตุง - พระตำหนักดอยตุง - สามเหลี่ยมทองคำ - วัดพระแก้ว - เชียงราย - ทานขันโตก
อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช - วัดร่องขุน - วัดร่องเสือเต้น - สิงห์ปาร์ค - เชียงรายไนท์บาร์ซาร์
พะเยา - อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง - พระธาตุจอมทอง - ล่องเรือสู่วัดติโลกอาราม - วัดศรีโคมคำ
พะเยา - ภูลังกา - บ้านปัว - วัดภูเก็ต - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ และลำดวนผ้าทอ - ตัวเมืองน่าน - ถนนคนเดินเมืองน่าน
น่าน - วัดภูมินทร์ - ถ่ายรูปกับซุ้มลีลาวดี - วัดพระธาตุแช่แห้ง - สนามบินน่าน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
Z6296
VAN-รถตู้ปรับอากาศ
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿6,500
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - น่าน - ดอยเสมอดาว - วัดมิ่งเมือง - บ่อเกลือสินเธาว์ - พระบรมธาตุแช่แห้ง - วัดภูมินทร์

กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ)
น่าน - ดอยเสมอดาว - ผาหัวสิงห์ - เสาดินนาน้อย - เฮือนฮังต่อ - วัดมิ่งเมือง - วัดพระธาตุเขาน้อย
ปัว - วัดภูเก็ต - ร้านกาแฟไทลื้อ - ร้านลำดวน - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - จุดชมวิว1715 - บ่อเกลือสินเธาว์ - ถนนคนเดินเมืองน่าน
พระบรมธาตุแช่แห้ง - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน - วัดภูมินทร์ - ร้านกาแฟ Erabica Coffee - แวะซื้อของฝาก - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
Z6295
VAN-รถตู้ปรับอากาศ
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿6,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - เชียงราย - ดอยตุง - ดอยช้างมูบ - ไร่ชาฉุยฟง - ไร่ชา 101 - ไร่บุญรอด

กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ)
เชียงราย - ดอยตุง - สวนแม่ฟ้าหลวง - ดอยช้างมูบ - ดอยผาฮี้ - พระธาตุดอยตุง - ไร่ชาฉุยฟง - ถนนคนเดินเชียงราย
วัดร่องเสือเต้น - วัดห้วยปลากั้ง - ดอยแม่สลอง - ไร่ชา 101 - หมู่บ้านสันติคีรี
ไร่บุญรอด - วัดร่องขุ่น - ร้าน Ryokan Cafe - แวะซื้อของฝากพื้นเมือง - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
Z6273
BUS-รถปรับอากาศ
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿19,500
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - เที่ยวป่าหน้าฝน ชมทะเลหมอกเขาค้อ - ภูหินร่องกล้า (พักดี + กินอร่อย การันตีโดยแม่ช้อยนางรำ)
ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

กรุงเทพฯ (จุดนัดพบ โกลเด้นเพลส ถนนประดิษฐ์มนูธรรม) - จ.เพชรบูรณ์ - อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ - เขาค้อ - เข้าที่พัก บลูสกาย รีสอร์ต
ภูหินร่องกล้า - พระธาตุผาซ่อนแก้ว - กลับที่พักบลูสกาย รีสอร์ต
พิษณุโลก - วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร - อยุธยา - กรุงเทพฯ (รถส่งจุดนัดพบ)
Z6271
BUS-รถปรับอากาศ
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿4,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - เที่ยวขนอม - ล่องเรือชมโลมาสีชมพู - ไหว้พระขอพรไอ้ไข่ - หมู่บ้านคีรีวง
ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ ประมาณ 400 บาท ต่อผู้เดินทาง - ค่าใช้จ่าย และค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ (เดินทางพีเรียดละ 35 ที่นั่ง)

