เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
Z4138
Z4223
Z4170
Z4170
Z3560
Z4603
Z4664
Z4842
THAAN0-OM-MONGOLIA-SMK02

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์จีน 47 รายการ
ดูรายการที่ 25-48
หน้าสุดท้าย

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์จีน

Z0093
3U-เสฉวน แอร์ไลน์

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : Z0093
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 3U-เสฉวน แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿55,900
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ทิเบต - ลาซา - ซีหนิง - เฉินตู - นั่งรถไฟสู่ซีหนิง - ถนนโบราณจิ๋นหลี่
อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ ท่านละ 1,700 บาท ต่อท่าน ต่อทริป

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเฉิงตู - เข้าที่พัก
 บินภายในสู่เมืองลาซา - เมืองลาซา - พระราชวังฤดูร้อนโหลวปูหลินคา
 พระราชวังโปตาลา - วัดเซรา - วัดโจคัง - ถนนแปดเหลี่ยม
 รื่อคาเจ๋อ - ทะเลสาบหยางจงยงหู - วัดป๋ายจวีซื่อ
 อารามจาสือหลุนปูซื่อ - เมืองลาซา - วัดเดรปุง
 ลาซา - นั่งรถไฟสู่ซีหนิง - พักบนรถไฟ
 สถานีนครซีหนิง - อารามถาเอ่อร์ซื่อ - บินภายในสู่เฉิงตู - เข้าที่พัก
 ถนนโบราณจิ๋นหลี่ - สนามบินเฉิงตู - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z0375
รอยัลจอร์แดน

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : Z0375
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : RJ-รอยัลจอร์แดน
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿13,999
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - Finver เที่ยว 4 เมือง ฮ่องกง - เซินเจิ้น - จูไห่ - มาเก๊า : โบสถ์เซนต์ปอล - โรงแรม เวเนเชี่ยน - หวีหนี่ - Repulse bay - ย่านจิมซาจุ่ย

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบิน Cheak Lap Kok, ฮ่องกง - เซินเจิ้น
 จูไห่ - ช้อปปิ้งหลอหวู่ - จูไห่ - ผ้าไหมจีน - ผลิตภัณฑ์หยก - สวนหยวนหมิง
 ยาบัวหิมะ - ชิมชาจีน - จูไห่ - ถนนคู่รัก - หวีหนี่ - ข้ามด่านสู่มาเก๊า - ผ่านชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - โบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - โรงแรม เวเนเชี่ยน คาสิโน 6 ดาว - เมืองจูไห่ - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน
 นั่งรถช้ามสะพานเชื่อม ฮ่องกง จูไห่ มาเก๊า HZMB - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่ฮ่องกง - จุดชมวิวอ่าว Victoria - โรงงานจิวเวอร์รี่ - รีพลัสเบย์ - ร้านสมุนไพรจีน - ย่านจิมซาจุ่ย - สนามบิน Cheak Lap Kok - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3086
แอร์มาเก๊า

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : Z3086
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : NX-แอร์มาเก๊า
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿7,979
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - มาเก๊า - ฮ่องกง - จูไห่ : วัดแชกงหมิง - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ - สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย - วัดเจ้าแม่กวนอิม - วิหารเซนต์พอล - The Venetian - The Parisian ** มื้อพิเศษ!! เป๊าฮื๊อ ,ซีฟู๊ด ,ไวน์แดง ที่เมืองจูไห่ / (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินมาเก๊า - เมืองจูไห่
 จูไห่ - นั่งเรือเฟอรี่สู่ฮ่องกง - วัดแชกงหมิง - โรงงานจิวเวอร์รี่ - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ - ช้อปปิ้งนาธาน - นั่งรถข้ามสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก - จูไห่
 จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - วัดผู่ถ่อ - ร้านยาบัวหิมะ - ร้านหยก - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย
 จูไห่ - มาเก๊า - วัดเจ้าแม่กวนอิม - วิหารเซนต์พอล - ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง - ร้านขนมมาเก๊า - The Venetian - The Parisian - สนามบินมาเก๊า - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3307
การบินไทย

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : Z3307
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿19,999
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - คุนหมิง - ต้าหลี่ - ลี่เจียง : เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น - โค้งแรกของแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องเขาเสือกระโจน - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน - ภูเขาหิมะมังกรหยก - ทุ่งหญ้าหยุนซันผิง - อุทยานน้ำหยก - เมืองโบราณกวนตู้ - วัดหยวนทง

