OPEN Mon - Fri : 08.30 AM - 22.00 PM Sat - Sun : 09.00 AM - 22.00 PM
Add FriendAdd Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
�ͺ�����ҹ Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
 Tour Package Incentive Group Tour  
  Outbound Tour Package - Update Weekly!
Search Tour :
Close & Show Result
Display 1 to 8
from 8 Program(s)
Price Down 2020 International Tour Package : 

Price Down 2020 Tour

Z4460
เอธิโอเปียนแอร์ไลน์

Price Down 2020 Tour

Code : Z4460
Travel by (Air Ticket) : ET-เอธิโอเปียนแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
 ฿8,999
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - ฮ่องกง - พระใหญ่นองปิง - เซินเจิ้น : ช้อปปิ้งหล่อหวู่ - วัดกวนอู - สวนดอกไม้ ฮอลแลนด์ The Flower Town In Holland - พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - โชว์ม่านน้ำ Mangrove Groove - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งถนนนาธาน - จิมซาจุ่ย - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - พระใหญ่นองปิง - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** พักเซินเจิ้น 2 คืน ระดับ 3 ดาว / เมนูพิเศษ ซีฟูด - ไวน์แดง / อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่าจีนแบบหมู่คณะ 1,650 บาท ต่อท่าน (ชำระพร้อมค่าทัวร์) หากลูกค้ามีวีซ่าจีนแบบเดี่ยว ไม่สามารถนำมาหักจากค่าทัวร์ได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น - ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **กรณีที่รัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าหน้าด่าน (วีซ่ากรุ๊ป) ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 2,500 บาท**(ไม่สามารถนำมาหักลบ) - ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ 1,500 บาท ต่อผู้เดินทาง ตลอดทริปการเดินทาง (ชำระที่สนามบิน ณ วันเดินทาง) - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามสินน้ำใจของทุกท่าน ไม่บังคับใดๆ (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 2-18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - ฮ่องกง - เมืองเซินเจิ้น - ช้อปปิ้งหล่อหวู่
 เซินเจิ้น - วัดกวนอู - สวนดอกไม้ ฮอลแลนด์ The Flower Town In Holland - พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ - โชว์ม่านน้ำ Mangrove Groove
 ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - จิวเวอร์รี่ - ช้อปปิ้งถนนนาธาน - จิมซาจุ่ย - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - พระใหญ่นองปิง - เดินทางกลับ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z3749
จินแอร์

Price Down 2020 Tour

Code : Z3749
Travel by (Air Ticket) : LJ-จินแอร์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Price start from :
 ฿16,777
Travel Date :
South Korea Tour Program :
South Korea Tour - ซูวอน - โซล - เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง : เกาะนามิ ย้อนรอยซีรีย์ดัง - เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง Sancheoneo Moutain trout Ice Festival เมือง Hwacheon - โอ๊ควัลเล่ย์ สกีรีสอร์ท (ไม่รวมค่าเช่าชุด อุปกรณ์ ครูฝึกสกี - ไร่สตอเบอร์รี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - หอคอย N’Seoul ทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) - พระราขวังเคียงบ็อค - ทริกอาย มิวเซียม ภาพ 3 มิติ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - ตลาดเมียงดง - ตลาดฮงอิก - คาเฟ่'943 King’s Cross - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย จำนวน 1,600 บาท (โปรดชำระให้กับหัวหน้าทัวร์ที่สนามบิน วันแรก ก่อนเดินทาง) --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินอินชอน - เกาะนามิ ย้อนรอยซีรีย์ดัง - Sancheoneo Moutain trout Ice Festival เมือง Hwacheon - โอ๊ควัลเล่ย์ สกีรีสอร์ท (ไม่รวมค่าเช่าชุด อุปกรณ์ ครูฝึกสกี - พักซูวอน
 ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) - ใส่ชุดฮันบก - ไร่สตอเบอร์รี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - หอคอย N’Seoul ทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์)
 ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - คอสเมติกเซ็นเตอร์ - ผ่านชม บลูเฮ้าส์ - พระราขวังเคียงบ็อค - ทริกอาย มิวเซียม ภาพ 3 มิติ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - ตลาดเมียงดง
 ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง - ดิวตี้ฟรี - ตลาดฮงอิก - คาเฟ่'943 King’s Cross - ซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z3574
อีวีเอ แอร์

Price Down 2020 Tour

Code : Z3574
Travel by (Air Ticket) : BR-อีวีเอ แอร์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Price start from :
 ฿36,900
Travel Date :
Japan Tour Program :
Japan Tour - ทัวร์เรือสำราญ Costa neoRomantica : Keelung (Taiwan) - Okinawa (Japan) - Miyakojima (Japan) - Keelung (Taiwan) - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - ช้อปิ้งย่านซีเหมินติง ** เดินทางเองพร้อมเจ้าหน้าทัวร์ คอยอำนวยความสะดวก / ฟรี ค่าทิปเด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปบนเรือ ผู้ใหญ่ ท่านละ USD 46.50 และ เด็กอายุ 12-4 ปี USD 23.25 - ไม่รวมค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินเถาหยวน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก - วัดหลงซาน - ท่าเรือคีลุง - ลงทะเบียนขึ้นเรือ neoRomantica - 15.00 PM Departure
 Arrival 14.00 PM เรือเทียบท่า โอกินาว่า, ประเทศญี่ปุ่น - 22.00 PM Departure
 Arrival 10.00 AM นั่งเรือเล็ก Tender สู่ เกาะมิยาโกะจิมะ, ประเทศญี่ปุ่น - Departure 18.00 PM
 Arrival 07.00 AM เรือเทียบท่า คีลุง, ประเทศไต้หวัน - อำลาเรือสำราญ - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - ช้อปิ้งย่านซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน, ไต้หวัน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z3462
ไชน่าเซ้าเทิร์น

