Call Now: 0 2116 6395 Tel: 085 364 2449
Add FriendAdd Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
สอบถามผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
 Tour Package Incentive Group Tour  
  Outbound Tour Package - Update Weekly!
Search Tour :
Close & Show Result
Display 1 to 24
from 69 Program(s)
Next Last
Price Down 2019 International Tour Package : 

Price Down 2019 Tour

1
ไชน่าเซ้าเทิร์น

Price Down 2019 Tour

Code : THAAZW-CZ-DYG02(1)
Travel by (Air Ticket) : CZ-ไชน่าเซ้าเทิร์น
Hotel Standard :  Days : 4 days 2 nights
 Tour / Travel
0%
Credit Card 0%
China Tour Program :
China Tour - จางเจียเจี้ย : ถ้ำหวงหลงต้ง - สะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจี้ย - ร้านใบชา - เทียนเหมินซาน - ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า ชมวิวภูเขา - ระเบียงแก้ว - บันไดเลื่อนที่ยาวที่สุดในโลก - ถํ้าเทียนเหมินต้ง - นั่งรถของอุทยาน - ถนนคนเดินซีปู้เจีย - นวดฝ่าเท้า ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง ชำระวันแรกที่สนามบิน - ไม่รวม ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 20 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ 3,000 บาท โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

 Bangkok(Suvannabhumi Airport) - สนามบินต้าหยง เมืองจางเจียเจี้ย - ร้านหยก - ถ้ำหวงหลงต้ง
 สะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจี้ย - ร้านใบชา - เทียนเหมินซาน - ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า ชมวิวภูเขา - ระเบียงแก้ว - บันไดเลื่อนที่ยาวที่สุดในโลก - ถํ้าเทียนเหมินต้ง - นั่งรถของอุทยาน
 ถนนคนเดินซีปู้เจีย - นวดฝ่าเท้า - สนามบินต้าหยง
 Bangkok(Suvannabhumi Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
19-22 MAY
Price/pax :
8,889 THB(Adult)
2
การบินไทย

Price Down 2019 Tour

Code : THAAR3-TG-PEK-CN77(1)
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
China Tour / Travel China
0%
Credit Card 0%
China Tour Program :
China Tour - ปักกิ่ง : จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - หอฟ้าเทียนถาน - กายกรรมปักกิ่ง - พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน - ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย - กำแพงเมืองจีน (ด่านจียงกวน) - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ - ถนนหวังฟู่จิ่ง - องค์เจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,500 บาท ต่อท่าน / ไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 300 RMB (หยวนจีน) ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน / ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 300 บาท ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน (เด็กต้องเสียค่าทิปเท่าผู้ใหญ่) / ราคานี้ผู้ใหญ่ลด 2,000 บาทแล้ว เด็กชำระราคาเต็ม --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - หอฟ้าเทียนถาน - กายกรรมปักกิ่ง
 พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน - โรงงานไข่มุกน้ำจืด - ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - ผ่านชม สนามกีฬาโอลิมปิก - ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย
 กำแพงเมืองจีน (ด่านจียงกวน) - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ - ถนนหวังฟู่จิ่ง
 องค์เจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า - ร้านยางพารา - สนามบินปักกิ่ง - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
24-28 MAY / 31MAY-4JUN
Price/pax :
14,888 THB(Adult)
3
นกสกู๊ต

Price Down 2019 Tour

Code : THAAZW-XW-PVG01(5)
Travel by (Air Ticket) : XW-นกสกู๊ต
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
China Tour / Travel China
0%
Credit Card 0%
China Tour Program :
China Tour - เซี่ยงไฮ้ - หังโจว - ซูโจว : เจดีย์นางพญางูขาว - ถนนคนเดินเหอฝั่งเจีย - สัมผัสรถไฟหัวจรวดเมืองหางโจว - เมิองโบราณจูเจี่ยเจี่ยว (รวมค่าล่องเรือ) - ย่านซินเทียนตี้ - หาดไวทาน - ถนนนานกิง - ร้าน STARBUCK ที่ใหญ่ที่สุดในโลก - อุโมงค์ เลเซอร์ - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** อัตรานี้ยังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อท่าน (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินผู่ตง - เข้าที่พัก
 ร้านผ้าไหม - เมืองหางโจว - เจดีย์นางพญางูขาว - หมู่บ้านใบชา - ถนนคนเดินเหอฝั่งเจีย - สัมผัสรถไฟหัวจรวดเมืองหางโจว
 ร้านยางพารา - เมิองโบราณจูเจี่ยเจี่ยว (รวมค่าล่องเรือ) - เซี่ยงไฮ้ - ย่านซินเทียนตี้
 ร้านบัวหิมะ - หาดไวทาน - ถนนนานกิง - ร้าน STARBUCK ที่ใหญ่ที่สุดในโลก - อุโมงค์ เลเซอร์ - ร้านหยก - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว - สนามบินนานาชาติผู่ตง
 Bangkok(Don Muang Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
21-25 / 23-27 MAY / 28MAY-1JUN / 30MAY-3JUN
2-6 / 4-8 / 9-13 / 16-20 / 18-22 JUL / 30JUL-3AUG
1-5 / 6-10 / 13-17 / 15-19 / 20-24 / 22-26 / 27-31 AUG / 29AUG-2SEP
3-7 / 5-9 / 10-14 / 12-16 / 17-21 / 19-23 / 24-28 SEP
Price/pax :
9,889 THB(Adult)
4
นกสกู๊ต

Price Down 2019 Tour

Code : THAAZW-XW-PVG01(7)
Travel by (Air Ticket) : XW-นกสกู๊ต
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
China Tour / Travel China
0%
Credit Card 0%
China Tour Program :
China Tour - เซี่ยงไฮ้ - หังโจว - ซูโจว : เจดีย์นางพญางูขาว - ถนนคนเดินเหอฝั่งเจีย - สัมผัสรถไฟหัวจรวดเมืองหางโจว - เมิองโบราณจูเจี่ยเจี่ยว (รวมค่าล่องเรือ) - ย่านซินเทียนตี้ - หาดไวทาน - ถนนนานกิง - ร้าน STARBUCK ที่ใหญ่ที่สุดในโลก - อุโมงค์ เลเซอร์ - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** อัตรานี้ยังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อท่าน (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินผู่ตง - เข้าที่พัก
 ร้านผ้าไหม - เมืองหางโจว - เจดีย์นางพญางูขาว - หมู่บ้านใบชา - ถนนคนเดินเหอฝั่งเจีย - สัมผัสรถไฟหัวจรวดเมืองหางโจว
 ร้านยางพารา - เมิองโบราณจูเจี่ยเจี่ยว (รวมค่าล่องเรือ) - เซี่ยงไฮ้ - ย่านซินเทียนตี้
 ร้านบัวหิมะ - หาดไวทาน - ถนนนานกิง - ร้าน STARBUCK ที่ใหญ่ที่สุดในโลก - อุโมงค์ เลเซอร์ - ร้านหยก - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว - สนามบินนานาชาติผู่ตง
 Bangkok(Don Muang Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
12-16 / 13-17 JUL
9-13 AUG
Price/pax :
11,889 THB(Adult)
5
นกสกู๊ต

