OPEN Mon - Fri : 08.30 AM - 22.00 PM Sat - Sun : 09.00 AM - 22.00 PM
Add FriendAdd Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
�ͺ�����ҹ Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
 Tour Package Incentive Group Tour  
  Outbound Tour Package - Update Weekly!
Search Tour :
Close & Show Result
Display 1 to 18
from 18 Program(s)
Price Down 2020 International Tour Package : 

Price Down 2020 Tour

Z0237
มาฮานแอร์

Price Down 2020 Tour

Code : Z0237
Travel by (Air Ticket) : W5-มาฮานแอร์
Hotel Standard :  Days : 6 days 3 nights
Price start from :
 ฿31,999
Travel Date :
Russia Tour Program :
Russia Tour - มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส
ไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 54 USD ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่เตหะราน - สนามบินวนูโคโว - สแปร์โร่ฮิลล์ - ถนนอารบัต - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
 เมืองซากอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - ผ่านชม บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - โบสถ์ทรินิตี้ - Vdnk Expo Park - เมืองมอสโคว์ - ตลาดอิสไมโลโว่
 สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ผ่านชม ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - อนุสรณ์สถานเลนิน - ห้างสรรพสินค้ากุม
 สนามบินวนูโคโว - แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงเตหะราน
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z1364
การบินไทย

Price Down 2020 Tour

Code : Z1364
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 10 days 7 nights
Price start from :
 ฿139,900
Travel Date :
Scandinavia Tour Program :
Scandinavia Tour - นอร์เวย์ (โลโฟเตน - แอตแลนติกโร้ด - ออโรร่า) : อุทยานฟรอกเนอร์ - พิพิธภัณฑ์สงคราม - พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง - หมู่บ้านชาวประมง - หมู่บ้านแฮมนอยด์ - หมู่บ้าน Å - มหาวิหารประจำเมืองโบโด - พิพิธภัณฑ์การบินแห่งนอร์เวย์ - Brosudet - พิพิธภัณฑ์เรือโบราณไวกิ้ง ** อัตรานี้รวมค่าวีซ่า และค่าทิปไกด์แล้ว --

  Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินออสโล - ชมเมืองออสโล - แวะถ่ายรูปอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี - ถ่ายรูปพระราชวังหลวงแห่งออสโล - อุทยานฟรอกเนอร์ - ถนนคาร์ส โจฮัน
 สนามบินออสโล - บินภายในสู่ สนามบินเอฟเนส เกาะโลโฟเตน - เมืองสโลเวอร์ - เมืองลุพสเตด - ถ่ายภาพโบสถ์ซิดโพลิเนส - เข้าชม พิพิธภัณฑ์สงคราม - ตามล่าหาแสงเหนือ
 เมืองเลคเนส - เข้าชม พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง - เมืองนัดส์ฟยอร์ด - หมู่บ้านชาวประมง - เมืองรีนน์ - หมู่บ้านแฮมนอยด์ - หมู่บ้าน Å - เมืองรีนน์
 นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เมืองโบโด - เข้าชม มหาวิหารประจำเมืองโบโด - พิพิธภัณฑ์การบินแห่งนอร์เวย์
 สนามบินโบโด - บินภายในสู่เมืองทรอนด์เฮม - แวะถ่ายรูปโบสถ์นิดาโรส
 เมืองคริสเตียนซุนด์ - เส้นทางแอตแลนติกโร้ด - เมืองมอลเด
 ชมเมืองออลิซุนด์ - สนามบินออลิซุนด์ - บินภายในสู่ออสโล - เข้าที่พัก
 พิพิธภัณฑ์เรือโบราณไวกิ้ง - สนามบินออสโล
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z2552
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

Price Down 2020 Tour

Code : Z2552
Travel by (Air Ticket) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 8 days 5 nights
Price start from :
 ฿52,900
Travel Date :
Europe Tour Program :
Europe Tour - ฝรั่งเศส - เบลเยี่ยม - เนเธอร์แลนด์ - ปารีส - บรูกส์ - บรัสเซลส์ - รอตเตอร์ดัม - อัมสเตอร์ดัม - หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ - สวนเคอเคนฮอฟ - ล่องเรือหลังคากระจก
ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น 4,000 บาท ชำระพร้อมค่ามัดจำทัวร์ - ทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ รวมทั้งทริป 60 ยูโร ต่อผู้เดินทาง

