Call Now: 0 2116 6395 Tel: 085 364 2449 สอบถามผ่าน Facebook มือถือคลิกโทร 0 2116 6395 TH|EN
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
สอบถามผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
กำแพงเมืองจีน (ปักกิ่ง)
จิ่วไจ้โกว (เฉินตู)
สะพานกระจกลอยฟ้า (จางเจียเจี้ย)
จัตุรัสเทียนอันเหมิน (ปักกิ่ง)
เขาเอ๋อเหมยซาน (ง้อไบ๊)
ประตูสวรรค์ เขาเทียนเหมินซาน (จางเจียเจี้ย)
ภูเขาหิมะมังกรหยก (มณฑลยูนนาน)
พระราชวังโปตาลา (ลาซา)

แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
ค้นหาและจองแพคเกจทัวร์ (โปรแกรมทัวร์) :
รูปแบบ :
กรุ๊ปทัวร์
แพคเกจทัวร์
จุดหมายปลายทาง:
ช่วงเดือน :
ราคา/ท่าน (บาท) :
ทริปพิเศษ :
คำที่ต้องการค้นหา :
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์จีน 213 รายการ
ดูรายการที่ 25-48
หน้าสุดท้าย
แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์จีน
1
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : THAAI7-CX-HKG15(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
1-4 SEP
6-9 OCT
ราคา/ท่าน :
14,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
14,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/13,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
2
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : THAAI7-CX-HKG15(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
3-6 / 4-7 / 17-20 / 18-21 / 24-27 / 25-28 AUG / 31AUG-3SEP
8-11 / 14-17 / 15-18 / 21-24 / 22-25 SEP / 29SEP-2OCT
ราคา/ท่าน :
15,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
15,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/14,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
3
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : THAAI7-CX-HKG15(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
19-22 / 20-23 / 26-29 / 27-30 OCT
ราคา/ท่าน :
16,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
16,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/15,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
4
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : THAAI7-CX-HKG15(4)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
28-31 JUL
10-13 / 11-14 AUG
13-16 OCT
ราคา/ท่าน :
17,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
17,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/16,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
5
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : THAAL5-BUS-JHG-BTLJ06
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
26-31 JUL
9-14 AUG
19-24 SEP
ราคา/ท่าน :
12,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,000 บาท
13,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/13,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
6
Self Travel-เดินทางเอง

แพคเกจทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : THJ003-PKG2N-KWL(A)(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวัน Everyday between TBA
ราคา/ท่าน :
10,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
8,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/8,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
7
OM-มองโกเลียแอร์ไลน์

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : THAAJ6-OM-MONGOLIA8D(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : OM-มองโกเลียแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
11-18 AUG
ราคา/ท่าน :
59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,300 บาท
56,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/56,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - แกรนด์มองโกเลีย : ชมกรุงอูลันบาตาร์ - จัตุรัสซัคบาทาร์ - อนุสาวรีย์เจงกีสข่าน - เข้าชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติมองโกเลีย - เข้าชมวัดกานดาน - อุทยานแห่งชาติกอร์ไค เทอเรลจ์ - เข้าชมอารามที่ใช้เป็นสถานที่ในการทำสมาธิ - นั่งรถเทียมเกวียน สู่เส้นทางหมู่บ้านชาวนอร์มาดิก - ชมสาธิตการเตรียมเทียมเกวียน และการเตรียมม้า - ชมสาธิตการรีดนมวัวของชนพื้นเมือง และการเตรียมชานมร้อน แบบฉบับมองโกล - อนุสาวรีย์เจงกีสข่าน - อุทยานแห่งชาติคุสเตน นุรูรู - พระราชวังฤดูหนาวของข่านบอจด์ - เข้าชมพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ - ตลาดสินค้าพื้นเมือง Narantuul Market - ชมการแสดงพื้นเมือง - เข้าชมวัดลามะเฉาจิง - อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซา / พักโรงแรม 5 ดาว 3 คืน - พักกระโจม (เกอร์) Luxury (แบบชาวมองโกเลีย) 3 คืน
8
แอร์ไชน่า

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : THAA66-CA-PVG002(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CA-แอร์ไชน่า
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
17-20 AUG
ราคา/ท่าน :
15,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,900 บาท
15,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/15,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
9
แอร์ไชน่า

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : THAA66-CA-PVG002(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CA-แอร์ไชน่า
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
7-10 / 21-24 SEP
27-30 OCT
2-5 NOV
ราคา/ท่าน :
16,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,900 บาท
16,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/16,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
10
แอร์ไชน่า

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : THAA66-CA-PVG002(4)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CA-แอร์ไชน่า
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
7-10 DEC
ราคา/ท่าน :
17,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,900 บาท
17,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
11
แอร์ไชน่า