Price Down 2019 Tour

Code : THAAZW-XW-PVG01(8)
Travel by (Air Ticket) : XW-นกสกู๊ต
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
China Tour / Travel China
0%
Credit Card 0%
China Tour Program :
China Tour - เซี่ยงไฮ้ - หังโจว - ซูโจว : เจดีย์นางพญางูขาว - ถนนคนเดินเหอฝั่งเจีย - สัมผัสรถไฟหัวจรวดเมืองหางโจว - เมิองโบราณจูเจี่ยเจี่ยว (รวมค่าล่องเรือ) - ย่านซินเทียนตี้ - หาดไวทาน - ถนนนานกิง - ร้าน STARBUCK ที่ใหญ่ที่สุดในโลก - อุโมงค์ เลเซอร์ - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** อัตรานี้ยังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อท่าน (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินผู่ตง - เข้าที่พัก
 ร้านผ้าไหม - เมืองหางโจว - เจดีย์นางพญางูขาว - หมู่บ้านใบชา - ถนนคนเดินเหอฝั่งเจีย - สัมผัสรถไฟหัวจรวดเมืองหางโจว
 ร้านยางพารา - เมิองโบราณจูเจี่ยเจี่ยว (รวมค่าล่องเรือ) - เซี่ยงไฮ้ - ย่านซินเทียนตี้
 ร้านบัวหิมะ - หาดไวทาน - ถนนนานกิง - ร้าน STARBUCK ที่ใหญ่ที่สุดในโลก - อุโมงค์ เลเซอร์ - ร้านหยก - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว - สนามบินนานาชาติผู่ตง
 Bangkok(Don Muang Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
23-27 JUL
Price/pax :
10,889 THB(Adult)
6
นกสกู๊ต

Price Down 2019 Tour

Code : THAAZW-XW-PVG01(9)
Travel by (Air Ticket) : XW-นกสกู๊ต
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
China Tour / Travel China
0%
Credit Card 0%
China Tour Program :
China Tour - เซี่ยงไฮ้ - หังโจว - ซูโจว : เจดีย์นางพญางูขาว - ถนนคนเดินเหอฝั่งเจีย - สัมผัสรถไฟหัวจรวดเมืองหางโจว - เมิองโบราณจูเจี่ยเจี่ยว (รวมค่าล่องเรือ) - ย่านซินเทียนตี้ - หาดไวทาน - ถนนนานกิง - ร้าน STARBUCK ที่ใหญ่ที่สุดในโลก - อุโมงค์ เลเซอร์ - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** อัตรานี้ยังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อท่าน (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินผู่ตง - เข้าที่พัก
 ร้านผ้าไหม - เมืองหางโจว - เจดีย์นางพญางูขาว - หมู่บ้านใบชา - ถนนคนเดินเหอฝั่งเจีย - สัมผัสรถไฟหัวจรวดเมืองหางโจว
 ร้านยางพารา - เมิองโบราณจูเจี่ยเจี่ยว (รวมค่าล่องเรือ) - เซี่ยงไฮ้ - ย่านซินเทียนตี้
 ร้านบัวหิมะ - หาดไวทาน - ถนนนานกิง - ร้าน STARBUCK ที่ใหญ่ที่สุดในโลก - อุโมงค์ เลเซอร์ - ร้านหยก - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว - สนามบินนานาชาติผู่ตง
 Bangkok(Don Muang Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
11-15 / 19-23 / 22-26 / 25-29 OCT
Price/pax :
13,889 THB(Adult)
7
นกสกู๊ต

Price Down 2019 Tour

Code : THAAZW-XW-PVG01(10)
Travel by (Air Ticket) : XW-นกสกู๊ต
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
China Tour / Travel China
0%
Credit Card 0%
China Tour Program :
China Tour - เซี่ยงไฮ้ - หังโจว - ซูโจว : เจดีย์นางพญางูขาว - ถนนคนเดินเหอฝั่งเจีย - สัมผัสรถไฟหัวจรวดเมืองหางโจว - เมิองโบราณจูเจี่ยเจี่ยว (รวมค่าล่องเรือ) - ย่านซินเทียนตี้ - หาดไวทาน - ถนนนานกิง - ร้าน STARBUCK ที่ใหญ่ที่สุดในโลก - อุโมงค์ เลเซอร์ - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** อัตรานี้ยังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อท่าน (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินผู่ตง - เข้าที่พัก
 ร้านผ้าไหม - เมืองหางโจว - เจดีย์นางพญางูขาว - หมู่บ้านใบชา - ถนนคนเดินเหอฝั่งเจีย - สัมผัสรถไฟหัวจรวดเมืองหางโจว
 ร้านยางพารา - เมิองโบราณจูเจี่ยเจี่ยว (รวมค่าล่องเรือ) - เซี่ยงไฮ้ - ย่านซินเทียนตี้
 ร้านบัวหิมะ - หาดไวทาน - ถนนนานกิง - ร้าน STARBUCK ที่ใหญ่ที่สุดในโลก - อุโมงค์ เลเซอร์ - ร้านหยก - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว - สนามบินนานาชาติผู่ตง
 Bangkok(Don Muang Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
15-19 / 18-22 / 26-30 OCT
Price/pax :
11,889 THB(Adult)
8
คาเธ่ย์แปซิฟิค

Price Down 2019 Tour

Code : THAAZW-CX-HKG07(1)
Travel by (Air Ticket) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
Hotel Standard :  Days : 4 days 2 nights
China Tour / Travel China
0%
Credit Card 0%
Hong Kong  Tour Program :
Hong Kong Tour - มาเก๊า - จูไห่ - เซินเจิ้น : วัดอาม่า - ซากโบสถ์เซนต์ปอล - จตุรัสเซนาโด้ - เดอะเวนีเซียน - เดอะปารีเซียน - ตลาดใต้ดินกงเป่ย - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - วัดผู่โถว - วัดกวนอู - ร้านหยก - หล่อหวู่ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ - ชมโชว์น้ำพุ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - Avenue Of Stars - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่า 144 แบบหมู่คณะ ท่านละ 1,500 บาท (เก็บพร้อมค่าทัวร์) - ไม่รวมค่าทิปไกด์ ท่านละ 1,500 บาท ยกเว้นเด็กทารกอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเช็กแล็บก๊อก - เมืองมาเก๊า - วัดอาม่า - ซากโบสถ์เซนต์ปอล - จตุรัสเซนาโด้ - เดอะเวนีเซียน - เดอะปารีเซียน - ตลาดใต้ดินกงเป่ย - เมืองจูไห่
 ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - วัดผู่โถว - เมืองเซินเจิ้น - วัดกวนอู - ร้านหยก - ร้านครีมไข่มุก - ร้านยางพารา - หล่อหวู่ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ - ชมโชว์น้ำพุ
 เมืองฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - โรงงานเครื่องประดับ - ร้านหยก - Avenue Of Stars - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - สนามบินเช็กแล็บก๊อก
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
24-26 MAY
Price/pax :
8,989 THB(Adult)
9
คาเธ่ย์แปซิฟิค