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินฉางซุย - เมืองเสี่ยงยิน
 เมืองต้าหลี่ - เมืองเก่าต้าหลี่ - เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น - เมืองจงเตี้ยน - โค้งแรกของแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องเขาเสือกระโจน - เมืองจงเตี้ยน - วัดซงจ้านหลิน - เมืองเก่าจงเตี้ยน
 ภูเขาซื่อคา - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน - เมืองลี่เจียง - สระน้ำมังกรดำ - เมืองเก่าลี่เจียง
 ภูเขาหิมะมังกรหยก - ทุ่งหญ้าหยุนซันผิง - โชว์จางอี้โหม่ว - อุทยานน้ำหยก - เมืองเสี่ยงยิน
 เมืองคุนหมิง - ร้านบัวหิมะ - เมืองโบราณกวนตู้
 ร้านใบชา - วัดหยวนทง - ร้านผ้าไหม - สนามบินฉางซุย - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3539
แอร์เอเชีย

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : Z3539
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿11,888
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ฉางซา - จางเจียเจี้ย : ภูเขาเทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์ (กระเช้า - บันไดเลื่อน - รถอุทยาน) - ระเบียงกระจก - Option : โชว์เหมยลี่เซียงซี (ไม่รวมค่าเข้า ชำระเพิ่ม ท่านละ 380 หยวน) - พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย - ถนนคนเดินซีปู้เจีย - สะพานแก้วจางเจียเจี้ย - ถนนคนเดินไท่ผิง ** เมนูพิเศษ: สุกี้เห็ด - ปิ้งย่างบาร์บีคิวเกาหลี - อาหารถู่เจีย - อาหารกวางตุ้ง / ไม่รวม ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 300 RMB (หยวนจีน) ต่อทริป ต่อลูกค้า 1 ท่าน - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 400 บาท ต่อทริป ต่อลูกค้า 1 ท่าน (เด็กต้องเสียค่าทิปเท่าผู้ใหญ่) - ไม่รวม ค่าทัวร์ชาวต่างชาติเก็บเพิ่ม 300 หยวน (1,500 บาท) จากราคาค่าทัวร์ปกติ (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุ 2-18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินฉางซา - เข้าที่พัก
 จางเจียเจี้ย - ภูเขาเทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์ (กระเช้า - บันไดเลื่อน - รถอุทยาน) - ระเบียงกระจก - Option : โชว์เหมยลี่เซียงซี (ไม่รวมค่าเข้า ชำระเพิ่ม ท่านละ 380 หยวน)
 พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย - ถนนคนเดินซีปู้เจีย - สะพานแก้วจางเจียเจี้ย
 จางเจียเจี้ย - ฉางซา - ถนนคนเดินไท่ผิง - สนามบินฉางซา
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3613
แอร์เอเชีย

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : Z3613
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿16,999
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ฉงชิ่ง - อู่หลง : อุทยานเขานางฟ้า - ระเบียงแก้วอู่หลง - อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ - ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง - หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว - พิพิธภัณฑ์แห่งแม่น้ำแยงซีเกียง

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย์ - เมืองฉงชิ่ง - อุทยานเขานางฟ้า
 เมืองอู่หลง - ระเบียงแก้วอู่หลง - อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์
 เมืองฉงชิ่ง - ถนนคนเดินเจียฟางเป่ย - ตลาดหงหยาต้ง - ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง
 หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว - พิพิธภัณฑ์แห่งแม่น้ำแยงซีเกียง - มหาศาลาประชาคม - สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย์ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z3714
แอร์เอเชีย

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : Z3714
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿12,888
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ซัวเถา - แต้จิ๋ว : สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช - ถนนคนเดินเมืองซัวเถา - สะพานเซียงจื่อ - ศาลเจ้ามังกรเขียว - วัดไคหยวน - ไฮตังม่า - ไต่ฮงกง

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินเมืองซัวเถา - สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
 ซัวเถา - เฮียงบูซัว - ไต่ฮงกง - ถนนคนเดินเมืองซัวเถา
 เมืองแต้จิ๋ว - สะพานเซียงจื่อ - ศาลเจ้ามังกรเขียว - วัดไคหยวน - ซัวเถา
 ซัวเถา - ไฮตังม่า - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z3717
แอร์เอเชีย