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล - จัตุรัสทรอกาเดโร - หอไอไฟล - ล่องเรือแม่น้ำแซน - ประตูชัยอาร์กเดอทรียงฟ์ - ถนน ช็องเซลีเซ
 มหาวิหารซาเคร เกอร์ - อาสนวิหารน็อทร์ ดามแห่งปารีส - พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ - ร้านเบนลักซ์ - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
 เมืองบรูกส์ - จัตุรัสใจกลางเมือง - เมืองเก้นต์ - ปราสาทกราเวนสตีน - อาสนวิหารเซ็นท์บาโว - โบสถ์เซนต์นิโคลัส - บรัสเซลส์
 อนุสรณ์อะโตเมี่ยม - จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ - ถ่ายรูปกับ เมเนเก้นพีส - รอตเตอร์ดัม - บ้านลูกเต๋า ไคก์คูมูส - กรุงอัมสเตอร์ดัม
 หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ - หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม - หมู่บ้านกีธูร์น
 สวนเคอเคนฮอฟ - ล่องเรือหลังคากระจก - จัตุรัสดัมสแควร์ - เดินทางกลับ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z3355
แอร์เอเชีย

Price Down 2020 Tour

Code : Z3355
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿8,999
Travel Date :
Myanmar Tour Program :
Myanmar Tour - ย่างกุ้ง - หงสา - สิเรียม - พระธาตุอินทร์แขวน - เจดีย์ชเวมอดอว์ - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระเจดีย์เยเลพญา

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินมิงกาลาดง - เมืองหงสาวดี - วัดไจ้คะวาย - พระราชวังบุเรงนอง - วัดมหาเจดีย์ - เมือง ไจ้ทีโย - พระธาตุอินทร์แขวน
 พระธาตุอินทร์แขวน - เมืองหงสาวดี - เจดีย์ชเวมอดอว์ - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น - เจดีย์เจ๊าทัต - ช้อปปิ้งตลาดสก็อต - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 เจดีย์คาบาเอ - เมืองสิเรียม - พระเจดีย์เยเลพญา - พระเจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - สนามบินมิงกาลาดง - Bangkok(Don Muang Airport)
Z3574
อีวีเอ แอร์

Price Down 2020 Tour

Code : Z3574
Travel by (Air Ticket) : BR-อีวีเอ แอร์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Price start from :
 ฿36,900
Travel Date :
Japan Tour Program :
Japan Tour - ทัวร์เรือสำราญ Costa neoRomantica : Keelung (Taiwan) - Okinawa (Japan) - Miyakojima (Japan) - Keelung (Taiwan) - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - ช้อปิ้งย่านซีเหมินติง ** เดินทางเองพร้อมเจ้าหน้าทัวร์ คอยอำนวยความสะดวก / ฟรี ค่าทิปเด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปบนเรือ ผู้ใหญ่ ท่านละ USD 46.50 และ เด็กอายุ 12-4 ปี USD 23.25 - ไม่รวมค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินเถาหยวน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก - วัดหลงซาน - ท่าเรือคีลุง - ลงทะเบียนขึ้นเรือ neoRomantica - 15.00 PM Departure
 Arrival 14.00 PM เรือเทียบท่า โอกินาว่า, ประเทศญี่ปุ่น - 22.00 PM Departure
 Arrival 10.00 AM นั่งเรือเล็ก Tender สู่ เกาะมิยาโกะจิมะ, ประเทศญี่ปุ่น - Departure 18.00 PM
 Arrival 07.00 AM เรือเทียบท่า คีลุง, ประเทศไต้หวัน - อำลาเรือสำราญ - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - ช้อปิ้งย่านซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน, ไต้หวัน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z3994
Self travel-เดินทางเอง

Price Down 2020 Tour

Code : Z3994
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 6 days 5 nights
Price start from :
 ฿32,000
Travel Date :
Available Everyday From 25/4/2563 to 30/4/2563 : พักบนเรือ ห้องพักแบบมีระเบียง Verandah
America Tour Program :
America Tour - Package Disney Magic, Cruise Only Miami, Florida - Cozumel, Mexico - Disney Castaway Cay - Miami, Florida
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่ไทยอำนวยความสะดวก / ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไป, กลับ - ค่ารถรับส่งจาก สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าวีซ่าอเมริกา