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : THAA66-CA-PVG002(5)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CA-แอร์ไชน่า
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
20-23 OCT
ราคา/ท่าน :
18,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,900 บาท
18,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
12
แอร์ไชน่า

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : THAA66-CA-PVG002(6)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CA-แอร์ไชน่า
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
30DEC-2JAN 19
ราคา/ท่าน :
20,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
20,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/20,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
13
3U-เสฉวน แอร์ไลน์

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : THAAD2-3U-HET1-SH
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 3U-เสฉวน แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
12-17 SEP
ราคา/ท่าน :
31,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
31,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/31,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
14
ไห่หนานแอร์

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : THAA66-HU-HAK001(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HU-ไห่หนานแอร์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
25-29 / 27-31 JUL
19-23 OCT
27-31 DEC
ราคา/ท่าน :
19,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
19,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/19,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
15
ไห่หนานแอร์

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : THAA66-HU-HAK001(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HU-ไห่หนานแอร์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
1-5 / 3-7 / 8-12 AUG
15-19 / 17-21 / 22-26 / 24-28 AUG / 29AUG-2SEP
5-9 / 7-11 / 12-16 / 14-18 / 19-23 / 21-25 SEP
ราคา/ท่าน :
17,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
17,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
16
ไห่หนานแอร์

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : THAA66-HU-HAK001(4)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HU-ไห่หนานแอร์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
10-14 AUG
5-9 / 10-14 / 12-16 / 17-21 / 24-28 / 26-30 OCT
2-6 / 7-11 NOV
9-13 / 16-20 / 21-25 / 23-27 NOV / 28NOV-2DEC
5-9 / 12-16 / 14-18 / 19-23 / 21-25 / 26-30 DEC
ราคา/ท่าน :
18,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
18,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
17
ไห่หนานแอร์

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : THAA66-HU-HAK001(5)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HU-ไห่หนานแอร์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
7-11 DEC
ราคา/ท่าน :
20,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 1,500 บาท
20,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/20,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
18
ไห่หนานแอร์

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : THAA66-HU-HAK001(6)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HU-ไห่หนานแอร์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
28DEC18-1JAN19 / 29DEC18-2JAN19 / 30DEC18-3JAN19
ราคา/ท่าน :
21,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
21,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/21,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
19
แอร์เอเชีย

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : THAA64-FD-CSX4D3N(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
12-15 / 13-16 OCT
ราคา/ท่าน :
12,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,900 บาท
12,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/12,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
20
แอร์เอเชีย

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : THAA64-FD-CSX4D3N(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
14-17 / 15-18 / 16-19 OCT
ราคา/ท่าน :
11,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,900 บาท
11,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/11,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
21
แอร์เอเชีย

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : THAA64-FD-CSX4D3N(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
31AUG-3SEP
7-10 / 8-11 / 14-17 / 15-18 / 21-24 / 22-25 SEP
ราคา/ท่าน :
10,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,900 บาท
10,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/10,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
22
แอร์เอเชีย

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : THAA64-FD-CSX4D3N(4)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
2-5 / 3-6 / 9-12 / 10-13 / 11-14 / 16-19 / 17-20 / 18-21 SEP
ราคา/ท่าน :
9,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,900 บาท
9,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/9,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
23
แอร์เอเชีย

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : THAA64-FD-CSX4D(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
2-5 / 3-6 / 9-12 / 10-13 / 15-18 / 16-19 / 17-20 NOV
3-6 / 9-12 / 23-26 / 24-27 DEC
ราคา/ท่าน :
10,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,900 บาท
10,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/10,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
24
แอร์เอเชีย

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : THAA64-FD-CSX4D(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
28-31 OCT / 29OCT-1NOV / 30OCT-2NOV
4-7 / 5-8 / 6-9 / 11-14 / 12-15 / 25-28 / 26-29 / 27-30 NOV / 28NOV-1DEC
4-7 / 10-13 / 11-14 / 12-15 / 16-19 / 17-20 / 18-21 DEC
ราคา/ท่าน :
9,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,900 บาท
9,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/9,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์จีน 213 รายการ
ดูรายการที่ 25-48
หน้าสุดท้าย
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์จีน, โปรแกรมท่องเที่ยวจีน และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
    กานต์แอร์
ทัวร์จีนเดือนกรกฎาคม 2561
ทัวร์จีนเดือนสิงหาคม 2561
ทัวร์จีนเดือนกันยายน 2561
ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2561
ทัวร์จีนเดือนพฤศจิกายน 2561
ทัวร์จีนเดือนธันวาคม 2561
ทัวร์จีนเดือนมกราคม 2562
ทัวร์จีนเดือนกุมภาพันธ์ 2562
ทัวร์จีนเดือนมีนาคม 2562
ทัวร์จีนเดือนเมษายน 2562
ทัวร์จีนเดือนพฤษภาคม 2562
ทัวร์จีนเดือนมิถุนายน 2562
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
TOP