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : Z3717
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿15,888
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ซัวเถา - แต้จิ๋ว - อิสระเยี่ยมญาติ : ศาลเจ้ามังกรเขียว - วัดไคหงวน - เกาะมาสือ - ไฮตังม่า - ไต่ฮงกง - เฮี่ยงบู๋ซัว - สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช - สปาน้ำแร่น้ำทะเล

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินเจียงหยาง - เมืองจางโจว - สปาน้ำแร่น้ำทะเล
 เมืองแต้จิ๋ว - ศาลเจ้ามังกรเขียว - วัดไคหงวน - สะพานเซียงจื่อ - เกาะมาสือ - ไฮตังม่า - เมืองซัวเถา
 ซัวเถา - ไต่ฮงกง - เฮี่ยงบู๋ซัว
 อิสระเยี่ยมญาติ (ไม่มีรถรับ - ส่ง)
 ซัวเถา - เมืองเทงไฮ่ - สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z3718
แอร์เอเชีย

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : Z3718
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿16,888
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ซัวเถา - เหมยโจว - หย่งติ้ง : บ้านดินฮักกา - บ้านโบราณหูเหวินฟู - สะพานเซียงจื่อ - ถนนคนเดินเมืองซัวเถา - เกาะมาสือ - ไฮตังม่า - ไต่ฮงกง - สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินเมืองซัวเถา - เมืองเหมยโจว
 เมืองหย่งติ้ง - บ้านดินฮักกา - บ้านโบราณหูเหวินฟู - เหมยโจว
 เมืองแต้จิ๋ว - สะพานเซียงจื่อ - วัดไคหยวน - ถนนคนเดินเมืองซัวเถา
 เกาะมาสือ - ไฮตังม่า - ไต่ฮงกง - เฮี่ยงบู๋ซัว
 เมืองเทงไฮ้ - สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z3719
แอร์เอเชีย

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : Z3719
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿19,888
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เซี๊ยะเหมิน - ซัวเถา : สะพานเซียงจื่อ - วัดไคหยวน - หมู่บ้านจี๋เหมย - เกาะเหมยโจว - นมัสการองค์เจ้าแม่ทับทิม - เฮียงบูซัว - ไต่ฮงกง - สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสิน

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินเมืองซัวเถา - เมืองแต้จิ๋ว - สะพานเซียงจื่อ - วัดไคหยวน - เมืองซัวเถา
 เมืองเซี๊ยะเหมิน - วัดหนานผู่โถว - หมู่บ้านจี๋เหมย - ช้อปปิ้งถนนคนเดิน - เมืองผู่เถียน
 ผู่เทียน - เกาะเหมยโจว - นมัสการองค์เจ้าแม่ทับทิม - เมืองซัวเถา
 ซัวเถา - เฮียงบูซัว - ไต่ฮงกง
 ซัวเถา - สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสิน - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z3805
8L-ลัคกี้แอร์

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : Z3805
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 8L-ลัคกี้แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿16,999
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - คุนหมิง - ต้าหลี่ - ลี่เจียง - แชงกีล่า : เมืองเก่าต้าหลี่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมค่ากระเช้าไป-กลับแล้ว) - ทะเลสาบไป๋สุยเหอ - โชว์จางอี้โหม่ว - อุทยานน้ำหยก - สระน้ำมังกรดำ - โค้งแรกแยงซีเกียง - ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองเก่าจงเตี้ยน - วัดชงจ้านหลิน - เมืองฉูฉง - เมืองโบราณชาวหยี - วัดหยวนทง - ร้านบัวหิมะ ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท ต่อท่าน ต่อทริป - ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท ต่อทริป --

 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินฉางซุย - เมืองคุนหมิง - เข้าที่พัก
 เมืองต้าหลี่ - เมืองเก่าต้าหลี่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น - วัดเจ้าแม่กวนอิม - เมืองลี่เจียง
 ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมค่ากระเช้าไป-กลับแล้ว) - ทะเลสาบไป๋สุยเหอ - โชว์จางอี้โหม่ว - อุทยานน้ำหยก - สระน้ำมังกรดำ
 เมืองจงเตี้ยน - โค้งแรกแยงซีเกียง - ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองเก่าจงเตี้ยน
 วัดชงจ้านหลิน - เมืองฉูฉง - เมืองโบราณชาวหยี
 วัดหยวนทง - ร้านบัวหิมะ - สนามบินฉางซุย - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3806
แอร์เอเชีย