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - เดินทางเองสู่ท่าเทียบเรือ Miami, Florida, สหรัฐอเมริกา (โปรดตรวจสอบท่าเทียบเรือ กับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง) - อิสระเช็คอินขึ้นเรือสำราญ Disney Magic - อิสระพักผ่อนบนเรือ - Depart 16.00 PM เรือออกจากท่า
 At Sea (Cruising)
 Arrival 08.00 AM Cozumel, Mexico - Depart 16.45 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrival 08.30 AM Disney Castaway Cay - Depart 16.45 PM
 Arrival 7.30 AM Miami, Florida
Z4237
แอร์เอเชีย

Price Down 2020 Tour

Code : Z4237
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 1 days 0 nights
Price start from :
 ฿2,999
Travel Date :
Myanmar Tour Program :
Myanmar Tour - ไหว้พระ 7 วัด
เจดีย์ชเวดากอง - เจดีย์โบตาทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - ตลาดสก๊อต - พระพุทธรูปเจ๊าทัตจี - พระพุทธรูปหงาทัตจี - วัดบารมี - วัดเอ็งดอยา - วัดเจตุน ** อัตรานี้ไม่รวม ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, หัวหน้าทัวร์, คนขับรถ 2,000 บาท ต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน (โปรดชำระทิปที่สนามบินก่อนเดินทาง) --

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินมิงกลาดง - เจดีย์ชเวดากอง - เจดีย์โบตาทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - ตลาดสก๊อต - พระพุทธรูปเจ๊าทัตจี - พระพุทธรูปหงาทัตจี - วัดบารมี - วัดเอ็งดอยา - พระหินอ่อน - สนามบินมิงกลาดง - Bangkok(Don Muang Airport)
Z4460
เอธิโอเปียนแอร์ไลน์

Price Down 2020 Tour

Code : Z4460
Travel by (Air Ticket) : ET-เอธิโอเปียนแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿8,999
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - ฮ่องกง - พระใหญ่นองปิง - เซินเจิ้น : ช้อปปิ้งหล่อหวู่ - วัดกวนอู - สวนดอกไม้ ฮอลแลนด์ The Flower Town In Holland - พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - โชว์ม่านน้ำ Mangrove Groove - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งถนนนาธาน - จิมซาจุ่ย - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - พระใหญ่นองปิง - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** พักเซินเจิ้น 2 คืน ระดับ 3 ดาว / เมนูพิเศษ ซีฟูด - ไวน์แดง / อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่าจีนแบบหมู่คณะ 1,650 บาท ต่อท่าน (ชำระพร้อมค่าทัวร์) หากลูกค้ามีวีซ่าจีนแบบเดี่ยว ไม่สามารถนำมาหักจากค่าทัวร์ได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น - ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **กรณีที่รัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าหน้าด่าน (วีซ่ากรุ๊ป) ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 2,500 บาท**(ไม่สามารถนำมาหักลบ) - ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ 1,500 บาท ต่อผู้เดินทาง ตลอดทริปการเดินทาง (ชำระที่สนามบิน ณ วันเดินทาง) - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามสินน้ำใจของทุกท่าน ไม่บังคับใดๆ (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 2-18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - ฮ่องกง - เมืองเซินเจิ้น - ช้อปปิ้งหล่อหวู่
 เซินเจิ้น - วัดกวนอู - สวนดอกไม้ ฮอลแลนด์ The Flower Town In Holland - พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ - โชว์ม่านน้ำ Mangrove Groove
 ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - จิวเวอร์รี่ - ช้อปปิ้งถนนนาธาน - จิมซาจุ่ย - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - พระใหญ่นองปิง - เดินทางกลับ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4743
เตอร์กิช แอร์ไลน์

Price Down 2020 Tour

Code : Z4743
Travel by (Air Ticket) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 6 days 3 nights
Price start from :
 ฿33,999
Travel Date :
Georgia Tour Program :
Georgia Tour - ทบิลิซี - คาซเบกี้ - อ่างเก็บน้ำชินวารี - โบสถ์เกอร์เกตี้ - มหาวิหารจวารี - โบสถ์ทรินิตี้แห่งเมืองทบิลิซี -ป้อมนาริกาลา

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบลู - สนามบินทบิลิซี - ป้อมอันนานูรี - อ่างเก็บน้ำชินวารี - เมืองคาซเบกี้ - นั่งรถ 4Wd ขึ้นชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ - กูดาอูรี
 อนุสาวรีย์มิตรภาพรัสเซีย จอร์เจีย - เมืองมิสเคต้า - วิหารสเวติสเคอเวรี - มหาวิหารจวารี - กรุงทบิลิซี - เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย
 เมืองไซห์นากี - กำแพงเมืองโบราณ - เมืองควาเรลี - ชิมไวน์คูวาเรลี - กรุงทบิลิซี
 กรุงทบิลิซี - โบสถ์ทรินิตี้แห่งเมืองทบิลิซี - เมืองเก่าทบิลิซี - ขึ้นกระเช้าชม ป้อมนาริกาลา - โรงอาบน้ำโบราณ - ถนนคนเดินชาเดอนี่ - สนามบินทบิลิซี - แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบลู
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4747
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