Price Down 2020 Tour

Code : Z3462
Travel by (Air Ticket) : CZ-ไชน่าเซ้าเทิร์น
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Price start from :
 ฿8,999
Travel Date :
China Tour Program :
China Tour - เซี่ยงไฮ้ - เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว - ดีสนีย์ทาวน์ : เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว - ล่องเรือชมวิวบ้านเรือนเก่าแก่ริมน้ำ - ย่านซินเทียนตี้ - ขึ้นตึกจิเม่า ชมวิวชั้น 88 - นั่งรถไฟลอดอุโมงค์เลเซอร์ - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง - ตึกสตาร์บัคส์ - วัดหลงหัวซื่อ - พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ - ถนนเถียนจือฝาง - ตลาดเฉินหวงเมี่ยว - ดิสนีย์ทาวน์ - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** พักเซี่ยงไฮ้ 3 คืน / อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่าจีน แบบกรุ๊ป 1,650 บาท (ชำระพร้อมค่ามัดจำทัวร์) - ไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 2,000 บาท (ชำระที่สนามบินวันแรก) - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้เดินทาง --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินผู่ตง - เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว - ล่องเรือชมวิวบ้านเรือนเก่าแก่ริมน้ำ - ย่านซินเทียนตี้
 ศูนย์สมุนไพรจีน - ขึ้นตึกจิเม่า ชมวิวชั้น 88 - นั่งรถไฟลอดอุโมงค์เลเซอร์ - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง - ตึกสตาร์บัคส์
 ร้านหยก - วัดหลงหัวซื่อ - พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ - ถนนเถียนจือฝาง - ตลาดเฉินหวงเมี่ยว
 ดิสนีย์ทาวน์ - สนามบินผู่ตง - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z2737
อีวีเอ แอร์

Price Down 2020 Tour

Code : Z2737
Travel by (Air Ticket) : BR-อีวีเอ แอร์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Price start from :
 ฿36,900
Travel Date :
Japan Tour Program :
Japan Tour - ทัวร์เรือสำราญ Costa neoRomantica : Keelung (Taiwan) - Okinawa (Japan) - Ishigaki (Japan) - Keelung (Taiwan) - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - ช้อปิ้งย่านซีเหมินติง ** เดินทางพร้อมเจ้าหน้าที่ คอยอำนวยความสะดวก / ฟรี ค่าทิปเด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปบนเรือ ผู้ใหญ่ ท่านละ USD 46.50 และ เด็กอายุ 12-4 ปี USD 23.25 - ไม่รวมค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินเถาหยวน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก - วัดหลงซาน - ท่าเรือคีลุง - ลงทะเบียนขึ้นเรือ neoRomantica - 15.00 PM Departure
 Arrival 14.00 PM เรือเทียบท่า โอกินาว่า, ประเทศญี่ปุ่น - 22.00 PM Departure
 Arrival 14.00 AM เรือจอดด้านนอกของ เกาะอิชิงากิ, ประเทศญี่ปุ่น - Departure 21.00 PM
 Arrival 08.00 AM เรือเทียบท่า คีลุง, ประเทศไต้หวัน - อำลาเรือสำราญ - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - ช้อปิ้งย่านซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน, ไต้หวัน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z2612
แอร์เอเชียเอ็กซ์

Price Down 2020 Tour

Code : Z2612
Travel by (Air Ticket) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
Hotel Standard :  Days : 6 days 3 nights
Price start from :
 ฿15,900
Travel Date :
South Korea Tour Program :
South Korea Tour - เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง (1 ปีมีครั้งเดียว) - เล่นสกี - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - Trick Eye Museum + Ice Museum

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินอินชอน - เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง (1 ปีมีครั้งเดียว) - เล่นสกี
 ไร่สตรอเบอร์รี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - โซลทาวเวอร์
 คอสเมติก - น้ำมันสนเข็มแดง - ฮอกเกนามู - พระราชวังชางด็อกกุง - โรงงานสาหร่าย - ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) + ชุดฮันบก - ดิวตี้ฟรี - คลองชองเกชอน - ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง
 ศูนย์โสม - Trick Eye Museum + Ice Museum - ช้อปปิ้งฮงแด - Hyundai Premium Outlet - สนามบิน
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z1364
การบินไทย