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : Z3806
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿16,999
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ฉงชิ่ง - อู่หลง - อุทยานหลุมฟ้า : อุทยานเขานางฟ้า - อุทยานหลุมฟ้า - สะพานสวรรค์ (นั่งรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่) - มหานครฉงชิ่ง - ถ้ำพระแกะสลักตงฟางฝ๋อจู - ถนนคนเดินเจียโจว - วัดเจ้าเจี๋ย - ถนนคนเดินไท่กู่หลี่ - วัดต้าซื่อ - ตลาดค้าส่งเฉาเทียนเหมิน - ศาลาประชาคม - ถนนคนเดินเจียฟางเป่ย - หงหยาต้ง - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป ท่านละ 1,650 บาท หรือ ค่าวีซ่าเดี่ยว ท่านละ 2,000 บาท - ไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และ คนขับรถ 1,500 บาท ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน --

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินฉงชิ่ง - อุทยานเขานางฟ้า - เข้าที่พัก
 อุทยานหลุมฟ้า - สะพานสวรรค์ (นั่งรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่) - มหานครฉงชิ่ง
 เมืองเล่อซาน - ถ้ำพระแกะสลักตงฟางฝ๋อจู - ถนนคนเดินเจียโจว
 เมืองเฉินตู - ผ้าไหมของจีน - วัดเจ้าเจี๋ย - ถนนคนเดินไท่กู่หลี่ - วัดต้าซื่อ - ร้านหยก
 ศูนย์สมุนไพรจีน - เมืองฉงชิ่ง - แวะร้านหมอนโอโซน - ตลาดค้าส่งเฉาเทียนเหมิน - ศาลาประชาคม
 ถนนคนเดินเจียฟางเป่ย - หงหยาต้ง - สนามบินเมืองฉงชิ่ง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z3855
Self Travel-เดินทางเอง

แพ็คเกจทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : Z3855
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 105 วัน 104 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿349,000
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - แพ็คเกจ ล่องเรือสำราญ Peace Boat รอบโลก ลำที่ 104 : มหัศจรรย์แห่งการเดินทาง ล่องเรือรอบโลก เส้นทาง โยโกฮาม่า, ญี่ปุ่น - โกเบ, ญี่ปุ่น - เซี่ยเหมิน, จีน - สิงคโปร์ - โคลัมโบ, ศรีลังกา - คลองสุเซ - พอร์ตซาอิด, อียิปต์ - ซันโตรินี กรีซ - พีราอุส, กรีซ - ซาเลอโน, อิตาลี - บาร์เซโลน่า, สเปน - ลิสบอน, โปรตุเกส - แชร์บูร์ก, ฝรั่งเศส - เซาแทมป์ตัน, อังกฤษ - ทาลลินน์, เอสโตเนีย - เฮลซิงกิ, ฟินแลนด์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก, รัสเซีย - สต็อกโฮล์ม, สวีเดน - โคเปนเฮเกน, เดนมาร์ก - แบร์เกน, นอร์เวย์ - เรือล่องผ่าน Sogne Fjords (2 วัน) - เรคยาวิก, ไอซ์แลนด์ - เรือแล่นผ่านวงกลมอาร์กติก - นิวยอร์ก อเมริกา - ฮาวานา, คิวบา - คริสโตบัล, ปานามา - คลองปานามา - พันตาเรนนัส, คอสตาริกา - เปอร์โตวัลลาร์ตา, เม็กซิโก - ซีแอตเทิล, สหรัฐอเมริกา - คูชิโระ, ญี่ปุ่น - โยโกฮาม่า, ญี่ปุ่น / อัตราค่านี้รวม - ที่พัก บนเรือสำราญ Peace Boat ตามประเภทห้องที่เลือก 104 คืน - บริการอาหาร 5 มื้อ ต่อวัน และน้ำเปล่า (ไม่รวมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์) - รวมกิจกรรม แลกเปลี่ยน เรียนรู้วัฒนธรรมร่วมกันบนเรือ - บริการสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ สระว่ายน้ำ, ห้องออกกำลังกาย, ห้องคาราโอเกะ (บนเรือ ไม่มีคาสิโน) --