Price Down 2020 Tour

Code : Z4747
Travel by (Air Ticket) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 10 days 7 nights
Turkey Tour / Travel Turkey
0%
Credit Card 0%
Price start from :
 ฿37,900
Travel Date :
Turkey Tour Program :
Turkey Tour - อิสตันบูล - อังการา - คัปปาโดเกีย - คอนยา - ปามุคคาเล - เมืองโบราณเอเฟซุส - ม้าไม้จำลองแห่งทรอย - พระราชวังโดลมาบาเช - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
ไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น 40 ดอลลาร์สหรัฐ - ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย 30 ดอลลาร์สหรัฐ

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินเมืองอิสตัลบูล - เมืองอังการา - เข้าที่พัก
 เมืองคัปปาโดเกีย - เมืองเกอเรเม - โรงงานทอพรม - ชมระบำหน้าท้อง
 เมืองคอนยา - นครใต้ดิน - เมืองปามุคคาเล
 ชมปามุคคาเล - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองคูซาดาซี - เมืองโบราณเอเฟซุส - ห้องสมุดเซลซุส - บ้านของพระแม่มารี
 ผ่านชมเมืองเพอร์กามัม - เมืองชานัคคาเล - ถ่ายรูปคู่กับม้าไม้จำลองแห่งทรอย
 นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ - เมืองอิสตันบูล - จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
 ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต - พระราชวังทอปกาปี - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - ตลาดในร่ม
 พระราชวังโดลมาบาเช - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z4750
กาตาร์แอร์เวย์

Price Down 2020 Tour

Code : Z4750
Travel by (Air Ticket) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
Hotel Standard :  Days : 11 days 8 nights
Price start from :
 ฿89,900
Travel Date :
Europe Tour Program :
Europe Tour - ล่องเรือสำราญ Costa Smeralida สเปน - อิตาลี - ฝรั่งเศส : เข้าวิหารซานตามาเรีย - มหาวิหารเลอซู - มหาวิหารแห่งปัลมา - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - ถนน Rue Saint Ferreol - Guell Park - มหาวิหารซากราดา แฟมิเลีย
พักโรงแรม 1 คืน - พักบนเรือสำราญ 7 คืน / ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น ประมาณ 4,000 บาท (ชำระพร้อมมัดจำทัวร์) - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ เฉลี่ย 100 บาท ต่อท่านต่อวัน - ค่าทิปพนักงานขับรถ ประมาณ 14 EURO

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)/แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงโดฮา - สนามบินบาร์เซโลน่า - เขามอนเซอร์รัต - เข้าชมวิหารซานตามาเรีย - เช็คอิน ลงเรือสำราญ Costa Smeralda - Departure 19.00 PM
 08.00 AM เรือจอดเทียบท่าที่ ปัลมา เดอ มายอร์กา - มหาวิหารเลอซู - มหาวิหารแห่งปัลมา - กลับขึ้นเรือ - Departure 18.00 PM
 At Sea (Cruising) อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสำราญหรูตามอัธยาศัย
 Arrival 7.00 AM เรือเทียบท่าชิวิคตาเวคเคีย - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - ชมด้านนอก สนามกีฬาโคลอส - น้ำพุเทรวี่ - ย่านบันไดสเปน - กลับขึ้นเรือสำราญ - Departure 19.00 PM
 Arrival 8.30 AM เรือเทียบท่า เมืองลา สเปเซีย - หมู่บ้านริโอแมกจิโอเร - นั่งรถ Shutter Bus - หอเอนแห่งเมืองปีซ่า - กลับขึ้นเรือ - Departure 20.30 PM
 Arrival 8.30 AM เรือเทียบท่า รัฐโมนาโค - เก็บภาพพระราชวังแห่ง โมนาโค - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ - กลับขึ้นเรือสำราญ - Departure 18.00 PM
 Arrival 8.30 AM เรือจอดเทียบท่า มาร์กเซย์ - ชมเมือง - โบสถ์ Basilique Notre Dame de la Garde - ช้อปปิ้งย่านถนน Rue Saint Ferreol - Departure 17.00 PM
 Arrival 8.00 AM เรือจอดเทียบท่า บาร์เซโลน่า - อำลาเรือสำราญ - ชมภายใน Guell Park - มหาวิหารซากราดา แฟมิเลีย - เข้าที่พัก
 มองต์จูอิค - ถ่ายรูป สนามฟุตบอลคัมป์นู - ช้อปปิ้งถนนลารัมบลาส - ช้อปปิ้ง ลา โรคค่า เอาท์เล็ท - สนามบินบาร์เซโลน่า
 แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงโดฮา - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z5263
Self travel-เดินทางเอง