Price Down 2019 Tour

Code : THAAZW-CX-HKG07(3)
Travel by (Air Ticket) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
Hotel Standard :  Days : 4 days 2 nights
Hong Kong  Tour / Travel Hong Kong
0%
Credit Card 0%
Hong Kong  Tour Program :
Hong Kong Tour - มาเก๊า - จูไห่ - เซินเจิ้น : วัดอาม่า - ซากโบสถ์เซนต์ปอล - จตุรัสเซนาโด้ - เดอะเวนีเซียน - เดอะปารีเซียน - ตลาดใต้ดินกงเป่ย - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - วัดผู่โถว - วัดกวนอู - ร้านหยก - หล่อหวู่ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ - ชมโชว์น้ำพุ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - Avenue Of Stars - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่า 144 แบบหมู่คณะ ท่านละ 1,500 บาท (เก็บพร้อมค่าทัวร์) - ไม่รวมค่าทิปไกด์ ท่านละ 1,500 บาท ยกเว้นเด็กทารกอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเช็กแล็บก๊อก - เมืองมาเก๊า - วัดอาม่า - ซากโบสถ์เซนต์ปอล - จตุรัสเซนาโด้ - เดอะเวนีเซียน - เดอะปารีเซียน - ตลาดใต้ดินกงเป่ย - เมืองจูไห่
 ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - วัดผู่โถว - เมืองเซินเจิ้น - วัดกวนอู - ร้านหยก - ร้านครีมไข่มุก - ร้านยางพารา - หล่อหวู่ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ - ชมโชว์น้ำพุ
 เมืองฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - โรงงานเครื่องประดับ - ร้านหยก - Avenue Of Stars - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - สนามบินเช็กแล็บก๊อก
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
12-14 / 17-19 / 24-26 JUN
3-5 / 10-12 / 24-26 JUL
28-30 AUG
11-13 / 17-19 SEP
1-3 / 9-11 / 28-30 OCT
Price/pax :
8,998 THB(Adult)
10
ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์

Price Down 2019 Tour

Code : THAB37-MU-PEK01
Travel by (Air Ticket) : MU-ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Hong Kong  Tour / Travel Hong Kong
0%
Credit Card 0%
China Tour Program :
China Tour - ปักกิ่ง : จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้ามกู้กง - หอฟ้าเทียนถาน - กายกรรมปักกิ่ง - พระราชวังฤดูร้อน - วัดหลิงกวง - ตลาดหงเฉียว - กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน - ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก - ถนนหวังฟูจิ่ง - วัดลามะ - ตลาดรัสเซีย - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** Special Menu เป็ดปักกิ่ง - อาหารกวางตุ้ง - สุกี้มองโกลเลีย / อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป ท่านละ 1,000 บาท หรือ ค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยว (4 วันทำการ) ท่านละ 1,650 บาท - ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จำนวน 300 หยวน ต่อทริป ต่อท่าน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่) (เด็กอายุตั้งแต่ 2-18 ปี เก็บค่าทัวร์เพิ่ม ท่านละ 4,000 บาท) --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้ามกู้กง - ร้านนวดเท้า - หอฟ้าเทียนถาน - ร้านหมอนยางพารา - กายกรรมปักกิ่ง
 พระราชวังฤดูร้อน - ร้านผ้าไหม - วัดหลิงกวง - ตลาดหงเฉียว - ร้านไข่มุก
 ร้านหยก - กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน - ร้านบัวหิมะ - ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก - ถนนหวังฟูจิ่ง
 วัดลามะ - ร้านผีเซี๊ยะ - ตลาดรัสเซีย - สนามบินปักกิ่ง - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
28MAY-1JUN
11-15 / 25-29 JUN
Price/pax :
13,899 THB(Adult)
11
Self travel-เดินทางเอง

Price Down 2019 Tour

Code : KRA000-PKG-KR-SIGNATURE(A)
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
China Tour / Travel China
0%
Credit Card 0%
South Korea Tour Program :
South Korea Tour - แพ็คเกจ เที่ยวเกาหลี สำหรับ 2 ท่านขึ้นไป (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) : ออกแบบที่เที่ยวในแต่ละวัน ได้เองจาก Option Tour ในรายการ / พักแบบฮันอค 1 คืน - พักโซล 2 คืน / ไม่สามารถเข้าพักระหว่างวันที่ 27-30 May 2017

 Incheon International Airport - เลือกเที่ยว แบบ OPT1. Dongdaemun Design Plaza - คลองชองกเยชอน - พระราชวังอึนฮยอน - ตลาดทงอิน - Trick Eye and Ice Museum - Bukchon Hanok Village - ถนนซัมชองดง or แบบ OPT2. พระราชวังอึนฮยอน - Sanmeoru Winery - The Botanical Garden Byeokchoji - Heyri Village - Paju Premium Outlet - Hanok Stay
 เลือกเที่ยว แบบ OPT1. Suwon Hwaseong Fortress - Everland Theme Park or แบบ OPT2. Wolmido Island - Fairy Tale Village - Central Park - Seoul Stay
 เลือกเที่ยว แบบ OPT1. N Seoul Tower - Gyeongbok Palace - ช้อปปิ้งโสม, สมุนไพรสนเข็มแดง, สมุนไพรฮ็อกเก็ต - ทดลองทำกิมจิ และถ่ายรูปในชุดประจำชาติเกาหลี ฮันบก - Samsung D’Light - Garosu Street - Cosmetic Store at Seokpajeong - Duty Free Shop or แบบ OPT2. ถ่าวรูปหน้าพระราชวังด็อกซู - Namsan Hanok village - ถนนช้อปปิ้งย่านอิแทวอน - ย่านชองดัม - Cheongdam dong, Apgujung Rodeo - COEX mall - Cosmetic Store at Seokpajeong - Duty free Shop - Seoul Stay
 สนามบินอินชอน, เกาหลีใต้
 เดินทางทุกวันพฤหัสบดี - บริการด้วยรถ Seat In Coach or SIC โดยไกด์พูดภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
เดินทางได้ทุกพุธ Every Thu travel between TBA
Price/pax :
11,900 THB(Adult)
12
แอร์เอเชีย

Price Down 2019 Tour

Code : THAAI7-FD-SGN02(1)
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
South Korea Tour / Travel South Korea
0%
Credit Card 0%
Vietnam Tour Program :
Vietnam Tour - ใต้ โฮจิมินห์ - ดาลัด - มุยเน่ : โบสถ์นอร์ทเทอดาม - ไปรษณีย์กลาง - ทะเลทรายขาว - ทะเลทรายแดง - ลำธารนางฟ้า - ดาลัด ไนท์มาร์เก็ต - วัดหลิงเฝือก - บ้านเพี้ยน - น้ำตกดาตันลา - วัดตั๊กลัม - สวนดอกไม้เมืองหนาว - ตลาดเบ๋นถั่น ** รับฟรี!! ร่ม, หมวก, กาแฟG7 / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ท่านละ 1,000 บาท ต่อทริป ต่อท่าน --

 Bangkok(Don Muang Airport) - Tan Son Nhat, Hochiming - โบสถ์นอร์ทเทอดาม - ไปรษณีย์กลาง - เมืองมุยเน่
 เมืองมุยเน่ - ทะเลทรายขาว - ทะเลทรายแดง - ลำธารนางฟ้า - เมืองดาลัด - ดาลัด ไนท์มาร์เก็ต
 เมืองดาลัด - วัดหลิงเฝือก - บ้านเพี้ยน - น้ำตกดาตันลา - วัดตั๊กลัม - สวนดอกไม้เมืองหนาว
 เมืองดาลัด - เมืองโฮจิมินห์ - Ben Thanh Market - Tan Son Nhat, Hochiming - Bangkok(Don Muang Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
7-10 JUN
Price/pax :
10,999 THB(Adult)
13
เวียดนามแอร์ไลน์