 อิสระเดินทางเอง - ท่าเรือ โยโกฮาม่า - เช็คอิน ขึ้นเรือสำราญ Peace Boat - อิสระพักผ่อนบนเรือ ตลอด 104 คืน
 เรือจอดเทียบท่า โกเบ, ญี่ปุ่น
 เรือจอดเทียบท่า เซี่ยเหมิน, จีน
 เรือจอดเทียบท่า - สิงคโปร์
 เรือจอดเทียบท่า โคลัมโบ, ศรีลังกา
 เรือจอดเทียบท่า คลองสุเซ
 เรือจอดเทียบท่า พอร์ตซาอิด, อียิปต์
 เรือจอดเทียบท่า ซันโตรินี กรีซ
 เรือจอดเทียบท่า พีราอุส, กรีซ
 เรือจอดเทียบท่า ซาเลอโน, อิตาลี
 เรือจอดเทียบท่าบาร์เซโลน่า, สเปน
 เรือจอดเทียบท่า ลิสบอน, โปรตุเกส
 เรือจอดเทียบท่า แชร์บูร์ก, ฝรั่งเศส
 เรือจอดเทียบท่า - เซาแทมป์ตัน, อังกฤษ
 เรือจอดเทียบท่า ทาลลินน์, เอสโตเนีย
 เรือจอดเทียบท่า เฮลซิงกิ, ฟินแลนด์
 เรือจอดเทียบท่า เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก, รัสเซีย
 เรือจอดเทียบท่า สต็อกโฮล์ม, สวีเดน
 เรือจอดเทียบท่า โคเปนเฮเกน, เดนมาร์ก
 เรือจอดเทียบท่า แบร์เกน, นอร์เวย์
 เรือล่องผ่าน Sogne Fjords (2 วัน)
 เรือจอดเทียบท่า เรคยาวิก, ไอซ์แลนด์
 เรือแล่นผ่านวงกลมอาร์กติก
 เรือจอดเทียบท่า นิวยอร์ก อเมริกา
 เรือจอดเทียบท่า ฮาวานา, คิวบา
 เรือจอดเทียบท่า คริสโตบัล, ปานามา
 เรือจอดเทียบท่า คลองปานามา
 เรือจอดเทียบท่า พันตาเรนนัส, คอสตาริกา
 เรือจอดเทียบท่า เปอร์โตวัลลาร์ตา, เม็กซิโก
 เรือจอดเทียบท่า ซีแอตเทิล, สหรัฐอเมริกา
 เรือจอดเทียบท่า คูชิโระ, ญี่ปุ่น
 อำลาเรือสำราญ เรือจอดเทียบท่า โยโกฮาม่า, ญี่ปุ่น - อิสระเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
 อัตรานี้ไม่รวม ค่า Port Charge - ค่า On Board Tips - ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่าธรรมเนียมวีซ่า Sri Lanka, Egypt, Schengen, England, USA, Cuba
เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 9/4/2563 ถึง 22/7/2563 : พักบนเรือ ห้องพักแบบมีหน้าต่าง Single Type (6-7F)
Z4056
8L-ลัคกี้แอร์

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : Z4056
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 8L-ลัคกี้แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿16,999
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ลี่เจียง - แชงกรีล่า - ภูเขาหิมะมังกรหยก - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงินไป๋สุ่ยเหอ - สระมังกรดำ + อุทยานน้ำหยก - เมืองเก่าซู่เหอ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินหมิงลี่เจียง - เมืองลี่เจียง
 ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ ไป - กลับ) - ชมโชว์จางอี้โหมว - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงินไป๋สุ่ยเหอ - สระมังกรดำ + อุทยานน้ำหยก
 เมืองเก่าซู่เหอ - สะพานแก้วลี่เจียง - หมู่บ้านไป๋ซา - เมืองเก่าลี่เจียง
 สนามบินลี่เจียง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4057
8L-ลัคกี้แอร์

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : Z4057
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 8L-ลัคกี้แอร์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿17,999
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ลี่เจียง - ต้าหลี่ - แชงกรีล่า - ภูเขาหิมะมังกรหยก - ชม หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน - ชม วัดลามะซงจ้านหลิง ได้ชื่อว่า พระราชวังโปตะลาน้อย - ชม สระมังกรดำ - ชม ช่องแคบเสือกระโจน ช่องแคบที่ลึกที่สุดในโลก - ชม โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง แม่น้ำที่ยาวอันดับสามของโลก