Price Down 2020 Tour

Code : Z5263
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 11 days 10 nights
Price start from :
 ฿38,400
Travel Date :
Available Everyday From 24/1/2564 to 3/2/2564 : โปรโมชั่น ราคาปรับลด 30% แล้ว / พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Sail Away Inside
Australia Tour Program :
Australia Tour - Package Norwegian Jewel, Cruise Only Auckland, New Zealand - Tauranga - Napier - Wellington - Marlborough (Picton) - Lyttelton - Dunedin (Port Chalmers) - Doubtful & Milford Sound - Sydney, Australia
ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบิน - ค่ารถรับส่ง - ค่าทิปพนักงานบนเรือ - ค่าธรรมเนียมวีซ่าออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์ - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ - ค่า WIFI

 อิสระเดินทางเอง จากกรุงเทพฯ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ) - ท่าเทียบเรือ Auckland, New Zealand (EMBARK) - อิสระเช็คอินขึ้นเรือสำราญ Norwegian Jewel - Depart 18.00 PM
 Arrive 8.00 AM Tauranga, New Zealand - Depart 15.45 PM
 Arrive 8.00 AM Napier, New Zealand - Depart 18.00 PM
 Arrive 8.00 AM - Wellington, New Zealand - Depart 18.00 PM
 Arrive 8.00 AM Marlborough (Picton), New Zealand - Depart 18.00 PM
 Arrive 7.00 AM Lyttelton, New Zealand - Depart 17.00 PM
 Arrive 8.00 AM Dunedin (Port Chalmers), New Zealand - Depart 18.00 PM
 Cruise Dusky, Doubtful & Milford Sound
 At Sea (Cruising)
 At Sea (Cruising)
 (DISEMBARK) Arrive 7.00 AM Sydney, Australia - อำลาเรือสำราญ - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
Z5585
Self travel-เดินทางเอง

Price Down 2020 Tour

Code : Z5585
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 0 days 0 nights
Price start from :
 ฿988
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - บัตรล่องเรือ ดินเนอร์ อลังกา ครูซ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ

 อิสระเช็คอินขึ้นเรืออลังกา บริเวณห้างไอคอนสยาม ชั้น G. โซนสุขสยาม ตั้งแต่เวลา 16.00-19.00 น. - ล่องเรือชมวิวสองฝั่งเจ้าพระยาตั้งแต่ไอคอนสยาม ถึงสะพานพระราม 8 (ประมาณ 2 ชั่วโมงทุกคืน)
Z5607
Self travel-เดินทางเอง

Price Down 2020 Tour

Code : Z5607
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 0 days 0 nights
Price start from :
 ฿990
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - บัตรล่องเรือดินเนอร์ ไวท์ออร์คิด ริเวอร์ ครูซส์ I บริการอาหารไทย - นานาชาติ - ซีฟู้ด

 อิสระเช็คอินขึ้นเรือไวท์ออร์คิด ริเวอร์ ครูซส์ บริเวณท่าเรือไอคอนสยาม ตั้งแต่เวลา 18.00-19.20 น. - ล่องเรือชมวิวสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา (ประมาณ 2 ชั่วโมง ทุกคืน)
Z5608
Self travel-เดินทางเอง

Price Down 2020 Tour

Code : Z5608
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 0 days 0 nights
Price start from :
 ฿850
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - บัตรล่องเรือดินเนอร์ ไวท์ออร์คิด ริเวอร์ ครูซส์ บริการอาหารไทย - บุฟเฟ่ต์นานาชาติ

 อิสระเช็คอินขึ้นเรือไวท์ออร์คิด ริเวอร์ ครูซส์ บริเวณท่าเรือริเวอร์ซิตี้ สีพระยา (ซอยเจริญกรุง 24) ตั้งแต่เวลา 19.00-19.15 น. - ล่องเรือชมวิวสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา (ประมาณ 2 ชั่วโมงทุกคืน)
Z5609
Self travel-เดินทางเอง