กรุงเทพฯ(จุดนับพบ จุดจอดรถ เดอะบาซาร์ รัชดาภิเษก แยกรัชดา-ลาดพร้าว)
จังหวัดนครศรีธรรมราช - อ.ขนอม - สะพานไม้อ่าวเตล็ด - ล่องเรือชมโลมาสีชมพู - เขาหินพับผ้า - เกาะนุ้ย - ฟิชสปา - ฟาร์มแกะ - สวนนก - อุโมงค์ต้นยาง - แกรนด์แคนยอน ขนอม - เข้าที่พัก
จุดชมวิวเนินเทวดา และเนินนางฟ้า - นาแม่เฒ่า - ขอพรตาไข่ วัดเจดีย์ - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร - หลาดหน้าพระธาตุ
หมู่บ้านคีรีวง - สะพานคีรีวง - จุดชมวิวหนานหินท่าหา - รถส่งกรุงเทพฯ(จุดนับพบ)
Z6268
Self travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 1 วัน 0 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿688
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - แพ็คเกจ 1 Day Trip แลคอน ขอพร “ไอ้ไข่” - จตุครามหลักเมือง / เดินทางเอง มีความยืดหยุ่น เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการเที่ยวเอง
ไม่รวม ค่าเดินทางไปกลับ - ค่าใช่จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าทิปพนักงานขับรถ / คณะออกเดิน 1-40 ท่าน ค่าบริการขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง

อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ(ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับ) - บริการรถรับที่ สนามบินจังหวัดนครศรีธรรมราช - วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร - ศาลหลักเมืองนคร - บริการรถส่งที่ สนามบินจังหวัดนครศรีธรรมราช - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
Z6266
BUS-รถปรับอากาศ
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿4,699
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - เชียงใหม่ - ลำปาง - วัดพระธาตุดอยสุเทพ - วัดพระธาตุดอยคำ - ห้วยตึงเฒ่า - ม่อนแจ่ม - พระธาตุลำปางหลวง

กรุงเทพฯ
เชียงใหม่ - วัดพระธาตุดอยสุเทพ - วัดเจดีย์เจ็ดยอด - ร้านไอศกรีม Iberry - วัดสวนดอก - วัดพระธาตุดอยคำ - รับประทานขันโตก พร้อมชมการแสดง
ห้วยตึงเฒ่า - ม่อนแจ่ม - ม่อนแจ่ม Skywalk - Jungle De Cafe - วัดพระสิงห์ - วัดเจดีย์หลวง - ถนนคนเดินท่าแพ
เชียงใหม่ - ตลาดทุ่งเกวียน - พระธาตุลำปางหลวง - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
Z6260
VAN-รถตู้ปรับอากาศ
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿8,590
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - ตรัง - ถ้ำเลเขากอบ - เกาะมุก - ถ้ำมรกต - เกาะกระดาน - เกาะเชือก

กรุงเทพฯ
ตรัง - ถ้ำเลเขากอบ - พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี
เกาะมุก - ถ้ำมรกต - เกาะกระดาน - เกาะเชือก
อิสระเลือกซื้อของฝาก - วัดพระบรมธาตุไชยาวรวิหาร - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
Z6262
BUS-รถปรับอากาศ
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 1 วัน 0 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - สุพรรณบุรี One Day Trip

กรุงเทพฯ - สุพรรณบุรี - อุทยานมังกรสวรรค์ - วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร - ตลาดสามชุก 100 ปี - สุ่มปลายักษ์ - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
Z6265
BUS-รถปรับอากาศ
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿4,299
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - เชียงใหม่ - วัดพระธาตุดอยสุเทพ - ห้วยตึงเฒ่า - ม่อนแจ่ม - Jungle De Cafe - พระธาตุลำปางหลวง

กรุงเทพฯ
เชียงใหม่ - วัดพระธาตุดอยสุเทพ - วัดเจดีย์เจ็ดยอด - ร้านไอศกรีม Iberry - วัดสวนดอก - วัดพระธาตุดอยคำ - ถนนคนเดินวัวลาย
ห้วยตึงเฒ่า - ม่อนแจ่ม - ม่อนแจ่ม Skywalk - Jungle De Cafe - วัดพระสิงห์ - วัดเจดีย์หลวง - ถนนคนเดินท่าแพ
ตลาดทุ่งเกวียน - พระธาตุลำปางหลวง - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
Z6259
BUS-รถปรับอากาศ
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿3,888
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - น่าน - วัดภูมินทร์ - วัดพระธาตุแช่แห้ง - บ่อเกลือสินเธาว์ - น้ำตกสะปัน - พระธาตุช่อแฮ - วัดพระพุทธชินราช
ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ 300 บาท ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง