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินลี่เจียง - ต้าหลี่ - เข้าสู่ที่พัก
 เมืองโบราณต้าหลี่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) - ระหว่างทางแวะชมช่องแคบเสือกระโจน - เมืองเก่าแชงกรีล่า
 วัดลามะซงจ้านหลิน (รวมรถแบตเตอรี่) - เมืองลี่เจียง - เมืองเก่าซู่เหอ - สระมังกรดำ
 อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ ไป - กลับ) ชมโชว์ความประทับใจลี่เจียง (โชว์จางอี้โหมว) - อุทยานน้ำหยก - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน - เมืองเก่าลี่เจียง
 สนามบินลี่เจียง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4138
การบินไทย

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : Z4138
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿17,989
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ปักกิ่ง : จัตุรัสเทียนอันเหมิน - หอบูชาฟ้าเทียนถาน - ชมกายกรรมปักกิ่ง - พระราชวังต้องห้าม - นั่งสามล้อเที่ยวชมย่านโบราณหูถง - ทะเลสาบโฮ่วไห่วัดลามะ - กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน - Snow World (ไม่รวมเครื่องเล่นและอุปกรณ์) - พระราชวังฤดูร้อน

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเมืองปักกิ่ง
 จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม - หอบูชาฟ้าเทียนถาน - ร้านนวดเท้า - ชมกายกรรมปักกิ่ง
 วัดลามะ - ร้านยางพารา - นั่งสามล้อเที่ยวชมย่านโบราณหูถง - ร้านไข่มุก - ทะเลสาบโฮ่วไห่วัดลามะ
 ร้านหยก - กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน - Snow World (ไม่รวมเครื่องเล่นและอุปกรณ์) - ร้านบัวหิมะ - ถนนหวังฝูจิ่ง
 พระราชวังฤดูร้อน - ร้านปี่เซี่ยะ - สนามบินเมืองปักกิ่ง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4174
แอร์ไชน่า

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : Z4174
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CA-แอร์ไชน่า
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์จีน
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿17,900
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ผู่โถวซาน - หนานไห่กวนอิม - ล่องเรือทะเลสาบซีหู - มู่บ้านใบชาหลงจิ่ง - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย - วัดพระหยกขาว - หาดไว่ทาน - อุโมงเลเซอร์ - ถนนนานกิง - Starbucks Roastery Roastery

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินหังโจวเสี่ยวซาน - หนิงปอ - เกาะผู่โถวซาน - วัดผู้จี้ - วัดไผ่ม่วง - วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป - หนานไห่กวนอิม - เมืองหนิงปอ
 เมืองหังโจว - ล่องเรือทะเลสาบซีหู - มู่บ้านใบชาหลงจิ่ง - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
 เมืองเซี่ยงไฮ้ - ศูนย์หยก - วัดพระหยกขาว - ศูนย์ผ้าไหม - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว - หาดไว่ทาน - อุโมงเลเซอร์
 ศูนย์สมุนไพรจีน - ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา - ถนนนานกิง - Starbucks Roastery Roastery - สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4221
8L-ลัคกี้แอร์

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : Z4221
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 8L-ลัคกี้แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿13,900
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ลี่เจียง : ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่) - Show Impression Lijiang - พระจันทร์สีน้ำเงิน Blue Moon Valley (รวมรถราง) - อุทยานน้ำหยก - สระน้ำมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง - เมืองเก่าซู่เหอ - สะพานแก้วลี่เจียง (รวมรถแบตเตอรี่) - หมู่บ้านไป๋ซา - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่าจีนยื่นปกติ 4 วันทำการ เล่มละ 1,700 บาท - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์, ไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ ท่านละ 1,200 บาท ตลอดทริปการเดินทาง (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่) --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินลี่เจียงซานยี่ เมืองลี่เจียง - เข้าที่พัก
 ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่) - Show Impression Lijiang - พระจันทร์สีน้ำเงิน Blue Moon Valley (รวมรถราง) - อุทยานน้ำหยก - สระน้ำมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง
 เมืองเก่าซู่เหอ - ร้านยาบัวหิมะ - สะพานแก้วลี่เจียง (รวมรถแบตเตอรี่) - หมู่บ้านไป๋ซา
 สนามบินลี่เจียงซานยี่ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4222
8L-ลัคกี้แอร์