Price Down 2020 Tour

Code : Z5609
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 0 days 0 nights
Price start from :
 ฿990
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - บัตรล่องเรือดินเนอร์ ไวท์ออร์คิด ริเวอร์ ครูซส์ (A) บริการอาหารไทย - นานาชาติ - ซีฟู้ด

 อิสระเช็คอินขึ้นเรือไวท์ออร์คิด ริเวอร์ ครูซส์ บริเวณท่าเรือเอเชียทีค เดอะริเวอร์ ฟร้อนท์ ตั้งแต่เวลา 18.00-18.15 น. - ล่องเรือชมวิวสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา (ประมาณ 2 ชั่วโมง ทุกคืน)
Z5621
Self travel-เดินทางเอง

Price Down 2020 Tour

Code : Z5621
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 1 days 0 nights
Price start from :
 ฿1,549
Travel Date :
Ayutthaya Tour Program :
Ayutthaya Tour - ล่องเรือไวท์ออร์คิด ริเวอร์ ครูซส์ ไหวัพระอยุธยา - เดินทางขาไปด้วยรถ ขากลับด้วยเรือ
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

 อิสระเดินทางเอง - จุดนัดหมาย ลานจอดรถหน้าอาคารริเวอร์ซิตี้ ซอยเจริญกรุง 24 - พระราชวังบางปะอิน - วัดมหาธาตุ - วัดหน้าพระเมรุ - วัดโลกยสุธาราม - ท่าเรือวัดช่องลม - ขึ้นเรือไวท์ออร์คิด ริเวอร์ครูซส พร้อมทานอาหารเที่ยงแบบบุฟเฟ่ต์บนเรือ - ล่องเรือชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยา - ล่องเรือผ่านเกาะเกร็ด, พระบรมมหาราชวัง และวัดอรุณฯ - ท่าเทียบเรือ ริเวอร์ซิตี้ (สี่พระยา) - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
Z5631
Self travel-เดินทางเอง

Price Down 2020 Tour

Code : Z5631
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 0 days 0 nights
Price start from :
 ฿888
Travel Date :
Thailand Tour Program :
Thailand Tour - บัตรล่องเรือดินเนอร์ เมอริเดียน อลังกา ครูซส์ บุฟเฟ่ต์นานาชาติกว่า 30 เมนู

 อิสระเช็คอินขึ้นเรือเอเชียดินเนอร์ เมอริเดียน อลังกา ครูซส์ บริเวณ เอเชียทีคเดอะริเวอร์ฟร้อนท์ ตั้งแต่เวลา 18.00-19.15 น. - ล่องเรือชมวิวสองฝั่งเจ้าพระยา (ประมาณ 2 ชั่วโมงทุกคืน)
Display 1 to 18
from 18 Program(s)
Note:-
eTravelWay.com reserve rights to change price and conditions of Price Down 2020 tour package without prior notice.
Traveler Tools
Currency Converter
Booking & Payment Guide
Thailand Passport
Domestic Flight Schedule
    Lion Air
    Air Asia
    Nok Air
    Thai Airways
    Bangkok Airways
Thailand Information
Introduction & History
Facts for the Traveler
Money & Costs
Attractions
Environment
Foods
Festivals / Holidays
OTOP Product
Transport
Getting There & Around
Useful Phone Numbers
Cruise TourCruise Tour
  China Tour
  South Korea Tour
  Hong Kong Tour
  Singapore Tour
  Japan Tour
  Malaysia Tour
  Taiwan Tour
  Vietnam Tour
  Macau Tour
  India Tour
  Nepal Tour
  Srilanka Tour
  Maldive Tour
  Maldive Packages
  Lao Tour
  Myanmar Tour
  The Philippines Tour
  Bhutan Tour
  Europe Tour
  Eastern Europe Tour
  Russia Tour
  Italy Tour
  United Kingdom Tour
  United States (America) Tour
  Canada Tour
  New Zealand Tour
  Australia Tour
  Egypt Tour
  Dubai Tour
  Jordan Tour
  Iran Tour
  Turkey Tour
Home | Hotels | Domestic Flights | International Flights | Tour Packages | Last-minutes Tour Package | Cruise | Entrance Ticket | About Us | Contact Us | Privacy Statement
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved by VR Agency Travel & Trade Co., Ltd., The tour company for International Tour, Europe Tour and Air Ticket services
 Travel License no. 11/07794
TOP