Price Down 2019 Tour

Code : THAB11-VN-HAN05(1)
Travel by (Air Ticket) : VN-เวียดนามแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
Vietnam Tour / Travel Vietnam
0%
Credit Card 0%
Vietnam Tour Program :
Vietnam Tour - เหนือ ฮานอย - หมกเจาว์ - ฮาลอง : วัดหง๊อกเซิน - ทะเลสาบคืนดาบ - สะพานพระอาทิตย์ - ถนน 36 สาย - สวนชาขั้นบันไดรูปหัวใจ - สะพานแก้วแห่งความรัก - สวนดอกไม้แฮปปี้แลนด์ - น้ำตก Dai Yem - วัดไบ่ดิงห์ - ถนนคนเดินเมืองนิงห์บิงห์ - ฮาลอง ปาร์ค - นั่งกระเช้า 2 ชั้น - สวนดอกไม้ญี่ปุ่น - นั่งรถราง - ขึ้นชิงช้าสวรรค์ Sun wheel - การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ - ล่องเรืออ่าวฮาลอง - ถ้ำนางฟ้า - หมู่บ้านชาวประมง - เกาะไก่ชนกัน ** มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด / อัตรานี้ไม่รวม อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์และคนขับ รวมเป็น 1,200 บาท ต่อคนลูกค้า 1 ท่าน - ทิปของหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทย ตามแต่ท่านจะเห็นสมควร --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินโหน่ยบ่าย - กรุงฮานอย - วัดหง๊อกเซิน - ทะเลสาบคืนดาบ - สะพานพระอาทิตย์ - ถนน 36 สาย
 เมืองฮานอย - เมืองหมกเจาว์ - สวนชาขั้นบันไดรูปหัวใจ - สะพานแก้วแห่งความรัก - สวนดอกไม้แฮปปี้แลนด์
 เมืองหมกเจาว์ - น้ำตก Dai Yem - เมืองนิงห์บิงห์ - วัดไบ่ดิงห์ - ถนนคนเดินเมืองนิงห์บิงห์
 เมืองนิงห์บิงห์ - ฮาลองบก - เมืองฮาลอง - ฮาลอง ปาร์ค - นั่งกระเช้า 2 ชั้น - สวนดอกไม้ญี่ปุ่น - นั่งรถราง - ขึ้นชิงช้าสวรรค์ Sun wheel - การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ
 เมืองฮาลอง - ล่องเรืออ่าวฮาลอง - ถ้ำนางฟ้า - หมู่บ้านชาวประมง - เกาะไก่ชนกัน - สนามบินโหน่ยบ่าย - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
18-22 MAY
Price/pax :
13,888 THB(Adult)
14
บางกอกแอร์เวย์

Price Down 2019 Tour

Code : THAAU5-PG-NHATRANG-DLI
Travel by (Air Ticket) : PG-บางกอกแอร์เวย์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Vietnam Tour / Travel Vietnam
0%
Credit Card 0%
Vietnam Tour Program :
Vietnam Tour - ใต้ ญาตราง - ดาลัด : ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า - นั่งรถราง Roller Coaster - น้ำตกดาทันลา - พระราชวังฤดูร้อน - สถานีกระเช้าไฟฟ้า เคเบิลคาร์ - วัดตั๊กลัม - บ้านเพี้ยน - สวนดอกไม้เมืองหนาว - โบสถ์ลูกไก่ - นั่งกระเช้าข้ามเกาะ - สวนสนุกวินเพิร์ล - วัดลองเซิน - วัดโพนากา - ตลาด Dam ** ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ และ Wi-Fi on Bus / พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ทุกคืน / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 800 บาท ตลอดการเดินทาง - หัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - Cam Ranh Airport - ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า
 นั่งรถราง Roller Coaster - น้ำตกดาทันลา - พระราชวังฤดูร้อน - สถานีกระเช้าไฟฟ้า เคเบิลคาร์ - วัดตั๊กลัม - บ้านเพี้ยน - สวนดอกไม้เมืองหนาว - โบสถ์ลูกไก่
 ดาลัด - ญาตราง - นั่งกระเช้าข้ามเกาะ - สวนสนุกวินเพิร์ล
 วัดลองเซิน - วัดโพนากา - ตลาด Dam - Cam Ranh Airport - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
24-27 MAY
Price/pax :
10,899 THB(Adult)
15
เตอร์กิช แอร์ไลน์

Price Down 2019 Tour

Code : THAAJ6-TK-UNSEEN-DE10D
Travel by (Air Ticket) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 10 days 7 nights
Vietnam Tour / Travel Vietnam
0%
Credit Card 0%
Germany Tour Program :
Germany Tour - Unseen : เข้าชมปราสาทวิลเฮมชอร์ - เดินเล่นในเมืองคาสเซิล - ปราสาทราพันเซล - เข้าชมปราสาทดังก์วาเดอโรป - ถ่ายรูปมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - แวะถ่ายรูปกับโบสถ์เซนต์ไมเคิล - เข้าชมปราสาทชเวริน - แวะถ่ายรูปวิหารชเวริน - ถ่ายรูปกับประตูบรานเดนบวร์ก - ถ่ายรูปกับ Holocaust Memorial อนุสรณ์เขาวงกต เพื่อระลึกถึงชาวยิว - เข้าชมพระราชวังสวิงเกอร์ - ถ่ายรูปอนุสาวรีย์คาร์ลมาร์ซ - ถ่ายรูปกับ สะพานหินสันติภาพ - ถ่ายรูป สะพานเอลส์เธอร์ - เข้าชมพระราชวังฤดูร้อน - ถ่ายรูปกับ มหาวิหารบัมแบร์ก - ถ่ายรูปกับ โบสถ์เซนต์ลอเรนซ์ - ถ่ายรูปกับปราสาทนูเรมเบิร์ก ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่าเชงเก้น และทิปต่างๆ --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 Transfer to another flight at Istanbul - สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต - เมืองคาสเซิล - เข้าชมปราสาทวิลเฮมชอร์ - เดินเล่นในเมืองคาสเซิล
 เมืองเทรนด์ดีบวร์ค - ปราสาทราพันเซล - เมืองเกิร์ทธิงเก้น - แวะถ่ายรูป รูปปั้นสาวน้อยถือตะกร้าอุ้มห่าน - เมืองเบราน์ชไวก์
 เข้าชมปราสาทดังก์วาเดอโรป - เมืองเบรเมน - ถ่ายรูปกับ ศาลาว่าการเมือง - ถ่ายรูปมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
 เมืองฮัมบูร์ก - แวะถ่ายรูปกับโบสถ์เซนต์ไมเคิล - ถ่ายรูปอาคารศาลากลางฮัมบูร์ก - เมืองชเวริน - เข้าชมปราสาทชเวริน - แวะถ่ายรูปวิหารชเวริน
 เมืองเบอร์ลิน - ถ่ายรูปกับประตูบรานเดนบวร์ก - ถ่ายรูปกับ Holocaust Memorial อนุสรณ์เขาวงกต เพื่อระลึกถึงชาวยิว - ถ่ายรูปมหาวิหารเบอร์ลิน
 เมืองเดรสเดิน - เข้าชมพระราชวังสวิงเกอร์ - ศาลาว่าการ และ โบสถ์ครูช - เมืองเคมนิทซ์ - ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์คาร์ลมาร์ซ - เมืองเพลาเอิน
 เมืองเพลาเอิน - ถ่ายรูปกับ สะพานหินสันติภาพ - ถ่ายรูป สะพานเอลส์เธอร์ - Bayreuth - เข้าชม Hermitage Bayreuth - แวะถ่ายรูป New Palace of Bayreuth
 Altes Rathaus - ถ่ายรูปกับ มหาวิหารบัมแบร์ก - Nuremberg - ถ่ายรูป St.Lorenz Church - ถ่ายรูป Nuremberg Castle - สนามบินนูเรมเบิร์ก - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินอิสตันบูล - Transfer to another flight at Istanbul
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
18-27 MAY
21-30 JUN
13-22 JUL
10-19 AUG
22-31 OCT
Price/pax :
69,900 THB(Adult)
16
ไทยไลอ้อนแอร์