กรุงเทพฯ(จุดนัดหมาย)
น่าน - เสาพระหลักเมืองน่าน - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน - วัดภูมินทร์ - วัดพระธาตุแช่แห้ง - วัดพระธาตุเขาน้อย - กาดข่วงเมืองน่าน
ปัว - วัดภูเก็ต - ลำดวนผ้าทอ - ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ - วังศิลาแลง - บ่อเกลือสินเธาว์ - น้ำตกสะปัน
เมืองน่าน - แพร่ - พระธาตุช่อแฮ - พิษณุโลก - วัดพระพุทธชินราช - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
Z6255
ไทยไลอ้อนแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿8,990
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - เกาะพีพี - ล่องเรือยอร์ช - เกาะไข่ (พิเศษ เฉพาะคณะเดินทาง 23-25 ต.ค. / 5-7 ธ.ค. 63 มีช่างภาพมืออาชีพ คอยแทคแคร์ ถ่ายภาพให้)
เดินทางเอง มีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรับที่ภูเก็ต นำเที่ยวตามรายการ / ไม่รวม ค่าทิปเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนำเที่ยว และคนขับรถ - อาหารบางมื้อนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินภูเก็ต - ถ่ายรูปเมืองเก่าของภูเก็ต สถาปัตยกรรมชิโน -โปรตุกีส - วัดฉลอง หรือ วัดไชยธาราม - หาดราไวย์ - ซื้อของฝาก จากทะเล - ชมพระอาทิตย์ตกที่แหลมพรหมเทพ - เข้าที่พัก
อ่าวมาหยา - อ่าวโละซามะ และ อ่าวปิ - ถ้ำไวกิ้ง - เกาะพีพี - อิสระดำน้ำตื้น - ภูเก็ต (อิสระอาหารค่ำ)
ท่าเรืออ่าวฉลอง - ล่องเรือยอร์ชคาตามารัน - นั่งเรือหางยาว หรือเรือดิ้งกี้ ขึ้นเกาะไข่ - อิสระดำน้ำตื้นดูปะการัง - บนเรือยอร์ชคาตามารัน - แวะซื้อของฝากจากภูเก็ต - สะพานรักสารสิน - สนามบินภูเก็ต - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
Z6246
VAN/BUS-รถตู้ปรับอากาศ/รถปรับอากาศ
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN/BUS-รถตู้ปรับอากาศ/รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿6,700
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - เชียงใหม่ - แม่กำปอง - ดอยม่อนแจ่ม - แม่แตง

กรุงเทพฯ(จุดนัดหมาย)
เชียงใหม่ - บ้านแม่กำปอง - โครงการหลวงตีนตก - ร้านกาแฟชมนกชมไม้ - วัดแม่กำปอง - ชมแหล่งผลิตหมอนสุขภาพจากใบชา - น้ำตกแม่กำปอง - ร้าน Teddu Coffee
ดอยม่อนแจ่ม - ทุ่งดอกไม้ไร่ดอกลมหนาว - Sky Walk ม่อนแจ่ม - คาเฟ่ฮิมน้ำแม่จะ - สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ - วัดป่าดาราภิรมย์
แม่แตง - ชมไร่ชาลุงเดช - แวะถ่ายรูปสเตย์ไวล์ด & คาเฟ่ - วัดบ้านเด่น - แวะซื้อของฝาก - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
Z6245
VAN/BUS-รถตู้ปรับอากาศ/รถปรับอากาศ
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN/BUS-รถตู้ปรับอากาศ/รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿6,500
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - แม่ฮ่องสอน - ปางอุ๋ง - บ้านรักไทย - ตักบาตรพระสงฆ์ที่สะพานซูตองเป้ - หมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาว บ้านห้วยเสือเฒ่า

กรุงเทพฯ(จุดนัดหมาย)
แม่ฮ่องสอน - วัดจองคำ - ปางอุ๋ง - บ้านรักไทย - ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน
ตักบาตรพระสงฆ์ที่สะพานซูตองเป้ - เดินชมตลาดเช้า - ชมหมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาว บ้านห้วยเสือเฒ่า - พระธาตุดอยกองมู - ชมวิวพระอาทิตย์ลับฟ้า
น้ำตกผาเสื่อ - ถ้ำปลา - ซื้อของฝาก - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
Z6243
VAN-รถตู้ปรับอากาศ
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿6,290
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - พะเยา - น่าน - ภูลังกา - วัดศรีมงคล - วัดภูมินทร์ - วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร - พระธาตุแช่แห้ง

กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ)
พะเยา - ภูลังกา - เชียงคำ - วัดนันตาราม - น่าน - วัดหนองบัว - วัดศรีมงคล - วัดภูเก็ต - ปัว
ปัว - น่าน - เฮือนฮังต่อ - วัดมิ่งเมือง - วัดภูมินทร์ - วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร - พระธาตุแช่แห้ง - วัดพระธาตุเขาน้อย - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
Z6244
VAN-รถตู้ปรับอากาศ
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿5,000
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - ตาก - ถนนลอยฟ้า - ล่องแก่งชมต้นน้ำแม่น้ำแม่กลอง - น้ำตกทีลอซู - ทะเลหมอกดอยหัวหมด

กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ) - แม่สอด - ถนนลอยฟ้า - อุ้มผาง
ล่องแก่งชมต้นน้ำแม่น้ำแม่กลอง ผ่านผาบอง, น้ำตกทีลอจ่อ, น้ำตกสายรุ้ง, บ่อน้ำร้อน - น้ำตกทีลอซู - วัดโบสถ์ไม้สัก - ถ้าตะโค๊ะบิ๊
ทะเลหมอกดอยหัวหมด - ตลาดริมเมย - ตลาดดอยมูเซอ - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
Z6242
VAN-รถตู้ปรับอากาศ
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿7,790
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - น่าน - ดอยเสมอดาว - วัดภูมินทร์ - บ่อเกลือสินเธาว์ - พระธาตุแช่แห้ง - พระธาตุช่อแฮ

กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ)
อุทยานแห่งชาติศรีน่าน - ดอยเสมอดาว - เสาดินนาน้อย - เฮือนฮังต่อ - วัดศรีพันต้น - วัดมิ่งเมือง - วัดภูมินทร์ - ร้านขนมหวานป้านิ่ม - ชุมชนไทลื้อ บ้านหนองบัว
วัดภูเก็ต - วัดศรีมงคล - บ่อเกลือสินเธาว์ - พระธาตุแช่แห้ง - ถนนคนเดิน
นั่งรถรางชมเมืองน่าน - วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร - วัดพระธาตุเขาน้อย - พระธาตุช่อแฮ - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
Z6241
BUS-รถปรับอากาศ
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿4,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - สุราษฎร์ธานี - นครศรีธรรมราช - กระบี่ -เจดีย์ปะการัง - วัดเจดีย์ ไอ้ไข่ - สระมรกต - วัดมหาธาตุวชิรมงคล - เขื่อนรัชชประภา

กรุงเทพฯ
สุราษฎร์ธานี - ศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี - สะพานไม้อ่าวเตล็ด - วัดจันทน์ธาตุทาราม - เจดีย์ปะการัง - วัดเจดีย์ ไอ้ไข่ - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร - ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช - อิสระตลาดหน้าพระธาตุ
นครศรีธรรมราช - กระบี่ - วัดถ้ำเสือ - สระมรกต - อิสระตลาดหน้าเมืองกระบี่
กระบี่ - อนุสาวรีย์ปูดำ - วัดมหาธาตุวชิรมงคล - สุราษฎร์ธานี - เขื่อนรัชชประภา - สันเขื่อนรัชประภา - สวนโมกขพลาราม
กรุงเทพฯ
Z6240
VAN/BUS-รถตู้ปรับอากาศ/รถปรับอากาศ
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN/BUS-รถตู้ปรับอากาศ/รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿6,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - กาญจนบุรี - มีนาคาเฟ่ - สังขละบุรี - วัดวังวิเวการาม - ใส่ชุดมอญตักบาตร - เขื่อนศรีนครินทร์ - สะพานแม่น้ำแคว

กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ) - กาญจนบุรี - มีนาคาเฟ่ - ทองผาภูมิ - สังขละบุรี - วัดวังวิเวการาม - เจดีย์พุทธคยา
สังขละบุรี - ใส่ชุดมอญตักบาตร - ชมเมืองบาดาล - ศรีสวัสดิ์ - เขื่อนศรีนครินทร์ - ล่องแพเปียก
ศรีสวัสดิ์ - สะพานแม่น้ำแคว - ช้อปปิ้งของดีกาญจนบุรี - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
รายการที่ 1 ถึง 24
จากทั้งหมด 394 รายการ
Next Last
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์วันปิยมหาราช 2563 / 2020, โปรแกรมท่องเที่ยววันปิยมหาราช 2563 / 2020 และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้าครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/09568
logged_out_greeting="สอบถามรายการทัวร์ และโปรโมชั่นได้เลยค่ะ^^">
TOP