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : Z4222
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 8L-ลัคกี้แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿16,555
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ลี่เจียง - แชงกรีล่า : จงเตี้ยน - ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองเก่าจงเตี้ยน - วัดลามะซงจ้านหลิน - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า) - เมืองเก่าซู่เหอ - สระน้ำมังกรดำ - หุบเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่) - Show Impression Lijiang - พระจันทร์สีน้ำเงิน Blue Moon Valley (รวมรถราง) - อุทยานน้ำหยก - เมืองโบราณลี่เจียง - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่าจีนยื่นปกติ 4 วันทำการ เล่มละ 1,700 บาท - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์, ไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท ตลอดทริปการเดินทาง (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่) --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินลี่เจียงซานยี่ เมืองลี่เจียง - เข้าที่พัก
 ลี่เจียง - จงเตี้ยน - ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองเก่าจงเตี้ยน
 วัดลามะซงจ้านหลิน - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า) - ลี่เจียง - เมืองเก่าซู่เหอ - สระน้ำมังกรดำ
 หุบเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเช้าใหญ่) - Show Impression Lijiang - พระจันทร์สีน้ำเงิน Blue Moon Valley (รวมรถราง) - อุทยานน้ำหยก - เมืองโบราณลี่เจียง
 สนามบินลี่เจียงซานยี่ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4357
แอร์เอเชีย

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : Z4357
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿8,999
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ฮ่องกง - เซินเจิ้น - จูไห่ - มาเก๊า : วัดโป่วหลิน - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - วัดแชกงหมิว - หลอหวู่ - สวนหยวนหมิงหยวน - โชว์การแสดง - วัดอาม่า - วิหารเซนต์ปอล - The Parisian Macao - The Venetian Macau - โคโลอาน - The Parisian Macao - ย่านกุนฮา

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบิน Chek Lap Kok - วัดโป่วหลิน - พระใหญ่เทียนถาน - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านหยก - Duty Free - เซินเจิ้น
 เซินเจิ้น - หลอหวู่ - ร้านหยก - เมืองจูไห่ - สวนหยวนหมิงหยวน - โชว์การแสดง
 มาเก๊า - วัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์ปอล - The Parisian Macao - The Venetian Macau - สนามบินมาเก๊า - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z4387
8L-ลัคกี้แอร์

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : Z4387
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 8L-ลัคกี้แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿12,999
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - อุทยานต๋ากู่ปิงชวน - เมืองตูเจียงเยี้ยน - หุขเขาแพนด้า - นั่งกระเช้าชมวิว 3 ภูเขาหิมะ สันหลังมังกร - ชม 3 ทะเสสาบสวรรค์ - ถนนโบราณจิ่นหลี่

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินซวงหลิง นครเฉิงตู - ถนนคนเดินควนไจเซี่ยงจื่อ - เมืองตูเจียงเยี่ยน - หุบเขาแพนด้า - เมืองเม่าเสี้ยน
 เมืองเฮยสุ่ย - อุทยานต๋ากู่ปิงชวน - นั่งกระเช้าชมภูเขาหิมะ 3 ลูก - ชม 3 ทะเลสาบสวรรค์
 เมืองเฉิงตู - ถนนโบราณจิ่นหลี่ - ร้านหยก - ร้านยางพารา
 กลับสู่สนามบิน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z4460
เอธิโอเปียนแอร์ไลน์