Price Down 2019 Tour

Code : THAAG3-SL-SHOCK-TAKAYAMA
Travel by (Air Ticket) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Germany Tour / Travel Germany
0%
Credit Card 0%
Japan Tour Program :
Japan Tour - ทาคายาม่า : ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ช้อปปิ้ง Jtc Duty Free - ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ - ปราสาทนาโกย่า (ด้านนอก) - มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค แจ็สท์ดรีมนางาชิมะ ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 1,500 บาท ต่อตลอดการเดินทาง ต่อท่าน โปรดชำระที่สนามบินดอนเมืองก่อนออกเดินทาง - ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน (ไม่ได้บังคับ) ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 50 บาท ต่อท่าน ต่อวัน --

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ - เมืองทาคายาม่า
 ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เมืองนาโกย่า - ช้อปปิ้ง Jtc Duty Free - ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ
 ปราสาทนาโกย่า (ด้านนอก) - มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค แจ็สท์ดรีมนางาชิมะ - สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ - Bangkok(Don Muang Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
29-31 MAY
Price/pax :
17,999 THB(Adult)
17
คาเธ่ย์แปซิฟิค

Price Down 2019 Tour

Code : THAAJ6-CX-GRAND-CAN10D-YVR(1)
Travel by (Air Ticket) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
Hotel Standard :  Days : 10 days 6 nights
Japan Tour / Travel Japan
0%
Credit Card 0%
Canada Tour Program :
Canada Tour - Grand (บินเข้า แวนคูเวอร์ - บินออก โตรอนโต - บินภายใน 2 เที่ยว) : สวนสาธารณะสแตนลีย์ ปาร์ก - นาฬิกาไอน้ำ - สวนบูชาร์ด - ขึ้นรถ Snow Coach ตะลุยทุ่งน้ำแข็งโคลัมเบียร์ไอซ์ฟิลด์ - ทะเลสาบเลคหลุยส์ - นั่งกระเช้าชมวิวบนยอดเขาซัลเฟอร์ - อุทยานแห่งชาติแบมฟ์ - ย่านออตตาวา ดาวน์ทาวน์ - ล่องเรือเที่ยวชม 1000 ไอส์แลนด์ - ขึ้นหอคอยสกายลอน - ล่องเรือในน้ำตกไนแองการ่า - ขึ้นหอคอยซีเอ็น ** Special Diner at Skylon Tower - Stay Lake Louise - These rates do not include Visa Fee --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - Transfer to another flight at HongKong - Vancouver Airport - Stanley Park - Canada Place - Gass Town - นาฬิกาไอน้ำ
 Tsaw Wassen - ข้ามช่องแคบจอร์เจีย - Victoria - British Columbia Parliament Buildings - Beacon Hill Park - Craigdarroch Castle Historical Museum - Butchart Gardens
 สนามบินแวนคูเวอร์ - Domestic flights to Calgary - Banff - ขึ้นรถ Snow Coach ชม Columbia Icefield - Lake Louise
 Sulphur Mountain - นั่งกระเช้าชมวิวบนยอดเขาซัลเฟอร์ - Banff National Park
 สนามบินแคลกะรี - Domestic flights to Montreal - Old Town and New Town - Notre Dame Basilica of Montreal
 Ottawa - Parliament Hill - National Gallery of Canada - Downtown Ottawa - Elgin Street
 Kingston - Thousand Island - City Hall - น้ำตกไนแองการ่า - Skylon Tower
 Hornblower Niagara Cruises - Niagara Shopping Outlet - นครโตรอนโต - CN Tower - มหาวิทยาลัยโตรอนโต - สนามบินเมืองโตรอนโต
 เดินทางกลับ - บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล
 Transfer passenger HongKong - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
12-21 OCT 19
Price/pax :
141,500 THB(Adult)
18
คาเธ่ย์แปซิฟิค

Price Down 2019 Tour

Code : THAAJ6-CX-GRAND-CAN10D-YVR(2)
Travel by (Air Ticket) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
Hotel Standard :  Days : 10 days 6 nights
Canada Tour / Travel Canada
0%
Credit Card 0%
Canada Tour Program :
Canada Tour - Grand (บินเข้า แวนคูเวอร์ - บินออก โตรอนโต - บินภายใน 2 เที่ยว) : สวนสาธารณะสแตนลีย์ ปาร์ก - นาฬิกาไอน้ำ - สวนบูชาร์ด - ขึ้นรถ Snow Coach ตะลุยทุ่งน้ำแข็งโคลัมเบียร์ไอซ์ฟิลด์ - ทะเลสาบเลคหลุยส์ - นั่งกระเช้าชมวิวบนยอดเขาซัลเฟอร์ - อุทยานแห่งชาติแบมฟ์ - ย่านออตตาวา ดาวน์ทาวน์ - ล่องเรือเที่ยวชม 1000 ไอส์แลนด์ - ขึ้นหอคอยสกายลอน - ล่องเรือในน้ำตกไนแองการ่า - ขึ้นหอคอยซีเอ็น ** Special Diner at Skylon Tower - Stay Lake Louise - These rates do not include Visa Fee --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - Transfer to another flight at HongKong - Vancouver Airport - Stanley Park - Canada Place - Gass Town - นาฬิกาไอน้ำ
 Tsaw Wassen - ข้ามช่องแคบจอร์เจีย - Victoria - British Columbia Parliament Buildings - Beacon Hill Park - Craigdarroch Castle Historical Museum - Butchart Gardens
 สนามบินแวนคูเวอร์ - Domestic flights to Calgary - Banff - ขึ้นรถ Snow Coach ชม Columbia Icefield - Lake Louise
 Sulphur Mountain - นั่งกระเช้าชมวิวบนยอดเขาซัลเฟอร์ - Banff National Park
 สนามบินแคลกะรี - Domestic flights to Montreal - Old Town and New Town - Notre Dame Basilica of Montreal
 Ottawa - Parliament Hill - National Gallery of Canada - Downtown Ottawa - Elgin Street
 Kingston - Thousand Island - City Hall - น้ำตกไนแองการ่า - Skylon Tower
 Hornblower Niagara Cruises - Niagara Shopping Outlet - นครโตรอนโต - CN Tower - มหาวิทยาลัยโตรอนโต - สนามบินเมืองโตรอนโต
 เดินทางกลับ - บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล
 Transfer passenger HongKong - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
14-23 JUN 19
12-21 JUL 19
9-18 AUG 19
14-23 SEP 19
Price/pax :
145,500 THB(Adult)
19
Self travel-เดินทางเอง