Price Down 2020 Tour

Code : Z1364
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 10 days 7 nights
Price start from :
 ฿139,900
Travel Date :
Scandinavia Tour Program :
Scandinavia Tour - นอร์เวย์ (โลโฟเตน - แอตแลนติกโร้ด - ออโรร่า) : อุทยานฟรอกเนอร์ - พิพิธภัณฑ์สงคราม - พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง - หมู่บ้านชาวประมง - หมู่บ้านแฮมนอยด์ - หมู่บ้าน Å - มหาวิหารประจำเมืองโบโด - พิพิธภัณฑ์การบินแห่งนอร์เวย์ - Brosudet - พิพิธภัณฑ์เรือโบราณไวกิ้ง ** อัตรานี้รวมค่าวีซ่า และค่าทิปไกด์แล้ว --

  Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินออสโล - ชมเมืองออสโล - แวะถ่ายรูปอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี - ถ่ายรูปพระราชวังหลวงแห่งออสโล - อุทยานฟรอกเนอร์ - ถนนคาร์ส โจฮัน
 สนามบินออสโล - บินภายในสู่ สนามบินเอฟเนส เกาะโลโฟเตน - เมืองสโลเวอร์ - เมืองลุพสเตด - ถ่ายภาพโบสถ์ซิดโพลิเนส - เข้าชม พิพิธภัณฑ์สงคราม - ตามล่าหาแสงเหนือ
 เมืองเลคเนส - เข้าชม พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง - เมืองนัดส์ฟยอร์ด - หมู่บ้านชาวประมง - เมืองรีนน์ - หมู่บ้านแฮมนอยด์ - หมู่บ้าน Å - เมืองรีนน์
 นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เมืองโบโด - เข้าชม มหาวิหารประจำเมืองโบโด - พิพิธภัณฑ์การบินแห่งนอร์เวย์
 สนามบินโบโด - บินภายในสู่เมืองทรอนด์เฮม - แวะถ่ายรูปโบสถ์นิดาโรส
 เมืองคริสเตียนซุนด์ - เส้นทางแอตแลนติกโร้ด - เมืองมอลเด
 ชมเมืองออลิซุนด์ - สนามบินออลิซุนด์ - บินภายในสู่ออสโล - เข้าที่พัก
 พิพิธภัณฑ์เรือโบราณไวกิ้ง - สนามบินออสโล
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Z0497
แอร์เอเชียเอ็กซ์

Price Down 2020 Tour

Code : Z0497
Travel by (Air Ticket) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Price start from :
 ฿14,590
Travel Date :
South Korea Tour Program :
South Korea Tour - ตกปลาน้ำแข็ง - หมู่บ้านเทพนิยาย - อินชอน อาร์ต แพลตฟอร์ม - พระราชวังเคียงบกกุง - หมู่บ้านบุกชอน ฮันอก - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก - N-Seoul Tower - Star Park - ช้อปปิ้งย่านฮงแด

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินอินชอน - ไชน่าทาวน์ - หมู่บ้านเทพนิยาย - อินชอน อาร์ต แพลตฟอร์ม
 สนุกสนานกับการเล่นสกี - เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง - สวนสนุก Everland
 ศูนย์เครื่องสำอาง - น้ำมันสนเข็มแดง - พระราชวังเคียงบกกุง - หมู่บ้านบุกชอน ฮันอก - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก - Star Park - Duty Free - ตลาดเมียงดง
 ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนย์สมุนไพร - N - Seoul Tower - Star Park - ช้อปปิ้งย่านฮงแด - สนามบินอินชอน
 Bangkok(Don Muang Airport)
Display 1 to 8
from 8 Program(s)
Note:-
eTravelWay.com reserve rights to change price and conditions of Price Down 2020 tour package without prior notice.
Traveler Tools
Currency Converter
Booking & Payment Guide
Thailand Passport
Domestic Flight Schedule
    Lion Air
    Air Asia
    Nok Air
    Thai Airways
    Bangkok Airways
Thailand Information
Introduction & History
Facts for the Traveler
Money & Costs
Attractions
Environment
Foods
Festivals / Holidays
OTOP Product
Transport
Getting There & Around
Useful Phone Numbers
Cruise TourCruise Tour
  China Tour
  South Korea Tour
  Hong Kong Tour
  Singapore Tour
  Japan Tour
  Malaysia Tour
  Taiwan Tour
  Vietnam Tour
  Macau Tour
  India Tour
  Nepal Tour
  Srilanka Tour
  Maldive Tour
  Maldive Packages
  Lao Tour
  Myanmar Tour
  The Philippines Tour
  Bhutan Tour
  Europe Tour
  Eastern Europe Tour
  Russia Tour
  Italy Tour
  United Kingdom Tour
  United States (America) Tour
  Canada Tour
  New Zealand Tour
  Australia Tour
  Egypt Tour
  Dubai Tour
  Jordan Tour
  Iran Tour
  Turkey Tour
Home | Hotels | Domestic Flights | International Flights | Tour Packages | Last-minutes Tour Package | Cruise | Entrance Ticket | About Us | Contact Us | Privacy Statement
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved by VR Agency Travel & Trade Co., Ltd., The tour company for International Tour, Europe Tour and Air Ticket services
 Travel License no. 11/07794
TOP