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : Z4460
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : ET-เอธิโอเปียนแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿8,999
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ฮ่องกง - พระใหญ่นองปิง - เซินเจิ้น : ช้อปปิ้งหล่อหวู่ - วัดกวนอู - สวนดอกไม้ ฮอลแลนด์ The Flower Town In Holland - พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - โชว์ม่านน้ำ Mangrove Groove - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งถนนนาธาน - จิมซาจุ่ย - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - พระใหญ่นองปิง - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** พักเซินเจิ้น 2 คืน ระดับ 3 ดาว / เมนูพิเศษ ซีฟูด - ไวน์แดง / อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่าจีนแบบหมู่คณะ 1,650 บาท ต่อท่าน (ชำระพร้อมค่าทัวร์) หากลูกค้ามีวีซ่าจีนแบบเดี่ยว ไม่สามารถนำมาหักจากค่าทัวร์ได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น - ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **กรณีที่รัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าหน้าด่าน (วีซ่ากรุ๊ป) ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 2,500 บาท**(ไม่สามารถนำมาหักลบ) - ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ 1,500 บาท ต่อผู้เดินทาง ตลอดทริปการเดินทาง (ชำระที่สนามบิน ณ วันเดินทาง) - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามสินน้ำใจของทุกท่าน ไม่บังคับใดๆ (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 2-18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ฮ่องกง - เมืองเซินเจิ้น - ช้อปปิ้งหล่อหวู่
 เซินเจิ้น - วัดกวนอู - สวนดอกไม้ ฮอลแลนด์ The Flower Town In Holland - พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ - โชว์ม่านน้ำ Mangrove Groove
 ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - จิวเวอร์รี่ - ช้อปปิ้งถนนนาธาน - จิมซาจุ่ย - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - พระใหญ่นองปิง - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4484
การบินไทย

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : Z4484
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿39,900
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ผู่โถซาน - เสวี่ยโต้วซาน - เส้าซิง - อูเจิ้น : วัดผู่จี้ซื่อ - สักการะพระแม่กวนอิมทะเลใต้ - วัดพระแม่กวนอิมไม่ยอมไป - อุทยานเสวี่ยโต้วซาน - บ้านเก่าเจียงไคเช็ค - ทะเลสาบตงหู - ล่องเรือชมเมืองโบราณอูเจิ้น ** ไม่ลงร้านค้ารัฐบาล --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินผู่ตง - เข้าที่พัก
 จูเจียเจียน - ผ่านสะพานข้ามอ่าวหังโจว - เกาะผู่ถัวซาน - วัดผู่จี้ซื่อ - วัดฝ่าวี่ - สักการะพระแม่กวนอิมทะเลใต้ - วัดพระแม่กวนอิมไม่ยอมไป - วัดไผ่ม่วง
 เมืองหนิงปอ - อุทยานเสวี่ยโต้วซาน - วัดเสวี่ยโต้ว - บ้านเก่าเจียงไคเช็ค
 ศาลาเทียนอีเก๋อ - เมืองเส้าซิง - ทะเลสาบตงหู - พิพิธภัณฑ์เหล้าเหลืองเซ่าซิง
 เขตภูมิทัศน์เคอหยาน - เมืองโบราณอูเจิ้น - ล่องเรือชมเมืองโบราณอูเจิ้น
 เมืองโบราณอูเจิ้น - เซี่ยงไฮ้ - สนามบินผู่ตง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4488
KY-คุนหมิงแอร์ไลน์

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : Z4488
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : KY-คุนหมิงแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿13,900
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - คุนหมิง - กุ้ยโจว : ภูเขาหมื่นยอด - ล่องเรือทะเลสาบหมื่นยอด - สวนซากุระผิงป้า - เขาซีซาน - ประตูม้าทองไก่หยก

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย - คุนหมิง - กุ้ยโจว - เมืองซิงอี้ - ภูเขาหมื่นยอด (รวมรถแบตเตอรี่) - ล่องเรือทะเลสาบหมื่นยอด - เมืองอันชุน
 เมืองอันชุน - สวนซากุระผิงป้า (รวมรถแบตเตอรี่) - คุนหมิง
 ร้านบัวหิมะ - เขาซีซาน (รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า) - ประตูม้าทองไก่หยก - ถนนคนเดินจินปี้ลู่ - สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์จีน 47 รายการ
ดูรายการที่ 25-48
หน้าสุดท้าย
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ไทย
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์จีน, โปรแกรมท่องเที่ยวจีน และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์จีนเดือนเมษายน 2563
ทัวร์จีนเดือนพฤษภาคม 2563
ทัวร์จีนเดือนมิถุนายน 2563
ทัวร์จีนเดือนกรกฎาคม 2563
ทัวร์จีนเดือนสิงหาคม 2563
ทัวร์จีนเดือนกันยายน 2563
ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2563
ทัวร์จีนเดือนพฤศจิกายน 2563
ทัวร์จีนเดือนธันวาคม 2563
ทัวร์จีนเดือนมกราคม 2564
ทัวร์จีนเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ทัวร์จีนเดือนมีนาคม 2564
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
logged_out_greeting="สอบถามรายการทัวร์ และโปรโมชั่นได้เลยค่ะ^^">
TOP