Price Down 2019 Tour

Code : ROYP-8D7N-SEA-SEA-1908301
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 8 days 7 nights
Canada Tour / Travel Canada
0%
Credit Card 0%
America Tour Program :
America Tour - Package Royal Caribbean, Ovation of the Seas Cruise Only : Seattle Washington - Alaska Inside Passage Alaska - Juneau Alaska - Skagway Alaska - Endicott Arm & Dawes Glacier Alaska - Victoria British Columbia - Seattle Washington

 อิสระเดินทางเอง - ซีแอตเทิล, สหรัฐอมเริกา - ท่าเรือซีแอตเทิล - เช็คอินขึ้นเรือสำราญ Ovation of the Seas - อิสระพักผ่อนบนเรือตามอัธยาศัย
 ล่องน่านน้ำสากล Cruising at Sea - อิสระพักผ่อน หรือสนุกกับกิจกรรมบนเรือ อาทิ โชว์พิเศษ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, ปีนหน้าผาจำลอง, เซิฟบอร์ด, ห้องสปา, ห้องสตรีมฯ - พักผ่อนบนเรือ
 เรือสำราญล่องเข้าสู่อลาสก้า Alaska Inside Passage Alaska - อิสระพักผ่อน หรือสนุกกับกิจกรรมบนเรือ อาทิ โชว์พิเศษ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, ปีนหน้าผาจำลอง, เซิฟบอร์ด, ห้องสปา, ห้องสตรีมฯ - พักผ่อนบนเรือ
 เรือเทียบท่าที่เมืองจูโน อลาสก้า - อิสระเดินเล่นบนฝั่ง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามอัตราค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
 เรือเทียบท่าที่เมืองสแก็กเวย์ อลาสก้า - อิสระเดินเล่นบนฝั่ง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามอัตราค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
 ล่องน่านน้ำสากล ผ่านธารน้ำแข็ง Endicott Arm & Dawes Glacier Alaska - Cruising at Sea - อิสระพักผ่อน หรือสนุกกับกิจกรรมบนเรือ อาทิ โชว์พิเศษ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, ปีนหน้าผาจำลอง, เซิฟบอร์ด, ห้องสปา, ห้องสตรีมฯ - พักผ่อนบนเรือ
 ล่องน่านน้ำสากล Cruising at Sea - อิสระพักผ่อน หรือสนุกกับกิจกรรมบนเรือ อาทิ โชว์พิเศษ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, ปีนหน้าผาจำลอง, เซิฟบอร์ด, ห้องสปา, ห้องสตรีมฯ - พักผ่อนบนเรือ
 เรือเทียบท่าที่ วิกตอเรีย (รัฐบริติชโคลัมเบีย) - อิสระเดินเล่นบนฝั่ง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามอัตราค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
 เรือเทียบท่า ซีแอตเทิล, สหรัฐอมเริกา - อำลาเรือ - อิสระเดินทางสู่ สนามบิน-เดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
24-31 MAY
30AUG-6SEP
Price/pax :
40,700 THB(Adult)
20
Self travel-เดินทางเอง

Price Down 2019 Tour

Code : ROYP-8D7N-SEA-SEA-1908301
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 8 days 7 nights
America Tour / Travel America
0%
Credit Card 0%
Canada Tour Program :
Canada Tour - Package Royal Caribbean, Ovation of the Seas Cruise Only : Seattle Washington - Alaska Inside Passage Alaska - Juneau Alaska - Skagway Alaska - Endicott Arm & Dawes Glacier Alaska - Victoria British Columbia - Seattle Washington

 อิสระเดินทางเอง - ซีแอตเทิล, สหรัฐอมเริกา - ท่าเรือซีแอตเทิล - เช็คอินขึ้นเรือสำราญ Ovation of the Seas - อิสระพักผ่อนบนเรือตามอัธยาศัย
 ล่องน่านน้ำสากล Cruising at Sea - อิสระพักผ่อน หรือสนุกกับกิจกรรมบนเรือ อาทิ โชว์พิเศษ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, ปีนหน้าผาจำลอง, เซิฟบอร์ด, ห้องสปา, ห้องสตรีมฯ - พักผ่อนบนเรือ
 เรือสำราญล่องเข้าสู่อลาสก้า Alaska Inside Passage Alaska - อิสระพักผ่อน หรือสนุกกับกิจกรรมบนเรือ อาทิ โชว์พิเศษ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, ปีนหน้าผาจำลอง, เซิฟบอร์ด, ห้องสปา, ห้องสตรีมฯ - พักผ่อนบนเรือ
 เรือเทียบท่าที่เมืองจูโน อลาสก้า - อิสระเดินเล่นบนฝั่ง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามอัตราค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
 เรือเทียบท่าที่เมืองสแก็กเวย์ อลาสก้า - อิสระเดินเล่นบนฝั่ง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามอัตราค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
 ล่องน่านน้ำสากล ผ่านธารน้ำแข็ง Endicott Arm & Dawes Glacier Alaska - Cruising at Sea - อิสระพักผ่อน หรือสนุกกับกิจกรรมบนเรือ อาทิ โชว์พิเศษ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, ปีนหน้าผาจำลอง, เซิฟบอร์ด, ห้องสปา, ห้องสตรีมฯ - พักผ่อนบนเรือ
 ล่องน่านน้ำสากล Cruising at Sea - อิสระพักผ่อน หรือสนุกกับกิจกรรมบนเรือ อาทิ โชว์พิเศษ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, ปีนหน้าผาจำลอง, เซิฟบอร์ด, ห้องสปา, ห้องสตรีมฯ - พักผ่อนบนเรือ
 เรือเทียบท่าที่ วิกตอเรีย (รัฐบริติชโคลัมเบีย) - อิสระเดินเล่นบนฝั่ง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามอัตราค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
 เรือเทียบท่า ซีแอตเทิล, สหรัฐอมเริกา - อำลาเรือ - อิสระเดินทางสู่ สนามบิน-เดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
24-31 MAY
30AUG-6SEP
Price/pax :
40,700 THB(Adult)
21
Self travel-เดินทางเอง

Price Down 2019 Tour

Code : ROYP-8D7N-SEA-SEA-1908301
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 8 days 7 nights
Canada Tour / Travel Canada
0%
Credit Card 0%
Cruise Tour Program :
Cruise Tour - Package Royal Caribbean, Ovation of the Seas Cruise Only : Seattle Washington - Alaska Inside Passage Alaska - Juneau Alaska - Skagway Alaska - Endicott Arm & Dawes Glacier Alaska - Victoria British Columbia - Seattle Washington

 อิสระเดินทางเอง - ซีแอตเทิล, สหรัฐอมเริกา - ท่าเรือซีแอตเทิล - เช็คอินขึ้นเรือสำราญ Ovation of the Seas - อิสระพักผ่อนบนเรือตามอัธยาศัย
 ล่องน่านน้ำสากล Cruising at Sea - อิสระพักผ่อน หรือสนุกกับกิจกรรมบนเรือ อาทิ โชว์พิเศษ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, ปีนหน้าผาจำลอง, เซิฟบอร์ด, ห้องสปา, ห้องสตรีมฯ - พักผ่อนบนเรือ
 เรือสำราญล่องเข้าสู่อลาสก้า Alaska Inside Passage Alaska - อิสระพักผ่อน หรือสนุกกับกิจกรรมบนเรือ อาทิ โชว์พิเศษ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, ปีนหน้าผาจำลอง, เซิฟบอร์ด, ห้องสปา, ห้องสตรีมฯ - พักผ่อนบนเรือ
 เรือเทียบท่าที่เมืองจูโน อลาสก้า - อิสระเดินเล่นบนฝั่ง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามอัตราค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
 เรือเทียบท่าที่เมืองสแก็กเวย์ อลาสก้า - อิสระเดินเล่นบนฝั่ง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามอัตราค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
 ล่องน่านน้ำสากล ผ่านธารน้ำแข็ง Endicott Arm & Dawes Glacier Alaska - Cruising at Sea - อิสระพักผ่อน หรือสนุกกับกิจกรรมบนเรือ อาทิ โชว์พิเศษ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, ปีนหน้าผาจำลอง, เซิฟบอร์ด, ห้องสปา, ห้องสตรีมฯ - พักผ่อนบนเรือ
 ล่องน่านน้ำสากล Cruising at Sea - อิสระพักผ่อน หรือสนุกกับกิจกรรมบนเรือ อาทิ โชว์พิเศษ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, ปีนหน้าผาจำลอง, เซิฟบอร์ด, ห้องสปา, ห้องสตรีมฯ - พักผ่อนบนเรือ
 เรือเทียบท่าที่ วิกตอเรีย (รัฐบริติชโคลัมเบีย) - อิสระเดินเล่นบนฝั่ง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามอัตราค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
 เรือเทียบท่า ซีแอตเทิล, สหรัฐอมเริกา - อำลาเรือ - อิสระเดินทางสู่ สนามบิน-เดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
24-31 MAY
30AUG-6SEP
Price/pax :
40,700 THB(Adult)
22
อีวีเอ แอร์

Price Down 2019 Tour

Code : CELT-11D9N-YVR-YVR-1908101(1)
Travel by (Air Ticket) : BR-อีวีเอ แอร์
Hotel Standard :  Days : 11 days 9 nights
Cruise Tour / Travel Cruise
0%
Credit Card 0%
America Tour Program :
America Tour - ล่องเรือสำราญ Celebrity Eclipse อลาสก้า : แวนคูเวอร์ - ไอซ์ซี่สเตรท พอยท์ - ฮับบาร์ด กลาเซียร์ - จูโน่ - เคทชิแกน - พิเศษ ล่องเรือชมปลาวาฬ ตกปูอล้าสก้า ** พักโรงแรม 1 คืน - พักบนเรือสำราญ ห้องไม่มีหน้าต่าง 8 คืน --

 Bangkok(Suvannabhumi Airport) - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินไทเป ไต้หวัน - บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล - สนามบินเมืองแวนคูเวอร์ แคนาดา - เข้าที่พัก
 Stanley Park - ถ่ายรูป Canada Place - Gass Town - ชมนาฬิกาเรือนแรกของโลก เดินด้วยพลังไอน้ำ - เชคอินลงเรือสำราญ Celebrity Eclipse - อิสระพักผ่อนบนเรือ
 เรือสำราญล่องทะเล - อิสระทำกิจกรรมบนเรือมากมาย อาทิ บาร์และเลาจน์, ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เน็ต, โชว์พิเศษ, คาสิโน, ดิสโก้เธค, ห้องเล่นเกม, สระว่ายน้ำ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอล์ฟ, ห้องสปา, ห้องสตรีม, บิวตี้ ซาลอน, โยคะ ฯลฯ
 ช่วงเช้า อิสระพักผ่อนบนเรือ - บ่ายเรือเทียบท่า เมืองไอซ์ซี่ สเตรท พอยท์ - ล่องเรือชมปลาวาฬ ที่แหลมอดอลฟัส - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
 เรือสำราญล่องเข้าสู่ Hubbard Glacier - อิสระเก็บภาพชมวิวบนเรือ ตลอดสองข้างทาง
 เรือเทียบท่าจูโน่ - เข้าชม Mendenhall Glacier - Mt. Robert Tramway - เดินเล่นชมเมืองจูโน่
 ช่วงเช้า อิสระพักผ่อนบนเรือ - ช่วงบ่ายเรือเทียบท่า เคทชิแกน - นั่งเรือประมง Alaska King Crab - Creek Street - กลับขึ้นเรือสำราญ อิสระพักผ่อน
 เรือสำราญล่องทะเล - อิสระทำกิจกรรมบนเรือมากมาย อาทิ บาร์และเลาจน์, ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เน็ต, โชว์พิเศษ, คาสิโน, ดิสโก้เธค, ห้องเล่นเกม, สระว่ายน้ำ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอล์ฟ, ห้องสปา, ห้องสตรีม, บิวตี้ ซาลอน, โยคะ ฯลฯ
 เรือเทียบท่า แวนคูเวอร์ - อำลาเรือสำราญ - สะพานแขวนคาปิลาโน - แมกอาเธอร์เกลน ช้อปปิ้งเอาท์เลต McArthurglen Shopping Outlet - สนามบินแวนคูเวอร์
 เดินทางกลับ - บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินไทเป ไต้หวัน
 Bangkok(Suvannabhumi Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
29JUN-9JUL 19
7-17 SEP 19
Price/pax :
126,400 THB(Adult)
23
อีวีเอ แอร์

Price Down 2019 Tour

Code : CELT-11D9N-YVR-YVR-1908101(1)
Travel by (Air Ticket) : BR-อีวีเอ แอร์
Hotel Standard :  Days : 11 days 9 nights
America Tour / Travel America
0%
Credit Card 0%
Canada Tour Program :
Canada Tour - ล่องเรือสำราญ Celebrity Eclipse อลาสก้า : แวนคูเวอร์ - ไอซ์ซี่สเตรท พอยท์ - ฮับบาร์ด กลาเซียร์ - จูโน่ - เคทชิแกน - พิเศษ ล่องเรือชมปลาวาฬ ตกปูอล้าสก้า ** พักโรงแรม 1 คืน - พักบนเรือสำราญ ห้องไม่มีหน้าต่าง 8 คืน --

 Bangkok(Suvannabhumi Airport) - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินไทเป ไต้หวัน - บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล - สนามบินเมืองแวนคูเวอร์ แคนาดา - เข้าที่พัก
 Stanley Park - ถ่ายรูป Canada Place - Gass Town - ชมนาฬิกาเรือนแรกของโลก เดินด้วยพลังไอน้ำ - เชคอินลงเรือสำราญ Celebrity Eclipse - อิสระพักผ่อนบนเรือ
 เรือสำราญล่องทะเล - อิสระทำกิจกรรมบนเรือมากมาย อาทิ บาร์และเลาจน์, ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เน็ต, โชว์พิเศษ, คาสิโน, ดิสโก้เธค, ห้องเล่นเกม, สระว่ายน้ำ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอล์ฟ, ห้องสปา, ห้องสตรีม, บิวตี้ ซาลอน, โยคะ ฯลฯ
 ช่วงเช้า อิสระพักผ่อนบนเรือ - บ่ายเรือเทียบท่า เมืองไอซ์ซี่ สเตรท พอยท์ - ล่องเรือชมปลาวาฬ ที่แหลมอดอลฟัส - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
 เรือสำราญล่องเข้าสู่ Hubbard Glacier - อิสระเก็บภาพชมวิวบนเรือ ตลอดสองข้างทาง
 เรือเทียบท่าจูโน่ - เข้าชม Mendenhall Glacier - Mt. Robert Tramway - เดินเล่นชมเมืองจูโน่
 ช่วงเช้า อิสระพักผ่อนบนเรือ - ช่วงบ่ายเรือเทียบท่า เคทชิแกน - นั่งเรือประมง Alaska King Crab - Creek Street - กลับขึ้นเรือสำราญ อิสระพักผ่อน
 เรือสำราญล่องทะเล - อิสระทำกิจกรรมบนเรือมากมาย อาทิ บาร์และเลาจน์, ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เน็ต, โชว์พิเศษ, คาสิโน, ดิสโก้เธค, ห้องเล่นเกม, สระว่ายน้ำ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอล์ฟ, ห้องสปา, ห้องสตรีม, บิวตี้ ซาลอน, โยคะ ฯลฯ
 เรือเทียบท่า แวนคูเวอร์ - อำลาเรือสำราญ - สะพานแขวนคาปิลาโน - แมกอาเธอร์เกลน ช้อปปิ้งเอาท์เลต McArthurglen Shopping Outlet - สนามบินแวนคูเวอร์
 เดินทางกลับ - บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินไทเป ไต้หวัน
 Bangkok(Suvannabhumi Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
29JUN-9JUL 19
7-17 SEP 19
Price/pax :
126,400 THB(Adult)
24
อีวีเอ แอร์

Price Down 2019 Tour

Code : CELT-11D9N-YVR-YVR-1908101(1)
Travel by (Air Ticket) : BR-อีวีเอ แอร์
Hotel Standard :  Days : 11 days 9 nights
Canada Tour / Travel Canada
0%
Credit Card 0%
Cruise Tour Program :
Cruise Tour - ล่องเรือสำราญ Celebrity Eclipse อลาสก้า : แวนคูเวอร์ - ไอซ์ซี่สเตรท พอยท์ - ฮับบาร์ด กลาเซียร์ - จูโน่ - เคทชิแกน - พิเศษ ล่องเรือชมปลาวาฬ ตกปูอล้าสก้า ** พักโรงแรม 1 คืน - พักบนเรือสำราญ ห้องไม่มีหน้าต่าง 8 คืน --

 Bangkok(Suvannabhumi Airport) - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินไทเป ไต้หวัน - บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล - สนามบินเมืองแวนคูเวอร์ แคนาดา - เข้าที่พัก
 Stanley Park - ถ่ายรูป Canada Place - Gass Town - ชมนาฬิกาเรือนแรกของโลก เดินด้วยพลังไอน้ำ - เชคอินลงเรือสำราญ Celebrity Eclipse - อิสระพักผ่อนบนเรือ
 เรือสำราญล่องทะเล - อิสระทำกิจกรรมบนเรือมากมาย อาทิ บาร์และเลาจน์, ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เน็ต, โชว์พิเศษ, คาสิโน, ดิสโก้เธค, ห้องเล่นเกม, สระว่ายน้ำ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอล์ฟ, ห้องสปา, ห้องสตรีม, บิวตี้ ซาลอน, โยคะ ฯลฯ
 ช่วงเช้า อิสระพักผ่อนบนเรือ - บ่ายเรือเทียบท่า เมืองไอซ์ซี่ สเตรท พอยท์ - ล่องเรือชมปลาวาฬ ที่แหลมอดอลฟัส - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
 เรือสำราญล่องเข้าสู่ Hubbard Glacier - อิสระเก็บภาพชมวิวบนเรือ ตลอดสองข้างทาง
 เรือเทียบท่าจูโน่ - เข้าชม Mendenhall Glacier - Mt. Robert Tramway - เดินเล่นชมเมืองจูโน่
 ช่วงเช้า อิสระพักผ่อนบนเรือ - ช่วงบ่ายเรือเทียบท่า เคทชิแกน - นั่งเรือประมง Alaska King Crab - Creek Street - กลับขึ้นเรือสำราญ อิสระพักผ่อน
 เรือสำราญล่องทะเล - อิสระทำกิจกรรมบนเรือมากมาย อาทิ บาร์และเลาจน์, ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เน็ต, โชว์พิเศษ, คาสิโน, ดิสโก้เธค, ห้องเล่นเกม, สระว่ายน้ำ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอล์ฟ, ห้องสปา, ห้องสตรีม, บิวตี้ ซาลอน, โยคะ ฯลฯ
 เรือเทียบท่า แวนคูเวอร์ - อำลาเรือสำราญ - สะพานแขวนคาปิลาโน - แมกอาเธอร์เกลน ช้อปปิ้งเอาท์เลต McArthurglen Shopping Outlet - สนามบินแวนคูเวอร์
 เดินทางกลับ - บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินไทเป ไต้หวัน
 Bangkok(Suvannabhumi Airport)
Promotion! Just share LINE and book at LINE@ Get 0% credit card charge!:
Travel Date :
29JUN-9JUL 19
7-17 SEP 19
Price/pax :
126,400 THB(Adult)
Display 1 to 24
from 69 Program(s)
Next Last
Note:-
eTravelWay.com reserve rights to change price and conditions of Price Down 2019 tour package without prior notice.
Traveler Tools
Currency Converter
Booking & Payment Guide
Thailand Passport
Domestic Flight Schedule
    Lion Air
    Air Asia
    Nok Air
    Thai Airways
    Bangkok Airways
    Kan Airlines
Thailand Information
Introduction & History
Facts for the Traveler
Money & Costs
Attractions
Environment
Foods
Festivals / Holidays
OTOP Product
Transport
Getting There & Around
Useful Phone Numbers
Cruise TourCruise Tour
  China Tour
  South Korea Tour
  Hong Kong Tour
  Singapore Tour
  Japan Tour
  Malaysia Tour
  Taiwan Tour
  Vietnam Tour
  Macau Tour
  India Tour
  Nepal Tour
  Srilanka Tour
  Maldive Tour
  Maldive Packages
  Lao Tour
  Myanmar Tour
  The Philippines Tour
  Bhutan Tour
  Europe Tour
  Eastern Europe Tour
  Russia Tour
  Italy Tour
  United Kingdom Tour
  United States (America) Tour
  Canada Tour
  New Zealand Tour
  Australia Tour
  Egypt Tour
  Dubai Tour
  Jordan Tour
  Iran Tour
  Turkey Tour
Home | Hotels | Domestic Flights | International Flights | Tour Packages | Last-minutes Tour Package | Cruise | Entrance Ticket | About Us | Contact Us | Privacy Statement
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved by VR Agency Travel & Trade Co., Ltd., The tour company for International Tour, Europe Tour and Air Ticket services
 Travel License no. 11/07794
TOP